Sunteți pe pagina 1din 19

INSTITUTUL DE STUDII BIBLICE

prin corespondenţă
Sola Scriptura Moldova
FORMULA VIEŢII
VIEŢII

ALEGE
SĂ FII SĂNĂTOS!
FORMULA

Lecţia 4
Chişinău 2006
Formula vieţii
Alege să fii sănătos!

ALEGE SĂ FII SĂNĂTOS!

Sunt puţini tineri care se interesează de principiile sănătăţii şi le


respectă. Maturitatea şi bătrâneţea sunt atât de departe încât, consideră
ei, nu merită să le iei în serios. Sănătatea este ceea de ce se preocupă ei în
ultimul rând. Unii se desfată în plăceri, consumând alimente dăunătoare
şi droguri, alţii însă muncesc intens pentru a agonisi o avere şi ajung la
Studiu pregătit de Sergiu şi Valentina Miron.
cuvintele lui Voltaire: „Jumătate din viaţă irosim sănătatea pentru avere, iar
cealaltă jumătate – averea pentru sănătate”.
Corectură: Lucia Şcerbaţchi Nu trebuie să uităm însă, că pentru a fi fericit, frumos şi pentru a realiza
Coperta: Veronica Stavarscaia ceva în viaţă este nevoie de sănătate. Omul îşi dă seama de importanţa
Tehnoredactare: Lilia Moldovanu sănătăţii abia atunci când o pierde.

Pentru a şti cum să-mi păstrez sănătatea, trebuie mai întâi să ştiu ce
este sănătatea.
Sola Scriptura Moldova
Chişinău, MD-2028, c/p 1023, Oamenii au definit sănătatea în diferite moduri. Un sportiv va spune că
tel. 022 280917, solamd@mail.ru sănătatea înseamnă practicarea cu regularitate a unui complex de exerciţii şi
asigurarea unor mese pregătite cu atenţie pentru menţinerea unei greutăţi
normale şi a unei condiţii fizice bune. Un medic va considera sănătatea
ca fiind absenţa bolii. Un psiholog va argumenta că sănătatea include
capacitatea de soluţionare a problemelor emoţionale şi a traumelor. Totuşi,
majoritatea specialiştilor privesc aceste definiţii, cât şi altele referitoare la

 Sola Scriptura 
Formula vieţii Formula vieţii
Alege să fii sănătos! Alege să fii sănătos!

sănătate, ca fiind incomplete. În conformitate cu părerile acestor specialişti, urii şi resentimentelor, cultivarea
prevenirea şi tratamentul problemelor de sănătate necesită o definiţie unor atitudini iertătoare, generoase
apropiată conceptului de sănătate. şi recunoscătoare, descoperirea unei
credinţe puternice – hrănirea unor
Punctul de vedere modern este acela că s ă n ă t a t e a are câteva astfel de emoţii este în măsură să
dimensiuni – emoţională, intelectuală, fizică, socială şi spirituală, fiecare crească semnificativ producţia de
dintre acestea contribuind la condiţia de bunăstare a unei persoane. Pentru endorfine la nivelul creierului şi să
menţinerea unei sănătăţi bune, o persoană trebuie să-şi examineze fiecare întărească capacitatea organismului
din aceste dimensiuni şi să se orienteze în sensul în care i se permite nu de a rezista asaltului bolilor. Iar dacă
doar să trăiască o perioadă lungă de timp, ci de asemenea să se bucure de la acestea mai adăugăm o plimbare
viaţă pe de-a-ntregul. zilnică, este ca şi cum am adăuga
Sănătatea este acel proces în care toate aspectele din viaţa unei glazură unei prăjituri.
persoane lucrează laolaltă, într-un mod integrat. Nici un aspect al vieţii În urma a numeroase studii
nu funcţionează în mod izolat. Organismul, mintea, spiritul, familia, întreprinse pe un mare număr de
comunitatea, ţara, locul de muncă, educaţia şi convingerile sunt toate pacienţi, se pot desprinde câteva
interrelaţionate. Modul prin care aceste aspecte interacţionează contribuie În timp ce sunt importante efecte benefice ale emoţiilor pozitive.
la îmbogăţirea vieţii unei persoane, fapt care ajută la determinarea în sine, emoţiile influenţează de De exemplu, 122 de bărbaţi care
caracterului de unicitate al persoanei, cât şi a sănătăţii acestuia. Sănătatea asemenea sănătatea fizică. suferiseră deja un infarct au fost
include mai mult decât funcţionarea fără piedici a organismului. De Norman Cousins a deschis evaluaţi în privinţa gradului de
asemenea, implică relaţiile mental–emoţionale, intelectuale şi sociale, cât calea către un domeniu complet optimism şi pesimism. La opt ani
şi valorile spirituale. nou atunci când a reuşit să se după accident, dintre 25 cei mai
vindece de o boală fatală, folosind pesimişti, 21 muriseră; dintre 25 cei
ca mijloace terapeutice emoţii mai optimişti, doar 6 muriseră. Pare
pozitive ca: râsul, bucuria, dragostea, clar că perspectiva mintală optimistă
Sănătatea emoţională recunoştinţa şi credinţa, alături a fost un foarte bun indiciu de
de alte metode terapeutice de bun supravieţuire.
Luată în ansamblu, calitatea sănătăţii unei simţ. De atunci încoace, specialiştii Deci, pentru a fi fericiţi trebuie
persoane reflectă emoţiile acestei persoane, au studiat şi au descoperit efectul să hrănim gândurile pozitive, să
sentimentele ei faţă de sine, faţă de anumite situaţii, pozitiv al endorfinelor. Creierul fim mulţumiţi şi să atragem atenţia
cât şi faţă de alte persoane. Sănătatea emoţională secretă endorfinele sub influenţa asupra lucrurilor frumoase ale vieţii.
include înţelegerea emoţiilor şi cunoaşterea emoţiilor pozitive. Endorfinele ajută O barieră înaltă în calea fericirii
modului de soluţionare a problemelor cotidiene, la însănătoşire, întăresc sistemul este incapacitatea de a ierta.���������
În urma
a stresului, cât şi capacitatea de a studia, de a imunitar şi senzaţia de bine. unor teste psihologii au concluzionat
lucra sau de a îndeplini activităţi eficiente, având Secreţia de endorfine creşte că omul poate să ierte într-un mod
o bună dispoziţie. Ce rost ar avea viaţa unui om, ca urmare a „gândirii pozitive”. firesc de 3-4 ori o persoană care i-a
dacă acesta şi-ar trăi zilele fără bucurie şi fără Rezolvarea conflictelor, alungarea greşit. Dar dacă cineva ne-a greşit
mulţumire?

Sola Scriptura    Sola Scriptura 


Formula vieţii Formula vieţii
Alege să fii sănătos! Alege să fii sănătos!

ca să scoată puii, oamenii clocesc logica firească. Nimic nu se pierde, Acum înţelegem de ce ne spune Isus
sentimente de ură, construind însă unele lucruri se transformă. să ne iubim duşmanii! Tu poate eşti
adevărate penitenciare, astfel că Singura cale de a scăpa de ură este un mare comandant de penitenciar
în penitenciarul minţii noastre să o transformi în DRAGOSTE. prin mulţimea deţinuţilor pe care
construim celule în care îi Oricât de gravă ar fi problema, oricât îi ai închişi în mintea ta, dar astăzi
închidem pe toţi cei care ne-au de adâncă ar fi ura, totuşi dragostea poţi da un decret de graţiere. Această
greşit. Deşi ei poate sunt plecaţi le poate acoperi pe toate. Este mult eliberare te va elibera şi pe tine.
în alte ţări, noi stăm de vorbă cu mai uşor să iubeşti, decât să urăşti.
ei şi îi ţinem sechestraţi la noi în
minte. Tot acest arsenal pe Sănătatea spirituală
care omul îl creează pentru
închisoarea din mintea Recunoştinţa şi credinţa în Dumnezeu
lui dă peste cap procesele sunt la rândul lor nişte piloni ai gândirii pozitive
biochimice ale corpului. S-a şi confortului emoţional. Biblia ne dezvăluie
constatat că ura infectează faptul că Dumnezeu doreşte să avem parte de
intestinul gros până la puroi, lucruri mult mai bune, cum ar fi dragostea,
poate mări tensiunea şi poate pacea, bucuria şi fericirea. Aceste daruri se
influenţa cantitativ secreţiile pot obţine doar prin cultivarea naturii noastre
glandelor endocrine, ceea spirituale.
de mai multe ori, ce duce la deteriorarea Anumiţi specialişti în sănătate susţin că
putem ierta? Cu sănătăţii. De asemenea, s-a forţele spirituale afectează şi sunt afectate de
alte cuvinte, să demonstrat că un om care sănătatea în ansamblu. Sănătatea spirituală
uităm greşeala urăşte intens o oră adună poate include sentimentul de veneraţie,
semenului care ne-a greşit? Într- în el atâta otravă cât poate ucide 80 profunda credinţă religioasă sau sentimentul
un raport de cercetare faimos s- de oameni adulţi. Acest lucru este de pace lăuntrică referitor la viaţa cuiva.
a constatat că toate experienţele susţinut şi de Biblie. „O inimă veselă Numeroase studii au arătat o legătură între încrederea în Dumnezeu şi
pe care le trăieşte subiectul uman este un bun leac, dar un duh mâhnit rata scăzută de boli cronice şi a mortalităţii. Principiile religioase împiedică
rămân stocate definitiv în memorie. usucă oasele” (Proverbe 17:22). comportamentele ce pot conduce la probleme severe de sănătate. Unele
Practic, nu uităm nimic din ceea ce „Oricine urăşte pe fratele său este un persoane au declarat că credinţa în Dumnezeu poate contribui în mod direct
am trăit sau am învăţat vreodată. ucigaş” (1 Ioan 3:15). Acum putem asupra stării de sănătate şi a bunei dispoziţii în general.
Expresia „te iert, dar nu te uit!” este înţelege că reacţia este reversibilă, Îngăduiţi acelor năzuinţe adânci, inexplicabile, din sufletul Dvs. să vă
cât se poate de adevărată. Cine nu pentru că ura acţionează asupra conducă la Cel care vă poate umple viaţa de speranţă şi sens. Creşterea
iartă este pătruns de sentimente celui care urăşte, adică asupra celui spirituală completează piesele lipsă şi umple golurile din viaţă. Rezultatul? O
rele, de ranchiună, supărare, devine care nu a putut să ierte. Soluţia la viaţă plină de sens şi împliniri, care se va prelungi în veşnicie.
mânios. Dar cum să ierţi dacă nu poţi această problemă doboară toată
uita? Aşa cum păsările clocesc ouăle

Sola Scriptura    Sola Scriptura 


Formula vieţii Formula vieţii
Alege să fii sănătos! Alege să fii sănătos!

administra primul drog? Cei mai mulţi dintre oamenii cu succes au petrecut
Sănătatea intelectuală timp gândindu-se la viitor, punându-şi ţinte şi inventând metode pentru a-şi
atinge idealul. A pune în funcţiune lobii frontali cere timp şi efort, de aceea
Exerciţiu intelectual. Aristotel a spus odată că celor mai mulţi le este mai uşor să se lase duşi de val, făcând tot ce fac şi alţii
o minte sănătoasă şi un corp sănătos sunt cumva şi acceptând viaţa aşa cum este.
întreţesute. Intelectul contribuie la luarea deciziilor Dar ceea ce ştiu cu siguranţă este că fiecare a fost înzestrat cu o capacitate
importante şi joacă un rol crucial în starea de sănătate şi de remarcabilă de a-şi hotărî singur direcţia vieţii. Fiecare are libertatea de a
bunăstare a persoanei. gândi în dreptul său. Nu permiteţi ca altcineva să hotărască cum trebuie să
Omul este singura creatură de pe pământ căreia trăiţi, ce să mâncaţi şi cu ce să vă îmbrăcaţi. Analizaţi-vă bine faptele, căci
Dumnezeu i-a dat doi lobi frontali atât de mari. Oare ce înţelept este acela care de o mie de ori măsoară şi apoi taie. Antrenaţi-vă
înseamnă aceasta? Lobii frontali sunt utilizaţi în gândirea intelectul!
raţională. Ca fiinţe umane, noi suntem deja programaţi cu
o capacitate de a extrage informaţii din trecut, de a aduna Alimentul minţii. Un alt aspect important al sănătăţii intelectului
informaţii din prezent şi de a proiecta aceste date în viitor. este determinat de lucrurile care intră în mintea noastră. Cu ce vă hrăniţi
Rezultă, deci, că suntem singurele fiinţe de pe pământ mintea?
capabile să vedem şi să înţelegem imaginea de Este binecunoscută morala şi legitatea seceratului: secerăm ceea ce
ansamblu. Semnificaţia acestui proces este că semănăm. În ce priveşte mintea noastră, lucrurile nu se schimbă:
noi nu trebuie să trăim ca animalele. semeni un Gând, seceri un Simţământ; semeni un Simţământ, seceri
Prea mulţi oameni trec de la o zi la alta o Acţiune; semeni o Acţiune, seceri un Obicei; semeni un Obicei, seceri
pur şi simplu răspunzând împrejurărilor, un Caracter; semeni un Caracter şi seceri un Destin.
în loc să creeze altele noi. Cu siguranţă că
majoritatea oamenilor petrec mai multe
ore plănuind petrecerea pentru ziua Mintea omului se hrăneşte cu gânduri, mesaje şi informaţii. ��������������
Ceea ce intră
de naştere decât făcând planuri în mintea noastră ne va influenţa, mai devreme sau mai târziu, gândirea, luarea
pentru viitor. Marea majoritate a deciziilor şi comportamentul. De exemplu, când a apărut cartea lui Goethe,
tinerilor planifică mai mult ziua Suferinţele tânărului Werther, în rândul doamnelor şi domnişoarelor s-au
nunţii decât viaţa de familie. Cei mai produs o serie de sinucideri în lanţ. Motivul? Au fost înduioşate de soarta pe
mulţi dintre noi irosim aceşti preţioşi care acesta a avut-o. Un alt exemplu ar fi unele crime înfăptuite de minori în
lobi frontali. zilele noastre. Rezultatele anchetării juridice demonstrează impactul negativ
Cât de mulţi oameni cunoaşteţi al filmelor de violenţă asupra intelectului uman. Motivul crimelor? Minorii
care stau cu hârtia şi creionul în au intrat în pielea eroilor din filmele vizionate.
mână şi îşi pun la punct un plan Drumul spre influenţa destinului trece de la acţiuni la obiceiuri. Repetarea
asupra a ceea ce vor să facă şi cum vor unei acţiuni determină dezvoltarea unor căi neuronale puternice. Aceste căi
acţiona pentru a ajunge acolo? Cât de vor rămânea în creier pentru tot restul vieţii şi vor contribui la formarea unui
mulţi tineri se gândesc bine înainte de nou obicei. Este nevoie doar de 3 săptămâni pentru formarea unui nou obicei.
a fuma prima ţigară sau înainte de a-şi Obiceiurile rele precum spiritul certăreţ, gelozia, mânia, bârfa,

Sola Scriptura    Sola Scriptura 


Formula vieţii Formula vieţii
Alege să fii sănătos! Alege să fii sănătos!

dezordonarea, consumul de tutun şi alcool ş.a. lezează celulele nervoase şi


Sănătatea fizică

N O U
sănătatea în ansamblu. Ele sunt ca o funie împletită - ne leagă fir cu fir şi
ajung să ne controleze în ciuda consecinţelor negative la care ne expun.
Sănătatea fizică se referă la starea organismului şi la
În consecinţă, obiceiurile bune sau rele ne vor influenţa caracterul şi
răspunsurile acestuia în faţa vătămărilor şi a bolii. Pentru
destinul.
menţinerea unei condiţii fizice bune, a unei sănătăţi fizice,
Mesajele şi informaţia care s-au depus în minte ne vor influenţa modul
este important să adoptăm acele conduite ce ne conferă o
de privire a lucrurilor şi a oamenilor. Vom căuta motive de bucurie sau nod
bunăstare fizică.
în papură în orice împrejurare. Calitatea gândurilor ne va forma atitudinea
Conceptul „START NOU” („NEW START” engl.)
de soluţionare a problemelor: vom fi încrezători şi liniştiţi sau, dimpotrivă,
este un acronim format din iniţialele următorilor opt
nemulţumiţi şi agitaţi. De toate acestea depinde fericirea şi destinul nostru
factori importanţi ce condiţionează starea de sănătate: N
căci, vorba înţeleptului, „Eşti ceea ce gândeşti!”
(„nutrition” engl., „nutriţie” rom.), E („exercise” – exerciţiu
fizic) W („water” – apă) S („sunshine” – lumină solară) T
Vorbirea şi mintea. Scriitorul Joseph Goldstein povesteşte despre un
(„temperance” – temperanţă, abstinenţă, cumpătare), A
experiment care l-a ajutat să înţeleagă mai bine impactul vorbirii asupra
(„air” – aer), R („rest” – repaus, odihnă), T („trust in God”
minţii. Timp de trei luni, s-a hotărât să nu vorbească despre persoanele care
– încredere în Dumnezeu).
nu erau de faţă. „Adică aveam să mă abţin de la a discuta cu cineva despre
altcineva”. Iată ce a descoperit pe parcursul acestui experiment prin care şi-
 „N” de la „nutrition” – nutriţie

S T A R T
a curăţat viaţa de orice reziduu de bârfă. „Mai întâi, mintea mea a devenit
O alimentaţie corectă presupune consumarea
mai puţin critică, pentru că nu mai dădeam glas feluritelor critici ce-mi
abundentă a fructelor, legumelor; un dejun bogat, dar o
veneau în gând... Şi, judecându-i mai puţin pe ceilalţi, am descoperit că mă
masă de seară cât mai uşoară; lipsa gustărilor între mese
judecam mai puţin pe mine însumi. În al doilea rând, am realizat
şi încă multe reguli pe care le puteţi găsi în cursul nostru
faptul că, în urma acestui experiment, 90% din limbajul meu
de sănătate.
a fost eliminat, iar aceasta a făcut loc la mai multă pace
în sufletul meu. A fost uimitor să văd atât de clar cât de
 „E” de la „exercise” – exerciţiu fizic
mult timp ocupă discuţiile noastre despre ceilalţi.”
Cea mai mare problemă a omului modern este lipsa
Experimentul simplu în care s-a angajat Goldstein
mişcării. Tot mai mulţi oameni muncesc în birouri, unde
s-a dovedit a fi tonifiant pe plan emoţional şi
mişcarea este foarte limitată. De aici vin multe boli ale
susţinător pentru suflet. Din când în când, fiecare
generaţiei noastre: infarctul miocardic, greutatea excesivă,
dintre noi avem posibilitatea de a ne îmbunătăţi
depresia ş.a.
calitatea vieţii prin luarea în consideraţie a unor
măsuri de „întreţinere” a maşinăriei personale.
 „W” de la „water” – apă
În mod normal organismul pierde 10-12 căni de
apă prin piele, plămâni, urină şi fecale. Hrana ne asigură
organismul cu 2-4 căni de apă, iar restul 6-8 căni trebuie să
le consumăm singuri. Este foarte important să se consume

Sola Scriptura  10 11 Sola Scriptura 


Formula vieţii Formula vieţii
Alege să fii sănătos! Alege să fii sănătos!

suficientă apă. Dimineaţa când ne sculăm primul lucru pe care trebuie să-l multor boli, dar au şi valoare curativă în principal în tratamentul bolilor
facem este să bem un pahar sau două de apă. cronice cum ar fi diabetul zaharat de tip II, boala hipertensivă, obezitatea,
boala coronariană ş.a.
 „S” de la „sunshine” – lumină solară
Sub acţiunea razelor solare asupra pielii, organismul fabrică vitamina Sănătatea socială
D. Această vitamină face posibilă absorbţia calciului din intestin şi ajută
organismul să clădească oase puternice. Sănătatea socială se referă la capacitatea de realizare
a rolului din viaţă, cum ar fi rolul de fiu sau fiică, părinte,
 „T” de la „temperance” – temperanţă, abstinenţă, soţ, prieten, apropiat sau cetăţean, într-un mod eficient şi
cumpătare confortabil, cu plăcere, fără a tulbura climatul de ecologie
Acest aspect al sănătăţii noastre va fi desfăşurat puţin mai jos, unde vom socială, de protecţie al altor persoane. Fiecare dintre aceste
vorbi despre dependenţa oamenilor de anumite substanţe, lucruri. roluri presupune diferite responsabilităţi şi riscuri, deoarece
îndeplinind aceste roluri noi primim sau oferim ceva.
 „A” de la „air” – aer Împlinirea trebuinţelor umane pentru dragoste, intimitate,
Moleculele aerului pot fi încărcate electric, pozitiv sau negativ. Aerul poluat de apartenenţă constituie un factor important în realizarea
este, de obicei, plin de ioni pozitivi. Acest tip de aer se găseşte în apropierea sănătăţii sociale. Persoanele care nu au parte de dragoste şi
marilor artere rutiere, a aeroporturilor, precum şi zonelor neaerisite. Aerul acceptare socială vor manifesta un comportament agresiv şi
bogat în ioni negativi se găseşte din abundenţă în jurul lacurilor, în păduri, vor suferi de probleme emoţionale şi fizice.
lângă râuri şi căderi de apă, la ţărmul mărilor şi după o furtună cu ploaie. O dovadă grăitoare a faptului că persoanele care se pot
Această varietate de aer îi împrospătează şi înviorează pe cei care-l respiră. bizui pe sprijin emoţional din partea semenilor au mai multe
şanse de supravieţuire vine din partea unui studiu făcut în
 R” de la „rest” – repaus, odihnă Suedia. Toţi bărbaţii care trăiau la Götteborg şi erau născuţi
Lipsa somnului şi oboseala exagerată pot genera catastrofe uriaşe, ca şi în 1933 au avut ocazia să facă un consult medical gratuit;
exploziile de gaz din Bhopal (India) şi Cernobâl sau catastrofa Challenger. În şapte ani mai târziu, 752 dintre bărbaţii care veniseră la
urma unui studiu, cercetătorii au ajuns la concluzia că accidentele cauzate de acest consult au fost din nou contactaţi. Dintre aceştia, 41
insomnie şi oboseală prezintă o pagubă economică de 20 miliarde euro. muriseră. Printre bărbaţii care au declarat iniţial că trăiesc
într-un stres emoţional puternic s-a înregistrat o rată a
 „T” de la „trust” in God – încredere în Dumnezeu mortalităţii de trei ori mai mare decât în rândul celor care
au spus că duc o viaţă calmă şi liniştită. Şi totuşi, printre cei
Acest element a fost analizat în domeniul sănătăţii spirituale. care au spus că au o viaţă intimă sigură, pe care se pot bizui
– soţie, prieteni apropiaţi – nu s-a înregistrat nici o relaţie
Toţi aceşti factori sanogeni cuprinşi în conceptul START NOU se bazează de nici un fel între stresul mare şi rata mortalităţii. Faptul
pe legile naturii. De fapt, studiile ştiinţifice au dovedit din plin şi continuă să că aveau cui să se adreseze şi cu cine să vorbească, faptul că
aducă probe suplimentare ale eficienţei lor, fapt pentru care şi sunt din ce în existau persoane care puteau să le ofere mângâiere, un sprijin
ce mai mult introduşi în practica medicală actuală. Aceste principii, aplicate sau o sugestie, i-a apărat de impactul mortal cu rigorile şi
într-un stil de viaţă sănătos, nu numai că sunt factori pozitivi în profilaxia traumele vieţii.

Sola Scriptura  12 13 Sola Scriptura 


Formula vieţii Formula vieţii
Alege să fii sănătos! Alege să fii sănătos!

Integrarea sănătăţii de mobil. Pe parcursul vieţii, o deteriorate şi noile celule sanguine


persoană trebuie să facă faţă, să le înlocuiesc pe cele pierdute
răspundă unei suite de ameninţări, prin sângerare. Vindecând rănile
printre care boli, vătămări fizice, şi înlocuind materialele “uzate”
Echilibrul este stres. Organismul este capabil să se în procesul vindecării, corpul
necesar deoarece
lupte şi să se adapteze la multe dintre reuşeşte astfel să revină la starea de
acesta afectează
însăşi starea de
aceste ameninţări îndreptate asupra normalitate.
normalitate a propriei identităţi şi astfel să revină În mod similar se lucrează şi
organismului, chiar la starea de normalitate. în apărarea în faţa bolii, pentru a-l
la baza nivelului Pentru a dobândi această readuce la starea de echilibru. Totuşi, o
fiziologic. capacitate, organismul caută astfel de apărare nu este doar o funcţie
încontinuu să menţină echilibrul a organismului. După cum am arătat
dintre factori constanţi precum deja, stările emoţionale pot genera
temperatura, puls cel accelerat, TA, efecte fiziologice şi astfel pot juca
conţinutul de apă şi nivelul de zahăr un rol important atât în distrugerea,
în sânge. Acest echilibru natural cât şi în refacerea echilibrului nostru
este realizat prin activitatea unor fiziologic. Din punctul de vedere al
mecanisme automate din organism. emoţiilor, creierul produce diferite
De exemplu, fiinţele umane încearcă substanţe chimice care se varsă în
avea efecte profunde asupra sănătăţii
să-şi menţină o temperatură normală fluxul sanguin şi afectează procesele
Fiecare persoană conferă o emoţionale. Sănătatea emoţională se
la nivelul de 370 C. În apă caldă, de normalitate ale organismului.
anumită importanţă celor cinci răsfrânge asupra relaţiilor sociale şi
organismul transpiră pentru a se Deoarece emoţiile apar ca răspuns
dimensiuni ale sănătăţii. Unii indivizi toate aceste dimensiuni ale sănătăţii
răcori şi astfel încearcă să împiedice la toate aspectele vieţii, se impune cu
sunt mult mai interesaţi de sănătatea îi vor permite fiinţei noastre să
deteriorarea din supraîncălzire. În necesitate menţinerea unui echilibru
emoţională sau intelectuală decât de soluţioneze şi mai bine problema
apă rece, corpul tremură pentru a pe toate dimensiunile sănătăţii,
sănătatea fizică. Alţii îşi pot extrage fizică.
accentua activitatea musculară şi fapt important pentru funcţionarea
o mare satisfacţie din relaţiile lor cu Pentru menţinerea sănătăţii,
astfel arde substanţele nutritive şi normală a organismului. FIŢI
alte persoane sau din implicarea lor în trebuie să acordăm atenţie celor cinci
produce căldura. SĂNĂTOŞI!
munca pentru idealurile religioase. dimensiuni, identificând legăturile
Când pielea este tăiată, noi
Dimensiunile sănătăţii formează dintre ele şi încercând să le menţinem
celule se construiesc în locul celor
un tot – fiecare are un efect asupra în echilibru, astfel încât ele să asigure
celorlalte. Să presupunem că munca un optimum.
noastră se desfăşoară în armonie Echilibrul este necesar deoarece
cu valorile noastre de bază. Această acesta afectează însăşi starea de
armonie poate contribui la susţinerea normalitate a organismului, chiar
sănătăţii noastre spirituale. Pe de altă la baza nivelului fiziologic. Corpul
parte, o sănătate spirituală poate uman este un organism remarcabil

Sola Scriptura  14 15 Sola Scriptura 


Formula vieţii Formula vieţii
Alege să fii sănătos! Alege să fii sănătos!

CAPCANA DROGURILOR credinţa că drogul este o modalitate de rezolvare a problemelor. Astfel, el


devine „prietenul” celui obosit, supărat, timid... Cine nu a auzit vreodată că
poţi să-ţi „îneci” amarul într-un pahar de vin? Sau că o ţigară „te calmează”?
Stimulenţii sunt un grup de droguri care au ca ţintă sistemul nervos central.
Ei produc o creştere a vigilenţei (atitudine de observare atentă a ceea ce se
întâmplă în jurul tău) şi activităţii, de aceea multe persoane apelează la ei.
Cafeina (prezentă în cafea, ceai negru, Cola, ciocolată etc.) şi nicotina din
ţigări sunt stimulente. Ele sporesc pulsul şi tensiunea arterială, reduc pofta
de mâncare, determină o stare de euforie, dând senzaţia de energie crescută.
Când efectul scade, se instalează oboseala şi depresia. De aceea cel care le
foloseşte simte nevoia să ia o nouă doză de stimulente. Folosirea curentă a
unor droguri „uşoare” a devenit chiar o modă. Este ceva periculos în asta?
Nuuu, dar acest „prieten nevinovat” se va transforma curând în cel mai
viclean duşman.
Tinerii iau contact cu drogurile dintr-o sumedenie de motive. Deşi
motivele consumului de droguri la adolescenţi sunt deseori variate şi
complexe, multe au o temelie chiar foarte solidă:

Drog este orice substanţă chimică sau un lucru ce cauzează schimbări


mentale, emoţionale sau comportamentale şi creează dependenţă în viaţa • curiozitate
celui care îl foloseşte. Am putea extinde puţin definiţia spunând că un drog • pentru a face fapte grozave
este tot ceea ce creează dependenţă. Pare exagerată această formulare, dar • asemănarea cu prietenii
gândiţi-vă la cei care sunt dependenţi de televizor, computer, muzică etc. Nu • protestul
se comportă ca nişte drogaţi? Iar atunci când întrerup „consumul”, nu apar • presiunea grupului
comportamente specifice drogaţilor? • pentru a face faţă suferinţelor fizice sau
problemelor emoţionale
Clasificarea simplă a drogurilor: • din plăcere
• pentru că este la modă
* droguri legale: alcool, tutun, cafea, diferite medicamente; • evadarea din realitate
* droguri ilegale: marijuana (canabis), cocaina, heroina, drogurile • conflicte familiale
chimice; • plictiseală, lipsă de activitate
* droguri potenţiale:��������������������������������������
televizorul,�������������������������
�������������������������������������
internetul,�������������
������������������������
pornografia.
������������ • depresie sau insucces
• singurătate
Vom consacra mai mult spaţiu drogurilor pentru că de obicei adolescenţii
şi tinerii sunt cei care se expun cel mai mult consumării lor.

Motive pentru care tinerii apelează la drog. Este tot mai răspândită
Sola Scriptura  16 17 Sola Scriptura 
Formula vieţii Formula vieţii
Alege să fii sănătos! Alege să fii sănătos!

DROGURILE LEGALE Cei mai vestiţi savanţi ai lumii au studiat acţiunea alcoolului asupra
organismului şi au ajuns la părerea unanimă că aşa zisa-buna dispoziţie
ALCOOLUL care survine după băuturile spirtoase nu este decât un efect al acestui
Odată trecătorii au fost uimiţi de purtarea stranie a periculos toxic. Pentru fiecare minut de beţie, omul plăteşte cu propria lui
unui om care s-a apropiat de uşa cârciumii cu un metru sănătate.
de lemn şi a început s-o măsoare. În mintea multora, consumul de alcool ocazional este asociat cu relaxarea
„85 centimetri lăţime şi 2 metri înălţime”, a spus el şi recreaţia. Publicitatea încurajează consumul de alcool, alături de distracţie
printre dinţi. După aceea, întorcându-se spre trecătorii şi sex, în timp ce ignoră efectele dăunătoare ale acestuia.��������������������
�������������������
Realitatea este că
curioşi, a explicat: „Într-adevăr, această uşă nu-i mare. alcoolul reprezintă cel mai periculos drog din lume. Unul din patru bărbaţi
Dar am avut casă şi a încăput prin această uşă. Am avut europeni sub vârsta de 30 de ani moare datorită alcoolului, şi în partea de est
pământ, care la fel a încăput prin această uşă. Am avut a Europei statistica ajunge la unul din trei bărbaţi. În SUA alcoolul este pe
mobilă bună şi ea a încăput fără s-o desfac. Am avut locul trei între cauzele primordiale de deces.�
economii şi toate s-au scurs prin această uşă. Şi asta nu-
i totul! Am avut o sănătate bună şi medicul mi-a spus Alcoolul…
recent: „V-aţi pierdut sănătatea pe uşa cârciumii!” • Ucide de 5 ori mai mulţi oameni;
Am avut în tinereţe o reputaţie bună, iar astăzi nu mă
mai crede nimeni. Despre mine se spune: „Este un beţiv!” • Provoacă mai multe boli, iroseşte mai mulţi
În aşa mod, onoarea mea a pierit prin această uşă. bani şi distruge mai multe familii decât toate
Am avut cândva o inimă receptivă. Sufeream când celelalte droguri!
vedeam că soţia şi copiii plâng din cauza mea. Dar de
când am început să trec prin această uşă, i-am făcut • Cauzează jumătate din numărul accidentelor
foarte des să plângă. fatale de automobil;
Am cap pe umeri şi m-aş putea mândri cu mintea
mea. Dar de câte ori ieşeam din cârciumă atât de beat, • Cauzează accidente la locul de muncă şi
încât nu gândeam deloc, ca un dobitoc, şi mintea mea a acasă;
plecat tot prin această uşă. • Alcoolul reprezintă şi cauza principală pentru
Am avut conştiinţă şi deosebeam foarte bine ce-i creşterea ratei criminalităţii. Într-unul din
cinstit şi ce nu, binele şi răul. Dar am procedat oare bine când mi-am băut studiile făcute, doi din trei criminali erau sub
toată averea? Am procedat oare corect cu trupul meu, otrăvindu-l? Am făcut influenţa alcoolului.
bine că mi-am stricat viaţa mea şi viaţa familiei? Am făcut oare bine când
am dat un exemplu rău celor ce mă înconjoară? Sigur că nu. N-am ascultat
de vocea conştiinţei; iată de ce şi conştiinţa, şi fericirea au plecat prin această Efectele alcoolului asupra organismului
uşă. - Stomacul. Alcoolul, spre din el trece în celulele stomacului şi
Deseori ieşeam din cârciumă având pe buze o melodie veselă, dar în deosebire de hrana obişnuită, nu este apoi în circuitul sanguin. Restul trece
adâncul inimii rămâneam nefericit...” digerat în stomac şi în intestine. Când în intestinul subţire şi apoi direct în
Şi încă mulţi oameni ne-ar putea povesti istorii asemănătoare. alcoolul ajunge în stomac, o parte sânge. Alcoolul poate afecta ţesuturile

Sola Scriptura  18 19 Sola Scriptura 


Formula vieţii Formula vieţii
Alege să fii sănătos! Alege să fii sănătos!

care protejează stomacul şi laringele. celorlalte celule care-l alcătuiesc


Chiar şi în cantităţi mici, alcoolul pare să depăşească 100 de miliarde.
creşte secreţia sucurilor digestive Legăturile dintre neuroni sunt atât
din stomac şi creează o senzaţie de de complicate încât este greu de
foame. Iritarea constantă a învelişului imaginat ceva asemănător. Legăturile
stomacului poate produce gastrită: acestea sunt foarte fine şi întinse, ca
inflamaţia cronică a mucoasei. Dacă strunele unui instrument muzical.
stomacul este plin cu alimente, Celula nervoasă este cea mai sensibilă
contactul dintre mucoasa gastrică şi la alcool. Având proprietăţile
alcool este mai lung şi leziunile mai unor substanţe narcotice, alcoolul
posibile. Una dintre cele mai uşor de îngreuiază sau, în cazul consumului cantitate mică, dar regulată a
observat consecinţe ale inflamaţiei mare, chiar paralizează transmiterea alcoolului, duce la slăbirea voinţei,
gastrice sunt vărsăturile. influxului nervos de la o celulă la memoriei, imaginaţiei şi coboară
- Ficatul. Trecând din intestin alta, împiedicând astfel funcţiile simţitor calităţile intelectuale ale
în sânge, alcoolul ajunge în ficat. normale ale întregului sistem nervos. omului. Alcoolul împiedică atât
Acest organ este folosit de organism Concomitent se afectează şi echilibrul stocarea, cât şi obţinerea informaţiei
ca o barieră împotriva diferitelor celulelor grase şi fibroase, ceea ce chimic al creierului şi astfel se ajunge din memorie. El poate deteriora şi
substanţe toxice. În mod normal, în duce nemijlocit la ciroză. la trimiterea de „mesaje greşite la afecta vederea, auzul, gustul, mirosul
ficat, alcoolul este desfăcut chimic - Inima. Alcoolul biciuieşte organe greşite”. La consumatorii şi pipăitul. Să mai reţinem că lobul
în acetaldehidă, o otravă puternică, nemilos cel mai important organ, de alcool învelişurile creierului se frontal, şi în special regiunile lui
acţiunea căreia este împiedicată inima, obligând-o să bată mai îngroaşă; înlăuntrul emisferelor, în superioare, care sunt cele mai
imediat de prezenţa unor enzime. repede, să lucreze mai mult şi să ventricole, creşte cantitatea de lichid; afectate de consumul de alcool, poate
În urma interacţiunii acetaldehidei se epuizeze înainte de vreme. Sub tot ţesutul nervos, atât de delicat, fi considerat zona cea mai nobilă
cu enzimele se formează în final un influenţa băuturilor spirtoase, inima suferă modificări. În felul acesta are din creier, întrucât aici îşi au sediul
produs netoxic, numit acid acetic, se încarcă cu grăsime, îşi măreşte loc prăbuşirea intelectului. Marele funcţii cerebrale cum ar fi judecata,
ce poate fi folosit de celule ca sursă volumul, dar îşi slăbeşte capacitatea fiziolog I. P. Pavlov numea alcoolul discernământul, voinţa şi viaţa
de energie. Totuşi, acest proces nu de lucru. Vasele sangvine îşi pierd „paralizant”. Chiar şi o cantitate mică spirituală. Iată că sfatul înţeleptului
se face de către ficat fără afectarea elasticitatea la alcoolici şi devin mult de alcool (7-8 grame) deranjează Solomon capătă un sens foarte
acestuia. Ficatul se inflamează şi mai fragile. Ca rezultat, ele nu pot activitatea creierului, ceea ce se propriu: „Vinul este batjocoritor,
îşi măreşte dimensiunile datorită suporta, de multe ori, o cât de mică reflectă imediat în funcţiunile băuturile tari sunt gălăgioase;
muncii pe care o depune în plus creştere a tensiunii şi pleznesc. muşchilor. Fiecare pahar de alcool oricine se îmbată cu ele nu este
pentru dezintoxicarea organismului, - Sistemul nervos central. Cel distruge pentru totdeauna o parte înţelept” (nici nu mai are cum sa
el având în mod normal şi altceva mai puternic computer nu poate din celulele creierului. La omul fie…) (Proverbe 20:1).
de făcut. Dacă acest lucru continuă egala, nici pe departe, performanţele „băut” dispare pe nesimţite claritatea - Măduva osoasă. ��������� Alcoolul
în aceeaşi manieră, atunci celulele creierului. El este alcătuit din circa gândirii şi scade brusc capacitatea afectează măduva osoasă, locul în
sănătoase se distrug şi lasă loc numai 14 miliarde de neuroni, iar numărul de muncă. Chiar şi o folosire în care se formează celulele sangvine.

Sola Scriptura  20 21 Sola Scriptura 


Formula vieţii Formula vieţii
Alege să fii sănătos! Alege să fii sănătos!

Ca urmare, o persoană poate deveni aveau un consum de bere mai mare de alcool”. Oricum, singurul argument adus este acela al unor cercetători
foarte anemică, nivelul plachetelor decât popula�������������������������
ţ������������������������
ia obişnuit�������������
�����������
, au ar�����
���
tat care pretind ca băuturile alcoolice au efecte protectoare împotriva atacului
sangvine scade, rezultând sângerări c�������������������������������������
�����������������������������������
ei aveau un risc de atac de cancer de cord. Într-un experiment, s-a administrat alcool unor animale pentru a
uşoare. al faringelui de dou���������������
�������������
ori mai mare observa efectele acestuia asupra lor. A fost necesară o cantitate echivalentă cu
- Sângele: O acţiune nefastă comparativ cu populaţia general��� ă��. 12 pahare pentru un adult în scopul obţinerii efectului protector împotriva
o are alcoolul şi asupra sângelui, Acelaşi risc dublat s-a detectat şi bolilor de inimă! Dar această cantitate de alcool a avut un efect toxic puternic
micşorând numărul globulelor roşii pentru cancerul de laringe, şi pentru asupra muşchiului inimii. Însă cine va recomanda vreodată consumarea a
şi slăbind puterea de acţiune a celor cancerul gurii. Deci pericolul nu 12 pahare de alcool zilnic?
albe, care ne apără de boli. Din dispare prin consumarea unui alcool
această cauză, cei care beau alcool, mai slab. Unii nici nu consider��������
������
berea Este adevărat că vinul conţine diverse substanţe chimice cu efect
chiar şi moderat, suferă de mult mai ca fiind băutură alcoolică. Statisticile protector, dar acestea se găsesc din abundenţă şi în mustul de struguri, cât
multe boli şi mor mai curând din au arătat că alcoolul are legătur��ă� şi în struguri. Aceste fitochimicale previn bolile de inimă, prin reglarea
cauza lor decât cei care nu folosesc şi cu alte forme de cancer. Femeile nivelului de colesterol şi inhibarea procesului de coagulare. Având în vedere
alcoolul. Statistica oferă de asemenea care consum�����������������������
���������������������
regulat alcool, bere efectele devastatoare ale alcoolului, nu ar fi mult mai înţelept să bem must de
date convingătoare. Astfel, din 100 sau b��������������������������������
������������������������������
uturi tari au un risc mai mare struguri sau să mâncăm struguri?
de bolnavi de holeră, mor 80 în şi pentru cancerul de s��������������
������������
n. Un studiu
cazul alcoolicilor, în timp ce dintre f�������������������������������������
�����������������������������������
cut ��������������������������������
������������������������������
n Franţa a arătat c������������
����������
creşterea
nealcoolici mor doar 20 de oameni. riscului de cancer la sân este prezent��ă�
Organizaţia Mondială a Sănătăţii susţine cu tărie la ora actuală
- Obezitatea. Consumând o bere şi la persoanele care au consumat vin abstinenţa totală de la alcool. Ei accentuează ideea că oricine bea
în fiecare zi, poţi creşte în greutate cu numai la mas��� ă��. ocazional astăzi are posibilitatea să devină un alcoolic mâine.
7 kg în fiecare an. În plus, cei care - Rinichii. După folosirea
consumă alcool mănâncă mai mult. exagerată a alcoolului se observă,
- Alcoolul şi bolile canceroase. nu rareori, inflamaţii ale rinichilor,
Alcoolul este unul dintre factorii urmate de o boală grea numită FUMATUL
cancerigeni. Mul��������������������
ţ�������������������
i cred c�����������
���������
alcoolul nefroză.
este periculos numai dac����� ���
se - Plămânii. Suferă din cauza Cea mai mare parte a fumătorilor încep la
consumă în cantit�������������������
ăţ�����������������
i prea mari. C���
â��t aburilor de alcool, fiind lesne adolescenţă, la o vârstă când boala şi moartea
de actuală este aceast�������������
�����������
p����������
��������
rere vom predispuşi la tuberculoză. par mult prea îndepărtate pentru a li se acorda
vedea imediat. Rezultatele unui - Oamenii care folosesc băuturi vreo importanţă. Adolescentul aprinde o ţigară
studiu efectuat ������������������
��������������������
n Danemarca asupra alcoolice, îşi scurtează viaţa cu 10- pentru a se „integra” în grupul prietenilor sau
a 14 mii de muncitori din industria 20 ani. pentru a demonstra că este „adult”. Fumatul
berii, care nu erau alcoolici, ci doar este în acelaşi timp un suport împotriva
timidităţii, un mod de a se simţi mai degajat
Ce putem spune despre beneficiile pentru sănătate? în societate, un simbol al independenţei,
al „eroului”, fapt abil exploatat de reclamele
În ciuda faptului că mulţi oameni mor în fiecare an din cauza alcoolului,
pentru ţigări. Trecerea, lentă şi progresivă, de
se vorbeşte adesea şi chiar sunt lăudate beneficiile „consumului moderat

Sola Scriptura  22 23 Sola Scriptura 


Formula vieţii Formula vieţii
Alege să fii sănătos! Alege să fii sănătos!

la fumatul ocazional la dependenţa de tutun este aproape insesizabilă, încât duce la scăderea lungimii corpului, a circumferinţei toracelui şi a
precizarea timpului în care s-a produs dependenţa este greu de determinat. capului; la împiedicarea dezvoltării normale intelectuale, emoţionale şi
Fumătorii se conduc după o serie de prejudecăţi. Cele mai frecvente comportamentale a bebeluşului.
sunt:
- fumatul îmi îmbunătăţeşte performanţele intelectuale (de fapt, fumatul C – CANCER, CEFALEE şi CARII
reduce performanţele intelectuale pe termen lung); • Cancer – fumatul este o cauză majoră de cancer. 30% din toate decesele
- fumatul mă relaxează (de fapt, nicotina este un excitant al sistemului prin cancer sunt atribuite fumatului:
nervos); • plămâni, trahee şi bronhii (90%)
- fumatul mă ajută să-mi menţin greutatea în limite normale (de fapt, cea • laringe (84%)
mai bună metodă de combatere a obezităţii constă în reducerea consumului • cavitatea bucală (buze, limbă, gură, faringe) (92%)
zilnic de calorii, combinată cu exerciţii fizice sistematice); • esofag (78%)
- la aerul poluat pe care-l respirăm, ce mai contează câteva rotocoale • fumatul este unul din factorii care contribuie la apariţia şi a altor
de fum? (De fapt, intensitatea poluării mediului de viaţă – cu unele excepţii cancere.
– este minimă în raport cu poluarea plămânilor prin fumul de ţigară, bogat • Cefaleea (durere de cap), inclusiv migrenele, apar frecvent la fumători
în substanţe cancerigene). datorită monoxidului de carbon şi scăderii fluxului sangvin cerebral.
• Cariile – fumătorii au de trei ori mai multe carii decât nefumătorii
Care sunt consecinţele fumatului? datorită plăcii dentare care duce la dezvoltarea bacteriilor şi apoi la
Fumătorii se îmbolnăvesc de mai multe boli decât nefumătorii. Fumatul carierea dinţilor.
afectează multe părţi ale organismului. Pentru a simplifica înţelegerea
bolilor legate de fumat, se sugerează clasificarea lor într-un ABC al efectelor D – DERM (piele)
fumatului. Fumatul duce la îmbătrânirea prematură a pielii şi la apariţia ridurilor
datorită formaldehidei. Fumătorii aflaţi în categoria de vârstă cuprinsă între
A – ATEROSCLEROZĂ (îngroşarea şi duritatea arterelor) 40 şi 49 de ani sunt la fel de ridaţi ca nefumătorii cu 20 de ani mai în vârstă.
O serie de substanţe chimice din fumul de ţigară au fost legate de
dezvoltarea aterosclerozei (îngroşarea peretelui arterelor), şi două dintre E – EMFIZEM
cele mai nocive în această privinţă sunt nicotina şi monoxidul de carbon. 90% din cauzele de bronşită cronică sunt produse de fumat, iar aceasta
(Nicotina destramă legăturile speciale dintre celulele peretelui arterial, proces la rândul ei duce la emfizem (întinderea şi spargerea micilor saci aerieni
care iniţiază ateroscleroza). pulmonari).

B – BRONŞITĂ ŞI BEBELUŞ F – FRAGILITATE IMUNĂ


• Bronşita – semnul caracteristic este tusea fumătorului care duce la Fumatul afectează sistemul imunitar pe mai multe căi:
bronşită cronică cu: tuse cronică, dispnee (respiraţie dificilă), şi în cele • leucocitoză (creşte nr. globulelor albe);
din urmă la emfizem. • limfocitoză (creşte nr. limfocitelor);
• Bebeluş – fumarea unei singure ţigări de către femeia însărcinată • modificarea echilibrului dintre diferitele sub-seturi de limfocite T
determină o creştere a frecvenţei cardiace a fătului timp de 90 de minute • scăderea nr. celulelor Natural Killer (NK) care au un rol important în
datorită creşterii concentraţiei de carboxi-hemoglobină; în timp, aceasta apărarea organismului împotriva cancerului;

Sola Scriptura  24 25 Sola Scriptura 


Formula vieţii Formula vieţii
Alege să fii sănătos! Alege să fii sănătos!

• scăderea nr. celulelor Langhans (importante componente ale sistemului FUMATUL PASIV
imunitar la nivelul epiteliului colului uterin) – motiv pentru care fumatul
contribuie la apariţia displaziei colului. Chiar dacă nu fumăm, nu suntem în afara pericolului fumatului. Deseori
suntem prin preajma fumătorilor şi aceasta ne face să fim fumători pasivi.
G – GINGIVITĂ Atmosfera din jurul fumătorilor e alcătuită din fumul expirat, care a luat
Gingivita este o inflamaţie a gingiilor datorată unei slabe igiene orale naştere prin „tragerea” din ţigară, numit curent „principal”, şi din fumul
asociată fumatului. Fumătorii pierd dinţi de trei ori mai frecvent decât „secundar”, provenit din ţigara ce arde mocnit. Fumul „principal” conţine
nefumătorii. amestecul complex de gaze, vapori şi particule, iar fumul „secundar” ia
naştere la o temperatură mai mică, dar conţine o concentraţie mai mare de
H – HALENĂ substanţe nocive.
Halena fumătorului se referă la mirosul neplăcut pe care îl exhală, şi pe Fumul răspândit în jur de ţigara ce arde mocnit conţine de 2 ori mai
care nici o apă de gură sau pastă de dinţi nu reuşeşte s-o îndepărteze. mult gudron şi nicotină, de 3 ori mai mult benzopiren, de 5 ori mai mult
monoxid de carbon, de 20 de ori mai multe nitrostamine, de 50 de ori mai
I – INFARCT, INFERTILITATE şi INCENDII mult amoniac şi de 50 de ori mai multă aldehidă formică decât fumul inhalat
• Infarctul – 1/3 din decesele prin infarct miocardic au drept cauză de fumător.
fumatul. Din fumul unei ţigări, ¾ poluează atmosfera din jur cu fumul „secundar”
• Infertilitatea – fumatul produce infertilitate atât la bărbaţi, cât şi la mai dăunător şi numai ¼ din întregul fum va fi inspirat.
femei. Acţiunea cancerigenă a fumului „secundar” este mai mare decât a celui
• Incendii – 70% din incendiile care se soldează cu pierderi de vieţi „principal”. Dimensiunile fumatului pasiv pot fi deduse dacă reţinem faptul
omeneşti sunt cauzate de consumarea de alcool sau de fumat. ���������
Arsurile că, în timp ce proporţia fumătorilor adulţi este în jur de 35%, niveluri mari
accidentale la copiii cu mame fumătoare pot fi adesea văzute la camerele de cotinină în urină se găsesc la 87,9% dintre copiii şi adulţii nefumători.
de gardă ale secţiilor de pediatrie. Aceasta înseamnă că fumătoarele şi fumătorii, care nu reprezintă decât 35%
• din populaţia adultă, poluează atmosfera din jurul lor în aşa măsură, încât
Fiecare ţigară fumată scurtează viaţa fumătorului cu 7 minute. ��� Un aproape 90% dintre nefumători devin, chiar dacă nu vor, fumători pasivi.
pachet de ţigări scurtează viaţa cu 140 minute pe zi, 51100 minute pe an Dr. Hiramaya, de la Centrul Naţional de Cancer din Japonia, a efectuat
(aprox. 852 ore ) şi 35,5 zile pe an. Aceasta însemnând că anii fumătorilor un studiu, pe o durată de 14 ani, asupra femeilor nefumătoare din Japonia,
au mai puţin de 11 luni !!! căsătorite cu soţi fumători, şi a găsit că prezentau un risc crescut de deces
• Fumatul accelerează ceasul biologic al organismului, grăbind toate prin cancer pulmonar. Mortalitatea a fost de peste două ori mai mare printre
procesele de îmbătrânire, tocmai când le dorim cel mai puţin. femeile ai căror soţi fumau mai mult de 20 de ţigări pe zi, în comparaţie cu
• Poluarea atmosferei produsă de fumătorii de pe glob este de 10 ori mai femeile cu soţi nefumători.
mare decât cea produsă de industrie şi gazele motoarelor cu explozie. Deci, este foarte important să evităm locurile unde se fumează, în acelaşi
Desigur, n-au fost amintite toate efectele negative ale produselor de tutun timp fumătorii trebuie să ştie că prin fumat îşi distrug nu doar sănătatea lor,
asupra organismului uman şi asupra mediului. O veste bună totuşi: cine ci şi pe cea a copiilor lor, soţilor sau soţiilor şi a multor oameni pe care-i
renunţă la fumat înainte de vârsta de 35 de ani încă are şansa să se refacă! iubesc şi nu fumează.

Nu trebuia ca lucrurile să se întâmple aşa. Rodica ştia că, fumând, îşi

Sola Scriptura  26 27 Sola Scriptura 


Formula vieţii Formula vieţii
Alege să fii sănătos! Alege să fii sănătos!

scurtează viaţa. „Dar ce contează, spunea ea, dacă voi trăi optzeci sau numai DROGURILE ILEGALE
şaptezeci şi cinci de ani? În fond, pot să mă las de fumat când vreau.”
Dar, cu totul pe neaşteptate, la numai patruzeci şi cinci de ani, a trebuit Despre droguri şi efectele lor cazul administrării intravenos
să audă teribilul verdict: cancer pulmonar inoperabil. Heroina – �����������������������
este un sedativ care a amfetaminelor poate să apară
Ca la majoritatea celor ce fumează, boala s-a răspândit în organism duce la izolare şi creează o stare deces prin stop cardiac, accidente
înainte de a fi descoperită, astfel că, în momentul stabilirii diagnosticului, era pasivă, meditativă. Tinerii care ajung cerebrovasculare, precum şi alte
mult prea târziu pentru o intervenţie chirurgicală curativă. să nu găsească sens în această viaţă complicaţii ca urmare a injectării.
Aruncând acum ţigările, Rodica a avut puterea de voinţă de a se lăsa de sunt tentaţi s-o consume, ajung Canabis-ul se găseşte, în special,
fumat şi, într-o încercare disperată de a câştiga câteva luni de viaţă, acceptă dependenţi, se rup total de familie şi în diferite combinaţii, preţul pentru
să treacă prin neplăcerile chimio şi radioterapiei. prieteni. Uneori se ajunge chiar mai o doză fiind în jur de 7 dolari SUA.
departe, pentru că heroina poate fi un Moartea legată de abuzul cronic de
Fără intenţia de a deveni o fumătoare pasionată, a început cu câte o ultim argument pentru sinucidere, canabis apare ca rezultat al obiceiului
ţigară, în liceu, pentru că „aproape toate colegele făceau la fel”. Era convinsă din cauza durerilor groaznice pe care de a-l fuma, efectele fiind similare
că niciodată nu va deveni sclava obiceiului, nu va ajunge la dependenţă. le îndură cei dependenţi. cu cele ale tutunului. Canabis-ul are
Absolvind liceul, au urmat anii de studenţie şi, mai curând decât s-ar fi efecte negative şi asupra proceselor
aşteptat, teribila realitate a devenit evidentă: la fel ca 95% dintre cei care încep Cocaina – cauzează râs şi euforie.
Parcă îţi pare că te simţi bine pentru hormonale, imunologice, de
să fumeze, Rodica a ajuns sclava tutunului. reproducere.
După câteva încercări nereuşite de a renunţa la fumat, s-a resemnat. În puţin timp, ca şi în cazul celorlalte
fond, fumatul îi oferea o plăcere în plus şi s-a hotărât să mai aştepte până va droguri, dar rezultatele sunt triste. Haşişul este folosit, de obicei,
fi mai în vârstă sau până când va observa că obiceiul dăunează într-adevăr în combinaţie cu tutunul, în ţigarete
Amfetaminele (MDMA,
sănătăţii. Atunci se va lăsa de fumat pentru totdeauna. gata rulate. Preţul pentru o ţigaretă
MDEA, MDA, DOB) te fac pentru
un timp mai ager, excitat şi dau un este de aproximativ 10 dolari SUA.
Din nefericire, prima ei problemă de sănătate a fost şi ultima: cancerul
simţământ de putere. În acelaşi Marijuana afectează starea de
pulmonar în faza terminală. În momentul aflării diagnosticului a avut puterea
timp, ele pot provoca psihoză (boală spirit şi gândirea la fel ca şi alcoolul,
de voinţă, a cărei lipsă o deplângea mereu, de a deveni nefumătoare de la o zi
mintală caracterizată prin tulburări şi poate cauza halucinaţii. Printre
la alta. Cât de trist că era mult prea târziu! După cinci luni, familia şi prietenii
ale comportamentului, gândirii efecte se numără: slaba motivaţie
o conduceau la locul de veci.
sau afectivităţii persoanei şi de care mintală, capacitatea scăzută de a
Vrei să-i urmezi exemplul?
aceasta este conştientă), oamenii conduce maşina şi alte performanţe
pot deveni demenţi (caracteristica mecanice reduse, scăderea imunităţii
unui nebun) şi furioşi, demonstrând corporale şi chiar afecţiuni ale
un comportament violent. În organelor sexuale.

Totuşi, de ce este interzis consumul de droguri?


Orice drog poate cauza probleme imediate sau pe termen lung. Problemele
diferă de la drog la drog. Problemele de sănătate imediate pot include: durere,

Sola Scriptura  28 29 Sola Scriptura 


Formula vieţii Formula vieţii
Alege să fii sănătos! Alege să fii sănătos!

vomă, supradozare şi moarte. Efectele imediate ale unui drog pot cauza şi posibil de violenţă (datorită sumelor
comportamente care să ducă la accidente, vătămare şi autovătămare, moarte. de bani pe care le procură comerţul
Problemele de sănătate care se dezvoltă pe termen lung pot include afectarea cu droguri). Este un motiv din cauza
unui organ, riscul crescut de boală, dependenţă şi moarte. Ele afectează căruia numeroşi tineri recurg la crime şi
bunăstarea psihică, socială, economică şi legală a celui care le foloseşte. Vom prostituţie pentru a-şi cumpăra drogul.
prezenta pe scurt efectele negative ale drogurilor: Sinucidere. Depresia şi disperarea
Accidente. Chiar şi în doze mici drogurile pot cauza accidente, inhibiţie, care însoţesc de regulă consumul de
blocaje respiratorii, tulburări ale funcţiilor şi chiar moarte. droguri pot conduce la gânduri, tendinţe
Efecte negative la nivelul creierului (tulburări mentale, emoţionale, de şi ameninţări sinucigaşe.
comportament şi în dezvoltarea psihică, reducerea performanţelor şcolare).

Droguri
Deficienţe de comunicare (deteriorarea legăturilor cu familia şi prietenii, Creează dependenţă. Dependenţa
singurătate şi izolare). de droguri este nevoia după un anumit
Intoxicaţii. drog, care rezultă în urma folosirii
Infecţii. Drogurile predispun la infecţii prin scăderea rezistenţei acelui drog. Această nevoie include
organismului şi prin folosirea unor ace sau seringi nesterile (hepatita B, C, atât schimbări fizice, cât şi psihice,
infecţia cu HIV-SIDA) care îl pun pe cel ce foloseşte drogul
Probleme financiare. Consumul de droguri este foarte costisitor, în dificultate atunci când trebuie să
determinând procurarea mijloacelor necesare pe orice cale; furt, crimă, controleze folosirea sau dozarea acestuia.
contrabandă, etc. Dependenţa psihică are loc atunci când
Probleme juridice. Consumatorii de droguri devin infractori agresivi. cel care îl foloseşte are nevoie de drog ca
Riscuri pentru sănătate. Printre efectele fizice ale abuzului şi dependenţei să se simtă bine sau „normal” sau ca să
de droguri se numără: uscarea pielii, inflamaţiile grave ale gâtului, bolile de poată activa. Dependenţa fizică are loc
ficat şi de pancreas. Folosirea marijuanei creşte de 11 ori riscul leucemiei, atunci când organismul se adaptează
iar cocaina, chiar şi în cantităţi mici, poate reduce fluxul de sânge la inimă, la drog şi are nevoie de o cantitate mai
sporind riscul unui atac de cord. Drogurile inhalate distrug celulele creierului mare pentru a obţine acelaşi efect sau
şi afectează ţesuturile. Consumul unor anumite droguri are ca rezultat pentru a funcţiona. Riscul dependenţei
pierderea poftei de mâncare, ceea ce conduce la malnutriţie. de droguri variază de la un drog la altul şi
Probleme comportamentale. Comportamentul unui dependent de este mai mare când o persoană foloseşte
stupefiante presupune neascultare de părinţi, respingerea valorilor morale, mai mult dintr-un drog sau îl foloseşte

Droguri
declinul rezultatelor şcolare, înclinaţiile spre viciu, depresie şi hiperactivitate. mai des. Unii oameni devin mai repede
Toxicomanii cronici au tendinţa de a-şi abandona familia, şcoala şi au un dependenţi decât alţii. Este de remarcat
cerc de prieteni unde consumul de droguri este foarte răspândit. De cele faptul că dependenţa este unul dintre
mai multe ori, părinţii lor sunt ei înşişi cei care plătesc tribut alcoolului şi marile riscuri ale abuzului de droguri.
tranchilizantelor. Deoarece consumul de droguri este ilegal, utilizatorii Iată ce spune medicul Ivanov despre
şi furnizorii sunt direct sau indirect implicaţi într-o reţea de infracţiuni şi dependenţa de droguri: „Consumând

Sola Scriptura  30 31 Sola Scriptura 


Formula vieţii Formula vieţii
Alege să fii sănătos! Alege să fii sănătos!

droguri omul ajunge într-o stare de confort psihic. Aceasta nu este atât o stare şi organismul nu mai are nevoie avea vreunul! Criza de abstinenţă se
de plăcere, cât o fugă de neplăcere. Oamenii devin dependenţi de droguri în să sintetizeze particulele naturale poate întinde pe mai multe zile, până
mare măsură pentru a-şi omorî orice fel de durere: fizică (bolnavi care iau care îndepărtează durerea. Şi atunci când corpul, înfometat de heroină, se
droguri ca să nu simtă durere), emoţională, spirituală (fug de singurătate, când acţiunea drogului s-a terminat, calmează puţin câte puţin. În general,
teamă, etc.). Dar atunci când drogul încetează să mai acţioneze, durerea nu omul se simte cu fiecare oră tot mai primele două zile şi două nopţi sunt
doar că se întoarce, dar devine şi mai puternică. Omul nu simte diferenţa, dar rău. Apare din nou durerea despre cele mai de temut din punct de vedere
are nevoie de o doză tot mai mare de droguri pentru a-şi omorî durerea. În care am vorbit mai sus (din cauza fizic”.
fine, el nu doar că vrea drogul, ci acesta devine o necesitate de a evita durerea proceselor ce se întâmplă cu celulele), Întins pe pat, se foia fără încetare,
provocată de acelaşi drog”. dar de data aceasta organismul nu într-atât era de agitat. Chinuit de
Atunci când faci cunoştinţă cu drogul, ai impresia că îţi aduce eliberare mai sintetizează substanţele care o dureri fizice, îşi schimba mereu
şi că îţi împlineşte cele mai extraordinare dorinţe. Doar o singură doză! Dar înlătură pe cale naturală şi o bună poziţia, gemând şi văitându-se. Nu
după câteva împunsături devii robul drogului. Şi aici îşi dă jos masca ca să perioadă de timp nu le va sintetiza putea să stea liniştit mai mult de un
descoperi că este un diavol lacom şi nesăturat, care te chinuie cerându-ţi tot DIN CAUZA că au fost introduse minut nici pe o parte, nici pe spate,
mai mult şi mai mult. S-a redus numărul dorinţelor împlinite, în schimb a substanţe artificiale – drogurile. Deci, nici pe burtă, nici aşezat pe marginea
apărut durerea şi frica de durere. Dacă reduci consumul de droguri când nu omul, pentru a îndepărta această patului. Urla zbătându-se cu perna şi
ai bani, fiara flămândă din tine îţi chinuie trupul şi atunci faci orice ca s-o durere, mai ia o doză de droguri. cu plapuma sau striga lovind pereţii
linişteşti... Pentru a se simţi atât de relaxat ca cu pumnii. Sfâşiat de crampe, de
prima dată, persoana trebuie să ia contracţii, de spasme violente, tot
De ce omul devine dependent de droguri? o doză mai mare de droguri şi astfel corpul său contractat cerea heroină.
ajunge în robia lor. Tremura şi transpira. În unele clipe îi
Din cauza durerii. Iată cum descrie un dependent era frig, iar în altele îi era cald...”
Organismul uman este compus de droguri chinurile pe care le-a Unui om normal, care nu
din celule, ca şi tot ce ne înconjoară. îndurat când a încercat să se elibereze consumă droguri, îi este greu să-şi
Fiecare celulă îşi are funcţia sa. de robia drogurilor: închipuie măcar puţin iadul în care
Omul trăieşte datorită lor. În fiecare trăieşte un consumator de droguri
secundă se nasc şi mor mii de „Am trăit prima experienţă de – de la o doză la alta conştientizând
celule. Ele sunt traumate în timpul dezintoxicare, care constă în eliberarea că te rostogoleşti în jos. Această stare
mişcărilor, în timpul digestiei şi toxicomanului de droguri. Nişte ore de poate fi comparată cu un vis nesfârşit,
a respiraţiei... Durerea care apare chinuri pe care nu le doresc nimănui, plin de coşmaruri şi groază.
în urma acestor procese este nici chiar duşmanului meu, dacă aş
îndepărtată însă de nişte particule
sintetizate de creier. Interesant este
că drogurile au acelaşi efect ca aceste
particule din creier. Dar atunci când
omul începe să consume droguri, el
îşi înăbuşă durerea pe cale artificială

Sola Scriptura  32 33 Sola Scriptura 


Formula vieţii Formula vieţii
Alege să fii sănătos! Alege să fii sănătos!

Iată un desen trimis la redacţie de către un tânăr dependent de droguri. foarte greu să se elibereze. Tot mai des în spital sunt aduşi copii cărora li s-a
Cea mai mare dorinţă a lui este să se rupă din robia drogurilor. făcut rău din cauza că au petrecut multe ore în faţa computerului.
Neuropsihologul Ana Potanina spune că copilul care stă zi şi noapte în
faţa computerului îşi solicită mereu aceeaşi porţiune a creierului. Aceasta
înrăutăţeşte circulaţia sângelui. Consecinţele pot fi diverse: dureri de cap,
oboseală, scăderea vederii, scăderea memoriei şi se poate ajunge până la
pierderea cunoştinţei sau epilepsie.
Copiii care sunt pasionaţi de jocurile la computer îşi pierd orientarea,
pierd capacitatea de a comunica cu oamenii şi în genere de a trăi în lumea
reală.
Simptomele dependentului de computer:

- închidere în sine, lipsă de sociabilitate, nervozitate, iritabilitate;


- somn neliniştit;
- scăderea interesului faţă de ocupaţiile obişnuite – se răcesc relaţiile cu
prietenii, tot mai rare devin ieşirile împreună;
- dureri de cap şi de ochi.

Nu putem nega
faptul că jocurile
la computer au şi
efecte pozitive: ele
dezvoltă şi antrenează
atenţia şi reacţia,
ajută persoana să
DROGURILE POTENŢIALE se relaxeze. Totuşi
unul dintre creatorii
Drog este tot ceea ce creează dependenţă. Putem fi de acord că alcoolul, acestor jocuri virtuale
drogurile ilegale sunt într-adevăr periculoase, dar ne punem semne de a recunoscut public:
întrebare când auzim că computerul ar putea fi un drog. Se consideră că „Pot părea demodat,
realitatea virtuală este cea mai mare realizare a veacului 20 şi va avea o dar dacă aş avea un
influenţă serioasă asupra lumii psihice, a culturii şi a spiritualităţii primei fiu, aş vrea ca el să
generaţii a veacului 21. Şi totuşi această mare realizare poate fi pentru mulţi înveţe din cărţi, iar
un duşman puternic. Astăzi poţi vedea tineri care stau de dimineaţă până atenţia şi reacţia să şi-o dezvolte în curte pe bicicletă”. Savanţii japonezi au
seara în Internet. La început părinţii sunt liniştiţi că doar nu face nimic rău demonstrat că jocurile virtuale dezvoltă porţiunile creierului responsabile
copilul lor, ca apoi să se convingă că copilul a fost prins în capcană şi îi va fi de reacţie, mişcare, dar în acelaşi timp frânează dezvoltarea porţiunilor

Sola Scriptura  34 35 Sola Scriptura 


Formula vieţii
Alege să fii sănătos!

responsabile de emoţii şi memorie. De asemenea, multe din jocurile virtuale


conduc adolescenţii la crime şi sinucideri.

După cum spune psihologul Vladimir Şahidjanean, „computerul este ca


un ciocan pe care-l poţi folosi pentru a bate un cui, dar şi pentru a omorî un
om”.
Este important să luăm hotărârea de a utiliza raţional calculatorul.
Dependenţa de el creează roboţi, care sunt departe de lumea reală şi pentru
care viaţa devine un joc care adesea are un sfârşit tragic.

Mai sunt multe lucruri bune, dar care sunt utilizate în exces şi devin
droguri. Nu-i chiar atât de greu să observăm dependenţa. Dacă am un lucru
care îmi răpeşte majoritatea timpului şi care mă atrage ca magnetul,
din cauza căruia devin tot mai retras de lume, nervos – e timpul să-mi pun
întrebarea: oare nu sunt în pericol?
Dependenţii de droguri nu simt frumuseţea şi fericirea pe care le poate
oferi viaţa. Totuşi, alegerea ne aparţine!

Biblioteca „Sola Scriptura” este gata să vă ofere mai multe cărţi pentru
lectură la acest subiect.

Sola Scriptura  36