Sunteți pe pagina 1din 14

INSTITUTUL DE STUDII BIBLICE

prin corespondenţă
FORMULA VIEŢII Sola Scriptura Moldova

SCOPUL VIEŢII
Ve r i f i c ă - ţ i v a l o r i l e !

Lecţia 8
Chişinău 2006
Formula vieţii
Formulavalorile!
SCOPUL VIEŢII – verifică-ţi vieţii
SCOPUL VIEŢII – verifică-ţi valorile!

SCOPUL VIEŢII – verifică-ţi valorile!


Am fost cu înspre tavan, încet-încet, lumânarea
toţii frapaţi când se consuma. Profesorul a vrut să dea
am auzit ştirea. o lecţie elevilor despre ce înseamnă
Era scurtă, dar procesul de ardere, oxidare, şi după
îngrozitoare: „A ce lumânarea s-a topit, profesorul a
murit prinţesa concluzionat: ,,Vedeţi, dragi elevi,
Diana”. În floarea acesta este un proces de ardere, de
vieţii, renumită, oxidare, la fel ca şi viaţa noastră.”
fermecătoare şi bogată. Viaţa i s-a Unul dintre elevi ridică mâna şi,
curmat dintr-o dată cum se stinge o fără să fie întrebat de profesor, zise:
lumânare în bătaia vântului. Seara a ,,Domnule profesor, dacă viaţa
primit fericită cadoul de la persoana noastră s-ar consuma ca o lumânare,
Studiu pregătit de Sergiu şi Valentina Miron. iubită, iar noaptea toată lumea o ce rost ar avea?” Această întrebare
compătimea. străbate sufletele fiecăruia dintre
Corectură: Lucia Şcerbaţchi Pe parcursul întregii săptămâni noi.
Coperta: Veronica Stavarscaia moartea uneia dintre cele mai Şi unde mai pui că uneori
Tehnoredactare: Lilia Moldovanu renumite femei a fost subiectul lumânarea se aprinde la ambele
central abordat de mass-media. capete, oamenii aleargă de dimineaţă
Milioane de oameni au urmărit până seara şi uneori viaţa se termină
dezorientaţi ceremonia funebră. mult mai repede. De ce ne-am
Sola Scriptura Moldova „Adio, trandafirul Angliei”, cânta mai născut pe lumea asta? De ce
prietenul Dianei în acea dimineaţă, facem umbră pământului? Care este
Chişinău, MD-2028, c/p 1023,
în care englezii îşi stăpâneau cu greu rostul vieţii? Ion Druţă spune în
tel. 022 280917, solamd@mail.ru
lacrimile. Lumânarea a ars şi s-a stins „Clopotniţa”: „A studia istoria unei
cum ne vom stinge şi noi cândva... lumi nu e lucru chiar atât de greu. A
frământa şi a înţelege propria ta viaţă
Odată un profesor a luat o – iată o muncă pentru care mulţi
lumânare, a aprins-o şi a pus-o pe sunt chemaţi, puţini sunt aleşi.”
catedră. Aruncând nori de fum

 Sola
SolaScriptura 
Scriptura 
Formula vieţii Formula vieţii
SCOPUL VIEŢII – verifică-ţi valorile! SCOPUL VIEŢII – verifică-ţi valorile!

Să analizăm câteva din posibilele scopuri ale vieţii:


2. Contopirea cu natura
1. Moartea Alţii spun aşa: ,,Noi nu trăim
Un mare învăţat spunea aşa: ,,Fiecare clipă a vieţii este un pas către ca să murim, noi trăim ca să ne
moarte”. E adevărat sau nu? În cimitirul Bellu din Bucureşti se află teritoriul contopim cu natura. Românii, în
scriitorilor şi al poeţilor. Pe crucea lui George Coşbuc mod special prin balada populară
scrie: „Mioriţa”, reflectă acest motiv al
,,O luptă-i viaţa, deci te luptă contopirii cu natura, în ciobanul
Cu dragoste de ea, cu dor mioritic care vrea să fie îngropat ,,în
Pe seama cui...? Eşti un nemernic dosul stânii” ca să-şi audă ,,câinii.”
De n-ai un ţel hotărâtor, Vrea să se contopească cu natura şi
Îi ai pe-ai tăi, de n-ai pe nimeni, George Coşbuc. Citim despre aceasta
Te lupţi pe seama tuturor.” în poezia ,,Vara”:
Dar alergarea lor se termină aici. Între Coşbuc şi ,,Cât de frumoasă te-ai gătit,
Eminescu, deasupra căruia teiul îşi scutură creanga, Naturo, tu, ca o virgină,
se află Mihail Sadoveanu, dincoace de Coşbuc se află Cu umblet drag, cu chip iubit
Zaharia Stancu, pe a cărui cruce scrie: ,,Am cu ţărâna legământ pe care Aş vrea să plâng de fericit
nimeni nu-l poate desface” şi vizavi de ei se află mormântul Sofiei Mavrodin Că simt suflarea ta divină…
pe care scrie că ,,nu de moarte mă cutremur, ci de veşnicia ei.” Şi spuneţi-mi, În ea s-au îngropat ai mei,
dragi prieteni, doar pentru asta ne-am născut? Are rost viaţa aceasta dacă ne- În ea o să mă-ngrop şi eu…”
am născut doar ca să murim? Ce frumos, te îngropi în natură
Un mare scriitor român, preţuit în mod special după revoluţia din ’89, şi-ţi cântă păsărelele: „Cip-cirip!”. Şi
este Emil Cioran şi foarte mulţi tineri îi citesc operele astăzi. Ascultaţi ce gata! Deasupra-ţi flutură creanga şi
spune el: ,,A exista este un fenomen colosal care nu are nici un sens, astfel aş mare bucurie în veşnicie!
defini starea de uimire în care trăiesc zi după zi”. Nici un sens. Oamenii de ştiinţă au calculat
Ascultaţi ce spune Ernest Hemingway, un american care a luptat în că un om mijlociu conţine: grăsime
război, binecunoscut din romanele autobiografice ,,Adio arme” şi ,,Pentru pentru a fabrica şase bucăţi de săpun,
cine bat clopotele?”: ,,Existenţa este viaţa fără rost a omului. Niciodată nu-şi fier pentru a fabrica un cui, 2,5 kg
atinge ţelul. Tot ce face este fără valoare şi moartea este pecetea acestei lipse de calcar pentru a vopsi un grajd de
de sens”. Spuneţi-mi, vă rog, nu se ridică o voce din fiinţa noastră care vrea să vaci, 100 de grame de fosfor pentru
spună: ,,Este ceva mai mult decât moartea, nu se poate ca totul să se termine câteva chibrituri şi sulf cât să scapi
la moarte şi nimeni să nu mai contabilizeze nimic. Nu se poate!” Cineva un câine de puricii lui. Pentru asta
spunea: ,,Nu se poate ca viaţa noastră să se rezume la o liniuţă”. Ştiţi, când ne-am născut, doar ca să îngrăşăm
mergem la cimitir, pe o anumită cruce scrie: 1956-2005. Atât, o liniuţă, aceea pământul? Să fim contopiţi cu
este viaţa noastră. Ar fi tragic, ar fi trist, ar fi nespus de trist dacă ar fi aşa! natura?

Sola Scriptura    Sola Scriptura 


Formula vieţii Formula vieţii
SCOPUL VIEŢII – verifică-ţi valorile! SCOPUL VIEŢII – verifică-ţi valorile!

3. ,,Să mâncăm şi să bem!”


Unii au găsit un alt răspuns. ,,Să mâncăm şi să 6. Cariera. Profesia
bem!” Mulţi oameni au un singur ţel în viaţă: ,,Să Alţii spun: scopul este cariera, profesia şi nu
mâncăm şi să bem!” Ne putem deosebi noi de nişte este rău să fii un profesionist, să fii licenţiat, un
animale dacă avem doar acest scop în viaţă? om care să ai multe studii. Însă după anii ‘90 s-a
inventat în Moldova un cuvânt care sună aşa: şomaj.
4. Munca După ce o viaţă întreagă ai tras într-o anumită
Alţii spun: „Noi trăim ca să muncim de dimineaţă direcţie, ţi se spune: ,,Ne pare rău, fabrica noastră
de la 5 până seara la 11, muncim şi iar muncim. Dacă se privatizează”.
îţi permiţi să stai o zi acasă, te sună băieţii şi îţi zic: Charles Finney era student în ultimul an la
,,Aoleu, ai pierdut 100 de dolari, sau chiar 1000 de Drept. Era băiat deştept şi dorea să ajungă unul din cei mai mari avocaţi
dolari, cum de nu te-ai dus la lucru? Vai, îndrăzneşti ai secolului trecut (căci a trăit atunci). Într-o bună zi, un respectat profesor
să te odihneşti?” ,,Muncă, muncă şi iar muncă.” cu plete albe l-a oprit pe culoarele universităţii: „Bună, Charlie! Ce mai faci?
Pentru unii nu există timp decât aşa, auxiliar, pentru Ce proiecte mai ai?” „O, domnule profesor, am planuri mari. M-am hotărât,
ei acesta este scopul vieţii, direcţia pe care au pornit de îndată ce termin, să-mi fac stagiul la cel mai mare avocat din Londra”.
şi nimic nu-i mai poate scoate de acolo. Într-o zi, „Buuun, şi după aceea?” Cu ochii sclipitori, tânărul răspunse: „După cinci
un preot făcea o înmormântare şi citea un necrolog, ani îmi voi deschide propriul cabinet”. „Buuun, şi apoi?” „Ei, o să-mi fac
o iertăciune, şi zicea aşa: ,,Munca a fost viaţa ta, ai un nume, o să câştig bani, mulţi bani”. „Buuun, şi după aia?” „După aia? Ei
muncit, ai muncit şi iar ai muncit, prin muncă ţi-ai bine... am să mă însor cu o fată frumoasă şi bună”. „Prea bine, şi după aia?”
crescut copiii, de dimineaţa devreme până seara târziu ai muncit, ai muncit şi „Păi, o să fim fericiţi, o să avem copii, o să trăim până la adânci bătrâneţi”.
iar ai muncit.” Două femei din auditoriu vorbeau una către cealaltă: „Buun, şi apoi?” „Apoi,... spuse Charles fără elan, vom muri...” „Bine, Charlie,
,,Auzi, dragă, acest necrolog n-ar fi fost mai potrivit pentru un cal?” De şi apoi?” Tânărul privi uimit la faţa enigmatică a bătrânului: „Mai este vreun
dimineaţă până seara, muncă, muncă şi iar muncă. Muncă, atât ştie calul. apoi?” „O, Charlie, ai uitat: judecata! Ştii, judecata de apoi”. La asta nu se
Altceva nu ştie. Trebuie să trăim pentru mai mult decât atât, cu siguranţă. gândise. Câteva săptămâni au trecut, iar Charles nu mai găsea pacea. Într-
una din după-amiezi, istovit sufleteşte, tânărul s-a
5. Familia retras într-o pădure de pe dealul de alături. Voia
Alţii spun aşa: scopul vieţii noastre este familia să fie singur, el şi cu Dumnezeu. Veni amurgul,
şi nu este rău, nu? Într-adevăr, oamenii sunt mult mai apoi umbrele nopţii, şi Charles era tot în pădure
fericiţi când au familii bune şi se simt iubiţi. Totuşi în agonie sufletească. Către miezul nopţii, Charles
această fericire este atât de imprevizibilă. Ceea de ce intră în casă. Era alt om. Faţa lui trăda bucuria şi
astăzi te bucuri, mâine se poate face scrum. Divorţul, pacea.
moartea despart zilnic mii de oameni. Am putea Şi Charles Finney nu a mai ajuns avocat. În
spune deci că familia este doar un mijloc de a ne face schimb, a ajuns marele Charles Finney, predicatorul
fericiţi în timp ce tindem spre un scop. Scopul vieţii care a întors cu faţa spre Dumnezeu un milion de
însă trebuie să fie ceva mai adânc, care să răzbată suflete.
fiinţele noastre şi care să liniştească sufletele noastre. Foarte puţini oameni îşi pun întrebarea: ,,Şi apoi, ce?”

Sola Scriptura    Sola Scriptura 


Formula vieţii Formula vieţii
SCOPUL VIEŢII – verifică-ţi valorile! SCOPUL VIEŢII – verifică-ţi valorile!

7. Datoria Trăim într-o generaţie bolnavă, care nu înţelege faptul că fiinţa umană
Alţii spun că scopul vieţii este datoria. Să ne atât de complexă, capabilă să se autorepare, nu poate să trăiască doar
facem datoria pe care o avem în lumea aceasta. pentru scopuri trecătoare în viaţă. ,,Vrem să ne distrăm în viaţă, să bem, să
Pentru unii oameni să-şi facă datoria a însemnat conducem maşina, să călătorim, sex, droguri, bani, etc. până la vomă, până
să ia copiii altor oameni, să-i adune în lagărele de la autodistrugere”, spun tinerii. Oare acesta este sensul vieţii noastre? N-ar fi
concentrare, să facă din ei săpun. Pentru alţii să-şi prea puţin? N-ar fi o tragedie teribilă, nu ne-am simţi singuri în acest colţ al
facă datoria înseamnă să-l salute pe şeful celui de-al universului?
treilea Reich care făcea cu mâna din maşină şi care
zicea: Es liebe Deutschland! (Trăiască Germania!) 9. Banii şi puterea
Dar atunci când în faţa tribunalului suprem de la
Nürnberg au fost întrebaţi: ,,Ce aţi făcut?” Ştiţi ce În societatea modernă se pare că mulţi oameni au o singură preocupare:
răspuns au dat acei oameni? ,,Ne-am făcut datoria!” obţinerea banilor şi a lucrurilor care se pot cumpăra cu ei. Dacă îi urmăreşti
Ce este datoria, cine îşi face datoria? Nimeni nu poate să răspundă la această pe cei bolnavi de această boală, vei afla că cei mai mulţi dintre ei nu se dau
întrebare, pentru că nu ştim ce este moral şi ce nu este moral dacă nu avem înapoi de la nici un mijloc necinstit de a-i obţine. Aproape întotdeauna li se
un criteriu de moralitate. pare că au descoperit un filon de aur, dar bogăţia le scapă printre degete. În
loc să se îmbogăţească, ajung dominaţi de pasiunea lor.
Cu atât mai mult, cei care se îmbogăţesc îşi dau repede seama că bogăţia
8. Distracţia nu satisface nevoia umană de a găsi o semnificaţie a vieţii. Nici o sumă de
Sharon Stone, o celebră actriţă americană, declară: ,,Motivul pentru care bani nu poate cumpăra acest lucru.
ne aflăm pe lume este sexul. Sexul face trandafirii să înflorească. Sexul are Bogăţia în sine nu este rea, problema este că „dragostea de bani este
puterea naturii, iar natura este mai puternică decât oricine. Nu ne putem rădăcina tuturor relelor” (1 Timotei 6:10). Majoritatea crimelor din lume
opune lui şi avem nevoie de sex aşa cum avem nevoie de aer, apă şi hrană.” se comit din cauza banilor. Lăcomia este cea care-i scoate din minţi pe
Sharon Stone este prin contrast preşedintele unei fundaţii americane mulţi oameni. După cum spune şi Ioan Slavici în Moara cu Noroc: „Omul
pentru cercetările legate de SIDA. Astăzi tinerii să fie mulţumit cu sărăcia sa, căci, dacă e vorba, nu
sunt învăţaţi că nu este important dacă faci sau nu bogăţia, ci liniştea colibei tale te face fericit.”
sex, important s-o faci protejat. Ce înseamnă asta?
Dragi tineri, ştiţi câte milioane de viruşi SIDA activi Visul celor ce obţin mulţi bani este să fie
încap pe suprafaţa unui singur punct pus la sfârşitul puternici şi să aibă la picioarele lor întreaga lume.
propoziţiei? În jur de trei milioane de viruşi SIDA Sunt însă şi alţi factori care îţi dau putere. Spiritul
activi. Pentru o clipă de distracţie mulţi plătesc cu de competiţie îmbracă multe forme. De exemplu,
viaţa. Freddie Mercury spre sfârşitul vieţii a spus: pentru fete nu există factor social mai dominant
,,Poţi avea tot ce există în lume şi cu toate acestea să decât frumuseţea fizică. O tânără foarte frumoasă
fii cel mai singuratic om. Aceasta e cea mai amară este atât de puternică încât chiar şi băieţii se tem de
singurătate. Succesul mi-a adus o faimă greu de ea. Ea domneşte într-un liceu ca o regină pe tron şi primeşte toate premiile
egalat şi milioane de lire sterline, dar m-a oprit să beneficiez de un singur şi distincţiile
lucru de care avem nevoie – o relaţie continuă de dragoste”. Pentru băieţi, jocul puterii are un aspect fizic mai pronunţat decât în

Sola Scriptura    Sola Scriptura 


Formula vieţii Formula vieţii
SCOPUL VIEŢII – verifică-ţi valorile! SCOPUL VIEŢII – verifică-ţi valorile!

cazul fetelor. Cei mai tari îi forţează pe cei mai slabi să le accepte voia. Deseori a creat pământul cu tot ce este pe există Dumnezeu, care ar fi creat
băieţii se bat doar ca să-şi apere prestigiul. el, iar ca coroană a creaţiunii a fost totul, şi animalele primare au fost
Mulţi tineri încearcă să devină puternici prin sport, prin diverse competiţii plăsmuit omul. El a primit dreptul de oarbe până în momentul când, în
şi sunt foarte mândri când ceilalţi le apreciază succesul. a stăpâni acest pământ. rezultatul mutaţiei (o schimbare
Înainte de a obţine ceva însă trebuie să-ţi pui întrebarea: „Pentru cine voi Şi în cazul primei teorii, şi în genetică bruscă), li s-au dezvoltat
realiza toate acestea?” Dacă doreşti puterea numai pentru a deveni puternic, cazul celeilalte apar o mulţime de ochii.
te afli pe un drum greşit. Dacă doreşti celebritatea numai pentru a deveni întrebări. Care-i însă adevărată? Interesant, în ce fel s-a produs
celebru, te aşteaptă dezamăgirea. Mulţi atei susţin că este prea acest lucru? Treptat? Este imposibil
Se povesteşte că după cincisprezece ani un fost student şi-a vizitat neverosimilă ideea că lumea a fost să ne imaginăm, cum poate un singur
colegiul. S-a dus să arunce ceva la coşul de gunoi şi ce a găsit? Printre resturi creată în şase zile de un Dumnezeu, ochi să se dezvolte treptat într-o
şi gunoaie zăcea trofeul cu numele campionilor de tenis. Catedra de sport l-a pe care nimeni nu L-a văzut. Să ne structură complexă şi ordonată,
aruncat. A fost o lovitură puternică pentru acea persoană. A luat trofeul, l-a întrebăm însă: este oare mai simplu formată din câteva milioane de părţi
curăţat şi i l-a dat unui prieten să-l păstreze. De aici putem învăţa un lucru să crezi că noi, nişte fiinţe deosebit de componente. Dar şi în acest caz,
important: Dacă trăieşti suficient de mult, viaţa va arunca şi trofeele tale la complexe, am apărut la întâmplare? ochiul nu ar fi putut funcţiona fără
gunoi! Nu contează cât de importante au fost unele lucruri la un moment dat Să luăm ca exemplu structura muşchii care răspund de focusare,
pentru că, oricum, dacă ele au reprezentat un scop în sine, trecerea timpului ochiului. fără ganglioni, fără nervul optic şi fără
le va învechi şi le va rugini. Fiecare din ochii noştri celulele specializate ale creierului.
Deci, nici bogăţia şi nici puterea nu pot fi un scop în sine. este compus din 125 000 000 Peştele mutant cu ochiul de care nu
fotoelemente care percep imaginile şi ar fi avut nevoie ar fi arătat destul de
Atunci care este scopul vieţii? obiectele. Aceste elemente sunt de 25 ridicol. Ei bine, poate nimeni nici nu
ori mai sensibile decât cea mai bună l-ar fi observat, şi totuşi el ar fi fost
peliculă foto. În fiecare ochi se află devorat din cauză că această povară
Pentru a înţelege acest lucru însă ar trebui să înţelegem altceva: De aşa-numitul „receptor de lumină”, inutilă i-ar fi îngreuiat deplasarea. Şi
unde venim? Care ne este originea? „staţie electrică” (care prelucrează atunci nu ar fi rămas nici un mutant.
Dacă am întâlni un aparat necunoscut, pentru a afla unde-l putem 70+ reactive chimice) şi un nucleu în Sau poate întreg sistemul s-a
folosi vom merge la producător şi vom afla scopul creării lui. Cel ce l-a care se conţine mai multă informaţie dezvoltat în acelaşi timp? Posibilitatea
gândit ştie numaidecât la ce este bun. Noi însă am fost gândiţi de cineva? decât într-o enciclopedie de 30 că totul a fost anume aşa provoacă
Şi dacă da, la ce suntem buni? volume. doar râsul.
Informaţia despre imagini se Darwin, întemeietorul teoriei
În lumea noastră există două inferioare spre cele superioare. transmite în centrul de prelucrare evoluţioniste, spunea: „Când mă
teorii care luptă pentru putere Evoluţia nu a fost proiectată de primară (3 000 000 de celule gândesc la ochiul omenesc, mă
încercând să răspundă la întrebările nimeni, ci s-a produs la întâmplare. nervoase), apoi în sus spre nervul cutremur.” Spre sfârşitul vieţii
de mai sus. Acestea sunt teoria Deci, noi, oamenii, suntem produsul optic în acea regiune a creierului, Darwin s-a dezis de teoria sa din
evoluţionistă şi teoria creaţionistă. întâmplării şi urmaşii maimuţei. care este special destinată pentru a o cauza că teoria conţinea prea multe
Teoria evoluţionistă susţine că tot ce Teoria creaţionistă susţine însă că descifra. lucruri inexplicabile.
este pe pământ a evoluat de la fiinţele există un Dumnezeu inteligent, care Evoluţia ateistă afirmă că nu Spre exemplu:

Sola Scriptura  10 11 Sola Scriptura 


Formula vieţii Formula vieţii
SCOPUL VIEŢII – verifică-ţi valorile! SCOPUL VIEŢII – verifică-ţi valorile!

1. Dovezile: lipsa lor Aceste goluri de dovezi îl fac pe savantul evoluţionist britanic, Gerald
• Schema geologică: Kerkut, să afirme: „Filosofia evoluţiei este bazată pe presupuneri şi în
Schema geologică evoluţionistă afirmă că straturile geologice se succed consecinţă nu poate fi verificată ştiinţific.” Mark Ridley, zoologul Universităţii
într-o anumită ordine, pornind de jos, de la „cel mai vechi” spre „cel mai Oxford, mărturisea direct: „Nici un evoluţionist nu foloseşte raportul fosilelor
tânăr”. Până la această dată, nicăieri pe pământ nu a fost găsită „coloana drept dovadă în favoarea teoriei evoluţiei şi împotriva teoriei creaţiunii”. Iar
geologica” evoluţionistă. De regulă, toate straturile geologice demonstrează revista Newsweek comenta: „Dovezile furnizate de fosile ne îndepărtează
lipsa a peste jumătate din „perioadele geologice”, astfel că straturile se succed de la darwinismul clasic care este predat în şcoli. Veriga lipsă dintre om şi
cu goluri inexplicabile sau/şi de-a valma. maimuţă este cea mai incitantă din întreaga ierarhie de fiinţe-fantomă. Cu
Transmutaţiile cât mai mult savanţii caută forme de tranziţie, cu atât mai frustraţi (înşelaţi)
Ca să înlocuiască creaţiunea supranaturală, Charles Darwin a propus devin ei.”
transformarea unei specii din alta inferioară, prin
mutaţii genetice (transmutaţii). Modelul era logic. 2. Nepotrivire cu legile naturale
Trebuia doar să fie confirmat de fapte.
Ca să producă dovezile, biologul T. H. Morgan,   Dacă primul criteriu este nesatisfăcut prin lipsa dovezilor, cel de-al
încă din 1910, a început o serie de experienţe asupra doilea criteriu este nesatisfăcut prin contradicţii izbitoare cu legile ştiinţifice
musculiţei de oţet. În urma experienţelor s-au cunoscute.
• Legile termodinamicii.
obţinut 3.000 de mutaţii. În toate cazurile obţinute     Legea întâia a termodinamicii spune că „nimic nu se pierde, nimic nu
(fie că s-a obţinut musculiţă fără aripi, musculiţă se câştigă, ci totul doar se transformă”. Cu alte cuvinte, din punctul de vedere
neagră, musculiţă cu aripi curbate, musculiţă cu al cauzelor naturale şi materiale, energia sau masa nu se creează. Ea doar
picioare sub formă de antenă), musculiţa (drosofila) se transformă. Evoluţionismul, în schimb, declară în numele ştiinţei că „
a rămas tot musculiţă de oţet. Ba mai mult: de universul a apărut la întâmplare…”
regulă, mutaţiile s-au dovedit dăunătoare; în cel mai bun caz – fără efect. Legea a doua a termodinamicii demonstrează „răcirea termică a
Nici una din ele însă nu a transformat-o într-o super-muscă. Experimentul universului”. Cu alte cuvinte, universul organizat tinde să se dezorganizeze,
a dovedit că mutaţiile există doar pentru conservarea şi adaptarea mai bună a căutând echilibrul, inerţia, un zero absolut; niciodată, din întâmplare, materia
speciei respective, nicidecum pentru transformarea ei în altceva. Până acum, nu se organizează spre planuri superioare, ci doar se dezorganizează…
însă, nici o transmutaţie n-a fost dovedită. Evoluţionismul însă se bazează pe creşterea de informaţie şi auto-organizarea
• Verigile lipsă materiei, în salturi către superior – fapt ce contrazice legea a doua a
Schema evolutivă a procesului de devenire de la materie moartă la om termodinamicii. Crezul că haosul, printr-un „Big-bang”, s-a transformat pe
parcurge 10 etape: protozoare, metazoare, nevertebrate, peşti, amfibii, reptile, sine într-un creier cu 120 trilioane de legături este o călcare a acestei legi.
păsări, mamifere, maimuţa, omul. Pentru nici una din aceste 10 etape nu s-a Doctrina că totul poate să crească în organizare, din pură întâmplare, într-
găsit măcar o singură formă de tranziţie (organisme care ar fi de exemplu un interval de milioane de ani, este acceptată doar ca un crez religios, nu ca
jumătate reptilă, jumătate pasăre). teorie ştiinţifică.
În schimb, viaţa apare brusc în stratul cambrian, fără nici un fel de • Legea biogenezei
premergători. În acest strat, fosilele sunt extrem de multe, variate şi chiar Evoluţionismul presupune că viaţa a apărut spontan, din materie moartă,
complexe. Nici o specie de tranziţie nu se găseşte între aceste fosile cambriene, printr-o întâmplare absolut fericită; că substanţele chimice lipsite de viaţă au
ca de altfel în nici unul din straturile „coloanei geologice”. avut puterea, cel puţin o dată, să se combine în mod spontan şi să producă
Sola Scriptura  12 13 Sola Scriptura 
Formula vieţii Formula vieţii
SCOPUL VIEŢII – verifică-ţi valorile! SCOPUL VIEŢII – verifică-ţi valorile!

organisme vii. Încă din 1890, Louis Pasteur a combătut decisiv crezul acesta, imposibil ca presupunerea ca un tornado, bântuind un depozit de fier vechi,
formulând legea că „viaţa provine doar din viaţă”. A susţine contrariul este să asambleze un Boeing 747”.
neştiinţific. „Matematicienii sunt de acord că, din punct de vedere statistic, orice
• Genetica probabilitate mai mare de 1060 este egală cu „0”. Oricare din speciile cunoscute,
La data când evoluţionismul era acceptat ca teorie, ştiinţa era nesigură. incluzând chiar şi bacteria unicelulară, are un număr enorm de nucleotizi,
Genetica, ramura biologiei care studiază fenomenele nu 100 sau 1000. De fapt, o bacterie unicelulară are circa 3 milioane de
şi legile eredităţii (moştenirii), nu exista. Una din nucleotizi, aliniaţi într-o succesiune foarte exactă. Aceasta înseamnă că
cauzele inventării teoriei evoluţioniste a fost că nu există probabilitate matematică pentru nici una din speciile cunoscute,
Darwin, Huxley şi Haeckel au observat asemănările pentru o apariţie întâmplătoare prin mutaţii întâmplătoare”.
dintre structura internă şi forma exterioară a diferitor
organisme. Însă genetica a demonstrat că speciile cu
asemănări au structuri diferite la nivel de celulă, în
special de ADN (acid dezoxiribonucleic). ADN-ul Din ce în ce mai mulţi oameni de ştiinţă NU mai au încredere în
care se află în fiecare celulă conţine codul genetic al evoluţionism! Ştiinţa modernă îşi are rădăcinile bine înfipte în concepţia
organismului. Circa 80000 de gene compun cele 23 creştină despre lume, spre marea dezamăgire a evoluţioniştilor. Un univers
perechi de cromozomi umani. Comparativ, căpşuna ordonat, condus de legi, pare a fi efectul unei Cauze inteligente – iată credinţa
conţine doar 8% faţă de om, în timp ce ceapa conţine multora dintre primii oameni de ştiinţă. Copernic şi Newton nu s-au ferit să-şi
de 12 ori mai mult (adică 960000 de gene). Iar ameba considere descoperirile drept dovezi pentru faptul că un Dumnezeu al ordinii
– de 200 de ori mai mult! Genetica demonstrează că stă în spatele întregului Univers. Lucrurile nu stau altfel nici azi. Fizicieni de
fiecare specie este unică şi diferită de celelalte. talie mondială, aşa cum este şi Paul Davie, declară că „orice progres în fizica
Michael Denton, cercetător australian în genetică fundamentală pare să descopere o altă faţetă a ordinii”. Francis Crick şi James
moleculară, scrie în cartea sa „Evoluţionismul – o Watson, oameni de ştiinţă, care în 1953 au descoperit planul moleculei de
teorie în criză”: „Ca rezultat al descoperirilor din ultimii 30 de ani, la ora ADN, au dat o mare lovitură evoluţionismului. ADN-ul este cel mai puternic
actuală ştim că există nu numai o despărţire clară între speciile vii, ci şi indicator al unui plan inteligent. Dean Kenyon, biochimist şi fost chimist
că această dramatică despărţire este absolut neunificată de nici o formă evoluţionist, a ajuns la concluzia că viaţa îşi datorează începutul unei surse
tranziţională („verigi lipsă”). Ba mai mult, aceste forme tranziţionale nu din afara naturii, iar concluzia lui se bazează pe solide argumente ştiinţifice.
numai că nu pot fi experimentate în laborator, dar sunt chiar imposibile.” Lista oamenilor de ştiinţă care resping evoluţionismul ar putea continua, la
• Probabilitatea fel ca şi lista argumentelor lor. Se pare că au dreptate cei care afirmă că ai
Evoluţionismul consideră că viaţa a apărut din întâmplare. Şansa nevoie de multă credinţă pentru a crede în evoluţionism.
îndeplinirii tuturor condiţiilor pentru realizarea unor sisteme ireductibile
ca: aminoacidul, celula, organele este extraordinar de mică.
Probabilitatea apariţiei spontane a numai 200 de enzime, cât este necesar Şi tot aşa mai departe…
pentru apariţia unei celule primare, a fost calculată la 1/10 40.000. Să comparăm
această cifră cu vârsta acceptată a universului în teoria evoluţionistă, de Iată câteva motive pentru care merită să crezi în creaţiune!
1/1017 secunde. Observaţi că acest timp nu ne ajunge nici pentru primul pas Ştiinţa recunoaşte că materia este Atomii sunt formaţi practic din spaţii
în evoluţia organismelor. Sir Fred Hoyle spunea: „Acest lucru este la fel de de fapt numai o formă de energie. goale. Materia se aseamănă unui

Sola Scriptura  14 15 Sola Scriptura 


Formula vieţii Formula vieţii
SCOPUL VIEŢII – verifică-ţi valorile! SCOPUL VIEŢII – verifică-ţi valorile!

balon umflat în care 99,999% din cub cu latura de 20 m (dimensiunea termodinamice, principiu după care dezordinea ar trebui să crească pe măsura
spaţiu este gol, iar numai 0,001% este galaxiei). Reducând galaxia noastră scurgerii timpului, nu să descrească, cum s-a petrecut în realitate. Alt mister este
ocupat de particule materiale. Dacă (Calea Lactee) la dimensiunea cel al vieţii. Calcule statistice au demonstrat că probabilitatea apariţiei spontane
s-ar comprima întreaga omenire, cele continentului Asia, sistemul nostru a moleculelor mai complicate, ca rezultat al unui lanţ de pure întâmplări, este
6 miliarde de oameni ar încape într-o solar ar avea dimensiunea unei practic zero. Originea vieţii rămâne în continuare o mare taină. Probabilitatea
sferă cu raza de 1 cm, pământul într- pietricele de 2-3 cm. Împreunarea naşterii întâmplătoare a vieţii pe pământ (sau pe alte planete din univers) este
o sferă de 100 m, soarele într-una cu forţelor energetice din univers este nulă. Inexplicabil este şi modul cum conştiinţa acţionează asupra materiei.
raza de 3 km. Ceea ce vedem noi drept foarte exactă şi potrivită cerinţelor de Cum poate un simplu gând să pună în mişcare muşchii picioarelor spre a face
materie nu reprezintă altceva decât existenţă ale materiei şi vieţii. Cineva câţiva paşi prin cameră sau muşchii mâinii spre a ridica o carte de pe masă?
trebuie să fi planificat inteligent
această minunată împreunare, înainte Sir Isaac Newton: „Acest extraordinar de frumos sistem
de facerea lumii. Câteva exemple: format din soare, planete şi comete a luat naştere numai prin
dacă la crearea universului gravitaţia proiectul şi dominaţia unei Fiinţe inteligente şi puternice.”
şi forţa de atracţie atomică ar fi fost
numai cu ceva mai mari sau mai mici, Charles Darwin: „Unde sunt infinit de numeroasele
nu ar fi fost posibilă formarea materiei, verigi de trecere care ar ilustra acţiunea selecţiei
planetelor, galaxiilor. Dacă gravitaţia naturale? Ca şi ochiul, urechea este şi ea mult
ar fi fost cu numai 0,00000001% prea complexă pentru a fi produsul evoluţiei.”
mai mare, nu s-ar fi putut forma
galaxiile. De mărimea gravitaţiei şi Albert Einstein: „Oricine este serios implicat în căutarea
forţei electromagnetice a depins şi ştiinţei se convinge că există un Spirit, o Inteligenţă Superioară,
apariţia vieţii în univers. La cea mai care apare evident în legile universului, un Spirit mult superior
mică abatere a lor, nu ar fi apărut celui al omului şi unul în faţa căruia noi, cu puterile modeste,
viaţa. Ştiinţa actuală nu poate explica trebuie să ne simţim umili. În aceasta constă slăbiciunea
orbitele electronilor care se rotesc gravitaţia, electricitatea, magnetismul, pozitiviştilor şi a ateilor, care se simt mândri de convingerea
în jurul nucleelor atomice. Dacă forţa nucleară... Să admitem că ar fi lor că au reuşit să dezbare lumea nu numai de zei, ci şi de
electronii s-ar roti ceva mai încet, existat un Big-bang. Ce a existat însă miracole. Frumuseţea acestui lucru este că trebuie să ne
nu s-ar vedea lumea înconjurătoare. înaintea declanşării lui? Singularitatea, mulţumim cu recunoaşterea miracolelor dincolo de care nu
Acest fenomen este asemenea cu cum o numesc oamenii de ştiinţă, este există cale de ieşire. Doresc să ştiu cum a creat Dumnezeu
rotirea unei elice de avion. La o rotire imposibil de explicat, căci implică lumea. Nu mă interesează un fenomen sau altul, spectrul unui
obişnuită elicea nu se vede. Dacă s-ar energie, temperatură şi o densitate element sau al altuia. Doresc să cunosc gândurile Lui, restul
roti mai repede, s-ar putea din nou infinită. Altă întrebare: cum se sunt amănunte.”
vedea. În comparaţie cu dimensiunea poate explica ordinea actuală din Chiar dacă apar numeroase întrebări şi în teoria creaţionistă, sunt cu mult
universului, galaxia noastră are univers, creată din dezordinea totală mai puţine decât cele din teoria evoluţionistă. Până la urmă cu toţii admitem
dimensiunea unui grăunte de nisip cu existentă după Big-bang? Acest fapt în adâncul inimii că este Cineva, o Minte Supremă care le ştie pe toate şi care
diametrul de 0,1 mm, rătăcit într-un contrazice principiul al doilea al legii ne poate veni în ajutor.

Sola Scriptura  16 17 Sola Scriptura 


Formula vieţii Formula vieţii
SCOPUL VIEŢII – verifică-ţi valorile! SCOPUL VIEŢII – verifică-ţi valorile!

Omul întotdeauna a căutat aşa: ,,Priviţi, credeţi în Mine, exist!”


cu bucurie ceva care depăşeşte Ar fi simplu pentru toată lumea să • Natura
capacitatea noastră de a ne lega doar creadă în Dumnezeu, nu? Cineva Cuvântul lui Dumnezeu spune: ,,La început Dumnezeu a făcut cerurile
de pământul acesta. În adâncurile zicea, că s-ar forma trei categorii de şi pământul” (Geneza 1:1). Dumnezeu a făcut cerul şi pământul. Gândiţi-
inimilor noastre ştim că trăim oameni. O categorie care a crezut vă puţin la universul din care vedem o frântură când privim bolta înstelată.
pentru ceva mai mult decât o simplă şi înainte în Dumnezeu şi crede şi Gândiţi-vă cum ar fi putut apărea toate aceste lucruri la întâmplare? Echilibrul
contopire cu natura, sau doar pentru acum în El. Pentru aceşti oameni acestui Univers nu ar fi putut apărea aşa, dintr-o explozie. Planetele sunt
a mânca şi a bea, sau doar pentru a ne arătarea miraculoasă nu schimbă supuse unor legi foarte fixe şi nici una nu-şi permite să se abată de la legile pe
canaliza energia în cei din jur, fie şi cei nimic. Ei vor rămâne credincioşi ca care le-a dat Cineva. Dacă Pământul nostru s-ar depărta de Soare cu 1%, ar
din familie, sau doar pentru a ne face şi în trecut. A doua categorie, care fi o a doua Venus şi dacă s-ar apropia cu 4% de Soare ar fi o a doua Marte, şi
datoria ori alte scopuri vremelnice. vrând - nevrând trebuia să creadă în n-ar putea să fie viaţă pe el. Planetele nu-şi permit să se abată de la legile lor.
Auziţi ce spune Ernest Sanz: ,,Scopul Dumnezeu şi a treia categorie care,
vieţii noastre este întâlnirea cu după un anumit timp, ar încerca să Într-o zi, marele savant Isaac Newton şi-a făcut un sistem solar din hârtie,
Dumnezeu, cu existenţa, cu veşnicia”. dea o explicaţie miraculoasă precum l-a învelit în staniol şi l-a pus la el în cameră, spânzurat de tavan: Pământul,
Acesta este ţelul pentru care trăim. că doi sori s-au întâlnit nu ştiu cum Soarele, Marte, Venus, toate celelalte planete, exact în ordinea în care sunt
Iar cel mai mare om, cel mai bogat şi a fost un trăsnet ca o voce de om şi aşezate în sistemul nostru solar. A venit într-o zi un prieten ateu (care nu
om care s-a născut pe lume, înţeleptul s-a format un sunet şi din cauza asta credea în existenţa lui Dumnezeu) la el şi i-a zis:
Solomon, scrie în Biblie: ,,Am văzut se întâmplă acest fenomen odată la - Aaa, ce frumos sistem solar, ce frumos, cine ţi l-a făcut?
la ce îndeletnicire supune Dumnezeu 998 de ani, etc... Şi dacă ar mai fi încă - Fii atent, răspunde Newton, într-o dimineaţă am deschis fereastra şi
pe fiii oamenilor. Orice lucru El îl face o apariţie miraculoasă şi încă una, planetele au început să vină aşa, una câte una şi s-au aşezat aici la mine pe
frumos la vremea lui, a pus în inima cea de-a treia categorie de oameni tavan.
lor chiar şi gândul veşniciei, măcar că ar dispărea şi astfel toţi oamenii ar - Îţi baţi joc de mine! spuse prietenul.
omul nu poate cuprinde de la început fi obligaţi să creadă în Dumnezeu. - Nu, nu, categoric! Doar că am deschis fereastra şi toate acestea pe care
până la sfârşit lucrarea pe care a făcut- Dar aceasta este ceea ce Dumnezeu le vezi s-au aşezat aici, frumos, la mine…
o Dumnezeu” (Eclesiastul 3:10-11). nu doreşte, pentru că El nu intră cu - Nu cred!
În inima fiecărui om care se naşte pe bocancii în sufletul nimănui. Ne-a - Nu crezi?
acest pământ există gândul veşniciei. lăsat destule semne, avem destule - Nu cred!
Dorul de o viaţă nouă, dorul de ceva argumente ca să acceptăm prin - Atunci cum poţi să crezi că sistemul solar original a apărut din
mai bun, ceva mai frumos şi probabil credinţă existenţa unui Dumnezeu întâmplare?
citiţi acest curs tocmai pentru că personal, atotştiutor, atotputernic. De Probabilitatea ca universul nostru şi pământul şi tot ce este pe el să fi
există acest gând al veşniciei care aceea, vom aduce câteva argumente apărut la întâmplare este tot atât de mare ca şi cum ai da unui bebeluş de un
nu vă dă pace. Cineva zicea: ,,De ce pentru existenţa lui Dumnezeu: an să scrie la computer rugăciunea Tatăl nostru fără greşeală, din prima. Este
nu Se arată Dumnezeu într-o zi la absurd.
10000 de metri altitudine ca să zică

Sola Scriptura  18 19 Sola Scriptura 


Formula vieţii Formula vieţii
SCOPUL VIEŢII – verifică-ţi valorile! SCOPUL VIEŢII – verifică-ţi valorile!

• Omul faimoase preziceri ale lui spune că Unul dintre cele mai mari avantaje pe
Omul! Până în ziua de astăzi medicii încearcă să desluşească tainele la începutul anului 1999 sau în 2000 care le avem în studiul Scripturii şi
corpului omenesc şi nu reuşesc, sunt incapabili uneori şi nu înţeleg de ce, “vor avea loc ciocniri de ordin rasial, în căutarea adevărului sunt secolele
cum se întâmplă şi cum reuşeşte cineva să se vindece de boală şi altcineva nu etnic şi naţional în Europa de Est şi care s-au scurs. Iată explicaţia:
reuşeşte. Medicii nu înţeleg din cauza limitelor umane. Această fiinţă, omul, vor culmina cu folosirea armelor Biblia a fost scrisă pe parcursul a
vorbeşte despre Dumnezeu prin ea însăşi. Prin simpla aducere a lingurii la nucleare. Milioane de oameni nu peste 1800 de ani de către mai mult
gură sunt necesare acte reflexe şi voliţionale de o complexitate pe care nu ne- sunt pur şi simplu speriaţi de moarte, de patruzeci autori. Prima carte a
o putem imagina. Vrem şi se întâmplă. Dar şi aceasta este o minune… ei sunt deja morţi. Ceea ce era Bibliei, Geneza, a fost scrisă de către
considerat a fi civilizaţia europeană Moise cu aproximativ 1500 de ani
• Biblia nu este decât o amintire”. î.H. Ultima carte, Apocalipsa, a fost
Un al treilea argument este Sfânta Scriptură. Vom rezerva mai mult spaţiu Evident, această profeţie nu şi- scrisă de apostolul Ioan la sfârşitul
acestui important argument. a găsit împlinirea. Cele prezise pur primului secol, d.H. În cele 60 de
Cu siguranţă că nu există în prezent un deficit de persoane care să prezică şi simplu nu au avut loc şi acest cărţi ale Bibliei se conţin numeroase
viitorul. Autoproclamaţii profeţi cu mare mândrie şi încrezuţi în sine prezic adevăr este valabil pentru multe alte preziceri. Preziceri cu privire la
evenimentele cele mai importante care vor avea loc în lume. Ei pretind că preziceri despre sfârşitul lumii. ridicarea şi căderea imperiilor,
cunosc dinainte ce se va întâmpla în lume. Într-un fel, ei declară că au o Astăzi numărul aşa-zişilor înlăturarea împăraţilor de la tron,
legătură directă cu Cel Atotputernic. profeţi creşte considerabil. distrugerea oraşelor, naşterea, viaţa,
Aceşti “învăţaţi” avertizează despre prăbuşirea iminentă a bursei de Este tragic că aceşti aşa-numiţi moartea şi învierea lui Mesia, despre
valori, schimbări climaterice dramatice, foame la nivel internaţional, valuri “profeţi” şi “mesia” au lăsat milioane istoria şi soarta poporului Israel,
gigantice distrugătoare, boli mistuitoare, explozii nucleare şi distrugerea de oameni, urmaşi de-ai lor, în despre evenimentele din secolul 21,
inevitabilă a întregii civilizaţii. confuzie. Există oare cineva care să legate de sfârşitul timpului, cât şi
Odată cu începerea unui nou mileniu, prezicerile despre ziua de pe prezică cu exactitate viitorul? Unde despre revenirea Domnului nostru.
urmă au crescut în mod impresionant. putem găsi speranţă pentru ziua Dacă sute de profeţii din trecut
Există mai mult de 250 pagini de de mâine? Există vreo sursă demnă s-au împlinit deja, putem avea o
internet care răspândesc diferite scenarii de încredere privitor la ce ascunde cantitate raţională de încredere că
despre sfârşitul lumii. Unul dintre cei viitorul? profeţiile Bibliei despre evenimentele
mai populari prezicători care a câştigat Deşi adesea este ignorată, viitoare la fel se vor împlini. Profeţiile
încrederea a milioane de oameni este neglijată, criticată, condamnată şi împlinite ne inspiră încredere că
Nostradamus. Acest fizician francez, ameninţată, Biblia a dovedit de-a ceea ce a spus Dumnezeu despre
care a trăit în secolul XVI, a pretins lungul secolelor că este autentică. viitor va deveni realitate. Una dintre
că poate prezice viitorul cu ajutorul Prezicerile ei s-au împlinit cu cea cele mai evidente dovezi că Biblia
unui instrument ingenios de formă mai mare exactitate timp de mai este inspirată anume capacitatea ei
triunghiulară situat pe vârful unui tripod bine de 2500 ani. Sunt mulţi oameni de a prezice evenimentele viitoare.
(suport cu trei picioare). Nostradamus care resping ceea ce spune Biblia. Profeţiile împlinite ale Bibliei pun la
a făcut sute de preziceri. O interpretare Prejudecăţile lor îi împiedică să încercare autenticitatea Cuvântului
modernă despre una dintre cele mai privească în mod inteligent la Biblie. lui Dumnezeu. Dumnezeu nu face

Sola Scriptura  20 21 Sola Scriptura 


Formula vieţii Formula vieţii
SCOPUL VIEŢII – verifică-ţi valorile! SCOPUL VIEŢII – verifică-ţi valorile!

presupuneri. El ştie. descoperirea lui Dumnezeu pentru


Dumnezeu se izolează de toţi omenire. Profeţiile care se conţin • Isus Hristos
dumnezeii falşi, de aşa-numiţii în ea ne ajută să credem cele spuse. Un alt argument este Domnul Isus Hristos. Persoana Domnului Isus Hristos
profeţi şi de pretendenţii la rolul Ele mărturisesc că Dumnezeu este nu o poate contesta nimeni în istorie. Chiar şi ateii trebuie să măsoare istoria
de mesia, prin următoarele cuvinte capabil să descopere evenimentele până la Hristos şi de la Hristos încoace. Uitaţi-vă ce spune Josh Mc. Dowell în
provocatoare: viitoare înainte ca acestea să aibă ,,Mărturii care cer un verdict”: ,,Nu a avut nici bogăţie, nici influenţă. Familia Lui
“Aduceţi-vă aminte de cele loc. era modestă şi nu a avut nici pregătire, nici educaţie. Când era încă un bebeluş,
petrecute în vremurile străbune; l-a îngrozit pe un rege, în copilărie i-a uimit pe înţelepţi, la maturitate guverna
căci Eu sunt Dumnezeu, şi nu este Biblia este chiar mai mult decât cursul naturii, umbla pe valuri ca şi când era pavaj şi poruncea valurilor să tacă,
altul, Eu sunt Dumnezeu, şi nu este o Carte a Profeţiilor. Milioane a vindecat mulţimile fără medicamente şi n-a luat plată pentru serviciile Lui.
nici unul ca Mine. Eu am vestit de de oameni mărturisesc despre Nu a scris nicicând o carte şi totuşi toate bibliotecile mari nu ar putea cuprinde
la început ce are să se întâmple şi cu schimbările minunate care s-au cărţile ce au fost scrise despre El, nu a compus niciodată un cântec şi totuşi
mult înainte ce nu este încă împlinit. produs în vieţile lor când au citit cele a oferit teme pentru mai multe cântece decât toţi compozitorii la un loc”. Iar
Eu zic: „Hotărârile Mele vor rămâne scrise pe paginile ei. Apostolul Iacov crucea Lui, moartea Lui şi învierea Lui au constituit motivul predicării sutelor
în picioare, şi Îmi voi aduce la ne sfătuieşte: “De aceea lepădaţi orice şi milioanelor de creştini de-a lungul timpului.
îndeplinire toată voia Mea” (Isaia necurăţie şi orice revărsare de răutate Au fost numeroase profeţii în Biblie care au prezis naşterea, moartea şi alte
46:9,10). şi primiţi cu blândeţe Cuvântul sădit evenimente exacte din viaţa Sa şi toate s-au împlinit.
Nu este “nici unul ca El”. De în voi, care vă poate mântui sufletele” Rămâne să se împlinească profeţia despre revenirea lui Isus pe pământ
ce? Dumnezeu are capacitatea de (Iacov 1:21) Acelaşi Duh Sfânt care i- pentru a pune capăt răului. Cu siguranţă că şi ea se va împlini.
a prezice viitorul. Cu Dumnezeu a inspirat pe autorii Bibliei îi inspiră
viitorul este totdeauna prezent. El şi pe cei care citesc din ea. Biblia nu • Experienţa personală
vede ziua de mâine mai bine decât este o carte ca oricare alta. Ea nu este În 1730, Montesquieu, scriitor şi om politic în perioada Renaşterii – aflat
vedem noi momentul de acum. o carte obişnuită. Unele cărţi îi inspiră în Anglia – scria: „În Anglia nu există religie. Şi dacă cineva aminteşte totuşi de
Profeţii biblici nu spun cuvintele pe cei ce le citesc, însă Biblia este ea religie în societate, nu va produce decât râsete.”
lor proprii. Dumnezeu li s-a însăşi inspirată. Unele cărţi îi pot Chiar în acest timp, doi intelectuali de la Oxford – Lord Lyttleton şi Gilbert
descoperit în viziuni, visuri şi prin ilumina pe cititori, în timp ce Biblia a West – se hotărăsc să atace creştinismul, demolându-i baza: învierea lui Isus şi
inspiraţia directă a Spiritului Său. fost dată de Acela care este “Lumina convertirea lui Saul, ulterior apostolul Pavel. Lyttleton s-a pus să dovedească
Apostolul Pavel declară hotărâtor: lumii” (Ioan 8:12). Unele cărţi conţin faptul că Saul din Tars n-a fost niciodată convertit la creştinism, iar West, să
“Toată Scriptura este insuflată de fragmente de adevăr veşnic, dar demoleze mitul că Isus a înviat din morţi.
Dumnezeu” (2 Timotei 3:16). Iar Biblia este esenţa adevărului (Ioan După cercetări serioase, cei doi s-au întâlnit să discute concluziile. Amândoi,
Petru adaugă: “Oamenii au vorbit 17:17). Unele cărţi pot influenţa în mod independent, au ajuns la aceeaşi concluzie tulburătoare: Lyttleton a
de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul gândirea dumneavoastră, Biblia însă găsit că Saul, prin convertirea sa la creştinism, a devenit chiar misionarul din
Sfânt” (2 Petru 1:21). Biblia este va schimba viaţa dumneavoastră. Faptele Apostolilor, iar West a descoperit că toate lucrurile vorbesc în favoarea
învierii lui Hristos!
Gata să înfrunte râsul publicului englez, cei doi publică în 1747 cartea:
„Observaţii asupra istoriei şi dovezilor învierii lui Isus Hristos”.

Sola Scriptura  22 23 Sola Scriptura 


Formula vieţii Formula vieţii
SCOPUL VIEŢII – verifică-ţi valorile! SCOPUL VIEŢII – verifică-ţi valorile!

Friedrich Paulsen (1846-1908), părintele „... Sosirea evenimentelor prezise cu secole în urmă este argumentul cel
neocriticismului, scria: „Faptul că apostolii, oamenii mai convingător al faptului că Universul este condus de o Providenţă...”
din clasa de jos a unui popor dispreţuit, poporul evreu, Sir Isaac Newton
cuceresc şi aduc la picioarele lui Isus puternica şi semeaţa
lume greco-romană, este cel mai uimitor eveniment
înregistrat în istoria lumii”. Aici se află un fapt care cere Am ajuns la momentul în care trebuie să decidem cum ne vom trăi
o explicaţie serioasă. Aceste transformări sunt mai greu viaţa. Totul depinde de ceea ce vom pune la origine. Dacă credem că suntem
de acceptat decât însuşi faptul învierii. Cărturarii numesc produsul întâmplător al unui proces de milioane de ani, n-are importanţă
această „cauză” fantastică ce are un efect pe termen lung, cum ne trăim viaţa, important e să ne simţim bine. Din păcate însă prea puţini
de milenii – drept „fenomenul Noului Testament”. oameni se simt bine trăind astfel. Dacă acceptăm ideea că suntem creaţi de
un Dumnezeu inteligent, avem asigurarea că nu suntem „orfani” şi că Cel ce
Experienţa personală trebuie să fie caracterizată de acest fenomen. ne-a creat are un plan veşnic pentru noi. Acest plan este descoperit în cartea
Astfel cum ucenicii au umblat cu Isus zi de zi, aşa şi noi trebuie să umblăm lui Dumnezeu numită: Biblia.
prin credinţă cu El. Dumnezeu ni se va descoperi în timp, iar experienţele Adresaţi-vă lui Dumnezeu în rugăciune în momentele dificile ale vieţii,
personale cu El vor fi nelipsite. Scopul, principiile şi valorile vieţii noastre se dar şi în clipele fericite. Faceţi din El prietenul vostru şi veţi găsi un scop
vor schimba în urma întâlnirii cu Biblia. Cuvântul lui Dumnezeu ne va modela vieţii.
zilnic caracterul, făcându-l desăvârşit şi integru. Timpul şi experienţele vor
construi o relaţie unică şi personală cu Isus. Prin urmare, vom conştientiza ca
şi Solomon că nu există un alt scop şi o altă cale pentru a trăi viaţa la superlativ
decât aceasta: „Să ascultăm dar încheierea tuturor învăţăturilor: Teme-te
de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om.”
(Eclesiastul 12:13). Doar acest lucru ne va aduce fericire.
Pentru a afla mai mult despre Biblie şi Dumnezeul Bibliei vă propunem
pentru studiu cursul „Un nou început”. Acest curs vă va răspunde la multe
întrebări care vă frământă şi vă va descoperi mai profund scopul vieţii.

„Omul este creat să gândească; aceasta este demnitatea


şi meritul lui. Însă datoria omului este să gândească drept.
Ordinea gândurilor trebuie să înceapă de la sine, de la
Creator şi de la scopul vieţii.”
Blaise Pascal

Biblioteca „Sola Scriptura” este gata să vă ofere mai multe cărţi pentru
lectură la acest subiect.

Sola Scriptura  24 25 Sola Scriptura