Sunteți pe pagina 1din 168

Universitatea Petru Maior, Tg.

Mures

EMILIA HERMAN

Curs pentru uzul studenilor

2011

C.Z.U. : 330.1 _____________________________________________________ nscriptionat la Universitatea Petru Maior, Tg. Mures, 2011

Tiraj : 5

Cuprins
Partea I. Introducere n teorie economic general................................................................................ 5 Capitolul I - TIIN A ECONOMIC I ECONOMIA ........................................................................ 5 1. APARI IA I DEZVOLTAREA TIIN EI ECONOMICE ............................................................... 5 2. PROBLEMA FUNDAMENTAL A ECONOMIEI ......................................................................... 13 Capitolul II - ACTIVITATEA ECONOMIC .................................................................................... 19 1. ACTIVITATEA ECONOMIC- DEFINI IE, TRSTURI ........................................................... 19 2. BUNURILE ECONOMICE- REZULTAT AL ACTIVIT II ECONOMICE ................................ 20 3. AGEN II ECONOMICI I FLUXURILE ACTIVIT II ECONOMICE ....................................... 21 Capitolul III - SISTEME ECONOMICE ............................................................................................. 28 1. ECONOMIA NATURAL I ECONOMIA DE SCHIMB .............................................................. 28 2. CARACTERISTICI GENERALE ALE ECONOMIEI DE SCHIMB ............................................... 29 3. Activitatea economic graviteaz n jurul pie ei .................................................................................. 31 4. Monetarizarea economiei ..................................................................................................................... 32 4. ECONOMIA CONTEMPORAN DE PIA ................................................................................... 38 PARTEA a II-a Teoria consumatorului .............................................................................................. 40 Capitolul IV - CONSUMATORUL I UTILITATEA ECONOMIC ................................................ 40 1. UTILITATEA ECONOMIC- CONCEPT, MSURARE I FORME ............................................ 40 2. ECHILIBRUL CONSUMATORULUI ............................................................................................... 43 Capitolul V - CEREREA .................................................................................................................... 44 1. CEREREA- CONCEPT, TRSTURI, FACTORI DE INFLUEN ............................................. 44 2. ELASTICITATEA CERERII .............................................................................................................. 47 Partea a III-a Teoria productorului .................................................................................................... 51 Capitolul VI - FACTORII DE PRODUC IE ...................................................................................... 51 1. FACTORII DE PRODUC IE: CONCEPT, TIPOLOGIE, CARACTERIZARE GENERAL ....... 51 2. COMBINAREA FACTORILOR DE PRODUC IE .......................................................................... 57 3. PRODUCTIVITATEA FACTORILOR DE PRODUCTIE................................................................. 59 Capitolul VII - COSTUL DE PRODUC IE ...................................................................................... 63 1. CONCEPTUL, FORMELE I FUNC IILE COSTULUI DE PRODUC IE .................................... 63 Func iile costurilor de produc ie:............................................................................................................... 67 2. PRAGUL DE RENTABILITATE AL UNEI FIRME ............................................................................. 68 CAPITOLUL VIII - OFERTA ............................................................................................................ 70 1.OFERTA: CONCEPT, TRSTURI, FACTORI DE INFLUEN .................................................. 70 2. ELASTICITATEA OFERTEI .............................................................................................................. 74 Capitolul IX - VENITURILE FUNDAMENTALE ALE FACTORILOR DE PRODUC IE ............... 76 1. SALARIUL .......................................................................................................................................... 76 2. PROFITUL........................................................................................................................................... 81 3. DOBNDA .......................................................................................................................................... 83 4. RENTA................................................................................................................................................. 86
3

PARTEA IV Mediul economic concuren ial ...................................................................................... 90 Capitolul X - PIE E I PRE URI N ECONOMIA DE PIA ......................................................... 90 1. PIA A - REALITATE COMPLEX I DINAMIC ....................................................................... 90 2. PRE UL- CONCEPT, TEORII, TIPURI I FUNC II ...................................................................... 93 Capitolul XI - CONCUREN A .......................................................................................................... 97 1. CONCUREN A: CONCEPT, FACTORI, ROL I INSTRUMENTE .............................................. 97 2. FORMELE CONCUREN EI............................................................................................................ 100 PARTEA V FUNDAMENTELE MACROECONOMIEI ................................................................. 108 Capitolul XII - ECONOMIA NA IONAL ..................................................................................... 108 1. ECONOMIA NA IONAL I MACROECONOMIA .................................................................... 108 2. REZULTATELE ACTIVIT II LA NIVEL MACROECONOMIC.................................................. 112 3. CONSUMUL I INVESTI IILE- COMPONENTE ALE CERERII AGREGATE............................. 115 CAPITOLUL XIII - PIA A MONETAR I INFLA IA................................................................ 121 1. PIA A MONETAR: DEFINI IE, CARACTERISTICI................................................................. 121 2. ROLUL BNCILOR I A ALTOR INSTITU II MONETAR FINANCIARE N ECONOMIE ... 122 3.OFERTA I CEREREA DE MONED ............................................................................................ 124 4.POLITICA MONETAR.................................................................................................................... 125 5. INFLA IA- DEZECHILIBRUL MACROECONOMIC AL PIE EI MONETARE ...................... 127 Capitolul XIV- PIA A FINANCIAR ............................................................................................ 136 1. PIA A FINANCIAR: CONCEPT, FUNC II I OBIECT............................................................. 136 2. STRUCTURA I INSTITU IILE PIE ELOR FINANCIARE ........................................................ 140 Capitolul XV - PIA A FOR EI DE MUNC I OMAJUL........................................................... 143 1. PIA A FOR EI DE MUNC: CONCEPT, FUNC II I CARACTERISTICI .............................. 143 2. CEREREA I OFERTA DE FOR DE MUNC .......................................................................... 146 3. OMAJUL DEZECHILIBRUL MACROECONOMIC AL PIE EI FOR EI DE MUNC ........ 148 Capitolul XVI - PIA A INTERNA IONAL ................................................................................. 155 1. PRINCIPALELE COMPONENTE ALE PIE EI INTERNA IONALE ......................................... 155 2. COMER UL INTERNA IONAL- COMPONENT A PIE EI INTERNA IONALE ................. 155 3. BALAN A DE PL I EXTERNE ................................................................................................... 158 Capitolul XVII - ROLUL STATULUI N ECONOMIA DE PIA ................................................. 160 1. POLITICA ECONOMIC: CONCEPT, OBIECTIVE, TIPOLOGIE .............................................. 160 2. POLITICA BUGETAR.................................................................................................................... 163

Partea I. Introducere n teorie economic general Capitolul I TIIN A ECONOMIC I ECONOMIA 1. APARI IA I DEZVOLTAREA TIIN EI ECONOMICE Termenul de economie politic a fost folosit pentru prima dat de mercantilistul francez Antoine de Montchrestien n lucrarea Trait dconomie politique (1615). Etimologic, sintagma economie politic, provine de la cuvintele greceti: OIKOS =cas, gospodrie; NOMOS = lege; POLIS = cetate (colectivitate), nsemnnd legea (tiin a) gospodririi cet ii. Interpretarea ini ial dat economiei politice era de reguli, legi de gestionare (administrare) a patrimoniului (bunurilor) cet ii, statului, i nu a patrimoniului individual, privat. Regulile, principiile descoperite de economia politic sunt valabile att pentru comportamentul individului n gestionarea patrimoniului su ct i pentru activitatea unei colectivit i umane, a economiei societ ii omeneti n ansamblu. Adjectivul politic a fost preferat altor denumiri cum sunt: na ional, civic, clasic, public, social, privat etc. Economie politic sau Economics? n secolul XX s-a generalizat n lumea anglo-saxon termenul de Economics n timp ce societatea latin folosete, n continuare, de regul, sintagma Economie politic. Economistul american Paul Samuelson consider c, n esen , Economia politic i Economics ar avea acelai con inut, cu precizarea c primul termen este tradi ional, iar cel de-al doilea este actual, modern, rezultat al unui proces care a strbtut mai multe etape. n zilele noastre, dominante sunt dou denumiri: Economia politic i Economics. Dup unele aprecieri, ntre cele dou denumiri nu exist nici o deosebire; dup alte opinii, denumirea de Economics este mai cuprinztoare dect cea de Economie politic, iar dup alte opinii rela ia este invers. Considerm c mai potrivit este denumirea de Economie, apreciat ca o tiin care are un obiect sau domeniu propriu de cercetare- realitatea economic, n eleas ca un sistem coerent de ac iuni economice interdependente, aflate sub dictatul limitrii resurselor economice. Economia studiaz ansamblul activit ii economice interdependente. La fel cum Fizica studiaz ansamblul fenomenelor fizice, Chimia studiaz ansamblul fenomenelor chimice etc., tot aa i Economia studiaz ntregul sistem al activit ii economice. Economia, ca teorie economic general, s-a cristalizat treptat drept tiin , n diverse etape, dezvoltndu-i i perfec ionndu-i continuu obiectul i metoda sa de studiu.
5

A. Periodizarea procesului de formare a tiin ei economice n evolu ia tiin ei economice se disting urmtoarele etape: A.1.Faza pretiin ific (antichitate pn n secolul al XVIII-lea) n care problemele economice erau abordate ca o anex la preocuprile cu caracter filosofic, politico-juridic, de moral religioas i politic. De exemplu, n Grecia Antic politica avea prioritate fa de economie, iar forma de stat determina forma economiei; via a economic era subordonat vie ii politice i morale. Sfritul Evului Mediu marcheaz nceputurile constituirii tiin ei economice sub denumirea de mercantilism1 (concep ie dup care banii sunt forma ideal a bog iei sociale). Indiferent c vorbim de mercantilismul timpuriu (secolul al XVI-lea), mercantilismul matur (secolul al XVII-lea) sau mercantilismul trziu(secolul al XVIII-lea), mercantilitii au fost preocupa i de problemele monetare (rolul creterii stocurilor monetare pentru expansiunea economic), de problemele popula iei (sporirea acesteia favoriza creterea economic), de problemele dobnzii (era ea un pre ?, de ce era pre ?, se poate fixa n mod eficient nivelul ei?), de problemele fiscale, legate n principal de comer ul exterior. Dinamica gndirii mercantiliste a fost urmtoarea2:

A.2. Faza constituirii tiin ei economice (1750-1870) Teoria economic a nceput s se formeze ca o disciplin tiin ific autonom n cadrul curentului de gndire fiziocrat, n decursul secolului al XVIII-lea. Purttorii noii orientri n gndirea economic sunt fiziocra ii3, care pornind de la ideea de fizic social i prin analogie cu fizica, doreau s introduc aceai rigoare i n domeniul economiei. Rolul fiziocratismului n istoria teoriei i practicii economice, se poate eviden a prin urmtoarele caracteristici4:

Termenul de mercantilism deriv de la cuvintele italieneti mercato (pia ) mercante (negustor) i mercantile (legat de ctigul bnesc); Cei mai importan i reprezentan i ai mercantilismului: Jean Bodin (1530-1597), Antoine de Montchrestien (1576-1621), Thomas Mun (1571-1641), etc. 2 Gheorghe Popescu, Evolu ia gndirii economice, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2009, p.74; http://www.gpopescu.ro/EGE4.pdf 3 Termenul de fiziocra ie provine de la cuvintele greceti fizios-natur, Kratos-putere (puterea sau suprema ia naturii); reprezentan ii si de seam, Franois Quesnay(1694-1774) i Anne Robert Jacques Turgot(1729-1781); curentul economic fiziocrat n-a durat dect trei decenii (1750-1780) 4 Gheorghe Popescu, Op. Citat, p. 135.
6

fiziocra ii au fost ultimii care au limitat sfera productiv la o singur ramur i la un singur factor de produc ie (agricultura i- respectiv natura), care au explicat via a economic prin intermediul unei paradigme preponderent religioase; fiziocra ii au fost primii care: au transferat obiectul de studiu al economiei politice din sfera circula iei n sfera produc iei; au apreciat c bog ia na ional este format din bunuri i nu din bani (si-au concentrat aten ia asupra bog iei create n agricultur); au cercetat sistemul institu iilor sociale i s-au ntrebat care este cel mai bun sistem institu ional (au fondat un regim liberal, bazat pe proprietate i libertatea de ac iune a indivizilor5, dar ntr-o societate supus unei ordini naturale create de Dumnezeu. ntruct societatea omeneasc este o crea ie a naturii, rolul tiin ei economice este s descopere ordinea natural a vie ii economice. Dup fiziocra i, legile obiective referitoare la societatea omeneasc sunt legile fizice ale produc iei agricole); au studiat structura de clas a societ ii umane prin prisma activit ii economice (au mpr it societatea n trei clase sociale, productorii, proprietarii i sterilii, cu roluri economice bine definite; au analizat activitatea economic sub forma unor fluxuri continue de venituri i au considerat c pot reprezenta diversele circuite economice ntr-un tablou sintetic (Quesnay n lucrarea Tableau economique (1758) a elaborat primul model al reproduc iei simple a capitalului social la nivel na ional). coala clasic a pus bazele economiei politice, transformnd-o ntr-o tiin autentic6.Clasicii au conferit tiin ei economice o cert autonomie n raport cu alte tiin e sociale (dreptul, morala, politica, religia, etc.) i au reuit desprinderea ei de filosofie. Ei au analizat activitatea uman din perspectiva eficien ei i utilit ii. Homo oeconomicus este perfect ra ional: el urmrete maximum de rezultate cu un minimum de efort. Reprezentan ii si de seam cu lucrrile lor cele mai importante sunt: Adam Smith (Avu ia na iunilor-1776), D. Ricardo (Despre principiile Economiei politice i ale impunerii.-1817), Thomas Malthus (Eseu asupra principiului popula iei1798), J. S. Mill (Principiile Economiei politice-1848), J. B. Say (Tratat de economie politic-1803; Curs de economie politic-1828-1829). n perioada 1750-1850, n Europa Occidental, economitii clasici, n ciuda divergen elor de detaliu dintre ei, au promovat cteva idei comune7: Via a economic este guvernat de legi obiective, care formeaz ordinea natural, ce se impune peste voin a i contiin a oamenilor; adic legi naturale care nu pot fi nclcate fr efecte grave asupra eficien ei economice, fr pedeaps i suferin , de nici o fiin omeneasc.

Principiul liberal-laisser faire, laisser passer, le monde va de lui meme Condi iile necesare pentru ca o disciplin s devin tiin sunt: obiect propriu de investigare; metod proprie de cercetare i expunere a rezultatelor; sistem propriu de categorii i legi. 7 Gheorghe Popescu, Op. Citat, p. 347-348
6

Liberalismul economic, manifestarea nengrdit a lui Homo oeconomicus, corespunde cel mai bine ordinii economice naturale. Pia a liber i concuren a perfect reprezint mecanismele necesare i suficinte pentru realizarea i men inerea echilibrului economic, folosirea cu eficien ridicat resurselor societ ii i armonizarea intereselor individului cu cele ale colectivit ii (principiul minii invizibile). Liberalii clasici au adus o contribu ie esen ial i fundamental la definirea i clarificarea unor concepte ale tiin ei economice. Au contribu ii valoroase asupra studiului factorilor de produc ie, sferelor produc iei, teoriilor produc iei, reparti iei, schimbului, consumului, valorii i pre ului, echilibrului i creterii economice. Cu toate acestea, anumite pr i ale teoriei economice clasice au fost abandonate, altele au suferit modificri substan iale sau au fost nlocuite cu reflec ii noi considerate c reflect mai bine realitatea economic. A.3.Faza descoperirii i elaborrii principiilor teoretice fundamentale Din cadrul colii clasice de Economie s-au desprins dou direc ii de cercetare. n cadrul primei direc ii se nscrie Karl Marx cu lucrarea Capitalul (1867). n cadrul acesteia a dezvoltat teoria valorii-munc, a eviden iat rolul i formele capitalului, a analizat procesul reproduc iei economice (simple i lrgite) i a elaborat teoria original a plusvalorii. Mul i exege i ai operei marxiste l aeaz pe Marx n categoria clasicilor economiei politice, argumetndu-i pozi ia, n principal, prin faptul c el a continuat dezvoltarea consecvent a teoriei obiective despre valoare. A doua filia ie (neoclasicismul sau marginalismul) este o form a liberalismului economic clasic, dar cu elemente specifice. Se apreciaz-astzi c noua paradigm, dezvoltat ncepnd cu 1870, a reprezentat o adevrat revolu ie n gndirea economic i n cunoaterea uman. Spre deosebire de clasici, neoclasicii consider c: - legile economice sunt n esen legi psihologice (nu obiective); - substan a valorii o constituie utilitatea bunurilor (teoria valorii-utilitate opus teoriei valorii-munc); - elementele mecanismului economic sunt interdependente. Neoclasicii au elaborat importante studii asupra problematicii echilibrului (ntre cerere i ofert, ntre resurse i nevoi, ntre venituri i cheletuieli) att la nivelul indivizilor i firmelor ct i la nivelul economiei na ionale. Neoclasicii au contribuit la consolidarea func iei aplicative a tiin ei economice, multe din no iunile folosite au putut fi cuantificate i utilizate n fundamentarea deciziilor privind alocarea resurselor rare (de exemplu costurile marginale, veniturile marginale, productivitatea marginal, profitul marginal, costurile fixe i variabile, utilitatea marginal, calculele i modelele de optimizare, etc).
8

Neoclasicismul are acelai con inut principal de idei peste tot n lume dar prezint i anumite particularit i de la o ar la alta, sau de la un continent la altul. Astfel, n Austria este dominant orientarea pshihologic (Carl Menger, E.B.von Bawerk, Friedrich von Wieser. n Elve ia dominant a fost orientarea matematic (Leon Walras, Vilfredo Pareto). n Anglia s-a ncercat o conciliere ntre teoria obiectiv i cea subiectiv a valorii (William Stanley Jevons, Alfred Marshall). n SUA au fost studiate, n principal, mecanismele reparti iei bog iei n societate (John Bates Clark)8 A.4. Faza contemporan de dezvoltare i extindere a teoriei economice Trecerea de la analiza microeconomic la macro- i mondoeconomie. Reprezentativ n acest sens este lucrarea lui J.M.Keynes Teoria general a folosirii minii de lucru, a dobnzii i a banilor (1936). El a respins liberalismul integral n via a economic, sus innd o oarecare interven ie a statului (prin politica economic), care s sprijine reglarea proceselor economice specifice unei economii de pia . Pentru realizarea echilibrului n condi ii de utilizare deplin, Keynes propune interven ia statului prin politica cheltuielilor bugetare i/sau prin politica monetar. Activitatea tiin ific desfurat de Keynes a generat apari ia, n deceniul al IV-lea, a unui curent de gndire important n via a economic, denumit keynesism. n perioada postbelic pe aceast baz s-a dezvoltat curentul neokeynesist de gndire economic. Pe drumul deschis de Keynes sau fundamentat i perfec ionat politicile macroeconomice de interven ie a statului n economie i de reglare a proceselor i propor iilor economiei concuren iale. Practic, politica economic a secolului al XXlea a fost dominat de keynesism. ncepnd cu perioada interbelic i pn la sfritul deceniului al optulea al secolului XX, dirijismul keynesist a constituit principala surs de inspira ie a politicii economice, pretutindeni n lume. n ultimele dou decenii, asistm la un declin al politicilor dirijiste i la revenirea n for a politicii inspirate de neoliberalism. Cu toate acestea, politica sfritului secolului al XXlea a preluat viziunea macroeconomic de inspira ie keynesist, pe care o folosete ntrun climat predominant liberal. monetarismului9 -Reprezentantul de seam este Milton Friedman care n studiul The quantity theory of money: a restatement (1956), va demonstra c banii au un rol important n realizarea i men inerea strii de echilibru din economie; echilibrul economic se realizeaz printr-o politic monetar adecvat, ce presupune men inerea unei creteri constante i stabile a ofertei de moned, n timp ce celelalte elemente (produc ia, nivelul de ocupare, pre urile, etc.) trebuie lsate s func ioneze independent; sinteza-neoclasic care ncearc s realizeze o mbinare ntre teoria neoclasic i teoria keynesist, elabornd conceptul de economie mixt10.
8 9

Gheorghe Popescu, Op. Citat, p.647-648 curent economic neoliberal 10 sinteza acestei teorii este cuprins n Economics, Paul Samuelson (prima apari ie n 1947)
9

Autorii acestei teorii sus in c keynesismul i neoclasicismul nu se exclud ci se completeaz, recunoscnd rolul statului pentru a corecta imperfec iunile concuren ei n cadrul economiei de pia , care nu se suprapune cu concuren a perfect, conform concep iei neoclasice. Paul Samuelson este sus intorul concep iei c economia se caracterizeaz prin echilibru stabil, iar dac echilibrul va fi perturbat atunci statul va trebui s intervin prin politica cheltuielilor publice (pe care o consider mai eficient dect politica monetar). O alt tendin este analiza concuren ei imperfecte. Dac economitii perioadei precedente au analizat concuren a liber, perfect, n secolul nostru analiza pornete de la concuren a imperfect. n 1935, Joan Robinson public lucrarea Economia concuren ei imperfecte(The economics of imperfect competition) , Edward H. Chamberlin, lucrarea (The theory of monopolistic competition, Cambridge, Massachusetts, 1940), etc Studierea raportului dintre marea i mica ntreprindere n economia contemporan: - John Kenneth Galbraith11, este adept convins al interven iei active a statului n condi iile men inerii marilor corpora ii particulare i a economiei de pia bazat pe mica i mijlocia ntreprindere. n opinia lui Galbraith, tiin a economic este o tiin dinamic, trebuie s se adapteze la transformrile pe care le suport societatea n dou sensuri: ea trebuie s absoarb noile informa ii i s-i revizuieasc continuu interpretrile sale, i trebuie s evoueze n msura n care evolueaz institu iile de baz a societ ii. - Franois Perroux, a elaborat teoria economiei dominante conform creia via a economic contemporan se caracterizeaz printrun ansamblu de raporturi, evidente sau disimulate, ntre dominan i i domina i12 Teoria fluctua iilor i a ciclurilor economice: Joseph Alois Schumpeter (Analysis of Economic Evolution, 1912), consider c fluxul inova iilor nu este repartizat uniform n timp, fapt ce constituie cheia ciclicit ii economice. A inova reprezint pentru Schumpeter func ia specific a unei categorii speciale de indivizi, ntreprinztorii. Dezvoltarea teoriei creterii economice. Problematica creterii economice sa constituit n subiect de sine stttor al cercetrii i reflec iei teoretice, ca i al politicilor practice nemijlocite abia n a doua jumtate a secolului al XXlea. Declanate de John Maynard Keynes n perioada interbelic, preocuprile viznd creterea economic sau accentuat n perioada urmtoare, cnd au fost propuse i chiar aplicate diferite modele concrete. n evolu ia de pn acum a abordrilor teoretice i practice cu privire la creterea economic se pot distinge dou etape: Prima, nceput n perioada interbelic i extins pn la jumtatea anilor 70 ai secolului trecut, n care preocuprile sau concentrat asupra problematicii la nivelul firmelor i economiilor na ionale; A doua, nceput la mijlocul anilor 70 ai secolului al
11 12

John Kenneth Galbraith ,tiin a economic i interesul public, Ed. Politic, Bucureti, 1982 Franois Perroux, Lconomie de XXme sicle, deuxime dition augmente, P.U.F., Paris, 1964, p. 27.
10

XXlea, a extins aria investiga iilor la nivel mondoeconomic i sa concretizat n elaborarea unor teorii i modele globale ale creterii economice. n ultimele decenii ale secolului al XXlea, problematica creterii a fost strns legat de studierea altor probleme ale evolu iei economice, precum subdezvoltarea, ordinea economic interna ional, globalizarea economiei mondiale, criza energetic i a resurselor primare, alimenta ia, popula ia, sau poluarea mediului ambiant etc. n gndirea economic contemporan coexist i se confrunt: radicalii i socialitii, neokeynesitii i keynesitii, sinteza neoclasic i monetaritii neoclasici etc. Caracteristica pozitiv a acestei etape este dinamismul tiin ei economice, nuan area diverselor teorii i a sistemelor de gndire economic care permit o emula ie tiin ific aductoare de progres n domeniul economic. B. Obiect, metode i legi ale tiin ei economice Una din problemele definitorii ale statului unei ramuri a tiin ei este definirea ct mai exact a obiectului su de studiu, cunoscut fiind c orice ramur a tiin ei economice se definete, n primul rnd, prin obiectul su. O scurt incursiune n istoria obiectului Economiei eviden iaz urmtoarele probleme i concepte pe care aceasta le studiaz: a. Trebuin ele i bunstarea membrilor societ ii; b. Bog ia (avu ia); c. Valoarea, schimbul, pre ul, comer ul; d. Rela iile economice sau de produc ie stabilite ntre membrii societ ii; e. Progresul social, op iunile i ac iunile eficiente, etc Obiectul Economiei ca tiin , a rmas ntotdeauna acelai, adic via a economic a colectivit ii umane, considerat ca un ansamblu coerent de comportamente privind deciziile de alocare a resurselor limitate, pentru satisfacerea nevoilor nelimitate, n cadrul problemei economice generale, fundamentale a economiei. Ce este Economics-ul? P. Samuelson n manualul de Economie red cele mai importante defini ii ale acestei tiin e13. Studiaz modul de formare a pre ului muncii, capitalului i pmntului, precum i modul n care pre urile respective sunt utilizate n procesul de alocare a resurselor; Studiaz comportamentul pie elor financiare i analizeaz modul de alocare a resurselor materiale n economie; Analizeaz consecin ele reglementrilor guvernamentale asupra pie ei; Examineaz distribu ia veniturilor i sugereaz modalit i de ajutorare a persoanelor defavorizate n aa fel nct s nu se afecteze performan ele economice; Analizeaz influen a cheltuielilor statului, a impozitelor i a deficitelor bugetare asupra creterii economice;
13

Samuelson Paul, W. Nordhaus, Economie (Economics), Ed. Teora, Bucureti, 2000, p.22
11

Studiaz fluctua ia volumului produc iei i a ratei omajului, care determin apari ia ciclurilor economice; contribuie la elaborarea politicii statului de stimulare a creterii economice; Analizeza evolu ia schimburilor comerciale interna ionale i influen a barierelor comerciale; Studiaz procesul creterii economice a rilor n curs de dezvoltare i propune modalit i de valorificare eficient a resurselor. Aceste defini ii au un element comun: Economia studiaz modul n care societatea utilizeaz resursele limitate pentru a produce bunuri i a le distribui membrilor si. Economistul J. Stiglitz14 ,n manualul de economie, consider c economia studiaz modul n care indivizii, firmele, guvernul i alte organiza ii din societarea noastr fac alegeri i cum determin aceste alegeri folosirea resurselor societ ii; este considerat tiin a alegerilor. Economia studiaz via a economic ca un tot unitar, unele aspecte fiind analizate din perspectiv microeconomic, altele din cea macroeconomic sau din unghiul interdependen elor economiilor na ionale n cadrul economiei mondiale (macroeconomia deschis mondoeconomia). Perspectivele micro i macro asupra economiei sunt dou moduri de a analiza i interpreta acelai lucru. Microeconomia se ocup cu studiul comportamentului entit ilor individuale, cum ar fi firme, menaje i pie e, provine de la cuvntul grec mic, deschiznd perspectiva de jos n sus asupra economiei. Se ocup de analiza modului n care indivizii iau decizii i de factorii ce influen ez aceste decizii. Printele microeconomiei este considerat Adam Smith, care n lucrarea Avu ia na iunilor (1776) analizeaz modul de formare a pre urilor anumitor bunuri, examineaz modul de stabilire a pre ului pmntului, muncii i capitalului, eviden iind atuurile i slbiciunile mecanismului pie ei i identificnd propriet ile benefice ale minii invizibile15. Macroeconomia are ca obiect de studiu comportamentul economiei ca un tot, dar i comportamentul mrimilor agregate (infla ie, omaj, deficit bugetar, balan comercial, etc.), provine de la cuvntul grec mare, deschiznd perspectiva de sus n jos asupra economiei. J.M.Keynes este considerat printele macroeconomiei, deoarece macroeconomia nu exist n forma sa modern dect din 1936, an n care acesta public lucrarea Teoria general a folosirii minii de lucru, a dobnzii i a banilor. Aceast carte a aprut pe fondul efectelor crizei economice mondiale (din anii 30), Keynes ncercnd s gseasc solu ii, a pus un accent deosebit pe ideea c mecanismul economiei de pia poate s se deregleze, fiind nevoie de o interven ie a statului. n cartea sa, Keynes pune bazele unei teorii proprii, vorbind despre cauzele omajului i crizelor economice, despre ce anume st la baza investi iilor i consumului, despre

14

15

Joseph E Stiglitz., Carl E, Walsh, Economie (Economics), Ed. Economic, Bucureti, 2005, p.32 Potrivit principiului minii invizibileindividul, n dorin a sa egoist de a realiza binele personal, este cluzit de o mn invizibil spre realizarea binelui general.
12

modul n care bncile centrale administreaz masa monetar i rata dobnzii, ca i despre motivele pentru care unele ri progreseaz, n timp ce altele stagneaz. Metode de cunoatere economic tiin ific Cunoaterea fenomenelor, rela iilor, proceselor economice, descoperirea esen ei lor, a principiilor i legilor obiective care guverneaz func ionarea i evolu ia vie ii economice, a sistemelor economice reprezint misiunea Economiei, ca tiin . Metoda de cunoatere tiin ific reprezint calea de urmat i ansamblul de opera iuni i procedee folosite pentru cercetarea fenomenelor, raporturilor i proceselor economice, respectiv pentru verificarea i demonstrarea adevrului economic. n ansamblul metodelor i procedeelor folosite n tiin a economic se includ: compara ia ,abstrac ia, induc ia i deduc ia, analiza i sinteza , analogia, ipoteza, logicul i istoricul, modelarea economic matematic etc16. Ce sunt legile economice? Pentru orice disciplin tiin ific, deci i pentru Economie, se pune problema de a formula o serie de enun uri teoretice, cunoscute sub denumirea de regularit i, principii sau legi ale domeniului respectiv. Economia n elege prin Legi economice17 legturile esen iale, necesare, generale, trainice, stabile i probabilistice existente n substan a fenomenelor i proceselor economice sau stabilite ntre acestea. Totalitatea legilor care ac ioneaz n economie privite n unitatea i interac iunea lor constituie sistemul legilor n economie. Exist numeroase legile economice care ac ioneaz n economie, dintre care enumeram: legea rarit ii resurselor, legea creterii productivit ii muncii, legea amplificrii trebuin elor, legea diviziunii muncii sociale, legea cererii, legea ofertei, legea interac iunii dintre cerere i ofert, legea concuren ei, legea acumulrii, legea profitului, legea crizelor de supraproduc ie). Cunoaterea legilor economice permite formularea deciziilor potrivite pentru asigurarea ra ionalit ii activit ii economice, care presupune n esen ob inerea unor rezultate maxime cu minimum de efort. 2. PROBLEMA FUNDAMENTAL A ECONOMIEI Geneza i evolu ia economiei reflect modul n care indivizii reuesc s coreleze nevoile lor nelimitate i n continu diversificare, cu resursele rare, dar cu ntrebuin ri alternative. n fa a unor resurse relativ limitate, oamenii aleg si foloseasc mijloacele de care dispun pentru a-i acoperi nevoile, n condi ii date de timp i spa iu. n func ie de vrst, educa ie, experien , credin , mediu,

16

Constantin Popescu, Ilie Gavril, Dumitru Ciucur, Teorie economic general, vol. 1. Microeconomie, http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=464&idb= 17 Legile economice au un caracter obiectiv i nu trebuie confundate cu legile juridice care sunt expresia voin ei oamenilor, gndite i formulate potrivit unor op iuni stabilite la un moment dat.
13

familie etc., oamenii urmresc s realizeze cele mai bune alegeri legate de via a i munca lor n societate. Economia, ca tiin , are ca obiect de studiu problema economic fundamental, adic ce s se produc, ct, cum i pentru cine, n condi iile unor resurse limitate i nevoi nelimitate. O asemenea problem a fost, este i va fi cheia vie ii economice, a crei cunoatere va putea oferi oamenilor i colectivit ilor umane n ansamblu rspunsurile cele mai potrivite, n lupta lor continu cu limitele naturii i societ ii n care triesc. A. Ce sunt nevoile? Prin ce se caracterizeaz? Cum se clasific acestea? Trebuin ele umane reprezint i exprim o stare de necesitate obiectiv imanent indivizilor i colectivit ilor umane. Altfel spus trebuin ele sunt forma de manifestare a necesit ii obiective n universul social. n universul economic, trebuin ele reprezint forme de manifestare a necesit ilor economice. n sens economic, nevoile umane reprezint trebuin ele sau cerin ele oamenilor de a avea i de a utiliza bunuri materiale i servicii, dorin e care devin nevoi efective n func ie de condi iile de produc ie existente la un moment dat. Nevoile sunt dublu condi ionate: - Condi ionate obiectiv, de nivelul de dezvoltare al societ ii; - Condi ionate subiectiv, de nivelul dorin elor i aspira iilor individului. Principalele trsturi ale nevoilor economice: 1. Capacitate nelimitat de lrgire, diversificare i nmul ire a nevoilor privite n ansamblul lor. Nevoile au caracter nelimitat. Nevoile se afl ntr-o continu cretere i diversificare, rezultnd noi nevoi, sau o cretere a numrului lor, sau a calit ii lor, sau o modificare a structurii acestora; 2. Caracter sistemic: Nevoile sunt legate direct i/sau indirect unele de altele, se condi ioneaz i influen eaz reciproc; se intersecteaz unele cu altele, forrmnd un sistem al nevoilor economice. Astfel nevoia de hran genereaz nevoia pregtirii ei; a ob inerii i transportului materiei prime, etc. Interac iunea nevoilor poate avea att un caracter cauzal ct i un caracter complementar, func ional sau de alt natur. 3. Elasticitatea nevoilor: Nevoile se deosebesc sau se aseamn ntre ele prin gradul de elasticitate. Dei toate nevoile admit o limit minim i o limit maxim, pragul dintre cele dou limite este foarte diferit. Se consider c exist nevoi cu elasticitate mic (rigide), cu elasticitate medie, cu elasticitate mare. Elasticitatea nevoilor i gsete expresia n: Intensitatea diferit cu care se manifest nevoile n timp, spa iu i de la individ la altul; Existen a unor stri graduale obiective de satisfacere ncepnd cu limita minim i ajungnd la limita maxim. Fiecare nevoie este limitat n mrime, n sensul c pentru a o satisface este suficient o anumit cantitate dintr-un bun. Datorit limitrii n capacitate, pe
14

msura satisfacerii nevoilor, se produce diminuarea intensit ii de manifestare a acestora. Astfel ac ioneaz legea descreterii intensit ii nevoilor (sau legea saturrii trebuin elor) ce exprim legtura invers ce se stabilete ntre intensitatea nevoilor i gradul (nivelul) de satisfacere a nevoilor. 4. Concuren a i complementaritatea nevoilor: Concuren a vizeaz rivalitatea lor n procesul istoric; o nevoie poate suprima manifestarea unei alte nevoi sau o poate nlocui. Nevoile sunt concurente, n sensul c o nevoie nu poate s se dezvolte dect n detrimentul celorlalte; Nevoile sunt complementare, n sensul c satisfacerea unei nevoi atrage necesitatea satisfacerii altora. Nevoile ndeplinesc un rol multiplu n via a economico-social, n existen a i evolu ia individului i a societ ii omeneti: reprezint cauza ini ial fundamental, for a motrice determinant a activit ilor economico-sociale; reprezint scopul final al activit ii economice. Clasificarea nevoilor Tipologia trebuin elor vizeaz mpr irea acestora dup un ansamblu de criterii, ce exprim unghiuri de abordare teoretico-practic. Cercetarea tipologiei nevoilor a nregistrat progrese importante n sistematizarea teoretic, n gruparea i clasificarea lor, pe temeiul unor criterii tot mai riguros determinate. Aceste criterii se refer la: rolul nevoilor n via a social, geneza lor, frecven a manifestrii lor n timp, natura i con inutul lor, gradul de extindere, bunurile sau valorile cu care se satisfac, intensitatea cu care se manifest, purttorii trebuin elor, urgen a lor, etc. Prezentm n continuare cteva din criteriile de grupare a nevoilor, cu men iunea c aceast clasificare nu se oprete la cele men ionate mai jos, deoarece nevoile umane au un caracter dinamic, ele se amplific i se diversific odat cu i pe msura evolu iei oamenilor i a societ ii omeneti. 1. n func ie de pozi ia n ierarhie sunt: nevoi de baz (fundamentale) i superioare (complexe)

Nevoi superioare

Nevoi fundamentale Piramida nevoilor (Maslow) 2. Dup ordinea satisfacerii lor (dup urgen a lor) primare;
15

secundare; ter iare. 3. Dup con inutul lor sunt: obliga ii i aspira ii. 4. Dup mijloacele bneti existente pentru satisfacerea lor: solvabile i nesolvabile. 5. Dup subiectul purttor sunt nevoi: individuale; de grup; societale. Studiul nevoilor economice ajut la n elegerea motiva iei ac iunilor umane, la aprecierea finalit ii lor, ca i la fundamentarea mecanismelor economice pentru ncurajarea manifestrii la alegere liber, n cadrul activit ilor ce urmeaz a fi ntreprinse. De asemenea, studierea nevoilor economice constituie un element important pentru n elegerea intereselor economice. n msura n care sunt contientizate nevoile economice se ntruchipeaz n interese economice. Acestea din urm sunt influen ate de: factori materiali ai produc iei; starea nevoilor economice; situa ia economic a purttorilor acestor interese i de rela iile economice existente n societate, care se manifest ca interese i prin interese. n vederea punerii n func iune a intereselor economice i satisfacerii trebuin elor pe care le exprim, se declaneaz diferitele tipuri de activitate economic, care i are premisele de realizare n existen a unor resurse specifice ce urmeaz s se combine ca volum, calitate i structur. B. Ce sunt resursele? Sistemul nevoilor economice trebuie corelat cantitativ, calitativ i structural cu cel al resurselor economice. Dintotdeauna, echilibrul dinamic nevoi-resurse a constituit o preocupare central a societ ii i a tiin ei economice. Resursele reprezint poten ialul natural-uman, spiritual-cultural, material, financiar, tiin ifico-tehnic, informa ional i politic de care dispune societatea la un moment dat, n calitate de posibilit i, condi ii i premise de desfurare a unor activit i. Pentru a produce bunurile necesare satisfacerii trebuin elor, resursele sunt atrase i utilizate n cadrul activit ii economice. Prin urmare, resursele apar, att ca stocuri, ca existent la un moment dat, ct i ca fluxuri elemente atrase i utilizate n activitatea economic, ntr-o anumit perioad determinat de timp. Resursele economice reprezint totalitatea elementelor care sunt utilizabile, care pot fi atrase i sunt efectiv utilizate n activitatea economic pentru producerea de bunuri economice destinate satisfacerii nevoilor. n cadrul resurselor pe care omul le poate folosi n activitatea economic pentru a-i satisface nevoile mediul natural reprezint cel dinti izvor. Resursele naturale, mpreun cu cele demografice, formeaz resursele originare sau primare. Activitatea uman este cea care desprinde resursele naturale din mediul lor i produce alte resurse, cunoscute sub denumirea de resurse derivate. Resursele economice se pot grupa n patru mari categorii: umane, resurse natural-materiale, informa ionale i financiare.
16

n cadrul categoriei de resurse natural-materiale se includ resursele naturale originare sau primare (pmntul, fauna, flora, energia solar, energia eolian, etc) i resursele materiale derivate (echipamente de produc ie, tehnologii de fabrica ie, stocurile de materii prime, energie, infrastructura economiei etc.).

17

Resursele umane cuprind oamenii, cu capacitatea lor fizic, biologic, intelectual i educa ional, n msur n care sunt disponibili pentru activit ile ce urmeaz s se desfoare. Resursele informa ionale sunt produsul final al activit ii de analiz i cercetare tiin ific i se concretizeaz n descoperirile apte de a se transforma n cadrul activit ii umane n noi resurse, pentru a produce sau pentru a fi consumate de oameni. Resursele financiare cuprind totalitatea mijloacele bneti concentrate la dispozi ia agen ilor economici (numerar, moned scripural). Resursele sunt dublu limitate: - Limitate absolut n sensul c volumul resurselor este inferior volumului nevoilor; resursele sunt insuficiente n raport cu volumul nevoilor. - Limitate relativ, dinamica resurselor este inferioar dinamicii nevoilor; resursele, ca volum, calitate i structur, au screscut i s-au diversificat continuu, dar mai ncet comparativ cu exigen ele cantitative, structurale i calitative ale nevoilor. Legea rarit ii resurselor: Resursele sunt rare, limitate, n compara ie cu nevoile, care au un caracter dinamic i nelimitat. Cu ct este mai puternic intensitatea ac iunii legii rarit ii resurselor economice, cu att este mai durabil principiul ra ionalizrii utilizrii resurselor n activitatea economic. Rezult c raritatea i ra ionalitatea n economie reprezint dou reguli (principii, legi) generale n virtutea crora alegerea, dintre multiplele variante de folosire a resurselor, trebuie s asigure fie ob inerea unei produc ii maxime cu resursele atrase n circuitul economic, fie producerea de bunuri necesare nevoilor sociale cu un consum minim de resurse. NTREBRILE FUNDAMENTALE ALE ECONOMIEI 1.Ce se produce i n ce cantitate? 2. Cum sunt produse bunurile? 3. Pentru cine sunt produse aceste bunuri? 4. Cine ia deciziile i prin ce proces?

n condi iile unor resurse limitate, oamenii, n calitate de productori i consumatori, trebuie s ia o serie de decizii referitoare la volumul, structura i calitatea bunurilor ce trebuie produse respectiv cumprate pentru a-i maximiza fie pozi ia economic pe pia , fie gradul de satisfacere a nevoilor. Decizia de a produce sau consuma ceva genereaz inevitabil renun area la a produce sau consuma altceva. n toate aceste cazuri, apare costul oportunit ii sau costul alternativ. Costul de oportunitate exprim costul unui bun nu n bani, ci n func ie de alternativa cea mai valoroas la care trebuie s se renun e pentru a
18

ob ine respectivul bun, n condi iile n care resursele de care dispunem, sunt date, limitate. Din acest motiv se mai numete i costul ansei (sacrificate).

Capitolul II ACTIVITATEA ECONOMIC 1. ACTIVITATEA ECONOMIC- DEFINI IE, TRSTURI Activitatea economic se afl n interdependen cu celelalte activit i umane, ale cror rezultate satisfac nevoi spirituale, cum sunt: activit ile culturale, artistice, tiin ifice, religioase etc. Pe de o parte, toate aceste activit i umane au nevoie, pentru a se realiza, de mijloace materiale a cror producere se realizeaz n activitatea economic. De aceea, activitatea economic este implicat direct sau indirect n satisfacerea nevoilor societ ii, ea reprezentnd fenomenul cel mai general n via a omenirii. n cadrul activit ii economice se pun dou tipuri de probleme: alegerea unui scop ( el) care trebuie realizat n anumite condi ii , ceea ce confer activit ii economice o finalitate; alegerea unor mijloace (tehnici) pentru a atinge scopul stabilit, ceea ce determin ra ionalitatea acestei finalit i, prin folosirea tehnicii de produc ie cea mai adecvat scopului propus i restric iilor impuse de raritatea resurselor folosite i de incertitudinile vie ii. n condi iile unor resurse relativ limitate, ansamblul activit ilor umane prin care se urmrete s se rspund la ntrebrile ce s se produc, ct s se produc, cum s se produc i pentru cine s se produc sunt cunoscute sub denumirea de activit i economice. Activitatea economic reprezint componenta fundamental a ac iunii umane, n cadrul creia prin alocarea i folosirea resurselor economice, au loc procese de produc ie, de circula ie, de distribu ie i de consum de bunuri materiale i servicii, n scopul satisfacerii nevoilor. Activitatea economic se refer la totalitatea opera iunilor care urmresc, direct sau indirect, satisfacerea nevoilor cu bunuri economice. n func ie de natura lor, exist trei categorii de opera iuni n cadrul economiei: - Opera ii cu bunuri i servicii care privesc produc ia, schimbul i consumul (utilizarea bunurilor); - Opera ii de reparti ie, prin care se realizeaz formarea i distribuirea veniturilor legate de produc ie i a celor de proprietate (dividente, dobnzi, rente, etc.); - Opera ii financiare- care se refer la modificarea volumului i structurii activelor i/sau pasivelor agen ilor economici. Structura activit ii economice cuprinde urmtoarele elemente: 1. Produc ia reprezint aceea component a activit ii economice ce const n combinarea i utilizarea resurselor (intrri n procesul de produc ie) n
19

vederea ob inerii de noi bunuri economice sau de bunuri cu o utilitate sporit (ieiri din procesul de produc ie). n general, scopul transfomrii intrrilor n ieiri este ob inerea profitului. Procesul de produc ie cuprinde: produc ia de bunuri materiale; produc ia (prestarea) de servicii; produc ia de informa ii. 2. Circula ia (schimbul) cuprinde acele activit i ce asigur micarea continu a bunurilor economice ntre vnztori i cumprtori. 3. Reparti ia cuprinde acele activit i prin intermediul crora venitul se distribuie i se redistribuie participan ilor la via a economic i ntre membrii societ ii, astfel nct bunurile materiale i serviciile sunt ndreptate spre destina iile pentru care au fost create, fiind acoperite de aceste venituri. 4. Consumul, act final al activit ii economice, const n utilizarea efectiv a bunurilor economice n scopul satisfacerii cerin elor. n acelai timp, consumul verific utilitatea bunurilor i concordan a lor cu nevoile i preferin ele oamenilor. ntre consum i produc ie exist o rela ie de condi ionare reciproc (interdependen ): Produc ia creeaz consumul: furnizndu-i obiectul, determinnd modul de consumare i trezind n consumator trebuin a pentru produsul care urmeaz s fie creat (produsul nou); Consumul creeaz produc ia sub dublu aspect: numai n cadrul consumului, bunul devine un produs util; consumnd utilit ile create, consumul distruge produc ia finaliznd-o, crend necesitatea unei produc ii noi. Consumul poate fi: consum final (propriu-zis) care se refer la folosirea bunurilor economice n mod personal sau colectiv pentru satisfacerea nevoilor directe; consum intermediar (productiv)- vizeaz folosirea bunurilor intermediare pentru a produce alte bunuri economice, pierzndu-i caracteristicile ini iale i dobndind altele noi. 2. BUNURILE ECONOMICE- REZULTAT AL ACTIVIT II ECONOMICE Bunurile, n general, reprezint orice lucruri, obiecte, servicii, etc. care au proprietatea de a satisface o nevoie uman sau alta, adic sunt utile omului. Reprezint mijloace de satisfacere a nevoilor umane. Dup caracteristicile generale i provenien a lor, bunurile se pot clasifica n: bunuri libere (care nu sunt rezultat al ac iunii umane, nu au costuri de procurare- lumina solar, cldura natural, aerul, etc) i bunurile economice. Bunurile libere exist din abunden n natur iar folosirea lor pentru satisfacerea nevoilor se face n mod gratuit. Distinc ia dintre bunurile libere i bunurile economice are un caracter relativ i se face n raport de loc i timp. Existen a bunurilor economice presupune n general urmtoarele condi ii:
20

Existen a unei nevoi umane reale; Proprietatea obiectiv a bunului de a satisface o nevoie (s fie util); Contientizarea de ctre om a acestei nsuiri; Necesitatetea unui efort, a suportrii unui cost pentru ob inerea bunului respectiv (raritatea); e) disponibilitatea i accesibilitatea ob inerii i utilizrii bunului respectiv. Bunurile economice reprezint acele bunuri a cror caracteristic principal este raritatea, faptul c exist numai n msura n care sunt produse, c sunt produse ntotdeauna n cantit i limitate i cu un anumit efort. Clasificarea bunurilor economice 1. Dup nevoia pe care o acoper: - bunuri de produc ie (prodfactori) care satisfac o nevoie indirect (ex. maini, materii prime, servicii de produc ie- transportul, comer ul, bncile, comunica iile, asigurrile, etc); - bunuri de consum (satisfactori), care satisfac direct nevoile personale ale oamenilor, bunuri care fac obiectul consumului final (alimente, mbrcminte, locuin a, mobila, cr ile, automobile, asisten medical, etc). 2. Dup gradul de prelucrare ntr-o anumit perioad determinat: - primare desprinse direct din natur; - intermediare aflate n faze succesive de prelucrare; - finale care n perioada de referin nu mai sunt supuse transformrii i sunt destinate consumului final, 3. Dup forma sub care se prezint: - Bunuri materiale (corporale, tangibile); - Bunuri nemateriale, necorporale, intangibile (servicii, informa ii). 4. Dup legtura cu alte bunuri: - bunuri substituibile (consumul unuia nlocuiete consumul altuia); - bunuri complementare (consumul unui bun presupune consumul altui bun); - bunuri concurente (consumul unuia exclude consumul altuia). 5. Dup sectorul economic n care sunt produse: - bunuri publice sunt destinate satisfacerii nevoilor economice publice (colective) - bunuri private sunt destinate satisfacerii nevoilor economice private (individuale) 6. Dup modul n care circul n cadrul economiei, de la productor la consumator: - bunuri cu caracter de mrfuri (marfare); - bunuri care circul fr a fi mrfuri (nonmarfare, noncomerciale). Pentru ca un bun s devin marf trebuie s ndeplineasc urmtoarele condi ii: 1. s fie rezultatul muncii omeneti (s fie bun economic); 2. s satisfac o nevoie, s fie util (s fie cerut pe pia ); 3. s fie destinat schimbului, prin vnzare-cumprare, la un anumit pre . 3. AGEN II ECONOMICI ECONOMICE
21

a) b) c) d)

FLUXURILE

ACTIVIT II

Cine desfoar activitatea economic? Desfurarea activit ilor se realizeaz de ctre diferite unit i organizatorice, cunoscute sub denumirea de agen i economici (denumit i subiect de proprietate, actor economic, etc). Agentul economic este o organiza ie pluri sau unipersonal, cu personalitate juridic, nfiin at pentru a desfura activit i definite n baze legale, ndeplinind func ii bine determinate n via a economic. Dup func ia principal ndeplinit i dup sursa de provenien a resurselor n sectoare institu ionale (criteriul institu ional) agen ii economici se grupeaz n apte categorii: 1. Gospodriile popula iei sau menajele 2. Societ ile sau firmele nefinanciare 3. Societ ile financiare 4. Societ ile de asigurare 5. Administra iile publice 6. Administra iile private 7. Restul lumii sau strintatea (exteriorul) 1. Gospodriile popula iei sau menajele reprezint agentul economic purttor al calit ii de consumator de bunuri materiale i servicii personale. Manifestndu-se n calitate de cumprtori-consumatori, menajele folosesc veniturile lor pentru a-i satisface nevoile. n calitatea de consumatori, menajele apar ca diferite categorii socioprofesionale (salaria i, pensionari, liber profesioniti, agricultori, etc.) Caracteristici principale: - Func ia principal a menajelor o reprezint consumul (final); - Urmresc maximizarea satisfacerii nevoilor prin folosirea de bunuri economice; - De in i vnd factori de produc ie (munc, capital, pmnt, etc) pe pia a factorilor de produc ie, fiind principala proprietar de factori de produc ie, deciznd cui s vnd serviciile lor; - Ob in venituri sub form de salarii, rent, dobnd, dividente, etc

22

Administraia public

Firme

Transferuri(pensii, ajutoare de omaj, etc)

Venituri pentru plata serviciilor factorilor de producie (salarii, rente, dob., etc)

Vnzri de bunuri economice

INTRARI IEIRI
Transferuri sub form de impozite pe venituri, avere, taxe, etc

INTRARI MENAJE IEIRI


Vnzri factori producie

INTRARI IEIRI
de Cheltuieli pentru bunuri economice

Administraia public

Firme

Fig. 1.Menajele n circuitul economic n calitate de subiect economic, menajele furnizeaz elementele de baz pentru activitatea firmelor, dar i pentru guvern. Pentru ele acest flux antreneaz ob inerea de venituri, care pentru firme sunt cheltuieli. Totodat, menajele sunt principalul cumprtor de bunuri materiale i servicii de consum oferite de firme, efectund pentru acestea cheltuieli, care pentru firme sunt venituri, conform figurii nr.1. Menajele primesc de la administra iile publice transferuri sub form de pensii, indemniza ii de omaj, etc, i pltesc acestora impozite i diverse taxe. Fluxurile economice ctre i de la menaje, de bunuri de consum i de servicii, de factori de produc ie se numesc fluxuri reale, n timp ce fluxurile de venituri i de cheltuieli antrenate de acestea formeaz fluxurile monetare. Fluxurile economice dintre agen ii economici sunt de regul tranzac ii bilaterale de pia 18.Fiecrei tranzac ii bilaterale i corespund dou categorii de fluxuri: reale i monetare. Fluxul economic- micare permanent de bunuri materiale i servicii, de factori de produc ie, de disponibilit i monetare, etc., ntre agen ii economici participan i la tranzac ii. Obiectul tranzac iilor economice l reprezint bunurile produse (corporale sau necorporale), serviciile factorilor de produc ie i moneda. 2. Societ ile nefinanciare sau ntreprinderile (firmele) cuprind unit ile institu ionale dotate cu personalitate juridic care sunt productori de pia i a cror activitate principal const n producerea de bunuri i servicii nefinanciare, cu scopul
tranzac ii bilaterale (sau de pia )- constau n micri reciproce, biunivoce de bunuri ntre doi agen i economici (de ex. Vnzarea- cumprarea).
23
18

ob inerii de profit. n acest sector se include activitatea regiilor autonome i a societ ilor comerciale nefinanciare, precum i a cvasi-societ ilor nefinanciare. Caracteristici principale: - Func ia principal este produc ia de bunuri economice; - Urmresc maximizarea profitului; - Cumpr i consum factori de produc ie n vederea producerii de bunuri destinate pie ei (consum intermediar); - Ob in venituri din vnzarea produc iei. Activitatea firmelor presupune cumprri de factori de produc ie (intrrile) i vnzri de bunuri materiale i servicii (ieirile). Intrrile i ieirile pe care le antreneaz activitatea firmelor genereaz dou categorii de fluxuri economice (conform fig.2): a) De la menaje spre firme circul acele elemente necesare produc iei de bunuri (factorii de produc ie- munca, pmntul, capitalul, abilitatea ntreprinztorului etc.). Pentru firme aceste intrri antreneaz cheltuieli, determinate de plata serviciilor pe care le presteaz factorii de produc ie achizi iona i. De asemenea, n aceste cheltuieli firmele mai includ i impozitele i taxele directe, percepute de bugetul de stat pe veniturile factorilor de produc ie. b) De la firme spre menajele i administra ia public circul bunurile materiale i serviciile care sunt destinate s satisfac trebuin ele acestora. Pentru firme, aceste ieiri antreneaz venituri, care sunt expresia monetar a pre urilor pentru bunurile materiale i serviciile cumprate de menaje i administra ia public, la care se mai adaug i subven iile care vin de la stat, sub forma transferurilor.
Administraia public Menaje

Transferuri sub forma de subvenii

Venituri din vnzarea bunurilor economice

Vnzri de factori de producie

INTRARI IEIRI
Plata impozitelor taxelor i

INTRARI FIRMA IEIRI


Vnzri economice bunuri

INTRARI IEIRI
Cheltuieli pentru factori de producie

Administraia public

Menaje

Fig.2. Firmele n circuitul economic


24

3. Societ ile financiare cuprind ansamblul de societ i i cvasi-societ i (private, publice sau mixte) a cror func ie principal const n furnizarea de servicii de intermediere financiar i/sau n exercitarea de activit i financiare auxiliare. Aceste societ i colecteaz i redistribuie disponibilit ile financiare. Resursele principale ale acestor agen i economici provin din fondurile ob inute pe baza angajamentele contractate (depuneri la vedere i la termen, obliga iuni, etc), dobnzi primite, comisoane, etc. 4. Societ i de asigurare cuprind societ ile care realizeaz contracte n vederea transformrii riscurilor individuale n riscuri colective, realizeaz depgubiri cnd se produc riscuri, n schimbul unor prime de asigurare. 5. Administra iile publice cuprind toate unit ile institu ionale a cror produc ie non-pia este destinat consumului individual i colectiv; resursele lor provin, n cea mai mare parte, din contribu iile obligatorii (impozite, taxe, etc.) vrsate de unit ile apar innd altor sectoare. Func ia principal o constituie efectuarea de opera ii de redistribuire a veniturilor i a patrimoniului na ional, efectund servicii non-marfare (asigurarea protec iei sociale, nv mntului public, asigurarea securit ii, asisten medical public, etc). Sectorul administra iei publice se compune din urmtoarele subsectoare: Administra ia central; Administra iile locale; Administra iile de securitate social. Institu iile publice se consider a fi subiect economic deoarece produce bunuri publice colective, care sunt puse la dispozi ia celorlal i agen i economici, de regul, fr un contraserviciu. Folosirea acestor bunuri colective este legat de func ionarea colilor, ntre inerea oselelor, a parcurilor etc. Pentru finan area unor astfel de bunuri publice, cea mai mare parte a surselor o formeaz impozitele, contribu iile sociale etc. n timp ce folosirea bunurilor economice produse de firme presupune cumprarea lor, folosirea bunurilor produse de administra iile publice, n general, nu presupune un contraserviciu. Pentru a putea s pun la dispozi ia societ ii bunurile necesare, guvernul cumpr de la menaje factori de produc ie i de la firme bunuri economice, fapt ce antreneaz cheltuieli. Acestea mai sunt determinate i de o serie de transferuri pe care guvernul le face ctre firme i menaje. Pentru a se realiza aceste fluxuri de cheltuieli, guvernul antreneaz un flux de venituri sub form de impozite directe i indirecte de la firme i impozite personale de la menaje, conform figurii de mai sus (fig. 3).

25

Firme

Menaje

Venituri din vnzarea bunurilor

Venituri sub forma impozitelor directe i indirecte

Venituri din impozite personale

Vnzri factori produc ie

de de

INTRARI IEIRI
Cheltuieli pentru bunuri economice

INTRARI IEIRI

INTRARI IEIRI
Cheltuieli pentru factori de producie

ADMINISTRAIA PUBLIC

Transferuri (subvenii)

Bunuri economice puse la dispoziie fr contraprestaie

Firme

Menaje

Fig. 3. Administra iile publice n circuitul economic 6. Administra iile private cuprind institu ii fr scop lucrativ n serviciul gospodriilor popula iei, grupeaz unit ile institu ional rezidente care produc, n principal, servicii de non-pia (non-marfare) pentru gospodrii i ale cror resurse, n cea mai mare parte, provin din vnzri ocazionale, contribu ii voluntare efectuate de gospodrii, vrsminte provenite de la administra iile publice i din venituri din proprietate. n acest sector institu ional se includ organiza ii religioase (de cult), sindicate, partide politice, uniuni, funda ii, asocia ii culturale i sportive. 7. Restul lumii sau strintatea (exteriorul) reprezint generic toate celelalte economii na ionale i unit ile lor autonome, cu care agen ii economici interni realizeaz tranzac ii economice. n aceast categorie intr i reprezentan ele unor organiza ii strine i interna ionale aflate pe teritoriul rii de referin . Strintatea este un agent economic specific care nu se caracterizeaz prin nici o func ie, iar eviden ierea opera iunilor respective furnizeaz o vedere de ansamblu asupra rela iilor economice care leag o ar cu restul lumii.

26

Alte fluxuri

Fluxuri financiare

STRINTATEA

Fluxuri de factori de producie, de bunuri de consum i servicii

Fluxuri de venituri i cheltuieli

Fig. 4. Fluxuri cu strintatea n calitate de subiect economic, strintatea genereaz fluxuri de factori de produc ie, de bunuri materiale i servicii pentru activitatea intern a fiecrei economii na ionale, fluxuri de venituri i cheltuieli i fluxuri financiare interna ionale. Toate aceste fluxuri sunt generate de activitatea pe care o desfoar agen ii na ionali n strintate i agen ii strini pe teritoriul rii, de opera iunile de export i import, de acordarea i/sau primirea de mprumuturi etc, conform figurii de mai sus (fig.4).

Fig. 5. Menaje i Firme; pia a factorilor de produc ie i pia a bunurilor Dintre to i agen ii economici enumera i, se apreciaz c agen ii economici productori i cei consumatori sunt cei mai importan i deoarece sunt expresia raportului cerere-ofert pe pia , ca raport economic esen ial n toate domeniile de activitate, conform fig.5 Totalitatea fluxurilor economice (reale i monetare), care concretizeaz tranzac iile dintre agen ii economici, componen i a unei economii na ionale, formeaz circuitul economic.
27

Capitolul III SISTEME ECONOMICE Activitatea economic, ca activitate uman dinamic i istoric prin natura sa, s-a desfurat n baza condi iilor de loc i de timp, schimbndu-i modul de organizare n func ie de natura sistemului economic. Indiferent de sistemul economic sau de nivelul de dezvoltare orice societate este constrns s dea rspuns la ntrebrile esen iale ale economiei (ce,ct, cum, pentru cine?), n condi iile unor resurse limitate i nevoi nelimitate. Sistemul economic este definit ca fiind un ansamblu alctuit dintr-o multitudine de componente (fenomene, procese, acte .a.), ntre care exist legturi func ionale complexe, desfurate n planul mediului nconjurtor. Sistemul economic este caracterizat ca un complex coerent de structuri institu ionale i sociale, economice i tehnice, psihologice sau mentale. Acesta are drept obiectiv esen ial atenuarea conflictului dintre resursele limitate i nevoile nelimitate. Dei aceste ntrebri fundamentale ale economiei sunt comune tuturor societ ilor, modul de solu ionare a lor difer n timp i spatiu, aa cum vom vedea n continuare. tiin a economic s-a preocupat, nc de la nceputurile sale, s fundamenteze tipurile specifice de organizare i reglare a activit ii economice, chemate s aduc rezolvri viabile problemei economice fundamentale ale existen ei economice. 1. ECONOMIA NATURAL I ECONOMIA DE SCHIMB Pe parcursul evolu iei sale, omenirea a strbtut mai multe sisteme economice. Primul dintre acestea- cronologic- a fost cel al economiei naturale. Economia natural reprezint acea form de organizare i desfurare a activit ii economice n care nevoile de consum sunt satisfcute din produc ie proprie, fr a apela la schimb, prin autoconsum. Economia natural se mai numete "economie autarhic", "economie casnic nchis", sau "noneconomie. Autoconsumul desemneaz procesul de utilizare a propriilor rezultate pentru satisfacerea nevoilor. Autoconsumul apare sub dou forme: autoconsum final (care permite satisfacerea direct a nevoilor umane) autoconsum intermediar (destinat producerii altor bunuri). Aceasta a fost prima form de organizare a economiei cunoscut de societatea omeneasc i a fost predominant n: comuna primitiv, sclavagism i feudalism. Ea a fost preponderent pn la prima revolu ie industrial. Economia natural apare ca un sistem nchis, n interiorul cruia resursele (resursele naturale, bunurile de capital, precum i resursele umane) i rezultatele produc iei (bunurile) sunt alocate n strict coresponden cu utilizatorii lor i n raport cu limitele oferite de realitate, urmrindu-se doar satisfacerea nevoilor n limita propriei produc ii ob inute.
28

n cadrul economiei naturale activitatea economic se realiza, n principal, la nivelul gospodriei individuale, izolat din punct de vedere economic, n care "produc ia i consumul erau mbinate ntr-o singur func ie dttoare de via " De-a lungul timpului, economia natural a cunoscut o evident tendin de restrngere relativ. Restrngerea grani elor economiei naturale a fost provocat i compensat de apari ia i rapida dezvoltare a economiei de schimb, n etapa descompunerii comunit ilor primitive. Dezvoltarea economiei de schimb s-a realizat ca urmare a amplificrii nevoilor i mijloacelor de satisfacere a lor, prin extinderea meteugurilor i apoi prin realizarea primei revolu ii industriale, care a adus cu sine o produc ie de mrfuri generalizat i, prin aceasta, trecerea de la un sistem economic n care predomina economia natural, la un sistem n care locul i rolul principal revine economiei de schimb. Economia de schimb reprezint acea form de organizare i desfurare a activit ii economice n care agen ii economici (autonomi, independen i i specializa i n fabricarea anumitor produse) creeaz bunuri n scopul satisfacerii nevoilor de consum ale societ ii, prin intermediul schimbului. Schimbul nseamn nstrinarea rezultatelor propriei activit i, primind n compensa ie alte bunuri necesare, inclusiv moned. Toate economiile contemporane func ioneaz ca economii de schimb. Existen a i func ionarea sistemului economiei de schimb, presupune ndeplinirea cumulativ a dou condi ii: diviziunea social a muncii i specializarea productorilor-reprezint procesul obiectiv de desprindere i diferen iere a productorilor, de separare n raport cu elementele esen iale de sine stttoare pe care ei le realizeaz; Aceasta duce la diferen ierea bunurilor i dependen a productorilor unii fa de al ii; autonomia i independen a productorilor- la baza procesului de produc ie st o anumit form de proprietate (proprietatea privat) ce d dreptul de decizie a agentului economic, n privin a dispozi iei asupra unui bun. Economie natural vs. Economie de schimb Economia natural nu implic pia a, n timp ce economia de schimb implic apari ia i func ionarea pie ei; Economia natural se caracterizeaz prin alocarea suboptimal a resurselor, n timp ce economia de schimb realizeaz alocarea resurselor pe baza avantajului comparativ; Elemente de economie natural (produc ia casnic a gospodriilor) sau de economie de schimb nemonetar [ (barter -troc) efectuat pentru a contracara lipsa deALE ECONOMIEI DE SCHIMB 2. CARACTERISTICI GENERALE lichidit i monetare sau pentru a contracara deprecierea rapid a monedei] se ntlnesc i n sistemele economice moderne

29

Principalele caracteristici ale economiei de schimb sunt19: 1. specializarea agen ilor economici; 2. autonomia i independen a economic a agen ilor economici; 3. activitatea economic graviteaz n jurul pie ei; 4. monetarizarea economiei; 5. legturile economice dintre agen ii economici se desfoar, de regul, sub forma tranzac iilor bilaterale de pia ; 6. bunurile economice tranzac ionate au forma de marf. 1. Specializarea agen ilor economici. Economia de schimb are la baz diviziunea social a muncii care genereaz agen i economici specializa i: pe profesii (ocupa ii), pe ramuri (activit i) i teritorial. Pe msura constituirii tiin ei economice, s-a demonstrat c, n ultim instan , specializarea unui agent economic ntr-un domeniu sau altul de activitate are la baz interesul economic, avantajul ob inut dintr-o activitate n raport cu alta. Aceasta nseamn c deciziile de specializare se ntemeiaz, contient sau intuitiv, pe teoria avantajului competitiv (comparativ) relativ. Un agent economic sau o economie na ional dispune de avantaj competitiv relativ n raport cu al ii dac ob ine un anumit bun cu un cost de oportunitate mai mic n raport cu al celorlal i. Orice decizie i ac iune a oricrui agent economic pus n fa a unei alegeri este guvernat de principiul avantajului comparativ. Specializarea agen ilor economici genereaz: sporirea rezultatelor cu un efort dat (de exemplu, creterea productivit ii muncii), fiind surs de surplus economic; necesitatea cooperrii i conlucrrii agen ilor economici, inclusiv schimbul voluntar dintre agen ii economici. Ea face ca activitatea i satisfacerea nevoilor unuia s fie dependente de ale celorlal i. 2. Autonomia i independen a economic a agen ilor economici Ca trstur a economiei de schimb, autonomia presupune c agen ii economici sunt abilita i cu dreptul de decizie, iar nstrinarea bunurilor are la baz criterii economice. Autonomia este fundamentat pe interesul agentului economic izvort din proprietate i se realizeaz n modalit i diferite n func ie de o form sau alta de proprietate. Condi iile social-economice diferite de-a lungul istoriei au impus, n mod clar, dou forme fundamentale de proprietate: 1) Proprietatea privat: Aceast form prezint mai multe modalit i de nsuire, de posesiune i utilizare a bunurilor: a) proprietate individual:
19

Constantin Popescu, Ilie Gavril, Dumitru Ciucur, Teorie economic general, vol. 1. Microeconomie, http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=464&idb=
30

a.1). mica proprietate individual- n cadrul cruia cel ce stpnete factorii de produc ie i i folosete direct (proprietarul este i productor direct); a.2). proprietatea privat-individual mijlocie i mare- n cadrul creia proprietarul de ine factori de produc ie pe care i utilizeaz cu lucrtori salariza i nonproprietari; b). proprietatea privat-asociativ, forma principal actual de proprietate privat, care se prezint, la rndul ei, ca: b.1). societ i comerciale20 (asocia ii de persoane sau de capitaluri), n care proprietarii fie c utilizeaz salaria i nonproprietari, fie c ei nsui sunt participan i la procesul de produc ie; b.2). proprietate cooperatist- cooperative de preoduc ie, de consum, de credit. 2) Proprietatea public (de stat) Proprietatea public (de stat) prezent n toate rile lumii, n propor ii diferite, se caracterizeaz prin aceea c bunurile, ndeosebi cele investi ionale, se afl n proprietatea organiza iilor statale privite ca subiect de proprietate. Ea este cadrul favorabil pentru asigurarea existen ei i dezvoltrii unor sectoare de larg utilitate public: electricitate, distribu ia de gaz metan, ap i canalizare, transport aerian i feroviar .a.; gestionarea obiectului acestei propriet i revine n sarcina administra iilor publice centrale sau locale. Din combinarea formelor fundamentale de proprietate, n propor ii diferite a rezultat proprietatea mixt, prezent n toate rile lumii. Capitalul unit ilor ce fac parte din proprietatea mixt are ca surs de provenien participrile unor persoane fizice (proprietate individual sau privat) i ale unor persoane juridice (cooperative, societ i de capital) inclusiv ale diferitor ntreprinderi i organiza ii publice. Dac au loc participri din mai multe ri, se formeaz proprietatea mixt, multina ional. Gradul cel mai mare de autonomie, se realizeaz n condi iile propriet ii private, cnd agentul economic decide n mod direct - sau prin reprezentan i n virtutea atributelor dreptului de proprietate, asumndu-i beneficiile i riscurile deciziilor. 3. Activitatea economic graviteaz n jurul pie ei Datorit diviziunii muncii i specializrii agen ilor economici, fiecare este dependent de bunurile furnizate de al ii, majoritatea covritoare a acestora fiind destinate schimbului. Procesul separ, n timp i spa iu, produc ia de consum, pe productor de consumator, creeaz o dependen puternic a fiecruia de ceilal i. ntre produc ie i consum, ntre productor i consumator se interpune schimbul pia a. Pia a este un mecanism prin intermediul cruia se realizeaz legtura dintre cumprtori i vnztori n vederea stabilirii pre ului i cantit ii pentru un bun sau un anumit serviciu21.
20

Societ i n nume colectiv, societ i n comandit simpl, societ i pe ac iuni, societ i n comandit pe ac iuni, societ i cu rspundere limitat. 21 Samuelson Paul, W. Nordhaus, Economie (Economics), Ed. Teora, Bucureti, 2000, p.44
31

Pia a devine institu ia central n jurul creia graviteaz ntreaga via economic. Indiferent de modalit ile concrete de func ionare, pia a este aceea care, n ultim instan , valideaz deciziile economice. n cadrul pie ei se efectueaz schimburile dintre agen ii economici. Schimbul poate avea loc direct (un anumit bun contra altuia troc) sau intermediat de moned. n prezent, majoritatea covritoare a schimburilor se realizeaz prin mijlocirea monedei, ceea ce face ca economia de schimb contemporan s func ioneze ca o economie monetar. 4. Monetarizarea economiei Aceast trstur a economiei de schimb se concretizeaz n faptul c banii reprezint, alturi de capital i specializare, cel de-al treilea aspect major al vie ii economice moderne. Fluxul de bani reprezint sngele care irig sistemul economic i etalonul de msur a valorii22. Ansamblul tranzac iilor economice, modul de func ionare a economiei, chiar structura organic a societ ii sunt, ntr-o form sau alta, influen ate de ctre bani (moned). O asemenea importan a banilor (monedei) este pus n eviden i de ctre func iile lor. Ce sunt banii? Care este forma banilor? Care sunt func iile lor? n literatura economic exist o serie de puncte de vedere, chiar divergente, n privin a definirii banilor. Unii autori consider c banii reprezint o marf special.....care ndeplinete func ia de echivalent general al tuturor celorlalte mrfuri i de instrument general al schimbului, datorit propriet ilor sale deosebite23. n opinia altor autori, banii reprezint no iunea generic, pivot prin care este desemnat intermediarul general al schimbului. Acetia deosebesc banii de moned care reprezint o stare concret-istoric de existen a banilor, ce presupune structuri institu ional-juridice bine definite. Ceea ce numim astzi bani sunt titluri de valoare emise de stat investite cu putere de cumprare i de plat. Banii reprezint un instrument social, general acceptat, de msurare i comparare a schimburilor, de mijlocire direct i indirect a acestora, de transferare a drepturilor de proprietate de la o persoan la alta. Originea i formele banilor: Primele forme de bani au aprut odat cu apari ia schimbului, desfurat pe principiul trocului, n cadrul cruia fiecare marf reprezenta o form a banilor (bani=marf). Vnztorul era simultan i cumprtor. Func ionarea anevoioas a acestui mecanism, care necesita coinciden a reciproc a dorin elor i cantit ilor, a generat nevoia unui obiect care s intermedieze schimbul.

22

P.A. Samuelson, LEconomique, Tome I, 8 Edition, Libr. Armand Colin, Paris, 1953, p. 88 23 *** Dic ionar de economie, edi ia a doua, Bucureti, Ed. Economic, 2001
32

Treptat pe msura multiplicrii actelor de schimb, rolul de mijlocitor al schimbului a fost preluat doar de anumite mrfuri. Apari ia unui mijlocitor al schimbului a permis descompunerea acestuia n dou acte separate: n vnzare i cumprare, iar acestea se puteau face independent unul de altul. Din punct de vedere al func iei de mijlocitor al schimbului au urmat mai multe faze: 1). Un mijlocitor reprezentat de mrfuri. Alegerea lor depindea de dezvoltarea social-economic, de preocuprile comunit ii respective, i putea fi: sare, piei, scoici, animale, pete, metale (Au, Ag, Cu), etc. 2). Faza n care se impun ca mijlocitor metale pre ioase, motivele fiind multiple: sunt uor prelucrabile; au valoare mare n volum mic; sunt omogene, inalterabile; sunt uor de divizat iar n urma divizrii pot s nu-i piard valoarea de ntreg, etc Inconvenientele de cntrire, msurare a purit ii i divizare au determinat trecerea la urmtoarea etap. 3). Pentru a elimina aceste inconveninte s-a trecut, ncepnd cu secolele VII-VI i.e.n. la baterea monedei24, consemnndu-se astfel elementele ce certificau cantitatea, puritatea i densitatea aurului cuprins ntr-o moned (Faza schimbului cu moneda btut, inscrip ionat). 4). Faza circula iei mixte, a banilor din metal pre ios i hrtie (cu valoare intrinsec) n secolul al XVI-lea au fost emise bancnotele sau bilete de banc25 atestnd depozitele valoroase, bilete care puteau fi convertite la cerere n aur. n scopul posibilit ii de convertire a bancnotelor n aur, bncile trebuiau s aib n depozit cantitatea acoperitoare de metal pre ios. Biletele de banc circulau ca bani de credit i aveau caracter fiduciar. Treptat, bncile emitente de bilete de banc i moned au trecut sub controlul statului, iar ulterior s-a rezervat unei singure bnci acest drept, pentru garantarea emisiunilor monetare. Timp de 2 secole (de la apari ia bancnotelor i pn la primul rzboi mondial) au circulat n paralel bancnotele convertibile n diferite propor ii n metale pre ioase i monedele. Monedele erau confec ionate fie din metale pre ioase (cele de valori mari), fie din metale obinuite- monede divizionare (cele de valoare mic). 5). Dup primul Rzboi Mondial s-au retras treptat din circula ie monedele de metal pre ios i s-a suspendat convertibilitatea bancnotelor n aur i argint. Banii rmn simple nsemne ale valorii fiind doar o conven ie social cu valoare nominal (valoarea extrinsec), iar aurul rmne cu func ia de msur a valorii i etalon al pre urilor (excep ie face $ SUA, ar neafectat de rzboi,
24

Moneda btut nscrip ionat a aprut n China n secolul XI .e.n., iar Herodot o atribuie regilor Lidiei din sec. VII .e.n.. Grecii, de la Al. Macedon ncoace, au pus efigia suveranului pe aversul monedei. 25 Primele bilete de banc au fost emise n Olanda.
33

care a continuat s asigure convertibilitatea n aur a banilor si n cantit i mai mari, respectiv contravaloarea unui lingou - pn n 1971). Conferin a valutar-monetar a Fondului Monetar Interna ional (FMI) din 1944 de la BrettonWoods a stabilit c n rela iile interna ionale func ioneaz sistemul valutar aur-devize. n 1976, FMI a hotrt demonetizarea aurului. Astfel aurul i-a ncetat func iile bneti, ndeosebi aceea de msur a valorii. Banii au trecut la cursuri flotante, formate liber pe pia . De atunci banii nu se mai convertesc n aur, deoarece utilizarea numai a unei cantit i de bani limitat la acoperirea n aur nu ar fi fost suficient pentru volumul actual al circula iei mrfurilor. Totui pentru situa ii economice deosebite, bncile centrale mai pstreaz rezerve de aur. 6). O nou etap n utilizarea banilor n procesul de schimb a constituit-o apari ia banilor de cont (modeda scriptural). Trecerea de la banii de hrtie la banii de cont a fost condi ionat de existen a prealabil a unor depozite bancare (provizioane)26. Banii scripturali sunt reprezenta i de sumele (nscrisurile) din conturile bancare pe numele agen ilor economici (persoane, institu ii, ntreprinderi). Circula ia banilor se efectueaz prin viramente i transferuri ntre conturi. Crearea banilor de cont determin practica pl ilor efectuate prin cecuri emise pe baza depozitelor la vedere sau la termen pe care le de in persoanele fizice i juridice la bncile comerciale. 7). Ultima etap n evolu ia banilor este faza banilor electronici generat de revolu ia electronic i informatic. Tranzac iile bneti se realizeaz cu ajutorul tehnicii electronice i automatelor bancare. Din scurta incursiune n istoria banilor se constat c banii au existat ntotdeauna ntr-o form sau alta, dar, pn la nceputurile revolu iei industriale banii au constituit doar un mijloc secundar n cadrul organizrii sociale. Cu toate c istoricii consider apari ia economiei monetarizat strns legat n timp de apari ia monedei, se poate practic vorbi de monetarizarea economiei doar atunci cnd actele de schimb au nceput s capete o amploare semnificativ ca urmare a dezvoltrii produc iei de mrfuri ca efect al revolu iei industriale, ncepnd cu secolul al XVIII-lea. n func ie de natura instrumentelor care au mijlocit raportul de schimb, etapa economiei monetare cuprinde n interiorul ei mai multe faze: faza banilor-marf faza banilor de metal i de hrtie (circula ie mixt) faza banilor de cont (moneda scriptural) faza banilor electronici. Func iile banilor n prezent se consider c banii ndeplinesc mai multe func ii, dintre care cele mai importante sunt:

26

Opera iunile n conturi curente i folosirea cecurilor erau cunoscute n Babilon cu 7 secole .e.n.
34

1. Func ia de msur a valorii (sau func ia de evaluare) a bunurilor i serviciilor: const n faptul c toate mrfurile sau activit ile i gsesc valoarea msurat i exprimat n bani. Moneda na ional (sau ce interna ional) reprezint etalonul general de msurare pentru ntreaga activitate economic, st la baza msurrii monetare (reprezentnd forma de msurare specific economiei de schimb). Instrumentul concret al msurrii monetare este pre ul. La ora actual valoarea sau pre ul banilor pe pia a intern se stabilete n func ie de puterea de cumprare. Puterea de cumprare a banilor reprezint cantitatea real de bunuri i servicii care poate fi cumprat cu o unitate monetar aflat n circula ie, la un moment dat. Pcb= unde Pcb-puterea de cumprare a banilor; M-masa monetar; P-

nivelul general al pre urilor. Pentru ndeplinirea acestei func ii nu este necesar prezen a efectiv a banilor, aceasta fiind o opera ie abstract. 2. Mijloc de schimb: Este principala func ie a banilor; prin aceast func ie banii intermediaz schimbul de bunuri economice i-l separ n dou acte (vnzarea i cumprarea), asigurnd fluiditatea tranzac iilor ntre vnztori i cumprtori. (ex. cumprarea de bunuri i servicii cu plata imediat). Banii au devenit instrument unic de realizare a tranzac iilor numai n momentul cnd economia a trecut din faza de autarhie (economie natural) la cea de schimb. 3. Mijloc de plat: Prin aceast func ie banii permit stingerea unei obliga ii pecuniare ntre diferi ii participan i la procesul economic. Func ia de mijloc de plat al banilor se exercit atunci cnd momentul naterii unei obliga ii de plat nu coincide cu momentul stingerii obliga iei respective (ex. plata salariilor sau cumprarea de mrfuri n rate sau leasing). 4. Mijloc de economisire sau func ia de stocare a valorii (de tezaurizare): moneda este cel mai adecvat mijloc de economisire, poate fi economisit prin depunere la bnci, care o pun n circula ie, existnd oricnd posibilitatea trensformrii n bunuri i servicii. 5. Moned universal (func ia de bani universali): intermediaz tranzac ii interna ionale. n acest sens, moneda trebuie s fie convertibil i, n plus, s se bucure de ncrederea agen ilor economici (euro, dolarul, yenul, lira sterlin). Pentru a-i ndeplini func iile, banii trebuie s existe n societate, s fie crea i i pui n circula ie ntr-o anumit cantitate. Masa monetar ca stoc, reprezint cantitatea de instrumente monetare aflat n posesia agen ilor economici i popula iei dintr-o ar, ntr-o perioad determinat de timp. Masa monetar ca flux, reprezint cantitatea medie de bani care circul ntr-o anumit perioad de timp.
35

M=

unde M- masa monetar; P- nivelul general al pre urilor;

Y- volumul (cantitatea) bunurilor tranzac ionate; PY- valoarea bunurilor tranzac ionate; V- viteza de rota ie (circula ie) a monedei; Viteza de circula ie (rota ie) a banilor reprezint numrul mediu de opera iuni de vnzare-cumprare i de pl i pe care le mijlocete o unitate monetar, ntr-un interval de timp.

3.ECONOMIA DE PIA I ECONOMIA DE COMAND-MODELE IDEALE Intuind tendin a spre generalizare a economiei de schimb, ca form universal de desfurare a vie ii economice, diferite coli economice au fost preocupate, nc din perioada clasic, s fundamenteze modele de organizare i func ionare, apte s ofere rezolvri viabile problemei rarit ii resurselor. Pe baza acestor modele au fost imaginate (ideatizate) diferite sistemele economice, tipuri specifice de organizare i reglare a activit ii economice. Sistemele economice se caracterizeaz (dar se i deosebesc ntre ele) prin rspunsurile specifice la ntrebrile27: a) Cine decide ce, ct, cum, pentru cine s se produc? El este agentul economic direct, care are ini iativa i i asum decizia i ac iunea de a ntreprinde ceva i culege efectele succesului sau insuccesului? Sau din contr o organiza ie, n ultim instan statul? b) Cum, prin ce modalitate se adopt decizia pentru a oferi solu ii problemei economice fundamentale? Se realizeaz aceasta n mod descentralizat, de ctre fiecare, n cadrul a numeroase centre, sau, din contr, n mod centralizat, pentru ntreaga economie? c) Prin ce institu ii cheie se adopt i se verific calitatea deciziilor i rezultatele lor? Prin institu iile propriet ii private, ale pie ei, concuren ei i pre urilor libere sau ale propriet ii publice, planului centralizat cu indicatori obligatorii pentru agen ii economici.

27

Popescu Constantin, Gavril Ilie, Ciucur Dumitru, Teorie economic general, vol. 1. Microeconomie, http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=464&idb=
36

n func ie de aceste elemente, n cadrul economiei de schimb se delimiteaz dou mari tipuri teoretice de sisteme economice: 1. sistemul economiei cu pia concuren ial i 2. sistemul economic de comand, cu planificare centralizat. Criteriile fundamentale de divizare a economiei de schimb sunt considerate a fi gradul de libertate a agen ilor economici i caracteristicile mecanismului de reglare a activit ii economice. Adam Smith i al i mari economiti fondatori ai colii neoclasice au realizat contururile primului model economia de pia , bazat pe principiul liberallaisser faire, laisser passer, le monde va de lui meme i a minii invizibile. Cel de-al doilea model a fost conturat de ctre K. Marx i al i teoreticieni cu aceleai convingeri ideologice. Economia de pia pur reprezint acel tip de organizare a economiei n care mecanismele pie ei sunt singurele care determin principiile de prioritate n alocarea i utilizarea resurselor, iar accesul diferitelor categorii de persoane la bunurile economice este stabilit prin pre . Elemente structurale ale economiei cu pia concuren ial sunt28 : Proprietatea privat este baza sistemului: agen ii economici (menaje, ntreprinderi, institu ii, etc.), independen i juridic i egali n fa a legii, i exercit liber atributele dreptului de proprietate asupra bunurilor economice de care dispun (for de munc, bani, titluri, bunuri economice marfare); Pe baza dreptului de proprietate, sacru i inviolabil, subiec ii acestuia au deplina libertate de a se angaja n ac iuni economice (legale) pe care le consider oportune n conformitate cu interesul propriu, asumndu-i integral avantajele i riscurile propriilor decizii; Rela iile economice dintre operatorii economici mbrac forma tranzac iilor de pia , bilaterale, libere i directe, n care fiecare, ghidat de interesul personal, particular (homo economicus), i alege n mod liber partenerii de tranzac ii economice, pe criterii de ra ionalitate economic; Existen a unui sistem generalizat de pie e interdependente; Concuren liber (pur sau perfect) ntre to i agen ii economici i toate categoriile de pie e, care asigur cooperarea i selec ia lor prin prisma rezultatelor economice; Formarea liber a pre ului pe toate pie ele i la toate categoriile de bunuri economice; Pe baza pre urilor libere, raportul dintre cerere i ofert este expresia raportului dintre nevoia social i resurse; Modelul teoretic al economiei de pia exclude interven ia administrativ, n via a unit ilor, din partea statului i a altor centre de presiune (monopoluri, sindicate etc.), el asigurndu-i autoreglarea i auto-reproductibilitatea prin mecanismele pie ei.

28

idem
37

Modelul teoretic al economiei de comand a fost fundamentat ca o reac ie ideologic la unele disfunc ionalit i ivite n func ionarea real a sistemului de pia , ca o alternativ a acestuia. Elemente structurale ale economiei de comand (centralizat) : Orientarea ac iunii agen ilor economici se face n mod centralizat i obligatoriu, folosindu-se n acest scop aparatul de stat, care, dei format din persoane individuale, se consider c ac ioneaz i sintetizeaz interesele ntregii societ i. Colectivismul este filosofia sistemului. Proprietatea public generalizat i principiul primordialit ii intereselor generale i colective, de a cror realizare depinde i satisfacerea intereselor individuale, personale. n cadrul acestui sistem ini iativa deciziei economice, apar ine unei autorit i centrale. ntruct principalele decizii economice sunt concentrate ntr-un centru unic, spunem c economia este unipolar. Toate aceste decizii se regsesc n planul centralizat, iar realizarea lor este obligatorie, reprezentnd o norm de conduit pentru agen ii economici, folosindu-se n acest scop aparatul de stat. n virtutea dreptului su de proprietate asupra unei pr i importante a avu iei na ionale, statul substituie rela iile economice dintre subiec ii economiei cu rela ii verticale de tip administrativ care, prin nsi natura lor, sunt antieconomice, rela ii care exclud prin defini ie pia a. n plus, aceasta implic ca necesar, i constituie baza material a existen ei purttorului rela iilor administrative, birocra ia, for a social vital interesat n blocarea formrii rela iilor de pia . Motiva ia dominant a oricrei decizii economice este interesul general al colectivit ii na ionale, preocuparea pentru bunstarea social, de realizarea crora depinde i satisfacerea intereselor personale. Profitul este doar un indicator al unei bune gestiuni, dar niciodat un stimulent al activit ii economice. Doar n acele componente ale economiei individuale profitul exprim interesul personal i reprezint motiva ia principal a deciziei economice. ns, acestea au o pondere limitat n ansamblul produc iei sociale. Ca elemente-stimulente prevaleaz cele negative nonmonetare (constrngerea, teama, priva iunea de libertate) sunt prezente i cele monetare (amenzi, penalizri). Ca stimulente pozitive sunt foarte pre uite cele nonmonetare (diplome, panouri de onoare, medalii, etc) alturi de cele monetare directe (salariul i beneficiul). Mecanisme ale economiei de comand au existat n ultima vreme n rile fasciste i socialiste. 4. ECONOMIA CONTEMPORAN DE PIA n realitatea economic niciunul dintre modelele teoretice de organizare a economiei de schimb nu func ioneaz n form pur. Toate economiile contemporane con in, n propor ii diferite, elemente, caracteristici i mecanisme ale sistemului de pia liber dar i ale sistemului planificat.
38

Economia de pia contemporan, aa cum func ioneaz n fiecare ar, se prezint ca un sistem economic mixt, n care se mbin n propor ii diferite elemente ale sistemului de pia liber cu implicarea statului n economie. Ele sunt economii mixte, func ionnd ca un melanj de economie de pia concuren ial i economie planificat. ntr-o economie mixt, pia a este cea care determin pre urile i cantit ile pentru majoritatea bunurilor, n timp ce statul coordoneaz activitatea economic prin intermediul politicilor de impozitare, al cheltuielilor publice i a reglementrilor monetare29. Trsturile tipului actual al economiei de pia : a) economie descentralizat -deciziile sunt luate de agen i individuali, independen i; ac iunile sunt coordonate spontan i automat prin intermediul pie ei, al fluxurilor monetare, unit ile fiind legate ntre ele prin schimburi de activit i. b) economie multipolar- datorit multitudinii centrelor de decizie; c) pluralismul formelor de proprietate, egale n fa a legii, n cadrul crora ponderea principal o de ine cea privat; d) interesul personal i raporturile de pia bilaterale reprezint baza activit ii economice, impulsul su, sintetizat n maximizarea profitului pentru vnztor i a utilit ii (satisfac iei) pentru cumprtor (consumator); e) economie de ntreprindere - spa iul microeconomic este fundamental pentru desfurarea activit ii; ntreprinderea este un microsubiect cu autonomie de decizie; f) economie de calcul n expresie monetar - moneda constituie numitorul comun al ntregii activit i; g) economie n care statul exercit o interven ie indirect i global- statul nu desfiin eaz pia a, ci o sus ine i ncearc s nlture insuficien ele i consecin ele negative ale func ionrii sale; interven ia statului este indirect datorit libert ii de decizie a agen ilor economici dar, poate influen a aceast libertate prin politici financiare, monetare, sociale, i global deoarece el nu poate ptrunde la nivel micro ci ac ioneaz doar asupra direc iilor mari, de exemplu reparti ia venitului, determinarea nivelului cererii globale, respectarea concuren ei, etc. Pe pia coexist pre uri libere (determinate pe baza raportului dintre cerere i ofert) dar i administrate, influen ate sau impuse de ctre stat h) economie n care profitul este mobilul agen ilor economici i obiectivul central al ntreprinderii; i) economie orientat spre un comportament de consum, furniznd maximul din ceea ce au nevoie oamenii.

29

Paul Samuelson, W. Nordhaus, Economie (Economics), Ed. Teora, Bucureti, 2000, p.61
39

PARTEA a II-a Teoria consumatorului Capitolul IV CONSUMATORUL I UTILITATEA ECONOMIC n calitate de consumator, individul se manifest ca purttor al cererii de bunuri i servicii de consum, urmrind maximizarea satisfacerii nevoilor sale prin utilizarea resurselor limitate pe care le are la dispozi ie. Teoria consumatorului i propune s explice modul n care individul repartizeaz resursele sale ntre diferite bunuri i servicii disponibile, astfel nct s-i maximizeze satisfac ia produs prin consumul lor. Comportamentul consumatorului exprim ansamblul reac iilor lui (atitudini, ac iuni, ini iative) n legtur cu satisfacerea nevoilor prin utilizarea de bunuri economice. Ob inerea satisfac iei maxime oferite de consumul bunurilor economice procurate cu ajutorul resurselor limitate care formeaz bugetul individului definete starea de echilibru a consumatorului. Aceast teorie a fost dezvoltat de economitii neoclasici din ultima ptrime a secolului al XIX-lea30, sub influen a filosofilor utilitariti, pornindu-se de la premisa c individul ra ional caut maximum de satisfac ie sau de utilitate. 1. UTILITATEA ECONOMIC- CONCEPT, MSURARE I FORME Utilitatea unui bun economic este dat de capacitatea acestuia de a satisface o nevoie (datorit caracteristicilor intrinseci), msurabil prin capacitatea acelei mrfi de a produce mul umire consumatorului. n sens economic, utilitatea reprezint satisfac ia resim it de un consumator dat, n urma consumrii unei anumite cantit i dintr-un bun sau mai multe bunuri. Utilitatea are o dubl determinare: - determinare obiectiv, pentru c se bazeaz pe calit ile reale ale bunului considerat; - determinare subiectiv- caracterul subiectiv se manifest prin capacitatea individului de a aprecia dac bunul respectiv (serviciu) e util sau nu i ct de mare este satisfac ia sau dezamgirea determinate de consumul lui. Cu toate c utilitatea n sens general, este determinat obiectiv i subiectiv, utilitatea economic are un pronun at caracter subiectiv, depinznd de raportul pe care fiecare individ l stabilete ntre un bun economic i nevoile sale, n condi ii determinate de loc i timp. Pentru ca un bun economic s se dovedeasc util, trebuie s fie ndeplinite simultan urmtoarele condi ii:
30

n special englezul Stanley Jevons, austriacul Karl Menger i francezul Lon Walras.
40

s existe o rela ie ntre trsturile bunului i o nevoie manifestat de subiect (caracteristicile bunului satisfac nevoile individului); specificul mrfii s fie cunoscut de utilizator (contientizarea rela iei dintre trsturile bunului i nevoi); omul s aib posibilitatea folosirii bunului. Pe baza acestor criterii, se poate aprecia c utilitatea economic sintetizeaz importan a, pre uirea pe care o persoan o acord, la un moment dat i n condi ii determinate, fiecrei unit i dintr-o mul ime de bunuri identice. Este, n fond, satisfac ia pe care o resimte prin consumarea unei cantit i determinate dintr-un bun sau un pachet de bunuri. Care sunt formele utilit ii economice? n literatura economic s-au identificat trei forme ale utilit ii: 1. Utilitatea individual (Ui) reprezint satisfac ia pe care o aduce fiecare unitate consumat dintr-un bun economic. 2. Utilitatea total (UT) reprezint satisfac ia total resim it de un consumator, dobndit prin consumarea tuturor unit ilor dintr-un bun economic care se poate cumpra la un moment dat cu ajutorul bugetului de care dispune un individ. Utilitatea total este o func ie cresctoare, odat cu sporirea cantit ii consumate, dar ea crete din ce n ce mai pu in. Ea este n func ie de cantitatea consumat: crete pe msur ce sporete cantitatea (X) consumat din respectivul bun de consum. UT = f (X) =Ui1 + Ui2 + Ui3 + Uin 3. Modificarea utilit ilor totale prin creterea consumului cu o doz, se apreciaz prin conceptul de utilitate marginal. n mod colocvial, utilitatea marginal rspunde la ntrebarea: Care este utilitatea suplimentar pe care o aduce consumul unei unit i suplimentare i dintr-un anumit bun? Utilitate marginal (Umg) reprezint varia ia utilit ii totale (Ut) care rezult prin creterea (x) cu o unitate a cantit ii consumate dintr-un bun, sau satisfac ia resim it de un consumator dat la consumarea ultimei cantit i dintr-un bun. Umg= unde UT sporul de utilitate total ; X sporul cantit ii consumate din bunul X n analiza utilit ii marginale s-a plecat de la legea lui Gossen31 -Prima lege a lui Gossen, conform creia, pe msur ce o nevoie este satisfcut n mod continuu prin consumul unor cantit i adi ionale de resurse (produse), intensitatea ei descrete progresiv, pn devine nul. Ca urmare, dac o senza ie agreabil se repet, gradul i durata ei scad cu fiecare repetare, pn ajung la zero.
31

A doua lege a lui Gossen: Un individ ob ine maximum de satisfac ie atunci cnd i repartizeaz venitul disponibil aa nct oricare unitate a acestuia s-i aduc o aceeai mul umire (atunci cnd utilitatea final generat de oricare unitate de venit repartizat pentru consum, confer subiectului o satisfac ie identic).
41

Corespunztor, se reduce i utilitatea resurselor (bunurilor) respective, iar n caz extrem se atinge stadiul de dezutilitate (trecndu-se prin faza de non-utilitate). Legea utilit ii marginale descrescnde pe msur ce crete cantitatea consumat dintr-un bun, utilitatea marginal a acestuia tinde s scad. Reducerea utilit ii marginale apare ca rezultat al scderii satisfac iei generate de fiecare unitate de produs nou consumat. Exemplu cifric: Utilitatea total i marginal
Doze Utilitate Utilitatea (cantit i ) a total marginal consumate din UT Umg produsul X

1 2 3 4 5 6

8 14 18 20 20 18

8 6 4 2 0 -2 Fig. 1. Utilitatea total i utilitatea marginal

OBSERVATII: - prin creterea cantit ii consumate, utilitatea total (agregat sau cumulat) crete treptat, cu rate descrescnde, fapt ce arat c utilitatea marginal se diminueaz. - Utilitatea total atinge maximum la cea de a patra doz (care reprezint pragul de satura ie), rmne la acest nivel prin consumarea a cinci unit i dup care scade; - Evolu ia normal a UT este s creasc pe msur ce sporete cantitatea consumat; - Utilitatea marginal este, n schimb, descrescnd pe msura creterii consumului, astfel c, pentru un consumator dat, pe termen scurt, utilitatea i valoarea primei doze este mai mare dect a celei de a doua e.t.c. (8; 6; 4; 2...; -2 vezi graficul i tabelul de mai sus), devine nul pentru cea de a cincea unitate i se transform n dezutilitate la cea de a aptea doz (utilitate marginal, cu sens negativ). - Se observ c Umg este egal cu utilitatea individual, numai c Umg reprezint utilitatea individual a ultimei unit i consumate din bunul X. - pentru doza 5, Umg = 0 satura ie - consumul dozei 6 determin dezutilitate, Umg negativ Concluzii: Dac Umg este pozitiv, UT crete, dar cu o rat descresctoare; Dac Umg este zero, UT este maxim i coincide cu punctul de saturare; Dac Umg este negativ, UT scade. Pe baza ipotezei legii utilit ii marginale descrescnde, cu ct o persoan a consumat mai mult dintr-un bun, cu att mai pu in este dispus s plteasc
42

pentru a-i spori consumul din acel bun cu nc o unitate (toate celelalte mprejurri fiind constante). Evolu ia utilit ii marginale determin i comportamentul consumatorului la modificarea pre ului, respectiv, elasticitatea diferit a cererii n raport de evolu ia pre ului la acelai bun i la bunuri diferite. De asemenea legea utilit ii marginale descresctoare determin forma curbei cererii unui bun pe pia (nclina ia spre sud-est a pantei).

2. ECHILIBRUL CONSUMATORULUI Echilibrul consumatorului desemneaz acea variant de repartizare a venitului n diferite programe de consum, care i asigur maximum de satisfac ie (utilitate agregat), comparativ cu oricare alt variant, n condi iile venitului disponibil i ale pre urilor date. Echilibrul consumatorului = max.UT Optimul de consum denumete situa ia n care cumprtorul i maximizeaz utilitatea total, n condi iile constrngerilor existente: venit disponibil cheltuit integral i pre uri date ale mrfurilor. Condi ia fundamental pentru maximizarea satisfac iei sau utilit ii totale este urmtoarea32:Un consumator, care are un venit fix i care este pus n fa a pre urilor de pia , ob ine maximum de satisfac ie sau de utilitate atunci cnd utilitatea marginal a ultimei unit i monetare cheltuite pentru procurarea unui anumit bun este egal cu utilitatea marginal a ultimei unit i monetare cheltuite pentru procurarea oricrui alt bun. Starea de echilibru se asigur n varianta de achizi ii (program de consum) care satisface condi iile cumulative: V = xPX + yPY condi ia (1) Sau

condi ia (2)

Condi ia (1) nseamn c volumul cheltuielilor efectuate s se ncadreze n buget. Condi ia (2) raportul dintre utilit ile marginale ale bunurilor achizi ionate este egal cu raportul dintre pre urile unitare ale celor dou bunuri. Sau, altfel spus, raportul utilitate marginal/pre pentru cele dou (n) bunuri este acelai. Echilibrul consumatorului se modific, are caracter dinamic, pentru c: - preferin ele consumatorului se modific permanent, ceea ce se concretizeaz n atribuirea altor utilit i marginale pentru diferite doze din bunurile X i Y, fapt care modific func ia de utilitate total i configura ia diferitelor programe de consum (i, implicit, alura curbelor de indiferen ); - venitul nominal disponibil pentru consum poate crete sau poate scdea;
32

Paul Samuelson, W. Nordhaus, Economie (Economics), Ed. Teora, Bucureti, 2000, p.104
43

- pre urile bunurilor X i Y cresc sau scad, ceea ce schimb configura ia liniei bugetului. Alegerea consumatorului ra ional depinde de dou constrngeri economice: - venitul (bugetul) disponibil; - pre ul bunurilor consumate

Capitolul V CEREREA 1. CEREREA- CONCEPT, TRSTURI, FACTORI DE INFLUEN Analiza cererii reprezint continuarea problemelor privitoare la nevoile umane i la caracteristicile lor, la interesele economice. n acelai timp, teoria cererii constituie baza alocrii veniturilor limitate de ctre consumatorii ra ionali. n sens general, cererea semnific expresia nevoilor solvabile ale subiec ilor economici, privite prin intermediul cantit ii dorite de acetia (cererea pentru un bun<nevoia pentru un bun). Cererea reprezint cantitatea dintr-un bun economic ce se poate cumpra ntr-o anumit perioad de timp, la pre ul pie ei. Cerererea individual reprezint cantitatea dintr-un bun economic ce se dorete a fi cumprat, n condi ii date de loc i de pre , de ctre un singur consumator. Cererea total a unui bun reprezint ntreaga cantitatea cerut de ctre to i posibilii cumprtori ai aceluiai bun i se formeaz prin nsumarea cererilor individuale pentru bunul respectiv. Legea general a cererii Legea general a cererii reflect n mod esen ial comportamentul consumatorului ra ional sub forma regularit ii care exist ntre cantitatea cerut dintr-un bun i pre ul su unitar, cnd ceilal i factori ai pie ei rmn neschimba i (ceteris paribus). Rela ia dintre pre i cantitatea cerut este negativ, dovedind raportul de sens opus dintre volumul de marf pe care indivizii sunt dispui s-l achizi ioneze i pre ul necesar pentru a-l ob ine: P C , respectiv P C ).
Legea cererii: Cererea se extinde cnd pre ul scade i se contract cnd pre ul crete.

Aceasta nseamn c, n cazul bunurilor cu statut normal, n consumul oamenilor, atunci cnd pre ul crete, are loc contrac ia cererii i, invers, cnd pre ul scade, cererea crete. Aceasta semnific faptul c, la o scdere a pre ului, cererea sporete n cantitate. Acest efect al scderii pre ului asupra dinamicii cererii se explic prin legea
44

utilit ii marginale descrescnde, consumatorul cutnd maximum de satisfac ie din sporirea cantit ilor consumate. O astfel de rela ie d forma convex curbei cererii fa de originea axelor (pe abscis sunt nscrise cantit ile cerute, n timp ce pe ordonat este marcat pre ul). Studierea rela iei cerere-pre se realizeaz cu instrumentele: - baremul cererii tabel care surprinde inten iile de cumprare ale bunului x la diferite niveluri ale pre ului unitar; - func ia cererii rela ie matematic prin care este surprins dependen a cantit ii cerute din bunul x fa de pre ul su unitar. n general are forma: CX= a b PX n care a i b sunt parametrii, iar Px = pre ul unitar al bunului X. - diagrama cererii se construiete pe baza instrumentelor anterioare i exprim locul geometric al tuturor alternativelor de achizi ie din bunul X la diferite niveluri ale pre ului unitar. Studiu de caz: 1. Baremul cererii Alternativa Pre ul unitar Cantitatea cerut din bunul normal X [Qc (buc.)], conform legii cererii de achizi ie P (u.m.)
A B C D E 1 2 3 4 5 16 12 8 4 0

2. Func ia cererii, exprim o rela ie negativ ntre cerere i pre ul unitar: Qc = 20 4Px 3. Diagrama cererii pentru un bun normal cererii are pant negativ. A. Caz particular B. Caz general

Fig.1. Rela ia cerere-pre Factorii ce influen ez mrimea i dinamica cererii 1. Pre ul bunului (P): n cazul bunurilor normale, orice cretere a pre ului P provoac o scdere a cererii C i invers (rela ia de dependen este negativ, astfel nct P C , respectiv P C ).
45

EXCEP II: Cazul bunurilor inferioare (pine, cartofi, etc) care satisfac paradoxul Giffen33, pentru care cererea este n rela ie direct (pozitiv) cu pre ul (P C , respectiv P C ); Asemenea bunuri de in o pondere important n consumul i cheltuielile menajelor aflate sub pragul srciei, cererea pentru ele crete cnd are loc creterea generalizat a pre urilor. Paradoxul de snobism (efectul Veblen) surprinde comportamentul atipic al indivizilor cu atitudinea de snob effect care, pentru a-i etala statutul, cumpr mai ales bunuri ale cror pre uri cresc i renun la achizi ia bunurilor ale cror pre uri relative scad i devin astfel accesibile unui cerc mai larg de consumatori. Situa ia n care anticiparea unor creteri de pre determin sporirea cererii n prezent (efectul specula iei sau al anticipa iei). 2. Venitul consumatorului (V): n cazul bunurilor normale i al celor superioare, ntre evolu ia veniturilor familiei i cererea pentru aceste bunuri exist o rela ie direct i pozitiv. O dat cu creterea veniturilor, crete i cererea pentru astfel de bunuri i invers (V C , respectiv V C ); Dac se au n vedere bunurile inferioare, atunci ntre dinamica veniturilor (V) i cerere exist o rela ie negativ (crete venitul, dar scade cererea pentru astfel de bunuri):V C , respectiv V C . 3. Modificarea pre ului altor bunuri: substituibile (Ps) i complementare (Pc) n situa ia a dou bunuri substituibile, ntre modificarea pre ului bunului A (bun ce este nlocuit) i cererea pentru bunul B (bun care substituie) exist o rela ie pozitiv; n cazul bunurilor complementare, rela ia ntre creterea pre ului unui bun i cantitatea cerut din cellalt bun este negativ. 4. Numrul de consumatori i structura lor (pe vrste, sexe, profesiuni): ntre numrul cumprtorilor solicitan i i cantitatea total cerut pentru un anumit bun exist o rela ie pozitiv; 5. Gusturile i preferin ele cumprtorilor: Intensificarea preferin elor consumatorilor pentru un bun face ca cererea s creasc i invers (rela ie pozitiv). 6. Anticiprile privind evolu ia pre ului la bunul a crui cerere se analizeaz (rela ie pozitiv) i evolu ia venitului. 7. Al i factori: reclama; perspectivele conjuncturii economice i a locului de munc-inclusiv statutul social i profesional (rela ie pozitiv); n concluzie, fiecare factor exercit o influen mai mare sau mai mic; unii factori influen eaz n sensul creterii cantit ii cerute, al ii n sensul scderii ei. Modificarea total a cererii, pentru un bun i la un nivel dat al pre ului, se determin prin nsumarea algebric a influen elor par iale. Func ia cererii: C = f (P, V, Ps, Pc , ...)
33

Paradoxul Giffen fundamentat n secolul al XIX-lea de economistul irlandez R. Giffen


46

Sub inciden a factorilor de influen , la un pre dat diagrama cererii se deplaseaz la dreapta (cnd crete) i spre stnga (cnd scade), ceea ce arat c cererea individual i a pie ei crete, respectiv scade, aa cum rezult din graficul de mai jos (fig.3). Implicit, se modific i func ia matematic a cererii. Cnd venitul cumprtorului crete, iar pre ul bunului rmne neschimbat, cantitatea cerut din produs crete i invers pe baza deplasrii dreptei bugetului: C0- curba ini ial a cererii, corespunztoare pre ului P i cantit ii cerute Qc0. Reducerea venitului atrage scderea volumului cerut din marfa vndut la acelai pre P, deplasarea curbei cererii spre stnga (C1). Mrirea venitului aduce cu sine creterea volumului cerut din marfa vndut la pre ul P, deplasarea curbei cererii spre dreapta (C2). Fig. 3.Modificarea cererii la un nivel dat al pre ului. 2. ELASTICITATEA CERERII Elasticitatea cererii reprezint gradul de sensibilitate a cererii la modificarea pre ului unitar i a factorilor si sau modul n care reac ioneaz cantitatea cerut la modificrile factorilor de influen (pre , venit, etc). Forme de elasticitate a cererii: Elasticitate direct: Elasticitatea cererii n raport de pre Elasticitatea cererii pentru un bun n raport de venit Elasticitatea ncruciat a cererii A. Elasticitatea cererii n raport de pre Modificarea cantit ii cerute de consumatori determinate de modificarea pre ului de vnzare se numete elasticitatea cererii n func ie de pre . Altfel spus, elasticitatea cererii la pre msoar gradul de sensibilitate a cererii fa de varia iile pre ului. Legea cererii ne indic doar cum se modific cererea n func ie de pre (sensul modificrii). Ct de mult se modific cantitatea cerut n func ie de pre se calculeaz cu ajutorul coeficientului de elasiticitate a cererii n func ie de pre . Coeficientului de elasiticitate a cererii n func ie de pre (Cec/p) se determin ca un raport ntre modificarea relativ sau procentual a cererii
47

(C%) i modificarea relativ sau procentual a pre ului (P%), folosind una din rela iile:

Cec/p=
Cec/p=

sau

[ntre cerere i pre exist o rela ie negativ]


Nota ii: C0 cantitatea cerut ini ial (variabil dependent); C1 cantitatea cerut din bun, n perioada curent; P0 pre ul ini ial al bunului (variabil independent); P1 pre ul lui actual (curent); C varia ia absolut cererii, ca rspuns la modificarea survenit n mrimea pre ului; P varia ia absolut pre ului de la o perioad de timp la alta; C% varia ia procentual (relativ) a cantit ii Q; P% varia ia procentual(relativ) a pre ului P;

n func ie de mrimea acestui coeficient cererea poate fi: 1. Cerere elastic (sau cu elasticitate supraunitar), cnd Cec/p>1 sau Cec/p (1; +); cantitatea cerut dintr-un bun se modific ntr-o msur mai mare dect se modific pre ul; (de exemplu reducerea pre ului cu 10% determin majorarea cantit ii cerute, cu 15%); 2. Cerere inelastic (sau cu elasticitate subunitar), cnd Cec/p<1 sau Cec/p (0; 1); cantitatea cerut dintr-un bun se modific ntr-o msur mai mic dect se modific pre ul: (de exemplu reducerea pre ului cu 10% determin majorarea cantit ii cerute, cu 5%); 3. Cerere elasticitate unitar cnd Cec/p=1; modificrile celor dou variabile dependente au loc n aceeai propor ie: (de exemplu, reducerea pre ului cu 10% determin majorarea cantit ii cerute, cu 10%).
Cerere elastic Q>P Cerere unitar elastic Q=P Cerere inelastic

Cerere perfect elastic

Cerere perfect inelastic

Cerere atipic

48

Fig. 4.Forme ale elasticit ii cererii n func ie de pre Cazuri extreme 1. Cerere perfect elastic (cu elasticitate infinit) Cec/p; modificarea pre ului cu o valoare nesemnificativ (infinitezimal), determin o sensibilitate major a cantit ii cerute: P(%) << C(%); [este o stare ideal]. 2. Cererea perfect inelastic (Cererea cu elasticitate zero) cnd Cec/p = 0; modificarea pre ului nu provoac absolut nici o reac ie a cantit ii cerute: P(%) >>C(%); [de exemplu: un medicament n cazul n care via a bolnavului depinde de consumarea acestuia]. Cererile atipice apar n situa ia bunurilor inferioare de tip Giffen, dar i atunci cnd mrfurile dorite se cumpr doar pentru satisfacerea vanit ii sau din snobism (efectul Veblen). n aceste cazuri P C , respectiv P C , iar Cec/p < 0. De este important s cunoatem elasticitatea cererii n func ie de pre ? n func ie de tipul de elasticitate a cererii, n func ie de pre i de sensul modificrii pre ului, veniturile vnztorului (respectiv cheltuielile cumprtorului) cresc sau scad. Astfel: la o cerere elastic, veniturile vnztorului (calculate ca produs ntre pre ul de vnzare unitar i cantitate) cresc dac pre urile scad i scad dac pre urile cresc. la o cerere inelastic, dac pre urile cresc veniturile vnztorului cresc iar dac pre urile scad, scad i veniturile. Tipul de elasticitate a cererii n func ie de pre depinde de urmtorii factorii: a) gradul de substituibilitate a bunului: bunurile substituibile au o cerere elastic n raport cu bunurile ce nu pot fi substituite, care au o cerere inelastic; b) ponderea consumului din bunul respectiv n bugetul familiei: cu ct partea destinat consumului din venitul unei familii este mai mare, cu att elasticitatea cererii este mai mare; c) timpul care a trecut de la modificarea pre ului: - perioad scurt cerere pu in elastic; - perioad lung cererea devine mai sensibil la modificarea pre ului, pentru c, la modificarea pre ului se schimb profund i programele (re ele) i preferin ele de consum ale menajelor. d) natura bunurilor: bunuri de prim necesitate (vitale) cerere inelastic; bunuri de lux cerere elastic; e) locul bunurilor n consum:se consum cotidian cerere inelastic; se consum periodic cerere elastic; B. Elasticitatea cererii n raport de venit Elasticitatea cererii n raport de venit exprim sensibilitatea cererii individuale (i a pie ei) la modificarea venitului. Se apreciaz cu ajutorul coeficientului de elasticitate a cererii n raport de venit (Cec/v), care se
49

determin ca raport ntre varia ia procentual sau relativ a cererii (C%) i modificarea procentual sau relativ a venitului (V%).

Cec/v = :

sau Cec/v=

[ntre cerere i venit exist o rela ie pozitiv] 1. Cerere elastic (sau cu elasticitate supraunitar), cnd Cec/v>1 sau Cec/v (1; +); (de exemplu creterea venitului cu 10% determin majorarea cantit ii cerute, cu 15% - bunuri superioare, de lux). 2. Cerere inelastic (sau cu elasticitate subunitar), cnd Cec/v<1 sau Cec/v (0; 1); (creterea venitului cu 10% determin majorarea cantit ii cerute, cu 5% - bunuri de larg consum). 3. Cerere elasticitate unitar cnd Cec/v=1; modificrile celor dou variabile dependente au loc n aceeai propor ie: (de exemplu creterea venitului cu 10% determin majorarea cantit ii cerute, cu 10% - articole nealimentare de uz i confort personal). 4. Cerere atipic, apare n cazul bunurilor inferioare, cnd creterea venitului determin o reducere a cantit ii cerute (Cec/v<0); Cunoaterea cererii i a elasticit ii cantit ilor cerute are o mare importan teoretic i practic. Fr teoria cererii nu se poate n elege legea cererii i ofertei, iar fr aceasta nu se poate explica mecanismul concuren ial al economiei de pia . Pe de alt parte, cunoaterea tipului de elasticitate a cererii reprezint o importan deosebit n procesul decizional deoarece n condi iile practicrii unor pre uri mai sczute, maximizarea profitului este posibil numai n situa ia unei cereri elastice.

50

Partea a III-a Teoria productorului n calitate de productor, individul se manifest ca purttor al ofertei de bunuri i servicii, pe care o produce prin atragerea, combinarea, utilizarea i consumarea factorilor de produc ie. Ca agent esen ial al produc iei, dar i al pie ei, productorul, cunoscut i sub numele de ntreprinztor, urmrete maximizarea rezultatelor ob inute, concretizate n diferen a dintre veniturile ncasate prin vnzarea bunurilor produse i cheltuielile efectuate cu factorii de produc ie consuma i. ntreprinztorul poate fi definit ca acel individ capabil s ini ieze (nfiin eze), organizeze o afacere, asumndu-i riscuri i incertitudini ale pie ei, n vederea ob inerii de profit; este recunoscut drept persoana care i asum riscul lansrii unor inova ii pe pia (ntreprinztorul inovator).

Capitolul VI FACTORII DE PRODUC IE 1. FACTORII DE PRODUC IE: CONCEPT, TIPOLOGIE, CARACTERIZARE GENERAL Factorii de produc ie constituie, n general, ansamblul elementelor i condi iilor necesare i suficiente pentru ca orice proces de produc ie s se poat desfura conform scopului su predeterminat (ob inerea profitului). Procesul de produc ie se realizeaz n cadrul unei ntreprinderi. ntreprinderea este acea unitate economic productoare care se caracterizeaz printr-un gen specific de activitate, printr-o func ionalitate i organizare tehnologic, prin capacitatea de a produce anumite bunuri, de a se conduce i gestiona ra ional, precum i prin autonomia sa financiar. Fiind o unitate multifunc ional i desfurndu-i activitatea ntr-un mediu foarte complex, ntreprinderea asigur coeren a deciziilor privitoare la tranzac iile sale comerciale, ca i coeren a acestora n organizarea i func ionarea ei intern Procesul de produc ie, ca proces de transformare care are loc n cadrul ntreprinderilor (firmelor) se desfoar conform principiilor34: a) economice, din care se detaeaz ca importan , principiul ra ionalit ii; b) tehnologice, concretizat n precizii dimensionale, aspecte calitative, parametri func ionali etc; c) sociale, referitoare la condi iile de munc, durata i intensitatea muncii etc; d) etice, ce decurg din stabilirea trebuin elor omului, ca obiective int de atins ale produc iei;
34

Popescu Constantin, Gavril Ilie, Ciucur Dumitru, Teorie economic general, vol. 1. Microeconomie, http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=464&idb=
51

e) ecologice, impuse de necesitatea de a reduce poluarea n procesul de produc ie, sau n cel de utilizare a bunurilor deja produse etc. Intrri de factori de produc ie Ieiri din procesul de produc ie (de transformare)

Intreprinderea (structura de transformare)

MEDIU Resursele economice atrase i utilizate n activitatea de produc ie reprezint factorii de productie. Raportul dintre factorii de produc ie i resurse este subunitar. Factorii de produc ie reprezint intrrile (input-uri, respectiv indicatori de efort) ntr-un sistem economic (ntreprinderea), care urmrete ob inerea unor rezultate (ieiri sau output-uri, respectiv efecte). Principalele trsturi ale factorilor de produc ie sunt: caracterul limitativ, restrictiv al lor (acesta se bazeaz pe legea rarit ii resurselor); diversitatea i multiplicarea lor. Clasificarea factorilor de produc ie: Dup origine: primari sau originari (natura, munca) i deriva i (capitalul, abilitatea managerial, etc.); n raport cu teoria economic: factori clasici (munc, pmnt, capital) i neoclasici sau neofactori (progresul tehnico-stiintific, informa ia bnci de date, ntreprinztorul i abilit ile sale, etc.) Dup ac iune: direc i (contribuie nemijlocit la ob inerea de rezultate ex. materiile prime) i indirec i (cu influen asupra altor factori de produc ie ex. progresul tehnic, vizibil n mijloacele de munc folosite). Dup capacitatea de divizare: divizibili (ap, energie electric) i indivizibili (utilaje, instala ii ce pot fi dezasamblate, dar n detrimentul produc iei). Dup posibilitatea de nlocuire: substituibili (pot fi nlocui i, fr a afecta activitatea: capital munc; plastic metal) i nesubstituibili (energia electric utilizat n cazul aparaturii). Dup participarea la produc ie: integral consumabili (materii prime, energie electric) i par ial consumabili sau de stoc (care contribuie la mai multe acte de produc ie: utilaje, cldiri). Caracterizarea general a principalilor factori de produc ie

52

A. MUNCA- reprezint factorul activ i determinat al procesului de produc ie, acel factor de produc ie care are capacitatea de a pune n func iune ceilal i factori de produc ie i de a determina transformarea lor n bunuri economice. Munca este definit ca activitate specific uman desfurat cu scopul ob inerii de bunuri economice, destinate satisfacerii nevoilor. Trsturile factorului munc: mbrac o form procesual, i nu forma unei resurse stocabile; se manifest numai ca factor de produc ie n stare activ; Resursa care genereaz acest flux se refer la totalitatea abilit ilor fizice i intelectuale care fac posibil prestarea unei anumite munci. Este un factor de produc ie originar, munca fiind intrinsec asociat personalit ii celui care o presteaz, neputnd fi creat sau reprodus artificial; munca apare ca factor de produc ie neregenerabil iar presta ia de munc este ireversibil, la fel ca i timpul de munc care este irecuperabil; Progresul calitativ al factorului munc determinat de dezvoltatea general a societ ii. Munca poate fi analizat att sub aspect cantitativ ct i calitativ. Dimensiunea cantitativ a factorului de produc ie munc surprinde volumul de munc de o anumit natur prestat ntr-un proces de produc ie dat: timp de munc (numr de ore lucrate) sau locuri de munc (numrul de lucrtori sau de om-ore prestate n condi ii de produc ie date). Dimensiunea calitativ se refer la gradul de pregtire profesional, calitatea muncii prestate, nivelul productivit ii muncii, etc. Progresul calitativ al factorului munc se concretizeaz n principal, n: reducerea relativ a timpului de munc, afirmarea efortului intelectual n detrimentul efortului fizic, nlocuirea n mare msur a activit ii manuale prin mecanizare, automatizare, robotizare, etc.; amplificarea dimensiunii creative a proceselor de munc; tendin a de ameliorare continu a productivit ii muncii, etc. Consumul factorului de produc ie munc se poate exprima: Fizic, prin timpul de munc necesar pentru producerea unui bun sau pentru ntreaga produc ie; Valoric- ca suma cheltuit de agentul economic pentru angajarea acestui factor de produc ie. B. NATURA-ca factor de produc ie, reprezint totalitatea elementelor brute din natur, preexistente omului, care sunt folosite n producerea bunurilor economice. Natura ofer produc iei n primul rnd mediul de desfurare, apoi substan a material i condi iile primare, i nu n ultimul rnd energia primar. Prezen a factorului de produc ie - natur este sesizabil mai ales n activit ile aferente sectorului primar al economiei, specializat n desprinderea din natur a resurselor brute: activit i din agricultur, silvicultur, piscicultur, minerit etc. Dimensiunea cantitativ a factorului natur se refer la volumul n care o resurs natural sau alta este atras efectiv n circuitul economic (suprafa a
53

cultivat pentru-terenul agricol; cantit ile de substan util extras-pentru minerale, volumul de mas lemnoas - pentru fondul silvic, etc.). Dimensiunea calitativ a factorului natur, surprinde acele atribute intrinseci ale unei resurse primare care o fac proprie utilizrii productive, materializate n randamentele de utilizare ob inute n procesul de produc ie (produc ia agricol la hectar, produc ia pe cap de animal, etc.). Componentele principale ale factorului natural de produc ie: a) Pmntul sau solul- principala form de factor natural de produc ie, este spa iul de desfurare a proceselor de produc ie, cadrul de amplasement, suportul i punctul ini ial al ntregii activit i economice. Pmntul este un factor de produc ie nesubstituibil, nereproductibil, imobil, limitat ca ntindere, dar regenerabil ca fertilitate. Pmntul poate fi considerat ca format din urmtoarele elemente: - Suprafe e arabile; - Suprafe e de puni naturale, pduri; - Suprafe e de deerturi i zone nghe ate; - Suprafe e construite sau ocupate de construc ii. Consumul factorului natural (pmnt) se cuantific din punct de vedere valoric, prin suma necesar pentru ob inerea, utilizarea, respectiv cumprarea sau arendarea lui. b) Resursele minerale- au rol important n asigurarea bazei de materii prime i energie necesare desfurrii activit ii economice. Resursele minerale se grupeaz n func ie de mai multe criterii: Dup gradul de cunoatere a existen ei lor la un moment dat: resurse certe i resurse ipotetice; Dup posibilitatea de exploatare: resurse exploatabile economic i resurse neexpoatabile economic cu tehnologiile actuale; Dup con inutul lor: resurse bogate i resurse srace n substan util. c) Relieful i apele pot condi iona amplasarea activit ii economice; poten ialul hidraulic constituie o important surs de energie. d) Climatul, poate influen a dezvoltarea economic a unei ri, datele statistice eviden iind existen a unei rela ii directe ntre gradul de dezvoltare i clima favorabil dezvoltrii (clima temperat). Majoritatea resurselor naturale reprezint alternative de utilizare multiple n raport cu nivelul tehnologiilor existente i disponibile. O anumit resurs natural, prelucrat ntr-un mod specific, se transform ntr-un tip determinat de bun economic. n anumite procese de produc ie, resursele naturale pot fi substituibile prin bunuri-capital create artificial. C. CAPITALUL Capitalul, n calitate de factor de produc ie, reprezint totalitatea bunurilor produse (acumulate prin munc) i utilizate n scopul producerii altor bunuri economice, destinate vnzrii.
54

n raport cu factorii primari de produc ie (munca, pmntul), factorul de produc ie capital, este un factor derivat, datorit provenien ei din procesele de produc ie anterioare. Ca factor de produc ie derivat, n literatura economic se introduce termenul de capital real (tehnic) reprezentnd bunurile de capital propriu-zise35. Dup forma de existen capitalul poate fi: a. Capital real, tehnic cel cu existen fizic, material, cu valoare intrinsec i care se mai numete i mijloc de produc ie, adic bunuri de capital (stocurile de materii prime, materiale, combustibil, energie, semifabricate, cldiri, utilaje, instala ii, infrastructura firmelor din diferite domenii, etc.); b. Capital nominal nu are o valoare real, nu circul n produc ie, ci se exprim prin titluri de valoare care dau drept de proprietate asupra capitalului real, permi nd nsuirea de venituri (dividende, etc.) c. Capital bnesc- n form lichid Abordat la nivel de firm (ntreprindere) capitalul real reprezint o parte a capitalului n func iune, participnd la un circuit economic specific care cuprinde: Stadiul I - stadiul aprovizionrii cu mijloace de productie, n care are loc transformarea capitalului lichid n capital real productiv (firma cumpr bunuri de capital de pe pia ); n acest stadiu ntreprinderea angajeaz concomitent for a de munc necesar: K lichidKreal Stadiul II -stadiul produc iei, n care stocurile (capitalul) sufer transformarea cantitativ i calitativ prin prelucrare, transformndu-se n produse finite destinate pie ei (M): KrealMarfa Stadiul III stadiul desfacerii n care mrfurile se vnd sau cumpr pe pia la pre urile pie ei transformndu-se n K bnesc, dar cu o valoare mai mare dect cea injectat ini ial n produc ie: Marfa Klichid (Klichid> Klichid).

Klichid
Stadiul I

Kreal

Marfa
Stadiul II

Klichid
Stadiul III

Corespunztor celor trei stadii capitalul mbrac trei forme: capitalbnesc (banii), bunurile de capital i capital-marf. Reluarea la acelai nivel sau pe scar lrgit a circuitului precedent constituie rota ia capitalului, iar timpul necesar parcurgerii circuitului reprezint viteza de rota ie a capitalului. Viteza de rota ie a capitalului este influen at mai ales de tipul i structura capitalului utilizat: este cu att mai mare cu ct ponderea capitalului fix n ntreg capitalul este mai sczut i invers).
35

Este important s nu se confunde capitalul real cu capitalul nominal i nici cu cel bnesc.
55

Dup modul n care se consum i se nlocuiesc componentele capitalului tehnic, factorul de produc ie capital se grupeaz n: capital circulant i capital fix. Capitalul circulant reprezint componenta capitalului real care particip i se consum integral ntr-un singur ciclu de produc ie, necesitnd nlocuire la fiecare nou asemenea ciclu (materii prime, materiale de baz i auxiliare, combustibil, energie, semifabricate, etc.). n contabilitate, capitalul circulant se reflect sub forma activelor circulante. Consumul capitalului circulant se realizeaz ntr-un singur ciclu de produc ie i se exprim att fizic (tone, kg, metri,..etc) ct i valoric. Cantitatea de capital circulant necesar pentru realizarea unei unit i dintr-un bun economic reprezint consumul specific. Consumul specific trebuie s fie ct mai mic. Capitalul fix este acea parte a capitalului real alctuit din bunuri i echipamente de folosin ndelungat, caracterizate prin: particip la mai multe cicluri de produc ie, se depreciaz (consum) treptat i se nlocuiete dup mai mult timp de utilizare. n categoria de capital fix intr: cldiri, construc ii, utilaje, echipamente, calculatoare, instala ii, mijloace de transport etc. Capitalul fix se formeaz prin intermediul investi iilor. Investi iile reprezint totalitatea cheltuielilor realizate de ntreprindere pentru crearea de noi capacit i de produc ie, precum i pentru refacerea, ameliorarea i dezvoltarea capacit ilor de produc ie existente. Totalitatea investi iilor efectuate ntr-o anumit perioad pentru formarea brut a capitalului fix poart denumirea de investi ie brut (Ibrut). Aceasta are ca surs de finan are amortizarea (A) i reinvestirea unei pr i din profit (investi ia net-Inet). Ibrut=Inet+ A sau Ibrut=Inet+ I de nlocuire Pe parcursul utilizrii n procesul de produc ie capitalul fix nregistreaz un proces de depreciere (consumare) treptat. Consumarea treptat a capitalului fix se concretizeaz n uzur. Uzura capitalului fix reprezint procesul de depreciere progresiv i cumulativ a caracteristicilor tehnice, func ionale i economice ale bunurilor de capital, pn la scoaterea lor din func iune. Uzura poate fi: fizic i moral. Uzura fizic este determinat de folosirea n timp a capitalului fix i de ac iunea factorilor naturali. Deoarece capitalul fix particip la mai multe cicluri de produc ie, sufer de fiecare dat un anumit grad de uzur fizic. Se calculeaz cote de amortizare, incluse n costul de produc ie pentru a se reconstitui suma necesar nlocuirii capitalului fix uzat (fond de amortizare). Amortizarea reprezint recuperarea treptat a valorii mijloacelor fixe utilizate n procesul de produc ie. Amortizarea se include n costul de produc ie, respectiv n pre ul bunurilor la a cror fabrica ie particip. Mrimea amortizat din valoarea mijlocului fix amortizabil ntr-o perioad de timp (an, lun) reprezint amortismentul. Mrimea absolut a amortizrii (masa amortizrii): A=
56

Mrimea relativ a amortizrii (rata amortizrii %):

RA=

100

Unde: A-amortizarea anual; Kfix- valoarea capitalului fix ; t- durata de amortizare ; RA- rata amortizrii Uzura moral este cauzat de progresul tehnic i de pia : apari ia de utilaje i instala ii noi i/sau cu caracteristici tehnico-economice superioare celor existente. Uzura moral poate fi: Uzura moral de gradul I intervine atunci cnd pe pia apar bunuri similare (din punct de vedere al randamentului) celor de care dispune firma, dar mai ieftine. Uzura moral de gradul II apare cnd pe pia exist bunuri similare celor de inute de firm, dar cu un randament superior. n condi iile n care performan ele economice i tehnice ale capitalului fix nu mai corespund, este necesar scoaterea din func iune i nlocuirea capitalului fix vechi, depreciat din punct de vedere moral, cu capital nou, chiar nainte de a se uza fizic complet. Altfel spus, scoaterea din func iune este rezultatul deprecierii capitalului, ca urmare a uzurii fizice i/sau uzurii morale. Kreal utilizat=Kfix utilizat+Kcirculant utilizat Kreal consumat=Kfix consumat+Kcirculant consumat Kfix utilizat Kfix consumat; Kfix consumat= Kfix amortizat Kcirculant utilizat= Kcirculant consumat 2. COMBINAREA FACTORILOR DE PRODUC IE Gsirea unor solu ii eficiente la problemele economice generale: ce s produc, cum s produc, ct i pentru cine s produc implic i realizarea unei combinri eficiente ale factorilor de produc ie de ctre ntreprinztor. Combinarea factorilor de produc ie reprezint unirea cantitativ, structural-func ional i calitativ a cel pu in doi factori de produc ie, n scopul ob inerii de bunuri economice. Ca problem de alegere n economie, combinarea factorilor de produc ie trebuie s in seama att de raritatea resurselor ct i de posibilit ile reale de utilizare a factorilor de produc ie. Se adopt acea combinare care asigur eficien a economic maxim, n condi iile date. Combinarea factorilor de produc ie trebuie privit att sub aspect tehnic, ct i sub aspect economic. Privit sub aspect tehnic, combinarea factorilor de produc ie se bazeaz pe cunoaterea caracteristicilor i calit ii factorilor de produc ie care s permit ob inerea celor mai bune rezultate. Combinarea factorilor de produc ie sub aspect tehnic reflect legtura dintre rezultate (produc ia ob inut) i consumul de factori de produc ie. Aceast
57

legtur depinde de caracteristicile func ionale, de domeniul de activitate, de nivelul tehnic, sintetizndu-se n func ia de produc ie. Func ia de produc ie reprezint expresia matematic a legturilor dintre cantit ile consumate din factorii de produc ie i volumul maxim de rezultate (bunuri, servicii), fabricat n limitele respectrii uneia / mai multor restric ii. Forma general a unei func ii de produc ie: Q = f(L, K, ...), unde Q = produc ia (variabil dependent); L, K,... = factori de produc ie (variabile independente; L = munca, iar K = capitalul). Sub aspect economic combinarea factorilor de produc ie reprezint ra ionamentul ntreprinztorului privind compararea permanent a ieirilor i intrrilor, n expresie monetar, a venitului cu costul de produc ie pentru a gsi acea variant de utilizare, care-i aduce cele mai bune rezultate. Din punct de vedere economic combinarea factorilor de produc ie nseamn concretizarea ei n obiectivele minimizrii costurilor de produc ie i, respectiv al maximizrii profitului. Combinarea este realizabil n condi iile n care factorii de produc ie au propriet ile de: Divizibilitate- mpr irea factorilor de produc ie n elemente omogene, fr a fi afectat calitatea, n scopul alocrii n produc ie doar a cantit ilor cerute din fiecare (de exemplu: factorul munc se divide n unit i omogene-de timp de munc; o ton de gru se divide n unit i omogene- kg, etc.); Adaptabilitate- posibilitatea de asociere a unei unit i date dintr-un factor de produc ie cu un numr mai mic sau mai mare dintr-un alt factor de produc ie (pe o anumit suprafa de teren agricol este posibil s lucreze, cu o eficien diferit, un numar mai mare sau mai mic de lucrtori agricoli; un muncitor poate lucra pe una sau pe mai multe maini, etc.) DAC factorii de produc ie se caracterizeaz n acelai timp prin adaptabilitate i divizibiliate, au loc dou procese organic legate ntre ele: Complementaritatea - procesul prin care se stabilesc raporturile cantitative ale factorilor de produc ie care particip la producerea unui anumit bun; o cantitate fix dintr-un factor de produc ie este asociat cu o cantitate diferit din alt factor de produc ie; Substituibilitatea - posibilitatea de a nlocui o cantitate dat dintr-un factor de produc ie printr-o cantitate determinat dintr-un alt factor de produc ie, n condi iile men inerii aceluiai nivel de produc ie. Substituibilitatea se evalueaz cu ajutorul ratei marginale de substituire tehnic (RMST) Rata marginal de substitu ie tehnic ntre doi factori Y i X (RMST) reprezint cantitatea din factorul Y necesar pentru a compensa pierderea de produc ie determinat de diminuarea cu o unitate a factorului de produc ie X. astfel nct produc ia s rmn constant36. Rmst =
36

Abraham Frois Gilbert, Economia politic, Ed. Humanitas, Bucureti, 1998, p.119
58

Decizia de nlocuire trebuie s aib la baz comparri ale randamentelor medii, respectiv ale productivit ilor marginale ale factorilor implica i. Productivitatea marginal a fiecruia dintre factorii de produc ie reprezint sporul de produc ie care se ob ine prin utilizarea unei unit i suplimentare din factorul de produc ie respectiv, cantitatea folosit din ceilal i factori de produc ie rmnnd neschimbat. WmgX= Wmgy= ntreprinztorul urmrete, prin decizia de combinare pe care o adopt, o norm de conduit referitoare la realizarea unui raport ct mai bun ntre venituri i costuri. Ob inerea de bunuri nu este un scop n sine, ci urmrete realizarea unui efect economic net ct mai ridicat. Ca atare, pe ntreprinztor l intereseaz creterea eficien ei combinat cu modalitatea de atenuare a ac iunii legii rarit ii resurselor. Exist o infinitate de modalit i de combinare a factorilor de produc ie. Ele pot fi sistematizate i sintetizate n trei tipuri fundamentale de combinare: 1. Combinarea pe termen foarte scurt Este bazat pe ipoteza c ntreprinztorul urmrete maximizarea produc iei prin unirea unui factor de produc ie variabil, iar ceilal i factori sunt fici; 2. Combinarea a doi factori de produc ie variabili, ce evolueaz n sens contrar (combinarea pe termen mediu). 3. Combinare pe termen lung, n care to i factorii de produc ie sunt variabili cresctori. 3. PRODUCTIVITATEA FACTORILOR DE PRODUCTIE Expresia sintetic a eficien ei utilizrii factorilor de produc ie n activit ile din care rezult bunuri economice este productivitatea. Succesul unei ntreprinderi depinde de evolu ia acestui indicator. Prin creterea productivit ii, produc ia de bunuri poate s creasc mai mult dect propor ional fa de volumul de fatori de produc ie utiliza i, iar profitul firmei crete. n condi iile unor resurse limitate, ob inerea unui nivel al produc iei care s-i asigure productorului un profit maxim se poate realiza doar prin creterea eficien ei utilizrii lor, a ra ionalit ii activit ii sale. Productivitatea (randamentul) factorilor de produc ie constituie forma eficien ei economice care reflect rela ia dintre volumul rezultatelor ob inute i factorii de produc ie utiliza i, adic raportul dintre rezultatele ob inute (efectul) i consumul de factori de produc ie (efortul depus). Altfel spus, productivitatea (W) reprezint randamentul cu care sunt avansa i, substitui i, combina i i utiliza i factorii de produc ie n activitatea economic. Ea relev eficien a consumrii factorilor de produc ie, deoarece, de
59

regul, urmrete realizarea maximului de efect posibil, prin folosirea unui minim de resurse (efort). Eficien a economic= W

max.

Principalele forme ale productivit ii: 1. n func ie de unit ile de msur folosite pentru exprimarea produc iei i a factorilor de produc ie: productivitate fizic- n unit i fizice, natural conven ionale (W fizic): buc/lucrtor, tone/ha, etc. productivitate valoric- n unit i monetare (W valoric): lei/lei 2. Dup modalitatea de calculare a rezultatelor ob inute n activitatea economic: productivitate brut, calculat ca raport ntre produc ia final i cantitatea utilizat din factorii de produc ie; productivitate net, ca raport ntre valoarea adugat i cantitatea utilizat din factorul sau factorii de produc ie utiliza i. Valoarea adugat reprezint suma de bani ncasat din vnzarea produc iei din care se scade consumul intermediar (cheltuielile materiale mai pu in consumul de capital fix), aferent produc iei respective. 3. n func ie de modul de calcul i analiz a productivit ii: productivitatea par ial productivitatea global. Productivitatea par ial este productivitatea unui factor de produc ie, considerat a fi la originea produc iei i a modificrii acesteia (ceilal i factori fiind constan i). n func ie de factorul re inut, productivitatea (sau randamentul) par ial se prezint ca: productivitate (randament) a muncii, productivitate (randament) a capitalului i productivitate (randament) a pmntului. Productivitatea global exprim eficien a agregat a tuturor factorilor de produc ie implica i n ob inerea rezultatelor, indicnd performan a n ansamblu a factorilor de produc ie. Evaluarea riguroas a productivit ii (randamentului) la nivel global este dificil, pentru c metodele prin care sunt nsuma i factorii de produc ie utiliza i prezint numeroase aspecte discutabile. Ambele forme ale productivit ii (randamentului) apar ca productivitate medie i ca productivitate marginal.

60

PRODUCTIVITATEA MEDIE Productivitatea medie a unui factor de produc ie (Wm) exprim produc ia care se poate ob ine de un singur factor de produc ie. Wm= Wm= (efect/efort) sau (efort/efect)

Productivitatea medie a muncii (WmL) exprim produc ia medie ob inut pe o unitate de munc vie cheltuit, nivelul su fiind un criteriu pentru stabilirea mrimii salariilor i pentru aprecierea eficien ei economice i competitivit ii ntreprinderilor, activit ilor i economiilor na ionale. Se determin ca raport ntre produc ia total (Q) i cantitatea total de munc utilizat (L) exprimat, dup caz, prin numrul de salaria i (L) sau prin timp ore-munc (T). WmL= WmL= (produse fabricate/1 angajat) sau (produc ie/unitatea de timp) (angaja i / unitatea de produs) sau

Acest indicator de eficien poate exprima i cheltuiala ce revine pe o unitate de produs: WmL= WmL=

(timp/1 produs); exprim timpul necesar realizrii unui produs


61

Productivitatea medie a capitalului (Wmk) sau randamentul mediu al capitalului se calculeaz ca raport ntre rezultatele ob inute ntr-o anumit perioad de timp (Q) i capitalul utilizat (K): Wmk= Productivitatea medie a pmntului (WmP) sau randamentul mediu al pmntului exprim eficien a medie a factorului de produc ie pmnt utilizat n activitatea economic. Se calculeaz ca raport ntre produc ia ob inut (Q) i suprafa a total de teren utilizat (P) pentru ob inerea produc iei sau invers: WmP= sau WmP= Productivitatea medie global reprezint eficien a agregat a utilizrii tuturor factorilor de produc ie utiliza i: Wm global= Wm global= Unde a, b coeficien ii de transformare a K i P n unit i de munc L. PRODUCTIVITATEA MARGINAL Productivitatea marginal exprim eficien a ob inut prin modificarea cu o unitate a unuia sau a tuturor factorilor de produc ie. Productivitatea marginal a unui factor de produc ie arat sporul de rezultate ob inut prin utilizarea n produc ie a unei unit i adi ionale dintr-un factor de produc ie, cnd ceilal i factori nu se modific. Se calculeaz ca raport ntre sporul de produc iei (Q) i modificarea factorului de produc ie (FP). Wmg= Cunoaterea nivelului productivit ii marginale este foarte important pentru fundamentarea deciziei ntreprinztorului privind viabilitatea modificrii (cretere sau scdere) cantit ii de factori de produc ie utiliza i. Productivitatea marginal global (Wmg global), exprim eficien a ultimei unit i din to i factorii de produc ie utiliza i n activitatea economic i se determin ca raport ntre varia ia absolut a rezultatelor (Q) i varia ia absolut agregat a tuturor factorilor de produc ie (L + K + P): Wmg global= n analizele economice se calculeaz cel mai frecvent productivitatea medie a muncii, fiind considerat instrumentul principal de aprecierea a eficien iei economice att la nivel microeconomic ct i la nivelul economiei na ionale, constituind i un mijloc de comparare ntre agen ii economici, ntre diferite domenii de activitate i ntre ri. Nivelul i evolu ia productivit ii factorilor de produc ie sunt influen ate de o serie de factori, printre care factori naturali, factori tehnici, factori sociali, factori psihologici, factori structurali, factori interna ionali (ce in de
62

(efect/efort) sau

specificitatea rela iilor economice interna ionale), etc. Aceti factori ac ioneaz diferit n func ie de caracteristicile fiecrui factor de produc ie. Principalii factori ce influen az nivelul i dinamica productivit ii muncii: nivelul tehnic al produc iei- gradul i calitatea nzestrrii tehnice ; pregtirea i calificarea for ei de munc; gradul de organizare a procesului de produc ie i a muncii; calitatea condi iilor de munc i climatul social din firm; gradul de cointeresare a lucrtorilor i managerilor (realizarea unei corela ii pozitive ntre evolu ia productivit ii muncii i a veniturilor salariale); condi iile naturale. Creterea productivit ii este important att pentru fiecare agent economic, ct i pentru economia na ional. Pentru fiecare ntreprinztor creterea productivit ii are o importan economic deosebit deoarece: are loc reducerea costului total mediu, respectiv creterea profitului; crete competitivitatea firmei i a performan elor firmei; posesorii factorilor de produc ie pot ob ine venituri mai mari n condi iile cnd bunurile produse sunt vndute la aceleai pre uri sau chiar mai mici. La nivelul economiei na ionale creterea productivit ii poate duce la: producerea mai multor bunuri i servicii cu acelai volum de factori de produc ie, ceea ce permite satisfacerea mai bun a nevoilor; atenuarea tensiunii dintre nevoi i resurse; creterea prosperit ii i bunstrii unui popor; creterea competitivit ii bunurilor, pe pia a intern i extern; crete puterea de cumprare a popula iei (prin salarii mai mari i prin reducerea pre urilor); creterea salariului mediu nominal dar fr a genera infla ie (dinamica productivit ii muncii trebuie s fie superioar dinamicii salariului mediu), etc. Capitolul VII COSTUL DE PRODUC IE 1. CONCEPTUL, FORMELE I FUNC IILE COSTULUI DE PRODUC IE Producerea i desfacerea de bunuri economice necesit un anumit consum de factori de produc ie. Consumul factorilor de produc ie utiliza i de ctre productor se regsete n pre ul de vnzare a bunurilor economice ob inute, prin costul de produc ie. Costul de produc ie reprezint expresia monetar a consumului de factori de produc ie pentru producerea i desfacerea bunurilor economice. De asemenea costul de produc ie se poate defini ca totalitatea cheltuielilor, n expresie monetar, determinate de achizi ia, alocarea i
63

consumul factorilor de produc ie, pe care o ntreprindere le realizeaz pentru producerea i desfacerea bunurilor. Cheltuielile cu factorii de produc ie utiliza i i consuma i trebuie s se regseasc n pre ul de vnzare al bunurilor sau serviciilor, pentru a putea fi recuperate i, astfel, continuat activitatea economic. Pentru a rspunde la ntrebarea multipl ce, ct, cum, pentru cine s produc orice agent economic nainte de a demara o activitate economic de produc ie recurge la calculul i analiza costului de produc ie. Cunoaterea nivelului costului de produc ie reprezint o informa ie esen ial n determinarea nivelului de eficien , respectiv n luarea deciziilor. Prin urmare, costul de produc ie prin structura, mrimea i evolu ia sa reflect gradul de eficien a activit ii economice a unei firme. Tipologia costurilor de produc ie Tipologia costurilor de produc ie exprim clasificarea acestora dup o serie de criterii. 1. Dup tipul consumului factorilor de produc ie i nivelul la care se analizeaz costurile: a. Cost global, determinat de consumul global al factorilor de produc ie; reprezint ansamblul cheltuielilor antrenate de ntreaga activitate a agentului economic (CF, CV, CT) a.1.Costul global fix sau Costurile fixe totale (CF) sunt determinate pe perioad scurt de consumurile fixe. Sunt independente de nivelul produc iei. Pe termen scurt rmn constante. n aceast categorie intr cheltuieli cu: amortizarea capitalului fix, iluminat, chirii, nclzirea general, salarii pentru personalul din activit ile general-administrative, asigurri, dobnda, etc.. Dac volumul produc iei este egal cu zero, costul fix are o valoare pozitiv, deoarece va cuprinde cel pu in cota de amortizare a capitalului fix aflat n stare de nefunc ionare dar supus procesului de uzur fizic i moral. Pe termen lung, costul fix total este variabil. a.2.Costul global variabil (CV) este determinat de consumurile variabile; reprezint ansamblul cheltuielilor care depind de volumul produc iei, i se modific n acelai sens cu modificarea produc iei. n componen a costului variabil intr cheltuieli cu materii prime, materiale, combustibil, energie, salariile personalului direct implicat n activitatea productiv, etc. CV=F(Q) Dac volumul produc iei este egal cu zero, costul variabil este zero (CV=0). a.3.Costul total (CT) privete ntreaga produc ie a unei ntreprinderi i exprim consumurile totate de factori de produc ie. CT = CF + CV Costul total se mai poate calcula ca suma costurilor de produc ie (CP) i de desfacere (distribu ie CD) sau ca suma costurilor materiale (Cmat) i salariale(Csal.): CT = CP + CD
64

CT = Cmat. + Csal. Deoarece cheltuielile materiale sunt generate de consumul capitalului fix (amortizare) i consumul capitalului circulant, acestea se calculeaz dup formula: Cmat = A + Kc CT = A + Kc + Csal. Unde: A cheltuieli ocazionate de amortizare; Kc cheltuieli cu capitalul circulant
Costul fix este o linie paralel cu axa produc iei, ce pleac de la un anumit nivel al costurilor (nu din origine). Altfel spus indiferent de evolu ia produc iei, mrimea lui rmne constant. CF = CT CV i CV = CT CF Curba costului total de produc ie pleac din acelai punct cu cea a costului fix (Q = 0, CT= CF deoarece CV = 0). Costul variabil i costul total crete pe msur ce produc ia crete, dar cu rate de cretere diferite.

COSTUL
A

Fig.1. Reprezentare grafic a cheltuielilor globale fixe, variabile i totale b. Costul mediu (unitar sau pe unitatea de produs) este generat de consumul mediu al factorilor de produc ie; reprezint cheltuiala fcut de productor pentru o unitate de produs finit. Se calculeaz ca raport ntre un tip de cost global i volumul produc iei. b.1. Costul fix mediu (CFM) reprezint costul fix pe o unitate de produs. Se calculeaz prin raportarea costului fix de produc ie la produc ia ob inut, depinznd de evolu ia produc iei CFM= CFM, pe termen scurt, se afl ntr-o rela ie invers cu evolu ia produc iei. Cnd produc ia crete, CFM scade, iar cnd produc ia scade, CFM crete.
Pe termen scurt, n func ie de evolu ia produc iei, de la 0 la Q1, Q2, Q3 se ob ine curba costului fix mediu. Q=0, CFM0, corespunde punctului A pe grafic curba CFM este permanent descresctoare n raport cu produc ia ( pant negativ).
COST

Fig.2 Evolu ia CFM


65

Producia (Q)

b.2. Costul variabil mediu (CVM) costul variabil pe unitatea de produs realizat. Se ob ine prin raportarea costului variabil de produc ie la produc ia ob inut. CVM=

La un moment dat, CVM depinde de volumul costurilor variabile (CV) i de volumul produc iei (Q). Pe termen scurt, CVM: - scade cnd creterea costului variabil total (CV%) este devansat de creterea produc iei (Q%) adic (CV%)< (Q%) - crete, cnd sporirea volumului produc iei este devansat de creterea costului variabil total (Q%) <(CV%) ; b.3. Costul total mediu (CTM) reprezint totalitatea cheltuielilor determinate de producerea unei unit i de produs finit. Se calculeaz ca raport ntre costul total i volumul produc iei sau ca sum a costului fix mediu i costului variabil mediu. CTM=

= CFM+CVM

c. Costul marginal generat de consumul marginal al factorilor de produc ie utiliza i ; reprezint sporul de cheltuieli (CT) ce rezult din creterea cu o unitate a volumului produc iei (Q). Este costul ultimei unit i de produs realizat sau suplimentul de cost antrenat de producerea unei unit i suplimentare. Cmg=

=
CT = CF +CV CT = CF +CV=0+ CV= CV

CT = CF + CV CF=CF1-CF0=0

Pe termen scurt, CF nu se modific

Cmg=

= CVmg

2. Dup natura cheltuielilor, deosebim dou categorii de cost: explicit i implicit. Costul explicit include toate cheltuielile (pl ile), efectuate de ctre o firm pentru cumprarea sau nchirierea factorilor de produc ie folosi i la producerea unui anumit bun economic. n aceast categorie se includ cheltuielile cu materii prime, materiale, energie i combustibil, cu for a de munc, etc. Cheltuielile care fac parte din costul explicit reprezint pl i ctre posesorii de factori de produc ie din exteriorul firmei, ce se nregistreaz n contabilitatea firmei. Costul implicit sau costul oportunit ii, reprezint suma tuturor veniturilor care ar fi putut fi ob inute de ctre ntreprinztor de pe urma factorilor de produc ie n proprietate, n cea mai bun variant de utilizare, la care ns a renun at. Cuprinde cheltuielile inerente produc iei, care nu presupun pl i ctre ter i, ele fcndu-se pe seama resurselor proprii ale unit ii n cauz
66

(de exemplu -salariul ntreprinztorului pentru organizarea i conducerea firmei; dobnda la capitalul propriu, utilizat n activit ile agentului economic; chiria pentru cldirile proprii, puse n serviciul firmei; renta pentru terenul propriu al ntreprinztorului, pus la dispozi ia agentului economic; amortizarea capitalului fix, etc.) Sub aspect contabil, costul implicit are importan numai pentru determinarea profitului economic37, ca diferen ntre venitul total ncasat i suma dintre costul explicit i costul implicit. Func iile costurilor de produc ie: n economia de pia actual costurile de produc ie ndeplinesc urmtoarele func ii economice: 1. De informare real asupra consumului de resurse materiale, financiare i umane; 2. Func ia de eviden i control, msurnd consumul de mijloace materiale i for a de munc; 3. Costul este un indicator important ce exprim eficien a (sub forma de cost/unitate de produs, sau sub forma de cheltuieli totale i pentru calcularea ratei rentabilit ii profit). El are func ia de influen are a nivelului rentabilit ii deoarece capacitatea ntreprinderii de a produce profit este determinat de nivelul costurilor de produc ie38; 4. Este un criteriu de fundamentare a op iunilor i deciziilor privind dezvoltarea firmei, orientarea investi iilor, pornind de la nivelul minim al costului; 5. Reprezint un parametru de referin privind comportamentul productorului, o prghie de ac iune pe termen scurt/lung, st la baza determinrii optimului productorului pe termen lung/scurt; 6. St la baza stabilirii pre ului productorului (pre ul reprezint suma dintre costul produsului i profit); 7. Condi ioneaz prin pre i calitate competitivitatea produsului pe diferite pie e. Factorii ce pot duce la creterea costului pe unitatea de produs: Creterea pre urilor factorilor de produc ie [de ex. Pre urile la materii prime, n condi iile unei mari presiuni a cererii asupra ofertei (cererea mai mare dect oferta) cresc ajungndu-se la cheltuieli materiale mai mari]. Nefolosirea unei pr i din capacit ile de produc ie existente influen eaz nivelul costurilor prin intermediul amortizrii; Scderea productivit ii muncii, caz n care un volum mare de cheltuieli se va repartiza pe un numr mai mic de produse, mrindu-se astfel costul unitar al produsului; Erori n managementul ntreprinderii; Slaba valorificare a materiilor prime;
37

38

Vezi detalii n capitolul IX M.A. Georgescu, Bazele microeconomiei, Ed. Accent, 2003, p. 176-177
67

Creterea consumurilor specifice; etc Eliminarea acestor deficien e imprim costului de produc ie unitar o tendin de scdere, un rol deosebit de important constituindu-l creterea productivit ii muncii. Evolu ia costului unitar este influen at i de cum se modific ponderea unor grupe de cheltuieli n structura total a costurilor. n general, n structura costurilor de produc ie intr dou mari categorii: cheltuieli materiale (materii prime, materiale, energie, combustibili, amortizare, etc.) i cheltuieli salariale sau cu munca vie. Asupra acestor categorii de cheltuieli ac ioneaz aproximativ aceeai factori descrii mai sus. Astfel, creterea cheltuielilor materiale, respectiv creterea ponderii lor n totalul cheltuielilor de produc ie, att pe termen scurt ct i pe termen lung, are cauze multiple printre care: slaba valorificare a elementelor de capital circulant, nefolosirea capacit ilor de produc ie existente, scderea productivit ii muncii, etc. Tendin a de reducere a acestor cheltuieli este determinat de folosirea intensiv a capitalului fix, de implementarea progresului tehnic, reducerea consumurilor materiale39, chiar din faza de proiectare a produsului, etc. 2. PRAGUL DE RENTABILITATE AL UNEI FIRME Rentabilitatea economic reprezint o form sintetic de exprimare a eficien ei economice, sintetiznd ac iunea tuturor factorilor de produc ie utiliza i; n general se exprim la nivel microeconomic. Rentabilitatea reprezint eficien a activit ii economice, apreciat din perspectiva ntregului sistem de factori de produc ie utiliza i i consuma i pentru producerea i desfacerea bunurilor economice ntr-o anumit perioad. O firm desfoar activitate rentabil atunci cnd ob ine profit, adic are venituri (ncasri) mai mari dect costul total de produc ie. Rentabilitatea se poate determina: n mrime absolut, ca masa profitului, scznd din totalul ncasrilor costul de produc ie: Pr=VT-CT, unde VT- totalul ncasrilor sau cifra de afaceri (CA) CT-costul total de produc ie; Pr - profit; Dac VT>CT agentul economic ob ine profit; dac VT<CT, agentul economic inregistreaz pierdere. n mrime relativ se calculeaz prin rata rentabilit ii economice: Rata rentabilit ii=Rpr/CT=

100

Cnd o firm ncepe s ob in profit? Pentru a rspunde la aceast ntrebare trebuie s determinm, pragul minim de rentabilitate a firmei, sau punctul mort al firmei. Cunoaterea acestui

39

prin: elaborarea de norme de consum stricte; reproiectarea produselor pentru reducerea consumurilor de materiale; ob inerea factorilor la pre uri mai mici, folosirea de nlocuitori mai ieftini; perfec ionarea tehnologiilor de fabrica ie pentru micorarea consumurilor, etc.
68

prag permite ntreprinztorilor s stabileasc volumul de produc ie (i, implicit, de ncasri) de la care firma devine rentabil. Acest prag reprezint acel nivel al produc iei de la care productorul ncepe s ob in profit. Condi ia care trebuie ndeplinit n pragul minim de rentabilitate este ca ncasrile totale rezultate din activitatea economic a firmei s fie egale cu cheltuielie totale efectuate pentru ob inerea ncasrilor respective. Profitul ob inut de productor n cadrul pragului de rentabilitate este nul. Metoda analitic: Pr=0, Pr=VT-CT, dac Pr=0, rezult CA=CT VT=PuQ CT=CF+CV CVM= VT=CT CV=CVMQ CT=CF+CVMQ

PuQ=CF+CVMQ QR=

unde: Pu- pre ul unitar; QR- produc ia realizat ce corespunde pragului de rentabilitate. Pragul de rentabilitate nu se poate men ine pe termen lung deoarece grbete ieirea din competi ia pie ei; ele este conceput pe termen scurt. Metoda grafic: Dup modul de evolu ie al costului variabil total CVT, exist dou modalit i grafice de determinare a pragului de rentabilitate. A) Modalitatea liniar se construiete pe ipoteza n care costul variabil total (CVT) evolueaz direct (strict) propor ional cu volumul produc iei Q. n acest caz, toate elementele exprim rela ii liniare.
Incasri Cheltuieli

VT
VT=CT PR=O

CT profit CVT CFT

pierdere

Fig. 6. O QR producia(Q) Fig. 6.Pragul de rentabilitate (metoda liniar) Pn la nivelul QR al produc iei, ncasrile nregistrate din desfacerea bunurilor produse de o firm nu se ridic la nivelul costurilor totale de produc ie, firma desfurnd o activitate nerentabil, ob innd pierdere. La nivelul produc iei QR, firma se afl n prag de rentabilitate. De la un anumit volum de produc ie (QR) ncasrile sunt mai mari dect cheltuielile firma nregistrnd profit. Se confirm faptul c rentabilitatea este o mrime variabil de timp i spa iu, n func ie de un sistem de factori care o influen eaz i de care ntreprinztorul trebuie s in seama.
69

Factori ce contribuie la creterea rentabilit ii economice sunt40: Reducerea costurilor de produc ie (materiale i salariale); Creterea productivit ii muncii atunci cnd aceast cretere este superioar creterii salariilor nominale; Creterea volumului produc iei i realizarea unei structuri adecvate a acesteia, prin influen a indirect asupra masei profitului (creterea cantit ii produse duce la diminuarea costului fix mediu, i implicit la reducerea costului total) Men inerea sau creterea nivelului pre ului produsului realizat; Creterea vitezei de rota ie a capitalului, respectiv reducerea duratei circuitului far a mri masa capitalului utilizat. Creterea ratei rentabilit ii pentru firm este deosebit important deoarece: - Rata rentabilit ii favorizeaz orientarea structurii produc iei pe produse, ramuri i subramuri, n scopul gsirii celor care asigur cel mai mare avantaj. - Stimuleaz gestiunea prin utilizarea ra ional a resurselor. - Rata rentabilit ii contribuie la creterea interesului ntreprinztorului pentru diferen ierea produselor avnd n centrul acesteia modernizarea conceptului de calitate; - Rata rentabilit ii favorizeaz segmentarea pie ei i diferen ierea strategiilor concuren iale. CAPITOLUL VIII OFERTA 1.OFERTA: CONCEPT, TRSTURI, FACTORI DE INFLUEN Oferta individual reprezint cantitatea maxim dintr-un bun economic, pe care un vnztor inten ioneaz s o comercializeze ntr-o perioad dat de timp i la un anumit pre . n func ie de nivelul cererii existent pe pia cantitatea produs poate fi diferit de cantitatea oferit dintr-un bun . Dac se are n vedere cantit ile oferite dintr-un produs, la acelai pre , de to i productorii, se formeaz oferta total. Cantitatea dintr-un bun pe care to i ntreprinztorii sunt dispui s o produc i s o vnd de-a lungul unei perioade de timp formeaz oferta total dintr-un bun sau oferta de pia Oferta total pentru un bun sau serviciu reprezint suma tuturor cantit ilor oferite de to i productorii individuali (n) ai acestuia.
n

Ototal = Oi( p)
i =1

unde: Ototal - oferta total a unui bun sau serviciu la un anumit pre dat;
40

M.A. Georgescu, Bazele microeconomiei, Ed. Accent, 2003, p. 192-193


70

n - numrul de productori; Oi - oferta unui productor al acelui bun sau serviciu la un pre dat (oferta individual). Legea general a ofertei Rela ia de cauzalitate dintre pre ul unitar al unui bun i cantitatea oferit exprim con inutul legii generale a ofertei. Aceast lege reflect comportamentul productorului ra ional, sub forma regularit ii care exist ntre cantitatea oferit dintr-un bun i pre ul su unitar, cnd ceilal i factori ai pie ei rmn neschimba i (ceteris paribus). Ea poate fi formulat astfel: cnd pre ul unitar al unui bun crete, are loc extinderea ofertei, iar atunci cnd pre ul unitar scade, are loc contrac ia ofertei. Se constat c rela ia dintre pre i cantitatea oferit este pozitiv: P O , respectiv P O ).
Legea ofertei: Oferta se extinde cnd pre ul crete i se contract cnd pre ul scade.

Legea general a ofertei are unele excep ii cunoscute sub numele de paradoxurile legii ofertei- acele situa ii n care modificarea pre ului unitar (ceteris paribus) nu genereaz modificarea n acelai sens a cantit ii oferite. Excep ii: 1. cnd bunul adus pe pia nu se poate stoca; 2. dac activitatea de produc ie n urma creia a rezultat bunul este singura realizat de ofertant (fiind unica surs de venit a productorului/vnztorului); 3. pe pia a for ei de munc (cnd salariul crete peste nivelul de suficien , individul opteaz pentru mai mult timp liber, iar oferta de munc se reduce (valabil i invers); 4. cnd se preconizeaz modificri de pre (al i factori ai pie ei rmnnd constan i); 5. cnd productorul utilizeaz o parte din disponibilit ile financiare pentru a-i acoperi nevoile imediate (ex. plata unor datorii). Studierea rela iei ofert-pre 41 se realizeaz cu instrumentele: baremul ofertei, func ia ofertei i diagrama ofertei. Studiu de caz: 4. Baremul ofertei Alternativa Pre ul unitar Cantitatea oferit din bunul normal X de produc ie Px (u.m.) [Q0 (buc.)], conform legii ofertei A 1 14 B C D E
41

2 3 4 5
Vezi studierea rela iei cerere- pre , Capitolul V- Cererea
71

18 22 26 30

5. Func ia ofertei, exprim o rela ie pozitiv ntre ofert i pre ul unitar: Qo = 10 +4Px 6. Diagrama ofertei pentru un bun normal are pant pozitiv.

Fig.1. Rela ia ofert- pre (caz particular- caz general) Factori ce influen eaz mrimea i dinamica ofertei pe pia a unui produs: 1. Pre ul bunului oferit- oferta crete pe msur ce pre ul crete, productorii fiind motiva i de ob inerea unui profit ct mai mare. Astfel, pre ul situndu-se la un nivel mai ridicat, productorii urmresc s ofere ct mai multe produse pentru a-i spori profiturile lor. Prin creterea pre ului, diferen a dintre pre i costul de produc ie crete i prin aceasta se mrete profitul, fapt ce incit productorii la sporirea produc iei, care la rndul su, antreneaz noi venituri pe pia (Rela ia de dependen este pozitiv). 2. Costul produsului oferit: Principalul factor, sub inciden a cruia oferta crete sau scade (cand pre ul unitar este dat), este costul marginal i unitar al bunurilor produse. ntre ofert (variabila dependent) i costul marginal i mediu (variabila independent) se stabilete o rela ie negativ: diminuarea costului atrage dup sine creterea cantit ii oferite la acelai pre unitar. Situa ia este invers cnd costul mediu i marginal cresc (rela ia de dependen este negativ, astfel nct Cost O , respectiv Cost O ). Rela ia negativ cost - cantitatea oferit se explic, n special, prin dou mprejurri economice: evolu ia pre urilor factorilor de produc ie i cea a productivit ii medii i marginale nregistrate n utilizarea factorilor respectivi. 3. Pre ul altor bunuri (Pc, Pb): a) cazul bunurilor concurente -Pc (sau substituibile n ofert) care se fabric cu ajutorul acelorai factori de produc ie limita i. Dac pre ul bunului concurent Y crete, productorii acestuia vor fi dispui s achizi ioneze o cantitate mai mare de factori (inclusiv pltind mai mult pentru o unitate de factor). Efectul: pentru bunul X al crui pre nu s-a modificat rmne o cantitate mai mic din oferta total de factori de produc ie: productorii bunului X se confrunt cu dificult i n ob inerea facturilor de produc ie la nivelul cerut i ca efect, oferta din X scade. Situa ia este invers, dac pre urile bunurilor concurente scad. Oferta unui bun x se afl n rela ie negativ cu evolu ia pre urilor altor bunuri concurente y.
72

b) n cazul a dou bunuri A i B n care bunul A este principal, iar B secundar. Dac pre ul de pia al bunului principal (Pb) crete, se mrete oferta i, inevitabil, crete i oferta de bunuri secundare (dei pre ul lor a rmas neschimbat). Cantitatea oferit dintr-un bun secundar B evolueaz n rela ie pozitiv cu pre ul bunului principal (A). 4. Numrul firmelor care produc acelai bun determin n mod direct oferta total; 5. Nivelul fiscalit ii influen eaz negativ oferta: Cnd fiscalitatea (perceput asupra produc iei i/sau vnzrilor) se reduce, oferta crete; scade sau stagneaz atunci cnd fiscalitatea crete. 6. Subven iile influen eaz n sens pozitiv oferta: ea crete cnd subven iile se mresc i se micoreaz cnd subven iile se reduc sau sunt eliminate. 7. Perspectivele privind evolu ia pre urilor: Dac pre urile au perspective de cretere, oferta instantanee i cea pe termen scurt se reduc (pentru c o parte din produc ie este stocat), dar apoi cresc. Dac pre urile au perspectiv s se micoreze, oferta imediat va crete (pentru c productorii aduc pe pia att produc ia curent, ct i o parte din stocuri), dar pe termen lung se va reduce. 8. Modificarea perspectivelor de creditare- reducerea posibilit ilor de creditare poate diminua capacitatea firmelor care se mprumut de a ob ine factorii de produc ie necesari i implicit la reducerea ofertei. 9. Al i factori: starea conjuncturii economice, condi iile naturale, mai ales n domeniile unde factorii naturali au inciden e mari asupra costului i productivit ii, etc Fiecare factor specificat exercit o influen mai mare sau mai mic; unii factori influen eaz n sensul creterii cantit ii oferite, al ii n sensul scderii ei. Modificarea total a ofertei, pentru un bun i la un nivel dat al pre ului, se determin prin nsumarea algebric a influen elor par iale. Func ia ofertei pe pia a unui bun: O = f (P, Cost, Pc, Pb , Nr. firme, Fiscalitate, etc...) Sub inciden a factorilor de influen , la un pre dat diagrama ofertei se deplaseaz la dreapta (cnd crete) i spre stnga (cnd scade), ceea ce arat c oferta individual i a pie ei crete, respectiv scade, aa cum rezult din graficul de mai jos. Dac costul de produ ie crete, atunci, la un acelai pre al pie ei, oferta scade i invers. O curba ini ial a ofertei, corespunztoare pre ului P i cantit ii oferite Qo0;

Fig.2. Modificarea ofertei la un nivel dat al pre ului.


73

O1 curba ofertei n urma creterii costului de produc ie; grafic, ea rezult din translatarea parcursului O spre stnga, pe noul aliniament O1 (cruia i este proprie oferta Qo1 < Qo0), datorit faptului c o cretere a costului atrage scderea volumului oferit din marfa n cauz, la acelai pre P; O2 curba ofertei n urma scderii costului; grafic, ea se ob ine prin translatarea parcursului O spre dreapta, pe noul aliniament O2 (pentru care cantitatea oferit Qo2 > Qo0), datorit faptului c o scdere a costului aduce cu sine creterea produc iei respective, pus n vnzare la pre ul P. 2. ELASTICITATEA OFERTEI Elasticitatea ofertei exprim reac ia ofertei unui produs la modificarea pre ului i a oricreia dintre factorii si de influen . n teoria i practica economic elasticitatea ofertei n func ie de pre are o mare importan . Elasticitatea ofertei n raport de pre exprim sensibilitatea ofertei unui bun i (oferta individual sau a industriei) la modificarea pre ului unitar. Elasticitatea se apreciaz cu ajutorul coeficientului de elasticitate a ofertei n func ie de pre care se determin ca raport ntre varia ia relativ a cantit ii oferite i varia ia relativ a pre ului de vnzare.

Ceo/p=
Nota ii:

sau Ceo/p=

O0 cantitatea oferit ini ial (variabil dependent); O1 cantitatea oferit din bun, n perioada curent; P0 pre ul ini ial al bunului (variabil independent); P1 pre ul lui actual; O varia ia absolut a ofertei, ca rspuns la modificareaaprut n mrimea pre ului; P varia ia absolut a pre ului de la o perioad de timp la alta; O% varia ia procentual (relativ) a cantit ii Q; P% varia ia procentual a pre ului P;

n func ie de intensitatea reac iei ofertei la modificarea pre ului se distinge: 1. Oferta elastic la pre (sau cu elasticitate supraunitar) se modific n acelai sens cu pre ul, dar mai intens, cnd Ceo/p>1 sau Ceo/p (1; +); ; 2. Oferta cu elasticitate unitar (unitar elastic): cantitatea oferit variaz n acelai sens, dar strict propor ional, la modificarea ntr-o anumit direc ie a pre ului, Ceo/p=1; ; 3. Ofert inelastic (sau cu elasticitate subunitar), cnd Ceo/p<1 sau Ceo/p (0; 1); oferta se modific n acelai sens cu pre ul, dar mai lent; ;

74

Oferta elastic Q>P

Oferta unitar elastic Q=P

Oferta inelastic Q<P

Oferta perfect inelastic


Q<P

Oferta perfect elastic


Q<P

Oferta atipic

Cazuri extreme 4. Ofert perfect elastic (cu elasticitate infinit) o modificare infinitezimal a pre ului determin modificarea semnificativ i n acelai sens a ofertei Ceo/p; P (%) << O (%) 5. Oferta perfect inelastic (oferta cu elasticitate zero) cnd Ceo/p = 0; apare atunci cnd productorul dovedete o sensibilitate minor (uneori insesizabil pe abscis) la modificarea semnificativ, ntr-un anumit sens (mrire sau reducere), a pre ului mrfii dorite, P (%) >> O (%). Ofertele atipice: apar n cazurile n care n care P O , respectiv P O i CeO/P < 0. Gradul de elasticitate a ofertei n func ie de pre depinde de mprejurri ce in de condi iile specifice ale fiecrui productor, de strategia de pia promovat de ctre fiecare firm, de domeniul de activitate i conjunctura general a economiei. Pe lng aceste condi ii specifice, elasticitatea ofertei n func ie de pre este influn at de urmtorii factori: 1. Posibilitatea de stocare a bunurilor produse care depinde de natura mrfii, de dimensiunile spa iului de stocare solicitat i condi iile cerute, etc; 2. Costul stocrii: cnd acesta este mic, oferta este de regul elastic i inelastic, atunci cnd costul stocrii este ridicat; 3. Perioada de timp de la modificarea pre ului. Dac perioada este foarte scurt, oferta este de regul inelastic (oferta se modific doar pe seama
75

posibilit ilor de stocare); dac perioada este scurt elasticitatea ofertei n raport de pre poate fi unitar i devine elastic pe termen lung. Pe termen lung, oferta este elastic n raport de pre pentru c productorul mrete produc ia, pe baza creterii tuturor factorilor de produc ie, sau are loc intrarea de noi productori pe pia a produsului respectiv. 4. Uurin a transferrii factorilor de produc ie de la o utilizare la alta sau gradul de mobilitate a factorilor de produc ie. Cu ct gradul de mobilitate a factorilor de produc ie de la produc ia unui bun la produc ia altui bun este mai mare, cu att va fi mai mare elasticitatea ofertei bunului respectiv. De exemplu, n cazul n care pre ul produsului pe pia crete productorii sunt interesa i s mreasc cantitatea oferit. Pentru aceasta ei vor realoca factori de produc ie de la ntrebuin ri anterioare la altele noi. Dac aceast adaptare este dificil, oferta este inelastic; dac este uoar, oferta este elastic. 5. Raportul dintre evolu ia costului marginal (pe termen scurt) i a CTM (pe termen lung) i raportul evolu ia pre ului unitar (i ncasarea marginal). Dac n urma creterii pre ului unitar, productorii sunt interesa i s creasc oferta, iar costul marginal crete foarte pu in oferta va fi elastic sau unitar. Dac odat cu creterea cantit ii produse costul marginal crete sensibil, oferta va fi inelastic.

Capitolul IX VENITURILE FUNDAMENTALE ALE FACTORILOR DE PRODUC IE Produc ia reprezint rezultatul utilizrii i combinrii factorilor de produc ie. Prin urmare fiecrui factor de produc ie implicat n activitatea economic i se cuvine de drept un venit pentru serviciile prestate, iar recompensarea apare ca necesitate obiectiv pentru continuarea activit ii. n caz contrar dispare motiva ia economic a participrii factorilor de produc iie la activit ile necesare societ ii. Implicarea factorilor de produc ie n activitatea economic impune necesitatea recompensrii (remunerrii) lor, rezultnd urmtoarele venituri specifice: Din participarea direct la procesul de produc ie (salariul-ca recompensa factorului munc, profitul-pentru capitalul productiv, valorificat prin abilitatea managerial i renta, n general- pentru pmnt); Din participarea indirect la procesul de produc ie (dobnda-pentru capitalul mprumutat). 1. SALARIUL A. Conceptul i formele salariului Munca reprezint cel mai important factor de produc ie, fiind singurul factor productiv capabil s organizeze un proces de produc ie prin combinarea cu ceilal i factori de produc ie. Din acest motiv, din veniturile ob inute de firm
76

o parte se repartizeaz angaja ilor, corespunztor contribu iei acestora la ob inerea rezultatelor, sub forma salariului42. Unii economiti consider c salariul reprezint pre ul muncii, sau remunerarea factorului de produc ie- munc, pre care se formeaz pe pia , la fel ca orice alt pre . Al i economiti consider c salariul reprezint o plat pentru nchirierea for ei de munc. P. Samuelson43 afirm c omul este mai mult dect o marf, cu toate c e adevrat c omul i nchiriaz serviciile sale pentru un pre . Acest pre este nivelul salariului, care este, de departe, cel mai important pre . n func ie de pozi ia agentului economic salariul poate fi interpretat ca: salariu-cost: Pentru ntreprinztor (angajator), salariul reprezint suma pltit de acesta, n scopul de a beneficia de rezultatele ob inute n urma utilizrii for ei de munc a unui lucrtor. Pentru firm, salariul reprezint o component a costului total de produc ie, cuprinznd urmtoarele categorii: salariul individual, premiile, diferite avantaje materiale, concediile pltite, cheltuielile cu pregtirea profesional, asigurrile i impozitul corespunztor. Firmele caut s-i reduc cheltuielile cu salariile n vederea micorrii costului pe produs, astfel nct s ob in profit maxim. salariu- venit. Pentru lucrtor (angajat) salariul reprezint venitul ce revine unei persoane pentru participarea la activitatea economic, n schimbul muncii, ca factor nemijlocit de produc ie. Lucrtorii caut s ob in salarii tot mai mari n vederea maximizrii propriilor lor avantaje. Salariul reprezint principalul venit44 al societ ii, reprezentnd cea mai mare parte a veniturilor na ionale n economiile dezvoltate. Salariul condi ioneaz situa ia economic a unui numr foarte mare de locuitori. n rile cu economie dezvoltat, salaria ii reprezint peste 80% din popula ia ocupat. n Romnia, n anul 2007, din cele 9353 mii persoane ocupate doar 66% sunt salaria i (6197 mii persoane), restul reprezentnd patroni (137mii persoane), lucrtori pe cont propriu (1840 mii pers.), lucrtori familial neremunerat (1176 mii pers)45. Conform prevederilor din Codul muncii salariul reprezint contrapresta ia muncii depuse de salariat n baza contractului individual de munc. Pentru munca prestat n baza contractului individual de munc fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat n bani. La stabilirea i la acordarea salariului este
42

Termenul de salariu are o origine latin provenind din cuvntul salarium (suma ce se pltea fiecrui soldat roman pentru cumprarea srii). Salariul este o categorie istoric de natur socio-economic, ce a aprut numai n anumite mprejurri social istorice, ale existen ei unor oameni lipsi i de totalitatea condi iilor necesare desfurrii produc iei, dar autonomi, exceptnd for a lor de munc. n timp, termenul de salariu s-a pstrat cu sensul de venit bnesc, contractual, al unei persoane dependent economic, dar independent juridic, pentru munca depus. 43 P.A. Samuelson, Economics, 1973, p.570 44 Salariul nu reprezint singura surs a venitului personal, deoarece n afar de salariu, ca remunera ie pentru munca depus, venitul personal cuprinde i celelalte venituri ale factorilor de produc ie: chirii, dobnzi, dividente, pensii, ajutoare, burse, etc. 45 Anuarul Statistic al Romniei, INS, 2008, p.145
77

interzis orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexual, caracteristici genetice, vrst, apartenen na ional, ras, culoare, etnie, religie, op iune politic, origine social, handicap, situa ie sau responsabilitate familial, apartenen ori activitate sindical46. Principalele forme ale salariului 1. Salariul individual, care are dou forme: Salariul nominal (SN) suma de bani pe care un angajat o primete pentru munca prestat n anumite condi ii. Acesta poate fi pe or, pe sptmn, pe luna, brut i net (fr impozite, taxe), minim, mediu, maxim, bugetar, pe domeniu/ ramuri, etc. De regul, salariul individual brut cuprinde: salariile de baz brute, sporurile, indemnizatiile, sporurile, precum i alte adaosuri. Salariile se pltesc naintea oricror alte obliga ii bneti ale angajatorilor. Mrimea i dinamica salariului nominal depinde de o serie de factori, printre care: - raportul cerere ofert pe pia a for ei de munc; - nivelul de educa ie i instruire; - calit ile i priceperea individului; - vrsta i vechimea n munc; - mrimea i importan a efortului depus; - productivitatea muncii47; - gradul de nzestrare tehnic a muncii; - rezultatele nregistrate de firm; - implicarea sindicatului; - politica statului i interven ia autorit ii; - conjunctura economic, migra ia interna ional a for ei de munc, etc. n realitatea contemporan, determinarea mrimii salariul este abordat n contractul de munc existent i are dou limite: limita minim (inferioar) a salariului - dat de salariul minim pe economie, adic acel nivel sub care nici o firm nu poate cobor salariul. Acesta este stabilit de autorit ile centrale n func ie de standardul de trai pe care doresc s-l asigure indivizilor i de posibilit ile economiei. limita maxim a salariul care difer de la o firm la alta i este dat de nivelul productivit ii marginale a muncii. Pe termen lung, salariul nominal are o tendin de cretere, datorat creterii produsului intern brut pe locuitor (PIB)-ului pe locuitor, a productivit ii muncii, creterii costului resurselor de munc (a cheltuielilor pentru calificarea for ei de munc, transport, hran, ntre inere etc.), ridicrii
46 47

http://www.codulmuncii.ro/titlul_4_1.html Rela ia care asigur func ionalitatea sistemului economic (firm, ramur, economie na ional) este ca dinamica productivit ii muncii (IW) s fie superioar dinamicii salariului nominal (ISN): IW >ISN
78

nivelului de pregtire i formare profesional, indexrii salariilor n raport cu infla ia, etc. Salariu real (SR) reprezint cantitatea de bunuri i servicii ce poate fi cumprat cu ajutorul salariului nominal. Este un indicator al puterii de cumprare a popula iei. Necesitatea calculrii salariului real este determinat de faptul c pre urile bunurilor de consum cunosc o anumit dinamic, influen nd nivelul de trai al salaria ilor. Prin urmare, salariul real este influen at direct propor ional de mrimea i dinamica salariului nominal i invers propor ional de nivelul i dinamica pre urilor bunurilor de consum. SR

ISR=

100,
100

unde ISN - indicele salariului nominal; IP- indicele pre urilor bunurilor de consum

ISN=

100; IP =

SN0 -salariul nominal n perioada de referin ; SN1- salariul nominal n perioada de curent. 2. Salariu colectiv suma de bani ce se atribuie n mod global tuturor salaria ilor ca participare la rezultatele (profitul) acesteia. 3. Salariu social reprezint acea parte din venitul na ional, care prin politica de redistribuire a veniturilor bugetare, este transferat anumitor categorii de salaria i ce se confrunt cu riscuri mari (accidente de munc, boli profesionale, omaj, etc.).

B. Formele de salarizare Formele de salarizare reprezint modalit i de determinare a mrimii i dinamicii salariilor individuale; realizeaz legtura ntre mrimea rezultatelor muncii, partea ce revine salaria ilor, activitatea depus de ei i alte elemente de natur economic, social, psihologic sau de alt natur. Se cunosc trei forme principale de salarizare: 1. salarizare n regie sau pe unitate de timp; 2. salarizare n acord (cu bucata sau pe opera iuni);
79

3. salarizare mixt. 1). Salarizarea dup timpul lucrat (n regie) Personalul ncadrat n aceast form de salarizare este pltit dup timpul lucrat, fr a se preciza expres cantitatea de munc ce trebuie depus ntr-o unitate de timp. O anumit cantitate i calitate a rezultatelor muncii sunt subn elese pentru c ele au fost luate n calcul la ncadrarea personalului pe posturi i trepte de salarizare. Unitatea de msur este tariful mediu al unei ore de munc. Este o form de salarizare simpl de aplicat, se practic n sectoarele unde nu exist omogenitatea opera iilor sau activit ilor desfurate. Avantajele acestei forme de salarizare constau n garan ia securit ii venitului, flexibilitatea muncii i absen a constrngerii. Dezavantaje: caracterul limitat al venitului; nevoia controlului permanent; nu stimuleaz i nu conduce la creterea productivittii muncii. 2). Salarizarea n acord const n remunerarea pe opera iuni, activit i sau pe buc i dintr-un produs, nefiind fixat n mod expres durata timpului pentru efectuarea muncii respective. Aceast form de salarizare este avantajoas pentru c relev mai bine legtura dintre mrimea salariului i efortul fcut de salariat, tinde s sporeasc productivitatea, elimin nevoia de control, reducndu-se cheltuielile administrative, con ine un sistem variat de penalizri. Salarizarea n acord este uneori criticat, eviden iindu-se ca aspecte negative: starea de stres a salariatului privind nerealizarea normei, extenuarea (oboseala) salariatului, fuga dup cantitate, unori n detrimentul calit ii. n func ie de condi iile concrete, salarizarea n acord mbrac urmtoarele forme: n acord direct, cnd mrimea salariului este direct propor ional cu numrul de produse sau opera ii fcute. Salariul efectiv se calculeaz n func ie de rezultatele obtinute, inmul ind salariul stabilit pentru unitatea de produs (tarif unitar) cu volumul produc iei; n acord progresiv (regresiv) cnd peste/sub un nivel al rezultatelor tariful unitar se majoreaz (se micoreaz); n acord global, care privete o anumit echip, ce se angajeaz ca ntr-o unitate de timp s execute o lucrare n comun, imposibil de realizat individual, avnd condi iile asigurate. Se negociaz cu echipa un fond de salarii global pe lucrare sau proiect, condi iile n care acesta poate fi mrit sau diminuat i regula de repartizare pe membrii echipei. Aceast form de salarizare stimuleaz cooperarea n munc, reduce conflictele i competi ia ntre indivizi. 3). Salarizarea mixt mbin avantajele formelor de salarizare n regie i n acord. Const ntr-o remunerare fix pe unitate de timp (de regul o zi de munc) i o sum variabil, acordat n func ie de ndeplinirea unor condi ii tehnice, tehnologice, de organizare, etc.. Fiecare condi ie presupune un tarif dup importan a, volumul i calitatea produc iei ori serviciului.
80

O form de salarizare care stimuleaz tot personalul este participarea salaria ilor la rezultatele ntreprinderii: este o formul suplimentar care mrete ataamentul fa de ntreprindere i preocuparea pentru perfec ionarea activit ii. Se poate calcula i aloca un fond pentru suplimentarea salariilor n func ie de beneficiul ob inut, de creterea productivit ii muncii i de creterea capitalului prin surse proprii. Se pot distribui, de asemenea, un numr de ac iuni ale ntreprinderii cu titlu gratuit salaria ilor.

2. PROFITUL A. Conceptul i formele profitului Profitul este un venit specific unei anumite categorii de proprietari, i anume proprietarul factorilor de produc ie, ndeosebi a factorului capital, pentru efortul depus de acesta, ini iativa i riscul asumat de el n activitatea economic. Profitul poate fi privit ca fiind o rsplat a riscului i a inova iei manageriale48. La origine conceptul de profit are verbul latinesc proficere care nseamn a ntreprinde ceva, a da rezultate i deci a progresa, ceea ce explic natura pozitiv, progresist a profitului ca factor de progres i civiliza ie. Profitul este un venit rezidual, n sensul c provine din diferen a dintre veniturile ob inute i cheltuielile totale ocazionate de desfurarea activit ii. Marimea profitului unui agent economic se determin ca: masa profitului (mrimea absolut): Pr=VT-CT, unde VT- totalul ncasrilor sau cifra de afaceri (CA) CT-costul total de produc ie; Pr - profit; rata profitului (mrimea relativ), se calculeaz prin: Rata rentabilit ii economice=Rpr/CT= Rpr/CA= Rpr/K=
48

100;

100 rata comercial a profitului; 100 unde K-capitalul investit sau capitalul aflat n func iune

Fiecare inova ie de succes creeaz o surs temporar de monopol. Pe termen scurt, se ob in profituri inova ionale. Acestea sunt temporare, deoarece apar pe pia foarte repede rivalii i imitatorii. Dar, odat cu dispari ia unei surse de profit apare alta. Profiturile inova ionale vor continua s existe att timp ct are loc progresul tehnic.
81

Mrimea profitului de produs: Pru=Pu-CTM unde: Pru- profit unitar; Pu- pre unitar; CTM-cost unitar Forme ale profitului: 1. Din punct de vedere al con inutului profitul poate fi brut i net (sau admis): Pr brut=VT-CT Pr net=Pr brut-Impozit pe profit Profitul este un venit impozabil, conform legilor din fiecare ar; cine-l ob ine poate dispune de acest venit numai dup plata impozitului. n legtur cu conceptul de profit net se vorbete i despre profitul admis, ca o mrime a profitului stabilit nu att sub inciden a factorilor economici, ct institu ionali, prin decizia autorit ii statale (politica statului, ndreptat spre destina iile profitului net ob inut n diverse sectoare de activitate). 2. Din punct de vedere al contribu iei la activitatea economic: profit legitim i profit nelegitim Profitul legitim reprezint venitul meritat de ntreprinztor, pentru contribu ia la desfurarea activit ii economice. El este motivat de procese de produc ie, de management, de reducerea costurilor i pre urilor sau eforturile de depire a riscurilor. Acest profit rezult din respectarea prevederilor legale n vigoare. Profitul nelegitim (nectigat, nemeritat) reprezint suma nsuit de proprietarul unui factor de produc ie, fr ca acesta s fi participat la activitatea economic. El apare ca urmare a: nclcrii prevederilor legale, majorrii marjei de profit peste cea admis, creterii arbitrare a costurilor i pre urilor, sustragerii de la plata impozitelor, dublelor nregistrri, ctigurilor datorate unei pozi ii privilegiate pe pia [ex. profitul de monopol], politicilor protec ioniste, infla iei, economiilor neadmise la unele cheltuieli. Sub aspectul economic profitul se particularizeaz fa de celelalte venituri ale factorilor de produc ie, prin cteva caracteristici semnificative cum sunt: este un rest rmas n urma unei afaceri economice; fluctueaz n condi ii dinamice deosebite (recesiune economic sau boom economic); profitul poate fi negativ; profitul nu are o baz contractual. B. Factorii ce influen eaz mrimea i dinamica profitului: nivelul i structura costului mrfii sau serviciului (invers propor ional); nivelul pre ului de vnzare a mrfii, volumul ncasrilor realizate (direct propor ional); modul n care se mpart ncasrile din vnzarea bunurilor economice ntre posesorii factorilor de produc ie care au contribuit la ob inerea lor (cu ct salariul i renta sunt mai mari, profitul se micoreaz); volumul i calitatea serviciilor sau produselor realizate (influen pozitiv); structura produselor i serviciilor dac ele aduc sau nu profit mare; mrimea capitalului tehnic folosit pentru producerea bunurilor economice i viteza de rota ie a lui;
82

Fiecare factor de influen trebuie analizat i dimensionat nc n faza de proiectare a activit ii economice, astfel nct s se cunoasc din acest moment gradul de rentabilitate, care s fie urmrit pe toat durata activit ii respective. n mod concret, analiza financiar va trebui s reliefeze ct va costa pregtirea i demararea unei activit i creatoare de bunuri economice, care sunt resursele disponibile i cele care pot fi atrase, felul de utilizare a acestora, care va fi profitul estimat a se ob ine de la nceputul activit ii i pragul minim de rentabilitate. C. Func iile profitului49 Profitul constituie motiva ia obiectiv a ntreprinderii i proprietarilor firmelor. Principalele func ii ale profitului sunt: 1. func ia de motivare a firmelor. Profitul stimuleaz ini iativa economic, el determin acceptarea riscului; 2. func ia de cretere. Profitul st la baza creterii produc iei, a dezvoltrii firmelor, este sursa principal de autofinan are; Profiturile pot fi investite n aceeai industrie sau, prin distribuirea lor spre ac ionari, pot fi investite n industrii noi. n acest fel, profiturile creeaz posibilitatea s se ofere recompense mai mari posesorilor factorilor de produc ie, s fie stimula i acetia s se deplaseze spre industriile noi, mai avantajoase, ndeprtndu-se de ramurile nvechite, demodate sau n declin. 3. func ia de control sau barometru asupra activit ii firmelor. El indic nu numai eficien a general a activit ii agentului economic, ci i pentru fiecare etap din activitatea ntreprinderii, permi nd astfel efectuarea de compara ii, conducnd la ra ionalitate superioar. 4. func ia social, asigurnd indirect, sau direct resursele necesare pentru activit i social-culturale. 3. DOBNDA A. Definirea i calculul dobnzii Dobnda reprezint o alt form a venitului creat n societate i anume, venitul ce revine factorului de produc ie-capital bnesc i apare atunci cnd posesorul transfer capitalul su, prin mprumut, altei persoane. Capitalul bnesc ob inut prin mprumut de ntreprinztor se transform n capital fizic, cu ajutorul cruia se mrete capacitatea de produc ie i se va ob ine o cantitate mai mare de bunuri i servicii. Astfel, dobnda se pltete pentru utilizarea productiv a capitalului real. Dobnda reprezint pentru de intorul de capital bnesc mprumutat (creditor) un venit, iar pentru cel care are nevoie de capital bnesc (debitor) pentru a desfura o activitate economic reprezint un cost. De asemenea dobnda50 poate fi considerat un pre , respectiv pre ul banilor pe pia a monetar. Dobnda reprezint pre ul pe care o banc sau un alt intermediar financiar l pltete unui creditor n schimbul utilizrii banilor acestuia pentru o
49 50

M.A. Georgescu, Bazele microeconomiei, Ed. Accent, 2003, p. 227 sub forma ratei dobnzii
83

perioad de timp. Altfel spus, reprezint suma de bani pe care debitorul o datoreaz creditorului pentru suma mprumutat. Mrimea dobnzii se exprim prin: mrimea absolut a dobnzii (D) mrimea relativ a dobnzii (d) - rata dobnzii. Rata dobnzii se determin ca un raport procentual ntre mrimea dobnzii totale (D) i capitalul mprumutat (K). Ea reprezint pre ul pltit pentru a dispune de 100 unit i monetare, timp de 1 an. d= 100 Metode de calcul ale dobnzii: 1. dobnda simpl, se calculeaz doar pentru suma mprumutat pentru o perioad sub un an: D=Kdn unde: n-numr de ani; K-suma depus (sau mprumutat) 2. dobnda compus, ce presupune capitalizarea dobnzii, calculndu-se dobnd la dobnd: D= Sn-So Sn=So(1+d)n So=K So-suma ini ial depus la banc (sau mprumutat) Sn-suma ce revine proprietarului de capital la sfritul celor n ani de depozit bancar (sau de creditare). B. Principalii factori care influen eaz nivelul i dinamica ratei dobanzii: Raportul cerere-ofert pe pia a monetar Oferta pe pia a monetar provine din: economiile menajelor (depozite bancare); economiile firmelor (profitul ce urmeaz a fi investit); economiile administra iei publice (ntre momentul colectrii veniturilor bugetare i momentul cheltuirii lor, sau din excedentul bugetar) Cererea pe pia a monetar provine din partea acelor agen i economici care cheltuiesc mai mult dect venitul lor. n condi iile unei oferte relativ constante, creterea cererii pe pia a monetar determin o cretere a ratei dobnzii i invers. Rata infla iei Rata dobnzii se majoreaz odat cu creterea ratei infla iei (creterea generalizat a pre urilor). Se disting astfel dou forme ale dobnzii: 1. rata nominal a dobnzii (dnominal) =rata de pia , cea utilizat i afiat de Banca Central sau de diferitele bnci comerciale; Reprezint mrimea propriuzis a dobnzii ce include practic i rata inflatiei; 2. rata real a dobnzi (dreal ) n general, rata real a dobnzii este egal cu rata nominal a dobnzii minus rata infla iei (Ri). dreal = dnominal-Ri n condi ii infla ioniste rata real a dobnzii devine un indicator important ce st la baza deciziei de a lua un mprumut. Astfel, agentul economic care apeleaz la un mprumut pentru finan area unui proiect de investi ii urmrete ca randamentul proiectului de investi ie (sau rata profitului) s fie mai mare dect rata dobnzii.
84

Durata creditului: De regul, rata dobnzii la creditele pe termen scurt este mai mare comparativ cu rata dobnzii la creditele pe termen lung. Riscul creditului Cu ct posibilitatea de rambursare a capitalului mprumutat este mai mare cu att riscul este mai mic i, n condi iile n care to i ceilal i factori sunt constan i n ac iunea lor, rata dobnzii este mai mic. Dobnda poate fi privit ca fiind compus din: - dobnda propriu-zis, care este pre ul pltit pentru dreptul de utilizare a capitalului mprumutat; - prima de asigurare contra riscurilor, care variaz de la caz la caz. Starea economiei na ionale (criza, recesiune, stagnare, boom economic, etc) i riscul. n decursul perioadelor de boom economic, cererea pe pia a monetar tinde s creasc i ca urmare rata dobnzii ar putea s creasc, n condi iile unei oferte constante. ns n perioadele de boom economic crete i oferta de capital (chiar dac aceasta rmne n urma cererii) i, n acelai timp, se diminueaz riscul ceea ce are ca efect scderea ratei dobnzii. Asemenea influen e sunt contradictorii i n perioada de recesiune. C. Principalele func ii ale dobnzii: a) dobnda influen eaz repartizarea factorilor de produc ie, orientndu-i ctre destina iile ce asigur cea mai eficient utilizare a lor. Dobnda, n special, rata dobnzii, ajut agen ii economici s se orienteze spre cele mai rentabile i oportune investi ii (rata rentabilit ii s fie mai mare dect rata dobnzii51). b) dobnda reprezint modalitatea de a asigura bncilor recuperarea cheltuielilor efectuate i realizarea unui profit. Profitul bancar brut=Ctigul bancar=D Dp D- dobnda ncasat de banc atunci cnd acord credite; dobnda activ Dp- dobnda pltit de banc pentru depozitele bancare; dobnda pasiv De regul, rata dobnzii active este mai mare dect rata dobnzii pasive. Profit bancar net=Profit bancar=Ctig bancar-Cheltuieli de func ionare Profit net=Profit bancar-Impozit pe profit=Profit bancar-[cota de impozitare (%)Profit bancar] c) dobnda stimuleaz agen ii economici (menaje, firme, etc) s sporeasc stocul de capital, renun nd la anumite consumuri curente52. d) la nivelul economiei na ionale dobnda exercit o influen deosebit de important asupra procesului de cretere economic. Astfel, o rat a dobnzii
51

o firm este acceptabil rentabil dac rata rentabilit ii are un nivel mai mare dect cel al ratei dobnzii, practicat pe pia a monetar. n caz contrar, ntreprinztorul nu va mai fi interesat s desfoare activitatea economic, el avnd posibilitatea s fructifice capitalul pe care l de ine, prin depunerea lui la banc, ob innd acelai profit sau chiar unul mai mare, dect n situa ia n care ar investi. 52 n procesul de luare a deciziei de a economisi, oamenii se confrunt cu un compromis ntre consumul curent i consumul viitor. Cantitatea suplimentar de bunuri de consum pe care individul o poate ob ine n viitor prin reducerea consumului curent este determinat de rata real a dobnzii.
85

mic incurajeaz investi iile i consumul, care la rndul lor determin o creterea produc iei la nivel na ional, crendu-se pentru ntreprinztori condi ii de extindere a activit ii productive. Dimpotriv, o rat ridicat a dobnzii poate avea efecte opuse. 4. RENTA A. Natura i mecanismul rentei funciare Renta funciar reprezint venitul nsuit de proprietarul de pmnt, factor de produc ie cu ofert inelastic la pre , n schimbul transferului drepturilor de folosin i de uzufruct celor care lucreaz pmntul (arendailor), pe un interval de timp. Pmntul face parte din categoria de resurse, a crui rent este n exclusivitate determinat de mrimea cererii formulat pentru el. n condi iile n care oferta pentru terenurile agricole este rigid (vertical), pre ul pentru utilizarea pmntului va fi determinat n ntregime de un singur factor i anume cererea existent pentru acest factor, respectiv de cererea pentru produsele agricole ob inute de pe acesta. Cererea pentru pmnt este influen at n mod direct de productivitatea marginal a capitalului investit pe anumite suprafe e agricole: se nregistreaz o cerere ridicat acolo unde productivitatea marginal a capitalului este suficient de mare, pentru terenurile cu o fertilitate natural deosebit i o pozi ionare bun n raport de cile de acces i pie ele de desfacere. Renta funciar este ob inut ca urmare a folosirii pmntului n activitatea de produc ie agricol, sub forma venitului ce revine proprietarului acestui factor de produc ie limitat, n condi iile cnd cererea de produse agricole este mai mare dect oferta. Formele rentei funciare: 2. Renta funciar absolut reprezint renta nsuit de proprietarii funciari de pe toate terenurile intrate n circuit productiv, indiferent de fertilitatea i pozi ia lor. 3. Renta funciar diferen ial- Este renta care provine din diferen ele de fertilitate a pmntului i din avantajele care decurg din apropierea terenurilor agricole fa de pia a de desfacere sau aprovizionare. Teoria rentei funciare diferen iale a fost elaborat pe baza ctorva ipoteze: a) terenul este limitat - ipotez realist pentru c pmntul este restrictiv att sub aspect fizic, ct i n raport cu nevoile societ ii pentru suprafe e destinate agriculturii, industriei extractive, activit ii de construc ii i edilitarurbanistic; b) terenurile agricole sunt diferite ca fertilitate i pozi ie fa de cile de comunica ii, fa pie ele de aprovizionare i desfacere, ele grupndu-se n mai multe clase de calitate. c) pe terenuri identice ca mrime, dar diferite calitativ (ca fertilitate i pozi ie), investi ii identice de factori de produc ie vor conduce la rezultate diferite.
86

Sintetic, acest lucru se exprim n faptul c productivitatea medie i marginal global a factorilor de produc ie este diferit pe diferite categorii de terenuri; d) pre ul produselor agricole (i ale industriei extractive) se formeaz pe seama costurilor de produc ie (cele unitare care cuprind i profitul normal, numite costuri full) de pe terenul marginal i evolueaz n mod liber n raport de cerere i ofert. Creterea pre urilor determin creterea rentei funciare i nu invers. Renta diferen ial poate fi: rent diferen ial I, dac se formeaz ca urmare a diferen elor de fertilitate natural, deci a costurilor mai mici pe terenurile mai fertile, avnd legtur cu agricultur extensiv. Renta diferen ial se prezint din punct de vedere valoric ca diferen a dintre pre ul de produc ie reglator (cel mai mare) al mrfurilor agricole i pre ul de produc ie de pe parcelele bune i foarte bune (cel mai mic). Sporirea pre ului produselor agricole determin creterea rentei: renta diferen ial de pe terenurile cele mai bune crete pe msura creterii cererii de produse agricole. Concluzia este c rentele sunt determinate de pre i nu ele determin pre ul. O variant a rentei diferen iale este renta de pozi ie, care provine din diferen ele ntre terenuri cu privire la distan a fa de pia sau ci de comunica ie. Ra ionamentul descris este valabil i pentru renta diferen ial generat de diferen ele de pozi ie fa de pia i cile de comunica ie. Inegalit ile de pozi ie fa de pia conduc la costuri de distribu ie pe unitate diferite pe diferite categorii de teren. Pe baza aceleiai ipoteze, c cererea excede oferta, pre ul de pia se formeaz pe fundamentul celui mai mare cost unitar (al terenului cu pozi ia cea mai proast) excedndu-l pe acesta, ceea ce asigur venit pentru proprietarii funciari sub form de rent diferen ial de pozi ie: mrimea ei este cu att mai mare cu ct este mai favorabil pozi ia respectivelor terenuri fa de pie ele de aprovizionare i desfacere, fa de porturi, sta ii de cale ferat, autostrzi, silozuri etc. rent diferen ial II - se formeaz ca urmare a investi iilor succesive de capital, fcute pe una i aceeai suprafa de teren, iar diferen ele decurg din deosebirea de fertilitate economic ; este legat de agricultura intensiv. Se urmrete ob inerea unei produc ii superioare pe aceeai unitate de suprafa , mrind dozele de munc, de capital i de crea ie tehnico-tiin ific i informa ie care se ncorporeaz terenului. ns, n baza legii randamentelor descrescnde produc ia crete mai ncet dect consumul de factori, costul unitar se mrete comparativ cu cel al investi iei ini iale, pre ul de pia formndu-se pe baza costului unitar mai ridicat pentru c produsele agriculturii intensive sunt necesare pentru acoperirea cererii. Dar i legea randamentelor descrescnde ac ioneaz n forme diferite pe diferite categorii de teren n compara ie cu terenul marginal, n felul acesta apare o rent n raport cu prima investi ie care revine proprietarul funciar sub form de rent diferen ial de intensitate (sau rent diferen ial de tipul al doilea).
87

4. Renta funciar de monopol reprezint supraprofitul realizat de posesorul unor terenuri speciale, care produc n cantit i reduse recolte cu nsuiri deosebite, vndute la pre uri ridicate. C. Defini ia i tipologia rentei n teoria economic modern n sens general, renta reprezint venitul ce revine proprietarului oricrui factor de produc ie cu destina ie specific i a crei ofert este relativ inelastic sau perfect inelastic la pre , n virtutea transferului ctre o alt persoan, pe o perioad de timp, a drepturilor de folosin i uzufruct asupra factorului de produc ie respectiv. Exist situa ii n care, din motive tehnice, demografice, organizatorice, creterea cererii pentru un anumit factor de produc ie i creterea pre ului nu atrage dup sine extinderea ofertei pentru c aceasta este perfect inelastic sau rigid. Din punct de vedere material, renta se refer la excesul de rezultate (efecte) ob inut ca urmare a utilizrii unui factor de produc ie cu calit i superioare n raport cu al ii. Renta apare n teoria modern ca un plus de venit de care poate beneficia orice subiect economic care de ine un factor de produc ie cu oferta inelastic sau fix n raport cu cererea i pre ul. Renta devine astfel o categorie general care depete sfera reparti iei i apar ine n egal msur teoriei produc iei i pie elor. Regula general este c azi renta apare ca rezultat al insuficen ei ofertei n raport cu cererea i reprezint un surplus de venit pentru vnztorii anumitor factori de produc ie, produse sau servicii. Din aceast perspectiv renta are o sfer foarte cuprinztoare n condi iile contemporane, incluznd i alte forme clasice sau tradi ionale de venit. Rente ale bunurilor oferite de ctre natur a) rent minier ob inut de ctre proprietarii terenurilor pe care se organizeaz activit i care in de industria extractiv i care permit ob inerea unei productivit i mai mari dect cea din exploatarea marginal, iar cererea este n exces n raport cu oferta (pe termen mediu sau lung), ceea ce face ca pre ul s fie mai mare dect costul mediu full; b) renta pe terenurile de construc ie ob inut de posesorii acestora i ale crei dimensiuni in de intensitatea cererii i pozi ia terenului. Ea decurge din insuficien a ofertei, este foarte durabil i poate fi cedat o dat cu vnzarea terenului; c) renta funciar pentru terenurile atrase n circuitul agricol, care ine de fertilitatea i pozi ia acestora, conjugat cu dimensiunile cererii de produse agricole. Renta pentru capitalurile produse de om (maini, utilaje, amenajri durabile, licen e, brevete) n msura n care unele dintre acestea au productivit i superioare sau ofert insuficient n raport cu cererea. Renta de abilitate ce revine posesorilor unor calit i profesionale de excep ie, talente nnscute, pregtire foarte ndelungat i costisitoare. n esen , renta de abilitate este diferen a dintre venitul ob inut de posesorul unui factor de
88

produc ie cu oferta rigid (fix) i costul oportunit ii sale, adic venitul ce l-ar ob ine dintr-o ntrebuin are alternativ53. Rente ale productorilor nsuite de acei ofertan i care ntlnesc pe pia condi ii de vnzare mai bune dect anticiprile fcute; se mai numesc surplusuri (excedente) ale productorilor. Rent n genere sunt, n ultim instan , orice pl i pentru a accede la folosirea unor factori de produc ie unici sau de calitate cu totul excep ional. n msura n care aceste forme de rent au un caracter durabil ele se numesc rente economice sau rente pure. Dac au un caracter temporar se numesc cvasirente.

53

Renta de abilitate revine posesorilor de for de munc care au calit i sau nsuiri excep ionale cnd oferta de for de munc nu se modific operativ n func ie de pre . De exemplu, un manager de excep ie ctig lunar 20.000 u.m.; dac desfurnd o alt activitate, el ar ob ine 5000 u.m. lunar (sau acesta este salariul unui manager cu abilitate managerial normal), atunci renta de abilitate a managerului de excep ie (prin similitudine poate fi considerat un artist, un sportiv sau lucrtor salariat de excep ie i oricare profesie sau ocupa ie) este de 20.000 5.000 = 15.000 u.m.
89

PARTEA IV Mediul economic concuren ial Capitolul X PIE E I PRE URI N ECONOMIA DE PIA Pentru a desfura o activitate economic orice agent economic (menaj, firm, administra ie, etc) intr n rela ie cu ceilal i agen i economici, dar i cu mediul natural-geografic, social-politic i economic. Mediul economic reflect rela iile i institu iile care caracterizeaz via a economic a unei societ i, elementele sale constitutive, modul n care func ioneaz, finalit ile i mecanismele prin care este reglat activitatea economic. La baza mediului economic st sistemul de proprietate asupra bunurilor economice, modul de repartizare a rezultatelor i de adoptare a solu iilor privind problema fundamental a economiei. La ora actual, majoritatea economiilor de schimb func ioneaz ca sisteme cu pia concuren ial, ancorate pe 2 elemente fundamentale: pia a i concuren a. Calitatea mediului economic concuren ial depinde de modul n care acestea i ndeplinesc func iile poten iale. 1. PIA A - REALITATE COMPLEX I DINAMIC Pia a a aprut cu mult timp n urm, ca punte de legtur ntre productori i consumatori, extinzndu-se i dezvoltndu-se n concordan direct cu dezvoltarea i creterea productivit ii factorilor de produc ie. n general, pia a este definit, ca locul de ntlnire, mai mult sau mai pu in abstract, dintre oferta vnztorilor i cererea cumprtorilor, prima fiind forma de manifestare a produc iei n condi iile economiei de schimb, a doua exprimnd nevoile umane solvabile, nso ite deci de capacitatea oamenilor de a cumpra mrfurile oferite, i convenabile lor. n sens restrns, pia a desemneaz ansamblul tranzac iilor de vnzarecumprare dintre agen ii economici privite n corela ie cu pre ul i alte mprejurri care le determin. Ea pune n contact fizic i/sau virtual vnztorii, cumprtorii i intermediarii care i confrunt inten iile cererea, oferta i negociaz pre ul. n majoritatea tratatelor de economie, sunt acceptate urmtoarele elemente fundamentale care caracterizez pia a: pia a este un spa iu economic n care ac ioneaz aceleai persoane fizice i juridice, care constituie agen ii economici; este locul de ntlnire a vnztorilor i cumprtorilor; este locul de ntlnire a ofertei i cererii de bunuri economice; este locul unde se formeaz pre ul;
90

este cadrul de manifestare a concuren ei, iar concuren a este reglatoarea pie ei. Func iile generale ale oricrei pie e sunt multiple, dintre care cele mai importante sunt: Verific, n ultima instan , concordan a sau neconcordan a dintre volumul, structura i calitatea bunurilor oferite (produse) cu cantitatea, structura i calitatea celor cerute, respectiv necesare; Pie ele avnd rolul de a reconcilia gusturile consumatorilor cu posibilit ile tehnologice; Pia a contribuie la repartizarea eficient a resurselor existente i la reglarea economiei, ca o mn invizibil. Pia a realizeaz legtura ntre dou acte fundamentale- produc ia i consumul, separate n urma diviziunii sociale a muncii; Prin corelarea raporturilor de produc ie reparti ie schimb consum, pia a contribuie la dezvoltarea structurii sistemului pe care l reprezint. Ofer informa ii obiective i rapide tuturor agen ilor economici: Clasificarea pie elor Economia privit ca un tot se prezint ca un sistem de pie e. Configura ia acestui sistem ine de nivelul de dezvoltare economic i de cel al eficien ei economice, de institu iile, tradi iile i mentalit ile fiecrui popor, de volumul resurselor de care dispune etc. Pie ele pot fi grupate n func ie de numeroase criterii. 1. Dup spa iul economico-geografic a tranzac iilor, distingem: pia a local (regional); pia a na ional; pia a interna ional (mondial), pia a unic a UE. De re inut c pia a na ional respectiv, cea mondial nu reprezint i nu trebuie percepute ca nsumri mecanice ale celor care le preced n enumerare. 2. Dup natura bunurilor ce formeaz obiectul tranzac iilor: - Pia a bunurilor finale (satisfactorilor) bunuri corporale de folosin zilnic, bunuri de folosin ndelungat, servicii de consum personal, etc. - Pia a factorilor de produc ie (prodfactorilor), format din pia a for ei de munc, pia a resurselor naturale, pia a pmntului, pia a capitalului, pia a informa iei, pia a serviciilor manageriale, de marketing, tehnice, etc. 3. Dup modul de func ionare, deosebim: pia a pe care e nevoie de ntlnirea fizic dintre ofertan i i clien i (pia real); pia a pe care nu e necesar acest contact (pia fictiv-bursa). 4. Dup gradul de transparen : a. pia a oficial: tranzac iile sunt eviden iate n contabilitatea na ional b. pia a subteran (neagr): neeviden iat n contabilitatea na ional 5. n func ie de gradul de informare al agen ilor economici: a). pie e transparente al cror mecanism de func ionare este bine cunoscut de ctre participan i, care sunt permanent i perfect informa i asupra mecanismului i variabilelor pie ei (cerere, ofert, pre , starea concuren ei, modul de derulare a tranzac iilor, etc.) b). pie e opace asupra crora participan ii de in informa ii reduse, superficiale i izolate, iar mecanismul de func ionare nu se ncadreaz n regulile normalit ii.
91

6. Dup modul n care circul marfa de la productor la consumatorul final (conform circuitului de mai jos), distingem: a. Pia a tranzac iilor ntre productori i intermediari b. Pia a tranzac iilor dintre diferi i intermediari (angrositi i detailiti) c. Pia a tranzac iilor ntre intermediari i consumatorul final

7. Dup numrul, dimensiunea i puterea economic a participan ilor la actele de vnzare-cumprare, prezentm urmtoarele posibilit i: Oferta Cerere Numr mare Numr mic (Pu ini) Unicitate Concuren (perfect) Oligopson Oligopol Oligopol bilateral Monopol Monopol restrns i oligopson Monopol bilateral Numr mare Numr (Pu ini) mic Unicitate

Monopson

Monopson restrns i oligopol

Concuren a perfect se manifest pe pia atunci cnd exist un numr mare de att de ofertan i ct i de cumprtori. Dac exist un numr mare de cumprtori i un singur ofertant, apare monopolul; iar n cazul n care exist un numr mic de ofertan i apare oligopolul (duopol cnd exist 2 ofertan i). Prima coloan din tabel eviden iaz situa iile simetrice cu un numr mare de ofertan i: dac exist un singur cumprtor este vorba de monopson, dac exist un numr restrns de de cumprtori apare oligopsonul (duopson n cazul n care exist doi cumprtori). Monopolul bilateral este specific situa iei n care exist unicitate, n acelai timp, n domeniul cererii i al ofertei, iar oligopolul bilateral cnd exist pu ini cumprtori i pu ini vnztori. Monopolul restrns situa ia n care pentru un singur ofertant va exista un numr mic de solicitan i; monopson restrns cazul simetric. Legea cererii i ofertei exprim interdependen a cerere ofert- pre . ntr-o economie concuren ial, dac celelalte condi ii54 nu se modific, cererea pentru un anumit bun economic crete pe msur ce pre ul acestuia scade (rela ie invers), iar oferta crete pe msur ce pre ul crete (rela ie direct).
54

Veniturile consumatorilor, pre ul altor bunuri, factorii demografici, etc.


92

Cererea i oferta interac ioneaz, n sensul c oferta are un rol important n determinarea cererii pentru c: creeaz obiectul consumului, trezete noi nevoi, determin modul de consum. Pe de alt parte, cererea influen eaz oferta, o stimuleaz, productorii realiznd acele bunuri care sunt cerute pe pia . Nivelul i structura cererii i ofertei trebuie s fie n corela ie. Astfel, dac la un moment dat cererea este mai mare dect oferta, atunci o parte a puterii de cumprare rmne neacoperit, conducnd la dezechilibre bneti i la o cerere nesatisfcut, iar n condi ii concuren iale la creterea pre ului, pn cnd cererea va fi egal cu oferta. Dac oferta este mai mare dect cererea, o parte a produc iei nu va avea desfacere pe pia , se creeaz stocuri, iar productorii respectivi nu realizeaz venituri i nu-i vor putea realua activitatea. n acest caz, pre ul scade pn cnd oferta va cobori la nivelul cererii. Se impune astfel ac iunea legii cererii i ofertei, agen ii economici trebuind s urmreasc echilibrul dinamic dintre cerere i ofert. Fr exercitarea rolului adecvat al legii cererii i ofertei nu putem vorbi de o pia efectiv i de formarea liber a pre urilor, pe principii economice. 2. PRE UL- CONCEPT, TEORII, TIPURI I FUNC II Pre ul reprezint cantitatea de moned primit, respectiv pltit pentru vnzarea, respectiv cumprarea unui bun economic. Acesta este pre ul absolut. Alturi de pre ul absolut exist i pre ul relativ (PR) sau raportul de schimb, adic pre urile bunurilor a, b, c, etc.., exprimate n func ie de cel al unui bun considerat etalon sau element de referin . PRi=

unde PRi = pre ul relativ al bunului i PAi= pre ul absolut al

bunului i ; PAe = pre ul absolut al bunului etalon; Pre ul etalon este cel al unui bun asupra cruia se convine; de cele mai multe ori se fixeaz asupra salariului nominal sau asupra unor bunuri reprezentative pentru caracterizarea nivelului de trai i a calit ii vie ii oamenilor ntr-o etap istoric dat. Pre ul apare ca expresia bneasc a valorii mrfii; este privit ca expresia evalurii concrete la care circul bunurile economice. ncercnd s rspund la ntrebarea Ce msoar pre ul?", n literatura economic s-au contrurat trei teorii ale pre ului: teoria clasic, teoria neoclasic i mixt. Conform teoriei clasice pre ul i are suportul (substan a) n valoarea economic a bunurilor supuse tranzac iilor, valoare determinat de consumul de factori de produc ie i de remunera iile revendicate de ctre posesorii acestora55. Este o teorie obiectiv a valorii, potrivit creia pre ul exprim n principal condi iile de produc ie a mrfii, modul n care ea se ob ine prin combinarea i
55

Economitii care au pus bazele teoriei obiective a valorii i au dezvoltat aceast teorie sunt: A. Smith, D. Ricaro, K. Marx,etc.; acetia nu sus ineau c pre ul este identic cu valoarea, n condi ii concrete de pia pre ul poate s se fixeze la nivelul valorii economice ori s oscileze n jurul su.
93

consumarea factorilor de produc ie (costul mediu i marginal al produsului), depinznd de productor. Teoria subiectiv a pre ului-elaborat de coala neoclasic, conform creia pre ul reflect valoarea economic determinat de utilitatea marginal i raritatea respectivului bun56, respectiv cantitatea n care el se afl comparativ cu cererea solvabil. Astfel c pre ul apare ca expresie a utilit ii marginale, ct i a insuficien ei unui bun, ce determin un mecanism automat de echilibrare a cererii i ofertei.Valoarea economic i pre ul unui bun sunt cu att mai mari cu ct utilitatea marginal este mai mare i el este mai rar. Cele dou mprejurri care determin valoarea economic i pre ul utilitatea marginal i raritatea pot ac iona n acelai sens sau n sensuri diferite. Spre deosebire de teoria obiectiv a valorii, aici pre ul este explicat prin condi iile pie ei, rolul decisiv avndu-l cumprtorul. n teoria mixt sau teoria contemporan a valorii economice i a pre ului, elaborat n prima treime a secolului al XX-lea (cola de la Cambridge) se pleac de la premisa c cele dou teorii anterioare nu sunt opuse, ci doar explica ii incomplete i solu ii par iale privind valoarea economic i pre ul. Economistului neoclasic Alfred Marshall i revine meritul de a fi demonstrat c disocierea ac iunii conjugate a cererii i ofertei n formarea pre urilor este inoportun; ambele au un rol la fel de important, deoarece n absen a uneia nu se formeaz pre ul pe pia . n acest sens, Alfred Marshall se exprim plastic: A te ntreba dac valoarea i pre ul unui bun sunt date de consumul de factori de produc ie ori de utilitatea marginal i raritatea lui este sinonim cu a te ntreba dac o coal de hrtie aezat ntre lamele unei foarfece este tiat de lama de jos ori de cea de sus. Studiind problematica pre urilor, sus ine c pre ul unui bun este determinat att de cerere (aprecieri subiective) ct i de ofert (apreciere obiectiv, manifestat prin costul de produc ie a bunului respectiv), n func ie de perioada de referin . Pe termen scurt, factorul determinant al pre urilor este cererea, iar pe termen lung factorul determinant al pre urilor este oferta.

56

Adam Smith, pornind de la faptul c orice marf are valoare de ntrebuin are (utilitate) i valoare (valoare de schimb), sesiza faptul c exist mrfuri care au o utilitate ridicat, fiind esen iale pentru via , dar au o valoare unitar redus (este cazul apei); sunt altele, mai pu in necesare pentru via , care au o valoare de schimb foarte ridicat (este cazul diamantelor). Aceast contradic ie care apare pentru unele mrfuri ntre valoarea de ntrebuin are (utilitate) i valoarea de schimb (pre ) a rmas cunoscut n literatura economic sub numele de paradoxul apei i diamantelor. Viziunea neoclasic (subiectiv) a eliminat acest paradox: se apreciaz c valoarea economic (i pre ul unitar) al bunului sunt determinate nu de utilitatea total, ci de cea marginal a bunului, care este condi ionat i de gradul su de raritate. Apa are utilitate total ridicat, dar utilitate marginal redus, pentru c este relativ abundent; aa se explic de ce, n mod normal, indivizii fac eforturi reduse pentru a o ob ine i, de aceea, are un pre redus. Situa ia este exact invers n cazul diamantelor.
94

Fig. 1. Factorii pre ului n condi ii de concuren (teoria contemporan a pre ului)57
Putem spune c pre ul este determinat att de consumul de factori de produc ie, ct i de utilitatea marginal i raritatea bunului. Privit prin prisma consumului de factori, pre ul exprim interesele productorului i st la baza formrii ofertei; prin prisma utilit ii marginale i a rarit ii, el exprim interesele i punctul de vedere al cumprtorului i fundamenteaz nivelul i evolu ia cererii. Tipologia pre urilor 1) n raport de situa ia pie ei i scopului analizei pre ul poate fi privit ca o variabil dependent sau independent La baza acestui criteriu de clasificare st faptul c rela ia cerere-ofert-pre trebuie privit n dublu sens, deorece modificarea nivelului pre ului poate fi uneori cauza, iar alteori efectul modificrilor la nivelul cererii, respectiv a ofertei. n primul caz de variabil dependent, se apreciaz c pre ul este un rezultat al pie ei, care se impune agen ilor ei; fiecare este un primitor de pre . n acest caz, agen ii cererii i ofertei influen eaz pia a, n principal prin cantit i sintetizate n legile cererii i ofertei. n cel de al doilea caz, de variabil independent, pre ul este cel care influen eaz direct interesele vnztorilor i cumprtorilor, oferta i cererea: prima se modific n acelai sens cu pre ul, iar cererea, n sens contrar. 2). Dup modul n care se formeaz, pre urile pot fi: libere, administrate i mixte pre uri libere, cele care se formeaz i evolueaz pe baza condi iilor pie ei, n func ie de evolu ia cereii i ofertei. Este situa ia ideal care se ntlnete n modelul pie ei cu concuren pur i perfect; n economiile reale se tinde spre asemenea pre uri pe pie ele financiare secundare, la bursele de mrfuri, etc. pre uri administrate sunt rezultatul deciziilor i ac iunilor statului i ale altor centre de for economic (monopoluri, monopsonuri, oligopoluri, sindicate etc); pre uri mixte sunt ntlnite cel mai frecvent n statele cu economie de pia concuren ial i rezult din intersectarea mecanismului pie ei, avnd elemente
57

Constantin Popescu, Ilie Gavril, Dumitru Ciucur, Teorie economic general, vol. 1. Microeconomie, http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=464&idb=
95

ale minii invizibile cu mecanisme dirijist-interven ioniste, izvorte din reglementri legislative ale administra iilor publice (cote de taxe i impozite care se includ n pre uri, stabilirea de plafoane sau niveluri sub care unele pre uri nu pot cobor sau peste care nu pot crete etc.) i/sau din for a de care dispun anumite centre de for privat. Asemenea pre uri mixte se ntlnesc la toate categoriile de bunuri care parcurg mecanismele pie ei: salariu, rata dobnzii, tarife la servicii, pre uri engros i en-detail pentru satisfactori i bunuri de capital etc. 3. Dup raportul cerere-ofert, pre urile pot fi: Pre de echilibru- cererea i oferta sunt egale, iar cantit ile cerute egale cu cantit ile oferite; Pre ul pie ei- care poate fi mai mare, egal, sau mai mic n raport cu pre ul de echilibru, determinat corespunztor for elor economice ale pie ei. 4. Dup natura i obiectul pie ei: - pre uri ale bunurilor, serviciilor (= tarife), - pre uri ale factorilor de produc ie (salariu, dobnd, rent), - pre uri ale hrtiilor de valoare (cota ie, curs) etc.; - pre uri de licita ie; - pre uri afiate (cota ii la burs). 5. Dup consisten a schimbului: pre uri en gros (cu ridicata); pre uri en dtail (cu amnuntul). 6. Dup momentul achitrii: pre uri la vedere pltite imediat, contra mrfii livrate n acelai timp; pre uri la termen cazul livrrii ulterioare a bunurilor Principalele func ii ale pre urilor Prin func iile sale pre ul poate influen a deciziile i ac iunile agen ilor economici, pre ul reprezentnd o prghie economico-financiar de influen are substan ial a vie ii economice. 1. Func ia de informare cu privire la situa ia pie ei, la deciziile celorlalte firme din ramur; Pre ul informeaz agen ii economici asupra gradului de tensiune dintre resurse i nevoi. Creterea pre urilor absolute i relative semnific creterea tensiunii i invers. Pre urile sunt purttoare dinamice de informa ii prin care sunt coordonate deciziile productorilor i cumprtorilor; Tot pe baza informa iei furnizate de pre uri productorul decide s restrng sau s abandoneze anumite activit i. n felul acesta, el este cel mai autentic sistem de informa ii pentru alocarea i realocarea resurselor pe domenii. 2. Pre ul ndeplinete func ia de calcul, de evaluare i de msur a cheltuielilor nregistrate de subiectul economic. 3. Pentru productor, pre ul este principalul instrument prin care i recupereaz cheltuielile, i asigur profitul i creeaz premisele pentru continuarea activit ii economice ;
96

4. Func ia de stimulare prin pre a productorului (pre =cost + profit), prin motiva ia economic i psihologic ; 5. Func ia de distribuire a veniturilor (acestea din urm vor fi mai mari n cazul firmelor cu costuri mici i invers) i redistribuire a veniturilor (pre urile avnd incluse impozite indirecte). 6. Resursele fiind limitate, nu pot fi satisfcute toate nevoile; inevitabil are loc ra ionalizarea, limitarea consumului (i a gradului de satisfacere a nevoilor) i a volumului de resurse alocate fiecrui domeniu. Principalul factor de ra ionalizare n economia capitalist este pre ul. El decide pe cei care au acces pe pia (n calitate de cumprtori i vnztori). Cnd pre ul se modific, se modific i plaja acestora.

Capitolul XI CONCUREN A 1. CONCUREN A: CONCEPT, FACTORI, ROL I INSTRUMENTE Concuren a, trstura de baz a economiei de pia , este cea care atest raportul dinamic de for e dintre participan ii la tranzac ii, dinamiznd astfel ntreaga activitate economic. Concuren a reprezint un comportament specific interesat al unor subiec i de proprietate, care, pentru a-i atinge obiectivele, intr n raporturi de cooperare i confruntare cu ceilal i, fiind expresia liberei ini iative. Concuren a reprezint att o confruntare, ct i o cooperare ntre agen i economici, n vederea ob inerii unor condi ii mai bune de produc ie, de vnzare, de achizi ie a bunurilor de consum, de efectuare a opera iunilor bneti, valutare, financiare etc.. Este o competi ie pentru a ob ine avantaje (sau mcar pentru a diminua probabilitatea producerii riscurilor). Se manifest att pe pia a profactorilor (factori de produc ie) cat i pe pia a satisfactorilor (a bunurilor si serviciilor finale). Pentru ca concuren a s se poat manifesta pe pia , trebuie s fie ndeplinite 2 condi ii: libertatea formrii pre ului i existen a propriet ii private, iar drepturile de proprietate s fie riguros delimitate i garantate (condi iile concuren ei). Amploarea i dinamica concuren ei este influen at de urmtorii factori58: numrul i puterea economic a cumprtorilor i vnztorilor; gradul de diferen iere a ofertei i preferin elor; gradul de transparen a pie ei;

58

Constantin Popescu, Ilie Gavril, Dumitru Ciucur, Teorie economic general, vol. 1. Microeconomie, http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=464&idb=
97

msura n care societatea, mediul economic, social, politic, cultural sunt capabile s stimuleze ini iativa, creativitatea, riscul, spiritul de competi ie, dar i de cooperare; reglementrile privind intrarea/ieirea pe/de pe o anumit pia ; gradul de substituibilitate i complementaritate a bunurilor economice; mrimea veniturilor i mecanismele prin care acestea se ob in; nivelul de dezvoltare economic, cultural-spiritual i moral a membrilor societ ii; natura politicilor economice; amploarea tipologia i sfera practicilor anticoncuren iale; nivelul de instruire a agen ilor economici. O pia este cu att mai competitiv cu ct este mai redus capacitatea fiecrei firme de a o influen a prin pre uri, cantitate i mod de comercializare. Rolul concuren ei n economia de pia (Func iile concuren ei): 1. Asigur alocarea optim a resurselor economice i utilizarea lor eficientraritatea resurselor i posibilitatea utilizrii lor alternative, impune fiecrui agent economic s fac alegeri referitoare la resursele necesare, modul de procurare i folosire. Mecanismul concret de alocare a resurselor n cadrul unei economii de pia l reprezint concuren a; 2. Stimuleaz progresul economic: ea incit la inova ie i creativitate, care favorizeaz creterea eficien ei, economisirea resurselor, satisfacerea mai bun a nevoilor; 3. Diferen iaz agen ii economici: cei mai creativi, abili ntreprinztori ies nvingtori; ea i elimin sau i reorienteaz spre alte domenii pe agen ii imobili, conservatori; altfel spus salubrizeaz via a economic; 4. Uneori duce la diferen ierea i diversificarea ofertei, la reducerea costurilor i chiar a pre urilor de vnzare; 5. Favorizeaz ajustarea reciproc a cererii i a ofertei prin decizii autonome ale productorilor, vnztorilor, distribuitorilor i cumprtorilor; 6. Face posibil att dezvoltarea produc iei (i stimuleaz sau constrnge pe productori s gseasc solu ii pentru a lrgi pia a i a-i ameliora activitatea) ct i creterea gradului de deservire a cumprtorilor (Permite cumprtorului s gseasc furnizorul cu marfa cea mai bun i mai ieftin); 7. Atunci cnd este necorespunztor reglementat i supravegheat concuren a se poate transforma n contrariul su: genereaz risip de resurse; conduce la concentrarea exagerat a for ei economice; poate deprecia calitatea bunurilor mrfare; l defavorizeaz pe consumator etc.

98

Fig. 2. Interdependen a concuren -eficien -progres economic59 Instrumentele (mijloacele) luptei concuren iale Instrumentele care se folosesc n cadrul concuren ei au evoluat odat cu pia a i concuren a. n mod tradi ional, se consider c concuren a poate avea la baz mijloace de natur economic i extraeconomic. Instrumente economice: - reducerea costurilor de produc ie sub cele ale concuren ilor; - reducerea pre urilor de vnzare sub cele ale concuren ilor; - creterea calit ii bunurilor i serviciilor; - diferen ierea produselor (n special prin marca produsului); - reclam i publicitate; - acordarea de facilit i clien ilor: facilit i la vnzare vnzarea pe credit, dobnzi mai reduse la creditele comerciale, termene de livrare mai mici, facilit i la transport i/sau la punerea n func iune a bunului (dac e cazul), contribu ii la campanii de publicitate, etc facilit i post vzare, referitoare la termenul de garan ie, service,etc. Instrumente extraeconomice(legale i ilegale): - lansarea de informa ii false despre concuren i; - sponsorizarea unor activit i social-culturale; - falsificarea unor re ete de fabrica ie, falsificare produselor; - nclcarea prevederilor n vigoare; - presiuni morale; spionaj economic, etc. n func ie de instrumentele utilizate n rivalitatea concuren ial se identific urmtoarele forme de concuren :
59

Constantin Popescu, Ilie Gavril, Dumitru Ciucur, Teorie economic general, vol. 1. Microeconomie, http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=464&idb=
99

Concuren loial- se caracterizeaz prin folosirea mijloacelor economice n condi iile accesului liber pe pia ; Concuren a neloialpresupune utilizarea instrumentelor extraeconomice legale; Concuren a ilegal- se manifest atunci cnd n lupta concuren ial agen ii economici utilizeaz instrumente extraeconomice ilegale, n discordan cu legisla ia comercial n vigoare. 2. FORMELE CONCUREN EI n literatura economic criteriile avute n vedere la delimitarea diferitelor forme ale concuren ei sunt diverse i se refer n principal la: structura de pia sau structura concuren ial, natura i calitatea subiec ilor concuren ei; scopurile urmrite i modalit ile de realizare; localizarea geografic a pie elor pe care se manifest concuren a, etc. n analiza formelor concuren ei un criteriu deosebit de important este structura concuren ial, care este definit n func ie de: - Numrul i puterea agen ilor economici participan i la schimb; - Gradul de diferen iere a produsului, respectiv omogenitatea lui; - Fluiditatea pie ei; - Gradul de mobilitate a factorilor de produc ie; - Transparen a pie ei. n func ie de modul de manifestare a elementelor structurii concuren iale se identific 2 tipuri fundamentale de concuren : 1. Concuren (pur i) perfect 2. Concuren (impur i) imperfect 2.1. Concuren a (pur i) perfect No iunea concuren pur i perfect (sau complet) deriv din libera concuren i presupune ca: To i productorii (numeroi) s-i vnd ntreaga ofert, la pre ul pie ei, fr a putea influen a n vreun fel nivelul acestuia; To i consumatorii poten iali (numeroi) s achizi ioneze n totalitate bunurile necesare, n cantitatea dorit, la pre ul pie ei, pe care s nu-l poat modifica. Puritatea concuren ei este dat de valabilitatea simultan i cumulativ a trei condi ii: 1. Atomicitatea perfect a pie ei = dispersarea produc iei i desfacerii de bunuri economice, n cazul unui numr foarte mare de agen ii economici (productori, respectiv vnztori i consumatori, respectiv cumprtori). Fiecare dintre acetia are dimensiuni neglijabile n raport cu cea a pie ei i nu influen eaz semnificativ nici volumului ofertei/cererii, nici pre ul de pia ; 2. Omogenitatea produsului tranzac ionat: To i productorii realizeaz acelai bun omogen, cu trsturi identice (nediferen iate), creat n aceleai condi ii de acces la resurse, fr favorizri. Astfel, cumprtorilor le este absolut
100

indiferent de la care agent economic se aprovizioneaz pentru a-i satisface nevoile de consum; 3. Fluiditatea perfect a pie ei sau intrarea i ieirea libere pe / de pe pia : Accesul i micarea ntr-o ramur economic nu sunt mpiedicate prin barierele juridice, financiare sau institu ionale. Singurele condi ii sunt cele care determin nsi existen a agentului economic: acesta ptrunde pe pia cnd nivelul costului de produc ie este inferior pre ului de vnzare i prsete pia a n situa ia contrar. Perfec iunea concuren ei se regsete n ndeplinirea simultan i cumulativ a dou condi ii: 1. Perfecta mobilitate a factorilor de produc ie: Presupune libertatea i capacitatea fiecrui agent economic de a utiliza prod-factorii aa cum (i unde) consider c e mai bine, pentru ob inerea celor mai profitabile rezultate economice (ceea ce nseamn, n acelai timp, elasticitatea total a factorilor respectivi). 2. Perfecta transparen a pie ei: Se refer la informarea complet (perfect) a tuturor participan ilor la schimb, privind tipul, natura, caracteristicile produsului, pre ul produsului, nivelul, structura i evolu ia cererii i ofertei. Concuren a este considerat ca pur i perfect doar atunci cnd cele 5 condi ii sunt simultan satisfcute. Atunci cnd una sau mai multe dintre aceste condi ii nu sunt realizate apare concuren a impur sau imperfect. Acest tip de concuren apare n realitate doar n cazuri particulare, ntruct respectarea complet i simultan a premiselor de puritate i perfec iune a concuren ei e dificil. Concuren a pur i perfect reprezint o stare teoretic (model), spre care tinde pia a; are rol de model n analiza tipurilor de concuren . 2.2. Concuren (impur i) imperfect n concuren a imperfect dispar una sau mai multe trsturi ale gradului de perfec iune i/sau puritate al concuren ei perfecte Productorii i consumatorii au puteri inegale, existnd astfel posibilitatea efecturii, din partea lor, de presiuni individuale asupra pre urilor. Pie elor reale, efective, cele care se ntlnesc n economiile cu pia concuren ial, le este caracteristic concuren a imperfect. Se apreciaz c ntro ramur (industrie) exist concuren imperfect dac vnztorii, respectiv cumprtorii, fixeaz ei nii sau exercit influen e individuale asupra nivelurilor pre urilor la oferta lor sau la cererea pe care doresc s i-o satisfac. Pie ele cu concuren imperfect se prezint ntr-o mare diversitate, dar niciodat n form pur. Din diversitatea acestora, vom analiza n continuare pia a de monopol, monopolistic i de oligopol. Concuren a monopolistic

101

Teoria i practica economic atest existen a unei forme de concuren care ntrunete condi iile concuren ei perfecte cu o excep ie i anume: omogenitate produselor este nlocuit cu diferen ierea (eterogenitatea) lor. Diferen ierea produselor se realizeaz prin mbunt irea calit ii (manier real) i/sau prin modul de prezentare, ambalare, reclam, publicitate, etc (manier iluzorie). Prin diferen ierea produselor se ncearc s se imprime acestora particularit i care se pot transforma ntr-o situa ie de monopol temporar i relativ60, vnztorii putnd influen a pre ul prin politica noilor sortimente de produse. Satifac ia consumatorului este deplin, el putnd s aleg ntre productori i produse. Trsturile esen iale ale concuren ei monopolistice: - Diferen ierea mrfurilor prin care ofertantul ncearc s asigure o concordan tot mai mare a bunurilor pe care le ofer cu nevoile, dorin ele consumatorului i s-i atrag astfel clien ii; - Existen a atomicit ii cererii i ofertei; numrul de ofertan i este suficient de mare pentru ca deciziile i ac iunile individuale s fie independente de ale celorla i (aceast caracteristic apropie concuren a monopolistic de cea perfect); - Intrarea unor firme noi pe pia este relativ facil; - nlocuirea concuren ei prin pre uri cu concuren a prin produse- este trstura fundamenat a acestei forme de concuren ; - Pre ul de echilibru pe aceast pia este de regul mai mare dect cel al pie ei cu concuren perfect i mai mare dect costul marginal61. Deoarece aceast fom de concuren se desfoar ntre numeroi ofertan i, se mai numete i concuren multifirme cu produs diferen iat. La ora actual, pia a monopolistic se prezint ntr-o structur tot mai diferen iat. Pe de o parte exist structura tradi ional n care ntreprinderile mici i mijlocii continu s lucreze pentru consumatorul final62. Pe de alt parte, altele, intr n rela ii speciale cu firme mari, puternice de tip oligopol autohtone sau strine livrndu-le pe baza unor contracte ferme, anumite servicii, piese, repere, semifabricate care sunt ncorporate n produsul final comercializat sub marca partenerului oligopol. De asemenea exist i situa ii n care firmele mari subcontracteaz ctre IMM-uri o parte din comenzile pe care le ob in n urma unor licita ii sau contracte de amploare. Monopolul Monopolul reprezint acea situa ie de pia n care oferta unui bun este concentrat n for a unui singur productor (vnztor), persoan fizic sau
60

Monopolul de care dispune fiecare productor este fragil (precar), pentru c el poate fi subminat sau suprimat prin reac iile concuren ilor: copierea sau imitarea caracteristicilor intrinseci sau extrinseci ale produsului, modificare a pre urilor, o mai bun informare etc. 61 Vezi formarea pre urilor n condi iile concuren ei monopolistice, p.171-172 62 Este cazul majorit ii IMM-urilor care presteaz servicii pentru popula ie, mici productori din agricultur, mici meteugari n special din sectorul confec ii, tricotaje, prelucrri mecanice, pielrie-ncl minte, lucrri de construc ii
102

firm, care se confrunt cu o cerere atomizat, provenind de la numeroi cumprtori, fiecare cu for economic i cerere individual reduse. Caracteristicile concuren ei de monopol: Oferta este concentrat n puterea unicului fabricant al unui produs nesubstituibil (produsul s nu aib nlocuitor) Diferen ierea produselor. Existen a unui control absolut asupra resurselor i rezultatelor. Informa iile asupra costurilor, pre urilor i organizrii pie ei sunt incomplete. Existen a rigidit ii n utilizarea i mobilizarea factorilor de produc ie. Propriu-zis, manifestrile concuren iale sunt suprimate, datorit existen ei restric iilor (barierelor) la intrarea pe pia a altor posibili productori. Este minimizat, astfel, pericolul apari iei rivalilor (inexisten a concuren ei interne i externe). pre ul de vnzare superior celui din concuren a perfect, din cea monopolistic i din oligopol (pre controlat). monopolul nu poate asigura satisfacerea maxim (optim) a nevoilor de consum. Sintetiznd, monopolul poate exista doar acolo unde bunul nu are substituen i apropia i, iar furnizorul este n msur s mpiedice alte firme s-l produc. Aceste caracteristici vizeaz monopolul absolut (perfect) sau pur. Spre deosebire de monopolul perfect, cu existen neconcretizat, monopolurile care exist pe pia sunt de tip imperfect (relativ), gradul lor de impuritate fiind dat de faptul c bunurile oferite spre vnzare au, n general, nlocuitori. n realitate, majoritatea trebuin elor umane sunt satisfcute printr-o gam - mai extins sau mai restrns - de bunuri economice substituibile, fiind pu ine sau extrem de pu ine bunurile economice care nu au nlocuitori (substituen i). Monopolul pur este o situa ie limit, o stare cu totul particular; n realitate ns exist mai degrab situa ii de cvasimonopol, stri de pia n care un agent economic produce i vinde un bun care nu poate fi substituit n mare msur i n mod operativ, rapid. Altfel spus, cvasimonopolul apare atunci cnd o firm aduce pe pia un bun a crui elasticitate ncruciat (de substituire la pre ) este foarte slab. Dac avem n vedere varianta simetric, a unicit ii cumprtorului i atomicit ii ofertei vom vorbi despre monopson. n aceast situa ie, cumprtorul este cel care poate influen a pre ul i nivelul produc iei. Clasificarea monopolurilor 1. Dup obstacolul la intrarea pe pia : monopol natural rezult din faptul c func ionarea mai multor firme n ramur ar cauza nregistrarea de pierderi (investi ii suplimentare); situa ie temporar cnd, n lipsa unui program de protec ie, firmele mici i mijlocii dintrun domeniu sunt eliminate de pe o anumit pia de ctre o firm mare,

103

puternic, care de ine economii de scar63 substan iale sau sunt preluate prin mijloace economice, sub form de fuziuni i absorb ii sau asocieri, dnd natere la o form de monopol natural; monopol geografic apare ca urmare a de inerii controlului asupra unor factori de produc ie (resurse) clar delimitate ca areal; monopol institu ional (administrativ) are la baz reglementri legislative, care dau (de obicei statului) dreptul exclusiv asupra produc iei i/sau comercializrii unor bunuri [interzicerea de ctre autorit i a apari iei altor agen i n ramur (ex. transportul i distribu ia energiei electrice, industria de aprare, transportul aerian i pe calea ferat)]; monopol tehnologic rezult ca urmare a legiferrii dreptului de proprietate industrial; monopol asupra mrcii comerciale (asupra know-how-ului) deriv din faptul c imaginea productorului confer necesitatea protejrii ei64. 2. Dup gradul de coordonare: monopol propriu-zis oricare variant de mai sus; monopol for at situa ia oligopolului cu coordonare perfect, care, n baza unor acorduri formale sau informale, referitoare la partajarea resurselor, cotele de produc ie, nivelul pre urilor, etc., converge spre comportamentul tip monopol. 3. Dup criteriul temporal: monopol permanent; monopol temporar (provizoriu) ex. un productor aduce pe pia un produs absolut nou (monopol absolut), dar n timp aceast situa ie se poate schimba complet la apari ia unui bun similar, creat de o firm mai puternic. 4. Dup gradul de discriminare: monopol nediscriminant; monopol discriminant prin pre uri diferite (discriminare prin pre )65, aplicate n func ie de clasa social a cumprtorului, tipul clientului, zona geografic .a
63

Economia de scar permite n anumite domenii i n anumite condi ii scderea costurilor de produc ie ntr-o msur att de mare nct alte firme, cu un volum mai redus de activitate (de exemplu intreprinderile mici i mijlocii) nu ar putea ajunge la o asemenea performan 64 Monopolul tehnologic i asupra mrcii comerciale deriv din dreptul de exclusivitate, de licen sau drept de editor (copyright), marc de comer , care se acord legal inventatorilor, autorilor, compozitorilor etc. pentru a se bucura de uzufructul propriet ii intelectuale o anumit perioad de timp; 65 Nu toate diferen ele de pre uri reprezint discriminri de pre uri. Diferen ele de pre ntre vnzrile cu ridicata i cu amnuntul, cele care variaz n func ie de sezon sau pentru energia electric furnizat pe timp de zi, de noapte i n momentele de vrf de sarcin etc. sunt determinate de diferen ele de costuri. Ele nu sunt discriminri. Sunt discriminatorii acele diferen e care se bazeaz pe evaluri diferite ale cumprtorilor aceluiai produs. Ele sunt expresia faptului c cererea pie ei este o variabil nonomogen: diferite categorii de cumprtori au structuri i intensit i diferite ale trebuin elor, elasticitatea cererii difer ntre diferite categorii de cumprtori. De exemplu, ntr-o sal de teatru unde ruleaz o pies de teatru n premier i n care se practic pre uri mai mici pentru studen i, pensionari (pentru care accesul ar fi prohibit la pre urile normale).
104

Diferen ierea politicii de pre n monopol poate fi: -geografic (ex. deosebirile la tarifele telefonice, conform unor zone prestabilite); - temporal (ex. pre uri i tarife diferite, n sezon/extrasezon); - personal (ex. onorariile unor medici, dup venitul pacien ilor sau tarifele pentru manifestrile culturale, dup vrsta / provenien a social a spectatorilor). Pia a cu concuren de oligopol Oligopolul desemneaz situa ia unei pie e pe care numrul productorilor/ vnztorilor de bunuri similare sau diferen iate este relativ redus (c iva ofertan i), iar cel al cumprtorilor este mare (realizndu-se atomicitatea cererii). Situa ia n care oferta i pstreaz caracterul de atomicitate iar cererea este redus la un numr restrns de consumatori, se numete oligopson. Pe pia a de oligopol, oferta este asigurat de un numr relativ mic de firme ntre care nu exist diferen e semnificative sub aspectul nzestrrii tehnice, for ei economice, nivelului costului mediu, gradului de interna ionalizare a activit ii. Fiecare vnztor reprezint o firm mare, cu o for economic, tehnologic i financiar ridicate, de ine o pondere important n oferta total. Dei ofertan ii n-au posibilitatea controlului asupra pre urilor, ei au capacitatea de a influen a pia a n mod direct (prin deciziile privind pre ul, cantitatea, publicitatea, lansarea n modele noi, modul de comercializare etc.), i indirect (prin reac iile pe care le are la ac iunile concuren ilor). Oligopolul reprezint structura de pia cea mai rspndit n rile dezvoltate66 din punct de vedere economic. Se nregistreaz un grad mare de concentrare economic, la industriile n care cteva firme asigur majoritatea vnzrilor totale din ramur: o el, aluminiu, ciment, automobile, bunuri electocasnice avioane, produsele petroliere, tehnica electronic de calcul, igaretele, produsele alimentare cu un grad ridicat de prelucrare, majoritatea materiilor prime neagricole, medicamentele, energia electric, etc. Caracteristica fundamental a oligopolului o reprezint interdependen a ac iunilor productorilor, n sensul c deciziile luate cu privire la amplasarea n teritoriu, pre ul produsului, cantitatea produs i profitul realizat de un ofertant, depind de reac iile celorlal i ofertan i existen i pe pia . Este foarte important anticiparea corect a reac iilor adversarilor. Pe aceast pia barierele de intrare pentru noii concuren i sunt foarte puternice. Pot exista bariere tehnice (de inerea de licen e, brevete etc.), financiare (privilegii speciale cu marile institu ii financiare i de credit care sunt
66

Gradul de oligopolizare este diferit n func ie de industrie (domeniu), remarcndu-se tendin a de cretere a raportului de concentrare, adic (frac iunea) din produc ia i vnzrile totale ale unei na iuni care sunt controlate de partea cea mai reprezentativ a firmelor dintr-o industrie . Iat cteva cifre relevate: n economia SUA 1000 din firme- cele gigant, asigur 60 % din PIB, iar celelalte circa 12 milioane, produc 40 % din PIB-ul american; Pe plan mondial, produc ia de autovehicule este asigurat de 150 de firme. Dou dintre ele, General Motors i Ford produc aproximativ 1/3 din toate autovehiculele oferite pie ei, iar 75 % din produc ia mondial se asigur doar de ctre zece companii;
105

piedici pentru eventualii nou veni i) i organizatorice (contracte de exclusivitate cu furnizorii de anumite materii prime, cu re eaua comercial cu amnuntul, dar mai ales cu cea en-gros); dac intrarea n ramur ar fi facil, pia a ar deveni monopolistic. Principalele forme de oligopol Cnd produsele diferitelor firme sunt omogene intrinsec (ciment, o el, energie electric, energie termic, i ei), exist un oligopol pur. n acest caz, se manifest n special concuren a prin pre , interdependen ele reciproce vor fi mai mari, deoarece orice modificare a pre ului unei fime va produce efecte substan iale asupra vnzrilor concuren ilor i i va determina pe acetia s reac ioneze. Cnd bunurile sunt de acelai gen, dar diferen iate intrinsec sub aspect func ional (autovehicule, tehnic electronic de calcul, servicii financiare juridice i de consultan economic etc.), structura de pia se numete oligopol eterogen (diferen iat). n acest caz modificrile de pre vor avea efecte directe mai reduse asupra celorla i concuren i. Cu ct gradul de diferen iere al produselor este mai mare cu att gradul de dependen reciproc va fi mai redus. Datorit interdependen ei ac iunilor productorilor, oligopolul are un comportament strategic i se confrunt cu o dilem fundamental: s adopte un comportament de cooperare sau de confruntare cu celelalte cteva firme din industrie. n func ie de modul de manifestare a legturilor reciproce dintre firmele care ac ioneaz pe pia a de oligopol, respectiv gradul de coordonare, se ntlnesc dou forme extreme de oligopol: A) oligopol noncooperant, bazat pe rela ii de confruntare deschis. Oligopolul cu comportament noncooperant" este specific situa iilor n care pia a de oligopol este n curs de constituire ntr-o anumit ar. Firmele oligopol dintr-o industrie sau din industrii cu produse uor substituibile intr ntr-o concuren deschis sub forma rzboiului pre urilor, inclusiv prin forme violente, soldat cu dispari ia unora dintre combatan i i cu slbirea for ei economico-financiare a nvingtorilor, facilitnd astfel intrarea pe pia a unor agen i economici din afara industriei, de regul o firm strin, cu for economic ridicat, ce-i poate nvinge pe vechii combatan i, eliminndu-i de pe pia . Practica economic demostreaz c un asemenea tip de comportament nu este exclus la companiile moderne, dar el este foarte rar. B) oligopol cooperant, bazat pe rela ii de cooperare" limitat, din interes. Oligopol cooperant se bazeaz pe existen a unor n elegeri, exprese sau tacite, dar confiden iale, asupra unor aspecte importante, dar limitate, prin care participan ii i asum comportamente comune sau similare, comportamente (i n elegeri) aflate adeseori la limita legii sau n conflict cu ea. Obiectul acordurilor dintre concuren i l poate reprezenta: nivelul pre urilor de vnzare, nivelul produc iei, fixarea ofertei pe baza unor cote fixe de produc ie i/vnzare, pentru fiecare firm pe o anumit pia , sau mpr irea
106

pie elor de desfacere (fiecare firm putnd beneficia de pe o pozi ie de monopol pe pia sau segmentul de pia ce-i revine), etc. n cadrul oligopolului cooperant ntre firmele oligopol prin aceste n elegeri nu se elimin concuren a: regula general este renun area la concuren a prin pre , folosindu-se metode mult mai subtile i rafinate, precum: publicitatea, acordarea de avantaje cumprtorului pentru men inerea i atragerea clientelei, service-ul etc., scopul imediat fiind manipularea cererii. Comportamentul cooperant sau necooperant pe care firmele l au influen eaz decisiv mecanismul de formare i micare a pre ului pe pia a de oligopol, iar msurile autorit ilor trebuie ndreptate spre a men ine oligopolurile n competi ie i nu n complicitate.

107

PARTEA V FUNDAMENTELE MACROECONOMIEI Capitolul XII ECONOMIA NA IONAL 1. ECONOMIA NA IONAL I MACROECONOMIA Activitatea economic se desfoar de ctre oameni n societate, n cadrul unor colectivit i organizate. n procesul dezvoltrii istorice aceste colectivit i umane au cunoscut, n mod continuu, procese de transformare, devenind ceea ce numim astzi economii na ionale. Apari ia i dezvoltarea economiei na ionale marcheaz pentru fiecare ar n parte, etape mai mult sau mai pu in definite ale progresului, pe calea spre ob inerea celor mai bune rezultate ntr-un domeniu sau altul. Conceptul de economie are n primul rnd n elesul de activitate fundamental a societ ii, desfurat n scopul satisfacerii necesit ilor umane de bunuri i servicii. Economia este privit n primul rnd ca un ansamblu de activit i umane desfurate n sfera produc iei, reparti iei, schimbului i consumului bunurilor economice (bunuri materiale i servicii). Plecnd de la aceast defini ie, economia na ional poate fi definit ca fiind ansamblul activit ilor i interdependen elor economice la nivel macroeconomic i microeconomic, coordonat n plan na ional, prin mecanisme proprii de func ionare. n sens general, economia na ional reprezint un sistem generalizat, complex de activit i economico-sociale, aprute i desfurate ntre diveri subiec i (agen i economici), ntr-un cadru statal determinat din punct de vedere istoric, economic i social-politic, pe suportul resurselor (componenta cantitativ) i al mobilurilor comportamentale manifestate (componenta calitativ). Aceste activit i interac ioneaz i se condi ioneaz reciproc ntr-o re ea care debuteaz la nivel micro-, continu la cel mezo- i apoi la nivel macroeconomic, interesul na ional fiind elementul fundamentul ce le unete i le orienteaz67. n cadrul economiei na ionale, sistemul activit ilor economico-sociale este structurat: Pe sectoare economice (structura68 orizontal)
Postelnicu Gheorghe (coordonator), Economie politic, vol.2, Univ.Babe Bolyai, Fac de tiin e Economice, Cluj-Napoca, 2000 ; Dic ionar de economie, Bucureti, Ed. Economic, 2001, p.179 68 Structura economiei reflect totalitatea elementelor ei componente i rela iile multiple dintre acestea privite n interdependen a i integralitatea lor.
67

108

sectorul primar: agricultura, silvicultura, piscicultura, industria extractiv cu toate ramurile ei;sectorul secundar: industria prelucrtoare i construc iile; sectorul ter iar: transport i telecomunica ii; servicii financiar bancare, de asigurare, de management i consulting, etc; sectorul cuaternar: informa iile, cercetarea tiin ific, softuri, etcpe tipuri de agen i economici (potrivit Sistemului Conturilor Na ionale) pe ramuri i subramuri de activitate pe trepte de agregare vertical (structura vertical) microeconomia-studiaz totalitatea proceselor i fenomenelor economice care se structureaz la nivelul agen ilor economici i verigilor administrativ-locale; mezoeconomia - studiaz fenomenele i procesele economice care au loc la nivelul ramurilor, subramurilor, zonelor economice; macroeconomia-studiaz via a economic la nivelul ntregii ri; mondoeconomia - vizeaz fenomenele economice la nivel mondial

Elementele principale luate n considerare la caracterizarea sistemului economiei na ionale sunt: A. Avu ia na ional n general, avu ia na ional este definit ca totalitatea produselor muncii omeneti stocate la un moment dat, inclusiv valoarea resurselor naturale regenerabile sau neregenerabile (sau totalitatea bunurilor de care dispune o na iune la un moment dat). Cuprinde bunuri materiale acumulate n decursul anilor (tangibile), bunuri nemateriale (intangibile), resurse naturale, resurse umane i mijloace financiare. Ele pot fi prezentate valoric, pe total na iune i pe sectoare institu ionale (firme, menaje, institu ii financiare, etc.) Avu ia na ional difer de la o ar la alta, att ca mrime ct i ca eficacitate a ei, cunoscut fiind faptul c existen a unei avu ii fizice nu garanteaz ci doar favorizeaz un nivel de via ridicat. B. Agen ii economici; C. Diviziunea social a muncii i structura pe ramuri; D. Sistemul rela iilor de produc ie; E. Rolul statului n economie; F. Mecanismul de func ionare i conducere a economiei; G. distribu ia avu iei na ionale, reparti ia final a bunurilor i serviciilor produse H. Participarea la diviziunea interna ional a muncii la circuitul economic mondial I. Alte elemente Desfurarea nentrerupt i articulat a economiei na ionale este asigurat de func ionarea circuitului economic. Circuitul economic reprezint un ansamblu integrat, de form circular al fluxurilor reale i monetare, care concretizeaz interac iunile de natur tranzac ional dintre agen ii economici componen i ai unei economii na ionale.
109

Dei unii specialiti consider c economia na ional presupune, de fapt, realitatea economic oglindit n termenul, relativ recent, de macroeconomie, considerm c ultimul concept, cumuleaz comportamentele individuale ale tuturor agen ilor economici care-i desfoar activitatea ntr-un cadru economico-statal; se refer att la ac iunile concrete propriu-zise, dar mai ales la inter-rela ia lor cu ansamblul din care fac parte. De asemenea macroeconomia presupune agregarea comportamentelor individuale ale agen ilor economici dintr-o ar, cu ajutorul unui complex de factori care prestabilesc i determin func ionarea eficient a economiei na ionale. Macroeconomia69 se concentreaz n primul rnd asupra analizei calitative a mecanismului de func ionare al economiei na ionale, a corela iilor dintre variabilelor macroeconomice, punnd un accent deosebit pe aspectele de msurare a influen elor directe i indirecte dintre acestea avnd ca scop fundamentarea tiin ific a deciziilor de politic economic. Macroeconomia, fiind o disciplin nchegat ntr-o viziune sistemic, ne d posibilitatea cunoaterii comportamentului economic n perioadele de expansiune i recesiune, a consumului, economiilor i investi iilor, a performan elor economiei, a dinamicii produc iei, a ratelor dobnzii i profitului, a ratei infla iei i omajului, a politicii fiscale, cheltuielilor publice i monetare, a balan ei de pl i, a bugetului de stat, a datoriei interne i externe, a echilibrului i dezechilibrului economic general. Altfel spus, macroeconomia concentrndu-se asupra aspectelor func ional calitative reprezentate de activitatea economic la nivel na ional, studiaz nu doar actele i faptele realizate de agen ii economici ci i elementele ce le determin acestora un comportament sau altul, o reac ie sau alta, cercetndu-le n indisolubila legtur cu mediul (mediul ecologic, mediul intern economic, social politic i mediul interna ional economic social-politic). Prin urmare, macroeconomia se ocup cu studiul structurii, func ionalit ii i comportamentului de ansamblu al sistemului economiei na ionale, n strns legtur cu sistemul economiei mondiale i mediul nconjurtor, n scopul determinrii volumului total de bunuri i servicii i a tuturor variabilelor macroeconomice care-l influen eaz70. Macroeconomia, afirm P. Samuelson71, se ocup cu studiul comportamentului economic n ansamblu i are n vedere nivelul total al produc iei, al ocuprii for ei de munc i al pre urilor dintr-o ar. Astfel obiectivele fundamentale ale macroeconomiei sunt: - Un nivel ridicat i cu tendin de cretere a produc iei interne (a PIB-ului real); - O ocupare superioar a for ei de munc (omaj sczut)
69

Cuvntul macroeconomie provine din grecescul makros care nseamn mare, implicnd c se refer la probleme de dimensiune mult mai mare dect cele ale microeconomiei (mikros- mic). 70 Bcescu Marius, Angelica Bcescu- Crbunaru, Macroeconomie intermediar, Ed. Universitar, Bucureti, 2004, p.35 71 P. A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Economie, Editura Teora, Bucureti, p.462 (traducere dup edi ia original publicat n SUA n anul 1995)
110

- O valoare stabil sau n uoar cretere a nivelului pre urilor, cu pre urile i salariile determinate de cererea i oferta, exprimate pe pie ele libere; - Echilibrarea balan ei externe de pl i (echilibrul extern). Indiferent de orientarea doctrinar n gndirea macroeconomic, s-a conturat o concep ie de baz, unanim recunoscut, prezentat n figura nr.2. Se observ c cererea i oferta agregat sunt conceptele de baz ale macroeconomiei i totodat elementele de baz n determinarea produc iei totale de bunuri economice precum i n determinarea nivelului general al pre urilor i a ocuprii for ei de munc. Aceast schem simplificat a concep iei de baz a macroeconomiei eviden iaz principalele elemente i conexiuni pe care trebuie s le studieze teoria macroeconomic, i care vor fi dezvoltate n capitolele urmtoare.

Moneda Cererea agregat Producia (PIB real)

Cheltuielile i impozitele

Alte fore

Interaciunea dintre cererea i oferta agregat

Ocuparea i omajul

Nivelul preurilor i costurilor Producia poteni al Capital, munc, tehnologie Oferta agregat

Preurile i inflaia

Echilibrul extern

Fig. nr.2. Cererea i oferta agregat determin principalele variabile macroeconomice Sursa: P. A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Economie, Editura Teora, Bucureti, p.462 Analiznd din perspectiv istoric, concep iile macroeconomice cu privire la realizarea echilibrului economic ntr-o economie na ional, acestea se pot grupa n trei coli de gndire: - coala liberal (clasic i neoclasic) care sus ine c pie ele func ioneaz cel mai eficient, lsate n mod liber (principiul minii invizibile, legea debueelor sau legea lui J.B. Say);
111

- coala interven ionist (doctrina keynesist) care sus ine c interven ia statului n economie, prin politica economic, poate mbunt i, n mod semnificativ func ionarea economiei na ionale; - coala neoliberal (liberalismul neoclasic), n care se gsesc idei din ambele coli anterioare, dar interven ia statului se face numai pentru asigurarea creterii economice echilibrate. 2. REZULTATELE ACTIVIT II LA NIVEL MACROECONOMIC Indicatorii macroeconomici exprim rezultatele ob inute de agen ii economici ntr-o anumit perioad de timp, la nivel na ional. Indicatorii macroeconomici se determin printr-un proces complex care include culegerea datelor de la agen ii economici, sistematizarea acestora pe ramuri, sectoare de activitate, categorii de bunuri materiale i servicii, sintetizarea i generalizarea acestora pe ansamblul economiei na ionale72. n prezent indicatorii macroeconomici de rezultate se determin i se analizeaz dup Sistemul Conturilor Na ionale (SCN) sau contabilitatea na ional, sistem de calcul i analiz macroeconomic, care rspunde cerin elor informa ionale i de analiz macroeconomic ale societ ilor bazate pe economia de pia . Alturi de acest sistem n statistica interna ional i na ional a fost aplicat Sistemul Produc iei Materiale (SPM), sistem specific societ ilor bazate pe planificare centralizat. Conturile economiei na ionale reprezint un ansamblu de conturi n care sunt eviden iate multitudinea tranzac iilor economice efectuate la nivelul economiei na ionale, n scopul de a furniza informa iile necesare analizei modului de func ionare a mecanismului economic precum i fundamentrii politicii economice. Sistemul conturilor na ionale prezint urmtoarele particularit i: - este o metod de nregistrare i prezentare cantitativ a economiei; - este o reprezentare cantitativ sintetizat i agregat a realit ii economice; - realitatea economic reflectat n SCN se grupeaz dup caracteristici de spa iu (conturi na ionale n profil na ional, plurina ional - de exemplu SCN pentru Comunitatea Economic European) i timp (trimestrial, anual, pe mai mul i ani sau la un moment dat); - eviden iaz, prin con inutul su, dimensiunea i structura unei economii bazate pe pia ; - folosete tehnica contabil, principiul dublei nregistrri, conturile nregistrnd pe de o parte resursele iar, pe de alt parte, folosirea acestora. Indicatorii sintetici ai rezultatelor macroeconomice calcula i n SCN se diferen iaz dup mai multe criterii:
72

Constantin Anghelache, Ion Capanu, Indicatori macroeconomici.Calcul i analiz macroeoconomic, Ed. Economic,Bucureti, p.98
112

a). n func ie de componentele luate n calcul: - indicatori globali, care cuprind ansamblul produc iei realizate; - indicatori sub form brut, care cuprind doar bunurile finale, excluznd consumul intermediar; - indicatori sub form net, cuprind valoarea bunurilor finale diminuat cu consumul capitalului fix. b) n func ie de criteriul apartenen ei teritoriale i na ionale, se calculeaz: - produs intern, care cuprinde rezultatele tuturor agen ilor economici care i desfoar activitatea n interiorul unei ri, indiferent de na ionalitatea lor. - produs na ional care cuprinde rezultatele agen ilor economici na ionali, indiferent de locul unde i desfoar activitatea (att n ar ct i n strintate) c) n func ie de pre urile utilizate i comparativitatea lor n timp: - indicatori nominali, calcula i pe baza pre urilor curente, fapt ce nu permite compararea rezultatelor n timp; - indicatori reali, calcula i pe baza pre urilor constante sau comparabile, respectiv pre urile existente la un moment dat, considerat perioad de referin . Principalii indicatori macroeconomici sunt: produsul global brut, produsul intern brut, produsul intern net, produsul na ional brut, produsul na ional net, venitul na ional, venitul personal, oferta i cererea agregat. Produsul intern brut (PIB) este indicatorul de baz pentru msurarea rezultatelor activit ii economice n SCN. PIB reprezint valoare bunurilor economice finale realizate n economia na ional, de ctre agen ii economici na ionali i strini, pe parcursul unei perioade de timp, de regul un a. PIB=PGB Ci sau PIB =(VAB)intern, unde Ci- consum intermediar; VAB- valoarea adugat brut intern Consumul intermediar (Ci) reprezint valoarea bunurilor, altele dect bunurile de capital fix i a serviciilor destinate pie ei, consumate pentru a produce alte bunuri economice. Din punct de vedere a contabilit ii na ionale, totalul veniturilor (PIB) se descompune pe urmtoarele categorii de utilizri (metoda cheltuielilor): consum final efectiv (consum final individual efectiv al gospodriilor popula iei i consumul final colectiv al administra iilor publice - CF), formarea brut de capital fix (FBCF) sau investi iile brute (Ib), varia ia stocurilor (VS), exportul net de bunuri i servicii. Exportul net (export import) exprim diferen a ntre valoarea bunurilor i serviciilor exportate i valoarea celor importate. PIB=CF+FBCF+VS+(Export-Import) PIB nominal-PIB real PIB poate fi exprimat utiliznd dou categorii de pre uri: pre uri curente i pre uri constante sau comparabile. PIB nominal se ob ine prin exprimarea bunurilor i serviciilor finale luate n calcul n pre uri curente iar PIB real prin
113

exprimarea acestor bunuri economice n pre uri constante (pre uri curente ale perioadei anterioare). Pentru o economie n care se ob in n bunuri economice finale, PIB nominal rezult din nsumarea valorii curente a bunurilor economice finale iar PIB real se ob ine pondernd cantit ile curente cu pre urile unei perioade anteriore, considerat drept referin , astfel:
n n

PIBnominal = pi1 qi1


i =1

iar PIBreal = pi0 qi1


i =1

Deoarece PIB nominal poate crete att datorit creterii pre urilor dar i datorit creterii cantit ilor realizate, creterea lui nu reflect ntotdeauna mbunt irea condi iilor de via i a bunstrii economice. PIB real crete doar ca urmare a creterii cantit ii realizate, pre urile rmnnd constante. Raportul dintre PIB nominal i PIB real reprezint deflatorul PIB, cu ajutorul cruia se poate determina evolu ia pre urilor n cadrul economiei na ionale:
Deflatorul = PIBnoreal al 100 PIB PIBmin

Cererea agregat (AD) reprezint ansamblul cerin elor solvabile de bunuri economice manifestate pe pia a na ional ntr-o anumit perioad. Cererea agregat, reprezint valoarea total planificat sau dorit a cheltuielilor n economie ntr-o anumit perioad de timp, fiind determinat de nivelul general al pre urilor i influen at de nivelul investi iilor interne, exporturile nete, cheltuielile guvernamentale, func ia consumului i masa monetar73. Prin urmare, putem s considerm c cererea agregat (AD) este suma dintre consum (C), investi ii (I), cheltuieli guvernamentale (G) i export net [Export-Import (XM)], adic suma dintre diferitele categorii de cheltuieli ce se realizeaz din totalul veniturilor: AD= C+I+G+(X-M) Altfel formulat, cererea agregat reprezint totalitatea cheltuielilor agregate pe care agen ii economici inten ioneaz s le efectueze ntr-o anumit perioad, n raport cu veniturile agregate i nivelul general al pre urilor. Oferta agregat (AS) reprezint cantitatea total de bunuri i servicii pe care firmele din interiorul unei ri sunt dispuse s o produc i s o vnd ntr-o anumit perioad de timp dat, n func ie de nivelul general al pre urilor. Nivelul ofertei agregate poate s difere de cel al produc iei poten iale, produc ie corespunztoare utilizrii complete a factorilor de produc ie. Oferta agregat cuprinde oferta intern (provenind de la agen ii economici care i desfoar activitatea n ar) i oferta din strintate sau oferta provenind de la productorii na ionali i una provenind de la productorii strini. Echilibrul macroeconomic se realizeaz atunci cnd cererea agregat este egal cu oferta agregat.

73

P. A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Opera citat, p.887


114

P Oferta agregat (AS)

E- punctul de echilibru macroeconomic; Pe- nivelul de echilibru al preurilor Ye- venitul de echilibru P - Nivelul general al preurilor

Pe

Cererea agregat (AD) Venitul naional real (Y)

Ye

Figura nr.3. Modelul de echilibru macroeconomic AD-AS Intersec ia dintre curba cererii agregate i curba ofertei agregate determin nivelul real al venitului de echilibru i n acelai timp nivelul de echilibru al pre urilor, conform fig. 3 care reprezint modelul de echilibru macroeconomic AD-AS, concept cheie n teoria macroeconomic modern (model ce va fi prezentat detaliat n capitolul Echilibru macroeconomic). n esen , echilibrul macroeconomic este definit de P. Samuelson ca acel nivel al PIB la care cererea agregat planificat este egal cu oferta agregat planificat. n aceast situa ie nivelul agregat (planificat) al consumului, cheltuielilor statului, investi iilor i exporturilor nete este egal cu valoarea corespunztoare cantit ii de bunuri pe care firmele sunt dispuse s le vnd la pre ul curent74. Cunoaterea indicatorilor macroeconomici permite caracterizarea dezvoltrii economice i msurarea performan elor economice, fundamentarea msurilor de politic economic i elaborarea strategiilor de dezvoltare economic 3. CONSUMUL I INVESTI IILE- COMPONENTE ALE CERERII AGREGATE Pentru a n elege via a economic, trebuie s n elegem mai nti for ele care ac ioneaz n spatele consumului i investi iilor, ca elemente componente ale cererii agregate. Condi ionarea reciproc dintre consumul curent i investi iile pentru viitor joac un rol important n determinarea echilibrului macroeconomic. Astfel pe termen scurt, atunci cnd consumul i investi iile cresc, produc ia i gradul de ocupare cresc i ele. Pe termen lung, distribuirea venitului na ional ntre consum i investi ii are o influen major asupra dezvoltrii economice durabile. A. Consumul - element esen ial al cererii agregate A.1. Defini ie, categorii i func ii
74

P. A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Opera citat, p.894


115

Consumul reprezint aceea parte din venitul disponibil alocat pentru achizi ionarea de bunuri i servicii n vederea satisfacerii unor nevoi personale sau colective. Reprezint fluxul cheltuielilor menajelor, administra iilor publice i a altor agen i economici pentru bunuri i servicii ce produc o anumit utilitate ntr-o perioad de timp determinat. n defini ia Consumului final efectiv dat de statistica na ional i interna ional se specific c acesta cuprinde bunurile i serviciile achizi ionate de ctre unit ile institu ionale rezidente pentru satisfacerea direct a nevoilor, individuale sau colective, ale membrilor colectivit ii75. Partea din venitul disponibil neconsumat sau necheltuit n prezent i destinat a sus ine venitul viitor reprezint economiile. tiind c YD=C+S atunci S=YD-C Pentru determinarea consumului la nivel macroeconomic vom analiza n prealabil comportamentul de consum al menajelor, deoarece n analiza macroeconomic se ncepe prin a analiza activitatea economic la nivel individual i apoi se procedeaz la o agregare a rezultatelor individuale pentru a eviden ia modul de func ionare al economiei n ansamblu. Determinarea consumului la nivel na ional este important, n primul rnd, pentru c consumul reprezint o component important a cererii agregate iar n al doilea rnd pentru c ceea ce nu este consumat (economiile) este disponibil pentru a fi investit, iar investi iile reprezint motorul creterii economice pe termen lung. n al doilea rnd, cunoaterea comportamentului de consum i cel de economisire reprezint elemente cheie n n elegerea creterii economice i a ciclurilor economice. n func ie de mai multe criterii consumul poate fi structurat astfel: a). Dup subiectul consumului: - consum privat, realizat de menaje (o persoan, o familie sau o asocia ie) - consum public sau guvernamental, care cuprinde cheltuielile curente pentru achizi ionarea de bunuri i servicii de care are nevoie statul i institu iile sale, b). Dup obiectul consumului: - consum material, format din consumul de bunuri alimentare i consumul de bunuri nealimentare; - consum nematerial sau consum de servicii. c). Dup durata consumului: - consum propriu-zis sau consum de bunuri de folosin curent, bunuri care i pierd utilitatea printr-un singur act de folosin ; - consum de bunuri de folosin ndelungat, bunuri care se utilizeaz i satisfac o anumit nevoie ntr-o perioad de timp mai mare. d). Dup modul de procurare a bunurilor care fac obiectul consumului: - consum de bunuri marfare - autoconsum (consumul bunurilor produse chiar de utilizator). Studierea consumului, ca nivel i structur, se realizeaz cu ajutorul bugetului de familie. Acesta reprezint un sistem de eviden prin care se nregistreaz sistematic i cronologic, veniturile, n func ie de sursa de
75

Anuarul Statistic al Romniei, INS, 2004, p.120

116

provenien (din munc, din surse bugetare) i cheltuielile, dup destina ia lor: hran, locuin , transport, sntate, nv mnt, etc. Cheltuielile pentru consum, n general, se mpart n bunuri de folosin ndelungat (autovehicule, echipamente de uz casnic, etc), bunuri de uz curent (alimente, mbrcminte i articole vestimentare, energie, etc) i servicii (locuin e, activit i gospodreti, transporturi, asisten medical, etc). Dimensiunea sectorului serviciilor devine din ce n ce mai mare pe msur ce nevoile primare sunt satisfcute, iar sntatea i educa ia solicit o parte mai mare din bugetele familiale. Structura cheltuielilor pentru consumul personal difer de la o ar la alta i de la o perioad la alta. De asemenea, consumul difer de la o familie la alta, deoarece fiecare familie dispunnd de un anumit venit va fi preocupat s-i procure bunuri i servicii care s-i permit ob inerea unei satisfac ii maxime. Func iile consumului n economie: - orientarea obiectivelor produc iei; - realizarea scopurilor agen ilor economici; - satisfacerea direct a nevoilor materiale i spirituale ale popula iei; - recunoaterea utilit ii bunurilor economice create; - determinarea modificrii contribu iei muncii la crearea venitului na ional; - consumului reprezint o condi ie a creterii calit ii nivelului de trai, principala component a calit ii vie ii. Indicatorii care reflect calitatea vie ii, din punct de vedere a consumului, sunt: consumul pe locuitor care reflect nivelul mediu al consumului de bunuri economice i se determin ca raport ntre consumul total (CT), pe grupe de mrfuri, ntr-o ar, ntr-o anumit perioad de timp i numrul mediul al popula iei unei ri (P) C/ loc. =
CT P

indicele costului vie ii (Icv) care reflect modificarea medie a pre urilor bunurilor materiale i tarifelor serviciilor consumate respectiv utilizate de I cv = Qi1 Pi0 , popula ie, ntr-o anumit perioad unde Qi1-cantitatea de produse i servicii (i) consumate n perioada curent; Pi0- pre urile i tarifele practicate n perioada de referin , pentru produsele i serviciile ( i ) Dac indicele costului vie ii scade n timp are loc o cretere a nivelului de trai i invers, dac se constat n timp o cretere a indicelui costului vie ii atunci nivelul de trai scade. A.2 Factorii care influen eaz consumul i economiile Mrimea cheltuielilor destinate consumului personal depinde att de factori direc i sau obiectivi ct i de factori subiectivi sau indirec i. factorii obiectivi ce influen eaz consumul pot fi: mrimea i dinamica venitului (nominal, real i net); modificarea raportului dintre venitul curent i cel prognozat; modificarea ateptrilor n ceea ce privete raportul dintre consumul prezent i consumul n viitor, datorit schimbrilor care au loc n puterea de cumprare a
117

banilor, rata dobnzii76 i datorit altor riscuri (de exemplu: incertitudinea duratei de via , plata unor impozite, incertitudini externe, etc); modificarea politicii fiscale, prin influen a pe care o are asupra venitului disponibil. factorii subiectivi (indirec i) care influen eaz nclina ia spre consum: - dorin a oamenilor de a crea o rezerv bneasc pentru situa ii neprevzute, ceea ce determin reducerea consumului prezent n favoarea consumului viitor; - dorin a de a ob ine dobnzi sau alte venituri n viitor; - influen a pozitiv sau negativ a altor indivizi, consumatori ai aceleiai categorii de bunuri; - apari ia unor noi produse; - dorin a de apropiere a nivelului de via cu cel al popula iei nstrite, prin apelarea la unele rezerve bneti formate n timp; schimbri n sistemul de referin a cumprtorului (evolu ia nevoilor, cerin elor personale, etc.) - sentimentul accentuat de libertate, dorin a de a lsa motenire, avari ia, preocuparea pentru ac iuni speculative i comerciale (spirit de afaceri), etc. To i aceti factori subiectivi pot influen a negativ sau pozitiv consumul, respectiv nclina ia spre consum. Dac mobilurile subiective stimuleaz menajele i administra iile publice s nu consume o parte din venit atunci se creeaz economii. Factorii care influen eaz agen ii economici s nu consume reprezint factori (mobiluri) care-i determin s economiseasc. n acest sens, J.M. Keynes77 n lucrarea The General Theory of Employment, Interest and money (1936), sus ine c exist 4 mobiluri care influen eaz nclina ia spre economisire: spiritul de afaceri, nevoia de lichidit i, dorin a de propire, pruden a financiar. n urma ac iunii factorilor subiectivi i obiectivi, J. M. Keynes afirm c, de regul, o parte crescnd din venit este economisit atunci cnd venitul crete peste nivelul necesar satisfacerii nevoilor primare ale individului i familiei sale. Dac venitul scade pn la un nivel foarte sczut, consumul poate s se reduc mult mai pu in dect acesta i poate deveni chiar mai mare dect venitul, dac se apeleaz la rezervele constituite anterior. Rela ia dintre venit i consum are la baz legea psihologic fundamental a lui Keynes, conform creia, de regul i n medie, o dat cu creterea sau diminuarea venitului, oamenii nclin s-i mreasc sau s-i reduc consumul, dar ntr-o propor ie mai mare. Astfel dac venitul disponibil crete (Yd), atunci crete i consumul dar ntr-o propor ie mai mic (Yd>C) i invers dac venitul disponibil se diminueaz, consumul va urma aceeai traiectorie, dar ntr-o propor ie mai mic.

76

De regul se consider c ntre mrimea ratei dobnzii i cheltuielile de consum exist un raport invers propor ional. 77 J.M. Keynes, Teoria general a folosirii minii de lucru, a dobnzii i a banilor, Ed. tiin ific, Bucureti, 1970, p.136
118

B. INVESTI IILE Investi iile au un dublu rol n macroeconomie: n primul rnd, reprezint component instabil a cheltuielilor influen nd, prin modificrile pe care le nregistreaz, nivelul i dinamica cererii agregate. Aceasta va determina nivelul produc iei pe termen scurt i ocuparea for ei de munc. n al doilea rnd, efectuarea investi iilor duc la acumularea de capital (creterea stocului de cldiri, echipamente, etc) care contribuie la creterea produc iei poten iale a rii. Astfel, investi iile influen eaz att produc ia pe termen scurt, prin modificarea cererii agregate, ct i produc ia pe termen lung, prin influen a pe care o are procesul de formare a capitalului asupra produc iei poten iale i ofertei agregate. La ora actual conceptul de investi ie trebuie privit n sens larg. n acest sens, investi iile se pot defini ca fiind totalitatea cheltuielilor private i publice destinate men inerii i creterii stocului de capital. Stocul de capital este format din stocul de capital fizic i stocul de capitalul uman. Stocul de capital fizic este format din stocul de capital productiv (maini, utilaje, cldiri productive, etc), din stocul de imobile i din stocurile materiale. Stocul de capital uman este alctuit din stocul de sntate, stocul de instruc ie i stocul de educa ie Tot n sens larg, investi ia reprezint orice decizie de cheltuire care duce la dobndirea unui activ, n vederea ob inerii n viitor a unui flux de lichidit i, i care are ca scop creterea avu iei proprietarilor ntreprinderii. Din punct de vedere tiin ific se face distinc ia ntre trei termeni: investi ia propriu-zis sau investi ii productive (reale); plasament de capital - achizi ionarea din economii a titlurilor de valoare imobilelor, metalelor pre ioase, care se bazeaz pe creterea pre ului (cursului) lor n viitor; tezaurizarea sau pstrarea neproductiv a unor obiecte sau valori. n macroeconomie, termenul de investi ie (n sens restrns) este folosit pentru a desemna suplimentri ale disponibilului de active productive, constituind investi ii doar ac iunile n care se creeaz capital real. Dei n sfera investi iilor sunt incluse i investi iile financiare acestea nu au ca rezultata sporirea capitalului i avu iei societ ii ci doar o schimbare a dreptului de proprietate. Astfel, n sens economic, investi iile reprezint ansamblul cheltuielilor orientate spre achizi ionarea bunurilor de capital, care spre deosebire de bunurile de consum nu satisfac n mod direct nevoile umane ci contribuie la crearea de noi bunuri indiferent de natura acestora. Aceste investi ii se numesc investi ii reale, adic n bunuri fizice de capital. Investi iile reale reprezint una din cele patru componente ale cererii agregate. n sens restrns, Keynes definete investi ia ca un adaos la capitalul sau la patrimoniul personal existent, rezultat din folosirea unei pr i a economiilor ob inute din activitatea perioadei respective, indiferent dac se refer la elemente de capital fix sau circulant, la capital lichid sau la bunurile aflate n proprietatea menajelor.
119

Cunoscnd concep ia keynesist conform creia venitul unei perioade corespunde, pe de o parte, unei cereri de bunuri de consum i unei cereri de bunuri de investi ii, adic Y=C+I, iar pe de alt parte, unei valori egale de venit destinat consumului i economiilor, adic Y=C+S, rezult c investi iile i economiile reprezint un excedent peste cheltuielile de consum iar economiile sunt egale cu investi iile. Cu privire la modul de realizare a acestei egalit i, n teoria economic exist controverse. Astfel economitii clasici i neoclasici sus in c aceast egalitate se realizeaz automat prin mecanismul pie ei, ceea ce presupune ca: oferta de bunuri economice este maxim; cererea de consum i cererea de investi ii este cea mai mare posibil i for a de munc disponibil este complet utilizat (rata omajului 0 sau egal cu rata natural a omajului). Spre deosebire de acetia keynesitii sus in c statul, printr-o politic economic adecvat poate asigura acest echilibru dintre economii i investi ii. Factorii care influen eaz mrimea i dinamica investi iilor la nivel macroeconomic 1). La nivel macroeconomic creterea ratei dobnzii poate s duc la renun area la unele proiecte de investi ii, n schimb reducerea ratei dobnzii stimuleaz investi iile. Investi ia agregat este invers propor ional cu rata dobnzii. Rata dobnzii reprezint costul capitalului, n varianta simplificat i anume costul suportat cnd resursele necesare finan rii investi iei sunt mprumutate i costul de oportunitate, cnd se utilizeaz o parte din resursele proprii pentru investi ii. 2). O investi ie va aduce venituri suplimentare n cazul n care contribuie la creterea vnzrilor. La nivel macroeconomic atunci cnd crete nivelul produc iei (sau PIB), investi iile au i ele o tendin de cretere, deoarece agen ii economici productori au nevoie de capacit i i echipamente de produc ie suplimentare. Pe de alt parte, scderea produc iei duce la scderea investi iilor. Aceast dependen este descris de principiul acceleratorului. Func ia investi iilor se poate scrie sub forma : I=f(Y) 3). Ateptrile i ncrederea n economie reprezint un alt factor determinant al investi iilor. Acelai nivel al ratei dobnzii poate corespunde unor niveluri diferite ale investi iei n func ie de pesimismul sau optimismul investitorilor. 4). Nivelul investi iilor este de asemenea influen at de ritmul introducerii progresului tehnic, astfel c apari ia unor tehnologii moderne, ameliorarea metodelor de produc ie i mbunt irea calit ii produselor constituie un impuls pentru creterea investi iilor 5). Politicile economice implementate n ara respectiv pot influen a nivelul i dinamica investi iilor, prin instrumente ca: impozite i taxe, subven ii, rata dobnzii. Politica de investi ii poate fi direct n ceea ce privete investi iile publice i indirect n ceea ce privete investi iile private. Efectele realizrii investi iilor la nivel macroeconomic: - creterea ofertei agregate (cantitativ, calitativ i structural);
120

- introducerea progresului tehnic cu consecin e directe asupra productivit ii; - modernizarea echipamentelor existente; - crearea de noi locuri de munc; - mbunt irea condi iilor de munc i de trai, etc. Investi iile eficiente produc un efect de antrenare propagat n economie formndu-se un lan de ac iuni succesive, n sensul c investi iile realizate ntr-o activitate creeaz posibilitatea folosirii mai bune a capacit ii de produc ie din alte domenii de activitate, determinnd creterea produc iei i a veniturilor, fr ca aceast cretere s fie rezultatul direct al investi iei ini iale.

CAPITOLUL XIII PIA A MONETAR I INFLA IA 1. PIA A MONETAR: DEFINI IE, CARACTERISTICI. Pia a monetar, ca o component a pie ei na ionale n ansamblu, are rolul de a asigura ntlnirea cererii de moned, exprimat de agen ii economici care au cheltuieli mai mari dect disponibilit ile lor, cu oferta de moned, care provine de la acei agen i economici care, la un moment dat, au o cantitate de moned temporar disponibil. ntlnirea cererii cu oferta de moned se realizeaz n principal, prin intermediul bncilor i institu iilor financiare, care au un rol intermediar, activitatea lor economic incluzndu-se n sfera serviciilor, iar scopul lor este de a ob ine profit. Pia a monetar este constituit din rela iile, institu iile i prghiile prin intermediul crora se realizeaz mobilizarea resurselor bneti, din sectoarele n care ele depesc necesit ile perioadei respective i transferarea lor spre sectoarele care au nevoie de moned. Altfel spus este pia a capitalurilor pe termen scurt unde se ntlnete cererea de mprumuturi cu oferta de resurse financiare. Obiectul pie ei monetare l constituie masa monetar i schimbul de lichidit i, iar rolul pie ei este de a compensa excedentul cu deficitul de disponibilit i bneti, pe termen scurt, existent la diferi i agen i economici. Pia a monetar poate fi privit sub dou nivele: 1) Pia a monetar na ional - care cuprinde ansamblul tranzac iilor bneti desfurate prin intermediul monedei na ionale a unui stat, ntre reziden ii acestuia din urm; 2) Pia a monetar interna ional, care se refer la circuitul pe plan mondial al disponibilit ilor bneti generate de rela iile inter- ri. Trsturile pie ei monetare:
121

1) Este o pia pe care se realizeaz opera iuni pe termen scurt, de regul, fr restric ii cantitative n privin a obiectului lor; 2) Se refer la nsemne monetare cu o lichiditate mai ridicat; 3) Prin ceea ce presupune (institu ii, mijloace, componente) are trsturile unei pie e eterogene; 4) Volumul tranzac iilor desfurate i frecven a schimburilor este foarte mare; 5) Cuprinde segmente de pia specifice instrumentelor utilizate; 6) Are n componen structuri bine dezvoltate, integrate pe orizontal i vertical; func ioneaz pe baza unor proceduri monetar-bancare i comerciale reglementate, cu grad nalt de institu ionalizare; 7) Subiec ii pie ei monetare au o mare varietate, dar actorii principali sunt: bncile, trezoreria, multiplele institu ii monetar financiare, operatorii propriuzii i intermediarii; 8) Condi ia esen ial pentru ca un subiect economic s fie admis pe aceast pia este bonitatea, respectiv solvabilitatea; etc. 2. ROLUL BNCILOR I A ALTOR INSTITU II MONETAR FINANCIARE N ECONOMIE Bncile i celelalte institu ii financiare n ultimele decenii, au cunoscut, pe de o parte, un simplu proces de dezvoltare i diversificare, iar pe de alt parte, un proces de universalizare a func iilor pe care le ndeplinete fiecare unitate bancar. Din simple intermediare ntre participan ii la via a economic, bncile au devenit un agent economic ce gestioneaz instrumentele monetare i prghiile financiare ale rii. Bncile ndeplinesc urmtoarele func ii: A). func ii active: - acordarea de mprumuturi agen ilor economici non-financiari, care ndeplinesc condi iile de bonitate financiar. Sursa mprumuturilor o constituie capitalul propriu i disponibilit ile temporare atrase ale clien ilor; - gestionarea (administrarea) conturilor deponen ilor; - organizarea nfiin rii de societ i comerciale i plasarea titlurilor de valoare ale acestora (pia a financiar primar); - deschiderea de credite; crearea de instrumente financiare proprii; scontarea cambiilor, etc. B). func ii pasive - primirea i pstrarea n conturi de depozit a sumelor (economiilor) depuse de agen ii economici (persoane fizice i juridice); - efectuarea de pl i i viramente pe baza ordinului clien ilor; - reglarea i conducerea opera iilor i serviciilor de cas pentru clien i: onorare de cecuri, schimb valutar, plasamente; C) Pe lng func iile tradi ionale, bncile contemporane ndeplinesc func ii noi, macroeconomice. Asigur cadrul necesar emisiunii suplimentare de moned i retragerii acesteia, respectiv, gestioneaz moneda na ional. Au posibilitatea de
122

a crea putere de cumprare adi ional, de a dimensiona creditul consim it, realizeaz intermedierea financiar la nivelul economiei na ionale i gestioneaz fluxurile monetare n ansamblul lor, ceea ce le confer un rol strategic deosebit n economie. Un sistem bancar dezvoltat cuprinde trei tipuri de organisme monetarfinanciare: Banca Central, bncile specializate i alte institu ii de profil A). Banca central (Banca de emisiune) sau banc de rang I, este o institu ie cu o pozi ie special n sistemul bancar al rii, ce creeaz i gestioneaz puterea de cumprare n ar. Prin intermediul ei se realizeaz politica monetar, de pl i, de credit i valutar a rii. Principalele atribu ii ale Bncii Centrale sunt: emisiunea monedei na ionale divizionare i a bancnotelor; crea ia monetar, inclusiv prin intermediul refinan rii bncilor comerciale; stabilirea puterii monedei na ionale i stabilitatea relativ a pre urilor; fixarea cursului de schimb al monedei na ionale; controlul datoriei publice; emisiunea de instrumente de credit; asigurarea i reglarea masei monetare aflate n circula ie; influen area direct sau indirect a ratei dobnzii; primirea i pstrarea rezervelor de aur ale statului; administrarea rezervelor bugetare i valutare a rii; reprezentarea statului n rela iile financiare interna ionale; concentrarea rezervelor bneti ale bncilor comerciale i acordarea, pentru ele, de credite i de servicii specifice; opera ii de decontare ntre bncile comerciale; Resursele Bncii Centrale provin din: capital propriu; depuneri ale bncilor specializate; depuneri ale statului i ale firmelor; emisiuni de bancnote; alte surse atrase. B). Bncile specializate, de rangul II, n raport cu banca Central. Aceste institu ii desfoar opera iuni precis conturate i se pot diferen ia dup mai multe criterii: 1). Dup con inutul principal al activit ii, dup statut i capitalul subscris: bnci publice i bnci private; 2). Dup specificul opera iunilor: bnci comerciale, bnci industriale i bnci agricole; 3). Dup sfera teritorial de cuprindere: bnci locale (na ionale) i bnci interna ionale. Bncile comerciale sunt agen i economici financiari, cu scop lucrativ, ce ofer capital altor agen i economici, pe baza resurselor bneti atrase dar i a capitalurilor proprii. Spre deosebire de Banca Central unde capitalul social apar ine n ntregime statului, bncile comerciale sunt organizate ca societ i pe ac iuni al cror obiect de activitate l constituie atragerea i formarea de depozite bneti, acordarea de credite, efectuarea de servicii bancare pentru agen ii economici i a altor opera iuni bancare. C). Alte institu ii de credit specializate. Aceste se refer, n general la urmtoarele categorii: bncii cooperatiste, societ i de asigurare, societ i cu scop de finan are (a vnzrilor pe credit, a construc iilor, etc.), uniuni de credit, negociatori ai obliga iunilor emise de stat, firme care se ocup cu scontarea poli elor, etc.
123

Trezoreria, privit ca o personificare financiar a statului, este n primul rnd, casierul - adic face ncasri bugetare i execut cheltuielile publice. Situa ia sa este direct influen at de cea a bugetului de stat, deoarece n caz de deficit aceast institu ie trebuie s acopere nevoile de finan are ale statului i s gireze datoria public. n cazul n care ncasrile fiscale se dovedesc insuficiente pentru a finan a ansamblul sarcinilor sale, trezoreria dispune i de alte surse, cum ar fi: - depozitele la vedere ale agen ilor economici nonfinanciari; - depozitele obligatare ale coresponden ilor trezoreriei (organisme publice, colectivit i locale, bugete anexe); - mprumuturi obligatare; - emisiune de bonuri de tezaur; - sprijinul bncii centrale. Exercitarea func iilor specifice le permite bncilor desfurarea unor opera iuni ce se desfoar pe cele dou paliere ale economiei cel monetar i cel real. Dintre acestea o importan deosebit o prezint o reprezint opera iunile de creditare. 3.OFERTA I CEREREA DE MONED Oferta de moned reprezint disponibilit ile monetare i instrumentele de plasament, pe termen scurt, concentrate n principal la bnci i care pot fi puse la dispozi ia agen ilor economici. Cantitatea de bani existent n economie, adic masa monetar (ca stoc) are dou componente importante: - baza monetar sau disponibilit ile bneti propriu-zise(numerarul)- acele instrumente monetare ce se caracterizeaz printr-o lichiditate perfect, ce pot stinge imediat o datorie sau mijloci o tranzac ie comercial - disponibilit ile semimonetare (moneda scriptural)- acele instrumente de plasament ce necesit realizarea unui numr de opera iuni pentru ca posesorul lor s ajung la banii lichizi, ceea ce presupune timp, fr s existe riscul diminurii cantit ii de inute de posesor. Oferta pe pia a monetar este alimentat mai ales de ctre bnci, care au capacitatea de a crea bani. Diferitele componente monetare sunt create i puse n circula ie de : Banca central, Banca comercial i Trezoreria. Bncii Centrale i revine responsabilitatea de a crea numerarul (bancnotele i monedele metalice) prin emisiunea monetar. Emisiunea monetar reprezint totalitatea opera iunilor de confec ionare a nsemnelor bneti, de pstrare a acestora la emitent i de punere n circula ie. Trezoreria efectueaz cea mai mare parte a pl ilor prin intermediul bncilor comerciale i a Bncii Centrale. Trezoreria creeaz moned, prin trecerea dintr-un cont bugetar ntr-un cont la vedere. De asemenea, ofer moned prin mprumuturile pe care le acord diferitelor bnci sub forma obliga iunilor emise i negociate.
124

Bncile comerciale creeaz moned de cont (scripural) prin acordarea de credite agen ilor economici nonbancari. Cererea de bani este expresia tendin ei agen ilor economici de a de ine o anumit cantitate de bani. Cererea de moned nu se confund cu masa monetar n circula ie. Dac masa monetar este reprezentat de stocul acestuia, cererea de moned (a unei perioade) este caracterizat de fluxul de moned. Altfel spus, apare o cerere de moned atunci cnd exist o decizie de a aduga o cantitate de moned sumelor lichide de care deja dispune. Moneda nu este cerut pentru calit ile ei intrinseci ci pentru func iile pe care le ndeplinete (func ii active-de mijlocire a schimburilor i func ii pasive mobilul direct fiind ob inerea de ct mai mul i bani.). Mrimea cererii de moned depinde de utilit ile acesteia, care sunt exprimate de facilit ile pe care le pot asigura disponibilit ile bneti. n gndirea economic modern se avanseaz un instrument specific de analiz a cererii de moned. Cu toat diversitatea de interpretare, se constat c, n marea majoritate a lucrrilor de specialitate se propune o ecua ie tip a cererii Md Y = a , unde : de moned, sub forma: P d' Md/P- cererea real de bani; Y- volumul venitului sau al averii; d- rata dobnzii; a i - coeficien i de elasticitate, determina i statistic Ecua ia de mai sus scoate n eviden caracteristicile esen iale ale cererii de bani, i anume: - cererea real de bani este invers propor ional cu rata dobnzii - creterea ratei dobnzii are ca efect scderea cererii de bani; - cererea de bani este propor ional cu venitul, dar ntruct elasticitatea de venit este subunitar, cererea de bani crete ntr-o propor ie mai mic dect venitul; - cererea nominal de bani este direct propor ional cu nivelul pre urilor - nu exist iluzie monetar, adic cererea de bani este o cerere real de bani. Aceast ecua ie este util n practic numai n msura n care variabilele cuprinse sunt astfel alese nct legturile dintre ele i cererea de bani sunt stabile, adic parametrii determina i statistic sunt relativ constan i. 4.POLITICA MONETAR Politica monetar poate fi definit ca reprezentnd ansamblul de ac iuni exercitate de ctre autoritatea monetar (Banca Central, Trezoreria) asupra masei monetare i activelor financiare n vederea orientrii economiei pe termen scurt, mediu i lung. Rolul politicii monetare este acela de a contribui la realizarea obiectivelor generale ale politicii economice: stabilitatea pre urilor, deplina ocupare a for ei
125

de munc, creterea economic echilibrat, echilibrarea balan ei de pl i externe (obiectiv extern). Cele mai importante instrumente ale politicii monetare sunt: a). Manevrarea taxei rescontului, n scopul modificrii masei monetare n mod indirect. Scontarea reprezint actul prin care o banc ac ioneaz de la clien ii si, la vedere i nainte de scaden , titluri de credit pe termen scurt (cambii), oferindule acestora suma de pe nscrisul respectiv, din care se scade dobnda aferent pentru durata de timp cuprins ntre momentul achizi ionrii crean ei i scaden a ei (scont). Taxa scontului (mrimea relativ a scontului) depinde de o serie de factori, n principal, de raportul dintre cererea de scontare i posibilit ile bncilor comerciale de achizi iona titlurile de credit. Mrimea taxei de scont depinde de mrimea taxei rescontului. Rescontarea este opera iunea de achizi ionare de ctre banca de emisiune de la bncile comerciale a titlurilor de credit deja scontate, opera iune cu plata imediat (la vedere) i nainte de scaden (Rescontarea este considerat o favoare acordat bncilor comerciale i nu un drept al acestora). Valoarea acestor titluri este diminuat cu taxa rescontului. Taxa rescontului este rata dobnzii stabilit de banca de emisiune n momentul rescontrii titlurilor de credit. Manevrarea taxei rescontului genereaz efecte directe i indirecte att n sfera economiei monetare ct i n cea real. Creterea ratei rescontului va determina o scumpire a creditului, indiferent de canalele pe care are loc contractarea lor, cu repercusiuni asupra investi iilor, a gradului de ocupare a for ei de munc, a creterii economice n general. O scdere a taxei scontului va avea efecte inverse, ncurajatoare pentru contractarea de credite, creterea investi iilor, etc. b). Vnzarea i cumprarea pe pia a deschis open-market- se utilizeaz cu succes n cazul economiilor dezvoltate, atunci cnd se urmrete modificarea lichidit ilor aflate pe pia . Prin intermediul opera iunilor pe pia a deschis, autoritatea cumpr i vinde obliga iuni i bonuri de tezaur guvernamentale. Prin aceasta este afectat baza monetar, deci cantitatea de bani existen i pe pia , iar n consecin , prin intermediul multiplicatorului monetar, este afectat oferta de bani. Putem concluziona c o cumprare de obliga iuni sau bonuri de tezaur de ctre autoritatea monetar crete baza monetar i deci sporete oferta de bani, n timp ce o vnzare descrete baza monetar i reduce oferta de bani. Mrimea creterii, respectiv a descreterii este egal cu varia ia bazei monetare nmul it cu multiplicatorul monetar. c). Politica rezervelor obligatorii utilizeaz drept instrument principal cota de rezerv pe care fiecare banc comercial este obligat s o depun la banca central (sub form de numerar), ca procent din valoarea fiecrui depozit deschis. Atunci cnd se urmrete creterea masei monetare, banca central va reduce procentul rezervelor obligatorii, diminund astfel partea din valoarea
126

fiecrui depozit bancar care va fi imobilizat la banca central. Partea astfel eliberat va rmne la dispozi ia bncii comerciale i va putea fi utilizat de ctre aceasta pentru acordarea de noi credite, care prin efectul de multiplicare va genera o cretere a monedei scripturale. Creterea ofertei de credit va determina scderea ratei dobnzii care, la rndul su, determin creterea cererii pentru credite, care nseamn un output mai mare, deci un venit disponibile permanent mai mare pentru gospodrii. n consecin cererea agregat va crete exercitnd o influen n acelai sens asupra ofertei agregate. n caz contrar, banca central va crete cota de rezerv obligatorie, fapt ce va determina reducerea ofertei de credite i n consecin reducerea cererii agregate. Modificarea cotei de rezerv nu afecteaz mrimea bazei monetare, ci efectele dorite a acestei modificri se realizeaz prin intermediul multiplicatorului monetar d). Politica de ncadrare a creditului presupune stabilirea, de ctre Banca central a unor limite maxime ale creditelor care pot fi acordate de ctre bncile comerciale. Utilizarea acestei politici este proprie economiilor centralizate, dar poate fi utilizat, n anumite limite i pe termen scurt i n economiile de pia dezvoltate. Politicile prezentate mai sus pot fi completate prin utilizare altor instrumente, cum ar fi: modificarea ratei de refinan are bancar, atunci cnd Banca Central furnizeaz lichidit i societ ilor bancare solicitante, pe termen scurt (de maxim 90 de zile); politica banilor ieftini prin care se urmrete creterea artificial ofertei de bani prin cumprarea de hrtii de valoare publice da la bnci i de la popula ie sau reducerea cotelor de rezerv obligatorie combinat cu reducerea taxei rescontului; politica banilor scumpi, aplicat mai ales n perioadele n care se nregistreaz creterea peste anumite limite a infla iei. Aceast politic are drept scop reducerea creditelor, n scopul de a limita multiplicarea masei monetare i utilizeaz ca instrumente vinderea de ctre stat de hrtii de valoare, creterea ratei dobnzii i a ratei de rezerv 5. INFLA IA- DEZECHILIBRUL MACROECONOMIC AL PIE EI MONETARE 5.1. Conceptul i msurarea infla iei Infla ia - un fenomen deosebit de complex, fiind prezent n cele mai intime resorturi ale economiei contemporane, afecteaz, ntr-un fel sau altul, ntregul mecanism de func ionare al acesteia. Infla ia constituie o realitate universal i permanent n economia contemporan. Universal, pentru c, sub diverse forme ea afecteaz toate rile lumii i permanent, pentru c, aprut naintea tiin ei economice, a parcurs mai multe etape i nu a cedat dect rareori.
127

Ini ial infla ia s-a manifestat sub forma devalorizrii mascate a monedelor din metale pre ioase, fiind cunoscut sub denumirea de infla ie monetarobneasc. Aceast infla ie se datora punerii n circula ie a unor monede fr valoare deplin, monede cu valoare real mai mic dect cea nominal. Ulterior, n perioada formrii i dezvoltrii economiei de pia n Europa, s-a manifestat infla ia banilor de hrtie convertibili n aur, datorit emiterii de moned peste cantitatea rezervelor de aur existente. n prezent exist o infla ie a banilor neconvertibili n metale pre ioase. Etimologic, termenul provine din latinescul inflatio, ceea ce semnific, n sens primar - umfltur, iar sub aspectul ce ne intereseaz - maladie a unui sistem economic. Fiind un fenomen economico-social deosebit de complex, problema infla iei se bucur de o aten ie deosebit n rndul economitilor, oamenilor de afaceri i al cercurilor guvernamentale. Asupra infla iei, de-a lungul timpului au fost emise diverse puncte de vedere. ntr-o accep iune general, infla ia contemporan, reprezint un dezechilibru structural monetar-material, care relev existen a n circula ie a unei mase monetare ce depete nevoile economiei (volumul de bunuri economice aflate efectiv pe pia ). Aceast situa ie duce la creterea generalizat, cumulativ, durabil i inegal a pre urilor i la deprecierea monetar, manifestat prin scderea puterii de cumprare a banilor. Defla ia reprezint un procesul monetaro-material caracterizat prin scderea, pe termen lung a nivelului general al pre urilor, scdere ce rezult dintr-un ansamblu de msuri care vizeaz restrngerea cererii nominale pentru a reduce tensiunile asupra evolu iei cresctoare a pre urilor. Dezinfla ia reprezint procesul monetaro-real n care are loc ncetinirea durabil, controlat i autontre inut a ratei de cretere a nivelului general al pre urilor. Msurarea infla iei Evaluarea unui fenomen cu o sfer de manifestare la nivel mondoeconomic i implicit macroeconomic, de tipul infla iei, n care sistemul social i cel economic ocup locul central i se ntreptrund, unde factori cuantificabili i chiar imposibil de cuantificat influen eaz cumulat n timp i/sau la un moment dat nivelul acesteia este foarte greu de realizat cu exactitate. La ora actual, n literatura i practica economic infla ia se msoar prin intermediul unuia din efectele sale principale i anume acela al evolu iei pre urilor n economie. Evolu ia acestora se determin pentru fiecare domeniu i sector de activitate dup norme specifice institutului specializat din ara n cauz. Pentru cuantificarea infla iei se folosete ca modalitate de apreciere rata infla iei, ce exprim n fapt creterea indicelui general al pre urilor pentru mrfuri i servicii sau scderea puterii de cumprare a banilor. Ri=Igp-100% n func ie de ritmul de cretere a pre urilor exist urmtoarele forme ale infla iei:
128

- Infla ie rampant sau trtoare (latent) cnd pre urile cresc anual cu un ritm ce nu depete 3-5%; - Infla ie moderat sau deschis (marant), cnd pre urile cresc anual cu un ritm de maxim 10%; - Infla ie galopant (cu dou cifre) cnd pre urile cresc anual cu mai mult de 15%; - Hiperinfla ie atunci cnd cretere a pre urilor depete 50% i care face ca banii s-i piard func ia de rezerv de valoare i par ial, func ia de mijloc de schimb; - n ultimii ani, mai ales n literatura economic francez, a aprut termenul de megainfla ie, corespunztor unor manifestri intempestive ale fenomenului i unor accese de creteri ale pre urilor de sute i mii (chiar zeci de mii) de procente. Intensitatea infla iei trebuie judecat nu doar prin raportare la ea nsi, n timp, ci prin raportarea acesteia cu indicatorii de exprimare a dinamicii macroeconomice (ritmul creterii economice, rata omajului). O rat de cretere economic superioar ritmului de creterea a pre urilor semnific o cretere economic neinfla ionist, ceea ce atest existen a unui efect de antrenare pozitiv al infla iei asupra dinamicii economice. O cretere economic infla ionist apare atunci cnd rata infla iei depete ritmul mediu de cretere economic. Stagfla ia reprezint starea economiei caracterizat printr-o infla ie rapid i prin lipsa de cretere economic (cretere zero), uneori chiar recesiune economic. Slumpfla ia presupune coexisten ei infla iei rapide sau galopante cu recesiunea economic i omaj ridicat. 5.2. Factorii i cauzele infla iei. Mecanismul infla ionist La baza declanrii i manifestrii infla iei au stat cauze i factori generali, particulari i specifici. Ca fenomen macroeconomic, infla ia este provocat de cauze apar innd unor sfere ample, n care au prioritate factorii economici, monetari i sociali, la care se adaug i cei externi. Interdependen a factorilor infla ioniti se poate reprezenta schematic astfel:

129

Disfuncionaliti n sistemul economic general

Criza sistemului monetar

nclcarea legitilor circulaiei banilor Factori monetari i financiari Factorii economici Mecanisme inflaioniste Factori externi Conjunc tura economic Criza de materii prime Creterea preuril or Intervenia statului Factori valutari Preuri i restricii vamale

Figura nr.1. Factorii de influen i mecanismul infla ionist Pentru a determina cauzele infla iei, se poate proceda mai nti de toate la a cuta vinovatul de infla ie78. Statul (guvernul) consider infla ia un flagel ce trebuie combtut. Cu toate acestea statul procedeaz la fel ca i ceilal i agen i economici: anticipeaz o cretere a pre urilor n calculele sala privind cheltuielile publice i i ncaseaz veniturile bugetare (impozite, taxe, cotiza ii sociale, etc.) indexate n func ie de pre urile anticipate. Astfel mrind fiscalitatea, statul declaneaz deliberat creterea pre urilor. Bncile (institu iile financiare) acord credite ntreprinderilor i popula iei pe de o parte, iar pe de alt parte primesc depozite din partea deponen ilor. Atunci cnd stabilesc rata dobnzii pentru credite i depozite banca anticipeaz creterea pre urilor, stabilind un nivel mai mare a ratei dobnzii, fiind vinovate de infla ie. Popula ia (menajele) chiar dac luat individual nu se simte vinovat de infla ie, luat colectiv contribuie la creterea pre urilor. Revendicrile salariale relanseaz cursa creterii pre urilor atunci cnd creterea salariilor nominale este mai mare dect creterea productivit ii muncii. La nivelul ntreprinderilor declanarea procesului infla ionist poate fi analizat din dou puncte de vedere. n primul rnd, infla ia conduce la un transfer financiar dinspre cei care mprumut spre ntreprinderi, valoarea real a datoriilor de rambursat se reduce n fiecare an o dat cu creterea pre urilor. n al doilea rnd, ntreprinderile sunt cele care schimb pre ul i nu consumatorii. Ele ar trebui s stopeze creterea pre urilor, rupnd astfel cercul infla iei. Dar pentru ca ntreprinderile s-i poate bloca pre urile ar trebui ca, n acelai timp, salariile
78

Michel Didier, Economia: regulile jocului, Ed. Humanitas, Bucureti, p. 232-233

130

s nceteze s mai urce, ratele dobnzilor s scad, impozitele i contribu iile sociale s fie stabilizate. A cuta vinovatul pentru infla ie - spune M. Didier- seamn cu a ntreba care este, ntr-un ru pictura de ap care le mpinge pe celelalte. n teoria i practica monetar se disting urmtoarele cauze principale ale infla iei: a). Cauza monetar (monetaritii afirm c infla ia este un fenomen pur monetar). Creterea pre urilor se datoreaz n principal creterii excesive a masei monetare n circula ie n raport cu oferta de bunuri i servicii. Creterea masei monetare este rezultatul emisiunii de moned propriu-zis, excesului de credite, creterii vitezei de rota ie a masei monetare. n func ie de raportul creat ntre emisiunea excedentar de bani de hrtie i de modul de depreciere al acestor bani, distingem dou etape ale infla iei: 1) prima n care ritmul devalorizrii semnelor montare este inferior emisiunii monetare (infla ia latent); 2) a doua, n care ritmul deprecierii mijloacelor bneti este superior ritmului de cretere a masei monetare excedentare (infla ie galopant). b) Infla ia prin cerere. Cauza creterii pre urilor trebuie cutat n dezechilibrul durabil dintre cererea i oferta de bunuri economice, n elasticitatea cererii, n creterea i rigiditatea ei, n evolu ia ofertei sau mai exact, n cantitatea cu care s-ar cuveni s se reduc cererea global pentru ca venitul de echilibru s se stabileasc la nivelul venitului (produc iei ) utilizrii depline79. Excesul cererii globale poate proveni din: excesul cererii de consum a popula iei (n cazul n care creterea veniturilor este superioar creterii productivit ii), excesului cererii de stat (care poate duce la deficite bugetare), excesul cererii ntreprinderilor (prin apelarea excesiv la credite), etc. Excedentul de mas monetar de care dispun agen ii economici reprezint o cerere de bunuri i servicii nesatisfcut. Dezechilibrul dintre cerere i ofert rezid mai ales din insuficien a produc iei, a ofertei, cnd masa monetar crete. Acest tip de infla ie se mai numete i infla ie real. c). Infla ie prin costuri Infla ia prin costuri este apreciat ca fiind un fenomen real, ce se manifest n economiile de pia att n condi iile de utilizare deplin, ct i n situa ia existen ei subutilizrii factorilor de produc ie (omaj involuntar, etc). Ideea de baz n explicarea acestui tip de infla ie const n faptul c infla ia provine dintr-o cretere a remunerrii factorilor de produc ie superioar sporirii productivit ii lor. Se fundamenteaz pe legtura ntre nivelul costurilor, comportamentul productorilor i eficien a utilizrii factorilor de produc ie. Intervin aici ambele componente ale pre ului de vnzare: costul produsului (salarii, consum intermediar, cheltuielile generale, prelevrile obligatorii) i profitul. d). Infla ia structural este rezultatul unor dezechilibre ce rezid din structurile economico sociale, din concentrarea puterii industriale, este rezultatul
Specificare utilizrii depline este important deoarece excesul cererii asupra ofertei nu are, n mod normal, un caracter infla ionist. Atunci cnd acestea sunt folosite integral oferta este rigid i pre urile urc
79

131

rigidit ii comportamentelor economice, etc., fenomenul infla ionist fiind expresia incapacit ii economiei de a opera reglrile necesare. Infla ia structural presupune o stare negativ a economiei, n care, de regul, cererea agregat crete iar oferta agregat scade. Reprezint att o continuare a infla iei prin cerere ct i a infla iei prin costuri, dar are i elemente specifice: - func ionarea neconcuren ial a pie ei, fapt ce presupune existen a unor puternice structuri monopoliste, de oligopol i administrativ birocratice, care au capacitatea de a stimula unele componente ale cererii globale, concomitent cu reducerea altor elemente ale ofertei globale; - rigiditatea care provine din comportamentul agen ilor economici: tendin a de a anticipa degradarea venitului real, rezisten a la mobilitatea profesional i geografic; rigiditatea obiceiurilor de consum; fenomenele de imita ie i comportamentele de grup, care elimin atomicitatea cererii i ofertei; - rigidit i ce sunt consecin a institu iilor economice i sociale: creterea dimensiunii statului, ca agent economic; sporirea ponderii cheltuielilor publice destinate statului; dezvoltarea protec iei economice (subven ii pentru sectoare aflate in dificultate), extinderea protec iei sociale, prin asigurarea omerilor (ceea ce presupune ob inerea unui venit fr un echivalent n produc ie). Infla ia poate lua natere ntr-un sector determinat al economiei (de exemplu energie, combustibil, etc). Insuficien a ofertei unor produse poate atrage, dup sine, limitarea sau creterea gradului de utilizare a capacit ilor de produc ie din sectoarele care le utilizeaz. Aceste sectoare vor cunoate un proces infla ionist care risc s se extind i la alte sectoare ale economiei. Altfel spus, la bunurile la care cererea este mai mare dect oferta se va declana o tendin de cretere a pre urilor, care prin mecanisme de autontre inere, se generalizeaz n ntreaga economie. 5.3. Efectele economico-sociale ale infla iei Efectele infla iei difer de la o ar la alta i n cadrul fiecrei ri de la o perioad la alta. Efectele sunt dependente de forma i intensitatea infla iei, de capacitatea de anticipare a participan ilor la activitatea economic, precum i de eficien a autorit ilor monetare de a o ine sub control. Consecin e economice negative: modificarea sistemului pre urilor relative, deoarece pre urile bunurilor luate n calcul pentru determinarea indicelui general de pre uri nu evolueaz n acelai sens i cu aceeai intensitate. Astfel infla ia nu afecteaz n mod identic indivizii, pentru c exist diferite structuri de consum. Structura consumului este diferit de la un individ la altul n func ie de clasa social din care face parte, de venitul de care dispune, de gusturi i preferin e, de bunurile i serviciile disponibile pe pia , de structura pre urilor relative, etc. redistribuirea resurselor titularilor cu venituri fixe, a cror putere de cumprare se degradeaz prin neadaptarea venitului nominal la ritmul de cretere a pre urilor; Infla ia dezavantajeaz pe creditori i avantajeaz pe debitori, deoarece patrimoniul se repartizeaz n favoarea debitorilor. Infla ia face s se diminueze
132

costul real al datoriei, n func ie de diferen a dintre creterea nivelului mediu al pre urilor i rata dobnzii pltite de debitor. Pe de alt parte infla ia reduce, prin devalorizare, mrimea real a sumelor mprumutate, iar rambursarea sumelor luate au mprumut se soldeaz cu pierdere pentru creditor. Infla ia conduce la devalorizarea economiilor neinvesti ionale Infla ia necontrolat, cu un trend descresctor descurajeaz investi iile Consecin ele pozitive ale infla iei: Infla ia sus inut printr-o presiune a cererii stimuleaz activitatea economic, reducnd riscul omajului; Avantajeaz pe debitori, care la scaden ramburseaz sume depreciate, avnd loc astfel un transfer de valoare; Sunt avantajate persoanele care i-au convertit disponibilit ile bneti n valut mai stabil La nivelul economiei na ionale se nregistreaz urmtoarele efecte negative ale infla iei: Infla ia afecteaz toate sferele reproduc iei (produc ie, reparti ie, schimb, consum) datorit creterii necontrolate ale pre urilor; Sistemul monetar se dezorganizeaz deoarece interesul pentru semnele monetare scade progresiv, fiind afectate i func iile banilor; Sunt frnate func iile ntregului sistem bancar; Investitorii nu sunt ncuraja i s manifeste interes pentru activit i de produc ie-desfacere; Scad veniturile bugetare Scade progresiv competitivitatea economiei na ionale; este perturbat sistemul de informare la nivel macroeconomic; Infla ia puternic scpat de sub control contribuie la decderea societ ii civile n general 5.4. Politici antinfla ioniste Obiectivul general al politicilor antinfla ioniste este stabilitatea nivelului general al pre urilor. Reducerea infla iei poate fi realizat prin mai multe ci, urmnd strategii variate i utiliznd instrumente specifice. A). n condi iile n care se apreciaz c infla ia este un rezultat al majorrii cererii globale, msurile vor fi ndreptate ctre reglarea cererii globale, fie prin politic monetar, fie prin politic bugetar i fiscal. B). n condi iile n care se apreciaz c infla ia este o infla ie prin venituri, trebuie s se ac ioneze printr-o politic de reglementare a veniturilor A). Reglarea ofertei monetare ca politic antiinfla ionist- se poate realiza prin mai multe modalit i. Metoda de baz este considerat reducerea ratei de cretere a cererii globale. Reducerea cererii globale, ca modalitate de stabilizare a pre urilor prin intermediul politicii monetare, implic solu ii care s contracareze cererea de moned, precum i cererea de credite de ctre agen ii economici. Orice msur luat n acest domeniu prezint aceste dou aspecte iar diferitele politici
133

monetare nu se separ n func ie de acestea. n schimb, instrumentele politicii monetare sunt distincte, potrivit caracterului direct sau indirect al controlului masei monetare. mpotriva masei monetare excesive din economie se poate ac iona prin creterea ratei dobnzii pentru credite, prin mrimea ratelor de rezerv obligatorie, prin limitarea vnzrilor pe credit, (n cazul creditelor de consum). Dar blocajul monedei risc s provoace recesiune economic i omaj. De aceea trebuie avut n vedere c spre deosebire de ac iunea asupra volumului creditului n economie, ac iunea asupra pre ului creditului (rata dobnzii), poate afecta negativ costul la nivel de ntreprindere, fapt ce va favoriza infla ia prin costuri. Restric iile n domeniul creditului trebuie s stimuleze o selectare mai riguroas a investi iilor i nu ruperea ritmului investi iilor necesare men inerii unei capacit i suficiente a ofertei. Creterea ratei dobnzii are menirea s frneze cheltuielile asupra veniturilor viitoare, dar s nu determine o cretere a pre urilor, prin intermediul costurilor. Pe de alt parte, politica monetar trebuie s fie adaptat etapelor infla ioniste prin care trece economia. Dac creterea pre urilor are la baz un exces al cererii agregate fa de oferta agregat, acestea pot fi reduse i prin instrumente ale politicii bugetare care ac ioneaz asupra componentelor cererii globale: consum privat, investi ii, cheltuieli publice i export. Prin intermediul acestor politici se urmrete reducerea cererii globale, fie prin reducerea cheltuielilor publice, fie prin creterea fiscalit ii, a ncasrilor fiscale, care afecteaz venitul disponibil al gospodriilor. Pentru reducerea deficitului bugetar statul poate apela la emisiunea monetar (care amplific fenomenul infla ionist) sau la mprumuturi interne i externe. mprumutul public intern determin o comprimare a cererii de consum a gospodriilor dar poate antrena i sporirea ratei dobnzii, care determin reducerea investi iilor. Cheltuielile publice mresc cererea global i n acelai timp capacitatea de cumprare pe pia a intern. Ele sunt variabile n func ie de obiectivele politicii economice i pot declana infla ia sau pot rmne neutre. Politica fiscal poate influen a mrimea cererii globale, n sensul c o sporire a impozitelor va incita la o anumit modera ie spre consum, al crei efect se adaug la cel al compresiunii venitului disponibil. Dar creterea peste o anumit limit a impozitelor i taxelor poate determina o stagnare sau frnare a activit ii economice. Cutarea unei reglri a cererii printr-o combinare a politicii bugetare i monetare se bazeaz pe faptul c politica monetar are o ac iune rapid, dar indirect (ceea ce creeaz o incertitudine asupra naturii rezultatelor), pe cnd politica bugetar ac ioneaz direct, dar n cursul unei perioade de timp mai lung (ceea ce creeaz incertitudine n ceea ce privete amploarea rezultatelor). B). Politica veniturilor are la baz ideea c n msura n care creterea veniturilor este un factor ce determin majorarea costurilor i a cererii, pentru a stopa procesul infla ionist, ar fi suficient controlul evolu iei veniturilor.
134

Politica veniturilor n condi iile luptei mpotriva infla iei trebuie s urmreasc evolu ia veniturilor n concordan cu evolu ia echilibrat a economiei i s asigure o ct mai real juste e social. n acest sens mrimea venitului trebuie s creasc n func ie de mrimea i evolu ia produc iei reale. Pentru ca aceast politic s aib efecte antiinfla ioniste trebuie s fie o politic a tuturor veniturilor adic att a salariilor ct i a celorlalte venituri (profit, rent, dobnda, etc). nghe area salariilor pn la creterea corespunztoare a productivit ii muncii ntlnete opozi ia sindicalitilor. De asemenea controlul asupra profitului este greu de realizat, deoarece este greu de verificat dac respect o anumit norm reglementat de cretere. n practic, aplicarea acestei politici ntlnete dificult i tehnice i economice. Controlul pre urilor este o politic direct i rapid, ce privete mai mult efectele dect cauzele infla iei. n msura n care creterea pre urilor are, prin ea nsi, o inciden asupra comportamentului agen ilor economici, reglementarea pre urilor, poate, n principiu, s produc un efort favorabil de frnare. n cazul infla iei prin cerere blocajul pre urilor nu este eficient, chiar dac este nso it de un sistem riguros de ra ionalizri, deoarece exist riscul apari iei pie ei negre. n infla ia prin costuri controlul pre urilor are efect depresiv asupra produc iei i investi iilor. Aplicarea simultan i cumulat a politicilor antiinfla ioniste este foarte dificil deoarece dac pe termen scurt, de exemplu, este necesar frnarea cererii s-ar putea ca, pe termen lung, priorit ile s se schimbe. Asigurarea stabilit ii monetare i a pre urilor trebuie s fie realizat nu la orice nivel al cererii agregate ci la acel nivel al cererii care corespunde unui nivel al echilibrului economic general stabil. Deoarece nu exist msuri universal valabile, n orice conjunctur i moment, fiecare ar trebuie s decid, prin prisma necesit ilor ei stringente, mixul de politici pe care l consider cel mai potrivit pentru reducerea infla iei.

135

Capitolul XIV PIA A FINANCIAR 1. PIA A FINANCIAR: CONCEPT, FUNC II I OBIECT Pia a financiar constituie locul de ntlnire a milioane de gospodrii i firme care doresc s-i transfere intertemporal resursele att prin intermediul economiilor i investi iilor, ct i prin diversificarea portofoliului, adic prin transformarea resurselor dintr-o anumit form de active sau pasive n alta. Pentru aceasta, ele pot ac iona pe cont propriu sau indirect, prin intermediari financiari, care dirijeaz resursele de la cei care economisesc ctre cei care contracteaz mprumuturi sau ctre investitori. De asemenea, pie ele financiare ajut la gestionarea riscului, permi nd celor care economisesc s i reduc riscurile prin de inerea averii sub diferite forme. Pie ele financiare sunt specializate n tranzac ionarea de active financiare pe termen mediu i lung, spre deosebire de pia a monetar care tranzac ioneaz active financiare pe termen scurt. Pie ele financiare au menirea de a dirija disponibilit ile de capitaluri, att de pe pia a intern, ct i de pe pie ele altor ri, ctre agen ii economici ale cror nevoi financiare depesc de regul necesit ile. Oferta de capital este fcut de entit ile care dispun de capitaluri financiare disponibile: bncile, societ i de asigurare, ntreprinderi, administra ii publice i nu n ultimul rnd popula ia. Cererea de capital pe termen lung provine de la: - Administra iile publice centrale i locale pentru finan area unor investi ii productive i pentru ac iuni sociale, pentru acoperirea deficitelor publice locale i centrale, pentru finan area unor programe de dezvoltare, etc; - ntreprinderile private, pentru finan area unor activit i - ntreprinderi publice, - Societ ile mixte; - Bncile i institu iile financiare. O parte dintre sumele solicitate de aceste pot fi destinate fie lrgirii activit ii, iar o alt parte pentru acoperirea nevoilor de finan area clien ilor care pot fi ntreprinderi, administra ii, menaje sau alte persoane juridice. Titlurile financiare (valorile mobiliare) care fac obiectul acestei pie e sunt titluri de proprietate sau de crean care confer de intorului de titluri un drept mobiliar (participa ii i crean e), care pot fi transmise altor entit i juridice sau persoane fizice pe calea negocierii lor pe pie ele financiare. Altfel spus titlurile
136

financiare sunt instrumente negociabile emise n form material sau eviden iate prin nscrierile n cont, care confer drepturi patrimoniale asupra emitentului. Valorile mobiliare pot fi: ac iuni, obliga iuni, instrumente financiare derivate i orice alte titluri de credit. Din punct de vedere al structurii lor exist dou categorii de titluri financiare: 1). Titluri financiare cu venit variabil ac iuni; 2). Titluri financiare cu venit fix - obliga iuni, titluri de rent, alte nscrisuri financiare, etc. 1. Ac iunile sunt titluri de valoare ce atest un drept de proprietate asupra unei pr i din capitalul social al unei societ i pe ac iuni. Sunt emise de o societate comercial pentru constituirea, mrirea sau restructurarea capitalului propriu (pe pia a financiar primar) i se negociaz pe pia a secundar financiar. Tipul ac iunilor se determin prin contractul de societate i statutul societ ii pe ac iuni. Acestea pot fi: a). Ac iuni nominative presupun nscrierea pe ac iune sau n Registrul ac ionarilor a numelui, prenumelui i domiciliului ac ionarului respectiv denumirea i sediul acestuia. Dreptul de proprietate asupra ac iunilor nominative se transmite prin declara ie, fcut n Registrul ac ionarilor de emitent, subscris de cedent i de cesionar sau de mandatarii lor i prin men iunea fcut pe ac iune. Ele pot fi emise sub form de titluri cumulative pentru mai multe ac iuni nominative, emiterea se face sub form material. b). Ac iuni la purttor - nu se nscrie pe ac iune sau n Registrul ac ionarilor numele ac ionarilor n condi iile actului constitutiv se pot emite urmtoarele categorii de ac iuni: a). Ac iuni ordinare care dau dreptul la o cot variabil de venit, n func ie de dimensiunile profitului; acestea implic riscul participrii la gestiunea unui an i au o mare mobilitate b). Ac iuni de garan ie - sunt atribuite administratorilor societ ii sau membrilor consiliului de administra ie, garantnd seriozitatea lor prin de inerea unui minim de capital social al ntreprinderii. Ele sunt mai pu in mobile, dect ac iunile obinuite. c). Ac iuni preferen iale - ac iuni care confer titularului drepturi speciale, cu dividend prioritar dar fr drept de vot. Ac iunile preferen iale se deosebesc de cele ordinare prin urmtoarele caracteristici: - ac ionari au drept la un dividend prioritar, prelevat asupra beneficiului distribuit al exerci iului financiar, naintea oricrei prevederi; - ac ionarii au drepturile recunoscute ac ionarilor cu ac iuni ordinare, cu excep ia dreptului de a participa i de a vota n temeiul acestor ac iuni, la adunrile generale ale ac ionarilor. Pot avea drept de vot numai dac se dispune prin contractul preferen ial; Dup forma lor ac iunile pot fi:
137

a). Ac iuni materializate, sub form de nscrisuri, care vor cuprinde: denumirea i durata societ ii; data contractului de societate; numrul Registrului Comer ului sub care se afl nmatriculat societatea la Camera de Comer , capitalul social, numrul ac ionarilor, valoarea nominal a ac iunilor, iar n cazul majorrilor de capital social i vrsmintele efectuate, avantajele acordate fondatorilor societ ii, etc. b).Ac iuni nematerializate, care nu apar ca nscrisuri (eviden iate prin nscrierile n cont). De intorul de ac iuni are anumite drepturi patrimoniale i sociale: - orice ac iune d dreptul la un vot de intorului; - participarea cu vot deliberat la AGA; - participarea la administrarea i controlul societ ii; - participarea la mpr irea profitului. Principala obliga ie a posesorului de ac iuni const n obliga ia de a suporta o parte din pierderile societ ii corespunztor cu numrul i valoarea ac iunilor. 2. Titlurile financiare cu venit fix (titlurile de crean ) exprim angajamentul debitorului fa de creditor, care pune la dispozi ia primului fondurile sale temporar disponibile (economii). Angajamentul cuprinde modalit ile de rambursare a fondurilor precum i modul de remunerare a mprumuttorului (creditorului) n cadrul perioadei pn la rscumprarea titlului. Remunerarea creditorului se poate face fie la o rat fix a dobnzii pe toat durata mprumutului, fie la o rat a dobnzii variabil, n func ie de evolu ia indicelui general al pie ei. Obliga iunile, titluri financiare cu venit fix, sunt considerate titluri de valoare care atest un credit pe termen mediu i lung ( titluri de credit), crean e care dau dreptul posesorului s primeasc anual un venit fix sub form de dobnd. Spre deosebire de ac iuni, obliga iunile sunt purttoare de dobnzi fixe, pltibile de ctre emitentul debitor, indiferent de rezultatele financiare ob inute de societatea emitent. Obliga iunea d dou drepturi celui ce o de ine: dreptul de a ncasa o dobnd fix sau un venit fix, adic cuponul obliga iunii, n urma angajamentului de plat al emitentului; dreptul de a primi la o dat determinat numit scaden , valoarea nominal a obliga iunii, n urma angajamentului de plat a emitentului Evolu ia cursului obliga iunii nu depinde de rezultatele activit ii emitentului, cu excep ia cnd acesta se afl n ncetare de pl i sau faliment. Valoarea obliga iunii depinde de rata dobnzii, care este influen at la rndul ei de schimbarea cursului monedei. Dac rata dobnzii crete cursul obliga iunii scade i invers dac rata dobnzii scade cursul obliga iunii crete. Obliga iunile sunt emise de stat, administra ii locale i centrale i de societ i comerciale (pe ac iuni). Pe pia a financiar sunt emise i negociate mai multe tipuri de obliga iuni clasice (directe) grupate dup mai multe criterii: a). Dup forma de reprezentare:
138

- obliga iuni nominative, emitentul are obliga ia de a nscrie numele de intorului ei, - obliga iuni la purttor, de intorul obliga iunii nu este specificat pe titlul respectiv b). Dup locul de contractare i condi iile de emisiune : - obliga iuni interne - obliga iuni strine - euroobliga iuni c) Dup modalitatea de garantare - obliga iuni negarantate reprezint mprumuturi pe termen lung, emisiunea lor se bazeaz pe ncrederea de care se bucur societatea emitent - obliga iuni garantate - cu fondurile fixe ale societ ii emitente fie direct, fie prin intermediul ipotecii Cererea de titluri financiare depinde de anticiprile cumprtorilor poten iali n privin a urmtoarelor aspecte: 1. Randamentului titlului financiar: randamentul ac iunii (Ra) i obliga iunii (Ro) dividend Ra = 100 , unde Pa-pre ul ac iunii Pa dobnd Ro = 100 , unde Po-pre ul obliga iunii Po Orice cumprtor va cuta s achizi ioneze acele titluri financiare pentru care anticipeaz randamente ridicate. Dac un de intor de disponibilit i bneti este pus n situa ia de a alege destina ia banilor si, fie s achizi ioneze titluri financiare fie s-i creeze un depozit bancar, va compara randamentul titlului cu rata dobnzii bancare (d). Astfel - dac randamentul titlului (R) <d atunci cumprarea titlului nu este avantajoas; - dac R>d, atunci cumprarea titlului este avantajoas; - dac R=d, atunci cumprtorul este indiferent dac cumpr un titlu de valoare sau realizeaz un depozit bancar 2. Ctigurile poten iale din cumprarea de titluri Investirea n titluri financiare pe termen este motivat de ob inerea unor ctiguri care pot s apar ca urmare a creterii pre urilor acestor titluri de valoare. Ctigurile devin efective n momentul vnzrii titlurilor Ctigul poten ial sau randamentul total al unui titlu (Rt) se calculeaz prin nsumarea randamentului cu creterea pre ului:
Rta = Ra + P P0 dividend+ P P 1 1 0 100 100, sau Rta = P0 P0

unde Rta- randamentul

total al ac iunii; Po-pre ul n momentul cumprrii titlului, P1 -pre ul n momentul vnzrii titlului

139

Rto = Ro +

P P0 dobnd + P P0 1 1 100, sau Rto = 100 unde Rto- randamentul P0 P0

total al obliga iunii 3. Riscul investirii n titlurile financiare Titlurile financiare prezint diferite grade de risc. De regul, obliga iunile sunt mai pu in riscante dect ac iunile i aceasta deoarece fluxurile de venituri viitoare a obliga iunilor pot fi estimate cu mai mult precizie dect cele ale ac iunilor. Cele mai pu in riscante sunt obliga iunile publice (guvernamentale). 4. Lichiditatea titlurilor financiare exprim posibilitatea vnzrii rapide a acestora i la costuri tranzac ionale minime. Titlurile financiare cotate la burs au un grad ridicat de lichiditate. Func iile pie ei financiare 1). Emisiunea i plasarea de titluri de valori mobiliare, ceea ce nseamn c o serie de entit i care au nevoie de capital financiar emit i pun n vnzare pe pia a financiar titluri de valoare mobiliare ( ac iuni, obliga iuni i alte titluri care se cumpr de alte entit i care dispun de economii i de capitaluri disponibile pe termen mediu i lung neangajate; 2). Pe pie ele financiare au loc tranzac ii care au ca obiect titluri de valoare negociabile, ceea ce presupune c primii de intori de asemenea titluri pot s le vnd nainte de scaden i s le transforme n lichiditate; 3). Asigur mobilitatea capitalurilor i posibilitatea schimbrii plasamentelor investitorilor prin transformarea n lichidit i a valorilor mobiliare i invers, pia a financiar avnd rolul de a transforma un titlu financiar cu altul; 4). Indic starea economiei i perspectivele ei prin raportul care se formeaz la un moment dat ntre cererea i oferta de titluri financiare; 5). Orienteaz disponibilit ile bneti spre domeniile cele mai profitabile Avnd n vedere natura valorilor mobiliare care se emit i se negociaz, pia a financiar are dou forme principale: pia a ac iunilor; pia a obliga iunilor 2. STRUCTURA I INSTITU IILE PIE ELOR FINANCIARE Pie ele financiare au fost structurate, n general, pe dou niveluri: A. Pia a financiar primar B. Pia a financiar secundar Pia a financiar primar reprezint pia a pe care are loc emisiunea i plasarea de titluri financiare noi, respectiv vnzarea i cumprarea de titluri de valoare pe termen mediu i lung, nou emise, de regul, prin intermediul bncilor. Pia a financiar secundar reprezint segmentul de pia pe care se tranzac ioneaz titluri de valori emise i puse n circula ie pe pia a primar
140

(titluri emise anterior). Este constituit din bursele de valori (pia a organizat sau oficial) i pia a extrabursier (Over The Counter Market) sau pia a interdealeri. Cursul la care se fac tranzac iile poate fi egal, mai mare sau mai mic dect valoarea nominal a titlului de valoare. Cursul titlurilor este influen at de o serie de factori: raportul dintre cererea i oferta de titluri; rata dobnzilor bancare; dimensiunea veniturilor anterioare aduse situa ia economico-financiar a firmei emitente; perspectivele de viitor; starea economiei na ionale (rata infla iei, criz sau expansiune economic, etc) situa ia politic i social intern i interna ional Bursa de valori Bursa80 este o pia unde are loc tranzac ionarea (vnzare-cumprarea) dup o procedur special a valorilor mobiliare. Altfel spus, este spa iul economic unde vnztorii i cumprtorii de titluri de valoare fac tranzac ii pe baz de negociere deschis, liber i permanent, fixeaz pre ul acestora i stabilesc modalit ile de vnzare - cumprare a obiectului tranzac iei. Bursa de valori este o institu ie specific economiei de pia , nfiin at pe baz de lege i supravegheat de stat cu scopul ncheierii de tranzac ii fr prezentarea, predarea i plata concomitent a obiectului tranzac iei. Ca urmare, bursa mijlocete schimbul de valori fr ca acestea s fie prezentate de vnztor i examinate de cumprtor. Caracteristici ale bursei de valori: - este o pia liber, care asigur confruntarea direct i deschis a cererii i ofertei de titluri de valoare ; - bursa este o pia organizat avnd n vedere c tranzac iile se realizeaz la burs potrivit unor principii i reglementri stabilite i acceptate de participan i; - bursa este o pia reprezentativ deoarece servete drept reper pentru tranzac iile cu mrfuri i valori pentru care ea constituie pia a organizat. Bursa se manifest ca reper al activit ii economice prin func ia sa central de stabilire zilnic a nivelului pre ului, care asigur nivelul maxim al vnzrilor. n cadrul burselor de valori tranzac iile se realizeaz prin intermediul agen ilor de schimb care posed monopolul negocierilor. n fiecare zi Consiliul bursei stabilete cursul pentru fiecare tip de titluri. Dup afiarea acestuia agen ii de schimb pot negocia cursul, acesta putndu-se modifica pn la nchiderea

80

Bursa de valori are o evolu ie ndelungat. Dei denumirea de burs provine de la familia vene ian Della Borsa care, la sfritul secolului al XIV-lea a nfiin at la Bruges, n Flandra (Belgia), un loc de negociere de diferite valori, primele burse le regsim n 1531 la Anvers, apoi la Lyon, Hamburg. n fapt o afirmare pe pia a financiar a bursei are loc prin crearea la Londra a renumitei The Royal Stock Exchange nfiin at n 1554, apoi la 1608 bursa de la Amsterdam i la 1639 la Paris.
141

bursei. Pentru a se stabili cursuri unice titlul unui emitent este cotat la o singur burs. Agen ii de burs pot ac iona n nume propriu (dealeri) sau pot ac iona n numele i la ordinul clien ilor (broker). Pentru ca titlurile de valoare s fie acceptate (cotate) la bursa de valori firmele emitente trebuie s ndeplineasc o serie de condi ii: - s de in un numr minim de titluri; - s existe un capital propriu de o anumit mrime, impus de regulamentul bursei, - s aib un anumit prag de rentabilitate - s aib o situa ie economio-financiar solid i profituri atractive pentru clien i; - s aib o strategie pe termen mediu i lung, etc Societ ile pe ac iuni care nu ndeplinesc aceste condi ii particip la cota ie pe pia a extrabursier sau bursa secundar. Pe aceast pia condi iile de admitere sunt mai flexibile i este specific firmelor de o importan regional. Motivele ce stau la baza dorin ei ac ionarilor ca titlurile s intre pe pia a bursier pot fi: posibilitatea de vnzare a unui numr mare de ac iuni n vederea majorrii capitalului social, diversificarea patrimoniului i dispersarea riscului asumat la nfiin area societ ii, etc. Opera iunile pe pia a bursier sunt de dou categorii: 1). Opera iuni la vedere constau n cedarea imediat (conform regulamentului bursei) a titlurilor la cursul zilei acceptat iar plata lor se face n momentul efecturii tranzac iilor. n acest caz clien ii pot da dou ordine: - la cel mai bun curs ceea ce nseamn c agen ii bursieri pot vinde i cumpra la cursul afiat sau negociat - la un curs limitat caz n care clientul precizeaz cursul minim pentru vnzare i cel maxim pentru cumprare 2). Opera iuni la termen sunt acele opera iuni n care n ziua tranzac iei se ncheie contractul precizndu-se numrul de titluri, cursul titlurilor i data scaden ei contractului. La scaden (zi de lichidare) are loc cedarea i plata titlurilor. Opera iunile la termen sunt opera iuni speculative unul din agen i ctig cellalt pierde. Cumprtorul sper ca pn la scaden cursul s creasc; el le va primi la cursul stabilit n contract (mai mic) i le va vinde la un pre mai mare, ctignd din diferen a de curs. (opera iune la hausse) Vnztorul sper ca cursul s scad deoarece el le va cumpra n ziua scaden ei la un curs mai mic i apoi le revinde la un curs mai mare conform contractului ncheiat anterior. Va ctiga din diferen a de curs, fiind un speculator la baisse. Func ii ale bursei de valori: func ia de concentrare a cererii i ofertei de hrtii de valoare, func ia de realizare a tranzac iilor cu hrtii de valoare; de plasare a economiilor agen ilor economici n hrtii de valoare i alimentarea
142

ntreprinderilor cu capitaluri (transformarea capitalului bnesc n capital real i invers); de asigurare a mobilit ii capitalurilor func ia de nregistrare sistematic a cursurilor de schimb ale valorilor mobiliare; func ia de reflectare a conjuncturii economice i valutare la un moment dat i ntr-o anumit perspectiv

Capitolul XV PIA A FOR EI DE MUNC I OMAJUL 1. PIA A FOR EI DE MUNC: CONCEPT, FUNC II I CARACTERISTICI La ora actual, pretutindeni n lume, exist un interes major pentru cunoaterea i pe ct posibil stpnirea problematicii pie ei for ei de munc, respectiv pentru mrirea gradului de ocupare n scopul creterii avu iei na ionale. Pia a for ei de munc de ine un loc principal n cadrul sistemelor de pie e, avnd n centrul aten iei omul i interesele sale. Echilibrul dintre cererea i oferta de for de munc, dintre ocuparea deplin i creterea productivit ii muncii reprezint partea integrant, componenta indispensabil a echilibrului economic general. Importan a realizrii echilibrului pe aceast pia rezult din rolul decisiv al resurselor umane n procesul dezvoltrii economico-sociale. Pia a for ei de munc poate fi definit ca spa iul economic unde se ntlnesc se confrunt i se negociaz n mod liber cererea (respectiv de intorii de capital bnesc, n calitate de cumprtori) i oferta de for de munc (respectiv posesorii de for de munc). Reprezint, de asemenea, un sistem de rela ii i tranzac ii care asigur, prin mecanisme specifice (n primul rnd prin intermediul salariului) echilibrarea cererii i ofertei de for de munc. For a de munc reprezint capacitatea de munc fizic i intelectual a omului, totalitatea aptitudinilor datorit crora omul este capabil s produc bunuri economice sau s participe la o activitate social util Pia a for ei de munc, cele dou componente ale ei-cererea i oferta - se afl n permanent interdependen cu celelalte pie e specifice, mai nti cu pia a bunurilor economice, ca unitate dinamic a cererii i ofertei agregate de bunuri economice (materiale, servicii, informa ii). Aceasta semnific faptul c rela iile specifice pie ei for ei de munc sunt reciproce cu rela iile specifice pie ei bunurilor economice, n sensul c, toate mprejurrile de timp i spa iu privind dezvoltarea economico-social sunt sursa cererii de for de munc, i evolu ia demografic este sursa ofertei de for de munc. Altfel spus, pia a for ei de
143

munc i mecanismele ei sunt dependente de gradul de dezvoltare a societ ii, fiind considerat o pia derivat. Prin urmare, rela iile multiple n continu diversificare ntre dezvoltarea economic, evolu ia veniturilor din munc i micarea demografic formeaz substan a pie ei for ei de munc. Agen ii economici prezen i pe pia a for ei de munc sunt: 1). Ofertan ii sau vnztorii de for de munc (menajele), respectiv cei ce ofer marfa reprezentat de capacitatea de munc i competen a profesional, n schimbul unui pre numit salariu, stabilit pe pia . Acetia au ca scop ob inerea unui maximum de satisfac ie (sau maximum de utilitate). 2). Cumprtorii, respectiv ntreprinderile financiare i nefinanciare i al i agen i economici care au nevoie de for de munc, ntr-o anumit cantitate i structur profesional, pentru care sunt dispui s plteasc un anumit pre (salariu), astfel nct s ob in maximum de profit. Sub aspect economic i juridic, proprietarul for ei de munc dispune n mod liber de ea i o ofer proprietarului de capital, care formuleaz cererea, iar negocierile dintre acetia se concretizeaz n contract de angajare i salariu. 3). Intermediarii, care pot fi oficiile de plasare a for ei de munc, la nivel central, regional i local, prin intermediul crora ofertan ii ntr n contact cu angajatorii de for de munc. n cadrul unei economiei de pia moderne, pia a for ei de munc ndeplinete urmtoarele func ii, de ordin economic, socio-economic i educativ: 1) Asigur realizarea echilibrului dintre necesit ile de resurse de munc ale economiei na ionale i posibilit ile pentru acoperirea lor, prin multiple ac iuni desfurate, pe de o parte de agen ii economici care exprim cererea de for de munc iar pe de alt parte de agen ii economici care asigur oferta de for de munc; 2) Asigur orientarea i alocarea resurselor de munc pe sectoare, activit i, profesii, teritoriu n concordan cu volumul i structura cererii de for de munc (func ia alocativ); 3) Asigur unirea i combinarea factorului de produc ie munc cu ceilal i factori de produc ie, ce se afl n proprietatea altor agen i economici (func ia productiv); 4) Influen eaz, prin mecanismele ei, modul de formare i repartizare a veniturilor specifice pentru factorii de produc ie combina i: salariul i profitul (func ia distributiv); 5) Determin i influen eaz adoptarea i aplicarea msurilor de protec ie social a posesorilor acestei mrfi speciale; 6) Furnizeaz informa ii pentru procesul de orientare i formare profesional, recalificare i reintegrare a for ei de munc ac ionnd prin mecanismele sale asupra acestui proces. Particularit ile pie ei for ei de munc
144

a) Pia a for ei de munc este o pia cu un grad ridicat de rigiditate i, din acest considerent, cea mai sensibil i mai fragil pia . Rigiditatea este determinat, pe de o parte de factori naturali (evolu ia demografic, mobilitatea teritorial redus) sau caracteristici socio-profesionale, iar pe de alt parte, de rigidit i de ordin legislativ-institu ional. Rigiditatea i sensibilitatea acestei pie e influen eaz i condi ioneaz echilibrul economic i social, respectiv coresponden a dintre nivelul de echilibru pe pia a bunurilor i servicii lor i nivelul ocuprii depline, niveluri care nu coincid n mod automat. n condi iile actuale, literatura economic i juridic, subliniaz faptul c dreptul la munc, la alegerea liber a profesiei i locului de munc este un drept fundamental al omului, iar societatea nu poate accepta ca o parte a membrilor si s nu aib o munc permanent i un venit corespunztor. b). Din punct de vedere a mecanismelor de func ionare, pia a for ei de munc este o pia imperfect. Sursa imperfec iunilor este dat n principal de: existen a interven iei legislative exercitate de organele abilitate, fiind cea mai reglementat pia . Pia a for ei de munc implic un cadru institu ionalizat n limite precizate de norme juridice, n care se ajusteaz cererea cu oferta de for de munc, se elaboreaz strategii de ocupare i folosire a for ei de munc, iar partenerii sociali (sindicat, patronat, stat) joac roluri precis determinate; existen a concuren ei ntre un numr foarte de mare de ofertan i avnd putere economic redus n procesul vnzrii for ei de munc i un numr relativ mic de cumprtori, n procesul cumprrii acestei mrfi (oligopson); exercitarea presiunilor sindicale asupra formrii pre ului (salariu), stabilirii condi iilor de munc, a ncheierii contractelor de munc, a aplicrii i respectrii normelor juridice cu privire la securitatea fizic i social a muncii; capacitatea de informare par ial a agen ilor economici cu privire la existen a i evolu ia cererii i ofertei de for de munc. c). Pia a for ei de munc este o pia contractual, o pia pe care stabilirea drepturilor i obliga iilor dintre vnztorii i cumprtorii de for de munc se realizeaz pe baza unor contracte economice i sociale (contractul colectiv de munc, contractul individual de munc) d) Pia a for ei de munc este o pia administrat, n sensul c firmele i gestioneaz fondurile de care dispun n func ie de strategiile de realizare elaborate pe baza prevederilor legislative, dar i n func ie de strategiile de dezvoltare a produc iei la care este utilizat for a de munc angajat de ctre acestea. e). Pia a for ei de munc se caracterizeaz printr-un grad ridicat de eterogenitate al cererii i ofertei for ei de munc, determinat de existen a unei diversit i de nevoi, aflate ntr-o continu cretere i diversificare. Consecin a gradului nalt de eterogenitate se regsete n apari ia unor grupuri nonconcuren iale sau pu in concuren iale care nu se pot ntlni n cadrul aceluiai segment, iar fiecare categorie de for de munc, ce reprezint cererea se ntlnete cu aceeai categorie apar innd ofertei de for de munc (de exemplu oferta de economiti, specializa i n management se va ntlni cu cererea de
145

economiti de aceeai specialitate i nu cu cererea de ingineri, cu o anumit specializare). f). Pia a for ei de munc este o pia puternic segmentat, pe niveluri determinate de factori economici i sociali: nivelul de pregtire, calificarea for ei de munc, mobilitatea profesional, reglementarea raporturilor de munc, gradul de organizare n sindicate, siguran a locului de munc, riscul omajului, dimensiunea i siguran a venitului, etc. Din acest punct de vedere pia a muncii poate fi privit ca fiind format din urmtoarele segmente81: 1). Segmentul primar, reprezentnd sectorul cel mai puternic, care cuprinde locurile de munc din ntreprinderi mari, ce au o productivitate nalt i profituri ridicate. Cuprinde locuri de munc sigure, care garanteaz un venit cert, mediu sau peste medie, cu perspective n carier. 2). Segmentul secundar, ce cuprinde locurile de munc din ntreprinderile mici i mijlocii (aprox. 40% din totalul locurilor de munc n economie) care necesit un grad sczut de calificare, cu angajri temporare i cu venituri sub medie. n calea trecerii de la un segment la altul se manifest bariere de mobilitate, mobilitatea for ei de munc manifestndu-se mai ales n interiorul segmentului. Trecerea de la segmentul secundar la segmentul primar este de regul dificil i de durat deoarece presupune ob inerea n prealabil a unor calificri superioare. 3). Segmentul ter iar care cuprinde munca la negru (clandestin) i care se dezvolt odat cu economia subteran, lipsit de regularitate, cu diverse forme de activitate neoficial, fr forme stabile de realizare i cu o insecuritate total a lucrtorilor. 2. CEREREA I OFERTA DE FOR DE MUNC A). Cererea de for de munc reprezint cantitatea de for de munc, cu o anumit structur pe profesiuni i nivele de pregtire i calificare, care este necesar unei ntreprinderi, subramuri, ramuri sau economii na ionale n ansamblu, pentru a produce o cantitate determinat de bunuri materiale i servicii cerute pe pia , la un moment dat sau ntr-o anumit perioad. Cererea de munc reprezint nevoia de munc salariat existent la un moment dat ntr-o economie de pia . Aceast cerere este o cerere derivat, fiind influen at de cererea de bunuri economice. Cererea de for de munc se msoar statistic prin numrul de locuri de munc existente n economie, locuri de munc ocupate sau vacante. Prin urmare cererea de locuri de munc se exprim prin numrul de locuri de munc ocupate i al celor vacante.
81

Ini ial, segmentarea pie ei for ei de munc a fost expresia unei scheme dualiste a sistemului economic real (n func ie de natura propriet ii: privat i public; n func ie de mrimea firmelor: mari i mici) care ulterior s-a multiplicat n mai multe segmente
146

Orice loc de munc presupune existen a unei rela ii contractuale explicite sau implicite ntre persoana angajat i angajator (patron, manager, etc). n cazul lucrtorilor pe cont propriu legtura contractual este implicit, ei fiind n acelai timp i patroni i angaja i. Indicatorul statistic corespunztor numrului de locuri de munc ocupate este popula ia ocupat. Cererea de for de munc se cuantific la dou nivele: 1). cerere individual la nivel de firm 2). cerere agregat (global)de for de munc la nivelul economiei na ionale, care se ob ine nsumnd cererile individuale ale firmelor angajatoare Cererea de for de munc depinde de o serie de factori printre care: 1. Varia ia salariului. Dac presupunem c tehnologia, condi iile n care se furnizeaz capitalul i rela ia dintre pre ul produselor i cererea acestor produse se men in constante atunci o cretere a salariilor va determina costuri mai mari i implicit pre uri mai mari. Cumprtorii vor rspunde la aceast cretere a pre urilor cumprnd mai pu in, firmelor i vor reduce cantitatea produc iei, ceea ce va determina reducerea locurilor de munc. Astfel pe msur ce salariul crete cererea de for de munc scade i invers. 2. Posibilitatea substituirii for ei de munc prin al i factori de produc ie (de exemplu capital). Pe msur ce salariile cresc firmele productoare vor avea tendin a de scdere a acestor costuri, prin adaptarea unor tehnologii ce se bazeaz mai mult pe capital i mai pu in pe for a de munc. Are loc astfel efectul de substitu ie a muncii cu capitalul. Consecin a este reducerea cererii de locuri de munc. 3. Evolu ia cererii de bunuri i servicii. Dac cererea de bunuri i servicii dintr-o anumit activitate economic crete, crete i cantitatea de produse ce vor putea fi vndute. Pentru a-i maximiza profitul firma va produce mai mult ceea ce va determina un necesar de for de munc suplimentar, ducnd astfel la creterea cererii de for de munc. 4. Previziunile agen ilor economici cu privire la cererea global. Decizia cu privire la locurile de munc, la nivel de firm, sunt fundamentate i n func ie de anticiparea fcut asupra activit ii sale viitoare. Nivelul angajrii scade atunci cnd se apreciaz c reducerea cererii la firm are caracter durabil i crete atunci cnd se anticipeaz o sporire a volumului activit ii economice pe o perioad mai mare de timp. B). Oferta de for de munc Oferta de for de munc reprezint cantitatea de munc ce poate fi prestat la un moment dat ntr-o economie, n condi ii remuneratorii. Ea se exprim statistic prin numrul persoanelor apte i disponibile pentru a efectua o activitate economic aductoare de venit - mai pu in femeile casnice, militarii n termen, studen ii i alte cteva categorii sociale. Dimensiunea statistic a ofertei for ei de munc este dat de popula ia activ ocupat i omaj. Oferta for ei de munc se caracterizeaz printr-o serie de particularit i:
147

a). lucrtorii au o mobilitate teritorial i profesional relativ redus. Oamenii sunt ataa i mediului socio-economic din care provin, chiar dac au avantaje economice reduse. b). oferta de munc depinde de vrst, sex, nivel de pregtire profesional, specialitate, starea de sntate; c). oferta de for de munc este influen at nu numai de salariu ci i de condi iile i mediul n care i desfoar munca; d). oferta de for de munc este perisabil, nu se poate conserva pentru a profita de o cretere ulterioar a pre ului ei de vnzare, oferta avnd un caracter rigid, fiind o mrime dat la un moment dat; e). oferta de munc zilnic are, n ceea mai mare parte un caracter obligatoriu, purttorul ofertei avnd nevoie de mijloacele de subzisten ; f). oferta de munc nu se realizeaz n exclusivitate, pe principiile economiei de pia . Reproducerea ofertei for ei de munc este dependent att de legile economice ale pie ei, ct i de legile demografice, social-morale, psihologice, etc, mbinnd procesele economice cu cele social-culturale, demografice, psihologice, etc. g). oferta de for de munc se prezint att sub form individual (numrul de ore-munc pe care o persoan le poate presta n condi ii salariale) ct i sub form agregat sau total (suma ofertelor individuale) Oferta poate fi privit din dou puncte de vedere: la nivelul ntregii pie e (sau uneori pe o pia particular) sau la nivelul unei anumite firme. Oferta de for de munc este influen at de numeroi factori, ntre care: - popula ia activ disponibil a unei ri i structura pe vrste a acesteia; - cantitatea de munc depus de un angajat (ore pe zi, sptmn sau an) - calitatea capitalului uman (dat de tipul i gradul de calificare, compatibilitatea cu cele mai noi descoperiri n domeniul de activitate, etc.) i migra ia capitalului uman; - nivelul salariilor - pn la un nivel al salariului care s asigure aspira iile de nivel de trai, lucrtorul salariat va extinde cantitatea de munc oferit, iar peste acest prag el substituie timpul ocupat cu timpul liber reducnd astfel cantitatea oferit de munc; - nivelul general al standardului de via ; - factori psihologici viznd comportamentul ofertantului de for de munc 3. OMAJUL DEZECHILIBRUL MACROECONOMIC AL PIE EI FOR EI DE MUNC 3.1 omajul: defini ie, caracteristici, msurare i forme n termeni generici ai pie ei for ei de munc omajul reprezint excedentul ofertei fa de cererea pe aceast pia . Starea de omer este determinat, n principiu, de dou situa ii concomitente: 1. pe de o parte n zona ofertan ilor, pierderea locurilor de munc n cazul unora dintre ei;
148

2. pe de alt parte, imposibilitatea angajrii integrale, ntr-o perioad de timp, a unei pr i de absolven i califica i pentru o anumit munc. ntre ocupare i omaj i ntre acestea i inactivitate, n ultimul timp, delimitrile au devenit tot mai slabe i incerte: Conform Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii for ei de munc, este omer persoana care ndeplinete cumulativ urmtoarele condi ii: - este n cutarea unui loc de munc de la vrsta de minimum 16 ani i pn la ndeplinirea condi iilor de pensionare; - starea de sntate i capacit ile fizice i psihice o face alt pentru prestarea unei munci; - nu are loc de munc, nu realizeaz venituri sau realizeaz din activit i autorizate potrivit legii venituri mai mici dect indemniza ia de omaj ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi; este disponibil s nceap lucrul n perioada imediat urmtoare dac s-ar gsi un loc de munc; este nregistrat la Agen ia Na ional pentru Ocuparea For ei de Munc, sau alt furnizor de servicii de ocupare, care func ioneaz n condi iile prevzute de lege. omerii n sens BIM(Biroul International al Muncii) sunt persoanele de 15 ani i peste care n cursul perioadei de referin ndeplinesc simultan urmtoarele condi ii: - nu au loc de munc i nu desfoar o activitate n scopul ob inerii unor venituri; - sunt n cutarea unui loc de munc, utiliznd n ultimele 4 sptmni diferite metode pentru a-l gsi: nscrierea la agen ia pentru ocuparea for ei de munc sau la agen ii particulare de plasare, contactarea direct a patronilor sau a factorilor responsabili cu angajarea, sus inerea unor teste, interviuri, examinri, demersuri pentru a ncepe o activitate pe cont propriu, publicare de anun uri i rspunsuri la anun uri, etc; - sunt disponibile s nceap lucrul n urmtoarele 15 zile, dac s-ar gsi imediat un loc de munc Exist mai multe ci prin care o persoan poate deveni omer sau poate prsi rndul omerilor, adic rezerva de munc a societ ii, conform figurii de mai jos.
1. Intrarea n rndul forei de munc 2. revenirea la fora de munc; 3. Concedierea permanent sau temporar; 4. Prsirea involuntar a slujbei

OMERII (Rezerva de for de munc)

1. Angajarea ntr-o nou slujb; 2. Rechemarea la lucru; 3. Revenirea n rndul forei de munc

Figura nr.2. Fluxul intrri-ieiri


149

Caracteristici principale ale omajului: omajul este un dezechilibru macroeconomic, un fenomen care concretizeaz subocuparea minii de lucru; Exprim sensul unic al dispropor iei pe pia a for ei de munc: oferta strict mai mare dect cererea; n orice moment, omerii sunt considera i de ctre unii autori suprapopula ie relativ, constituind rezerve de for de munc; omajul demonstreaz n final faptul c societatea nu este capabil s asigure ocuparea complet a for ei de munc Msurarea i formele omajului n analiza i caracterizarea omajului se iau n considerare urmtoarele laturi urmtorii indicatori: a). Nivelul omajului, care se poate determina absolut ( ca numr) i relativ (ca rat): Mrimea absolut se exprim prin numrul omerilor Mrimea relativ - rata omajului care se calculeaz ca raport procentual ntre numrul omerilor i popula ia activ disponibil (Pa) sau ntre numrul omerilor i popula ia ocupat (Po): N N R = 100 sau R = 100 Pa Po b). Durata omajului poate fi definit ca fiind perioada scurs din momentul pierderii locului de munc sau a reducerii sptmnii de lucru (n cazul omajului par ial) pn n momentul relurii normale a lucrului sau ieirii din rndurile for ei de munc. c). Intensitatea de manifestare a omajului. Diminuarea activit ii semnific omaj par ial iar ncetarea total a activit ii duce la omaj total. d). Structura omajului pe categorii de vrst, sex, nivel de calificare, ras, domeniu de activitate Principalele forme ale omajului: a) Dup legtura cu persoanele care au studiat fenomenul de omaj: - omaj clasic datorat necorelrilor de pe pia a for ei de munc i creterii salariilor (omaj voluntar) - omaj keynesian datorat cererii reduse de for de munc din cauza insuficien ei cererii de bunuri i servicii; b). Dup cauze: - omaj voluntar (motiva ie subiectiv) specific persoanelor care fie nu doresc s lucreze, fie c refuz s lucreze pentru un salariu fixat prin jocul cererii i ofertei (omajul diplomelor); - omajul involuntar este cazul celor care oferindu-i for a de munc accept salariul oferit dar nu gsesc locuri de munc - omaj fric ional este considerat un omaj de cutare, n care numrul de omeri corespunde numrului de locuri vacante din aceeai pia a muncii i n cadrul acelorai ocupa ii. Realizarea unei cuplri adecvate ntre locurile de
150

munc existente i candida ii potrivi i necesit timp; ca urmare este posibil coexisten a ntre omaj i locuri vacante; - omaj intermitent - determinat de cauze specifice care determin dese alternri ale situa iei de angajat/omer; - omaj de inadecvare - propriu celor care nu s-au putut obinui cu o anumit slujb i doresc n continuare ceva potrivit lor; - omaj de excluziune referitor la grupele cele mai defavorizate de persoane (tineri sau vrstnici). c). Dup vrsta celor afecta i: - omajul celor sub 30 de ani; - omajul ntre 31-50 de ani; - omajul persoanelor peste 51 de ani. d) Dup tipul micrilor din cadrul economiei: - omaj ciclic (conjunctural), care se formeaz ca urmare a reducerii activit ii economicii (respectiv a cererii de for de munc), n timpul crizelor economice i poate fi resorbit n perioadele de expansiune economic - omaj cronic , care devine n timp o constant greu de nlturat, e). Dup factorii lega i de procesul de produc ie: - omaj tehnologic - care apare datorit costurilor crescute, generate de noile echipamente introduse n scopul fabrica iei, sau reorganizrii firmei. Resorbirea lui presupune recalificarea for ei de munc; - omaj tehnic - inactivitate for at din cauza lipsei anumitor cantit i de prodfactori utiliza i ntr-o firm, defec iunilor unor maini, dificult ilor de aprovizionare, etc. f). Dup legtura cu modificarea bazei materiale - omaj structural, care are la baz progresul tehnic iar structura socioprofesional clasic nu mai este similar celei existente; este datorat modificrilor care au loc n structura pe ramuri i subramuri ale economiei, reintegrarea for ei de munc este dificil i de lung durat; g). Dup gradul de inutilizare a timpului de munc i a capacit ii de lucru: - omaj complet, cnd persoana a rmas fr loc de munc i nceteaz complet activitatea; - omaj par ial din motive conjuncturale se reduce durata de lucru; - omaj deghizat- specific persoanelor care, n perioada precedent, au avut o activitate aparent (de exemplu femeile casnice - omaj aparent) i doresc s devin angajate i nu gsesc locuri de munc, etc. 1.2. Cauzele, consecin ele i costurile omajului

Cauzele omajului se pot clasifica n dou categorii: a) prin intermediul factorilor determinan i ai pie ei for ei de munc: teoria cutrii locurilor de munc conform creia omerul dispunnd de informa ii pertinente dorete, mereu, un salariu mai mare;
151

teoria contractelor implicite, conform creia acceptarea unor salarii mai mici este determinat de primirea n schimb a unor garan ii suplimentare din partea angajatorului, att mpotriva fluctua iilor salariale ct i mpotriva concedierilor. teoria salariului eficient, care presupune existen a unei legturi ntre rezultatele muncii (productivitatea muncii) i salariu b). cauze ce rezult din interac iunea pie elor: - dezechilibrul cerere ofert att pe pia a for ei de munc ct i pe pia a bunurilor i serviciilor; - fluctua iile provocate de ciclicitatea economic; - insuficien a accenturii msurilor de revitalizare a economiei; - gradul de sezonalitate al unor activit i; - cauze de natur tehnic; - existen a omajului natural i a pragului non-infla ionist al omajului Consecin ele omajului omajul, ca fenomen economico-social are consecin e individuale i colective importante i cost att individul care l suport ct i colectivitatea n ansamblu. Consecin e negative ale omajului: omajul reprezint o form de inutilizare a for ei de munc fapt ce duce la risip i pierderi; deoarece provoac scderea nivelului de trai, omajul presupune no iunea de srcie; popula ia activ subocupat i cea care dorete s munceasc, dar nu sunt locuri de munc este lezat, n condi iile existen ei omajului; fiind un dezechilibru macroeconomic, omajul nu afecteaz numai compartimentele materiale ale economiei na ionale ci mai ales elementele sale umane; popula ia ocupat fiind cea care suport din plin costurile omajului; Concedierile reprezint un obstacol puternic n calea relansrii economice; se genereaz un dezacord ntre popula ia ocupat i cea cu un anumit grad de subocupare; Consecin e pozitive posibile ale omajului: fenomenul omajului creeaz o rezerv de persoane poten ial dispuse s lucreze, n vederea acoperirii eventualei cereri suplimentare de for de munc; are loc creterea productivit ii muncii (n principiu) dar mai ales a disciplinei i punctualit ii celor angaja i (de teama viitoarelor concedieri); ridicarea interesului pentru munc i pentru creterea competitivit ii salaria ilor (deoarece de regul sunt disponibiliza i cei mai pu in pregti i sau slab califica i); men inerea salariilor la cote relativ reduse pe o anumit perioad) prin recurgerea firmelor la disponibilizarea de personal, etc omajul este considerat un factor negativ pentru c impune costuri societ ii. Costul na ional al omajului cuprinde trei categorii: 1). Costul financiar 2) Costul economic
152

3) Costul social 1). Costul financiar al omajului voluntar i involuntar are trei componente: ajutoare pltite omerilor, pierderea unor venituri rezultate din impozite care n caz contrar ar fi ncasate i pierderea contribu iilor la asigurrile sociale. Altfel spus costul financiar al omajului cuprinde dou categorii de costuri: costuri explicite - aloca iile ( indemniza iile de omaj); costuri implicite - reprezint echivalentul impozitelor i taxelor (de care sunt scuti i omerii) cuvenite statului i a posibilelor ctiguri investi ionale i sociale, la care s-a renun at, n favoarea acordrii ajutorului de omaj (cost de oportunitate). omajul determin o cretere a sarcinilor care apas asupra sistemului economic, prin amplificarea finan rii indemniza iilor de omaj, n perioadele de omaj ridicat. Garantarea unor venituri minime pentru omer prin acordarea aloca iilor (indemniza iilor) de omaj este o problem comun tuturor statelor, dar ponderea i perioada de acordare sunt diferite de la o ar la alta. 2) Costul economic este reprezentat n mod special de pierderea de resurse ceea ce nseamn c economia are un nivel al produc iei efectiv mai mic n compara ie cu acela pe care ar fi putut s-l ating dac for a de munc ar fi fost deplin utilizat. n acest sens la nivel na ional se calculeaz decalajul PIB (sau PNB), ca diferen ntre PIB poten ial (rezultat la nivelul ocuprii depline) i PIB real, rezultat n condi ii de omaj. Pierderea produc iei poten iale, ca rezultat al omajului involuntar este o problem economic serioas pentru orice ar din lume, deoarece persoanele care doresc i pot s munceasc pentru a crete nivelul produc iei i a ridica standardul de via nu reuesc s-i gseasc un loc de munc, ceea ce echivaleaz cu risipirea de resurse (cunoscut fiind faptul c timpul neutilizat din cauza omajului nu mai poate recuperat). 3) Costul social al omajul involuntar este incalculabil. Pentru un individ efectul demoralizator depinde de felul omajului: dac este pe termen scurt sau lung. omajul pe termen scurt nu are consecin e serioase asupra individului n schimb cel pe termen lung este devastator. Nici o cifr, spune Paul Samuelson, nu poate s releve efectele pe plan uman i psihologic ale lungilor perioade cu omaj involuntar82. Printre consecin e sociale ale omajului putem aminti: creterea numrului de mbolnviri, sinucideri; modificarea valorilor sociale privind coala, munca, pensia; dezvoltarea micii i marii criminalit i, etc. 1.3. Politici economice antiomaj omajul fiind un dezechilibru care afecteaz n diferite propor ii economiile tuturor rilor, reducerea lui a devenit un obiectiv major a politicii economice. n general politicile utilizate n lupta mpotriva omajului sunt de dou tipuri: politici pasive - care se refer la indemniza ia de omaj i la reducerea numrului popula iei active (prin pensionri anticipate, creterea perioadei de
82

Paul Samuelson, Opera citat, p.667


153

formare a tinerilor, etc), care nu produc un efect pozitiv asupra volumului global al omajului. politici active care presupun o interven ie clar pe pia a for ei de munc, influen nd nivelul global al ocuprii. Pe de alt parte msurile adoptate care vizeaz reducerea omajului pot fi grupate n : 1). Msuri care privesc omerii: - pregtirea, calificarea i orientarea celor care caut un loc de munc - reintegrarea celor elibera i din diferite sectoare de activitate ca urmare a restructurrilor tehnologice i economice; - implementarea unor noi forme de angajare, prin flexibilizarea timpului de munc (cu orar atipic, pe timp scurt, provizoriu). Spre deosebire de ocuparea normal acest tip de angajare se realizeaz pentru obiective precise i limitate. 2) Msuri care privesc popula ia ocupat: - redistribuirea sarcinilor celor ocupa i, - ra ionalizarea muncii n sectoarele care permit ca, prin acest mod, s se creeze anse pentru noi angajri; - reducerea timpului de munc; - reducerea ofertei de munc prin msuri care vizeaz pre-pensionarea, reducerea vrstei legale de pensionare, precum i creterea duratei de colarizare - programe de reconversie profesional la care s participe nu doar omerii ci i cei care presupun c urmeaz a fi disponibiliza i, n scopul prevenirii omajului; - pe termen lung se urmrete crearea de noi locuri de munc prin investi ii Politici economice care s impulsioneze investi iile interne, s mreasc produc ia i creterea economic, n general, au ca implica ii imediate creterea gradului de ocupare a for ei de munc. Msurile concrete n acest sens sunt: creterea cheltuielilor guvernamentale care determin creterea investi iilor n paralel cu creterea cererii pentru consum, ceea ce duce la scderea ratei omajului; scderea ratei dobnzii care duce la creterea investi iilor i implicit la o scdere a ratei omajului creterea venitului net al gospodriilor care determin creterea cererii de consum cu efecte pozitive asupra produc iei i a ratei omajului; devalorizarea monedei na ionale, care duce la o cretere a exporturilor ceea ce presupune o cretere a investi iilor n produc ia pentru export i deci o scdere a ratei omajului, ac iuni de promovare a vnzrilor cu efecte asupra creterii cererii pe pia a intern, acre stimuleaz produc ia intern politici protec ioniste (taxe vamale sporite pentru unele importuri) care duc la creterea pre ului importului, ceea ce nseamn o scdere a importurilor i o orientare spre produc ia intern, iar rata omajului scade.

154

Capitolul XVI PIA A INTERNA IONAL 1. PRINCIPALELE COMPONENTE ALE PIE EI INTERNA IONALE Pia a interna ional reprezint ansamblul rela iilor de schimb, de vnzare cumprare, monetare i transferuri valorice, dintre diferitele ri ale lumii, considerate n interdependen a i complexitatea lor. La baza acestei pie e st diviziunea interna ional a muncii, care poate fi definit ca procesul istoric obiectiv de specializare a rilor lumii n produc ie i tranzac ionare a diferitelor bunuri economice pentru pia a interna ional. Privit ca stare, diviziunea interna ional a muncii reprezint ansamblul specializrilor existente la un moment dat ntre ri pentru participarea la schimburile economice interna ionale. Principalii factori care stau la baza diviziunii interna ionale a muncii sunt: gradul de nzestrare diferit cu resurse naturale; progresul tehnic i nivelul de dezvoltare diferi, dimensiunea demografic i teritorial care determin pia a intern, condi iile naturale (clima), factori extraeconomici - tradi ii, politici, socio-culturali. Plecnd de la diversificarea formelor rela iilor (fluxurilor) economice interna ionale, pia a interna ional se structureaz astfel: a). comer ul interna ional format din totalitatea tranzac iilor cu mrfuri; b). fluxul interna ional al serviciilor c).pia a interna ional a capitalurilor, care cuprinde opera iuni legate de plasarea n/din strintate a capitalurilor sub diferite forme: investi ii directe, investi ii de portofoliu, mprumuturi pe termen scurt i lung. d). pia a tehnologiilor i a altor rezultate ale cercetrii tiin ifice (know-how) e). pia a interna ional a for ei de munc Toate aceste componente se afl n strns legtur unele ce altele i formeaz circuitul economic mondial. Acesta reprezint totalitatea legturilor economice (reale i monetare) care iau natere ntre agen ii economici din diferite ri. 2. COMER UL INTERNA IONAL- COMPONENT A PIE EI INTERNA IONALE Comer ul interna ional reprezint cea mai veche form de legtur economic dintre ri, deoarece nici o ar nu dispune de totalitatea resurselor necesare consumului normal al popula iei. O parte din produsele consumate ntr155

o ar sunt produse n alte ri iar o parte din produc ia unei ri este exportat i se consum n alte ri. Din acest motiv, atunci cnd se determin volumul produc iei interne trebuie s se ia n considerare i cererile externe de produse, iar cnd se determin venitul realizat trebuie s se includ i cel ce provine din rela iile comerciale interna ionale. Rela iile interna ionale realizeaz, n prezent, o constrngere puternic asupra economiilor na ionale, att prin schimbul de bunuri i servicii care se poate concretiza n excedente sau deficite, ct i prin rela iile financiare, sub forma unei re ele dense de crean e i datorii. Comer ul interna ional reprezint o form de legtur ntre pie ele na ionale, ntre productorii de mrfuri din diferite ri, legtur care exprim dependen a reciproc dintre state i dovada influen elor pe care exteriorul le exercit asupra politicilor economice ale statului. Comer ul interna ional cuprinde dou fluxuri economice: a) importul, care reprezint achizi ionarea de ctre un agent economic rezident a unor bunuri economice de la un agent economic strin. b). exportul, care reprezint vnzarea de bunuri economice de ctre un agent economic rezident ctre un agent economic strin, contra unei sume, n valut convertibil. Trsturi ale comer ului interna ional actual: - ritm de cretere extrem de rapid al schimburilor externe; - creterea importan ei comer ului interna ional cu servicii; - modificarea structurii comer ului interna ional pe grupe de mrfuri, n sensul creterii importan ei tranzac iilor cu mrfuri care de in un grad ridicat de prelucrare; - pe fondul specializrii crescnde i ca efect al interdependen elor din economia mondial schimburile externe reprezint o importan din ce n ce mai mare n creterea economic a acestor state; - depirea de ctre ritmul de cretere a comer ului interna ional a ritmului de cretere a lichidit ilor interna ionale, fapt ce determin apari ia datoriei externe la un numr ridicat de ri. Reglementarea rela iilor comerciale interna ionale este realizat de Organiza ia Mondial a Comer ului (fostul GATT- Acordul General pentru Tarife i Comer ) al crui scop este de a asigura cadrul institu ional care s permit liberalizarea schimburilor i respectarea unei discipline multilaterale convenite n rela iile comerciale. Eficien a activit ii de comer interna ional Comer ul exterior reprezint o important cale prin care economia unei ri particip la circuitul economic interna ional. Eficien a acestei activit i se msoar att la nivel microeconomic ct i la nivel macroeconomic, utiliznduse metode i indicatori specifici. n msurarea eficien ei comer ului exterior apar cteva dificult i, care au n vedere faptul c: exporturile i importurile rii se exprim n diferite monede fa de care moneda na ional variaz de la o perioad la alta; efectele comer ului exterior sunt complexe, att pe termen scurt
156

ct i pe termen lung, ceea ce implic att evaluarea lor ct i transformarea efectelor prezente n efecte viitoare; eficien a exportului i importului unei mrfi poate s difere de la partener la partener, de la o perioad la alta, ceea ce necesit calcule pentru fiecare opera iune de comer exterior, precum i determinarea nivelului mediu al eficien ei. Msurarea eficien ei comer ului exterior implic determinarea i compararea efectelor economice cu eforturile. Efectele directe, imediate ale acestei activit i sunt veniturile ob inute din export, precum i bunurile i serviciile ob inute din import. Eforturile se concretizeaz n cheltuielile fcute pentru producerea mrfurilor destinate exportului (n moned na ional) i n cheltuielile pentru realizarea importului n valut. Efectele economice directe i imediate (pe termen scurt) ale comer ului exterior la nivel microeconomic, se msoar prin indicatori specifici. Datorit specificului aparte a fiecrei opera iuni de comer exterior se calculeaz pentru export i import indicatori specifici. Eficien a economic a exportului se msoar cu ajutorul cursului de revenire brut la export, care se calculeaz ca raport ntre cheltuielile fcute pentru producerea i transportul pn la frontier a bunurilor destinate exportului (n moneda na ional) i veniturile ob inute, n valut, n urma vnzrii produselor exportate pe pia a extern. Acest indicator ne arat cte unit i din moneda na ional s-au cheltuit pentru ob inerea unei unit i de valut, prin P + Cc Crbe = i exportului unei mrfi. Pev unde Pi - pre ul produsului pe pia a intern (n moned na ional) Cc- cheltuielile efectuate de exportator pentru aducerea mrfii pn la frontier Pev - pre ul n valut al mrfii exportate (ncasat de exportator) Eficien a exportului este cu att mai mare cu ct cursul de revenire brut la export este mai mic. Crbe trebuie s fie mai mic dect cursul de schimb al monedei na ionale, calculat n func ie de valuta n care se realizeaz opera iunea de export. Acest indicator st la baza elaborrii politicii de structurare a exporturilor, urmrindu-se creterea exporturilor acelor produse care asigur un Crbe mic la export i diminuarea sau ntreruperea exportului mrfurilor care au un Crbe mare. Efectul economic imediat al importului (eficien a importului) se calculeaz cu indicatorul cursul de revenire brut la import (Crbi). Acest indicator se calculeaz ca raport ntre cantitatea de moned na ional ob inut n urma vnzrii mrfii importate pe pia a intern, diminuat cu mrimea taxelor vamale pltite i pre ul n valut pltit pentru marfa importat. Crbe reflect cantitatea de moned na ional ce se ncaseaz n urma cheltuirii unei unit i de Pi Ti valut pentru importul mrfii. Crbi = , Piv unde Pi - pre ul produsului pe pia a intern (n moneda na ional) Ti- taxe vamale pltite de importator (n moned na ional) Piv- pre ul de import, n valut, pltit pentru marfa importat
157

Cu ct Crbi este mai mare cu att activitatea de import este mai eficient. Opera iunea de import este eficient cnd Crbi aste mai mare dect cursul de schimb al monedei na ionale fa de valuta folosit pentru import. Pentru a exprima eficien a de ansamblu a activit ii de comer exterior, n statistica interna ional se utilizeaz un indicator sintetic raportul de schimb. Raportul de schimb (Rs) exprim eficien a ansamblului schimburilor comerciale ale unei ri cu alta, sau cu un grup de ri, se calculeaz ca raport procentual ntre valoarea unitar a exporturilor i valoarea unitar a importurilor sau ca raport procentual ntre indicele mediu al pre urilor de export i indicele mediu al pre urilor de import. I pe Q P 100, Rs = x x 100 sau Rs = I pi Qm Pm unde Qx- cantitatea exportului; Px- pre ul exportului Qx- cantitatea importului ; Px- pre ul importului; Ipe- indicele mediu al pre urilor de export ; Ipe- indicele mediu al pre urilor de import ; Raportul de schimb este favorabil dac este supraunitar (sau superior bazei 100), cea ce reflect c mrfurile se vnd pe pia a extern la pre uri mai mari dect se cumpr de pe pia a extern (import). Eficien a activit ii de comer exterior este influen at de factori (direc i i indirec i, interni i externi): - gradul de modernizare i noutatea produselor aduse pe pia ; - structura mrfurilor care se tranzac ioneaz; - nivelul costurilor de realizare; - nivelul specializrii produc iei de export i nivelul productivit ii muncii; - calitatea i complexitatea bunurilor care fac obiectul tranzac iilor - nivelul pre urilor interne i puterea de cumprare a monedei na ionale; - nivelul pre urilor n valut, etc. 3. BALAN A DE PL I EXTERNE Aa cum macroeconomia, folosete, n general, conturile na ionale (SCN) drept instrument principal de eviden i analiz, macroeconomia interna ional folosete drept instrument principal balan a de pl i externe. Balan a de pl i reprezint un instrument (tablou) statistico-economic n care se includ i se compar totalitatea pl ilor i ncasrilor realizate de o ar , rezultate din rela iile economice, financiare i monetare cu alte ri, pe o anumit perioad, de regul un an. Altfel spus balan a de pl i externe este alctuit dintrun set de conturi care eviden iaz toate tranzac iile economice care au loc ntre reziden ii unei ri i cei ai altor ri, ntr-o perioad de timp de obicei un an. Balan a de pl i externe are, de regul dou componente principale: A). Contul curent, care se refer la toate elementele tangibile i intangibile. Importurile i exporturile tangibile sunt constituite din bunuri
158

fizice de diferite tipuri, n timp ca importurile i exporturile intangibile se refer n special la servicii i apar sub forma de : venit net din servicii prestate de reziden i ctre nonreziden i (turismul, transportul de mrfuri i diverse servicii financiare, asigurri i opera iuni bancare); finan ri nete ale guvernului ctre alte state; dobnzi, profituri, dividende. Un surplus de exporturi fa de import produce un excedent de cont curent iar un surplus de importuri fa de export produce un deficit de cont curent. Balan a contului curent este format din: 1). Balan a comercial (comer ului exterior) cuprinde ncasrile i pl ile ce provin din rela iile de import i export de mrfuri (elemente tangibile) ale unei ri cu restul lumii. 2). Balan a serviciilor eviden iaz ncasrile i pl ile valutare privind transporturile interna ionale, telecomunica iile turismul interna ional, asigurrile interna ionale, 3). Balan a transferurilor de venit eviden iaz ncasrile i pl ile cu titlu de venituri ca: dividende, dobnzi la credite externe, pltite i primite, profituri, rente, salarii repatriate de emigran i sau salarii pltite specialitilor strini, etc 4). Balan a transferurilor unilaterale reflect transferurile economiilor bneti ale lucrtorilor emigran i, despgubirile, dona iile, ajutoarele publice sau private, etc. B) Contul de capital include fluxurile de capital, pe termen lung, mediu i scurt, ntre respectiva ar i celelalte ri: Contul de capital este format din: 1). Balan a micrilor de capital pe termen scurt creditele primite i acordate pe termen pn la un an, repatrierea activelor sau altfel spus include toate formele de mprumut privat pe termen scurt i investi iile pe termen scurt, multe dintre acestea avnd ca scop exploatarea diferen ei interna ional dintre ratele dobnzii; 2). Balan a micrilor de capital pe termen lung exprim fluxurile de intrri i ieiri ale capitalurilor sub forma investi iilor directe (incluznd nfiin area i controlul unor ntreprinderi din strintate), investi iilor de portofoliu (care includ achizi ionarea titlurilor de valoare ale unor companii sau guverne strine) i mprumuturile interguvernamentale. 3) Balan a rezervelor valutare interna ionale care cuprinde formarea i utilizarea rezervelor valutare. Cnd totalitatea intrrilor de capital depete totalitatea ieirilor de capital dintr-o ar, se nregistreaz un excedent al contului de capital sau o intrare de capital net. n situa ia invers cnd ieire depesc intrrile de capital se nregistreaz un deficit al contului de capital, respectiv o ieire net de capital. n func ie de raportul existent ntre totalitatea ncasrilor i pl ilor ce revin din toate rela iile economice pe care o ar le are cu celelalte ri, balan a de pl i poate fi: - echilibrat, cnd ncasrile sunt egale cu pl ile rezultate din rela iile cu toate rile partenere, ntr-o perioad de referin ; - excedentar sau activ atunci cnd ncasrile sunt mai mari de ct pl ile efectuate n rela iile interna ionale;
159

- deficitar sau pasiv, cnd pl ile sunt mai mari dect ncasrile din rela iile interna ionale Capitolul XVII ROLUL STATULUI N ECONOMIA DE PIA 1. POLITICA ECONOMIC: CONCEPT, OBIECTIVE, TIPOLOGIE n perioada contemporan interven ia statului n economie este extrem de complex. Evolu iile economico-sociale, curentele de gndire economic au antrenat profunde transformri n ceea ce privete implicarea statului n economie. Rolul statului n economie a cunoscut creteri treptate, determinate de cauze multiple, cum ar fi: a). insuficien a ini iativei private ntr-o serie de activit i i domenii de interes general (de exemplu cercetare dezvoltare). n acest caz statul se implic prin: crearea de ntreprinderi publice de produc ie, prin sus inerea unor activit i n care se creeaz bunuri necesare satisfacerii nevoilor elementare (produc ie de energie electric i termic produc ia agricol, etc.), prin finan area din resurse proprii a unor activit i cum sunt: ocrotirea snt ii, asisten social, etc. b). complexitatea problemelor inerente perioadelor dificile ale istoriei unei ri (crize economice, rzboaie, etc.). c). modificri n conjunctura economic interna ional, care pot afecta pozitiv sau negativ situa ia economic a unor ri, etc. Paul Samuelson83 afirm c n cadrul unei economii de pia moderne statul are patru func ii principale: mbunt irea eficien ei economice, distribuirea veniturilor ntr-un mod ct mai echitabil; stabilizarea economiei prin politici macroeconomice; reprezentarea rii pe plan interna ional. Rolul statului n economie a constituit veacuri la rnd motiv de disput politic: unii doresc interven ia statului n economie pentru corectarea neajunsurilor mecanismului pie ei iar al ii sus in necesitatea reducerii rolului statului n viitor. Implicarea statului n economie se realizeaz sub diverse forme furnizeaz servicii colective fr contrapresta ie direct din partea consumatorilor; asigur cadrul juridic pentru desfurarea activit ii economice, prin adoptarea unor reglementri juridice i msuri administrative asumarea riscului unor activit i din domeniul cercetrii dezvoltrii, financiar-bancare, etc. concepe i pune n aplicare politici economice.
83

P. Samuelson, Opera citat, p.339

160

Politica economic reprezint ansamblul msurilor pe care statul le ia pentru a influen a via a economic. Altfel spus politica economic reprezint ansamblul deciziilor de interven ie sau noninterven ie a autorit ilor publice (stat) adoptate n vederea orientrii activit ii economice pentru atingerea anumitor obiective. Pornind de la variabilele politicii economice structura formal a politicii economice poate s cuprind: 1. finalit ile, motiva iile fundamentale, calitative ale politicii economice, cum ar fi: dezvoltarea uman, bunstarea indivizilor; 2. obiectivele, reprezentnd dimensiunea cantitativ a finalit ilor, care pot fi: obiective economice (creterea economic, stabilizarea pre urilor, utilizarea deplin a for ei de munc); obiective sociale (securitatea social, educa ie, sntate) i obiective instrumentale (creterea ratei investi iilor, echilibrul balan ei de pl i); De-a lungul timpului, politica economic s-a axat pe anumite obiective, pornind de la priorit ile fiecrei etape, de la necesit ile de dezvoltare ale economiei i de la aspira iile popula iei. Deoarece realizarea simultan a acestor obiective s-a dovedit a fi foarte dificil, economitii au construit poligoanele magice ale cror laturi s-au multiplicat n mod progresiv, conform figurii de mai jos.
Rata inflaiei Rata inflaiei Ritmul creterii economi ce Rata inflaiei Ritmul creterii economic e

Nivelul omajului Nivelul omajului Ritmul creterii economi ce Nivelul omajului Echilibrul balanei de pli Distribuirea veniturilo r

Echilibrul balane i de pli

Figura nr.1. Evoluia obiectivelor de politic economic Oricare ar fi conjunctura economic, se pot formula, pentru orice ar din lume, n orice condi ii, urmtoarele obiective primordiale (careul magic al lui Nicholas Kaldor) pentru politica economic: evolu ia cresctoare a venitului/outputului real (creterea economic) stabilitatea pre urilor84 atingerea unui nivel deplin de ocupare a for ei de munc85 atingerea echilibrului balan ei de pl i externe Aceste obiective nu trebuie privite separat ci n interdependen a lor, astfel nct pentru realizarea echilibrului trebuie s se coreleze un anumit ritm de cretere economic cu stabilitatea relativ a pre urilor, care s men in
84 85

obiectivul stabilitii preurilor nu vizeaz o rat a inflaiei nul, ci relativ sczut de 1-3% la nivelul ratei naturale a omajului

161

capacitatea concuren ial n raport cu partenerii comerciali, echilibru de care depinde i ocuparea for ei de munc 3. instrumentele, reprezentnd variabile de comand ale autorit ilor publice pentru atingerea obiectivelor promovate. Instrumentele tradi ionale ale politicii macroeconomice sunt: impozitele, cheltuielile publice, masa monetar, rata dobnzii, cursul de schimb, politica de pre uri, politica veniturilor, etc. Tipuri de politic economic 1). n raport cu orientarea doctrinar: a) politici liberale n care echilibrul economic se realizeaz prin mecanismele pie ei, rolul predominant revenindu-i ofertei globale; b) politici interven ioniste (dirijiste), care presupun interven ia activ a statului, punnd accent pe rolul cererii agregate (politici ale cererii) c) politici de inspira ie democrat social, favorabile unor ac iuni importante de planificare, urmrind reducerea inegalit ilor prin protec ia social sus inut i dezvoltarea serviciilor publice 2). n func ie de orizontul de timp al obiectivelor urmrite: a) politici economice conjuncturale - politici pe termen scurt, ce vizeaz; cererea agregat i n mod special componentele ei, att din sectorul privat ct i din cel de stat i modul n care acestea pot fi influen ate n vederea realizrii unei stabilit i macroeconomice; b) politici economice structurale pe termen lung ce influen eaz mai ales oferta agregat, vizeaz instrumentele prin care se influen eaz volumul capitalului, a muncii, gradul de ncorporare a progresului tehnic n produc ie. 3). n func ie de sfera de cuprindere: a) politici globale b) politici sectoriale 4). n func ie de instrumentele utilizate, politicile economice se grupeaz n trei categorii86: politici monetare. Politica monetar reprezint acea politic prin care se urmrete stabilizarea economic cu ajutorul instrumentelor monetare. Principalele instrumentele de politic monetar sunt: manevrarea taxei rescontului, opera iunile open-market, manevrarea ratei de rezerv obligatorie, limitarea creditului, emisiunea suplimentar sau retragerea de moned. Toate aceste instrumente au fost descrise pe larg n capitolul Pia a monetar. politici de pre uri. Se refer la stabilirea, pe cale administrativ, a unui pre (minimal sau maximal) la un anumit bun sau serviciu, cu scopul de a orienta deciziile i comportamentul agen ilor economici n sensul dorit sau urmrit de autoritatea public. politici ale veniturilor prin care se manevreaz nivelul veniturilor din economie; poate lua forma unor recomandri sau unor reglementri juridice menite s creasc sau s scad nivelul veniturilor. De exemplu, guvernul atunci cnd ncearc s controleze infla ia o poate face printr-o form de interven ie n
86

Bbi, Ilie etc Macroeconomie, Editura Mirton, Timioara, 2003, p.432

162

procesul de interven ie n procesul de negociere a salariilor. Dac guvernul recomand productorilor i sindicatelor o rat sczut de cretere a pre urilor i a salariilor aceast politic este voluntar. n schimb, atunci cnd guvernul introduce o legisla ie care limiteaz ritmul creterii pre urilor i salariilor este o politic statutar. politici bugetare care au drept scop macrostabilizarea economic prin intermediul impozitelor i a cheltuielilor publice. 2. POLITICA BUGETAR Politica bugetar folosit pentru a se realiza stabilizarea macroeconomic reprezint modificarea impozitelor i a destina iei cheltuielilor publice, de regul ca urmare a adoptrii unei legisla ii noi. Principalele instrumente folosite n aceast politic bugetar discre ionar sunt: lucrrile publice i alte investi ii publice, proiectele de ocupare n sectorul public i modificrile cotei de impozitare. Unul din cele mai eficiente instrumente de interven ie a statului n via a economic a unei ri este bugetul de stat. Bugetul de stat este un instrument de stabilizare macroeconomic prin care autoritatea public influen eaz activitatea economic, respectiv cererea global, nivelul produc iei i a pre urilor, asigur protec ie social etc. Este o form concret de manifestare a politicii financiare ale statului, fiind principalul mijloc prin care se formeaz veniturile statului i se efectueaz cheltuielile publice Bugetul de stat este un document (balan ) n care sunt prevzute cheltuielile i ncasrile planificate a se realiza de ctre stat ntr-o anumit perioad de timp, de regul un an. Bugetul real, n care se structureaz cheltuielile, veniturile i deficitele (excedentele) nregistrate efectiv ntr-o anumit perioad de timp. Bugetul structural cuprinde veniturile, cheltuielile i deficitul care s-ar nregistra dac economia ar func iona la ntregul su poten ial Buget ciclic este diferen a dintre bugetul real i cel structural. Cu acest tip de buget se msoar impactul produs de ciclurile economice asupra bugetului, inndu-se cont de efectul acestora asupra veniturilor, cheltuielilor i deficitelor bugetare. ntocmirea i aprobarea bugetului are la baz trei principii fundamentale: a). anuitatea, ceea ce exprim caracteristica lui temporar (un an); b). universalitatea, ceea ce nseamn c toate veniturile se contopesc ntr-o mas comun i servesc acoperirii cheltuielilor prevzute; c). unitatea - toate veniturile i cheltuielile sun cuprinse ntr-un singur act. Importan a bugetului de stat deriv din func iile pe care le ndeplinete: - ca sistem de finan are, bugetul este expresia unui dat fundamental al economiei; reflectnd reparti ia veniturilor i resurselor ntre sectorul public i privat;
163

- ca sistem de redistribuire a veniturilor ntre agen ii economici, bugetul influen eaz afectarea resurselor n sensul creterii nclina iei spre consum, la gospodriile cu venituri mai reduse; - prin politica de atragere a veniturilor i de orientare a cheltuielilor, bugetul este un sistem de stabilizare conjunctural i de restructurare economic. Veniturile bugetului de stat provin din numeroase surse: 1) venituri ordinare: - impozite directe (impozite pe venit, pe avere, etc) i indirecte ( TVA, accize, taxele vamale, etc.) - venituri ob inute din activitatea proprie, desfurat de ntreprinderile publice; - cota parte din profiturile ob inute de societ ile mixte (capital de stat i privat) - contribu ii la asigurrile sociale, etc. 2).venituri extraordinare: - credite interne i externe; - emisiune de moned Impozitele i taxele sunt principalele forme de venit la bugetul de stat. Impozitele reprezint o prelevare asupra diferitelor forme de venit, fr contrapresta ie direct, cu titlu obligatoriu i definitiv. Atributele esen iale ale impozitelor sunt: obligativitatea, nerambursabilitatea, dreptul la urmrire n caz de neplat i generalitatea (extinderea asupra tuturor categoriilor sociale). La baza stabilirii mrimii i formelor de impozitare stau urmtoarele principii: - s fie echitabil, adic s aib n vedere capacitatea de plat a contribuabilului; - s fie mai pu in costisitor, uor de impus; - s fie convenabil, comod pentru pltitor din punct de vedere al metodei de calcul i frecven ei de plat; - s fie cert, astfel nct pltitorul s fie informat cu exactitate asupra sumei i momentului pl ii. - s fie flexibil, adaptabil oricror schimbri care intervin n mrimea i structura veniturilor agen ilor economici. n stabilirea taxelor i impozitelor trebuie avut n vedere c prelevrile fiscale apstoare (prea mari) pot micora veniturile agen ilor economici i n acelai timp posibilitatea de cretere a produc iei, de creare de locuri de munc, de modernizare i eficientizare a activit ii economice. Exist, spune economistul american Arthur Laffer o rat (cot) optim de impozitare (t*), la care veniturile fiscale ale guvernului sunt maxime. Astfel se consider c dac impozitele se situeaz peste rata optim descurajeaz produc ia i duc la micorarea veniturilor tuturor agen ilor economici, implicit la micorarea veniturilor fiscale.

164

Venituri fiscale O rat de impozitare zero genereaz un venit fiscal zero. O rat de impozitare de 100% genereaz un venit fiscal zero. ntre cele dou extreme ale cotei de impozitare exist o rat de impozitare optim (t*) care maximizeaz veniturile obinute din impozite. Venitul maxim este OA iar curba OMC reprezint curba Laffer Cota de impozitare (%)

C 0 t
*

100%

Figura nr.1. Curba Laffer

Cheltuielile bugetului de stat se fac pentru: asigurri i asisten social, nv mnt, sntate, cultur, armat, administra ie public, etc. Structura cheltuielilor publice defer de la o ar la alta i poate s cuprind: a) consumul intermediar, format din bunuri i servicii destinate func ionrii administra iilor publice centrale i locale, b) salarii pltite personalului din domeniul public; c) subven ii i alte ajutoare bneti pentru investi ii, n domenii precis determinate. d) Presta ii sociale concretizate n: aloca ii familiale, indemniza ie de omaj, pensii, etc (transferuri); e) Dobnzi pltite pentru mprumuturile contractate de stat. Execu ia bugetar poate fi: a). echilibrat, atunci cnd cheltuielile sunt egale cu veniturile prevzute, avnd efect neutru asupra evolu iei pre urilor. Economitii neoclasici consider c execu ia bugetar echilibrat corespunde cerin elor de func ionare echilibrat a economiei na ionale, realizrii echilibrului finan elor publice constituind criteriul unui bune gestiuni economice. b). excedentar, cnd veniturile sunt mai mari dect cheltuielile prevzute. Excedentul bugetar, n anumite limite, reflect o bun activitate economic. Dar permanentizat i supradimensionat poate duce la o inutilizare a resurselor financiare ale statului respectiv la o diminuare for at a veniturilor agen ilor economici (ntreprinderi, menaje, etc). c). deficitar, cnd cheltuielile bugetare sunt mai mari dect veniturile bugetare. Deficitul bugetar poate fi cauzat de: 1). cauze de ordin structural; de exemplu cele legate de evolu ia omajului, n sensul c orice cretere a acestuia va determina cheltuieli suplimentare (n condi ii de recesiune economic). 2). cauze de ordin conjunctural; de exemplu scderea produc iei duce la micorarea veniturilor din impozite i taxe, respectiv a veniturilor bugetare. Deficitul bugetar poate duce la creterea masei monetare (infla ie), atunci cnd se apeleaz la emisiune monetar pentru acoperirea lui, la ndatorarea genera iilor viitoare, cnd se apeleaz la credite, i la sporirea fiscalit ii.
165

Suma mprumuturilor contractate de stat n vederea finan rii deficitelor din perioadele anterioare se numete datorie public. Una din consecin ele cele mai importante ale datoriei publice mari este nlocuirea capitalului din avu ia privat a na iunii, fapt ce determin ncetinirea creterii economice i scderea n viitor a nivelului de trai. Altfel spus, pe msur ce datoria public crete oamenii87 acumuleaz datorie public n loc de capital privat, iar disponibilul de capital privat al na iunii este nlocuit cu datoria public. Pe termen lung, datoria public mare determin ncetinirea creterii produc iei poten iale i a consumului unei ri din cauza costurilor corespunztoare serviciului datoriei externe, a deficien elor care apar n sistemul fiscal determinate de plata dobnzii datorate i a reducerii amplorii procesului de formare a capitalului ca urmare a nlocuirii acestuia.

87

Se cunoate c oamenii fac economii cumprnd diverse active: case, ac iuni, obliga iuni publice i private,sau deschizndu-i conturi de economii. Aceste active pot fi mpr ite n datoria public i capital privat
166

BIBLIOGRAFIE

1. Abraham Frois Gilbert, Economia politic, Ed. Humanitas, Bucureti, 1998 2. Albert Michel, Capitalism contra capitalism, Ed. Humanitas, Bucureti ,1994 3. Barna C., Dobrescu E.M., Zorzoliu R., Economie politic, Ed. Expert, 2003 4. Bcescu, Marius Angelica Bcescu- Crbunaru, Macroeconomie i politici macroeconomice, Ed. All Educational, Bucureti, 1998; 5. Bodea Gabriela, Microeconomia: principiile i mecanismele jocului, Presa Universitar Clujean, Cluj-Napoca, 2002 6. Didier Michel, Economia:regulile jocului, Ed. Humanitas, Bucureti, 1998 7. Galbraith John Kenneth, tiin a economic i interesul public, Ed. Politic, Bucureti, 1982 8. Georgescu Maria-Ana, Bazele microeconomiei, Ed. Accent,Cluj-Napoca, 2003 9. Gherasim Toader, Microeconomie,vol. 2, Ed. Economic, Bucureti,1994 10. Gnreux Jacques, Economie politic, vol.1, Ed. AllBeck, Bucureti, 2000 11. Hardwick Philip, etc, Introducere n economie politic modern, Ed. Polirom, Iasi, 2002 12. Herman Emilia, Economie-Introducere in macroeconomie, Ed. Universit ii Petru Maior Tg. Mures, 2009 13. Herman Emilia, Economie-Microeconomie, Ed. Universit ii Petru Maior Tg. Mures, 2010 14. Herman Emilia, Microeconomie-Aplicatii, Ed. Universit ii Petru Maior Tg. Mures, 2010 15. Herman Emilia, Macroeconomie-Aplicatii, Ed. Universit ii Petru Maior Tg. Mures, 2010 16. Iovitu M., Economiemicroeconomie si macroeconomie http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=439&idb= 17. Jessue Claude, Histoire de la thorie conomique, P.U.F, Paris, 1991 18. Lipsey Richard, Chrystal K. Alec, Economia pozitiv, Ed. Economic, Bucureti, 1999 19. Marshall Alfred, Principles of Economics, I, Text, Macmillan, London, 1961; http://marxists.org/reference/subject/economics/marshall/bk1ch01.htm 20. Perroux Franois, Lconomie de XXme sicle, Paris, 1964 21. Popescu Constantin, Gavril Ilie, Ciucur Dumitru, Teorie economic general, vol. 1. Microeconomie, http://www.bibliotecadigitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=464&idb=
167

22. Popescu Gheorghe, Evolu ia gndirii economice, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2009; http://www.gpopescu.ro/EGE4.pdf 23. Samuelson Paul A., Nordhaus W. D., Economie, Ed. Teora, Bucureti, 2000 24. Smith Adam, Avu ia na iunilor, Ed. Academiei, Bucureti, 1962; http://www.adamsmith.org/smith/won-intro.htm 25. Stelian Stancu, Tudorel Andrei, Microeconomie. Teorie i aplica ii., Ed. ALL, Bucureti, 1997 26. Stiglitz Joseph E., Walsh Carl E., Economie (Economics), Ed. Economic, Bucureti, 2005 27. Toffler Alvin, Al treilea val, Ed.. Politic, Bucureti, 1983 28. ***Microeconomie, curs universitar, Universitatea Babe-Bolyai, Facultatea de tiin e Economice i Gestiunea Afacerilor, Catedra de Economie politic, Imprimeria Ardealul, Cluj-Napoca, 2005 29. ****Anuarul Statistic al Romniei, INS, 2008 30. *** Dic ionar de economie, edi ia a doua, Bucureti, Ed. Economic, 2001 31. Codul muncii: http://www.codulmuncii.ro/titlul_4_1.html

168