Sunteți pe pagina 1din 13

Elaborarea situaiilor financiare anuale an I de stagiu sem.

I 2012
LECTOR: DEBRECZENI JANOS

1 . O societate de comert prezinta urmatoarele informatii la inceputul lunii ianuarie N: cont 371 SI 1.071 lei, cont 378 SIC 150 lei, cont 4428 - SIC 171 lei. In cursul lunii ianuarie societatea se aprovizioneaza cu marfuri in valoare de 1.000 lei, TVA 19% cota de adaos comercial este de 25%. Incasarile din vanzarea marfurilor in aceasta luna sunt de 2042 lei. In luna februarie societatea se aprovizioneaza cu marfuri in suma de 500 lei, TVA 19%, cota de adaos este de 30%. Incasarile din vanzarea marfurilor in aceasta luna sunt de 1.190 lei. Inregistrai operaiile din lun i regularizarea TVA la sfritul lunii. 1. luna ianuarie -aprovizionare marfuri: 371 Marfuri 1.488lei = %

401 1.000lei 378

Furnizori

Diferente de pret la marfuri

250lei

4428 Tva neexigibila 238lei

4426 Tva deductibila

401

Furninizori Furnizori

190lei

- incasari din vanzarea marfurilor: 5311 Casa in lei = 707 % 2.042lei 1.716lei

Venituri din vanzarea marfurilor

4427 Tva colectata 326lei descarcare gestiune:

K= (Si 378+Rc378)/ ((Si371+Rd371)-(Si4428+Rc4428) K=(150+250)/ ((1071+1488)-(171+238)=0.186% Rulajul debitor al contului de adaos 378 = RC 707 * K = 1.716lei *18.6% = 319lei Costul marfurilor vandute va fi = 2.042lei- 326lei -319lei = 1.397 lei % 378 319lei 607 4428 - regularizare tva: 4427 Tva colectata = % 4426 TVA deductibil 4423 TVA de plata - Situatie conturi la sfarsitul lunii ianuarie: sold cont 371 = SI 1.071 lei +1.488lei 2.042lei = 517lei sold cont 378 = SIC 150 lei + 250lei -319lei = 81lei sold cont 4428 = SIC 171 lei + 238 lei - 326lei = 83lei 2.luna februarie: -aprovizionare marfuri: 326lei 190lei 136 lei Cheltuieli privind marfurile Tva neexigibila 1.397 lei 326 lei = 371 Marfuri 2.042 lei

Diferente de pret la marfuri

371

Marfuri

% 401 378 4428 Furnizori

774lei 500lei 150lei 124lei 95lei

Diferenta de pret TVA neexigibil Furnizori

4426 TVA deductibil = - incasari din vanzarea marfurilor:

401

5311 Casa in lei 1.190lei

707 Venit din vanz. marf

1.000lei

4427 TVA colectata - descarcare gestiune:

190ei

K= (Si 378+Rc378)/ ((Si371+Rd371)-(Si4428+Rc4428) K=(81+150)/((517+774)(83+124)=0.213% Rulajul debitor al contului de adaos 378 = RC 707 * K = 1.000lei *21.3% = 213lei Costul marfurilor vandute va fi = 1.190lei- 190lei -213lei = 787 lei % = 371 Marfuri 1.190 lei

378

Diferente de pret la marfuri

213 lei

607

Cheltuieli privind marfurile

787 lei

4428

TVA neexigibil

190 lei

- regularizare tva:
4427 TVA colectata

= 4426

% TVA deductibil 4423

190lei 95lei TVA de plata

95lei 2. La inventarul de Ia nchiderea exerciiului N s-a constatat o crean incert (dubioas) a unui client B n valoare de 7.140 lei, inclusiv TVA. grad de recuperare 60 %. In cursul i la nchiderea exerciiului N+1 s-a constatat c B a fcut o plat definitiv n contul datoriilor sale numai pentru suma de 4.165 lei. restul fiind considerat irecuperabil, nregistrrile din anul N+1 sunt: Raspuns: la data de 31.12 N 31.12.N 4118 Constiture provizion = 411 7 140

40% 6814 N+1 5121 6814 = = = 491 4118 491 2 856 4 165 119

Intrucat creanta este considerata irecuperabila, in anul N+1 ea s-a ajustat in proportie de 100%, urmand a fi anulata in momentul pronuntarii unei hotarari judecatoresti finale si irevocbile. 3. O societate livreaz mrfuri unui client n valoare de 6.188 lei, TVA inclus. Clientul constat c o parte din mrfuri prezint defecte i intenteaz firmei un proces judectoresc. La sfritul anului N societatea estimeaz c probabilitatea de pierdere a procesului este de 40%. La sfritul anului N+1, procesul nu este terminat, iar probabilitatea de pierdere se estimeaz a fi 30%. In mod similar, la sfritul anului N+2 probabilitatea de pierdere se estimeaz la 90%. n anul N+3, procesul este terminat i societatea este obligat la plata unei amenzi n valoare de 5.800 lei. Precizai nregistrrile contabile n anul N+3: Raspuns: - livrarea de marfuri 411 Clienti = % 6.188 lei

707 Venituri din vanzarea marfurilor 4.990,32 lei 4427 TVA colectata Anul N - constituirea provizionului 6812 Chelt. de expl. proviz = 1511 Proviz. pentru litigii 2.475,20 lei (6.188 lei x 40%) Anul N+ 1 - diminuarea provizionului 1511 Provizioane pentru litigii = 7812 Venituri din prov 618,80 lei (6.188 lei x 10%) Anul N+2 - majorarea provizionului 1.197,68 lei

6812 Chelt. de expl. proviz = 1511 Proviz. pt litigii 3.712,80 lei [6.188 lei x (90% - 30%)] Anul N+3 - anularea provizionului 1511 Proviz. pt litigii = 7812 Ven. din proviz. 5.569,20 lei (6.188 lei 618,80 lei) - plata amenzii 6581 Despagubiri, amenzi, penalitati= 448 Alte datorii cu bugetul statului 5.800 lei 448 Alte datorii cu bugetul statului = 5121 Conturi curente la banci 5.800 lei 4. La 31 decembrie N, societatea Alfa are creante clienti in suma de 4.350.000 lei. Societatea calculeaza ajustarile privind deprecierea creantelor client avand la baza experienta anilor precedenti in ceea ce priveste probabilitatea de neincasare a creantelor, in functie de vechimea acestora, care reprezinta perioada de timp de cand creanta ar fi trebuit incasata: Vechimea Maxim o luna Maxim Maxim 6 Maxim un Peste un creantelor trei luni luni an an Suma bruta 500.000 lei a creantelor Probabilitate 5% a de neincasare 400.000 200.000 150.000 lei lei lei 9% 15% 27% 100.000 lei 40%

Pentru creantele al caror termen de recuperare nu a ajuns la scadenta, societatea pe baza experientei din anii anteriori a stabilit o probabilitate de niencasare de 2%. Valoarea creantelor care nu au ajuns la scadenta este de 3.000.000 lei. Jumatate din aceste creante sunt rezultatul vanzarilor realizate de intreprindere catre societatea Beta care este clientul principal al intreprinderii. La 31.12 N situatia financiara a societatii Beta era nefavorabila, insa datorita bonitatii acestei societati care si-a platit mereu la timp datoriile, societatea Alfa nu a luat in considerare acest aspect. 1 a)Care este deprecierea creantelor clienti la 31 decembrie N si cum se inregistreaza in contabilitate? 2 b) Societatea Alfa autorizeaza situatiile financiare pentru emitere pe data de 24 februarie. La sfarsitul lunii ianuarie N+1, societatea Beta anunta public ca intra in stare de faliment datorita incapacitatii de plata a unor datorii scadente. Societatea Alfa estimeaza ca in urma finalizarii procedurii de faliment a societatii Beta va mai recupara doar 20% din creantele pe care le avea fata de aceasta societate. Care este suma cu care societatea Alfa trebuie sa ajusteze situatiile financiare ale exercitiului financiar N?

a) La 31.12.N, deprecierea creanelor clieni = 2% x 3.000.000 + 5% x 500.000 + 9% x 400.000 + 15% x 200.000 + 27% x 150.000 + 40% x 100.000 = 231.500 lei 6814 Chelt. Pt deprecierea activelor circulante= 491 Prov. pt dceprecierea client 231 500 b) societatea Alfa trebuies suplimenteze deprecierea recunoscut la sfritul exerciiului financiar N pentru creanele clieni cu suma: 78% x 1.500.000 = 1.170.000 6814 Chelt. Pt deprecierea activelor circulante= 491 Prov. pt dceprecierea client 1 170 000

5. SC CONTA SA are un capital propriu de 360.000 lei, structurat astfel: - capital social 300.000 lei (30.000 actiuni, VN = 10 lei/actiune) - rezerve 60.000 lei Se incorporeaza in capitalul social rezerve de 20.000 lei, pentru care se emit 2.000 de actiuni, la valoarea nominala de 10 lei/actiune. Se cere: a) Efectuarea inregistrarilor contabile privind majorarea capitalului, prn operatii interne; b) Calculul valorii matematice contabile, inainte si dupa majorare, calculul unui drept de atribuire si al raportului de paritate; c) Analiza situatiei unui actionar care detinea, inainte de majorare : 15 actiuni, 14 actiuni, 32 actiuni; d) Analiza situatiei unui actionar care vrea sa cumpere : 1 actiune noua, 3 actiuni noi. Rezolvare: a)- incorporarea in capitalul social a 20.000 lei din rezerve: 106 Rezerve = 1012 Capital social subscris varsat 20.000lei

b)Valoarea matematica contabila inainte de incorporarea rezervelor: (300.000lei+ 60.000lei)/ 30.000 actiuni =360.000lei/30.000actiuni = 12 lei/actiune Valoarea matematica contabila dupa incorporarea rezervelor: (320.000lei+ 40.000lei)/( 30.000 actiuni + 2.000 actiuni) = 360.000lei/32.000 actiuni =11.25lei/actiune

DA = 12 lei/actiune -11.25 lei/actiune = 0.75 Deoarece s-a produs o diluare a capitalului care duce la pierdere pt vechii actionari se fac drepturile preferentiale de subscriere: Valoarea matematica contabila veche Valoarea matematica contabila noua=0.75 raportul de paritate =15/1 c)se plateste actionarilor dupa cum urmeaza: 15 actiuni x 0.75 = 11.25 lei 14 actiuni x 0.75 = 10.5 lei 32 actiuni x 0.75 = 24 lei d.) in cazul in care un actionar vrea sa cumpere o actiune: 456 Decontari cu asiciatii = 1011 Capital subscris nevarsat 11.25 5311 Casa in lei = 456 Decontari cu asociatii 33.75 1011 Cap. Subscris nevarsat = 1012 Cap. Subsris varsat 33.75 in cazul in care un actionar vrea sa cumpere 3 actiuni: 456 Decontari cu asiciatii = 1011 Capital subscris nevarsat 33.75 5311 Casa in lei = 456 Decontari cu asociatii 33.75 1011 Cap. Subscris nevarsat = 1012 Cap. Subsris varsat 33.75 6. Societatea Comercial Z (din Romnia) import mrfuri dintr-o ar din afara U.E. (ex. SUA), pentru care se cunosc urmtoarele date: - valoarea extern a mrfii 50000 $ - transport extern (efectuat de furnizor) 1000$ - taxe vamale 10% - comision vamal 2% din valoarea n vam - TVA 19% - cursul de schimb 3 lei/$ S se nregistreze n contabilitate operaiunile. Rezolvare Cheltuieli de transport 1.000 $*3 = 3.000 lei Taxa vamala = (valoarea marfa+transport)= (150.000+3.000)*10%=15.300 Lei Comision vamal=153.000*2%=3.060 Pretul de achizitie=150.000+3.000+15.300+3.060=171.360 TVA de plata=171.360*19%=32.558 Inregistrari contabile Marfa : 301 Marfa= 401 Furnizori 150.000 3.000 153.000

Cheltuieli de transport :301 Marfa= 401 Furnizori

Plata furnizorului 401. Furnizori = 5124 Conturi la banci in devize

Taxa vamala; 301 Marfa=5121. Conturi la banci Comision vamal: TVA :

15.300

301 Marfa= 5121. Conturi la banci 3.060 32.558

4426 TVA Deductibila = 5121. Conturi la banci

7. Furnizorul A livreaz mrfuri clientului B n valoare de 4.000 lei + TVA 19%. Pentru ridicarea mrfurilor este delegat un angajat al clientului, care semneaz i accept factura furnizorului. Cu ocazia recepiei se constat un minus de marf n valoare de 200 lei. Rezolvare Receptia marfii % = 401 Furnizori 4760 371 Marfuri 4000 4426 TVA deductibil 760 Se constata lipsa: 6588 Alte chelt. de expl. = 371 Marfuri200 Se imputa gestionarului: 4282 Alte creante in leg. cu pers. = % 7581 Venit. din desp.si pen 4427 TVA colectata

238 200 38

8. Un salariat obine pentru 12 zile lucrate n cursul unei luni, venituri pentru munca prestat n sum de 850 lei. n cursul lunii salariatul beneficiaz de 14 zile calendaristice de concediu medical pentru boal obinuit, din care 10 zile lucrtoare. Salariul de baz minim brut pe ar este de 600 lei, iar luna are un numr de 22 zile lucrtoare. Stabilirea bazei de calcul a contribuiei de asigurri sociale? Stabilirea contribuiei de asigurri sociale datorat de angajator? Raspuns:1.prima cerinta este stabilirea bazei de calcul a contributiei de asigurari sociale: baza de calcul se este salariul brut pe ultimele 6 luni, din informatia care s-a dat in problema luam 600 lei/luna * 6 luni = 3.600 lei apoi se calculeaza media zilnica impartind baza de calcul la nr de zile lucratoare din cele 6 luni adica 3600/132= 27,27 contributia de asigurari sociale se calculeaza in felul urmator 35% din salariul mediu adica 2022*35/100=708 si fiind doar 10 zile de concediu de boala 708/22*10=322 *20.8%= 67 lei, iar pentru zilele lucrate cele 12 zile se calc 850*20.8%=177 lei . Total contributie datorata de angajator este de 244 lei Nota contabila : 6451 Contr, entitatii la asig sociale=4311Contr. unitatii la asig sociale 244 lei

9. O societate comercial nregistrat ca pltitoare de impozit pe veniturile microntreprinderii, nregistreaz pentru trimestrul III al anului 2009, urmtoarele date: Venituri realizate n trimestrul III 2009: - Venituri din vnzarea produselor finite: 17.900 lei; - Venituri din prestri servicii: 2.700 lei; - Venituri din vnzarea mrfurilor: 27.100 lei; - Variaia stocurilor: 11.200 lei; - Venituri din producia de imobilizri corporale: 8.500 lei; - Venituri din despgubiri de la asigurri: 4.550 lei. - Venituri din dobnzi: 182 lei. Societatea a achiziionat n luna august 2009 o cas de marcat n valoare de 1.950 lei + TVA 19%. n anul 2009 societatea a obinut venituri totale, luate n calcul pentru stabilirea impozitului minim, n valoare de 325.800 lei, care determin pentru anul 2009 un impozit minim anual de 6.500 lei. Se cere s se determine i s se nregistreze n contabilitate impozitul pe venit. Rezolvare Venituri impozabile =Venit prest ser.+Venit vanz. Prod. Fin.+Venit din vanz. Marf. +Venit din dobanzi =17.900+2.700+27.100+182= 47.882 Impozit pe venit=( Venit imp-Val. Casa de marcat)*3%=45.932*3%= 1.378 Luand in considerare impozitul minim anual rezulta ca impozitul calculat este mai mica se inregistreaza impozitul minim stabilit Impozit pe venit = 1.625 Inregistrare impozit pe venit microintreprinderi 698 Chelt cu impozit pe venit= 4418 Impozit pe venit 1.625 10. Asociaii SC A SRL decid acoperirea pierderilor n sum de 15.000 u.m.n printr-un aport suplimentar de aceeai valoare la capitalul social. Aportul se depune n casierie. Constituire 456 Dec. Cu asociatii priv op. De capital= 1011Capital subscris nevarsat 15.000 u.m Depunere 5311 Casa = 456 Dec. Cu asociatii priv op. de capital 1011Capital subscris nevarsat = Capital subscris varsat 15.000 u.m 15.000 u.m

11. Se rscumpr i se anuleaz aciuni proprii la valoarea nominal de 20.000. Valoarea de rscumprare 18.000 u.m.n Rezolvare: - rascumparare actiuni proprii:

1091 Actiuni proprii detinute pe term scurt= 462 Creditori diversi 18.000u.m. - anulare actiuni proprii; 1012 Capital subscris varsat = 20.000u.m. %

1091 Actiuni proprii detinute pe term scurt 18.000u.m. 141 Cstiguri legate de anularea actiunilor 2.000u.m. 12. ntreprinderea A primete prin donaie un utilaj industrial evaluat la 300.000 u.m.n. Durata de via util este stabilit la 3 ani. S se nregistreze intrarea n gestiune, amortizarea, scoaterea din gestiunea dup amortizarea complet i rezultatul. Se utilizeaz regimul de amortizare liniar. Inregistrarea utilajului 2131 Echipamente tehnologice = Amortizarea in primul an N 6811 Chelt. priv. amortizarea imobilizarilor u.m Virarea subventiilor la venituri 4753 Donatii pentru investitii 10.000 u.m Amortizarea in primul an N+1 6811 Chelt. priv. amortizarea imobilizarilor u.m Virarea subventiilor la venituri 4753 Donatii pentru investitii 10.000 u.m Amortizarea in primul an N+2 6811 Chelt. priv. amortizarea imobilizarilor u.m Virarea subventiilor la venituri = 2813 Amort.instalat. 10.000 = 7584 Venituridin subventii pt investitii = 2813 Amort.instalat. 10.000 = 7584 Venituridin subventii pt investitii = 2813 Amort.instalat. 10.000 4753 Donatii pentru investitii 30.000 u.m

4753 Donatii pentru investitii 10.000 u.m

7584 Venituridin subventii pt investitii

Scoaterea din gestiune a utilajului 2813 Amortizarea instal. u.m. = 2131 Echipamente tehnologice 30.000

13. Societatea Comercial X achiziioneaz un program informatic la preul de 100.000 u.m.n, plus TVA 19%. Durata de via util 3 ani. Dup doi ani de utilizare n care este amortizat liniar se vinde programul informatic la preul de 70.000 u.m.n (inclusiv TVA). Se ncaseaz prin contul de la banc. Rezolvare: - achizitie program informatic: % = 404 Furnizori imob. 190.000um

208 Alte imobilizari necorporale 100.000um 4426 TVA deductibil - plata furnizor: 404 Furnizori de imobilizar = 5121 Conturi la banci in lei 190.000um 19.000um

- inregistrare amortizare program informatic an N: 6811 Cheltuieli de exploatare amortizarea imobilizrilor = 2808 33.333 u.m Amortizarea altor imobilizri necorporale

- inregistrare amortizare program informatic an N+1: 6811 = 2808 33.333 u.m Cheltuieli de exploatare Amortizarea altor amortizarea imobilizri necorporale imobilizrilor - vanzare program informatic: 461 Debitori diversi = 58.824um 4427 11.176um TVA colectata % 70.000um 7583 Venituri din vanzarea activelor

- incasare in contul bancar 5121 Conturi la banci in lei - scoatere din gestiune: % 2808 Amortizarea altor Imobilizari necorporale 6583 Cheltuieli privind activele cedate i alte operaii de capital

= 461 Debitori diversi

70.000um

208 Alte imobilizari necorporale

100.000u.m 66.666u.m 33.334 u.m

14. O microntreprindere nepltitoare de TVA primete sub form de mprumut nerambursabil o sum de 500.000 u.m.n, reprezentnd 50% din costul de achiziie al investiiei n utilaje. tiind c durata de via util este de 10 ani s se nregistreze toate operaiile aferente anului 1. Se mai cunoate: sistemul de amortizare adoptat este cel liniar; Venituri totale: - anul 1 = 150.000

Primirea subventiei 5121 Conturi la banci = 4452 Imprum. nerambursabile cu caract subventii 500.000 4452 Imprum. nerambursabile cu caract subventii = 4752 Impr neramburs subventii 500.000 Achizitia utilajului 213 Echipamente tehnologice = 404 Furnizori de imobilizari 1.000.000 Amortizare 1.000.000/10 = 100.000 6811 Chelt. cu amortizarea imob. = 2813 Amortizarea ehipamente tehnologice Virarea subventiilor la venituri 4752 Impr neramburs subventii = 7582 Venituri din subventii primate Impozit venit (150.000-50.000)* 3% = 3.000 698 Cheltuieli cu impozitul pe venit = 4418 Impozit pe venit 3.000 50.000

15. Societatea Comercial X achiziioneaz aciuni ale unei firme n vederea deinerii lor pe termen lung, n valoare de 80.000 u.m.n, din care 50.000 u.m.n sunt pltite din contul de la banc, iar diferena n termen de 30 de zile. 16. La o societate comercial, cu ocazia inventarului de control gestionar se constat un minus de materiale consumabile de 15.000 u.m.n i un plus la materialele de natura obiectelor de inventar de 20.000 u.m.n. S se efectueze nregistrrile contabile.

602 = 302 15.000 nedeductibila deoarece nu se imputa 303 = 603 20.000 17. La SC A se obin din procesul de producie produse finite evaluate la costul standard de 250.000 u.m.n. La sfritul lunii se determin costul efectiv al produselor finite ca fiind 225.000 u.m.n. Produsele finite se vnd la preul de 290.000 plus TVA 19%, iar ncasarea se face prin contul de la banc. 18. n cadrul unei ferme zootehnice se nregistreaz un sold iniial la animale de 60.000 u.m.n cu diferene n minus la costul de producie fa de preul standard de 5.000 u.m.n. Din producie proprie se obin n cursul lunii animale n valoare de 500.000 u.m.n i diferene n plus fa de costul de producie de 40.000 u.m.n. Se vnd animale n valoare de 400.000, costul standard al acestora fiind de 290.000 u.m.n.