Sunteți pe pagina 1din 2

TIPOLOGIA TEXTELOR (.M.

Adam)
Tipuri sau Mărci lingvistice Genuri de texte ce întrebări ce
secvenţe de text probabile aparţin sau care au o evidenţiază
Obiectivul lor secvenţă ce aparţine specificul textului
unui anume tip de text
TEXTUL - repere temporale, mai - romane, nuvele, Cine? Ce face?
NARATIV
POVESTRE ales: atunci, apoi, mai basme... Unde? Când? Cum?
târziu... - fapte diverse De ce?
- timpuri verbale: prezent - pasaje de basm, schiţă,
şi perfect compus sau nuvelă...
perfect simplu
- lexic: frecvenţa verbelor
şi adverbelor ce insistă
asupra acţiunii
Testul descriptiv - repere spaţiale, mai ales: - pasaje de roman, Ce este descris? De
aici, mai departe, lângă ... nuvelă, pastelul cine? Cum? De ce?
- timpuri verbale: - planşe anatomice
imperfect sau prezent - pasaje de ghid turistic
- lexic: frecvenţa
substantivului şi
adjectivului; verbe ale
stării; câmpuri lexicale ce
asigură unitatea tematică
Testul scenic sau - punctuaţie specifică - piese de teatru Cine vorbeşte? Cu
„dialogal / - mărci ale enunţării - scene în texte epice cine? Despre ce?
conversaţional - conversaţii „pe viu" Unde? Când? De
ce?
Textul - estomparea completă a - unele articole de presă Despre ce suntem
informativ emiţătorului - rubrici de presă de informaţi?
a informa - articulaţii de tip crono- tipul „meteo", anunţuri" De cine? Cum? De
logic: mai întâi, apoi...; ce?
timp verbal: prezentul
- lexic specific orizontului
tematic
Textul explicativ - estomparea emiţătorului - manuale şcolare Ce este explicat? De
- a face să - conectori logici: cauză - - unele texte ştiinţifice cine? Cum? De ce?
Înţeleagă efect: deoarece, deci...
- timp verbal: prezentul
- lexic specific orizontului
tematic
Textul injonctiv - estomparea emiţătorului - reţete La ce se referă
a indica modul de - timpuri verbale: - prospecte indicaţiile? Cine le
acţiune imperativ sau infinitiv dă? De ce?
Textul - conectori logici: - expuneri, prezentare Cine argumentează?
argumentativ deoarece, în consecinţă, de carte Ce argumentează?
a convinge cu toate acestea... - editoriale, cronici şi Pe cine doreşte să
- lexic, în funcţie de comentarii de presă convingă? Cui i se
strategia adoptată: neutru opune? De ce?
sau valorizant vs.
devalorizant
ALINA PAMFIL. Limba şi literatura romană în gimnaziu : Structuri didactice deschise,
2003.