Sunteți pe pagina 1din 2

Nemetalele Starea de oxidare Gazoasa-F,Cl,O.H.He Lichida-Br Solida-I,S,Se,P,Ar,St,Si,B.

Monoatomice-gazele inerte Biatomice-2 atomi- h2,CL2,F2,N2 4 atomi-P4,Ar4,S4 8 atomi-S8 Alotropie-este proprietatea unei substantse simple de a exista sub mai multe forme.O,O2,O3 C-grafit, carbenr, flueren, diamante, P-alb, rosu, negru. Halogenii F,Cl,Br, I.At-generatori de saruri. Ns2np5 F-Atraza ionilor si atomilor creste At-f-electronegativitatea Hal.+met=saruri/ Hal.+nemetale=compusi covalenti Raspindirea F2-fluorinaCaF2,criolitul Na3AlF6,fluorapatitul Ca5(Po4)3Femailul dintselor, oase,unghii, par Cl-NaCl,silvinita KCl.NaCl, carnalitul Kl.MgCl2.6h2o.nacl Br2-bromuride sodium, potasiu, magneziu,brom-carnalit Kbr.MgBr2>6H2O I2-apa marilor,iodat de sodium NaIO3, apele sondelor petroliere. Proprietatsile chimice F2-unele metale, cum sint Cu,Ni,Mg,sint stabile fatsa de F2. Iodul, sulful, siliciul, si carbonul se aprind intr-un current de flor,Florul descompune oxizii si se cobina cu metalul sau nemetalul oxidului.. F2+H2O=2Hf+O..O+F2=Of2.. Florul distruge compusii organici, iar alcolii, gazul lampant, venenind in contact cu florul se aprind F2+O2=F2O2 S+F2=Sf6- sp3d2 Pf5-sp3 pcl5,Pcl3, PI3, Pi5 Os+F2=OsF8 Reactsia cu apa F2+H2o=Hf+O Cl2+..=Hcl+Hclo F+NaOH=NaF+F2O=H2O 3Cl2+6NaOh=5nacl+naclo3+3h2o Sarea lui Bertole- Kclo3 Sio2+f2=sif4+o2 Sio2+cl2+c=sicl4+co Hal. Manifesta character oxidant fatsa de asa reducatori ca amoniacul, co. so2 Nh3+cl2=n2+hcl Nh3+i2=n2h4+hi H2s+i2=s+ hi So2+cl2=So2cl2-clorura de sulfurit Co+cl2=cocl2- clorura de carbonil Cl2+na2s2o3=nahso4+hcl I2+1,5Na2s2o3=na2s4o6+naiI2=i- +i+-disociaza formind anion si cation Cl-se cobina la t obisnuita cu toate nemetalele, cu exceptsia carbonului,azotului si oxigenului, la incalzire clorul umed ataca aurul si platina,clorul poate substitui hidregenul din hidrocarnuri. Obtsinerea halogenilor f-kf.3hfla electroliza cl-nacl-electroliza Mno2+4hcl=mncl2+cl2+2h2o 2kmno4+16hcl=2Mncl2+2Kcl+5Cl2+8H2O MgBr+Cl2=Br2=mgcl

Compusii halogenilor cu H2 CaF2+h2so4=caso4+2Hf-florura de hydrogen Nacl+h2so4+nahso4+hcl Pbr3+3H20=3Hbr+h3po3 H2s+i2=2Hi+S 4hi+o2=2I2+2h2o 2hbr+h2so4=br2+2h2o+so2 8hi+h2so4=4i2=h2s+4h2o Br2+h2o=hbr+hbro I2+h2o=Hi+Hio Br2+5cl2+6h2o=2hbro3+10hcl Na2co3+h2o+cl2=Naclo+nahco3+nacl- apa de javel

Sulful, seleniul, telurul S-piritaFes2,calcaropiruta FeCuS2, galena PbS Te+2h2o=teO2+2h2 3E+6Koh=K2EO3+2k2e+3h2o H2s+hno3=S+no+h2o S+co=cos Fes+2hcl=fel2+H2s 2h2s+3o2=2h2o+so2 Caso4=cao+so2+1/2o2 2nahso3+h2so4=Na2so4+2so2+2h2o S+h2so4=so2+h2o S+hno3=sno3+h2o S+h2o=h2s+s6o2 S+nah=na2s+na2so3+h2o S+nh4=h4+s4n4 Se+hno3=h2so3+no2+h2o Se+h2so4=seso3+h2o E=H2=H2e Fes+2hcl=fecl2+h2s Al2te3+6hcl=2alCl3+3h2te H2e+naoh=nahe+h2o H2E+naoh=nae+2h2o PbS+o2=so2+pbo Caso4+cao+so3 So3+h2o=h2so4 Seo2+h2o=hseo3