Sunteți pe pagina 1din 3

ACTUL JURIDIC CIVIL Notiune: manifestarea de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice, respectiv de a naste, modifica sau

stinge un raport juridic concret I. Conditiile actului juridic civil Notiune : elementele din care este alcatuit actul juridic civil Conditii de valabilitate : 1. Capacitatea de a contracta ; (de FOND) 2. Consimtamantul valabil al partii ce se obliga ; 3. Un obiect determinat ; 4. O cauza licita . 1. Capacitatea de a incheia acte juridice civile : Notiune : acea conditie de fond si esentiala care consta in APTITUDINEA subiectului de drept civil de a deveni TITULAR de DREPTURI si OBLIGATII civile prin incheierea de ACTE juridice civile. 2.Consimtamantul valabil al partii ce se obliga: Notiune : acea conditie esentiala, de fond si generala a actului juridic civil care consta in HOTARAREA de a incheia un act juridic civil MANIFESTATA IN EXTERIOR. Conditii de valabilitate ale consimtamantului : 1. sa provina de la o persoana cu discernamant ; 2. sa fie facut cu intentia de a produce efecte juridice ; 3. sa fie exteriorizat ; 4.sa nu fie alterat de vreun viciu de consimtamant. Viciile de consimtamant sunt : 1. Eroarea = falsa reprezentare a realitatii la incheierea unui act civil; 2. Dolul (inselaciunea) = inducerea in eroare a unei persoane , prin mijloace viclene sau dolosive, pentru a o determina sa incheie un act jur civil; 3. Violenta = amenintarea unei persoane cu un rau care ii produce o temere ce o determina sa incheie un act jur civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat; 4. Leziunea = viciu de consimtamant care consta in disproportia vadita de valoare intre doua prestatii. 3.Obiectul actului juridic civil : Notiune : reprezinta conduita partilor stabilita prin acel act jur. civil, respectiv actiunile ori inactiunile la care partile sunt indreptatite sau tinute. Conditii de valabilitate ale obiectului : 1. sa existe ; (GENERALE) 2. sa fie in circuitul civil ; 3. sa fie determinat ori determinabil 4. sa fie posibil 5. sa fie licit si moral Conditii de valabilitate ale obiectului : 1. cel ce se obliga trebuie sa fie titularul dreptului subiectiv ; (SPECIALE) 2. sa existe autorizatie administrativa prevazuta de lege ; 3. obiectul sa conste intr-un fapt personal al debitorului. 3.Cauza (scopul) actului juridic civil : Notiune : acel element al actului juridic civil care consta in obiectivul urmarit la incheierea unui act juridic civil Conditii de valabilitate ale cauzei : 1. sa existe 2. sa fie reala 3. sa fie licita si morala

II. Conditii de valabilitate a actului jur. civil (de FORMA). Notiune : acea conditie care consta in modalitatea de exteriorizare a manifestarii de vointa cu intentia de a crea, modifica sau stinge un raport juridic civil concret. Clasificarea in functie de consecintele juridice ale nerespectarii lor : 1. forma ceruta pentru valabilitatea actului jur civil. AD VALIDITATEM nerespectarea ei atrage nulitatea actului ; 2. forma ceruta pentru probarea actului jur civil .AD PROBATIONEM nerespectarea ei nu atrage nulitatea ci imposibilitatea dovedirii cu alt mijloc de proba 3. forma ceruta pentru opozabilitatea fata de terti. Nerespectarea acestei cerinte se sanctioneaza cu inopozabilitatea fata de terti Modalitatile actului juridic civil : 1. Termenul = este un eveniment, viitor si sigur ca realizare, pana la care este amanata fie inceperea, fie incetarea exercitiului drepturilor subiective si executarii obligatiilor civile. Clasificarile termenului : 1. dupa efectul termenului : - suspensiv = amana inceputul exercitiului si executarii obligatiei, pana la implinirea lui - extinctiv = amana stingerea exercitiului si executarii obligatiei, pana la implinirea lui 2. in fc de titularul beneficiarului termenului : - in favoarea debitorului, reprezinta regula - in favoarea creditorului, ex.-depozitul - in favoarea atat a debitorului cat si a creditorului, ex.- contract de asigurare 3. in fc de izvorul sau : - termenul voluntar, stabilit prin act civil uni sau bilateral ; - termenul legal, stabilit prin lege si face parte din actul jur civil; - termenul judiciar, termenul acordat de instanta , debitorului. 4. dupa criteriul cunoasterii : - termenul cert, termenul a carui implinire se cunoaste - termenul incert, termenul a carui implinire nu se cunoaste ca data calendaristica. Ex : moarte creditor la renta viagera 2. Conditia = ca modalitate a actului juridic civil = este un eveniment viitor si nesigur ca realizare, de care depinde existenta (nasterea ori desfintarea) actului juridic civil. Clasificarile termenului : 1.dupa efectul conditiei : - suspensiva = acea conditie de a carei indeplinire depinde nasterea actului jur civil - rezolutorie = acea conditie de a carei indeplinire depinde desfiintarea actului jur civi 2. dupa criteriul legaturii cu vointa partilor a realizarii ori nerealizarii evenimentului: - cauzala, acea conditie a carei indeplinire depinde de hazard - mixta, acea conditie a carei indeplinire depinde de vointa uneia dintre parti si de vointa altei persoane - potestativa - pura : exclusiv vointa unei parti ; - simpla : vointa unei parti si un fapt exterior. 3. dupa modul ei de formulare : - pozitiva - negativa

3. Sarcina = ca modalitate a actului juridic civil este o obligatie de a da, a face sau a nu face ceva, impusa de dispunator gratificatului in actele cu titlu gratuit liberalitati. Clasificarile sarcinei : In functie de persoana beneficiarului : - sarcina in favoarea dispunatorului ; - sarcina in favoarea gratificatului ; - sarcina in favoarea unei terte persoane. Efectele actului juridic civil. Notiune : prin efectele actului juridic civil se inteleg drepturile subiective si obligatiile civile la care da nastere, pe care le modifica sau stinge un asemena act. Principiile efectelor actului juridic civil si exceptiile lor . Notiune : Principiile efectelor actelor juridice civile sunt regulile de drept civil care arata cum si fata de cine se produc aceste efecte. Exceptiile de la principii sunt situatii in care, pentru anumite ratiuni, regulile mentionate nu isi gasesc aplicatie. 1. Principiul fortei obligatorii : PACTA SUNT SERVANDA regula potrivit careia actul juridic civil legal incheiat se impune autorilor sau autorului actului intocmai ca legea. SAU : actul juridic civil este obligatoriu iar nu facultativ. Cerinte minime : - necesitatea asigurarii stabilitatii si sigurantei raporturilor juridice generate de actele juridice civile - imperativul moral al respectarii cuvantului dat. Exceptii : apar in cazurile in care efectele nu se produc asa cum au dorit partile, acestea find mai retrsanse sau mai extinse, independent de vointa partilor. Ex. restrangere : incetarea contractului de mandat din cauza mortii mandantului ori mandatorului incetarea contractului de locatiune atunci cand lucrul a pierit in total. Ex. extindere : prelungirea efcetelor actului juridic civil, prin efectul legii ; prelungirea efectelor actelor cu executare succesiva datorita suspendarii temporare a executarii lui, cat timp dureaza cauza de suspendare 2. Principiul irevocabilitatii : regula de drept portivit careia actului bilateral nu i se poate pune capat prin vointa numai a uneia din parti, iar actului unilateral nu i se poate pune capat prin manifestarea de vointa, in sens contrar, din partea autorului actului. Exceptii : -exceptii in categoria actelor bilaterale ori unilaterale Exemple : Orice donatiune intre soti este revocabila ; Daca contractul de locatiune a fost fara termen, denuntarea lui se da de la o parte la alta, definindu-se termenele fixat prin obiceiul locului ; Mandatul se stinge prin renuntarea mandatarului la mandat Mandatul se stinge prin revocarea mandatului. etc -exceptii in categoria actelor unilaterale. Exemple: Testamentul este esentialmente revocabil Oferta poate fi revocata, pana in momentul ajungerii ei la mandatar