Sunteți pe pagina 1din 27

CONTABILITATE

Varianta 16

Stagiar:Ungureanu Elena Anul III, Sem. 2 09/10/2011

18. Se achizitioneaza dintr-un imprumut bancar un utilaj in valoare de 20.000 lei, durata normala de functionare 10 ani i amortizare liniara. Suma cheltuielilor cu dobanzile aferente imprumutului primit este 5.000 lei. Sa se inregistreze achizitia mijlocului de transport si amortizarea acestuia in primul an, stiind ca politica firmei este de a considera cheltuielile cu dobanzile drept ale perioadei. Rezolvare:
a)Primirea mprumutului bancar

5121 Conturi la bnci n lei


b)Achiziie utilaj

1621 Credite bancare pe termen lung

20.000 lei

2131 Echipamente tehnologic


c)Plata achiziiei

404 20.000 lei Furnizori de imobilizri(maini, utilaje i instalaii

404

5121

20000

d)nregistrarea dobnzilor bancare ce se capitalizeaz n contabilitate presupunndc s-au efectuat cheltuielile bancare aferente mprumutului n exerciiul curent.

2131 Echipamente tehnologic


e)Plata dobnzii

1682 Dobnzi aferente creditelor

5.000 lei

1682 5.000 lei Dobnzi aferente creditelor lung

5121 Conturi la bnci n lei bancare pe termen

f)Cheltuielile cu dobnzile au fost incluse n costul utilajlului i vor fi recuperate prinamortizare astfel c amortizarea utilajului la sfritul primului an va fi (20.000 + 5.000)/ 10 ani =2.500 /an
6811 2.500 lei Cheltuieli de exploatare mijloacelor amortizarea = 2813 Amortizarea instalaiilor,

19. La sfarsitul celui de-al 7-lea an de functionare un mijloc de transport, cu valoare contabila de 20.000 lei i amortizare cumulata de 14.000, este casat. Din casare rezulta materiale in valoare de 700 u.m. Cheltuielile ocazionate de casare (materiale consumabile) sunt de 200 u.m.
Rezolvare:

Casare % = 2813 6583 2133 14000 6000 20000

Cheltuieli si veniturile se pot trece pe 6583 respectiv 7583 deoarece sunt ocazionate de casare. 6583 =3028 200 302 =7583 700

20. O societate comercial achiziioneaz un mijloc fix n urmtoarele condiii: valoarea avansului acordat 2.000 lei; pre de cumprare al mijlocului fix 14.000 lei; cheltuieli de transport 1.000 lei, TVA 19%. Sa se inregistreze avansul acordat, achizitia si plata furnizorului. Rezolvare:
Plata avansului; 232 2.000 = 5121

Receptia mijlocului fix achizitionat % = 17850

404

2131 15000 4426 2850 Stingerea obligatie fata de furnizor 404 = 17850 2000 5121 15850 % 232

21. Societatea comercial X achiziioneaz n exerciiul N 10.000 actiuni*11 lei/aciune pre de achiziie investite n capitalul social al societii comerciale Y. Cheltuielile privind serviciile bancare pltite din contul de la banc printr-un cec bancar sunt n valoare de 1.000 lei. Titlurile achiziionate reprezint 60% din capitalul societii Y. n momentul achiziiei sunt apelate la plat 30%, restul urmnd a fi achitate ulterior. La nchiderea exerciiului financiar valoarea bursier a aciunilor este de 10,5 lei/aciune. Dividendele ncasate pentru anul N sunt n valoare de 2 lei/aciune. n exerciiul N+1 aciunile sunt vndute societii Z, preul de cesiune fiind de 10,75 lei. Comisionul de intermediere pltit prin cec bancar la cesiune este de 1.000 lei.
Rezolvare:

Subscrierea 261 = 269 110.000 Apelarea la plata: 30%x110.000 lei=33.000 lei 269 = 5121 33.000 269 = 5121 77.000 Consideram serviciile bancare ca reprezinta servicii de intermediere si, fiind cheltuieli accesorii achizitionarii titlurilor, sunt incluse in costul de achizitie. Plata acestor comisioane se face cu cec. 261 = 413 1.000 413 = 5113 1.000 5113 = 5121 1.000

La 31.12.N: Valoarea de inventar: 10.000 actiuni x 10,5lei/actiune=105.000 lei Valoarea contabila: 110.000 +1.000=111.000 Depreciere=111.000-105.000=6.000 6863 = 2961 6.000 Incasarea de dividende: 10.000 actiuni x 2lei/actiune=20.000 lei 5121 = 7611 20.000 Vanzarea actiunilor in anul N+1: 10.000 x 10,75=107.500 lei, scoaterea din evidenta a actiunilor vandute si anularea ajustarii precum si inregistrarea comisionului platit catre banca: 461 = 7641 107.500 6641 = 261 111.000 2961 = 7863 6.000 628 = 5121 1.000

22. Se obtin produse finite la un cost standard de 90.000 lei, costul efectiv 86.500 lei. Se vand produsele finite obtinute la pret de vanzare de 120.000 lei, TVA 19%. Rezolvare: 1.Obtinere produse finite: 345 711 = 90.000 2. Iesire din gestiune produse finite: 711 345 = 90.000 3.Inregistare cost efectiv 348 711 = - 4.500 Vanzare produse finite:

411 142.800 120.000

% 701 4427

22.800
23. In luna X a exerciiului N, societatea A primete materii prime de la un furnizor fr factur, evaluate la preul de 1.000 lei, TVA 20%. In luna Y se primete factura: preul de cumprare 1.200 lei, TVA 20%. Care sunt nregistrrile contabile?

Rezolvare:

Receptia materiilor prime in baza avizului in luna X

301 = 408 4428 = 408

1.000 200

Primirea facturii in luna

I. % = 401 301 4426 301 = 408 1.440 1.200 240 -1.000

4428 = 408

-200

II. % = 401 301 601 4426 301 = 408 4428 = 408 1.440 1.000 200 240 -1.000 -200

Varianta a II-a este recomandabila daca materiile prime au fost date in consum deja.

55. La 1 ianuarie N, o ntreprindere achiziioneaz dintr-o emisiune 1.000 obligaiuni ale cror caracteristici sunt dup cum urmeaz: 1 Valoarea nominal 100 de lei;

2 3 4 5

Preul de emisiune 99,271360 de lei; Preul de rambursare 105 de lei; Rata dobnzii 10%; Durata 5 ani.

Rambursarea total are loc la 1 ianuarie N+5. Dobnzile se ncaseaz n fiecare an pe 1 ianuarie. 6 Se cere: 7 a)s se precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvrii acestui caz; 8 b)s se prezinte nregistrrile contabile. Rezolvare: - achizitia obligatiunilor:1.000 oblig x 99,271360 lei = 99.271,36 99.271,36 lei 99.271,36lei 506 Obligatiuni = 5121 Conturi la banci in lei

- incasarea dobanzii : 99.271,36 x 10% = 9.927,13 lei 9.927,13 lei 9927.13lei 5121 Conturi la banci =766 Venituri din dobanzi

-rambursarea obligatiunilor: 1.000 obligatiuni x 105 lei = 105.000 lei 105.000 lei 99271.36lei Obligatiuni 7583 5728.64lei Venit.din vanzarea activelor Si alte operatii de capital 5121 Conturi la banci in lei =% 506

9 10 11 56. La nceputul exerciiului N, societatea ALFA a achiziionat un echipament tehnologic la costul de achiziie de 200.000 u.m. 12 Managerii estimeaz c durata de utilitate va fi de 5 ani i c, la expirarea acestei perioade, vor fi angajate cheltuieli cu dezafectarea echipamentului tehnologic i refacerea amplasamentului n valoare de 10.000 u.m. Metoda de amortizare utilizat este cea liniar. Pentru o finanare echivalent, rata curent a dobnzi de pia este de 10% La sfritul exerciiului N, valoarea de pia a echipamentului este de 150.000 u.m. 13 La sfritul exerciiului N+1, cheltuielile cu dezafectarea echipamentului sunt reestimate la 15.000 u.m. iar rata dobnzii de pia pentru o finanare echivalent va fi din exerciiul urmtor 15%: 14 La sfritul exerciiului N+2, cheltuielile cu dezafectarea echipamentului sunt reestimate la 8.000 u.m. Valoarea de pia la 31.12.N+2 este de la 120.000 u.m.

15 La sfritul exerciiului N+3, cheltuielile cu dezafectarea echipamentului sunt reestimate la 5.000 u.m. iar durata de utilizare a echipamentului este reestimat la 7 ani. Rata curent de pia este de 25%. 16 La sfritul exerciiului N+4, cheltuielile cu dezafectarea echipamentului sunt reestimate la 7.000 u.m. 17 a)s se precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvrii acestui caz; 18 b)s se prezinte nregistrrile contabile. Rezolvare: (1) Valoarea recunoscuta ca provizion trebuie sa c o n s t i t u i e c e a m a i b u n a e s t i m a r e l a d a t a b i l a n t u l u i a costurilor necesare stingerii obligatiei curente.Cea mai buna estimare a costurilor necesare stingerii datoriei curente este suma pe care o entitate ar plati-o, nmod rational, pentru stingerea obligatiei la data bilantului sau pentru transferarea acesteia unei terte parti laacel moment. (2) Acolo unde efectul valorii-timp a banilor este semnificativ, valoarea provizionului reprezinta valoareaa c t u a l i z a t a a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru stingerea obligatiei. n a c e s t c a z , a c t u a l i z a r e a provizioanelor se face ntruct, datorita valorii-timp a banilor, provizioanele aferente unor iesiri de resursecare apar la scurt timp de la data bilantului sunt mult mai oneroase dect cele aferente unor iesiri de resurse deaceeasi valoare, dar care apar mai trziu.Achizitionarea echipamentului tehnologic si includerea in costul de achizitie a cheltuielilor actualizate cudezafectareaValoarea actualizata a cheltuielilor cu dezafectarea=10.000 x 1/(1+0,1)5=6.209
2131 =% 404 1513 4426 =404 206209 200000 6209 48000 206209:5=41242 6209x0.1=620.9

Amortizare si actualizarea provizionului 6811=2813 666=1513 31.12.N VDC=206.209-41242=164.967 Valoare de inventar=150.000 Depreciere=14.967 6813 =

2913

14.967

Sold213:206.209 Sold2813:41.242

Sold1513:6.830 Sold2913:14.967 Amortizarea in exercitiul N+1 Cheltuiala cu amortizarea=Valoarea ramasa/Durata ramasa=150.000/4=37.500 % = 2813 6813 2913 31.12.N+1 666 = 1513 6.830 x 0,1=683 Valoarea actualizata a cheltuielilor cu dezafectarea=15.000 x 1/(1+0,15)3=9.863 Sold 1513=7513 Presupunem ca valoarea neta contabila inainte de ajustarea provizionului coincide cu valoarea justa 213 = 1513 6813 = 2913 Sold213:206.209+2.350=208.559 Sold2813:41.242+41.242=82.484 Sold1513:9.863 Sold2913:14.967-3.742+2.350=13.575 Amortizarea in exercitiul N+2 Cheltuiala cu amortizarea=Valoarea ramasa/Durata ramasa=(213-2813-2913)/3= =(208.599-82.484-13.575)/3= 9.863-7.513=2.350 2.350 41.242 37.500 3742(14.967/4)

% = 2813 6813 2913 666 = 1513 31.12.N+2

42.025 37.500 4.525(13.575/3) 9.863 x 0,15=1.479

Valoarea actualizata a cheltuielilor cu dezafectarea=8.000 x 1/(1+0,15)2=6.049 Sold 1513=9.863+1.479=11.342 Diminuarea provizionului cu dezafectarea 1513 = 213 11.342-6.049=5.293 VNC=213-2813-2913=(208.559-5.293)-(82.484+42.025)-(13.575-4.525)=69.707 Valoarea de inventar=120.000 Apreciere=50.293 Se anuleaza provizionul pentru depreciere

2913 = 7813 Sold213:203.266 Sold2813:124.509 Sold1513:6.049 Amortizarea in exercitiul N+3

9.050

Cheltuiala cu amortizarea=Valoarea ramasa/Durata ramasa=(213-2813-2913)/2= =(203.266-124.509)/2=39.379

6813 = 2813 666 = 1513 31.12.N+3

39.379 6.049 x 0,15=907

Valoarea actualizata a cheltuielilor cu dezafectarea=5.000 x 1/(1+0,25)7-4=2.560 Sold 1513=6.049+907=6.956 Diminuarea provizionului cu dezafectarea

1513 = 213 Sold213:203.266-4.396=198.870 Sold2813:124.509+39.379=163.888 Sold1513:2.560 Amortizarea in exercitiul N+4

6.956-2.560=4.396

Cheltuiala cu amortizarea=Valoarea ramasa/Durata ramasa=(213-2813-2913)/2= =(198.870-163.888)/3=11.661

6813 = 2813 666 = 1513 31.12.N+4

11.661 2.560 x 0,25=640

Valoarea actualizata a cheltuielilor cu dezafectarea=7.000 x 1/(1+0,25)2=4.480 Sold 1513=2.560+640=3.200 Cresterea provizionului cu dezafectarea

213 = 1513 Sold213:198.870+1.280=200.140 Sold2813:163.888+11.661=175.549 Sold1513:4.480

4.480-3.200=1.280

19

57.Se cunosc urmtoarele informaii (n lei): Valoare 1.000.000 50.000 345.000 120.000 80.000 70.000 130.000 40.000 200.000 100.000 400.000 200.000 70.000 100.000 120.000 30.000 500.000 10.000 200.000 190.000 500.000 75.000 80.000 600.000 120.000 900.000 1.000.000 50.000 500.000 100.000 100.000 460.000

Elemente rezultat nainte de impozit creteri de cheltuieli n avans din exploatare TVA pltit venituri din diferene de curs valutar aferent actualizrii soldurilor conturilor de creane i datorii n devize la cursul de nchidere cheltuieli din diferene de curs valutar aferent actualizrii soldurilor conturilor de creane i datorii n devize la cursul de nchidere Sold iniial 4751 Sold final 4751 Rulaj creditor 7584 salarii pltite venituri din subvenii de explatare (ncasate) cheltuieli cu impozitul pe profit cheltuieli cu amortizarea imobilizrilor venituri din diferene de curs valutar aferente disponibilitilor n devize cheltuieli cu provizioanele cheltuieli din diferene de curs valutar aferente disponibilitilor n devize venituri din ajustri pentru deprecierea activelor circulante ctiguri din investiii pe termen scurt cedate venituri din provizioane pierderi din vnzarea imobilizrilor corporale creteri de stocuri costul imobilizrilor corporale cedate diminuri de stocuri ctiguri din cesiunea imobilizrilor corporale creteri de creane pierderi din cesiunea imobilizrilor corporale diminuri de creane costul investiiilor financiare pe termen scurt vndute creteri de cheltuieli n avans din exploatare ctiguri din vnzarea investiiilor financiare pe termen scurt diminuri de cheltuieli n avans din exploatare diminuri de cheltuieli n avans din exploatare creteri de datorii din exploatare (exclusiv datoria

cu impozit pe profit) pierderi din vnzarea imobilizrilor financiare (titlurile vndute nu au fost ncasate pn la sfritul anului) Sold iniial 404 Sold final 404 Rulaj creditor 404 lichiditi i echivalente de lichiditi la nceputul anului lichiditi i echivalente de lichiditi la sfritul anului Creteri de capital social prin aport n numerar n cursul exerciiului venituri din subvenii pentru investiii Creteri de prime de emisiuni cheltuieli cu dobnzile aferente contractelor de leasing financiar Creteri de mprumuturi din emisiunea de obligaiuni la pre de rambursare Creteri de prime privind rambursarea mprumuturilor din emisiunea de obligaiuni cheltuieli cu dobnzile aferente creditelor bancare (pltite) creteri de stocuri diminuri de stocuri creteri de creane diminuri de creane pli de dividende rambursri de credite bancare creteri de datorii din exploatare (exclusiv datoria cu impozit pe profit) diminuri de datorii din exploatare (exclusiv datoria cu impozit pe profit) creteri de venituri n avans din exploatare diminuri de veniturin avans din exploatare impozit pe profit pltit

60.000 530.000 100.000 240.000 1.200.000 5.450.000 200.000 40.000 20.000 300.000 70.000 20.000 500.000 190.000 75.000 600.000 900.000 100.000 300.000 460.000 290.000 10.000 80.000 250.000

Se cere: a)s se precizeze care sunt completrile aduse de OMFP 3055/2009 referitoare la tabloul fluxurilor de trezorerie; b)s se ntocmeasc tabloul fluxurilor de trezorerie.

Rezolvare: (1) O entitate prezinta situatia fluxurilor de numerar pentru fiecare perioada pentru care sunt prezentate situatiile financiare anuale. Situatia fluxurilor de numerar prezinta modul n care o entitate genereaza si utilizeaza numerarul si echivalentele de numerar. n contextul ntocmirii acestei situatii: - fluxurile de numerar sunt intrarile sau iesirile de numerar si echivalente de numerar; - numerarul cuprinde disponibilitatile banesti si depozitele la vedere; - echivalentele de numerar sunt investitiile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt usor convertibile n sume cunoscute de numerar si care sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii. (2) Situatia fluxurilor de numerar trebuie sa prezinte fluxurile de numerar ale entitatii din cursul perioadei, clasificate pe activitati de exploatare, de investitie si de finantare. Activitatile de exploatare sunt principalele activitati generatoare de venituri ale entitatii, precum si alte activitati care nu sunt activitati de investitie sau finantare. Activitatile de investitie constau n achizitionarea si cedarea de active imobilizate si de alte investitii care nu sunt incluse n echivalentele de numerar. Activitatile de finantare sunt activitati care au drept rezultat modificari ale valorii si structurii capitalurilor proprii si mprumuturilor entitatii. Fluxurile de numerar exclud miscarile ntre elemente care constituie numerar sau echivalente de numerar, deoarece aceste componente fac parte din gestiunea numerarului unei entitati, si nu din activitatile de exploatare, investitie si finantare. Gestiunea numerarului presupune plasarea excedentului de numerar n echivalente de numerar. Flux de exploatare Rezultat nainte de impozit Creteri de cheltuieli n avans din exploatare Venituri din diferene de curs valutar aferent actualizrii soldurilor conturilor de creane i datorii n devize la cursul de nchidere Cheltuieli din diferene de curs valutar aferent actualizrii soldurilor conturilor de creane i datorii n devize la cursul de nchidere Rulaj creditor 7584 Cheltuieli cu amortizarea imobilizrilor Venituri din diferene de curs valutar aferente disponibilitilor n devize Cheltuieli cu provizioanele Cheltuieli din diferene de curs valutar aferente disponibilitilor n devize Valoare 1.000.000 -50.000 -120.000 +80.000 -40.000 +200.000 -70.000 +100.000 +120.000

Venituri din ajustri pentru deprecierea activelor circulante Venituri din provizioane Pierderi din vnzarea imobilizrilor corporale Creteri de stocuri Diminuri de stocuri Ctiguri din cesiunea imobilizrilor corporale Creteri de creane Diminuri de creane Diminuri de cheltuieli n avans din exploatare Creteri de datorii din exploatare (exclusiv datoria cu impozit pe profit) Diminiuri de datorii din exploatare (exclusiv datoria cu impozit pe profit) Creteri de venituri n avans din exploatare Diminuri de venituri n avans din exploatare Impozit pe profit pltit

-30.000 -10.000 +200.000 -190.000 +75.000 -80.000 -600.000 +900.000 +100.000 +460.000 -290.000 +10.000 -80.000 -250.000 1.375.000

Flux de investitii Pierderi din vnzarea imobilizrilor corporale Costul imobilizrilor corporale cedate Ctiguri din cesiunea imobilizrilor corporale Pierderi prin cesiunea imobilizrilor corporale Costul investiiilor financiare pe termen scurt vndute Ctiguri din vnzarea investiiilor financiare pe termen scurt Diminuri de cheltuieli n avans din exploatare Creteri de datorii din exploatare (exclusiv datoria cu impozit pe profit) Pierderi din vnzarea imobilizrilor financiare (titlurile vndute nu au fost ncasate pn la sfritul anului) Sold iniial 404 Sold final 404 Rulaj creditor 404 Lichiditi i echivalente de lichiditi la nceputul anului Lichiditi i echivalente de lichiditi la sfritul anului Creteri de capital social prin aport n numerar n cursul exerciiului Venituri din subvenii pentru investiii Creteri de prime de emisiuni Cheltuieli cu dobnzile aferente contractelor de leasing financiar Creteri de mprumuturi din emisiunea de obligaiuni la pre de rambursare Creteri de prime privind rambursarea mprumuturilor din emisiunea de obligaiuni Cheltuieli cu dobnzile aferente creditelor bancare (pltite) Creteri de stocuri Diminuri de stocuri

Valoare 200.000 500.000 80.000 120.000 1.000.000 500.000 100.000 460.000 60.000 530.000 100.000 240.000 1.200.000 5.450.000 200.000 40.000 20.000 300.000 70.000 20.000 500.000 190.000 75.000

Creteri de creane Diminuri de creane Pli de dividende Rambursri de credite bancare Creteri de datorii din exploatare (exclusiv datoria cu impozit pe profit) Diminiuri de datorii din exploatare (exclusiv datoria cu impozit pe profit) Creteri de venituri n avans din exploatare Diminuri de venituri n avans din exploatare Impozit pe profit pltit

600.000 900.000 100.000 300.000 460.000 290.000 10.000 80.000 250.000

58. Se dau urmtoarele operaii: (1)vnzarea unui teren la preul de vnzare de 1.000.000 lei, TVA 19% (factur); costul de achiziie al activului vndut este de 800.000 lei; (2)vnzarea de investiii financiare pe termen scurt achiziionate n cursul anului: 100 aciuni la cursul bursier de 10 lei/buc; cursul de la data achiziiei este de 8 lei/buc; (3)vnzarea de imobilizri financiare: 1.000 aciuni la cursul de 15 lei (acestea fuseser cumprate anul trecut la cursul de 16 lei i depreciate n bilanul anului trecut cu 2 lei/aciune); (4)la sfritul anului ntreprinderea deine investiii financiare pe termen scurt cotate: 200 aciuni; cursul bursier la sfritul anului este de 20 lei/aciune (ele fuseser cumprate la cursul de 18 lei n cursul anului); (5)la sfritul anului ntreprinderea deine 500 aciuni reprezentnd imobilizri financiare cumprate n anul anterior; cursul de nchidere este de 15 lei/aciune; (6)ntreprinderea deine o cldire achiziionat n urm cu 5 ani la costul de 500.000 lei. n bilanul anului trecut cldirea fusese adus la valoarea just de 700.000 lei, reprezentnd o rezerv din reevaluare pozitiv de 200.000 lei. Amortizarea anului curent a fost de 70.000 lei. La sfritul anului curent, valoarea just a fost estimat la 300.000 lei. Rezerva din reevaluare disponibil este de 180.000 lei; (7)ntreprinderea a vndut n cursul anului produse finite la pre de vnzare de 8.000.000 lei, TVA 19%; costul produciei vndute este de 5.000.000 lei; (8)ntreprinderea a beneficiat n cursul anului de reduceri comerciale n valoare de 200.000 lei, TVA 19%, primite pe facturi ulterioare pentru materiile prime achiziionate de la furnizori; (9)ntreprinderea a acordat clienilor n cursul anului reduceri comerciale de 600.000 lei, TVA 19%, n baza unor facturi ulterioare, pentru vnzrile efectuate n anul anterior; (10)ntreprinerea a primit factura privind un contract de leasing financiar. Chiria este de 100.000 lei, din care rambursarea de datorie 80.000 lei, dobnda 20.000 lei, TVA 19%; (11)la sfritul anului ntreprinderea nregistreaz un provizion pentru litigii estimat la 10.000 lei; (12)se actualizeaz soldul contului de provizion pentru dezafectarea unei linii de producie ca urmare a trecerii timpului: soldul contului de provizion n bilanul anului anterior era de 15.000 lei, rata efectiv a dobnzii pentru o finanare echivalent cu rambursare la scaden este de 12%; (13)se ncaseaz dobnzi aferente obligaiunilor achiziionate de la societatea Gama, rambursabile dup 5 ani, n sum de 20.000 lei, din care dobnda cuvenit pentru perioada de deinere a instrumentului purttor de dobnd este de 5.000 lei; (14)n cursul anului s-au obinut produse finite la costul de 6.000.000 lei;

(15)la sfitul anului, ntreprinderea decide ca n anul urmtor s vnd o cldire. Aceasta are un cost de 160.000 lei, amortizare cumulat 40.000 lei. Valoarea just estimat la 31.12.N este de 110.000 lei iar cheltuielile estimate cu cesiunea sunt de 5.000 lei; (16)managerii decid ca n anul N+1 s plteasc suma de 170.000 lei reprezentnd prime privind participarea salariailor la profit; (17)cheltuiala cu impozitul pe profit este de 842.900 lei. Se cere: a) s se contabilizeze operaiile de mai sus; b) s se prezinte incidena acestor operaii asupra contului de profit i pierdere ntocmit conform OMFP 3055/2009. Rezolvare: 4.1. Vanzarea terenului:

461 Debitori diversi

% 7583 Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital 4427 TVA colectata

1.190.000 lei 1.000.000 lei

190.000 lei

4.2. Vanzarea de investitii financiare pe termen scurt:

461 Debitori diversi

% 508 Alte investitii financiare pe termen scurt si creante asimilate 764 Venituri din investitii financiare cedate

1.000 lei 800 lei

200 lei

4.3. Vanzarea de imobilizari financiare: - achizitia de actiuni:

265 Alte titluri imobilizate - reevaluare bilantului anului trecut:

5121 Conturi la banci in lei

16.000 lei

686 Cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele

296 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare

2.000 lei

- vanzarea de imobilizari financiare:

461 Debitori diversi

7641 Venituri din imobilizari financiare cedate 265 Alte titluri imobilizate 7863 Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare

15.000 lei

6641 Cheltuieli privind imobilizarilor financiare cedate 296 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare

= =

16.000 lei 2.000 lei

Imobilizarile financiare se prezinta in bilant la valoare de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierdere de valoare. La sfarsitul exercitiului financiar se influenteaza rezultatul exercitiului cu pierdere de valoare, astfel:

686 Cheltuieli financiare privind amortizarile si ajustarile pentru pierdere de valoare

296 Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare

1011 Capital subscris nevarsat

456 Decontari cu asociatii privind capitalul 261 Actiuni detinute la entitatile afiliate

456 Decontari cu asociatii privind capitalul

1012 Capital subscris varsat

1011 Capital subscris nevarsat

4.4 achizitia actiunilor (pe termen scurt):

508 Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate 461 Debitori diversi 508 Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate -

= sau = =

5121 Conturi la banci in lei

3.600 lei

5121 Conturi la banci in lei 461 Debitori diversi

3.600 lei

evaluarea actiunilor pe termen scurt la cursul bursier din ultima zi a anului: = 7642 Castiguri din investitii pe termen scurt cedate 400 lei

508 Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate 4.5

265 Alte titluri imobilizate 4.6.

7.500 lei

a) reevaluarea pozitiva a cladirii, anul trecut 212 Constructii = 105 Rezerve din reevaluare 200.000 lei

b) amortizarea anului curent si trecerea rezervelor din reevaluare la rezerve:

6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor 105 Rezerve din reevaluare

2812 Amortizarea constructiilor 1065 Rezerve reprezentand

70.000 lei

70.000 lei

surplusul realizat din rezerve din reevaluare

c) inregistrarea unei ajustari de valoare:

6813 Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor

2912 Ajustari pentru deprecierea constructiilor

400.000 lei

reevaluarea cladirii: % 105 Rezerve din reevaluare 6583 Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital c) = 212 Constructii 400.000 lei 180.000 lei 220.000 lei

diminuarea ajustarii de valoare: = 7813 Venituri din ajustari pentru deprecierea imobil 220.000 lei

2912 Ajustari pentru deprecierea constructiilor

Conform O.M.F.P. 3055/2009 titlurile pe termen scurt (actiuni si alte investitii financiare) admise la tranzactionare pe o piata reglementata se evalueaza la valoarea de cotatie din ultima zi de tranzactionare, iar cele netranzactionate la costul istoric mai putin eventualele ajustari pentru pierdere de valoare.

4.7. Vanzarea de produse finite:

4111 Clienti

9.520.000 lei

701 Venituri din vanzarea produselor finite 4427 TVA colectata

8.000.000 lei 1.520.000 lei

711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

345 Produse finite

5.000.000 lei

4.8.

401 Furnizori

% 609 Reduceri comerciale primite 4426 TVA deductibila

238.000 lei 200.000 lei 38.000 lei

4.9. % 709 Reduceri comerciale acordate 4427 TVA colectata 4.10. = 4111 Clienti 744.000 lei 600.000 lei 144.000 lei

% 167 Alte imprumuturi si datorii asimilate 666 Cheltuieli privind dobanzile 4426 TVA deductibila

404 Furnizori de imobilizari

119.000 lei 80.000 lei 20.000 lei 19.000 lei

4.11.

4118 Clieni inceri sau in litigiu

4111 Clienti

10.000 lei

6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele

1511 Provizioane pentru litigii

10.000 lei

4.12.

6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele

1513 Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea

1.800 lei

4.13. Se incaseaza dobanzi aferente obligatiunilor.

Achizitia obligatiunilor:

506 Obligatiuni

509 Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt

5121 Conturi la banci in lei

766 Venituri din dobanzi

20.000 lei

4.14.

345 Produse finite

711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

6.000.000 lei

- cost cladire: 160.000 lei - amortizare cumulata: 40.000 lei

- valoare justa estimata: 110.000 lei - cheltuieli cu cesiune: 5.000 lei Trecere cladirii la stocuri: In categoria stocurilor se cuprind si activele cu ciclu lung de fabricatie, destinate vanzarii (de exemplu, ansambluri sau complexuri de locuinte etc. realizate de entitatile ce au ca activitate principala obtinerea si vanzarea de locuinte). Daca constructiile sunt realizate in scopul exploatarii pe termen lung, de catre entitatea care le-a realizat, ele reprezinta imobilizari. De asemenea, atunci cand un teren este cumparat in scopul construirii pe acesta de constructii destinate vanzarii, acesta este inregistrat la stocuri. Atunci cand exista o modificare a utilizarii unei imobilizari corporale, in sensul ca aceasta urmeaza a fi imbunatatita in perspectiva vanzarii, la momentul luarii deciziei privind modificarea destinatiei, in contabilitate se inregistreaza transferul activului din categoria imobilizari corporale in cea de stocuri. Transferul se inregistreaza la valoarea neamortizata a imobilizarii. Daca imobilizarea corporala a fost reevaluata, concomitent cu reclasificarea activului se procedeaza la inchiderea contului de rezerve din reevaluare aferente acestuia. In cazul in care un activ care a fost initial recunoscut la terenuri este folosit ulterior pentru construirea de ansambluri de locuinte destinate vanzarii, in functie de modul de negociere a contractelor de vanzare a bunurilor ce fac obiectul constructiei si vanzarii, valoarea terenului se include in valoarea activului construit sau se evidentiaza distinct la stocuri de natura marfurilor, la valoarea de inregistrare in contabilitate. Daca terenul a fost reevaluat, concomitent cu schimbarea naturii activului se procedeaza la inchiderea contului de rezerve din reevaluare aferente acestuia.

% 2812 Amortizarea constructiilor 371 Marfuri

212 Cnstructii

155.000 lei 40.000 lei 115.000 lei

Ajustarea de valoare:

6864 Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de

397 Ajustari pentru deprecierea marfurilor

10.000 lei

valoare a activelor circulante

Pentru pierderea estimata intre valoare contabila si valoare justa la 31.12.N

212 Cnstructii

1513 Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte aciuni similare legate de acestea

5.000 lei

4.16.

6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele

1518 Alte provizioane

170.000 lei

Contul 151 Provizioane este un cont de pasiv. In creditul contului 151 Provizioane se inregistreaza: 4.17. valoarea provizioanelor constituite pe seama cheltuielilor, inclusive a celor corespunzatoare primelor ce urmeaza a se acorda personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale (681).

691 Cheltuieli cu impozitul pe profit

441 Impozitul pe profit/venit

842.900 lei

59. O societate de producie achiziioneaz un utilaj n urmtoarele condiii: - preul de cumprare al instalaiei 200.000 euro; - cheltuieli cu montajul facturate de furnizor 20.000 euro; - costuri de amenjare a seciei de producie n vederea montrii instalaiei (facturate de o firm specializat) 4.000 lei; - costuri cu instruirea personalului ce va manevra instalaia respectiv 3.000 lei;

- onorariul arhitectului 7.000 lei; - costuri de testare a funcionrii instalaiei 5.000 lei; - ncasri din vnzarea eantioanelor de produse chimice, produse n procesul de testare a instalaiei 2.000 lei; - costuri cu promovarea noilor produse ce vor fi obinute cu ajutorul instalaiei 3.000 lei; - pierderi iniiale din exploatare obinute nainte ca instalaia s ajung la parametrii tehnici de operare 2.000 lei; - costuri de demontare a instalaiei la sfritul duratei de via util estimate la 10.000 lei; - costuri cu salariile personalului de conducere din societatea comercial respective 8.000 lei; - curs valutar 4 lei/euro

Rezolvare

Elemente care se includ in costul de achizitie al utilajului: +preul de cumprare al instalaiei 200.000 euro x 4 lei/euro=800.000 lei +cheltuieli cu montajul facturate de furnizor 20.000 euro x 4 lei/euro=80.000 lei +costuri de amenjare a seciei de producie n vederea montrii instalaiei (facturate de o firm specializat) 4.000 lei +onorariul arhitectului 7.000 lei; -+costuri de testare a funcionrii instalaiei 5.000 lei; - ncasri din vnzarea eantioanelor de produse chimice, produse n procesul de testare a instalaiei 2.000 lei costuri de demontare a instalaiei la sfritul duratei de via util estimate la 10.000 lei Total cost de achizitie=904.000 lei