Sunteți pe pagina 1din 6

3.03.

2012 CONVERGENTE CONTABILE Convergenta contabila= procesul prin care regulile/ normele contabile sunt elaborate intr-o masura care este capabila sa conduca catre acelasi scop prin evidentierea asemanarii dintre national, regional si international. Normalizarea contabila= procesul prin care se armonizeaza elaborarea si prezentarea situatiilor financiare, tratamentele contabile, terminologia. Armonizarea contabila= procesul prin care regulile/ normele contabile sunt perfectionate pentru a fi facute comparabile. Conformitate contabila= procesul prin care este asigurata concordanta intre actiunea si continutul regulilor de prezentare si intocmire a situatiilor financiare reprezentand o conformare a regulamentului national cu regulile prezentate de organismele regionale si internationale de normalizare contabila. Internationalizarea contabila isi are izvorul in actele de convergenta si armonizare internationala a principiilor, regulilor si conventiilor specifice contabile. Procesul normalizarii contabile este structurat in doua sfere principale: normalizarea contabila nationala= se refera la Legea Contabilitatii, Directive Europene; normalizarea contabila internationala= trebuie realizata diferentierea dintre normalizarea contabila realizata de organismele contabile internationale si normalizarea contabila regionala. Scopul fundamental al normalizarii contabile este de a crea un cadru contabil de referinta care vizeaza trei aspecte: 1. obtinerea de informatii omogene privind activitatea intreprinderii de catre autoritatile statului; 2. prezentarea de informatii utile pentru utilizatorii situatiilor financiare in special in ceea ce priveste comparatiile in timp si spatiu atat intre intreprindere cat si legatura cu exercitiile financiare; 3. gestiunea eficienta a resurselor financiare la nivelul unei tari; Normalizarea contabila internationala este influentata de urmatorii factori: 1. globalizarea= mondializarea economiei si a pietelor de capital ceea ce determina imprimarea caracterului international al normelor contabile. 2. crearea unor centre de putere regionala prin extinderea Uniunii Europene care are drept scop ascensiunea procesului de circulatie internationala a capitalului. 3. diversificarea metodei concurentiale pe plan mondial. 4. conceperea unui sistem contabil uniform si general, capabil sa determine o functionare eficienta a activitatii intreprinderii. 5. crearea unor convergente optime intre sistemul intern si extern din punct de vedere al informarii financiare. La 29 iunie 1973 organismele contabile din Australia, Canada, Franta, Germania, Japonia, Regatul Unit, Irlanda, Olanda, Mexic si SUA au infiintat la Londra, Comitetul International al Standardelor Contabile (IASC).

Acest organism avea drept obiectiv elaborarea si publicarea in interes public al normelor contabile internationale ce trebuiau respectate la prezentarea anuala a situatiilor financiare precum si asigurarea acceptarii si aplicarii acestor norme. IASC reuneste peste 120 de organizatii contabile profesionale, printre care si CECCAR din peste 90 state membre, eforturile sale concretizandu-se in 98 de norme contabile si 7 proiecte de norme in curs de elaborare. Evolutia IASC de la infiintare si pana in prezent poate fi prezentata prin 4 etape: 1. Delimitata 1973-1987 si reprezinta primul pas spre dezvoltarea de standarde contabile unitare; In 1987, IASC publica prima editie a IASC. 2. 1987-1993 au fost dezvoltate reguli clare privind procesul de armonizare a contabilitatii. In 1989 a fost promulgat cadrul general pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare. 3. 1993-1998 apare Comisia Internationala de Securitate (IOSCO). Acest organism reprezinta o reunire a peste 100 de autoritati nationale de supraveghere bursiera; IOSCO urmareste in special elaborarea de standarde de supraveghere pentru a avea piete de capital eficiente si stabile. 1995 este primul an in care se aplica IAS in Germania. 4. 1998-zilele noastre.In 1998 se reorganizeaza IASC cu scopul de a mari posibilitatile de influenta,noua organizare a IASC a fost transpusa la 1 aprilie 2001 luand denumirea de IASCF, avand IASB (consiliul) ca emitent de standarde. In timp ce standardele promulgate de IASC raman in continuare cu denumitea de IAS, standardele noi emise de IASB sunt denumite IFRS. Conform IAS 1, sub denumirea IFRS se subsumeaza atat IFRS cat si IAS-urile precum si interpretarile aferente. In prezent, cel mai important organism international care vizeaza crearea unui cadru contabil de referinta este Consiliul Standardelor Internationale de Contabilitate (IASB). Organism specializat in intocmirea si elaborarea de norme pentru burse de valori si societati multinationale care sa aiba aplicabilitate la nivel global. IASB are sediul la Londra si si-a inceput activitatea in 2001, consiliul este format din 14 membrii cu principala calificare in expertiza tehnica, din care 12 membrii sunt permanenti si provin din 9 tari diferite si au specializari diverse. Consiliul de administratie al IASCF verifica din punct de vedere profesional daca membrii consiliului IASB nu se afla intr-o stare de incompatibilitate mai ales in ceea ce priveste influentele sau interesele regionale plecand de la ideea ca sunt reprezentanti ai diverselor tari. Cadrul general al IASB cuprinde 110 paragrafe si trateaza urmatoarele aspecte: obiectivul situatiilor financiare; caracteristicile calitative ale situatiei financiare; elementele care compun situatiile financiare; recunoasterea elementelor financiare; sistemele de masurare; conceptele de capital si de mentinere a capitalului; Cadrul IASB, precizeaza ca desi situatiile financiare pot fi asemanatoare de la o tara la alta exista totusi diferente la nivelul acestora, ale caror cauze trebuie cercetate in circumstantele economice , sociale, politice si juridice si in situatia concreta din diferite tari cu privire in principal la necesitatile informationale ale diversilor utilizatori.

Finantarea IASB este adigurata de firme mari de contabilitate, de institutii financiare si de companii din intreaga lume. Structura IASB cuprinde cel putin: 5 membrii cu o experienta in cadrul auditului; 3 membrii cu experienta in intocmirea situatiilor financiare; 3 membrii ca utilizatori ai situatiilor financiare; 1 membru cadru universitar; 7 din cei 14 membrii ai IASB sunt direct raspunzatori de relatiile cu unul sau mai multe organizatii nationale de reglementare. IASB se ocupa nu numai cu probleme de recunoastere si evaluare a situatiilor financiare ci si cu aspecte generale de raportare financiara. Pentru a putea fi publicat un standard sau un proiect de expunere trebuie avuta aprobarea a 8 dintre cei 14 membrii ai IASB. In 2001 cand si-a inceput activitatea, IASB a dispus ca toate standardele IAS si interpretarile lor (SIC) elaborate de entitatea mama sa fie si sa ramana aplicabile cu exceptia celor care au fost retrase. In prezent exista 41 de standarde nationale de contabilitate, adica IAS 1-41 si 30 de interpretari notate SIC 1-30. Standardele emise de IASB se vor numi IFRS. Obiective IASB: 1. Elaborarea in interesul public a unui set unic de standarde contabile globale cu caracter executoriu care sa prezinte prin situatiile financiare anuale informatii transparente si comparabile necesare participantilor de pe pietele de capital nationale, regionale si mondiale, precum si altor utilizatori care sa ia decizii optime si eficiente. 2. Utilizarea si aplicarea riguroasa a standardelor elaborate. 3. Colaborarea activa si continua cu alte organizatii nationale de reglementari contabile in scopul identificarii solutiilor pentru realizarea convergentei standardelor nationale de contabilitate cu normele si standardele elaborate de IASB. 4. Actualmente, personalul IASB este recrutat din diverse tari, consiliul este condus de presedinte cu functia de director executiv al IASC. Consiliul va desemna dintre membrii permanenti, un vicepresedinte care are rol in prezidarea sedintelor consiliului in absenta presedintelui. Consiliul de administratie este format din 19 administratori si reprezinta cel mai inalt organ in structura organizatorica a institutiei. Membrii sunt numiti de consiliul de administratie al fundatiei (IASCF), regula generala fiind ca acestia sunt alesi pe o perioada de 3 ani, mandat care poate fi prelungit o singura data. Consiliul de administratie are ca responsabilitati urmatoarele: alegerea si numirea succesorilor lor dupa criterii stabilite statutar; prezentarea bugetului si procurarea de surse de finantare; supravegherea activitatii IASB; verificarea anuala a strategiei si eficientei IASCF cu privire la atributiile de mai sus; inaintarea unei dari de seama pentru IASCF; numirea membrilor celorlalte organe; promulgarea si modificarea regulamentelor pentru celelelate organe;

completarea si modificarea statutului IASCF dupa un procedeu stabilit si pentru care este nevoie de din voturile adminitratiei; desemneaza membrii consiliului, inclusiv pe aceia care pot activa ca persoane de legatura cu organizatiile nationale de reglementare a standardelor de contabilitate; stabileste contractele de munca ale acestora precum si criteriile de performanta; desemneaza membrii comitetului permanent pentru interpretarea standardelor si ai consiliului consultativ al standardelor; revizuieste anual strategia IASC si eficienta acesteia; aproba anual bugetul IASC si determina baza pentru finantare; revizuieste elementele mari de strategie care afecteaza standardele de contabilitate garantand ca membrii consiliului de administratie nu vor fi implicati in probleme tehnice cu privire la standardele de contabilitate; stabileste si modifica procedurile de functionare a consiliului IASB, a comitetului permanent pentru interpretarea standardelor, precum si a consiliului consultativ al standardelor; aproba amendamentele aduse regulamentului dupa ce urmeaza procesul corespunzator care presupune inclusiv consultarea cu consiliul consultativ al standardelor si publicarea unui proiect de expunere in vederea comentariilor, iar aprobarea se va face conform cerintelor referitoare la procedura de vot; dupa infiintarea entitatii juridice transfera activele nete ale IASC, respectivei entitati; exercita toate atributiunile IASC cu exceptia celor rezervate in mod expres consiliului IASB, comitetului permanent pentru interpretarea standardelor si consiliul consultativ al standardelor; Raspunderea consiliului de administratie va fi asigurata prin: 1. Angajamentul fiecarui membru de consiliului de administratie ce va actiona in interes public. 2. Efectuarea de membrii a unei analize a intregii organizari structurale a IASCF, de asemenea membrii consiliului de administratie trebuie sa tina seama in mod permanent de modificarile repartizarii geografice, a structurii organismului din care face parte. 3. Efectuarea unor analize care se vor face la fiecare 5 ani. IAS 1-Prezentarea situatiilor financiare(revizuit in 2003-valabil incepand cu ian 2005);SIC 29 IAS 2-Stocuri (revizuit 2003- valabil incepand cu ian 2005) IAS 3-Rapoarte financiare consolidate (abrogat si inlocuit cu IAS 27 si 28) IAS 4-Amortizarea ( retras, inlocuit in mare parte cu IAS 16,22,38) IAS 5-Informatii ce trebuie furnizate in rapoartele financiare (inlocuit cu IAS1) IAS 6-Raportari contabile la modificarile de pret (abrogat, inlocuit cu IAS 15) IAS 7-Situatiile fluxurilor de trezorerie (revizuit 1992- valabil 1 ian1994) IAS 8-Politici contabile, modificari in estimarile contabile si erori (revizuit 2003valabil ian 2005)

IAS 9-Cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea (abrogat si inlocuit cu IAS38) IAS 10- Evenimente ulterioare momentului bilantului (revizuit 2003- valabil 1 ian 2005) IAS 11- Contractele de constructie ( revizuit 1993-valabil 1 ian 1995) IAS 12-Impozitul pe profit (revizuit 2000-valabil 1 ian 2001); SIC 21,25. IAS 13-Prezentarea activelor si datoriilor pe termen scurt (abrogat si inlocuit cu IAS1) IAS 14-Raportarea de segmente (revizuit 1997- valabil 1 iul 1998) IAS 15-Informatii despre efectele variatiilor de pret (abrogat in cadrul proiectului de imbunatatire de la sfarsitul lui 2003) IAS 16-Imobilizarile corporale (revizuit 2003- valabil ian 2005) IAS 17-Contractele de leasing (revizuit 2003-valabil 1 ian 2005); SIC 15,27 IAS 18-Veniturile din activitati curente (revizuit 1993- valabil 1 ian 1995); SIC 31 IAS 19-Beneficiile angajatilor (revizuit 2004- valabil 1 ian 2005) IAS 20-Contabilizarea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamentala (restructurat in 1994- valabil 1 ian 1994); SIC 10 IAS 21-Efectele variatiilor cursurilor de schimb valutar (revizuit 2003- valabil 1 ian 2005); SIC 7 IAS 22-Combinari de intreprinderi (abrogat, inlocuit ci IFRS 3 de la 1 apr 2004) IAS 23-Costurile indatorarii (revizuit 1993- valabil 1 ian 95) IAS 24-Prezentarea informatiilor privind partile legate (revizuit 2003- valabil ian 2005) IAS 25-Contabilizarea investitiilor financiare (abrogat, inlocuit cu IAS 39, 40 de la 1 ian 2001) IAS 26-Contabilitatea si raportarea planurilor de asistenta sociala pentru batrani (restructurat 1994-valabil 1 ian 1988) IAS 27-Situatiile financiare consolidate si individuale (revizuit 2003-valabil 1 ian 2005); SIC 12 IAS 28-Investitii in entitati asociate (revizuit in 2003- valabil 1 ian 2005) IAS 29-Raportarea financiara in economia hiperinflationiste (restructurat 1994-valabil 1 ian 1990) IAS 30-Informatii prezentate in situatiile financiare ale bancilor si altor institutii financiare similare (restructurat 1994- 1 ian 2007 inlocuit cu IFRS 7- valabil 1 ian 1991) IAS 31-Interese in asocieri in participatie (revizuit 2003- val 1 ian 2005); SIC13 IAS 32-Instrumente financiare :prezentare si descriere (revizuit 2003- valabil ian 2005) IAS 33-Rezultatul pe actiune (revizuit 2003-valabil ian 2005) IAS 34-Activitati intrerupte (abrogat, inlocuit cu IFRS 5- 1 ian 2005) IAS 35-Raportare financiara inferimara (valabil 1 ian 1999) IAS 36-Deprecierea activelor (revizuit 2004- valabil 1 apr 2004) IAS 37-Provizioane, datorii contingente, active contingente (valabil 1 iul 1999) IAS 38-Imobilizari necorporale (revizuit 2004- valabil 1 apr 2004) IAS 39-Instrumente financiare: recunoastere si evaluare (revizuit 2004-valabil 1 ian 2005) IAS 40-Investitii imobiliare (revizuit 2003-valabil 1 ian 2005) IAS 41-Agricultura (valabil 1 ian 2003) IFRS 1-Adoptarea standardelor internationale de raportare financiara (valabil 1 ian 2004) IFRS 2-Plata pe baza de actiuni (valabil 1 ian 2005)

IFRS 3-Combinari de intreprinderi (valabil 1 ian 2004) IFRS 4-Contracte de asigurari (valabil 1 ian 2005) IFRS 5-Active imobilizate detinute pentru vanzare si activitati intrerupte (valabil 1 ian 2005) IFRS 6-Evaluareza si exploatarea resurselor minerale (valabil 1 ian 2006) IFRS 7-Informatii privind instrumentele financiare (valabil 1 ian 2007)

S-ar putea să vă placă și