Sunteți pe pagina 1din 154

IN G IN E R IA P R E L U C R R II H ID R O C A R B U R IL O R

PETROL-PETROCHIMIE VOLUMUL IV
1

Prelucrarea petrolul^ k.
Coordonatori | Acad, prof. dr. doc. Gheorghe C. Suciu | Membru al Academiei Romne
V ii'..

Prof. dr. ing. Constantin lonescu lfiNV Conf. dr. ing. Sarina Feyer lonescu

EDITURA

TEHNIC

Bucureti - 1993

C o p y r i g ht 1 9 9 3 , Ed i t u r a T ehn i c
Toate drepturile asupra acestei ediii snt rezervate editurii

Adresa : EDITURA TEHNICA Piaa Presei Libere, 1 33 Bucureti, Romnia cod 79738

Lucrarca Ingineria prelucrrii hidrocarburilor" voi. IV trateaz, pe baza principiilor ingineriei chimice, procesele de prelucrare a petrolului. Snt expuse aspecte privind mecanisme de reacie, termodinamic, cinetic chimic, principii dc proiectare, automatizare, probleme de modernizare a proceselor i eficiena economic. The fouith volume of Engineering in Hydrocarbon Processing" deals witli the processcs generally known as Petroleum Technology. The processes presenled are'lhose which composc a modern complex refinery. For eacli process the book presents fundamentals, such as reactions, thcromodynamics, kinetics, the parameters which influence the processcs, description of clifferent industrial processes, principles of design, problems of revamping and economics.

COLECTIVUL DE ELABORARE In g . Na d i a Ba n u In g . C a r men C r i s t es c u In g . Ni c o l a e C r i s t es c u In g . V l a d i m i r Do d o n Dr . i n g . G h eo r g h e Du mi t r a c u Dr . i n g . S ar i n a Fey er T o n es c u Dr . i n g . I o n G h ej a n In g . R emu s Ho r n o i u Dr . i n g . C o n s t a n t i n I o n e s c u Dr . i n g . Ni c o l a e M r c u l es c u Dr . i n g A dr i a n Na s t a s i Dr . i ng . Ion Op r i Dr . i ng . Ma xi m i l i a na Pa t r a c u Ing . Doru Pop esc u Dr . i ng . Al exa ndr u Pl a t on Dr . i ng . Ion Pr ec u p Ing . Pau l Ro ea Dr . i ng . Adr i a n St oi c a | Pr of. dr . doc . Gheorg he C . Su c iu | Ing . C onst a nt i n T n sesc u Ing . Du mi t ru T n sesc u Dr . i ng . Ion Z r n Ing . Pet r e Wa l t er

; .uaii (k poitol i gaze Inventar ISBN 973-31-0457-4 ISBN 973-31-0458-2

400

Prefa

n volumul IV snt tratate procesele de prelucrare a petrolului la scar industrial, att sub aspectul separrii fizice, ct i al transformrilor chimice realizate termic sau catalitic. n lipsa unei distincii nete ntre accepiunea de petrolier i petrochimic au fost incluse n acest volum unele procese de apartenen principial discutabil, ca : izomerizare, alchilare, hidrodezalchilare, piroliz etc., dar care tradiional se efectueaz n rafinrii. n cadrul fiecrui capitol snt expuse aspectele privind termodinamica, mecanismul, cinetica i realizarea industrial a proceselor. De asemenea, snt tratate problemele care privesc economia de energie, de materii prime, reutilizarea unor produse secundare i micorarea consumurilor specifice. Calitatea i randamentele n produse valoroase constituie criteriul principal de apreciere a eficientei proceselor. Problemele de poluare i protecia mediului snt prezentate ,n special, la procesele care au o pondere mare n acest domeniu. Aspectele teoretice fundamentale snt concretizate n realizarea practic a principalelor procese care determin profilul unei rafinrii sau al unui combinat petrochimic. O atenie deosebit se acord aspectelor exploatrii, proiectrii, perfecionrii i modernizrii instalaiilor, pentru asigurarea unei flexibiliti mrite, cerute de variaia frecvent a calitii materiei prime. Valorificarea maxim a petrolului i a gazelor ncepe cu procesele de desali- nare, distilare atmosferic i n vid i continu cu procesele de obinere a benzinelor octanice prin reformare catalitic, izomerizare, alchilare, prelucrarea superioar a hidrocarburilor gazoase etc. Obinerea unor motorine de bun calitate ct i a altor combustibili este legat de procesele de hidrofinare, hidrotratare, solventare. Valorificarea reziduurilor prin conversia lor n produse valoroase constituie o problem major a lucrrii att n direcia fabricrii de carburani, prin procesele de cracare catalitic i hidrocracare, ct i de combustibili, prin procesele de reducere a viscozitii, cocsare, cracare termic i gazeificare. Se trateaz, de asemenea, prelucrarea reziduurilor pentru fabricarea uleiurilor lubrifiante,'a bitumului etc., prin folosirea proceselor lor de extracie cu solveni,

deparafinare, dezasfaltare, demetalizare ct i a altor tehnologii de rafinare. In cadrul lucrrii snt succint abordate obinerea combustibililor lichizi din crbune, fabricarea hidrogenului precum i pregtirea unor materii prime destinate industriei petrochimice. In acest sens este tratat parial in acest volum i completat n voi. II procesul de piroliz att a fraciilor gazoase, ct i a celor lichide de tipul benzin, petrol, motorin i chiar reziduu. Dei cuprind un numr relativ mare de procese, cu un grad ridicat de diversificare i complexitate, lucrarea are n general un caracter unitar prin natura materiei prime (petrolul i gazele naturale) i prin sortimentul principal de produse (carburani, combustibili i lubrifiani). Cartea se adreseaz inginerilor din exploatare, cercettorilor i proiectanilor din industria de petrol i petrochimic, ct i studenilor din facultile de chimie i de inginerie chimic.

CUPRINS

Coordonatorii lucrrii

Prefa.............................................................................................................................................................................

1.TENDINE DE DEZVOLTARE A INDUSTRIEI DE PRELUCRARE A HIDRO- CARBURILOR (G. C. Suciu. D. Tnsescu).................................................................................................................................................................... 11 1.1 Surse i consumuri de energie.......................................................................................................................... 1.11.ieiuri................................................................................................................................................... 1.12.Gaze naturale ........................................................................................................................................ 1.13.Crbuni i turb .................................................................................................................................... 1.14.Uraniu..................................................................................................................................................... 1.15.Surse i energii regenerabile.................................................................................................................. 12.Tehnologii i produse......................................................................................................................................... 1.21.Evoluia calitii benzinelor .................................................................................................................. 1.22.Procese de producere a benzinelor........................................................................................................ 1.23.Relaie combttstibi!-motor . . . .............................................................................................................. 1.24.Producerea uleiurilor lubrifinnte........................................................................................................... 1.25.Procese in curs de dezvoltare................................................................................................................ 1.2.(5. Conversia crbunilor .......................................................................................................................... 13.Eficiena utilizrii energiei ................................................................................................................. 1.1. Automatizarea.................................................................................................................................................. 1.5. Aspecte economico......................................................................................................................................... 1.51.Preul i lei urii or................................................................................................................................... 1.52.Investiii i alle cheltuieli . ................................................................................................................... 1.53.Factorul de complexitate....................................................................................................................... Bibliografic...................................................................................................................................... 2.72.Proprietile ieiului........................................................................................................................... 66 2.73.Potenialul de produse albe.............................................................................................'.................. 67 2.74.Calculul proprietilor produselor...................................................................................................... 69 11 12 14 14 15 16 17 17 18 20 21 21 22 23 24 26 26 28 31 32

400

2.75.Alegerea numrului de talere penlru separarea produselor In coloana de DA 72 2.76.Calculul presiunilor In coloana de DA .............................................................................................. 72 2.77.Calculul striperelor i determinarea temperaturilor aproximative in coloana de DA.................................................................................................................................................. 73 2.78.Calculul temperaturilor n coloana de DA......................................................................................... 75 2.79.Calculul sarcinii condensatorului de la virfnl coloanei (Qc).............................................................. 82 2.710.Bilanul material i termic pe coloan de DA.................................................................................. 83 2.711.Sarcina de lichid i sarcina de vapori pe coloana de DA................................................................. 84 2.712.Eficacitatea separrii a dou produse vecine in coloana de D A . . . 85" 2.713.Diametrul coloanei de DA................................................................................................................ 86 2.714.nlimea coloanei............................................................................................................................. 89 2.8. Exemplu de calcul al unei coloane de distilare in vid a pcurei, in scopul obinerii de distilate folosite ca materie prim pentru cracarea catalitica...................................................................89 Bibliografie....................................................................................................................................................104 3.COCSARE, REDUCERE DE VISCOZITATE, CRACARE TERMIC (A. Platon, Gh. Dumitracu)...................................................................................................................................................... 3.1.Procese de descompunere termic a hidrocarburilor........................................................................................ 3.2.Aspecte teoi etice............................................................................................................................................... 3.2.1.Mecanism de reacie............................................................................................................................107 3.2.2.Aspecte termodinamice........................................................................................................................HO 3.2.3.Cinetic.................................................................................................................................................112 3.2.4.Variabilele procesului...........................................................................................................................117 3.3.Realizarea industrial....................................................................................................................................... 3.3.1.Cracarea termic (CT)..........................................................................................................................121 3.3.2.Cocsarea intirzia (CX).......................................................................'..............................................123 3.3.3.Cocsarea in strat fluidizat.....................................................................................................................130 3.3.4.Reducerea de viscozitate (RV).................................................................................................../ . . 132 3.4.Elemente de dimensionare a reactoarelor . ...................................................................................................... 3.4.1.Reactoare tubulare................................................................................................................................140 3.4.2.Camere de reacie ................................................................................................................................144 3.5.Condiii de exploatare ...................................................................................................................................... 3.5.1.Economia de energie.............................................................................................................................146 3.5.2.Automatizarea.......................................................................................................................................146 3.5.3.Aspecte economice...............................................................................................................................149 Bibliografie...............................................................' . . . . . . . " ......................................... 4.PIROLIZA (G. C. Suciu)........................................................................................................................................... 106 106 107

121

140 146

149 151

4.1.Caracterizarea procesului de piroliz................................................................................................................ 151 4.1.1.Capaciti de producie. Tendine de dezvoltare..................................................................................151 4.1.2.Mecanisme ie reicio. Aspecte cinetice i termodinamice.................................................................153 4.1.3.Caracterizarea tehnologic a procesului...............................................................................................158 4.2.Materii prime i randamente ............................................................................................................................. 159 4.2.1.Hidrocarburi si sulare (C,...C4) i amestecuri ...................................................................................160 4.2.2.Piroliz amestecurilor de hidrocarburi cu compoziie cunoscut .... 163 4.2.3.Fracii petroliere primare (benzine i motorine)...................................................................................161 4.2.4.Fracii petroliere secundare (benzine i motorine)...............................................................................170

4.3.Schema de principiu a instalaiei de piroliz.....................................................................................................

171

4.4.Secia cald a instalaiei .................................................................................................................................... 175 4.4.1.Cuptorul de piroliz, parametrii tehnologici, date constructive i de exploatare ............................... 175 4.4.2.Rcirea efluentului prin generare de abur (TLE). Cocsarea.................................................................180 4.4.3.Aspecte energetice; relaii ntre condiiile de lucru i parametrii caracie- ristici................................182 4.4.4.Coloana de fracionare cald.................................................................................................................188 Bibliografie ...................................................................................................................................................189 5 REFORMAREA CATALITIC (C. lonescu, A. Stoica) ........................................................................................ 191 T !:"- principale ale procesului de reformare catalitic.............................................................................191 5.1.1. Reaciile de dehidrogenare a ciclohexanilor i alchilciclohexanilor . . . 192 5.12.Reaciile de izomerizare i dehidrociclizai e......................................................................................... 193 5.13.Reacia de dehidrociclizare.................................................................................................................... 195 5.14.Reacii de hidrocracare i hidrodeciclizare............................................................................................ 197 _ Consideraii asupra termodinamicii reaciilor din procesul dc reformare catalitic ...................................... 201 Aspecte cinetice i modele ale reaciilor de reformare catalilic.................................................................. 206 Variabilele procesului de reformare"catalitic................................................................................................ 213 5.41.Influena temperaturii ............................................................................................................................ 213 5.42.Influena presiunii.................................................................................................................................. 215 4.3. Influena raportului hidrogen/materie prim...................................................................................... 217 4 4. Influena vitezei de volum, respectiv a timpului de contact.............................................................. 217 5.45.Influena materiei prime......................................................................................................................... 218 4.ti. Influena catalizatorilor in reformarea catalitic................................................................................ 221 o fU-alizarea industrial a reformrii catalitice................................................................................................... 225 :>irecii de dezvoltare a reformrii catalitice................................................................................................ 231 Bibioliografie................................................................................................................................................. 234 .'.ARE CATALITIC (C. lonescu, /'. Iioca)............................................................................................... -" Aspecte generale.................................................................................................................................................. _ Materii prime.........................................................................................................-......................................... -3 Produsele de reacie din procesul de cracare catalitic. Randamente, caliti . -4 ijtalizatori pentru cracarea catalitic................................................................................................................... 4.1. Structur ............................................................................................................................................. 4 2. Relaia suprafa-activitate .......................................................................................................... . 4 Proprietile fizice i catalitice ale catalizatorilor de clacare catalitic . Mecanismul reaciilor de cracare catalitic.................................................................................................. ->.5.1. Formarea carbocationilor .................................................................................................................. ' .5.2. Reaciile carbocationilor...................................................................................................................... .5..'!. Cracarea catalitic a diferitelor clase de hidrocarburi....................................................................... \-pecte termodinamice in procesul de cracare catalitic.............................................................................. -7 uinetica reaciilor de cracare catalilic............................................................................................................. >> . Efectul variabilelor de operare asupra performanelor procesului de cracare catalitic........................................................................................................................................................ .8.1. Temperatura de reacie......................................................................................................................... v2_ Raportul de contactare catalizator/materie prim............................................................................... x.3. Timpul de reacie ............................................................................................................................... 8.4. Presiunea de lucru.................................................................................................................................. 237 237 237 247 248 248 250 251 256 257 258 260 262 263 267 267 269 269 271

400

vo. Variabilele procesului de regenerare a catalizatorilor de cracare catalitic 6 - .'alizarea industrial a procesului de cracare catalilic.................................................................................... - 1 Tipuri de instalaii de cracare catalitic in strat fluidizat cu catalizator in faz dens ..................................................................................................................................... - Instalaii de cracare catalitic de lip Riser"....................................................................................... '9 3. Perfecionri tehnologice...................................................................................................................... 6.9.31.Perfecionri ale sistemului de reacie................................................................................... 6.9.32.Perfecionri ale sistemului de regenerare............................................................................ . aducerea i exploatarea instalaiilor de cracare catalitic....................................................................... 1 1. Bilanul termic.................................................................................................................................. - ' 2. Recuperarea energiei din gazele de ardere......................................................................................... 1 ; Automatizare...................................................................................................................................... 4 Aspecte privind poluarea produsa de instalaiile de cracare catalitic . Bibliografie ................................................................................................................................. EE DE TRATARE Cil HIDROGEN..................................................................................................

271 273 273 276 277 277 278 280 280 282 284 284 285 288

\;rea (S. Feyer-lonescu, .1. Xaslasi)........................................................................................... 289 Chimism de reacii ........................................................................................................................... 289 sideiaii termodinamice........................................................ ................................................... 292 " '".-rQiiderau cinetice....................................................................................................................................... 293 -j.:zatori de hidrotratare................................................................................................................ 295 "_i-:!ele procesului de hidrotratare............................................................................................. 297 7 r.-.-K industrial a procesului de hidrotratare........................................................................................... 299 7 ir ::.-..:area fraciunilor petroliere...................................................................................................... 301 " - .--_= A. Xaslasi, I. Zirn)................................................................................................................................ 311 7 2.1. (.::: - nul de reacie............................................................................................................................... 311 7 J Consideraii termodinamice .................................................................................................................... 313 7 - . Consideraii cinetice................................................................................................................................ 314 7.24.Catalizatori de hidrocracare................................................................................................................... 315 7.25.Variabilele procesului de hidrocracare.................................................................................................. 317 7.26.Realizarea industrial a procesului de hidrocracare.............................................................................. 321 7.27.Materii prime i produse in procesul de hidrocracare........................................................................... 325 7.3.Automatizarea proceselor de hidrotratare-hidrocracare.................................................................................... 329 7.4.Consideraii economice privind procesele de hidrotratare-hidrocracare . . ....................................................330 Bibliografie ..................................................................................................................................................332 8.IZOMERIZAREA (I. Ghejan).................................................................................................................................. 335 8.1.Introducere......................................................................................................................................................... 335 8.2.Termodinamica reaciilor................................................................................................................................... 335 8.3.Catalizatori, mecanism i cinetic..................................................................................................................... 337 8.4.Tehnologie i date tehnico-economice.............................................................................................................. 340 8.4.1.Izomerizaiea alcanilor........................................................................................................................... 340 8.4.2.Izomerizarea alchilbenzenilor............................................................................................................... 344 Bibliografie....................................................................................................................................... 345 9.HIDRODEZALCHILARE, DISPROPORIONARE, TRANSALCHILARE (R. Ilor- noiu) ............................... .............................................347 9.1.Introducere . . ..................................................................................................................................................... 347 9.1.1.Definiii.................................................................................................................................................. 347

9.1.2.Integrarea proceselor............................................................................................................................. 348 9.1.3.Materii prime......................................................................................................................................... 348 9.1.3.1.Hidrocarburi pentru producerea benzenului......................................................................... 348 9.1.3.2.Hidrocarburi pentru producerea xilenilor ............................................................................ 349 9.1.4.Produse.................................................................................................................................................. 349 9.2.Mecanisme de reacie, cinetic, termodinamic, catalizatori .......................................................................... 349 9.2.1.Mecanisme de reacie, cinetic, termodinamic................................................................................... 349 9.2.2.Catalizatori . .................................................................................................................'....................... 351 9.3.Variabilele de operare........................................................................................................................................ 352 9.3.1.Conversia . . . ........................................................................................................................................ 352 9.3.2.Catalizator, viteza volumar ................................................................................................................ 353 9.3.3.Presiunea............................................................................................................................................... 353 9.3.4.Temperatura .......................................................................................................................................... 353 9.3.5.Raportul hidrogen/hidrocarbur............................................................................................................ 354 9.4.Realizarea industrial ........................................................................................................................................ 354 9.4.1.Procesul Hydeal..................................................................................................................................... 355 9.4.2.Procesul Detol....................................................................................................................................... 356 9.4.3.Procesul HDA....................................................................................................................................... 356 9.4.4.Procesul THD........................................................................................................................................ 356 9.4.5.Procesul Tatoray ................................................................................................................................... 356 9.4.6.Procesul Xylenes Plus .......................................................................................................................... 357 9.5.Consideraiuni economice.................................................................................................................................. 359 Bibliografie..................................................................................................................................................... 359 10.ALCHILAREA IZOBUTANULUI (I. Opri)......................................................................................................... 361 10.1.Aspecte termodinamice.................................................................................................................................. 362 10.2.Mecanismul de reacie .................................................................................................................................. 362 10.3.Catalizatori i variabilele procesului............................................................................................................. 364 10.4.Realizarea industrial ................................................................................................................................... 370 Bibliografie ............................................................................................................................................... 374 11.PROCESE DE EXTRACIE CIJ SOLVENI I DE DEPARAFINARE A FRACIUNILOR PETROLIERE (I. Precup, C. Tnsescu) .................................................................................................................................................. 375 11.1.Procese de extracie cu solveni.................................................................................................................... 375 11.1.1.Extracia benzinelor........................................................................................................................ 375 11.1.2.Extracia fraciunilor de petrol i motorin ................................................................................... 384 11.1.3.Extracia uleiurilor ......................................................................................................................... 387 11.1.4.Dezasfaltarea i demetalizarea cu solveni a reziduurilor............................................................. 393 11.2.Procese de deparafinare................................................................................................................................ 396 11.2.1. Deparafinarea cu solveni........................................................................................................... 397 11.2.11.Procedee de deparafinare prin rcire indirect (procedee convenionale) 397 11.2.12.Procedee de deparafinare prin rcire direct cu solveni .......................405 11.2.2. Deparafinarea catalitic ......................................................................................................... 408 11.3.Aspecte referitoare la fabricarea uleiurilor................................................................................................... 410 Bibliografic............................................................................................................................... 414 11 FABRICAREA PRODUSELOR PETROLIERE FINITE (D. Popestu) . . . . 118 1 Introducere..................................................................................................................................................... - visele petroliere finite. Proprietile componenilor, criterii de stabilire ^ proporiilor de amestec......................................................................................................................... -118 418

400

.2 1. Gaze petroliere lichefiate................................................................................................................418 : 2.2. Benzine pentru automobile............................................................................................................. " J 2.3. Benzine de aviaie........................................................................................................................ --'4. Combustibili pentru turbine cu gaze ..............................................................................................425 112.2.5. Combustibili diesel..................................................................................................................... -: 2.6. Combustibili de focare.................................................................................................................427 27. Combustibili casnici i de iluminat ... ........................................................................................ 428 12.2.8. Solveni petrolieri .........................................................................'..............................................428 Tehnica obinerii produselor petroliere prin amestecarea componenilor . . :_ 11. Estimarea proprietilor amestecurilor de produse petroliere .... 2. Elaborarea i optimizarea reetelor de amestec....................................................................... . 5 3. Tehnologia fabricai ii produselor petroliere finite........................................................................434 Bibliografie ................................................................................................................................ 7r"sr-: DIVERSE UNSORI I BITUMURI..................................................................................... " .1.1. Caracterizare general.................................................................................................................... 1.2. Clasificare, utilizri . .................................................................................................................. 136 1 1.3. Fabricarea unsorilor........................................................................................................................ 13.1.4. Caracterizare.................................................................................................................................. _ Bitumuri (N. Batiu).....................................................'................................................................................ 13.21.Caracterizare general..................................................................................................................... 13.22.Materii prime .................................................................................................................................. 13.23.Metode de fabricare........................................................................................................................ 13.2.3.1. Bitumuri oxidate ........................................................................................................ 13.24.Consumul de energie...................................................................................................................... 13.2 5. Tehnica securitii......................................................................................................................... Bibliografic................................................................................................................................

419 425 426

429 429 433 434 436 436

Un s o r i ( V. Dodon) . .................................................................................................43t i

438 410 442 442 413 443 444 418 448 449

i : . s T I BI I . l L IC HIZ I DIN C RRL NI (M. Plrascu)............................................


-' Hidrogenarea catalitic ;t crbunilor............................................................................................................... 14.1.1. Procedee de hidrogenare catalitic direct a crbunilor (H-Coal, Luminii s, Dow, BergbauForschung).................................................................................................................................... '. 1.1.2. Solventarea asociat cu hidrogenare parial............................................................................... .4.1.3. Hidrogenarea cu solvent donor de hidrogen................................................................................. -. Hidrogenarea indirect a crbunilor................................................................................................................ : 4 ; consideraii economice................................................................................................................................... Bibliografie ............................................................................................................................................... NVERSIA REZIDUURILOR (P. IValler, X. Mrculcscu, G. C. Suciu) . . .

15 0
453 453 458 459 462 467 468 470

: 1 Oportunitatea proceselor de conversie a reziduurilor. Caracterizarea materiei prime ........................................................................................................................................................170 _ < npoziia i structura chimic a reziduurilor de la distilarea in vid (RDV) >i a asfaltenelor.......................................................................................................................................... 470 15 Procese pentru conversia reziduurilor . . . .'..................................................................................................... 477

1. Caracterizarea general i clasificarea proceselor...................................................................... _ Reactoare i catalizatori................................................................................................................ 15.3.21.Reactoare .................................................................................................. 15.3.22.Catalizatori................................................................................................ '5.3.2.3. Parametrii de lucru....................................................................................................... 33 Procese de conversie.......................................................................................................................493 15.3.3.1. Hidroprocese.............................................................................................................. " :.3.2. Procese care nu se realizeaz in mediu de hidrogen . . . 1" : Scheme <e rafinrii cu instalaii de conversie a reziduurilor......................................................................... Bibliografie......................................................................................................................

477 482 482 487 492 493 509 515"

5 23

TENDINJE DE DEZVOLTARE A INDUSTRIEI DE PRELUCRARE A HIDROCARBURILOR


400

G. C. Suciu, D. Tnsescu

1.1. SURSE l CONSUMURI DE ENERGIE

A s p ec t el e c ar a c t er i s t i c e c a r e au c ont u ra t ma i p r eg na nt dez v ol t a r ea p r e l u cr r i i p et r o l u l u i n u lt i mi 1 0 15 a ni au fost pr ov oc at e de esc a l a da r ea i de r i t mu l d e v ar i a i e a p r e u lu i i ei u l u i , c ondu c nd l a c r iz a de ener g i e" . Pent r u ex p l i c a r ea a c es t ei cr i z e, c a r e g r ev ea z ec on om i a mondi a l nc ep nd di n 1972, au f o s t av a n s a t e n t r e a l t e l e u r m t oa r el e exp l i c a i i [2] : 1 . R ez er v el e mo n d i a l e [ 2 ] r edu se de p et r ol (c c a . 100 Gt ep ) fa de c on su mu l c r es c n d ( c c a . 2 , 8 Gt ep n 1985 ), i n nd sea m de fap t u l c i ei u l i g az el e n a t u r a l e c o n t r i b u i e ' a p r o ap e 00% l a c onsu mu l mondi a l de ener g i e ( c c a . 7, 4 G t ep / 1 9 8 5 ) i c f o r mea z su r sa a pr oap e exc l u si v ( c c a . 15 0 Mt / a n n 1 9 8 2 ) d e ma t er i i p r i me p ent ru i ndu st r i a p et r oc hi m i c ; ma i mu l t de 60% di n p r o du c i a d e i e i s e t r a nsfor m n c ombu st i bi l i p ent r u t r a nsp ort ur i au t o, ma r i n e i av i o . 2 . N ev o i a c r es c n d d e en er g i e c a ef ec t a l cr e t er i i p op ul a i ei i a l a sp i r a i i l o r o me n i r i i sp r e p r og r es. 3 . L a r g a d i s c r ep a n n t r e di st r i bu i a g eog r a fi c p e r eg iu ni i p e st a t e a r ez er v el o r , a p r o du c i e i i a c onsu mu l u i de p et r ol . Ast fel , u n nu m r r edu s d e s t a t e d i n Or i en t u l A p r op i a t , c u c i r c a 0, 7% c l i n p op ul a i a lu mi i , p osed p es t e 5 0 % d i n r ez er v e l e de p et r ol a l e g l obu l u i ; r i c a R. P. C hi nez , Indi a i I n d o n ez i a , c u ap r o ap e 45 % di n p op ul a i a lu mi i , p osed su b 5% di n r ez er v el e mo n d i a l e , i a r r i l e i ndu st r i a l i z a t e di n v est u l Eu r op ei i di n J ap o n i a , cu 2 7 % d i n c onsu mu l mondi a l , p ra c t i c , nu posed r ez erv e de p et r o l ( c c a . 2 %) ; S . U. A . c u 25 % di n c onsu mu l mondi a l nu posed dec t 6% d i n r ez er v e ; d i n t r e r i l e ma r i c u ec o nom i e dez v ol t a t si ngu r a fost a U. R. S . S . s e bu c u r d e o p rodu c i e exc e de nt a r i de r ez er v e ma i bog a t e ( ma i ma r i d e 1 0 % d i n r ez erv el e mondi a l e ). 4 . Di f i c u l t i l e t eh n o l o g i c e , ec on om i c e i fi na nc i a r e de a c omp ensa r ez er v el e l i m i t a t e d e i ei , nt r- o p er i oa d r el a t i v sc ur t ( 20 30 a ni ) p e o s c a r l a r g , c u a l t e f o r me de en er g i e pr i ma r i cu a l t e ma t er i i p ri m e p en t r u p et r o c h i mi e. 5 .Ef o r t j i l cr es c n d p en t r u a ev i t a sau a r edu c e p olu a r ea i ndu st r i a l a m ed i u l u i , i n c l u s i v e l i mi n a r ea a di t i v el or cu p lu mb di n benz i ne , mi c or a r ea c o n i n u t u lu i d e su l f d i n c ombu st i bi l i i di e se l i r edu c er ea di sc ur i l or n ex p l o a t a r ea r ea c t o a r el o r nu c l ea r e.

12

S it u a i a s c h i a t ma i su s a c ondu s l a u n efor t , de c er c et a r e i dez v ol t a r e f r p r ec ed en t , or i en t a t s p r e des c op er i r e a de noi r ez er v e de p et r ol i g az e, spr e r ed u c er ea c o n s u mu r i l o r sp ec i fi c e de u t i l i t i i en er g i i i de el a b or a r e de t ehno l o g i i c o mp et i t i v e b az a t e p e a l t e su r se de ma t er i i p ri m e i ener g i e ( c r bu ni , i s t u r i i n i s i p u r i b i t u mi n o a s e , en er g i e nuc l ea r , hi dr au l i c i eol i a n , c ea p ro d u s d i n r a d i a i i l e s o l a r e d i r ec t i bi ol og i c et c . ). O d ir ec i e d e cr e t er e a pot en i a l u l u i de r ez er v e de p et r ol i ga z e na t u ra l e se or i en t e a z s p r e m r i r ea p ropor i ei r ecu p er a t e c l i n p ot en i a l u l ex i st e nt n st r at ( d e l a 3 0 3 6 % l a 4 4 5 0%), pr i n a d nc i r e a for a j u lu i , p ri n a p l i c a r ea de n o i mi j l o a c e d e r ec u p er a r e s e c u nda r i t er i a r (c ombu st i e su bt er a n , i n j ec i e d e a bu r , d e C 0 2 , p o l i mer i et c . ), pr ec u m i p ri n exp l oa t r i n r eg i u ni ma r i n e, a r ct i c e i t r op i c a l e et c . n t a b el u l 1 . 1 . [ 1 , 1 6 ] es t e p r ez ent a t c onsu mu l mondi a l t ot a l de en er g i e, n G t ep / a n ( 1 k g ec h i v a l e n t p et r ol = 10 000 k c a l va l oa r e c a l or i f i c i nf er i oa r )
-

Tabelul 1.1. Consumul mondial de energie 1964 1974 1984 1985 1990

Consum total energie, Gtep din care % pe total : - titei gaze naturale crbuni hidro nuclear (i altele)

3,5

5,7

7,2

7,4

7,8

41 15 37 6 1

48 18 25 6 3

42 19 28 7 4

38 21 31 6 4

41 20 30 3 6

i n p r oc en t e, p e su r s el e p r i nc i p a l e. Ac esl e da l e st at i st i c e a su pr a r ez er v el or de en er g i e, d e i o b i n u t e c l i n s ur se c omp et ent e, a u u n c a r a ct er or i ent a t i v , c e ea c e p r o v i n e ma i a l es c l i n f a p t u l c r eg iu ni ext i ns e a l e gl obu lu i , t er est r e i ma r i n e, a r ct i c e i t r op i c a l e nu au f o st nc exp l or a t e su fi c i ent i c , n u nel e c az ur i ( u r an i u l d e ex . ) , c l i n r a iu n i de sec u r i t a t e, nu se c omu ni c dec t v a l or i a pr oxi ma t i v e. Da t e l e a su p r a i ei u l u i , ga z el or na t u ra l e i c r bu ni l or s nt p roba bi l c el e ma i c er t e, c u ex c ep i a a c el o r a a su pr a i e i u r i l or nec onv en i ona l e. 1.1.1. ieiuri n t a b el u l 1 . 2 [ 1 , 3 , 1 6 ] est e p r ez ent a t ev ol u i a r ez er v el or c er t e de i ei u r i c o n v en i o n a l e, p e z o n e g eog r a fi c e, n p er i oa da 1970 1993, p r ecu m i a p r o du c i e i mo n d i a l e d e i e i n a c e ea i p er i oa d .

435

Tabelul 1.2. a. Evoluia rezervelor certe i a produciei de iei Zona geografic Rezerve certe, Gt America de nord i sud Orientul apropiat Asia/Pacific Africa Europa de Vest Foste ri socialiste Total mondial Producie mondial, Gt/an Lichide Totale 7 " i uor i mediu iei greu I i extra greu Bitum natural* " 1 de ist* Total Gaze naturale, Tra'N [68] 10,5 46,2 1,8 6,8 0,2 8,2 73,7 2,3 12,3 49,4 2,6 7,8 3,2 12,3 87,6 3,0 17,1 49,5 2,6 7,7 3,4 11,7 92,0 2,7 16,3 54,5 2,6 7,8 3,6 11,1 95,9 2,8 21,1 90,7 6,1 8,4 2,2 8,1 136,6 3,0 10,6 44,5 4,3 1,6 2,0 -0,1 62,9 0,7 1970 1980 1982 1985 1993 Cretere interval

Iul 1.2. I). Rezervele mondiale de hidrocarburi [67] Rezerve, Gin3 Recuperabile* Producie, Mm3/an (1985)

400 95 95 480 130 7 9 12 680 5

3 130 220 4 17 . 2

1 750

163 111

3 373

1,67 (1984) * La lichide" s-au considerat rezervele recuperabile a cror cost de producie cu tch- . . ie uzuale revine la sub ~20 dolari/B (1986)/adic ~150 dolari/l, iar la uleiul de ist, rezervele totale estimate cu 1111 continui de 4% 111 ulei. Bitumul natural" cuprinde pe accla din n Mpurile bituminoase.

S e o b s er v o s t ag n ar e a pr odu c i ei , dec i a c onsu mu l u i mondi a l i o cr e t er e 3 0 % a r ez er v el o r c er t e ( 2 2, 2 Gt ). Di n p r od u c i a mo n d i a l , i ei u r i l e u oar e r epr ez ent a u , 1 1 1 1982, ap r oxi ma i \ 2 7 % i a r p r o du c i a d e i e i ma r i n, n 1985, er a de 28% di n t ot a l , c u p osi bi - . t t ea s a ju n g l a c c a . 5 0 % d i n t ot a l spr e sf r i t u l a c est u i sec ol [4]. P r o du c i a d e i e i a f o s t el or r i soc i a l i st e, n Mt / a n, n 1985 [11], a fost > t f el : U. R. S . S . 6 0 0 ( p l a n 1 9 86- 90: 640); C hi na 125 ; Rom n i a 11, 5 [5 ] : i n Ma r ea Nea g r n 1 9 8 8 ma i mu l t de 1, 0) ; Iug osl a v i a 4, 0 ; Al ba ni a 3, 5 4, 0 ; n g ar i a 2 , 0 ; R. D. G er ma n i a , P ol oni a , C ehos l ov a c i a 1, 0. i n u l t i mi i a n i au ap r u t o ser i e de da t e, c u ma r i di f er e n e nt r e el e, pr i- i nd p r o du c i a d e i e i u r i n ec o n v en i ona l e . C l a s i f i c a r ea i e i u r i l o r du p r ec om a nd r i l e C ongr esu l u i Mondi a l de Pe t r ol ( Ho u st o n , 1 9 8 7 ) es t e r ed a t n t a bel u l 1. 3 [6].

435

Tabelul 1.3. Clasificarea ieiurilor dup recomandrile Congresului Mondial al Petrolului Tipul Grade AP1 Viscozilatea, n Pa-s la / i p Densitate, kg in silu Im2 Uor Mediu Greu Hxtra greu Bitum natural* * Inclusiv uleiuri din nisipuri i isturi. >31,1 22,3,-33,1 10,0-22,3 <10 ' <870 870-943 943-1 000 >1 000 >1 000 1 ieiuri \ convenionale f ieiuri <10 1 neconventio- <10 [ nale

<10

i e i u r i l e n ec o n v en i o n a l e se c a r a c t er i z ea z pr i n c on i nu t ur i r i di c a t e de s u l f ( ma i ma r i d e 3 %) , d e az ot ( ma i ma r i de c c a . 0,5 %) i met a l e V + Ni ip i n l a o r d i nu l I O 3 p p m) c ar e s e g sesc c onc ent r a t e n c omp onen i i l or r ez i du a l i de n a t u r a s f a l t en i c . n a f a r d e r ez er v el e d e i ei u r i c onv en i ona l e se i ndi c r ez er v e c onsi d e r a b i l e [ 6 ] d e i ei u r i g r el e ( 9 Gt ), bi t u mu r i na t u r a l e ( 12 Gt ) i dep oz i t e enor me d e u l ei u r i d e i s t ( c c a . 6 4 0 Gt ). r i l e c a r e p osed , nsu ma t , ma i mu l t de 00% d i n a c es t e r es u r s e s i n t : Br az i l i a , C a na da C hi na . S . U. A. , C . S. I. i Ve nez u el a . A c ea s t a d i n u r m a r p o s ed a s i ngu r dep oz i t e de i ei gr eu i ext r a g r eu est i ma t e l a 1 0 0 0 Gt ( t a b . 1 . 2 ) . Du p a l i a u t o r i [ 7 , 8 , 12], r ez er v el e mondi a l e c er t e de i e i u r i nec onv e n i o n a l c a r f i d e 1 0 0 G t ep . 1 . 1 . 2 . Gaze naturale n t a b el u l 1 . 4 [ 3 ] s i n t . r eda t e, p e r eg iu ni , r ez erv e l e mondi a l e c er t e, t ot a l e, d e g az e n a t u r a l e l a d a t a d e 1 i a nu ar i e 1986. S e obs er v c r ez er v el e de g az e n a t u r a l e s n t c a m d e a c e ea i m r i me c u a c e l e a de i e i . Du p u nel e i p ot ez e ma i n o i a s u p r a f o r m r i i m et a n u l u i l a o a d nc i me ma i ma r e de 10 15 k m s- ar
Tabelul 1.4. Gaze naturale, rezerve mondiale certe [3]. (Coeficient de transformare: I tep = 1 155 m9X gaze) Zona geografic Tm3N Gtep

%
40,2 3,9 10.7 31,1 7,0 7,1 100,0

1. Foste ri socialisto 2. Europa de Vest 3. America 4. Orientul mijlociu o. Asia/Pacific 6. Afric Total mondial :

55,6 5,4 14,8 43,0 9,7 9,8 . 138,3

48,1 4,7 12,8 37,2 8,4 8,5 119,7

g s i r ez er v e g i g a nt i c e d i n , a c est g az . C onsu mu l a nu a l de i e i a cr esc u t n p e r i o a d a 1 3 7 4 85 c u ap r o x i ma t i v 3%, i a r a c el a de g az e na t u ra l e ( t a b. 1. 1) c u a p r o x i ma t i v 5 0 % ( t a b . 1 . 1 . ) .

435

n p er i o a d a 1 9 8 0 8 4 , p roduc i a de g az e na t u ra l e ( n es en met a n ) a r i i n o a s t r e [5 ] s - a men i n u t n ju r de 28 Gm 3 / a n, i a r c ea de g az e a soc i a t e a cr esc u t d e l a 7 , 0 l a 1 0 , 4 G m 3 / a n . P r odu c i a t ot a l de g az e a fost de a pr oxi ma t i v 32 Mt ep , d ec i ap r o a p e d e 3 o r i p rodu c i a de i e i . 1.1.3. Crbuni i turb n t a b e l u l 1 . 5 [ 1 0 ] s n t dat e r ez erv e l e mondi a l e de c r bu ni bi t u mi no i , su b b i t u mi n o i i d e l i g n i t . C o n v er s i a n t ep s- a f cu t p e ba z a pu t er i l or c a l or i fi c e med i i i ndi c a t e. Du p 1 9 7 0 , c o n s u mu l mondi a l de c r bu ni a c r esc u t nt r - un r it m med i u a n u a l d e 2 , 3 %, f a d e c o n s u mu l t ot a l de ener g i e, de 1, 8%. C a p it o l u l 1 4 t r a t ea z s t a r ea pr ez ent a p roc es el or de ob i n er e a c ombu s t i b i l i l o r g az o i i l i c h i z i d i n c r bu ne. Turba t r eb u i e men i o n a t c a su r s de en eg i e , nt r uc t ex i st r ez erv e c er t e, r ec u p er a b i l e , ap r ec i a t e l a 7 2 Gt [10]. P n n pr ez ent ns , a c e st ea a u fost u t i l i z a t e a p r o a p e ex c l u s i v p ent r u nc l z i r i .
Rezerve mondiale, n Gt Calitate crbuni Bituminos Subbituminos Lignit Total

?gjcr certe totale din care recuperabile din care accesibile r-rtere calorific, kcal/kg Rezerve certe recuperabile, In Gtep

1 340 400 350 6 400 260

260 160 70 5 000 80

510 270 160 3 500 90

2 110 830 580

430

1.1.4. Uraniu
V

P r a c t i c , t o t a l i t a t ea en er g i e i nu c l ea r e p rodu se n p r ez ent pr ov i ne di n fi s i u n ea iz o t o p u lu i U 2 3 5 , c a r e s e g sest e n ur a niu l na t u ra l n p ropor i e de 0, 73%. P r i n c o n c en t r a r ea t eh n o l og i c a u ra niu l u i na t u ra l l a ap r oxi ma t i v 2,5 % i n U 2 3 5 , a c e s t a d ev i n e f i s i o n a b i l i c onst i t u i e c ombu st i bi l u l r ea c t oa r el or nu c l e a r e. R es u r s e l e el e u r a n i u s nt exp r i ma t e n ur ani u met a l i c pu r (99, 27% t / 2 3 8 + * . 7 3 % U 0 3 5 ) , c a r e, n mi n er eu r i l e u t i l e, se g sest e n c onc e nt r a i i de 0, 15 0 , 4 0 %. R ez er v el e mo n d i a l e r ec u p er a bi l e de ur ani u s nt de or di nu l a p est e 5 ,5 Mt f 1 0 ] . L a o r ec u p er ar e n et d e c c a . 60%, ec h i v a l e nt cu c c a . 8 800 t ep/ t . U (r ea c t or u l cu a p su b p r es i u n e) , a c ea st a r ev i ne l a p est e 5 0 Gt ep [69]. n c a z u l u t i l i z r i i U 2 3 2 n r ea c t oa r el e de t i p r eg en er a t i v ( br e eder r ea c t or " ), i n p r ez en t n c u r s d e ex p er i m ent a r e l a sc a r i ndu st r i a l , p ot en i a l u l en er g et i c a l r ez er v el o r d e u r a n iu a r cr e t e de 40 60 or i . C ea ma i ma r e p ar t e a a c est or

435

r ez er v e es t e r ec u p er a b i l l a u n c ost su b 130 dol a r i / kg U. P u t er ea i n s t a l a t a c el o r 375 de c ent r a l e nu c l ea r e n fu nc i u ne l a nc ep ut u l l u i 1 9 85 er a d e c c a . 2 5 0 G We, cu o p rodu c i e mondi a l pot en i a l de en er g i e ec h i v a l e n t cu 3 0 0 Mt ep / a n . n u n el e r i , en er g i a nu c l e a r p ar t i c i p cu o c ot r i di c a t l a c onsu mu l t ot a l d e en er g i e el e c t r i c ; a st fel n Fr a n a i n B el g i a c u 5 0 60%, n Bu l g ar i a cu 2 6 % et c . C u t o a t e p er s p ec t i v e l e fa v or a bi l e, dez v ol t ar ea en er g i e i nu c l e a r e, c a r e l u a s e u n r it m i mp r es i o n a n t n i nt er v a l u l 1970 1980, a fost fr na t n ul t i mi i a n i d i n r a i u n i d e s ec u r i t a t e p ri v i nd exp l oa t a r ea , di sp u ner ea de eu r i l or ra di o a c t i v e, d ec o n t a mi n a r ea r ea c t oa r el or dez a fe c t a t e et c . n t a b el u l 1 . 6 es t e p r ez ent a t u n su ma r a l dat e l or pr iv i nd r ez er v el e mon d i a l e c er t e, n er eg en er a b i l e , de ener g i e.
Tabelul 1.6. Compararea rezervelor mondiale certe neregenerabile (date rotunjite) Gtep Crbuni Turb Titei ieiuri neeonvenlionale, bitumuri, isturi i nisipuri bituminoase Gze naturale Uraniu (baz U235) Total 430 14 137 30 120 50-200 780-930

1 . 1 . 5 . S u r s e i en er g i i r eg en er a bi l e D e i c o n t r i bu i a su r s el or de en er g i e r eg ener a bi l e l a c onsu mu l mondi a l p r ez en t d e en er g i e es t e r el a t i v r edu s , p ot en i a l u l u nor a i di na mi c a de dez v ol t ar e a a l t or a es t e c o n s i d er a b i l . Da t e l e u r m t o ar e [ 1 0 ] r ep r ez i nt a pr oxi m r i i ner ent e et a p e i 1982 84 de p r o s p ec i u n i i ex p l o r r i l a s c a r mondi a l . Energie hidraulic P o t en i a l t o t a l ex p l o a t a b i l : 8 800 T Wh/ a n C a p a c i t at e i n s t a l a t : 486 GW C a p a c i t at e n c o n s t r u c i e : 126 GW C a p a c i t at e t o t a l : 612 GW P r o du c i e ef e c t i v ( 1 9 8 4 ): 1 810 T Wh/ a n C o ef i c i e n t d e u t i l i z a r e ( 3 730 h/ a n) : 42, 6% % c ap a c i t a t e i n s t a l a t i n c onst r u c i e fa de p ot en i a l u l exp l oa t a bi l : c c a . 7% Energie geotermied P r o du c i a d i n 1 9 8 4 p en t r u ener g i e m ec a n i c i el e c t r i c : 15 T Wh/ a n C a p a c i t at ea i n s t a l a t : 3 600 MW P r o du c i e p en t r u a l t e s c op ur i ( ndeo se bi t er mi c ) : 46, 8 PJ / a n Energic eolian P en t r u p r od u c er ea d e en er g i e e l e c t r i c i

435

m ec a n i c C a p a c i t at e i n s t a l a t : P r o du c i a a nu a l :

970 MW 620 GWh

Energia oceanic i a mareelor Pent r u pr odu c er ea de en er g i e mec a n i c i el e c t r i c C a pa c i t a t e i nst a l a t : 270 MW P r o du c i e a nu a l : 620 GWh P r o du c i a mo n d i a l t ot a l de en er g i i r eg ener a b i l e se r i di c , n 1985, l a a p r o x i ma t i v 5 Mt ep , c e ea c e c onst i t u i e su b 0, 2% di n pr odu c i a de i ei . Energie solar ( 4 5 l a t i t u d i ne V) Ra d i a i a med i e i n c i d en 0, 14 k Wh/ m 1 x 2 000 h/ a n, c c a . 280 kWh/ m 2 - a n = c c a . 2 4 0 t ep / h a- a n .

1 Ingineria prelucrrii hidrocarburilor cd. 176

435

r.Tii g en er a r ea d e en er g i e, ra di a i i l e sol a r e se ut i l i z ea z p e ur m - i t . e c i : - Bi o s i n t ez n C 0 2 + n H 2 0 + fot oni - > ( HC OH) + n 0 2 \ bsor b i a di r ec t p ri n a g en i t er mi c i p en t r u nc l z i r ea l oc u i n el or et c . Absor b i a p e sup ra fe e p ar a b o l i c e p en t r u g ener a r ea de a bur i de ener - ec t r i c . % \ b s o r b i a p e p i l e f o t ov ol t a i c e , c a r e a u a j u ns l a r a nda me nt e de 8

2. TEHNOLOGII l PRODUSE

. . u l t i mu l s f er t d e sec ol nu s- a u i nt r odu s pr oc es e de p r elu c r ar e noi de o . i n a c e l o r p u s e n f u n c i u ne nt r e 1942 i 1960, cu m s nt : cr a c a r ea . c i n s t r at f l u i d i z a t ( 1 9 4 1 ) , r e for a m r e a c at a l i t i c cu Pt (1951), hi dr o- - . 1. h i d r o c r a c a r ea , c o c s a r ea i n st r a t fl u i di z at et c . Ef o r t u r i l e d e c er c et a r e i dez v ol t ar e di n u lt i m i i a ni s- a u or i ent a t n d eo s eb i : i n t r o du c er ea de noi c a t a l i z a t or i i sp r e m r i r ea efi c i e n ei ut i l a j e l or i a . - a i i l o r n ex p l o a t a r e. ^ r t i me n t u l d e p r od u se a l ra fi n r i i l or t i nde i n pr ez ent spr e r edu c er ea r i e i d e c o mb u s t i b i l r ez i d u a l i sp r e cr e t er ea c ombu st i bi l i l or p ent ru n- p or t u ri . Da t e l e p r ez en t a t e p en t r u r i l e di n Eur opa de Vest i l u st r ea z -. st t endi n [13]. / Anul B en z i n i n a f t a , % ma s C o mb u s t i b i l r ea c t or Mo t o r i n d i es el Di s t i l a t e C o mb u s t i b i l r ez i du a l Di v er s e ( i n c lu s i v ma t er i i p ri m e p et r o c h i mi c e) 1980 21 4 9 23 33 10 100 1990 25 5 13 20 24 13 100

n d o m en i u l p r o c es el or t ehnol og i c e, ma i c onc r et , a u fost ur m r i t e : m r i r ea f l e x i b i l i t i i i nst a l a i i l or i r a fi n r i i l or n c ee a c e p ri v e t e de- : j1 , c a l i t a t ea a l i m en t r i i i sor t i me nt u l de pr odu se; c r e t er ea p o n d er i i u nor p roc ese de pr el u c r ar e se c u nda r , ndeo se bi a : de c o n v er s i e a r ez i d u u r i l or i de r i di c a r e a c i fr e i oc t a ni c e ; r ed u c er e a c o n s u mu lu i de en er g i e ; ex t i n d er e a i a m el i or a r ea c ont r ol u lu i au t oma t p ri n c a l c u l a t oa r e de rr oc es i d e g es t i u n e ; ev i t a r ea s au r ed u c er ea pol u r i i i ndu st r i a l e a a eru l u i , ap el or i sol u lu i . 1 . 2 . 1 . Evoluia calitii benzinelor n u l t i mi i a n i , ev o l u i a c a l i t i i benz i ne l or est e i l u st r at pr i n da t el e m edi i a n u a l e r ed a t e n c el e c e u rmea z [14, 15 ]. C i f r a o ct a n i c ( R + M)/ 2 a nr eg i st r a t o c r e t er e p ar a l e l c u r i di c a r ea ra i ei d e c o mp r es i e a mo t o a r e l or (de l a 8, 3 : 1 n 1979 l a 8, 7 : 1 n 1983), ajungnd 1 7

i n 1 9 8 0 l a o m ed i e C.O. (S . U. A. ) de 87 p ent ru benz i na r egu l a r f r Pb, 89 p en t r u c ea c u P b i 9 1 p ent r u c a l i t a t e a p r emi u m f r Pb [l fi j . Es t e d e a t ep t a t o cr e t er e a p ropor i e i de c ombi na i i oxi g ena t e n ben z i n e, c a : a l c o o l i i mc t i l i c , et i l i c , iz opr op i l i c , iz obut i l i c , t er i a r bu t i l i c , et er i i d e t ip u l m et i l - t er i a r - b u t i l - et er i i l u i (MT BE ) et c . p r ecu m i a mest ec u r i l e l or . C o ns t r u ct o r i i d e ma i n i di n S. U. A. c ondi i on ea z p ent r u au t omobi l el e p r ez ent e c o n c en t r a i a p r o du i l o r o xi g ena i n benz i ne l a ma x. 3, 7% ma s oxi g en. S e a nu n d e a s em en ea un r ev ir i m ent n for mu l a r e*a i n pr op ri et i l e a d i t i v i l o r p en t r u b en z i n e ( i c ombu st i bi l i di es el ). C o mp o z i i a or i en t a t i v n % v oi . a u nei benz i n e S. U. A. cu C O ( R + + M)/ 2 = 8 7 - 8 9 a r f i : n - C 4 , 7 ; c omp onent RC , 34 ; c omp onent CC , 34 ; na ft a DA i g az o l i n , 1 3 ; a l c h i l a t , 7 ; i z om er i C 5 / C 6 , 2 ; c ombi na i i oxi g ena t e, 3. Ef o r t u r i l e d e a c o n t r ol a pol u ar ea at mosf er i c a u i mp u s : a) r ed u c er ea p r og r esi v p i n l a el i mi na r e a , pr ac t i c c omp l et r i 1990, a a d i t i v i l o r d e P b , n es en , T EP i b) r edu c er ea em i s i u ni l or de hi dr oc a r bur i n a t mo s f er p r i n c o b o r r ea pr esi u ni i de va p or i a benz i ne l or , c ee a c e nse a m n c o b o r r ea c o n i n u t u lu i n c e l ma i vol a t i l c omp onent , n- but a nu l . Ambe l e m su r i a u c a ef ec t d ir ec t n ec es i t a t e a de a c omp ensa pi er d er ea c i fr ei oc t a ni c e a fer ent e n - bu t a nu l u i p r i n a l i c o mp onen i cu c i fr oct a ni c r i di c a t . 1. 2 . 2 . Procese de producere a benzinelor P r a c t i c , t o a t e p r o c es e l e i n c a r e se p rodu c c omp one n i a i benz i n ei a ut o s- a u d ez v o l t a t n u lt i m i i 1 0 15 a ni su b i mp er i u l r est r i c i i l or de ma i su s. m b u n t i r i l e n u a u r ez u lt a t a t i t di n i nv est i i i i n pr oc ese noi , c i t , n mod p r e p o n d er en t , p r i n mo d er n i z a r ea i nst a l a i i l or exi st ent e, c onst nd ma i a l e s di n : m r i r ea f l ex i b i l i t i i i n s t a l a i i l or n c e ea c e pr iv e t e c ap a c i t a t ea , nat ur a ma t er i i l o r p r i m e, c a l i t a t e a p rodu sel or , c onsu mu l de ej i er g i e et c . Ac est e a me l i o r r i a u f o s t p r o mo v at e d e p r odu c er ea de noi t i pu ri de c at a l i z a t or i i de i nt r o du c er ea p r o g r es i v a au t o ma t i z r i i av a nsa t e. . n f i g u r a 1 . 1 [ 1 7 , 1 8 ] s nt i ndi c a t e p roc es el e n c a r e se pr odu c c omp o nen i a i b en z i n el o r . A s p ec t el e s e mn i f i c a t i v e : a l e u nor a di nt r e a c es l e p roc es e s nt sc oa se n ev i d en , - su ma r , n c e l e c e ur mea z [17]. Ut i l i z a r ea i n s t a l a i e i dimersol poa t e fi j u st i fi c a t n c a z u l u nu i di sp o ni bi l de C 3 i a l i p s ei d e i C 4 c o r esp u nz t or p ent r u a l c hi l a r e. Alchilurea, c u c a p a c i t i pr a ct i c eg a l r ep ar t iz a t e i nt r e pr oc ese l e c u a c i d s u l f u r i c i a c i d f l u or h i d r i c , ul t i mu l c u o dez v ol t a r e ma i p ronun a t de p ri n 1 9 7 5 , a f o s t s en s i b i l mo d er ni z a t p ri n i nv est i i i c ar e s- a u a mort i z a t n c c a . 1 a n [ 1 8 ] , a v n d c a r ez u l t at : m r i r ea c a p a c i t i i de a pr oxi ma t i v 35 %; cr e t er ea C OR c u 0 ,5 i ec o n o m i i d e u t i l i t i de 20%. L a izomerizarea C 5 / C 6 , n c a z u l op er a i e i c u o si ng ur - t r ec er e, se ob i n e un p r o du s c u C O ( R + M) / 2 de nu ma i c c a . 80 fa de 89 i n pr oc ed eu l c u r ec i c l a r e a v a n s a t . Pr i ma v a r i a n t se p oa l e ns r ea l i z a c u o i nv est i i e c onsi d er a bi l ma i r ed u s ( c c a . 5 0 %) . n reformarea catalitica, c a t a l i z a t or i i bi m et a l i c i cu Pt i Re i - a u demo nst r a t c a l i t i l e d e a ct i v i t a t e i st a bi l i t a t e l a op er a i i de 8 12 ba r i r ap ort ur i r ed u s e d e H 2 / HC . A v a n t a j e deose bi t e pr iv i nd a c t iv i t a t ea i st a bi l i t a t e a se ob i n n v a r i a n t a r eg en er r i i c ont i nu e a c a t a l i z a t or u lu i . Un c ont r ol r ig ur os se ex er c i t a s u p r a m en i n er i i c obor t e a c on i nu t u l u i de c omp u i c a r e a fe c t ea z calitile

435

Cifra C3 100 Dimersol 14 R i-Cg 97 Alchilare Al chilot 175 . 93.5

octani ca M IR+ M) 89,0

|
nC"^, III

Randament,9b voi

12

81

91,5

92.5

I
| 100 127 -Ci, MTBt 126

MTBE

tu
M OH n-Cs / n- C6 100 ____________________ Izomerizare 98 Izomerizat 89 86

109,5

C5- C6

87,5

Benzina 65-l85C 100

Reformare catalitica l req. tont.)

88 97 87 Benzina de RC 92,0

Motorina 100 < 350C

Cracare catalitica

5094 82 BenzinQ de

88

NOTA Numerele libere semnifica volume de lichide

Fig. 1.1. Schem de obinere a componenilor benzinelor S.U.A. [17, 18].

. es t o r c a t a l i z a t or i : n ma t er i a pr i m , ni v el u l de c l oru r i i de ap se l i mi t ea z L i su b 1 , r es p ec t i v s u b 1 0 p pm. C on i nu t u l de su l f t r ebu i e de a se me ne a m en i nu t l a s u b 1 0 p p m. S - a s t a b i l i t i nfl u e n a a c e st or i mp ur i t i ex i st ent e n ma t er i a pr i m i n g az el e d e r ec i r cu l a r e a su pr a r el a i ei di nt r e r a nda ment u l 4- i C O i a sup ra l u ng i mi i c i c l u l u i [19]. P en t r u a men i n e n l i mi t el e a dmi s e ni v el u l su l fu lu i , ga z el e de r ec i c l u se > u p u n d es u l f u r r i i . S e p ar e c p ent ru a c ea st a u ni i sp i ne l i a r fi de pr ef er a t 2, 1] s i t e l o r mo l e c u l a r e. n c az u l n c a r e n ma t er i a p ri i n a p ar e Pb ma i mu l t de 10 p pb i As : na i mu l t d e 2 p p b es t e n ec es a r s se el i mi ne c a uz a c ont a mi n r i i sa u s se sc hi mb e c a t a l i z a t o r u l l a h i d r o f i n a r e a ma t er i ei p ri me . n t r u c t c a t a l i z a t or i i c u Pt Ir p ar a fi ma i se l e c t i v i p ent ru r ea c i i l e de d eh i d r o c i c l i z a r e, s - a p r o pu s di spu ner ea n t r ept e a c a t a l i z a t or i l or : nt i a c el u i c u Pt R e, p en t r u d eh i d r og ena r ea c i c l ur i l or , ur ma t de c el cu Pt Ir [20] n ef o r t u l d e a s e a si gu r a o ma i ma r e fl ex i b i l i t a t e unor r a fi n r i i , au fost s e mn a l a t e c az u r i n c a r e i nst a l a i i l e de RC au fost t r a nsfor ma t e n i nst a l a i i p en t r u iz o m er i z a r ea C 5 / C 6 .

mb u n t i r i l e a d u s e i nst a l a i i l or de cracare catalitic au fost l eg a t e ma i a l es d e a c ee a a c a l i t i i c at a l i z a t or i l or i au ev ol u a t spr e dou obi ec t i v e pr i n c i p a l e : r a n d a me n t e ma i r i d i c a t e de benz i n cu c i fr oc t a mi c m r i t i t en di n a de a i n t r o du c e i n ma t er i a p r i m o pr op or i e cr esc nd de r ez i duu DA i DV. ' A mb e l e t en d i n e a u p rovoc a t o p rol i f er a r e de noi c a t a l i z a t or i z eol i t i c i [20] n t r e c a r e u n i i , r ed u c n d t r a nsfer u l de hi dr og en, au c ondu s l a o p ropor i e m r i t d e o l ef i n e i a r o ma t e ; a u m r i t r a nda me nt u l de C 5 -j - , i C OR c u 3 4 uni t i , i a r C OM c u 1- j - u n it i . C onc omi t ent a c r esc u t p ropor i a de ol e fi ne di n fr a c i i l e C3 i C4. n c az u l c r a c r i i ma t er i i l or p ri me cu c omp one n i r ez i du a l i s- a ur m r i t a s i g u r ar ea u n ei a c t iv i t i c i t ma i r i di c a t e a c a t a l i z a t or i l or pr i n r edu c er ea for m r i i d e c o c s i a ef e c t e l or da t or i t e V i Ni . Pr ez en a a c est or m et a l e t i nde s o t r v ea s c c a t a l i z at o r i i : V pr i n for ma r ea unui eu t ec t i c st i c l os u or fuz i bi l , i a r Ni i V p r i n r ed u c er ea a c t i v i t i i hi dr og ena nt e- dehi dr og en a nt e i pr i n dep u ner i d e c o c s . C at a l i z a t or i i z eol i t i c i cu p or i m r i i i su pr a fa sp ec i fi c r edu s , cu a d a o s u r i d e m et a l e p a s i v a nt e c ; i S b et c . , i- a u dov edi t n u nel e c a z u r i c a l i t a t ea . T o t u i , a c e t i c a t a l i z a t or i s nt ma i c ost i si t or i i , p ent r u a m en i ne c a t a l i z a t or i i d i n c i r c u it u l r ea c i e- r eg en er a r e n ec hi l i br u , c onc ent r a i a V -f- Ni nt r e 5 000 i 7 0 0 0 p p m, es t e n ec es a r o ra t de c omp l et a r e cu c a t a l i z a t or p roa sp t de 1, 4 3,4 kg/m3. A l i m en t a r ea i n s t a l a i i l or de C C cu c omp onen i r ez i du a l i ma i bog a i n a s f a l t en e, n C , S , . N i i n met a l e a i mp u s m r i r ea c a p a c i t i i i sev er i t a t ea c o n t r o lu l u i t emp er a t u r i i r eg en er a t oru l u i p ri n nc orp or ar ea de ser p ent i ne de s c h i mb d e c l du r , p r i n r eg en er a r e n dou t r ep t e et c . 1 . 2 . 3 . Relaia combustibil-molor n d ep en d e n a mo t o r -c ombu st i bi l se men i n a c t u a l e dou p robl e me ese n i a l e : c o n s u mu l d e en er g i e i pol u ar ea p ri n ga z el e de e a p a m ent [22]. P r i n s c d er ea p u t er i i i pr i n c ont r olu l opt i mi z a t c u mi c r opr oc e soa r e a l p ar a met r i l o r d e fu n c i o n a r e a mot oa r el or au t o ( av a ns, % exc e s a er el e. ) s- a a j u n s l a r ed u c er ea d e 3 0 5 0% a c onsu mu l u i sp ec i fi c ( l a unel e mod el e di n Eu r op a i J a p o n i a l a u n n i v el de 4. . .5 1/ 100 k m). Di es el i z a r ea av a nsa t a c a mi o a n el o r , 1 1 1 U. R. S . S . , va c ondu c e l a ec ono mi i de c ombu st i bi l de 25 30%. Di n t r e v ar i a n t el e- c u n osc ut e de mot oa r e se u rm r e t e ma i a l e s p er fe c i on a r ea t i p u r i l o r : S t i r l i n g i c u a bu r, a mbe l e c u c ombu st i e ext er n ; mot or u l c u h i d r o g en ; mo t or u l a c i o na t cu el ec t r i c i t a t e g ener a t de bat er i i sa u cu p i l e de c o mb u s t i e ; mo t o r u l cu t u rbi n cu ga z e. S e a t ea p t ra nda m ent u l de 45 50% p r i n u t i l i z ar ea ma t er i a l el or c er a mi c e, c a r e v or p er mi t e t emp er a t u r i de 1 300 1 5 0 0 *C a l e g az el o r d e a r d er e ( mot or a di a ba t i c ). No r m el e p en t r u e mi s i i l e pol u a nt e a l e au t ov ehi c u l el or , n S . U. A. , exp r i ma t e i n g / k m, au ev o l u a t , i n p er i oa da 1980 1985 , a st fe l : Hi dr oc a r bur i C O NO f 0, 25 4, 43 1, 24 0, 25 2, 10 0, 62

1980 1985

P e m s u r a el i m i n r i i Pb se ext i nd e ut i l i z ar ea p e c i r c u it u l g az el or de e a p a men t a c a t a l i z a t o r i l o r cu Pt p ent r u oxi da r ea c omp l et a hi dr oc a r bur i l or i o x i d u l u i d e c ar b o n .

435

n l eg t u r cu m r i r ea r a nda ment u l u i de pr odu se u oa r e i cu r edu c er ea c o n s u mu l u i s e c o n s t a t t endi n a de a c onv i ng e- c onsu ma t or i i s a c c ep t e' r e l a x r i a l e s p ec i f i c a i i l o r m en i n nd ni v el u l c a l i t i i l a opt i mu l de p er for ma n p en t r u c o n d i i i l e d e lu c r u nor ma l e ( 95 98% di n t i mp ) sa u s se a c c ep t e ex p r i ma r ea c a l i t i i p r i nt r - un i ndi c e si nt et i c n fu nc i e " de 2 3 p ropr i et i c o mp l em en t a r e n l o c u l unei pr op ri et i si ng u l ar e [13]. Un ex emp l u t i p i c l ofer p et r ol u l r ea c t or . Di n di sc u i i nt r e pr odu c t or i i b en ef i c i a r i [ 1 3 ] a r ez u lt a t c , me n i n nd sp ec i f i c a i a pu nc t u l u i de c ong el a r e l a 4 7 C d ar r el a x n d c o n i nu t u l de a r oma t i c e de l a 20 l a 25 % voi . , pu nc t u l de f u meg a r e i i n f l a ma b i l i t a t ea 27 C , s- a r p ut ea m r i pr op or i a di n a c e st c om b u st i b i l c u c c a - 5 0 % i s- a r ext i nde c onsi der a b i l sort i m ent u l de i e i u r i di n c a r e a r p u t ea f i o b i n u t . 1.2.1. Producerea uleiurilor lubrifiante n p r o du c er ea u l e i u r i l or l u br i fi a nt e, ndeo se bi a c e l or de mot oa r e, a u i n t er v en i t n u l t i mi i 1 0 1 5 a ni mbu n t i r i a l e p roc ese l or c l a si c e de p r el u cr a r e i u n el e p r o c ed e e n o i [ 2 0 ], cu efe c t e ec ono mi c e fa v or a bi l e v iz nd fl exi bi l i t a t ea n s e l e c i o n a r e a ma t er i i l o r p ri me, c a l i t a t ea pr odu sel or i ec ono mi a de en er g i e. P r es i u n ea i t emp er a t ur a de l u c ru a l e c ol oa ne l or de v i d au fost r edu se p ri n u t i l i z a r ea p a c h et e l o r d e u mp l ut ur i sp ec i a l e. S -au p ut u t c onst r u i c ol oa ne de ex t r a c i e c u d i a met r e d e' 7, 7 rn. L a r ec u p er a r ea s o l v ent u lu i se u t i l i z ea z r efl u x de sol u i e, n l oc de r efl u x d e s o l v en t , i n ev a p or a t oar e c u du bl u sa u cu t r ip l u ef ec t , i a r ' n ext r a c i e i d ep a r a f i n a r e , n l o c u l a b ur u lu i , se ef ec t u ea z st r i p ar ea cu un g az i ner t . I n s t a l a i i l e d e s o l v ent a r e c u N- met i l - 2- pi r ol i don ( NMP) a u su bst i t u i t n n u mer o a s e c a z u r i , p e c el e cu ext r a c i e c u fu r fu r ol di n r a iu ni de ec ono mi e de, en er g i e. I n t r o du c er ea d i l u i e i i nc r e me nt a l e' ' i a fi l t r r i i n t r ep t e au c ondu s l a mb u n t i r ea p r o c ed eu l u i de dep a r a fi na r e i l a ec ono mi i de ener g i e. P en t r u p r od u c er ea u l ei u r i l or nu a u fost sem na l a t e pr og r ese i mp or t a nt e pr i n h i d r o c r a c a r e. n s c h i mb pr omi t e ext i nd er e pr oc esu l de dep a r a fi na r e c at a l i t i c , p r i n c a l i t a t ea p r o du s e l o r ( t emp er a t u r a de c ong el a r e a u l ei u l u i ) i i nv est i i i c o n s i d er a b i l i n f er i o a r e ( c c a . 50%) fa de dep ar a fi na r ea c u MEK. S e u t i l i z ea z c a t a l i z a t or i z eol i t i c i de t i pu l Z S ^I- 5 c u por i de 6 , c u dou z o n e d e r ea c i e, l a p r es i u ni de 30 50 ba r i c u u n c onsu m de II 2 de 18 36 Nm 3 / m 3 . T eh n o l o g i a f a b r i c r i i a di t i v i l or p ent ru u l ei u r i , c a i a a c el or a p ent r u b en z i n e i mo t o r i n e, i - a p st r at di na m i s mu l . P en t r u ap l i c a i i s ev er e' s e a c c e nt u ea z or i ent a r ea sp r e fa br i c a r ea i u t i l i z ar ea u l ei u r i l o r s i n t et i c e , unl e p e ba z de a- ol ef i ne . 1. 2 . 5 . Procese n curs de dezvoltare P r o c es e ma i n o i , c ar e se a fl i n c er c et a r e, dez v ol t a r e sau n t est a r e l a fa z i n d u s t r i a l , s n t p r ez en t a t e su ma r . S i n t ez a b en z i n el or cu c i fr oc t a ni c r i di c a t di n g az e na t u ra l e, v i a m et a n o l ( MOB I L ) , f o l o s i nd c a t a l i z a t or z eol i t i c ( ZS M- 5 ). P r o c ed eu l a f o s t ap l i c a t l a o c ap a c i t a t e de 500 k t / a n benz i n i n Nou a Z e el a n d [ 8 ] . S i n t ez a d i s t i l a t el o r m edi i i a p et r ol u lu i r ea c t or di n ga z e na t ur a l e p ri n

i n t er m ed i u l g a z u lu i de si nt ez cu ra i a H 2 / C O = 2 ( Shel l ) [46]. Pr oc ed eu l a f o s t p r og r a ma t s f i e ap l i c a t n faz i ndu st r i a l l a nc epu t u l a ni l or 1990 n Ma l a - ez i a , l a o c a p a c i t at e de 500 k t / a n. Et er i f i c a r ea cu met a no l a iz ool ef i ne l or t er i a r e C 4 C 0 di n fr a c i i l e de b en z i n u o ar d e l a C C , p ir ol i z , c oc sa r e, RV, fol osi nd c a t a l i z a t or i b i f u n c i o - n a l i p ent ru r ea c i i si mu l t a ne de hi dr og ena r e/ et er i f i c a r e. P r o c ed eu l , d en u mi t ET HER OL ( BP/ EC Er dol c h em i e ), a fost a p l i c a t i n d u s t r i a l l a o c a p a c i t a t e de 5 40 kt / a n [47] n Ang l i a i R. F. G. D eh i d r o g en a r ea p a ra fi n el or C 2 C 3 l a ol e fi ne l e c or espu nz t oa r e, fol o s i n d c a t a l i z a t o r p e ba z de Pt c u r eg en er a r e c ont i nu ( UOP). Pr oc ed eu l , d en u mi t OL EF L EX , a r at o sel ec t i v i t a t e de 98 % n c a z u l et a nu l u i i de 8 5 % n c az u l p ir ol i z e i et a nu lu i [49]. O uni t at e OL E FL EX p ent ru d eh i d r o g en a r ea p r o - pa nu lu i n fa z i ndu st r i a l se a fl n c onst ru c i e l a n o u a i n s t a l a i e d e p ir ol i z di n T a i l a nda . A r o ma t i z a r ea p a r a fi ne l or C 3 C 6 , c a a t ar e sau n a m est ec cu ol e fi n el e c o r es p u nz t o a r e, l a a m est e c u r i de BT X i hi dr og en, fol os i nd c at a l i z a t or p e b a z d e z eo l i i , c u r eg ener a r e c ont i nu ( BP- UOP). Pr oc ed eu l , denu mi t C YC L A R, es t e d ez v ol t a t p n l a fa z a de c om er c i a l i z a r e [48]. P o l i mer i z a r ea c a t a l i t i c a GPL l a p et r ol r ea c t or pr i n Pr oc ed eu l C O NOC O, a p l i c a t n f a z i n d u st r i a l n Ang l i a [5 0]. C o n v er s i a m et a n o l u l u i l a ol ef i ne C 2 C 4 (c a p . 4. 9). 1.2.6. Conversia crbunilor i n n d u - s e s ea m a d e r ez er v el e i mp or t a nt e de c r bu ni fa de c e l e de i ei i d e cr e t er ea p r e u lu i a c e st u i a , n p er i oa da 1973 1983, s- a desf u r a t o a c t i v i t at e i n t en s d e c er c et a r e i dez v ol t a r e p ent r u c onv er si a c r buni l or l a c o mb u s t i b i l i d e mo t o a r e i l a ma t er i i p ri m e p et r oc hi m i c e. S p r e a c es t o b i ec t i v c onv erg dou c i p ri nc i p a l e (v ez i c a p . 1. 14) : h i d r o g en a r ea d i r ec t n pr oc es e de t i p B er g iu s- Pi er i va r i a nt el e l or ( s o l v en t d o n o r d e h i dr og en) i p r o c ed eu l Fi s c h er - T rop sc h p ri n i nt er m ed i u l g az ul u i de si nt ez . n p r ez en t , s i n g u r el e Inst a l a i i i ndu st r i a l e de c onv er si e a c r bu ni l or s nt d e t ip u l Fi s c h er - T r op s c h , cu o c a p a c i t a t e de 2 X 2, 5 Mt / a n pr odu se, n exp l oa t a r e n A fr i c a d e S u d d i n 1 9 84- 85 . C ost u l i e i u l u i ec h i v a l e nt di n a c est e i n st a l a i i ( S a s o l I i I I ) r ev i n e l a 3 00- 400 dol a r i / t . n s i t u a i a a c t u a l s e est i m ea z c p ent ru a dep i i nc er t i t u di ni l e t ehnol o g i c e i ec o n o mi c e a l e p r o c ese l or de c onv er si e a c r bu ni l or , t r ec nd p est e et a p el e d e p i l o t ma r e, i n s t a l a i e de de monst r a i e i p rot ot ip , ar fi nec es a r e i nv est i i i de o r d i n u l mi l i a r d el o r d e dol a r i , nt r- o p er i oa d c ar e, dep i nz nd de c r e t er e a p r e u l u i i e i u l u i , s- a r p u t ea ext i nde l a 15 20 a ni .

Eforturile de cercetare i dezvoltare n domeniul conversiei crbunilor i a surselor neconvenionale de iei, dei s-au redus considerabil de prin 1982, se vor menine probabil active n deosebi n rile care posed rezerve importante din aceste resurse.1.3. EFICIENTA UTILIZRII ENERGIEI

Ul t i mi i a n i a u a r t a t c sur sa c ea ma i av a nt a j oa s i c er t de en er g i e est e i s i g u r a t p r i n ec o n o mi s i r ea ener g i ei . n r el a i a c u pr odu c i a i cu p roc es el e de p r elu c r ar e a i e i u l u i , ec ono mi a de en er g i e est e a soc i a t cu m sur i ext er ne i i n t er n e. t P r i me l e p r i v es c a ct i v i t i i ndu st r i a l e, de ser v i c i u , c a sni c e et c . i n a fa r a

435

i n d u s t r i e i p et r o l i er e. n t r e a c est ea , o i mp ort a n pr ep onder ent o ar e i ndu s t r i a t r a n s p or t u r i l o r . S c d er ea p ut er i i i a gr eut i i mot oa r el or , opt i mi z a r ea ef i c i e n e i i n fu n c i o n a r e p ri n r eg l a r ea a ut oma t i z r i i c ombu st i ei (a v a ns, % ' xc es a er et c . ) c u a j u t o r u l mi c r op r oc esoa r el or s- a r ea l i z a t sc der ea c onsu mu lu i s p ec i f i c d e l a 8 1 4 l a 4 ,5 - 8 1/ 100 k m [23J . T r a n sp o r t u r i l e a er i en e au r edu s c onsu mu l de en er g i e (1072 1985 ) cu 28% [25]. Nu mer o a s e t er mo c ent r a l e a u fost t r ec u l c " p e c r bu ni , p ri n ar der e c on v en i o n a l cu t en d i n a ma i nou a c ombu st i ei n st r at fl u i di z a t i a su sp ens i i l or d e c r b u n e ( 7 0 %) n ap ( 30 %) [5 2]. S e c o n s t a t o t en d i n a c c ent u at de a ext i nd e c og en er a r ea ( g ener a r ea s i mu l t a n d e en er g i e el ec t r i c i de a bur ) c ar e m r e t e r a nda me nt u l t er moc en tralelor. O d ez v o l t ar ea c o n s i der a b i l au l u at n u lt i mi i a ni t ur bi nel e c u g az e cu o l a r g g a m d e p u t er i ( d e l i 1 MW l a ma i mu l t de 130 MW), c ar e se u t i l i z ea z p en t r u g en er a r ea en er g i ei el ec t r i c e, i n si st e me de c og en er a r e, n c i c l ur i c om b i n a t e , n s er i e cu cu p t oar e i ndu st r i a l e et c . R ec ent (G. E. 1986) s- a pu s n f u n c i u n e o t u r b i n d e g az e de 135 MW c u o efi c i en e l e c t r i c de 5 3, 5 % (1 608 k c a l / k Wh ) , n c i c l u c o mb i na t (c u t ur bi n c u a bu r ). R ef er i t o r l a m s u r i l e i nt er ne a l e ra fi n r i i l or , efor t u l de a ec o nom i s i ener g i a s - a c o n c e n t r a t a su p r a moder ni z r i i , v i z nd ma i c onc r et obi ec t i v e l e de ma i jos : C r e t er ea ef i c i e n ei ar der i i i a t ra nsmi si ei c l dur i i n cu pt oar e p ri n r ed u c er ea i c o n t r ol u l t emp er a t ur i i g az el or de c o (u t i l i z a r ea p r e n c l z i t o a r el o r cu a er , a ec onom i z oa r el or c u t u bu r i p r ev z ut e c u a r ip i o a r e s au t ep e" n sec i a de c onv ec i e et c . ) i a exc e su l u i de a er . mb u n t i r ea i z o l r i l or t er mi c e . Ri d i c a r e a ef i c i e n ei sc hi m bu l u i de c l du r p ri n t ehnol og i a de c onst r u c i e a ap ar a t el o r ( cu p l c i , c u sp i r a l e ), p ri n a pr op i er ea t emp er a t u r i i fl u xu r i l or l a ex t r emi t i l e a p ar a t el or i p ri n a r a nj a r ea op t i mi z a t a fl u xur i l or n c i r c u i t el e d e p r e n c l z i r e. Ac ea st a di n ur m p ri n c or e l a r e c u desa l i ni z a r ea a d n c a i ei u l u i ( p n l a 2 3 p pm Na C l ) a p er mi s r ea l i z a r ea l a DAY a u n ei ec o n o m i i d e c o mbu st i bi l de p n l a 0, 4 % a su pr a i e i u l u i . mb u n t i r ea f r a c i on r i i pr i n noi di sp oz i t i v e de c ont a c t ar e ( pa c het e de u mp lu t u r i n c o l o a n e l e de v i d), i nt r odu c er ea de noi met od e de sep a r ar e p r i n me mb r a n e s e mi p er m ea bi l e [29] pol i m er i c e (p ol i a c et a t u l de vi ni l )l a c o n c en t r a r ea s au ob i ner ea hi dr og enu lu i i C0 2 di n a mest ec u r i c u h i d r o c a r b u r i et c ; d em i ner a l i z a r ea ap ei pr i n osmoz i nv er s ; ext r a c i a l a p r es i u n i su p er cr i t i c e; a bsor b i a - desor b i a pr i n a l t er na r ea pr esi u ni i et c . . Ex t i n d er e a r ec o mp r es i e i va p or i l or ( pomp e de c l dur ) c a sur s de cldur. Ec h i l i b r a r ea op t i mi z a t a u t i l i z r i i t er mi c e ( i mec a ni c e) a fl u xu r i l or de p r o du s e i d e a g en i t er mi c i i a r c i r i i fi na l e a pr odu sel or , c u a er i ap . Ex t i n d er e a c o g en er r i i ( i a c i c l u r i l or c omb i na t e ) l a t er moc ent r a l el e c a r e d es er v es c r a f i n r i i l e . I n t r o du c er ea t u r b i ne l or cu g az e. S u b st i t u ir ea 4 c o mb u st i bi l i l or g az o i i l i c hi z i cu c r bune i c oc s de p e t r o l n t er mo c en t r a l e i dez v ol t ar ea ar der i i c r bu ni l or n st r a t fl u i di z a t i n s u sp en s i e d e c r b une (70%) n ap ( 30%).

C r e t er ea ef i c i en e i i nst a l a i i l or t ehnol og i c e p ri n i nt r odu c er e a de noi c a t a l i z a t o r i : b i met a l i c i de t ip Pt Re l a RC , z eol i t i c i l a C C et c . Pent r u a i l u s t r a d i n a m i s mu l a ct i v i t i i de c er c et a r e/ dez v ol t a r e i n dom eni u l c a t a l i z a t o r i l o r s e men i on ea z c p n l a fi ne l e a nu lu i 1985 se c o m er c i a l i z a u p es t e 1 000 t ip ur i de c a t a l i z a t or i n i ndu st r i a p et r olu l u i i p et r o c h i mi c ; i n cu rsu l a nu l u i 1985 au fost i nt r odu i a pr oa p e 200 t ip ur i n o i d e c a t a l i z a t o r i [ 30]. I n t eg r ar ea en er g et i c a i nst a l a i i l or v ec i ne . A u t o ma t i z ar ea p r oc es el or . Me n t en a n a p r o g r a ma t , p rofi l a c t i c a ut i l a j e l or i i nst a l a i i l or ba z at p e d et er mi n r i d ef ec t os c op i c e ext er i oa r e n fl u x. n c a d r u l a c t i v i t i i de mod er ni z a r e au fost sc oa se di n fu nc i u ne sau c h i a r d ez a f ec t a t e i n st a l a i i sa u r a fi n r i i nt r eg i . Une l e i nst a l a i i au fost r e f c u t e p en t r u a l t e p roc es e [27]. nt r e a c est ea men i on m : i nst a l a i i de DA c o n v er t i t e n i n s t a l a i i de RV [31, 32], n i nst r l a i i de dez a sfa l t a r ea ] T c u r i i p r i n ex t r a c i e cu sol v en i [33]; i nst a l a i i de RC c onv er t i t e n i n s t a l a i i d e i z o mer i z a r e C 5 / C 6 [34] ; i nst a l a i i de desu l fu r a r e a mot or i ne i d e v i d n i n s t a l a i i de hi dr ocr a c a r e a a c el ei a i mot or i ne p ent r u a pr oduc e d i s t i l a t e med i i [ 3 5 ] et c . D e o i mp o r t a n c a p it a l p ent ru i mp l em ent a r ea cu su c c es a l u nu i p r o g r a m d i n a m i c d e m sur i p ent r u ec ono mi a de ener g i e est e edu c a r ea i i n s t r ui r ea p er s o n a l u l u i i i nt er esu l c ont i nuu a l c ondu c er i i ra fi n r i i l or p en t r u r ea l i z ar ea l u i e fe c t i v . Ef o r t u r i l e c o n s a c r a t e r edu c er i i c onsu mu l u i de ener g i e s- a u sol da t c u r e z u l t at e r ema r c a b i l e. A st fe l i ndu st r i a c hi m i c di n Eu r op a de Vest i - a r edu s c o n s u mu l d e c o mb u s t i b i l cu 30% n p er i oa da 1970 1982 [36], . c ea di n S. U. A. c u 3 6 % n p er i o a d a 1 9 72 1985 [37]. i a r i ndu st r i a p r el u cr r i i i ei u l u i di n S . U. A . c u 2 0 % n p er i o a d a 1972- 1982 [38]. n v a l o r i a b s o l u t e, c onsu mu l de p et r ol c l i n OEC D s- a r edu s n p er i oa da 1 9 7 9 1 9 8 4 c a ef e c t a l m sur i l or de c onser v a r e a en er g i e i l a t o i c onsu ma t or i i c u c c a . 2 2 0 Mt / a n . [ 3 2 ] . C o n s u mu l d e en er g i e nec es a r pr odu c er i i et i l en ei pr i n p ir ol i z et a nu l u i , b en z i n ei i mo t o r i n e i a a j u ns l a 2 700, 4 300 i r esp ec t i v 5 200 k c a l / k g el i l en . A c es t e c i f r e d i n 1 9 8 3 r epr ez i nt fa de 1973 r edu c er i c or esp u nz t oar e de 60 %, 3 8 %' i 4 0 % [ 6 6 ] .
1.4. AUTOMATIZAREA

Ep o c a a p l i c r i i c a l c u l a t oar e l or de pr oc es de dr a gu l a rt ei i a sp er a n e l or ex t r a p o l a t e a f o s t d ep i t . L a a c ea st si t u a i e au c ont r i bu i t , p e de o pa rt e, r es t r i c i i l e a s p r e a l e c o n c u r en e i , i a r , p e de a l t pa rt e, i nt er v en i a mi c r opr o

435

c es o a r e l o r c a r e au f cu i r ea l i z a bi l e si st e me l e di st r i bu i t e i a r ent a bi l i z a t ex t i n d er ea a u t o ma t i z r i i di n r a iu ni de si mp l i t a t e, c omp et e n , fi a bi l i t a t e i cost. Ni v e l u l c o n t r o l u lu i dep i nd e de si t u a i a sp ec i f i c . O i er a r h i z a r e o r i en t a t i v a a p l i c a i i l or a r arta astfel :


1 plic tir

a c h i z i i a i n f o r ma i i l o r r eg l a r ea i men i n er e a pa r a met r i l or dC c o n t r o lu l r es t r i c i i l o r i a l l i mi t el or o p t i mi z r i l o c a l e o p t i mi z r i d e i n s t a l a i i o p t i mi z r i d e c o mb i n a t e i ndu st r i a l e o p t i mi z r i d e p l a n i f i c a r e ec ono mi c

l a rg

l u cr u

moder a t r edu s i n st udi u

Mo d er n i z a r ea s i s t e me l or exi st ent e de au t oma t i z ar e a c ont r ol u lu i pr oc esel or t eh n o l i g i c e i mp l i c i n v est i i i c a r e u z ua l se a mor t iz ea z n 1 3 a ni , sau c hi a r ma i p u i n [ 4 2 J n c a z u r i exc ep i ona l e . L a i nst a l a i i l e noi a c e st e i nv est i i i r ep r ez i n t c c a . 1 3 % d i n i nv est i i a t ot a l a i nst a l a i i l or t ehno l og i c e [43]. A u t o ma t i z ar ea cu p r i nde 2 et a p e : c unoa t er e a st ru ct ur i i t ehnol og i c e a p r o c es u l u i c ar e s c o n d u c l a el a bor a r ea mode l u . u i ma t e ma t i c i i mp l em en t ar ea c o n t r o lu l u i nu mer i c c or esp u nz t or i n v eder ea opt i mi z r i i . n p r ez en t p en t r u c a u n si st e m de c ont r ol s p oa rt e at r i bu t u l de op t i mi z ar e" t r ebu i e s s a t i s f a c 2 c ondi i i : a ) s fi e c a p a bi l s . r eg l ez e au t oma t f u n c i o n a r ea i n s t a l a i e i p e ba z a m su r t or i l or cu r ent e i a i nt r r i l or cu c a r a c t er ec o n o m i c ( s p r e ex e mp l u , da c ob i n er ea p rodu su lu i B dev i ne ma i r ent a bi l dec t a lu i . 4 , s ma x i ma l i z ez e a ut oma t pr oduc i a l u i B n c ont u l lu i A); b) c o n t r o l u l d e r eg l a r e" t ra di i ona l s fi e nl oc u i t c u c ont r ol de su p er v i z ar e" n c a r e s i s t e mu l s posed e el e me nt e de dec i z i e su fi c i e nt e p ent ru a p oz i i o n a a r t t or u l a cu l u i de r eg l a r e c onfor m C er i n e i de op t i mi z a r e. P en t r u c o n c ep er ea , r ea l i z a r ea , a na l i z a p er for ma n e i , mbu n t i r ea c on t r o l u lu i i a o p t i mi z r i i pr oc es el or , c ol a bor ea z sp ec i a l i t i di n domen i i l e t eh n o l o g i e i p r o c es e l o r i a op er a i i l or de t ra nsf er di n i nst r u ment a r e i c ont r ol , d i n t eh n o l o g i a s o f t u l u i i a ha r du l u i , ma t e ma t i c i e ni et c . Ex p l o a t a r ea c el o r ma i mu l t e u ni t i noi se ba z ea z p e p rogr a m r i l i nea r e, c a r e, p r i n i n t er m ed i u l mode l e l or ma t em a t i c e de bi l a n u r i de ma t er i a l e i en er g i i , a j u st ea z a u t o ma t i z a t , n fu nc i e de dat el e de i nt r ar e, r a nda me n t el e i c o mp o z i i i l e p en t r u r ea l i z a r ea r ent a bi l i t i i ma xi me . n u lt i mi i a n i a c t ig a t p op ul a r it a t e r epr ez ent a r ea da t el or p ri n t a bel e d es f u r at e ( sp r ea d s h e et " ), n c ar e da t el e de i nt r ar e i de i e i r e, p ent ru fi e c a r e i n s t a l a i e , s n t ex p u se du p fl u xu l t ehnol og i c [40, 41]. Int r e av a nt a j e l e a c e s t o r r ep r ez en z r i f a de p rogr a ma r ea l i ne a r se me n i on ea z c l a r i t a t ea v iz u a l i s i mp l i t a t ea , p osi bi l i t a t ea de a u t i l i z a p ent ru mod el a r e or i c e ec u a i e , c u ex c ep i a ma t r i c e l o r ; de a pu t ea fi deser v i t de u n c a l c u l a t or p er sona l ; de a p r ez en t a f l ex i b i l i t a t e m r i t n op er a r e et c . Inc onv eni ent u l l or pr i nc ip a l c onst n f ap t u l c nu p er mi t ob i n er e a sol u i ei opt i m e, a c ea st a t r ebu i nd s fi e c a l c u l a t p e b az a d at el o r de i e i r e.

O u t i l i z a r e ex t i n s a c a l c u l a t oa r el or el ec t r oni c e n pr oi ec t a r e, l a di m en s i o n a r e i l a d es e n [ 4 4 ] , a c o n t r i bu i t n unel e c a z u ri l a r edu c er ea c ost u l u i c i p n l a 2 0 %. Pr i n a c ea s t a s- a s t i mu l a t ext i nd er e a el a b or r i i i a c a r a c t er i z r i soft u l u i [ 4 5 ] i s - a a c c en t u a t t en d i n a de a su bst i t u i mod el e fi z i c e p ri n mode l e g ra fi c e, c a r e s f i e d ep o z i t at e n m em o r i a c a l c u l a t or u lu i . Est e de m en i ona t c , c u t oat e a c e s t e p r og r es e, c o s t u l p r o i ec t r i i a c r esc u t da t or i t sofi st i c r i i sol u i i l or i n u m r u lu i m r i t d e v ar i a n t e c a r e t r ebu i e el a bor a t e p ent r u a cr e t e c o mp et i t i v i t a t ea l a o f er t a r e.
1.5. ASPECTE ECONOMICE

v S e v or p r ez en t a a sp ec t el e ec onom i c e a l e a c t iv i t i i mondi a l e n sec t oa r el e d e p r el u cr a r e a h i d r o c a r b u r i l o r ( ra fi n r i i , p et r oc hi mi e i pr el u cr a r ea g az el or , su b f o r m d e t a b el e n s o i t e d e c o m ent a r i i su ma r e ; se v or sc oa t e n ev i d en dat e p r i v i n d r a f i n r i i l e i , n f u n c i e de di sp oni bi l u l do i nfor ma i i , se vor i l u s t ra unel e a s p ec t e p en t r u r i l e cu i n d u s t r i e dez v ol t a t .
1.5.1. Pre ii 1 ieiuri lor

Fl u c t u a i i l e i mp r ev i z i b i l e i de pr op or i i f r pr ec ed ent a pr e u lu i i ei u l u i d u p 1972, a s o c i a t e cu a c el ea a l e p r e u l u i p rodu sel or di n i e i , si nt c or el a t e, n b u n p a r t e, c u c r i z a d e en er g i e i c u si t u a i a ec ono mi c mondi a l p r ec a r di n a c ea s t p er i o a d . I n f i g u r a 1.2 [57, 58, 63, 64, 65] est e r ep r ez ent a t a c ea st va r i a i e, di n c ar e se v ed e c p r e u r i l e o f i c i a l e a l e i ei u l u i Ara bi a u or ( c a l i t a t e de r ef e r i n ) n c o n d i i i f . o . b . - Ra s T a n u r a au c r esc u t n p er i oa da 19721981 de l a 2 l a 37 dol a r i / b ( b ar i l ) , c a a p o i n t r - u n i n t er v a l scu rt , 1985 1986, s se p r bu ea sc l a 13 14 dolari/b. I n a c e l a i t i mp , n t r e n oi em br i e 1985 i a pr i l i e 1986, pr e u l (f. o. b. Ro t t er d a m ) c el u i ma i s cu mp c ombu st i bi l , a l p et r ol u l u i r ea c t or , i a l c e l u i ma i i e f t i n c o mb u s t i b i l , a l p c u r i i cu 3,5% su l f, a sc z u t de l a 38 l a 23 i , r esp ec t i v de l a 23 l a 10 d o l a r i / b [58]. P en t r u a n e l eg e s em n i f i c a i a a c est or va r i a i i , est e de r ema r c a t c , n p er i o a d a a c c a . 2 d ec e n i i a n t er i oa r e l u i 1972, v ar i a i a pr e u lu i m edi u a l i e i u lu i i a l p r o du s el o r a f o s t d o a r d e o r d i nu l a c t ev a pr oc ent e p e a n. Di f er e n a i n t r e cu r b e l e 1 i 2 c l i n fi gu ra 1.2 r efl ec t i n ma r e pa rt e ef ec t u l i n f l a i ei d o l a r u lu i , i a r c ea d i n t r e c ur bel e 3 i 2 est e ma i a l e s p rodu s de sp ec u l a i i i c o n j u n c t u r a p i e i i ( r a p o r t u l d e p i a nt r e c er er e i ofer t ). Ri s c u l c o n t r a c t el o r p e t er men lu ng p e pi a a i e i u l u i i a p rodu sel or a f a v o r iz a t d ez v o l t ar ea a d o u p r oc ese de ma rk et i ng : t ra nz a c i i l e sp ot " c a r e au a t i ns 6 0 % d i n t ot a l c u t en d i n de c r e t er e i t r a nz a c i i l e p ri n t roc (. . ba rt er " ) c a r e p r i n r e e l e i n t er - i t r a n s n a i o n a l e, uneor i ext r em de c omp l ex e, c onst i t u i e a pr oa p e 25% d i n t ot a l . C d er ea p r e u l u i i ei u l u i di n u lt i mi i a ni a av ut dr ep t c ons ec i n , n a fa r de s t a g n ar ea i n v es t i i i l o r ( t a b el u l 1.7.) [53], o r edu c er e sev er a lu c r r i l or de c er c et a r e i d ez v o l t ar e 1 1 1 d o m en i u l c onv er si e i c r bu ni l or l a hi dr oc ar bur i , a l p r o s p ec i u n i l o r i ex p l o a t r i l o r p ent r u des c op er i r e a de noi sur se de p et r ol sau

435

p en t r u l r g ir ea c el o r ex i s t e n t e.
= 855 kg/m3, fob Ras Tanura) exprimat in dolari pe baril [57, 58, 63, 64, 65, 71] . preuri oficiale in dolari constani din 1973 ; 2 preuri oficiale n dolari cureni ; 3 preuri spot n dolari cureni.

r: '-rlul 1.7. Cheltuieli mondiale eu investl)lile l cu mentenanja estimate pentru industria de prelucrare a hidrocarburilor (IPH) [53]

435

**

1981

G, dolari/an 1985

1989

-sti{ii instalafii noi tal mondial : n care utilaje i materiale -pestifii mentenonf "-tal mondial n care utilaje i materiale eltuieli mondiale de exploatare (exclus materii -rime, retribuie, inginerie etc.) -eltuieli totale 34,4 17,0 13,6 5,5 22,6 11,3 13,7 5,7 24,0 12,0 16,3 6,9 68,0 108,3

C u c a r a c t er o r i en t a t i v s i nt t r ecu t e i n t a bel u l 1. 8 v a l or i l e c ost ur i l or sp e c i f i c e d e p r od u c i e i i n v es t i i i l e a f er ent e p ent r u i e i ur i l e ext r a se c l i n r eg iu ni c u n o s cu t e dr ep t . . c l a s i c e" , d i n r eg i u ni a dv er s e, ar c t i c e i t r op i c a l e, pr ec u m i p en t r u i ei u r i l e s i n t et i c e o b i nut e c l i n di v er se ma t er i i pr i me.


Tabelul 1.8. Costuri si investi]ii pentru producia Iifeiurilor, ha/ 1985 [ 8 ] Costuri de producie, dolari m3 Investiii kdolari/ (m3/zi)

Tileiuri din regiuni clasice" Valoare medic Orientul apropiat Recupcrri prin : combustie in silu injeefe cu abur injecie cu CO, . polimeri _ compui tensioactivi ifeiuri din regiuni adverse Regiuni marine, 200 600 m Regiuni arctice ieiuri extragrele Tileiuri sintetice clin : crbuni gaze naturale nisipuri bituminoase biomas 60160 60-160 60-190 60-130 120-310 60- 20 10- 20 130 190 350-630 250-440 250-380 310-630. 25 7 25- 50 3- 20 im 50-160 50-1130 60160, 60190' 100-190
*

160-280 160-280 190-250 500 - 750 440-630 310-440 380-630

S e ev i d en i a z v a l o r i l e foa r t e sc z ut e p ent ru pr odu c er ea i ei u l u i di n Or i e n t u l A p r op i a t ( 7 d o l a r i / m 3 ) , c a r e c or obor at e cu r ez erv el e enor m e i cu ma r ea c a p a c i t a t e d e p r o du c i e a a c est or r eg i u ni exp l i c pa l et a l a r g a j oc u l u i

435

" p r e u r i l o r c l i n u lt i m i i a n i . S e o b s er v d e a s em en ea c ost ur i l e ri di c a t e de p rodu c f i e a l e i e i u r i l or ob" i n u t e d i n r eg i u n i a d v er s e i p ri n r ecu p er r i sec u nda r e i t er i a r e. Asup ra i ei u r i l o r s i n t et i c e o b i n u t e c l i n c r bu ni , si ng ur el e da t e ob i nut e p e baz de r ea l i z r i i n d u st r i a l e p r o v i n d e l a i nst a l a i i l e SASOL ( Afr i c a de S ud), c a r e ar a t u n c o s t d e p r o du c i e d e 3 0 0 400 dol a r i / t i ei si nt et i c i o i nv est i i e de 55 0 600 dolari (t./an).' 1 . 5 . 2 . I n v es t i i i i a l t e c h e l t u i el i n t a b e l u l 1 . 7 . s n t t r ecu t e i nv est i i i l e mondi a l e a nu a l e [5 3] p ent r u i n st a l a i i n o i i p en t r u m en t e n a n es t i ma t e, p ent ru nt r ea g a i ndu st r i e de p r elu c r ar e a h i dr o c a r b u r i l o r , i a r n t a b el u l 1 . 9 [5 4] p e sec t oa r e, est i ma t e p ent ru 1989, n t a b el u l 1 . 1 0 [5 4 ] s n t p r ez ent a t e dat e est i m a t i v e 1989 p ent r u r ep ar t i i a c h e l t u i e l i l o r cu u t i l a j el e i ma t er i a l el e nec e sa r e p ent ru i nv est i i i i ment e na n . Es t e r ema r c a b i l c o n t r i bu i a r i di c a t a a p ar a t u ri i de m su r , c ont r ol i a u t o ma t i z a r e, a t t p en t r u i n v es t i i i noi ( 19%) c i t i p ent r u m ent e na n 06%)T cbelul 1.!). Repartiia cheltuielilor de investiii mondiale pe sectoare ale 11*11 [70] Estimri 1989, G dolari Sectoare Instalai i noi Mentenan Total

i ia fi nrii 'etrochimie* iaze naturale omp. sintetici

.......J '

10,6 10,3 2,4 0,7

67 7.8 1,8

17,3 18,1 4,2 0,7

Total

24,0

16,3

40,3

* Cnpr nde instal.it Ic din rafinrii, din combinate i din industria chimic. fa belul l.io. Repartiia cheltuielilor pentru utilaje i materiale (estlin. 1 >7) [54] % pe mondial Investiii noi Mentenan % pe mondial Investiii noi Mentenan

435

Conducte Ventile Vase Pompe Compresoare Agitatoare Motoare Schimbtoare cldur Construci i mecanicc Msur/control

11 4

-1 6

Electrice Cuptoare/cazane Rezervoare Izolri/refract. Vopsele Cldiri Maini manip. Scule Alte

10 8 4 .4 1 1

i5
1 4

7
8 8 2

_
2 3

_
2 4 7 100 5,9 1,9

6 12

8 10

_ _4 100 9,3 1,6

19

16

Total Total G dolari din care S.t'.A.

Consumul de energie in rafinriile din S.t'.A., 1981, -~82 Mtep

n t r e c h e l t u i el i s e ev i d en i a z est i m r i l e p ent r u a nu l 1987 p ri v i nd [5 4]: - p r ot ec i a med i u l u i i n i n d u s t r i a de p r elu c r ar e a hi dr oc a r bu r i l or (t a be l u l 1. 11).


Tubului l.ll. Cheltuieli mondiale 11*11 in legtur cu protecia mediului estimate pentru I9B7 ] 54] M dolari/an mondial S.U.A.

Aer Ap Sol, teren etc. Total :

j -

1 100 980 + 320 2 400


4

435

Obs. : Semnul arata cretere, iar scdere, fat de anul precede nt.

r i i (t a bel u l 1. 12).

Tabelul 1.12. Piaa de catalizatori solizi pentru rafinrii [54] estimaii 1986 (vezi l tab. 10.2)

M dolari/an Mondial Europa de "Vest S.U.A.

Clacare catalitic Hi drot ratri Reformare catalitic Hidrocracare 440 + 230- 70- 100 +

70+ 60 + 20 + 250 + 80 + 3010 + 60 +

Total : Catalizatori pentru petrochimie

840 + (1 160 + 100*) 1 500 (1 720*)

420 + 540

Obs.: semnul + arat cretere, iar _ scdere, fa de anul precedent. * Estimri 1989 [70].

p i a a S . U. A. p ri v i nd a di t i v i i p ent r u c ombu st i bi l i , exc l u sh t r u r i d i c a r ea c i f r ei oc t a ni c e a benz i n el or (t a bel u l 1. 13).


Tabelul 1.13. Aditivi pentru combustibili, estimai ii pentiu piaa Aditiv 1983 Inhibitor coroziune Antioxidani Stabilizatori termici Anticongelanti, promotori de curgere Al.i: detergeni, dezactivatori dc metale, antistatici etc. 35 37 Total: 89 91 22 19 67 S.U.A. f 54] kt/an (rotunjit) 1987 26 20 7 8

a c e i a p en

1992 29 22 8 9 40

108

P en t r u a p u t ea a c t u a l i z a , or i ent a t i v , c ost u r i l e ( i n dol a r i S. U. A. ), c ar e i nt er v i n i n c o n s t r u c i a r a f i n r i i l or , se p oat e ap el a l a t a bel u l 1. 14 [5 4]. Ast fel , de ex emp l u , c o s t u l A MC i n 1 9 8 5 er a de 1, 3 x 2, 15 = 2, 8 or i ma i r i di c a t , i n dol a r i cu r en i ( 1 9 85 ) , d ec i t a c el a d i n 1902.
Tabelul 1.14. Variaia indicilor de costuri pentru construcia rafinriilor din An curent An de baz ( = 100) Pompe, compresoare etc. Schimb de cldur Aparatur electric Maini cu combustie intern AMC Medie diverse utilaje i materiale corespunztoare manoper corespunztoare Indice de inflaie Nelson 1973 1962 1983 1973 S.U.A. [55J 1985 1973

156 176 116 130 271 172 213 274 130 146 141 227 200 226 244 211 197 219

pia a de cat ali z at or i p en t ru raf i n

30

435

n mo d a n a l o g nt ut i l i z a bi l i i ndi c i i el em en t e l or c l i n c a l c u l u l c ost u lu i de ex p l o a t a r e a r a f i n r i i l or , c onse mna i n t a bel u l 1. 15 . [5 5 ].


Tabelul 1.15. Variaia unor indici cu elemente de calcul ni costului de exploatare a rafinriilor din S.U.A. f 55] An curent An de baz ( = 100) Combustibil Retributii Investiii i mentenan Chimicale Indice Nelson rafinrie instalaii tehnologice 121 162 328 336 310 310 1973 1962 185 110 162 . 121 1983 1973 490 325 215 197 1985 1973 438 265 230 183

1 . 5 . 3 . Factorul de complexitate P r a c t i c , f i ec a r e c a p i t ol a su pr a pr oc ese l or t ehnol og i c e di n a c ea st l u cr a r e p r ez i n t d a t e a s u p r a c onsu mur i l or sp ec i f i c e de ener g i e. O or i ent a r e g ener a l se p o at e o b i n e a su p r a u nei nt r eg i ra fi n r i i p ri n c or el a r e a cu fa c t or u l de c o mp l ex i t a t e" ( FC ) , du p cu m se i l u st r ea z n fi gu r a 1. 3. [5 9]. n t a b el u l 1 . 1 6 s e ex emp l i f i c , p ent ru ra fi n r i i l e di n S . U. A. , c a l c u l u l FC [5 l i | l u n d c a b a z r a n d a me nt e l e med i i di n 1985 [60]. FC a l r a f i n r i i l o r di n ar a noa st r a fost de 5, 1 n 1960, 6,5 i n 1970 i 6, 8 n 1 9 8 0 [ 6 1 ] , p er i o a d i n c a r e c a p a c i t a t ea med i e a ra fi n r i i l or a cr esc u t a pr oap e de 3 ori.
ai

CD x:

uoo

1200 Fig. 1.3. Relaia ntre factorul de complexitate i consumul specific de energie al rafinriilor [59]. 2 U 6 8 10 12 14 16 Factor de

* a> 1 000c n

c _

800 60 0 400 20 0

complexitate

c u c

a ; QJ " O
(/ ) c o

I I

Tabelul 1 l'l. Calculul factorului ile complexitate [56] Instalaia Capacitate de prelucrare Factor de complexitate Baz: DA ^ i,Q0 (in volume raportate la materia prim) DA DV CT + RV Cocsare RC CC HC Hf i Ut Amestecare produse albe Total parial I Raportat la produse : I)A = 1,0 Alchilare Aromatice Izomerizare Fracionare gaze t'leiuri 0,06 0,022 0,013 0,06 0,016 11,0 20,0 3,0 1.2 3,6 1,00 0,40 0,12 0,026 0,23 0,33 0,07 0,54 0,80 Instalaie 1,00 1,60 2,0 5,5 5,0 5,5 6,0 2,0 0,5 Rafinrii 1,00 0,64 0,24 0,14 1,15 1,80 0,42 1,08 0,40 6,87 0,66 0,77 0,04 0,12 0,58"

Total parial 11 Total general (I+Il) 1985: 766 Mt [2,42 M/(m3/zi)] 2,17 9,04

BIBLIOGRAFIE
1.* * * Shell BricNng Service", 4, 1985, Hijdroearbon Processing, aug. 1986, p. 17. 2.Suciu G. C., Androuache N. si joncscu Al. I'nivcrsul tehnologiilor neconvenionale", Deva, 198:{, p. 131 146. 3.OH & Gas Journal, 28, 12, 1992, pag. 44. 4.* * * Oii and Gas ./., 3, 9, 1984, p. 38; Re. IFP, mai/iun. 1986, p. 319. 5. * * Anuarul Statistic al R. S. Romnia, 1985. 6.Willmon G. I., Al 12-lea Congres Mond al de Petrol, Topic 16, Houston 1987. 7.Roadirer E. R., Oii and Gas ./., 24, 2, 1986, p. <j:i i 1986, p. 111. S. H'.y de la Tour X a., Ren. IFP, sept/oct. 1986, si noiembi. dec. 1986. 9. * * * OU and Gas ./., 30, 12, 1985, p. 60. 10.13 World Euergy Confcrence, Cannes, oct. 1986, Survey of Energy Resources". 11.* + * Oii and Gas ./., 10, :j. 1986. p. 17. 12.Boy tic la Tour X .a., Ren. IFP, noembr./dec., 1986. 13.Tims, .1. M., 11-th WPG, I.ondon, 1986, P.l). 7/5. 14.Grupa, M. !,. .a., Oii and Gas ./., 10, 2, 19.SB, p. 101. * 1"). Smiitl D.. Oii and Gas ./., 24, 6, 1<)85. p. 95. 16. * * Ugdrocarbon Processing, aug. 1986, p. 17. 17.Picree, V. Ii., Logwinuk, A. K., Hijdroearbon Processing, sept. 1985, p. 75. 18.Haminershaib, If. t!., Shah, Ii. Ii.. Hijdroearbon Proc., iunie, 1985, p ,93. 19.Ristorius, .1. T., Oii and Gas ./.. 10, 6, 1985, p. 147. 20.Shaw, X. 1)., 11-th World Petr. Congress, I.ondon, 1983 Reniew I' per, 8. 21.Le Page, I. F., Davidson, M., Ren. IFP, ian., febr. 1986, p. 131. 22.Suciu G. C , Progrese in prelucrarea hidrocarburilor, Ed. Tehnic, Bucureti, 1984. 23.* * * Oii and Gas J., 19, 8, 1985, p. 16. 24 * * * OU and Gas J, 3, 1986, p. 25; 7, 4, 86 25.Andrews .!., The Economist, 1, 6, I98.r), p. 19. 26.* * * Oii and Gas J , 18, 3, 1985. 27 * * * Hijdroearbon Pi ocessiriy, iul. 1986, p. 15. 28.* * * Journal of Commerce, 30, 9, 1985, p. 6. 29.Baker, W. R Chemtech, apr. 1986.

435

Cirbett, A. R., Oii and Gas J., 18, 11, 1985 i 14, 10, 1985. 31 * * * Shell World, apr./mai, 1982, p. 22.. Oollege of Petroleum studies, Oxford, Anglia 1985, p. v-6. -. A., Hydrocarbon Processing, mai, 1986, p. 47. X . T.rs, W. J., OH and Gas J., 24, 3, 1986, p. 74. ' Oii and Gas J., 21, 2, 1983, p. 116. * Europ. Chem. Xews, 30, 10, 1985, p. 6. ~ ' ' ' Hxydrocarbon Processing, aug. 1986, p. 19. ** Oii Gas Journ., 18, 7, 1983, p. 66. *' * Hydrocarbon Processing, dec. 1986, p. 49. *:so:i, T. S., Hydrocarbon Processing, febr., 1985. : . J. R. Hydrocarbon Processing, oct., 1986. ' x Hydrocarbon Processing, feb. 1986, p. 41. ' * 1985, HPI-Market Data: Hydrocarbon Processing, dec., 1985. ~mons, Ii. L., Hydrocarbon Processing, dec. 1982, p. 53. j. -. W. K., Hydrocarbon Processing, febr., 1985. *' * Oii and Gas J., 17, 2, 1986, p. 74. C. P., 1986 NPRA Meeting, Los Angeles, S.U.A. -a B. V., AICE, New Dev. Olef. Tech., 6-10, 4, 1986, New Orleans, S.U.A. ".ry, J. H. .a., Oii land Gas ./., 2, 12, 1985, p. 128. ' ' ' Petroleum Times Prices Report, 15, 10, 1984. -Barnett, C., Journal of Commerce, 18, 3, 1985. - ' * * Jorunai of Commerce, .?30, 9, 1985, p. 6. * * Markct Data (Hydrocarbon Processing,) 1981, 1985, 1986, 1987. H ' ' * HPI Market Data (Hydrocarbon Processing), 1987. * * OH und Gas ./., 5, 5, 1986, p. 154. -r - ison, W. L., Oii and Gas J., 15, 9, 1976, p. 81. * * OPEC Bullet n. 1987. * OPEC Bulletin, iunie, 1986. ta L., .a., 10-th World Petroleum Congress, P.D. 10/4, Buc. 1979. rbett, K. A., Oii and Gas ,/., 24, 3, 1986, p. 71. Suciu G. C., Toma G., in : Suciu Gf, C., Progrese n Prelucrarea efectiv in prelucrarea hidrocarburilor, Ed. TehnicA, Bucureti, 1984. S.U.A., Pvatkin, A. M., 13-th World Energy Confcrence, London, oct. 1986, 1, 2, 2, 17. t i * * OPEC Bulletin. 1985. . Oii and Gas ./., 2, 7, 1984, p. 32, i 9.11.1992, p. 66. ** * Observ. OECD, iulie, 1986, p. 33. laddock, M. I., Oii and Gas ./., 3, 9, 1984, p. 60. ' Willman, G. J., 12-th WPC, 1987, Topic. 16. Masters, C. D. .a., 12-th WPC, 1987, Topic 25. ** * Problemes Economiques. Frana, nr. 1751/1982. ** * Hydrocarbon Processing, dcc. 1988, p. 70. * * Fr.cts and F gure OPEC Pi'blfcation, nocm. 1991, Giapli 2.

Ingineria prelucrrii hidrocarburilor od. 176

DISTILAREA ATMOSFERIC l N VID A IEIULUI

N. Cristescu i C. Cristescu

21.GENERALITI

Di s t i l a r e a at mosf er i c i n v i d a i e i u l u i r ep r ez i nt pr i ma et a p di n c a dr u l p r o c es el o r d e p r elu c r ar e c omp l ex a i ei u l u i . i e i u l es t e sep a r a t nt r - o ser i e de fr a c i u ni ngu st e c u l i m i t e de di st i l a r e b i n e d ef i n i t e: benz i n , p et r ol , mot or i n , p cu r n i nst a l a i a de di st i l a r e a t mo s f er i c i i n c ont i nu ar e n i nst a l a i a de di st i l a r e n v i d, de u nde r ez u l t f r a c i u n i d e u l ei u r i sa u di st i l a t e de v i d i un r ez i du u. Fr a c i u n i l e sep a r a t e c onst i t u i e ma t er i i p ri me p ent ru p roc es el e c a t a l i t i c e i t er mi c e d e p r elu c r ar e ul t er i oa r . A p a r at el e p ri nc i p a l e a l e unei i nst a l a i i de di st i l a r e s nt : c ol oa na de fr a c i o n a r e, cu p t or u l t u bu l a r , sc hi mb t oa r el e de c l dur , p omp el e i ap a r at ur a p ent r u p r o du c er ea v i du l u i . n c a dr u l c a p i t ol u lu i s nt t ra t at e p robl e me l e sp ec i fi c e a l e fr a c i on r i i i e i u l u i , a l e fl ex i b i l i t i i n op er a r e, a l e ra nda m ent el or i a l e c onsu mur i l or en er g et i c e. D e a s em en ea , s nt p r ez ent a t e a sp ec t e l e l eg a t e de dez e mu l si on a r ea i ei u lu i , et a p i mp o r t a n t n p r eg t i r ea i ei u l u i na i nt e de a fi su pu s di st i l r i i . n f i n a l s e p r ez i nt u n exe mp l u de c a l c u l de di me nsi ona r e t ehnol og i c a unei c o l o a n e d e d i s t i l a r e a t mor fer i c i a u nei c ol oa n e de di st i l a r e n v i d.
.i

22.DEZEMULSIONAREA IEIULUI
i e i u l b r u t l i v r at ra fi n r i i l or c on i n e nt ot dea u na i mpu r it i c a , : s r ur i , p r i s o l i d e , c o mp u i a i met a l el or , su l f i a p , c a r e pr ov i n di n z c m nt o da t c u o p er a i a d e ex t r a c i e i de ma ni p u l a r e a i ei u l u i . S r u r i l e s e g sesc di z ol v a t e n ap a emu l si o na t i n i ei sa u su b for m de c r i s t a l e f i n e i n su sp ensi e i s nt for ma t e i n c ea ma i ma r e pa rt e di n c l oru r de s o d i u ( c i r c a 8 0 %) i c l oru r i de ma g nez i u i c a l c i u [1]. I mp u r i t i l e di n i ei pot pr odu c e dep oz i t e p e t u bu r i l e sc hi mb t oa r e l or de c l d u r i n t ubur i l e c up t oa r el or , i a r c l oru r i l e de ma g nez i u i n ma i mi c m s u r c el e d e c a l c i u , n pr ez en a ap ei , l a t emp er a t u r i ma i ma r i de 130 C , se h i d r o l i z ea z f o r m nd IIC I c onfor m r ea c i i l or : Mg C l 2 + II 2 0 -> Mg( OH)C l + IIC I Mg( OII)C l + H 2 0 - > Mg ( OH) 2 + HC 1

38

A c i d u l c l or hi dr i c est e r esp onsa bi l de c or oz iu nea di n z ona de c ond ensa r e a i l o r d e l a c ol oa na de di st i l a r e at mos fer i c . C omp u i i org a no- met a l i c i Cu V, Ni , Cu , Fe, A s , c on i nu i n i ei , se r eg - i n p rodu se l e ob i nu t e di n pr el u c r ar ea p r i ma r i , n c az u l pr el u c r r i i i er i oa r e a a c est or a pr i n pr oc ese c a t a l i t i c e, a f ec t e a z v i a a c a t a l i z a t or i l or i ZL i r esc c onsu mu l l or . * S u bs t a n el e e mu l g at oa r e p r ez ent e n i ei p ot c ondu c e l a for ma r ea emu l - su > ? r d e t ip u l ( A U) sau ( U A). Modu l de for ma r e a a c est or emu l si i i i n- . r n a di fer i i l or fa c t or i a su pr a st a bi l i t i i l or a u fost st u di a t e n det a l i u Fa c t o r u l p r i n c i p a l a sup r a c i ' t i i a se a c i on ea z p ent r u a r edu c e st a bi l i - emu l s i e i es t e ag ent u l e mu l g at or . Ef ec t u l s u p oat e fi a ni hi l a t p ri n i n- r du c er ea u nu i emu l g a t or de t ip c ont r a r , dez emu l s i ona nt u l , c a n c az u l ap l i c r i i m et ode i de d ez emu l s i o n a r e c hi m i c , sau p ri nt r - o a c i u ne me c a ni c ex er - : t a su pr a fi l mu l u i d e emu l g t or c ar e p rot ej e a z pi c t u r i l e de ap , c a n i z u l p roc ed ee l or fi z i c e ( pr oc ed eu l e l e c t r i c , p ri n fi l t r a r e et c . ). 2 . 2 . 1 . Dez e mu l s i ona r ea c hi m i c D ez emu l s i ona r ea c hi mi c c onst n i nt r odu c er ea unu i emu l g a t or de t ip a t r a r c e l u i ex i s t e n t n i ei , dez e mu l si ona nt u l , nt r- o c a nt i t a t e st r i c t det er mi na t , c a r e c o n d u c e l a r ea l i z a r ea unei st r i de ec hi l i br u n c a r e nu se ma i r mea z ni c i u nu l d i n c el e d o u t ip ur i de e mu l si e A U sau U A, e mu l si a > ep a r ndu- se. C a n t i t a t ea o p t i m de dez e mu l si o na nt c e se i nt r odu c e p ent ru a - ^l i z a ef ec t u l de s ep a r a r e a e mu l si ei dep i nd e de t ip ul de dez emu l s i ona nt i e na t ur a emu l s i e i , s t a b i l i n d u - s e p ri n nc er c r i p ent r u fi ec a r e c a z n p ar t e. I n d u s t r i a l , dez emu l s i ona r ea c hi m i c se ni a i pr a ct i c l a noi n c a dru l -he l e l or d e ex t r a c i e a i e i u l u i . n c a d r u l r a fi n r i i l or se fol ose sc i nst a l a i i de dez emu l s i ona r e c hi m i c np i d , n s i s t e m n c h i s p e fl u xu l de pr el u c r ar e a i ei u l u i , c a r e l u cr ea z l a i r es i u ne i l a t emp er a t u r i n t r e 100 120 C . n fi g ur a 2. 1 est e pr ez ent a t : he ma u nei a st f el de instalaii [1].
28.
Apa

3
Ti te i

Titei dezemulsionat
la DA

a
L M

])
sSr at

de la rezerva Dezemulsionant

Fig. 2.1. Schema unei instalaii de dezemulsionare chimic : 1 prenclzitor de iei ; 2 . vas decantor de ap srat ; 3 pomp dozatoare pentru dezemulsionant.

435

2.2.2. De/p muls ion ar ea electric D ez emu l s i o na r ea el ec t r i c ( desa l i na r ea el e c t r i c ) s- a ext i ns n u lt i mu l t i mp r a f i n r i i d a t or i t si mp l i c i t i i i ec ono mi c i t i i . Ru p er ea f i l mu l u i de e mu l g t or di n ju ru l pa rt i c u l el or faz e i di sp er se se r ea l i z ea z p r i n a c i u nea u nu i c mp el ec t r i c p ul sa t or de na l t t ensi u ne. P a r t i c u l e l e de ap di n ma sa emu l si ei si nt neu t r e di n pu nc t de v eder e el ec t r i c . P l a s a t e nt r - un c mp el e c t r i c de c u r e fi t a l t er na t i v se p rodu c e o defor ma r e i o p u l s a i e a pa rt i c u l el or c u o t ensi on a r e a fi l mu l u i de e mu l g t or , duc n d l a c o n t op i r ea i dec a nt a r e a l or . P a r t i c u l e l e de ap nc r c at e p oz i t iv se dep l a se a z spr e el e c t r odu l neg a t iv c u o v it ez d a t de exp r esi a [1].
111
5EC

V=

. (2.1)

67rr

u n d e: c , es t e p ot en i a l u l el e c t r oc i n et i c pr odu s c nd si st emu l se a fl n mi c a r e; E g r a d i en t u l d e v ol t a j a l c mp u lu i el e c t r i c n c a r e se dep l a se a z g l obu l e l e de a p ; C c o n s t a nt a di e l e c t r i c a faz ei c ont i nu e ; rt v i sc oz i t a t ea fa z ei c o n t i n u e. Fo r a d e a t r a c i e di nt r e dou p i c t ur i de ap est e da t de r el a i a [2] : F =


(2.2)

n c a r e : F es t e for a de a t r a c i e di nt r e p i c t ur i , N ; K c onst a nt ; E g r a d i en t u l d e v o lt a j , V/ c m ; r ra z a pi c t u r i i , m ; s di st a n a di nt r e c en t r el e p i c t u r i l o r . D ez emu l s i o na r ea el e c t r i c se ap l i c nu ma i emu l s i i l or de t ip u l A U. d eo a r ec e l a e mu l si i l e de t i pu l U A c ondu c t i bi l i l a l e a e l e c t r i c est e a t t de ma r e n c t s e p r od u c e scu rt c i r c u i t ar ea e l e c t r oz i l or . n f i g u r a 2 . 2. se pr ez i nt sc he ma de fl u x a u nei i nst a l a i i de desa l i na r e el ec t r i c l a c ar e se a da ug i c a nt i t i mi c i de dez e mu l si o na nt . Desa l i na t oru l se p l a s ea z n f l u xu l de pr e nc l z i r e a l i e i u l u i l a 120 130 C .

435

iei desalnat

Apa sara- Fig. 2.2. Schema unei instalaii de desalinare electric : 1 desalinator ; 2 prenclzitor iei ; 3 rcitor pentru ap srat ; 4 transformator electric ; 5 van de amestec iei-ap.

Fa c t o r i i p r i nc i p a l i c ar e i nfl u en e a z desa l i n a r ea e l e c t r i c s nt : t emp er a - . 1 , v i s c o z i t a t ea i ei u l u i , g ra di ent u l de v ol t a j , c der ea de p r esi u ne p e v a na a m es t ec , c a l i t a t ea ap ei de i nj e c i e et c . Temperatura l a c ar e ar e l oc p roc esu l v ar i a z i nt r e 100 15 0T | 3J , fi i nd ' . nc i c d e c a l i t a t ea i ei u l u i i st a bi l i t a t ea emu l si ei . Cr e t er ea t emp er a t u r i i fav or iz ea z f e n o m en u l d e d c sa l i n a r e, deoa r ec e mi c or ea z v i sc oz i t a t ea fa z ei " i . ei i p er n t i t e o p r ec ip i t a r e ma i u oar a pi c t u r i l or de ap , c onfor m l eg i i lu i Mo k es :
p)g ( 2. 3) 18v ) . i d e: es t e v it ez a de sedi me nt a r e , m/ s; d di a m et r u l p ar t i cu l e i de ap , . ; d en s i t a t ea a p ei , k g/ m 3 ; p 2 den si t a t e a i e i u l u i , kg / m 3 ; g a c c el er a i a g r a v it a i o n a l , i n/ s 2 ; . 1 vi sc oz i t a t ea i e i u l u i , kg / m-s. n t a b el u l 2 . 1 est e pr ez ent a t va r i a i a v it ez e i de sed i m ent a r e a ap ei cu e mp er a t u r a p en t r u u n i ei g r eu [4].

Tabelul 2.1. Variaia vitezei do sedimentare eu temperatura Temperatur, C 93 121 149 Viscozitate, c^t 28 13 7,2 * Pentru un titei cu p {f = 0,965. 3,1
V

v<*>

2X B
XP

Gradientul de voltaj l a c ar e se r ea l i z ea z p roc esu l est e c up r i ns nt r e 1 000 i 2 0 0 0 V/ c m, f i i nd fu nc i e de t ensi u n ea cu r ent u l u i a l t er na t i v u t i l i z a t < 1 2 0 00- f- 40 000 V) i di st a n a di nt r e el ec t r oz i . C a n t i t a t ea d e a p i i mp ur i t i di n i e i sc a de o da t c u cr e t er ea l.o g r a d i en - t u l u i d e v olt a j ( fi g . 2. 3. ) [4]. 0. Cderea de presiune pe vana de amestec. Va na de a m est ec ar e r olu l de a 9 d i s p er s a a p a d e sp l a r e i n i ei u l c e i nt r i n r ea l i z nd 0. desa l i na t or , s o l u b i l i z a r ea c l oru r i l or exi st e nt e i n i ei i l or . Cr e t er ea 8 di l u ar ea c d er i i d e p r es i u ne p e v a n , u z ua l nt r e 0.5 v 0. 2 ba r c r e t e di sp er si a a' 7 p i c t u r i l o r d e ap .

a E 0. 6 0. 5 0. 4 0. 3

41
i

C L a

0. Fig. 2.3. Variaia coninutului de ap + 2 0.impuriti cu gradientul,v/ voltaj. Grodieni de voltaj de 1 cm

Calitatea apei de injecie. Apa de i nj e c i e t r ebu i e s fi e c i L ma i c ur a t , i de a l a r f i s s e i n t r o d u c a p dem i ner a l i z a t sa u c ond ens de a bu r , da r a c e st e a s nt s c u mp e. C a n t i t a t ea va r i az nt r e 4 8% v oi . fa de i ei , n fu nc i e de c o n i n u t u l d e s r u ri i de c a l i t a t ea i e i u l u i . S e u t i l i z ea z c u bune r ez u l t a t e a p a st r i- pa t de H. , S i NH 3 de l a i nst a l a i a de s t r i- p a r e a ap el or uz at e di n c a dr u l ra fi n r i i l or [5 ], cu l i mi t a r ea c onc ent r a i ei d e a mo n i a c l a 5 0 100 pp m a st fe l nc t s nu c r eez e pr o bl em e de c or oz i u ne i d ep u n er i n ec h i p a ment el e de c ond ensa r e i r c i r e de l a v i r fu l c ol oa ne i DA.

435

Schimbarea compoziiei apei de splare dup trecerea prin dcsalinat este dat in tal*Iul 2.2.
Tabelul 2.2. Schimbai** mmpoil||*l apei dr ln)*r|le, dup* Irrrrrra prin dmalinalnr Denumirea pH CI . ppm S". ppm S msurat ca (NH,),S. ppm Ap de injecie la desa linator Ap rflurnt de la desalinator 8.5 9.3 37 588 1 178 345 1 760 630

Realizarea industrial a procesului de desalinare variaz funcie d tipul desalinator : vas cilindric vertical, orizontal sau vas sferic. In uiti mul timp s-a extins sistemul cu vase cilindrice orizontale de la capacit de cca. 1 500 t/zi pln la 30 000 t/si pe un singur vas desalinator, diametrul variind intre 3 4,4 m iar lungimea de la 648 m. In figura 2.4 este prezentat un vas desalinator orizontal cu amenajrile interioare. La stabilirea mrimii vasului se ine seam de aria transversal la linia de centru, de timpul de staionare pentru iei i de timpul de staionare pentru ap. Pentru aceeai arie transversal la linia de centru, timpul de staionare poate fi crescut mrind diametrul vasului (tabelul 2.3) (4). Vasul cu diametrul
Tabelul 2.3. freflcrra timpului dr talooair In funriir dr dlamrlrul tasului Denumirea Vas de (0x1) 3 m x Vas de (0x1) 3,6 m x 15 18 m m Aria transversal A la linia de crntru. m* Volumul pentru tltel. m Volumul pentru apA. m* Fig 2.4. Desalinator 54 133 26
>

160 35

electric or i z ont a l 1 intrarea ieiului ; ieiului ; 3 electrozi . 4


2 ieirea

rte . ;> intrarea apei pentru splarea nmolului . 6 izolatori . 7 hme de inalt voltaj ; H

ieirea apei t-

transformator electric; II

pentru ruvel de interfa . 9 racord al supapei do siguran . 10 alarm (scurgere


ulei); 12

transrmtor

(vapori); 13 buc inalt voltaj . 14 suport fix . 15 suport mobil

a l a r m

e 3 , 6 m a r e u n t i mp de st a i ona r e p ent ru i e i c u 20% ma i ma r c , i a r p ent r u a n

43
i

c u 3 4 % ma i ma r e fa de c el c u di a m et r u l de 3 m. T i mp u l d e s t a i ona r e n va s p ent r u i ei est e c up ri ns nt r e 20 -25 mi n, i a r t i mp u l d e s t a i o n a r e nt r e el ec t r oz i de 1, 1 1, 5 mi n. n fu n c i e de c on i nu t u l de s ru r i i i mp ur i t i a l i e i u l u i , desa l i n a r ea el ec t r i c s e r ea l i z ea z nt r- o t r ea pt ( fig . 2. 2) sa u n dou , t r ei t r ept e s u c c es i v e. G r a d u l d e des a l i na r e est e de 80 90% nt r- o si ngu r t r ea p t i de 95 9 9 % n d ou t r ep t e. n t a b el u l 2 . 4 est e pr ez ent a t ef i c a c i t a t ea desa l i n r i i nt r - o t r ea p t i n d o u t r ep t e [ 2 ] . >
belul 2.4. Eficacitatea desalinrii in una i dou trepte, pentru un Hei cu pjs5 = 0,832 Analiz iei iei desalinat ntro singur treapt iei desalinat In dou trepte

>iruri (ca NaCl), ppm lenu uscat, ppm Analiza cenuii prin spectrografie de emisie, ppm Fe Ni V Ca Na

230 373

13 100

<3 94

2,75 12,80 1 22,50 6,70 110,00

0.67 13,70 15,40 0,80 9,00

0,13 11,40 11,00 <0,50 <0,40

i e i u r i l e p r i mi t e n r a fi n r i e c on i n nt r e 300 800 p pm s r ur i i -0, 25 0 , 3 % v o i . a p i i mpu r i t i . P r i n t r a t ar ea nt r - o si ngu r t r ea pt c on i nu t u l de s r ur i sc a d e l a c c a . 30 8 0 p p m, i a r ap a i i mpu r it i l e l a ma i pu i n de 0, 1% voi . n c a z u l n c a r e est e nec es a r t r at a r ea l op su l u i mp r eu n c u i ei u l n d es a l i n a t o r , c a n t i t a t ea l op su lu i t r ebu i e l i m i t a t l a 2 3% voi , i a r pu nc t u l de i n j ec i e a l a c e s t u i a t r ebu i e s fi e si t u a t du p v a na de a m est ec , p ent ru a se ev i t a f o r ma r ea emu l s i i l or st a bi l e. L a p r el u c r ar ea i e i u r i l or gr el e ( p| t = 0, 940 0, 982) [3, 6] est e nec e sa r s s e i a u n el e m s u r i c a : di l u ar ea cu i e i ma i u or sa u benz i n de DA, c r e t er ea t i mp u lu i d e d ec a nt a r e, r edu c er e a g ra du l u i de a m est ec a r e, m r i r ea c a n t i t i i de. d ez e mu l s i o n a t , c r e t er ea t emp er a t ur i i , ut i l i z ar ea a dou sau c hi a r a t r ei t r ept e d e d es a l i n a r e, p ent ru a men i n e efi c a c i t a t ea p roc esu l u i . C o n s u mu r i l e de u t i l i t i i c hi m i c a l e p ent r u o i nst a l a i e de desa l i na r e el e c t r i c a i e i u l u i nt r- o si ngu r t r eap t s nt : En er g i e el e c t r i c 0, 07- 0, 09 k\ Vh/ t A p d e i n j ec i e 4 8% v oi . D ez emu l s i o na nt 5 10 pp m P en t r u m r ir ea efi c a c i t i i i nst a l a i i l or de desa l i n a r e el e c t r i c , se r ea l i z ea z i n t r o d u c er ea a mest ec t oa r el or c u j et [7] l a i nst a l a i i l e exi st ent e , sa u s i s t emu l BI L EC T R IC " cu t r ei el ec t r oz i [8] l a c a r e a r i a e l e c t r oz i l or est e u n f a c t o r ma i i mp or t a nt dec t t i mpu l de st a i ona r e nt r e el ec t r oz i . n r a f i n r i i l e moder n e c u gr ad de c omp l exi t a t e r i di c a t , se c er e r edu c er ea c o n i n u t u lu i d e s r ur i a l i e i u l u i l a ma i p u i n de 3 pp m, c hi a r su b 1 p pm, p en t r u a r ed u c e f enom en el e de c or oz iu ne n c a dru l i nst a l a i i l or DA i p ent r u a

435

p r o t ej a c a t a l i z a t or i i i nst a l a i i l or di n av a l .
2.3. DISTILAREA ATMOSFERIC

P r i n d i s t i l a r e a at mosf er i c se r ea l i z ea z sep a r a r ea i e i u l u i , du p nc l z i r e i v ap or i z ar e, nt r- o ser i e de fr a c i u ni ng u st e (benz i n , p et r ol , mot or i n ) i r ez i du u , c e c o n s t i t u i e ma t er i i p ri me p ent ru o ser i e de p roc ese de pr el u cr a r e u lt er i o a r . A st f e l fr a c i a de benz i n u oar C 5 70 C p oat e r epr ez ent a ma t er i e p r i m p en t r u i n s t a l a i i l e de pi r ol i z , ob i n ndu - se hi dr oc ar bur i pu re C 2 , C 3 , C ; I , u t i l i z a t e l a f a b r i c a r ea unor pr odu se c hi mi c e v a l or oa se. Benz i na gr ea (fr a c i a 70 1 7 0 C o b i n u t dup st a bi l i z a r e i fr a c i ona r e c onst i t u i e ma t er i a p ri m p ent ru a l i me n t a r ea i n s t a l a i i l or de hi dr ofi na r ea benz i ne i i de r efor ma r e c a t a l i t i c . Fr a c i i l e d e p et r ol i mot or i n , dup hi dr ofi na r e, si nt ut i l i z a t e l a fa br i c a r ea c o mb u s t i b i l i l o r p ent ru t ur bor ea c t oa r e, r esp ec t i v mot oa r e di es el . De a sem en ea , el e p ot c o n s t i t u i ma t er i i pr i me p ent r u i nst a l a i i l e de pi r ol i z . P c u r a es t e t r i mi s l a i nst a l a i i l e de di st i l a r e n v i d. Inst a l a i i l e DA r e p r ez i n t d i s p ec esu l de ma t er i i pr i me n c a dru l unui c omp l ex p et r oc hi mi c . C a r a ct er i s t i c i l e de c a l i t a t e i ra nda m ent el e pr odu sel or ob i nu t e di nt r -u n i e i d at ( d en s i t a t e, i nfl a ma bi l i t a t e, v i sc oz i t a t e, c ur b de di st i l a r e et c . ) dep i nd d e mo du l d e o p er a r e a l i nst a l a i i l or DA, p ut nd fi u or r eg l a t e sau modi f i c a t e. n t a b e l u l 2. 5 se i ndi c ra nda m ent el e n pr odu se de o a nu mi t c a l i t a t e o b i n u t e n t r - o i nst a l a i e DA di n dou t ip ur i de i e i u r i .
Tabelul 2.5. Randamente n produse de distilare atmosferic Denumirea produsului Interval de tiere PRF, C % gLPG (C3 + C4) Benzin uoar Benzin grea Petrol Motorin uoar Motorin grea Pcur Total: Pis % mas 1.8 0,655 0,717 0,793 0,838 0,875 0,956
-

iei Arabian uor pil = 0,850

Ti tei Iranian pi! = 0,869

PlS

_
C5-70 70 180 180-240 240-340 340-360 360
-

1,5 5,2 15,8 10.3 18,0 3,5 . 45,7 100,0

3,7 16,4 9,2 16,5 3,0 49,4 100,0

0,660 0,750 0,810 0,850 0,880 0,971


-

I n s t a l a i i l e DA si nt pr oi ec t a t e p ent r u un a nu mi t t i p de i e i , dar el e p ot . f u n c i o n a i p e a l t e t ip ur i ob i n ndu - se i ns a l t e ra nda m ent e i c a l i t i a l e p r o du s el o r . P en t ru a c e l a i i ei el e pot fu nc i ona , cu fl exi b i l i t a t e de l a 60% p n l a 1 1 0 1 2 0%, di n c ap a c i t a t e, a c e a st a dep i nz nd, n g ener a l , de na t u ra i e i u l u i , a mo d u l u i de p roi ec t a r e i a sol u i i l or c onst ru ct i v e a l es e. Fu n c i e d e na t u ra i c a l i t a t ea i ei u l u i p r elu c r at i nst a l a i i l e DA a u fost r ea l i z a t e c u o c o l oa n , cu dou c ol oa ne , cu va por iz a t or i o c ol oa n sa u cu ma i mu l t e c o l o a n e [ 1 ].

45
i

LElhNDA | C ] Temperat ura

Presiune

2.5. Schema unei instalaii de distilare atmosferic a ieiului : l _ coloan de distilare ; 2 coloan de stripare ; 3 coloan de stabilizare a benzinei ; 4 coloan zero ; 5 cuptor ; ti vas de reflux al coloanei DA ; 7 vas de reflux al coloanei de stabilizare ; 8 vas de reflux al coloanei zero ; 9 desalinator ; 10 condensator cu aer ; 11 condensator cu ap; 12 rcitar cu ap; 13 schimbtoare de cldur; 14 rcitoare cu aer ; 15 pompe. Legend AMC-uri : TC temperatur reglat ; PC presiune reglat ; FC debit reglat ; LC nivel reglat

n f i g u r a 2 .5 est e p r ez ent a t sc he ma de fl u x a u nei i nst a l a i i de di st i l a r e a t mo s f er i c cu c ol oa n u ni c i , c a a l t er na t i v , cu c ol oa n z er o, c a r e i nc l u de i p ar t ea d e s t a b i l i z a r e a benz i ne i u oa r e. S e c o n s t r u i es c i n t a l a i i i DA cu o si ng ur c ol oa n , a v nd i n v eder e ec o n o mi i l e d e ma t er i a l e i u t i l i t i c e se r ea l i z ea z , p r ecu m i c ost u r i l e de exp l oa t ar e ma i s c z u t e. I n s t a l a i i l e c u va por iz a t or i o c ol oa n a u fost modi fi c a t e, va por iz a t or u l f i i n d p l a s a t n f l u xu l t ehnol og i c dup desa l i n a t or , i nt er c a l a t n t r enu l de pr e n c l z i r e a l i ei u l u i . C r it er i u l d e fu nc i ona r e a l unei i nst a l a i i DA est e dat de modu l de sep a r a r e a l fr a c i i l o r , c a r a c t er i z a t p ri n dec a l a j ( ga p, i n i nt erv a l u l 5 95 % ST AS p ent r u d o u fr a c i u n i v ec i ne . n t a b e l u l 2 . 0 s nt nsc r i s e v a l or i l e p ri v i nd dec a l a j e l e c eru l e p ent r u o s ep a r a r e b u n n t r e dou fr a c i u ni [9].

435

Tabelul 2.fi. Criteriul de separare pentru produsele de DA Separarea (5-05%) Decalaj, C

Benzin uoar benzin grea Benzin grea petrol Petrol motorin uoar Motorin uoar motorin grea

+ 11- + 16 + 141-28 0-+ 6 0_+ 6

C a p a c i t at ea i nst a l a i i l or v ar i a z de l a c c a . 0, 5 Mt / a n p n l a 10 MT / a n p e o s i n g u r l i n i e de p r elu c r ar e. Pent ru c a p a c i t i de pr el u cr a r e ma i ma r i , se u t i l i z ea z ma i mu l t e l i ni i pa ra l e l e de c ap a c i t i modu l a t e. 2 . 3 . 1 . Coloane de distilare C o l o a n a d e di st i l a r e a t mosfer i c est e ap ar a t u l pr i nc ip a l di n c a dru l i nst a l a i i l o r DA , i n fu nc i e de modu l de di m en si o na r e i de r ea l i z a r e c onst ru ct i v a a c es t e i a d ep i n d e c a l i t a t ea pr odu sel or ob i nu t e. C o l o a n a DA s nt ec h i p a t e cu t a l er e cu c l op e e i , sa u c u c l a p e i , nu m r u l l or v ar i i n d n fu n c i e de sort i m ent u l p rodu sel or c er ut e. In t a bel u l 2. 7 [9] est e da t n u m r u l d e t a l er e r ec oma nda t e p ent r u sep a r a r ea fr a c i u ni l or nt r - o c o l oa n de d i s t i l a r e a t mo s f er i c cu st r ip a r e de a bur . C ol oa ne l e DA s nt ec h i p a t e cu 40 44 d e t a l er e d e f r a c i ona r e i 4 8 t a l er e de st r ip a r e a p c ur ei , di s t a n a nt r e t a l er e f i i n d cu p r i n s n t r e 5 00 800 mm. C der e a de p r esi u ne p e
Tabelul 2.7. Numrul de talere necesare Intre prizele de produse ale coloanei de distilare atmosferic Separarea Numr de talere Benzin uoar benzin grea Benzin grea petrol Petrol motorin uoar Motorin uoar motorin grea Zon vaporizare primul taler de culegere Seciuni de stripare cu abur sau reboiler
%

6-8 6-8 4-6 4-6 3-4 4

t i n t a l er c u c l a p e i est e. c u pr i ns nt r e 5 8 mm Hg . n u lt i mu l t i mp , se t i nde s p r e c o mb i n a i i de t a l er e cu c l a p e i i st r at ur i de ump lu t u r [10] de di fer i t e t i p u r i c o n s t r u ct i v e, g l i t sc h gr id' \ , . Koc h fl ex i gr i d" , , . Koc l i fl ex i p a c" , r ea l i z i n du - s e m r i r ea c a p a c i t i i de p r elu c r ar e a c ol oa ne l or . C a l i t i l e f r a c i i l or ob i nu t e di n c ol oa na DA pot fi modi fi c a t e, a c i on nd a s u p r a t emp er a t u r i l or p e t a l er el e de c u l eg er e , p ri n modi fi c a r ea c a nt i t i i de r ef l u x i n t er n , c o r obor a t e c u va r i a i a r efl u xu r i l or r ec i r c u l a t e sau a r efl u xu r i l or s u br c i t e n c a z u l c ol oa n el or de t i p A sa u R [9, 11]. Or i c e mo d i f i c a r e n c a l i t a t ea u nu i pr odu s l a t er a l du c e l a modi fi c r i i n c a l i t a t e a p r o du s u lu i de dea su pr a sa u de su b a c est a . C a l c u l u l t emp er a t u r i l or de cu l eg er e a fr a c i i l or , ba z at p e cu r bel e de di st i l a r e a l e p r o d u s e l or ( PRF, S TAS, VE) i p e r el a i i l e de bi l a n ma t er i a l i t er mi c s e f a c e du p met odo l og i a i ndi c a t n det a l i u n l i t er a t u r a fl , 9, 11] i va fi p r ez en t a t l a s f r i t u l a c est u i c ap i t ol . C o n d i i i l e d c l u cr u uz u a l e p ent ru c ol oa n el e de di st i l a r e a t mosf er i c s nt a r t a t e n f i g u r a 2. 5. Ni v el u l de pr esi u ne di n va su l sep a r a t or a l c ol oa n ei , det er mi n a t d e t emp er a t u r a a g ent u lu i de r c i r e ut i l i z a t i de c on i nu t u l de p r i u oar e a l i ei u l u i p r el u cr a t , det er mi n p r esi u nea p e nt r eg si st emu l de di st i l a r e. S e

47
i

u t i l i z ea z s i s t e mu l c u p r esi u ne sc z u t de 0, 1 0, 2 a t n va su l sep a r at or , ma i a l es n c a d r u l i nst a l a i i l or c u c ol oa n z er o sau c a r e p r elu c r ea z i e i u r i ma i g r el e cu c o n i n u t sc z ut de g az e i benz i n , c ee a c e c ondu c e l a niv e l e de t emp er a t u r i ma i c obor t e p e t a l er e l e de cu l eg er e a l e fr a c i i l or , l a t ra nsf er u l c u p t o r u l u i i i mp l i c i t l a un c onsu m ma i sc z u t de c ombu st i bi l . n c a z u l i n s t a l a i i l or cu c ol oa n u ni c de di st i l a r e c a r e p r el u cr ea z i e i ur i u o ar e, s a u a l i nst a l a i i l or n c a r e c onden sa r ea n va su l sep a r a t or e pa r i a l , g az el e u r m n d a fi a sp i r a t e de u n c omp r esor , se l u cr ea z l a p r esi u ni de 0,5 0, 8 a t n v a s u l s ep a r a t or i 1, 3 1, 6 at p e c ol oa na de di st i l a r e. n a c es t c a z , t emp er a t ur i l e de p e t a l er e l e de cu l eg er e a fr a c i i l or i de l a t r a n s f er u l c u p t o r u l u i s nt ma i r i di c a t e ( t emp er a t u r a de t ra nsf er , est e de 35 0 3 6 0 C ) , d et er mi n nd un c onsu m ma i ma r e de c ombu st i bi l . D eo a r e c e i ei u l i pr odu sel e ob i nut e s nt u n a m est ec de n c omp onen i cu p u n ct e d e f i er b er e di fer i t e, cr i t er i u l de sep a r a r e a l unei c ol oa n e de DA nu poa t e f i ap r ec i a t p r i n p ur it at e sa u g ra d de r ec up er a r e a c omp on ent u lu i , c a n c az u l s i s t emu l u i b i n a r sa u a l si st e mu l u i cu un nu m r mi c de c omp onen i . Pent ru a p r ec i er e a c r i t er i u lu i de sep a r a r e se ut i l i z ea z no i u ni l e de v ol a t i l i t a t e, d o m en i u l d e f i er b er e i gr adu l de sep a r a r e nt r e dou fr a c i u ni a di a c ent e. C u r b a S T AS defi n e t e, n g ener a l , v ol a t i l i t a t ea fr a c i e i i est e u z ua l u na d i n s p ec i f i c a i i l e c he i e p ent ru pr odu sel e ob i nut e di n c ol oa na a t mosfer i c . A l d o i l ea t er me n, dec a l a j u l (5 95 ) def i ne t e gr adu l de sep a r a r e nt r e dou f r a c i u n i v ec i n e . Decalaj ( 5 - 9 5 ) = (/ 5% greu - t 95 % uor) S TAS P en t r u c a l c u l a r ea dec a l a j u l u i nt r e dou fr a c i u ni v ec i ne ob i nu t e n c o l o a n a DA s e u t i l i z ea z c ur bel e l u i Pa c k i e [9], c ar e i au n c onsi d er a r e ra p or t u l d i n t r e s ar c i n a d e l i c hi d i c ea de v ap or i ( m su r at c a l i c hi d i n c ondi i i l e de 1 5 ,5 C , n u m r u l de t a l er e r ea l e i nt r e c el e dou z one i di fer en a de t emp er a t ur l a 5 0 % S T AS n t r e p rodu su l gr eu i r est u l p rodu sel or ma i u oa r e. C o r ec t a r ea i nfl a i na bi l i t i i p rodu sel or l a t er a l e i a p cu r ei se r ea l i z ea z a c i o n n d a s u p r a c a nt i t i i de a bu r de st r i p ar e da t n st r i p ar e i l a baz a c o l oa n ei . C o r ec t a r ea i n f l a i na b i l i t i i est e ur ma t de modi f i c a r e a i ni i a l u l u i pr odu su l u i r es p ec t i v . n f i g u ra 2. 6 est e ar t at v ar i a i a pr oc ent u l u i st r ip a t i n
1 Motorina 1 Pcur fi? t rol 1

1
ina

28 56 81 112 HO 168

Abur de stripare ,kq abur/m^ lichid stripat

Fig. 2.6. Necesarul de abur pentru striparea produselor de Ia DA.

f u n c i e d e c a n t i t a t ea de a bur de st r ip a r e [9] p ent r u p roduse de DA i p c ur . C a n t i t a t ea d e a b ur de st r ip a r e va r i az nt r e 15 28 k g a bu r/ m 3 de pr odu s l i c hi d s t r ip a t . C a n t i t at ea t ot a l de a bu r de. st r i p ar e da t est e c up ri ns nt r e 1, 6 2, 6%

435

ma s f a d e i e i u l sup us fr a c i on r i i nt r- o i nst a l a i e DA. C r e t er ea a bur u lu i d e st r ip a r e es t e c ont r a ba l a nsa t de r edu c er ea t emp er a t ur i i z one i de v ap or i z ar e s a u d e c r e t er ea sa r c i ni i de c l dur a r efl u xu r i l or . C a l c u l u l d i a met r u l u i c ol oa ne i de fr a c i ona r e DA se fa c e ut i l i z nd r el a i i l e s p ec i f i c e [ 1 2 , 1 3 ) p ent ru di fer i t e t i pu ri de t a l er e cu c a r e s nt ec h i p a t e c ol oa n el e D et er m i n a r ea di a m et r u lu i c ol oa ne i se fa c e i n fu nc i e de sa r c i ni l e de v ap or i i d e l i c h i d , p r ecu m i n fu nc i e de pr op ri et i l e fl u xur i l or ( densi t a t ea , v i z c oz it a t e, t en s i u n e su p er fi c i a l ), n c ondi i i l e de t emp er a t ur i de pr esi u ne di n z o n el e c o n s i d er a t e. Vi t ez a va por i l or n sec i u nea l i ber a c ol oa ne i est e cu pr i ns n t r e 0 , 8 1 , 0 m/ s n z ona sa r c i ni i ma xi m e de v ap or i . Pent r u c a p a c i t i ma r 1 de p r elu c r ar e s - au c onst r u it c ol oa n e DA c u di a met r u l de 10 12 m i n l i mi de 5 0 5 5 m. 2 . 3 . 2 . Cu p t o ar e C u p t o r u l p ent ru nc l z i r ea i va por iz a r ea i ei u l u i est e u n ap a r at de i m p or t a n ma r c n c a dr u l i nst a l a i e i DA, a t t di n pu nc t de v eder e a l c ost u l u i (15 2 0 % d i n i n v es t i i a t ot a l a i nst a l a i ei ), c i t i di n pu nc t de v eder e a l c on s u mu l u i d e en er g i e (75 88% di n c onsu mu l ener g et i c a l i nst a l a i ei ). C a f o r m p o a t e fi c i l i ndr i c v er t i c a l , t ip c a bi n sa u p ar a l e l i p i p edi c v er t i c a l . C el e p a r a l e l i p i p ed i c e v ert i c a l e s nt c el e ma i u z ua l e i pot fi cu o c a m er sa u d o u c a mer e d e ar der e, cu ser p ent i n de nc l z i r e a ez a t su b di f er i t e for me, p en t r u a r ea l i z a o si mp l sau o du bl expu ner e fa de ar z t oar e, a v nd sa r c i ni t er mi c e d e l a Mk c a l / h p n l a 100 Mk c a l / h [14, 15 ]. T en s i u n i l e t er mi c e s nt cu pr i nse nt r e 10 000 14 000 kc a l / m 2 - h p ent r u z o n a d e c o n v ec i c pr odu s i 27 000 35 000 kc a l / m 2 - h p ent r u z ona de r a di a i e .
Fig. 2.7. Variaia punctului de rou al gazelor de ardere n funcie de coninutul n sulf al combustibilului lichid.

P en t r u z o n a d e c onv ec i e sup ra nc l z i r e a bur , va l or i l e si nt de 8 000- ^- 10 000 k c a l / m- - h . P en t r u t u bu r i l e cu expu ner e du bl n ra di a i e t ens i u nea t er mi c v ar i a z i n t r e 4 5 000^- 50 000 k c a l / m 2 - h. P r o b l e me l e de c or oz iu ne i de dep u ner i , c a r e ap a r n z ona r ec e a c onv ec l i ei l a ar d er e a c ombu st i bi l i l or su l fur o i (fi g , 2. 7) [16], da t or i t p unct u lu i de r ou a c i d r i d i c a t i a c ompu i l or cu va na di u i sodi u c a r e for mea z oxi z i du bl i c u p u nc t e d e t op i r e j oa se ( c c a . 60065 0 C ), se ng l obe a z fi er u l , l i mi t ea z r a n d a me n t u l c u p t oa r el or .

49
i

S t u di i l e r ec ent e i cu c er i r i l e t ehnol og i c e a c t ua l e au p er mi s c r e t er ea ra n d a m en t u l u i cu p t o ar el or l a 90 92% c hi a r j n c az u l u t i l i z r i i u nor c ombu st i bi l i s u l f u r o i , p r i n i nt r odu c er ea a di t i v i l or de c ombu st i e i r ec up er a r ea ma xi m de c l d u r d i n g az el e de ar der e c e i e s di n c onv ec i e, pr i n g ener a r ea de a bur de m ed i e p r es i u n e s au j oa s pr esi u ne, pr i n pr e nc l z i r ea a er u lu i p ent r u c ombu s t i e n p r e n c l z i t o a r e de t ip r eg ener a t i v (L yu ng st r om) sa u r ec u p er at i v [113]. S e f o l o s e t e d e a s e me ne a si st e mu l de r ecu p er ar e a c l dur i i pr i n i nt er m ed i u l unu i f l u i d p u r t t o r d e c l du r , C a r e est e u t i l i z a t a p oi l a p r e nc l z i r ea a er u lu i [14, 1 7 ] . Ut i l i z a r ea unor ma t er i a l e r ez i st e nt e l a c or oz iu ne ( ev i di n t it a n, st i c l s p ec i a l d e b o r o s i l i c a i , t efl o n) | l l ), 1N| n c onst ru c i a pr e nc l z i t oar e l or de a er a p er mi s cr e t er ea ra nda m ent u l u i i a t i mpu l u i de fu nc i ona r e a c up t o r ul u i . Di me n s i u n i l e de g aba r i t a l e cu pt oar e l or au fost r edu se pr i n ut i l i z a r ea n c o n v ec i e a ev i l or c u su pr a fa ext i ns (a r ip i oa r e dau bol ur i ). P e l i n g r ec up er a r ea a d nc de c l dur di n ga z el e a r se, c ont r olu l st r i c t a l a r d er i i p r i n r ea l i z a r ea u nu i r ap or t a er / c ombu st i bi l ap r oap e de c e l st r oec hi om et r i c n ec e s a r , c or el a t c u c on i nu t u l de sa u C O di n g az el e ar se, c ondu c e l a r ea l i z a r ea u n o r ec ono mi i de c ombu st i bi l , cu bene fi c i i n a nsa m bl u l en er g i e i u nei i n s t a l a i i . I n t r o du c er ea mi c r op r oc esoa r el or i a ap a r at ur i i de m sur , c ou t r ol i r eg l a r e p er f ec i o na t e p er mi t a c est e r ea l i z r i .

435

LiSL 2.8. Automatizarea arderii cu reglarea raportului aer-combustibil : 1 cuptor ; 2 prenclzitor pentru aer ; 3 ventilatoare. Legend AMC-uri : FRC debit reglat nregistrat ; PICAL presiune comandat nregistrat alarmat inferior ; FR debit nregistrat ; TRCALH temperatur comandat nregistrat alarmat inferior i superior ; TY selector de semnal minim (LSS) ; BTUFC regulator pentru reglare kcal/h combustibil convenional ; FY bloc de sum.

i n f i g u r a 2 . 8 est e p r ez ent a t o sc he m de a ut oma t i z a r e a a r der i i c u r eg l a r ea

r ap o r t u l u i a er - c o mbu st i bi l . I n mo d cu r ent , exc e su l de a er l a a r der ea g az el or est e de 10 15 %, i a r n


coloana LSS

/ \

LQ SHSS

EU i :

c a z u l a r d er i i c o mbu st i bi l i l or l i c hi z i de 20 25 %. Pent ru p ul v er i z a r ea c ombu s -lt

' t fnf r J

t i b i l u l u i l i c h i d se u t i l i z ea z a bu r vi u n c a nt i t a t e de 0, 15 0, 3 k g a bur / k g c o mb u s t i b i l , i a r v i sc oz i t at ea , l a pu lv er i z ar e, t r ebu i e s fi e su b 5, 5 E. P r es i u n ea d e pu lv er i z ar e a c ombu st i bi l u l u i est e cu pr i ns nt r e 6 + 8 a t , i a r p r es i u n ea a b u r u lu i c u c c a 2 a l p est e pr esi u nea c ombu st i bi l u l u i .


Combusti bil ga?cs Fig. C ombusti bil Iic hid

V i t ez a d e ma s a i e i u l u i n ser p ent i na cu pt or u lu i est e cu pr i ns nt r e 1 0 0 0 1 7 0 0 k g / m- -s [14], c ondu c nd l a c der i de p r esi u ne de 6+ 10 at . Vit ez a n l i n i a d e t r a n s f er est e si t u at nt r e 0, 5 0, 8 di n v i t ez a soni c a fl u idu lu i . T emp er a t u r a ga z el or de ar der e l a pr ag se si t u ea z nt r e 75 0 + 95 0 C , i a r l a c o i n t r e 1 5 0 190 C . 65 70% di n c l dur a g az el or de a r der e est e a bsor bi t i n z o n a d e r a d i a i e , i a r 30 35 % i n z ona de c onv ec i e a cu pt or u lu i .
30. 31.

Mi c o r a r ea p i er d er i l or de c l dur p ri n p er e i i c up t oru l u i c t r e ext er i or c o ndu c e l a c r e t er e a r a nda ment u l u i i l a ec ono mi i de c ombu st i bi l . Ast z i se

51
i

- i T j r c s o l u i i n oi de i z ol a r e c u fi br e c er a m i c e r ez i st e nt e l a t emp er a t u r i de C i v a t d e st i c l sau c ombi na i i nt r e t or cr et , fi br e c er a m i c e i v at - - i c l , a s i g u r n d o t emp er a t u r ext er i oa r a p er e i l or m et a l i c i de 50 60 C . j d e 7 0 9 0 C n si t u a i a i z ol r i i cu t or c r et i o p i er der e de c l dur p ri n - r e i i c u p t o r u l u i d e 1 , 2 1,5 % a sup r a c l du r i i dez v ol t a t e.
2.3.3. Schimbtoare de cldur

S c h i mb t o a r el e de c l dur a si gu r r ec up er a r ea c l du r i i di n fl u xur i l e -rbi n i i r c i r ea p r od u sel or ob i nut e p n l a t emp er a t ur i l e ma xi me a dmi se i a . d ep o z i t ar e. R ec u p er a r ea c l du r i i di n fl u xur i l e fi e i bi n i , p ri n pr e nc l z i r ea . i ei u l u i n d u c e l a r edu c er ea c onsu mu l u i sp ec i f i c de c ombu st i bi l . Op t i mi z a r ea sc hi mbu l u i de c l dur , du p sup ra fa a t ot a l mi ni m i - f l t u i e l i l e a n u a l e t ot a l e mi n i m e [19J , p ent ru o i nst a l a i e DA, ar a t c va l oa ~ r op t i m a t emp er a t u r i i de p r ei nc l z i r e a i ei u l u i est e de 240 C , a c ea st a i a o r i t c o s t u lu i r i di c a t a l c ombu st i bi l u l u i n c ondi i i l e en er g et i c e a c t ua l e. Lv a l o r i r i d i c a t e a l e t emp er a t ur i i de p r ei nc l z i r e, ap a r v ap or i z r i de 5 10 ' 0 ma s n t r enu l d e p r e nc l z i l oa r e de 5 10% g r, c ee a c e ngr eu nea z - c es u l d e r eg l a r e i di st r i bu i e a fl u xu lu i , na i nt e de i nt r ar ea n c up t or . Di n c a n t i t a t ea de c l du r r ec up er a t p ent ru p r e nc l z i r ea i e i u l u i , 4" > 5 0 % es t e c ed a t de r efl u xu r i l e r ec i r c u l a r e n c a z u l c ol oa ne i de t ip A, a j u n- _ n d l a 5 5 6 0 % n c az u l c ol oa ne i de t ip R, r est u l fi i nd c eda t de pr odu sel e t er a l e i d e b a z . Ac ol o u nde se u t i l i z ea z c l dur a v ap or i l or de benz i n de v ir f u l c o l o a n e i DA se di m i nu ea z a p or t u l a du s de r efl u xu r i i pr odu se, i i l du r a a c e s t o r a f i i n d u t i l i z a t p ent r u p rodu c er ea a bur ul u i l a r efi er b t oa r e. P en t r u c a l c u lu l su pr a fe el or de sc hi m b de c l du r se ut i l i z ea z met o do- Ja i r el a i i l e d es c r i s e n l i t er a t u r f20]. n i n s t a l a i a DA, p ent ru debi t e mi c i , se fol ose sc sc hi mb t oa r e de c l dur 3 i b u l a r e c u c ap fl ot a nt i sc hi mb t oa r e t u b n t ub. L a sc hi m b t oa r el e c u c a p j t a n t s e u t i l i z ea z ev i m et ode sau ev i c u su pr a fa ext i ns , p ent ru c e l e cu - ^r c i n i t er mi c e ma r i i c ar e v ehi c u l ea z pr odu se c ur ar e sa u c a r e nu c o n g el ea z ; ? pa rt ea ext i ns ( exe mp l u i ei - benz i n r efl u x r ec i r c u l a t , i ei p et r o l r ef l u x r ec i r c u l a t et c . ). R c i r ea p r o du sel or l a t emp er a t ur a de dep oz i t ar e se r ea l i z ea z n r c i- f ^r e t u b u l ar e c u ap r ec i r c u l a t sau n r c i t oar e cu a er (t a b. 2. 8. [21]).
Tabelul 2.8. Temperatura maxim admis la dirijarea produselor la rezolvare Produsul Temperatura, C Benzin uoar Benzin grea Petrol Motorin uoar Motorin grea Pcur Gudron DV 35 40 "9 70 90 120 150

2 . 3 . 1 . Pompe

435

S e u t i l i z ea z i n p ri nc i p a l pomp e c ent r i fu g e a c i ona t e c u mot or el ec t r i c sa u t u r b i n cu a b u r , dar p ent r u a nu mi t e, sc op ur i se fol o se sc i p omp e v olu - mi c e ( d oz a t o ar e, cu p i st on, cu ur ub, cu r o i di n a t e ) p ent ru fr a c i i l e ma i g r el e. P r o b l e ma p r i nc ip a l c a r e se pu ne i n c az u l u t i l i z r i i pomp el or c ent r i fug e, i n s p ec i a l c e l e c a r e a sp i r l i c hi d e l a pu nc t u l de fi er ber e, est e a si g ur ar ea ' u ne i n l i mi d e l i c h i d l a fl a n a de a sp i r a i e ( NPS H), a st fel nc t s se ev i t e fen o m en u l d e c a v i t a i e (v ap or i z ar e p ar i a l a l i c h i du l u i ) i sc p ar ea pomp ei , cu c o n s ec i n e n ef a v or a bi l e i n c ee a c e pr iv e t e fu nc i ona r ea pomp ei i fi a bi l i t a t e a a c e s t e i a . L a a l eg er ea p omp ei p ent ru ser v i c i u l dor i t se va av ea n v eder e c a NP S H- u l d i s p o n i bi l a l si st emu l u i s fi e ma i ma r e cu 0, 3 0, 6 ni dec t NPS H- ul n ec es a r , c e ea c e or i ent a t i v se r ea l i z ea z l a v i t ez a de 0, 6 0, 8 m/ s p e c o ndu c t a d e a s p ir a i e, a pomp ei , c hi a r p ent r u l i c hi d e si t u a t e a pr oa p e de pu nc t u l de f i er b er e [ 2 2 ] . 2 . 3 . . " ) . Consumuri energetice , I n s t a l a i a d e DA est e una di n c el e ma i ma r i c onsu ma t oa r e de en er g i e di n c a d r u l u n ei r a f i n r i i , a l t u r i de cr a c a r ea c a t a l i t i c . S o lu i i l e ma i noi p ent ru r edu c er ea c onsu mu l u i g l oba l de en er g i e c onst au n : - cr e t er ea r a nda m ent u l u i c up t oa r el or l a 88 92% pr i n cr e t er ea g ra du l u i d e r ecu p er ar e a c l dur i i di n ga z el e de a r der e i modi f i c r i c onst ru c t iv e : o p t i mi z a r ea s c h i mbu l u i de c l dur p ent ru cr e t er ea t emp er a t u r i i de p r ei nc l z i r e a i ei u l u i ; r ea l i z a r ea unor ap a r at e c onsu ma t oa r e de ener g i e el e c t r i c ( pomp e, c o mp r es o a r e, r c i t oar e cu a er ) c u p er for ma n e r i di c a t e. n t a b e l u l 2 . 9 se i ndi c c onsu mur i l e ener g et i c e gl oba l e p ent r u o i nst a l a i e DA d e 7 Mt / a n .
Tabelul 2.9. Consumuri specifice de utiliti exprimate in ky, combustibil de 10' kcal ky, pe tona de iei prelucrat pentru o instalaie I) \ Denumi rea consumului DA, 7 Mt/an

Combustibil Energie electric Abur Ap recirculat, At = 10C Total :

15,60 1,00 0,70 0.02 17,32

n [ 2 3 ] es t e des c r i s p roi ec t u l c onc ep t u a l a l unei noi sc he me de di st i l a r e p r i ma r a i ei u l u i , n ma i mu l t e t r ep t e, p ri n c a r e s- ar ob i ne o r edu c er e cu 35 % a ' C o n s u mu r i l o r ener g et i c e sp ec i f i c e f r m r i r ea i nv est i i i l or sp ec i f i c e de

53
i

c a p i t a l . Ec o nom i a s- a r ob i ne pr i n nc l z i r ea fl u xu l u i n fi e c a r e et a p p n l a t emp er a t u r a n ec es a r , i nt eg r ar ea c omp l et a sc hi m bu l u i de c l du r . C h el t u i el i l e p ent r u c ol oa n el e su p l i me nt a r e de di st i l a r e, p ent r u sc hi mb t o ar e l e d e c l du r i p omp e s- a r c omp ensa pr i n sc oa t er e a c up t oru l u i di n s ec i u n e a d e d i s t i l a r e a t mosf er i c . 2 . 3 . 6 . Automatizarea instalaiilor DA A u t o ma t i z ar ea p roc esu l u i de I)A ur m r e t e men i ner ea n l i m i t e nor ma l e a t emp er a t u r i l o r , pr esi u ni l or i debi t el or di f er i t e l or fl u xur i , a st fe l nc t c u un c o n s u m mi n i m de en er g i e s se ob i n pr odu se de c a l i t a t e i n c a nt i t a t ea s p ec i f i c a t . Me n i n er e a pa ra m et r i l or de fu nc i ona r e se r ea l i z e a z c u a j u t or u l b u c l el o r d e r eg l a r e a t emp er a t u r i l or , p r esi u ni l or i deb i t e l or ( fig . 2. 5 ) [24]. Nu m r u l s i st em el or de r eg l a r e a ut oma t est e r el a t i v ma r e fi i nd de or di nu l 5 0 1 5 0 i n c a dr u l unei i nst a l a i i , o pa rt e di n va r i a bi l e l e p roc esu l u i fi i nd nu ma i m s u r at e. i ev en t u a l c ont r ol a t e, da c nu a u i e i r di n l i mi t el e fi xa t e. n u lt i mu l t i mp , n d ep l i n i r ea fu nc i i l or de m sur i c ont r ol a l l i mi t el or se fa c e cu a j u t or u l c a l c u l a t or u lu i el e c t r oni c . De a sem en ea , st a bi l i r e a r eg i mu l u i op t i m de f u n c i o n a r e, n c ondi i i l e u nor p ert ur ba i i l eg a t e de c a l i t a t ea ma t er i e i pr i me, es t e o p r o b l em de a c t u a l i t a t e, i n c ondi i i l e di fi c u l t i l or l eg a t e de p ro c ur a r ea i e i u l u i i a c o n su mu r i l or ma t er i a l e i ener g et i c e c e se i mp u n a st z i . Op t i mi z a r ea pr oc esu l u i av nd l a baz u n c a l c u l a t or el e c t r oni c , c a p a bi l s a n a l i z ez e p er ma ne nt st ar ea pa ra m et r i l or i s el a bor ez e c omenz i l e opt i m e p en t r u c o n du c er ea a c e st u i a est e o p robl em de o deose bi t i mp or t a n . n f i g u r a 2 . 9 se ar a t modu l de i mp l e me nt a r e a c ont r ol u lu i a v a nsa t c u c a l c u l a t o r u l , n v eder ea ob i n er i i u nor ra nda m ent e op t i me de p rodu se, c u un c o n s u m mi n i m d e ener g i e [25 ].

4 Ingineria prelucrrii hidrocarburilor cd. 176

4Q

435

Fig. 249. Schema de optimizare, cu ajutorul calculatorului, a unei instalaii DA.

G r u p u l d e c ont r ol fol o se t e modu l e st ru c t u ra t e i er a r hi c : c ont r ol u l r e g u l a t or , c o n t r o lu l c a l i t i i , ener g i a mi ni m , opt i mi z a r ea n l i ni e, c ont r ol p r o c es u l u i i p l a ni fi c a r ea op er r i i . Modulai regulator a si g ur st a bi l i t a t e ma xi m a i nst a l a i e i , fol os i nd si st em cu r ea c i e d i r ec t , u n c ont r ol a l sa r c i ni i i t ehni c i i de dec u p l a r e. Modulul de control al calitii fol os e t e t ehni c i c u mode l di f er en i a l , i c ar e c a l i t i l e l i mi t da l e p rodu se l or s nt c a l c u l a t e p ri n m sur t or i de pr oc e ( t emp er a t u r i , p r esi u ni , debi t e p e c ol oa n ). Modulul de energie liber ar e dr ept sc op r edu c er ea l a mi ni m a en er g i e i i c u p r i n d e z o n a t r enu lu i de p r e nc l z i r e i a c up t oru lu i . Op t i mi z a r ea t r enu lu de p r e n c l z i r e m r e t e r ec up er a r ea de c l du r fol osi nd un c ont r ol n fl u x. Op t i mi z a r ea c u p t oru l u i m r e t e l a ma xi m efi c i e n a pr i n r eg l a r ea debi t el or de a er i a d i s t r i bu i e i i nt r e c i r c u i t e. Modulul de optimizare n linie i a i n c onsi der a i e at t c ont r i bu i a r a nda me n t el or , c t i a en er g i ei l a pr ofi t u l ob i nu t n c ons ec i n , op t i mi z ea z p ar a met r i i de p r o c es . S nt o p t i mi z a t e pu nc t el e de t i er e a l e fr a c i u ni l or , pr esi u nea de op er ar e, s a r c i n i l e r ef l u x u r i l or r ec i r c u l a t e, sup ra ev a p or a t or u l i debi t u l de a l i m ent a r e. Modulul grupului de control i de planificare a operrii procesului est e p r ev z ut p e c i r c u i t u l au x i l i a r cu moni t or i d c ondu c er i i p er sona l u l u i de op er a r e i nfor ma i i p r i v i n d r a n d a ment u l n pr odu se i ener g i a c onsu ma t , i ndi c nd z onel e c u b en ef i c i i p ot en i a l e . Mo d u l u l r egu l a t or poat e a du c e o cr e t er e de 0, 05 0, 3% a c a nt i t i i de d i s t i l a t e o b i n u t e i o r edu c er e cu 0, 5 1, 0% a en er g i e i fol osi t e. Mo d u l u l d e c ont r ol a l c a l i t i i ar pu t ea a du c e o c r e t er e de 0, 5 1, 2% a c a n t i t i i d e d i s t i l a t e ob i nut e. Mo d u l u l d e r edu c er e a en er g i e i ar r ea l i z a o r edu c er e c e 2, 5 6% a c a nt i t i i d e- en er g i e c onsu ma t e. Si st emu l de op t i mi z a r e a i nst a l a i e i cu c a l c u l a t oru l c r e t e p r o f i l u l p e t ona de. i e i p r el u cr a t . S e men i o n e a z de a se me ne a [26] c a z u l n c a r e c ondu c er ea cu c a l c u l a t o ru l a c o n du s l a c r e t er ea r a nda me nt u lu i de di st i l a r e, l a c r e t er e a en er g i e i r ec u p er at e i I a p st r ar ea c i t ma i c onst a nt a c a l i t i i p rodu sel or . S e est i m ea z l a ma i p u i n d e 3 a ni p er i oa da de r ecu p er ar e a c hel t u i el i l or l eg a t e de i nt r o d u c er ea c a l c u l a t or u lu i . 2 . 4 . DISTILAREA N VID P r i n p r o c es u l de di st i l a r e n v i d se r ea l i z ea z r ec up er a r ea unor c a nt i t i

55
i

ma x i me d e d i s t i l a t e de o a nu mi t c a l i t a t e di n p c ur a de DA su pu s pr el u c r r i i . S c n t i l n e s c d ou c a t eg or i i de i nst a l a i i i de di st i l a r e n v i d. a ) i n s t a l a i i p ent ru fa br i c a r ea de ul ei u r i ; b ) i n s t a l a i i p ent ru ob i ner ea de di st i l a t t ot a l ut i . i z at c a ma t er i e p ri m p en t r u cr a c a r ea c a t a l i t i c i hi dr oc r a c a r e. n c a dr u l i n st a l a i i l or p ent ru p rodu c er ea de u l ei u r i se ob i n e o fr a c i e de mo t o r i n d e v i d , ma i mu l t e fr a c i i de ul ei u r i i un r ez i du u de v i d. i n i n s t a l a i i l e p ent ru ob i ner ea de di st i l a t e r ez u l t dou fr a c i i l a r g i de d i s t i l a t e c a p r o du se p ri nc i p a l e i un r ez i du u de v i d. Fr a c i a u o a r de mot or i n de v i d ob i nu t dup pr el u c r r i sec u nda r e ( s o l v en t a r e, h i d r ofi na r e) se u t i l i z ea z dr ept c omp onent e c ombu st i bi l p ent ru mo t o a r e d i es el . Fr a c i i l e d e u l ei u r i s nt su pu se unor pr el u cr r i u lt er i oa r e, ( sol v ent a r e, d ep a r a f i n a r e , h i dr ofi na r e) n v eder ea ob i ner i i de c omp one n i p ent ru fa br i c a r ea u l ei u r i l o r d c mo t oa r e sa u p ent r u a l t e nt r ebu i n r i i ndu st r i a l e. I n c az u l o b i ner i i di st i l a t e l or de v i d, a c est ea c onst i t u i e ma t er i i pr i me p en t r u p r o c es el e d e hi dr ot r at a r e, c r a c a r e c a t a l i t i c i hi dr ocr a c a r e. R ez i d u u l d e v i d c onst i t u i e ma t er i a pr i m p ent r u a l t e pr oc ese sec u nd a r e de p r elu c r ar e ( r edu c er e de v i sc oz i t at e, c oc sa r e, d ez a sf a l fa r e, bi t u m et c . ) sau un c o mp o n e n t p en t r u fa br i c a r ea c ombu st i bi l i l or de foc a r e. n t a b e l u l 2 . 10 i t a bel u l 2. 11 a nl dat e r a nda ment el e de pr odu se ob i nu t e d i n d o u p c u r i p rov eni t e di n dou i ei u r i , n c az u l unor i nst a l a i i de DV, p en t r u o b i n er ea de ul e i u r i i r esp ec t i v di st i l a t e de vi d.
Tabelul 2.10. Randamente tn produse de distilare in vid (DV pentru uleiuri) Denumirea produsului Interval de tiere PRF. C % mas Pcur DA pf = 0,956 (titei Arabia uor) e.16 r 18 Motorin de vid Ulei uor Ulei 340-370 370mediu Ulei greu Reziduu 425 425 190 490-560 550
-

v 50C est

v 100C est

9.5 20,4 14,4 38,1

17,6 0.856 0,20 1,010

0.S05 0,940

8 20

6 18 750

Total:

100,0

Tabelul 2.11. Randamente in produse de distilare In vid (DV pentru distilate) Denumirea produsului Interval de tiere PRF, C % mas Pcur DA p|J = 0,965 (titei Iranian) e16 Fio v 50C " est 0,925 12 v 100C est

Distilat 1 Distilat 2 Reziduu

360-400 400525 525"


-

158 359 100,0

0,895 1,013
-

9 1 900

l'otal

435

L a n i v el el e de op er ar e ec onom i c (p r esi u nea c obor t i t emp er a t u r i r i d i c a t e n z o n a de v ap or i z ar e a c ol oa ne i ) , pu nc t el e de t i er e p e c ur ba PRF nt r e d i s t i l a t e i r ez i du u p ot s fi e de 5 80 607 C [9]. Pent ru l i m i t a r ea c on i nu t u lu i d e met a l e n d i s t i l a t e ( Ni , V), pu nc t el e de t i er e se si t u ea z de c e l e ma i mu l t e o r i l a v a l or i d e 5 25 5 50 C . Fr a c i i l e d e u l ei u r i s nt c ar a c t er i z a t e, n p ri nc i p a l , pr i n v i sc oz i t a t e, c u l oa r e i n t r - o o a r ec a r e m sur p ri n l i m i t e l e de fi er ber e ( PRF, ST AS ) c a r e ns nu a u a c e l a i g r a d d e i mp ort a n c a l a di st i l a t e l e at mosf er i c e .

57
i

58
i

Fig. 2.10. Schema fluxurilor instalaiei DV pentru fabricarea uleiurilor : 1 coloana distilare n vid ; 2 coloan de stripare ; 3 cuptor ; 4 conclcnsator tr. I ; 5 ejectoare ; 6 condensatoare tr. II, III ; 7 pre- inclzitoare pcur ; 8 generatoare de abur ; 9 rcxtoare cu aer ; 10 rcitoare cu ap ; 11 pompe centrifuge ; 12 pomp cu piston. Legend AMC-uri : TC temperatur reglat ; PC presiune reglat ; FC debit reglat ; LC nivel reglat.

Fr a c i i l e t r ebu i e s a i b o c i fr sc z u t de c oc s C onr a dson, i a r c on i nu t u l de


rpzrsrar " |:

met a l e c ar e i n di c o fr a c i ona r e sl a b p oat e c onst i t u i o c er i n st r i ng ent a v nd n v ed er e et a p el e vi i t oa r e de ra fi na r e. Di s t i l a t el e de vi d s nt n g ener a l c a r a c t er i z a t e pr i n dens i t a t e, v se oz i - t at e, c o n i n u t d e met a l e i pu nc t de i nfl a ma r e. C on i nut u l de met a l e est e i m p or t a nt av n d . n v ed er e p roc es el e c a t a l i t i c e de pr el u cr a r e ul t er i oa r . C on i nu t u l de m et a l e i p u n ct u l d e i nfl a ma r e s nt n g ener a l fu nc i e de l i m i t e l e de fi er ber e i de f r a c i i l e u o a r e c on i nut e. L i mi t el e de fi er ber e PR F sau ST AS s nt fol os i t e p ent ru a d ef i n i s ep a r ar ea . I n f i g u r a 2. 10 se a r at sc he ma de fl u x a u nei i nst a l a i i de I)V p ent ru f a b r i c a r ea d e ul ei u r i , i a r n fi gu ra 2. 11, sc he ma unei i nst a l a i i p ent ru ob i ner ea de d i s t i l a t t ot a l . C ap a c i t i l e i nst a l a i i l or va r i az de l a c c a 0, 2 Mt / a n p n l a 3, 5- 1 Mt / a n p e o s i n g u r l i n i e de p r el u cr a r e. Pent ru ' c a p a c i t i de pr el u cr a r e ma i ma r i se fol ose sc ma i mu l t e l i n i i p ar a l e l e de c ap a c i t i modu l a t e. I n s t a l a i i l e de DV p ot fu nc i ona de l a mi n. 50% di n c a p a c i t a t e p n l a 110% d a c s n t b i n e p roi ec t a t e i exp l oa t a t e i nu i nt er v i n modi f i c r i ma r i i n c a l i t a t ea ma t er i e i p r i me pr el u cr a t e.

435

Fig. 2.11. Schema fluxurilor instalaiei DV pentru obinerea unui distilat totai : / coloan de distilare n vid ; 2 cuptor ; 3 precondensator ; 4 ejectoare ; 5 condensatoare tr. I, II ; 6 vas barometric ; 7 prenclzitoare pentru pcur ; X generatoare de abur ; 9 rcitoare cu aer ; 10 rcitoare cu ap ; 11 pompe centrifuge.

2 . 4 . 1 . Coloane de distilare n vid n c o l o a n a de di st i l a r e se r ea l i z ea z , su b v i d, sep a r ar ea a m est ec u l u i l i - c hi dv a p o r i , c a r e v i ne di n c up t or , n di st i l a t e i u n r ez i duu , av nd n v eder e l i m i t a r ea t emp er a t u r i i l a i e i r ea di n c up t or p ent ru a pr e nt mp i na desc omp u ner i l e t er mi c e i d et er i o r a r ea c a l i t i i pr odu sel or . S t a b i l i r ea pr esi u ni i op t i me n z ona de va por iz a r e a c ol oa n ei est e o pr o bl e m d e o d eo s eb i t i mp ort a n , i nfl u en nd c ost u l i nv est i i e i i c hel t u i e l i l e de ex p l o a t a r e. P en t r u o v a l oa r e da t a t emp er a t ur i i n z ona de va por iz a r e a c ol oa n ei ( n g en er a l 3 9 5 410 C ), sc der e a p r esi u ni i pa r i a l e a hi dr oc a r bu r i l or a r e c a ef ec t cr e t er ea p r o c ent u lu i va por iz a t i dec i a c a nt i t i i de di st i l a t e ob i nu t e. S c d er ea pr esi u ni i p e si st e m p er mi t e r edu c er ea c a nt i t i i nec e sa r e de a bu r , p en t r u a r ea l i z a p roc ent u l dor i t de va por iz a r e. Da c a c ea st p r esi u ne est e dest u l d e s c z u t , p oat e s nu ma i fi e nec e sa r i nt r odu c er ea de a bur p ent r u sc d er ea p r es i u n i i p a r i a l e a hi dr oc a r bu r i l or , r ea l i z ndu - se a a - z i su l t ip de di st i l a r e u sc at n v i d ( dr y t y pe). n c el e c e u rmea z se v or t r at a nu ma i c o l oa ne l e de v i d u mede ( c u i n j ec i e d e a bu r ). Cr e t er ea p r esi u ni i p e si st e m c ondu c e l a cr e t er ea debi t u l u i de a bur de i n j e c i e i d e a se me ne a l a cr e t er ea sec i u ni i nec es a r e a c ol oa n ei . S c der ea p r es i u n i i p e si st e m c ondu c e l a cr e t er ea en er g i e i i a debi t u l u i de a bu r nec e sa r p en t r u p r o du c er ea v i du l u i . Pr es i u n ea t ot a l n z ona de v ap or i z ar e a c ol oa ne i est e da t de r el a i a :
7C = Ps + AP (2. 4) n c ar e : 7 1 p r esi u nea t ot a l n z ona de va p or i z ar e a c ol oa n ei ; P* p r e si u nea d e a sp i r a i e l a pr i mu l e j e c t or ; AP c der ea de p r esi u ne nt r e pr i mu l ej e c t or i z o n a d e v a p o r iz a r e ; pr esi u nea expr i ma t n mm Hg . Av n d n v eder e c n z ona de va por iz a r e se g sesc pr ez en i v ap or i i de d i s t i l a t , g az el e nec o nde nsa bi l c i a bu ru l , debi t u l de a bur de i nj ec i e n c ol oa n se p o a t e c a l c u l a ap l i c nd l eg e a l u i Da l t on {1] :

pv = tz-XvKxv + x + a- p )

60
i

(2. 5 )

i i n n d c o n t de r el a i a ( 2. 4) r ez u l t :
= + (^L)AP - + *) (2.6)

n c ar e : pv pr esi u nea p ar i a l a v ap or i l or de ul e i n z ona de va por iz a r e a c o l o a n e i ; p r esi u nea ef ec t i v l a c a r e t r ebu i e c ondu s di st i l a r ea , f r a bur , p en t ru a s i g u r a r ea v a por iz r i i p roc ent u lu i dor i t di n p cu r , f r s se dep ea sc t emp er a t u r a l a c ar e nc ep e desc o mp u ner i l e t er mi c e , n mml l g ; xv debi t u l de u l e i d i s t i l a t , n kmol / h ; xv deb i t u l de a bu r , n k mol / h ; x debi t u l de g az e n ec o n d en s a b i l e, n k mol / h. Lu n d n c onsi d er a r e deb i t u l de a er a sp i r a t de c ol oa n p ri p neet a n ei t i , d eb i t u l d e a b ur de i nj ec i e n c ol oa n est e dat de r el a i a [9].
Xp = [(Xvlyv) Xv] Xa

(2. 7)

u n d e : xp deb i t u l de a bu r de i nj e c i e, kmol / h ; xv debi t u l de u l ei di s t i l a t i n c l u z n d i ga z el e ; nec onde ns a bi l e , k mol / h ; yv fr a c i a mol a r a ul e i u l u i d i s t i l a t , p r / tz ; xa deb i t u l de a er a sp i r at pr i n neet a n e i t i , n kmol / h. A bu r u l p r ez ent n z ona de va p or i z ar e se i nt r odu c e pa r i a l (c c a 70%) l a baz a c o l o a n e i , i a r n pa rt e n cu pt or ( c c a 30%) na i nt e de pu nc t u l n c a r e nc ep e v a p o r iz a r ea p c ur ei . C o l o a n e l e de di st i l a r e n vi d se deos eb es c c a for m g eomet r i c i a m ena j r i i n t er i o a r e d e c el e de di st i l a r e at mosf er i c . C hi a r n c az u l c ol oa ne l or de di st i l a r e n v i d , mo d u l c onst r uc t iv di f er l a c e l e dest i na t e p ent r u ob i ner ea de u l e iu r i , fa d e c el e p en t r u ob i ner ea de di st i l a t e. C o l o a n e l e p ent r u ob i n er ea de u l ei u r i au un nu m r ma i ma r e de t a l er e ( 29 3 3 ) p en t r u a r ea l i z a o sep a r ar e ma i bu n i a u di a met r u l l a baz ma i mi c dec t n z o n a d e mi j l o c p ent ru a a i gu ra u n t i mp de st a i ona r e mi c (3 5 mi n ) a r ez i duu l u i d e v i d , n s c op u l ev i t r i i c oc s r i i z onei da t or i t t emp er a t ur i l or ma r i . P en t r u l i mi t a r ea a nt r en r i l or , c ol oa na est e pr ev z u t c u de mi st er e i n z ona de su b t a l er u l d e c u l eg er e a fr a c i e i de ul ei gr eu , l a v r fu l c ol oa ne i dea su pr a p r i mu l u i t a l er , i n z ona de i nt r a r e a v ap or i l or i n c ondu c t el e de v r f. C o l o a n e l e s nt ec h i p a t e c u t a l er e de fr a c i ona r e c u c l a p c i i t a l er e c ou r i , nu m r u l l o r s t a bi l i ndu - se du p exp er i e n , l a fe l c a i l a c ol oa n el e de DA. S e r ec o ma nd ut i l i z a r ea a 3 5 t a l er e p ent ru sep a r a r ea a dou fr a c i i v ec i n e. n c a z u l u t i l i z r i i t a l er el or c o ur i p ent r u ext r ag er ea pr odu su l u i l a t er a l , se p r ev ed e 1 1 1 1 t a l er n p l u s n a c ea st z on p ent r u a r ea l i z a a c e l a i g ra d de fr a c i ona r e. C o l o a n e l e ma i noi s nt ec hi p a t e cu t a l er e cu c l a p e i i p a c het e de Ump l u t u r d e t i p g l i t s c h g ri d" a r a nj a t e n di f er i t e c ombi n a i i i t a l er e si t c a r e dau o c der e mi c d e p r es i u ne i au u n pr e de c ost sc z ut . T a l er el e cu c l op o ei se ut i l i z ea z d i n c e n c e ma i ra r. Av n d n v eder e i mp ort a n a me n i n er i i u nei p r esi u ni sc z ut e n z ona de. v a p o r iz a i e d e 5 0 00 mm l l g a bs. , t a l er e l e i a me na j r i l e i nt er i oa r e t r ebu i e s r ea l i z ez e c d er i mi c i de p r esi u ne n c omp a r a i e cu c el e de l a DA. n t a b el u l 2. 12 se ar a t c der ea de pr esi u ne r ec oma nd a t p ent r u di fe i i t e t i pu ri d e a m en a j r i i nt er i oa r e l a c ol oa ne l e de v i d [9].

435

Tabelul 2. 12. Cderea de presiune recomandat pentru scopuri de proiectare Denumirea Cderea de presiune, mm Hg/taler

Talere couri Coloane pentru (^Istilate Coloane pentru uleiuri Talere de fracionare Seciuni grid" (pachet) Demistere 1 6-8 1-2 2-5 1-2

C a l c u lu l t emp er a t u r i l or , n di f er i t e z one, p e n l i m ea c ol oa ne i , est e f c ut du p met o d o l og i a desc r i s n l i t er a t u r [9] c ar e ut i l i z ea z r el a i i de bi l a n ma t er i a l i t er mi c , cu r bel e VE l a pr esi u ni sc z u t e i c ur bel e de p ropr i et i (v , p, M et c . ) p en t r u ma t er i a p ri m i p rodu se. Ex t r ag er ea c l dur i i di n c ol oa n se r ea l i z e a z pr i n u t i l i z a r ea r efl u xur i l or r ec i r c u l a t e s a u a r efl u xur i l or su br c i t e. S i s t e mu l c u r efl u x su br c i t , i nt r odu s i med i a t su b t a l er u l de c u l eg er e, ar e av a n t a j u l c t oa t e t a l er e l e s nt t a l er e de fr a c i ona r e , r efl u xu l i nt er n fi i nd l a ec h i l i b r u c u f l u xu l de va por i , p e c nd n si st emu l cu r efl u x r ec i r cu l a t n z ona de i n t r a r e a r ef l u xu l u i nu se r esp ec t c omp oz i i a de ec hi l i br u , l i c h i du l av nd o a l t c o mp oz i i e. D e a c e ea , c ol oa n el e cu r efl u xur i r ec i r cu l a t e s nt p r ev z ut e, n a c est e z o n e, cu 2 3 t a l er e n pl u s p ent r u sc hi mbu l de c l dur , r ea l i z nd a s t fel a c el a i g r ad d e fr a c i ona r e a na l og c a l a DA. C l du r a r ecu p er a t di n c ol oa na de v i d se fol ose t e p ent ru nc l z i r ea fl u xu lu i d e i e i r ec e n i nst a l a i i l e i nt eg r at e ( DAV) sau p ent ru nc l z i r ea a l t or fl u xu r i n i n s t a l a i i l e DV. I n f l a m a b i l i t a t ea fr a c i i l or de u l ei u r i i a r ez i du u lu i de vi d se c or ec t ea z p ri n s t ir p ar e c u a bu r sup ra nc l z i t i nt r odu s i n st r i p er el e l a t er a l e i l a baz a c ol oa ne i . P en t r u u nel e fr a c i i de ul e i ur i se poa t e a p l i c a i met oda cu r efi er b t or n s t r i p er e l a t er a l e. C o l o a n e l e de st r i p ar e l a t er a l e s nt ec hi p a t e cu 4 6 t a l er e de st r ip a r e.
Fig. 2.12. Necesarul de abur la striparea produselor obinute la DV.

n f i g u r a 2. 12 se i ndi c c a nt i t at ea de a bu r de st r i p ar e fu nc i e de % voi . l i c h i d s t r i p at p ent ru pr odu sel e l a t er a l e i pr odu su l de baz a l c ol oa ne l or de vi d [9]. n p r ac t i c , debi t u l de a bu r de st r i p ar e est e cu pr i ns nt r e 4 6% ma s , r a p or t at l a d eb i t u l de ma t er i e pr i m . C o l o a n e l e de. v i d p ent r u ob i n er e a de di st i l a t t ot a l , a u un nu m r ma i mi c d e t a l er e 1 1 14 i s nt ec hi p a t e c u t a l er e c u c l a p e i i t a l er e c ou r 62 De a se i. men ea s n t p r ev z u t e c u dem i st er e su b z ona de c u l eg er e a di st i l a t u l u i i g r eu i l a

v r f . Ma i n ou , el e s nt p r ev z ut e c u t a l er e c o ur i i p a c het e dc u mp l ut u r de t ip g l i t s c h g r i d" i i nel e n z ona de cu l eg er e a di st i l a t u l u i . P a c h et el e de u mp l ut ur de t ip g l i t sc h g ri d" a si g ur c der i de p r esi u ne mi c i ( su b 1 0 % di n a c e ea a t a l er el or si t i ma i sc z ut e, de 0, 35 mm Hg p e un t a l er ) , au o ef i c i en ma r e (0, 6 m n l i me de g l i t sc h gr id" est e ec hi v a l ent c u u n t a l er s i t ) i o c ap a c i t a t e de nc r c a r e c u 5 0 100% ma i ma r e dec t a t a l er e l o r s i t [ 27]. 7 o n a d e baz a c ol oa n el or p eoi t r u ob i ner ea di st i l a t el or est e pr ev z u t cu t a l er e d e s t r i p ar e i a r e u n di a m et r u ma i mi c dec t z ona c ent r a l , l a fel c a i l a c o l o a n e l e p en t r u ob i n er e a u l ei u r i l or . Av a nt a j u l u t i l i z r i i a m ena j r i l or i nt er i oa r e for ma t e di n g l i t sc h g ri d" i t a l er e c o u r i r ez u l t i di n fi gu ra 2. 13 n c a r e se da u c omp a r at i v di me ns i u ni l e p en t r u d o u c ol oa n e, n si st e m c onv en i ona l i cu ut i l i z a r ea p ac het el or de u mp l u t u r p en t ru a c ee a i c ap a c i t a t e de pr el u c r ar e [27]. C d er ea d e pr esi u ne nt r e z ona de v ap or i z ar e i v r fu l c ol oa ne i est e de c c a 1 3 mm Hg , f a de si st emu l c onv en i ona l n c ar e va l oa r ea est e de 40 5 0 mmHg .

435

Di a met r u l c ol oa ne l or de vi d se det er m i n ut i l i z nd r el a i i l e s p ec i f i c e [12, 13] p ent r u di fer i t e t ip ur i de t a l er e sau u mp l ut ur i i i n i n d c o n t de sar c i ni l e de va p or i i l i c hi d a di f er i t e l or z one, a a c u m s e i n di c n exe mp l u l de c a lc u l .
32. Fig. 2.13. Compararea dimensiunilor constructive la 2 coloane de vid echipate cu glitsch grid i n sisfem convenional.
O - i,8m cu ' 1,8m nlime glitsch grid f Distribuito 1,8m nlime glitsch grid Distribuitor

2. 4. 2.

Aparatura

do

Talere perforat e

produs \ Id

Vi du l nec es a r c ondu c er i i p roc esu l u i se r ea l i z ea z l a v ir fu l c ol oa n ei i i m p l i c i t n zona de v ap or i z ar e. Distribuitor R edu c er ea p r esi u ni i se ob i ne p ri n 0,9m nolime glitsch grid c onde nsa r ea a bu ru l u i i r c i r ea ga z el or c a l d e' n Talere perforate c onde nsa t oa r e i pr i n a sp i r a i a g az el or di n s i s t em, c u sau cu clapeti a j u t or u l ej e c t or u lu i sau p o mp ei d e v i d. S e fol o se sc c onde nsa t oa r eDistribuitor h de su pr a fa i 0,9m ej ec t o a r e di spu se n ma i mu l t e t r ept e. glitsch grid Se nt l ne sc dou fe l ur i de ar a nj a m ent e : c u p r ec ondens a t or p e fi xu l de v ap or i l a i e i r ea di n c ol oa na d e v i d, c a n fi gu ra 2. 11 ; c u ej ec t or boost er" , c a n fi g ur a 2. 10, funcie de p r esi u nea ce t r ebu i eTalere perforate,-jr ea l i z a t i sau cu u t i l i z nd a p r ec i r c u l a t c a ag ent de. clapeti L c onde nsa r e i r c i r e ( fol osi r ea de. c onden sa t oa r e ba r omet r i c e a fost a b a n dona t ). S i s t emu l c u pr ec onden sa t or se u t i l i z ea z l a c ol oa n el e p ent r u o b i n er e a de di st i l a t t ot a l de vi d i r ea l i z e a z l a v r fu l c ol oa n ei o p r es i u n e de 60- 70 mm Hg a bs. S i s t emu l cu ej e c t or boost er se ap l i c 1 1 1 c a z u l c ol oa ne l or de v i d p ent r u fa br i c a r e a ul ei u r i l or i p oat e r ea l i z a l a v r fu l c ol oa n ei , o p r es i u n e de 20 30 mmHg a bs. i ma i sc z ut sa u n c az u l c o l o a n el o r p ent r u ob i n er e a de di st i l a t t ot a l a t unc i c nd est e n ec es a r o p r esi u ne ma i mi c l a v r f ( 30 5 0 mmHg ), p ent ru a r ed u c e d ebi t u l de a bur de i nj ec i e l a v a l or i r ez ona bi l e (3 5 % ma s f a d e d ebi t u l de a l i me nt a r e ). n p r ez ent , pr esi u nea mi ni m r ea l i z a t n c ondi i i ec onom i c e l a v r f u l u n ei c ol oa n e DV est e de 5 mm Hg a bs. [9J .
Demister

435

C o n su mu l de a bur l a ej ec t oa r e est e fu nc i e de c a nt i t at ea de g az e c e t r ebu i e a sp i r a t i de c omp oz i i a l or , de pr esi u nea de a s p i r a i e, de pr esi u nea a bu r ul u i mot or i de t emp er a t u r a ap ei de r c i r e. L a c ol oa ne l e de v i d c a r e l u cr ea z cu i nj e c i e de a bur , c o mp o z i i a a m est e c u lu i de v r f sp r e si st emu l de v i d est e for ma t d i n h i d r oc a r bu r i de mot or i n de v i d a nt r ena t (5 10%), a bu r ( 85 9 3 %) ; ga z e nec onde ns a bi l e i a er ( 2 - 6%). " L a c ol oa ne l e de v i d f r i nj e c i e de a bur , a me st ec u l est e c o n s t i t u i t di n ' nec onde ns a bi l e (95 97%) i a er (3 5 %). N ec e si t a t ea r edu c er i i c onsu mu lu i de a bur l a si st e mu l de v i d a c o n d u s l a u t i l i z a r ea pomp el or de v i d c u i n el de l i c hi d, a c i ona t e c u mo t or el e c t r i c , n l oc u l e j e c t oa r e l or di n t r ea pt a a 2- a i a 3- a . C o s t u l de i nst a l a r e a p omp el or de vi d i nc l u z i nd pa rt ea de i n g i n er i e, ma t er i a l e , ec h i p a me nt i c onst r u c i e s- a r r ecu p er a n ma i p u i n de 2 a ni di n ec ono mi a de a bur r ea l i z a t [28]. C a p a c i t at ea p omp el or de vi d c u i ne l de l i c hi d est e de' p i l a 1 0 0 0 m 3 / h. Vi du l ob i nu t est e di c t a t , n pr i nc ip a l , de pr op ri et i l e f i z i c e a l e l i c hi du l u i fol os i t . Cu ap l a t emp er a t ur a de 15 C , p r es i u n ea de i nt r a r e est e de p n l a 25 mm Hg a bs. [29]. P r es i u ni ma i mi c i se p ot ob i ne ut i l i z i nd a l t e t ip ur i de instalaii r ez u l t a t e di n c ombi na r ea ej e c t oa r el or i c o n d e n s a t oa r e l or c u p omp e de v i d. 2 . 4 . 3. Cuptoare C u p t oru l p ent ru nc l z i r ea i va por iz a r ea p cu r ei p oat e fi de a c e l a i t ip c a i c e l de l a DA, c ap a c i t a t ea c a l or i c v ar i i nd de l a c c a 4 Mk c a l / h p n l a 70 Mk c a l / h. T en s i u ni l e t er mi c e s nt c up r i nse nt r e 8 000 13 000 k c a l / m 2 - h p ent ru z ona de c onv ec i e p rodus i 19 000 22 000 k c a l / m 2 - h p ent ru z ona de ra di a i e [14, 30]. Pent r u z ona de c o n v ec i e a fer ent su pr a nc l z i r i i a bu ru l u i , t ensi u n ea t er mi c est e d e 6 0 0 0- 8 000 kc a l / m 8 - h. Ra n da me nt u l cu pt or u lu i dep i nd e ma i a l e s de t emp er a t u r a de ev a c u a r e a g az el or de ar der e l a c o , fi i nd c up ri ns i nt r e 83 85 %, c u t en d i n de c r e t er e l a 88 90% pr i n a p l i c a r ea sol u i i l or t eh n o l o g i c e i c onst r u ct i v e noi , desc r i s e a nt er i or n c ap i t ol u l 2.3.2. L a c up t oa r el e DV de l a i nst a l a i i l e DAV i nt eg r a t e, t emp er a t ur a de i n t r ar e n c up t or a p cu r ei est e c u 40 60 C ma i ma r e d ec t n c az u l i nst a l a i i l or r ea l i z a t e i ndep ende nt , c e ea c e f a c e n ec es a r i nt r odu c er ea n , z ona de c on v ec i e a c up t oa r el or , i a a l t or fl u xur i de l a a l t e i nst a l a i i , p ent ru a r ea l i z a ra nda m ent e r i d i c a t e i a fol osi efi c i e nt c l du r a ga z el or de a r der e. n c a z u l a r der i i de c ombu st i bi l i su l fu r o i , p robl e me l e d es c r i s e n c a p i t o lu l 2. 3. 2 p ent ru cu pt oar e l e DA se m en i n i p en t r u cu pt oar el e de DV.

435

P en t r u a r edu c e f enom enu l de c r a c a r e a fi l mu l u i de pr odu s l a n i v el u l p er et el u i ev i i i p ent r u a pr e nt mp i na c oc sa r ea p r o du s u lu i i n z ona de r a di a i e , se fol osc t ensi u ni t er mi d e ma i mi c i d ec t l a DA i se i nj e c t ea z a bur n t u bur i l e de l a c ar e nc ep e ev a p or a r ea , m r i ndu- se t ot oda t se c i u n ea t u bu ri l or cu una , dou s a u c h i a r t r ei t r ep t e sp r e i e i r e, n fu nc i e de c a nt i t a t ea de a bu r i n j ec t a t i de pr oc ent u l v ap or i z at .

435

2.1.1. Consumuri energetico I n s t a l a i a do di st i l a r e n v i d est e do a sem en ea o ma r e c onsu ma t oa r e de en er g i e, a l t ur i do i nst a l a i a DA. P e l i n g c onsu mu l do c ombu st i bi l l a cu pt or ap a r e, i n pl u s, u n c onsu m ma r o d e a bu r . n s c op u l r edu c er i i c onsu mu l u i ener g et i c g l oba l se c au t p er fec i ona r e a a p ar a t el o r ( c up t or , c ol oa n , si st em de v i d) i r ea l i z a r ea u nei r ec u p er r i ma xi m e d e c l du r d i n fl u xur i l e fi er bi n i i r efl u xu r i , p ent ru nc l z i r ea ma t er i ei p ri me . P r e n c l z i r ea p c ur ei pr i n sc hi mb do c l du r c u p rodu sel e i r efl u xu r i l e a s i g u r o t emp er a t ur de p r e nc l z i r e do 280 300 C , na i nt e de i nt r a r ea n c u p t o r , n t r - o i nst a l a i e r ea l i z a t i nd ep end ent , p l ec i nd do l a o t emp er a t ur a p c u r ei d i n r ez er v or de 80 100 C . n c az u l n c a r e i nst a l a i a DV est e c up l a t c u i nst a l a i a DA, t emp er a t u r a de i n t r ar e n c up t or osl o pr a ct i c t emp er a t u r a de l a ba z a c ol oa n ei DA, fl u xu r i l e f i er b i n i d e l a DV fi i nd ut i l i z a t e p ent ru p r e nc l z i r ea i e i u l u i i pr odu c e r ea de abur. n t a b el u l 2. 13 s nt p r ez ent a t e c onsu mu r i l e ener g et i c e g l oba l e p ent ru dou i n s t a l a i i i n du st r i a l e de di st i l a r e n v i d.
Tabelul 2.13. Consumuri specifice de militai exprimate in k(j combustibil de 10' kcal/kg, pe tona dc materie prim Denumirea consumului DV Uleiuri 0,5 M t/an 15,22 1,80 5,56 DV distilat total 3,3 Mt/an 14,80 1,13 1,10

Combustibil Energie electric Abur Ap recirculat,

Al 10C
Total :

0,45 23,03

0,13 17,16

2.4.5. Automatizarea instalaiilor I)V S e u r m r e t e, l a fel c a i n c az u l i nst a l a i i l or DA, men i ner ea c on st a nt a p ar a met r i l o r de fu nc i ona r e (t emp er a t ur i , pr esi u ni , deb i t e et c . ), n c ondi i i l e n c a r e i n t er v i n unel e p er t u rba i i l eg a t e de c a l i t a t ea ma t er i ei pr i me sa u a u t i l i t i l o r , p ent ru a ob i n e p rodu se de c a l i t a t e c or esp u nz t oar e. Me n i n er e a pa ra m et r i l or de fu nc i ona r e se r ea l i z ea z c u a j u t or u l bu c l e l or de r eg l a r e a t emp er a t u r i l or , p r esi u ni l or , deb i t e l or i niv e l e l or ( fi g . 2. 10 i 2.11)/ S t a b i l i r ea u nu i r eg i m opt i m de fu nc i ona r e c a r e s c ondu c l a ob i ner ea de p r o du s e d e c a l i t a t e, n c ondi i i l e unor c onsu mur i en er g et i c e mi ni me se r ea l i z ea z p r i n i nst r odu c er e a c a l c u l a t oru l u i de p roc es (fi g . 2. 14) [31].

C a i l a i n s t a l a i i l e DA, gr upul de c o n t r o l u t i l i z ea z o s t r u c t u r i er a r hi c cu p r i nz n d : mo du l r eg u l at or , modu l de op t i mi z a r e a r a n d a me n t u lu i n pr o du se, mo d u l d e mi n i m a l i z a r e a en er g i e i i mo d u l d e op t i mi z a r e i n l i ni e . Pr i n u t i l i z ar ea a c e s t o r a s e p oa t e r ea l i z a o cr e t er e a r a n d a m en t u l u i n di st i l a t e de 0 , 3 0 7 % i o r edu c er e a ener g i ei de 2 ,5 0 %.


Oobit de demfrare Ozlaio:, alimentare ,eSirc din I ' cuptor Modjl do Modul de Modul de | energie optimucre minima a instalaie. reglare j-

Ejector

33.
Alimenta re

29.

-0T

Aer

Combustibil

Fig. 2.14. Schema de optimizare cu calculatorul a unei instalaii DV

2.5. PROBLEME DE COROZIUNE l PROTECTIE ANTICOROSIV LA INSTALAIILE DA SI DV

C or o z iu n ea es t e u n a d i n p ri nc i p a l e l e c au z e c a r e p o at e r ed u c e fi a bi l i t a t ea i n s t a l a i i l o r d e d i s t i l a r e a t mosfer i c i i n v i d . S e n t l n e t e c o r oz i u n ea c hi m i c i el e c t r o c h i mi c . C or o z iu n ea c h i m i c se dat or e t e a c i u n i i d i r ec t e a ag en i l o r a gr esi v i di n i ei a s u p r a s u p r a f e ei met a l i c e . Ag en i i ag r es i v i p o t f i s u b s t a n e or g a ni c e ( a c i z i n a f t en i c i , f en o l i , a c i z i a l i f a t i c i ) sa u ga z e ( HC 1 , H 2 S , 0 2 , C 0 2 , S 0 2 ) . C or o z iu n ea el e c t r o c h i m i c ar e l oc c n d s n t n d ep l i n i t e s i mu l t a n ur m t oa r el e c o n d i i i : p r ez en a a p ei n s t ar ea l i c h i d ; ap a c o n i n e i o n i ag r es i v i d e su bst a n e, c a : Na C l , Mg C l 2 , C a C l , , I l C l , H 2 S et c ; su p r a f a a met a l i c es t e su sc ep t i bi l at a c u lu i el e c t r o c h i m i c , for m nd mi c r o p i l e. Pr ez en a HC 1 mp r eu n c u II 2 S i u r me d e 0 2 d et er m i n , i n z onel e n c a r e es t e p r ez en t i ap a , c or o z iu ni p ut er ni c e. A st f e l , u n i e i c ar e a r e 0 , 5 % voi . a p i 4 2 0 p p m c l o r u r i , d i n c a r e 5 0 p pm Mg C l 2 ,

435

n c l z i t l a 3 2 0 C p o a l e p r oduc e 14 p pm HC 1 [32]. II.,S r ez u l t p ri n d es c o mp u n er ea c o mb i n a i i l o r cu su l f n t i mp u l n c l z i r i i s a u s e poa t e g si d iz o l v a t n i ei . L a 3 1 5 C , T U r ez u lt a t poat e v ar i a d e l a 1 0 p p m p n l a 3 0 0 p p m, de- p i nz nd d e c a l i t a t ea i e i u l u i . Ox i g en u l provine din c ont a ct u l p r el u ng i t a l i e i u l u i cu a er u l , di n ap a a er a t c ar e s e i n t r o du c e l a d esa l i n a r e, sa u din a er u l introdus cu r efl u xu r i l e r ec i r c u l a t e. P r ez en t n c a n t i t i de c t ev a p p m c o n du c e l a c o r o z iu ni pu t er ni c e, d at o r i t f o r m r i i u n o r c o mbi na i i de t ip o x i g en - s u l f [ 3 3 ] c e a t a c m et a l u l . C or o z iu n ea el e c t r o c h i m i c dat or i t I I C 1 I I 2 S cu u r me d e 0 2 a p ar e i n s i s t e mu l d e c o n d e n s a r e de l a v r fu l c o l o a n e i d e d i s t i l a r e a t mo s f er i c , du p

435

Sol Sol N H3 inhibitor

30.
Sol Inhibitor NaOHantif ouling"

31.

X
i
A

Ga ze

c r i 32.

Apa de Solu ie de spfll are Nq0h

e J^sa rata

J T

Sol Ap inhibitor Benzin.


Sol inhibitor

' i

4 P a c u r d

Apa de splare

Dezemulsionant

Fig. 2.15. Punctele de injecie a neutralizanilor i inhibitorilor ntr-o instalaie DA.

p unct u l de r ou , a f ec t nd c onde nsa t o a r el e , r c i t oar e l e , v a sel e de r efl u x, l i ni i l e de

435

v ap or i , l i ni i l e de r efl u x benz i n i p omp el e. Pent r u r edu c er ea c or oz i u ni i da t or i t e HC 1 i H2S se i nj ec t ea z neu t r al i z a n i , c a a moni a c u l ( ga z os sau su b for m de sol u i e ) sa u neu t r a l i z a n i p e ba z de a mi ne sa u alte su bst a n e org a ni c e i i nhi b i t or i de c or oz i u ne, n z one l e de c or oz i u ne ma xi m , a st fe l i hc t p H-u I a p ei r ez u l t a t e la v a su l sep a r a t or de benz i n de la v r fu l c ol oa n ei s se m en i n nt r e 5 ,5 6, 0 (fi g . 2. 15 ). n u rma neu t r a l i z r ii cu a moni a c se

435

for m ea z dep oz i t e de s r ur i , NH 4 C 1 i ( NHi ) HS , care n p r ez en a II 2 S dau fe nom enu l de c or oz i u ne p unct i for m (n c i u p it ur i ). Pent r u a di mi nu a ef ec t u l se i nt r odu c e a p de sp l a r e n l i ni a de v ap or i , na i nt e de i nt r ar ea n c onde nsa t o a r e p ent r u a sp l a s ru r i l e for ma t e i a di l u a a c i di t a t e a fl u xu lu i . R ec i r c u l a r ea u nei pri di n apa di n v a su l de r e fl u x n c a nt i t i de p n l a 5% est e sol u i a aplicat t ot ma i mu l t a st z i . Av nd n v eder e c sol u bi l i t a t ea II 2 S

. Combust ibil

435

sc a d e cu c r e t er ea t emp er a t ur i i , p ent r u mi c or a r ea ef ec t u l u i c or oz i u ni i i n z ona de v ir f se p oat e utiliza si st emu l de c onde nsa r e n dou t r ep t e (fi g . 2. 16, a l t er na t i v a A) sau i nt r odu c er ea r e
33.
(36:10C )

34.
B e n zi n a

Tte

34.

Benzn
ntei

Fig. 2.16. Micorarea efectului coroziunii H-jS n zona de vrf a coloanei DA prin utilizarea sistemului

435

de condensare n dou trepte ( a ) sau a refluxului recirculai

de benzin (b).

435

f l u xu l u i r ec i r cu l a t d e b enz i n cu c ond ensa r ea t ot a l a benz i n ei nt r -o si ng ur t r ea p t , ( f i g . 2 . 1 0 , a l t er n a t i v a U). . C o n i n u t u l d e c l o r u r i n a p a di n v a su l de r efl u x se l i m i t e a z l a ma i pu i n de 1 0 p p m. I n h i b i t o r i i d e c o r oz i u ne fc y mea z p el i c u l a p e sup ra fa a met a l u l u i mi c or n d a c c es u l I I C 1 , I KS i 0 2 i a sup ra fa a l u i , p e l ng a l t e r ea c i i , c hi m i c e de t r a n s f o r ma r e a c o mp u i l or c or osi v i da t or i t el em en t e l or c e l e c on i n. Inhi b i t or i i a c t iv i i n p r ez en a I I S s nt n g ener a l a mi ne l e gr a se, a mi d el e a c i z i l or g ra i i a mi n e l e s au d er i v a i i a mi ne l or c i c l i c e or g a ni c e. Ac est ea se i nt r odu c n c a nt i t at e d e 2 0 3 0 p p m f a d e benz i n n p ri me l e 30 z i l e de fu nc i ona r e a l e i nst a l a i ei ( p en t r u f o r ma r ea f i l mu l u i pr ot ec t or ), dup c a r e se r edu c e c a nt i t a t ea l a 5 8 p p m. P en t r u mi c o r a r ea depu ner i l or p e c i r cu i t u l de i e i c a l d se i nt r odu c e i n h i b i t o r a n t i f o u l i n g " n c a nt i t a t e de 3 5 p pm. L a p r el u cr a r ea u n or i ei u r i na ft e ni c e a p ar e a c i u nea c or osi v a a c i z i l or n a f t en i c i , c a r e n c ep e l a 225 25 0 C i c r e t e cu t emp er a t u r a p n l a 320 C . C a m s u r d e p r o t ec i e s e i nt r odu c e sol u i e Na OH cu o c onc ent r a i e de c c a 35 % n i ei p en t r u a n eu t r a l i z a 70 -80% di n a c i di t a t ea na ft e ni c ffi g . 2. 15 ). n c a d r u l i n s t a l a i i l or de di st i l a r e n v i d, c or oz iu nea est e de t ip c hi m i c , d at o r i t c o mp u i l o r cu su l f i a c iz i l or na ft eni c i , a c c e l er a t i de t emp er a t u r i l e r i d i c a t e d e o p er a r e. S i n t ex p u s e c o r oz i u ni i a c i z i l or na ft en i c i nd eos eb i t ubur i l e i c ot ur i l c de n t o a r c er e a l e c u p t o a r el o r i z ona de va por iz a r e a c ol oa n el or . C or o z iu n ea c o mp u i l or c u su l f p r ez en i i n p cu r se i nt ensi fi c l a t emp e r a t u r i d e 3 3 0 4 2 0 C . A c e t i a c or odea z t u bu r i l e di n sec i a de ra di a i e a cu p t o r u l u i , l i n i a d e t r a n s f er , z ona de va por iz a r e a c ol oa n ei , t a l er el e, c onden sa t oa r el e i ej e c t o a r e l e . C o r oz i u nea pr ec onden sa oa r el or i a c ondens a t oa r el or di n t r e t r ep t e l e ej e c t o a r el o r es t e c a uz a t de pr odu i i nec ond en sa b i l i , for ma i di n o x i a c i z i or g a n i c i c u ma sa mol e c u l a r mi c , 1L S, R S TI i a er , p r ecu m i de c o n d en s u l a c i d p r ov en i t di n a bur . Ej e c t o a r e l e s n t s u p use c or oz i u ni i i er oz i u ni i nt r- o m su r ma i ma r e dec t r es t u l u t i l a j el o r , d a t o r i t v it ez e l or ma r i de 00 120 m/ s a l e a me st e c u l u i de a bu r i n ec o n d e n s a b i l e l or c e p r sesc a j ut a j u l . Efe c t u l est e m r i t de a c i unea er o z iv a a b u r u lu i c u u r me de c ond ens sau a l t e i mpu r it i . P en t r u mi c o r a r ea c or oz i u ni i l a si st emu l de v i d se i nj ec t ea z n c ondu c t el e d e v ap or i d e l a v r fu l c ol oa ne i sol u i e de neu t r a l i z a nt i i nhi bi t or de c or o z iu ne ( f ig . 2 . 1 1 ) . n fu n c i e d e n a t u r a c or osi v a i e i u l u i p r el u cr a t , p e l ng i nj ec i a de n eu t r a l i z a n i i i n h i b i t o r i de c or oz iu ne, se a l eg i ma t er i a l el e c or esp u nz t oa r e c o n s t r u c i ei u t i l a j el o r i -c ondu c t el or . A st f e l , n c a z u l p r el u c r r i i u nor i ei u r i su l fur oa se cu 1, 5 2,5 % ma s su l f, t u bu r i l e d i n z o n a d e r a d i a i e a c up t oa r el or de DA se fa c di n o el a l i a t c u 5 % C r i 0 , 5 % Mo , i a r c el e p en t ru DV di n o el a l i a l cu 5 0% Cr i 0,5 1 % Mo. L a f el i p en t r u l i n i i l e d e t r a n s fer . C o l o a n a DA es t e c o nfec i ona t di n o e l c a r bon, p l a c a t l a v r f p e por i u nea p r i me l o r 4 t a l er e c u mo n el , i a r n r est c u o el a l i a t cu 11 13% Cr . T a l er e l e se c o n f e c i o n ea z d i n o el a l i a t cu 13% Cr i a r p ri m el e 4 de l a v r f di n mon el . L i n i i l e d e l a v r f s e fa c di n ot el c a r bon cu a da os ma r e de c or oz iu ne sa u mo n e l . C o n d en s a t o a r el e d e v r f au ma nt a u a di n o el c ar bon pl a c a t c u mone l , i a r

435

f a s c i c u l el e d i n mo n e l s au a l a m st a bi l i z a t sa u o el c ar bon sec a fe ni z a t . P o mp el e d e b en z i n i de benz i n r efl u x au r ot oru l di n mon el . Va su l de r ef l u x es t e p l a c a t c u o el a l i a t 13% C r p e 2/ 3 di n n l i me sau t or cr et a t . C o l o a n a d e. v i d es t e c onf ec i ona t di n o el c ar bon, p l a c a t cu o el a l i a t cu 1 3 % Cr , t a l er e l e f i i n d d e a s em en ea c l i n o el a l i a t cu 13% Cr . C o n d en s a t o a r el e s i s t emu l u i de v i d s nt uz i nat e di n o e l c ar bon c u ev i di n a l a m , i a r e j e c t o a r e l e au c orp ul di n o el c a r bon i du z el e di n o el a l i a t de t ip ul 1 8/ 8 Cr / Ni s au mo n el . P o mp el e p en t r u u l ei u r i i r ez i du u de vi d s nt c onst ru i t e di n ot el a l i a t de t ip u l 1 1- 1 3 % Cr . 2.6. INSTALAII INTEGRATE DE DISTILARE ATMOSFERIC l IN VID n r a f i n r i i l e i n c a r e p cu r a ob i nu t n i nst a l a i a DA se sup une ul t er i or i r n or p r el u c r r i s ec u n d a r e p ent r u ob i ner ea de u l ei u r i sau di st i l a t e, n g ener a l c az u l c el ma i o b i n u i t , se c onst ru i esc i nst a l a i i i nt eg r a t e de di st i l a r e at mo s f er i c i n v i d ( DAV), a di c p c ur a de DA i nt r di r ec t 1 1 1 cu pt or u l de v i d i d e a i c i n c o l o a n a de v i d. Av a nt a j el e i n s t a l a i i l or i nt eg r a t e DAV c onst a u n : c onsu mu l g l oba l de en er g i e ma i mi c d ec t a l c el or dou i nst a l a i i lu a t e sep a r at ( DA i DV) cu 8 1 0 %, d a t or i t u t i l i z r i i ma i ju di c i oa se a fl u xu r i l or fi er bi n i p ent ru nc l z i r ea i ei u l u i , ev i t n d u - s e r c i r i l e i r e nc l z i r i l e unor fl u xur i . n t a bel u l 2. 14 s nt i n d i c a t e c o n s u mu r i l e s p ec i f i c e de u t i l i t i p ent ru o i nst a sl a i e DAV de 1 Mt / a n i n c a r e c c a 5 0 % c l i n c a nt i t at ea de p c ur mer g e l a p r el u cr a r ea i n vi d cu o b i n er ea d e d i s t i l a t t ot a l p e p ar t ea de v i d ;
Tabelul 2.11. Consumuri specifice de militai exprimate in k(| combustibil de 10' kcal/kq pe tona de materie prima Dcnumifea consumului DAV _ 4 M t/an Ulei (DY-ul pe distilat lotal) 20,50 1,50 1,18 .

Combustibil Energic electric Abur Ap recirculat. M = J0C Tytal :

0.26 23,50

u n n u m r ma i mi c de u t i l a j e c omp onent e, c ee a c e det er m i n p osi bi l i t a t ea r ea l i z r i i u n ei c o mp a c t i l l i ma i ma r i i dec i a u nei sup ra fe e oc up at e ma i mi c i ; c o n du c er ea p r o c esu l u i se r ea l i z ea z ma i bi n e, a v nd o vi z iu ne de a n s a mb l u a su p r a r a n d a me nt e l or ob i nu t e i a c a l i t i i pr odu sel or , pu t ndu- se i n t er v en i r a p i d p en t r u c o r ec t a r ea a c est or a .

435

I n t er v i n t ot u i s i a nu mi t e dez av a nt a j e n exp l oa t a r ea i nst a l a i i l or i nt e g r a l e i a nu me : op er a r ea i n s t a l a i i l or DAV est e g r eoa i e, ma i a l es i n p er i oa da de p or ni r e i o p r i r e a i n s t a l a i i l or , c nd t r ebu i e c onec t a t sau dec o ne c t a t pa rt ea de DV ; or i c e d er a n j a me n t l a u na di n i nst a l a i i poa t e det er m i na p er t u rba i i i i n fu n c i o n a r ea c e l e i l a l t e. n a ct u a l a c o n j u n c t ur ener g et i c , l oc a l i z a r ea p unct el or p ot en i a l e de r edu c er e a en er g i ei n c a dr u l unei i nst a l a i i DAV est e de ma r e i mp ort a n . S e me n i o n ea z , n c ont i nu ar e, unel e di nt r e a c est e c ondi i i de c ar e t r e bu i e s s e i n s e a m l a p r o i ec t a r e i i n exp l oa t a r e : 1 . Ar a n j a r ea f l u x u r i l or pr i n sc hi mb t oa r e a ez a t e n p ar a l e l , p ent r u t r a ns f er u l ma x i m d e c l du r , l a i nst a l a i i l e de ma r e c a p a c i t a t e. 2 . C o nt r o l u l s a r c i n i i r efl u xur i l or r ec i r c u l a t e p ent r u me n i n er e a a c est or a l a v a l o a r ea op t i m , l i mi t a t de r est r i c i i . 3 . C o nt r o l u l r ef l u xu l u i r ec e de v r f l a c ol oa na DA l a va l oa r ea opt i m , p en t r u a mi c o r a p i er der i l e de ener g i e i n a t mosfer . 4 . C r e t er ea r a n d a m ent u l u i n pr odu se de v a l oa r e pr i n c r e t er ea efi c i en ei s ep a r r i i i nu p r i n c r e t er ea c onsu mu l u i de u t i l i t i . 5 . Da c mo t o r i n a g r ea de DA i nt r n a l i m ent a r ea cr a c r i i c at a l i t i c e, o b i n er ea u n ei c a n t i t i ma xi me p e c ol oa na DA f r r est r i c i i de c u l oa r e va c o n du c e l a r edu c er e a sa r c i ni i c ol oa ne i de v i d. 0 . A j u st a r ea f o c u r i l or l a cu pt or p ent r u o va l oa r e mi n i m a ov er fl a sh- u lu i " . 7 . Ec h i l i b r a r ea d eb i t e l or p e p a i i c up t oru l u i p ent ru a r ea l i z a t ra nsf er u l ma x i m d e c l d u r . 8 . C o nt r o l u l r a p o r t u lu i a er / c ombu st i bi l , r esp ec t i v a t i r a ju l u i l a c up t oa r e, p en t r u ef i c i en t ma xi m i si g ur a n . 9 . Op t i mi z a r ea a b u r u lu i de st r ip a r e l a baz a c ol oa ne i de I)A i DV i l a s t r i p er el e d e p r o du s e, du p c er i n a sp ec i f i c a i i l or de p rodu se. 1 0 . R ed u c er ea t r a t r i i i pr el u c r r i i l op su l u i p ri n c r e t er ea c ont r ol u lu i d es a l i n r i i i a c o n dens a t oa r el or si st emu l u i de vi d. I n s t a l a i a DA V f i i n d pr i ma i nst a l a i e di n c a dru l unu i c omb i na t p et r oc hi mi c , f i a b i l i t a t e a ei es t e de ma r e i mp or t a n p ent ru fu nc i ona r ea nt r egu l u i c o mb i n a t , a v i n d i n v ed er e ma t er i i l e pr i me fu r niz a t e p ent ru r est u l pr oc es el or . T i mp u l d e ex p l o a t a r e u t i l est e i n g ener a l soc ot i t l a c c a 8 000 or e/ a u . Av i n d i n v ed er e d esa l i n r i l e moder n e i nt r odu se i n fl u xu l de p r el u cr a r e, c i c l u l d e f u n c i o n a r e n e nt r er up t i nt r e dou opr i r i a cr esc u t de l a -l 000 or e l a 8 0 0 0 - 1 2 9 0 0 o r e, r ec o ma ndi ndu- se o r ev i z i e g ener a l l a 1 1, 5 a ni . n a c est s c o p , p r i l e s o l i c i t a t e l a c or oz iu ne t r ebu i e s fi e a si g ur at e cu ma t er i a l e a d ec v a t e, p en t r u a n u c o nst i t u i st r a ng u l r i n fu nc i ona r e. Da t f i i n d c ap a c i t a t i l e ma r i de pr el u c r ar e, se j u st i fi c o a ut oma t i z a r e av a n s a t , i n t r u c i t r ed u c er i l e de c onsu mur i de ut i l i t i fa c c a i nv est i i i l e s se a mo r t iz ez e r ep ed e n t i mp . Or i en t a t i v , c o s t u l u nei i nv est i i i p ent r u o i nst a l a i e DAY est e de c c a 3 500 - 1 3 0 0 d o l a r i / m 3 - z i i e i p r elu c r at [40]. Cu ex c ep i a i e i u r i l or su l fur oa se c a r e pr i n nc l z i r e for m ea z ILS c e p une p r o b l em e s er i o a s e d e c o r oz i u ne nu ex i st r i sc ur i deos eb i t e de i nc end i u m su r i l e d e p r o t ec i e a mu n c i i si P.S . I. fi i nd nor ma l e , c a p ent r u or i c e i nst a l a i e p et r o c h i m i c .

2 . 7 . EXEMPLU DE CALCUL AL UNEI COLOANE DE DISTILARE ATMOSFERIC TIP


U"

n p r o i ec t a r ea u n ei c ol oa ne de DA se ur m r e t e c a , p l ec i nd de l a un i ei d at , d e l a o c ap a c i t a t e de pr el u cr a r e i un sort i m ent de pr odu se i mp u se, s se obin prin calcul : p r i n c i p a l el e d at e t ehnol og i c e : debi t e de p rodu se, nec es a r u l de a bu r de s t r i p ar e, t emp er a t u r i l e i pr esi u ni l e n p unct e l e c hei e" a l e c ol oa ne i , sar c i na t er mi c a c o n d en s a t o r u lu i de v r f p ent ru c ol oa n e de t ip U" , sa r c i ni l e t er mi c e p r el u a t e d e r ef l u x u r i l e d e i nt erv a l p ent r u c ol oa na de t i p A" , sa r c i ni l e t er mi c e p r el u a t e d e r ef l u x u r i l e s u br c i t e p ent r u c ol oa n e de t ip R" . p r i n c i p a l e l e d a t e c onst ru c t iv e : di a m et r u l , nu m r u l de t a l er e, n l i m ea . A f l a r ea p o t en i a l u l u i de pr odu se a l b e i a pr i nc i p a l el or t emp er a t ur i di n c o l o a n a d e DA s e f a c e fol osi nd met odo l og i a Wa t k i ns [9]. C a l c u l e l e efe c t u a t e p r es u p u n cu n o a t er ea r el a i i l or c a r e exi st nt r e cu r bel e PRF, ST AS i VE, p r ec u m i c o r el a i a d i n t r e unel e p ropr i et i a l e pr odu sel or (dens i t a t e, ma s mo l e c u l a r , t emp er a t u r i p e cu rba ST AS , ent a l p i i ). P en t r u p r o i ec t a r ea u nei c ol oa n e de DA t r ebu i e c u noscu t e : a)t i p u l i e i u l u i i p r opr i et i l e sa l e ; b)c a p a c i t a t ea i n s t a l a i ei i t i mp u l ei de fu nc i ona r o ; c)s o r t i me n t u l p r od u sel or c ar e t r ebu i e ob i nu t e, p ent r u c ar e se sp ec i f i c : f i n a l u l p e cu r b a S T AS i dec a l a j u l p e ST AS ( A/ 5 ^ 9 a o / o ) nt r e dou fr a c i u ni v ec i n e ; d)p r o c en t u l d e su p r av a por iz a t ; e)r a i a d e a bu r d e s t r i p ar e p ent ru p cu r i pr odu sel e l a t er a l e i c a l i t a t ea a bu r u l u i ( t emp er a t u r , p r esi u ne) ; f)t emp er a t u r a ma x i m a dmi s p ent r u i e i r e a i e i u l u i di n c up t or ; y ) a g en t u l d e r c i r e fol osi t l a c onde nsa t or u l di n v r fu l c ol oa n ei . 2 . 7 . 1 . Datele de proiectare ale coloanei de DA a)t i p u l i e i u l u i : A r a bi a u or cu p ropr i et i l e sp ec i fi c a t e l a p unct u l 2. 7. 2. ; b)c a p a c i t a t ea i n s t a l a i ei : 4 mi l i o a ne t / a n, t i mpu l de fu nc i ona r e : 8 000 or e /an ; c)s o r t i me n t u l d e p r odu se cu sp ec i f i c a i i l e di n t a bel u l 2. 15;
*

6 5

435

Tabelul 2.15. Sortimentul dr produse obinute io eolonna de DA

l'rodus

Final pe STAS, C

Decalaj STAS, C

pe

/ 12
Benzin uoar 150

Benzin grea

205

20

Petrol

280

>6
Motorin 340

>'
Pcur
Ingineria prelucrrii hidrocarburilor cd. 176

d)p r o c en t u l d e s i i p r av a por iz a t L0 : 2% voi / i e i . ; e)r a i a d e a bu r d e st r i p ar e : 25 kg a bu r/ m 3 p rodu s st r i p at , c a l i t a t ea a bu r u l u i d e s t r i p ar e : 300 C i 4 a t a ; f)t emp er a t u r a ma x i m a dmi s p ent r u i e i r e a i e i u l u i di n c up t or: 340 C; . g)c o n d e n s a t o r u l d e v r f fol ose t e c a a g ent de r c i r e ap a r c i r c u l a t . c a r e i n t r c u 2 8 C i i es e cu 38 C . ... 3 2 . 7 . 2 . Pr u p r i et l i l c i e i u l u i . . ' v * Den s i t a t e , d 1 ! ' - . V: < S u l f t ot a l , % ma s . , V i s c o z i t at e c i n e ma t i c , cS ; 0, 85 09 . ;

1,7 .

-la 40F 13, 8 -la70F 8, 2 -la 100F 5 , 45 C o n i n u t d e c ar bon, % 3, 74 Ap i i mp u r i t i , %Vol . ' 0, 1 3 C o n i n u t d e s r ur i Na C l , g / m 2, 85 Pr es i u n e d e v a p or i R ei d , k g/ c m 3 0, 32 I i 2 S d i z o l v a t , pp m 3 I n d i c e- d e n eu t r a l i z a r e, mg KOH/ g 0, 02 Cu r b el e P R F ( % v o lu m, % ma s i > % m edi i - densi t a t e) s nt p r ez ent a t a n t a b e l e l e : 2 . 1 6 , 2 . 1 7 , 2 . 18 i n fi gu ra 2. 17.
Tubelul 2.16. Curba PUF volum a ieiului la 1 ala % voi. " "f'2,3 o t, C 21,1 | 43,3 10 | 20" | .77 138,1 30 ' 196,3 40 | 50 t 60 | .250,5 305,6 I 363,7 70 | 80 | 85 426,6 504,5 555,5

Tabelul 2.17. Curba PRF greutate a ieiului la 1 ata 2,3. 1 ,5, . . M% mas /,9 C 30 | 55,5 | 97,7 | 165,6 | 223,5 279,5 | 335,3 1 392,S.. 455,7 | 535j 8 584,2 10 | 20 | 30. 40 50

60

70 | 80 |

85 *

Tabelul 2.18. Curba % medii-densitate' a ieiului


..'.:" i ' . J .V . .-. . . -

. % voi. "1

fr - -

\ 1-0 | 20'

L 30
. .40-

- 50- | -60 -

70 | 80

90

d[s 0,649 | 0,702 | 0,755

| 0,788

| 0,820 | 0,850

0,890

0,919

| 0,937

0,966

Di n c u r b a P R F v o lu m a i e i u l u i s- a c a l c u l a t cu r ba VE a pr oxi ma t l a o dr ea p t ( met o d a Ne l s o n ) [34]' (t a be l u l 2. 19 i fi g ur a 2. 17).


Tabelul 2r9. Curba VE a ieiului la 1 ata

100

435

2 . 7 . 3 . PotenialiiI de produse albe

Met o d o l o g i a d e c a l c u l p ent r u p ot en i a l u l de p rodu se a l b e di nt r -u n i ei da t es t e p r ez en t a t n l i t er a t ur [9]. C u a j ut oru l cu rbei di n fi gu ra 2. 18 se t ra nsfor m t emp er a t u r i l e f i n a l e p e ST AS , i mp u se pr odu sel or , n t emp er a t u r i fi na l e p e PR F. Cu r b el e d i n f i g u r a 2 . 1 9 t r a nsfor m dec a l a j e l e p e S TAS (A/5H_95o/o) nt r e dou p r od u s e v ec i n e n d ec a l a j e p e PR F (A/100_0%). Av n d t emp er a t u r a fi na l p e PRF a pr odu su l u i ma i u or , se sc a de di n ea d ec a l a j u l p e P R F i s e ob i ne t emp er a t ur a i ni i a l p e PRF a p rodu su lu i g r eu v ec i n . P en t r u st a b i l i r ea pot en i a l u l u i de pr odu se a l be se c a l c u l ea z t emp er a -

Fig. 2.19. Corelaia dintre decalajele de pe curba STAS i cele de pe curba PRF : /iniial 149C de 149204C, ' | 149204C de 204 302C ; 2)204302C de 302371C ; 3)302371C de 371413C.

t u r i l e d e t i er e p e c u r b e PR F a i ei u l u i nt r e dou fr a c i i v ec i n e c u r el a i a : temperatur de tiere = /'0% ",,Pt,+ '0% "tirPg .

435

Et ap e l e d e c a l c u l p ent ru pot en i a l u l de pr odu se a l b e s nt expu se n t a be l u l 2.20.


Tabelul 2.20. Calculul potenialului de produse albe Produs <100% STAS, C 'ino% PRF. C Decalaj. "C STAS PRF PRFeC Temperatur de tiere, C Potenial voi. % Benzin uoar 150 160 % mas

>
20

56

104

132

18,2

14.6

Benzin grea

205

215 38 177 196

11.7

10.8

Petrol

280

294

13,2

12,4

>
Motorin 340 358

52

242

268 12,4 12,5

> <
Pcur

42

316

337

44.5

49,7

2 . 7 . 4 . Calculul proprietilor produselor albe Cu n o s c n d p ot en i a l u l de p roduse a l be di n cu rba PRF a i ei u l u i , se c a l cu l ea z c u r b el e PRF a l e pr odu sel or (c ur ba PRF a r e un c a r a c t er a di t i v ). Cu met o d el e i n d i c a t e i n l i t er a t ur ( [1, 36, 37] se c a l c u l ea z cu rbe l e S TAS i VE p en t r u p r o du s el e a l b e, p or ni nd de l a cu r bel e PRF. C ur bel e PRF, ST AS i VE a l e p r od u s el o r a l b e s n t p r ez ent a t e n t a bel el e 2. 21. 2. 22, 2. 23, 2, 24 i n fi gu ra 2.20.

Tabelul 2.21. Curbele PRF, STAS l VE pentru benzina uoar % voi. Temperatur PRF, C 5 10 A' PRF, C A' STAS, C A' VE, C Temperatur STAS, C Temperatur VE, C

>
y 36

0,5

54

55,5

10

16 15

56

56

'<
71 63

30

52 25 14
7

<
\

50

77 > 23 14

85

70

70

100 > 22 17
8

99

78

<
116 86

90

122 \ 38 34

* <
150 Temperatur STAS, C 146 98 Temperatur VE, C 146

100 % voi.

160 Tabelul 2.22. Curbele PRF, STAS i VE pentru benzina grea Temperatur A'PRF, C AliTAt, C AtyF, C PRF, H-. c 104

> 18
*

, ? X
r/
6 4

10 30

122 -10 143 21;-;-

154

148 154

>50 157

\ ^

164

\
170 158

>
70
i

4/

172

176

162

>
- 90 100 190 25 215 Tabelul 2.23. Cucele PRF, STAS i VE pentru petrol %-vol. Temperatur, PRF", C 177 197 20

*<

183 22 7< 205

168 175

^STAS

A tyE, C

Temperatur STAS, C

Temperatur VE. C 219 222

0 10

< <

209 218

>
30 218 50 230

10

21
6
3

228

228

>
>70 90 247 \ 20 266 28

<
234 231

<
241 _ 235 242 435

14 25

'<
255

. :. <

Den s i t i l e p r od u sel or ' ' a l b e se c a l c u l ea z di n c ur b % medi i d C n s ' i t a t e a i t ei u l u i . ( fi g . . 2. 17), i a r densi t a t ea p c ur i i se ob i n e i n nd c ont d e a d i t i v i - t a t ea d en s i t i l or fr a c i u ni l or l i c hi d e dup p roc ent e v olu m. Ma s e l e , mo l e c u l a r e se p ot a pr ec i a di n gr a fi c e, iu fu nc i e de dens i t a t e i d e t emp er a t u r a l a 5 0 % voi . p e c ur ba S TAS [1, 35 , 36] sau se pot c a l c u l a c u r el a i i l e emp i r i c e i n di c a t e n l i t er a t u r . S e ob i n dens i t i i ma se l e mo l e c u l a r e p r ez en t a t e n t a bel u l 2. 25 . . r.

Tabelul 2.25. Densitile i masele moleculare al produselor obinute in coloana de DA d\5 y. - M- r ' t Produs ... . / . .-.r Benzin uoar Benzin grea Petrol Motorin Pcur 0,696 0,770 0,811 0,848 0,948 , 9 8 142' :. ' 190' ; 252 ':

2 . 7 .5 . Alegerea numrului de talere pentru separarea produselor in eoloana de DA P e b a z a d at e l o r ex p er i m ent a l e i ndi c a t e i n l i t er a t u r [1, 9], se a l eg p ent ru s ep a r ar ea p r od u s el o r n u m r u l de t a l er e ( t a bel u l 2. 26).
Tabelul 2.26. Numrul de talere necesar separrii In coloana de DA Zon de separare Numr de talere

Benzin uoar Benzin grea Benzin grea Petrol Petrol Motorin Motorin Zon de vaporizare Zon de stripare

8 8 6 4 4

2 . 7 . 6 . Calculul presiunilor n coloana de DA A c es t c a l c u l p or n e t e de l a st a bi l i r ea p r esi u ni i n va su l de r efl u x. Pr es i u n ea n v a s u l d e r efl u x se det er mi n p ri n nc er c r i , a p l i c nd r el a i i l e de ec h i l i b r u l i c h i d - v a p o r i . n a c est sc op t r ebu i e c u noscu t c omp oz i i a p e c o mp o n en i a f r a c i ei d e benz i n u oa r i t emp er a t u r a c ar e se p oat e r ea l i z a n v a s u l d e r ef l u x cu a g en t u l de r c i r e fol os i t l a c ondens a t oru l di n v r fu l c ol oa n ei d e DA , a s t f el c a n g az e s se p i ar d o c a nt i t at e c t ma i mi c de c omp one n i v a l o r o i C 3 C 4 . Fo l o si nd c a a g ent de r c i r e a p a r ec i r cu l a t , t emp er a t u r a r ea l i z a t n v a s u l d e r ef l u x est e de c i r c a 40 C . P en t r u a c e s t ex e mp l u de c a l c u l s- a a dmi s n va su l de r efl u x o p r esi u ne de 8 0 0 mm Hg a b s . De l a v a su l d e r ef l u x l a v r fu l c ol oa n ei se c onsi der o c der e de pr esi u ne d e c i r c a 2 5 0 mm Hg a b s. C der ea de pr esi u ne p e u n t a l er de fr a c i ona r e a r e v a l o r i c u p r i n s e n t r e 5 10 mm Hg a bs, i a r c der ea de pr esi u ne p e c ondu c t a d i n t r e cu p t or i z o n a d e v ap or iz a r e a c ol oa ne i est e de c i r c a 200 r nm Hg a bs. S e o b i n n p u nc t el e c hei e" a l e c ol oa ne i p r esi u ni l e pr ez ent a t e n t a bel u l 2 . 2 7 . n f i g u r a 2 . 1 7 s - au t r a sa t c ur bel e VE a l e i e i u l u i l a p r esi u nea di n z ona de v a p o r iz a r e i l a p r es i u n ea de i e i r e di n c up t or .

435

Tabelul 2.27. Presiunile in coloana de DA Punctul in care se stabilete presiunea Vasul de reflux Vrful coloanei (Taler 30) Talerul de benzin grea (Taler 23) Talerul de petrol (Taler 15) Talerul de motorin (Taler 9) Zona de vaporizare Zona de ieire din cuptor Valoarea presiunii in : mm Hg abs. 800 1 050 1 114 1 178 1 226 1 258 1 458 ata 1,09 1,43 1,52 1,60 1,67 1,71 1,98

2.7.7. Calculul striperelor i determinarea temperaturilor aproximative in coloana de DA


t

P en t r u a c e s t c a l c u l s- a a l es v ar i a nt a st r i p r i i cu a bur , fol os i nd o ra i e de a bu r d e s t r i p ar e d e 25 kg a bur / m 3 p rodu s st r ip a t . C u a j ut oru l c ur bel or di n fi g ur a 2 . 6 ( c ap i t o l u l 2 . 3 . 1), fu nc i e de r a i a de a bu r de st r ip a r e, se a fl pr oc en t el e v o l u m c a r e s e s t r i p ea z fa de a l i m ent a r ea st r ip er e l or ( t a bel u l 2. 28).
Tabelul 2.28. P-ocentnl volum stripat fajfi de alimentarea striperului Produsul crc se stripeaz Benzin grea Petrol Motorin Pcur % voi. stripat alimentare striper 17,5 23,5 30 20

n f i g u r a 2 . 2 1 se p r ez i nt fl u xur i l e ma t er i a l e p ent r u u n st r i p er c u a bur i s em n i f i c a i a l o r . Di n b i l a n u l ma t er i a l p e st r i p er r ez u l t : , Di = Di + V, { C a nt i t a t ea d e pr odu s nest r i p a t se c a l c u l ea z c u r el a i a :

n c a r e SF es t e fr a c i a vol u m c a r e se st r ip ea z fa de a l i m ent a r ea st r ip er u l u i ( f ig u r a 2 . 6 i t a b e l u l 2. 28). Pr o d u s el e d i n c ol oa n se not ea z a st fe l : mot or i na Dj ; p et r olu l D 2 ; b en z i n a g r ea D 3 ; benz i na u oar D 4 ; p c ur a B. S e c a l c u l e a z debi t el e i dens i t i l e fl u xu r i l or : D< , D, ' , i V* ( p ent ru fi e c ar e s t r i p er , c a n t i t i l e de a bu r de st r ip er i va l oa r ea V, f / D f n % vol u m. C a l c u l el e s n t pr ez ent a t e n t a be l u l 2. 29.

435

Produs D, D\ Vs, d,

Tabelul 2.29. Bilanurile materiale pe strlpere $1 necesarul de abur de stripare Vs, dl' 3 % voi. % voi. m /h t/h D, 12,4 17,7 5,3 13,2 17,3 72,86 104,09 31,23 77,56 101,65 24,09 68,75 83,44 14,69 106,94 261,49 326,71 65,22 0,848 0,841 0,825 0,811 0,804 0,782 0,770 0,765 0,743 0,696 0,948 0,934 0,880 62,5 88,3 25,8 62,0 80,8 18,8 54,0 64,9 10,9 73.0 248,5 305,9 57,4 21,4

A(, kg/h

42.7

1 822

31,1

1 939

Vs2 ih D'3 Vs3 D* B B' VsB

4,1 11.7 14,2 2,5 18,2 44,5 55,6 11.1

1 719

6 537

Deb i t u l d e i ei : 4 IO 6 t / a n = 500 t / h = 5 87, 6 m 3 / h. Cu va l oa r ea V s < / Df ( % v o i ) s - au ex t r a p ol a t cu r bel e VE a l e p rodu sel or l a t er a l e p ent r u a ob i ne t emp er a t u r i l e l a 0% v oi p e cu rbe l e VE a l e pr odu sel or
Fig. 2.21. Bilan material pe un striper cu abur : D, produs stripat; D, produs nestripat ; Vs, va-

1 '

Fig 2.22. Aproximarea temperaturilor intr-o coloan de DA tip ,,UM.

n es t r i p a t e, / 0 ,( f i g . 2 . 2 0 ) . Ac est e t emp er a t u r i p er mi t ob i n er e a t emp er a t u r i l or a p r o x i ma t i v e p e t a l er el e de c u l eg er e fol os i nd g ra fi c u l di n fi g ur a 2. 22. Ac est g r a f i c es t e v a l a b i l d o ar l a a pr oxi ma r ea t emp er a t ur i l or nt r -o c ol oa n de DA t i p , , U" . . C u a c e l a i g r a f i c se poa t e a pr oxi ma t emp er a t ur a l a v r fu l c ol oa ne i i n f u n c i e d e t 1 0 0 % v o i p e cu rba VE a p rodusu lu i de v r f. n t a bel u l 2. 30 s nt da t e t emp er a t u r i l e a p r o x i ma t i v e a st fe l ob i nut e, i a r n fi g ur a 2. 23 s- a f cu t u n p rofi l d e t emp er a t u r i p e c o l o a n a de DA, nec e sa r p ent ru det er m i na r e a t em p er a t ur i l or p e or i c a r e t a l er c n d s e ef e c t u ea z bi l a n u r i t er mi c e p e di f er i t e c ont u ru ri .
Tabelul 2.30. Determinarea temperaturilor aproximativele talerele de culegere In coloana deRA Punctul clin coloan Temperatura cu care s-a Temperat ura fcut corelarea aproximativ
/

Virful coloanei Talerul dc benzin grea Talerul de petrol Talerul de motorin

98C 139C _ 213C 280C

1108C 154*C 224C 277C

2 . 7 . 8 . Calculul temperaturilor n coloana de DA 2.7.81. Calculul temperaturii la intrare in zona dc vaporizare S e c a l c u l e a z p r oc ent u l v olu m di n i ei va por iz a t l a i nt r a r ea n z ona de v ap or i z ar e cu r el a i a [ 9 ] :
Vizr = 100 +L0 --JL~
.1
1 . Oi.

n c ar e : L0 i B s u p r a v ap or i z a t u l , r esp ec t i v p cu r a , n % voi / i e i ; SF f r a c i a v o lu m s t r i p at d i n p c ur . V 2 r = 100 + 2


44 S
1-0,2

= 46, 4% v oi .

C u V i z v ( % v o i ) s e c i t e t e di n c ur ba VE a i e i u l u i l a p r esi u nea di n z ona de v ap or i z ar e ( f i g . 2 . 1 7 ) t emp er a t ur a i e i u l u i l a i nt r ar e n z ona de v ap or i z ar e : Uz v = 288 C . 2.7.82. Calculul temperaturii in baza coloanei T emp er a t u r a n b az a c ol oa ne i est e c u 11 1 7 C ma i sc z u t dec t t emp er a t u r a l a i n t r ar e n z ona dc v ap or i z ar e [9]. Ver i f i c a r e a v a l or i i a st fel a p r ec i a t e p en t r u t emp er a t ur a n ba z se fa c e p ri nt r -u n bi l a n t er mi c p e c ont u ru l I f i g u r a 2 . 2 4 . S e p r esu pu ne : tB = tUv - 16 C = 272 C C o n s i d er n d o s c d er e l i n ea r a t emp er a t u r i i de l a i nt r ar ea n z ona de v ap or i z ar e sp r e b az , t emp er a t ur a t a l er u l u i 4 v a fi :
t. = 288 - - = 284 C
4

435

Fig. 2.24. Bilanul material i bilanul termic pe zona de vaporizare i baza unei coloane de DA.

C a n t i t a t ea d e c l d u r c a r e i nt r n c ont ur ul 1 est e : m. C a n t i t a t ea d e c l d u r c a r e i e se di n c ont ur ul I est e :


<?.-<? + QVSB + QAB, Qi = Qi. o + Qi.ttv + Qb<

Di n eg a l i t a t e a Q( Qc r ez u l t ent a l p i a p cu ri i l a i e i r ea c l i n c ol oa n i de a i c i t emp er a t u r a n b az a c ol oa n ei :
(Q1.0 + Quzv + QAB I )
-

(Q

VS
B

C)

AB

hB=

T emp er a t u r a c l i n b a z a c ol oa n ei a st fe l ob i nut t r ebu i e s fi e eg a l c u c ea p r esu p u s . n t a b e l u l 2 . 3 1 se pr ez i nt va l or i l e p ent ru c a l c u lu l t emp er a t ur i i n b a z a c o l o a n e i . R ez u l t : h B = 1 4 3 k c a l / k g , c a r e c or espu nde t emp er a t ur i i de 272 C pr esup us p ent ru baza coloanei.

435

Tabelul 2.31. Hilanjtil termic pentru calculul temperaturii in baza coloanei % voi Flux Temperatur, K L-itc ABf En tlpic, kcal/kg 152,8 164 732 727 214,3 Cantitate de cldur, C.cal/h 1,58 46,22 4,79 4,75 12,30 %g kg/h <us Pentru bilanul termic pe conturul I:

2 53,6

2,07 56,37

10 342 281 850 6 537

0,880 0,895 4 ala 0,3 ata 0,880 0,948

282 288 300 284 284

- 1
11.48 | 57 400 49,70 | 248 500

VsB B

11,1 44,5

2 . 7 . 8 . 3 . Calculul temperaturii in zona de vaporizare T emp er a t u r a i n z o n a de va por iz a r e est e c u 1 2 C ma i sc z u t dec t t emp er a t u r a l a i n t r ar ea n z ona de v ap or i z ar e [9J . Ver i fi c a r ea v a l or i i ap r ec i a t e p en t r u t emp er a t u r a i n z o n a de va pp ri z a r e se fa c e p ri nt r - un bi l a n t er mi c p e c o n t u r u l I I d i n f i g u r a 2 . 2 4. S e p r esu pu ne : t t v = hz c - 2 C = 286 C Bi l a n u l t er mi c p e c o nt u ru l II di n fi g ur a 2. 24 est e :
Qvfzc + Qvs1{ = QvHet r-

Di n a c ea s t eg a l i t a t e s e a fl ent a l p i a v ap or i l or de hi dr oc a r bu r i c a r e i es di n z o n a d e v ap or i z ar e i d e a i c i t emp er a t u r a n z ona de va por iz a r e :


vHezv = Qv'iv + QVSb H
T H'tr '

C a l c u l e l e s n t p r ez ent a t e n t a bel u l 2. 32. Rez u l t : IIV HC Z V = 223 k c a l / k g, c a r e c o r es p u n d e l a t emp er a t u r a de 286 C pr esup us p ent ru z ona de va por iz a r e.
Tabelul 2.32. Bilanul Iernile pentru calculul temperaturii iu zona de vaporizare Pentru bilanul termic pe conturul II : Flux % voi. % mas kg/h l Vs ^ lleir 464 11. 43,6.'} 11,48 218 150 57 0.780 0,880 1 55.11 400 275 550 0,799 575 288 284 225,3 214.3 rfj Temperatur, C Entalpie, kcal/kg Cantitate de cldur, Gcal/h 49,15 12,30

2 . 7 . 8 . 4 . Calculul temperaturii la ieire din cuptor. T emp er a t u r a l a i e i r ea di n c up t or est e cu 2 4 C ma i r i di c a t dec t t em p er a t u r a l a i n t r a r ea i n z ona de v ap or i z ar e [9J . Ver i fi c a r ea va l or i i a pr ec i a t e p en t r u t emp er a t u r a d e i e i r e di n c up t or se fa c e pr i nt r- u n bi l a n t er mi c p e c o n t u r u l I I I d i n f i g u r a 2 . 24. S e pr esup une : tec ^ tlzv -f- 4 C = 292 C Bi l a n u l t er mi c p e c o n t u r u l I I I di n fi gu r a 2. 24 est e : Qree + Q'ec = Q^izv + Qhzv Pr oc ent e l e vol u m V e c i L f c se c i t e sc d i n c u r b a V E a i e i u l u i l a p r esi u nea de i e i r e di n cu pt or c or esp u nz t oa r e

435

t emp er a t u r i i d e 2 9 2 C ( f ig ur a 2. 17). C a l c u l el e si nt pr ez ent a t e n t a bel u l 2. 33.

435

Tabelul 2.13. Itilanul tennir pentru calculul temperaturii la Ieire din cuptor Pentru bilanul termic pe Flux % voi. % mas kg/h d\* conturul III :

Temperatur. *C Entalpie, kcal/kg Cantitate de cldur, Gcal/h

v,s v,r Ltc

46.4 53,6 55,0 45,0

43.63 56,37 218 150 281 0,780 0.895 288 288 292 292 225,3 164,0 49,15 46.22 41,46 58,54 850 207 300 0.765 0,921 232,8 159,0 48,26 46,54 292 700

2 . 7 . 8 . 5 . Calculul temperaturii pe talerul de culegere al motorinei (talerul <JJ P r o c ed u r a d e c a l c u l p ent ru t emp er a t ur a p e un t a l er de cu l eg er e l a o c o l o a n d e t ip U" es t e u r m t oa r ea : s e p r es u p u n e o t emp er a t u r n j u ru l c el ei ap roxi ma t e a nt er i or cu fi g ur a 2.22 ; s e ef e c t u ea z u n bi l a n t er mi c p e c ont ur ul p n dea su p r a t a l eru l u i r es p ec t i v , d i n c ar e s c a fl c a nt i t a t ea de c l du r p e c a r e t r ebu i e s o p r ei a r e f l u xu l i n t er n c a r e c a de de p e t a l er u l a fl a t i me di a t dea su p r a t a l eru l u i de c u l eg er e ; s e c a l c u l ea z c a n t i t a t ea de r efl u x i nt er n t i i nd c a c est a c a de l i c hi d l a t emp er a t u r a t a l er u lu i i m ed i a t su p er i or c el u i de cu l eg er e i se v ap ' or i z ea z l a t emp er a t u r a t a l er u l u i de c u l eg er e ; s e c a l c u l ea z p r es i u nea pa r i a l a va p or i l or de r efl u x i nt er n n a m est e c c u c ei l a l i v ap or i d i n z on , cu nosc nd pr esi u nea t ot a l p e t a l er c a l c u l a t a n t er i o r ; s e c o r ec t ea z t emp er a t u r a c or esp u nz t oar e l a 0% v oi . p e cu rba VE a p r o du s u lu i n es t r i p a t ( t 0 ' ) l a pr esi u nea pa r i a l c a l c u l a t ma i su s cu nomog r a ma Cox [ 1 , 35 , 3 6] ; t emp er a t ur a g si t t r ebu i e s c or espu nd cu c ea p r esu p u s c a t emp er a t ur a t a l er u l u i de cu l eg er e n l i m i t e l e 2 C . \ n f i g u r a 2 . 25 , s e pr ez i nt c ont ur ul I p ent r u c a l c u lu l t emp er a t ur i i p e t a l er u l d e mo t o r i n . P en t r u a s i mp l i f i c a bi l a n u r i l e t er mi c e i p ent ru a av ea un c ont r ol p er ma n en t a su p r a c o r ec t i t u d i ni i c a l c u l el or , se c onsi der c ol oa na de DA for ma t din tronsoane astfel : p r i mu l t r o n s o n c u p r i nde c ol oa na de l a baz p n dea su pr a z onei de v ap or i z ar e/ ,

? i

i i
6

I-

435

Fig. 2.25. Bilanul material i bilanul termic pentru calculul temperaturii pe talerul de culegere al produsului Dj la o coloan de DA.
-s

435

a l d o i l e a t r o n s o n c up ri nde p or iu nea di n c ol oa n de l a z ona de v ap or i z ar e p n d ea s u p r a t a l er u l u i de c u l eg er e a l mot or i ne i ; a l t r ei l ea t r o n s o n cu pr i nde z ona de l a t a l er u l de cu l eg er e a l mot or i ne i p n d ea s u p r a t a l er u l u i d e cu l eg er e a l p et r ol u l u i ; a l p a t r u l ea t r o n s o n cu pr i nde z ona de l a t a l er u l de c u l eg er e a l p et r ol u lu i p n d ea s u p r a t a l er u l u i de cu l eg er e a l benz i n ei g r el e ; u lt i mu l t r o n s o n c u p ri nde z ona de l a t a l er u l de cu l eg er e a l benz i n ei g r el e p n d ea s u p r a t a l er u l u i 30 (u lt i mu l t a l er ). Du p c a l c u lu l s u c c es i v (de j os n su s) a l t emp er a t u r i l or p e t a l er e, di n fi e c a r e t r o n s o n s e a f l c a nt i t at ea de c l dur c a r e u rc n p ar t ea su p er i oa r a c o l o a n ei p r i n t r - u n b i l a n t er mi c p e c ont ur ul c up r i nz nd i st r i p eru l p rodu su lu i c u l es p e t a l er . C a nt i t a t ea de c l du r c ar e i es e di n t r onsonu l i nf er i or va fi c a n t i t at ea d e c l d u r c a r e i n t r n t ronsonu l de dea su pr a . S e p r es u p u n e t emp er a t ur a p e t a l er u l 9 : l n x 264 C . S e c a l c u l ea z c a n t i t at ea de c l dur c a r e i es e di n pr i mu l t ronson : A Qzv = QP + QA - Q,< = 95 , 37 + 4, 79 - 35 , 54 = 64, 62 Gc a l / h.
B

Di n b i l a n u l t er mi c p e c ont u ru l 1 di n fi gu ra 2. 25 se a fl c a nt i t a t ea de c l d u r p e c ar e t r eb u i e s o p r ei a r efl u xu l i nt er n L l + 1 :
= ^Q'zv + Ql.yn Q{Lyn+ Dl) - QvtDy

S e o b s er v : Lk j + = L > V a p o r i i c ar e i es d e p q t a l er u l 9 s nt for ma i di n :
VeD1 = D2 + Dg + 1)4 + Ab

S e a p r ec i a z / i > 1 M = 25 4 C ( fi gu ra 2. 23) . Q V t i - 2 5 800 x = 3, 69 Gc a l / h


QD [

= 8 8 3 0 0 x h'tm = 12, 96 Gc a l / h

Qv e b \ = 6 2 0 . 0 0 X U'fu - f 5 4 000 x H't% - f 73 000 x X + 6 5 37 x liTsata = 45 , 09 Gc a l / h R ez u l t : A Qi . D v i = 1 0 , 26 Gc a l / h t D =1 1 A QL


;j*o4 im JJ.ss i "o.ii

= 158, 5 IO 3 k g/of h
'

-u,

nt

Mo,

Nu m ru l de mol i de r efl u x i nt eru : Lih^i 158,510* 629 k mol i / h Pr es i u n ea pa r i a l a va por i l or de r efl u x i nt er n :


I 1 _____________________Vn______________ = + + nO, + nAb 629

252

= 1 226

629 -f 380,3 + 744,9 + 363,2

= 364 mm Hg a bs.

C o r ec t n d l0'Dl = 2 8 0 C l a 364 mm Hg a bs. se ob i n e t emp er a t ur a de 264 C , p r esu p u s p en t r u t a l er u l de mot or i n .

435

2 . 7 . 8 . 6 . Calculul temperaturii la ieirea (lin striperul de motorina (Izdx) A c es t c a l c u l s e f a c e p ri n p r esu pu ner i de t emp er a t u r , v er i fi c a t e a poi pr i n b i l a n t er mi c p e c o n t u r u l II di n fi g ur a 2. 25 . L a s t r i p er el e cu a b u r , t emp er a t u r a l a baz a st r i p eru l u i est e ma i sc z ut dec t t emp er a t u r a d e i n t r a r e a p rodu su lu i nest r i p a t ( t emp er a t u r a t a l er u l u i de cu l eg er e). A c ea s t d i f er e n d e t emp er a t ur se poa t e a pr oxi ma c u a ju t or u l g ra fi c e l or di n
% volum stripat

f i g u r a 2 . 2 6 i 2 . 2 7 [ 9 , 3 5 ] . Cu gr a fi cu l di n fi gu ra 2. 26, p ent r u SF = = 3 0 % v o i s e g s e t e : / ap r oxi ma t i v = 27, 5 C . Cu gr a fi c u l di n fi gu r a 2. 27 p en t r u SF = 3 0 % v o i . i d i f er en a de t emp er a t ur : tDl tAl = 264 300 = = 36 C ,


X

-10

s e g s e t e : A/ ap r o x i ma t i v A/ r ea l = 1,5 C . R ez u l t : A/ r ea l = 26 C
200 100 0 100 Temperatura de alimentare a

20 30 Fig. > Volum stripat/alimentare striper '2.26. Determinarea diferenei temperatur aproximative ntre trarea i ieirea dintr-un striper abur.

striperului - -temperatura aburului de stripare, C

de incu

Fig. 2.27. Determinarea diferenei de temperatur real ntre intrarea i ieirea dintr-un striper cu abur.

S e p r es u p u n e : / , - / 2 *> , - 32 C ; t 2 i > { = 264 - 32 = 232 C C o n s i d er i n d c s c der ea de t emp er a t ur de l a a l i m ent a r ea st r i p eru l u i sp r e b a z a s a es t e l i n e a r , t emp er a t u r a t a l er u lu i 4 a st r ip er u lu i va fi :


Ls =

204 - = 25 6 C
4

Bi l a n u l t er mi c p e c ont u ru l II di n fi g ur a 2. 25 va fi :
QD[ + QAi { = QDl + QVS, + QAtr

Da c d i f er e n a d e t emp er a t u r tDl t2Di a fost bi n e a pr ec i a t , bi l a n u l de ma i su s s e v a n c h ei a . C a l c u l e l e p ent ru a c est bi l a n t er mi c s nt pr ez ent a t e i n t a bel u l 2. 34.

435

Tabelul 2.34. Bilanul termic pentru calculul temperaturii la baza striperului de motorin Entalpie, Flux kg/h di' Temperatur, C kc^l/kg

Cantitate de cldur, Gcal/h 12,96 1,33 1,29 7,81 5,23

88 300

0,841 4 ata 0,8 ata

264 300 256 232 256

146,8 732 713,3 125,1 203

!
n, Vs,

1 822

62 500 25 800

0,848 0,825

2.7.87. Temperaturile pe talerele de culegere a petrolului (taler 15) i a benzinei grele (taler 23) C a l c u l u l a c e s t o r t emp er a t ur i se fa c e dup a c e ea i met odo l og i e c a p ent ru t a l er u l d e cu l eg er e a l mot or i n ei , fi i nd di f er i t doa r c ont u ru l p ent ru ef ec t u a r ea b i l a n u l u i t er mi c . Rez u l t t emp er a t ur a p e t a l er u l de c u l eg er e a p et r olu l u i 206 C , i a r t emp er a t u r a p e t a l er u l de cu l eg er e a benz i ne i gr el e : 140 C . 2.7.88. Temperaturile la ieirea din striperele de petrol i bentin grea C a l c u l u l a c es t o r t emp er a t ur i est e si mi l a r cu c e l p ent r u a fl a r ea t emp er a t u ri i p r o du s u lu i l a i e i r e a d i n st r i p eru l de mot or i n . Rez u l t :
12D,

= 1 8 2 C i

2VF

= 120 C

2.7.89. Calculul temperaturii la vtrful coloanei C a l c u l u l t emp er a t u r i i l a v r fu l c ol oa n ei se fa c e a sem n t or c u c a l c u lu l t emp er a t u r i i p e u n t a l er de c u l eg er e. Et a p el e d e c a l c u l s nt : p r esu p u n er ea u n ei t emp er a t u r i n ju ru l c e l e i a pr oxi ma t e cu fi g ur a 2. 22 ; ef ec t u a r ea b i l a n u l u i t er mi c p e u lt i mu l t r onson a l c ol oa n ei p ent r u a fl a r ea c a n t i t i i d e. c l d u r p e c a r e t r ebu i e s o p r ei a r efl u xu l r ec e de v r f; c a l c u l u l c a n t i t i i de r efl u x r ec e t i i nd c a c e st a i nt r l i c h i d l a t emp e r at u r a d i n v a s u l d e r efl u x i se va por iz ea z l a t emp er a t ur a di n v r fu l c o l o a n ei ; c a l c u l u l p r es i u n i i p ar i a l e l a v r fu l c ol oa ne i , a v ap or i l or de r efl u x i de p r o du s d e v r f n a me st e c c u a bur u l da t l a st r ip a r e ; c o r ec t a r ea t emp er a t ur i i c or esp u nz t oar e Ia 100% voi p e cu r ba VE a p r o du s u lu i d e v r f , l a p r esi u nea pa r i a l c a l c u l a t a nt er i or ; t emp er a t ur a g si t t r eb u i e s c or es p u n d c u c ea p r esu pu s n l i m i t e l e 2 C . Bi l a n u l t er mi c p ent ru a fl a r ea c a nt i t i i de c l dur p r elu a t de r efl u xu l r ec e s e f a c e p e c o n t u r u l 1 d i n fi g ur a 2. 28. C a nt i t a t ea de c l du r c a r e i nt r n ul t i mu l t r o n s o n r ez u lt du p c a l c u lu l t emp er a t ur i i p e t a l eru l de benz i n g r ea i a t emp er a t u r i i l a i e i r e d i n st r ip er u l de benz i n g r ea :
=

A QDt + Qa, - Qd, = 51, 51 Gc a l / h tN = 106 C

S e p r es u p u n e t emp er a t ur a l a v r fu l c ol oa n ei :

8 1

6 Ing i n er ia pr el uc r rii hi d ro c ar b ur i l

or ai. 176 ic n- 1 l ^r' l'p 0.


N-1

i
x F i g . 2 . 2 8 . B il a n u l m a t

435

e r i a l i b il a n u l t e r m i c p e n t r u c a l c u l u l t e m p e r a t u r ii n v r f u l c o l o a n e i i a s a

r c i r f ii c o n d e n s a t o r u l u i d e v r f l a o c o l o a n d e D A t i p U " .

C anti tate a de cld ur pe c ar e t r eb ui e s o pr ei a r efl uxu l r ec e

435

de v r f est e :
A Q
L

A Q
D

Q v e *

V a p o r i i c a r e i

e s d e p e t a l e r u l
N

( t a l e r u l 3 0 ) s n t

435

f o r m a i d i n

:
V e N

j Q
4

A
B

+ .
A
x

A
3

c a l c u l s e n e g l i j e a z f r a c i a V

435

( g a z e l e c a r e i e s d i n

v a s u l d e r e f l u x ) .

Q v e s

7 3

0 0 0

f / J
6 8

9 6

1 2

0 1

435

x =

1 7 , 6

G c a l / h A QLr = 51,5 1 17, 6 = 33, 91 Gc a l/h A0, = 294 643,5 kg / h r/10 _ I.JQ "0.008 "o.606 n
o

3 0

0 6 , 6

k m o l i / h
ti n'n + in,n

3 006,6+ 744,9. pirlc TZvf

= 1 0O0 -

3 006,6 + 7 667,6 =

"c

"Dt

891 mm Hg a bs +

C or e ct n d tl00

435

de pe cu r ba VE a lu i D4 = 98 C la 891 mm Hg a b s. se ob i ne t em p er at ur a de 106 C pr e su p us p en tru v r f ul col oa n ei . 2

. 7. 9 . Calc ulul sarc inii con dens ator ului

de la vrf ul colo anei (O r ) S ar c i na con den sa t or u lu i (le ia vl r f tii col oa n ei se det er m i n pr i nt run bi l a n t er mi c pe con tur ul II di n fi g ur a 2. 2 8.

435

Rez ul t :
Qc = (Lr

+ D4) (/ / & 8 9 6 - / I0 4 0 6 9 0 ) + Ar (/ / J ? a ia 40) = = 49,5 6 Gc a l / h

2 . 7 . 1 0 .
B i l a n u l m a t e r i a ) i t e r m i c p e c o l o a n a d e

D A
n fi gu

435

ra 2. 20 se pr ez i nt bi l a n u l ma t er i a l i t er mi c pe c ol o a na de DA. La bi l a n u l t er mi c pe c ol o a n ap a r pi er der i de cld ur de circ a 1% fa de i nt r ri, in fu nc ie de sez o n i

VeT <57.43 >

dc clim a r eg i uni i n c ar e est e a mp l a sa t i nst ala ia.

V 4

30 LR@ H?0 (12,017) <ligi 1294.643) 0,48> <5,92> (73) <-1,47 > 198/0.696] 0 [98/0,696] 4

r
m

<49,56 > ^(g)

Q |

D 4 3 (1,719) . (309 Ab(64,9) B <1,26> <4,8> [135/0, 765]

= < 5 4 .

435

8 5

>

A Q ' D
3

= < S 1 , 5 1 > 0 2

Qi02=<59,56> AQ'02 = <53,59>


:

aeD2=-<s.97>
<65,95> -<7,81> <58,14>

n
D

QID2 = Qeor AO'di

3 [ 1 (

15
(80,8)

< " [ A 1D2 1

<9,05> [175/0, 804]

Qi2V <100,16> = Qe2V - < 35,54>

E6| Di (88,3) <12,96> ' [245/0,841) Sl


L0 ^ [T7I (10,342) <1,58> (295/0,8 80]

=
AQ*2 : < 64,62> V: F (500) <9S,37>

( 6 2 , 5 ) < 7 , 8 1 > [ 2 5 2 / 0 , 8 4 8

A fl B (6,53 7) <4,79 > (248,5) <- 35,54> [-/0.948] Fig. 2.29. Bilan ul mater ial i bilan ul termi c pe o coloa n de DA tip Tju . O tempe ratur , "C ; presiu ne, ata ; (

435

) debit gravi metri c, t/h ; <> cantit ate de cldu r, Gcal/ h; notai a minus pentr u cldu ra care iese din coloa n ; [] mas molec ular / d\

2 . 7 . 1 1 . Sarcina de lichid i sarcina de vapori pe coloana de 1).\ S a r c i n i l e de l i c hi d i de v ap or i p e c ol oa n se p r ez i nt n t a be l u l 2. 35 i n figura 2.30.


Tabelul 2.3o. Sarcintt de lichid i sarcina de vapori pe coloana de I)A Numrul talerului Sarcina de vapori, kmoli/h 4 419,1 5 624,9 4 224,3 4 934,0 3 342,3 3 842,3 2 546,0 2 779,5 2 208,7 Sarcina de lichid, kmoli/h 3 006,2 4 212,4 3 287,6 3 236,7 2 078,9 1 926,0 979,4 '716,8 691,2

30 29 23 22 15 14 9 8 Zona de vaporizare

Fig. 2.30. Sarcina de lichid i sarcina de vapori pe o coloan de DA.

2.7.12. Eficacitatea separrii a dou produse vecine in coloana de DA

435

Ef i c a c i t a t e a sep a r r i i pr odu sel or i n c ol oa na de DA se m soa r p ri n dec a l a j u l p e STAS (A/ 5 ^ 9 5% ) ob i nut nt r e p rodu sel e v ec i ne i se det er m i n cu gr a f i c e l e P a ck i e [9. 35 ] r eda t e n fi gu r i l e 2. 31 i 2. 32. Do u p rodu se v ec i ne se sep a r cu a t t ma i bi ne u nu l de a l t u l , cu c t v a l o r i l e f a c t or u lu i de si st e m F i a di f er en ei nt r e t emp er a t u r a l a 5 0% voi . p e cu r b a STAS a p rodu su lu i ma i gr eu i t emp er a t ur a l a 5 0% voi . p e c ur ba STAS
DecQ'4)uHt%^_r t95%0N) STAS,CF

Fig. 2.31. Curbele Packie pentru aprecierea eficacitii separrii produsului de vrf de ultimul produs lateral.

Fig. 2.32. Curbele Packie pentru aprecierea eficacitii a dou produse laterale vecine.

a r es t u l u i dc p rodu se ma i u oa r e s nt ma i ri di c a t e. Fa c t oru l dc si st e m F est e d ef i n i t p r i n r el a i a :

n c a r e : L N debi t u l de r efl u x i nt er n c ar e c a de de p e t a l er u l de c u l eg er e a l p r od u su l u i ma i u or , m 3 / h ; V N deb i t u l de va por i c ar e u rc p e t a l er u l de cu l eg er e a l p rodu su lu i ma i u or , m 3 / h ; Ar nu m ru l de t a l er e di nt r e c el e

d ou p r o du se c a r e se sep a r . n t a b e l u l 2. 36 se pr ez i nt c a l c u lu l efi c a c i t i i sep a r r i i pr odu sel or n c o l o a n a d e DA, r esp ec t i v c a l c u lu l dec a l a j u l u i de S TAS, c omp ar a t i v cu d ec a l a j u l p e S TAS i mp u s pr i n t ema de pr oi ec t a r e.
N , Tabelul 2.36. Efoeacitatea separrii produselor n roloana de DA F IHO%STASI m3/h Ls, m3/h Pg Pu c F

Produsele separ

care

se

Decalaj (GAP) Calculat F C + 23,3 + 20 Impus C 12 20

8 D2 - (D, + Dd) 8

106,94 593,4 175,69 581,8

44,4 26,5

170 234

85 115

85 119

153 214

4-42 + 36

(D2 +
+ D3 + Dd) 6 253,25 440,9 10,5 298 160 138 248 + 23 + 12,8 6

S e o b s er v c , n t oa t e c az ur i l e, sep a r a r ea nt r e pr odu se se fa c e bi n e (de c a l a j u l c a l c u l a t S s dec a l a j u l i mp u s). n z onel e benz i n gr ea benz i n u oa r i mo t o r i n p et r ol exi st un exc e de nt de t a l er e, dec a l a j u l c a l c u l a t fi i nd ma i ma r e d ec t c el i mpu s ( t a be l u l 2. 15 ). 2 . 7 . 1 3 . Diametrul coloanei de DA
i

Di a m et r u l unei c ol oa n e de di st i l a r e dep i nde , n pr i nc i p a l , de debi t el e de v a p o r i i d e l i c hi d i de v it ez a a c est or dou fl u xur i n c ont r a cu r ent . L a c ol oa n el e d e d i s t i l a r e at mosf er i c de t i p U" , sa r c i na ma xi m de v ap or i i de l i c hi d s e g s e t e n z ona de su b u lt i mu l t a l er de l a v r f, a a cu m r ei e se i di n fi gu ra 2 . 3 0 . Di a met r u l c a l c u l a t n a c ea st z on ar e va l oa r ea ma xi m . C el e ma i ut i l i z a t e t i pu ri de t a l er e p ent ru c ol oa ne l e dde DA s nt t a l er el e cu su p a p e ( t i p Nut t er , Fl ex i , Ba l l a st , Gl i t sc h). Met oda Gl i t sc h si mp l i f i c a t p e. i - t r u c a l c u l u l di a m et r u lu i c ol oa ne i fol os e t e r el a i a [13] :
D =
C

n + (B2 + 3,14 CV*'" . . 1,571


M

u n d e:

= 0, 05 575
NPF1FSCAF 3,28 -Vc

c = d+ 30

FIFSCAF

435

i n c a r o : L debi t u l de l i c h i d n c ondi i i l e c l i n z on , m 3 / mi n ; V debi - . t u l d e v ap or i n c ondi i i l e c l i n z on , m 3 / s ; V c debi t u l de v ap or i c or ec t a t , m3/s,

di, di d en si t i l e c el or dou l ' a z e, kg / m 3 ; NP nu m r u l de p su r i ( sensu r i d e c u r g er e a l i c hi du l u i p e t a l er ), fu nc i e de c onst ru c i a t a l er u lu i ; FI f a c t o r d e nec a r e, fu nc i e de c a r a c t er i st i c i l e si st e mu l u i , de di a met r u ; c o l o a n e i i de t ip ul t a l er u l u i ; FS fa c t or de si st em, fu nc i e de c ar a c t er i st i c i l e s i s t e mu l u i (spu ma nt , nesp u ma nt ) ; C AF c oe fi c i e nt de c a p a c i t a t e, fu nc i e d e d i s t a n a nt r e t a l er e i de den si t a t e a va por i l or ; Va vi t ez a pr i n dev er sor c ar e s e p oat e c a l c u l a sa u se ap r ec i a z fu nc i e de di st a n a di nt r e t a l er e i de g r ad u l d e spu ma r e a l i c h i du l u i , m/ s. P en t r u ex emp l u l dat , m r i mi l e c ar e i nt r i n c a l c u l u l di a m et r u lu i s nt : L = 412 815 k g/ h = 6 880 kg / mi n d j 0 0 0 = 0, 696- 0, 00091 ( 110- 15 ) = 0, 608, n c a r e 0, 00091 est e c oef i c i en t u l d e c or ec i e p ent ru di l a t a r ea l i c h i du l u i l a o v ar i a i e de t emp er a t u r de 1 C [ 3 9 ] . L = = 11, 32 m 3 / mi n S e a pr ec i a z c onfor m da t el or c l i n l i t er a t u r [13]: NP = 4 412 8154-0, 75 017= 600-29,95 /= 4) ; FS = 1 ; FI - 4- 12 (p ent r94NP m 3 3 3, u kg dr =
i

CA F = f (d = 0, 7 m ; dt = 3, 94 m/ s
11 "32

kg / m 3 ) = 0, 475 ihi = f ( d - 0, 7 m) = 0, 135 = 0, 443

B = 0 , 05 5 7 5 B = 0 , 05 5 7 5
11,32

= 0. 443
4 0,75-1 -0,475 3,28 X 2,42

30-0,135 0,75-1-0,475 0,443 + (0.4 432 4 - 3,14 25,0 76)Q'5 1,571

= = 5 ,94 m

25 , 076

S e a d o p t : D = 6 m.
E

30

*
J=
.. Ar

5 r i

hzv=2

1 X_____X

_T

M
-M

Fig. 2.33. Elemente de calcul pentru nlimea coloanei de D.


%rnas t/h

Fig. 2.34. Principalele date tehnologice i constructive ale coloanei de DA : O temperatur, C ; presiune, ata.

2 . 7 . 14. nlimea coloanei

435

n l i m ea u nei c ol oa n e est e da t de nu m r u l de t a l er e i de di st a n a i n t r e t a l er e. n fi g ur a 2. 33 s nt p r ez ent a t e el em en t e l e p ent r u c a l c u l u l n l i m i i coloanei. H = h r f + (NT - l ) d + Ihv + hH [m] n c a r e : NT nu m ru l de t a l er e ; d di st a n a di nt r e t a l er e , m ; hZVt h n n l i m ea z onei de va por iz a r e, r esp ec t i v a z one i di n baz , a pr ec i a t e di n d at e l e d e pr oi ec t a r e, m ; hv/ n l i me a z onei de v i f ap r ec i a t l a di n d i a m et r u l c ol oa ne i , m. Rez u l t : H = 3 + ( 30 - 1)0, 7 + 2 + 2, 5 = 27, 8 m S e a dopt H = 28 m Concluzii C a l c u lu l a ur m r i t ob i n er e a p ri nc i p a l e l or da t e t ehnol og i c e i c o n s t r u ct i v e a l e c ol oa n ei de DA de t i p " , . U" l a c a r e au fost i mpu se c o n d i i i l e pr ez ent a t e n su bc a p i t olu l 2. 7. 1. n fi g ur a 2. 34 est e pr ez ent a t u n r ez u ma t a l dat el or t ehno l og i c e i onst ru ct i v e a l e c ol oa n ei p roi ec t a t e .
2.8. EXEMPLU DE CALCUL AL UNEI COLOANE DE DISTILARE N VID A PCURII, IN SCOPUL OBINERII DE DISTILATE FOLOSITE CA MATERIE PRIM PENTRU CRACAREA CATALITIC

C o l o a ne l e de DV se pr oi ec t e a z fi e n sc opu l ob i ner i i de u l ei u r i , fi e a u n u i d i s t i l a t t ot a l fol osi t c a ma t er i e p ri m p ent r u c r a c a r ea c a t a l i t i c . Met oda d e c a l c u l a c ol oa n ei de DV est e a s em n t oa r e n c el e dou c a z u r i L a c o l o a n e l e c a r e sc ot fr a c i i de ul ei u r i , pot en i a l u l de p rodu s se st a bi l e t e n fu n c i e d e vi sc oz i t i l e dor i t e p ent r u sor t i me nt e l e de ul e i u r i , d i n cu r bel e p r o c en t e med i i v i sc oz i t at ea a l e p cu r i i l a 50 i 100 C , i n t i mp c e l a c o l o a n e l e dest i na t e ob i ner i i ma t er i ei p ri m e p ent ru cr a c a r ea c a t a l i t i c , pon d er ea c e l or dou di st i l a t e se st a bi l e t e a st fe l nc t c ol oa na s fi e ec hi l i br a t d i n p u n ct de v eder e a l nc r c r i i t er mi c e i di n pu nc t de v eder e c onst r u ct i v . L a a mb el e t ip ur i de c ol oa n e de DV se st a bi l e t e o a d nc i me de di st i l a r e n fu n c i e d e ut i l i z ar ea ul t er i oa r a r ez i du u lu i de vi d. Pr i n c a l c u l u l u nei c ol oa ne de DV se ur m r e t e nd ep l i ni r ea a c e l or a i d ez i d er a t e c a i n c az u l c ol oa n ei de DA : o b i ner ea pr i nc i p a l el or da t e t ehno l og i c e : debi t e de pr odu se, nec e sa r u l d e a bur , t emp er a t u r i l e i p r esi u ni l e n pu nc t el e c he i e" a l e c ol oa n ei , s a r c i ni l e t er mi c e p r el u at e de r efl u xu r i ; o b i ner ea p ri nc i p a l e l or da t e c onst ru ct i v e : nu m ru l de t a l er e, di a met r u l , n l i me a c ol oa ne i , p r ecu m i a l e c el or l a l t e a m ena j r i i nt er i oa r e sp e c i f i c e c ol oa ne l or de DV. L a b az a pr oi ec t r i i unei c ol oa ne de DV p ent r u ob i n er e a de ma t er i e p ri m p en t r u c r a c a r ea c a t a l i t i c st au u rm t oar e l e da t e : a)t ip u l ma t er i e i pr i me i p ropr i et i l e e i ; b)c ap a c i t a t ea i nst a l a i e i i t i mpu l de fu nc i ona r e ;

c)p r op or i a di nt r e c e l e dou di st i l a t e c a r e se sep a r ;

dj a d i n c i me a de di st i l a r e ; c ) pr oc ent u l de su p r av a por iz a t ; f ) t emp er a t u r a ma xi m a dmi s n z ona de v ap or iz a r e ; g ) p r es i u nea l a v r fu l c ol oa n ei ; h ) c a l i t a t e a a bur u lu i de p roc es (t emp er a t ur , p r esi u ne).

f)Datele de proiectare ale coloanei de I)V b)ma t er i a p ri m est e p c ur a de DA r ma s dup ob i ner ea p rodu sel or a l be c l i n i ei , c l i n ex emp l u l p r ec ede nt (c a p. 2. 7), c u p ropr i et i l e sp ec i f i c a t e l a p u nc t u l 2. 8. 2 ; c)c a p a c i t a t ea i nst a l a i e i : 1, 988 mi l i oa ne t / a n, i a r t i mpu l de fu nc i ona r e : 8 0 0 0 or e/ a n ; d)d i n c ol oa na de DV se sep a i dou di st i l a t e : unu l u or ( DUV) i unu l g r eu ( DGV) n r ap or t u l ma s i c . : DUV/ DGV = 3/ 7; e)d eo a r ec e nu exi st o i ndi c a i e pr iv i nd ut i l i z a r ea ul t er i oa r a r ez i duu lu i d e v i d , s- a i mpu s c a l i m i t de t i er e a di st i l a t e l or di n p cu r t emp er a t u ra de 550C ; c ) p r o c ent u l de su pr av a p or i z at : 2% v oi / p cu r ; f)t emp er a t u r a ma xi m a dmi s n z ona de v ap or iz a r e : 410 C ; g)p r es i u nea l a v r fu l c ol oa n ei : 40 mm Hg a bs. ; h)c a l i t a t e a a bur u lu i de p roc es : 35 0 C i 4 at a . 2.82. P r op r i et i l e pa c ur i i Ma t er i a p ri m a c ol oa ne i de DV est e p c ur a r ez u lt a t c l i n i ei u l Ar a bi a u o r , f o l o s i t . n ex emp l u l a nt er i or (c a p . 2. 7): dens i t a t ea , d\h = 0, 948 ; deb i l u l = = 2 4 8 ,5 t / h , r esp ec t i v 262 m 3 / h. Di n cu rbe l e PRF a l e i ei u l u i (t a bel el e 2. 16 i 2. 17) s- au c a l c u l a t cu rbe l e P RF a l e p cu r i i , p r ez ent a t e n t a be l e l e 2. 37 i 2, 38 i n fi gu ra 2. 35 .
i i. * . . . . . . _

Tabelul 2.37. Curba PRF % volum a parurii % voi. /, C Tabelul 0 337 2.3S . Curba PRF % greutate a pcurii % gr. t, C 0 337 5 351 10 366 20 394 30 424 40 457 50 494 60 537 70 58 4 5 350 10 363 20 390 30 419 40 449 50 482 60 527 70 57 3

Di n c u r ba % med i i - dens i t a t e a i ei u l u i ( fi g . 2. 17) s-a c a l c u l a t cu rba % med i i - d en s i t a t e a p cu r i i , pr ez ent a t n t a bel u l 2. 39 i n fi g ur a 2. 35.

435

Tabelul 2.39. Curba % medii-densitate a pcurii % voi. d 0 0,872 5 0,881 10 0,889 20 0,903 30 0,916 40 0,925 50 0,933 60 0,943 70 0,956

Di n cu r ba PR F ( % v olu m) a p cu r i i s- a c a l c u l a t cu r ba VE a p c ur i i l a 1 a t a ( met o d a Ed mi st er - Ok a mot o [1, 36], p ez ent a t n t a bel u l 2. 40 i n fi g ur a 2. 35 .


% voi. Tabelul 2.40. Calculul curbei VE a pcurii la 1 ala Temperatur PRF Temperatur PRF A/)> F A/ la 760 mm Ilg la 10 mm Hg CF
KF VE

Temperatur VK Temperatur VE la 10 mm Hg la 760 mm Ilg

C | F 0 337 639

C I F 144 291

F I "G

op j 182 707

C 375

> "
100 115 163

22

359

10 30 50 70

363 419 482 573

686 786 901 1 064

170 226 289 380

338

381

194 236 285 356

729 804 893 1 021

387 429 478 549

<
456 89 545 128 673

438 553 716

2 . 8 . 3 . Potenialul de produse obinut in coloana de I)\ T emp er a t ur a l i m i t de 55 0 C i mpu s p ent r u t i er ea di st i l a t el or di n p c ur d et er m i n u n pot en i a l de di st i l a t e de 65 % voi . , r esp ec t i v 63% ma s ( fi g . 2. 35 ) Re s p ec t n d p onder ea DUV/ DGV = 3/ 7 ma s , vom a v ea p ent ru c ol oa na de DV p o t en i a l e l e i debi t e l e i r i di c a t e n t a bel u l 2. 41. Pe l a v r fu l c ol oa n ei i es mp r eu n cu a bur ul : g az e nec onde ns a bi l e (0, 35 % ma s / p cu r c u M = = 290 k g / k mo l ) i o p ar t e di n di st i l a t u l u or de v i d a nt r ena t ( 2% ma s / p cu r ).

Produs

Tabelul 2.41. Debitele, densitile l masele moleculare ale produselor din coloana de vid M % voi. % mas m3/h kg/h
-

kmoli/h

Gn

> 21,00

0,35

870

29

30.0

>

DUV antrenat-

2,00

6,0

4 970

0,896

300

16,6

DUV

16,22

49,1

43 798

0,896

300

146,0

DGV

42,00

42,53

110,0

102 196

0,923

383

266,8

Lo

2,00

1,90

5,2

4 721

0,951

540

8,7

Reziduu

35,00

37,00

91,7

91 945

1,003

Di n cu r ba % m edi i - den si t a t e s- a u det er m i na t densi t i l e p rodu sel or , i a r ma s e l e mo l ec u l a r e s- au det er mi n a t g ra fi c , n fu nc i e de densi t a t e i de t emp er a t u r a l a 50% voi . p e cu r ba ST AS [1, 35 , 36]. S -au c a l c u l a t c ur bel e P RF, S T AS i VE p ent r u r el e dou di st i l a t e. C a l c u l el e s nt pr ez ent a t e n t a b el el e 2 . 4 2 i 2. 43.

435

'pRF>
% voi.

Tabelul 2.42. Curbele PHF, STAS i VE pentru <11*0latul uor le vid


A/
PRK

, C

A'STAS

A'VIFI C

' C
STAS

'vE

0 10

337 342

0,5 /

347 349

363,5 363

>
30 50 355 >u 365

*<

355 5 7
2

366 368

<
360

>
70 376

<
367 370

>
/

3,5 /

90 100

388

375

373,5 374

\
391

/
l.

0,5 / 378

Tabelul 2.43. Curbele PRF, STAS i VE pentru distilatul greu de vid A/..K, C A'sta." C % voi. 'pRI"

A/

VE

, C

'STAS

0 10 30 50 70 90 100

391 405

>H

<

396 402

436 438 446 454 466 483 491

25 430
N

13 415 15 22 32 25
8

> 25

<
430

455 > 30 485 > 3. 523 \ 27 550


12

<
452

\
484

/\
509

2 . 8 . 4 . Alegerea echipamentului interior pentru coloana de DV i calculul presiunilor in punctele ..cheie" ale coloanei S c h e ma p ropu s p ent ru c ol oa na de DV c u ec h i p a me nt u l ei i nt er i or est e p r ez en t a t n fi gu ra 2. 36. C d er i l e de pr esi u ne p e a men a j r i l e i nt er i oa r e l u at e n c a l c u l si nt p r ez en t a t e n t a bel u l 2. 44 [9].

435

n t a bel u l 2. 45 s nt p r ez ent a t e pr esi u ni l e n p u nc t el e c hei e" a l e c o l o a ne i de DV.


A D u r . G n DUVanrrenar
R30UV 16 15 K

JL

LO

>2 OG

-OUV QR2
ORi

2_

y
Rez.duu de v i d

Pcjrg

Tabelul 2.4 i. Cderile de piresiune pe amenajrile interioare ale coloanei de UY adaptate in calcul

Denumire

Cderea de presiune, mm Hg abs


9 X3 =27 3 X7 =21 2

Talere de fracionare in Fig.


OG 2.36. Schema coloanei de DV. couri" Demisterc V

2X1=

zona de vaporizare Talere

Tabelul 2.45. Presiunile In punctele chele" ale coloanei de DV Punctul din coloan Presiunea, mmHg abs
40 50

Vrful coloanei Taler de DUY (taler 1 0 2 1 3 ) Taler de DGV (taler 9 ) Zon de vaporizare Baza coloanei

66 9 0

2.8.5. Calculul cantitii de abur de proces S e i mp u ne t emp er a t ur a i n z ona de va por iz a r e a c ol oa n ei de DV : tiC = = 4 00 C . Pe cu rba VE a pa c ur i i l a pr esi u nea de 1 at a , l a 65 % voi c or espu nde t em p er a t u ra de 5 36 C . Di n c e l e dou t emp er a t u r i : 5 36 C l a 1 a t a i 400 C l a p r esi u nea p ar i a l a di st i l a t el or n z ona d e v ap or i z ar e se det er m i n c u nomogr a i na C ox fl , 35 , 36] :

P v = 37 mm Hg a bs. C onfor m l eg i i l u i Da l t on : * __ _______ ' + nitG + nH>______________


FT

UL V

' _ 7 " DUV + "IXJV -L 0 F "O + "A


L N

435

d i n c ar e v a
90 x 438,1 - 37 X 37

r ez u l t a c a nt i t a t ea de a bu r de pr oc es A p .

Ap
18-

468,1

10 756 k g/ h

2.8.6. Estimarea temperaturilor in coloana de DV


T emp er a t ur a n ba z a c ol oa n ei se ap r ec i a z c a fi i nd c u 14 C ma i mi c dec i t t emp er a t u r a n z ona de v ap or iz a r e [9] ts = tzv - 14 = 386 C
r

435

T emp er a t ur a l a i nt r ar ea n z ona de v ap or i z ar e se a pr ec i a z c a f i i n d c u 2 C ma i ma r e dec t t emp er a t u r a di n z ona el e va p or i z ar e : lu v = t z v + 2 = 402 C T emp er a t ur i l e p e t a l er e l e de cu l eg er e v or fi est i ma t e n pr ea l a bi l , p r i n c or ec t a r ea t emp er a t u r i l or c or espu nz t oa r e l a 0% v oi p e cu rba VE a c ej o r dou di st i l a t e l a p r esi u nea p ar i a l a hi dr oc a r bu r i l or p e t a l er el e d e cu l eg er e r esp ec t i v e. L i t er a t u r a [9] r ec oma nd c a pr esi u nea pa r i a l a h i d r oc a r bu r i l or p e t a l er e s fi e ap r oxi ma t l a 30 5 0% di n pr esi u nea t o t a l p e t a l er . n t a be l u l 2. 46 est e pr ez ent a t est i ma r ea t emp er a t ur i l or p e t a l er e l e de cu l eg er e.
Tabelul 2.46. Estimarea temperaturilor pe talerele de eulegere
F

Produs

%VE. C

Presiunea total pe taler, mm Hg abs

Presiunea parial taler, mm Hg abs

pe

Temperatura estimat,

EU;A DGV

362,5 436

50 66

15

27

210 294

T emp er a t ur a n v r fu l c ol oa n ei se est i m ea z di n da t el e de p r o i ec t a r e : ttv = 100 C . n fi gu ra 2. 37 se p r ez i nt u n p rofi l est i ma t i v a l t emp er a t u r i i n c o l o a na de DV, nec e sa r p ent r u det er mi na r ea t emp er a t u r i i or i c ru i t a l er c n d se ef ec t u eaz bi l a n u r i t er mi c i p e di f er i t e c ont u ru ri . 2.87. Calculul cantitii de cldur care iese din zona de vaporizare Asem n t or c a l c u lu l u i c ol oa ne i de DA, v om c onsi d er a c ol oa na de DV f or ma t di n t ronsoa n e, pr i mu l t r onson de l a baz a v nd c a Kmi t su p er i oa r z ona de v ap or i z ar e ( c ont ur ul I di n fi g ur a 2. 38). C a l c u lu l c a n t i t i i de c l dur c a r e i es e di n a c est t ronson v a fi : v AQzv = QF + QA p - Qn Qr = (Qcn + Qnvv + (?uov+ C ' + <?i!chid la' *
QF = 870- 0,5 -402 + 48 768 - 288 + 102 196

-284, 3 + + 4721 -281, 4 + 91 945 - 227 = 65 , 47 Gc a l / h QA p = 10 75 6- 784 = 8, 43 Gc a l / h Ql{ = 91 945 -215 , 4 = 19, 80 Gc a l / h Rez u l t : AQ' = 54, 10 Gc a l / h 2.88. Calculul cantitii de cldur care iese din talerul 5 al coloanei Di n c ont ur ul II de p e fi gu ra 2. 38 r ez u lt :
A<?;, = A Q'zv + Qllchid la - QVr1 la AQ'ts = 54,10 - 4 721 (280-217)-10- = 53,8 Gcal /hFig. 2.37. Profilul temperaturii pe coloana de DV.

435

2 . 8 . 9 . Calculul cantitii de cldura preluat de refluxul subreit

)
C a n t i t a t ea de c l dur Q R x se ob i ne p ri n bi l a n t er mi c p e c ont u ru l I II di n figura 2.38. S - a es t i m a t t emp er a t ur a t a l er u lu i 9 : tQ = 294 C . Di n p r o f i l u l de t emp er a t u r (fi g . 2. 37) r ez u l t : ts = 316 C T emp er a t u r a de i nt r ar e a r efl u xu l u i su br ei t : t {R l es t e c u 80 100 C ma i sc z ut dec t t emp er a t ur a t a l er u l u i 9 de p e c a r e s e ex t r ag e r efl u xu l [9] : ti Rx = t0 - 90C = 204C Di n b i l a n u l t er mi c p e c ont u ru l III ( fig . 2. 38) r ez u l t :
QRL

AQLS

QVET,

RX DG

(UT. -

HTTRL)

Qvet. =

8 7 0- 0, 5- 316 + 48 768- 231, 6 + 102 196- 231, 5 + + 10 75 6-742, 5 = 43, 08 Gc a l / h

Q R = 5 3 , 8 - 43, 08 = = 10, 72 Gc a l / h
I

10,72,108 R = = 85 079 kg / h 229 - 103 C a n t i t a t ea de c l dur c a r e i e se di n t a l er u l 8 (c ont ur ul III di n fi g . 2. 38) va

fi : AQI = AQ'
- QR =
X

TT

43, 08 Gc a l / h 2. 8. 10. Calculul cantitii de cldur preluat de refluxul de interval

nZDG(QnJ

C a n t i t a t ea de c l dur Q se ob i n e pr i n bi l a n t er mi c p e c ont ur ul IV di n figura 2.38. S - a es t i m a t : l 9 = 294 C Di n f i g u r a 2. 37 r ez u lt : l y = 232 C T emp er a t u r a de i nt r ar e a r efl u xu l u i de i nt er v a l : / , / f s es t e c u 70 90 C ma i sc z ut dec t t emp er a t ur a t a l er u l u i 9 de p e c a r e s e ex t r ag e [ 9 ] :
R
2

le H,

= / y 80 C = 214 C
QD G V Qve

Di n b i l a n u l t er mi c p e c ont u ru l IV di n fi gu ra 2. 38 : QH , =
fi2 i>a (ht htt R ,)
QDGV

= 1 0 2 196 - l 5 9, 6 = 16, 31 Gc a l / h Q V , ,

= 870- 0, 5- 232 + 48 768

- 1 8 3 , 3 + 10 756- 702 = = 16, 5 9 Gc a l / h Q R =


T

4 3 , 0 8 1 6 , 31 - 16,5 9 = 10, 18 Gc a l / h

B2g=

ltU810

159,6 - 109

201 186 k g/ h

C a n t i t a t ea de c l dur c a r e i e se di n t a l er u l 12 (c ont ur ul IV, fi g ur a 2. 38) va fi : AQ'


TIT

AQL,

QR,

- Q D O V = 16,5 . 9 Gc a l / h
gy

7 Ingineria prelucrrii hidrocarburilor cd. I7e

2.8.11. Calculul temperaturii pe talerul de culegere a distilatului greu de vid (tj T emp er a t u r a p e t a l er u l de cu l eg er e a DGV v a fi t emp er a t u r a c or esp u nz t oa r e l a 0 % v o i . p e c ur ba VE a DGV c or ec t a t l a pr esi u nea p ar i a l a hi dr oc a r bu r i l or p e t a l er u l 9, / j/ 9 . C onfor m l eg i i l u i Da l t on :
Rb

9U G+ na+ nM'Ve+ n*i

P T . = 7C|,

P t v = 66

525 3
:

525,3+ 30+ 16,6+ 597,55

= 29 mm Hg a bs.

T emp er a t u r a c or espu nz t oa r e l a 0% v oi . p e CVE a DGV es l e de 436 C l a 760 mm Hg a b s . L a 2 9 mm Hg a bs. c or esp u nde / = 296 C , va l oa r e a pr op i a t de c ea ap rox i ma t a n t er i o r (/ 9 = 294 C ). 2.812. Calculul cantitii de cldur preluat de refluxul rccireulal Ru>v(Qit9) C a n t i t a t ea de c l dur Qn 3 se ob i ne di n bi l a n u l t er mi c p e c ont ur ul V di n figura 2.38. S e es t i m ea z t emp er a t ur a t a l er u l u i 13, / 1 3 210 C . Di n p r o f i l u l de t emp er a t u r (fi gu r a 2. 37), l u . = 105 C . T emp er a t ur a de i nt r a r e a r ef l u x u lu i r ec i r c u l a t , l i 3 , t r ebu i e s fi e ma i mi c dec t t emp er a t u r a t a l er u l u i 16 p e c ar e s e i n t r odu c e, 3 = 80 C . Di n b i l a n u l t er mi c p e c ont u ru l V di n fi g ur a 2. 38 r ez u l t :

QR 3 = - Qouv - Q v e
Q
NVY

= 4 3 798 108 = 4, 73 Gc a l / h

Q V e t i t = 8 70 0,5 105 + 4 970 122 + 10 756 - 644, 1 = 7, 5 8 Gc a l / h


Q
J

= 1 6 , 5 9 - 4, 73 - 7, 58 = 4, 28 Gc a l / h = :
4 '^8 10"
=

R
3

108 - 36,7

60 028 kg / h
&/

2.813. Calculul temperaturii pe talerul de eulegere a distilatului uor de vid (7,3,1 T emp er a t u r a p e t a l er u l de cu l eg er e a DUV v a fi t emp er a t u r a c or esp u nz t oa r e l a 0 % v o i p e cu r ba VE a DUV, c or ec t a t l a pr esi u nea pa r i i a l a hi dr o c a r bu r i l or p e t a l er u l 1 3 , p t l 3 . C onfor m l eg i i l u i Da l t on :

UV

DV\

p ( , = 5 0-

200,1 1f, ,

= 12 mm Hg a bs.

137
854

200,1 - 30 + 16,6 597,55

T emp er a t u r a c o r es p u nz t oa r e l a 0% voi . p e C VE a DUV est e 362, 5 C l a 7 6 0 mm Hg a b s . L a 1 2 mm Hg a b s . c or esp u nde / J 3 = 208 C , v a l oa r ea ap rop i a t de c ea ap r o x i ma t a n t er i o r . 2.8.14. Sareina de lichid i sareina de vapori pe coloana de DV S a r c i n i l e d e l i c h i d i s a r c i ni l e de v ap or i DV s i n t p r ez en t a t e n t a b el u l 2.47.
Tabelul 2.4 7. Sarcina ele lichid i sarcina dc vapori coloana de Numrul talerului DV Sarcina dc vapori, kmoli/h
111

a nu mi t e p unct e a l e c ol oa n ei
pc

Sarcina de lichid, kmoli/h

Taler 16 Taler 13 Taler 12 Taler 9 Taier 8 Zon de vapori/are

2.815. R i l a n
DV

material

bilan

644,2 644,2 790,2 790.2 1 279.1 1 065,7 t e r m i c

200, 1

200, 1
525,8 525,3

p e 8,7

222,1

coloana

de

n f i g u r a 2 . 3 9 s e p r ez i n t bi l a n u l ma t er i a l i t er mi c p e c ol oa na de DV. 2.816. Diametrul coloanei de DV C o l o a n e l e d e DV a u d i a met r e i na i ma r i dec t c el e de DA; n baz a c ol oa ne i d e DV , d i a met r u l es t e ma i r ed u s dec t i n r est u l c ol oa n ei p ent ru a mi c or a t i mpu l d e s t a i o n a r e a l r ez i d u u l u i i a ev i t a desc omp u ner i l or t er mi c e. De a sem en ea c o l o a n e l e d e DV , c a r e nu s c ot p rodu s de v r f ( mot or i n de vi d), p ot av ea n p a r t ea s u p er i o a r u n d i a met r u ma i mi c . C a l c u lu l d i a met r u l u i c o l oa n ei de DV se poa t e fa c e du p met odo l og i a fo l o s i t l a c o l o a n e l e d e DA ( met oda Gl i t sc h si mp l i f i c a t ) [13]. Di n t a be l u l 2. 47 se o b s er v c z o n el e c el e ma i n c r c a t e s nt : z ona t a l er u lu i 12, z ona t a l er u lu i 8 i z o n a d e v a p o r iz a r e, d ec i n t r - una di n a c est e t one va fi di a m et r u l ma x i m a l c o l o a n e i . S e v a c a l c u l a , de a sem en ea , di a met r u l c ol oa ne i n z ona de vrf i de baz. 2 . 8 . 1 6 . 1 . Calculul diametrului in zona de vrf / , = M 3 U V = 6 0 0 2 8 k g / h = 1 000,5 k g/ mi n d}26' = 0 , 8 9 6 0 , 0 0 0647( 105 - 15 ) = 0, 85 4
1

L =

000,5

1 , 1 7 2 r n 3 / mi n 139
854

Qj =<16,69> <-9,01 > AQ't16= 7.58 Qj =<43,08> QP=<-26A9> AQ't12 = 16.59

Qr^C-10.18 >
G n DUV antrenat * Ap

(0.87 4,97*10.756) <- (102,196) R10G ' 85,079) 7.58 > LO ( 4,72) R3DU (60,028) Qr3<428>

Qi =<53,80 > Qe=<-10,72> AQ'tg =<43.08 Qj =<54,10 > W QP=<-0,30> AQVc=<53180 > Q,=<73,90> ^ Qe=<*19,80> F (40ff AQ'ZV=<54.10>( 248.5) < 65,47 > 1-/0.948 (43,798) DUV <-4,73> I 300/ 0.8 9 6

,|
rwi

R2DG (201.186) <-0,30 > [ 540/ 0.951]

(91,945)

< -19,80> 1-/1,009] i Fig. 2.39. Bilanul material i bilanul termic pe coloana de DV : O temperatur, C ; presiune, mmHg abs ; ( ) debit gravimetric, t/h ; <> cantitate de cldur, Gcal/ h ; notaia minus pentru cldura care iese din coloan ; [ ] mas molecular / di.

S e a p r ec i a z [13] : NF = 4 ; FI = 0, 75 (p ent r u NP = 4) ; FS = 1.
v _ . 22,4-. 3 600 273 41 102.88 m^/s

dv = = 0, 045 k g/ m 3 3 600 102,88

16 596

v. = 102.88 ( "45 r =0,747 m/s [ 854 0,045 J

C AF = f ( d = 0, 9 m ; d v - 0, 045 k g/ m 3 ) = 0, 32 = 0, 175 m/ s)
B 1,172

Vd

= f ( d = 0,9 m

= 0, 05 575

4 x 0,75 -1 0,32

= 0,068

C- MW + 3-28 '747 = 10,432

30-0,175 0,75-1-0,32 0.068-+ (0,068J + 3,14 10,432)f-5 ^^

Dr =

= 3, 60 m

1,571

Di a met r u l i n v r fu l c ol oa ne i : D, = 3, 8 m 2. 8. 162. C.alrulul diametrului in zona talerului 12 L = H 2 O c = 201 186 kg / h = 3 35 3 k g/ mi n r/ , f 2 = 0, 923 0, 000607 ( 232 - 15 ) = 0, 791 L - 4, 239 m 3 / mi n
791
)

S e a pr ec i a z [13] : NP = 4 ; FI = 0, 75 (p ent r u NP = 4) ; FS \ = 790,2 -22,1- 3 600


=

505 760 273 57


=0

= 1 2 1 , 2 / m-'/s
8

60 393 3 600-121,27

VV=121.271 "-':ig |0 S = 1,602 m3/s


\ 791 0,138 j

C AF = f ( d = 0, 9 m ; d v = 0, 138 kg / m 3 ) = 0, 375 V D = f( r/ = 0. 9 m) = 0, 175 m/ s B = 0, 055 75 = 0, 21

4 x 0,75-1 -0,375 C_ 4'239 | 3,28 1,602 _KM0 30 0,175 ' 0,75 1 0,375

Dc =

0,21 + (0,21*4- 3,14,19,49)OS _


= 0, 12 m
1,571

2. 8. 163. C.alculul diametrului n zona talerului S L = R xl >a = 85 079 kg /h = 1418 k g/ mi n r f? , 6 c = 0, 923 0, 000607 ( 316 - 15 ) = 0, 740 L = = 1, 916 m 3 / mi n
740 \r __ 1zZ^li -22,4 178,77 m'/s 3 600
=

273 73
3

247 669 3 600 178,77

=5

Ve

_ 178,77 I

*!! \ 740 - 0,385 J

fS = 4,078 m>/.

S e ap r ec i a z [13] : NP = 4 ; FI = 0, 75 ( p ent ru NP = 4); FS = 1 C AF = f(d = 0, 9 m ; dr = 0, 385 k g/ m 3 ) = 0, 45 vd = f(d = 0, 9 m) = 0, 175 m/ s B = 0, 055 75


Cn

4 0,75 1 0,45 3,28-4.078 = 4n

= 0, 079

1,916

Dr = ,

30 0,175 0,75-1 0,45 0,079 + (0,079' -j- 3,M -40)" 1,571

=7,18 m m

2.8.104.Calculul diametrului

in zona dc vaporizare

L = Lo = 4 721 k g/ h = 78, 08 kg / mi n r/ , 4 0 0 = 0, 95 1 - 0, 0005 67 (400 - 15 ) = 0, 733


L 1 065,7 3 600 , 167 311 3 600-138,04
f O 337 11 0.5

733

0, 107 m 3 / mi n 138, 04 m 3 / s
.

V =

-22, 4

673 760 273 90 _

dr

= 0, 337 kg / m 3 | = 2, 96 i n 3 / s

V c = 138, 04

[ 733 - 0,337 J

S e ap r ec i a z [13] : NP = 4 ; FI = 0, 75 ( p ent ru NP = 4) ; FS - 1 C AF = f(d = 0, 9 m ; dv = 0, 337 kg / m 3 ) = 0, 44 vd = f(t f = 0, 9 ni ) = 0, 175 m/ s B = 0, 055 75 = 0, 0045 2

4-0,75-1 -0,44

0,107 + 3,28 -2,96 _ 30-0,175 0,75-1-0,44 _ 0,00452 4- (0,004522 + 3,14 -29,446)0.5

Dc

Di n c el e 3 va l or i a l e di a met r u l u i c a l c u l a t l a p unct e l e 2. 8. 16. 2, 2. 8. 16. 3 i 2 . 8. 10. 4 se a dopt di a m et r u l c e l ma i ma r e : D2 = 7, 2 m. 2. 8. 165 . Calculul diametrului in zona de baz Di a met r u l n z ona de baz a c ol oa n ei de DV se c a l c u l ea z i mpu n ndu -se u n t i mp de st a i ona r e a l r ez i duu l u i d e 6 mi nu t e i a pr ec i i nd n l i me a ni v e lu l u i de l i c hi d l a 1, 8 m.

I '; j

1,571

6, 12 m
,j

2L

435

Gn OlVg+Ap |

Di = 3,8m

TTflmN"

s
12 11 10 9II 8 7 6

14. DUV

fi * J

OG V

df = 0.9m
L

Pcur SII D2 =7,2 m

1 J
RN II

D3=3 m

>

<vi II

ir

Fig. 2.40. Dimensionarea coloanei de DV i elemente de calcul.

%mas- t / h :

Gn*

DUVQ Atj10.756t/ h) 0,35 *2 0,87^,97

__,R30U = 60.028 t/h uX .QR3=4,28Geal/h


,WL _ i6^2___________

^2DG =201.186 t/h


C
OGV^-^.53 QR2=10,18Gcal/h

__________________ R1DG =85,079 102,196 t /h 'QR1=lO,72Gcal/h QLo=0,3Gcal/h L0

1*0.
LJ21

__37.00_______w_5

Fig. 2.41. Principalele date tehnologice t constructive ale coloanei de DV O temperatur, C ; presiune, mmHg abs.

435

D eb i t u l d e l i c h i d n baz a c ol oa ne i est e : L = 91 945 kg / h = 1 532, 4 k g/ mi n df r ' = 1, 003 - 0, 0005 15( 380 - 15 ) 4= 0, 812 L = - = 1, 887 m 3 / mi n 812 V o l u mu l l i c hi du l u i i n baz a c ol oa ne i : V^ = 1, 887 -6 = 11, 323 m 3 vL = H de unde : = 2, 83 m l 3,14 1,8 / e S e a d op t p ent ru z ona de baz : D, 3 m. 2.817. nlimea coloanei de 1)\ n l i me a c ol oa n ei de DV se c a l c u l ea z a se m n t or c u c ea a c ol oa ne i de DA . i n n d c o n t de ec hi p a m ent u l i nt er i or a l c ol oa ne i (fi g . 2. 40), n l i me a c o l o a n ei d e v i d se c a l c u l ea z cu r el a i a : H = hvf + (N t - 2 ) d T
l 4 11,323 V0-4D
:U4 Z>;

= j ll I

+Nd

r c

+ hzv + hR f m ]
C

n c a r e : N T nu m r u l de t a l er e de fr a c i ona r e ; N nu m ru l de ( d e cu l eg er e) ; dr di st a n a nt r e dou t a l er e de fr a c i ona r e, m ; d e d ea s u p r a t a l er u lu i , . c o" , m, a pr ec i a t di n da t el e de p roi ec t a r e; n l i mi l e z o n ei de v r f, z onei de v ap or i z ar e i , r esp ec t i v , z onei a p r ec i a t e d i n d a t el e de p roi ec t a r e. Rez u l t : , H = 2 + ( 1 3 - 2)0,9 + 3 x 2 + 3 + 2 , 8 = 23,7 m S e a d op t : H = 24 m.
33.Concluzii

t a l er e c o " dc di st a n a h v f , hzv, hB de ba z , m,

C a l c u l u l ef ec t u a t a ur m r i t ob i n er ea p ri nc i p a l e l or dat e t ehnol og i c e i c o n s t r u c t iv e a l e c ol oa ne i de DV p ent r u c ar e a u fost i mpu se c ondi i i l e di n c a p i t o lu l 2 . 8 . 1 . n fi gu ra 2. 41 s nt p r ez ent a t e, n r ez u ma t , da t el e t ehnol og i c e i c o n s t r u c t iv e a l e c ol oa ne i pr oi ec t a t e.


3 Mathew, R., Oii and Gas Journal, 2, 1982, p. 82-87. 4 Wagurie, F. William, Hydrocarbon processing, sept. 1975

BIBLIOGRAFIE

7. * * * Himia i tehnologhia toplin i masei, 1, 1985. * * * * Brevet BILECTRIC al firmei Fctrolitc Corporation. 9 Watkins, R. N.. Petroleum Refinery Distillation, Ed. a 2-a, 1979, Editura Houston Texas. 10. Lieberman. N. P., Ilydrocarbon processing, aprilie 1984, p. 143 145. 11 unescu, C. R., Cap. 2.2." in: Suciu C. G unescu R. C. (coord.), Ingineria prelucrrii hidrocarburi >,r, voi. 1, Ed. Tehnic, Bucureti, 1983. '2 Sburlea, Gh., ..Cap. 7.4.4., 7.4.5." in: Suciu C. (1. coord., Ingineria prelucrrii hidrocarburilor. voi. 3, Ed. Tehnic, Bucureti, 1987. 14.Strtul, C., Fracionarea principi i metode de calcul, Ed. Tehnic, Bucureti, 1986. 15.Nicoar, Al., Cap. 6.4." in : Suciu C. (i. coord., Ingineria prelucrrii hidrocarburilor. voi. 2, Ed. Tehnic, Bucureti, 1985. 16.Bcrman, 1.. II., Chemical engineering, iunie 19, 1978, p. 99 104. 17.Mieth, II. C., Ilydrocarbon processing, mai 1979, p. 139 144. 17 Hughes, T. I)., Oii and Gas .Journal, 11 febr. 1980, p. 112 114. 18. Baker, I). .1., Oii and Gas Journal, 4 dec. 1978. 19 Dumitracu, Gh., Revislu de chimie, 33, 5, 1982, p. 462 467. -". Ptracu, M., Cap. 6.3" in : Suciu C. G., coord., Ingineria prelucrrii hidrocarburilor, voi 2, Ed Tehnic, Bucureti, 1985.' - ' . * * * Norme specifice de protecie a muncii pentru rafinrii, M.I.P., Ed. 1986. -2. Oroveanu, T., cap. 5.4" in : Suciu C. G. coord., Ingineria prelucrrii hidrocarburilor, voi. 2, Ed. Tehnic, 1985. 2."i * * 1Xonosti neflepererabolchi, 12, 1987. 24.Marinoiu, V., Automatizarea proceselor petrochimice, Ed. Didactic si Pedagogic, Bucureti, 1979. 25.* * * Hydrocarbon processing, februarie 1986, p. 75. 26.Veland, L. H.. Ilydrocarbon processing, voi. 66, 9, sept. 1987. 27.* * * Buletin nr. 7070 GI.ITSCH C.RI1), GHID/RING COMBINAT ION BED. 28.Ronald, E. N., Ilydrocarbon processing. dec. 1982, p. 95 86. '29. Mangnall, K.. .1 technical guide to vacuum and pressure producing eguipment, dec. 1971. 0.Dobrinescu. I)., Procese de transfer termic i utilaje specifice, Ed. Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1983. 1.* * * Hydro ar bon r.iocessing, martie 1987, p. 105. 12. Danilov, B., Ilydrocarbon processing, februarie 1981. 33.French, C. E-, Hydrocarbon processing, mai 1979. 34.Nelson, W. L., Petroleum Refining Engineering, Edilia a 4-a. Mc. Graw 11i 11 Book Co., Ncw- York, 1958. 35.Tecan, V., .a. Tehnologia distilrii petrolului, Lucrri practice. Partea 1, IPO Ploieti, 1985. 36.unescu, R. O., Cap. 2.2", in : Suciu G. G., unescu R. C. (coord.). Ingineria prelucrrii ghidrocarburilor, voi. I, Ed. Tehnic, Bucureti, 1973. 37.Wuithier, P Le Petrole Raffinage et Chimigue, voi. I, Edition Technic, Paris, 1965. 38.Vukalovici, M. P., Proprietile termodinamice ale apei i aburului, Ed. Tehnic, Bucureti, 1967. 39. * * Produse petroliere. Metode dc analiz (Colecie .STAS), Ed. Tehnic, Bucureti, 1977 40.* * * Ilydrocarbon processing, voi. 62, 9, 1984.

COCSARE, REDUCERE DE VISCOZITATE, CRACARE TERMIC

435

A. Platon, Gh. Dumitras..

3.1. PROCESE DE DESCOMPUNERE TERMIC A HIDROCARBURILOR

D es c o mp u n er ea sa u c r a c a r ea t er mi c a hi dr oc a r ur i l or a nc epu i s. fi e s t u d i a t n c c l i n a dou a j u m t a t e a sec ol u l u i a l XlX- l ea i a fost ap l i c a t i cu s u c c es l a s c a r i ndu st r i a l , i n r a fi n r i i , l a nc epu t u l se c ol u l u i a l XX-l e [29, 45]. P r o c es el e i ndu st r i a l e c ar e a u l a ba z desc omp u ner ea t er mi c , dez v ol t a t e i n r a f i n r i i , s n t : c r a c a r ea t er mi c ( CT ), c oc sa r e a (C X), r edu c er e a de v i sc o z it a t e ( RV ) i p ir ol i z . C T a a v u t c a sc op i ni i a l pr odu c er ea de benz i n di n fr a c i u ni p et r ol i er e g r el e i r ez i du a l e, fi i nd u lt er i or t ot a l nl oc u i t , n a c est sens , de' c r a c a r ea c a t a l i t i c . i n p r ez ent , r ev i n e n a t en i e , n pr i nc ip a l p ent ru cr a c a r ea u nor mo t or i n e, i n s c o p u l ob i ner i i g udroa nel or pu t er ni c a r oma t i c e , c or espu nz t oa r e f a b r i c r i i c o c s u l u i a c i c u l a r [23, 15 , 48]. C X es t e o f or m sev er a c r a c r i i t er mi c e a v nd c a sc op r edu c er ea c a nt i t i i d e c o mb u s t i bi l i de foc a r e pr i n t ra nsfor ma r ea pa r i a l a r ez i duu r i l or p e t r o l i er e i n p r od u se ma i u oar e i c oc s. Ul t er i or , o pa rt e di n c oc su l de c a l i t a t e a f o s t f o l o s i t p en t ru fa br i c a r ea el e c t r oz i l or . Ini i a l , pr oc esu l s- a r ea l i z a t l a p r es i u n i r i d i c a t e, i a r n pr ez ent se a p l i c v ar i a nt e l e : c oc sa r e nt rz i a t , c oc s a r e n s t r a t f l u i di z a t i Fl ex i c ok i ng [12, 3t i , 45, 47]. RV es t e o for m bl i nd a c ar a c r i i t er mi c e a r ez i du ur i l or de DV sau DA p en t r u p r o du c er ea c ombu st i bi l i l or r ez i du a l i c u v i sc oz i t i mi c i i ob i ner ea , n d i v er s e p r op or i i , a p rodu sel or ma i u oa r e, c a r e i nt r i n fl u xu l de p r elu cr a r e a l r a f i n r i e i [ 1 8 , 2 3, 39, 47]. P i r o l i z es t e c el ma i i mp ort a nt pr oc es de desc omp u ner e t er mi c a v i nd c a s c o p p r i n c i p a l f a br i c a r ea de ol ef i n e i nfer i oa r e ( i n a nu mi t e c az ur i a a r oma t i c e l o r C 6 C 8 ) , ma t er i i p ri m e p ent ru i ndu st r i a p et r oc hi m i c [21, 36, 46]. P r o c es el e t er mi c e c unosc u t e, CX, RV i C T , c a r e c ont r i bu i e pa r i a l l a r ed u c er ea p r o du c i ei de r ez i du ur i , vor fi t ra t at e n a c e st , c ap i t ol ; a sp ec t el e de

p er sp ec t i v , v i z nd dez v ol t ar ea de noi pr oc es e c ar e s c onv er t ea sc i nt eg r a l r ez i du u r i l e n c ombu st i bi l i u or i i n ma t er i i p ri me p et r oc hi mi c e s nt t r at a t e i n c a p it o l u l 15 ; pi r ol i z hi dr oc a r bu r i l or fa c e obi ec t u l c a p it ol u l u i 4.


3.2. ASPECTE TEORETICE

3 . 2 . 1 . Mecanism de reacie C r a c ar ea t er mi c u nei fr a c i u ni p et r ol i er e ar e c a r ez u l t at ob i n er e a u nor p r o du s e cu p u nc t e de fi er ber e ma i mi c i i c on i nut de hi dr og en ma i ma r e, p r ecu m i a p r o du sel or cu pu nc t e de fi er ber e ma i ma r i i c on i nu t de hi dr og en ma i mi c d ec t a l ma t er i ei pr i me. Di n a c e st p unct de v eder e, c r a c ar ea t er mi c a p ar e c a o l r g i r e a i nt er v a l u lu i de p unct e de fi er b er e, nso i t de o r edi st r i b u ir e a a t o mi l o r de hi dr og en pr i n t r a nsfer u l " l or de l a mol ec u l el e hi d r oc a r b u r i l o r ma i g r el e c t r e a c e l e a a l e hi dr oc a r bu r i l or ma i u oa r e. Ex i s t o d i f er en fu nda ment a l i nt r e cr a c a r ea p romol a t nu ma i t er mi c i c ea p r o mo t a t t er mi c n pr ez en de c a t a l i z a t or , deoa r ec e r ea c i i l e dec u rg dup m ec a n i s m e d i f er i t e i , n c ons ec i n , pr odu sel e ob i l i u t e a u c omp oz i i i di fer i t e [46]. C r a c ar ea t er mi c est e r ea l i z a t uz u a l l a t emp er a t u r i cu pr i nse nt r e 45 0 C i 85 0 C i l a p r esi u ni de l a 1 ba r l a 75 ba r , c ondi i i i n c ar e a u l oc r ea c i i de s c i n d a r e a l eg t u r i l or C C , de deh i dr og ena r e, i z omer i z a r e, p ol i mer i z a r e. C el e ma i i mp or t a n t e s nt r ea c i i l e de des c omp u ner e t er mi c . R ea c i i l e i r ev er si bi l e , endot er m e, de c r a c ar e a mol e c u l e l or p ar a fi ni c e sa u a l a n u r i l o r l a t er a l e, pr oduc mol e c u l e cu ma se mol e c u l a r e ma i mi c i , uz u a l o p ar a f i n i o o l e fi n : R C H 2 C H 2 C Il 2 R' R' - C H = C H 2 + R' - C H 3 Hi d r o c a r b u r i l e o l e fi n i c e se p ot for ma i p ri n r ea c i a r ev er si bi l , de a s em en ea en d o t er m , d e d ehi dr og ena r e a hi dr oc ar bur i l or pa ra fi ni c e : R- C H 2 -C H 3 ^ R - C H = C H 2 + H 2 . Ol ef i n el e f or ma t e p ot el e nse l e s se desc o mpu n sau s dea ur m t oa r el e t i p u r i d e r ea c i i [21 ] : i z o mer i z a r e (u or endot er m ) :
C H 3 - C H 2 - C H = C I I 2 ^ CHg-CH = C H - C H ,

d eh i d r o g ena r e ( endot er m ) : C H 3 - C H 2 -C H = C H 2 ^ C H 2 = C H- C H - C H 2 + H 2

435

p o l i mer i z a r e ( exot er m ) : C I1 3 . C H 3 2 C H 3 - C H 2 - C H = C H 2 ^ C H 3 -C -C H 2 - C = C H 2
I I I

CH 3

Me c a n i s mu l p ost u l at p ent r u r ea c i i l e pr i nc i p a l e c e a u l oc n pr oc es el e de c r a c a r e t er mi c est e a c e l a a l for m r i i r a di c a l i l or l i ber i c a r e i ni i a z l a n u l de r ea c i e. L a t emp er a t ur i l e l a c a r e se desf oa r a c est e pr oc es e a r e l oc ru per ea u n ei l eg t u r i C C ( 80 kc a l / mol ) sa u a u nei l eg t ur i C H (98 kc a l / mol ). P r i n r u p er ea l eg t ur i i c ov a l e nt e ap a r doi r a di c a l i l i ber i p ri ma r i , c on i ni f i ec a r e u n s i n g u r el ec t r on, nep er ec h e, c a r e i ni i a z p roc esu l i n l a n : R - C I I 2 C l l 2 C H 2 - H' - R C H 2 + R" C H 2 -C H 2 sa u R C H 2 - C H 2 -C H 2 - R' - > R- C H 2 - C H C H 2 R' + H' Od a t f o r ma i pr i mi i r a di c a l i l i b er i , ur mea z pr op ag ar ea r ea c i i l o i , c I f o r ma r ea d e n o i ra di c a l i l i b er i , pr i n : a)r u p er ea l eg t u r i l or C C i n p oz i i a fa de a t omu l de c ar bon c a n a r e el ec t r o n i mp ar , c u foi ma r ea unei ol ef i ne i a unui r a di c a l l i b er ma i scu rt R C l l 2 C I1 2 - + R + C H 2 = C H 2 b)ex t r ag er ea 11 di nt r- o mol e c u l de ma t er i e p ri m , cu for ma r ea u nei p ar a f i n e ma i st a bi l e av nd ma sa mol ec u l a r ma i mi c i a u nu i r a di c a l s ec u n d a r , cu ma sa mol e c u l a r ma r e :
R-CII2 -CH2

+ R' CHJJCHJCH2 R"


111

R - C H 2 C H 3 + R' C H 2 C i l C H 2 R" c)r a d i c a l i i s ec u nda r i se pot r up e p r i ma r ma i scu rt i o a - ol ef i n : p oz i i a 3 for mi nd un nou ra di c a l

R - C H 2 -C H- C H 2 R' - R -f R' - C H 2 -C H = 'C I1 2


d)r a d i c a l u l l i b er c u ma s mol e c u l a r ma r e poa t e ext r ag e II' de l a 1 1 1 1 a t o m d e c a r bon pr op ri u c u poz i i a 5 0 sp r e c ent r u , p rodu c nd o r su c i r e a l a n u l u i p a ra fi ni c i for ma r ea u nu i nou ra di c a l l i ber :
CH2

M R - CH 2

)H2
CH

2 ________

CH3 CH2

A c ea s t i p ot ez a su pr a i z omer i z r i i i nt r a mol ec u l a r e a ra di c a l i l or p ri n i n t er m ed i u l c o mp l ec i l or de t ra nz i i e c i c l i c i , c on i n i nd 5 6 at omi de c a r bon, es t e f o l o s i t p ent ru a exp l i c a ra nda m ent u l su p er i or de 1 hex en n d es c o mp u n er ea t er mi c a 11 C 1 2 II 2 6 [47J . n s f r i t , l a n u l de r ea c i i p oat e fi nt r er up t p ri n r ea c i i nt r e r a di c a l i :
CI

13 +

CH3

CH2 CH3-CH2-CH3

C H 3 - C H 2 -f H C H 3 -C H 3 et c . Hi d r o c a r b u r i l e a l c hi l - na t t en i c e i a l c hi l - a r oma t i c e p i er d l a n u r i l e a l c hi l i c e p r i nt r - u n m ec a n i sm si m i l a r . L a t emp er a t u r i r i di c a t e p oat e av ea l oc r up er ea i n el u l u i n a f t en i c sa u pot av ea l oc r ea c i i de dehi dr og ena r e l a i ne l e na ft en i c e n es a t u r a t e s a u l a hi dr oc a r bur i a r oma t i c e . L a cr a c a r ea t er mi c a hi dr oc a r bu r i l or g r el e se p ar e c , a l t ur i de mec a n i s mu l r a d i c a l i c i n l a n , o ponder e i mp or t a nt o ar e i me c a ni smu l mol ec u l a r [ 4 7 ] . A st f e l , l a c r a c ar ea 1- dodec en ei (1 C 1 2 l l 2 4 ) i a 1- t et r a dec en ei ( 1 C ^Hg g ) , f or ma r ea cu r a nda me nt e foa r t e r i di c a t e a a l fa - ol e fi n el or , av nd c u t r ei a t o mi

435

d e c ar b o n ma i p u i n d ec t h i d r o c ar b ur a sup us c r a c r i i ( a di c 1 C g II 1 8 i r esp ec t i v 1 C U H 2 2 ), n u p o a t e f i ex p l i c a t sa t i sf c t or p ri n mc c a n i s mu l ra di - c a l i c n l a n . S-a a dmi s u r m t o ar ea s c h e m de desc omp u ner e a u nei a l fa - ol e- fi n e pr i n mec a ni s mu l mo l ec u l a r c e p r esu pu ne for ma r ea u nu i c omp l ex i nt er m ed i a r :
CH? HC CH2

It il

CH HC

CHCH R

HoC C H - R H

HaC

unde: legturi care se rup --- legturi care se formeaz

Un i n t er es deo se bi t l pr ez i nt mec a ni smu l r ea c i i l or c a r e c ondu c n p ro c es el e d e d es c o mp u ner e l er mi c l a for ma r ea p rodu sel or ma i gr el e dec t ma t er i a p r i m , i n n d s e a ma de i mp l i c a i i l e a c est or a a su pr a c i c l u r i l or de fu nc i o nar e a l e i n s t a l a i i l o r , pr ec u m i a su pr a di st r i bu i ei pr odu sel or de r ea c i e. n c az u l d es c o mp u n er i i t er mi c e a r ez i du ur i l or , mbog i r ea , r esp ec t i v s r c i r ea i n h i d r o g en a p r o du sel or cr a c r i i fa de ma t er i a pr i m poa t e fi r ep r ez ent a t p r i n t r - o ec u a i e g ener a l de bi l a n de for ma [48| : ( C H l f ' 4 ) m -> 0, 6 (C H, ). + 0, 4 (C H 0 . 6 ) m P e l n g mec a ni smu l p ost u l a t a nt er i or , p r ecu m i di v er s e sc h em e pr op use p en t r u i l u s t r a r ea for m r i i pr odu sel or foa r t e gr el e [9, 36], o exp l i c a r e a a c e s t ui t r a n s f er " d e h i dr og en nt r e p rodu se l e ma i gr el e i c el e ma i u oa r e n cr a c a r ea t er mi c es t e d a t n c e l e c e ur mea z . O a n a l i z ma i a mp l p ri v i nd l oc u l ru per i i mol ec u l el or de hi dr oc a r bu r i i n eh i d r o c a r b u r i c on i nu t e n [i e i , a na t u r i i ra di c a l i l or for ma i i modu l u i de d es c o mp u er e a a c est or a , se poa t e fa c e p e baz a cu noa t er i i v a l or i l or ener g i i l ot d e d i s o c i er e a l e di v er se l or l eg t u r i i nl er a t om i c e [29, 36]. I) e ex emp l u , c u n o a t er e a v i t ez el or r el a t i v e de ru per e a l e di v er se l or l eg t ur i i nl er a t om i c e i a u nu i mec a n i s m de r ea c i e p ent r u desc o mp u ner ea u nei hi dr oc ar bur i a p er mi s c a l c u l u l d i s t r i b u i e i p rodu sel or de r ea c i e l a c r a c ar ea t er mi c [12, 36]. S t u di i d e d et er mi na r e a nu m ru l u i de c ent r i p ar a ma g net i c i ( ra di c a l i l i ber i ) p r i n r ez o n a n p a ra ma g net i c a el ec t r oni l or , n r ez i duu l de vi d, n r ez i duu l de c r a c a r e c a t a l i t i c , n r ez i duu l de p i r ol i z a benz i ne i i n a sfa l t e ne l e sep a r at e d i n a c es t e a [ 1 4 ] a r a t c a sfa l t e ne l e c on i n de c el pu i n 5 oi i ma i mu l i r a d i c a l i l i b er i p e uni t a t ea de ma s dec t r ez i du u l di n c ar e pr ov i n i c pr i n c r e t er ea s ev er i t i i c r a c r i i c r e t e c onc ent r a i a de ra di c a l i l i ber i at i t n r ez i du u c t i n a sfa l t en el e c or esp u nz t oar e, cr e t er ea fi i nd ma i a c c ent u a t

p en t r u a c es t ea di n u rm . S e poa t e dec i a dmi t e c g ra du l de nesa u ra r e, ex p r i ma i p r i n c onc e nt r a i a de r a di c a l i l i ber i / mol n a me st ec u l de r ea c i e , est e ma i ma r e p en t r u c omp onent e l e gr el e , p u i nd c onf er i a c est or a c a r a c t er de . . mo n o mer i p o l i fu nc i ona l i " . Pe de a l t pa rt e st udi i ndu - se me c a ni smu l r ea c i i l o r d e p ol i mer i z a r e r a di c a l i c a monom er i l or p ol i fu nc i ona l i s- a c o n s t a t a t c p r o ba bi l i t a t ea r ea c i i l or de c i c l i z a r e i nt r a mol e c u l a r c r e t e o da t c u v i t ez a r ea c i ei de i ni i er e a p ol i mer i z r i i [41 ]. T ot oda t se t i e c v it ez a r ea c i i l o r d e i n i i er e a p ol i mer i z r i i est e di r ec t pr op or i ona l c u c onc ent r a i a d e r a d i c a l i l i b er i . Est e dec i de a t ep t at c a , i n pr oc esu l de cr a c a r e t er mi c , r ea c i i l e d e r ec o mb i na r e a r a di c a l i l or l i ber i

435

s f i e p r ep onder ent r ea c i i de pol i m er i / . a r e l i ni a r n domen i u l fr a c i i l or u o ar e, d a t or i t c onc ent r a i ei mi c i de r a di c a l i l i b er i i a c a r a ct er u l u i pr ep onde r en t i n o n o f u n c i on a l a l mono mer i l or i pr ep onder ent r ea c i i de c i c l i z a r e i nt r a mo l ec u l a r n domen i u l fr a c i i l or g r el e, da t or i t c onc ent r a i ei ma r i de r a d i c a l i l i b er i i a c ar a c t er u lu i p ol i fu nc i ona l a l . . mono mer i l or" . n a c es t mo d dev i n e exp l i c i t t r a nsf er u l" de hi dr og en de l a hi dr o c a r bu r i l e g r el e l a a c e l e a u oar e, a c est ea di n u rm for m ndu - se pr i n r ec om b i na r ea r a d i c a l i l o r l i b er i u or i r ez u l t a i i p ri n c r a c a r ea g rup el or a l c hi l di n mol e c u l el e g r el e a l c h i l - a r o ma t i c e . Ra di c a ' i i g r ei , c u c onc ent r a i e ma i ma r e de c ent r i p ar a ma g n et i c i , v or su fer i pr ep onder ent r ea c i i de c i c l i z a r e, r ez u l t at u l fi na l a l a c e s t u i p r o c es c omp l ex fi i nd mbog i r ea n hi dr og en a fr a c i i l or u oar e de c r a c a r e i mb o g i r e i n pr odu i de c i c l i z a r e ar oma t i c i a fr a c i i l or gr el e. 3.2.2. Aspecte termodinamice S t u di u l t er modi na mi c a l r ea c i i l or c e a u l oc n p roc es el e c hi m i c e i n g en er a l I er m i t e c a l c u l u l c l dur i i de r ea c i e, a ent a l p i ei l i ber e de r ea c i e i a c o n c en t r a i e i t eo r et i c e ma xi me (l a ec hi l i br u l t er modi na mi c ) p e c ar e ar p ut ea - o a t i n g e p r o d u s e l e i n a m est e c u l de r ea c i e, n c ondi i i da t e de t emp er a t u r i p r es i u n e, p r ecu m i i nt er d ep end en a a c e st or fa c t or i [5 0]. i u c a z u l p r oc ese l or de desc o mpu ner e t er mi c a fr a c i u ni l or p et r ol i er e c o mp l ex e , c a l c u l e l e t er modi na mi c e au un c a r a c t er or i ent a t i v , c ar e est e det er mi n a t d e c o mp l exi t a t ea c omp oz i i ei ma t er i e i pr i me i a r ea c i i l or c e pol av ea l o c , p r ec u m i d e l i mi t r i l e t ehno l og i c e i mpu se de ob i ner ea u nor a nu mi t e p ro d u s e d or i t e. P r i n c i p a l u l c r i t er i u de a pr ec i er e a posi bi l i t i l or t er modi na m i c e de ef ec t u a r e a r ea c i i l o r l r ep r ez i nt v ar i a i a ent a l p i ei l i b er e t ot a l e ( A G ) sau a en t a l p i ei l i b er e s t a ndar d ( A G ) [5 2J . Ac ea st posi bi l i t a t e p oat e l i u t i l i z at fi e ex a - i n i n i n d s en su l v ar i a i ei a c e st u i pa r a met r u c u t emp er a t ur a |A(; f ( T ) ] fi e p r i n s t a b i l i r ea t emp er a t ur i i p ent ru c a r e AG 0, c i nc i r ea c i a dev i n e p osi bi l n a mb el e s en s u r i , i a r K dev i n e eg a l c u uni t a t ea . Di n exa m i na r e a v ar i a i ei cu t emp er a t u r a a en t a l p i e i l i ber e st a nda r d : (3. 1 AG = RT I n K , s e p o at e a p r ec i a , di n pu nc t u l de v eder e a l c omp oz i i e i l a ec h i l i br u , a p l i c a b i l i t a t ea ec ono mi c a p roc esu l u i , l a pr esi u ni i t emp er a t u r i r ea l i z a b i l e i n d u st r i a l . Pent ru AG = 0 ( l a ec hi l i br u ) r ez u l t v a l oa r ea c o r es p u nz t o a r e a t emp er a t u r i i l a c a r e r ea c i a dec u rg e sp ont a n i n c ondi i i s t a n d a r d . De o a r ec e : (3. 2 A G - A H T A S K T In K ) p o s i b i l i t i l e t er modi na m i c e de ef ec t u a r e a unor r ea c i i c hi m i c e pot l i

AH

r ez u ma t e p r i n s c he ma 129, 52| :
^ Disocieri explozive
A

Disocieri endoterme (cracri, depolimerizri) Asocieri exoterme (polimerizari) Reacii imposibile


2. DISTILAREA ATMOSFERIC l N VID A IEIULUI (N. Cristescu i C. Cristescu) 21.Generaliti......................................................................................................................................................... 22.Dezemulsionarea ieiului................................................................................................................................... 2.21.Dezemulsionarea chimic ..................................................................................................................... 2.22.Dezemulsionarea electric".................................................................................................................... 2.3.Distilarea atmosferic.............................................................................................................................. 2.3.1.Coloane de distilare.............................................................................................................................. 2.3.2.Cuptoare................................................................................................................................................ 2.3.3.Schimbtoare de cldur ..................................................................................................................... 2.3.4.Pompe.................................................................................................................................................... 2.3.5.Consumuri energetice........................................................................................................................... 2.3.6.Automatizarea instalaiilor DA............................................................................................................. 2.4.Distilarea in vid................................................................................................................................................. 2.4.1.Coloane de distilare in vid.................................................................................................................... 2.4.2.Aparatura de produs vid........................................................................................................................ 2.4.3.Cuptoare................................................................................................................................................ 2.4.4.Consumuri energetice........................................................................................................................... 2.4.5.Automatizarea instalaiilor DV............................................................................................................. 2.5.Probleme de coroziune i protecie anticorosiv la instalaiile DA i I)V . . 2.6.Instalaii integrate de distilare atmosferic i in vid ......................................................................................... 2.7.Exemplu de calcul al unei coloane de distilare atmosferic tip U"................................................................. 2.7.1. Datele de proiectare ale coloanei de DA.............................................................................................. 1. unescu.C. R., Tehnologia distilrii ieiului, Ed. Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1970. 2. Waterman C. Logan, Hydrocarbon processing, 44, 2, 1965. 4. Bartley, Dan Oii and Gas Journal, 0102, 1982. 6. * * * Hydrocarbon processing, 4, 1984, p. 131 135. 34 34 34 35 36 40 42 44 47 48 48 49 50 53 57 58 59 59 60 63 65 65

435