Sunteți pe pagina 1din 4

EXAMEN CLINIC - MANEVRE OBLIGATORII PENTRU STUDENTII ANULUI III

Toate manevrele din lista pentru anul II (semiologie *)

Examinarea tegumentelor si mucoaselor prin inspectie si palpare (tegumente + mucoasa orala, conjuctivala); masurarea temperaturii cutanate. Tehnica injectiilor intramusculare si intravenoase Pozitii si explicatia adoptdrii for Examenul mersului Palparea tiroidei Semnul Chwostek. Examinarea sdnilor Manevra Laseque. Reflexele osteotendinoase Manevra Romberg Proba indice- nas Proba adiadocokineziei Aparatul respirator:

Examenul articulatiilor prin inspectie si palpare deformdri , cracmente),

inspectie: (inclusiv faciesuri in afectium respiratorii) modificdri de forma ale cutiei toracice, hipocratism digital.

palpare: vibratii vocals, freamdt pectoral.

percutia: sonoritate, submatitate, matitate, manevra Hirtz, percutia axilelor si bandeletelor Kronig. Auscultatie: murmur vezicular normal sau modificat, zgomote supraaddugate (raluri, sufluri, frecdturi, etc.).

Aparat cardio- vascular inspectie: dispnea, cianoza (+ diferentierea cianoza centrals/ cianoza periferica) , ortopneea si
explicarea ratiunilor aparitiei, edeme. - palpare: soc apexian, palparea arterelor periferice, semnul Harzer.

auscultatie: zgomote cardiace, sufluri, frecdturi, ritmul de galop


- determinarea tensiunii arterials.

percutia: delimitarea ariei matitatii cardiace

Aparat digestiv

inspectie: cavitatea bucala, abdomen

palparea ficat, splina, puncte dureroase abdominale ( punctul cistic, puncte apendiculare, ureterale) , semnul valului in ascite; palparea tumorilor percutie: ficat, splind

auscultatie: sufluri abdominale

Aparat renal

manevre: Murphy, Lapinski - Javolski

inspectie: faciesuri, edeme palparea rinichilor prin balotare si contact lombar, puncte ure t e ra le dur er oa se ( supe r i o r, mi jl o ci u, i nf er i o r ) manevra Giordano explicarea rezultatelor probei celor 3 pahare ( hematurie) Afectiuni hematologice palparea coilonichia aspectul fanerelor petesii
testul garoului (Rumpell Leede).

* EXAMEN CLINIC MANEVRE OBLIGATORII PENTRU STUDENTII ANULUI II Privire general aupra bolnavului o Recunoaterea decubitului patologic i cauze le lui o Examenul mersului, recunoaterea mersului din hemiparez, pareza de nerv sciatic popliteu extern, boala Parkinson o Pozitia in picloare, proba Romberg, semnificatia modificrilor patologice o Faci esuri le di n parali zi a de ne rv f aci al, boli pulmonar e, cardiovasculare, de colagen 1 endocrine o Recunoaterea principalelor tipuri constitullonale normolin, picnic, longilin (stenic i astenic) o Modificrile strii de nuitritie, determinarea IMC (indicelui de mas corporal); valori normale-i patologice - Recunoaterea principalelor tipuri de obezitate i subnutritle o . Msurarea temperaturii corpului - Recunoaterea o P r i n c i p a l e l o r m o d i f i c r i a l e c u l o r i i t e g u m e n t e l o r : hiperpigmentarea i hipopigmentarea, paloarea, icterul, cianoza, recunoaterea peteiei, echimozei i a hematomului o Modificrile tegumentare elementare, secundare, leziuni trofice o Circulatia colateral i semnificatia ei (toracal i abdominal) o Modificri patologice ale fanerelor Degetele hipocratice, platinichia, colinoichia Recunoaterea principalelor caracteristici semiologice ale edemelor- cardiac, renal, hepatic, ini'lamator, alergic - Recunoaterea caracterelor semiologice ale ganglionilorr normali si patologici Examenul obiectiv al aparatului respirator o Inspectia toracelui; recunoaterea modificrilor patologice, simetrice i asimetrice, ale toracelui o Palparea transmiterii vibratiilor corzilor vocale i a amplitudinii rmcdrilor respiratorii o Percuti a toracelui : recunoat erea sonorit dt il normale, a hipersonoritdtii i a timpanismului, a matitatii i a submatitatii; manevra Hirtz

Hipertricoza si hipotricoza, hirsutismul

Auscultatia plamanului: recunoasterea murmurului vezicular normal si patologic, recunoasterea principalelor zgomote patologice supraadaugate (raluri, sufluri, a frecaturii pleurale)

- Examenul arterelor periferice Inspectia venelor jugulare Masurarea tensiumi arterials Examenul venelor Inspectia regiunii precordiale - Palparea regiunii precordiale: determinarea ocului apexian, palparea focarelor de auscultatie, palparea aortei in furculita sternala, palparea ventriculului drept in epigastru; semnul Harzer - Percutia inimii determinarea matitatii cardiace - Auscultatia inimii: determinarea focarelor de auscultatie, recunoaterea zgomotelor cardiace normale si patologice (dedubldri, clacmente, clicuri, ritmul de galop); identificarea suflurilor patologice sistolice si diastolice si semnificatia for - Examenul buzelor, gingiilor si a mucoasei cavitatii bucale; gingivite si stomatite - Examenul limbii; recunoasterea principalelor aspecte patologice
Inspectia abdomenului: recunoasterea modificarilor patologice de forma si dimensiune - Percutia abdomenului; recunoasterea hipersonoritatii s a matitatii patologice - Palparea abdomenului; recunoasterea principalelor puncte dureroase: xifoidian, epigastric, solar, cistic, manevra Murphy, zona pancreaticocoledociana, punctul duodenal, punctele apendiculare, mezenterice, tubo-ovariene. - Examenul ficat ului: determinarea diametrului prehepatic si recunoasterea principalelor caractere semiologice ale ficatului normal si patologic - Examenul colecistului si pancreasului - Palparea rinichilor metoda Guyon (prin balotaj)

Examenul faringelui; recunoasterea principalelor aspecte patologice

- Determinarea punctelor posterioare (c o sto -vertebral si .costo-muscular) si anterioare (ureteral superior si mijlociu), manevra Giordano. - Determinarea reflexelor osteotendinoase; manevre de elongatie a nervului sciatic.