Sunteți pe pagina 1din 5

Exercitii II.

1. Fie functia
{

g(x) =

0, daca x < 0 : , , , > 0. ex ( + x), daca x 0

S se determine parametrii astfel inct g(x) s e o densitate de repartitie a a a i s se construiasc un algoritm (metoda invers) pentru simularea acestei s a a a repartitii. 2. Variabila aleatoare X are densitatea de forma f (x) = k , x R. 1 + x2

S se determine constanta k i s se construiasc un algoritm pentru simua s a a larea lui X. 3. Fie X1 , X2 , ..., Xn variabile exponentiale Exp(1) independente stochas tic. S se determine repartitia variabilei a Y = max Xi .
1in

S se determine repartitia lui Y i s se aplice metoda invers pentru simua s a a larea lui Y. 4. Variabila aleatoare X are densitatea de forma
{

f (x) =

0, dacax [0, 1], / . kex , daca x [0, 1]

S se determine k si s se aplice metoda invers pentru simularea lui X. a a a 5. Descrieti o metod de simulare a variabilei aleatoare care are densia tatea de repartitie de forma
{

f (x) = k

1 x + 2 , daca x [0, 1] . 0, in rest

(Se determin in prealabil k.) a 6. Precizati o metod de simulare a variabilei aleatoare X care are den a sitatea { 0, daca x < 0 f (x) = xex , daca x 0 1

7. Variabila aleatoare X are densitatea de repartitie


0, daca t < 0,

f (t) =

1 t+1 e 2 . 2

et , daca 0 t 1

Precizati cum se poate simula X. 8. Variabila logistic X are densitatea de forma a e b f (f ) = , a, b > 0, x R. b(1 + ef racxab ) S se simuleze X. a 9. S se simuleze variabila Laplace care are densitatea de forma a f (x) = ke||x , x R. Se determin in prealabil k. a 10.Variabila aleatoare Y are densitatea
{
xa

f (y) =

1 (1y) log (1) , daca 0 < y < < 1 0, in rest.

S se simuleze Y. a 11. Variabila aleatoare Lomax are densitatea


{

f (x) =

0, daca x < 0
an (1+ax)n+1

S se simuleze aceasta variabil aleatoare. a a 12. Variabila aleatoare X are densitatea de forma
{

f (x) = k

0, daca x [0, 1] / 1 , daca x [0, 1]. 1+x2

S se determine k i s se simuleze aceasta variabil (numit arcsin). a s a a a 13. Variabila aleatoare X are densitatea de forma
{

f (x) = Determinati k si simulati X.

0, daca x [0, 2] / x(2 x), daca x [0, 2].

14. Variabila Y are repartitia Exp(1). S se determine functia de repartitie a Y a variabilei X = ke a , a, k > 0 si s se simuleze prin metoda invers. a a 15. Variavila aleatoare X are densitatea de forma
{

f (x) = k

0, daca x [1, 1] / 1 x2 , daca x [0, 1].

S se determone k si s se simuleze X prin metoda invers. a a a 16. Variabilele aleatoare U1 i U2 sunt uniforme 0-1 independente. Des terminati repartitia variabilei X = U1 U2 . (Vezi E1.4). 17. Fie vectorul aleator V = (V1 , V2 , ..., Vk ) uniform pe intervalul kdimensional D = [a1 , b1 ] [a2 , b2 ] ... [ak , bk ]. S se arate c Variabilele Vi , 1 i k a a sunt uniforme pe [ai , bi ] i independente stochastic. (Vezi E1.5 s 18. Dac U1 , U2 sunt uniforme pe [0,1], independente, s se arate c a a a P (U1 < U2 ) = 0.5. 19. Dac U1 , U2 , U3 sunt variabile uniforme 0-1, independente s se arate a a c P (U1 < U2 < U3 ) = 1/6. a 20. S se construiasc un algoritm pentru simularea unui vector uniform a a pe domeniul unei sfere (bile!) si s se aplice la estimarea numrului . (Vezi a a Exemplul 6.1, p.134 din manual). 21. Folosind aria unui sfert de cerc s se construiasc un algoritm care a a s estimeze numrul . (vVezi ideile din Exemplele 6.1 si 6.6 din manual). a a 22. S se estimeze numrul folosind valoarea integralei a a I=
1
0

1 x2 dx.

(Vezi exercitiul E6.1 din manual). 23. Folositi simularea vectorului uniform pe interiorul unei elipse pentru a estima numrul . (Vezi exemplul 6.1 din manual, p. 134). a 24*. Calculati integrala

I=
D

(ex2 + ey )dxdy,

unde D este domeniul exagonal de latur 1 cu centrul in origine. a 25. S se calculeze integrala a

I=
0 0

exyxy dxdy, 3

folosind metoda Monte Carlo dup importanta. (Vezi exemplul 6.2 din mana ual,p. 136). 26. Calculati integrala de la exercitiul 22. folosind metoda variabilelor antitetice si vericati corectitudinea rezultatului. 27. S se simuleze variabila normal N (0, 1) folosind un algoritm de a a compunere respingere. (Vezi manual, p.84-85). 28. S sae simuleze variabila Gamma(0, 1, ), 0 < < 1, prin metoda a respingerii. (vezi manual,p.61). 29.S se simuleze variabila Erlang(k). (Vezi manual,p.70). a 30. S se determine repartitia variabilei aleatoare a Y = min Ui ,
1in

unde Ui sunt variabile uniforme 0-1, independente. S se construiasc dou a a a metode de simulare a variabilei Y. (O metoda va metoda inversa. Vezi p.70 din manual). 31. S se construiasc o metod de respingere pentru simularea varia a a abilei Beta(a, b), a, b > 0. (Ind. Se infoar densitatea Beta cu densitatea as a variabilei U uniform 0-1. ) a 32**. S se construiasc un algoritm de respingere pentru simularea a a variabilei Exp(1). (Vezi Th. 3.8, p.74 din manual.) 33*. S se construiasc un algotitm pentru simularea variabilei lognora a male de parametri m, . (Vezi exemplul 3.7, p.73 din manual. ) 34*. S se simuleze variabila hipergeometric. (Vezi manual,p.92-93). a a 35. S se simuleze un vector aleator uniform repartizat pe un cilindru a circular drept de raza r, de ina;time h si avand axa oz.. 36. S se simuleze un vector aleator uniform pe un triunghi echilateral a cu baza pe axa ox si inaltimea pe axa oy. 37. S se simuleze un vector aleator pe domeniul plan cuprins intre axa a ox dreapta x = a si curba y = x2 . 38. S se construiasc un algoritm Monte Carlo pentru calculul integralei a a

I=
D

(ax + by)dxdy,
2 2

unde domeniul D este elipsa D = {(x, y) : x2 + y2 1.} (Se aplic metoda a a b Monte Carlo brut). a 39*. Se o repartitie empiric descris de o histogram. S se construiasc a a a a a un algoritm care s simuleze aceat repartitie. a a 4

40. S se construiasc un algoritm pentru simularea unei repartitii a a a crei densitate are gracul un triunghi dreptunghic situat in primul cadra, a care are catetele de lungimi a i b situate pe axele ox respectiv oy. s 41. S se construiasc un algoritm care simuleze o repartitie a carei a a s densitate are gracul de forma unui trapez isoscel de inaltime h, are lungimile bazelor a i b , baza mare ind situat pe axa ox iar axa oy este ax de simetrie s a a a trapezului. 42. S se simuleze variabila aleatoare a cret densitate este de forma a a
{

f (x) = k

0, daca x [1, 1] / ex , daca x [1, 1].

(Se determin in prealabil k. Se poate aplica metoda invers dar si metoda a a respingewrii utilizndu-se infurarea cu densitatea uniform pe (1, 1)). a as a 43. S se simuleze variabila aleatoare a crei densitate de repartitie este a a de forma { 0, daca x [0, 1] / f (x) = k log (x + 1), daca x [0, 1]. (Se dertermin in prealabil constanta k.Se poate utiliza metoda respingerii a utilizndu-se infurararea cu densitatea uniform pe [0, 1]). a as a