Sunteți pe pagina 1din 55

Cuprins

Cuprins ............................................................................................................................ 2 Preambul ......................................................................................................................... 3 Prezentarea generala a Rodmir Expert ..................................................................................... 4 Istoricul activitatii debitoarei ............................................................................................. 4 Piata gazelor industriale .................................................................................................... 5 Evolutia pietei gazelor industriale in Romania ......................................................................... 6 Evolutia cifrei de afaceri a Rodmir Expert .............................................................................. 6 Declansarea starii de insolventa analiza diagnostic.................................................................. 7 Situatia actuala a debitoarei.............................................................................................. 16 Masurile de reorganizare judiciara ......................................................................................... 19 Masuri externe pentru realizarea Planului de reorganizare ......................................................... 19 Masuri interne pentru realizarea Planului de reorganizare .......................................................... 19 Situatiile financiare ale Societatii in perioada de reorganizare judiciara ........................................ 21 Ipotezele Planului de reorganizare privind capitalul circulant ..................................................... 23 Ipotezele Planului de reorganizare privind mecanismul de acoperire a creantelor inscrise la masa credala ........................................................................................................................ 24 Modalitati de acoperire a pasivului si surse de finantare............................................................... 28 Programul de plata a creantelor prevazut prin planul de reorganizare RODMIR EXPERT ...................... 28 Creantele curente........................................................................................................... 29 Categoriile de crean e care in sensul legii nu sunt defavorizate ................................................... 29 Categoriile de crean e defavorizate, in sensul legii, si tratamentul corect si echitabil aplicat prin planul de reorganizare acestor categorii de creante ................................................................. 30 Descarcarea de gestiune ................................................................................................... 33 Efecte ale implementarii Planului de Reorganizare a activitatii Rodmir Expert SRL ........................... 33 Concluzii ......................................................................................................................... 36 Anexe ............................................................................................................................ 37 Anexa nr. 1 - Grupul de firme BUSE si entitatea locala Buse Gaz SRL ............................................. 37 Anexa nr. 2 Programul de plati ......................................................................................... 41 Anexa nr. 2 bis Programul de plati in ipoteza in care categoria de creante bugetare respinge Planul de reorganizare.............................................................................................................. 43 Anexa nr. 3 Tabelul definitiv al obligatiilor debitoarei Rodmir Expert .......................................... 45 Anexa nr. 4 Reorganizare vs. Faliment ................................................................................ 50 Anexa nr. 5 Extras din Raportul de evaluare a activului si a garantiilor RODMIR EXPERT .................... 51

Pagina 2

Preambul
In temeiul art. 94 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolven ei, prezentul Plan de reorganizare este propus de BDO Business Restructuring SPRL n calitate de administrator judiciar al S.C. RODMIR EXPERT S.R.L. (n insolven ) denumit n continuare Debitoarea, Societatea sau RODMIR EXPERT. Condi iile preliminare pentru depunerea Planului de reorganizare a activit ii RODMIR EXPERT, conform art. 94 alin. 1 lit. b) din Legea 85/2006 privind procedura insolven ei au fost ndeplinite, dup cum urmeaz: Posibilitatea reorganizrii a fost analizat i formulat de ctre administratorul judiciar n Raportul privind cauzele i mprejurrile care au dus la apari ia insolven ei RODMIR EXPERT, depus la dosarul cauzei la data de 05.11.2009; Tabelul definitiv de crean e mpotriva RODMIR EXPERT a fost depus la dosar i afiat la data de 27.01.2011; Prezentul Plan de reorganizare se inregistreaza la dosarul cauzei in termenul legal de 30 de zile prevazut de art. 94, alin. 1, litera b din Legea 85/2006; RODMIR EXPERT nu a mai fost subiect al procedurii instituite n baza Legii nr.85/2006 privind procedura insolven ei. Nici Societatea i nici un membru al organelor de conducere al acesteia nu a fost condamnat definitiv pentru nici una dintre infrac iunile prevzute de art. 94 alin. 4 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolven ei. Planul prevede ca metoda de reorganizare preluarea de catre un investitor a companiei debitoare si finantarea de catre acesta a capitalului circulant necesar sustinerii activitatii si aplicarea politicilor de redresare care sa conduca la finalizarea cu succes a Planului de reorganizare propus, cu consecinta iesirii debitoarei din procedura insolventei. Modalit ile de acoperire a pasivului, sursele de finan are precum i programul de plat a crean elor sunt prezentate n capitolul Modalitati de acoperire a pasivului si surse de finantare. Termenul de executare a Planului de reorganizare RODMIR EXPERT este de 36 de luni de la data confirmrii acestuia, cu posibilitatea de prelungire n condi iile legii. Crean ele care nu sunt defavorizate sunt cele garantate i cele salariale, iar categoriile de crean e defavorizate potrivit legii, prin prezentul Plan de reorganizare, sunt cele bugetare si cele chirografare.

Pagina 3

Prezentarea generala a Rodmir Expert


Istoricul activitatii debitoarei
Rodmir Expert a luat fiinta in Bucuresti, in anul 1996 si s-a dezvoltat permanent atat in ceea ce priveste cifra de afaceri cat si numarul de angajati. Obiectul de activitate il reprezinta productia de acetilena si comercializarea de gaze tehnice si accesorii pentru tehnica sudurii: Oxigen, azot, argon si alte gaze nobile. Acestea sunt obtinute prin separarea aerului. Aerul este comprimat pana ajunge in stare lichida si este separat prin metoda distilarii, in oxigen, azot, argon si alte gaze nobile; Acetilena se obtine in mod conventional din carbid (carbura de calciu).

Acetilena poate fi si un produs secundar in industria petro-chimica; Amestecurile de gaz. Gazele de protectie utilizate in industria de prelucrari metalice sau amestecurile pentru industria alimentara sunt doar cateva exemple de diferite amestecuri de gaz; Dioxidul de carbon are o gama larga de aplicatii, fiind intens folosit ca si gaz de protectie la sudura si in industria alimentara. Una dintre prioritatile firmei a fost extinderea teritoriala. Astfel, in anul 2000 a fost inaugurata sucursala Rodmir Expert din Constanta. Au urmat apoi sucursalele din Brasov si Targoviste in anii 2002, respectiv 2005. In 2007, firma a deschis cea de-a patra sucursala in orasul Marghita, judetul Bihor, reusind astfel o dezvoltare stabila si in zona de vest a tarii.

Marghita

Brasov

Targoviste Bucuresti Constanta

In anul 2004, s-au materializat eforturile depuse pe parcursul anilor precedenti, investitiile fiind focalizate asupra depozitului si fabricii de acetilena amplasate pe platforma IMGB din Bucuresti. Toate

Pagina 4

instala iile i utilajele cu care a fost echipata fabrica de acetilen erau moderne, ndeplinind toate cerin ele de siguran i productivitate.

Butelii gaze tehnice in incinta Rodmir Expert

Pentru sus inerea creterii cifrei de afaceri, un alt capitol al investi iilor firmei a vizat parcul auto, care cuprinde autovehicule cu sarcini utile variate, de la autoutilitare de sub 3,5 tone pn la camioane de 26 de tone, a cror capacitate de transport nsumat depete 1000 de recipien i i-butelii. Politica abordata in conducerea companiei a condus la dezvoltarea continu, aceasta devenind un dezvoltarea juctor important pe pia a gazelor industriale din Romnia, capitalul societ ii fiind integral romnesc.

Piata gazelor industriale


In anul 2007, piata gazelor industriale din Romania era de sase ori mai mare decat in anu 2000, cu o anul rata de crestere medie de 29,10% pe an. Cifra de afaceri (Euro) 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Messer Romania Gaz S.R.L. 9.922.485 8.367.198 6.508.523 5.444.655 3.927.140 2.853.424 2.089.486 1.302.808 Messer Magnicom Gaz S.R.L. 2.653.073 2.132.192 1.658.442 1.444.932 1.174.080 886.186 722.521 374.675 SIAD Romania SRL 3.771.281 2.730.289 1.854.444 1.510.102 1.219.895 879.167 607.941 488.153 Linde Gaz Romania S.R.L. 74.125.720 69.709.961 55.333.000 42.617.009 33.063.294 28.268.373 21.850.531 13.080.775 Rodmir Expert 3.328.870 2.935.746 1.927.243 1.000.142 1.032.002 958.706

Air Liquide 9.843.088 1.983.672 1.002.741 566.409 204.856 114.624 195.022 28.278

Buse Gaz 2007 2006 2005 2004 2003 2002 6.895.131 6.512.571 5.503.199 4.079.694 3.496.470 3.603.572

Carbid Gaz 493.319 483.099 304.789 761.520 858.856 154.700

Gazoteh 729.216 457.548 375.614 225.336 248.714 383.413

TOTAL 111.762.184 95.312.277 74.467.995 57.649.799 45.225.306 38.102.165

Pagina 5

2001 2000
Sursa: mfinante.ro

3.609.554 2.725.653

439.353 637.967

849.751 63.557

30.364.159 18.701.865

Evolutia pietei gazelor industriale in Romania 120.000.000


Sursa: Analiza BDO pe informatiilor colectate de pe site ul mfinante.ro site-ul

Dimensiunea pietei (euro)

100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Evolutia cifrei de afaceri a Rodmir Expert 3.500.000


Sursa: Analiza BDO pe baza balantelor statutare

3.000.000 Cifra de afaceri (euro) 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Cresterea semnificativa din anul 2005 se datoreaza initierii productiei de acetilena ce a avut loc in 2004. Intre anii 2000 si 2007, rata medie de crestere anuala a Rodmir Expert a fost de 76%. Cifrele de vanzari ale Rodmir Expert au crescut intr o masura mai mare decat piata in totalitatea ei, ceea ce se intr-o traduce ca o crestere a cotei de piata de la an la an.

Pagina 6

Cota de piata a Rodmir Expert 3,50%


Sursa: Analiza BDO

3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Declansarea starii de insolventa analiza diagnostic


Capacitatea societatii de a genera noi resurse a asigurat pana in anul 2007 o rentablitate care a determinat nu numai desfasurarea activitatii in bune conditii, ci si cresterea afacerii, atat prin resterea extindere teritoriala, cat si prin investitii de consolidar tindere consolidare. Strategia societatii de crestere agresiva, cu consecinta de a pastra un nivel ridicat al gradului de indatorare, si o lichiditate scazuta, a functionat pana in anul 2007 in conditiile in care piata a fost in continua crestere. Se poate observa o activitate economica desfasurata avand in vedere criterii de rentabilitate si ate eficienta, insa bazata intr-o pondere semnificativa pe finantare externa. o In anul 2008, modificarea drastica si rapida a conditiilor de piata ca urmare a declinul economic ce a declinului afectat industria gazelor industriale, a fost resimtita de catre societate, care si pastrat in toata at si-a perioada analizata un echilibru fragil intre sursele proprii si cele atrase, intre intrari si iesiri de numerar. Aceeasi strategie care a generat cresterea societatii pana in anul 2007, in anul 2008, cand conditiile societatii pietei s-au modificat, a condus la intrarea societatii in incapacitate de plata, respectiv in stare de au insolventa. Dezechilibrul societatii si riscul asociat a fost si mai mult amplificate prin achizitiile si investitiile pe au chizitiile care societatea le-a realizat in anul 2007, cu un an inainte de modificarea conditiilor din piata. a Active Imobilizate Structura si evolutia activelor imobilizate in perioada 2004 2008, se prezinta dupa cum urmeaza:

Pagina 7

Structura si evolutia activelor imobilizate (RON) 78.823

7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 500 500 2.188.644 0 31.12.04 2.974.473 5.712 31.12.05

69.084

130.467

6.421.148

6.547.508

6.215.979

197.443 31.12.06

191.602 31.12.07

184.755 31.12.08

- imobilizari necorporale

- imobilizari corporale

- imobilizari financiare

Sursa: Analiza BDO pe baza balantelor statutare

Activele imobilizate totale au inregistrat un trend crescator pana in anul 2007, ajungand la valoarea de 6.817.933 RON, pentru ca in anul 2008 sa scada foarte usor pana la valoarea de 6.531.201 RON. Activele imobilizate totale, dupa cum se observa in graficul anterior, au c lizate cunoscut o crestere importanta in anul 2006, cand valoarea acestora a crescut de 2,24 ori. Cresterea a fost datorata in datorata, special, majorarii imobilizarilor corporale care au ajuns la valoarea de 6.421.148 RON de la valoarea 6.421.148 RON, de 2.974.473 RON, inregistrata in anul precedent. In anul 2008, conform evidentelor contabile, se inregistreaza urmatoarea structura: imobilizari necorporale 184.755 RON imobilizari corporale 6.215.979 RON imobilizari financiare 130.467 RON Cea mai importanta categorie de active imobilizate, din punct de vedere a ordinii de marime, o constituie imobilizarile corporale. Imobilizarile corporale la sfarsitul anului 2008 inregistreaza corporale, 2008, urmatoarea structura:

Pagina 8

Mobilier, aparatura birotica 1% Mijloace de transport 26% Aparate si instalatii de masura, control 2%

Structura activelor imobilizate corporale - decembrie 2008 Imobilizari in curs 2% Terenuri 27%

Echipamente tehnologice 14%


Sursa: Analiza BDO pe baza balantelor statutare

Constructii 28%

Active Circulante Activele circulante totale ale societatii inregistreaza un trend crescator pana in anul 2007, cand acestea ajung la valoarea de 8.042.102 RON, insa la sfarsitul anului 2008, acestea inregistreaza o insa, descrestere semnificativa, pana la aproape jumatate din valoarea mentionata anterior respectiv pana anterior, la valoarea de 4.396.281 RON. Structura si evolutia activelor circulante (RON)

9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0

123.467 1.286.799

6.631.836 54.010 692.673 308.095 31.12.04 Stocuri 137.660 853.234 390.861 31.12.05 Creante 110.593 1.305.167 751.075 31.12.06 31.12.07

18.109 1.031.103 3.347.069

31.12.08

Casa si conturi la banci

Sursa: Analiza BDO pe baza balantelor statutare

Fluctuatiile activelor circulante totale sunt determinate, dupa cum se poate observa, de fluctuatiile pe care le inregistreaza stocurile. Acestea ocupa ponderea cea mai mare in totalul activelor circulante. Dupa cum se poate observa si in graficul precedent, societatea realizeaza o achizitie masiva de stocuri in anul 2007, acestea crescand de 9 ori fata de anul precedent, aspect de natura sa conduca, implicit, la cresterea datoriilor pe termen scurt.

Pagina 9

In anul 2008, conform evidentelor contabile, activele circulante totale inregistreaza urmatoarea structura: stocuri 3.347.069 RON creante 1.031.103 RON casa si conturi la banci 18.109 RON Datorii pe termen scurt In perioada analizata, datoriile pe termen scurt ale societatii inregistreaza un trend crescator pana in anul 2007, cand acestea ajung la valoarea de 10.811.102 RON. In anul 2008, acestea scad pana la valoarea de 7.909.656 RON. Evolutia datoriilor pe termen scurt (RON) 10.811.102 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 31.12.04 31.12.05 31.12.06 31.12.07 31.12.08 2.342.490 3.849.688 5.144.663 7.909.656

Sursa: Analiza BDO pe baza balantelor statutare

Asfel cum am mentionat in cuprinsul capitolului anterior, datoriile pe termen scurt ale societatii au anterior, crescut foarte mult in anul 2007 pe fondul achizitionarii masive de stocuri. Structura datoriilor pe termen scurt, conform evidentelor contabile la decembrie 2008, se prezinta dupa cum urmeaza:

Pagina 10

Structura datoriilor pe termen scurt - decembrie 2008 Credite bancare+leasing 23% Furnizori 59%

Asociati, dividende 5% Creante bugetare 11% Salariati 2% Avansuri de la clienti 0%

Sursa: Analiza BDO pe baza balantelor statutare

Dupa cum se poate observa, ponderea cea mai ridicata in totalul datoriilor o detin furnizorii cu 59%, respectiv 4.663.533 RON. In tabloul datoriilor, furnizorii sunt urmati de creditele bancare cu o pondere de 23 % din datorii, respectiv 1.826.422 RON, de creantele bugetare cu o pondere de 11%, respectiv bugetare 899.102 RON, asociati cu o pondere de 5%, respectiv 359.426 RON, salariati cu o pondere de 2% , respectiv 141.429 RON si avansuri de la clienti cu o pondere de 0,25%, respectiv 19.744 RON.

Datorii pe termen lung Datoriile pe termen lung ale societatii au un trend crescator, ajungand in anul 2008 la valoarea de 1.171.515 RON. Evolutia datoriilor pe termen lung (RON) 1.171.515 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 31.12.04 31.12.05 31.12.06 31.12.07 31.12.08 707.824 411.568 706.560 1.018.493

Sursa: Analiza BDO pe baza balantelor statutare

Pentru o reprezentare mai completa a situatiei bilantiere prezentam in continuare, cumulat, valorile bilantiere, datoriilor cu cele ale activelor circulante pentru a determina activele circulante nete:

Pagina 11

Evolutia activelor circulante nete (RON) 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 -2.000.000 -4.000.000 Total active circulante Datorii pe termen scurt ACTIVE CIRCULANTE NETE
Sursa: Analiza BDO pe baza balantelor statutare

31.12.04

31.12.05

31.12.06

31.12.07

31.12.08

Activele circulante sunt mai mici decat datoriile pe termen scurt pe toata perioada analizata, activel activele circulante nete fiind negative. Acest aspect sugereaza faptul ca societatea, pe parcursul perioadei analizate, intampina dificultati in achitarea datoriilor pe termen scurt. Structura contului de profit si pierdere Urmarind evolutia veniturilor totale ale societatii in perioada analizata putem observa ca societatea ale inregistreaza venituri totale in crestere pana in anul 2008, ajungand la valoarea de 15.336.791 RON. Evolutia veniturilor (RON) 18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 31.12.04 31.12.05 31.12.06 31.12.07 31.12.08 4.377.031 7.046.148 10.521.256 11.277.844 15.336.791

Sursa: Analiza BDO pe baza balantelor statutare

Evolutia rezultatelor societatii este mult mai concludenta in masura in care este comparata cu efortul depus, respectiv cu cheltuielile angajate. Astfel, evolutia rezultatului din exploatare se prezinta astfel:

Pagina 12

Evolutia rezultatului din exploatare (RON) 16.296.375 18.000.000 15.336.791 16.000.000 14.000.000 10.521.256 11.277.844 10.582.075 12.000.000 10.289.221 7.046.148 10.000.000 6.672.285 8.000.000 4.377.031 6.000.000 3.987.990 4.000.000 695.769 389.041 373.863 -959.584 232.035 2.000.000 0 -2.000.000 31.12.04 31.12.05 31.12.06 31.12.07 31.12.08 Total venituri Total cheltuieli de exploatare Rezultatul exploatarii
Sursa: Analiza BDO pe baza balantelor statutare

Rezultatul din exploatare inregistreaza valori pozitive pe toata perioada analizata, cu exceptia anului 2008, cand societatea inregistreaza o pierdere din exploatare de 959.584 RON. Structura cheltuielilor din exploatare raportat la nivelul total al veniturilor, se prezinta dupa cum exploatare, urmeaza:

Cheltuieli de exploatare/total venituri total Cheltuieli cu materii prime Alte cheltuieli materiale Cheltuieli cu energia si apa Cheltuieli privind marfurile Ajustari privind activele circulante justari Personal Amortizari Prestatii externe Alte cheltuieli de exploatare

31.12.04 14% 8% 0% 47% 0% 6% 4% 18% 2%

31.12.05 25% 5% 0% 32% 0% 12% 4% 17% 1%

31.12.06 27% 2% 1% 31% 1% 12% 5% 19% 3%

31.12.07 27% 4% 1% 23% 1% 14% 5% 18% 3%

31.12.08 26% 3% 1% 43% 0% 10% 4% 16% 6%

Sursa: Analiza BDO pe baza balantelor statutare

Dupa cum se poate observa, desi ponderea anumitor cheltuieli in totalul veniturilor a scazut in cursul anului 2008, cum ar fi cele legate de personal si de prestatiile externe, au crescut in schimb, intr-un procent mult mai mare, cheltuielile cu marfurile (de la 23% in anul 2007, la 43% in anul 2008), 23%, 43%, precum si alte cheltuieli de exploatare. Cresterea accelerata a acestor cheltuieli, a condus la un dezechilibru intre cheltuielile angajate si veniturile generate de afacere, aceasta ducand la pierdere. ile

Pagina 13

In continuare, prezentam principalii indicatori financiari, calculati pentru perioada analizata: Indicatori de lichiditate Indicator Lichiditate curenta Lichiditatea imediata 31.12.04 45% 32% 31.12.05 36% 26% 31.12.06 42% 28% 31.12.07 74% 13% 31.12.08 56% 13%

Sursa: Analiza BDO pe baza balantelor statutare

Lichiditatea curenta, calculata ca raport intre activele circulante i datoriile curente, reflecta posibilitatea componentelor patrimoniale curente de a se transforma, intr-un termen scurt, in lichiditati pentru a satisface obligatiile de plata exigibile. Se apreciaza o lichiditate generala favorabila atunci cand aceasta are o marime supraunitara, respectiv activele circulante sunt mai mari decat datoriile curente. In cazul de fata, lichiditatea curenta este subunitara, inregistrand valori de 0,45 in anul 2004, respectiv de 0,56 in anul 2008, ceea ce indica faptul ca societatea intampina dificultati in achitarea datoriilor exigibile. Lichiditatea imediata calculeaza gradul de lichiditate al societatii, facand exceptie de stocurile acesteia care sunt necesare pentru continuarea activitatii. Acest indicator inregistreaza valori care scot in evidenta capacitatea scazuta a societatii de a face fata datoriilor exigibile.

Indicatori privind utilizarea activelor Indicator (zile) Durata de incasare a creantelor Perioada de achitare a datoriilor curente 31.12.04 62 211 31.12.05 45 201 31.12.06 46 181 31.12.07 42 355 31.12.08 25 191

Sursa: Analiza BDO pe baza balantelor statutare

Durata medie de incasare a creantelor este de aproximativ 40 de zile, ajungand ca in anul 2008, aceasta sa se reduca la 25 de zile. Acest indicator indica o buna colectare a creantelor, ceea ce imbunatateste fluxul de numerar al societatii. Imaginea fluxului de numerar al societatii este conturata de durata la care societatea achita datoriile curente, care este foarte mare: aproximativ 200 zile, atingand un maxim de 355 zile in anul 2007. Durata mare de achitare a datoriilor curente, coroborata cu perioada scazuta la care societatea incaseaza creantele, reflecta o politica buna a societatii in asigurarea unui flux de numerar pozitiv. Cu toate acestea, achizitiile masive realizate in anul 2007 si investitiile realizate pe toata perioada analizata au depasit capacitatea societatii de a genera resursele necesare asigurarii unui nivel pozitiv al fluxului de numerar, ducand in cele din urma la intrarea in incapacitate de plata.

Pagina 14

Indicator Rotatia stocurilor

31.12.04 8

31.12.05 10

31.12.06 8

31.12.07 1

31.12.08 3

Sursa: Analiza BDO pe baza balantelor statutare

Rotatia

stocurilor,

calculata

ca:

(Cheltuieli

cu

materii

prime

si

materiale+Cheltuieli

cu

marfuri)/Stocuri, arata de cate ori sunt vandute si inlocuite stocurile companiei pe parcursul unui an, masurand in acest fel eficienta cu care acestea sunt utilizate. Dupa cum se poate observa, stocurile societatii au fost utilizate mult mai eficient in perioada 2004 2006, incepand cu anul 2007 societatea inregistrand o descrestere considerabila a rotatiei stocurilor. Acest aspect reprezinta consecinta cresterii stocurilor, care au depasit capacitatea societatii de a le gestiona intr-un mod eficient, rentabil. Indicatori profitabilitatii Indicator Rentabilitatea exploatarii Marja neta 31.12.04 9% 4,36% 31.12.05 5% 2,26% 31.12.06 2% 0,33% 31.12.07 6% 3,29% 31.12.08 -6% -8,27%

Sursa: Analiza BDO pe baza balantelor statutare

Rentabilitatea exploatarii inregistreaza fluctuatii pe perioada analizata, inregistrand o valoare mai ridicata in anul 2004, pentru ca in anul 2008 sa fie negativa. Analizand structura si ponderea cheltuielilor in venituri, prezentata anterior, se poate determina ca rentabilitatea negativa inregistrata in anul 2008 este generata de cresterea cheltuielilor cu marfurile. Marja neta a societatii urmeaza acelasi trend ca si rentabilitatea exploatarii in perioada analizata. Indicatorii gradului de indatorare Indicator Rata indatorarii globale 31.12.04 94% 31.12.05 98% 31.12.06 66% 31.12.07 80% 31.12.08 83%

Sursa: Analiza BDO pe baza balantelor statutare

Gradul de indatorare a societatii este destul de ridicat, acesta fiind de 94% in anul 2004, respectiv de 83% in anul 2008, ceea ce, coroborat cu gradul de lichiditate a intreprinderii indica posibilitea aparitiei incapacitatii de plata, in conditiile fluctuatiilor de piata sau ale aplicarii unei strategii defectuoase. Acest lucru scoate in evidenta o structura a finantarii ce se bazeaza, in special, pe finantare externa (credite bancare, credit furnizor). Cu toate acestea insa, gradul de indatorare scade in anul 2008, fata de nivelul anului 2004.

Pagina 15

Situatia actuala a debitoarei


Bilant
Mii RON Active fixe Active intangibile Terenuri Cladiri Echipamente, instalatii, vehicule Mobilier, birotica Active financiare Subtotal active fixe Active circulante Clienti Stocuri Numerar in casa / banci Alte creante Subtotal active circulante Total active Datorii pe termen scurt Furnizori Datorii personal TVA Imprumuturi pe TS Alte datorii Dividende Subtotal datorii TS Datorii pe termen lung Imprumuturi pe TL Leasing Subtotal Datorii TL Total Datorii Activ net Capital social Profit sau pierdere Rezerve Rezultatul reportat Total activ net (21) 325 (2.111) 2.392 585 348 519 867 10.171 4.358 1.528 1.231 1.159 792 237 9.304 3.104 1.252 368 (52) 4.672 9.586 7 2.043 1.689 1.017 33 126 4.914 31 Dec 2010

Pagina 16

La 31.12.2010, in patrimoniul societatii sa afla terenul si cladirile situate in incinta IMGB, avand valoare contabila de 3.732 mii RON, reprezentand aproximativ 76% din activele fixe totale. Societatea mai detine echipamente, instalatii, masini si mobilier in valoare de 1.050 mii RON si active financiare constituite in principal din garantii leasing. Activele circulante se formeaza in primul rand din creante, acestea reprezentand 66% din total. Restul il reprezinta stocurile (26%) si disponibilitatile banesti (8%). Dintre datoriile pe termen scurt, cea mai mare pondere o reprezinta cele catre furnizori (47%), iar dintre datoriile pe termen lung, semnificative sunt cele nascute in baza contractelor de leasing (60%).

Contul de profit si pierdere


Mii RON Venituri operationale Venituri Cheltuieli cu marfurile Cheltuieli cu materii prime Rezultat brut %GM Alte venituri Salarii Alte cheltuieli operationale EBITDA %EBITDA Diferente de curs valutar Dobanzi Amortizare Rezultat vanzare active Impozit pe profit Profit net 8.945 (1.420) (2.163) 5.362 60% 1.568 (1.434) (4.384) 1.112 12% (18) (269) (498) 2 (3) 325 31 Dec 2010

Cheltuielile cu marfurile si cele cu materiile prime, reprezinta 40%, din totalul veniturilor societatii, marja bruta, fiind in cazul acesta de 60%. Pe langa veniturile obtinute din vanzarea produselor finite si vanzarea marfurilor, societatea a inregistrat venituri din prestari servicii, chirii (butelii), si alte venituri. Pentru a evidentia performanta activitatii societatii, am calculat EBITDA (castigul inainte de dobanzi, taxe, depreciere si amortizare), valoare indicatorului fiind 12%.

Pagina 17

Analiza SWOT
Puncte forte Aproape 15 ani de experienta in segmentul gazelor industriale; Singurul producator de acetilena imbuteliata din Bucuresti; O buna capacitate de transport pentru gazele imbuteliate; O buna raspandire geografica, raportat la capacitatile de absorbtie ale pietelor locale; Certificare ISO 9001:2000 and ISO 14001:2004; Membru EIGA si IGAoR; O buna dotare IT si utilizarea unui ERP complex; Forta de vanzari adecvata; Capacitate de productie suficienta. Puncte slabe Numar insuficient de recipienti-butelii fata de nivelul de vanzari targetat; Lipsa statiilor de imbuteliere pentru gaze comprimabile, ceea ce conduce la o dependenta fata de furnizori Siad si Buse; Promovare moderata a brand-ului in comparatie cu competitorii (Linde, Siad, Messer, Air Liquide); Rezerve financiare insuficiente pentru realizarea tuturor investitiilor necesare pentru dezvoltarea companiei. Oportunitati Piata gazelor industriale a aratat o crestere continua in ultimii ani, acesta fiind o buna premisa pentru cresterea cifrei de afaceri chiar si in conditiile in care cota de piata a companiei nu va creste; O piata a gazelor medicale emergenta, cu bune oportunitati de penetrare; Sectorul gazelor speciale si de inalta puritate insuficient acoperit. Amenintari Instalatii de productie ale competitorilor, aflate in curs de constructie (Messer Resita, Linde Galati, Constanta, Hunedoara, - unitati de separare a aerului si recuperare CO2); Dependenta fata de furnizorii care sunt in acelasi timp si concurenti; Cadrul legal al sectorului gazelor industriale se afla in continua schimbare.

Pagina 18

Masurile de reorganizare judiciara


Durata executarii Planului de reorganizare
Perioada de executare a Planului de Reorganizare este de 3 ani de la confirmarea acestuia, in conformitate cu prevederile art. 95 alin.3 din Legea nr.85/2006, cu posibilitatea de prelungire a perioadei de aplicare in conditiile legii.

Masuri externe pentru realizarea Planului de reorganizare


Cea mai importanta masura care sta la baza reusitei Planului de reorganizare este reprezentata de schimbarea actionariatului Societatii debitoare, prin achizitia in proportie de 100% a capitalului social al acesteia de catre compania Buse Gaz SRL, care face parte dintr-un grup international cu o deosebita putere financiara si stabilitate operationala (in Anexa nr. 1 am inclus o scurta descriere a grupului de firme BUSE, precum si a Buse Gaz SRL, impreuna cu un rezumat al principalilor indicatori financiari ai firmei din Romania). Conform scrisorii de intentie inaintate de catre Buse Gaz SRL, achizitia este prevazuta a avea loc ulterior confirmarii Planului de reorganizare de catre judecatorul sindic si ulterior finalizarii unei analize-diagnostic, realizata de catre un tert independent asupra debitoarei, analiza aflata in curs de desfasurare la momentul redactarii planului. Acest investitor strategic va aduce in Rodmir Expert proceduri de eficientizare a operatiunilor, knowhow aditional in vederea extinderii viitoare a afacerii, o baza mai larga de clienti, precum si acces la capital mai ieftin. Concret, pentru perioada de derulare a Planului de reorganizare, noul actionar ii va acorda Societatii debitoare un imprumut de aproximativ 1,5 milioane EUR pentru a sustine dezvoltarea activitatilor si pentru finantarea necesarului de capital circulant al Rodmir Expert. Acest imprumut nu va fi rambursat pe perioada derularii Planului de Reorganizare si nu va fi purtator de dobanda. De asemenea, nu vor fi constituite garantii asupra unor bunuri libere de sarcini in acest sens.

Masuri interne pentru realizarea Planului de reorganizare


Restrangerea partiala a activitatii la productia de acetilena si renuntarea la activitatea de comercializare de alte gaze
Prima masura interna de reorganizare va consta in renuntarea la activitatea de comercializare de alte gaze, cu exceptia producerii si vanzarii de acetilena. Aceasta masura este determinata de faptul ca, la nivel operational, producerea de acetilena este cea mai profitabila activitate a Rodmir Expert. De asemenea, aceasta este si singura activitate de care este interesat noul actionar.

Pagina 19

Resurse umane
In ceea ce priveste actuala structura de conducere executiva a Societatii debitoare, si anume domnul Mantescu Octavian in pozitia de Director Executiv, aceasta va ramane neschimbata pe parcursul derularii planului de reorganizare. Restrangerea activitatii la productia si comercializarea de acetilena va avea impact asupra personalului existent in Societate. La momentul depunerii acestui Plan de reorganizare, conducerea Rodmir Expert impreuna cu

reprezentantii locali ai Buse Gaz SRL au implementat un program de reorganizare a structurii personalului Debitoarei in vederea eficientizarii acesteia. Potrivit acestui program, noua structura de personal va fi compusa din aproximativ 11 salariati, fata de 28 de angajati in prezent. Disponibilizarile de personal se vor efectua cu respectarea legislatiei in vigoare la data disponibilizarii.

Clienti
In prezent, Societatea are incheiate mai multe contracte-cadru cu un numar de aproximativ 450 de clienti recurenti, livrarile catre acestia derulandu-se pe baza de comenzi periodice (cele mai multe fiind lunare). Deoarece Buse Gaz SRL detine o infrastructura logistica mult mai eficienta si mai dezvoltata decat cea existenta in Rodmir Expert, care asigura o mai buna deservire si o mai stransa relationare cu clientii existenti, toate contractele comerciale, incheiate in prezent intre Rodmir si clientii acesteia, vor fi transferate catre Buse Gaz SRL. Astfel, in ipoteza aprobarii/confirmarii planului de reorganizare si a intrarii investitorului Buse Gaz SRL in structura actionariatului Rodmir Expert, singurul client al Societatii debitoare va deveni Buse Gaz SRL.

Masuri de modificare a actului constitutiv al Societatii


Pentru realizarea obiectivelor asumate si a indeplinirii obligatiilor Debitoarei stabilite prin Plan, actul constitutiv al Societatii se va modifica in conditiile legii, prin inregistrarea cesiunii de parti sociale de la actualii detinatori ai acestora catre Buse Gaz SRL in proportie de 100%, Buse Gaz SRL devenind, astfel, asociat unic.

Pagina 20

Situatiile financiare ale Societatii in perioada de reorganizare judiciara


Ipotezele generale ale Planului de reorganizare au ca sursa principala datele furnizate de catre management si informatiile prezente in piata, precum si practicile uzuale in domeniu. Estimarile financiare prezentate au la baza urmatoarele ipoteze generale pentru o perioada de 3 ani: TVA de 24% atat pentru achizitii, cat si pentru vanzari (cu exceptia achizitiei de materie prima de tip carbid, care este achizitionata extern, dintr-o tara membra a Uniunii Europene si pentru care TVA este zero); Cota unica de taxare a profitului de 16%; Proiectiile financiare sunt prezentate in RON, folosind un curs de schimb mediu de 4.3 RON/EUR pentru intervalul de timp analizat.

Activitatea de productie acetilena


Vanzari estimate Rodmir Expert va avea ca si unica activitate productia de acetilena si vanzarea acesteia catre unicul sau client, Buse Gaz SRL. Vanzarile anuale (pentru urmatorii 3 ani) au fost estimate de catre reprezentantii Buse Gaz SRL si Rodmir Expert la 350 tone, reprezentand nivelul vanzarilor aferente anului 2010. Nu s-a luat in calcul nicio crestere a volumului vanzarilor, mergandu-se pe un scenariu mai degraba pesimist. Pe baza datelor istorice aferente anului 2010 s-a estimat o sezonalitate ca si procent din total vanzari anuale, dupa cum urmeaza: trimestrul 1: 23%; trimestrul 2: 30%; trimestrul 3: 25%; trimestrul 4: 23%.

Pagina 21

Vanzari trimestriale in RON 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

Sursa: Rodmir Expert SRL

Preturile unitare de vanzare catre Buse Gaz SRL au fost estimate la 2,55 EUR/kg acetilena acetilena.

Estimarea cheltuielilor operationale ionale In anul 2010, Societatea a initiat un program de reducere a costurilor pentru a minimiza pierderile din iat activitatea operationala. Mai mult, in urma numirii BDO Business Restructuring ca si administrator . judiciar, Societatea a acordat o aten a atentie sporita reducerii cheltuielilor si monitoriz i monitorizarii evolutiei acestora. a) Costuri cu materiile prime In legatura cu costurile cu materiile prime, urm toarele ipoteze de lucru au fost utilizate: urmatoarele costurile unitare cu carbidul au fost estimate la 530 EUR/tona, pe baza termenelor comerciale negociate intre Rodmir Expert si furnizor. De asemenea, s-a tinut cont de o rat de conversie a rata de 3 kg carbid la 1 kg acetilena; pentru transportul carbidului de la furnizor la Societatea debitoare s a luat in calcul un pret de s-a aproximativ 26 EUR/tona; deoarece ciclul de productie este foarte mic, s-a considerat ca in fiecare lun Societatea n luna produce 100% din vanzarile lunii respective. rile b) Costurile cu alti furnizori Acestea au fost determinate pe baza informa informatiilor istorice si includ taxa de mediu (de 2% la canti cantitatea importata de carbid), utilitati, reparatii cilindrii, autorizatii ISCIR, etc. c) Costuri salariale

Pagina 22

La data de 1 februarie 2011, Societatea avea 28 de angajati. Datorita restructurarii activitatii in sensul producerii si comercializarii unui singur produs (acetilena), managementul Societatii estimeaza ca sunt necesari doar 11 angajati direct productivi. Tinand cont de situatia macro si micro-economica dificila, nu s-a prognozat nicio crestere salariala, ceea ce conduce la un cost mediu brut trimestrial cu salariile de aproximativ 123 mii RON. d) Impozite si taxe In desfasurarea activitatii curente, s-a luat in calcul un mix de taxe si impozite care urmeaza a fi platite de catre Rodmir Expert. Cea mai mare pondere in cadrul acestei categorii de cheltuieli o are TVA (aproximativ 95% din total volum taxe si impozite). e) Comisioane si onorarii Aceste cheltuieli includ in principal onorariul administratorului judiciar (atat onorariul fix, cat si cel de succes). Onorariul lunar fix al administratorului judiciar a fost stabilit la nivelul sumei de

1.500 EUR plus TVA pe toata perioada de desfasurare a planului. Rata de schimb EUR/RON care se va folosi pentru plata acestui onorariu este cea publicata de Banca Nationala a Romaniei la data emiterii facturii de onorariu. Factura aferenta onorariului fix pentru luna in curs, se va emite in prima zi a fiecarei luni. Onorariul de succes este un onorariu variabil si a fost determinat ca si procent, respectiv 8%, aplicat asupra sumelor distribuite din masa credala, la care se adauga TVA.

Ipotezele Planului de reorganizare privind capitalul circulant


Termenul de incasare aferent vanzarilor catre Buse Gaz SRL, precum si termenul de plata pentru achizitiile de bunuri si servicii de la furnizori a fost estimat, in medie, la 30 de zile. Salariile si contributiile salariale au fost estimate a fi platite in luna in care au fost inregistrate costurile salariale. De asemenea, in calculul proiectiilor fluxurilor de numerar ale Rodmir Expert s-a tinut cont de deficitul curent de capital de lucru de aproximativ 2,5 milioane RON, existand creante de incasat de aproximativ 2,6 milioane RON, datorii scadente si neplatite catre furnizori de aproximativ 2,8 milioane RON si datorii scadente si neplatite catre Bugetul Statului de aproximativ 2,3 milioane RON. Pe baza discutiilor cu managementul Rodmir Expert si cu reprezentantii Buse Gaz SRL, precum si pe baza analizarii individuale a creantelor neincasate de mai sus, s-a estimat faptul ca un termen de incasare adecvat al acestora este de 1 an. De asemenea, acelasi exercitiu a fost aplicat in cazul datoriilor comerciale scadente si restante care au fost estimate a se plati in transe egale in termen de 36 luni de la data aprobarii Planului.

Pagina 23

In cazul datoriilor bugetare curente si scadente, s-a prevazut plata acestora in aceleasi conditii ca si a creantelor bugetare acceptate in Tabelul Final al Creantelor, adica in transe egale intr-o perioada de 24 de luni.

Ipotezele Planului de reorganizare privind mecanismul de acoperire a creantelor inscrise la masa credala

CREANTE GARANTATE Conform Tabelului final, creantele garantate constau in trei imprumuturi contractate de la BCR. Toate contractele de credit sunt in derulare la momentul intocmirii planului de reorganizare. Acestea sunt: a) contractul de credit nr. 26/15.05.2006, reprezentand o linie de credit in valoare de 1.158.513,47 RON, care prevede, conform ultimului act additional incheiat in data de 09.02.2011, rambursarea principalului intr-o singura rata la scadenta, in data de 09.08.2011. In Planul de reorganizare propus de catre administratorul judiciar, acest contract de credit este prevazut a se rambursa in conformitate cu clauzele contractuale si actele aditionale aferente incheiate intre parti, in conformitate cu dispozitiile art. 101, alin. 1, pct. 1 teza finala. b) contractul de credit nr. 28/15.05.2006 cu un sold de 38.084,75 RON (asa cum a fost inclus in tabelul definitiv al obligatiilor Rodmir Expert) si scadenta in data de 18.05.2011. In Planul de reorganizare propus de catre administratorul judiciar, acest contract de credit este prevazut a se rambursa in conformitate cu clauzele contractuale si actele aditionale aferente incheiate intre parti, in conformitate cu dispozitiile art. 101, alin. 1, pct. 1 teza finala. c) contractul de credit nr. 28/2283 / 25.04.2008 cu un sold de 299.105,80 RON (asa cum a fost inclus in tabelul definitiv al obligatiilor Rodmir Expert) si scadenta in data de 22.04.2013. In Planul de reorganizare propus de catre administratorul judiciar, acest contract de credit este prevazut a se rambursa in conformitate cu clauzele contractuale si actele aditionale aferente incheiate intre parti, in conformitate cu dispozitiile art. 101, alin. 1, pct. 1 teza finala. CREANTELE SALARIALE sunt prevazute a se plati in proportie de 100% in primele 30 de zile de la confirmarea Planului de reorganizare.

Pagina 24

CREANTELE BUGETARE sunt, de asemenea, prevazute a se plati integral, intr-un termen de 24 de luni de la data confirmarii Planului de reorganizare. CREDITORII CHIROGRAFARI vor fi platiti in proportie de 100% intr-un termen de 36 de luni de la data confirmarii Planului de reorganizare. Fluxurile de numerar din activitatea curenta de productie au fost estimate prin metoda directa, acestea putand fi sumarizate dupa cum urmeaza:

Pagina 25

Prognoza fluxurilor de trezorerie


Mii RON SURSE DE FINANTARE Venituri client Imprumutactionar Clienti de incasat Totalsursedefinantare CHELTUIELI Cheltuieli curente (generate in perioada) Furnizori carbid Transport carbid Alti furnizori curenti Salarii si assimilate Impozite si taxe TVA Impozite si taxe locale Cheltuieli dobanzi bancare Cheltuieli curente (scadente si restante) Furnizori Impozite si taxe AFP impozite si taxe locale ITM Subtotal cheltuieli curente
2,304 7 3 18,593 288 1 0 1,589 288 1 0 1,797 288 1 0 1,638 288 1 0 1,550 288 1 0 1,562 288 1 0 1,821 288 1 0 1,646 288 1 0 1,558 1,271 1,532 1,358 1,271 2,766 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 2,083 108 84 142 9 47 188 9 14 166 9 7 144 9 6 157 9 4 223 9 3 179 9 2 157 9 1 160 9 226 9 182 9 160 9 7,179 437 2,152 1,470 538 33 178 123 718 44 182 123 598 36 179 123 538 33 178 123 538 33 178 123 718 44 182 123 598 36 179 123 538 33 178 123 538 33 178 123 718 44 182 123 598 36 179 123 538 33 178 123 14,276 6,466 2,531 23,273 1,071 363 633 2,066 1,428 1,393 633 3,453 1,190 198 633 2,021 1,071 229 633 1,932 1,071 807 1,878 1,428 710 2,137 1,190 773 1,962 1,071 803 1,874 1,071 330 1,400 1,428 234 1,661 1,190 298 1,487 1,071 330 1,400

TOTAL MII RON

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

Pagina 26

Mii RON DISTRIBUIRI CONFORM TABEL FINAL Garantati Salariati Bugetari Chirografari Subtotal distribuiri

TOTAL MII RON


1,496 15 1,092 1,151 3,753

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

105 15 137 96 351

1,192 137 96 1,424

33 137 96 266

33 137 96 266

33 137 96 266

33 137 96 266

33 137 96 266

33 137 96 266

96 96

96 96

96 96

96 96

Administrator judiciar - onorariu succes Administrator flat - onorariu lunar Cheltuieli neasteptate Total cheltuieli

372 288 267 23,273

35 24 67 2,066

141 24 67 3,453

26 24 67 2,021

26 24 67 1,932

26 24 1,878

26 24 2,137

26 24 1,962

26 24 1,874

10 24 1,400

10 24 1,661

10 24 1,487

10 24 1,400

Cash-flow generat in perioada Cash - sold initial Cash - sold final

42 42

42 42

42 42

42 42

42 42

42 42

42 42

42 42

42 42

42 42

42 42

42 42

Pagina 27

Modalitati de acoperire a pasivului si surse de finantare


In vederea indeplinirii obligatiilor de plata asumate de catre Rodmir Expert prin Planul de Reorganizare, Debitoarea urmeaza sa-si desfasoare in continuare activitatea operationala, cu modificarile si ajustarile prevazute in cadrul capitolului Masurile de reorganizare judiciara. Pe parcursul perioadei de reorganizare judiciara, conform estimarilor de fluxuri de numerar din Capitolul Masurile de reorganizare judiciara, sursele pentru indeplinirea Planului de Reorganizare prin continuarea activitatii operationale vor proveni din: resursele financiare ale Rodmir Expert generate de activitatea de productie a acetilenei; credit acordat de catre noul asociat, Buse Gaz SRL pentru sustinerea necesarului de capital de lucru, mentionat in capitolul Masuri externe pentru realizarea Planului de reorganizare.

Programul de plata a creantelor prevazut prin planul de reorganizare RODMIR EXPERT


Conform art. 3 alin. 1 pct. 22 din Legea nr. 85/2006, programul de plata a crean elor este tabelul de creante care cuprinde: cuantumul sumelor datorate de RODMIR EXPERT creditorilor pe care Debitoarea se obliga sa le plateasca acestora in perioada de reorganizare judiciara, stabilit prin raportare la tabelul definitiv de creante si la fluxurile de numerar aferente Planului de Reorganizare termenele la care Societatea urmeaza sa plateasca aceste sume. Modalitatea de rambursare concreta, pentru fiecare creanta inclusa in categoriile de creante care voteaza Planul de reorganizare conform art. 100 din Legea nr. 85/2006 este stabilita prin Programul de plati al creantelor RODMIR EXPERT, atasat la Planul de reorganizare ca Anexa nr. 2 Conform tabelului definitiv al obligatiilor debitoarei, masa credala este compusa din 4 categorii de creditori: categoria creantelor garantate; categoria creantelor salariale; categoria creantelor bugetare; categoria creantelor chirografare.

n urma unei analize atente a posibilitatilor financiare, expusa pe larg in capitolele anterioare, administratorul judiciar propune un program de pla i a crean elor care presupune achitarea 100% a obligatiilor debitoarei, astfel cum acestea figureaza in tabelul definitiv al obligatiilor:

Pagina 28

acoperirea creantei creditorului garantat, Banca Comerciala Romana, in propor ie de 100%, conform contractelor de credit in vigoare si care urmeaza a se derula conform prevederilor contractuale, conform art. 101, alin.1, pct. 1; plata in proportie de 100% a creantelor salariale in termen de 30 de zile de la confirmarea Planului de reorganizare; plata in proportie de 100% a creditorilor bugetari in termen de 24 de luni de la confirmarea Planului de reorganizare; plata in proportie de 100% a creditorilor chirografari conform tabelului definitiv de creante, in termen de 36 de luni de la confirmarea Planului de reorganizare.

Creantele curente
Creantele curente rezultate din continuarea activitatii RODMIR EXPERT, respectiv creante bugetare si creante furnizori, vor fi platite in perioada de reorganizare judiciara conform prognozei fluxurilor de trezorerie. Aceste sume vor fi achitate in termen de 36 de luni, in rate lunare egale.

Categoriile de crean e care in sensul legii nu sunt defavorizate


Conform art. 101 alin. 1 lit. D din Lege: vor fi considerate creante nedefavorizate si vor fi considerate ca au acceptat planul creantele ce se vor achita integral in termen de 30 de zile de la confirmarea planului ori in conformitate cu contractele de credit sau leasing din care rezulta. Conform prezentului Plan de reorganizare si a Programului de plati, sunt creante nedefavorizate creantele garantate si creantele salariale.

Crean ele garantate


Creanta garantata inscrisa in tabelul definitiv al obligatiilor este rezultata din derularea contractelor de credit incheiate intre BCR S.A. si RODMIR EXPERT, dupa cum urmeaza: a) contractul de credit nr. 26/15.05.2006, reprezentand o linie de credit in valoare de 1.158.513,47 RON, care prevede, conform ultimului act additional incheiat in data de 09.02.2011, rambursarea principalului intr-o singura rata la scadenta, in data de 09.08.2011. In Planul de reorganizare propus de catre administratorul judiciar, acest contract de credit este prevazut a se rambursa in conformitate cu clauzele contractuale si actele aditionale aferente incheiate intre parti, in conformitate cu dispozitiile art. 101, alin. 1, pct. 1 teza finala.

Pagina 29

b) contractul de credit nr. 28/15.05.2006 cu un sold de 38.084,75 RON (asa cum a fost inclus in tabelul definitiv al obligatiilor Rodmir Expert) si scadenta in data de 18.05.2011. In Planul de reorganizare propus de catre administratorul judiciar, acest contract de credit este prevazut a se rambursa in conformitate cu clauzele contractuale si actele aditionale aferente incheiate intre parti, in conformitate cu dispozitiile art. 101, alin. 1, pct. 1 teza finala. c) contractul de credit nr. 28/2283 / 25.04.2008 cu un sold de 299.105,80 RON (asa cum a fost inclus in tabelul definitiv al obligatiilor Rodmir Expert) si scadenta in data de 22.04.2013. In Planul de reorganizare propus de catre administratorul judiciar, acest contract de credit este prevazut a se rambursa in conformitate cu clauzele contractuale si actele aditionale aferente incheiate intre parti, in conformitate cu dispozitiile art. 101, alin. 1, pct. 1 teza finala.

Creantele salariale
Creantele salariale din cadrul tabelului definitiv al creantelor RODMIR EXPERT totalizeaza 14.509 LEI, reprezentand drepturi salariale restante la data deschiderii procedurii. Creantele salariale sunt prevazute a fi achitate, integral, in termen de 30 de zile de la confirmarea planului, asa cum este aratat in Anexa nr. 2.

Categoriile de crean e defavorizate, in sensul legii, si tratamentul corect si echitabil aplicat prin planul de reorganizare acestor categorii de creante
Considera ii generale privind tratamentul crean elor defavorizate
Potrivit art. 3 alin. 1 pct. 21 din Legea nr. 85/2006, categoria de crean e defavorizate este prezumata a fi categoria de creante pentru care Planul de reorganizare prevede cel pu in una dintre modificarile urmatoare pentru oricare dintre creantele categoriei respective: a) o reducere a cuantumului creantei; b) o reducere a garan iilor sau a altor accesorii, cum ar fi reesalonarea platilor in defavoarea creditorului; c) valoarea actualizata cu dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, daca nu este stabilit altfel prin contractul privind creanta respectiva sau prin legi speciale, este mai mica decat valoarea la care a fost inscrisa in tabelul definitiv de creante. Fiecare creanta defavorizata va fi supusa unui tratament corect i echitabil. In conformitate cu art. 101 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, tratament corect i echitabil exista atunci cand sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

Pagina 30

a) nici una dintre categoriile care resping planul si nici o creanta care respinge planul nu primesc mai putin decat ar fi primit in cazul falimentului; b) nici o categorie sau nici o creanta apartinand unei categorii nu primeste mai mult decat valoarea totala a creantei sale; c) in cazul in care o categorie defavorizata respinge planul, nici o categorie de crean e cu rang inferior categoriei defavorizate neacceptate, astfel cum rezulta din ierarhia prevazuta la art. 100 alin. (3) din Legea nr. 85/2006, nu primeste mai mult decat ar primi n cazul falimentului. De asemenea, in conformitate cu art. 96 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, Planul stabileste acelasi tratament pentru fiecare creanta din cadrul unei categorii distincte, cu exceptia cazului in care detinatorul unei creante din categoria respectiva consimte un tratament mai putin favorabil pentru creanta sa. Tratamentul corect si echitabil aplicat creantelor defavorizate prin Planul de reorganizare se apreciaza in func ie de urmatoarele elemente de referinta: Tabelul definitiv al obligatiilor RODMIR EXPERT ataat prezentului plan in Anexa nr. 3 Programul de plati (Anexa nr. 2) prevazut prin Planul de reorganizare Extras din Raportul de evaluare a activului si a garantiilor RODMIR EXPERT intocmit de S.C. CS INVEST S.R.L., in conformitate cu dispozitiile art. 116 alin. 3 din Legea nr. 85 /2006, avand ca data de referinta luna decembrie 2010 - Anexa nr. 5 Fiecare dintre categoriile de crean e defavorizate prin Plan, potrivit legii, va fi analizata din perspectiva elementelor de referinta mentionate mai sus. Pentru calificarea tratamentului corect i echitabil aplicat crean elor defavorizate prin Plan, a fost efectuata o estimare a sumelor distribuite in caz de faliment creditorilor RODMIR EXPERT, atasata la plan ca Anexa nr. 4.

Creditorii bugetari si chirografari


Categoriile de creante defavorizate in sensul legii sunt in prezentul plan de reorganizare creantele bugetare si creantele chirografare. Pe baza previziunilor de fluxuri de numerar care vor sustine realizarea Planului de reorganizare, creantele bugetare vor fi platite integral pe o perioada de 24 de luni, iar cele chirografare vor fi platite integral pe o perioada de 36 de luni, conform Programului de plati. Fata de modalitatea in care se intentioneaza achitarea acestor doua categorii de creante, apreciem ca acestea beneficiaza de un tratament corect si echitabil, dupa cum urmeaza: Categoria creantelor bugetare a) Conform Programului de plati prevazut in cuprinsul Planului de reorganizare, creditorii bugetari urmeaza a fi platiti, in proportie de 100%, in termen de 24 luni de la data confirmarii Planului.

Pagina 31

In cazul falimentului RODMIR EXPERT, creantele bugetare vor fi achitate in aceeasi proportie, respectiv de 100%, astfel cum rezulta din analiza comparativa reorganizare-faliment, ce face obiectul Anexei nr. 4. Pe cale de consecinta, este indeplinita conditia mentionata la art. 101 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2006, privind tratamentul corect si echitabil aplicabil categoriilor de creante defavorizate. b) Conform Programului de plata a creantelor, creantele creditorilor bugetari sunt achitate integral, In conformitate cu Tabelul definitiv al obligatiilor RODMIR EXPERT. Prin urmare, este indeplinita conditia prevazuta la art. 101 alin. (2) lit. b) din lege, nici categoria creantelor bugetare si nicio creanta din aceasta categorie neaflandu-se in situatia de a primi mai mult decat valoarea totala a creantei sale. c1) Ipoteza in care creditorii bugetari voteaza Planul Conform Programului de plati prevazut in Plan, creantele chirografare, care formeaza o categorie inferioara celei a creantelor bugetare conform art. 100 alin. (3) din lege, se achita in proportie de 100%, in termen de 36 de luni de la data confirmarii Planului. In cazul falimentului, creantele chirografare ar fi achitate numai in proportie de 28%, astfel cum rezulta din analiza comparativa reorganizare-faliment, ce face obiectul Anexei nr. 4. In masura in care categoria creantelor bugetare voteaza Planul, apreciem ca fiind inaplicabila cea din urma conditie prevazuta la art. 101 alin. (2) lit. c) din lege, si concluzionam in sensul ca, in raport de primele doua conditii prevazute la art. 101 alin. (2) lit. a) si b) din lege, creditorii bugetari beneficiaza de un tratament corect si echitabil. c2) Ipoteza in care creditorii bugetari resping Planul In masura in care creditorii bugetari ar respinge Planul, nu ar fi indeplinita conditia prevazuta la art. 101 alin. (2) lit. c) din lege, motiv pentru care creantele chirografare nu ar putea fi achitate, in perioada de reorganizare, decat intr-o proportie mai mica decat cea prevazuta in caz de faliment, respectiv intr-o proportie de numai 28%. Programul de plati adaptat la aceasta ipoteza, face obiectul Anexei nr. 2 bis.

Categoria creantelor chirografare a) Conform Programului de plati prevazut in cuprinsul Planului de reorganizare, creditorii chirografari urmeaza a fi platiti, in proportie de 100%, in termen de 36 luni de la data confirmarii Planului. In cazul falimentului S.C. RODMIR EXPERT S.R.L., creantele chirografare vor fi achitate in proportie de 28%, astfel cum rezulta din analiza comparativa reorganizare-faliment, ce face obiectul Anexei nr. 4. Se poate observa deci, ca in cazul propus prin Plan, respectiv acela al reorganizarii societatii debitoare, creditorii chirografari nu primesc mai putin decat in cazul falimentului, fiind deci

Pagina 32

indeplinita conditia prevazuta la art. 101 alin. (2) lit. a) din lege, in ceea ce priveste tratamentul corect si echitabil aplicabil categoriilor de creante defavorizate. b) Conform Programului de plata a creantelor, creantele creditorilor chirografari sunt achitate integral, conform Tabelului definitiv al obligatiilor S.C. RODMIR EXPERT S.R.L. Prin urmare, este indeplinita conditia prevazuta la art. 101 alin. (2) lit. b) din lege, nici categoria creantelor chirografare si nicio creanta din aceasta categorie neaflandu-se in situatia de a primi mai mult decat valoarea totala a creantei sale. c) Categoria creantelor chirografare este cea din urma categorie de creante, in ceea ce priveste rangul acesteia, raportat la prevederile art. 100 alin. (3) din Legea nr. 85/2006. Prin urmare, conditia prevazuta la art. 101 alin. (2) lit. c) din lege nu este aplicabila si in cazul acestei categorii de creditori, neexistand, conform Planului de reorganizare propus, o categorie de creante cu rang inferior categoriei creantelor chirografare. Pentru toate aceste considerente, concluzionam in sensul ca, raportat la prevederile art. 101 alin. (2) din lege, categoria creantelor chirografare beneficiaza de un tratament corect si echitabil.

Descarcarea de gestiune
In conformitate cu prevederile art. 137 alin.2 din Legea 85/2006, la data confirmarii planului de reorganizare, Debitoarea este descarcata de diferenta dintre valoarea obligatiilor pe care le avea inainte de confirmarea Planului de reorganizare si cea prevazuta prin Plan.

Efecte ale implementarii Planului de Reorganizare a activitatii Rodmir Expert SRL


Efecte socio-economice
FALIMENT Singurul producator zonal de acetilena va disparea. REORGANIZARE Se va mentine in functiune producatorul local de acetilena care sa deserveasca piata autohtona si care sa contribuie la cresterea competitivitatii locale. Mai mult, importante capitaluri de investitii straine vor fi atrase in aceasta afacere. Echilibrul economic in care s-a integrat Societatea Debitoare nu va fi afectat intr-o masura negativa cum ar fi cazul in care Rodmir Expert ar intra in faliment.

In acelasi timp va disparea si posibilitatea atragerii de capitaluri de investitii straine in Romania in acest domeniu industrial. Falimentarea Rodmir Expert va afecta in mod negativ echilibrul economic local, conducand la intrarea in insolventa a unor furnizori si clienti.

Pagina 33

Toti angajatii Rodmir Expert vor intra in somaj, cu posibilitati foarte reduse de reangajare datorita contextului macro-economic nefavorabil, precum si a specializarii acestora in fabricarea acetilenei. Mai mult, acest lucru conduce si la cresterea indicatorilor de somaj din zona. Dispare un contribuabil important la bugetul local.

Locurile de munca a 11 salariati vor fi pastrate, cu perspectiva unor viitoare angajari de personal in cazul in care Societatea va investi in extinderea capacitatii dupa terminarea Planului de Reorganizare. Ramane activ un important contribuabil la bugetul local.

Efecte asupra bugetului consolidat al statului


FALIMENT Nu se vor mai incasa sumele derivand continuarea activitatii Rodmir Expert. din REORGANIZARE Se va incasa in medie, trimestrial, la bugetul de stat, suma de aproximativ 182 mii RON derivand din obligatii nascute dupa data confirmarii Planului, din continuarea activitatii Rodmir Expert. De asemenea, se achita integral creantele bugetare curente si restante.

Efecte asupra gradului de acoperire a creantelor


Conform raportului de evaluare intocmit in cadrul procedurii de reorganizare, in ipoteza continuarii activitatii, valoarea de piata a activelor Rodmir Expert a fost determinata la 1,8 milioane EUR (aproximativ 7,8 milioane RON). In ipoteza incetarii activitatii Debitoarei, s-a estimat valoarea de lichidare a activelor la 1,4 milioane EUR (aproximativ 6 milioane RON). FALIMENT (scenariu optimist in care s-a presupus valorificarea activelor la valoarea maximala de lichidare, adica 6 milioane RON) Creditorii garantati primesc 100% din valoarea creantelor acestora Creditorii salariati primesc de asemenea 100% din valoarea creantelor acestora Creditorii bugetari creantelor acestora primesc 100% din valoarea REORGANIZARE

Creantele chirografare primesc 28% din valoarea creantelor acestora

Creditorii garantati primesc 100% din valoarea creantelor acestora, conform contractului in vigoare incheiat intre Debitoare si BCR Creditorii salariati primesc 100% din valoarea creantelor acestora in 30 de zile de la data confirmarii Planului Creditorii bugetari primesc 100% raportat la valoarea totala a creantelor acestora (restante si curente) in termen de 24 de luni de la data confirmarii Planului Creantele chirografare primesc de asemenea 100% raportat la valoarea totala a creantelor acestora (restante si curente), insa intr-un

Pagina 34

termen de 36 de luni de la data confirmarii Planului

In valori absolute, comentariile de mai sus au fost sintetizate in Anexa nr. 4.

Pagina 35

Concluzii
Planul de reorganizare a activitatii Rodmir Expert are ca si scop prezentarea solutiilor de redresare a Debitoarei, in conditiile acoperirii in totalitate a creantelor inscrise in tabelul definitiv al obligatiilor, precum si a tuturor creantelor curente. Principalul mecanism care sta la baza functionarii Planului de Reorganizare este dat de atragerea unui investitor, continuarea si dezvoltarea activitatii principale de productie si comercializare de acetilena a Societatii Debitoare intr-o maniera mai eficienta si mai competitiva. De asemenea, investitorul va sustine financiar capitalul de lucru necesar Rodmir Expert in atingerea obiectivelor propuse. Perioada de derulare a planului de reorganizare este de 3 ani de la confirmarea acestuia, in conformitate cu prevederile art. 95 alin. 3 din Legea nr.85/2006. Pe parcursul perioadei de aplicare a Planului de Reorganizare, Societatea Debitoare va pastra conducerea in totalitate a activitatii sale. Finantarea Planului de Reorganizare se va realiza pe baza a doua surse principale: Imprumuturi de la asociatul unic Buse Gaz SRL pentru finantarea necesarului de fond de rulment; Fluxuri de numerar in exces generate din activitatea curenta a Rodmir Expert. Categoriile de creante defavorizate prin Planul de reorganizare sunt creantele bugetare si creantele chirografare deoarece sunt platite intr-un termen mai mare de 30 de zile de la data confirmarii planului de catre judecatorul sindic (desi sunt acoperite intr-o proportie de 100%). Categoriile de creante care nu sunt defavorizate prin plan sunt: creantele garantate care urmeaza sa fie acoperite in totalitate conform contractelor in vigoare; creantele salariale care urmeaza sa fie platite in proportie de 100% si intr-un termen de maxim 30 de zile de la data confirmarii Planului de reorganizare.

Pagina 36

Anexe
Anexa nr. 1 - Grupul de firme BUSE si entitatea locala Buse Gaz SRL
Desi piata gazelor tehnice, ca si pentru CO2, este dominata de marile corporatii, de la mijlocul anului 1990 BUSE a reusit treptat sa isi creeze o cota de piata semnificativa in aceasta industrie in special in Vestul Europei. Din 1992, extinderea geografica a inceput cu BUSE Gase GmbH&Co KG, impreuna cu Messer Griesheim Group pana in anul 1994. De atunci, BUSE s-a focusat asupra consolidarii pozitiei de piata ca un jucator important in piata producatorilor si distribuitorilor de gaze tehnice, precum si in economiile nationale ale tarilor din Europa de Sud-Est.

COMPANIILE DIN GRUPUL BUSE BUSE KSW GmbH&Co.KG BUSE Gastek GmbH&Co.KG BUSE Rijntechniek B.V. BUSE Hellas S.A. BUSE MAK DOOEL BUSE GAZ S.R.L.

LOCATIE Germania Germania Olanda Grecia Macedonia Romania

Buse Gaz SRL (Romania) a fost infiintata in anul 1994, avand ca unic investitor firma Buse KSW Germania. Obiectul principal de activitate este productia si distribuitia bioxidului de carbon alimentar. Pana in prezent Buse Gaz SRL a avut continuitate in activitatea desfasurata, extinzandu-si activitatea la comercializarea altor gaze tehnice: oxigen, argon, acetilena, gaze mixte.

Unitatea de productie a bioxidului de carbon se afla pe platforma petrochimica de la Arpechim Pitesti (OMV), de unde se face aprovizionarea cu bioxidul de carbon industrial direct din reteaua de conducte a Arpechimului. Acest gaz se prelucreaza si de purifica in instalatiile noastre situate pe o suprafata de 2.277 mp. Gazul rezultat devine alimentar si poate fi folosit la fabricarea bauturilor racoritoare si alcoolice. In anul 2003 s-a terminat investitia reprezentand atat sediul social cat si platforma de stocare si imbuteliere gaze din str. Drum Intre Tarlale nr. 102-112, sect. 3 Bucuresti. Aceasta locatie este proprietatea Buse Gaz SRL, intinzandu-se pe 7.000 mp. Buse Gaz SRL mai are in proprietate un teren la Iasi, unde functioneaza un terminal de incarcaredescarcare CO2. Timp de mai mul i ani, BUSE i-a creat un nume datorita puterii sale recunoscute la nivel interna ional pe piata pentru CO2 si alte gaze tehnice, prin interconectarea celor trei domenii ale sale de specialitate: productia de instalatii si echipamente operarea instalatiilor furnizarea de gaze

BUSE PRODUCATOR DE INSTALATII SI ECHIPAMENTE Intreaga gama de servicii se intinde de la inginerie si constructie si pana la punerea in functiune si instruirea personalului la fata locului. In plus, BUSE este un specialist recunoscut in constructia de masini pentru producerea de gheata uscata, de sisteme de vaporizare, sisteme de racire cu gheata uscata precum si de instalatii frigorifice criogenice.

BUSE CA OPERATOR DE INSTALATII/UTILIZATOR DE CO2 BUSE utilizeaza propriile instalatii de CO2 si de aceea stie cu exactitate ce este nevoie la realizarea unor astfel de instalatii. n Romania si Macedonia, companiile BUSE extrag dioxidul de carbon din surse industriale si naturale si il comercializeaza catre producatorii de bauturi si clientii din industrie din sud-estul Europei. In calitate de actionar majoritar al GEROLSTEINER MINERALBRUNNEN, BUSE are de mai multe generatii o relatie stransa cu dioxidul de carbon, in forma sa cea mai pura.

BUSE CA FURNIZOR BUSE este un specialist recunoscut la nivel international pentru solutionarea problemelor tehnice in ceea ce priveste depozitarea si transportul de CO2 si alte gaze. In plus, gama noastra de servicii include si verificarea si reconditionarea completa a recipientelor de gaz de toate marimile si formele, precum si umplerea acestora la sediul nostru din Bucuresti Romania.

Pagina 38

CONSTRUC IA DE INSTALA II - BUSE Indiferent daca este vorba de instalatii de recuperare sau de producere a CO2, de instalatii standard sau la comanda clientului, paleta de servicii BUSE cuprinde de la proiectare si constructie, instalare completa, punerea in functiune si pana la instruirea i asistenta indelungata a clientilor nostri in ceea ce priveste toate problemele de operare a instalatiei de CO2. La realizarea acestei instalatii, ne concentram pe urmatoarele aspecte: fiabilitate, siguranta, rezistenta si mai ales costuri de productie reduse, precum si o calitate ridicata a produsului final. Gama de servicii si livrari: Instalatii CO2 sau la comanda clientului pentru industria bauturilor si a gazelor la nivel international Livrari la cheie: transport, montaj, punere in functiune si instruire Modernizare si optimizare procedurala a instalatiilor existente Servicii de mentenanta si furnizare piese de schimb Realizarea de studii de fezabilitate Realizarea proiectelor tehnice detaliate Competente si consiliere tehnica de specialitate Echipa noastra de ingineri lucreaza indeaproape si se afla ntr-un schimb permanent de informatii cu clientul

INGINERIA BUSE I MANAGEMENTUL DE PROIECT Instalatiile de CO2 trebuie sa se adapteze la nevoile fiecarui client. Ingineria BUSE tine cont la proiectarea si la constructia instalatiei de conditiile existente la fa a locului (din punct de vedere al spatiului si al condi iilor climatice) i de dorin ele individuale. Instalatiile noastre sunt proiectate cu sisteme moderne 3D CAD. In acest fel, chiar si in conditiile unor raporturi spatiale dificile, sunt posibile cele mai bune conditii, care, datorita schitelor exacte, reduc la minim intervalul de timp necesar pentru montajul instalatiei. In plus, ingineria BUSE va ofera de asemenea separat de constructia unei noi instalatii si o analiza detaliata a instalatiei dumneavoastra, precum si servicii de inginerie in domeniul extinderii instalatiei, optimizarii si a modernizarii instalatiei.

Pagina 39

Principalii clienti: SC United Romanian Breweries Bereprod SRL; SC Promex SA; SC Romsif Tg. Mures; SC Unio SA. Principalii furnizori: OMV Petrom; SC Linde Gaz; SC Messer Romania Gaz; SC Apogeus SRL; SC Mavis 92 SRL; Concurentii principali de pe piata sunt: Linde; Air Liquid; Messer; Siad.

Principalii indicatori financiari ai S.C. BUSE GAZ S.R.L. sunt dupa cum urmeaza: Indicatori (RON) Cifra de afaceri Profit net Activ net Nr.angajati (bilant) 2008 25,515,667 258,450 12,638,442 45 2009 26,012,528 451,051 12,806,911 42 2010 26,505,512 2,375,552 15,137,360 47

Pagina 40

Anexa nr. 2 Programul de plati


Nr. Crt Denumire / Numele Suma T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

CREANTE GARANTATE 1 Banca Comerciala Romana S.A. contractul de credit nr. 26 / 15.05.2006 contractul de credit nr. 28 / 15.05.2006 contractual de credit nr. 28/2283 / 25.04.2008 TOTAL CREANTE GARANTATE 1.495.705,22 1.158.514,00 299.106,00 38.084,75 1.495.704,75 66.468,00 38.084,75 104.552,75 1.191.748,00 33.234,00 33.234,00 33.234,00 33.234,00 33.234,00 33.234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.158.514,00 33.234,00 33.234,00 33.234,00 33.234,00 33.234,00 33.234,00 33.234,00

CREANTE SALARIALE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pandaru Nicolae Cosmin Turcanu Aurora Stan Petre Neacsu Georgica Slavu Adrian Cioalca Gheorghe Susman Cristian Fieroiu Cristina Meleanca Florentin TOTAL CREANTE SALARIALE 6.000,00 4.000,00 1.397,00 979,00 750,00 562,00 400,00 327,00 94,00 14.509,00 6.000,00 4.000,00 1.397,00 979,00 750,00 562,00 400,00 327,00 94,00 14.509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CREANTE BUGETARE 1 2 3 Administratia Finantelor Publice Sector 3 Bucuresti Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 4 Bucuresti Directia Impozite si Taxe Locale Sector 3 Bucuresti TOTAL CREANTE BUGETARE 1.051.976,00 35.603,59 4.667,34 131.497,00 4.450,45 583,42 131.497,00 4.450,45 583,42 131.497,00 4.450,45 583,42 131.497,00 4.450,45 583,42 131.497,00 4.450,45 583,42 131.497,00 4.450,45 583,42 131.497,00 4.450,45 583,42 131.497,00 4.450,45 583,42

1.092.246,93

136.530,87

136.530,87

136.530,87

136.530,87

136.530,87

136.530,87

136.530,87

136.530,87

0,00

0,00

0,00

0,00

Nr. Crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Denumire / Numele

Suma

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

CREANTE CHIROGRAFARE S.C. Siad Romania S.A. S.C. Fill Gas S.R.L. S.C. Carbid Industries S.R.L. S.C. TBI Fleet Management S.A. S.C. Porsche Leasing Romania IFN S.A. S.C. GDF SUEZ Energy Romania S.A. S.C. Porsche Broker de Asigurare S.R.L. MTI IndustrieGase AG S.C. General Turbo S.A. S.C. TNT Romania S.R.L. S.C. Carbid Conmet S.A. MANTESCU DORINA FIEROIU ELENA si FIEROIU CRISTINA TOTAL CREANTE CHIROGRAFARE TOTAL GENERAL 315.036,11 263.632,42 216.035,31 99.966,77 76.496,56 15.370,37 9.168,61 8.518,02 3.171,53 2.214,59 797,50 130.064,55 10.109,83 26.253,01 21.969,37 18.002,94 8.330,56 6.374,71 1.280,86 764,05 709,84 264,29 184,55 66,46 10.838,71 842,49 26.253,01 21.969,37 18.002,94 8.330,56 6.374,71 1.280,86 764,05 709,84 264,29 184,55 66,46 10.838,71 842,49 26.253,01 21.969,37 18.002,94 8.330,56 6.374,71 1.280,86 764,05 709,84 264,29 184,55 66,46 10.838,71 842,49 26.253,01 21.969,37 18.002,94 8.330,56 6.374,71 1.280,86 764,05 709,84 264,29 184,55 66,46 10.838,71 842,49 26.253,01 21.969,37 18.002,94 8.330,56 6.374,71 1.280,86 764,05 709,84 264,29 184,55 66,46 10.838,71 842,49 26.253,01 21.969,37 18.002,94 8.330,56 6.374,71 1.280,86 764,05 709,84 264,29 184,55 66,46 10.838,71 842,49 26.253,01 21.969,37 18.002,94 8.330,56 6.374,71 1.280,86 764,05 709,84 264,29 184,55 66,46 10.838,71 842,49 26.253,01 21.969,37 18.002,94 8.330,56 6.374,71 1.280,86 764,05 709,84 264,29 184,55 66,46 10.838,71 842,49 26.253,01 21.969,37 18.002,94 8.330,56 6.374,71 1.280,86 764,05 709,84 264,29 184,55 66,46 10.838,71 842,49 26.253,01 21.969,37 18.002,94 8.330,56 6.374,71 1.280,86 764,05 709,84 264,29 184,55 66,46 10.838,71 842,49 26.253,01 21.969,37 18.002,94 8.330,56 6.374,71 1.280,86 764,05 709,84 264,29 184,55 66,46 10.838,71 842,49 26.253,01 21.969,37 18.002,94 8.330,56 6.374,71 1.280,86 764,05 709,84 264,29 184,55 66,46 10.838,71 842,49

1.150.582,17

95.881,85

95.881,85

95.881,85

95.881,85

95.881,85

95.881,85

95.881,85

95.881,85

95.881,85

95.881,85

95.881,85

95.881,85

3.753.042,85

351.474,46

1.424.160,71

265.646,71

265.646,71

265.646,71

265.646,71

265.646,71

265.646,71

95.881,85

95.881,85

95.881,85

95.881,85

Pagina 42

Anexa nr. 2 bis Programul de plati in ipoteza in care categoria de creante bugetare respinge Planul de reorganizare
Nr. Crt Denumire / Numele Suma T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

CREANTE GARANTATE 1 Banca Comerciala Romana S.A. contractul de credit nr. 26 / 15.05.2006 contractul de credit nr. 28 / 15.05.2006 contractual de credit nr. 28/2283 / 25.04.2008 TOTAL CREANTE GARANTATE 1.495.705,22 1.158.514,00 299.106,00 38.084,75 1.495.704,75 66.468,00 38.084,75 104.552,75 1.191.748,00 33.234,00 33.234,00 33.234,00 33.234,00 33.234,00 33.234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.158.514,00 33.234,00 33.234,00 33.234,00 33.234,00 33.234,00 33.234,00 33.234,00

CREANTE SALARIALE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pandaru Nicolae Cosmin Turcanu Aurora Stan Petre Neacsu Georgica Slavu Adrian Cioalca Gheorghe Susman Cristian Fieroiu Cristina Meleanca Florentin TOTAL CREANTE SALARIALE 6.000,00 4.000,00 1.397,00 979,00 750,00 562,00 400,00 327,00 94,00 14.509,00 6.000,00 4.000,00 1.397,00 979,00 750,00 562,00 400,00 327,00 94,00 14.509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CREANTE BUGETARE 1 2 3 Administratia Finantelor Publice Sector 3 Bucuresti Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 4 Bucuresti Directia Impozite si Taxe Locale Sector 3 Bucuresti TOTAL CREANTE BUGETARE 1.051.976,00 35.603,59 4.667,34 131.497,00 4.450,45 583,42 131.497,00 4.450,45 583,42 131.497,00 4.450,45 583,42 131.497,00 4.450,45 583,42 131.497,00 4.450,45 583,42 131.497,00 4.450,45 583,42 131.497,00 4.450,45 583,42 131.497,00 4.450,45 583,42

1.092.246,93

136.530,87

136.530,87

136.530,87

136.530,87

136.530,87

136.530,87

136.530,87

136.530,87

0,00

0,00

0,00

0,00

Pagina 43

Nr. Crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Denumire / Numele

Suma

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

CREANTE CHIROGRAFARE S.C. Siad Romania S.A. S.C. Fill Gas S.R.L. S.C. Carbid Industries S.R.L. S.C. TBI Fleet Management S.A. S.C. Porsche Leasing Romania IFN S.A. S.C. GDF SUEZ Energy Romania S.A. S.C. Porsche Broker de Asigurare S.R.L. MTI IndustrieGase AG S.C. General Turbo S.A. S.C. TNT Romania S.R.L. S.C. Carbid Conmet S.A. MANTESCU DORINA FIEROIU ELENA si FIEROIU CRISTINA TOTAL CREANTE CHIROGRAFARE TOTAL GENERAL 87.135,94 72.918,18 59.753,28 27.649,84 21.158,21 4.251,30 2.535,95 2.356,00 877,21 612,53 220,58 35.974,60 2.796,28 7.261,33 6.076,51 4.979,44 2.304,15 1.763,18 354,27 211,33 196,33 73,10 51,04 18,38 2.997,88 233,02 7.261,33 6.076,51 4.979,44 2.304,15 1.763,18 354,27 211,33 196,33 73,10 51,04 18,38 2.997,88 233,02 7.261,33 6.076,51 4.979,44 2.304,15 1.763,18 354,27 211,33 196,33 73,10 51,04 18,38 2.997,88 233,02 7.261,33 6.076,51 4.979,44 2.304,15 1.763,18 354,27 211,33 196,33 73,10 51,04 18,38 2.997,88 233,02 7.261,33 6.076,51 4.979,44 2.304,15 1.763,18 354,27 211,33 196,33 73,10 51,04 18,38 2.997,88 233,02 7.261,33 6.076,51 4.979,44 2.304,15 1.763,18 354,27 211,33 196,33 73,10 51,04 18,38 2.997,88 233,02 7.261,33 6.076,51 4.979,44 2.304,15 1.763,18 354,27 211,33 196,33 73,10 51,04 18,38 2.997,88 233,02 7.261,33 6.076,51 4.979,44 2.304,15 1.763,18 354,27 211,33 196,33 73,10 51,04 18,38 2.997,88 233,02 7.261,33 6.076,51 4.979,44 2.304,15 1.763,18 354,27 211,33 196,33 73,10 51,04 18,38 2.997,88 233,02 7.261,33 6.076,51 4.979,44 2.304,15 1.763,18 354,27 211,33 196,33 73,10 51,04 18,38 2.997,88 233,02 7.261,33 6.076,51 4.979,44 2.304,15 1.763,18 354,27 211,33 196,33 73,10 51,04 18,38 2.997,88 233,02 7.261,33 6.076,51 4.979,44 2.304,15 1.763,18 354,27 211,33 196,33 73,10 51,04 18,38 2.997,88 233,02

318.239,90

26.519,99

26.519,99

26.519,99

26.519,99

26.519,99

26.519,99

26.519,99

26.519,99

26.519,99

26.519,99

26.519,99

26.519,99

2.920.700,58

282.112,61

1.354.798,86

196.284,86

196.284,86

196.284,86

196.284,86

196.284,86

196.284,86

26.519,99

26.519,99

26.519,99

26.519,99

Pagina 44

Anexa nr. 3 Tabelul definitiv al obligatiilor debitoarei Rodmir Expert


CATRE, TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIA A VII-A COMERCIALA DEBITOR: S.C. RODMIR EXPERT S.R.L. DOSAR NR.: 40423/3/2008 TERMEN: 27.01.2011 TABEL DEFINITIV AL OBLIGATIILOR DEBITOAREI S.C. RODMIR EXPERT S.R.L. Nr. Crt. Suma solicitata RON EUR USD Suma acceptata RON Caracterul / Rangul creantei Motivele neacceptarii partiale / integrale ale creantei NR. 1/25.01.2011

Denumire / Numele

CREANTE GARANTATE In situatia neachitarii ratelor la scadenta, creditele devin integral exigibile, conform prevederilor contractuale. Suma de 398819,85 a fost achitata pe parcursul procedurii conform conditiilor contractuale ale liniei de credit in derulare.

Banca Comerciala Romana S.A.

1.894.525,07

1.495.705,22

Art. 121. pct. 2

TOTAL CREANTE GARANTATE

1.894.525,07

0,00 CREANTE SALARIALE

0,00

1.495.705,22

1 2

Pandaru Nicolae Cosmin Turcanu Aurora

6.000,00 4.000,00

6.000,00 4.000,00

Art. 123. pct. 2 Art. 123. pct. 2

Nu sunt. Nu sunt.

Pagina 45

3 4 5 6 7 8 9

Stan Petre Neacsu Georgica Slavu Adrian Cioalca Gheorghe Susman Cristian Fieroiu Cristina Meleanca Florentin TOTAL CREANTE SALARIALE

1.397,00 979,00 750,00 562,00 400,00 327,00 94,00 14.509,00 0,00 CREANTE BUGETARE 0,00

1.397,00 979,00 750,00 562,00 400,00 327,00 94,00 14.509,00

Art. 123. pct. 2 Art. 123. pct. 2 Art. 123. pct. 2 Art. 123. pct. 2 Art. 123. pct. 2 Art. 123. pct. 2 Art. 123. pct. 2

Nu sunt. Nu sunt. Nu sunt. Nu sunt. Nu sunt. Nu sunt. Nu sunt.

1 2 3 4

Administratia Finantelor Publice Sector 3 Bucuresti Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 4 Bucuresti Directia Impozite si Taxe Locale Sector 3 Bucuresti Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti TOTAL CREANTE BUGETARE

1.051.976,00 35.603,59 4.667,34 228,00 1.092.474,93 0,00 0,00

1.051.976,00 35.603,59 4.667,34 0,00 1.092.246,93

Art. 123 pct. 4 Art. 123 pct. 4 Art. 123 pct. 4 -

Nu sunt. Nu sunt. Nu sunt. Creanta achitata.

CREANTE CHIROGRAFARE 1 S.C. Siad Romania S.A. 4.910.960,31 315.036,11 Art. 123 pct. 7 Suma de 4,543,000 lei nuneste o creanta certa, lichida si exigibila Suma de 56,525 lei este creanta nascuta dupa data deschiderii procedurii. Suma de 19,826.64 lei este achitata. A fost compensata suma de 7,746.93 lei. Nu sunt.

S.C. Fill Gas S.R.L.

334.793,42

263.632,42

Art. 123 pct. 7

S.C. Carbid Industries S.R.L.

216.035,31

216.035,31

Art. 123 pct. 7

Pagina 46

S.C. TBI Fleet Management S.A.

221.674,07

155.107,53

99.966,77

Art. 123 pct. 7

Suma de 121,707.30 lei este creanta nascuta dupa data deschiderii procedurii. Suma de 155,107.53 EUR nu este o creanta certa, lichida si exigibila. Nu sunt. Suma de 7,178.35 lei reprezinta o creanta nascuta dupa data deschiderii procedurii. Suma de 590.61lei nu este datorata, conform art. 41 alin. (1) din Legea nr. 85/2006. Suma de 1,380.02 lei nu este certa, lichida si exigibila. Nu sunt. Nu sunt. Nu sunt. Suma de 292.64 lei este achitata. Suma de 2,082.50 lei a fost achitata. Nu sunt Nu sunt Creanta achitata. Creanta nascuta dupa data deschiderii procedurii. Creanta achitata. Creanta achitata. Creanta achitata.

S.C. Porsche Leasing Romania IFN S.A.

76.496,56

76.496,56

Art. 123 pct. 7

S.C. GDF SUEZ Energy Romania S.A.

24.519,35

15.370,37

Art. 123 pct. 7

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

S.C. Porsche Broker de Asigurare S.R.L. MTI IndustrieGase AG S.C. General Turbo S.A. S.C. TNT Romania S.R.L. S.C. Carbid Conmet S.A. MANTESCU DORINA FIEROIU ELENA si FIEROIU CRISTINA S.C. RER Ecologic Service Bucuresti REBU S.A. S.C. Toyota Material Handling Romania S.R.L. S.C. Porsche Inter Auto Romania S.R.L. S.C. Petrostar S.A. S.C. R&R Trading S.R.L.

9.168,61 1.983,75 3.171,53 2.507,23 2.880,00 130.064,55 10.109,83 2.212,27 8.203,32 360,56 3.250,61 6.507,07

9.168,61 8.518,02 3.171,53 2.214,59 797,50 130.064,55 10.109,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Art. 123 pct. 7 Art. 123 pct. 7 Art. 123 pct. 7 Art. 123 pct. 7 Art. 123 pct. 7 Art. 123 pct. 8 Art. 123 pct. 8 -

Pagina 47

19

S.C. Stingo Somet S.A.

13.468,48

0,00

Suma de 1.146,94 este achitata. Suma de 12.321,54 este creanta nascuta dupa data deschiderii procedurii Cerere de renuntare la judecata. Suma de 15,780.93 lei este creanta nascuta dupa data deschiderii procedurii. Suma de 28,578 EUR nu este o creanta certa, lichida si exigibila. Suma de 15,253.11 lei este achitata. Suma de 412,486.63 lei nu este exigibila. Suma de 1,093.59 lei este achitata. Suma de 922.69 lei este creanta nascuta dupa data deschiderii procedurii. Creanta nascuta dupa data deschiderii procedurii. Creanta achitata. Cerere de renuntare la judecata. Creanta achitata. Creanta nascuta dupa data deschiderii procedurii. Creanta nascuta dupa data deschiderii procedurii. Creanta nascuta dupa data deschiderii procedurii.

20

S.C. Rompetrol Downstream S.R.L.

30.497,57

0,00

21

S.C. TBI Leasing IFN S.A.

15.780,93

28.578,00

0,00

22

S.C. Piraeus Leasing Romania IFN S.A.

427.739,74

0,00

23

Unitatea Militara 0813 Bucuresti

2.016,28

0,00

24 25 26 27 28 29 30

S.C. Schwarzmuller Romania S.R.L. S.C. La Fantana S.R.L. S.C. RCI Leasing Romania IFN S.A. S.C. Sal Trans Exim S.R.L. S.C. Siveco Romania S.A. S.C. Romtelecom S.A. S.C. IMUC FPB S.R.L. TOTAL CREANTE CHIROGRAFARE

987,70 7.015,29 24.148,19 52.761,50 20.606,98 422,24 3.014,14 6.561.373,64 185.669,28 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150.582,17

Pagina 48

TOTAL GENERAL

9.562.882,64

185.669,28

0,00

3.753.043,32

*Potrivit dispozitiilor art. 69 alin. 2 din Legea nr. 85 / 2006 "creantele exprimate sau consolidate in valuta vor fi inregistrate la valoarea lor in lei, la cursul Bancii Nationale a Romaniei existent la data deschiderii procedurii". Cursul oficial al al B.N.R. pentru data de 19.03.2009 este de 1 Euro = 4.2939 Lei, 1 USD = 3,2883 Lei. Prin urmare, creantele exprimate in valuta au fost transformate la cursul in Lei de la data deschiderii procedurii. TOTAL sume pentru care s-a cerut verificarea: 9.562.882,64 LEI; 185.669,28 EUR; 3.753.043,32 LEI

TOTAL sum pe care administratorul judiciar o consider admisibil:

Administrator judiciar, BDO Business Restructuring SPRL Partener Coordonator _______________ Niculae Balan

Pagina 49

Anexa nr. 4 Reorganizare vs. Faliment

Scenariu Plan Reorganizare Categorii creante Creante garantate Creante salariale Creante bugetare Creante chirografare Subtotal distribuiri
Sursa: Analiza BDO

Scenariu Faliment Estimare Tabel consolidat 1,495,705 14,509 3,406,381 3,917,004 8,833,599 6,000,000 % acoperire 100% 100% 100% 28% 68%

Tabel final 1,495,705 14,509 1,092,247 1,150,582 3,753,043 7,800,000

% acoperire 100% 100% 100% 100% 100%

Nota: Mentionam ca valorile din simularea Tabelului consolidat de creante (Scenariu Faliment), au fost determinate prin insumarea creantelor din Tabelul definitiv al obligatiilor Rodmir Expert si a creantelor curente scadente si neplatite de catre Societatea Debitoare, si anume: creante bugetare de aproximativ 2,31 milioane RON si creante chirografare de aproximativ 2,76 milioane RON.

Anexa nr. 5 Extras din Raportul de evaluare a activului si a garantiilor RODMIR EXPERT

Pagina 51

Pagina 52

Pagina 53

Pagina 54

Pagina 55