Sunteți pe pagina 1din 66

UNIV. ALEX. I.

CUZA,IASI Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor

BAZELE CONTABILITATII Lucrri practice

Profesor coordonator : Iuliana Georgescu

Student :

An I , Economie , Seria III Iasi , 2007

LUCRAREA NUMARUL 1 : Reprezentarea cifrica a miscarilor de valori ca un bilant mobil

Situatia initiala a unei inteprinderi se prezinta intr-un bilant didactic cu 15 posturi in activ si 14 in pasiv . Sa se prezinte influenta operatiunilor economice asupra , bilantului prin formularea la libera alegere , a unui numar de opt operatiuni economice ( este obligatorie precizarea egalitatilor bilantiere corespunzatoare si a silogismului corespunzator ) .

Societatea comerciala SC ILEDA GROUP SRL , avand ca obiect de activitate , productia de bunuri, prezinta la inceputul exercitiului financiar 2006 , urmatorul bilant initial :
1)

Elemente de ACTIV : a. Terenuri = 8000 ron b. Constructii = 50000 ron c. Mijloace de transport = 50000 ron d. Mobilier , aparatura birotica , echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale = 25000 ron e. Materiale consumabile = 1500 ron f. Materiale de natura obiectelor de inventar = 300 ron g. Semifabricate = 5000 ron h. Marfuri = 60000 ron i. Ambalaje = 2500 ron j. Clienti = 45000 ron k. Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul = 20000 ron

l. Debitori diversi = 1700 ron m. Conturi la banci in lei = 35000 ron

n. Casa in lei = 20000 ron o. Avansuri de trezorerie = 3000 ron

2)

Elemente de PASIV : a) Capital subscris nevarsat = 20000 ron b) Capital subscris varsat = 150000 ron c) Prime de capital = 15900 ron d) Rezerve legale = 15000 ron e) Profit = 16000 ron f) Amortizarea amenajarilor de terenuri = 2500 ron g) Amortizarea constructiilor = 4000 ron

AMORTIZAREA

ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE

= 5500

RON

FURNIZORI = 55700 FURNIZORI


RON

RON

DE IMOBILIZARI

= 25000

h) Personal salarii datorate = 15000 ron i) Asigurari sociale = 5300 ron j) Ajutor de somaj = 500 ron

k) TVA de plata = 10000 ron

In acest moment , bilantul initial se prezinta astfel :

ACTIV PASIV N Denumire r. element cr t 1 2 3 4


Terenuri Constructii

BILANT INITIAL Suma Nr Denumire .cr element t 1 2 3 4


Capital subscris nevarsat Capital subscris varsat Prime de capital Rezerve legale

Suma

8000 50000 50000 25000

20000 15000 0 15900 15000

Mijloace de transport Mobilier,aparatura birotica,echip.de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale Materiale consumabile

1500

Profit

16000

6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4

Materiale de natura obiectelor de inventar Semifabricate Marfuri

3000 5000 60000 2500 45000 20000 1700 35000 20000 3000 329.700

6 7 8 9 10 11 12 13 14

Amortizarea amenajarilor de terenuri Amortizarea constructiilor Amortizarea altor imobilizari corporale Furnizori Furnizori de imobilizari Personal salarii datorate Asigurari sociale

2500 4000 5500 45000 25000 15000 5300 500 10000

Ambalaje Clienti

Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul Debitori diversi

Conturi la banci in lei

Ajutor de somaj

Casa in lei

T.V.A. de plata

1 Avansuri de trezorerie Total elemente ACTIV

Total elemente PASIV

329.700

I. Prima operatiune economica efectuata in decursul


exercitiului financiar , este aceea in care se incaseaza de la asociatii firmei , suma de 20000 ron numerar , reprezentand parti sociale subscrise dar inca nevarsate .

Analizand operatiunea concluzionam urmatoarele : 1) Contul CASA IN LEI creste cu valoarea de 20000 ron , devenind astel 40000 ron 2) Contul DECONTARI CU ACTIONARII/ASOCIATII privind capitalul se reduce cu 20000 ron , devenind astfel 0 . Pentru aceasta operatiune economica corespunde relatia bilantiera : A+x-x = P , si ii corespunde urmatorul silogism : Daca un element din activ sporeste cu o anumita valoare , si concomitent un alt element din activ se reduce cu aceeasi valoare , pasivul ramane neschimbat .

ACTIV PASIV
Nr .cr t

BILANT Nr.1 Suma Nr.c rt 1 2 3 4 Denumire element


Capital subscris nevarsat Capital subscris varsat Prime de capital Rezerve legale

Denumire element
Terenuri Constructii

Suma

1 2 3 4

8000 50000 50000 25000

20000 15000 0 15900 15000

Mijloace de transport Mobilier,aparatura birotica,echip.de protectie a valorilor

umane si materiale si alte active corporale

5 6 7 8 9 1 0 1 1

Materiale consumabile Materiale de natura obiectelor de inventar Semifabricate Marfuri

1500 3000 5000 60000 2500 45000 0

5 6 7 8 9 10 11

Profit Amortizarea amenajarilor de terenuri Amortizarea constructiilor Amortizarea altor imobilizari corporale Furnizori Furnizori de imobilizari Personal salarii datorate

16000 2500 4000 5500 45000 25000 15000

Ambalaje Clienti

Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul social ( 2000020000=0 ) Debitori diversi

1 2 1 3 1 4

1700 35000 40000 3000 329.7 00

12 13 14

Asigurari sociale

5300 500 10000

Conturi la banci in lei Casa in lei ( 20000+20000 = 40000 )

Ajutor de somaj

T.V.A. de plata

1 Avansuri de trezorerie Total elemente ACTIV

Total elemente PASIV

329.7 00

II. A doua operatiune economica ce are loc in decursul exercitiului financiar : se inregistreaza cresterea capitalului subscris varsat cu valoarea de 20000 ron. Analizand operatiunea concluzionam urmatoarele : 1) Contul CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT se reduce cu valoarea de 20000 ron 2) Contul CAPITAL SUBSCRIS VARSAT creste cu 20000 ron Pentru aceasta operatiune economica corespunde relatia bilantiera : A = P+x-x , si ii corespunde urmatorul silogism : Daca un element de pasiv creste cu o anumita valoare si concomitent unalt element din pasiv se reduce cu aceeasi valoare , activul ramane neschimbat .

ACTIV PASIV
Nr .cr t

BILANT Nr.2 Suma


Nr.c rt

Denumire element
Terenuri

Denumire element
Capital subscris nevarsat ( 2000020000=0) Capital subscris varsat (150000+20000=1 70000) Prime de capital Rezerve legale

Suma

1 2

8000 50000

1 2

0 17000 0 15900 15000

Constructii

3 4

Mijloace de transport Mobilier,aparatura birotica,echip.de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale Materiale consumabile Materiale de natura obiectelor de inventar Semifabricate Marfuri

50000 25000

3 4

5 6 7 8 9 1 0 1 1

1500 3000 5000 60000 2500 45000 0

5 6 7 8 9 10 11

Profit Amortizarea amenajarilor de terenuri Amortizarea constructiilor Amortizarea altor imobilizari corporale Furnizori Furnizori de imobilizari Personal salarii datorate

16000 2500 4000 5500 45000 25000 15000

Ambalaje Clienti

Decontari cu actionarii/asociatii

privind capitalul social

1 2 1 3 1 4

Debitori diversi

1700 35000 40000 3000 329.7 00

12 13 14

Asigurari sociale

5300 500 10000

Conturi la banci in lei

Ajutor de somaj

Casa in lei

T.V.A. de plata

1 Avansuri de trezorerie Total elemente ACTIV

Total elemente PASIV

329.700

III. Conform extrasului de cont si contractului de imprumut , se primeste din partea bancii un credit bancar pe termen scurt , in valoare de 20000 ron. Analizand operatiunea concluzionam urmatoarele : 1) Contul CONTURI LA BANCI IN LEI , creste de la 35000ron la 55000ron 2) Contul CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT , creste de la 0 ron la 20000 ron Pentru aceasta operatiune economica , corespunde relatia bilantiere : A+x=P+x ,si ii corespunde urmatorul silogosm : Daca un element din activ sporeste cu o anumita valoare , fara ca in acelasi timp un alt element din activ sa se reduca , pasivul sporeste .

ACTIV PASIV Nr Denumire .cr element t 1 2 3 4


Terenuri Constructii

BILANT Nr.3 Suma Nr. crt 1 2 3 4 Denumire element


Capital subscris nevarsat Capital subscris varsat Prime de capital Rezerve legale

Suma

8000 50000 50000 25000

0 17000 0 15900 15000

Mijloace de transport Mobilier,aparatura birotica,echip.de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale Materiale consumabile Materiale de natura obiectelor de inventar Semifabricate Marfuri

5 6 7 8 9 10 11

1500 3000 5000 60000 2500 45000 0

5 6 7 8 9 10 11

Profit Amortizarea amenajarilor de terenuri Amortizarea constructiilor Amortizarea altor imobilizari corporale Furnizori Furnizori de imobilizari Personal salarii datorate

16000 2500 4000 5500 45000 25000 15000

Ambalaje Clienti Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul social

12 13

Debitori diversi Conturi la banci in lei ( 35000+20000=550 00) Casa in lei Avansuri de trezorerie

1700 55000

12 13

Asigurari sociale Ajutor de somaj

5300 500

14 15

40000 3000 349.7 00

14 15

T.V.A. de plata Credite bancare pe termen scurt (0+20000=20000

10000 20000 349.70 0

Total elemente ACTIV

IV.

Din contul CONTURI LA BANCI IN LEI , conform extrasului de cont , se plateste prin virament bancar , factura unui furnizor , in valoare de 7000 ron .

Analizand operatiunea economica, concluzionam urmatoarele : 1) Contul CONTURI LA BANCI IN LEI , scade de la 55000 ron la 48000 ron 2) Contul FURNIZORI , scade la randul sau de la 45000 ron la 48000 ron . In acest caz , se aplica relatia bilantiera : A-x = P-x , aplicand urmatorul silogism : Daca un element din activ se reduce cu o anumita valoare , fara ca in acelasi timp un alt element din activ sa sporeasca , pasivul se reduce.

ACTIV PASIV Nr Denumire .cr element t 1 2 3 4


Terenuri Constructii

BILANT Nr.4 Suma Nr. crt 1 2 3 4 Denumire element


Capital subscris nevarsat Capital subscris varsat Prime de capital Rezerve legale

Suma

8000 50000 50000 25000

0 17000 0 15900 15000

Mijloace de transport Mobilier,aparatura birotica,echip.de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale Materiale consumabile Materiale de natura obiectelor de inventar Semifabricate Marfuri

5 6 7 8 9 10 11

1500 3000 5000 60000 2500 45000 0

5 6 7 8 9 10 11

Profit Amortizarea amenajarilor de terenuri Amortizarea constructiilor Amortizarea altor imobilizari corporale Furnizori ( 450007000=38000) Furnizori de imobilizari Personal salarii datorate

16000 2500 4000 5500 38000 25000 15000

Ambalaje Clienti Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul

social

12 13 14 15

Debitori diversi Conturi la banci in lei ( 55000-7000=48000 ) Casa in lei Avansuri de trezorerie

1700 48000 40000 3000 342.7 00

12 13 14 15

Asigurari sociale Ajutor de somaj

5300 500 10000 20000 342.7 00

T.V.A. de plata Credite bancare pe termen scurt

Total elemente ACTIV

Total elemente PASIV

V. SC ILEDA GROUP SRL , subscrie 200 de actiuni , reprezentand interese de participare ( dividente ) , cumparate la valoarea de emisiune de 50 lei / buc. Jumatate din valoarea acestora , este varsata pe loc , urmand ca peste trei luni sa fie varsata si cealalta jumatate . Analizand aceasta operatiune , concluzionam urmatoarele : 1) Contul INTERESE DE PARTICIPARE va creste de la 0 ron la 10000 ron 2) Contul CONTURI LA BANCI IN LEI se reduce de la 48000 ron la 43000 ron 3) Contul VARSAMINTE DE EFECTUAT PENTRU ALTE IMOBILIZARI FINANCIARE , va creste de la 0 ron , la 5000 ron. Drept urmare a relatiei bilantiere : A+X-x`` = P-x` , vom aplica urmatorul silogism :

Daca un element de activ sporeste cu o valoare si concomitent un alt element de activ spareste cu mai putin , pasivul sporeste .

ACTIV PASIV Nr Denumire .cr element t 1 2 3


Terenuri Constructii

BILANT Nr.5 Suma Nr. crt 1 2 3 Denumire element


Capital subscris nevarsat Capital subscris varsat Varsaminte de efectuat pentru alte imobilizari financiare ( 0+5000=5000) Prime de capital

Suma

8000 50000 50000

0 17000 0 5000

Mijloace de transport

Mobilier,aparatura birotica,echip.de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale Interese de participare ( 0+10000=10000 ) Materiale consumabile Materiale de natura obiectelor de inventar

25000

15900

5 6 7

10000 1500 3000

5 6 7

Rezerve legale

15000 16000 2500

Profit Amortizarea amenajarilor de terenuri

8 9 10 11 12

Semifabricate Marfuri

5000 60000 2500 45000 0

8 9 10 11 12

Amortizarea constructiilor Amortizarea altor imobilizari corporale Furnizori Furnizori de imobilizari Personal salarii datorate

4000 5500 38000 25000 15000

Ambalaje Clienti Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul social Debitori diversi Conturi la banci in lei ( 480005000=43000 ) Casa in lei Avansuri de trezorerie

13 14 15 16

1700 43000 40000 3000 347.7 00

13 14 15 16

Asigurari sociale Ajutor de somaj

5300 500 10000 20000 347.7 00

T.V.A. de plata Credite bancare pe termen scurt

Total elemente ACTIV

VI.

Se inregistreaza justificarea avansului de trezorerie primit de un angajat al societatii , in valoare de 2000 ron , pentru achitarea unei obligatii catre un furnizor in valoare de 1700 ron , si depunerea diferentei necheltuite de 300 ron in casieria unitatii . Analizand aceasta operatiune , concluzionam urmatoarele :

1) Contul AVANSURI IN TREZORERIE se reduce de la 3000 ron la 1000 ron 2) Contul CASA IN LEI creste de la 40000 ron , la 40300 ron 3) Contul FURNIZORI se reduce de la 38000 ron la 36300 ron. Drept urmare a relatiei bilantiere : A-X+x` = P-x`` , vom aplica urmatorul silogism : Daca un element de activ se reduce cu o valoare si concomitent un alt element de activ sporeste cu mai putin , pasivul se reduce .

ACTIV PASIV Nr Denumire .cr element t 1 2 3


Terenuri Constructii

BILANT Nr.6 Suma Nr. crt 1 2 3 Denumire element


Capital subscris nevarsat Capital subscris varsat Varsaminte de efectuat pentru alte imobilizari financiare

Suma

8000 50000 50000

0 17000 0 5000

Mijloace de transport

Mobilier,aparatura birotica,echip.de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale Interese de participare Materiale consumabile Materiale de natura obiectelor de inventar Semifabricate Marfuri

25000

Prime de capital

15900

5 6 7 8 9 10 11 12

10000 1500 3000 5000 60000 2500 45000 0

5 6 7 8 9 10 11 12

Rezerve legale Profit Amortizarea amenajarilor de terenuri Amortizarea constructiilor Amortizarea altor imobilizari corporale Furnizori (380001700=36300) Furnizori de imobilizari Personal salarii datorate

15000 16000 2500 4000 5500 36300 25000 15000

Ambalaje Clienti Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul social Debitori diversi Conturi la banci in lei Casa in lei ( 40000+300=40300 ) Avansuri de trezorerie( 3000-

13 14 15 16

1700 43000 40300 1000 346.0 00

13 14 15 16

Asigurari sociale Ajutor de somaj T.V.A. de plata

5300 500 10000 20000 346.0 00

Total elemente ACTIV

Total elemente PASIV

Credite bancare pe termen scurt

VII.Se emite un bilet la ordin ( BO ) in favoarea unui furnizor de imobilizari in valoare de 4500 ron, prin care se amana scadenta unei facturi in valoare de 3500 ron cu o perioada de trei luni , diferenta de 1000 ron , reprezentand dobanda datorata , aferenta celor trei luni de amanare . Analizand aceasta operatiune , concluzionam urmatoarele : 1) Contul EFECTE DE PLATI ca spori de la 0 ron la 4500 ron 2) Contul FURNIZORI DE IMOBILIZARI se reduce de la 25000 ron la 21500 ron 3) Contul CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS va spori de la o ron la 1000 ron Asadar , conform relatiei bilantiere : A+x` = P+X-x`` , vom aplica urmatorul silogism contabil : Daca un element de pasiv sporeste cu o valoare si concomitent un alt element de pasiv se reduce cu mai putin , activul sporeste .

ACTIV PASIV Nr. Denumire crt element 1 2


Terenuri Constructii

BILANT Nr.7 Suma 8000 50000 Nr. crt 1 2 Denumire element


Capital subscris nevarsat Capital subscris

Suma 0 17000

varsat

0 5000

Mijloace de transport

50000

Varsaminte de efectuat pentru alte imobilizari financiare Prime de capital

Mobilier,aparatura birotica,echip.de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale Interese de participare Materiale consumabile Materiale de natura obiectelor de inventar Semifabricate Marfuri

25000

15900

5 6 7 8 9 10 11

10000 1500 3000 5000 60000 2500 45000

5 6 7 8 9 10 11

Rezerve legale Profit Amortizarea amenajarilor de terenuri Amortizarea constructiilor Amortizarea altor imobilizari corporale Furnizori Furnizori de imobilizari (250003500=21500) Personal salarii datorate

15000 16000 2500 4000 5500 36300 21500

Ambalaje Clienti

12

Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul social Cheltuieli inregistrate in avans ( 0+1000=1000 ) Debitori diversi Conturi la banci in lei

12

15000

13 14 15

1000 1700 43000

13 14 15

Asigurari sociale

5300 500 10000

Ajutor de somaj T.V.A. de plata

16 17

Casa in lei Avansuri de trezorerie

40300 1000

16 17

Total elemente ACTIV 347.0 00

Total elemente PASIV

Efecte de plati (0+4500=4500) Credite bancare pe termen scurt

4500 20000 347.0 00

VIII. In ziua de plata a salariilor , conform statelor de plata se vor achita salarii in valoare de 15000 ron . Dar, o parte din angajati nefiind prezenti , suma salariilor achitate este de 14000 ron , diferenta de 1000 ron reprezentand salarii neridicate la timp . Analizand aceasta operatiune , concluzionam urmatoarele : 1) Contul CASA IN LEI se reduce de la 40300 ron , la 25300 ron 2) Contul PERSONAL SALARII DATORATE se reduce de la 15000 ron la 0 3) Contul DREPTURI DE PERSONAL NARIDICATE , va spori de la 0 ron la 1000 ron Conform relatiei bilantiere A-x`` = P-X+x` , vom aplica urmatorul silogism contabil : Daca un element de pasiv se reduce cu o valoare si concomitent un alt element de pasiv sporeste cu mai putin , activul se reduce .

ACTIV PASIV Nr Denumire .cr element t 1 2 3


Terenuri Constructii

BILANT Nr.8 Suma Nr.c rt 1 Denumire element


Capital subscris nevarsat Capital subscris varsat Varsaminte de efectuat pentru alte imobilizari financiare Prime de capital

Suma

8000

0 17000 0 5000

50000 2 50000 3

Mijloace de transport

Mobilier,aparatura birotica,echip.de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale Interese de participare Materiale consumabile Materiale de natura obiectelor de inventar Semifabricate Marfuri

25000 4

15900

5 6 7 8 9 10

10000 5 1500 3000 5000 6 7 8

Rezerve legale Profit Amortizarea amenajarilor de terenuri Amortizarea constructiilor Amortizarea altor imobilizari corporale Furnizori

15000 16000 2500 4000 5500 36300

60000 9 2500 10

Ambalaje

11 12

Clienti Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul social Cheltuieli inregistrate in avans

45000 11 0 12

Furnizori de imobilizari Personal salarii datorate(1500015000=0) Drepturi de personal neridicate (0+1000=1000) Asigurari sociale Ajutor de somaj TVA de plata

21500 0

13

1000

13

1000

14 15 16 17

Debitori diversi Conturi la banci in lei Casa in lei (4030014000=26300 )

1700

14

5300 500 10000 4500

43000 15 26300 16 1000 17 18

Avansuri de trezorerie

Efecte de plati Credite bancare pe termen scurt

Total elemente ACTIV

333.0 Total elemente 00 PASIV

333.0 00

LUCRAREA NUMARUL 2 : Sistemul de calcul digrafic . Balanta de verificare

Situatia initiala a unei inteprinderi se prezinta intr-un bilant didactic cu 14 posturi in activ si 13 in pasiv. Dupa deschiderea conturilor de activ si de pasiv , se vor prezenta in jurnal un numar de 10 operatiuni economice pentru care se va indica egalitatea contabila corespunzatoare .Dupa inregistrarea cronologica , se va proceda la sistematizarea soldurilor initiale si a miscarilor din cursul lunii in Cartea mare , pe baza careia se va intocmi balanta de verificare cu patru serii de egalitati .

Societatea comerciala SC ILEDA GROUP SRL , avand ca obiect de activitate , productia de bunuri, prezinta la inceputul exercitiului financiar 2006 , urmatorul bilant initial : Elemente de ACTIV : a. Terenuri = 8000 ron b. Constructii = 50000 ron c. Mijloace de transport = 50000 ron d. Mobilier , aparatura birotica , echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale = 25000 ron e. Materiale consumabile = 1500 ron f. Materiale de natura obiectelor de inventar = 300 ron g. Semifabricate = 5000 ron h. Marfuri = 60000 ron

i. Ambalaje = 2500 ron j. Clienti = 45000 ron k. Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul = 20000 ron l. Debitori diversi = 1700 ron m. Conturi la banci in lei = 35000 ron

n. Casa in lei = 20000 ron o. Avansuri de trezorerie = 3000 ron

Elemente de PASIV : l) Capital subscris nevarsat = 20000 ron m) Capital subscris varsat = 150000 ron

n) Prime de capital = 15900 ron o) Rezerve legale = 15000 ron p) Profit = 16000 ron q) Amortizarea amenajarilor de terenuri = 2500 ron r) Amortizarea constructiilor = 4000 ron s) Amortizarea altor imobilizari corporale = 5500 ron t) Furnizori = 55700 ron u) Furnizori de imobilizari = 25000 ron v) Personal salarii datorate = 15000 ron w)Asigurari sociale = 5300 ron

x) Ajutor de somaj = 500 ron y) TVA de plata = 10000 ron

In acest moment , bilantul initial se prezinta astfel :

ACTIV PASIV Nr.c rt 1 2 3 4 Denumire element


Terenuri Constructii Mijloace de transport Mobilier,aparatura birotica,echip.de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale Materiale consumabile

BILANT INITIAL Suma 8000 50000 50000 25000 Nr. crt 1 2 3 4 Denumire element
Capital subscris nevarsat Capital subscris varsat Rezerve legale Profit

Suma 20000 150000 15000 20000

1500

Amortizarea amenajarilor de terenuri

7500

6 7 8 9 10 11 12 13 14

Materiale de natura obiectelor de inventar Semifabricate

3000 5000 60000 2500 45000 20000 1700 35000 20000

6 7 8 9 10 11 12 13

Amortizarea constructiilor Amortizarea altor imobilizari corporale Furnizori Furnizori de imobilizari Personal salarii datorate Asigurari sociale

4000 5500 45000 25000 15000 8500 2500 10000

Marfuri Ambalaje Clienti Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul Debitori diversi Conturi la banci in lei Casa in lei

Ajutor de somaj T.V.A. de plata

Total elemente ACTIV

328.0 00

Total elemente PASIV

328.000

Deschiderea conturilor de ACTIV :

891 328.000

2111 212

8000 50000

2133 214 302 303 341 371 381 411 456 5121 5311 542

50000 25000 1500 3000 5000 60000 2500 45000 20000 35000 20000 3000

Deschiderea conturilor de PASIV :

891

328.000 1011 1012 1061 121 2811 2812 2814 401 404 421 431 437 4423 20000 150000 15000 20000 7500 4000 5500 45000 25000 15000 8500 2500 10000

Operatiunile contabile ce au avut loc in decursul lunii Mai 2006 au fost urmatoarele :

1) S-a incasat in data de 03.05.2006 de la actionarii societatii , in baza chitantei nr.568954 o valoare de 20000 ron in numerar: 5311 = 456 A + A -

20000 20000 2) In aceeasi zi , s-a inregistrat cresterea capitalului varsat de actionarii societatii , cu 20000 ron: 1011 = 1012 P D P + C

20000 20000

3) In data de 06.05.2006 , se inregistreaza creditul pe termen scurt , cu o valoare de 20000 ron : 5121 = 5191 A + D 20000 P + C 20000

4) In data de 13.05.2006 , se achita fata de furmizorul de marfuri X , o obligatie de 1700 ron , obligatie achitata din contul disponibil :

401 = 5121 P D 1700 A + C 1700

5) In data de 15.05.2006 , se achizitioneaza actiuni cu o valoare totala de 10000 ron care reprezinta imobilizari financiare sub forma de interese de participare , pentru care se plateste imediat 50% din valoare din valoare din contul disponibil : 263 = % 5121 269 A + D A C P + C

10000 5000 5000

6) In aceeasi zi a lunii , 15.05.2006 , se inregistreaza justificarea avansului de trezorerie primit de angagatul Y in valoare de 2000 ron pentru achitarea unei facturi in valoare de 1700 ron si depunerea in casierie a diferentei necheltuite , de 300 ron:

% = 542 401 5311 P A - + D D A C

1700 300 2000

7) In data de 20.05.2006 , se inregistreaza , conform facturii nr.806/20.05.2006 achizitionarea unei constructii cu pretul de achizitie de 6000 ron si TVA in valoare de 1140 ron :

% = 404

212 4426 A A + + D D C P +

6000 1140 7140

8) In data de 21.05.2006 , se emite un Bilet la Ordin seria BC nr.0005689 in valoare de 5000 ron , in favoarea unui furnizor de marfuri pentru amanarea cu 45 zile unei obligatii in valoare de 4500 ron , diferenta de 500 ron reprezentand dobanda aferenta celor 45 zile : % = 403 401 471 PA - DD P + C

4500 500 5000 9) In data de 25.05.2006 , se emite clientului Z , factura nr.5565 in valoare de 11900 ron , reprezentand marfuri cu valoarea totala de achizitie 10000 ron si TVA , 1900 ron

411 = % 707 4427 A D P P + + C C

11900 10000 1900

10) In data de 28.05.2006 , se inregistreaza Avizul de Expeditie nr.503/27.05.2006 , in valoare de 5355 ron , reprezentand materiale consumabile cu valoare totala de achizitie de 4500 ron si TVA in valoare de 855 ron :

% = 408 302 4428 AA + + DD C P -

4500 855 5355

Observam ca total rulaj debitor = total rulaj creditor ( 103.095 = 103.095 )

REGISTRU JURNAL MAI 2006 Nr .cr Data Document Explicatii Cont Debitor Creditor Valoare Debit Credit

t 1 03.05.200 ch.nr.56895 Incasare de 5311 6 4 la actionari 03.05.200 6 Varsare capital subscris nevarsat Credit bancar petermen scurt Plata furnizor X Achizitie actiuni 1011 456 20000 20000

1012

20000

20000

06.05.200 Extras cont 6 1

5121

5191

20000

20000

13.05.200 Extras cont 6 2 15.05.200 Extras cont 6 3

401

5121

1700

1700

263 5121 269

10000 5000 5000 2000 1700 300 404 7140 6000 1140 403 5000 4500 500 11900 707 10000

15.05.200 Dispozitie 6 plata

Plata furnizor

542 401 5311

20.05.200 FF 806 6

Achizitie constructie

212 4426

21.05.200 BO 0005689 Plata 6 furnizor

401 471

25.05.200 FF 5565 6

Iesire facturi

411

4427 10 28.05.200 AE 5355 6 Achizitie mat. Consumabil e 408 302 4428 4500 855

1900 5355

TOTAL RULAJ LUNA MAI 2006

103.095 103.095

SISTEMATIZAREA SOLDURILOR INITIALE SI A MISCARILOR DIN TIMPUL LUNII ( CARTEA MARE )

D 20000

1011

C 20000 -

1012

C 150000 20000

20000

20000

Sfd 170000

170000

D -

1061

C 15000 15000

D Sfd 20000

121

C 20000 20000

Sfd15000

D 8000 8000

2111

C Sfc 8000

D 50000 6000 56000

212

C Sfc 56000

D 50000 50000

2133

C Sfc 50000

D 25000 25000

214

C Sfc 25000

D 10000 10000

263

C Sfc 10000

D Sfd 5000

269

C 5000 5000

D -

2811

C 7500 7500

D Sfd 4000

2812

C 4000 4000

Sfd 7500

D -

2814

C 5500 5500

D 1500 4500 6000

302

C Sfc 6000

Sfd 5500

D 3000 -

303

C -

D 5000 -

341

C -

3000

Sfc 3000

5000

Sfc 5000

D 60000 60000

371

C Sfc 60000

D 2500 2500

381

C Sfc 2500

D 7900 7900

401

C 45000 45000

D 45000 11900 56900

411

C -

Sfd 37100

Sfc 56900

D Sfd 5000

403

C 5000 5000

D Sfd 32140

404

C 25000 7140 32140

408

421

Sfd 5355

5355 5355

Sfd 15000

15000 15000

D Sfd 8500

431

C 8500 8500

D Sfd 2500

437

C 2500 2500

D Sfd 1000

4423

C 1000 1000

D 1140 1140

4426

C Sfc 1140

D -

4427

C 1900

D 855

4428

C -

Sfd 1900

1900

855

Sfc 855

D 20000 20000

456

C 20000 20000

D Sfd 500

471

C 500 500

D 35000 20000 55000

5121

C 6700 6700 Sfc 48300

D Sfd 20000

5191

C 20000 20000

D 20000 20300 40300

5311

C Sfc 40300

D 3000 3000

542 -

2000 2000 Sfc 1000

D Sfd 10000

707

C 10000 10000

Simb ol cont
1011

Denumire cont
Capital suscris nevarsat Capital subscris varsat Rezerve legale Profit sau pierdere Terenuri Constructii

Sold initial D
0

Rulaj curent D C
0

Total sume D C

Sold final D
0

C
0

20000 20000

20000 20000

1012

15000 0 0 15000 0 20000 0

20000

170000 0

17000 0 15000 20000

1061 121

0 0

0 0

0 0

15000 20000

0 0

2111 212

8000

0 6000

0 0

8000

8000 5600 0 5000 0 2500 0

0 0

50000 0

56000 0

2133

Mijloace de transport Mobilier , ap.birotica ,echip. Interese de participare

50000 0

50000 0

214

25000 0

25000 0

263

10000

10000 0

1000 0 0

269

Varsaminte de 0 efect.pt.imobil.fi n. Amortiz.amenaj. 0 de terenuri Amortiz.contruct 0 . Amortiz.altor 0 imobiliz.corporal e Materiale consumabile 1500

5000

5000

5000

2811

7500

7500

7500

2812

4000

4000

4000

2814

5500

5500

5500

302

4500

6000

6000

303

Mat.de 3000 nat.obiectelor de inventar Semifabricate Marfuri 5000

3000

3000

341 371

0 0

0 0

5000

5000 6000 0 2500 0 5690 0 0 0

0 0

60000 0

60000 0

381 401 411

Ambalaje Furnizori Clienti

2500 0

0 0 0

2500 7900

0 45000

0 37100 0

45000 7900 11900

45000 0

56900 0

403 404

Efecte de platit Furnizori de imobilizari Furnizori facturi nesosite Personal -salarii datorate

0 0

5000 7140

0 0

5000 32140

5000 32140

25000 0

408

5355

5355

5355

421

15000 0

15000

15000

431 437 4423 4426 4427 4428 456

Asigurari sociale 0 Ajutor de somaj TVA de plata TVA deductibila TVA colectata TVA neexigibila 0 0 0 0 0

8500 2500 1000 0 0 0

0 0 0 1140 0 855 0

0 0 0 0 1900 0 20000

0 0 0 1140 0 855

8500 2500 1000 0 1900 0

0 0 0 1140 0 855 0

8500 2500 1000 0 1900 0 0

Decontari cu 20000 0 actionari privind capitalul Cheltuieli inreg.in avans Conturi la banci 0 0

20000 20000

471

500

500

500

5121

35000 0

20000

6700

55000 6700

4830

in lei 5191 Credite bancare pe termen scurt Casa in lei 0 0 0 20000 0 20000

0 0 20000

5311

20000 0

20300

40300 0

4030 0 1000

542

Avansuri de trezorerie Venituri di vanzarea marfurilor

3000

2000

3000

2000

707

10000

10000

10000

TOTAL GENERAL

3280 00

3280 00

10309 5

10309 5

43109 43109 5 5

3744 37449 95 5

LUCRAREA NUMARUL 3 : Clasificarea conturilor

Situatia unei nitreprinderi se prezinta intr-un bilant didactic cu 15 posturi in activ si 14 posturi in pasiv . In cursul perioadei au loc minimum 50 de operatiuni in care sunt implicate conturi din urmatoarele categorii :

conturi de Active imobilizante si circulante conturi de Resurse ( proprii si straine ) conturi rectificative si conturi de regularizare ( de A si de P ) conturi de venituri si cheltuieli ale perioadei curente

Se cere :

sa se formuleze articolele contabile corespunzatoare pentru deschiderea conturilor de Activ si de Pasiv sa se reprezinte in Registru jurnal articolele contabile corespunzatoare operatiunilor din cursul perioadei sa se regularizeze la sfarsitul lunii , taxa pe valoarea adaugata sa se inchida conturile de cheltuieli si venituri

ACTIV PASIV Nr.cr Denumire t. element 1 Terenuri Suma

BILANT INITIAL

Nr.cr Denumire t. element 1 Capital subscris nevarsat Capital subscris varsat Amortizarea constructiilor Ajustari pentru deprecierea produselor finite Furnizori Furnizori facturi nesosite

Suma

10000

10000

Constructii

5000

10000

Mijloace de transport Interese de participare

3000

3000

4500

1000

5 6

Materii prime Materiale consumabile

5000 2500

5 6

5000 4000

Materiale de 1000 natura obiectelor de inventar

Furnizori debitori 2500 pentru prestari servicii si executari de lucrari Personal salarii datorate Asigurari sociale Ajutor de somaj Credite bancare pe termen scurt 15000

Produse finite

3000

9 10 11

Clienti Debitori diversi Cheltuieli inregistrate in avans Conturi la banci in lei

500 1500 2500

9 10 11

1050 375 10000

12

10500

12

Dobanzi aferente 1575 creditelor bancare pe

termen scurt 13 Casa in lei 25000 13 Venituri di vanzari produse finite Venituri din vanzarea marfurilor 10000

14

Avansuri de trezorerie

3500

14

7500

15

Cheltuieli cu tichete de masa acordate personalului

3500

TOTAL SUME

81000

TOTAL SUME

81000

DESCHIDEREA CONTURILOR DE ACTIV

% = 891 2111 212 2133 263 301 302 10000 5000 3000 4500 5000 2500

81.000

303 345 411 461 471 5121 5311 542 642

1000 3000 500 1500 2500 10500 25000 2500 3500

DESCHIDEREA CONTURILOR DE PASIV

891 = % 1011 1012 2812 3945 401 408 4092 421 431 437 5191

81000 10000 10000 3000 1000 5000 4000 2500 15000 1050 375 10000

5198 701 707

1575 10000 7500

Operatiunile contabile care au avut loc in decursul perioadei analizate au fost urmatoarele : 1. S-a incasat de la asociati numerar in valoare de 5000 lei numerar 5311=546 5000 5000

2. Se iregistreaza in aceeasi zi , cresterea capitalului subscris carsat de asociati de la 10000 la 15000 lei 1011=1012 5000 5000

3. Se achita obligatia fata de un furnizor , in valoare de 2000 lei , din contul de dispinibil 401=5121 2000 2000

4. Productia de bunuri obtinuta conform bonului de consum 901 este de 1000bc.de produs , costul de productie prestabilit fiind de 3lei/bc. 345=711 3000 3000

5. Materiile prime date in consum , conform centralizatorului bonurilor de consum , sunt evaluate la o valoare de inregistrare de 500 lei 601=301 500 500

6. Se livreaza marfuri unui client in baza facturii nr.96 , cu un pret negociat de 5000 lei si TVA 19% 4111=% 707 4427 5950 5000 950

7. Se primeste din partea clentului un BO in contul creantei de 5950 lei , cu scadenta la 60 zile 413=4111 5950 5950

8. Se remite spre scontare bancii , inainte de scadenta , biletul la ordin detinut 5411=413 5950 5950

9. Se achizitioneaza conform facturii nr.235 , pe seama unui avans de trezorerie , materiale nestocate la pretul de achizitie de 100 lei si TVA 19% % = 542 604 4426 100 19 119

10.Consumul de energie electrica facturat de EON , conform facturii nr.5525 este de 1700 lei si TVA 19% % = 401 605 4426 1700 323 2023

11.Consumul de ap facturat de RAJAC , conform facturii nr.202653 este de 500 lei si TVA 19% % = 401 605 4426 500 95 595

12.Serviciile postale si taxele de telecomunicatii facturate , confom facturii nr.636 au valoarea de 300 lei si TVA 19% % = 401 626 4426 300 57 357

13.Se primeste conform actului de donatie nr 50 , un autoturism evaluat la 30000 lei 2133=213 30000 30000

14.Se vinde un mijloc de transport al unitatii conform facturii nr.555 la un pret de vanzare de 4000 lei si TVA 19 % 461= % 4760

7583 4427

4000 760

15.Se scoate din evidenta mijlocul de transport vandut , cunoscand faptul ca valoarea contabila este de 5000 lei si ca este amortizat in proportie de 80% % = 2133 6583 2813 1000 4000 5000

16.Se primeste ca aport la capitalul social un utilaj in valoare de 5000 lei 2131=456 5000 5000

17.Se inregistreaza transformarea capitalului subscris nevarsat in capital subscris varsat , pentru utilajul primit ca aport 1011=1012 5000 5000

18.Se livreaza unui client , in baza facturii nr.896 , 150 bc.produs finit A , la un pret de vanzare de 500 lei /bc si TVA 19% 4111 = % 701 4427 89250 75000 14250

19.Reparatiile curente efectuate de o firma specializata , facturate conform facturii nr.126 au valoarea de 450 lei si TVA 19% % = 401 611 4426 450 85,5 535,5

20.Se inregistreaza primirea unui credit pe termen lung , conform extrasului de cont , in valoare de 50000 lei 5121=1621 50000 50000

21.Se inregistreaza dobanda aferenta datorata bancii , care este de 10% din valoarea creditului 666=1682 5000 5000

22.Se plateste prima rata din creditul primit si dobanda anuala aferenta % = 5121 1621 1682 5000 5000 1000

23.Serviciile bancare achitate bancii prin contul de disponibil au valoarea de 300 lei 627 = 5121 300 300

24.Se ridica din cont , suma de 5000 lei , necesara pentru plata avansurilor din salarii 581 = 5121 5000 5000

25.Se inregistreaza , conform listelor de avans chenzinal , plata avansurilor din salarii 425 = 5311 5000 5000

26.Se inregistreaza salariile cuvenite angajatilor pentru luna curenta 641 = 421 7000 7000

27.Se inregistreaza contributia unitatii privind asigurarile sociale 6451 = 4311 1382,5 1382,5

28.Se inregistreaza contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate ( 7% ) 6453.1 = 4313.1 490 490

29.Se inregistreaza contributia unitatii la ajutorul de somaj ( 2,5% ) 6452 = 4371 175 175

30.Inregistrat plata salariilor catre personal , conform statelor de plata 421 = 5311 7000 7000

31.Se achita din contul de disponibil , obligatiile catre bugetul de stat % = 5121 2047,5

4311 4313.1 4371

1382,5 490 175

32.Se achizitioneaza un program informatic pentru evidenta salariilor , conform facturii nr. 448 , in valoare de 1500 lei si TVA 19% % = 404 208 4426 1500 285 1785

33.Se inregistreaza receptia provizorie a unei amenajari de teren nefinalizate , pentru care se achita suma de 2500 lei 231=722 2500 2500

34.Se inregistreaza acordarea unui avans de trezorerie angajatului N , in vederea efectuarii unei deplasari , in valoare de 300 lei 542 = 5311 300 300

35.Inregistrat decontu nr.120 prezentat de angajat la intoarcerea din deplasare . Acesta a cheltuit doar 200 lei , din care transportul a costat 125 lei , iar cazarea 75 lei . % = 542 624 625 125 75 200

36.Diferenta de 100 lei , ramasa necheltuita se depune in caseria unitatii , in baza dispozitiei de incasare nr.12 5311=542 100 100

37.Conform facturii nr.3863 , se livraza unui client produse finite in valoare totala de 5000 lei si TVA 19%

4111 = % 701 4427

5950 5000 950

38.Se descarca gestiunea pentru produsele finite livrate clientului 711=345 5000 5000

39.Se receptioneaza amenajarea de teren finalizata in cursul perioadei , in valoare totala de 4500 lei 2112 = % 231 722 4500 2500 2000

40.Se inregistreaza vinderea unui teren detinut de societate , la un pret de vanzare de 7000 lei si TVA 19 % , conform facturii nr.589 461 = 7583 7000 7000

41.Se inregistreaza TVA -ul aferent valorii terenului 4426 = 4427 1330 1330

42.Se scoate din evidenta terenul vandut 6583 = 2111 7000 7000

43.Se incaseaza de la o societate Y , suma de 1500 lei si TVA 19% , reprezentand contravaloarea chiriei pentru spatiul avut in chirie , conform facturii nr.590 4111= % 706 4427 1785 1500 285

44.La sfarsitul perioadei se procedeaza la inventarierea generala a patrimoniului societatii si se constata plus in gestiune un aparat de regalare electric , evaluat la 600 lei 2813=2132 600 600

45.Se constata de asemeni , minus la inventar , materiale consumabile , 20 bc la pretul de 20 lei /bc 6028 = 3028 400 400

46.Se inregistreaza imputarea contravalorii materialelor constatate lipsa , la un pret de aprovizionare de 23 lei / bc 4282 = % 7588 4427 547,4 460 87,4

47.Se inregistreaza constituirea unui provizion aferent unui litigiu cu unul din furnizorii societatii , in valoare de 4200 lei 6812=1511 4200 4200

48.Se inregistreaza cheltuielile cu primele de asigurare , achitate anticipat , aferente lunii urmatoare , in valoare de 300 lei , conform chitantei nr. 556696 613=471 300 300

49.Se inregistreaza regularizarea TVA 4427 = % 4423 4426 18612,4 16417,9 2194,5

D 19 323 95 57 85,5 285 1330

4426

4427

C 950 760 14250 950 87,4 1330 285

Sfd = 2194,5

Sfc = 18612,4

50.Se inregistreaza inchiderea conturilor de cheltuieli % = 121 601 604 605 6028 611 613 624 625 626 627 641 642 6451 6452 6453.1 6583 666 6812 52000 5000 4200 500 100 2200 400 450 300 125 75 300 300 7000 3500 1382,5 175 490 78497,5

51.Se inregistreaza inchiderea conturilor de venituri 121 = % 701 706


= 3000

121960 90000 1500 12500 2000 4500 11000 460


5000

711

3000 Sfd

707 711 722 7583 7588

REGISTRU JURNAL AFERENT PERIOADEI ANALIZATE Nr Data Documen .cr inregistra t t rii 1 Explicatii Simbol cont C D Sume D C 5000

02.06.2006 ch.569863 Incasat numerar de la 5311 asociati 5000 lei 02.06.2006 Inregistrare crestere 1011 capital subscris varsat Achitarea obligatiei 401 fata de un furnizor din contul de disponibil Inregistrare productiei 345 de 1000bc produs la

546 5000

101 5000 2 512 2000 1

5000

03.06.2006 Extras cont

2000

03.06.2006 Bon consum

711 3000

3000

nr.901

costul de productie prestabilit de 3lei/bc 601 301 500 500

03.06.2006 Centraliza Inregistrarea tor bonuri materiilor prime date consum in consum 03.06.2006 FF96 Livrare marfuri

4111 707 442 7

5950 5000 950

04.06.2006 BO

Inregistrarea creantei 413 clientului Scontarea biletului la ordin Achizitionare materiale nestocate 5411

411 5950 1 413 5950

5950

04.06.2006 BO

5950

04.06.2006 FF235

542 604 4426 100 19 401 605 4426 401 605 4426 500 95 401 626 4426 300 57 133 30000 1700 323

119

10 05.06.2006 FF5525

Inregistrarea consumului de energie electrica facturat

2023

11 05.06.2006 FF202653 Inregistrare consum apa facturat

595

12 06.06.2006 FF636

Inregistrare servicii postale si taxa telecomunicatii facturate

357

13 06.06.2006 Act donatie

Inregistrarea donatiei 2133

30000

nr.50 14 07.06.2006 FF555 Vanzare mijloc de transport 461 758 3 442 7 15 07.06.2006 Scoaterea din evidenta a mihlocului de transport vandut 213 3 5000 1000 4000 456 5000 5000 4760 4000 760

6583 2813

16 08.06.2006

Inregistrarea utilajului 2131 primit ca aport la capitalul social Inregistrarea transformarii capitalului subscris nevarsat in capital subscris varsat Livrare produs finit catre client 1011

17 08.06.2006

101 5000 2

5000

18 09.06.2006 FF896

4111 701 442 7

89250 75000 14250

19 10.06.2006 FF126

Inregistrarea reparatiilor efectuate de SC X , conform facturii Inregistrarea primirii creditului bancar pe termen lung

401 611 4426 5121 450 85,5 162 50000 1

535,5

20 10.06.2006 Extras cont

50000

21 10.06.2006 Extras cont

Inregistrarea dobanzii 666 de 10% din valoarea creditului primit

168 5000 2

5000

22 10.06.2006 Extras cont

Inregistrarea platii primei rate din creditul primit

1621 1682

512 1

10000 5000 5000

23 11.06.2006 Extras cont 24 11.06.2006 Extras cont

Plata serviciilor bancare

627

512 300 1 512 5000 1

300

Incasare din contul de 581 disponibil a sumei necesare pentru plata avansurilor din salarii Inregistrarea platii avansurilor din salarii 425

5000

25 11.06.2006 Lista avans chenzinal 26 11.06.2006 Stat de plata 27 15.06.2006 Stat de plata

531 5000 1

5000

Inregistrarea salariilor 641

421 7000

7000

Inregistrarea contributiei la asigurarile sociale ( 19,75 % ) Inregistrarea contributiei la asigurarile sociala de sanatate ( 7 % )

6451

431 1382,5 1

1382,5

28 15.06.2006 Stat de plata

6453. 431 490 1 3.1

490

29 15.06.2006 Stat de plata

Inregistrarea 6452 contributiei la ajutorul de somaj ( 2,5 % ) Inregistrat plata salariilor 421

437 175 1

175

30 15.06.2006 Stat de plata 31 15.06.2006 Extras de cont

531 7000 1 512 1

7000

Inregistrearea platilor datorate catre 4311 bugetul statului 4313. 1

2047,5 1382,5 490 175

4371 32 17.06.2006 FF448 Achizitie program informatic pentru evidenta salariilor 404 208 4426 33 18.06.2006 Receptie provizorie amenajare teren 231 1500 285 722 2500 2500 1785

34 18.06.2006 Dispozitie Acordare avans de de plata trezorerie angajat N 35 19.06.2006 Decont Inregistrare decont cheltuieli angajat N

542

531 300 1 542

300

200 75 125

625 624

36 19.06.2006 Dispozitie Inregistrare diferenta 5311 de necheltuita de angajat incasare , depusa in casierie 37 21.06.2006 FF3863 Livrare produse finite 4111

542 100

100

5950 701 442 7 5000 950

38 21.06.2006 Bon consum

Descarcarea gestiunii 711 pentru produsele finite vandute Inregistrarea receptiei 2112 pentru finalizarea amenajarii de teren

345 5000

5000

39 25.06.2006

4500 231 722 2500 2000 7000

40 25.06.2006 FF589

Vanzare teren

461

758 7000 3

41 25.06.2006

Inregistrare TVA aferenta valorii de vanzare a terenului Scoaterea din evidenta a terenului vandut

4426

442 1330 7

1330

42 25.06.2006

6583

281 7000 1

7000

43 26.06.2006 FF590

Incasare 4111 contravaloare factura

1785 706 442 7 1500 285

44 28.06.2006 Liste inventar 45 28.06.2006 Liste inventar

Inregistrare plus gestiune Inregistrare minus inventar

2813

213 600 2 302 400 8 547,4 758 8 442 7

600

6028

400

46 28.06.2006 Decizie de Inregistrare imputare imputare contravaloare mareriale consumabile constatate lipsa

4282

460 87,4

47 29.06.2006

Inregistrare constituire provizion

6812

151 4200 1 471 300

4200

48 29.06.2006 ch.556696 Inregistrare cheltuieli 613 cu prime de asigurare achitate anticipat 49 30.06.2006 Inregistrare regularizare TVA 4427

300

18612,4 442 3 442 6 16417,9 2194,5

50 30.06.2006

Inchidere conturi

121

78497,5

cheltuieli

601 604 605 6028 611 613 624 625 626 627 641 642 6451 6452 6453. 1 6583 666 6812

500 100 2200 400 450 300 125 75 300 300 7000 3500 1382,5 175 490 52000 5000 4200

51 30.06.2006

Inchidere conturi de venituri

121 701 706 707 711 722 758 3

121960 90000 1500 12500 2000 4500 11000

758 8 TOTAL RULAJ LUNA IUNIE 2006

460

531951, 531951 8 ,8