Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect de lectie

Profesor : Radut-Fota Diana-Maria Data: 02.11.2011 Clasa: a V-a E Disciplina : literatura romana Subiectul lectiei:Fiind baiet paduri cutreieram de Mihai Eminescu-Raportuldintre realitate si fictiune in opera literara. Tipul lectiei: de insusire de cunostiinte, de receptare(comentare) a unei opera literare lirice. A. Obiective operational-educative 1. Cognitive Elevii vor fi capabili : Sa deosebeasca un text literar de un text nonliterary; Sa inteleaga raportul dintre realitate si fictiune in opera literara; Sa recunoasca expresivitatea unor procedee artistice utilizate in operele literare. 2. Afective Sa se implice emotional in atmosfera operei eminesciene,asa cum o creeaza poetul; Sa-si cultive dorinta de a citi si alte creatii ale poetului Mihai Eminescu sau alte poezii dinliteratura romana si universala. B. Continuturi vizate Realitate si fictiune in operaliterara; Figure de stil(definirea termenului); Epitetul . Strategia didactica 1. Metode si procedee:lucrul cu manualul,conversatia euristica,descoperirea prin analogie, disocierea. 2. Forme de organizare a activitatii elevilor: activitate frontal, activitate independenta. 3. Resurse: textul literarFiind baiet paduri cutreieram de Mihai Eminescu; alte poezii citite de elevi: capacitatile receptive si emotionale ale elevilor;cunostiintele lor anterioare.

4. Materiale didactice: manualul, table, video-proiectorul. C. Parcursul didactic Organizarea clasei: absente, disciplina,pregatire pentru lectie. Verificarea temei. 1. Pregatirea activitatii de invatare Profesorul va urmari captarea atentiei elevilor. 2. Anuntarea subiectului lectiei Profesorul anunta titlul lectiei 3. Actualizarea unor cunostinte si impresii de lectura, pentru a crea atmosfera poeziei. Se poarta o conversatie cu elevii asupra temei poeziei, a celor doua parti (descrierea padurii si aparitia tinerei craiese).Amintirea unor elemente de natura specifice creatiilor eminesciene care se include in tema iubirii si a naturii. Cum am reflectat tema poeziei?Aspectul de realitate reflectat in opera(natura+iubirea). Explicarea gestului copilului de a se culca langa izvor (semnificatii ale apei). Starea de vis-ambiguitate. Atmosfera create de poet- atributele gasite padurii: din basme,edenica Noaptea, luna-sporesc misterul, vraja-T Vianu- sonoritate si lumina. Efectul folosirii imaginilor artistice: impresionarea,emotionarea cititorului. Cuvintele folosite cu sens figurat. Sentimentele exprimate: copil/natura, natura/copie. 4. Desfasurarea activitatilor de invatare Poetul porneste de la un fapt obisnuit