Sunteți pe pagina 1din 7

www.e-lee.

net

Exerci iu: Caban montan de week-end


Tematica: Energii regenerabile Capitol: Filiera solar Sec iunea: Dimensionarea unei instala ii Tip resurs : Expunere Laborator virtual / Exerci iu CVR

Exemplu de site izolat.


O astfel de locuin este, deseori, departe de liniile de distribu ie a energiei electrice. nsorirea este destul de favorabil . Energia fotoelectric poate fi deci, o solu ie adecvat pentru asigurarea unui minim de confort.

cuno tin e anterioare necesare: nivel: durata estimat : autori: Lucie Petillon, Jean-Charles Herant, Eglantine Marescot du Thilleul, Arnaud Davigny, Christophe Saudemont realizare: Philippe Vanuxem, Franois Le Floch traducere: Sergiu Ivanov

Resurs realizat cu sprijin financiar din partea Comunit ii Europene. Documentul de fa nu angajeaz dect responsabilitatea autorului( rilor) lui. Comisia &i declin orice responsabilitate ce ar putea decurge din utilizarea lui.

Exerci iu: Caban montan de week-end


Exemplu de site izolat.
O astfel de locuin este, deseori, departe de liniile de distribu ie a energiei electrice. nsorirea este destul de favorabil . Energia fotoelectric poate fi deci, o solu ie adecvat pentru asigurarea unui minim de confort.

I. Situa ie i necesar Cabana este situat la altitudinea de 1500 m, latitudinea 47 (Fran a-Jura-St. Claude, sau Elve iaCanton des grisons-Chur, sau Austria-Bregenz). Fa ada sud a cabanei se bucur de o expunere bun la Soare. Aceast caban este locuit de 4 persoane, n mod regulat, dar numai n week-end. Liniile electrice se afl la cel pu in 5 km n linie dreapt . Se vor folosi datele meteorologice ale unei sta ii situate la altitudinea de 1590 m, condi iile de expunere fiind mult mai favorabile dect n vale. Ideea general : s se realizeze, pe de o parte o instala ie simpl , pentru a nu se angaja investi ii majore, iar pe de alt parte s nu fie alterat aspectul rustic al loca iei.

Exerci iul 1: Calculul iluminatului

n cas exist , n diferitele nc peri, 4 becuri de 13 W la 12 V. 1. Care este consumul E, exprimat n Ah, pentru o durat de utilizare de 3 ore, pe perioada de var ? 2. Aceea i ntrebare pentru o durat de utilizare de 6 ore, pe perioada de iarn ? R spuns 1 Pe perioada verii: 3h de iluminat: E = 4 * 13 * 3/12 = 13 Ah la tensiunea de 12 Vc.c. R spuns 2 Pe perioada iernii: 6h de iluminat: E = 4 * 13 * 6/12 = 26 Ah la tensiunea de 12 Vc.c. Argumentare

E = consumul ntr-un interval de timp; E = I * N [Ah] pentru o durat de N ore. Puterea P se poate exprima n func ie de I i U: P = U * I, deci I = P / U. Rezult , E = P * N / U. Pe durata verii: 4 l mpi * puterea l mpii 13 W * 3 h iluminat / tensiunea de 12 V. Pe durata iernii: 4 l mpi * puterea l mpii 13 W * 6 h iluminat / tensiunea de 12 V.

Exerci iul 2: Calculul aliment rii cu ap

Este disponibil o surs natural , dar se va utiliza o pomp ridic toare pentru a cre te presiunea apei curente, astfel nct locatarii s poat beneficia de ap curent , la robinet, n caban . Pentru un debit de 10 l/min, aceast pomp consum 6 A la tensiunea de 12V. Deoarece sunt 4 persoane i se estimeaz un consum de 100 l/persoan pe zi (sp lat, buc t rie.): 1. Ct timp va func iona pompa pe zi? 2. Care este consumul E pentru aceast perioad de timp? R spuns 1 Pompa va func iona 40 de minute pe zi. R spuns 2 E = 4 Ah la 12 V. Argumentare 1. Necesarul este de 400 l/zi. Pentru un debit de 10 l/min, 400 / 10 = 40 minute. 2. E = I * N = 6 A * 40 / 60 = 4 Ah la 12V, cu (40/60) pentru conversia n ore.

Exerci iul 3: Calculul produc iei de frig

Pentru conservarea alimentelor se va folosi un frigider de 110 litri, alimentat n c.c., avnd o bun izola ie termic , dar doar pe durata ederii la caban . n plus, nu va fi folosit dect pe durata verii, deoarece iarna, alimentele vor fi p strate la frig natural (temperatura nu dep e te 5C). Acest echipament este echipat cu un compresor de 70 W i consum 300 Wh/zi. 1. Care este consumul E pentru producerea de frig, pe zi? R spuns La 12 V, E = 25 Ah/zi, doar pe durata verii. Argumentare Este suficient s se fac conversia unit ilor de m sur : W = V * A. 300 Wh/zi = 300 VAh/zi, deci pentru a ob ine Ah/zi, este suficient s se mpart la tensiunea U = 12 V. Rezult E = 300 / 12 Ah/zi = 25 Ah/zi.

Exerci iul 4: Televizorul

Pentru a nu cump ra un televizor alimentat n c.c., se va folosi un model comercial, alimentat la 230 Vc.a. Puterea este de 90 W. Se va alimenta de la un mic invertor, care are un randament de 90% i va func iona doar pe durata func ion rii televizorului. Pentru o folosire de 4h pe zi: 1. Care este consumul E pentru aceast perioad de timp? R spuns E = 33,3 Ah pe zi. Argumentare P tv = 90W, U = 12 V, N = 4 ore i N = 0,9 N = Ptv / Pcons , rezult P cons = P tv / N = 90 / 0,9 = 100 W. E = I * N = (Pcons / U) * N = (100 / 12) * 4 = 33,3 Ah pe zi.

Exerci iul 5: Consumul electric al cabanei

Pentru a ob ine consumurile medii distribuite n timp, care vor sta la baza definirii panourilor, va trebui s se in cont de faptul c locuin a este folosit doar 2 zile pe s pt mn : 1. Face i sinteza consumurilor electrice, completnd tabelul de mai

jos: 2. Care este consumul mediu zilnic pe s pt mn , pe durata verii i pe durata iernii? R spuns 1

R spuns 2 Consumul mediu zilnic pe durata verii: E = 21,5 Ah. Consumul mediu zilnic pe durata iernii: E = 18,1 Ah. Argumentare E = 75,3 * 2 / 7, n care 75,3 Ah este consumul zilnic total pe durata verii. E = 63,3 * 2 / 7, n care 63,3 Ah este consumul zilnic total pe durata iernii.

II. Alegerea echipamentelor Recomand rile unui specialist: Componentele sistemului fotoelectric sunt relativ "standard", disponibile la un bun raport calitate/pre . Este vorba de: Module fotoelectrice 50 Wv-12V cu siliciu policristalin, de dimensiuni 800 x 630 mm, furniznd 3 A/16,5V. Baterii "solare" deschise cu pl ci de plumb de 220 Ah-12V, cele mai mari de acest tip la 12V. Principalul lor dezavantaj este num rul relativ redus de cicluri de nc rcare, 250 la un nivel de desc rcare de 80%, dar acest aspect nu este critic n aplica ia de fa : presupunnd chiar un ciclul pe week-end, durata de via va fi de ordinul a 5 ani, ceea ce este absolut satisf c tor. Se vor analiza dou cazuri, un sistem economic i unul cu rezerv de putere.

Exerci iul 6: Solu ia cu trei panouri - sistemul economic

Sistemul economic se compune din: 3 1 1 1 8 module fotoelectrice 50Wv-12V descrise mai sus baterie solar deschis cu plumb de 220 Ah-12V regulator de nc rcare-desc rcare tip serie 20 A-12V invertor tip TV de 400 VA l mpi fluorescente de 12 Vc.c.

Pre total al componentelor: 2380 , f r a include pre ul televizorului, frigiderului, accesoriilor de montaj i a instal rii. Pentru expunere 60 Sud, iluminarea la Davos este de 3 kWh/m zi pe durata iernii i de 4 kWh/m zi pe durata verii. 1. 2. 3. 4. 5. Care este produc ia de energie zilnic pe durata iernii? Care este produc ia de energie zilnic pe durata verii? Compara i cu consumul estimat. Calcula i coeficien ii de pierderi pe durata iernii i a verii. Trage i concluziile asupra produc iei efective, innd cont de pierderile prin murd rire de 10% i de randamentul de 80% al bateriei.

R spuns 1 Produc ia pe durata iernii E = 27 Ah/zi. R spuns 2 Produc ia pe durata verii E = 36 Ah/zi. R spuns 3 Produc ia de energie electric este u or excedentar . R spuns 4

Cpi = 0,67 i Cpv = 0,6 (Cpi - coeficient de pierderi pe durata iernii, Cpv - coeficient de pierderi pe durata verii). R spuns 5 Dac murd rirea nu provoac pierderi mai mari de 10% i dac bateria are un randament mai mare sau egal cu 80%, coeficientul de pierderi n curent va fi de 0,72. Calcul: (27 Ah/zi - 10%) * 80% = 19,44 = 72% din 27 Ah/zi, respectiv 0,72, identic pentru perioada de var . Produc ia efectiv va fi deci de 19,5 Ah (= 27 * 0,72) pe durata iernii i de 26 Ah (= 36 * 0,72) pe durata verii. Argumentare 1. Produc ia pe durata iernii: E = num r de panouri * Ne * I E = num r de panouri * (Esol / 1000) * I E = 3 * (3000/1000) * 3 = 27 Ah/zi 2. Produc ia pe durata verii: E = 3 * (4000/1000) * 3 = 36 Ah/zi 3. Iarna: consum = 18,1 > produc ie = 27; Vara: consum = 21,5 > produc ie = 36 4. Pe durata iernii, Cpi = 18,1 / 27 = 0,67, iar vara, Cpv = 21,5 / 36 = 0,6.

Exerci iul 7: Solu ia cu patru panouri - sistemul cu rezerv de putere

Sistemul cu rezerv de putere se compune din: 4 1 1 1 8 module fotoelectrice 50Wv-12V baterie solar deschis cu plumb de 220 Ah-12V regulator de nc rcare-desc rcare tip serie 20 A-12V invertor tip TV de 400 VA corpuri de iluminat economice de 13 W la 230 Vc.a.

Pre total = 3290 , f r a include pre ul televizorului, frigiderului, accesoriilor de montaj i a instal rii. Pentru expunere 60 Sud, iluminarea la Davos este de 3 kWh/m zi pe durata iernii i de 4 kWh/m zi pe durata verii. Pentru solu ia cu patru panouri: 1. Care este produc ia de energie zilnic pe durata iernii, innd cont de coeficientul de pierderi n curent, de 0,72? 2. Care este produc ia de energie zilnic pe durata verii, innd cont de coeficientul de pierderi n curent, de 0,72? 3. Ct este excedentul fa de estim ri? 4. Ce se poate concluziona? R spuns 1 Produc ia pe durata iernii E = 26 Ah/zi. R spuns 2 Produc ia pe durata verii E = 34,5 Ah/zi. R spuns 3

Excedent de 7,9 Ah/zi pe durata iernii i de 13 Ah/zi pe durata verii. R spuns 4 Sistemul cu 4 panouri va fi net excedentar: este de fapt, unul din obiective, el oferind o rezerv bun , pentru a permite locatarilor s dispun de mai mult energie. Argumentare 1. Produc ia pe durata iernii E = 4 * 3A * 0,72 * 3h/zi, respectiv num rul de panouri (4) * curentul modulelor (I = 3A) * coeficientul de pierderi n curent (Cpc = 0.72) * Ne (h/zi) = Esol / 1000 = (3000 Wh/m.zi) / (1000 W/m). 2. Produc ia pe durata verii E = 4 * 3A * 0,72 * 4h/zi, respectiv num rul de panouri (4) * curentul modulelor (I = 3A) * coeficientul de pierderi n curent (Cpc = 0.72) * Ne (h/zi) = Esol / 1000 = (4000 Wh/m.zi) / (1000 W/m). 3. Produc ia pe durata iernii = 26 Ah/zi > Consum iarna = 18,1 Ah/zi. 4. Produc ia pe durata verii = 34,5 Ah/zi > Consum vara = 21,5 Ah/jour.