Sunteți pe pagina 1din 8

Universitatea Romno-American

Facultatea de Management-Marketing

Proiect Econometrie

Conache Nicoleta-Roxana
Grupa 317, Seria A, An II
Specializarea Management

Bucureti
2012

Proiect Econometrie
n tabelul alaturat sunt reprezentate numarul spoturilor publicitare si numarul de vizitatori (mii
de persoane) realizate in 14 zile la o societate comerciala de profil.
Ziua
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nr spoturi publicitare
7
5
1
8
10
2
6
7
9
3
12
8
4
11

Nr vizitatori (mii de persoane)


42
32
10
40
61
8
35
34
45
11
64
37
30
55

a) Se va reprezenta grafic legtura dintre nr spoturilor publicitare i nr de vizitatori


inregistrate timp de 14 zile prin diagrama norului de puncte

70
60

nr de vizitatori

50
40
30
Nr vizitatori (mii de persoane)
20
10
0
0

10

nr spoturi publicitare

15

Din grafic se poate observa c distribuia punctelor (xi, yi) poate fi aproximat cu o
dreapt, deci modelul econometric care descrie legtura dintre cele dou variabile este un model
liniar: y=E(X|Y)=+x+, unde , -parametrii modelului, iar >0 (panta dreptei) deoarece
legtura dintre cele dou variabile este direct.
b) Pentru estimarea parametrilor modelului de regresie utilizam metoda celor mai mici
patrate. Modelul de regresie este: y=+x+i, i=1,15
Ecuaia de regresie estimat este: =a+bx
Ziua
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
total

=6,64

Nr spoturi
publicitare
7
5
1
8
10
2
6
7
9
3
12
8
4
11
93

Nr
vizitatori
42
32
10
40
61
8
35
34
45
11
64
37
30
55
504

xi2

yi2

xiyi

(xi- )2

(yi- 2

49
25
1
64
100
4
36
49
81
9
144
64
16
121
763

1764
1024
100
1600
3721
64
1225
1156
2025
121
4096
1369
900
3025
22190

294
160
10
320
610
16
210
238
405
33
768
296
120
605
4085

0,12
2,68
31,8
1,84
11,28
21,52
0,40
0,12
5,56
13,24
28,62
1,84
6,96
19
144,98

36
16
676
16
625
784
1
4
81
625
784
1
36
361
4046

=36

Atunci avem c: min


{

min
{

14a-93*0,14=504

504+13,0214a=517,02

Ecuaia de regresie este:

36,39-(-0,14)x

i=yi-
Testarea semnificaiei parametrului :

Se stabilete ipoteza nul H0: =0

Se stabilete ipoteza alternativ H1: 0

Se calculeaz testul t

tcalculat= =

=28.19

Sa=S2

S2=

=1.31

=16.40

Testarea semnificaiei parametrului

H0: =0

H1: 0

tcalculat= =

Sb=

=-0.42

=0.33

c) Ipotezele metodei celor mai mici ptrate


Aceast metod pornete de la urmatoarele relaii:
yi=a+bxi+i

i=yi-

Ziua

Nr spoturilor
publicitare

Nr
vizitatori

X2

Y2

xy

(xi- )2

7
5
1
8
10
2
6

42
32
10
40
61
8
35

49
25
1
64
100
4
36

1764
1024
100
1600
3721
64
1225

294
160
10
320
610
16
210

0,12
2,68
31,8
1,84
11,28
21,52
0,40

1
2
3
4
5
6
7

(yi- 2

36

37,37

4.63

16
676
16
625
784
1

37,09
36,53
37.513
34.99
36,67
37.23

-5.09
-26.53
2.48
26.01
0.21
-2.23

8
9
10
11
12
13
14
Total

7
9
3
12
8
4
11

34
45
11
64
37
30
55

49
81
9
144
64
16
121

93

504

763

1156
2025
121
4096
1369
900
3025
2219
0

238
405
33
768
296
120
605
4085

0,12
5,56
13,24
28,62
1,84
6,96
19
144,98

4
81
625
784
1
36
361
4046

37,37
37,65
35,97
38.07
37.51
36.95
37.93
518.84

-3.37
7.35
-24.97
25.93
-0.51
-6.95
17.07
14.03

1. Variabilele nu sunt afectate de erori de masur

Unde: Sx=

Sy=
{

=
17,64
{

1. Variabila aleatoare (rezidual) este de medie nul i dispersia variabilei reziduale este
constant i independent de variabila factorial (ipoteza de homoscedascitate)
Ipoteza de homoscedascitate poate fi verificat cu metoda grafic (corelograma); se
reprezint pe axa OX valorile variabilei factoriale x, iar pe OY se reprezint valorile variabilei
reziduale

variabilele reziduale
30
20
10
0

i
0

10

12

14

16

-10
-20
-30

Deoarece graficul punctelor prezint o evoluie oscilant putem accepta ipoteza c


variabila factorial i cea rezidual sunt independente.
2. Valorile variabilei reziduale nu sunt autocorelate, adic sunt independente ntre ele:
Verificarea acestei ipoteze se poate face prin:

Metoda grafic

Testul Durbin-Watson

Prin metoda grafic se construiete corelograma trecndu-se pe axa OX valorile variabilei


rezultative yi, iar pe axa OY valorile variabilei reziduale

30
20
10
0

i
0

100

200

300

400

500

600

-10
-20
-30

b) Testarea validitii modelului de regresie

Se stabilete ipoteza nul: H0: modelul nu este valid

Se stabilete ipoteza alternativ: H1 modelul este valid

Se calculeaz testul F

Fcalculat=

Sy2=
Ziua
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
total

Nr spoturi
publicitare
7
5
1
8
10
2
6
7
9
3
12
8
4
11
93

=1901.86
Nr
vizitatori
42
32
10
40
61
8
35
34
45
11
64
37
30
55
504

X2

Y2

49
25
1
64
100
4
36
49
81
9
144
64
16
121
763

1764
1024
100
1600
3721
64
1225
1156
2025
121
4096
1369
900
3025
22190

37,37
37,09
36,53
37,513
34,99
36,67
37,23
37,37
37,65
35,97
38,07
37,51
36,95
37,93
518,84

1.37
1.09
0.53
1.21
-1.01
0.67
1.23
1.37
1.65
-0.03
2.07
1.51
0.96
1.93
14.55

)2

1.87
1.18
0.28
1.46
1.02
0.44
1.51
1.87
2.72
0.0009
4.28
2.28
0.92
3.72
29.55

yi-

(yi- 2

4.63
-5.09
-26.53
2.49
26.01
-28.67
-2.23
-3.37
7.35
-24.97
25.93
-0.51
-6.95
17.07
-14.84

21.43
25.90
703.84
1.22
676.52
821.96
4.76
11.35
54.02
623.50
672.36
0.26
48.30
291.38
3956.8

Se2=

Fcalculat=

= 18.15

=104.78