Sunteți pe pagina 1din 19

UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANA FACULTATEA DE RELATII COMERCIALE SI FINANCIAR BANCARE INTERNE SI INTERNATIONALE MASTER: GESTIUNEA SI AUDITUL AFACERILOR

AUDITUL PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE

MASTERAND: OBACESCU (ANGHEL ) CORINA

BUCURESTI 2012

AUDITUL PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE


Etapa 1. Cadrul legislativ privind imobilizarile corporale

Hotararea nr 1553 din 18/12/2003, privind reevaluarea imobilizarilor corporale si stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe Ordin al Ministrului Finantelor (OMF) nr 306/2002 din 26.02.2002 Monitorul Oficial nr 12 din 01.20.1995 Legea 403/2000 publicata in Monitorul Oficial nr 252 din 07.06.2000 Legea 82/1991 publicata in Monitorul Oficial nr 208 din 10.08.1994(legea contabilitatii) Legea 571/2003 din 22.12.2003 actualizata, privind Codul Fiscal publicat in Monitorul Oficial nr 927 Codul de procedura fiscala Noremele de aplicare a codului fiscal si codului de procedura fiscala OMFP 1752/2005 OMFP 1753/2004 Reglementarile contabile conforme cu directivele europene

Etapa 2. Obiective privind auditul al imobilizariloe corporale 1. Verificarea intrarilor din punct de vedere al tranzactiilor de achizitie: - facturi de achizitie - NIR-urile - Jurnal de cumparari; - Fisa mijlocului fix - Modul de calclul al amortizarii - Verificarea inregistrarilor in contabilitate a intrarilor

2. Verificarea intrarilor de imobilizari corporale din punct de vedere al productiei proprii: - verificarea modului de determinare al costului de productie Cprod = CHdir + CHind - verificarea intocmirii documentelor de receptie (procesul verbal de receptie si procesul verbal de punere in functiune), fisa mijlocului fix, modul de calcul al amortizarii 3. Verificarea intrarilor de imobilizari prin donatie: - Certificarea clauzelor contractuale: contract de donatii - Verificarea modului de stabilire a valorii juste: verificarea existentei raportului de evaluare, procesul verbal de punere in functiune, modul de inregistrare in contabilitate 4. Verificarea intrarilor de imobilizari corporale subventioante partial: - IAS 20 Ajutoare si subventii guvernamentale prevede doua procedee privind evidentierea subventiilor pentru investitii: Procedeul P1 prin care se evidentiaza separat valoarea de intrare si subventiile pentru investitii Procedeul P2 prin care se realizeaza deducerea valorii subventiei
5. Verificarea tranzactiilor privind cresterea valorilor imobilizarilor

corporale prin urmatoarele modalitati: - In raportul dintre reparatii si modernizare - In raportul dintre aprecierea valorii unei imobilizari si procedura de reevaluare ale acesteia
6. Verificarea listei de inventariere privind imobilizarile corporale din

punct de vedere al: - Incadrarii corecte a duratelor normale de functionare - Aplicarea corecta a metodelor de amortizare pentru fiecare imobilizare din punct de vedere al politicii contabile a intreprinderii si al amortizarii fiscale prevazute de codul fiscal

7. Verificarea intrarilor de imobilizari prin casare: - Expirarea duratei normale de functionare; - Existenta procesului verbal de casare; - Existenta valorii ramase neamortizata din punct de vedere al trecerii acesteia pe cheltuiala.
8. Verificarea tranzactiilor privind vanzarile intreprinderii:

- Documentul de vanzare (facturi, contracte); - Respectarea conditiei ca pretul de vanzare fara TVA sa fie cel putin egal cu valoarea ramasa neamortizata 9. Verificarea iesirilor sub forma donatiilor: - Contractul de donatie; - Procesul verbal de scoatere din functiune; - Constituirea valorii ramase neamortizata ca nededectibila fiscal
10.

Verificarea iesirilor de imobilizari corporale prin calamitati naturale si minusuri de inventar Verificarea gradului de utilizare a imobilizarilor corporale pentru a determina deductibilitatea cheltuielilor cu amortizarea. Verificarea trecerii pe cheltuieli a unor elemente ce ar fi trebuit capitalizate

11.

12.

Etapa 3. Sistemul de documente primare si circuitul lor informational Documente de verificat: Factura Bonul de consum Nota de intrare receptie marfa Nota de constatare receptie diferente Registrul mijloace fixe Fisele de magazie Aviz de expeditie Proces verbal de punere in functiune
4

Proces verbal de scoatere din functiune Jurnalul de vanzari Jurnalul de cumparari

Facturi vanzari

Proces verbal scoatere din functiune

Jurnal de vanzari

Facturi cumparari

Nota de Intrare Receptie Jurnal de cumparari

Proces verbal punere in functiune

Etapa 4. Monografie contabila privind imobilizarile corporale


1. Societatea SC ALFICOM INVEST S.R.L. a achizitionat un utilaj in

urmatoarele conditii: - pret negociat cu furnizorii 100.000 u.m. - cheltuieli cu transportul si instalarea 10.000 u.m. - TVA 19% Cost utilaj = 100.000 u.m. + 10.000 u.m. = 110.000 u.m. % 213 4426 = 404 130.900 110.000 20.900

2. Societatea SC ALFICOM INVEST S.R.L. achizitioneaza un utilaj la

un cost de achizitie de 400.000 lei, TVA 19%, durata normala de functionare este de 5 ani, metoda de amortizare folosita este cea liniara. a) achizitia utilajului % = 404 476.000 213 400.000 4426 76.000 b) inregistrarea amortizarii Amortizarea anuala = 400.000 = 80.000 5 6811 = 2813 80.000
c) contabilizarea casarii utilajului la expirarea duratei normale de

functionare 2813 = 213

400.000

3. In februarie 2008 firma a nceput contrucia unei magazii pentru

depozitarea obiectelor de inventar, construcie fcut din resurse proprii. Costul de producie calculat se prezint astfel:

cheltuieli directe :

80000 lei 35000 lei 30000 lei lei

- cheltuieli cu materiile prime - cheltuieli cu salariile directe

- cheltuieli cu protecia social aferente salariilor directe 15000

cheltuieli indirecte de producie repartizate raional

20000 lei 100000 lei

total cost produse

nregistrarea se face pe baza de proces verbal de punere n funciune care a fost ntocmit in iunie 2008 212 = 722 100.000 lei

4. SC ALFICOM INVEST SRL a achiziionat n luna ianuarie 2007 o

cladire si un echipamnet tehnologic, care au fost nregistrate n contabilitate n categoria imobilizrilor corporale. Cladirea are valoarea de intare (costul de achiziie) 360000 lei i durata de utilizare economic de 30 ani, iar echipamentul tehnologic valoarea de intrare de 20040 lei i durata de utilizare de 10 ani. % 212 4426 % 2131 4426 = 404 = 404 428400 lei 360000 lei 68400 lei 23847,60 lei 20040 lei 3807,60 lei

Pentru determinarea amortizrii contabile, societatea utilizeaz metoda liniar. Se amortizeaz cldirea i echipamentul tehnologic achiziionat n 2007 pentru cldire : - amortizare anual = 12000 lei (360000 lei/30 ani) - amortizare lunar = 1000 lei (360000 lei/30 ani/12 luni) pentru echipamentul tehnologic: - amortizare anual = 2004 lei (20040 lei/10 ani) - amortizare lunar = 167 lei (20040 lei/10 ani/ 12 luni)
7

Amortizarea cldiri: 6811 = 6811 = 2812 2813 1000 lei 167 lei Amortizarea echipamentelor tehnologice:

5. La data de 01 iunie 2008, societatea vinde activele, n urmatoarele

condiii: - cldirea, la preul de vnzare de 450000 lei - echipamentul technologic, la preul de 16000 lei nregistrarea vnzrii cladirii: 461 = % 7583 4427 % 2812 6583 = 212 535500 lei 450000 lei 85500 lei 400000 lei 5950 lei 394050 lei

o Scoaterea din eviden a imobilului vndut:

o nregistrarea vnzrii echipamentului tehnologic: 461 = % 7583 4427 % 2813 = 2131 19040 lei 16000 lei 3040 lei 20040 lei 4843 lei

o Scoaterea din eviden a activului vndut:

6583

15197 lei

6. SC ALFICOM INVEST S.R.L. deine un utilaj n valoare de 250.000

lei - valoare de intrare. La 31.12. 2007 societatea hotrte casarea utilajului. n procesul de casare s-au efectuat o serie de cheltuieli, respectiv: cheltuieli cu materialele consumabile 2.000 lei, cheltuieli cu salariile 10.000 lei, contribuia la asigurarile sociale 1.860 lei. 602 641 645 = = = 302 421 431 2000 lei 10000 lei 1860 lei

7. Se inregistreaza un aport in natura ( utilaj subscris la ntreprinderea SC

MOARA VASLUI SRL.) valoarea de inventar 10000 lei, valoarea amortizat 4300 lei, valoarea titlurilor de participare primite 6000 lei. % 2813 261 = 2132 10000 lei 4300 lei 5700 lei

Diferena dintre valoarea titlurilor de participare i valoarea amortizat a utilajului, se contabilizeaz (6000 5700 = 300) 261 = 1068 300 lei

8. Se doneaza un calculator cu valoarea contabil de intrare de 6000 lei,

amortizat n valoare de 3000 lei. % 2813 6712 = 2132 6000 lei 3000 lei 3000 lei

9. La 31.12.2007 cu ocazia inventarului anual s-a constatat lipsa la

inventariere a unui calculator: valoarea contabil de 5000 lei, amortizat n valoare de 4500, vinovat se face un salariat, valoarea actuala 6000 lei, fapta e de natura penala. Se inregistreaza scoaterea din evidenta: % 2813 6583 actuala de : 6000 lei + (6000 lei x 19%) = 7140 4282 = % 7583 4427 7140 lei 6000 lei 1140 lei = 2132 5000 lei 4500 lei 500 lei

Potrivit deciziei de imputaie se nregistreaz paguba la valoarea

10. In luna decembrie 2007, societatea a procedat la revizia utilajelor. In

acest sens a apelat la serviciile unei firme specializate care a emis o factura de 10000 lei + TVA. Cazul I: Prin reparatia efectuata s-au marit performantele utilajelor % 213 4426 = 404 11900 10000 1900

10

Cazul II: Prin reparatie s-a vizat o simpla intretinere a utilajului % 611 4426 =404 11900 10000 1900

11. Societatea detine un teren achizitionat la un cost de achizitie de

200000. La 31.12.2006 exista indicii ca terenul a inregistrat o pierdere de valoare si managementul a estimat valoarea de utilitate a acestuia la 170000 lei si valoarea justa minus costurile necesare vanzarii la 165000. La 31.12.2007 valoarea justa a terenului a fost estimata la 190000. o Achizitie teren 211 = 404 200000 lei depreciere=30000 Valoarea recuperabila 170000 lei Valoarea contabila 200000 lei o Recunoasterea deprecierii 6813 = 2911 30000 lei apreciere =20000

Valoarea justa = 190000 lei Valoarea contabila = 170000 lei o Inregistrare apreciere 2911 = 7813

20000 lei

11

12. La data de 1 iulie 2008 societatea a achizitionat o instalatie de la un furnizor extern la pret de cumparare de 10000 euro, TVA 19%. Taxa vamala si comisionul vamal aferente acestei achizitii, achitate in vama au fost de 10%, respectiv 5%; la data intocmirii declaratie de import un euro = 4 lei. Pentru punerea in functiune a instalatie s-a apelat la o firma specializata, costul acestei operatii a fost de 4500, TVA 19%. Managementul a estimat ca la sfarsitul duratei de utilizare vor fi necesare operatii de demontare si amenajare a spatiului in care acestea au functionat, al caror cost actualizat a fost estimat la 1500 lei. o Achizitia instalatiei 2131 = 404 40000 (10000euro*4lei/euro)

o Inregistrarea taxei si comisionului vamal Taxa vamala = 40000*10% = 4000 Comision vamal = 40000*5% = 2000 2131 = 446 6000 o Plata taxei vamale, a comisionului vamal si a TVA-ului % = 5121 14740 446 6000 4426 8740 o Punerea in functiune % = 404 2131 4426 5355 4500 855

o Costuri de dezafectare si amenajarea spatiului 2131 = 1513 1500 Valoarea de intrare a instalatiei = 40000 + 6000+4500+1500=52000 lei

12

13. La data de 31.12.2007 se reevalueaz cladirea achizitionata mai sus de

ctre un evaluator specializat , valoarea just atribuit acesteia fiind de 400000 lei. Valoarea neamortizat a cldirii la 31.12.2007 = valoarea de intrare amortizare = 360000-12000-12000 = 336000 nregistrarea rezultatelor reevalurii se efectueaz prin metoda anulrii amortizrii, astfel: - anularea amortizrii din valoarea contabil brut a activului: 2812 = 212 = 212 105 24000 lei 64000 lei majorarea valorii cldirii n urma reevalurii:

Etapa 5. Riscurile de audit financiar privind imobilizarile corporale


Riscul de control Riscul de nedetectare Riscul inerent

Rc Rn Ri

Riscul general de audit: Ra = Rc*Rn*Ri 1. Riscul aparitiei de greseli in completarea facturilor fiscale. 2. Riscul de evaziune fiscala ca urmare a nerespectarii legislatiei fiscale FACTORI DE RISC ASOCIATI RISCURILOR IDENTIFICATE 1. In cadrul societatii nu exista un program legislativ care sa fie actualizat cu normele in vigoare 2. Nu exista personal specializat in domeniul fiscal S-au stabilit urmatoarele niveluri ale riscurilor, in urma procedurilor de audit
13

Risc inerent 36% Risc de control 48% Risc de nedetectare 10% Risc audit general = 36%*48%*42% = 7%

Etapa 6. Procedeele si tehnicile de audit financiar contabil Principalele procedee de audit sunt urmatoarele: a) Controlul prealabil sau studiul general prealabil b) Controlul documentar contabil principalele tehnici: Controlul cronologic Controlul invers cronologic Controlul sistematic Controlul reciproc Controlul incrucisat Analiza contabila Calculul sitematic c) Controlul total si controlul prin sondaj d) Controlul faptic se realizeaza prin: Inventariere Observare directa Analiza de laborator e) Confirmarea externa Controlul documentar contabil: Controlul cronologic- documentele contabile s-au supus verificarii in ordinea lor cronologica. Controlul reciproc- s-a verificat corespondenta dintre factura si nota de receptie. Controlul incrucisat- s-a verificat ca facturile emise de societate sa corespunda cu cele receptionate de clienti( s-a solicitat ajutorul clientilor firmei auditate). Controlul matematic- s-a verificat daca sumele inscrise pe documentele contabile sunt justificate. Analiza contabila- s-a verificat corectitudinea conturilor utilizate in inregistrarile contabile.
14

Controlul total/ prin sondaj- s-a recurs la un control prin sondaj a documentelor contabile. Controlul faptic Observarea directa- asigurarea de existenta mijloacelor fixe inscrise in documenetele contabile, prin observarea directa de catre auditor a unora, alese prin sondaj. Inventarierea patrimoniului- s-a recurs la inventarierea patrimoniului pentru a se asigura datele inscrise in documentele contabile. Analiza de laborator- valoarea anumitor imobilizari corporale a fost supusa controlului, pentru a fi confirmata sau infirmata. Confirmarea externa- s-a cerut confirmarea soldurilor conturilor de furnizori, respectiv clienti, clientilor si furnizorilor societatii auditate.

Etapa 7: Probele de audit financiar Proba 1: In urma verificarii inregistrarii 1 s-a constatat ca societatea a inregistrat achizitia unei imobilizari corporale conform facturii in valoare totala cu TVA de 130900 astfel: 213 = 404 130900 Varianta corecta este: % = 404 130900 213 110000 4426 20900 Proba 2: In urma verificarii inregistrarii 1 s-a constatat ca societatea a inregistrat achizitia unei imobilizari corporale conform facturii in valoare totala cu TVA de 130900 astfel: % = 401 130900 213 110000 4426 20900 Varianta corecta este:

15

% = 213 4426

404

130900 110000 20900

Proba 3: In urma verificarii inregistrarii 5 s-a constatat ca societatea a inregistrat vanzarea cladirii in valoare totala cu tva de 535500 lei 461 = 7583 535500 Varianta corecta este: 461 = % 535500 7583 450000 4427 85500 Proba 4: In urma verificarii inregistrarii 5 s-a constatat ca societatea nu a inregistrat dupa vanzarea cladirii si scoaterea din gestiune a acesteia Varianta corecta este: % = 212 400000 2812 5950 6583 394050 Proba 5: In urma verificarii inregistratii 9 s-a constatat ca societatea nu a inregistrat in contabilitate paguba constatata cu ocazia inventarului anual Varianta corecta este: 4282 = % 7140 7583 6000 4427 1140 Proba 6: In urma verificarii inregistrarii 10, unde prin reparatie s-au marit performantele utilajelor, s-a constatat ca s-a folosit un alt cont pentru inregistrarea TVA, altul decat cel folosit atunci cand se primeste o factura si anume 4427 in loc de 4426 Varianta corecta este: % = 404 11900 213 10000 4426 1900

16

Proba 7: In urma verificarii inregistrarii 2 s-a constatat ca societatea nu a inregistrat contabilizarea casarii utilajului la expirarea duratei normale de functionare Varianta corecta este: 2813 = 213 400000 Proba 8: In urma verificarii inregistrarii 7 s-a constatat ca societatea nu a contabilizat diferenta dintre valoarea titlurilor de participare si valoarea amortizata a utilajului Varianta corecta este: 6000 - 5700 = 300 261 = 1068 300 Proba 9: In urma verificarii inregistrarii 11 s-a constatat ca la sfarsitul anului 2006 societatea nu a inregistrat deprecierea terenului Varianta corecta este: 6813 = 2911 30000 Proba 10: In urma verificarii inregistrarii 12 s-a constatat ca nu au fost incluse in valoarea cladirii comisionul vamal si taxa vamala astfel: valoarea de intrare = 40000+4500+1500=46000 Varianta corecta este: Taxa vamala = 40000*10% = 4000 Comision vamal = 40000 * 5% = 2000 Valoarea de intrare = 40000 + 6000 + 4500 + 1500 = 52000 Etapa 8. Opinia auditorului. Pragul de semnificatie Utilizand rationamentul profesional s-a stabilit un prag de semnificatie de 3.500 lei. Probe de audit cu prag de semnificatie important: 1. Potrivit probei de audit numarul 1, datorita inregistrarii gresite a TVA-ului s-a constatat intocmirea si inregistrarea eronata a decontului de TVA.

17

2. Potrivit probei de audit numarul 4, s-a constatat ca societatea

detine inca cladirea ca si mijloc fix cu toate ca aceasta a fost vanduta dar nu s-a efectuat descarcarea de gestiune. 3. Conform probei de audit numarul 3, societatea a inregistrat eronat vanzarea cladirii ceea ce a dus la un venit mai mare deoarece 19% reprezenta TVA ce trebuia trecut in decontul de TVA. Etapa 9. Intocmirea raportului de audit RAPORTUL AUDITORILOR INDEPENDENTI CATRE ACTIONARII SC ALFICOM INVEST S.R.L. Am auditat bilanul societii ALFICOM INVEST SRL la data de 31 decembrie 2007, precum i contul de profit i pierdere, pentru anul ncheiat. Responsabilitatea pentru aceste situaii financiare revine conducerii societii. Responsabilitatea noastr este de a prezenta o opinie asupra acestor situaii financiare n baza auditului efectuat. Auditul nostru a fost desfurat n concordan cu Standardele Internaionale de Audit, precum si cu reglementarile legislative nationale. Aceste Standarde cer planificarea i efectuarea auditului n scopul obinerii unei certificri rezonabile, conform creia situaiile financiare nu conin denaturri semnificative. Un audit include examinarea, pe baza de teste, a probelor de audit ce susin sumele i informaiile prezentate n situaiile financiare. Un audit include, de asemenea, evaluarea principiilor contabile folosite i a estimrilor fcute de ctre conducere, precum i evaluarea prezentrii generale a situaiilor financiare. Considerm c auditul nostru constituie o baz rezonabil pentru exprimarea opiniei noastre. n opinia noastr, situaiile financiare nu prezint cu fidelitate, sub toate aspectele semnificative poziia financiar a societii la 31 decembrie 2007 i rezultatele din exploatare, pentru anul ncheiat, n conformitate cu Standardele Internaionale de Contabilitate si normele nationale. Intrucat opinia noastra este una cu rezerve, propunem urmatoarele: achizitionarea unui program legislativ in domeniul fiscal cresterea nivelului de pregatire al personalului imbunatatirea calitatii functiei de control intern

18

19

S-ar putea să vă placă și