Sunteți pe pagina 1din 91

1

RAPORT DE MEDIU
PENTRUPLANUL URBANISTIC ZONAL PARC ENERGETIC FOTOVOLTAIC, LOCALITATEA HOSMAN, COMUNA NOCRICH, JUDEUL SIBIU, BENEFICIAR S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

Expert evaluator de mediu Ecolog PETRESCU Mihai-Ciprian Expert evaluator de mediu Ecolog MICLUU Camelia

Iulie 2011
PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009 SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

COMISIA DE NREGISTRARE REGISTRUL NAIONAL AL ELABORATORILOR DE STUDII PENTRU PROTECIA MEDIULUI

*** EXTRAS ***


Nume i date de contact ale PERSOANEI JURIDICE/ PERSOANEI FIZICE Localitatea Judeul Data susinerii Tipul de studii Tipul interviului i pentru protectia Certificatului nscrierii n mediului pentru de Registrul National/ care este nregistrare Rennoire certificat nregistrat emis i persoana valabilitatea fizic/persoana acestuia juridic RM , RIM, BM, RA, RS, EA 14.04.2011 RM, RIM, EA Certificat de nregistrare valabil 5 ani

Nr. Crt.

381. PETRESCU MIHAI-CIPRIAN Str. Oasa nr. 6, sc. C, et. 3, ap. 9 Tel 0742 843 351 Fax Email petrescu.pfa@gmail.com 149. MICLUU CAMELIA B-dul Mihai Viteazul nr. 7, Scara B, et. 5, Ap. 60 Tel 0769 628880; 0766 630062 Fax 0269 211907 Email: eco_camelia@yahoo.com

Sibiu

Sibiu

Sibiu

Sibiu

29.03.2010

RM, RIM, BM, EA Certificat de nregistrare valabil 5 ani

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

CUPRINS
Lista prescurtarilor............................................................................................................................ Glosar de termeni si expresii............................................................................................................. 1. Cerinte legale privind elaborarea RM si a PUZ......................................................................... 2. Prezentarea PUZ............................................................................................................................ 2.1. Continutul si obiectivele principale al PUZ............................................................... 2.2. Date tehnice privind producerea energiei electrice cu panouri fotovoltaice.............. 2.2.1. Descrierea sistemului fotovoltaic......................................................... 2.2.2. Alegerea amplasamentului................................................................... 2.2.3. Derularea PUZ si a proiectului aferent................................................ 2.2.4. Asigurarea cu utilitati a proiectului..................................................... 2.3. Relatia cu alte programe si planuri relevante............................................................. 3. Aspecte relevante ale starii actuale a mediului........................................................................... 3.1. Starea actuala a mediului............................................................................................ 3.1.1. Factorul de mediu Apa..................................................................... 3.1.2. Factorul de mediu Aer...................................................................... 3.1.3. Factorul de mediu Sol...................................................................... 3.1.4 Factorul de mediu Biodiversitate...................................................... 3.1.5 Conservarea resurselor naturale............................................................ 3.1.6. Sanatatea umana.................................................................................. 3.1.7. Gestionarea deseurilor......................................................................... 3.1.8. Riscuri naturale.................................................................................... 3.1.9. Patrimoniul cultural............................................................................. 3.2. Evolutia factorilor de mediu in situatia neimplementarii masurilor din PUZ............ 4. Caracteristicile de mediu ale zonei posibil de a fi afectate semnificativ................................... 5. Probleme de mediu existente, relevante pentru PUZ................................................................. 6. Obiectivele de protectia mediului stabilite la nivel national, comunitar sau international relevante pentru PUZ.............................................................................................................. 7. Potentialele efecte semnificative asupra mediului...................................................................... 7.1. Evaluarea efectelor implementarii obiectivelor PUZ asupra obiectivelor de mediu.. 7.3. Gradul de afectare a biodiversitatii si a ecosistemelor, arii si situri protejate...... 7.2. Evaluarea efectului cumulativ al implementarii PUZ asupra obiectivelor de mediu. 8. Posibilele efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sanatatii in context transfrontalier......................................................................................................................... 9. Masurile propuse pentru a preveni, reduce si compensa cat de complet posibil orice efect advers asupra mediului al implementarii PUZ........................................................................ 10. Criteriile care au condus la selectarea variantei alese............................................................. 11. Masurile avute in vedere pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementarii planului..................................................................................................................................... Rezumat fara caracter tehnic.................................................................................................. 4 5 6 9 9 18 20 22 23 25 27 36 36 36 39 40 41 46 47 47 48 50 51 56 57 59 62 64 68 71 73 74 79 82 85

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

Lista prescurtarilor
ANPM Agentia nationala pentru protectia mediului APM Agentia pentru protectia mediului ARPM Agentia regionala pentru protectia mediului CF Carte Funciara CJ Consiliul judetean CMA Concentratie maxima admisa CSC Comitetul special constituit pentru efectuarea etapei de incadrare DA Directia apelor DSP Directia de Sanatate Publica EIM Evaluarea impactului asupra mediului EM Evaluare de mediu GA Gospodarirea apelor GL Grup de lucru HG Hotarare de guvern ISU Inspectoratul pentru situatii de urgenta L Lege MMDD Ministerul Mediului si dezvoltarii Durabile ONG Organizatie nongurvernamentala Ord Ordin OUG Ordonanta de urgenta PLAM Plan local de actiune pentru mediu POS Plan operational sectorial P/P planuri si/sau programe PUG Plan urbanistic general PUD Plan urbanistic de detaliu RLU Regulament local de urbanism RM Raport de mediu SEA Evaluarea de mediu pentru planuri si programe (evaluare strategica de mediu) SGA Sistemul de gospodarirea apelor UE Uniunea Europeana

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

Glosar de termeni si expresii


Aviz de mediu pentru planuri si programe act tehnico-juridic scris, emis de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului, care confirma integrarea aspectelor privind protectia mediului in planul sau in programul supus adoptarii. Arii protejate zone in care s-a pus la punct o serie de instrumente de gestionare care sa raspunda cerintelor de supraveghere, protectie si asigurare a valorii ecologice a spatiului natural. Evaluare de mediu elaborarea raportului de mediu, consultarea publicului si a autoritatilor publice interesate de efectele implementarii planurilor si programelor, luarea in considerare a raportului de mediu si a rezultatelor acestor consultari in procesul decizional si asigurarea informarii asupra deciziei luate; Planuri si programe planurile si programele, inclusiv cele cofinantate de Comunitatea Europeana, ca si orice modificari ale acestora, care: se elaboreaza si/sau se adopta de catre o autoritate la nivel national, regional sau local ori care sunt pregatite de o autoritate pentru adoptarea, printr-o procedura legislativa, de catre Parlament sau Guvern; si sunt cerute prin prevederi legislative, de reglementare sau administrative. Public una sau mai multe persoane fizice ori juridice si, in concordanta cu legislatia sau cu practica nationala, asociatiile, organizatiile ori grupurile acestora. Raport de mediu parte a documentatiei planurilor sau programelor care identifica, descrie si evalueaza efectele posibile semnificative asupra mediului ale aplicarii acestora si alternativele lor rationale, luand in considerare obiectivele si aria geografica aferenta. Rezervatii naturale Zone in care se asigura conditii naturale necesare protejarii speciilor semnificative la nivel national, comunitatilor biotice sau caracteristicilor fizice de mediu. Poluarea atmosferica Consta in modificarea compozitiei chimice a aerului datorata, in principal, proceselor industriale, producerii energiei electrice si termice si circulatiei autovehiculelor. Una din caracteristicile poluarii aerului in mediul urban consta in faptul ca poate varia considerabil nu numai de la o localitate la alta dar si in interiorul aceleiasi zone urbane. Substante poluante reprezinta acele substante rezultate in urma desfasurarii activitatii economice sau de trafic rutier, emise in atmosfera, care, datorita caracterului lor nociv, pot inrautatii calitatea aerului. Titularul planului sau programului orice autoritate publica, precum si orice persoana fizica sau juridica care promoveaza un plan sau un program. Zona protejata Unitate teritoriala naturala sau construita, delimitata geografic si/sau topografic, care cuprind valori de patrimoniu natural si/sau construit.
PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009 SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

1. CERINTE LEGALE PRIVIND ELABORAREA RM SI A PUZ


In context European, cele mai importante doua instrumente juridice referitoare la SEA sunt: Directiva CE 2002/42/CE referitoare la evaluarea efectelor asupra mediului ale anumitor P/P; Protocolul privind SEA la Conventia privind impactul asupra mediului in context transfrontiera (Conventia de la Espoo).

Directiva SEA 2001/42/CE, art. 1) are obiectivul declarat de a contribui la integrarea considerentelor de mediu in elaborarea si adoptarea planurilor si programelor, in vederea promovarii dezvoltarii durabile. Scopul Directivei SEA este acela de a asigura ca efectele asupra mediului ale anumitor P/P sunt identificate in timpul elaborarii si inainte de momentul adoptarii acestora. Directiva SEA a fost adoptata in 2001 si a trebuit sa fie transpusa de statele membre in legislatia nationala, astfel s-a publicat HG 1076/2004 care stabileste procedura de evaluare de mediu pentru anumite planuri si programe (P/P). In concordanta cu prevederile Directivei SEA, HG 1076/2004 prevede ca SEA este obligatorie pentru anumite P/P si ca pentru alte P/P trebuie determinata necesitatea de a se supune SEA. Prin Ord. 995/2006 s-a adoptat lista P/P care intra sub incidenta HG 1076/2004, respectiv a planurilor pentru care trebuie realizata o evaluare de mediu, in aceasta lista fiind inculse si planurile urbanistice generale. Directiva Habitate si Directiva Pasari au fost si ele transpuse in legislatia nationala care prevede ca orice P/P care poate afecta in mod semnificativ o Arie de protectie speciala sau Arie speciala de conservare, trebuie supus unei evaluari a mediului care sa tina seama de obiectivele de conservare din aria respectiva. Etapele procedurii SEA sunt: Incadrarea, Definirea domeniului, Evaluarea P/P, Intocmirea RM privind efectele semnificative probabile ale propunerii de dezvoltare,

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

Desfasurarea consultarilor cu privire la propunerea de dezvoltare si Raportului de Mediu aferent (in aceasta etapa se consulta autoritatile de resort si publicul), Luarea in calcul a RM si a rezultatelor consultarii in procesul de luare a deciziei, Oferirea de informatii publice inainte si dupa adoptarea propunerii de dezvoltare si prezentarea modului in care s-a tinut seama de rezultatele EM, Monitorizarea efectelor implementarii deciziei.

Pentru ca Directiva SEA (2001/42/EC), transpusa in legislatia nationala prin HG 1076/2004, se coreleaza cu alte Directive care privesc protectia mediului, prezenta evaluare de mediu s-a raportat constant la aceste acte comunitare: Directiva Cadru Apa 2000//60/EC (WDF), care introduce notiunile de Program de Masuri (sau de Amenajare) si Plan de Management Bazinal, pentru a coordona masurile privind calitatea apei in fiecare bazin; Directiva privind nitratii 91/676/EC, care prevede Programe de Actiune pentru zonele amenintate de poluarea cu nitrati cauzata de agricultura; programele sunt directionate catre introducerea anumitor practici agricole; Directiva Cadru Deseuri 75/442/EC, care prevede Planuri de Management ale Deseurilor; Directiva Cadru Aer 96/62/EC, care stipuleaza ca in zonele si aglomerari in care nivelul unuia sau mai multor poluanti depaseste anumite valori-limita, se impune implementarea unui Plan sau Program pentru atingerea valorilor-limita intr-un interval de timp specificat; Directiva Habitate 92/43/EC, care are ca scop stabilirea unei retele ecologice europene coerente, de zone speciale de conservare; scopul este de a recunoaste ca situl respectiv gazduieste valori naturale care merita sa fie protejate.

Raportul de mediu s-a realizat in baza cerintelor Directivei SEA (Directiva Consiliului European nr. 2001/42/CE) privind efectele anumitor planuri si programe asupra mediului transpusa in legislatia romaneasca de Hotararea de Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe. Continutul Raportului de Mediu respecta prevederile HG 1076/2004, anexa nr. 2 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe. Metodologia utilizata in evaluarea strategiei de mediu include si recomandarea din Manualul privind aplicarea procesului de realizare a Evaluarii de Mediu pentru Planuri si Programe elaborat de Ministerul Mediului si Gospodariei Apelor si Agentia Nationala de Protectie a Mediului, aprobat prin Ordinul 117/2006 si Ghidul privind

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

evaluarea de mediu pentru planuri si programe de amenajare a teritoriului si urbanism (MMDD, 2007). Raportul de Mediu a urmarit prezentarea aspectelor generale ale PUZ, teritoriul acoperit, precum si activitatile preconizate sa decurga din implementarea PUZ, ca: stabilirea noilor folosinte ale terenului pentru dezvoltare si a regulilor privind dimensiunea dezvoltarii si conformarea cu legislatia in vigoare; amenajarea si utilizarea terenului; dezvoltarea infrastructurii rutiere si de utilitati; modificari ale activitatilor economice care pot interveni intr-o sfera mai larga etc. In RM s-a facut prezentarea metodelor si tehnicilor utilizate in evaluarea de mediu, corelarea obiectivelor PUG cu P/P relevante pentru acesta, s-au determinat aspectele de mediu care trebuie evaluate din perspectiva elementelor cheie ale PUZ si s-a facut identificarea obiectivelor de mediu relevante. A interesat cu predilectie analiza efectelor semnificative ale planului in zona, datorita schimbarii folosintei actuale a terenului, efecte asupra potentialelor planuri si proiecte care ar putea sa se dezvolte in zona, asupra componentelor mediului si in special asupra zonelor protejate din arealul analizat. S-au urmarit problemele semnificative de mediu, inclusiv starea actuala a mediului si evolutia acestuia in absenta, precum si in cazul implementarii PUZ. S-au stabilit masurile de reducere si/sau intarire a efectelor implementarii PUZ asupra componentelor mediului si s-au facut recomandari in acest sens, precum si s-a propus un program de monitorizare. Prin Raportul de Mediu s-au sintetizat toate rezultatele si concluziile evaluarii, si s-au avut in vedere si consultarile publicului si a autoritatilor de reglementare interesate.

Planul urbanistic zonal PARC ENERGETIC FOTOVOLTAIC a fost elaborat de Birou Individual de Arhitectura - Arh Stanciu Georgeta, Str. Anton Pann, nr. 8A,Sibiu, in baza Conform Legii 453/2001, (art. 20, aliniat 2), ulterior aprobarii PUG, pot fi introduse in intravilanul localitatiilor si unele terenuri din extravilan numai in conditii temeinic fundamentate pe baza de planuri urbanistice zonale,PUZ,aprobate potrivit legii. In baza acestui PUZ se va urmari parcurgerea procedurii legale de introducere in intravilan, schimbarea destinatiei de folosinta a terenurilor prin scoatere din circuitul agricol, intocmirea documentatiilor pe specialitati pentru executarea utilitatilor, drumurilor, faza DTAC, PT etc. Prin definitie PUZ-ul stabileste reglementari specifice pentru o zona dintr-o localitate urbana sau rurala, compusa din mai multe parcele, acoperind toate functiunile: locuire, servicii, productie, circulatie, spatii verzi, institutii publice etc. Conform art. 44 ,art.47 ,art 48 din Legea 350/2001 (r) Planul urbanistic zonal are caracter de reglementare
PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009 SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

specifica detaliata si asigura corelarea dezvoltarii urbanistice complexe cu prevederile Planului urbanistic general a unei zone delimitate din teritoriul localitatii. PUZ s-a elaborat pe baza reglementarilor tehnice din Metodologia de elaborare si continutul cadru al Planului Urbanistic Zonal respectiv Planului Urbanistic de Detaliu, aprobat prin Ord. nr. 176/N/16.08.2000.

2. PREZENTAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL


Prin initiativa titularului se doreste promovarea unei documentatii de urbanism, faza PUZ, pentru un teren aflat in proprietatea acestuia : S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L. Terenul studiat prin PUZ, se afla situat in extravilanul localitatii Hosman. Scopul declarat al PUZ este de schimbare a destinatiei terenului din arabil in teren pentru constructii si constituirii unui trup intravilan pentru construirea unui parc energetic fotovoltaic. In acest scop Consiliul Local Nocrich a emis Certificatul de Urbanism nr. 13/27.10.2010, prin care se solicita intocmirea unui PUZ. Consiliul Local,in procesul de intocmire a programului de dezvoltare urbanistica a localitatilor comunei,a hotarat emiterea Avizului de oportunitate in baza caruia s-a emis si Certificatul de Urbanism mai sus mentionat. Initiativa realizarii unui parc fotovoltaic face parte dintr-o strategie mai larga, de a transforma noile cunostinte in inovare tehnologica in scopul producerii de energie electrica din surse neconventionale. In urma implementarii acestor tehnologii se asigura surse ieftine de energie alternativa aducand in acest sens un plus pentru protectia mediului, din perspectiva accesarii unei surse de energie neconventionala, cat si din perspectiva echiparii edilitare a zonei.

2.1. Continutul si obiectivele principale al PUZ


Date generale privind PUZ-ul Denumirea planului: PARC ENERGETIC FOTOVOLTAIC Adresa de implementare a PUZ: Hosman, extravilan DJ106 la km 22+800 (Lunca Plopului) Titularul planului: S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.
SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

10

Adresa sediului socal al titularului: loc. Selimbar, str. Mihai Viteazu, nr. 11, jud. Sibiu Persoana de contact: Tufis Georgiana Tel: 0740 030399 Suprafata studiata prin PUZ: 117.000 mp Suprafata ferenta PUZ aflata in proprietatea titularului: 97.000 mp Data realizarii planului: februarie 2011

Planul urbanistic zonal cuprinde 3 (trei) volume: Volumul 1 Memoriu general Volumul 2 Regulament local de urbanism Volumul 3 Parte desenata

Memoriul general este structurat pe urmatoarele capitole: 1. Introducere (date de recunoastere a investitiei; obiectul PUZ; surse de documentare); 2. Stadiul actual al dezvoltarii (evolutia zonei; incadrarea in localitate; elemente ale cadrului natural; circulatia existenta si modernizarea ei; ocuparea terenurilor; echiparea edilitara; probleme de mediu si protectia mediului, optiuni ale populatiei); 3. Propuneri de organizare urbanistica (concluzii ale studiilor de fundamentare; propuneri ale PUG aprobat; valorificarea cadrului natural; zonificarea functionala reglementari; bilant teritorial; indici urbanisici; dezvoltarea echiparii edilitare; obiective de utilitate publica); 4. Concluzii masuri in continuare. Pe terenul studiat in acest PUZ, beneficiarul intentioneaza sa construiasca un parc fotovoltaic,aflat in imediata apropiere a orasului Sibiu. (cca 23,0 km), dupa ce se parcurg toate etapele necesare. Zona are potential de dezvoltare datorita : amplasarii terenului fata de drumul judetean DJ106 (Sibiu-Agnita) ; gradului de insorire a terenului.

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

11

Principalele obiective ale PUZ: Obiectiv strategic: Schimbarea destinatiei de folosinta a terenurilor prin scoatere din circuitul agricol, pentru constituirea unui trup intravilan, in scopul construirii unui parc energetic fotovoltaic de cu o capacitate de 3 MW. Obiective specifice: O1: schimbarea folosintei terenului din teren agricol, in teren pentru constructii O2 : introducerea terenului in intravilan, ca trup izolat O3: asigurarea unui acces racordat la DJ106, petru parcul fotovoltaic O4: amplasarea repetitiva de panouri fotovoltatice in scopul producerii de energie verde Stadiul actual al dezvoltarii: Evolutia zonei: Intravilanul localitatilor comunei Nocrich, in speta loc. Hosman, a fost stabilit prin planul urbanistic general PUG aprobat prin HCL. Consiliul Local,in procesul de intocmire a programului de dezvoltare urbanistica a localitatilor comunei, a hotarat emiterea avizului de oportunitate in baza caruia s-a emis si Certificatul de Urbanism. In baza PUZ se urmareste parcurgerea procedurii legale de introducere in intravilan, schimbarea destinatiei de folosinta a terenurilor prin scoatere din circuitul agricol, intocmirea documentatiilor pe specialitati pentru executarea utilitatilor, drumurilor, faza DTAC, PT etc. Pe terenul studiat in acest PUZ, beneficiarul intentioneaza sa construiasca un parc fotovoltaic,aflat in imediata apropiere a orasului Sibiu (cca 23,0 km), dupa ce se parcurg toate etapele necesare. Zona are potential de dezvoltare datorita : amplasarii terenului fata de drumul judetean DJ106; existentei liniei de joasa tensiune 20kVA, pe traseul DJ1006 gradului de insorire a terenului.
SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

12

Incadrarea in localitate Zona, situata in partea V-NV a teritoriului localitatii Hosman, este adiacenta drumului judetean DJ106 (Sibiu Agnita), pe partea dreapta (la 22+800 m de mun. Sibiu). Elemente ale cadrului natural Relieful apartine unitatii geomorfologice majore s Depresiunii Sibiului delimitata la est de Muntii Fagaras. Zona este caracterizata morfologic de dealuri cu altitudini cuprinse intre 400 si 700 m. Din punct de vedere geologic, zona apartine partii central sudice a unitatii structurale majore Depresiunea Transilvaniei. Din punct de vedere hidrologic, terenul apartine bazinului Hartibaciului. Apa freatica se gaseste in general la adancimi de 4-6 m fata de CTN. Nu s-au intalnit infiltratii de apa pana la 4,00 m. Circulatia existenta si modernizare Terenul studiat este adiacent cu latura lunga a drumului judetean DJ106 (SibiuAgnita). Accesul la teren se realizeaza direct din drumul judetean. Pentru a nu se creea probleme in rezolvarea circulatiei, se propun urmatoarele: prevederea unui singur acces in zona din drumul judetean DJ106, km 22+800 m, acces ce se va realiza conform cu o documentatie de specialitate avizata de Serviciul de Drumuri din cadrul Consililui Judetean Sibiu. existent si pentru inlaturarea

In spiritul valorificarii potentialului disfunctionalitatiilor se propun urmatoarele:

realizarea acceselor carosabile in cadrul zonei, si anume: asigurarea unui acces racordat la DJ106 si o retea de drumuri in interiorul parcului fotovoltaic. Pentru a lasa un grad cat mai mare de eficientizare a investitiei nu sunt propuse cai interioare de acces (in afara celor perimetrale), datorita urmatoarelor criterii :

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

13

faza urmatoare PUZ va fi un concurs de solutie organizat de beneficiar pentru o cat mai eficienta exploatare a suprafetei date; functie de solutia aleasa panourile vor avea anumite gabarite; functie de gabaritele panourilor va aparea trama cailor de acces; spatiile verzi vor fi distribuite cu conditia sa reprezinte cca 20% din suprafata ; rezolvarea corecta a racordarii la DJ106 in baza unei documentatii de specialitate avizate conform legislatiei; dimensionarea corecta a gabaritelor cailor de acces

Pentru toate categoriile de constructii si amenajari se vor asigura accese pentru interventii in caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu. Accesele si pasajele carosabile nu trebuie obstructionate prin mobilier urban si trebuie sa fie libere in permanenta. Ocuparea terenurilor In zona studiata nu exista terenuri ocupate cu fond costruit, deci gradul de ocupare a terenurilor este de 0,00%. Terenul este proprietate privata, conform actelor de proprietate anexate. Asigurarea cu servicii de interes general a zonei se va rezolva prin cooperare cu localitatile limitrofe, respectiv cu municipiul Sibiu si localitatea resedinta de comuna, Nocrich. Echipare edilitara Zona nu dispune de retele edilitare proprii. Exista retele electrice -LEA 20kv, proprietatea S.C. Electrica S.A. in lungul drumului judetean si pe conturul estic si sudic al amplasamentului. Probleme de mediu si protectia mediului Nu exista riscuri naturale in zona studiata inventariate si catalogate ca atare de catre Consiliul Judetean Sibiu. Elaborarea acestui PUZ este determinata de intentia de inscriere in tendinta de implementare a tehnologiilor pentru producerea energiilor nepoluante. Parcul fotovoltaic are la baza o matrice repetitiva de panouri cu cristale de siliciu care prin efectul lor fotovoltaic genereaza curent electric. Acestea se vor pozitiona in incinta, in urma unui concurs de solutie, pentru a se obtine un grad cat mai mare de eficientizare a investitiei.

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

14

Se va urmari diminuarea pana la eliminare a surselor de poluare a solului si aerului, specifice perioadei de executie, in care accidental,sunt posibile scurgeri de carburant de la utilaje (sau pe parcursul exploatarii de la masinile de interventie) si limitarea extinderii prafului prin montarea panourilor perimetrale santierului. Aceasta poluare este nesemnificativa si poate fi inlaturata fara urmari. Canalizarea pluviala va avea in vedere dirijarea apelor meteorice in emisari naturali adiacenti zonei (paraul ce bordeaza partea sud-vestica a terenului). Dupa terminarea lucrarilor de infrastructura si de montarea a panourilor fotovoltaice se va realiza o sistematizare verticala a zonei, se vor recupera terenurile degradate prin inlaturarea resturilor materialelor de constructii, refacerea stratului vegetal, se va amenaja zona verde prin inierbare. Suprafata destinata parcului fotovoltaic va fi o zona verde pe care panourile vor fi amplasate pe suporti care vor permite cresterea vegetatiei Se vor betona aleile carosabile pentru evitarea poluarii solului. Optiuni ale populatiei Proiectul de fata a fost initiat de investitori particulari si sustinut de Primaria Nocrich. Scopul realizarii acestui proiect corespunde si nevoilor actuale de adoptare si aliniere la aquis-ul comunitar privind politicile si obiectivele energetice ale UE. Propuneri de dezvoltare urbanistica Prevederi ale PUG aprobat Prin PUG aprobat, aflat in perioada de valabilitate prelungita in lucru fiind un nou PUG, zona care face obiectul prezentului plan de reglementare este in extravilanul localitatii Hosman. Valorificarea cadrului natural Terenul prezinta o usoara panta spre sud-est, asadar proiectarea retelei stradale interioare va tine cont de aceasta, astfel ca miscarile de terasament sa fie cat mai reduse, iar aleile carosabile rezultate sa aiba pante sub 5%. Amplasarea panourilor fotovoltaice nu prezinta dificultati in relationarea cu panta terenului si cu racordarea la aleile carosabile propuse. Profilul orizontal al terenului favorizeaza implementarea unor functiuni cum ar fi a celor cerute prin tema, acestea avand posibilitatea unei functionari optime in absenta
PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009 SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

15

elementelor naturale care ar putea umbri panourile producatoare de energie. In aceste conditii propunerile de urbanism pot asigura organizarea eficienta a teritoriului cu prevederea unui procent de minim 20% spatii verzi. Conditii de fundare : din studiul geotehnic rezulta conditii normale de fundare. Zonificarea functionala-reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici Planul Urbanistic Zonal s-a elaborat avand in vedere urmatorii parametrii : zonificarea functionala a parcelei avand ca scop cresterea eficientei prin folosirea intensiva a terenului; vecinatatea cu o artera importanta de circulatie existenta DJ 106 Sibiu-Agnita si cu linia electrica de joasa tensiune.

Principala functiune propusa pentru zona studiata este: amplasarea repetitiva de panouri fotovoltaice amplasate pe stalpi si alei de acces pentru intretinere parc fotovoltatic cu o capacitate de 3 MW. Parcul fotovoltaic, menit sa produca energie electrica destinata retelei nationale, va gazdui o retea de panouri fotovoltaice, statii de transformare a energiei necesare colectarii si transmiterii acesteia, cat si cai de acces necesare deservirii parcului. Functiuni admise: - echipamente necesare bunei functionari a parcului. Zona studiata face parte din unitatea teritoriala Epv-(conform PUG prezent), care permite enuntarea reglementarilor precum si a conditiilor de conformare si construire prevazute de regulament. UTR -Epv- are ca limite la NV, DJ106, in V-SV un parau, iar la SE linia ferata cu ecartament ingust Sibiu-Agnita (monument istoric). In spiritul valorificarii potentialului existent si pentru inlaturarea disfunctionalitatiilor se propune, dupa cum s-a mai mentionat, realizarea acceselor carosabile in cadrul zonei conforme cu propunerile, si anume : asigurarea unui acces racordat la DJ106 la km 22+800 m si o retea de drumuri in interiorul parcului fotovoltaic drumuri pietruite. Pentru a lasa un grad cat mai mare de eficientizare a investitiei nu sunt propuse cai interioare de acces in afara celor perimetrale, datorita urmatoarelor criterii: cat mai eficienta exploatare a suprafetei date ; functie de solutia aleasa panourile vor avea anumite gabarite ; functie de gabaritele panourilor va aparea trama cailor de acces ;
SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

16

spatiile verzi vor fi distribuite cu conditia sa reprezinte cca 20% din suprafata ; rezolvarea corecta a racordarii la DJ106 in baza unei documentatii de specialitate avizata conform legislatiei ; dimensionarea corecta a gabaritelor cailor de acces cu respectarea conditiilor de amplasare si conformare a constructiilor impuse prin regulamentul de urbanism aferent PUZ si in conformitate cu dispozitii, legi si ordine ale Ministerului Protectiei Mediului, Sanatatii si alte Hotarari Guvernamentale. Etapizarea problemelor: a. avizare PUZ b. realizarea investitiei

Bilantul teritorial este intocmit pe total pentru situatia existenta si pentru cea propusa si din care rezulta mutatiile ce intervin in ocuparea propusa a terenurilor : BILANT TERITORIAL Suprafata totala studiata, din care : - teren arabil extravilan - drum judetean Suprafata aferenta PUZ, din care: - suprafata ocupata de panouri PV - drumuri de distributie in zona - zone verzi EXISTENT mp 117.000 117.000 2.950 PROPUS mp 117.000 17.050 2.950 97.000 76.100* 1.570 19.333

Nota : *aceasta suprafata este proiectia ortogonala a panourilor pe sol. De fapt suprafata efectiva ocupata de panourile fotovoltaice este de cca. 15.200 mp (20%). Principalii indici urbanistici ai PUZ : Procentul de ocupare a terenului (POT), in UTR -Epv-, zona exclusiv destinata parcului fotovoltaic, grad de ocupare 85% . Coeficientul de utilizare a terenului se preconizeaza a fi maxim 0,8.

Dezvoltarea echiparii edilitare Reteaua de energie electrica :

Se utilizeaza instalatiile proprii electrice de transformare, care vor asigura ulterior legarea la reteaua electrica existenta la marginea DJ106 (Sibiu-Agnita), retea de josa tensiune.
PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009 SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

17

Alimentarea cu apa :

Parcul fotovoltaic nu are consum de apa si implicit nici debite de apa uzata menajera. Apele pluviale vor ramane ca si pana acum in teren, fiind preluat surplusul de paraul limitrof amplasamentului. Obiective de utilitate publica : nu se prevad alte obiective de utilitate publica. Proiecte prioritare de investitii: realizarea racordului la DJ 106 in baza unui proiect de specialitate si a avizelor specifice.

RLU aferent PUZ:


In parcul fotovoltaic zona de implantare a panourilor coincide cu limitele spre N,V,E ale parcelei destinate acestei investitii.Pe latura sudica din cauza existentei liniei de cale ferata cu ecartament ingust, se propune retragerea panourilor la cca. 10 m fata de limita proprietatii. Pentru a lasa un grad cat mai mare ideii de eficientizare a investitiei nu sunt propuse cai interioare de acces datorita urmatoarelor criterii : in urma elaborarii PUZ se va lansa un concurs de solutii pentru o cat mai eficienta exploatare a suprafetei date. functie de solutia aleasa panourile fotovoltaice vor avea anumite gabarite functie de gabaritele panourilor va aparea trama cailor de acces de asemenea spatiile verzi configurate in cadrul suprafetelor ocupate de panouri vor putea fi redistribuite in functie de solutia aleasa cu conditia de a intruni aceeasi suprafata. Parcul fotovoltaic este caracterizat de urmatorii indici urbanistici : POT max=85 % CUT max=1,00 Accesele, pozitia si numarul acestora, inclusiv insertia in Drumul Judetean se vor reglementa in urma aceluiasi concurs de solutii.

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

18

Reguli privind spatiile verzi si imprejmuirile: Autorizatia de construire va contine obligatia mentinerii spatiilor verzi in suprafata de 15% din total suprafata. Imprejmuirile in aliniament intereseaza atat domeniul public cat si cel privat, prevederile privind amplasarea si conformarea lor putand fi stabilite regulamente ale Administratiei Publice Locale. Dincolo de caracterul lor strict utilitar ele sunt de interes public datorita calitatii participante la crearea peisajului urban. Imprejmuirile amplasate pe laturile laterale si posterioara ale parcelei sunt realizate din ratiuni de delimitare si de protectie a proprietatii private pentru evitarea intruziunilor precum si relatiile de vecinatate sunt reglementate de prevederile Codului Civil. Se vor amenaja spatii inierbate precum si plantatii de aliniament conform plansei de reglementari urbanistice. Imprejmuirile vor avea un caracter arhitectural si trebuie sa participe la ameliorarea aspectului exterior atat prin alegerea materialului de constructie cat si a esentelor vegetale cat si calitatea executiei. Imprejmuirile realizate spre aliniament vor fi de preferinta transparente. Imprejmuirile realizate pe limitele laterale si pposterioara vor fi de preferinta opace. Inaltimea maxima considerata necesara pentru protectia proprietatii este de 2,00 m cu posibilitatea lizarii unui soclu plin de maxim 40 cm. Vor putea fi dublate de un gard viu.

2.2. Date tehnice privind producerea energiei electrice cu panouri fotovoltaice


La atingerea suprafetei pamantului radiatia solara are o putere de 1000 W/mp. Cantitatea de energie radianta transmisa de soare variaza in spatiu si timp (odata cu schimbarea anotimpurilor). Cantitatea de energie captata la orice locatie data depinde de unghiul de elevatie () si de unghiul de azimut () din acel loc si din acel moment.

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

19

Intensitatea radiatiei solare este cantitatea de radiatie solara, ce cade pe o anumita suprafata terestra in decursul unei perioade de timp si se determina cu ajutorul pirheliometrelor si a radiometrelor. Spectrul si intensitatea radiatiei solare difuze depind de natura particulelor intalnite. Cand atmosfera este curata sunt imprastiate indeosebi radiatiile cu lungimi de unda mici, ceea ce explica albastrul cerului. Intensitatea radiatiei solare directe depinde de starea atmosferei si de pozitia pe glob, avand variatii zilnice si anuale in functie de miscarea globului terestru, aceasta fiind cauza modificrilor de temperatura de la zi la noapte si de la un anotimp la altul. Energia solara este inepuizabila si este ecologica. Captarea energiei solare nu este poluanta si nu are efecte nocive asupra atmosferei, dovedindu-se a fi o solutie foarte buna la problema energetica globala. UE s-a angajat sa lupte impotriva schimbarilor climatice, ratificand in acest sens Protocolul de la Kyoto i angajandu-se sa reduca emisiile anuale de gaze cu efect de sera. In contextul actual, caracterizat de cresterea alarmanta a poluarii cauzate de producerea energiei din arderea combustibililor fosili, devine din ce in ce mai importanta reducerea dependentei de acesti combustibili. Utilizarea resurselor regenerabile se adreseaz nu numai producerii de energie, dar prin modul particular de generare reformuleaza i modelul de dezvoltare, prin descentralizarea resurselor. Avantajele sistemelor bazate pe energie regenerabila solara sunt urmatoarele: Surs de energie gratuita, inepuizabil i infinit regenerabila - reduce riscurile asociate preurilor volatile ale combustibililor fosili; Energie curata care ajut la reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser; Nu exist poluare n timpul funcionrii. Nu sunt emisii de gaze, deeuri, risc de accidente fizice; Modularitate - dimensiunea instalaiei poate fi ajustat cu uurin n conformitate cu nevoile i resursele disponibile. Echipamentul de producie poate fi instalat n apropierea locului de consum, evitndu-se astfel pierderile de electricitate datorate distribuiei i transportului; Durabilitate grad de degradare scazut in timp, durata medie de utilizare de 25 30 ani; Intretinere facila Activitaile, costurile de ntreinere i reparaii sunt minime deoarece nu exist pri n micare.

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

20

2.2.1. Descrierea sistemului fotovoltaic Celulele solare convertesc lumina soarelui direct n energie electric. Celulele sunt fabricate din materiale semiconductoare similare cu cele utilizate n computer la cipuri. Cnd lumina este absorbit de aceste materiale, energia solara este transformata intr-un flux de electroni care produce electricitate. Acest proces de conversie a luminii in energie electric se numete efect fotovoltaic. De aceea celulele fotovoltaice nu trebuiesc confundate cu alte sisteme solare. Ele sunt marcate cu simbolul PV.

Panourile solare fotovoltaice sunt, de obicei, combinarea n module care detin aproximativ 40 de celule. Un numr mai mare din aceste module pot forma uniti de civa metri. Componentele panoului solar: Un geam (de cele mai multe ori geam securizat monostrat) de protectie pe fata expus la soare; Un strat transparent din material plastic (etilen vinil acetat, EVA sau cauciuc siliconic) n care se fixeaz celulele solare; Celule solare monocristaline sau policristaline conectate ntre ele prin benzi de cositor, Caserarea fetei posterioare a panoului cu o folie stratificat din material plastic rezistent la intemperii fluorura de poliviniliden (Tedlar) si Polyester, Priz de conectare prevzut cu diod de protectie respectiv diod de scurtcircuitare si racord, Ram din profil de aluminiu pentru protejarea geamului la transport, manipulare si montare, pentru fixare si rigidizarea legturii.

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

21

Sistemul fotovoltaic este compus din: 1. Panouri fotovoltaice, Un modul fotovoltaic este format dintr-un sistem de celule solare conectate ntre ele astfel nct s furnizeze o putere electric (pe modul) n medie cuprins ntre 50 i 300W. Pentru a crete puterea electric trebuie conectate mai multe module: mai multe module n serie formeaz o band iar mai multe benzi formeaz un cmp fotovoltaic. Mai multe panouri interconectate pot furniza suficient energie pentru uz casnic. Pentru utilajele electrice de mare putere sau pentru aplicaii industriale sau de utilitate public sunt necesare sute de panouri ce vor fi interconectate pentru a forma un singur, mare sistem PV. 2. Structuri de sustinere Panourile solare sunt plate i pot fi montate la un unghi de expunere sud - fix care s le permit s capteze lumina soarelui n decursul unei zile. 3. Invertor, ce tranforma curentul continuu DC in curent alternativ AC Invertoarele sunt componente electronice ale sistemului fotovoltaic care transforma curentul continuu obtinut cu ajutorul modulelor fotovoltaice in curent alternativ, curent care este folosit de majoritatea componentelor electrice folosite in viata de zi cu zi. Invertoarele monitorizeaza si controleaza intreaga instalatie fotovoltaica, asigura functionarea la capacitate maxima si colecteaza datele specifice operarii. In cazul conectarii la retea a sistemelor fotovoltaice, invertoarele asigura decontarea in mod automat de la aceasta atunci cand este necesar. 4. Transformator Transformatorul permite, transformarea unei tensiuni n alt tensiune, transformare necesar pentru transportul (transferul) i distribuia cu pierderi minime de energie electric n curent alternativ. 5. Contor electric pentru a masura cantitatea de energie produsa si livrata in retea Grupul de masura este prevazut cu contor electronic de energie electrica (activ+reactiv) cu curba de sarcina, modem inclus, dublu sens, alimentare de rezerva, interfata de comunicare si intergabil in sistemul de telegestiune. Amplasarea in teren a panourilor fotovoltaice, respecta anumite reguli pentru a se obtine un randament maxim. In elaborarea schemei de amplasament se tine cont de
PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009 SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

22

caracteristicile terenului, orientarea geografica a acestuia si alti factori (drumuri, linii electrice, etc). Panourile vor fi orientate sudic, la un unghi de nclinare aproximativ egal cu unghiul de latitudine, dei ele vor funciona si atunci cnd sunt montate orizontal (de fapt, in zile innorate acesta pozitionare este mai buna, intrucat lumina este difuz i reflectat). Un unghi de nclinare mai mare va spori randamentul n timpul lunilor de iarna, n detrimentul unui randament mai redus n timpul verii.

2.2.2. Alegerea amplasamentului La alegerea amplasamentului propus pentru s-au avut in vedere urmatoarele criterii: Radiatia solara anuala care va asigura eficienta investitiei; Vecinatatea cu retele de transport a energiei electrice care sa permita racordarea in conditii optime la Sistemul Energetic National astfel incat sa fie diminuat impactul dezvoltarii unor noi retele de transport precum si minimizarea pierderilor datorate transportului energiei electrice; Existenta unei infrastructuri rutiere care sa asigure accesul facil in zona; Terenul este slab productiv, montarea centralei fotovoltaice pe acest amplasament neaducand prejudicii productiei agricole din zona. Distributia panourilor in cadrul amplasamentului asigura: 3MW. Parcul fotovoltaic Hosman este situat in estul judetului Sibiu, pe teritoriul administrativ al satului Hosman, comuna Nocrich, situata in partea de centru a Romaniei, la aproximativ 24 km de orasul Sibiu. Accesul la amplasament se face din drumul judetean DJ106 care face legatura intre localitatile Sibiu si Avrig. Eficienta si randament; Reducerea influentelor reciproce a panourilor prin evitarea efectului de umbrire; Optimizarea investitiilor si a costurilor; Eficienta economica a parcului fotovoltaic; Costuri reduse privind intretinerea si exploatarea parcului fotovoltaic. Parcul fotovoltaic Hosman cuprinde panouri fotovoltaice ce genereaza puterea de

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

23

2.2.3. Derularea PUZ si a proiectului aferent Managementul proiectului Managementul proiectului este asigurat de SIFEE PV ENERGY, iar proiectarea de specialitate este realizata de firme recunoscute din domeniile: urbanism, cadastru, studii geotehnice, structura, rezistenta si fundatii, studii energetice, studii de mediu etc. Perioada de realizare si implementare Perioada de realizare a proiectului de parc fotovoltaic este de circa 6 luni pentru lucrarile de constructii - montaj. Proiecte si studii Pentru a pregatii corespunzator o astfel de investitie este necesara intrunirea a trei elemente esentiale si anume disponibilitatea de teren in vederea construirii, posibilitatea de conectare la Sistemul Energetic National (SEN) si potential acoperitor de energie din sursa solara. In cazul prezentului studiu terenul este agricol, fara alte constructii sau aplicatii. Studiul de fezabilitate economica se bazeaza pe potentialul de energie solara. Relevante pentru realizarea acestui studiu sunt masuratorile si analiza datelor privind iradiatia solara. Datele obtinute prin intermediul sistemului pus la dispozitie de European Commission Joint Research Centre, Ispra, Italia sunt de natura sa incurajeze beneficiarul pentru continuarea si realizarea investitiei. Puterea electrica maxima instalata in aceasta investitie va fi de 3 MW, capacitate acceptata de sistemul de transport SEN si oferita de amplasamentul geografic al terenului. Solutiile propuse de catre proiectantul de specialitate, pentru reteaua de distributie interioara a parcului fotovoltaic este cu conductori subterani, statia de transformare este supraterana iar racordul la SEN, se realizeaza prin linie de 20KV. Lungimea racordului, intre statia de transformare si linia electrica a SEN, ce preia energia produsa in parcul fotovoltaic, este de circa 20 m. Constructie - montaj Interventiile majore vor avea loc cu ocazia executarii sapaturilor pentru fundatiile panourilor. Intrucat amplasamentele obiectivelor ce urmeaza a fi realizate, in cadrul parcului, se gasesc la proximitatea drumurilor de acces, realizarea proiectului nu reclama o retea noua.

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

24

Centrala fotovoltaica este compusa din panouri fotovoltaice din siliciu cristalin, montate pe sisteme fixe. Modulele fotovoltaice recomandate pentru constructia centralei vor fi din siliciu monocristalin sau policristalin, al caror randament de conversie este mai mare de 13,5%. Varianta cu sisteme fixe implica investitii mai profitabile din punct de vedere economic. Numarul de module fotovoltaice care vor fi procurate trebuie sa fie mai mare cu 0,2%, ntruct se pot sparge unele module n timpul manipularii si montarii. Modulele fotovoltaice se vor monta pe profile cu pozitie fixa din aluminiu, otel zincat sau otel inoxidabil, iar acestea vor fi pozitionate cu fata spre sud. Acesta este cel mai robust sistem, neavand parti n miscare. Intretinerea si reparatiile sunt reduse astfel la minim. Nu sunt situatii de umbrire n locatia propusa. De asemenea distanta ntre sirurile de panouri va fi suficienta ca sa evite umbrirea unor module de catre sirul din fata, pe tot parcursul zilei. Fundatiile pe care se monteaza suportii vor fi perfect orizontale. Racordarea la retea se realizeaza prin 2 transformatoare de 0,4/20 kV 2000 kVA. Panourile fotovoltaice vor fi protejate cu paratrasnete, conform normelor CEI. Centrala fotovoltaica trebuie prevazuta cu un sistem de achizitie a datelor, monitorizare electrica si monitorizare a parametrilor atmosferici. n mod obligatoriu trebui sa fie prevazut cu senzori de: radiatie solara n plan orizontal (de tip piranometru), radiatie solara n planul modulelor, temperatura, vnt, directie a vntului, temperatura pe spatele modulelor fotovoltaice (unul sau doi senzori). Protectia muncii pentru echipele de montaj va fi conform specificului tehnologiei. Constructia centralei necesita amenajarea unor drumuri de acces si alei ntre panouri, pentru asigurarea mentenatei n orice conditii atmosferice. Exploatare Functionarea parcului nu presupune activitate umana cu urmarire directa la fata locului. Urmarirea productiei si a bunei functionarii a parcului se va face prin intermediul mijloacelor de comunicare electronica, camerelor video de supraveghere.

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

25

2.2.4. Asigurarea cu utilitati a proiectului Drumuri Situarea parcului fotovolataic in vecinatatea localitatii Hosman si la drumul judetean 106 Sibiu - Agnita, ofera acces facil la viitorul amplasament al panourilor fotovoltaice, pentru urmarirea comportarii in timp, intretinere si posibile interventii necesare.

Transport Aducerea la fata locului a intregii cantitati de materiale, panouri, profile se realizeaza rutier si presupune creerea de spatii de depozitare pe terenul viitorului parc fotovoltaic. Descarcarea din mijloacele auto se realizeaza cu utilaje specifice sau manual respectandu-se Normele de protectie a muncii specifice activitatilor de descarcare, manipulare si depozitare. Energie electrica Parcul fotovoltaic este prevazut cu un racord de 7 kw necesar activitatilor de protectie si paza, monitorizare, intretinere si service a panourilor si a intregului parc fotovoltaic. In timpul noptii panourile nu produc energie, dar consumatori de energie electrica exista in perimetrul parcului fotovoltaic, de aceea se va realiza un racord electric specific consumatorilor de energie electrica. Comunicatii Sistemele de comunicatii se vor dezvolta in primul rand pe structura GSM si internet. In functie de solutiile propuse de operatorul de transport al energiei se asigura si retele de fibra optica, pentru telegestiunea parcului fotovoltaic de catre Dispecerul de transport al energiei electrice. Caracteristicile procesului de productie Procesul de productie se descrie ca fiind o transformare a energiei solare in energie electrica. Capacitatea de productie In conformitate cu datele tehnice si studiile efectuate, capacitatea de productie a parcului fotovoltaic este de 3 MW si este asigurat prin montarea si punerea in functiune a

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

26

modulelor fotovoltaice. Energia electrica furnizata de aceste panouri asigura alimentarea cu energie a zonelor si locurilor de productie din zona adiacenta. Materii prime In cazul de fata, materia prima este energia solara, mai exact particulele razelor de lumina care prin diferite procese chimice este transformata in energie solara. Principiul de functionare a panourilor fotovoltaice poarta denumirea de efect fotoelectric. Lumina este compusa din particule mici, fotoni, energia acestora fiind proporionala cu frecventa de oscilatie a campului electromagnetic, E = h x f unde E este energia fotonului, h coeficientul Planck (6.626 x 10-34 Js), f frecventa luminii. Cand o suprafata de metal, respectiv panourile fotovoltaice, sunt expuse unui flux de radiatie electromagnetica, in cazul nostru radiatile solare, poate sa genereze, electroni liberi, care produc curent electric daca sunt accelerati sub aciunea unui camp electric. Produse obtinute Singurul produs obtinut din exploatarea parcului fotovoltaic este energia electrica. Luand in calcul puterea instalata de 3 MW si faptul ca o putere instalata de 1 MWp conduce la o productie medie de 3,26 MWh productia anuala va fi de circa 3.400 MWh. Intreaga cantitate de energie va fi injectata in SEN. Oportunitatea investitiei Diminuarea rezervelor nationale de titei a Romaniei de la 78 milioane tone la 28 de milioane tone in 2020, conform prognozelor elaborate de institutii abilitate si reducerea rezervelor de gaze naturale de la 155 la 77 miliarde mc determina gasirea si promovarea de surse alternative, ecologice si regenerabile de energie. Potentialul national al resurselor energetice regenarabile Conform estimarilor ICEMENERG, potentialul anual de energie electrica, defalcat pe sectoare regenerabile de productie, se prezinta astfel: 23TWh eolian, 1.2TWh solar si 39.6TWh hidro. Sursele geotermale, biogazul si biomasa sunt luate in calcul mai mult la producerea de energie termica si mai putin de energie electrica. Romania se afla localizata intr-o suprafata cu un potential solar ridicat, avand aproximativ 210 zile cu soare pe an si flux solar anual cuprins intre 1.000 kWh/mp/an si 1.300 kWh/mp/an. Previziuni Intrucat consumul de energie electrica a Romaniei se situeaza la jumatatea valorii medii europene, prognoza este de crestere a consumului. Astfel consumul de energie electrica a tarii, va creste anual cu 3%, productia depasind consumul intern, fiind astfel directionata spre export. In viitorul imediat ponderea energiilor regenerabile in cadrul productiei de energie va creste. In acest sens s-au emis legi si hotariri de promovare a

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

27

energiilor regenerabile prin emiterea de certificate verzi, in cuantum diferit in functie de sursa regenerabila folosita, tranzactionabile pe o bursa a certificatelor verzi.

2.3. Relatia cu alte programe si planuri relevante


Planul urbanistic general creaza cadru pentru activitati si proiecte noi; integreaza prevederi punctuale referitoare la teritoriul administrativ al comunei Nocrich alte planuri si programe, dupa cum urmeaza: - Planul national de actiune pentru protectia mediului si Obiectivele nationale si regionale de mediu pentru perioada 2007-2010 Planul regional de actiune pentru mediu regiunea 7 Centru Planul local de actiune pentru mediu judetul Sibiu

- Planul de amenajare a teritoriului national, toate sectiunile aprobate (Sectiunea 1 Cai de comunicatii; Sectiunea 2 Apa; Sectiunea 3 Zone protejate, naturale si construite; Sectiunea 4 Reteaua de localitati; Sectiunea 5 Zone de riscuri naturale; Sectiunea 6 Zone cu resurse turistice); - Planul de amenajare a teritoriului zonal Valea Hartibaciului, judetul Sibiu (PATZ); Strategia de amenajarea a teritoriului Planul de amenajare a teritoriului judetului Sibiu (PATJ)

- Strategia si Planul de dezvoltare a judetului Sibiu, pentru perioada 2006-2007-2013 Strategia de dezvoltare a comunei Nocrich Strategia energetica a Romaniei in perioada 2010-2020

- Planul National de Actiune in Domeniul Energiei din Surse Regenerabile, 2010 Strategia nationala in domeniul energiei regenerabile

- Strategia Regiunii Centru pentru utilizarea resurselor regenerabile de energie 2010-2020 - Prevederile Planului Judetean (Regional) de Gestiune a Deseurilor ca instrument de implementare la nivel judetean a Strategiei Nationale de Gestiune a Deseurilor
PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009 SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

28

Sistemul de Gestionare Integrata a Deseurilor (SIGD) Planul de Management al BH Olt nationala si planul de actiune pentru conservarea

- Srategia biodiversitatii 2010-2012 -

Directiva Habitate.

- Prevederile legislatiei privind monumentele istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local.

Cu privire la strategiile locale de dezvoltare se fac urmatoarele detalieri: La aceasta data, comuna Nocrich dispune de o strategie de dezvoltare locala realista. In cadrul acestei strategii este prezentata situatia existenta si sunt identificate corect nevoile reale de dezvoltare a orasului. Propunerile de dezvoltare economica si sociala asigura satisfacerea nevoilor si se bazeaza, in principal, pe resursele financiare care ar putea fi atrase din surse europene si guvernamentale. Capabilitatea administratiei locale de a atrage fonduri europene a fost demonstrata prin numarul mare de proiecte de finantare in diverse domenii ale infrastructurii. Strategia de dezvoltare a localitatii pentru perioada urmatoare, fixeaza un obiectiv strategic de formare la cerintele epocii actuale si fixeaza liniile directoare principale de actiune: Extinderea intravilanului comunei ; Reabilitarea infrastructurii edilitare existente (in special drumuri/ strazi, retea de apa si de canalizare); Extinderea spatiilor verzi si locurilor destinate sportului si recrearii ; Reabilitarea vetrei comunei.

De asemenea, Primaria dispune de o serie de proiecte tehnice care fundamenteaza investitiile in domeniile deficitare: Canalizare ape uzate menajere; Constructii civile si industriale; Alimentare cu apa potabila;

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

29

Cai de acces si circulatie; Gestionarea deseurilor; Spatii verzi.

Primaria Nocrich are constituite compartimentele functionale necesare implementarii masurilor preconizate in strategia de dezvoltare, iar actualul Plan Urbanistic General va fi actualizat si corelat cu aceasta strategie si, in acelasi timp, va asigura suportul si instrumentele necesare atingerii obiectivului strategic propus. Strategia de dezvoltare are nevoie, pentru amplasarea infrastructurilor specifice, de cadrul legal din punct de vedere urbanistic, iar acest cadru este stabilit prin PUG-ul aflat in lucru, care va furniza instrumente si reguli privind: respectarea cerintelor de ocupare a terenurilor (din punct de vedere juridic, tehnic, natural); conformarea tuturor constructiilor la specificul arhitectural local si la cerintele de functionalitate moderne; alocarea unor functiuni dominante zonelor functionale si respectarea acestora.

Strategia locala existenta nu prefigureaza doar investitii; actiunile sociale, culturale, de cult, de invatamant, de distractie adresate intregii populatii sau adresate pe componente ale acesteia (de varsta, de sex, de nationalitate, de religie, de studii etc.) au nevoie de infrastructura si reguli clare pentru a se manifesta eficient, in interesul intregii colectivitati; prioritatile si suportul in domeniul cererii infrastructurilor, regulile de desfasurare, stabilirea responsabilitatilor vor fi prezentate in PUG-ul in lucru, constituindu-se intr-un instrument de baza in punerea in aplicare strategiei de dezvoltare comunitara. Comuna Nocrich intretine relatii de colaborare cu comunele invecinate, in scopul dezvoltarii economico-sociale unitare a zonei; astfel au luat fiinta urmatoarele asociatii intercomunitare: a.Asociatia "Consortiu de Dezvoltare Intercomunitara Sibiu-Agnita" Formata din consiliile locale, Agnita, Altana, Chirpar, Marpod si Nocrich reprezentate prin primari, asociatia are ca obiect principal de activitate administrarea liniei inguste de cale ferata Sibiu-Agnita. b.Asociatia GAL Microregiunea Hartibaciu

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

30

STRATEGIA ENERGETICA NATIONALA accentueaza imperios directia producerii de energie cu precadere din resurse necoventionale, regenerabile si prietenoase pentru mediu. Prin PUZ se intentioneaza promovarea unui proiect care utilizeaza tehnologii de ultima ora, conferind independenta energetica zonei si confort ridicat comunitatilor din zona. Comisia Europeana a schitat bazele unei politici comunitare in domeniul energiei, avand ca deziderate combaterea incalzirii globale, stimularea concurentei, utilizarea tehnologiilor si tehnicilor avansate, si reducerea dependentei energetice a UE de hidrocarburi si gaze naturale. S-a impus la nivelul UE, deci si a Romaniei, realizarea unei strategii energetice viabile, bazata pe reducerea importurilor, stabilizarea macroeconomica, promovarea tehnologiilor neconventionale, alternative si regenerabile. Astfel, la ora actuala Comisia Europeana pledeaza pentru investitii in sfera producerii de energie regenerabila, a carei pondere sa fie de 20% pana in anul 2020, in conditiile in care aceasta nu depaseste 7%. Politica nationala urmeaza tendinta europeana de producere de energie verde, in acest scop se promoveaza noile tehnoligii curate. Aportul adus de investitia de fata, in sistemul national este estimata la 3,4 GWh/an.

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

31

In tabelul de mai jos se face corelarea dintre obiectivele specifice ale PUZ si principalele planuri relevante:
Obiective specifice PUZ PNAPM PRAM PLAM Sibiu PATN PATZ Valea Hartibaciului PATJ Sibiu Plan dezvoltare jud. Sibiu Strategia de dezvoltare a com. Nocrich Strategia energetica a Romaniei Planul National de Actiune in Domeniul Energiei din Surse Regenerabile Strategia nationala in domeniul energiei regenerabile Strategia Regiunii Centru pentru utilizarea resurselor regenerabile de energie 2010-2020 0 PJGD SIGD Sibiu Plan de management BH Olt Directiva Apa Strategia nationala si planul de actiune pentru conservarea biodiversitatii 2010-2012 Directiva Habitate Prevederile legislatiei privind monumentele istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local. 0

Schimbarea folosintei terenului din teren agricol, in teren pentru constructii Introducerea terenului in intravilan ca trup izolat Asigurarea unui acces racordat la DJ106, peNtru parcul fotovoltaic Amplasarea repetitiva de panouri fotovoltatice in scopul producerii de energie verde

Semnificatie simbol: + obiectiv compatibil cu obiectivele principale ale planului/strategiei/directivei 0 relatie neutra de compatibilitate obiectiv incompatibil cu obiectivele principale ale planului/strategiei/directivei ? compatibilitatea depinde de anumite prezumptii

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

32 Propunerile PUZ, vin sa contribuie evident la atingerea tintelor si obiectivelor fixate prin Strategia SER Regiunea 7 Centru. Prin Strategia se mentioneaza ca energia solara poate fi valorificata aproape in toate unitatile de refief, aceasta prezentant anumite particularitati impuse de relief (orientarea culmilor pe directia sud, elevatia) si parametrii climatici (durata de stralucire a Soarelui, nebulozitatea, etc). Obiectivul general al strategiei SER: Cresterea competitivitatii economice in Regiunea Centru si asigurarea unui standard de viata civilizat prin promovarea producerii si utilizarii energiei pe baza de resurse regenerabile, in conditiile respectarii principiilor dezvoltarii durabile. Corelarea obiectivului strategic al PUZ cu obiectivele specific ale Strategiei SER 7 Centru:
Stratega SER 7 Centru Axe prioritare: Obiective specifice Obiectiv strategic al PUZ: Schimbarea destinatiei de folosinta a terenurilor prin scoatere din circuitul agricol, pentru constituirea unui trup intravilan, in scopul construirii unui parc energetic fotovoltaic de cu o capacitate de 3 MW. 0

Axa prioritara 1 Gestionarea eficienta a energiei prin politici locale bine fundamentate si prin modernizarea activitatii structurilor locale si regionale de administrare a energiei Axa prioritara 2 Valorificarea potentialului natural din Regiunea Centru in scopul producerii de energie din resurse regenerabile

- Imbunatatirea serviciilor energetice si a utilizarii cu eficienta a energiei prin intensificarea actiunilor administratiei publice judetene si locale; - Cresterea ponderii utilizarii surselor de energii regenerabile prin coordonarea activitatilor actorilor implicati, prin documentele de programare; - Corelarea politicilor locale legate de utilizarea energiei regenerabile cu politicile europene prin aderarea la initiativele organismelor europene si actiuni de promovare. - Cresterea contribusiei Regiunii Centru la atingerea tintei impusa de Comisia Europeana (asigurarea consumului energetic din SRE in procent de 24% pana in anul 2020). - Imbunatatirea procesului decizional privind valorificarea SRE si realizarea investitiilor potrivite in tehnologia necesara avand la baza studii, analize, masuratori in teren, planuri harti de detaliu - Informarea grupurilor tinta cu privire la existenta, importanta si posibilitatile de utilizare a SRE - Stimularea alimentarii cu energie produsa din SRE a potentialilor beneficiari - Cresterea atractivitatii regionale ca locatie pentru investitii in domeniul energiilor regenerabile prin crearea unei infrastructuri de afaceri corespunzatoare Mentinerea capacitatilor existente de productie a energiei pentru a asigura pe termen mediu si lung securitatea furnizarii si reducerea pierderilor in retele; Continuarea in paralel a procesului de imbunatatire a eficientei energetice pe intregul lant pentru a accelera ritmul de descrestere a intensitatii energetice, in mod special in ceea ce priveste consumatorul final; Continuarea valorificarii intensive a energiei

? 0

+ + +

Axa prioritara 3 Stimularea utilizarii de catre firmele din regiune a energiilor alternative

+ ?

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.
regenerabile, impreuna cu diversificarea utilizarii acestor resurse, cu exceptia resurselor hidroenergetice valorificate in unitati de mare capacitate. - Sprijinirea cercetarii si inovarii in domeniul energiilor regenerabila in cadrul politicii de dezvoltare regionala - Incurajarea participarii institutiilor de CD in proiecte si retele internationale de cercetare, dezvoltare inovare - Sprijinirea dezvoltarii unui pol de excelenta regional in domeniul cercetarii aplicate si transferului tehnologic

33

Axa prioritara 4 Cresterea valorificarii rezultatelor cercetarii si dezvoltarea potentialului pentru inovare, in domeniul energiilor regenerabile Axa prioritara 5 Imbunatatirea calificarii fortei de munca si dezvoltarea aptitudinilor manageriale ale persoanelor implicate in domeniul energiilor regenerabile

0 0 0

- Calificarea, recalificare, instruirea fortei de munca din Regiunea Centru in domeniul surselor regenerabile de energie - Sprijinirea dezvoltarii unei culturi antreprenoriale printr-o noua abordare in cadrul sistemului educational regional - Dezvoltarea serviciilor de consultanta orientate catre nevoile inovative ale companiilor care activeaza in domeniul surselor regenerabile de energie

0 0

Din studiul Analiza potentialului energetic regenerabil pe baza resurselor climatice din Regiunea Centru, se prezinta Harta potentialului solar la nivelul Regiunii Centru (conform Proiect Resurse regenerabile de energie - o solutie pentru dezvoltarea durabila a doua regiuni Europene (RenERg EUReg)).

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

34

Se observa ca zona vaii Hartibaciului este cu un potential energetic solar, mediu spre ridicat, deci propunerea PUZ este oportuna pentru aceasta zona si din acest punct de vedere. Alte planuri si proiecte derulate si/sau existente in zona de implementare a PUZ: Comuna Marpod, impreuna cu comuna Nocrich a initiat Proiectul Integrat: Dezvoltarea infrastructurii de baza in localitaile Marpod, Ilimbav, Nocrich si Hosman, judeul Sibiu, prin constituirea Asociaiei de Dezvoltare intercomunitara (ADI) Apa Canal Marpod-Nocrich, conform legislaiei naionale in vigoare (Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonana Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaii si fundaii, cu modificarile si completarile ulterioare). Sursa de Finanare a Proiectului Integrat Dezvoltarea infrastructurii de baza in localitaile Marpod, Ilimbav, Nocrich si Hosman este constituita din fonduri europene, nerambursabile, accesate prin MADR (Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale), prin FEADR (Fondul European Agricol Pentru Dezvoltare Rurala - Masura 322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale" -Axa III- Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale. Proiectul Integrat va fi finalizat in 2013, conform contractului de finantare, incheiat cu APDRP (Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit) si cuprinde urmatoarele obiective de investitii : - Retele de canalizare si epurarea apelor uzate in localitatile Marpod, Ilimbav, Nocrich si Hosman, reprezentand investitia in infrstructura de apa uzata. - Alimentare cu apa in localitaile Marpod, Ilimbav, Nocrich si Hosman, reprezentand investiia in infrastructura de apa potabila. Implementarea PUZ nu influenteaza si nu este influentata de implementarea acestor proiecte. Cu privire la alte plaunuri urbanistice dezvoltate in zona de implementare a PUZ, se face precizarea ca s-a demarat procedura pentru o investitie asemanatoare in zona, un alt investior manifestandu-si interesul pentru o astfel de dezvoltare prin solicitatarea unui certificat de urbanism in acest sens. Nu exista posibilitatea ca cele 2 initiative sa se influenteze in sens negativ, reciproc.

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

35

Cu privire la proiecte care ar putea fi influentate sau pot influenta implementarea PUZ se face precizarea ca la distanta semnificativa fata de parcela de implementare a PUZ s-au identificat agenti economici care actioneaza in domeniul prelucrarii lemnului (gater) si industriei textile (confectii), activitati care nu intersecteaza obiectivele propuse prin PUZ.

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

36

3. ASPECTE RELEVANTE ALE STARII ACTUALE A MEDIULUI 3.1. Starea factorilor de mediu
Comuna Nocrich de care apartine si satul Hosman, este amplasata in zona centrala a judetului Sibiu si are in component sa satele: Nocrich resedinta de comuna, Hosman, Fofeldea, Ghijasa de Jos si Tichindeal, fiind inconjurata de urmatoarele unitati geografice: La S- orasul Avrig si com. Porumbacu de Jos La N- com. Altana La V- com. Vurpar La E- com. Marpod

Din punct de vedere al reliefului, teritoriul satului Hosman este situat in centru Podisului Hartibaciului. Profilul fizico-geografic al localitatii este dat de caracteristicile de relief ale acestuia. Zona este caracterizata de un peisaj colinar, cu inaltimi medii de 500 m, marcat de natura sedimentara a depozitelor Miocene si Pliocene. Vaile raurilor au fragmentat relieful de coline, determinand aparitia a numeroase interfluvii si vai inguste cvasiparalele. Zona satului Hosman pe intreaga vale a Hartibaciului nu este inclusa in sfera localitatilor puternic poluate din Romania, motivul fiind slaba dezvoltare a industriei. Evaluarea starii actuale a mediului, s-a facut pe baza informatiilor si a datelor disponibile in momentul elaborarii Raportului de Mediu. Conform HG nr. 1076/2004 si ale Anexei I la Directiva 2001/42/CE factorii de mediu/aspectele de mediu care trebuie avuti in vedere in cadrul evaluarii de mediu pentru planuri si programe sunt: biodiversitatea, populatia, sanatatea umana, fauna, flora, solul/utilizarea terenului, apa, aerul, factori climatici, valorile materiale, patrimoniul cultural, patrimoniul arhitectural si arheologic, peisajul, gestionarea deseurilor, infrastructura rutiera. Principala sursa de documentare privind calitatea factorilor de mediu in zona, a fost Raportul anual privind Starea Mediului in jud. Sibiu (2009).

3.1.1. Factorul de mediu Apa Principalul curs de apa care strabate intreaga zona este raul Hartibaciu, iar in partea de Vest a amplasamentului se gaseste cursul paraului Hosman.

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

37

Raul Hartibaciu izvoraste de la cca. 675 m din Dealul Soars (726 m) si traverseaza Podisul Hartibaciu. Principalele date morfometrice, conform Atlasului Cadastrului Apelor din Romania, referitoare la Hartibaciu sunt: lungime totala- 110 km altitudinea amonte- 670 m altitudinea aval- 383 m panta medie- 3% coeficientul de sinuozitate- 1,86 suprafata bazinului- 1025 kmp altitudinea medie a bazinului- 509 m suprafata fondului forestier din bazin- 22.470 ha

Satul Hosman este traversat de la SV la N de paraul cu acelasi nume, ce margineste si parcela; acesta izvoraste din colinele de la V de sat si se varsa in raul Hartibaciu, avand o lungime de 9 km. Cu privire la calitatea apelor de suprafata, nu se pot face aprecieri deoarece nu sunt date diponibile pentru paraul Hosman. Avand in vedere ca pana in prezent satul Hosman nu dispune de un sistem centralizat de canalizare al apelor uzate din gospodarii exista posibilitatea impurificarii cursurilor de apa suterane si de suprafata. Cu privire la calitatea raului Hartibaciu in zona, se face precizarea ca aceasta este afectata de lipsa retelelor de canalizare in localitatile traversate de acest rau in special orasul Agnita. Hartibaciu amonte Agnita se incadreaza in categoria a-II-a de calitate; Hartibaciu aval de orasul Agnita este degradat datorita colectarii apelor reziduale menajere si industriale neepurate, deoarece nu exista statie de epurare oraseneasca.

Pe parcursul intregului an valorile indicatorilor bacteriologici oscileaza ajungand in sezonul de vara/toamna sa atinga cotele cele mai mari, acest lucru explicandu-se prin temperatura, precipitatii, materiale alohtone si alogene, concentratia nutrientilor existenti in apa, exploatarea lemnului, exploatarea padurilor, asezari umane.

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

38

Ingrasamintele naturale si artificiale, amendamentele, tratamentele aplicate in exces pe terenurile agricole in mod direct sau indirect constituie surse de poluare a apelor de suprafata Imbunatatirea calitatii raului Hartibaciu pana la confluenta cu raul Cibin, se explica prin capacitatea mare de autoepurare a raului, astfel incat in aceasta sectiune raul se incadreaza in categoria a-II-a de calitate. Conform Raportului annual privind Starea Mediului in judetul Sibiu (2009), cursul raului Hartibaciu se incadreaza pe diferite sectiuni in clasele de calitate: Amonte Barcut: clasa a II-a Aval Agnita: calsa a IV-a Cornatel: clasa a II-a Apele subterane Conform Raportului pe anul 2009, pe teritoriul BH Olt judetul Sibiu au fost identificate, delimitate si descrise un numar de 4 corpuri de ape subterane: CORPUL ROOT 1080050 (Depresiunea Sibiu); CORPUL ROOT 1080060 (Lunca paraului Hartibaciu ); Corpul ROGWOT 1080070 (Depresiunea Fagaras); Corpul ROGWOT 2000120 ( Nocrich-Bunesti ).

Corpul ROOT06 (Lunca paraului Hartibaciu) Corpul de apa este de tip poros permeabil si este localizat in depozitele de varsta cuaternara din lunca paraului Hartibaciu, afluent pe partea stanga al raului Cibin. Depozitele aluvionare se caracterizeaza printr-o granulometrie fina, fiind alcatuite din nisipuri fine, argiloase sau prafoase, local mai grosiere sau cu elemente de pietris, cu intercalatii de argile nisipoase sau prafoase sau prafuri argiloase. Stratul acvifer este discontinuu, cu aspect lentiliform, avand grosimi de 1-7 m. Patul orizontului acvifer este alcatuit din marne, marne si argile nisipoase. Acoperisul stratului acvifer este constituit dintr-o patura subtire de sol, sau nivele argiloase, argiloase nisipoase, cu grosimi de pana la 3 m. Nivelul hidrostatic se afla la adancimi de 0,14-3,15 m.

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

39

Datorita predominarii depozitelor aluvionare fine, debitele specifice au, in general, valori de sub 1 l/s/m, iar coeficientii de filtratie sunt in jur de 10 m/zi. Local, unde creste granulometria depozitelor, parametrii hidrogeologici au valori mai ridicate: q=5,67 l/s/m, k=38 m/zi, T=190 m2/zi. Alimentarea corpului de apa se face din precipitatii, valoarea infiltratiei eficace fiind de 31,5-63 mm/an, iar drenarea acestuia este facuta de catre paraul Hartibaciu. Din punct de vedere chimic, apa subterana este de tipul bicarbonato sulfato calcico magneziana. In privinta calitatii apelor subterane in zona PUZ, se precizeaza ca dejectiile animaliere provenite din unele gospodarii rurale se pot constitui in surse punctiforme de poluare. Depozitarea necontrolata a deseurilor menajere si industriale, spalate de precipitatii dau nastere levigatului care incarcat de substante organice si compusi toxici constituie un efluent poluator pentru emisar. Evacuarile rezultate din activitatile gospodaresti duc la prezenta indicatorului amoniu in apele subterane, fiind afectata panza freatica.

3.1.2. Factorul de mediu Aer Pozitia geografica, caracteristicile reliefului determina un climat temperat moderat specific tinuturilor de dealuri si de podisuri inalte. Precipitatiile medii anuale, cu valori intre 600 si 700 mm, variaza atat lunar, cat si anotimpual. Numarul anual al zilelor cu precipitatii este cuprins intre 130 si 140, in semestrul cald scazand mai mult de 2/3 din cantitatea anuala. In perioada 1961-1979 cantitatile maxime de precipitatii cazute in 24 de ore au fost inregistrate in august (in cinci ani) iunie si iulie (in cate patru ani fiecare) si in mai (in trei ani), maxima lunara inregistrandu-se in iulie. Media cantitatilor maxime de precipitatii in 24 de ore pune in evidenta lunile iulie si iunie ca lunile cele mai ploioase. Lunile cu media cea mai mica a cantitatilor maxime in 24 de ore sunt decembrie, apoi februarie. Temperatura medie anuala a aerului variaza intre 8 si 9C, a lunii ianuarie intre -3 si -4C, iar a lunii iulie intre 18 si 20C, valoarile medii ale temperaturilor zilnice sunt mai mari de 0C Numarul anual al zilelor cu strat de zapada este de 50-75 pe valea Hirtibaciului, si de 75-100 in vecinatatea orasului. Cicluri gelivale, respectiv alternante inghet - dezghet,

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

40

se pot produce intr-un interval destul de mare, si anume in 220 de zile. Toate elementele climatice definesc un topoclimat de vale mai moderat decat cel al dealurilor inalte. La nivelul satului Hosman, nu s-a identificat activitati industriale sau agricole care sa duca la emisii semnificative in aerul atmosferic si care ar putea afecta calitatea acestui factor de mediu.deci, tinand cont de activitatea industriala redusa din zona satului Hosman putem spune ca aerul nu prezinta o poluare semnificativa incadrandu-se in parametrii normali.

3.1.3. Factorul de mediu Sol Conditiile geotehnice ale terenului: Nu sunt disponibile informatii privind caracteristicile geotehnice ale solului pe amplasamentul de implementare PUZ. Ca o caracteristica generala a zonei, se face precizarea ca Podisul Hartibaciului este marcat de natura sedimentara a depozitelor Miocene si Pliocene. Amplasarea parcelei de interes in zona de lunca a raului Hartibaciu, ne indreptateste sa afirmam ca in structura lito-stratigrafica se intalnesc predominant prafuri si nisipuri in diferite combinatii procentuale, lentile de mal si intercalatii de pamanturi turboase la diferite nivele. Aceste depozite aluvionare de lunca, recente (Holocene) ating grosimi de 610 m si stau peste un fundament argilo-marnos-nisipos de varsta sarmatiana. Asa cum s-a observat in teren pe alocuri, in parcela de studiu de peste 10 ha, apar zone cu vegetatie si morfologie care indica un exces de umiditate, astfel ca se poate afirma ca si panza freatica se afla la un nivel relativ ridicat. Insa, nivelul panzei freatice este in stransa legatura cu precipitatiile cazute si oscilatiile nivelului apei din raul Hirtibaciu si din paraul Hosman. Solurile din zona se caracterizeaza printr-o mare varietate in ceea ce priveste atat tipurile cat si repartitia lor. Astfel intalnim soluri aluvionare, argiloase, nisipoase. In privinta calitatii solului in zona, mentionam ca parcela de interes nu a mai fost exploatata agricol de mai mult de 3 ani, aceasta aflndu-se in proprietatea titularului de plan de cca. 10 ani. Deci, exista o mica probabilitate ca solul sa prezinte urme de poluare remanente ca urmare a aplicarii unor fertilizanti agricoli sau pesticide in urma exploatarii agricole.

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

41

3.1.4. Factorul de mediu Biodiversitate Analiza factorului de mediu Biodiversitate a fost realizat in cadrul Studiului de biodiversitate pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman. Avand in vedere faptul ca amplasamentul vizat de dezvoltarea PUZ se afla in interiorul SPA Podisul Hartibaciului (ROSPA0099) si SCI Oltul Mijlociu Cibin Hartibaciu (ROSCI0132) si tinand cont de prevederile art. 28, alin. 2 din OUG nr. 57/2007, aprobat de Legea nr. 49/2011, studiu de biodiversitate a fost realizat n acord cu Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor poteniale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar (Ordinul ministrului mediului i pdurilor nr. 19/2010).

ncadrarea amplasamentului analizat n perimetrul ariei de protecie special Podiul Hrtibaciului (ROSPA0099)

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

42

ncadrarea amplasamentului analizat n vecintatea sitului de importan comunitar Oltul Mijlociu Cibin Hrtibaciu (ROSCI0132)

Aria de protecie special avifaunistic Podiul Hrtibaciului i situl de importan comunitar Oltul Mijlociu Cibin Hrtibaciu nu beneficiaz n prezent existena unor planuri de management i, ca atare, pn n momentul de fa, nu au fost stabilite obiectivele de conservare specifice celor dou situri Natura 2000. De asemenea, nu au fost stabilite nici msurile minime de conservare pentru speciile i habitatele de interes comunitar pentru care au fost desemnate cele dou situri de interes comunitar. Msurile minime de conservare urmeaz a fi stabilite de ctre structura de administrare a SPA Podiul Hrtibaciului i de ctre ministerul de resort pentru SCI Oltul Mijlociu Cibin Hrtibaciu, arie natural protejat de interes comunitar nepreluat n administrare/custodie pn n prezent.

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

43

In urma evaluarii aspectelor ecologice in teren se constata ca implementarea PUZ nu poate induce impact negativ asupra niciuneia dintre speciile de interes comunitar pentru care a fost desemnat SCI Oltul Mijlociu Cibin Hrtibaciu.

ncadrarea amplasamentului analizat n vecintatea sitului de importan comunitar Oltul Mijlociu Cibin Hrtibaciu (ROSCI0132). Se poate constata distana de 250 m dintre limita sud-estica a amplasamentului analizat i limita n GIS a sitului Natura 2000, precum i distana real de 150 m dintre aceiai limit a amplasamentului vizat de PUZ i Rul Hrtibaciu

La nivelul SPA Podisul Hartibaciului rezultatele studiului de biodiversitate arata ca 4 specii din avifauna de interes comunitar utilizeaza sau este posibil sa utilizeze terenul de pe amplasamentul vizat de dezvoltarea PUZ ca parte din teritoriul de hranire al efectivelor populationale la nivelul sitului Natura 2000. Este vorba de Aquila pomarina (acvila iptoare mic), Ciconia ciconia (barza alb), Circus cyaneus (eretele vnt) i Lanius collurio (sfrncioc roiatic).

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

44

Cu toate acestea, studiul de biodiversitate releva faptul ca starea de conservare a fiecarei specii nu va fi supusa modificarii ca urmare a dezvoltarii PUZ si a implementarii proiectului subsecvent, deoarece impactul cuantificat asupra acestor entitati de interes comunitar este minim. Aspecte care demonstreaza impactul nesemnificativ asupra speciilor Aquila pomarina (acvila iptoare mic), Ciconia ciconia (barza alb), Circus cyaneus (eretele vnt) i Lanius collurio (sfrncioc roiatic) sunt prezentate in cele ce urmeaza. a). Referitor la efectele dezvoltrii Planului Urbanistic Zonal asupra strii de conservare a efectivului populaional al acvilei iptoare mici la nivelul ariei de protecie special avifaunistic Podiul Hrtibaciului menionm urmtoarele: - covorul vegetal este dominat de Phragmites australis pe o suprafa de 30% din suprafaa amplasamentului analizat. Aceast suprafa nu corespunde habitatelor de hrnire ale speciei deoarece ansele de observare i capturare a przii sunt semnificativ mai sczute; - amplasamentul analizat constituie o suprafa extrem de restrns n raport cu suprafaa total corespunztoare ca teritorii de hrnire ale speciei n perimetrul sitului Natura 2000. Ponderea ridicat a suprafeelor din interiorul sitului Podiul Hrtibaciului care sunt potenial utilizate de acvila iptoare mic ca i teren de hrnire, adic 65% din suprafaa sitului (clasele de habitate: culturi terenuri arabile - 7%, puni - 39% i alte terenuri arabile 19%), ceea ce nseamn aproximativ 160.132 de ha, iar planul analizat se dezvolt pe 0,006% din potenialul teritoriu de hrnire la nivelul SPA Podiul Hrtibaciului; - n imediata apropiere a amplasamentului vizat de PUZ se manifest un grad ridicat de disturbare fonic continu datorat traficului auto de pe DJ 106 Sibiu Agnita (Fig. nr. 1, 3 i 18); - n vecintatea amplasamentului analizat, imediat dup DJ 106 Sibiu Agnita, sub liziera sudic a Pdurii Roia, la o distan de aproximativ 175 m, exist o stn de oi (Fig. nr. 19 i 20). Este cunoscut faptul c disturbarea produs de turmele de oi i de cinii de stn conduce la neutilizarea acelei zone ca parte a teritoriului de hrnire al acvilei iptoare mici; innd cont de cele menionate anterior putem afirma cu certitudine c dezvoltarea Planului Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, precum i implementarea proiectului subsecvent n faza de construcie i operare, nu va exercita un impact semnificativ care s conduc la modificri asupra efectivului populaional i/sau asupra distribuiei acvilei iptoare mici la nivelul ariei de protecie special avifaunistic Podiul Hrtibaciului.

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

45

b). Cu privire la efectele implementrii PUZ asupra berzei albe, constatm, conform formularului standard al sitului Natura 2000, c au fost estimate ntre 40 i 60 de perechi cuibritoare nivelul SPA Podiul Hrtibaciului. Raportat la ponderea ridicat a suprafeelor corespunztoare ca teritoriu de hrnire n perimetrul SPA Podiul Hrtibaciului, precum i la suprafaa restrns vizat de implementarea planului, este evident c efectivul populaional al berzei albe, precum i distribuia speciei n perimetrul sitului Natura 2000, nu vor fi expuse sub nicio form unor modificri semnificative. c). Referitor la modificrile pe care le poate induce implementarea planului asupra efectivului de erete vnt ce ierneaz n perimetrul SPA Podiul Hrtibaciului, precum i asupra distribuiei speciei la nivelul sitului Natura 2000, menionm c, aa cum s-a artat i anterior la seciunea II. 1.1., amplasamentul analizat nu corespunde cerinelor speciei ca loc potenial de nnoptare. Terenul vizat de implementarea PUZ poate fi utilizat ca teritoriu de hrnire, ns, avnd n vedere suprafa extrem de restrns ca pondere n raport cu suprafaa total de teren corespunztor ca teren de hrnire, efectivul restrns al exemplarelor la nivelul SPA Podiul Hrtibaciului (40 90 de indivizi, conform formularului standard al sitului Natura 2000), precum i disturbarea fonic exercitat de traficul auto de pe DJ 106 Sibiu Agnita (drum situat n imediata vecintate a amplasamentului), considerm c dezvoltarea Planului Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, precum i implementarea proiectului subsecvent n faza de construcie i operare, nu va exercita un impact semnificativ care s conduc la modificri asupra efectivului populaional i/sau asupra distribuiei eretelui vnt la nivelul ariei de protecie special avifaunistic Podiul Hrtibaciului. d). Amplasamentul vizat de dezvoltarea planului nu se constituie n potenial teritoriu de cuibrit pentru sfrnciocul roiatic, avnd n vedere lipsa arbutilor necesari cuibritului, att pe amplasament, ct i n vecintatea acestuia. n schimb, chiar dac n teren specia nu a fost observat, amplasamentul analizat se poate constitui n teritoriu de hrnire al sfrnciocului roiatic. Cu toate acestea, innd cont de faptul c specia necesit un teritoriu de hrnire relativ mic i bine definit n perioada cuibritului i avnd n vedere ponderea ridicat a suprafeelor din interiorul sitului Podiul Hrtibaciului care sunt potenial utilizate de sfrnciocul roiatic ca i teren de hrnire, adic 65% din suprafaa sitului (clasele de habitate: culturi terenuri arabile - 7%, puni - 39% i alte terenuri arabile 19%), ceea ce nseamn aproximativ 160.132 de ha, putem afirma c dezvoltarea Planului Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, precum i implementarea proiectului subsecvent n faza de construcie i operare, nu va exercita un impact semnificativ care s conduc la modificri asupra efectivului populaional i/sau asupra distribuiei sfrnciocului roiatic la nivelul ariei de protecie special avifaunistic Podiul Hrtibaciului.

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

46

Concluziile studiului de biodiversitate sunt urmatoarele: 1. n faza de dezvoltare a Planului Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, nu se va nregistra impact asupra mediului n general i asupra speciilor de interes comunitar pentru care au fost desemnate SPA Podiul Hrtibaciului i SCI Oltul Mijlociu Cibin Hrtibaciu n mod special; 2. Starea de conservare a fiecrei specii de interes conservativ la nivelul SPA Podiul Hrtibaciului i SCI Oltul Mijlociu Cibin Hrtibaciu nu va fi modificat ca urmare a dezvoltrii PUZ-ului; 3. Integritatea siturilor Natura 2000 SPA Podiul Hrtibaciului i SCI Oltul Mijlociu Cibin Hrtibaciu nu va fi afectat ca urmare a dezvoltrii PUZ-ului; 4. Avnd n vedere caracteristicile proiectului Parc energetic fotovoltaic, amplasamentul restrns n raport cu suprafaa SPA Podiul Hrtibaciului, aspectele ecologice de pe amplasament, disturbarea generat n vecintatea amplasamentului ca urmare a traficului auto de pe DJ106 Sibiu Agnita i a activitii antropice existente, se constata ca impactul va fi nesemnificativ asupra speciilor de interes conservativ i la faza de proiect.

3.1.5. Conservarea resurselor naturale Nu au fost identificate in zona, resurse naturale care se exlpoateaza, sunt propuse pentru exploatare si/sau care necesita conservare. Se precizeaza ca implementarea PUZ genereaza energie electrica dintr-o sursa regenerabila energia solara. In privinta apei subterane si de suprafata, se face precizarea ca implementarea PUZ nu solicita folosinta de apa. Cu privire la intreaga zona a satului Hosman, alimentarea cu apa a gospodariilor se face din surse proprii (fantani), in zona neexistand un sisem public de alimentare cu apa.

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

47

3.1.6. Sanatatea umana Principala disfunctionalitate privind sanatatea populatiei in satul Hosman, si in intreaga comuna Nocrich, o constituie lipsa alimentarii cu apa si canalizarii. In prezent, alimentarea cu apa potabila a locuitorilor satului Hosman se face partial printr-un sistem de tip gospodaresc de alimentare cu apa subterana de adncime mica sau medie, ct si prin fntni, sapate in gospodariile populatiei. In prezent localitatea nu dispune de un sistem centralizat de canalizare a apelor uzate. Rezolvarea acestei situatii se impune datorita faptului ca existenta microasociatiilor de exploatare a apei subterane stimuleaza consumul, astfel cantitatile de apa uzata deversate in factorii de mediu sunt importante. In strnsa legatura cu cresterea volumului de apa uzata deversata in mod necontrolat pe sol sau in fose septice necorespunzatoare, se semnaleaza riscul contaminarii apelor subterane la adncimi mici. Proiectul Integrat care se implementeaza: Dezvoltarea infrastructurii de baza in localitaile Marpod, Ilimbav, Nocrich si Hosman va fi finalizat in 2013, conform contractului de finantare, incheiat cu APDRP (Agentia de Plai pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit) si cuprinde urmatoarele obiective de investitii : Retele de canalizare si epurarea apelor uzate in localitatile Marpod, Ilimbav,Nocrich si Hosman, reprezentand investiia in infrstructura de apa uzata. Alimentare cu apa in localitaile Marpod, Ilimbav, Nocrich si Hosman, reprezentand investiia in infrastructura de apa potabila. PUZ-ul propus nu influenteaza si nu este influentat de aceste investitii. Spatiile verzi in cadrul PUZ, vor fi distribuite cu conditia sa reprezinte cca 20% din suprafata, dar aceasta repartitie nu influenteaza starea de sanatate a populatiei. Avand in vedere ca parcela PUZ se va constitui in corp izolat intravilan, procentul de spatiu verde alocat va contribui ca suma la cel existent in localitate. Legislatia in domeniu prevede un minim de 26 mp spatiu verde / cap locuitor.

3.1.7. Gestionarea deseurilor Se face mentiunea ca satul Hosman face parte din initiativae : Proiect sanitar durabil, cu valoare de model pentru localitatea Fofeldea. Parteneri in acest proiect sunt Hosman Durabil, comuna Nocrich, universitatea Lucian Blaga Sibiu i KNOTEN

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

48

WEIMAR, Germania. Inceputul proiectului: Juli 2008, durata: 24 luni - prelungit pna iunie 2011 . Ideea de baza a acestui concept sanitar este colectarea, tratarea si valorificarea separata a fluxurilor de dejectii de la animalele din gospodarii si ferme si respective, de ape uzate, avnd ca scop valorificarea lor completa si reintegrarea in circuitul natural. In comna Nocrich, ridicarea gunoaielor menajere se face de catre societatea S.C. ECOMED din Medias.

3.1.8. Riscuri naturale Conform reglementarii tehnice Cod de proiectare seismica - Partea 1 - Prevederi de proiectare , indicativ P 100/2008, hazardul seismic pentru proiectare este descris de valoarea de varf a acceleratiei orizontale a terenului Ag, determinata pentru intervalul mediu de recurenta de referinta (IMR) corespunzator starii limita ultime, valoare numita acceleratia terenului pentru proiectare. Conditiile locale de teren sunt descrise prin valorile perioadei de control (colt) Tc a spectrului de raspuns pentru zona amplasamentului considerat. Pentru zona Podisului Hartibaciului, parametrii susmentionati au urmatoarele valori: Ag =0,16 cm/s pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=100 ani; Perioada de colt Tc =0,7 sec.

Conform STAS 11 100/1-93: Zonarea seismica a Romaniei , zona se incadreaza in zona de intensitate seismica VII pe scara MSK, cu o perioada de revenire de minim 50 ani. Alunecari de teren Nu au fost identificate in zona studiata. Un alt fenomen de interes in zona de impleemntare PUZ este eroziunea hidrica si eoliana. Eroziunea solului reprezinta procesul de pierdere a particulelor fine de sol, de regula bogate in nutrienti, prin actiunea apei sau a vantului. Eroziunea este considerata una dintre cele mai complexe forme ale degradarii solului in raport cu gradul de manifestare, in special pentru terenurile aflate in panta. In declansarea si intensificarea proceselor erozionale, activitatea umana a avut un rol important, in special prin stabilirea modului de folosinta a terenului.

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

49

Eroziunea prin apa este accentuata si de catre actiunea factorilor naturali, cum sunt cei climatici, de exemplu ploile torentiale cu intensitate ridicata in special in perioada mai-iunie. Practicarea agriculturii conventionale in zone deja afectate de eroziune sau care manifesta risc ridicat fata de aceasta nu face decat sa intensifice degradarea solului si a mediului inconjurator. Procesele erozionale prin apa pe solurile cultivate sunt intensificate in special de lucrarea gresita a solului. De asemenea, pasunatul, daca este practicat intensiv si neorganizat, intocmai ca si defrisarile exagerate, intensifica si accelereaza procesele erozionale. Problemele cele mai stringente care se pun, fata de acest proces al degradarii mediului ambiental, le reprezinta atat elaborarea, cat si implementarea strategiei de minimizare a eroziunii si a masurilor de prevenire pe termen lung. In ceea ce priveste adancimea maxima de inghet, in zona amplasamentului studiat, conform STAS 6054/77 aceasta are valori cuprinse intre 0,901,00 m de la cota terenului natural. Referitor la riscul de incarcare a constructiilor la vant si zapada se fac urmatoarele precizari: Conform STAS 10101/21-92, zona amplasamentului studiat se incadreaza in zona de zapada A, greutatea de referinta a stratului de zapada, corespunzatoare perioadei de revenire de 10ani fiind: gz = 0,9KN/mp. Inundatiile reprezinta fenomenul de acoperire a terenului cu un strat de apa in stagnare sau miscare, care prin marimea si durata lor provoaca victime umane si distrugeri materiale ce deregleaza buna desfasurare a activitatilor social-economice din zona afectata. In memoriul general al PUZ se specifica faptul ca parcela nu este supusa unor riscuri naturale de aceasta natura inundatii. In lipsa unui studiu hidrologic de inundabilitate, nu putem sa conformam sau sa infirmam aceasta apreciere.
Riscuri naturale Eroziuni ale solului Alunecari de teren Inundatii Parcela de implementare a PUZ Zona Suprafata afectata (mp sau ha) 0 0 0

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

50

3.1.9. Patrimoniul cultural Monumente istorice in zona de mplementare PUZ: Linia ingusta de cale ferata Sibiu-Agnita-Sighisoara, cu o lungime de 57,5 km pe ecartament de 760 mm, reprezinta doar jumatate din linia originala, care in anul 1910 lega orasul Sibiu de Sighisoara. Aceasta care strabate Podisul Hartibaciului pe teritoriul judetului Sibiu, legand orasele Sibiu si Agnita, precum si comunitatile de pe traseu. Aceasta margineste la S si SE parcela de implementare a PUZ. Prin Ord. nr. 2015/14.01.2008, linia ferata ingusta Sibiu - Agnita - Bradeni, cu ramificatia Cornatel - Vurpar, din judetul Sibiu, s-a clasat ca monument istoric, categoria ansamblu, grupa B, cod in Lista Monumentelor Istorice, SB-II-a-B-20923. Conform avizului nr. 43/U/07.03.2011 si plansei vizate de catre Directia Judeteana pentru Cultura si Patrimoniu National Sibiu, se va respecta zona de protecte a monumentului istoric de 10 m, de la traseul de cale ferata.

3.1.10.

Mediul socio-economic

Activitatile economice ale comunei Nocrich se bazeaza pe exploatarea resurselor locale, cele mai importante fiind terenurile agricole - pentru cultivarea plantelor si cresterea animalelor. Economia locala a comunei Nocrich este reprezentata de: activitati agricole; activitati de comert si servicii.

Locuitorii au practicat si practica, in continuare, agricultura si cresterea animalelor, ocupatii traditionale aflate intr-o strnsa interdependenta. Au cultivat cereale (paioase si porumb), cartofi, plante furajere, legume, etc.

3.1.11.

Schimbari climatice

Schimbarile climatice au efect daunator asupra mediului si sanatatii umane. Schimbarile climatice sunt generate de doua procese de baza: distrugerea stratului de ozon; emisii de gaze cu efect de sera.

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

51

a. Distrugerea stratului de ozon este generata de o serie de substante chimice nominalizate in Protocolul de la Montreal, la care a aderat si Romania. Din datele existente rezulta ca in satul Hosman nu se utilizeaza nici una din substantele interzise prin acest Protocol. b. Principalele gaze cu efect de sera mentionate in Protocolul de la Kyoto al carui semnatar este si Romania sunt: dioxid de carbon (CO2), metan, oxidul azotos (N2O), hidrofluorocarburi (HFCs), perfluorcarburi (PFCs), hexafluorura de sulf (SF6). Surse de emisii de gaze cu efect de sera sunt: mijloacele de transport si utilajele agricole(CO2, N2O); gospodariile populatiei care folosesc combustibili solizi pentru incalzire si preparare hrana; (depozitele) dejectii animaliere de la gospodariile populatiei (amoniac,metan); sisteme de producere a energiei termice care folosesc gaze naturale in gospodariile populatiei, apartamente si agenti economici.

Cantitatea de emisii de gaze cu efect de sera (CO2) nu este semnificativa legislatia in domeniu se refera la surse dirijate mari la care impune limite privind producerea de energie (se iau in consideratie numai instalatiile care produc peste 20 MWh).

3.2. Evolutia factorilor de mediu in situatia neimplementarii masurilor din Planul Urbanistic Zonal
Analiza alternativei 0 (neimplementarea planului ) se bazeaza pe gradul actual de cunoastere si reliefeaza efectele asupra mediului pe care le va avea nerealizarea obiectivelor propuse prin plan.

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

52

Evolutia factorilor de mediu in situatia neimplementarii masurilor din Planul urbanistic general
Factori de mediu 1. Apa Aspect identificat Paraul Hosman margineste la V parcela de implementare PUZ. Apade suprafata si subteran impurificata, datorita evacuarilor de ape uzate menajere fara epurare, din localitatea Hosman. Infrastructura rutiera nu este integral corespunzatoare calitativ pe DJ106 Sibiu-Agnita. Nu exista surse antropice majore de poluare a aerului. Propunere PUZ -Luarea de masuri pentru asigurarea colectarii apei pluviale din incinta parcului fotovoltaic. Efecte in cazul neimplementarii propunerii Calitatea apelor de suprafata si a apei subterane ramane aceeasi.

2. Aer

-Realizarea racordarii la DJ106 in urma unui studiu de solutie si propunerea unei solutii de proiect. Consolidarea terenului in zona de racordare. Propunerile din PUZ referitoare la constructia racordului la DJ106, pot afecta pe termen scurt (pe durata executiei) calitatea aerului.

3. Sol

Canalizarea menajera lipsa in satul Hosman cu evacuarea apelor uzate menajere direct in subteran si cursuri de suprafata fara epurare. Nu exista surse majore de poluare, cu exceptia poluarilor istorice existente si a celor din surse agricole si gestiunea dejectiilor de la animalele crescute in gopodarii. Poluarea este difuza in zona Hosman, generata de depozitarea necontrolata in anumite zone a gunoiului menajer si a dejectiilor rezultate din gospodarii.

-Luarea de masuri pentru asigurarea colectarii apei pluviale din zona parcului pe timpul organizarii de santier si ulterior. -Asigurarea salubrizarii zonei de amplasare a parcului fotovoltaic. -Colectarea selectiva si valorificarea a deseurilor rezultate din lucrari de intretineri-reparatii.

Starea de calitate a drumurilui judetean va ramane aceeasi. Relatiile de comunicare dintre localitati raman aceleasi. Consumul de combustibil va ramane constant si implicit emisiile de gaze cu efect de sera. Nemultumirea populatiei si cresterea fenomenului migrator, datorita unei infrastructuri de drumuri si investitii deficitare. Degradarea solului si a panzei freatice din zona, ca urmare a evacuarilor necontrolate de ape uzate menajere din satul Hosman. Depozitare necontrolata de deseuri menajere si dejectii, in special pe cursuri de apa, terenuri in intravilan sau extravilan , cu pericolul degradarii solului, afectarea calitatii apei din panza freatica sau de suprafata, aspect dezagreabil.

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

53

Factori de mediu 4. Sanatatea populatiei

Aspect identificat a. Apa potabila - lipsa retea distributie

Propunere PUZ Nu apare necesitatea infrastructurii de distributie a apei. Nu exista cerinta de apa la implementarea PUZ.

b. Apa menajera uzata - lipsa retea de canalizare

Nu apare necesitatea infrastructurii de colecare a unor ape uzate. Acestea nu rezulta in urma implementarii PUZ.

5. Riscuri naturale

6. Schimbari climatice

7. Conservarea resurselor naturale si producerea energiei

c. Gestionarea deseurilor: acestea sunt colectate de o societate autorizata SC. ECOMED Medias Nu s-au semnalat in zona de implementare PUZ, cu exceptia unor suprafete reduse cu exces de umiditate. Sursele de emisii cu efect de sera sunt minore, din sat. Nu sunt identificate utilizari ale substantelor interzise prin Protocolul de la Montreal. Utilizarea de materiale necorespunzatoare, cu coeficienti de transfer termic mare, in satul Hosman. Utilizarea de combustibili cu putere calorifica mica si surse de producere a energiei termice cu randamente mici.

- Colectarea selectiva si valorificarea a deseurilor din organizarea de santier. -Se va face sistematizarea verticala a terenului si lucrari de imbunatatiri funciare pentru eliminarea umiditatii. Nu se fac propuneri.

Efecte in cazul neimplementarii propunerii Confort al locuitorilor din sat scazut. Conditii igenico-sanitare precare posibilitatea aparitiei unor focare de infectii. Stagnare economica si sociala. Scaderea numarului locuitorilor prin migrare spre urban. Confort al locuitorilor din sat scazut. Conditii igenico-sanitare precare posibilitatea aparitiei unor focare de infectii Stagnare economica si sociala. Scaderea numarului locuitorilor prin migrare spre urban. Poluarea panzei freatice, a cursului de suprafata si a solului in zona satului Hosman. Colectare deseuri de la populatie de catre S.C. ECOMED Medias. Suprafete de teren cu exces de umiditate (semipermanent).si vegetatie specifica hidrofila. Nu sunt efecte.

-Producere de energie electrica regenerabile energie verde.

din

surse

Mentinerea emisiilor de gaze de ardere in perioada de timp friguros. Asigurarea combustibililor pentru prepararea hranei si incalzire prin taieri de vegetatie forestiera. Riscul de neatingere a tintei de 24% energie produsa din surse regenerabile, pana in 2020, conform strategiei la nivel national si

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

54

Factori de mediu 8. Biodiversitate

Aspect identificat ROSPA Podisul Hartibaciului

Propunere PUZ Covorul vegetal se va mentine, iar pe latura de SSE pe aliniamentul cu CF ingusta se va planta o perdea vegetala de protectie.

9. Patrimoniu cultural

Monument istoric de interes national : calea ferata ingusta CF Sibiu-Agnita

-Se va respecta zona de protectie de 10 m distanta de la linia CF si plantarea unei perdele vegetale de protectie. Introducerea in intravilan a trupului de 97.000 mp si schimbarea folosintei, pentru construire parc fotovoltaic. Supunerea spre dezbatere a PUZ si a studiilor de fundamentare pentru constructia parcului fotovoltaic.

10. Zonarea teritoriala 11. Constientizarea publicului in luarea deciziilor privind mediul

Intravilanul existent este mai mic decat necesarul de dezvoltare al zonei localitatii Hosman. PUZ elaborat dupa consultarea administratiei si strategiei de dezvoltare a com Nuocrich. Hotararile Consiliului Local sunt aduse la cunostinta cetatenilor.

Efecte in cazul neimplementarii propunerii directivelor UE. Efect minim ca urmare a aspectelor ecologice identificate in teren si tratate in studiul de biodiversitate (habitatele de pe amplasamentul vizat de dezvoltarea PUZ nu se constituie in teritorii de cuibarire pentru nicio specie de interes comunitar la nivelul SPA Podisul Hartibaciului si nu corespund nici preferintelor de habitat de hranire exceptie Ciconia ciconia, care nu va fi afectata dat fiind suprafata redusa a amplasamentului analizat in raport cu teritoriul potential de hranire al speciei la nivelul sitului Natura 2000). Pericol de degradare fizica a monumentelor istorice. Schimbarea aspectului arhitectural, cu piederea valorii monumentului. Dezvoltare nerationala cu risipa de resurse (terenuri arabile neexploatate agricol). Lipsa de progres economic si social.

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

55

Din analiza alternativei zero rezulta ca neaplicarea masurilor din PUZ SIFEE Parc Fotovoltaic nu creaza premise pentru dezvoltare urbana moderna; se vor mentine si accentua presiuni asupra factorilor de mediu a caror calitate va fi in scadere, se va perpetua nivelul scazut al dezvoltarii economice si sociale al localitatii si a fenomenului de migratie sau naveta a fortei de munca active cea ce va crea nemultumire in randul populatiei. Calculul riscului neimplementarii PUZ: aplicand valori pentru efectul pe care il reprezinta neimplementarea masurilor din PUZ asupra factorilor de mediu rezulta riscul la care sunt expusi (nesemnificativ =0, minor =1, major=2, catastrofal=3). Aspect de mediu Apa Aer Sol Sanatate Riscuri naturale Schimbari climatice Conservarea resurselor Biodiversitate Patrimoniu cultural si istoric Zonarea teritoriala Constientizarea publicului EFECTUL neimplementarii PUG nesemnificativ minor major X X X X X X X Se analizeaza in EA X catastrofal

X X

Avand in vedere consecintele pe care le are neimplementarea masurilor (alternativa 0) asupra factorilor de mediu se poate aprecia ca riscul degradarii acestora este de luat in seama. Pentru CONSERVAREA RESURSELOR si ZONAREA TERITORIALA se apreciaza ca efectul este major daca nu se executa propunerile PUZ. Rezulta din aceasta incadrare ca implementarea masurilor prevazute in PUZ este benefica si necesara.

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

56

4. CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONEI POSIBIL DE A FI AFECTATE SEMNIFICATIV DE MASURILE PROPUSE IN PUG
Din analiza obiectivelor prevazute in Planul Urbanistic Zonal se poate aprecia ca toate propunerile sunt in corelare cu prevederile legislatiei sectoriale (sanatate, energie, resurse naturale etc.) si cu prevederile legislatiei in domeniul protectiei mediului si nu aduc atingere acestuia. Stabilirea de noi functiuni a terenului si introducerea parcelei de 97.000 mp in intravilan asigura premisele dezvoltarii economico-sociale a zonei si asigura premisele atingerii tintei procentuale de producere a energiei din surse regeneranbile (pana in 2020), in acelasi timp cu aplicarea masurilor de protectie a mediului, sistematizarii infrastructurii de transport si asigurarii zonei de protectie pentru monumentul istoric aflat in zona de implementare. Prin amplasarea noii platforme de producere a energiei fotovoltaice in zona localitatii Hosman, dupa introducerea in intravilan si schimbarea folosintei terenului, se vor impune conditiile pe care trebuie sa le respecte investitorul pentru a nu prejudicia starea actuala de calitate a mediului si starea de sanatate a populatiei si confortul locuirii. Aplicarea masurilor prevazute in PUZ limiteaza asigura baza dezvoltarii durabile a localitatii si duce la cresterea contributiei Regiunii Centru la atingerea tintei impusa de Comisia Europeana (asigurarea consumului energetic din SRE in procent de 24% pana in anul 2020).

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

57

5. PROBLEME PENTRU PUG

DE

MEDIU

EXISTENTE,

RELEVANTE

Pe baza situatiei existente descrisa in capitolele planului si in RM s-au reliefat problemele de mediu relevante pentru PUZ, astfel:
Aspect de mediu Apa Probleme de mediu relevante pentru PUZ Existenta unor zone critice in zona Hosman, sub aspectul poluarii apelor de suprafata si subterane, datorate n principal activitatilor menajere i agricole. Infrastructura slab dezvoltata de alimentare cu apa si canalizare n zona locuibila a satului Hosman. Cresterea ncarcarilor apelor uzate evacuate n receptori naturali. Existena zonelor afectate de poluarea cu nitrai Aer Calitatea aerului este buna; activitatile economice industriale existente in zona nu constituie surse majore de poluare. Circulatia se desfasoara cu mici deficiente pe DJ106 Sibiu-Agnita (aflat inca in proces de reabilitare). Sol Nu s-a identificat zone cu sol deteriorat sub aspectul calitatii, datorita lipsei unor surse semnificative strict in zona de implemntare PUZ. Apar suprafete relativ reduse cu vegetatie specifica ce indica exces de umiditate pe parcela de implementare PUZ. Gestionarea Insuficienta dezvoltare a sistemelor de management deseurilor integrat al deseurilor menajere si inca depozitarea necontrolata a acestora pe vaile raurilor si paraurilor din zona. Depozitarea si gestiunea impropriilor a dejectiilor animaliere rezultate din gospodariile proprii. Riscuri de mediu Nu s-au identificat surse de poluare industriala semnificativa in zona de surse de poluare implementare PUZ. Riscuri naturale Teren cu exces de umiditate. Conservarea Prepararea hranei sau incalzirea locuintelor din gospodariile individuale ale resurselor naturale populatiei se face prin ardere de combustibil solid lemn (procurate din padurile localitatii). Se utilizeaza echipamente neperformante cu randamente scazute. Se construieste cu materiale cu coeficient de transfer termic mare ceea ce duce la consum suplimentar de combustibil. Patrimoniu cultural Fond bogat in monumente istorice de interes national: CF ingusta Sibiu-Agitaa. Bradeni. Zonarea teritoriala Teritoriul administrativ este diferentiat in functie de destinatia principala a terenurilor si in conformitate cu necesitatile populatiei. Teritoriul intravilan nu asigura spatiul suficient pentru dezvoltarea economica a localitatii.

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

59

6. Obiectivele de protectia mediului stabilite la nivel national, comunitar sau international relevante pentru Planul Urbanistic Zonal In tabel sunt prezentate aspectele si obiectivele de protectia mediului relevante pentru PUZ in comparatie cu obiectivele la nivel national, comunitar sau international si modul in care s-au avut in vedere la elaborarea planului.
Aspect de mediu Aer Obiectiv stabilit la nivel national, comunitar, international Calitatea aerului trebuie sa corespunda legislatiei nationale care transpune Directivele 96/62/CE si 1999/30/CE privind valorile limita pentru SO2, NO2, NO, particule in suspensie si plumb. Strategia nationala privind protectia atmosferei urmareste stabilirea unui echilibru intre dezvoltarea economicosociala si calitatea aerului (HG nr. 1856/2005 privind plafoanele nationale pentru anumiti poluanti atmosferici). Obiectivul relevant pentru plan Mentinerea calitatii aerului in zona de implementare PUZ Modul in care s-a avut in vedere in plan Nu sunt prevazute actiuni sau activitati economice care sa duca la alterarea calitatii aerului.

Apa

In timpul organizarii de santier se vor aplica masuri de diminuare a emisiilor de pulberi rezultate din excavare si gaze de esapament, prin cat mai putine ore de functionare a utilitarelor in incinta. upa implementarea PUZ nu apar emisii de poluanti atmosferici. Calitatea apei trebuie sa corespunda Asigurarea calitatii apelor de Se vor prevedea sisteme de colectare si legislatiei in vigoare care transpune suprafata si subterane prin evacuare a apelor pluviale din incinta prevederile Directivei Cadru privind apa nr. limitarea poluarii din surse parcului fotovoltaic, spre rigola DJ106 2000/60/CE impreuna cu directivele fiice. punctiforme sau difuze. si/sau alte canale de desecare din zona Epurarea apelor uzate trebuie sa fie in acest sens se va solicita aviz ANIF. conforma cu legislatia nationala care transpune prevederile Directivei 91/271/CEE. Romania trebuie sa se alinieze normelor europene pana la 31 decembrie 2015 pentru
PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009 SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Minimizarea emisiilor de poluanti atmosferici rezultate din activitatile antropice

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

60

Aspect de mediu

Sol

Sanatatea umana

Obiectiv stabilit la nivel national, comunitar, international aglomerarile mai mari de 10 mii locuitori echivalenti si pana la 31 decembrie 2020 pentru aglomerarile cuprinse intre 2 mii si 10 mii locuitori echivalenti Teritoriul Romaniei este declarat ca zona sensibila la nitrati. Calitatea solului trebuie refacuta si imbunatatita. Este necesara refacerea ecosistemelor terestre, executia de lucrari pentru combaterea eroziunii solului si apararea impotriva inundatiilor. Legislatia romaneasca este aliniata la legislatia europeana in cea ce priveste sanatatea populatiei prin asigurarea conditiilor de igiena (apa curenta, canalizare, depozitarea controlata a deseurilor, spatii verzi/cap locuitor).

Obiectivul relevant pentru plan

Modul in care s-a avut in vedere in plan

Protectia calitatii solului si reducerea suprafetelor afectate de exces de umiditate si eroziuni hidrice.

Deseurile rezultate din intretineri vor fi colectate separat si valorificate. Aplicarea masurilor de imbunatatiri funciare pentru eliminarea excesului de umiditate din zona parcelei de implementare PUZ.

Biodiversitate

Imbunatatirea calitatii vietii, Exista prevederi in PUZ pentru: cresterea confortului. - extinderea infrastructurii de transport energie electrica prin legarea parcului fotovoltaic la linia de joasa tensiune din zona 20kV. - disponibilizarea unui cantitati de enrgie verde pentru consumatoriii din zona. -marirea suprafetei de spatii verzi / cap locuitor prin introducerea in intravilan, rezultand o suprafata suplimentara de spatiu verde la nivelul localitatii. Imbunatatirea starii favorabile de Evitarea fragmentarii Prin propunerea de amplasament a PUZ conservare a habitatelor si speciilor de flora habitatelor s-a urmarit investitia pe o parcela si fauna salbatica (inclusiv evitarea adiacenta DJ106, dezvoltarea fragmentarii habitatelor) urbanistica fiind propusa intr-o zona antropizata puternic si cu habitat deja
PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009 SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

61

Aspect de mediu Conservarea resurselor naturale Patrimoniul cultural

Modul in care s-a avut in vedere in plan fragmentat de traseul DJ. Favorizarea exploatarii resurselor Favorizarea utilizarii resurselor Construirea unui parc energetic regenerabile in limita capacitatii de suport energetice regenerabile fotovoltaic Protectia monumentelor istorice Respectarea protectia a istorice zonelor de Propunerea PUZ a tinut cont de monumentelor latimea zonei de protectia a CF inguste Sibiu-Agnita_braden, in acea zona fiind prevazuta si o perdea vegetala de protectie. Protejarea populatiei si a Prin PUZ se aloca terenuri pentru zonelor de locuit prin dezvoltare economica. Creste suprafata separarea de terenurile cu de teren destinata intravilanului functie activitati economice si servicii. de necesitatile de dezvoltare economica actuala.

Obiectiv stabilit la nivel national, comunitar, international

Obiectivul relevant pentru plan

Zonarea teritoriala

Legislatia prevede corelalrea intravilanului existent cu evidenta OCOTA in vederea asigurarii unei bune administrari a terenurilor si a unei dezvoltari edilitare judicioase.

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

62

7. POTENTIALELE MEDIULUI

EFECTE

SEMNIFICATIVE

ASUPRA

Conform cerintelor HG 1076/2004, in cazul analizei PUZ, trebuie evidentiate efectele semnificative asupra mediului determinate de implementarea acestuia. Scopul acestor prevederi consta in identificarea, predictia si evaluarea formelor de impact generate de implementarea obiectivelor PUZ. In vederea evaluarii sintetice a impactului potential asupra mediului, in termeni cat mai relevanti, au fost stabilite categorii de impact care sa permita evidentierea efectelor potential semnificative asupra mediului generate de implementarea planului. Evaluarea din cadrul Raportului de Mediu pentru PUZ, necesita identificarea impactului semnificativ asupra aspectelor de mediu, impact asociat punerii in practica a prevederilor planului avut in vedere. Principalele obiective ale PUZ vizeaza: Obiectiv strategic: Schimbarea destinatiei de folosinta a terenurilor prin

scoatere din circuitul agricol, pentru constituirea unui trup intravilan, in scopul construirii unui parc energetic fotovoltaic de cu o capacitate de 3 MW.
Obiective specifice: O1: schimbarea folosintei terenului din teren agricol, in teren pentru constructii O2 : introducerea terenului in intravilan, ca trup izolat O3: asigurarea unui acces racordat la DJ106, petru parcul fotovoltaic O4: amplasarea repetitiva de panouri fotovoltatice in scopul producerii de energie verde

Evaluarea PUZ extins pe masurile considerate relevante ca avand un potential efect asupra aspectelor de mediu, si anume: Aer Apa Sol Sanatatea umana Biodiversitate
SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

63

Conservarea resurselor naturale Patrimoniul cultural Zonarea teritoriala

Conform cerintelor HG nr. 1076/2004, efectele potentiale semnificative asupra aspectelor de mediu trebuie sa includa efectele: secundare, cumulative, sinergice, pe termen scurt, mediu si lung, permanente si temporare, pozitive si negative. Impactul semnificativ este definit ca fiind impactul care, prin natura, magnitudinea, durata sau intensitatea sa altereaza un factor sensibil de mediu. In vederea evaluarii impactului ca urmare a PUZ s-au stabilit 5 categorii de impact, dupa cum se detaliaza:
Scara de cuantificare a impactului geenrat de obiectivele PUZ asupra aspectelor relevante de mediu Valoarea impactului Detaliere Impact pozitiv semnificativ asupra aspectelor de mediu relevante +2 Impact pozitiv nesemnificativ asupra aspectelor de mediu relevante +1 0 Impact neutru Impact negativ nesemnificativ asupra aspectelor de mediu relevante -1 Impact negativ semnificativ asupra aspectelor de mediu relevante -2

Principiul de baza luat in considerare in determinarea impactului a constat in evaluarea propunerilor PUZ in raport cu aspectele si obiectivele de mediu prezentate in capitolul anterior. Pentru obiectivele esentiale PUZ, s-a realizat evaluarea impactului asupra aspectelor/ obiectivelor relevante de mediu.

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

64

7.1. Evaluarea efectelor implementarii obiectivelor PUZ asupra obiectivelor de mediu


Obiectivul PUZ : schimbarea folosintei terenului din teren agricol, in teren pentru constructii
Aspect de mediu Aer Obiectiv relevant pentru PUZ Mentinerea calitatii aerului in zona de implementare PUZ Minimizarea emisiilor de poluanti atmosferici rezultate din activitatile antropice Asigurarea calitatii apelor de suprafata si subterane prin limitarea poluarii din surse punctiforme sau difuze. Protectia calitatii solului si reducerea suprafetelor afectate de exces de umiditate si eroziuni hidrice. Imbunatatirea calitatii vietii, cresterea confortului. Nivel impact 0 Justificarea incadrarii

Schimbarea folosintei terenului are rang de reglementare si nu afecteaza nivelul emisiilor atmosferice in zona.

Apa

Nu afecteaza calitatea apei.

Sol

Nu afecteaza negativ calitatea solului. Asigura utilizarea rationala a terenurilor de constructii. Asigura confort si protectie prin stabilirea activitatilor ce pot fi dezvoltate intr-o unitate teritoriala. Separa activitatile economice de zonele de locuit si sfera serviciilor publice (educatie, sanatate, cultura, agrement, etc.) Nu afecteaza patrimoniul cultural deoarece zonele de protectie sunt obligatorii indiferent de folosinta terenului. Schimbarea folosintei terenului faciliteaza dezvoltarea viitoare de investitii pentru constructii parc energetic fotovoltaic.

Sanatatea umana

+1

Patrimoniul cultural

Respectarea zonelor de protectia a monumentelor istorice Favorizarea utilizarii resurselor energetice regenerabile

Conservarea resurselor naturale

+2

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

65

Zonarea teritoriala

Protejarea populatiei si a zonelor de locuit prin separarea de terenurile cu activitati economice si servicii.

+1

Asigura confort si protectie prin stabilirea activitatilor ce pot fi dezvoltate intr-o unitate teritoriala. Separa activitatile economice de zonele de locuit si sfera serviciilor publice (educatie, sanatate, cultura, agrement, etc.)

Obiectivul PUZ : introducerea terenului in intravilan, ca trup izolat


Aspect de mediu Aer Obiectiv relevant pentru PUZ Mentinerea calitatii aerului in zona de implementare PUZ Minimizarea emisiilor de poluanti atmosferici rezultate din activitatile antropice Asigurarea calitatii apelor de suprafata si subterane prin limitarea poluarii din surse punctiforme sau difuze. Protectia calitatii solului si reducerea suprafetelor afectate de exces de umiditate si eroziuni hidrice. Imbunatatirea calitatii vietii, cresterea confortului. Nivel impact 0 Justificarea incadrarii

Nu afecteaza calitatea aerului, amplasarea in intravilan sau extravilan a parcelei

Apa

Nu afecteaza calitatea apei.

Sol

+1

Asigura utilizarea rationala a terenurilor din intravilan.

Sanatatea umana

+1

Patrimoniul cultural

Respectarea zonelor de protectia a monumentelor istorice

Conservarea resurselor naturale

Favorizarea utilizarii resurselor energetice regenerabile

+2

Asigura confort si protectie prin stabilirea activitatilor ce pot fi dezvoltate in zona intravilana a localitatii. Asigura un plus de suprafata de zona verde in intravilan / cap locuitor. Asigura dezvoltarea infrastructurii. Nu afecteaza patrimoniul cultural deoarece zonele de protectie sunt obligatorii indiferent daca terenul este amplasat in intravilan sau extravilan. Zona de CF ingusta nu s eintroduce in intravilan. Introducerea in intravilan a terenului faciliteaza dezvoltarea viitoare de investitii pentru constructii parc energetic fotovoltaic.

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

66

Zonarea teritoriala

Protejarea populatiei si a zonelor de locuit prin separarea de terenurile cu activitati economice si servicii.

+1

Separa activitatile economice de zonele de locuit si sfera serviciilor publice (educatie, sanatate, cultura, agrement, etc.)

Obiectivul PUZ : asigurarea unui acces racordat la DJ106, petru parcul fotovoltaic
Aspect de mediu Aer Obiectiv relevant pentru PUZ Mentinerea calitatii aerului in zona de implementare PUZ Minimizarea emisiilor de poluanti atmosferici rezultate din activitatile antropice Asigurarea calitatii apelor de suprafata si subterane prin limitarea poluarii din surse punctiforme sau difuze. Protectia calitatii solului si reducerea suprafetelor afectate de exces de umiditate si eroziuni hidrice. Nivel impact 0 Justificarea incadrarii

Nu afecteaza calitatea aerului.

Apa

Sol

-1

Sanatatea umana Patrimoniul cultural

Imbunatatirea calitatii vietii, cresterea confortului. Respectarea zonelor de protectia a monumentelor istorice

+1

Conservarea resurselor naturale Zonarea teritoriala

Favorizarea utilizarii resurselor energetice regenerabile Protejarea populatiei si a zonelor de locuit prin separarea de terenurile cu activitati economice si servicii.

+1

Nu afecteaza calitatea apei deoarece nu sunt necesare rigole de colectare a apelor pluviale de pe drumuri de acces si de incinta acestea fiind pietruite. Influenteaza negativ nesemnificativ orizontul de sol superficial, prin deranjare si eliminarea paturii vegetative ierboase. Sunt posibile impurificari datorate scurgerilor dela mijloacele auto care tranziteaza zona. Se propun masuri de reducere. Asigura dezvoltarea infrastructurii. Se vor monta indicatoare de oprire la accesul in DJ106. Nu afecteaza patrimoniul cultural deoarece zonele de protectie sunt la distanta de zona de realizare a racordului la DJ106. Traficul suplimentar nu este d enatura sa genereze vibratii care ar putea afecta structura monumentului. Realizarea ccesului la zona parcului favorizeaza functionarea acestuia Asigura racordarea zonei functionale a parcului fotovoltaic la infrastructura rutiera existenta in zona.

+1

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

67

Obiectivul PUZ: amplasarea repetitiva de panouri fotovoltatice in scopul producerii de energie verde
Aspect de mediu Aer Obiectiv relevant pentru PUZ Mentinerea calitatii aerului in zona de implementare PUZ Minimizarea emisiilor de poluanti atmosferici rezultate din activitatile antropice Asigurarea calitatii apelor de suprafata si subterane prin limitarea poluarii din surse punctiforme sau difuze. Nivel impact -1 temporar 0 remanent 0 Justificarea incadrarii

Nu exista emisii din proiect, cu exceptia perioadei d eorganizare santier. Emisiile sunt fugitive si de scurta durata, nu exista efecte remanente. Nu afecteaza calitatea apei deoarece nu sunt necesare rigole de colectare a apelor pluviale, terenul de pub panourile fotovoltaice fiind lasat la starea naturala asigurandu-se astfel infiltratia apelor pluviale scurse. Se va studia solutia d eproiect si se va analiza daca este necesara amplasarea d erigole pentru colectarea apelor scurse sub panouri. Functionarea parcului fotovoltaic nu influenteaza calitatea solului. Pentru lucrarile d einterventii vor fi asigurate materiale absorbante care vor fi recuperate dupa utilizare, in cazul inregistrarii unor scurgeri. Asigura dezvoltarea infrastructurii si nivelului socio-economic al zonei, cu efect indirect asupra calitatii vietii localnicilor din Hosman. Nu afecteaza patrimoniul cultural deoarece zonele de protectie sunt respectate prin proiectare. Functionarea parcului asigura conservarea resurselor naturale (de ex. carbune), functionarea acestuia asigurand producerea de energie verde din sursa regenerabila.

Apa

Sol

Protectia calitatii solului si reducerea suprafetelor afectate de exces de umiditate si eroziuni hidrice.

Sanatatea umana

Imbunatatirea calitatii vietii, cresterea confortului.

+1

Patrimoniul cultural Conservarea resurselor naturale

Respectarea zonelor de protectia a monumentelor istorice Favorizarea utilizarii resurselor energetice regenerabile

+2

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

68

Zonarea teritoriala

Protejarea populatiei si a zonelor de locuit prin separarea de terenurile cu activitati economice si servicii.

-1

Poate induce restrictii legate de dezvoltari ulterioare in imediata vecinatate. Se interzic investitii care genereaza umbriri asupra panourilor fotovoltaice si industrii care genereaza semnificativ emisii de pulberi (de ex. ciment, stati sortare-concasare material mineral etc.).

Nota: In cadrul celor 4 obiective PUZ nu a fost tratat aspectul de mediu biodiversitate din urmatorul rationament: in cadrul studiului de biodiversitate anexat la prezentul raport de mediu a fost identificat impactul dezvoltarii PUZ si al implementarii proiectului subsecvent. Se constata ca principalul impact asupra mediului este reprezentat de pierderea de potential teritoriu de hranire pentru 4 specii din avifauna de interes comunitar pentru care a fost desemnata SPA Podisul Hartibaciului. Studiul de biodiversitate releva faptul ca impactul dezvoltarii PUZ si al implementarii proiectului este nesemnificativ in ceea ce priveste calitatea terenului analizat in raport cu preferintele de habitat de hranire ale acestor specii, precum si din punct de vedere al ponderii terenului analizat in raport cu suprafata de habitat optim de hranire la nivelul sitului Natura 2000. Avand in vedere caracteristicile proiectului, consideram ca nu se poate identifica o masura de reducere a suprafetei de teren ocupate in cazul implementarii proiectului. Nu a fost identificat niciun alt impact real al dezvoltarii PUZ si al implementarii proiectului asupra starii de conservare a speciilor de interes conservativ din cadrul SPA Podisul Hartibaciului si SCI Oltul Mijlociu Cibin Hartibaciu sau asupra integritatii celor doua situri Natura 2000.

7.2. Gradul de afectare a biodiversitatii si a ecosistemelor, arii si situri protejate


Gradul actual de afectare a biodiversitatii de pe amplasamentul vizat de PUZ si din vecinatatea acestuia este ridicat din urmatoarele considerente: - Zona a fost modificata puternic odata cu realizarea digurilor de protectie din vecinatatea albiei majore a raului Hartibaciu. Aceste diguri au fost realizate in vederea crearii incintelor agricole care au permis introducerea de habitate natural / semi-natrurale in circuitul agricol ca urmare a protectiei contra inundatiilor. Acest aspect a condus la antropizarea puternica a zonei, la restrangerea si chiar pierderea biodiversitatii specifice zonei, la cresterea ponderii speciilor de plante segetale, unele dintre ele adventive si/sau invasive; - Crearea retelei de canale de drenaj (doua canale marginesc doua laturi ale amplasamentului analizat), cu impact semnificativ asupra biodiversitatii prin pierderea unor elemente hidrofile si higrofile locale sau restrangerea suprafetelor altora;

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

69

Drumul judetean 106 Sibiu Agnita, situat in imediata vecinatate a amplasamentului analizat, induce o disturbare semnificativa asupra avifaunei de interes comunitar. Activitatea antropica identificata in zona. La 175 m departare de amplasamentul analizat exista o stana de oi care creaza la randul ei o disturbare semnificativa asupra avifaunei de interes comunitar.

Gradul de afectare a biodiversitatii de pe amplasamentul analizat si din vecinatatea acestuia, ca urmare a implementarii PUZ va fi minim ca urmare a situatiei ecologice existente in prezent pe amplasament (teren agricol, parloaga, drenurile invecinate amplasamentului, disturbare creata de traficul auto de pe DJ 106 Sibiu-Agnita si de activitatea antropica din vecinatate). Asa cum s-a afirmat anterior a fost tratat in detaliu in studiul de biodiversitate anexa la prezentul raport de mediu, gradul de afectare existent a facut ca zona sa nu fie utilizabila pentru cuibarire si sa nu fie optima ca teren de hranire pentru avifauna de interes conservativ. Acest aspect ne permite sa afirmam ca selectarea amplasamentului pentru realizarea unui parc energetic fotovoltaic a fost adecvata din punct de vedere al minimizarii efectelor asupra avifaunei de interes conservative la nivelul SPA Podisul Hartibaciului.

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

71

7.3. Evaluarea efectului cumulativ al implementarii PUZ asupra obiectivelor de mediu


Evaluarea efectului cumulativ al implemtarii PUZ s-a realizat pe baza insumarii punctajului acordat pentru fiecare impact asupra obiectivelor de mediu.

Obiectivul de mediu relevant pentru PUG

Mentinerea calitatii aerului in zona de implementare PUZ Minimizarea emisiilor de poluanti atmosferici rezultate din activitatile antropice Asigurarea calitatii apelor de suprafata si subterane prin limitarea poluarii din surse punctiforme sau difuze. Protectia calitatii solului si reducerea suprafetelor afectate de exces de umiditate si eroziuni hidrice. Imbunatatirea calitatii vietii, cresterea confortului. Respectarea zonelor de protectia a monumentelor istorice Favorizarea utilizarii resurselor energetice regenerabile Protejarea populatiei si a zonelor de locuit prin separarea de terenurile cu activitati economice si servicii. TOTAL

schimbarea folosintei terenului din teren agricol, in teren pentru constructii 0

introducerea terenului in intravilan, ca trup izolat

asigurarea unui acces racordat la DJ106, petru parcul fotovoltaic

amplasarea repetitiva de panouri fotovoltatice in scopul producerii de energie verde 0

0 0 +1 0 +2 +1 +4

0 +1 +1 0 +2 +1 +5

0 -1 +1 0 +1 +1 +3

0 0 +1 0 +2 -1 +2

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

72

Pe baza evaluarii efectelor cumulative ale implementarii masurilordin PUZ s-a analizat daca obiectivele de mediu se pot atinge sau exista riscul incalcarii standardelor de mediu.
Obiectiv de mediu Evaluare cumulativa Exista premisele atingerii obiectivului? DA

Mentinerea calitatii aerului in zona de implementare PUZ Minimizarea emisiilor de poluanti atmosferici rezultate din activitatile antropice Asigurarea calitatii apelor de suprafata si subterane prin limitarea poluarii din surse punctiforme sau difuze. Protectia calitatii solului si reducerea suprafetelor afectate de exces de umiditate si eroziuni hidrice. Imbunatatirea calitatii vietii, cresterea confortului. Respectarea zonelor de protectia a monumentelor istorice Favorizarea utilizarii resurselor energetice regenerabile Protejarea populatiei si a zonelor de locuit prin separarea de terenurile cu activitati economice si servicii.

Obiectivele prevazute in PUZ nu au influenta semnificativa, pozitiva sau negativa, asupra calitatii aerului

Obiectivele prevazute in PUZ nu au influenta semnificativa, pozitiva sau negativa, asupra calitatii apentru de suprafata sau subterane Obiectivele prevazute in PUZ nu au influenta semnificativa, pozitiva sau negativa, asupra solului si fenomenelor de eroziuni hidrice Obiectivele prevazute in PUZ au influenta pozitiva semnificativa asupra calitatii vietii Obiectivele prevazute in PUZ nu au influenta semnificativa, pozitiva sau negativa, asupra monumentului din zona Obiectivele prevazute in PUZ au influenta pozitiva semnificativa in privinta utilizarii resurselor energetice regenerabile Obiectivele prevazute in PUZ au influenta pozitiva asupra complementaritatii functiunilor terenurilor din intravilan

DA

DA

DA

DA

DA

DA

Din evaluarea cumulativa a implementarii masurilor PUZ rezulta, ca se creaza premisele atingerii obiectivelor relevante de mediu.

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

73

8. POSIBILELE MEDIULUI, INCLUSIV TRANSFRONTALIER

EFECTE ASUPRA

SEMNIFICATIVE ASUPRA SANATATII IN CONTEXT

Avand in vedere amplasarea localitatii, activitatile economice prezente si viitoare, precum si faptul ca aplicarea masurilor din PUZ au un impact pozitiv asupra aspectelor de mediu si a starii de confort a populatiei, se poate apreciaza ca nu vor exista efecte semnificative asupra mediului si sanatatii in context transfrontaliera. Efectele aspra biodiversitatii din ROSPA Podisul Hartibaciului sunt analizate in cadrul Studiului de EA, iar concluziile sunt prezentate si in cadrul RM.

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

74

9. MASURILE PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE SI COMPENSA CIT DE COMPLET POSIBIL ORICE EFECT ADVERS ASUPRA MEDIULUI AL IMPLEMENTARII PUZ
Conform masurilor propuse de PUZ, o parte din acestea pot avea o influenta negativa asupra factorilor de mediu in etapa de implementare. Prevenirea si reducerea efectelor adverse asupra mediului se poate face numai prin considerarea evaluarii de mediu in toate etapele de pregatire si implementare a planurilor. In cazul concret, al implementarii prevederilor din PUZ se recomanda urmatoarele masuri de compensare a efectelor aplicarii proiectului: In cazul zonarii teritoriale este necesar ca destinatia terenurilor sa fie respectata, asa cum a fost indicat in plan, cu extinderea intravilanului si functiunea stabilita. Daca in urma parcurgerii etapei de incadrare pe procedura EIM, rezulta ca proiectul este cu impact potential asupra mediului, acesta va fi supus procedurii de evaluare a impactului conform prevederilor legislative.

Propuneri de masuri rezultate din PUZ si evaluarea de mediu in cadrul procedurii SEA:

Masuri de diminuare a impactului asupra SOLULUI si SUBSOLULUI in perioada implementarii planului -Se vor amenaja spatii de depozitare a materialelor minerale rezultate din excavatii si a celor aduse pe amplasament pentru constructive -Se va achizitiona material absorbant, care sa poata fi utilizat in cazul unor poluari accidentale cu produse petroliere; -Utilajele si mijloacele de transport vor fi inchiriate de la societati care sa aiba verificarile tehnice la zi; -Se va amenaja un spatiu pentru colectarea selectiva a deseurilor (PET, hartie/carton, menajere amestecate, metalice); pentru colectarea deseurilor menajere se vor achizitiona europubele; -Eliminarea n locurile autorizate de Autoritatea de Mediu si aprobate de Managerul de Proiect a materialelor inerte (sau asimilabile) cum ar fi: sudura, pamnt, beton;
PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009 SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

75

-Efectuarea transportului deseurilor n conditii de siguranta de catre operatori autorizati la agentii economici specializati n valorificarea deseurilor. pe perioada functionarii parcului fotovoltaic - Se recomanda ca sa atenueze pe cat posibil infiltratiile de apa in pamant, pentru a se elimina interventii ulterioare asupra suporturilor panourilor fotovoltaice; - Eliminarea oricaror tipuri de deseuri care ar putea afecta calitatea solului (teren arabil); -Se va achizitiona material absorbant, care sa poata fi utilizat in cazul unor poluari accidentale cu uleiuri.

Masuri de diminuare a impactului asupra APEI DE SUPRAFATA si SUBTERANE in perioada implementarii planului -Vor fi prevazute rigole de colectare a apelor pluviale cazute in organizarea de santier, ape care se vor descarca in rigola DJ106 Sibiu-Agnita (se va solicita aviz de descarcare in acest scop). -Se va solicita un punct de vedere din partea SGA Sibiu, referitor la inplementarea PUZ si necesitatea avizarii pe linie de gospodarirea apelor. pe perioada functionarii parcului fotovoltaic -Nu sunt necesare masuri deosebite pentru protectia acestui factor de mediu deoarece drumurile d eincinta vor fi integral pietruite, astfel ca apa pluvial se va scurge ca si pana in prezent, functie de panta naturala a terenului catre cursul de suprafata din zona (pr. Hosman). In incinta parcului fotovoltaic nu vor fi surse de scurgeri care s-ar putea constitui in surse de poluare a cursului de suprafata sau apei subterane. -In situatia in care se utilizeaza apa pentru spalarea panourilor fotovoltaice apa care se poate asimila cu apa pluvial, se va identifica sursa de apa si se va solicita un punct de vedere din partea SGA Sibiu referitor la necesitatea de avizare a investitiei la faza PAC.

Masuri de diminuare a impactului asupra AERULUI in perioada implementarii planului - Poluarea atmosferei va fi determinata in principal de manevrarea si transportul materialelor de constructie. Emisiile de praf variaza in mod substantial de la o zi la alta,
PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009 SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

76

in functie de operatiile specifice, conditiile meteorologice dominante, modul de transport al materialelor. - Se recomanda controlul starii tehnice a utilajelor care vor fi utilizate la constructia parcului fotovoltaic, alimentarea acestora cu carburanti care sa aiba un continut redus de sulf si respectarea tehnologiei de constructie. pe perioada functionarii parcului fotovoltaic - Panourile fotovoltaice nu produc emisii in atmosfera in perioada de functionare. -O sursa secundara de impurificare a atmosferei o constituie gazele de esapament de la autovehiculele care vor circula in zona (pentru intretinere). Aceste gaze nu constituie un pericol major de impurificare a atmosferei din zona, datorita numarului mic de actiuni care trebuie intreprinse pentru interventiile care nu au o frecventa mare.

Masuri de diminuare a impactului asupra BIODIVERSITATII Pana la implementarea planului, se va studia, analiza si monitoriza pe minim 2 ani, intreaga zona aferenta planului, acordand atentie tuturor factorilor de mediu si relatiei amplasamentului cu vecinatatile. Monitorizarea se va realiza conform planului de monitorizare propus de evaluator. in perioada implementarii planului - Dei amplasamentul vizat de dezvoltarea PUZ i de implementarea proiectului de plan energetic fotovoltaic nu corespunde din punct de vedere ecologic i/sau etologic ca teritoriu de cuibrire pentru nicio specie de pasre de interes conservativ la nivelul ariei de protecie special avifaunistic Podiul Hrtibaciului, considerm aplicabil ca msur prezentiv de diminuare a impactului la faza de construcie a proiectului efectuarea lucrrilor n afara perioadei de cuibrire a psrilor (perioada mai-iunie), n vederea diminurii disturbrii n vecintatea amplasamentului analizat. - Folosirea utilajelor cat mai silentioase in vederea diminuarii disturbarii fonice a avifaunei de interes comunitar din vecinatatea amplasamentului analizat. - Organizarea de santier se va realiza strict in perimetrul de implementare a proiectului. - interdictia totala a depozitarii pe amplasament a oricaror substante care au potential de a polua apa, in vederea conservarii ihtiofaunei de interes conservativ pentru care a fost desemnat SCI Oltul Mijlociu Cibin Hartibaciu. - interdictia totala a repararii utilajelor pe amplasamentul proiectului. Eventualele reparatii vor fi efectuate in unitati specializate.
PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009 SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

77

- deseurile generate vor fi colectate si eliminate in conformitate cu legislatia in vigoare. pe perioada functionarii parcului fotovoltaic - nu este cazul, deoarece, avand in vedere caracteristicile proiectului, in perioada de functionare nu vor fi generate emisii, deseuri sau poluare fonica.

Masuri de diminuare a impactului asupra ASEZARILOR UMANE SI SANATATII POPULATIEI pe perioada functionarii parcului fotovoltaic -Perimetrul va fi imprejmuit si se va asigura paza, pentru a se elimina posibile accidentari ale persoanelor care vor vizita zona. Se va asigura paza permanenta a obiectivului pe parcursul implementarii PUZ. - Traficul va fi semnalizat cu indicatorul STOP la iesirea din zona parcului catre DJ106 Sibiu-Agnita. pe perioada functionarii parcului fotovoltaic -Se vor monta panouri avertizoare cu privire la pericolele existente in zona. -Se vor utiliza echipamentele de protectie. -Se va instala un sistem de supraveghere vido a zonei, in lipsa personalului permanent de paza.

Masuri de diminuare a impactului asupra PEISAJULUI SI PATRIMONIULUI CULTURAL pe perioada functionarii parcului fotovoltaic -Inca de la faza de proiectare a prezentului PUZ s-au luat in consideratie toate aspectele necesare pentru ca impactul parcului fotovoltaic asupra peisajului sa fie minim. - Forma si culoarea panourilor fotovoltaice nu conduc la ideea ca va exista un puternic impact asupra peisajului. - Pentru diminuarea impactului lucrarilor asupra patrimoniului cultural monument istoric al zonei line ingusta CF Sibiu-Agnita-Bradeni, se va respecta zona de protective
PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009 SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

78

pe o distant de 10 m de la traseul CF si se va planta perdea vegetala de protective la aliniamentul cu aceasta. pe perioada functionarii parcului fotovoltaic - Avand in vedere ca pe perioada de functionare a parcului nu se vor desfasura activitati care sa genereze un impact asupra peisajului si patrimoniului cultural, nu este necesara stabilirea unor masuri de diminuare a impactului.

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

79

10. CRITERIILE CARE AU CONDUS LA SELECTAREA ALTERNATIVEI ALESE


Factor de mediu Apa Aspect identificat Criteriile care au condus la alegerea variantei prezentate Este prevazuta colectarea apei Se respecta cerintele la evacuarea pluviale din organizarea de santier si apei din organizarea de santier. evacuarea in rigula DJ106. Se va analiza necesitatea existentei Se asigura fundamentul pentru o unui sistem de rigole pluviale si dupa dezvoltare socio-economica finalizarea investitiei. durabila. Drumurile de incinta vor fi integral pietruite, deci apa pluviala se va scurge functie de panta terenului. Propunerea finala PUZ

Aer

Existenta unor zone critice in zona Hosman, sub aspectul poluarii apelor de suprafata si subterane, datorate n principal activitatilor menajere i agricole. Infrastructura slab dezvoltata de alimentare cu apa si canalizare n zona locuibila a satului Hosman. Cresterea ncarcarilor apelor uzate evacuate n receptori naturali. Existena zonelor afectate de poluarea cu nitrai Calitatea aerului este buna; activitatile Asigurarea racordului la DJ106. economice industriale existente in zona nu constituie surse majore de poluare. Circulatia se desfasoara cu mici deficiente pe DJ106 Sibiu-Agnita (aflat inca in proces de reabilitare).
Nu s-a identificat zone cu sol deteriorat sub aspectul calitatii, datorita lipsei unor surse semnificative strict in zona de implemntare PUZ. Apar suprafete relativ reduse cu vegetatie specifica ce indica exces de umiditate pe parcela de implementare PUZ. Insuficienta dezvoltare a sistemelor de management integrat al deseurilor
PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

Sol

Vor fi asigurate materiale absorbante in incinta, pentru interventie in caz de deversare accidentala. Se va intrveni cu lucrari de imbunatatiri funciare in zonele cu exces de umiditate. Vor fi asigurate zone de colectare selectiva a deseurilor in organizarea

Alternativa este sustenabila pentru a acoperi nevoile de deplasare ale Mijloacelor de transport si respecta propunerea de dezvoltare teritoriala. Se asigura fundamentul pentru o dezvoltare socio-economica durabila. Se asigura mentinerea calitatii solului pe amplasament si fundamentul pentru o dezvoltare socio-economica durabila.

Gestionarea deseurilor

Respectarea legislatiei privind gestiunea deseurilor.

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

80

Factor de mediu

Aspect identificat

Propunerea finala PUZ

Criteriile care au condus la alegerea variantei prezentate

Riscuri de mediu surse de poluare Riscuri naturale

Conservarea resurselor naturale

Patrimoniu cultural Zonarea teritoriala

Eliminarea riscurilor naturale pentru asigurarea viitoare a investitiei. Constituie fundamentul pentru o dezvoltare socioeconomica durabila. Prepararea hranei sau incalzirea locuintelor Constructia parcului fotovoltaic cu Conribuie la conservarea resurselor din gospodariile individuale ale populatiei respectarea prevederilor legale in naturale. se face prin ardere de combustibil solid vigoare. Constituie fundamentul pentru o lemn (procurate din padurile localitatii). Se Se asigura tehnologie de varf in acest dezvoltare socio-economica utilizeaza echipamente neperformante cu domeniu. durabila. randamente scazute. Se construieste cu materiale cu coeficient de transfer termic mare ceea ce duce la consum suplimentar de combustibil. b. Fond bogat in monumente istorice de Se respecta zona de protectie de 10 m Constituie obligatie in mentinerea interes national: CF ingusta Sibiu-Agitade la traseul CF ingusta Sibiu-Agnita patrimoniului cultural traditional Bradeni. Bradeni. local. Teritoriul administrativ este diferentiat in Pune de acord nevoile de locuit ale Prin zonare se permite dezvoltarea functie de destinatia principala a populatiei cu cele economice (zona durabila a localitatii prin stabilirea terenurilor si in conformitate cu curti constructii si functiuni functiunilor, separarea zonelor de necesitatile populatiei. complementare cu cele industriale ) locuit de celelalte activitati.

menajere si inca depozitarea necontrolata de santier. a acestora pe vaile raurilor si paraurilor din zona. Depozitarea si gestiunea impropriilor a dejectiilor animaliere rezultate din gospodariile proprii. Nu s-au identificat surse de poluare industriala semnificativa in zona de implementare PUZ. Teren cu exces de umiditate. Se va intrveni cu lucrari de imbunatatiri funciare in zonele cu exces de umiditate.

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

81

Factor de mediu

Aspect identificat Teritoriul intravilan nu asigura spatiul suficient pentru dezvoltarea economica a localitatii.

Propunerea finala PUZ cu dezvoltarea urbanistica a localitatii. Aloca terenuri pentru dezvoltarea socio-economica. Creste suprafata de teren destinata intravilanului functie de necesitatile actuale (marirea suprafetei intravilane).

Criteriile care au condus la alegerea variantei prezentate

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

82

11. MASURILE AVUTE IN VEDERE PENTRU MONITORIZAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTARII PLANULUI DE URBANISM GENERAL

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

83

PROGRAM DE MONITORIZARE A EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTARII PUZ


Obiectivul relevant pentru mediu

Mentinerea calitatii aerului in zona de implementare PUZ Minimizarea emisiilor de poluanti atmosferici rezultate din activitatile antropice Asigurarea calitatii apelor de suprafata si subterane prin limitarea poluarii din surse punctiforme sau difuze Protectia calitatii solului si reducerea suprafetelor afectate de exces de umiditate si eroziuni hidrice.

Indicator - nr. reclamatii privind emisii semnificative de pulberi din organizarea de santier

Frecventa Permanent pe durata organizarii de santier

Surse de informare Colectarea informatiilor de la autoritati (APM) si titular.

Responsabilitate Titular APM

-clasa de calitate a pr. Hosman amonte si aval fata de zona de investitie - cantitatea de deseuri colectate si predate -numarul sanctiunilor contraventionale aplicate, legate de depozitarea neconforma a deseurilor

Se va face monitorizare doar in caz d epoluare accidentala lunar

Rezultatele analizelor de laborator

Titular

Evidenta gestiunii deseurilor la nivelul organizarii de santier

Titular

anual Evidenta zonelor sensibile sub aspectul depozitarilor ilegale de deseuri Directia pentru Statistica Primaria Nocrich Inregistrari titular. Evidente s.c. electrica Evidente titular Procese verbale ale verificarilor d eteren

Imbunatatirea calitatii vietii, - standardul de viata cresterea confortului, evitarea - dezvoltarea socio-economica a zonei imbolnavirilor epidemiologice. Favorizarea utilizarii resurselor energetice regenerabile Respectarea zonelor de protectia a monumentelor istorice
-atragerea de noi investitii - cantitate de energie electrica generata anual -lipsa oricarei investitii pe o distanta de 10 m de la traseul CF ingusta -nr arbusti plantati pentru

Conform statisticilor

Titlar

anual Permanent

Titular Titular Autoritate de control

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

84

Indicator perdeaua vegetala Protejarea populatiei si a zonelor -nr. reclamatii inregistrate din de locuit prin separarea de partea populatiei din loc terenurile cu activitati Hosman, legate de disturbarea produsa de activitatile economice si servicii. economice -nr. locuitori cu boli datorate prezentei unor poluanti in mediu

Obiectivul relevant pentru mediu

Frecventa Permanent

Surse de informare Evidente reclamatii autoritati de control Evidente - cabinete medici de familie, DSP

Responsabilitate Titular

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

85

REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC

A. Introducere
Planul urbanistic zonal PARC ENERGETIC FOTOVOLTAIC a fost elaborat de Birou Individual de Arhitectura - Arh Stanciu Georgeta, Str. Anton Pann, nr. 8A,Sibiu, in baza Raportul de mediu s-a realizat in baza cerintelor Directivei SEA (Directiva Consiliului European nr. 2001/42/CE) privind efectele anumitor planuri si programe asupra mediului transpusa in legislatia romaneasca de Hotararea de Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe. Continutul Raportului de Mediu respecta prevederile HG 1076/2004, anexa nr. 2 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe. Metodologia utilizata in evaluarea strategiei de mediu include si recomandarea din Manualul privind aplicarea procesului de realizare a Evaluarii de Mediu pentru Planuri si Programe elaborat de Ministerul Mediului si Gospodariei Apelor si Agentia Nationala de Protectie a Mediului, aprobat prin Ordinul 117/2006 si Ghidul privind evaluarea de mediu pentru planuri si programe de amenajare a teritoriului si urbanism (MMDD, 2007). Raportul de Mediu a urmarit prezentarea aspectelor generale ale PUZ, teritoriul acoperit, precum si activitatile preconizate sa decurga din implementarea PUZ, ca: stabilirea noilor folosinte ale terenului pentru dezvoltare si a regulilor privind dimensiunea dezvoltarii si conformarea cu legislatia in vigoare; amenajarea si utilizarea terenului; dezvoltarea infrastructurii rutiere si de utilitati; modificari ale activitatilor economice care pot interveni intr-o sfera mai larga etc. In RM s-a facut prezentarea metodelor si tehnicilor utilizate in evaluarea de mediu, corelarea obiectivelor PUG cu P/P relevante pentru acesta, s-au determinat aspectele de mediu care trebuie evaluate din perspectiva elementelor cheie ale PUZ si s-a facut identificarea obiectivelor de mediu relevante. A interesat cu predilectie analiza efectelor semnificative ale planului in zona, datorita schimbarii folosintei actuale a terenului, efecte asupra potentialelor planuri si proiecte care ar putea sa se dezvolte in zona, asupra componentelor mediului si in special asupra zonelor protejate din arealul analizat. S-au urmarit problemele semnificative de mediu, inclusiv starea actuala a mediului si evolutia acestuia in absenta, precum si in cazul implementarii PUZ. S-au stabilit masurile de reducere si/sau intarire a efectelor implementarii PUZ asupra componentelor mediului si s-au facut recomandari in acest sens, precum si s-a propus un program de monitorizare.

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

86

Prin Raportul de Mediu s-au sintetizat toate rezultatele si concluziile evaluarii, si s-au avut in vedere si consultarile publicului si a autoritatilor de reglementare interesate.

B. Continutul si obiectivele PUZ


Date generale privind PUZ: Denumirea planului: PARC ENERGETIC FOTOVOLTAIC Adresa de implementare a PUZ: Hosman, extravilan DJ106 la km 22+800 (Lunca Plopului) Titularul planului: S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L. Adresa sediului socal al titularului: loc. Selimbar, str. Mihai Viteazu, nr. 11, jud. Sibiu Persoana de contact: Tufis Georgiana Tel: 0740 030399 Suprafata studiata prin PUZ: 117.000 mp Suprafata ferenta PUZ aflata in proprietatea titularului: 97.000 mp Data realizarii planului: februarie 2011

Principalele obiective ale PUZ: Obiectiv strategic: Schimbarea destinatiei de folosinta a terenurilor prin scoatere din circuitul agricol, pentru constituirea unui trup intravilan, in scopul construirii unui parc energetic fotovoltaic de cu o capacitate de 3 MW. Obiective specifice: O1: schimbarea folosintei terenului din teren agricol, in teren pentru constructii O2 : introducerea terenului in intravilan, ca trup izolat O3: asigurarea unui acces racordat la DJ106, petru parcul fotovoltaic O4: amplasarea repetitiva de panouri fotovoltatice in scopul producerii de energie verde
SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

87

Zonificarea functionala-reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici Planul Urbanistic Zonal s-a elaborat avand in vedere urmatorii parametrii : zonificarea functionala a parcelei avand ca scop cresterea eficientei prin folosirea intensiva a terenului; vecinatatea cu o artera importanta de circulatie existenta DJ 106 Sibiu-Agnita si cu linia electrica de joasa tensiune.

Principala functiune propusa pentru zona studiata este: amplasarea repetitiva de panouri fotovoltaice amplasate pe stalpi si alei de acces pentru intretinere parc fotovoltatic cu o capacitate de 3 MW. Parcul fotovoltaic, menit sa produca energie electrica destinata retelei nationale, va gazdui o retea de panouri fotovoltaice, statii de transformare a energiei necesare colectarii si transmiterii acesteia, cat si cai de acces necesare deservirii parcului. Functiuni admise: - echipamente necesare bunei functionari a parcului. Zona studiata face parte din unitatea teritoriala Epv-(conform PUG prezent), care permite enuntarea reglementarilor precum si a conditiilor de conformare si construire prevazute de regulament. UTR -Epv- are ca limite la NV, DJ106, in V-SV un parau, iar la SE linia ferata cu ecartament ingust Sibiu-Agnita (monument istoric). In spiritul valorificarii potentialului existent si pentru inlaturarea disfunctionalitatiilor se propune, dupa cum s-a mai mentionat, realizarea acceselor carosabile in cadrul zonei conforme cu propunerile, si anume : asigurarea unui acces racordat la DJ106 la km 22+800 m si o retea de drumuri in interiorul parcului fotovoltaic drumuri pietruite. Pentru a lasa un grad cat mai mare de eficientizare a investitiei nu sunt propuse cai interioare de acces in afara celor perimetrale, datorita urmatoarelor criterii: cat mai eficienta exploatare a suprafetei date ; functie de solutia aleasa panourile vor avea anumite gabarite ; functie de gabaritele panourilor va aparea trama cailor de acces ; spatiile verzi vor fi distribuite cu conditia sa reprezinte cca 20% din suprafata ;

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

88

rezolvarea corecta a racordarii la DJ106 in baza unei documentatii de specialitate avizata conform legislatiei ; dimensionarea corecta a gabaritelor cailor de acces cu respectarea conditiilor de amplasare si conformare a constructiilor impuse prin regulamentul de urbanism aferent PUZ si in conformitate cu dispozitii, legi si ordine ale Ministerului Protectiei Mediului, Sanatatii si alte Hotarari Guvernamentale.

Bilantul teritorial este intocmit pe total pentru situatia existenta si pentru cea propusa si din care rezulta mutatiile ce intervin in ocuparea propusa a terenurilor : BILANT TERITORIAL Suprafata totala studiata, din care : - teren arabil extravilan - drum judetean Suprafata aferenta PUZ, din care: - suprafata ocupata de panouri PV - drumuri de distributie in zona - zone verzi EXISTENT mp 117.000 117.000 2.950 PROPUS mp 117.000 17.050 2.950 97.000 76.100* 1.570 19.333

Nota : *aceasta suprafata este proiectia ortogonala a panourilor pe sol. De fapt suprafata efectiva ocupata de panourile fotovoltaice este de cca. 15.200 mp (20%). Principalii indici urbanistici ai PUZ : Procentul de ocupare a terenului (POT), in UTR -Epv-, zona exclusiv destinata parcului fotovoltaic, grad de ocupare 85% . Coeficientul de utilizare a terenului se preconizeaza a fi maxim 0,8.

Dezvoltarea echiparii edilitare Reteaua de energie electrica :

Se utilizeaza instalatiile proprii electrice de transformare, care vor asigura ulterior legarea la reteaua electrica existenta la marginea DJ106 (Sibiu-Agnita), retea de josa tensiune. Alimentarea cu apa :

Parcul fotovoltaic nu are consum de apa si implicit nici debite de apa uzata menajera.

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

89

Apele pluviale vor ramane ca si pana acum in teren, fiind preluat surplusul de paraul limitrof amplasamentului. Obiective de utilitate publica : nu se prevad alte obiective de utilitate publica. Proiecte prioritare de investitii: realizarea racordului la DJ 106 in baza unui proiect de specialitate si a avizelor specifice.

C. Analiza impactului Pe baza evaluarii efectelor cumulative ale implementarii masurilor din PUZ s-a analizat daca obiectivele de mediu se pot atinge sau exista riscul incalcarii standardelor de mediu.
Obiectiv de mediu Evaluare cumulativa Exista premisele atingerii obiectivului? DA

Mentinerea calitatii aerului in zona de implementare PUZ Minimizarea emisiilor de poluanti atmosferici rezultate din activitatile antropice Asigurarea calitatii apelor de suprafata si subterane prin limitarea poluarii din surse punctiforme sau difuze. Protectia calitatii solului si reducerea suprafetelor afectate de exces de umiditate si eroziuni hidrice. Imbunatatirea calitatii vietii, cresterea confortului. Respectarea zonelor de protectia a monumentelor istorice Favorizarea utilizarii resurselor energetice regenerabile Protejarea populatiei si a zonelor de locuit prin separarea de terenurile cu activitati economice si servicii.

Obiectivele prevazute in PUZ nu au influenta semnificativa, pozitiva sau negativa, asupra calitatii aerului

Obiectivele prevazute in PUZ nu au influenta semnificativa, pozitiva sau negativa, asupra calitatii apentru de suprafata sau subterane Obiectivele prevazute in PUZ nu au influenta semnificativa, pozitiva sau negativa, asupra solului si fenomenelor de eroziuni hidrice Obiectivele prevazute in PUG au influenta pozitiva semnificativa asupra calitatii vietii Obiectivele prevazute in PUG nu au influenta semnificativa, pozitiva sau negativa, asupra monumentului din zona Obiectivele prevazute in PUG au influenta pozitiva semnificativa in privinta utilizarii resurselor energetice regenerabile Obiectivele prevazute in PUG au influenta pozitiva asupra complementaritatii functiunilor terenurilor din intravilan

DA

DA

DA

DA

DA

DA

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

90

Din evaluarea cumulativa a implementarii masurilor PUG rezulta, pe termen lung ca se creaza premisele atingerii obiectivelor relevante de mediu.

D. Concluzii
In urma analizei efectuate, rezulta ca propunerile PUZ vor afecta mediul in limite admisibile. Se vor aplica toate masurile de prevenire/reducere a impactului propuse in cadrul prezentului RM. Se va monitoriza evolutia mediului pe toata perioada implementarii planului.

Concluziile Studiului de biodiversitate pentru PUZ: n faza de dezvoltare a Planului Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, nu se va nregistra impact asupra mediului n general i asupra speciilor de interes comunitar pentru care au fost desemnate SPA Podiul Hrtibaciului i SCI Oltul Mijlociu Cibin Hrtibaciu n mod special; Starea de conservare a fiecrei specii de interes conservativ la nivelul SPA Podiul Hrtibaciului i SCI Oltul Mijlociu Cibin Hrtibaciu nu va fi modificat ca urmare a dezvoltrii PUZ-ului; Integritatea siturilor Natura 2000 SPA Podiul Hrtibaciului i SCI Oltul Mijlociu Cibin Hrtibaciu nu va fi afectat ca urmare a dezvoltrii PUZ-ului; Avnd n vedere caracteristicile proiectului Parc energetic fotovoltaic, amplasamentul restrns n raport cu suprafaa SPA Podiul Hrtibaciului, aspectele ecologice de pe amplasament, disturbarea generat n vecintatea amplasamentului ca urmare a traficului auto de pe DJ106 Sibiu Agnita i a activitii antropice existente, considerm c impactul va fi
PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009 SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51

Raport de Mediu pentru Planul Urbanistic Zonal Parc energetic fotovoltaic, localitatea Hosman, comuna Nocrich, judeul Sibiu, beneficiar S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L.

91

nesemnificativ asupra tuturor speciilor de interes conservativ i la faza de proiect.

PETRESCU MIHAI-CIPRIAN P.F.A. CIF: 26172620, Nr. ORC: F32/1368/30.10.2009

SIBIU, str. Ogorului nr. 28, bl. 2, sc. A, ap. 4 E-mail: petrescu.pfa@gmail.com Tel.: 0742/84.33.51