Sunteți pe pagina 1din 21

Taxa pe valoare adaugata

Cuprins
1. Argument 2. Prezentarea taxei pe valoare adaugata 3. Regulile si cotele taxei pe valoare adaugata 4.Contabilitatea taxei pe valoare adaugata a.Taxa pe valoare adaugata de plata b.Taxa pe valoare adaugata de recuperat c.Taxa pe valoare adaugata deductibila d. Taxa pe valoare adaugata colectata e.Taxa pe valoare adaugata neexigibila 5.Baza de impozitare 6.Bibliografie

Taxa pe valoare adaugata

Argument
Taxa pe valoare adaugata a aparut in Franta, in 1954, in sfera sa de actiune fiind incluse serviciile si comertul cu ridicata.Ulterior sfera sa de aplicare a fost extinsa si asupra activitatii ,in special asupra comertului cu amanuntul , generalizarea taxei pe valoare adaugata avand loc tot in Franta, in ianuarie 1968. Concomitant cu Franta si alte state ale lumii au introdus tax ape valoare adaugata , iar in Uniunea Europena organele de decizie au declarat acest impozit general pentru stste , mergand ulterior pe linia amortizarii legislatiei tarilor comunitare.O cota prelevata din TVA-ul colectat de statele Uniunii Europene constituie un venit al bugetului Uniunii. Taxa pe valoare adaugata a fost introdusa in Romania prin Ordonanta de Guvern nr. 3/1992, aprobata de legea nr.130 din decembrie 1992 si fiind un impozit platit atat de personae juridice cat si de personae fizice.A capatat o importanta foarte mare. De aceea cunoasterea caracteristicilor acestui impozit este necesara platitorilor trebuie sa cunoasca atat cota acestui impozit dar si operatiunile pentru care se plateste TVA si pe cele exonerate de la plata. Taxa pe valoare adaugata se calculeaza prin aplicarea cotei standard asupra bazei de impozitare determinate in conditiile stabilite de lege. In tara noastra in conditiile trecerii la economia de piata ca urmare a alinierii fiscalitatii la practica tarilor dezvoltate, impozitul pe circulatia marfurilor functioneaza ca un impozit indirect si a fost inlocuit cu taxa pe valoare adaugata.
2

Taxa pe valoare adaugata

Aceasta inlocuire a impozitului pe circulatia marfurilor cu T.V.A-ul constituie o conditie pentru aderarea la Uniunea Europeana. In Romania cota standard a taxei pe valoare adaugata este de 19% si se aplica operatiunilor impozabile, cu exceptia celor scutite de taxa pe valoare adaugata. Taxa pe valoare adaugata este un impozit indirect care se datoreaza bugetului de stat. Din punct de vedere al bugetului de stat taxa pe valoare adaugata este un impozit indirect. Este o taxa unica ce se percepe in mod fractionat corespunzator valorii adaugate la fiecare stadiu al circuitului economic. Documente contabile privind taxa pe valoare adaugata sunt : 1. Jurnalul de vanzari 2. Jurnalul de cumparari 3. Decontul privind taxa pe valoare adaugata.

*****

Taxa pe valoare adaugata

Capitolul 1 :

Prezentarea taxei pe valoare adaugata


La baza aparitiei taxei pe valoare adaugata sta impozitul pe circulatie a marfurilor. Trecerea la taxa pe valoare adaugata a facut posibila evitare impozitarii in cascada a circulatie a marfurilor datorat anterior,ajungandu-se astfel sa se calculeze impozitul aferen unui venit impozabil in cadrul caruia era cuprins impozitul datorat anterior. In tara noastra, in conditiile trecerii la economia de piata si ca urmare a urmarii alinierii fiscalitatii la practica tarilor dezvoltate ,impozitul pe circulatia marfurilor , care functiona ca un impozit indirect a fost inlocuit cu impozitul pe valoare adaugata.Aceasta inlocuire a impozitului pe circulatia marfurilor cu TVA-ul constituie o conditie pentru aderarea la Uniunea Europeana. Pentru introducere taxei pe valoare adaugata au fost luate o serie de masuri privind impozitul pe circulatie a marfurilor ,pentru a facilita trecerea de la un impozit la altul. Astfel ,in 1991,s-a redus la cinci numarul cotelor de impozit pe circulatia marfurilor aferente bunurilor si serviciilor si s-a instituit un niu impozit indirect(acciza) pt unele produse si articole considerate de lux. Cu toate acestea se impunea reducerea numarului cotelor impozitului pe circulatia
4

Taxa pe valoare adaugata

marfurilor la una sau doua, precum si includerea in sfera de impozitare a acestuia a majoritatii bunurilor si serviciilor. Prin aplicarea impozitului pe circulatia marfurilor nu era impozitat comertul cu amanuntul. Inainte de implementarea taxei pe valoare adaugata s-a cautat sa se extinda campul de aplicare a impozitul pe circulatie a marfurilor la unele produse i prestari de servicii, cum ar fi de exemplu produsele agricole,ca activitatea postala si de telecomunicatii transferul de calatorii si marfuri,etc. Dupa emiterea unor acte normative pregatitoare , taxa pe valore adaugata a fost introdusa in Romania prin Ordonanta de Guvern nr.3/1992,aprobata prin legea nr. 130 din 19 decembrie 1992, cu data de aplicare 1 ianuarie 1993. Ulterior ,introducerea taxei pe valoare adaugata a fost amanata pentru 1 iulie 1993, pe parcurs Ministerul Finantelor elaborand norme metodologice cu privire la sfera ei de aplicare , la regulile de impozitare , operatiunile impozabile, baza de calcul, platitorii, obligatiile si drepturile acestora. Asa cum a fost stabilita, aceasta taxa reprezinta un impozit indirect care , spre deosebire de impozitul pe circulatia marfurilor , se aplica pe intreg circuitul economic pana la utilizatorul final al produselor sau serviciilor , insa numai la valoarea adaugata in fiecare faza acestui circuit. Valoare adaugata este egala cu diferenta dintre vanzarile si cumpararile acestui stadiu al circuitului economic sau diferenta rezultata scazand din valoarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate valoarea bunurilor achizitionate si a serviciilor receptionate, intr-o perioada de timp, de regula lunar. Perceperea taxei pe valoare adaugata s-a facut sub forma unor cote procentuale
5

Taxa pe valoare adaugata

differentiate in functie de anumite criterii , insa pentru acelasi produs se percepe acelasi impozit , indiferent de intinderea circuitului pe care acesta il parcurge. Se observa ca si la noi in tara se respecta principiul unicitatii impozitului. Ca urmare, taxa perceputa in final este egala cu cea rezultata prin aplicarea cotei de impozitare asupra integii valori finale pe care o capata produsul in faza transmiterii sale in proprietatea consumatorului final. Se respecta de asemenea si functionalitatea platii impozitului, taxa pe valoare adaugata fiind perceputa fractionat la trecerea de la un stadiu la altul, in functie de valoarea adaugata la fiecare stadiu al circuitului economic parcurs de produs. Cuantumul taxei pe valoare adaugata se stabileste in ultima fraza prin care produsul circula de la aparitia sa pana in momentul trecerii la consumatorul final.perceperea taxei are loc fragmentat, corespunzator cu valoarea care i se adauga in fiecare faza a circuitului. Un alt principiu al taxei pe valoare adaugata se refera la aria ei de aplicare. Pentru tara noastra,in ceea ce priveste teritorialitatea taxei pe valoare adaugata,se aplica principiul destinatiei , fiind impozitat consumul, deci are loc o impozitare a bunurilor sau a serviciilor care se comercializeaza sau sunt prestate in Romania , indiferent daca provin de la producatori interni sau din import. Bunurile importate sunt impozabile in Romania la intrarea acestora in tara(odata cu inregistrarea declaratiei vamale de import). Prestarile de servicii sunt impozabile atunci cand se utilizeaza in Romania,indiferent
6

Taxa pe valoare adaugata

de locul unde este situat sediul sau domiciliul prestatorului. Conceperea si functionalitatea T.V.A. a avut in vedere si limitarea evaziunii fiscale, in sensul ca neplata ei in fazele anterioare duce la sporirea taxei in fazele anterioare duce la sporirea taxei in fazele ulterioare ale circuitului economic. Astfel,agentii economici care cumpara produse sau bunuri sunt interesati sa verifice daca furnizorul acestora a calculat corect partea de taxa care ii revenea. *Taxa pe valoare adaugata colectata este taxa pe valoare adaugata aferenta livrarilor de bunuri sau prestarilor de servicii. *Taxa pe valoare adaugata deductibila este taxa pe valoare adaugata aferenta cumpararilor de bunuri sau receptionarii de servicii. *Taxa pe valoare adaugata de dedus este taxa pe valoare adaugata deductibila care poate fii dedusa din taxa pe valoare adaugata colectata ca urmare a proratei de deducere la taxa pe valoare adaugata deductibila. *Taxa pe valoare adaugata de plata reprezinta diferenta dintre taxa pe valoare adaugata colectata si taxa pe valoare adaugata de dedus(sau deductibila daca prorata este de 100%). Daca aceasta diferenta este negativa, vorbim despre taxa pe valoare adaugata de recuperate.

Taxa pe valoare adaugata

CAPITOLUL 2 :

Regulile si cotele taxei pe valoare adaugata


Principala regula,in functie de care se stabileste daca o operatie este supusa taxei pe valoare adaugata sau nu,o constituie destinatia produselor livrate sau a serviciilor prestate. Potrivit acestui principiu bunurile si serviciile sunt supuse taxei in tara in care se consuma sau in aceea in care se produc, astfel ca: -bunurile si serviciile din tara sau din import sunt supuse TVA daca sunt destinate beneficiarilor din Romania. -bunurile si prestarile de servicii exportate nu suporta taxa pe valoare adaugata. Operatiile care intra in sfera de aplicare a taxei pe valoare adaugata se impart in 3 categorii : -operatii supuse taxei pe valoare adaugata la care se aplica o cota de 19%. -operatii de export si asimilate exportului care sunt supuse cotei 0. -operatii scutite taxei pe valoare adaugata.
8

Taxa pe valoare adaugata

Aceste operatii sunt prevazuteia art. 6 din ordonata sin nu se admit extinderea lor prin analogie. Impozitulpe circulatia marfurilor care se dotara bugetului de sat intr-un termen stabilit in functie de data incasari facturiloremise, taxa pe valoara adaugata se datoreza bugetului de sat intr-un termen stabilit in functie de data livrari bunurilor sau prestarii serviciilor. In situatia introducerii taxei pe valoarea adaugata de 1.01.1993 toate livrarii bunuri si prestatile de servicii efectuate incepand cu aceasta data se supun taxei indiferent de data incheierii contractelor, a executarii produselor sau prestarii serviciilor. Acelasi regim se aplica si daca de exemplu de la 1.01.1994 se reduce sau se majoreaza cota taxei pe valoare adaugata. Taxa datorata bugetului de stat a TVA-ului se determina de regula lunar pt toate livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in cursul unei luni calendaristice. Pentru livrari de bunuri cu decontari succesive se definitiveaza la finele lumii cantitatile efectiv livrate ,se emite de catre furnizor factura,cu data ultimei zile din luna si care s-a facut livrarea si se regularizeaza decontrarea prin restituirea eventualelor sume achitate in plus sau prin incasarea diferentei in minus. De la acest principiu sunt si derogari aprobate prin ordonanta sau normele privind taxa pe valoare adaugata rezultate din :
a. Vanzari de bunuri sau prestari de servicii cu plata in rate reglementate prin

contractele incheiate cu beneficiarii.in astfel de situatii desi factura se intocmeste pentru valoarea integrata a bunului sau serviciului , taxa este
9

Taxa pe valoare adaugata

exigibila numai pentru suma prevazuta a fii incasata in luna in care se intocmeste decontul. b. Prestari servicii inclusiv lucrari imobiliare conditionate de plata unor avansuri sau deconturi succesive.
c. Emiterea unei facturi sau a unui document legal care determina exigibilitatea

taxei pe valoarea adaugata ghiar daca bunul sau serviciul executat nu a fost livrat sau predat clientului d. Importul de bunuri si servicii. Pentru bunuri ,exigibilitatea taxei pe valoare adaugata ia nastere la data inregistrarii declaratiei vamale iar pentru serviciile din import la data receptiei de catre beneficiar. Rezulta ca importatorul este obligat sa plateasca taxa pe valoare adaugata inainte ca bunurile sa fie utilizate sau comercializate. Preluarea unor bunuri achizitionate sau fabricate de agentul economic in vederea folosirii sub orice forma sau pentru a fii puse la dispozitia altor persoane fizice sau juridice in mod gratuit este asimilata livrarii conform art.2.2 din ordonanta. T.V.A.-ul este un impozit general care se stabileste asupra operatiilor privind transferul provenit bunurilor si se aplica asupra valorii adaugate la fiecare sediu al circuitului economic.La noi in tara TVA-ul este de 19 %,iar cota redusa este de 9 % la medicamente, carti, cazare unitati hoteliere. Scutirea de taxa pe valoare adaugata la unele bunuri si servicii realizate in tara se aplica si la bunurile si serviciile similare din import, ca de exempul:carne,lapte praf, ulei,
10

Taxa pe valoare adaugata

soia, unt, medicamente, alimente. Valoarea adaugata este echivalenta cu diferenta dintre vanzarile si cumpararile aferente aceluiasi stadiu al circuitului economic. Vanzarile de bunuri mobile si imobile efectuate de persoane fizice neinregistrate in calitate de proprietar nu sunt supuse T.V.A.-ului. Exemple : -vanzarea autoturismului, a locuintei, si a altor bunuri personale. -vanzarea produselor agricole din gospodaria individuala. -munca prestata in baza unui contract sau a unei conventii.

*****

11

Taxa pe valoare adaugata

Capitolul 3: Contabilitatea taxei pe valoare adaugata


Taxa pe valoare adaugata este un impozit indirect care se datoreaza bugetului de stat. Regulile referitoare la taxa pe valoare adaugata sunt stabilite de legea nr. 354/2002 din Monitorul Oficial 371 din 1 iunie 2002. in sfera de aplicare a taxei pe valoare adaugata intra operatiunila care care indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii : *sa constituie o livrare operatiune asimilata acestora. * sa fie efectuate de persoane impozabile. In Romania cota standard a taxei pe valoarea adaugata este de 19% si se aplica
12

de bunuri,o prestare de servicii efectuata cu plata sau o

Taxa pe valoare adaugata

operatiunilor impozabile, cu exceptia celor scutite de taxa pe valoare adaugata. Cota de taxa pe valoare adaugata aplicabila este cea in vigoare la data la care ia nastere faptul generator al taxei pe valoare adaugata. Taxa pe valoare adaugata se calculeza prin aplicarea cotei standard asaupra bazei de impozitare determinate in conditiile stabilite de lege.

3.1.TAXA PE VALOARE ADAUGATA DE PLATA CONTUL 4423


Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoare adaugata de plata al bugetului statului. Este un cont de pasiv. Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele : -se debiteaza cu platile efectuate catre bugetul statului reprezentand taxa pe valoare adaugata. 4423 TVA de plata = 5121 Conturi la banci in lei

-se debiteaza cu taxa pe valoare adaugata de recuperat,compensata.


13

Taxa pe valoare adaugata

4423 TVA de plata

4424 TVA de recuperat

-se crediteaza cu dsiferentele rezultate la finele perioadei intre taxa pe valoare adaugata colectata mai mare si taxa pe valoare adaugata deductibila. 4426 TVA deductibila = 4423 TVA de plata

-se crediteaza cu diferenta dintre lichidarea datoriilor. 658 Alte cheltuieli de exploatare = 4423 TVA de plata

3.2.

TAXA PE VALOARE ADAUGATA DE RECUPERAT CONTUL 4424

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoare adaugata de recuperat de la bugetul statului. Este cont de activ. Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele : -se debiteaza cu diferentele rezultate la sfarsitul perioadei intre taxa pe valoare adaugata mai mica si taxa pe valoare adaugata mai mare. 4424 TVA de recuperat = 4426 TVA deductibila

-se crediteaza cu taxa pe valoare adaugata incasata de la bugetul statului in baza cererii de rambursare sau taxa pe valoare adaugata de recuperat compensata in periada urmatoare
14

Taxa pe valoare adaugata

5121 Conturi la banci in lei

4424 TVA de recuperat

-se crediteaza cu diferentele din lichidarea creantelor. 658 Alte chelt de exploatare = 4424 TVA de recuperat

3.3. TAXA PE VALORE ADAUGATA DEDUCTIBILA CONTUL 4426


Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoare adaugata inscrisa inscrisa in facturile emise de furnizori pentru bunurile, serviciile si lucrarile achizitionate,deductibila din punct de vedere fiscal. Este un cont de activ. La sfarsitul lunii nu prezinta sold. Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele : -se debiteaza cu taxa pe valoare adaugata deductibila, inscrisa in facturile furnizorilor . 4426 TVA deductibila = 401 Furnizori

-se debiteaza cu taxa pe valoare adaugata deductibila achitata prin banca sau din avansuri de trezorerie.
15

Taxa pe valoare adaugata

4426 TVA deductibila 4426 TVA deductibila

= =

5121 Cnturi la banci in lei 461 Imprumuturi din emisiuni de obliugatiuni

-se debiteaza cu taxa pe valoare adaugata aferenta facturilor sosite , devenita deductibila. 4426 TVA deductibila = 4428 TVA neexigibila

-se crediteaza cu taxa pe valoare adaugata deductibila compensata cu taxa pe valoare adaugata colectata. 4427 TVA colectata = 4426 TVA deductibila

-se crediteaza cu sumele reprezentand taxa pe valoare adaugata deductibila ce depasesc taxa pe valoare adaugata colectata ce urmeza a se incasa de la bugetul statului. 4424 TVA de recuperat = 4426 TVA deductibila

-se crediteaza cu prorata din taxa pe valoare adaugata deductibila , devenita nedeductibila. 635 = cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 4426 TVA deductibila

3.4. TAXA PE VALOARE ADAUGATA COLECTATA


CONTUL 4427
16

Taxa pe valoare adaugata

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor datorate de unitatea bugetului de stat , reprezentand taxa pe valoare adaugata vanzrilor de marfuri si de bunuri, prestarilor de servicii si executarilor lucrarilor. Este un cont de pasiv. La sfarsitul lunii nu prezinta sold. Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele : -se debiteaza cu taxa pe valoare adaugata datorata bugetului statului. 4427 TVA colectata = 4423 TVA de plata

-se debiteaza cu sumele reprezentand taxa pe valore adaugata colectata cu taxa pe valoare adaugata deductibila. 4427 TVA colectata = 4426 TVA deductibila

-se debiteaza cu sumele reprezentand taxa pe valoare adaugata aferenta clientilor insolvabili scosi din activ. 4427 TVA colectata = 411 clienti

-se crediteaza cu taxa pe valoare adaugata inscrisa in facturile emise catre clienti sau alte documente legale reprezentand vanzarile de marfuri si bunuri, prestari de servicii si executari de lucrari. 411 clienti 461 debitori diversi = =
17

4427 TVA colectata 4427 TVA colectata

Taxa pe valoare adaugata

531 casa

4427 TVA colectata

-se crediteaza cu taxa pe valoare adaugata aferenta lipsurilor imputate. 421 = Personal-salarii datorate 461 debitori diversi = 4427 TVA colectata 4427 TVA colectata

-se crediteaza cu tax ape valoare adaugata neexigibila,in cursul lunii. 4428 TVA neexigibila = 4427 TVA colectata

-se crediteaza cu taxa pe valoare adaugata aferenta bunurilor si serviciilor folosite in scop personal sau predate cu titlu gratuit, cea aferenta lipsurilor peste normele legale neimputabile, precum si cea aferenta bunurilor si serviciilor acordata salariatilor sub forma avantajelor in natura. 635 = cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 3.5. 4427 TVA colectata

TAXA PE VALOARE ADAUGATA NEEXGIBILA CONTUL 4428

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxeipe valoare adaugata neexigibila rezulta dinvanzarile si cumpararile de bunuri, servicii, lucrari efectuate cu plata in rate, precum si cea inclusa in pretde vanzare cu amanuntul la unitate comerciale ce tin evidenta la acest pret.
18

Taxa pe valoare adaugata

Este un cont bifunctional. Soldul contului reprezinta taxa pe valoare adaugata neexigibila Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele: -se debiteaza cu taxa pe valoarea adaugata aferenta cumpararilor cu plata in rate. 4428 TVA neexigibila = 401 Furnizori

-se debiteaza cu taxa pe valoare adaugata aferenta facturulor nesosite. 4428 TVA neexigibila = 401 furnizori

-se debiteaza cu taxa pe valoare adaugata aferenta vanzarilor de bunuri servicii prestate, lucrari executate cu plata in rate, devenita exigibila in cursul lunii. 4428 TVA neexigibila = 4427 TVA colectata

-se crediteaza cu taxa pe valoare adaugata aferenta livrarilor de bunuri,prestarilor de servicii si executarilor de lucrari cu plata in rate. 411 clienti = 4428 TVA neexigibila

-se crediteaza cu taxa pe valoare adaugata aferenta marfurilor intrate in gestiune, in care evidenta marfurilor se tine la pret cu amanuntul. 371 marfuri = 4428 TVA neexigibila

-se crediteaza cu taxa pe valoare adaugata aferenta livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii,executarilor de lucrari pentru care nu s-au intocmit facturi.
19

Taxa pe valoare adaugata

411 clienti

4428 TVA neexigibila

-se crediteaza cu taxa pe valoare adaugata aferenta cumpararilor cu plata in rate, precum si cea aferenta facturilor nesosite,devenita deductibila. 4426 TVA deductibila = 4428 TVA neexigibila

BAZA DE IMPOZITARE

Baza de imppozitare este constituita din contravaloarea in lei a bunurilor livrate si serviciile prestate asupra careia aplicandu-se cota 19% se obtine sumja reprezentand taxa pe valoare adaugata. T.V.A. nu se include in preturile si tarifele negociate intre agentii economici si deci nu este prinsa in baza de impozitre a , fiind inclusa distinct in factura . O problema deosebita o constituie stabilirea bazei de impozitare pentru bunurile si serviciile din import, care potrivit normelor legale este formata de valoarea in vama determinata potrivit legii , alte taxe si accize datorate.
20

Taxa pe valoare adaugata

Valoarea in vama trebuie sa rezulte din facturi sau din alte documente emise de exportator, care se depun la organele vamale. Atat la produsele din tara cat si la cele din import ,pentru care potrivit unor reglementari legale se datoreaza alte taxe si accize, baza de importare pentru TVA cuprinde aceste taxe si accize. Nu se includ in baza de impozitare sumele achitate de furnizor sau prestator in contul clientului si care apoi se deconteaza acestuia.aceste sume se includ in factura sau in alt document emis de furnizor separat de suma reprezentand contrvaloare bunurilor sau serviciilor si taxei aferente acestora.

21