Sunteți pe pagina 1din 7

CURS VENTILARE SI CLIMATIZARE

MODULUL 3: Calcul debit de aer i debit minim de aer proasp t


3.1. Calculul debitului de aer pentru nc peri climatizate a) Calculul exact Calculul debitului de aer pentru nc perile climatizate se face din condi ia prelu rii simultane a c ldurii i umidit ii din nc pere. Deoarece, n general sarcina termic aer se va calcula n aceast situa ie. Acest calcul, are pe lng aspectele economice, i anumite restric ii func ionale n sensul c pentru evitarea senza iei de curent, apare necesitatea limit rii diferen ei de temperatur ntre aerul interior i cel refulat (condi ionat) n func ie de b taia jetului de aer, ceea ce duce la dependen a calculului de sistemul de distribu ie al aerului n nc pere. n acest moment sunt cunoscute dou sisteme de distribu ie a aerului: - sistem de distribu ie prin amestec. n acest sistem aerul este refulat n partea superioar a nc perii i preluarea c ldurii i umidit ii se face prin amestec ntre aerul refulat i cel interior; - un caz particular de ventilare prin amestec este acela cnd introducerea se face prin pardoseal sistem jos-sus. - sistem de distribu ie tip piston. n acest caz introducerea aerului se poate face: - pe un perete i evacuarea se face pe peretele opus - prin plafon i evacuarea prin pardoseal . Un caz particular al sistemului tip piston este ventilarea prin deplasare cnd refularea aerului se face prin guri speciale amplasate n zona de lucru i evacuarea se face prin plafon sau prin partea superioar a pere ilor. Metodologia de determinare a debitului de aer este urm toarea: - Se nscrie n diagrama h-x punctul de stare al aerului interior pentru var , Iv i se determin parametrii hi i xi 1 i evacuarea prin partea superioar a nc perii, sistemul fiind cunoscut ca i de umiditate este mai mare vara, debitul de

- Se calculeaz raza procesului:

v=

Qv Gv

[kW ] [kg / s ]

(kJ/kg)

Valoarea v ob inut se marcheaz pe scara diagramei cu care se lucreaz , sau se construie te grafic. - Se traseaz o dreapt paralel la raza procesului v prin punctul Iv - Se stabile te temperatura aerului refulat, tc, cu rela ia, tc, = ti - t. Pentru sistemul de climatizare prin amestec se recomand t = (48)C iar pentru guri de aer cu un amestec puternic al aerului refulat cu cel interior t = (912)C - Se intersecteaz paralela la v, dus prin punctul Iv, cu dreapta tc, rezultnd punctul Cv, care reprezint nc pere. - Se citesc din diagram parametrii punctului Cv (hc,xc). - Se calculeaz debitul de aer necesar pentru evacuarea c ldurii i umidit ii n exces cu una din rela iile: starea aerului condi ionat cu care acesta este refulat n

L=

Qv Gv = (kg/s) hi hc x i x c

a) a cazul de var ; b cazul de iarn .

b)

Determinarea debitului de aer pentru instala ii de climatizare

n situa ia de iarn se poate adopta aceea i metod de calcul a debitului ca n situa ia de var dar cu siguran ar rezulta un alt debit de aer dect de cel de var datorit sarcinilor termice i de umiditate diferite. De i tehnic este posibil s utiliz m un ventilator cu dou debite de aer, practic acest lucru este dificil, costisitor i ar avea implica ii deosebite asupra distribu iei aerului n nc pere, astfel c se va utiliza i iarna debitul de aer L, determinat pentru situa ia de var termic i se vor recalcula parametrii aerului refulat astfel ca el s poat prelua sarcina i de umiditate din situa ia de iarn . Pentru acest lucru se cunosc: - Sarcina termic de iarn , Qi; - Sarcina de umiditate, Gi;. - Debitul de aer, Lv = Li = L Cunoscnd faptul c debitul de aer L, trebuie s preia c ldura i umiditatea din nc perea climatizat se scriu cele dou rela ii de bilan termic i de umiditate: Qi = L (hi hc) (kW) Gi = L (xi xc) (kg/s) Din ecua iile de mai sus se ob in parametrii aerului refulat iarna, Ci: hc = hi xc = xi
Qi (kJ/kg) L

Gi (kgvap/kga.u.) L Punctul C astfel determinat trebuie s se situeze pe dreapta paralel la ei, dus prin

punctul Ii. Entalpia aerului condi ionat va fi mai mare sau mai mic dect cea a aerului interior func ie de sarcina termic a nc perii. Astfel, dac Qi < 0 rezult hc> hi, (punctul
C din figura de mai sus) aerul refulat asigurnd nc lzirea nc perii, iar dac Qi > 0,

rezult hc< hi, aerul climatizat refulat asigurnd r cirea nc perii (punctul C din figur ). Pot ap rea i situa ii n care sarcina termic este aproape nul astfel c entalpia aerului refulat este practic egal cu cea a aerului interior (punctul C din figur ).
b) Calculul estimativ (pe baz de indici) Num rul orar de schimburi reprezint num rul de care volumul nc perii V,

este nlocuit prin vehicularea unui anumit debit de aer L, prin nc perea respectiv :

n=

L V

Estimarea debitului de aer pentru ventilarea nc perilor se poate face prin folosirea acestui num r de schimburi orare cu rela ia: L = n.V n tabelul de mai jos este indicat num rul orar de schimburi de aer pentru diverse nc peri pentru un volum i grad de ocupare normal. Estimarea debitului de aer de ventilare se poate face si pe baza unor indici raporta i, la obiectele sau utilajele aflate n nc pere, la unitate de produs sau la metru p trat de suprafa . Num rul orar de schimburi pentru diverse tipuri de nc peri dup normativul I5 /1998
Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Destina ia nc perii Amfiteatre Ateliere f r vicierea puternic a aerului B i publice Biblioteci - s li de lectur - depozite de c r i Birouri Buc t rii - mici - mijlocii - mari Cantine C lc torii Centrale telefonice Garaje Garderobe nc peri pentru decap ri nc peri pentru du uri nc peri pentru nc rcat acumulatori nc peri pentru vopsit cu pistolul Laboratoare Magazine - mici, mijlocii - universale Piscine - bazine - s li de mbr care - du uri - coridoare - nc peri anexe Restaurante - fumatul permis - fumatul interzis S li de baie S li de dans - fumatul permis - fumatul interzis S li de mese S li de edin e Sp l torii mecanice Spitale - balneofizioterapie Debit specific (m /h m )
3 2

Num rul de schimburi orare (sch/h) 8-10 3-6 4-6 3-5 3 3-6

60 80 90

18

10 10 18 4 2

6-8 8-10 5-10 4-5 3-6 5-15 20-30 4-6 20-50 8-15 4-6 6-8

19 20 21 22 23 24 25

8-12 5-10 4-6 12-16 6-8 6-8 6-8 10-15


36

26 27 28 29

- coridoare Teatre, cinematografe 5-8 Tezaure 3-6 Vopsitorii 5-15 WC-uri - n locuin e 4-5 - n cl diri de birouri 5-8 - n fabrici 8-10 - publice(pe str zi, n pie e) 10-15 Valorile din tabel se vor folosi numai pentru estim ri n fazele ini iale de proiectare

ruf riei

- s li de opera ie - s li postoperatorii - s li sterilizare instrumente - saloane de bolnavi - s li de a teptare, vestiare - radiologie - cabinete dentare - laboratoare - dezinfectare prealabil a

5 68 812 58 58 58 6 34 58 5

3.2. Calculul debitului minim de aer proasp t

Debitul de aer L, calculat conform paragrafelor de mai sus, este determinat din condi iile de preluare simultan a c ldurii i a umidit ii din nc perile deservite. Deoarece climatizarea sau ventilarea trebuie s se realizeze cu consumuri reduse de energie, se dore te ca o mare parte a debitului de aer s fie recirculat. Pentru a men ine calitatea aerului interior la un nivel acceptabil nu se poate recircula ntreg debitul de aer, urmnd ca o parte a aerului de ventilare sau climatizare s fie preluat din exterior. Debitul minim de aer proasp t Lp, se calculeaz pentru a satisface urm toarele trei condi ii: - de diminuare a nocivit ilor - de realizare a condi iilor igienico sanitare - de realizare a racordului de aer proasp t
a) Calculul debitului minim de aer proasp t pentru diminuarea nocivit ilor:

n toate nc perile n care au loc activit i umane, dar mai ales n cazul nc perilor cu procese tehnologice, au loc degaj ri simultane ale mai multor noxe. Debitul de aer necesar pentru a reduce concentra ia fiec rei noxe sub limitele maxim admise de normele n vigoare se determin cu rela ia:

Lp1 = n care: Y, degajarea de substan


3

Y (m3/h) ya yr

nociv (g/s), ya concentra ia maxim admisibil a noxei

degajate n aerul interior (mg/m ), yr - concentra ia substan ei nocive n aerul refulat (mg/m3) Debitul se calculeaz pentru fiecare substan nociv n parte lundu-se n considerare, dintre cele calculate, debitul maxim rezultat. n cazul n care n nc pere se degaj substan e cu ac iune cumulativ asupra organismului, a a cum se precizeaz n norme (NGPM 2000), debitele de aer rezultate se nsumeaz . Substan ele nocive care se reg sesc cel mai des n nc perile climatizate sunt: praful, dioxidul de carbon, fumul de igar , formaldehida.
b) Calculul debitului minim de aer proasp t pentru asigurarea condi iilor igienico-sanitare

Debitul de aer pentru realizarea condi iilor igienico-sanitare se calculeaz cu rela ia: Lp2 = N Lpsp unde: N - num rul de persoane din nc perea climatizat , Lpsp - debitul specific de aer proasp t (m3/h pers) Tabelul de mai jos prezint valoarea debitului de aer proasp t specific Lpsp necesar unei persoane (normativul I5 -1998), n func ie de intensitatea fumatului. Debitul de aer specific func ie de intensitatea fumatului i tipuri de nc peri
Lpsp = 25 m3/h persoan Lpsp = 35 m3/h persoan Lpsp = 50 m3/h persoan Lpsp = 75 m3/h persoan Lpsp = 15 m3/h persoan La cl diri industriale Lpsp = min 30 m3/h persoan Lpsp = min 20 m3/h persoan Lpsp = min 40 m3/h persoan Lpsp = pn la 70 m3/h persoan

Debitul de aer

pentru nc peri unde nu se fumeaz pentru nc peri unde se fumeaz moderat pentru nc peri unde se fumeaz intens pentru nc peri unde se fumeaz foarte intens pentru nc peri cu copii cu vrsta sub 12 ani pentru nc peri cu volumul de pn la 20 m3/ persoan pentru nc peri cu volumul de (20 - 30) m3/ persoan pentru hale blindate pentru cl diri social culturale cu degaj ri de mirosuri nepl cute

Condi iile interioare

Pentru temperaturi exterioare n afara intervalului 026 C se admite reducerea debitului specific de aer proasp t, f r a cobor sub 10 m3/h persoan (a se vedea tabelul urm tor) Reduceri admise ale debitului de aer proasp t n func ie de temperatura exterioar
Temperatura aerului exterior, (C) - 20 -15 -10 -5 > + 26 Factorul de diminuare a debitului de aer proasp t 0,40 0,50 0,65 0,80 0,75

c) Debitul minim de aer proasp t din considerente tehnice

Debitul minim de aer proasp t trebuie s ndeplineasc proasp t este: LP3 0,1 L

i o condi ie tehnic , aceea

ca el s poat fi m surat f r erori mari. Condi ia tehnic pentru debitul minim de aer

d) Calculul debitului minim de aer proasp t n func ie de debitele LP1, LP2, LP3:

Debitul minim de aer proasp t adoptat n calcul va fi cel mai mare dintre debitele calculate din cele trei condi ii enun ate anterior, dup cum urmeaz :
Lp = max (Lp1, Lp2, Lp3)