Sunteți pe pagina 1din 5

!La examen:Conventia Europeana a Peiajului! 2Dimensiuni+cometariu adik exemple! PEISAJUL CA RESURSA.

CONTEXTUL ACTUAL AL PEISAJULUI In anul 2000,la Florenta,prin Conventia Europeana a Peisajului,s-a urmarit promovarea protectiei,gestiunii si amenajarii peisajelor europene. Totodata s-a creat cadrul cooperarii europene in acest domeniu.Este primul si singurul tratat international consacrat peisajului.In plus,prin acest tratat, peisajul capata noi valente ,fiind definit ca:patrimoniu comun al Europei si Resursa. Dupa Conventia Europeana a Pesajului(publica in Monitorul Oficial,partea I,nr 536 din 23 iulie 2002,legea 451/2002)peisajul: -desemneaza o parte de teritoriu perceput ca atare de catre populatie,al carui caracter este rezultatul actiunii si interactiunii factorilor naturali si umani -parte vizibila a spatiului terestru,peisajul in sens larg este o constructie culturala si sociala ce corespunde unei cereri socio- economice,astfel impactul antropic asupra peisajului devine inscriptia spatiala a unei culturi. Preluand o serie de concepte si idei din preambulul si obiectivele acestei conventii,Patroescu (citata de Dumitrascu,2006)exprima in sinteza dimensiunile noi ale peisajului: 1. Peisajul prin elemenetele sale constituie cadrul de viata,mediul in care omul prin perceptia sa unica vine in contact cu mediul sau inconjurator. 2. Peisajul este o parte importanta a calitatii vietii pt oameni,in arealele urbane sau rurale,iar transformarea peisajelor este extrem de rapida datorita evolutiei tehnicilor de productie agricola,silvica,industriala,miniera si politicilor in materie de amenajare a teritoriului,urbanism,transport,infra-structura,turism.Acest fapt impune o abordare in sens durabil. 3. Peisajul este patrimoniu,el include valori naturale,istorice,arhitectonice,etnografice,practici agricole.El poate fi un element de memorie colectiva a societatii sau a colectivitatii intr-o anumita regiune. 4. Peisajul este o resursa el deveniond o valoare de piata pt activitati economice majore,pt tutrism,pt amenajare.

5. peisajul este o valoare de identitate,caci el permite omului,locuitorilor din arealul lor sa se situeze in timp si spatiu,sa se identifice cu o cultura,cu o colectivitate. Prevederi generale: Articolul I: Politica peisajului vizeaza startegii ce permit adoptarea de masuri specifice: -protectia peisajului:cuprinde actiunile de conservare si mentinere a aspectelor semnificative sau caracteristice ale uni peisaj,justificate prin valoarea sa patrimoniala,derivata din configuratia naturala sau antropica. -managementul peisajelor:cuprinde actiunile vizand ,intr-o perspectiva de dezvoltare durabila,intretinerea peisajului in scopul directionarii si armonizarii transformariloe induse de evolutiile sociale,economice si de mediu. -amenajarea peisajului:reprezinta actiunile cu caracter de perspectiva ce au ca scop dezvoltarea,restaurarea sau crearea de peisaje(peisajele remarcabile). Pe 20 oct 2010 la Florenta s-au celebrat 10 ani de la adoptarea acestui tratat,realizat pe baza propunerii formulate de catre Congresul Autoritatilor Locale si regionale ale Consiliului Europei . Sub egida acestui Congres s-a realizat Reteaua Europeana a Peisajului(RECEP-ENELC),retea internationala a autoritatilor locale si regionale ce promoveaza implementarea C.E.P(Conventia Europeana a Peisajului). Pana in iulie 2010 Conventia fusese ratificata de 34 de state. In Romania,aceasta conventie a fost ratificata prin Legea nr 451 din 8 iulie 2002. Rezultatele benefice ale implementarii Conventiei in Spania,italia,franta,belgia s-au vazut din anul 2004.Astfel,implementarea eficienta a acestui tratat,a creat parghiile necesare pt elaborarea politicilor locale de peisaj. In Franta,Belgia,ministerele ce se ocupa de amenajarea teritoriului au clar delimitata o structura pt Peisaj.. In cocnluzie l anivelul tarii noatre implementarea cu succes a CEP ar implica diferite tipuri de actiuni:

1. Constientizarea populatiei (aplicarea unor chestionare prin care sa se surprinda care este mentalitatea populatiei asupra valorilor taditionale,a peisajului).Aplicarea lor in diferite puncte ne ofera o distributie spatiala. 2. Campanii sustinute prin mass- media ,scoala vis a vis de valoarea,protectie,beneficiile economice care se pot obtine dintr-o buna gestionare a peisajului ca resursa,campanii de salubrizare a peisajului. 3. Integrarea peisajului in planurile de urbanism si amenajarea teritoriului prin Studiu Peisagistic. Sintetizand informatia legislativa selectam doar acele conventii,acorduri, directive in care se face referire directiva la peisaj. 1. Sase conventii mondiale: Conventia privind diversitatea biologica(CDB),Conv privind comertul international cu spacii de flora si fauna salbatica amenintate,Conv privind conservarea speciilor.. 3.Legislatia Uniunii Europene:Directiva Habitate si Directiva Pasari fundamentul realizarii retelei ecologice europene de situri Natura 2000. 4 .Instrumente si initiative juridice internationale fara caracter:Agenda 21 Cele mai importante actiuni de implementarea a CEP au fost realizate prin intermediul Consiliului Europei.Tara noastra odata admisa in acest spatiu este obligata sa le ratifice dar mai ales sa le respecte. In acest context au avut loc conferinte,seminarii intalniri de lucru focusate pe tema aplicarii si implementarii Conventiei. Lisabona,Dresda,Ljubliana-2003 a fost creat un ghid de evaluare a patrimonului rural, Erevan-2004 au fost definiti termenii de patrimoniu natural,patrimoniu cultural,patrimoniu imaterial,deja se stabilesc f clar acesti termeni,Moscova-2005 incepe acest concept de dezv durabila,in acest context este inclus si peisaju,Bratislava-2006,pune accent pe peisajul urban,Andorra-2007 atractivitatea si accesibilitate,Sankt Petersburg-2008 peisajul urban si energiile regenerabile si durabile,Kiev-2009 se pune f mult accent p dezv teritoriala ,amelioararea calitatii vietii ,a valorilor naturale si culturale,Moscova-2010 au fost subliniate in mod explicit amenintarile la adresa peisajului rural, Atena 2011 Mostenirea culturala naturala /Cultural Heritage. 2010 a avut loc si in RO la Ploiesti O actiune a RECEP-ENELC..si-a luat angajament ca in 2016 sa In urma acestor dezbateri,Glosar (de termeni ) CEMAT:Planificarea peisajului:este o activitate care implica atat specialisti publici cat si
3

privati,avand drept scop crearea, conservarea,imbunatatirea si restaurarea peisajelor la diferite scari,de la traseele cu vegetatie si parcurile publice,pana la padurile mariPlanificarea cuprinde o varietate de calificari cum ar fi arhitectura si designul peisajului,conservarea naturii,cunoasterea plantelor ,a ecosistemelor,a stiintei aolului,hiodrologie,peisajele culturale.Un alt termen p care il reprezinta Politicile de peisaj:Conventia Europeana a Peisajului prezinta politica peisajului ca fiind enuntarea de catre autoritatile publice componente a principiilor generele a strategiilor si a liniilor directoare care permit luarea unor masuri menite a proteja gestiona si planifica peisajele. Cele 2 strategii ale Romaniei:cele pe termen lung sunt 2 la noi in tara -este vb de Strategia de dezvoltarea durabila a Romaniei Europa-2020: peisajul se regaseste in obiectivele strategice privind dezv spatiala si anume este vb de valorificare patrim natural si cultural,respectiv la obiectivul 5 se vb de ocrotirea si valorificare integrata a patrimonului nat si cultural respectiv de utilizarea cu precautie a fondului forestier,a oglinzilor si cursurilor de apa -Conceptul stategic de dezvoltare teritoriala romania CSDRT 2030:Ob 8 : Competitivitatea presupune mobilizarea capitalului teritorial in urmatoarele directii:un mdeiu de calitate ,resurse naturale si resurse umane Ob 9: protejarea dezv si valorifcarea patrim nat si cult ,identificarea diversificarea inventarului privind patrimoniul nat si cult,configurarea retelelor si a coridoarelor ecologice la nivel teritorial. O noua provocare:Conventyia Internationala a Peisajului Conferinta de la Rioo de Janeiro(Rio+20,4-6iunie 2012) desfasurata la 20 de ani dupa conferinta privind mediul si dezvoltarea durabila va aduce in discutie o problema de mare actualitate:economia verde.Intrucat prin CEP peisajul a primit statutul de resursa,la aceasta conferinta va fi propusa de catre IFLA si UNESCO, sustinute de RECEP-ENELC si CEMAT,elaborarea sub egida UNESCO,a unei Conventii Internationale a Peisajului. In draftul prezentata si discutat in cadrul Congresului IFLA (Zurich,2001) au fost explicitate argumentele acestei propuneri,bazate pe recunoasterea peisajului ca valoare naturala,economica si sociala ce se transfera catre bunastarea. Aceasta propunere se bazeaza pe existenta a 3 conventii:

1 Europeana (http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/landscape/) 2 Columbiana (http://www.sapcolombia.org) 3 Mexicana (http://www.sapm.com.mx) Towards an International Landscape Convention,2011 (http://www.iflaonline.org)