Sunteți pe pagina 1din 1

INTRODUCERE

Limbajele C şi C++ sunt limbaje de programare de nivel înalt.

Limbajul C a apărut în anii 1970 şi a fost creat de Dennis Ritchie în laboratoarele AT&T Bell. Limbajul C
face parte din familia de limbaje concepute pe principiile programării structurate, la care ideea centrală este
”structurează pentru a stăpâni o aplicaţie”. Popularitatea limbajului a crescut rapid datorită eleganţei şi a
multiplelor posibilităţi oferite programatorului.
Limbajul C++ apare la începutul anilor ’80 şi îl are ca autor pe Bjarne Stroustrup. El este o variantă de
limbaj C îmbunătăţit, mai riguroasă şi mai puternică, completată cu construcţiile necesare aplicării principiilor
programării orientate pe obiecte (POO). Limbajul C++ păstrează toate elementele limbajului C, beneficiind de
eficienţa şi flexibilitatea acestuia. Limbajul C++ este un superset al limbajului C. Incompatibilităţile sunt
minore, de aceea, modulele C pot fi încorporate în proiecte C++ cu un efort minim.

Lucrarea cuprinde două părţi.

Prima parte se adresează programatorilor începători. Ea prezintă elementele de bază şi construcţiile limbajului
C, completate cu extensiile limbajului C++. Acestea permit rezolvarea problemelor prin metoda programării
structurate.

Partea a doua se adresează cunoscătorilor limbajului C dornici să-şi modernizeze stilul şi concepţia abordării
proiectelor informatice. Elementele prezentate sunt specifice limbajului C++ şi permit stiluri de programare
impracticabile în C: programarea prin abstractizarea datelor şi programarea orientată obiect. Citându-l chiar
pe Bjarne Stroustrup, ”C++ este un limbaj de programare general, conceput astfel încât să-i facă pe
programatorii serioşi să programeze într-o manieră cât mai plăcută”.

Şi cum cea mai bună metodă de învăţare este practica, prezentarea aspectelor teoretice este însoţită de multe
exemple şi probleme rezolvate. Deasemenea, întrebările teoretice şi problemele propuse spre rezolvare, de la
sfârşitul fiecărui capitol, permit cititorului să-şi verifice cunoştinţele dobândite. Un aspect foarte important îl
constituie implementarea şi testarea pe calculator a exemplelor şi a problemelor rezolvate sau propuse, găsirea
unor soluţii proprii.

Sperăm ca acest material să constituie un sprijin real pentru cei care doresc să pătrundă în tainele limbajelor
C/C++, cât şi un punct de plecare în activitatea de programare.

Dorim să mulţumim şi pe acestă cale domnului prof. Severin BUMBARU şi colegilor pentru observaţiile şi
sfaturile care au condus la forma actuală a cărţii.

Sugestiile cititorilor sunt aşteptate la adresele: Diana.Stefanescu@ugal.ro, Cristina.Segal@ugal.ro.

AUTORII