Sunteți pe pagina 1din 49

Stadiul actual al domeniului fotovoltaic în România

Direcţii posibile de dezvoltare

fotovoltaic în România Direc ţ ii posibile de dezvoltare Prof. dr. ing. Nicolae OLARIU Universitatea Valahia

Prof. dr. ing. Nicolae OLARIU

Universitatea Valahia din Târgovişte

Departament de Cercetare Energie Mediu

olariu@valahia.ro

te Departament de Cercetare Energie Mediu olariu@valahia.ro Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia ţ ia

Bucureşti 20 mai 2010

de Cercetare Energie Mediu olariu@valahia.ro Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia ţ ia Patronal ă
de Cercetare Energie Mediu olariu@valahia.ro Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia ţ ia Patronal ă

Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie SUNE

Conţinut

Dezvoltare Durabilă Politici în domeniul SRE Mecanisme de sprijin/ surse de finanţare Sisteme fotovoltaice (PV) Dezvoltarea sistemelor PV în România Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie: Sun-E Direcţii posibile de dezvoltare:

Integrarea în clădiri a tehnologiilor fotovoltaice

Producere distribuită din SRE

Concluzii

fotovoltaice  Producere distribuit ă din SRE Concluzii Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia ţ
fotovoltaice  Producere distribuit ă din SRE Concluzii Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia ţ

Bucureşti 20 mai 2010

Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie SUNE

Sursele Regenerabile în contextul Dezvoltă rii Durabile surse de energie primară pe termen mediu ş i lung

surse de energie primar ă pe termen mediu ş i lung Viitorul arat ă bine Studiul

Viitorul arată bine

Studiul elaborat de Consiliul Consultativ German privind Schimbările Globale

H. Grassl, and all– „World in Transition. Towards Sustainable Energy Systems”, Earthscan London and Sterling, VA, 2004

Energy Systems”, Earthscan London and Sterling, VA, 2004 Asocia ţ ia Patronal ă Surse Noi de
Energy Systems”, Earthscan London and Sterling, VA, 2004 Asocia ţ ia Patronal ă Surse Noi de

Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie SUNE

Bucureşti 20 mai 2010

Sursele Regenerabile în contextul Dezvoltă rii Durabile surse de energie primară pe termen mediu ş i lung

1.800 Geotermal 1.621 EJ Alte RES 1.600 Solar termic 1.400 Solar electric 1.169 EJ 1.200
1.800
Geotermal
1.621 EJ
Alte RES
1.600
Solar termic
1.400
Solar electric
1.169 EJ
1.200
Eolian
1.023 EJ
Biomasa
1.000
avansat
870 EJ
Biomasa
800
tradiţional
667 EJ
Hidroelectric
600
518 EJ
Nuclear electric
420 EJ
Gaz
400
Cărbune
200
Petrol
0
2000
2010
2020
2030
2040
2050
2100
An
Consum energie primară [EJ/an]

2010

Petrol Cărbune Gaz Nuclear electric Hidroelectric Biomasa tradiţional Biomasa avansat Eolian Solar
Petrol
Cărbune
Gaz
Nuclear electric
Hidroelectric
Biomasa tradiţional
Biomasa avansat
Eolian
Solar electric
Solar termic
Alte RES
Geotermal
0% 0% 2% 0% 0% 9% 3% 2% 2% 27%
0%
0%
2%
0%
0%
9%
3%
2%
2%
27%

21%avansat Eolian Solar electric Solar termic Alte RES Geotermal 0% 0% 2% 0% 0% 9% 3%

34%

2%
2%
2%
2%

3%

0% 10% 0%
0%
10%
0%

1%

3% 65%
3%
65%

6%

8%

0%

2100

PetrolC ă rbune Gaz Nuclear electric Hidroelectric

Că rbune ărbune

GazPetrol C ă rbune Nuclear electric Hidroelectric

Nuclear electricPetrol C ă rbune Gaz Hidroelectric

HidroelectricPetrol C ă rbune Gaz Nuclear electric

Biomasa tradiţ ional ţional

Biomasa avansatNuclear electric Hidroelectric Biomasa tradi ţ ional Eolian Solar electric Solar termic   Alte RES Geotermal

Eolianelectric Hidroelectric Biomasa tradi ţ ional Biomasa avansat Solar electric Solar termic   Alte RES Geotermal

Solar electricNuclear electric Hidroelectric Biomasa tradi ţ ional Biomasa avansat Eolian Solar termic   Alte RES Geotermal

Solar termicNuclear electric Hidroelectric Biomasa tradi ţ ional Biomasa avansat Eolian Solar electric   Alte RES Geotermal

 

Alte RES 

Geotermalelectric Hidroelectric Biomasa tradi ţ ional Biomasa avansat Eolian Solar electric Solar termic   Alte RES

Viitorul arată bine

Studiul elaborat de Consiliul Consultativ German privind Schimbările Globale

H. Grassl, and all– „World in Transition. Towards Sustainable Energy Systems”, Earthscan London and Sterling, VA, 2004

Energy Systems”, Earthscan London and Sterling, VA, 2004 Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia ţ
Energy Systems”, Earthscan London and Sterling, VA, 2004 Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia ţ

Bucureşti 20 mai 2010

Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie SUNE

Angajamente privind promovarea SRE în UE27

60,0 49 50,0 40 39,8 38 40,0 34 32,6 31 30 28,5 30,0 25 25
60,0
49
50,0
40
39,8
38
40,0
34
32,6
31
30
28,5
30,0
25
25
24
23,3
23
23
20,5
20
20,0
18,0
18
18
17,8
17,0
17
16
16
16,0
15,0
15
15
14
14
13
13
13
13
11
10,3
10
9,4
8,7
10,0
6,9
7,2
6,7
6,1
5,8
5,2
4,3
2,9
3,1
2,2
2,4
0,9
1,3
0,0
-
Procentul SRE din consumul total de energie la nivelul anului 2005 [%]
Ţinte privind procentul SRE din consumul total de energie la nivelul anului 2020 [%]
Austria
Belgia
Bulgaria
Cehia
Cipru
Danemarca
Estonia
Finlanda
Franţa
Germania
[%]
Grecia
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburg
Malta
Marea
Britanie
Olanda
Polonia
Portugalia
România
Slovacia
Slovenia
Spaina
Suedia
Ungaria
România Slovacia Slovenia Spaina Suedia Ungaria Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia ţ ia Patronal
România Slovacia Slovenia Spaina Suedia Ungaria Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia ţ ia Patronal

Bucureşti 20 mai 2010

Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie SUNE

Mecanisme de sprijin financiar pentru SRE-E în UE (Sursă Comisia

Europeană Direcţia Energie şi Teansport, 2006)

Cote obligatorii Tarif la conectare Certificate verzi
Cote
obligatorii
Tarif la
conectare
Certificate
verzi

Tarif energie PV în majoritatea ţărilor din UE:

400-550 € / MWh

Tarif energie PV în România: aprox. 250-300 € / MWh

Tarif energie PV în România: aprox. 250-300 € / MWh Bucure ş ti 20 mai 2010
Tarif energie PV în România: aprox. 250-300 € / MWh Bucure ş ti 20 mai 2010

Bucureşti 20 mai 2010

Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie SUNE

Mecanisme de sprijin financiar pentru SRE-E în România

Legea 220/2008:

PV=4CV; Biomasa=3CV; Vânt=2CV; Hidro=1CV

Norme de aplicare în curs de elaborare de ANRE

Fonduri structurale prin Programe Structurale privind:

Dezvoltarea Regională Creşterea Competitivităţii Economice Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, etc.

Informaţii la www.finantare.ro

Fonduri legate de protecţia mediului:

Proiecte din Fondul de Mediu Program ‘Casa verde’ Valorificare Certificate de mediu Programul privind eficienţa energetică a clădirilor

etc…

privind eficien ţ a energetic ă a cl ă dirilor etc… Bucure ş ti 20 mai
privind eficien ţ a energetic ă a cl ă dirilor etc… Bucure ş ti 20 mai

Bucureşti 20 mai 2010

Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie SUNE

Sisteme Fotovoltaice (PV) Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie SUNE Bucureşti 20 mai 2010
Sisteme Fotovoltaice (PV)
Asociaţia Patronală Surse Noi de
Energie SUNE
Bucureşti 20 mai 2010

Sisteme fotovoltaice: Lanţ de conversie

Sisteme fotovoltaice: Lan ţ de conversie Fotoni Celul ă Solar ă Electroni Curent Bucure ş ti
Sisteme fotovoltaice: Lan ţ de conversie Fotoni Celul ă Solar ă Electroni Curent Bucure ş ti

Fotoni

Celulă

Solară

Electroni

Curent

conversie Fotoni Celul ă Solar ă Electroni Curent Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia ţ
conversie Fotoni Celul ă Solar ă Electroni Curent Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia ţ
conversie Fotoni Celul ă Solar ă Electroni Curent Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia ţ
conversie Fotoni Celul ă Solar ă Electroni Curent Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia ţ

Bucureşti 20 mai 2010

Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie SUNE

Costul Energiei PV în EU 45 40 35 30 25 20 15 cent/kWh Cost System

Costul Energiei PV în EU

45 40 35 30 25 20 15 cent/kWh Cost System pt. 1 MW : 4
45
40
35
30
25
20
15
cent/kWh
Cost System pt. 1 MW : 4 €/kWp, Dobândă: 2% peste inflaţie, unghi de înclinare optim
Asociaţia Patronală Surse Noi de
Energie SUNE
Bucureşti 20 mai 2010
Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia ţ ia Patronal ă Surse Noi de Energie
Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia ţ ia Patronal ă Surse Noi de Energie

Bucureşti 20 mai 2010

Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia ţ ia Patronal ă Surse Noi de Energie SUNE

Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie SUNE

Sisteme fotovoltaice:

Clasificare

PV Systems Classification

Ind. Small PV Systems Off-grid PV Systems Rural Electrification; Microgrids. On-grid PV Systems Building integration
Ind. Small PV Systems
Off-grid PV Systems
Rural Electrification;
Microgrids.
On-grid PV Systems
Building integration (BIPV);
Microgrids
PV power plant (VLS-PV)
integration (BIPV); Microgrids PV power plant (VLS-PV) Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia ţ ia
integration (BIPV); Microgrids PV power plant (VLS-PV) Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia ţ ia

Bucureşti 20 mai 2010

Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie SUNE

Sisteme Fotovoltaice : Bariere “formale”

Costuri mari şi puteri instalate mici

Aplicatii

Aplicatii

Aplicatii

conectate la

conectate la

conectate la

Aplicatii

Aplicatii

Aplicatii

neconectate la

neconectate la

neconectate la

Bunuri de larg

Bunuri de larg

Bunuri de larg

consum

consum

consum

Aplicatii de

Aplicatii de

Aplicatii de

randament

randament

randament

Costuri dependente de tipul si marimea aplicatiei

Structuri modulare începând cu puteri de ordinul mW si putând sa ajunga la puteri de peste 1GW (programul VLS-PV)

reteaua publica reteaua publica reteaua publica reteaua publica reteaua publica reteaua publica ridicat ridicat
reteaua publica
reteaua publica
reteaua publica
reteaua publica
reteaua publica
reteaua publica
ridicat
ridicat
ridicat
reteaua publica reteaua publica ridicat ridicat ridicat Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia ţ ia
reteaua publica reteaua publica ridicat ridicat ridicat Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia ţ ia

Bucureşti 20 mai 2010

Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie SUNE

Sisteme Fotovoltaice : Bariere “formale”

Nu sunt total nepoluante deoarece se consună energie pentru producerea lor iar industria PV se caracterizează prin consumuri mari de energie.

B. Gaiddon, M. Jedliczka, COMPARED ASSESSMENT OF SELECTED ENVIRONMENTAL INDICATORS OF PHOTOVOLTAIC ELECTRICITY IN OECD CITIES IEA PVPS Task 10, Activity .4,Report IEA-PVPS T10-01:2006, May 2006

Timpul de recuperare a energiei înglobate (pentru întreg cilul de viata):

Sisteme PV integrate în acoperis

Sisteme PV integrate în fatade

Factor energetic de revenire

1,6 …3,3 ani 2,7 …4,7 ani

Sisteme PV integrate în acoperis

8,0… 17,9

Sisteme PV integrate în fatade

5,4… 10,0

Potentialul de reducere a emisiilor de CO 2

Sisteme PV integrate în acoperis

Sisteme PV integrate în fatade

40,0 tCO 2 /kWp 23,5 tCO 2 /kWp

în fa tade 40,0 tCO 2 /kWp 23,5 tCO 2 /kWp Bucure ş ti 20 mai
în fa tade 40,0 tCO 2 /kWp 23,5 tCO 2 /kWp Bucure ş ti 20 mai

Bucureşti 20 mai 2010

Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie SUNE

Dezvoltarea sistemelor PV în România (1)

1974
1974
Dezvoltarea sistemelor PV în România (1) 1974 Laborator Surse Noi de Energie – NESL Institutul de

Laborator Surse Noi de Energie – NESL

Institutul de Cercetări pentru Industria Electrotehnică - ICPE

1976
1976
1980
1980
1982
1982

Prima generaţie de celule:

Si mono, 2” şi 3”

Producţie industrială

Module PV de 6.5-10 Wp - laminare PVB/ EVA

1982
1982
1986
1986

Aplicaţii pentru locuri izolate:

pomparea apei

protecţie catodică

telecomunicaţii

iluminat şi semnalizări

Lansarea programului fotovoltaic românesc

ă ri … Lansarea programului fotovoltaic românesc Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia ţ ia
ă ri … Lansarea programului fotovoltaic românesc Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia ţ ia
ă ri … Lansarea programului fotovoltaic românesc Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia ţ ia

Bucureşti 20 mai 2010

Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie SUNE

Dezvoltarea sistemelor PV în România (2)

1984
1984
1985
1985
1986
1986

Demararea Programului PVT Producerea combinată de căldură şi electricitate (ICPE)

Lentile Fresnel liniare şi sferice

Celule solare GaAs

Lentile Fresnel liniare ş i sferice Celule solare GaAs Concentratoare cilindro-parabolice celule solare din Si

Concentratoare cilindro-parabolice celule solare din Si monocristalin

Utilizare industrială pentru producerea de energie termică

industrial ă pentru producerea de energie termic ă Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia ţ
industrial ă pentru producerea de energie termic ă Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia ţ
industrial ă pentru producerea de energie termic ă Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia ţ

Bucureşti 20 mai 2010

Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie SUNE

Dezvoltarea sistemelor PV în România (3)

1987
1987

Solar Home System (ICPE)

1kWp Aplicaţie autonomă 48/220V, 50Hz

System (ICPE) 1kWp Aplica ţ ie autonom ă 48/220V, 50Hz Bucure ş ti 20 mai 2010
System (ICPE) 1kWp Aplica ţ ie autonom ă 48/220V, 50Hz Bucure ş ti 20 mai 2010
System (ICPE) 1kWp Aplica ţ ie autonom ă 48/220V, 50Hz Bucure ş ti 20 mai 2010

Bucureşti 20 mai 2010

Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie SUNE

Dezvoltarea sistemelor PV în România (4)

1989
1989

Demararea Programului de Centrale Solare (ICPE):

Centrală autonomă de 10kWp

Centrală conectată la reţea de

10kWp

de 10kWp • Central ă conectat ă la re ţ ea de 10kWp 1993 Demararea programului
1993
1993

Demararea programului de aplicaţii autonome personalizate : UVT-DCEM

de aplica ţ ii autonome personalizate : UVT-DCEM Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia ţ
de aplica ţ ii autonome personalizate : UVT-DCEM Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia ţ
de aplica ţ ii autonome personalizate : UVT-DCEM Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia ţ
de aplica ţ ii autonome personalizate : UVT-DCEM Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia ţ
de aplica ţ ii autonome personalizate : UVT-DCEM Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia ţ

Bucureşti 20 mai 2010

Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie SUNE

Dezvoltarea sistemelor PV în România (5)

1998
1998

Demararea programului de electrificare rurală:

ICEMENERG, ICPE, UVT-DCEM

“100 de Case alimentate din surse regenerabile”

UVT-DCEM “100 de Case alimentate din surse regenerabile” Dr. Dan Teodoreanu, ICPE SA , danteo@icpe.ro Bucure
UVT-DCEM “100 de Case alimentate din surse regenerabile” Dr. Dan Teodoreanu, ICPE SA , danteo@icpe.ro Bucure
UVT-DCEM “100 de Case alimentate din surse regenerabile” Dr. Dan Teodoreanu, ICPE SA , danteo@icpe.ro Bucure
UVT-DCEM “100 de Case alimentate din surse regenerabile” Dr. Dan Teodoreanu, ICPE SA , danteo@icpe.ro Bucure

Dr. Dan Teodoreanu, ICPE SA , danteo@icpe.ro

regenerabile” Dr. Dan Teodoreanu, ICPE SA , danteo@icpe.ro Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia ţ

Bucureşti 20 mai 2010

Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie SUNE

Dezvoltarea sistemelor PV în România - BIPV (6)

1995 Amfiteatrul Solar din Targoviste: 1999 Prima BIPV aplicaţied in Romania 10kWp connectată la reţea
1995
Amfiteatrul Solar din Targoviste:
1999
Prima BIPV aplicaţied in Romania
10kWp connectată la reţea
În funcţiune din mai 2001

Demararea Programului privind Integrarea în clădiri a sistemelor PV la Universitatea Valahia din Târgovişte

sistemelor PV la Universi tatea Valahia din Târgovi ş te 2 0 0 2 “Casa inteligent
sistemelor PV la Universi tatea Valahia din Târgovi ş te 2 0 0 2 “Casa inteligent

2002

“Casa inteligentă şi ecologică” la ICPE-NESL Baza de cercetare Agigea

ş i ecologic ă ” la ICPE-NESL Baza de cercetare Agigea Bucure ş ti 20 mai
ş i ecologic ă ” la ICPE-NESL Baza de cercetare Agigea Bucure ş ti 20 mai

Bucureşti 20 mai 2010

Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie SUNE

Dezvoltarea sistemelor PV în România – BIPV (7)

2005
2005

Centrală de 30kWp conectată la reţea la Universitatea “Politehnica” Bucureşti - Proiect “PV enlargemen”

“Politehnica” Bucure ş ti - Proiect “PV enlargemen” Co-authors: Dr. Mihai Predescu , Dr.Virgil Racicovschi ICPE

Co-authors: Dr. Mihai Predescu, Dr.Virgil Racicovschi ICPE SA

Dr. Mihai Predescu , Dr.Virgil Racicovschi ICPE SA 2 0 0 7 Central ă de 40kW,

2007

Centrală de 40kW, conectată la reţea ICEMENERG-Bucureşti

de 40kW, conectat ă la re ţ ea ICEMENERG-Bucure ş ti Bucure ş ti 20 mai
de 40kW, conectat ă la re ţ ea ICEMENERG-Bucure ş ti Bucure ş ti 20 mai

Bucureşti 20 mai 2010

Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie SUNE

Dezvoltarea sistemelor PV în România – BIPV (8)

2008
2008

Centrală de 10kWp conectată la reţea la Universitatea “Transilvania” Braşov Colaborare cu ICPE Bucureşti & UVT-DCEM

Bra ş ov Colaborare cu ICPE Bucure ş ti & UVT-DCEM Bucure ş ti 20 mai
Bra ş ov Colaborare cu ICPE Bucure ş ti & UVT-DCEM Bucure ş ti 20 mai

Bucureşti 20 mai 2010

cu ICPE Bucure ş ti & UVT-DCEM Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia ţ ia

Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie SUNE

Dezvoltarea sistemelor PV în România (9)

2004
2004

Demararea programului naţional de “Cercetare de excelenţă”:

celule solare în strat subţire /celule solare organice /noi materiale pentru celule solare avansate

sisteme PV integrate în clădiri / sisteme complementare PV şi solar termic

sisteme conectate la reţea / producere distribuită / sisteme hibride cu pile de combustie

 

.

.

.

sfârşitul anului 2008 a marcat rezultate deosebite

PROGRAM BLOCAT ÎN IANUARIE 2009 ! ! !

2008
2008

Dezvoltare de Piaţă

legea energiilor regenerabile

programe şi proiecte din fonduri naţionale sau europene

înfiinţarea SunE

fonduri na ţ ionale sau europene • înfiin ţ area SunE Bucure ş ti 20 mai

Bucureşti 20 mai 2010

ionale sau europene • înfiin ţ area SunE Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia ţ

Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie SUNE

Dezvoltarea sistemelor PV în România (10)

2009

Centrală de 22kWp conectată la reţea. Electrica, statia Floresti. Girasolar Romania

la re ţ ea. Electrica, statia Floresti. Girasolar Romania Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia
la re ţ ea. Electrica, statia Floresti. Girasolar Romania Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia

Bucureşti 20 mai 2010

statia Floresti. Girasolar Romania Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia ţ ia Patronal ă Surse

Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie SUNE

Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie - SunE

Adunarea Generală Constitutivă Iulie 2008 Membrii Fondatori

1. S.C.„CARANDA BATERII” S.R.L

2. S.C.„EOLIAN POWER” S.R.L

3. S.C.„CATALYX ENGINEERING” S.R.L

4. S.C.„ECHIPOT” S.R.L.

5. S.C.„UPC WIND ENERGY” S.R.L.

6. S.C.„DIGITECH ELECTRIC” S.R.L

7. S.C.„HORIZON ENERGY” S.R.L

8. S.C.„MARKET ENERGY MANAGEMENT” S.R.L

9. S.C.„ROMSIR-IMPEX” S.R.L

10. S.C.„ECAS TRADE” S.R.L

11. S.C.„ROTERM INSTAL” S.R.L

12. S.C.„ACCEPT” S.R.L

13. S.C.„CARBOCHIM - MUNTENIA” S.R.L

14. S.C.„VENTUREAL RO” S.R.L

15. S.C.„VIVERA IMPEX” S.R.L

16. S.C.„ACTIV CONSTRUCT” S.R.L

17. S.C.„MG STEVENS FINANCE” S.R.L

18. S.C.„ECO POWER ENERGY PRODUCTION” S.R.L

19. S.C.„FILIALA PENTRU REPARAŢII ŞI SERVICII HIDROSERV CLUJ” S.A

20. S.C.„I C P E” S.A

21. S.C.„ROKURA TEHNOLOGIES” S.R.L

S.C.„I C P E” S.A 21. S.C.„ROKURA TEHNOLOGIES” S.R.L Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia
S.C.„I C P E” S.A 21. S.C.„ROKURA TEHNOLOGIES” S.R.L Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia

Bucureşti 20 mai 2010

Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie SUNE

Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie - SunE

Asocia ţ ia Patronal ă Surse Noi de Energie - SunE Energii Regenerabile Fotovoltaic  Membru

Energii Regenerabile Fotovoltaic Membru al "European PV Platform" Proiectare, realizare şi instalare de sisteme fotovoltaice independente şi conectate la reţea Eolian Membru al "European Wind Energy Association" Evaluarea resurselor eoline, analiza datelor meteo Studii de fezabilitate pentru parcurile eoliene Proiectarea parcurilor eoliene Sisteme Hibride Proiectarea, realizarea şi instalarea sistemelor fotovoltaice/eoliene/micro-hidro Proiectarea sistemelor hibride fotovoltaice/eoliene

Sisteme fotovoltaice; Reprezentant TENESOL Franţa Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie SUNE Bucureşti 20 mai
Sisteme fotovoltaice; Reprezentant TENESOL
Franţa
Asociaţia Patronală Surse Noi de
Energie SUNE
Bucureşti 20 mai 2010

Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie - SunE

Asocia ţ ia Patronal ă Surse Noi de Energie - SunE Consultan ţă în domeniul SRE;

Consultanţă în domeniul SRE; Proiectare Sisteme fotovoltaice, Sisteme Termosolare; Integrarea în clădiri a tehnologiilor solare; Instalare; Monitorizare; Întreţinere.

solare; Instalare; Monitorizare; Între ţ inere. Solutii de incalzire solara; Solutii fotovoltaice; Solutii
solare; Instalare; Monitorizare; Între ţ inere. Solutii de incalzire solara; Solutii fotovoltaice; Solutii

Solutii de incalzire solara; Solutii fotovoltaice; Solutii combinate din sisteme fotovoltaice si de incalzire solara.

Eficienta energetica in locuinte; Case Pasive;

solara. Eficienta energetica in locuinte; Case Pasive; Baterii pe baz ă de plumb-acid cu valv ă

Baterii pe bază de plumb-acid cu valvă regulatoare din seria Solar BSB; Aplicatii:Sisteme fotovoltaice, Sisteme de energie alternativă, Utilităţi electrice, Echipamente exterioare de control Sisteme fotovoltaice;

Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie SUNE Bucureşti 20 mai 2010
Asociaţia Patronală Surse Noi de
Energie SUNE
Bucureşti 20 mai 2010

Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie - SunE

Asocia ţ ia Patronal ă Surse Noi de Energie - SunE Lucrari de insatlatii electrice; activitati
Asocia ţ ia Patronal ă Surse Noi de Energie - SunE Lucrari de insatlatii electrice; activitati
Asocia ţ ia Patronal ă Surse Noi de Energie - SunE Lucrari de insatlatii electrice; activitati
Asocia ţ ia Patronal ă Surse Noi de Energie - SunE Lucrari de insatlatii electrice; activitati

Lucrari de insatlatii electrice; activitati de inginerie si consultanta tehnica pentru instalatii electrice; proiectare si executare de instalatii electrice, bransamente aeriene si subterane, la tensiuni de 0,4-110 kV

Solutii financiare;

HIDROSERV CLUJ intretinerea si repararea instalatiilor din hidrocentrale; proiectare, incercari, service echipamente energetice şi instalaţii electrice

Instalaţii solare termice şi fotovoltaice

SMA Regelsysteme GmbH Producător de echipamente de condiţionare a puterii. Soluţii integrate pentru producere
SMA Regelsysteme GmbH
Producător de echipamente de condiţionare a puterii.
Soluţii integrate pentru producere distribuită de energie.
Asociaţia Patronală Surse Noi de
Energie SUNE
Bucureşti 20 mai 2010

Integrarea în clădiri a tehnologiilor fotovoltaice :

o posibilă direcţie de dezvoltare

Modulul fotovoltaic reprezintă o componentă multifuncţională în mediul construit conducând la avantaje multiple legate de:

eficienţa energetică a clădirii (40% din consumul de energie se datorează acestui sector) ;

protecţia mediului;

personalizarea clădirii

material de construcţie activ energetic asigurând serviciile energetice complexe

activ energetic asigurând serviciile energetice complexe Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia ţ ia Patronal
activ energetic asigurând serviciile energetice complexe Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia ţ ia Patronal

Bucureşti 20 mai 2010

Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie SUNE

Integrarea în clădiri a tehnologiilor fotovoltaice :

o posibilă direcţie de dezvoltare

PD PIAŢĂ ENERGETICĂ ORIENTATĂ PE CONSUMATOR REDUCERI CO 2 20-40 t/kW p E2B E2B [1]
PD
PIAŢĂ
ENERGETICĂ
ORIENTATĂ PE
CONSUMATOR
REDUCERI CO 2
20-40 t/kW p
E2B
E2B
[1]
COMPONENTE
MULTIFUNCTIONALE
SIGURANTA IN
ALIMENTARE

PD Producere Distribuită de energie

E2B Clădire eficientă energetic (Energy Efficient Building)

ă dire eficient ă energetic (Energy Efficient Building) Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia ţ
ă dire eficient ă energetic (Energy Efficient Building) Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia ţ

Bucureşti 20 mai 2010

ă energetic (Energy Efficient Building) Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia ţ ia Patronal ă

Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie SUNE

Integrarea în clădiri a tehnologiilor fotovoltaice :

variante de integrare

ă diri a tehnologiilor fotovoltaice : variante de integrare Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia
ă diri a tehnologiilor fotovoltaice : variante de integrare Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia
ă diri a tehnologiilor fotovoltaice : variante de integrare Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia

Bucureşti 20 mai 2010

fotovoltaice : variante de integrare Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia ţ ia Patronal ă

Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie SUNE

Integrarea în clădiri a tehnologiilor fotovoltaice :

variante de integrare

Amfiteatrul Solar din Târgoviste- prima (si înca singura) instalatie solara de 10kW integrata în mediul construit. Proiect INCOP din 1998. Functionala din mai 2001.

Cuplarea la reteaua publica
Cuplarea la
reteaua
publica
Fatada sud Interior: iluminat natural si încalzire pasiva
Fatada sud
Interior:
iluminat natural si
încalzire pasiva

în constructie si dupa finalizare

si încalzire pasiva în constructie si dupa finalizare Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia ţ
si încalzire pasiva în constructie si dupa finalizare Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia ţ

Bucureşti 20 mai 2010

pasiva în constructie si dupa finalizare Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia ţ ia Patronal

Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie SUNE

Producerea de energie electrică

Structura actuală de producere centralizată a energiei

Avantaje

Stabil

Simplu de controlat

Dezavantaje

Căldura pierdută nu poate fi refolosită

Costuri ridicate

Flexibilitatea redusă

Proceduri de autorizare

 Flexibilitatea redus ă  Proceduri de autorizare 110/220/380 kV 10/20 kV 0,4 kV Bucure ş

110/220/380 kV

10/20 kV

0,4 kV

 Proceduri de autorizare 110/220/380 kV 10/20 kV 0,4 kV Bucure ş ti 20 mai 2010
 Proceduri de autorizare 110/220/380 kV 10/20 kV 0,4 kV Bucure ş ti 20 mai 2010

Bucureşti 20 mai 2010

Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie SUNE

Producerea de energie electrică Structura viitoare cu elemente de producere distribuită

Structura viitoare cu elemente de producere distribuit ă Benefiicii adi ţ ionale • Reducerea pierderilor de

Benefiicii adiţionale

• Reducerea pierderilor de putere

• Înbunătăţirea indicatorilor de calitate

110/220/380 kV

10/20 kV

Provocări:

• control

• comunicaţii

0,4 kV

10/20 kV Provoc ă ri: • control • comunica ţ ii 0,4 kV Bucure ş ti
10/20 kV Provoc ă ri: • control • comunica ţ ii 0,4 kV Bucure ş ti

Bucureşti 20 mai 2010

Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie SUNE

Departamentul de Cercetare
Departamentul
de Cercetare

Energie-Mediu

Un exemplu de reţea electrică cu producere distribuită:

Generatoarele conectate la reţea:

LC – controler consumator local MC – controler microsursă locală MGCC – controler central de microreţea DMS – sistem de gestiune de date

de microre ţ ea DMS – sistem de gestiune de date Sisteme PV - SHS Microturbine

Sisteme PV - SHS

Microturbine eoliene

Microhidroturbine

Pile de combustie

Centrale combinate căldură-electricitate CHP

Unităţi de stocaj electrochimic

ă -electricitate CHP Unit ăţ i de stocaj electrochimic Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia
ă -electricitate CHP Unit ăţ i de stocaj electrochimic Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia

Bucureşti 20 mai 2010

Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie SUNE

Producere distribuită de energie electrică în reţele de joasă tensiune

Direcţii pentru integrarea eficientă a microgeneratoarelor în reţelele de joasă tensiune

a microgeneratoarelor în re ţ elele de joas ă tensiune Bucure ş ti 20 mai 2010
a microgeneratoarelor în re ţ elele de joas ă tensiune Bucure ş ti 20 mai 2010
a microgeneratoarelor în re ţ elele de joas ă tensiune Bucure ş ti 20 mai 2010

Bucureşti 20 mai 2010

Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie SUNE

Producere distribuită de energie electrică aspecte legate de calitatea energiei

supratensiune intrerupere căderi tens oscilaţii
supratensiune
intrerupere
căderi tens
oscilaţii

variaţia frecvenţei

tranzitoriu

asimetria fazelor

armonici

ţ ia frecven ţ ei tranzitoriu asimetria fazelor armonici Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia
ţ ia frecven ţ ei tranzitoriu asimetria fazelor armonici Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia

Bucureşti 20 mai 2010

Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie SUNE

Producere distribuită de energie electrică aspecte legate de calitatea energiei

de energie electric ă aspecte legate de calitatea energiei Tensiune în re ţ ea f ă

Tensiune în reţea fără generare distribuită

Tensiune în re ţ ea f ă r ă generare distribuit ă Tensiune în re ţ

Tensiune în reţea cu generare distribuită

ă Tensiune în re ţ ea cu generare distribuit ă Bucure ş ti 20 mai 2010
ă Tensiune în re ţ ea cu generare distribuit ă Bucure ş ti 20 mai 2010

Bucureşti 20 mai 2010

Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie SUNE

Producere distribuită de energie electrică dezvoltare rurală

un posibil exemplu … LES 20 kV – lungime 2 km - Desfacere / refacere
un posibil exemplu …
LES 20 kV – lungime 2 km
- Desfacere / refacere pavaje
288.000 lei
1
- LES 20 kV
290.000 lei
TOTAL
578.000 LEI
LES JT – lungime 2 km
- Desfacere / refacere pavaje
288.000 lei
- LES
175.000 lei
TOTAL
463.000 LEI
Costul echivalent a unei instalaţii PV de peste 25kW
Image: SMA Regelsysteme GmbH, Niestetal, Germany
Asociaţia Patronală Surse Noi de
Energie SUNE
Bucureşti 20 mai 2010

Producere distribuită de energie electrică dezvoltare rurală

distribuit ă de energie electric ă dezvoltare rural ă Image: SMA Regelsysteme GmbH, Niestetal, Germany Bucure

Image: SMA Regelsysteme GmbH, Niestetal, Germany

rural ă Image: SMA Regelsysteme GmbH, Niestetal, Germany Bucure ş ti 20 mai 2010 2 Asocia

Bucureşti 20 mai 2010

2

SMA Regelsysteme GmbH, Niestetal, Germany Bucure ş ti 20 mai 2010 2 Asocia ţ ia Patronal

Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie SUNE

Producere distribuită de energie electrică dezvoltare rurală

3 Image: SMA Regelsysteme GmbH, Niestetal, Germany Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie SUNE Bucureşti
3
Image: SMA Regelsysteme GmbH, Niestetal, Germany
Asociaţia Patronală Surse Noi de
Energie SUNE
Bucureşti 20 mai 2010

Producere distribuită de energie electrică dezvoltare rurală

4 Image: SMA Regelsysteme GmbH, Niestetal, Germany Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie SUNE Bucureşti
4
Image: SMA Regelsysteme GmbH, Niestetal, Germany
Asociaţia Patronală Surse Noi de
Energie SUNE
Bucureşti 20 mai 2010

Producere distribuită de energie electrică dezvoltare rurală

distribuit ă de energie electric ă dezvoltare rural ă 5 Image: SMA Regelsysteme GmbH, Niestetal, Germany

5

distribuit ă de energie electric ă dezvoltare rural ă 5 Image: SMA Regelsysteme GmbH, Niestetal, Germany

Image: SMA Regelsysteme GmbH, Niestetal, Germany

rural ă 5 Image: SMA Regelsysteme GmbH, Niestetal, Germany Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia

Bucureşti 20 mai 2010

Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie SUNE

Producere distribuită de energie electrică dezvoltare rurală

distribuit ă de energie electric ă dezvoltare rural ă Image: SMA Regelsysteme GmbH, Niestetal, Germany Bucure

Image: SMA Regelsysteme GmbH, Niestetal, Germany

rural ă Image: SMA Regelsysteme GmbH, Niestetal, Germany Bucure ş ti 20 mai 2010 6 Asocia

Bucureşti 20 mai 2010

6

SMA Regelsysteme GmbH, Niestetal, Germany Bucure ş ti 20 mai 2010 6 Asocia ţ ia Patronal

Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie SUNE

Producere distribuită de energie electrică dezvoltare rurală

7 reţea publică (instabilă) Image: SMA Regelsysteme GmbH, Niestetal, Germany Asociaţia Patronală Surse Noi de
7
reţea publică (instabilă)
Image: SMA Regelsysteme GmbH, Niestetal, Germany
Asociaţia Patronală Surse Noi de
Energie SUNE
Bucureşti 20 mai 2010

CONCLUZII

Avantajele utilizării SRE  dezvoltare industrială şi economică (pe termen scurt)  producerea distribuită
Avantajele utilizării SRE
 dezvoltare industrială şi economică (pe termen scurt)
 producerea distribuită conduce la îmbunătăţirea calităţii
energiei electrice
 efecte sociale importante
 securitate în alimentarea cu energie electrică (pe termen
mediu)
 conservarea mediului ambiant (pe termen lung)
În 2100 PV = 32% din energia produsă !?
(pe termen lung) În 2100 PV = 32% din energia produsă !? Bucure ş ti 20
(pe termen lung) În 2100 PV = 32% din energia produsă !? Bucure ş ti 20

Bucureşti 20 mai 2010

Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie SUNE

CONCLUZII

Sisteme fotovoltaice integrate în clădiri  componente multifuncţionale cu avantaje multiple  domeniu
Sisteme fotovoltaice integrate în clădiri
 componente multifuncţionale cu avantaje multiple
 domeniu interdisciplinar cu un ridicat potenţial de
cercetare/dezvoltare privind:
tehnologiile de conversie;
materiale specifice;
componentele de sistem;
sistemele pentru stocarea energiei
 impact deosebit în
dezvoltarea economică şi socială;
generarea de activităţi cu valoare adăugată ridicată
generarea de activităţi cu valoare adăugată ridicată Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia ţ ia

Bucureşti 20 mai 2010

activităţi cu valoare adăugată ridicată Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia ţ ia Patronal ă

Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie SUNE

CONCLUZII

SRE în România  Există legislaţie ce favorizează dezvoltarea  Există o piaţă potenţială dar
SRE în România
 Există legislaţie ce favorizează dezvoltarea
 Există o piaţă potenţială
dar …
 Sunt favorizate legislativ aplicaţiile de putere
 Există o serie de bariere ‘formale’
 Nu sunt încurajate aplicaţiile integrate în clădiri
 Dezvoltările actuale vizează în principal aplicaţii de
tip off-grid
 Există deficit de specialişti
 Nu există capacităţi de producţie
 Nu există programe coerente care să asigure
dezvoltarea industriei SRE în România
care să asigure dezvoltarea industriei SRE în România Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia ţ

Bucureşti 20 mai 2010

dezvoltarea industriei SRE în România Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia ţ ia Patronal ă

Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie SUNE

Vă mulţumesc pentru atenţie
Vă mulţumesc pentru atenţie
Vă mulţumesc pentru atenţie Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia ţ ia Patronal ă Surse
Vă mulţumesc pentru atenţie Bucure ş ti 20 mai 2010 Asocia ţ ia Patronal ă Surse

Bucureşti 20 mai 2010

Asociaţia Patronală Surse Noi de Energie SUNE