Sunteți pe pagina 1din 8

RECENZIE

Autor: Prof. univ.dr. Ioan Nicola Carte: Tratat de pedagogie scolara-Ed.Aramis, Bucuresti Colectia: Educatia XXI ISBN: 973-8473-64-0 RECENZOR:

Motto: ,,Oricare specialist care a devenit sau va deveni cadru didactic trebuie s studieze n mod aprofundat instrucia i educaia sau cu alte cuvinte s studieze pedagogia. (Jean Piaget)

Lucrarea Tratat de pedagogie scolara reprezinta una dintre cele mai importante lucrari de pedagogie scolara din literatura romaneasca, ce abordeaza cu competenta si rigoare stiintifica un mare volum de informatii. Lucrarea este si una dintre realizarile de seama ale pedagogiei romanesti contemporane,este un instrument de lucru util nu numai profesorilor si elevilor, ci oricareipersoane care vrea sa-si cunoasca posibilitatile de dezvoltare. Cartea are 575 de pagini si este conceputa ca un manual universitar ce abordeaza problemele fundamentale ale pedagogiei , problemele didacticii si ale sistemului institutional de educatie, precum si unele probleme pedagogice complementare de interes major, cum sunt: conducerea institutiilor de invatamant,personalitatea si rolul profesorului in scoala si societate, probleme de modernizare a invatamantului, cercetarea pedagogica, creativitatea, educatia permanenta,probleme legate de orietarea scolara si profesionala. Conceputa pentru a servi ca si sursa de informatie stiintifico-didactica, lucrarea Tratat de pedagogie scolara foloseste atat pentru pregatirea pedagogica a studentilor apartinand tuturor profilelor invatamantului superior, care doresc sa devina cadre didactice, elevilor liceelor pedagogice si scolilor normale, precum si tuturor cadrelor didactice din invatamantul romanesc. Lucrarea este structurata in 28 de capitole: Obiectul pedagogiei. Educatia- actiune sociala specifica Geneza si constituirea pedagogiei ca stiinta Cercetarea in pedagogie Rolul educatiei in dezvoltarea personalitatii Caracterizarea psihologica a stadiilor dezvoltarii ontogenetice Invatarea- temei psihologic al actiunii educationale Tipuri de invatare si diferente individuale de invatare Finalitatile actiunii educationale. Proiectarea educationala Educatia intelectuala Educatia religioasa Educatia morala Educatia patriotica a elevilor Formarea atitudinii fata de munca Educarea elevilor in cadrul colectivului scolar Educarea elevilor in spiritul disciplinei Educatia profesionala Educatia estetica Educatia fizica

Procesul de invatamant Principiile didactice Teoria curriculumului. Continutul procesului de invatamant Tehnologia procesului de invatamant Problematica succesului si insuccesului scolar Mijloacele de invatamant Forme de organizare a procesului de invatamant Sistemul de invatamant Modernizarea invatamantului Profesorul Cele 28 de capitole ale lucrarii abordeaza problemele de baza ale stiintelor educatiei, asa cum sunt ele structurate la cumpana dintre mileniul al II-lea si al III-lea. Ioan Nicola defineste pedagogia ca fiind stiinta care studiaza fenomenul educational cu toate implicatiile sub aspectul formarii personalitatii umane in vederea integrarii active a persoanei in viata sociala. Dupa Ioan Nicola sistemul stiintelor pedagogice cuprinde urmatoarele discipline sau ramuri ale stiintei educatiei: Pedagogia generala, care este o disciplina teoretica ce studiaza actiunea educationala dintrun unghi general de vedere urmarind sa-i surprinda anumite legitati, valabile indiferent de locul si timpul in care se desfasoara. Pedagogia prescolara- aria ei limitandu-se in functie de varsta obiectului educational. Se ocupa de problematica si tehnologia actiunii educationale cu copiii de varsta prescolara in cadrul gradinitei; Pedagogia scolara- se ocupa de problematica si tehnologia actiunii educationale in cadrul scolii, cu copiii normal dezvoltati fizic si psihic; Pedagogia speciala, (surdo-tiflo-oligofreno-pedagogia)- se ocupa de problematica si tehnologia actiunii educationale cu copii cu deficiente fizice, psihice sau psihosomatice, in scoli si institutii speciale; Pedagogia comparata- se ocupa cu studierea particularitatilor nationale ale educatiei in vederea relevarii a ceea ce este tipic si universal; Sociologia educatiei; Filosofia educatiei; Metodicile predarii diferitelor obiecte de specialitate. Incercand sa formuleze o definitie a educatiei, Ioan Nicola spunea ca educatia este o actiune sociala complexa care se realizeaza intr-un lant nesfarsit de actiuni exercitate in mod constient, sistematic

si organizat, in fiecare moment un subiect-individual sau colectiv- actionand asupra unui obiect- individula sau colectiv- in vederea transformarii acestuia din urma intr-o personalitate activa sau creatoare, corespunzatoare atat conditiilor istorico-sociale prezente si de perspectiva, cat si potentialului sau biopsihic individual. Prin caracterul sau uman, educatia este o actiune ce se desfasoara in mod constient potrivit unor finalitati stabilite in prealabil, ea are, deci un sens intentionat care vizeaza un rezultat bine conturat. In capitolul 4 , in care pedagogul abordeaza problematica particularitatilor de varsta individuale ale copilului, acesta delimiteaza urmatoarele perioade in viata copilului: Perioada sugarului (0 -1 an); Perioada anteprescolara (1-3 ani); Perioada prescolara (3-6/7 ani); Perioada scolara (6/7- 18/19 ani), avand trei subperioade: -varsta scolara mica(6/7-10/11 ani); -varsta scolara mijlocie (pubertatea sau preadolescenta, 10/11- 14/15 ani); -varsta scolara mare (adolescenta, 14/15-18/19 ani). In viziunea lui Ioan Nicola dezvoltarea psihica este rezultatul interactiunii factorilor externi si interni. Cei externi sunt constienti din totalitatea actiunilor si influentelor ce se exercita din exterior asupra dezvoltarii si formarii personalitatii umane. Acestia sunt mediul si educatia, iar cei interni sunt constituiti din totalitatea conditiilor care mijlocesc si favorizeaza dezvoltarea psihica. Despre invatarea scolara Ioan Nicola spunea ca incuba un ansamblu de conditii, toate avand rolul de organizare a evenimentului invatarii in vederea dobandirii unei performante. El distinge 6 tipuri de invatare: Invatarea senzoriala; Invatarea receptiva; Invatarea prin descoperire; Invatarea logica; Invatarea mecanica; Invatarea creatoare. Referindu-se la didactica sau teoria procesului de invatamant, autorul spunea ca una din preocuparile fundamentale ale didacticii este activitatea de predare a cunostintelor in conformitate cu anumite legitati psihologice de asimilare a lor. Astfel Ioan Nicola considera ca didactica studiaza procesul de invatamant prin prisma relatiei dintre predare si invatare, dintre conduitele pedagogice ale subiectului actiunii (profesorul) si modalitatile de raspuns ale obiectului ei (elevul), in vederea asigurarii unei armonii intre ele Principalele probleme ale didacticii in viziunea lui Ioan Nicola sunt: continutul procesului de invatamant, tehnologia desfasurarii procesului de invatamant, asigurarea unui echilibru functional intre si

predare si invatare, evaluarea randamentului procesului de invatamant, conducerea actiunii didactice, relatia profesor-elev. Pedagogul sustine ca rocesul de invatamant poate fi definit ca un ansamblu de actiuni exercitate in mod constient si sistematic de catre educatori asupra educatilor intr-un cadru institutional organizat, in vederea formariipersonalitatii acestora in concordanta cu cerintele idealului educational. In capitolul 20 Ioan Nicola defineste si caracterizeaza principiile didactice ca fiind norme sau teze generale care orienteaza si imprima un sens functional procesului de invatamant, asigurandu-i astfel premisele necesare indeplinirii obiectivelor si sarcinilor pe care le urmareste in desfasurarea sa. Autorul prezinta pe larg documentele scolare (planul de invatamant, programa scolara, manualul scolar (cu urmatoarele functii: de informare, formativa, stimulativa, de autoinstruire. Ioan Nicola face o clasificare si o descriere pe larg metodele si strategiile de invatare. Analizeaza pe larg procesul de evaluare, precum si metodele si procedeele de evaluare (observarea si aprecierea verbala, chestioarea orala, lucrarile scrise, testele docimologice, lucrarile practice, examene, scari de apreciere, evaluarea cu ajutorul masinilor). Abordand problema succesului si insuccesului scolar in capitolul 23, Ioan Nicola spunea ca succesul/ insuccesul scolar are un caracter concret. Abordarea concreta a tuturor factorilor se manifesta diferit de la un individ la altul si de la un moment la altul al dezvoltarii sale ontogenetice. De fiecare data ei se combina in mod specific, generand astfel acea constelatie factoriala indispensabila pentru aprecierea si explicarea rezultatelor elevilor din prisma categoriilor de succes sau insucces, iar prin intermediul acestora putem sa ne pronuntam asupra adaptarii sau inadaptarii scolare. Dupa ponderea pe care unul sau unii din acesti factori o detin in cadrul constelatiei, vom putea distinge mai multe tipologii de insuccese, predominant externe sau predominant interne, de natura biologica sau psihologica, de origine intelectuala sau nonintelectuala etc. insuccesul la invatatura reprezinta simptomul principal al inadaptarii la cerintele scolii. In ceea ce priveste rolul profesorului in procesul de combatere a insuccesului scolar, pedagogul considera ca acesta consta in adaptarea intregului sistem de actiune pedagogica la particularitatile de varsta si individuale ale elevilor. Despre mijloacele de invatamant Ioan Nicola spunea ca acestea reprezinta totalitatea materialelor, dispozitivelor si aparatelor cu ajutorul carora se realizeaza transmiterea si asimilarea informatiei didactice, inregistrarea si evaluarea rezultatelor obtinute. Pedagogul face si o clasificare a mijloacelor de invatamant, astfel: Mijloace de invatamant care cuprind mesaj didactic: ( mijloace didactice care redau in forma naturala obiectele si fenomenele realitatii, mijloace de invatamant sub forma de materiale grafice si figurative, mijloace de invatamant sub forma de modele substantiale, functionale si actionale, mijloace tehnice audiovizuale); Mijloace de invatamant care faciliteaza transmiterea mesajelor didactice:tabla magnetica, dispozitivele automate; Calculatorul in lumea educatiei In capitolul despre formele de organizate a procesului de invatamant pedagogul defineste lectia ca fiind constituita dintr-o succesiune de etape sau secvente ce se desfasoara intr-o unitate de timp, in care se asigura o coordonare intre activitatea de predare si cea de invatare, in vederea realizarii finalitatilor procesului de invatamant. Succesiunea etapelor pe care le incuba ofera profesorului posibilitatea de a

ordona si organiza continutul informational in unitati mai mici pentru a putea fi asimilate de catre elevi, de a folosi o tehnologie si o strategie corespunzatoare in vederea desfasurarii optime a activitatii de invatare, toate vizand in cele din urma realizarea obiectivelor instructiv-educative. Principalele elemente si variabile pe care le implica lectia sunt: Obiectivele instructiv-educative Continutul informational al lectiei Alegerea si folosirea unei strategii de instruire Variabilele personalitatii profesorului si variabilele personalitatii elevilor Organele colectivului de elevi Elemente de conexiune inversa Variabila temporala Variabila fizica Pedagogul distinge mai multe tipuri de lectii: Tipul lectiei mixte sau combinate Tipul lectiei de comunicare Tipul lectiei de formare a priceperilor si deprinderilor sau tipul lectiei de munca independenta Tipul lectiei de recapitulare si sistematizare (de fixare sau consolidare) Tipul lectiei de verificare si apreciere (de control si evaluare). Despre proiectarea lectiei autorul spune ca integrarea tuturor elementelor si aspectelor lectiei intr-un tot unitar, privite in desfasurarea lor concreta, se obtine prin elaborarea unui plan sau proiect de lectie. Proiectarea lectiei de catre profesor presupune o suita de actiuni sau preocupari orientate in directia prefigurarii,prin descriere detaliata, in concordanta cu principiile si legitatile psihopedagogice, a intregului program de desfasurare a lectiei. Sistemul de invatamant reprezinta, in viziunea autorului, un ansamblu de institutii destinate sa realizeze instructia si educatia tinereio generatii. Ioan Nicola a structurat sistemul de invatamant din Romania astfel: Invatamant prescolar; Invatamant elementar sau primar; Invatamant secundar,care cuprinde invatamantul gimnazial, profesional si liceal; Invatamant postliceal; Invatamant superior, ce cuprinde invatamantul universitar si postuniversitar; Educatia permanenta.

Profesorul, in scoala esteconducatorul activitatii didactice ce se desfasoara in vederea realizarii obiectivelor prevazute in documentele scolare. Pentru a evidentia rolurile pe care le poate exercita profesorul, Ioan Necula citeaza in Tratatul de pedagogie scolara din cartea Educational Psychology de Anita E Woolfolk: Profesorul, ca expert al actului de predare-invatare- el poate lua decizii privitoare la tot ceea ce se intampla in procesul de invatamant; Profesorul , ca agent motivator- el declanseaza si intretine interesul elevilor, curiozitatea si dorinta lor pentru activitatea de invatare; Profesorul, ca lider- el conduce un grup de elevi, exercitandu-si puterea asupra principalelor fenomene ce se produc aici. Este un prieten si confident al elevilor, un substitut al parintilor, obiect de afectiue, sprijin in ameliorarea starilor de anxietate; Profesorul in ipostaza de consilier- este un observator sensibil al comportamentelor elevilor, un indrumator persuasiv si un sfatuitor al acestora. Profesorul, ca model- prin intreaga sa personalitate, prin actiunile si comportamentul sau este un exemplu pozitiv pentru elevi; Profesorul, ca profesionist reflexiv- se straduieste tot timpul sa inteleaga si sa reflecteze asupra intamplarilor inedite din clasa, sa studieze si sa analizeze fenomenele psihopedagogice cu care se confrunta; Profesorul, ca manager- supravegheaza intreaga activitate din clasa, asigura consensul cu ceilalti profesori, cu parintii si cu ceilalti factori. Profesorul are de-a face cu un tip special de management, si anume managementul clasei. Acesta include toate deciziile si actiunile solicitate pentru mentinerea ordinii in clasa. Dar pe langa activitatea didactica profesorul mai desfasoara si o activitate extrascolara sau cultural-educativa. Ioan Nicola considera ca desfasurandu-si activitatea profesionala in cadrul scolii, dascalul nu inceteaza de a fi un educator si in afara ei, urmarind, bineinteles, obiective specifice si apeland la mijloace si forme adecvate. Numai in masura in care profesorul isi continua misiunea si in afara scolii, a cadrului profesional pe care aceasta i-l ofera, poate fi considerat un educator al poporului sau. Tratatul de pedagogie scolara al lui Ioan Nicola mi-a oferit, prin continutul ei, informatii importante in vederea pregatirii psihopedagogice si metodice in postura mea de cadru didactic. Consider aceasta lucrare o importanta sursa de documentare pentru pregatirea si perfectionarea pedagogica a studentilor si cadrelor didactice. Recomand cartea Tratat de pedagogie scolara de Ioan Nicola tuturor, deoarece consider ca ea poate orienta orice persoana, specialist, manager sau parinte, in a caror viata si munca le este prezenta si o dimensiune educativa.

S-ar putea să vă placă și