Sunteți pe pagina 1din 2

pag.

CREZUL TEMA DEZBATERILOR NOASTRE CATEHETICE


preot dr. Doru Costache
Introducerea slujbei de vinerea seara, fapt salutat cu entuziasm de credincio ii dornici de rug ciune, a prilejuit i inaugurarea discu iilor catehetice asupra Crezului. Am ales ca tem a discu iilor noastre Crezul, considernd c aprofundarea principalei forme de exprimare a credin ei noastre va contribui la mai-buna constituire a vie ii comunitare. n fond, suntem mpreun nu doar pentru c suntem romni (exist i romni neortodoc i, dup cum i romni necredincio i), ci mai ales pentru c suntem ortodoc i. n aceste condi ii, cunoa terea credin ei comune se poate dovedi a fi un motiv i mai puternic pentru a ne reg si unii cu ceilal i, n fa a Dumnezeului nostru. Aceast m rturisire a credin ei noastre, Crezul, a fost formulat oficial de c tre sfin ii p rin i (episcopi i teologi) ai Bisericii, n primele dou sinoade ecumenice. Aceste sinoade ecumenice (adun ri biserice ti cu reprezentan i din aproape toate Bisericile) au avut loc la Nicaea (n anul 325) i Constantinopol (n anul 381), avnd menirea de a respinge nv turile gre ite predicate de unii care nu acceptau credin a n Sfnta Treime. Termenul catehez , utilizat pentru nv mntul cre tin n biseric , vine din limba greac i se refer la predarea nv turii prin viu grai i dialog. avem ncredere n el. Stilul nostru de via , n dejdea, aspira iile i criteriile noastre nu vin din convingerile n elepciunii lume ti, ci de la Dumnezeu, cel singur credibil. n trecut, Crezul ncepea cu termenul, mai adecvat, credem, indicnd faptul c este m rturisirea comun a ceea ce ne caracterizeaz . ntr-unul Dumnezeu. n vremurile n care cele mai multe religii erau politeiste, creznd n mul i zei, afirma ia c exist un singur Dumnezeu era de cea mai mare importan , spre stabilirea adev rului. Ast zi, putem ns folosi aceast afirma ie ntr-un sens spiritual: trebuie s lupt m cu tendin ele noastre de a transforma preocup rile, pl cerile sau necesit ile noastre n zei, n idoli. Dac vom crede cu toat puterea c este un singur Dumnezeu, nu ne vom nchina nici banului, nici b uturii, nici orgoliului nostru i nici vreunui lucru p mntesc. Fa de religiile care predic fie mai mul i zei, fie un singur zeu, cre tinismul d m rturie despre un Dumnezeu n trei persoane: Tat l, Fiul i Duhul Sfnt. De i sunt trei persoane, nu sunt trei Dumnezei, ci un Dumnezeu. Aceasta este una din tainele pe care le-am acceptat prin credin ; o proclam m n liturghia noastr . Preotul ndeamn : s ne iubim unii pe al ii, ca ntr-un gnd s m rturisim, la care credincio ii r spund: pe Tat l, pe Fiul i pe Sfntul Duh, Treimea cea deofiin i nedesp r it . ncerc rile prin care trecem mai mult dect putem suporta. Iubirea Tat lui s-a manifestat deplin prin trimiterea Fiului s u pentru mntuirea noastr . Numindu-l Tat al nostru, m rturisim c suntem fiii lui, fra i i surori ntre noi. Aceasta nseamn c dac ne rug m mpreun , trebuie s ne i accept m unii pe al ii ca fii ai aceluia i Tat . A nu-i accepta i iubi pe semenii no tri nseamn a nu ne recunoa te drept fii ai Tat lui. Atot iitorul. Puterea nem surat a lui Dumnezeu, prin care a creat lumea, se manifest mpreun cu grija ori pronia/providen a lui. Este o nou dovad a faptului c Dumnezeu este Tat iubitor. Nimic nu ar putea exista dac Dumnezeu nu ar sus ine lumea i via a. El este pretutindeni prezent, cu puterea lucr rii sale (energia sa), astfel nct n el tr im i ne mi c m i suntem (Faptele apostolilor, 17,28). Faptul c exist m este miracolul zilnic, cu care ne-am obi nuit pn ntr-att, nct nu-l mai percepem ca miracol. Dar dac suntem, este pentru mila Atot iitorului.

F c torul cerului i al p mntului, al tuturor celor v zute i nev zute. Expresia, referindu-se la prima revela ie divin , facerea lumii (Dumnezeu se descoper pe sine, prin chiar crearea lucrurilor, ca fiind cel de la care vine via a), evoc limbajul primului verset al Scripturii. Numai c cerul i Cred ntr-unul Dumnezeu, Tat l p mntul nu se refer aici la Atot iitorul, F c torul cerului i al planeta noastr i la cerul nstelat, p mntului, al tuturor celor v zute universul material. Termenii cerul i nev zute. Acesta este textul celui i p mntul au aici func ie Tat l. Dumnezeu nu ni s-a dinti articol al Crezului. descoperit ca st pn autoritar sau ca metaforic , explicitat prin asocierea cu termenii v zut i nev zut. Primul cuvnt, cred, este i cel de un tiran. El este mai nainte de orice Astfel, p mntul se refer la cele Tat , P rinte. Dac ne putem ruga, la care provine denumirea acestei v zute, la ntregul univers material, este pentru c el ni s-a revelat ca m rturisiri. El arat c suntem iar cerul la cele nev zute, la Tat iubitor, plin de grij pentru membri ai Bisericii (termen de universul spiritual al ngerilor. copiii s i. Ca Tat , el are origine greceasc : casa M rturisim a adar, n primul rnd, n elepciunea de a lucra n mod mp r teasc , adunarea celor faptul c nu credem s existe ceva n chema i) pentru c Dumnezeu ne-a diferit cu fiecare copil al s u, afara puterii lui Dumnezeu sau care potrivit posibilit ilor fiec ruia/ vorbit, chemndu-ne. Suntem poporul lui Dumnezeu pentru c am fiec reia. Niciodat nu suntem lipsi i s fi primit existen a altfel dect prin de grija lui i niciodat nu ne las n dat crezare cuvintelor lui, pentru c (continuare la pag. 9)
Via a parohial | martie - aprilie 2005 |

pag. 9

ac iunea lui creatoare. n al doilea rnd, m rturisim c universul v zut i nev zut nu este ve nic, ci creat de Dumnezeu n timp, potrivit iubirii (amprenta Tat lui), n elepciunii (amprenta Fiului) i puterii sale (amprenta Duhului Sfnt). n al treilea rnd, m rturisim c lumea nu este simplu v zut , cum cred materiali tii (n acest caz, spiritul nu ar exista), i nici simplu nev zut , cum cred spirituali tii (n acest caz, materia ar fi o iluzie), ci deopotriv nev zut i v zut , n complexitatea unit ii sale. n al patrulea rnd, tragem de aici concluzia c omul, care este de asemenea complex n alc tuirea sa unitar (suflet i trup), nu poate tr i nici doar n planul trupesc, nici doar n planul spiritual. De altfel, faptul c Dumnezeu nsu i a asumat trupul nostru, fiin a uman , arat c le putem tr i trupe te pe cele duhovnice ti i duhovnice te pe cele trupe ti. Este motivul pentru care p rin ii Bisericii v d n cre tinismul ortodox restituirea firescului i a ntregimii vie ii.

Crezul (continuare de la pag. 8)

MANUALUL ATLE ILOR LUI HRISTOS


Alina Victoria Paraschiv, Bucure ti
Spune Patericul c un monah tr ia n lini te i t cere, citind Sfnta Scriptur , vie ile sfin ilor i scrierile p rin ilor. Astfel a petrecut dou zeci de ani. Experien a lecturii a rodit n inima lui dorin a de a pleca n singur tate pentru a se dedica exclusiv rug ciunii. Pe drum s-a ntlnit cu p rintele (avva) Isaac, care l-a ntrebat unde merge; fratele i-a r spuns: dou zeci de ani sunt de cnd tot citesc Sfnta Scriptur , vie ile i nv tura sfin ilor p rin i, iar acum vreau s mplinesc ceea ce am citit. Rugndu-se pentru el, p rintele i-a spus: Domnul Dumnezeu s te binecuvnteze fiule, s te ndrepte i s te pov uiasc , ca s mergi pe urma sfin ilor p rin i pe calea mntuirii! Dincolo de context, miezul acestei istorisiri i este propus ca program de via fiec rui cre tin: cunoscnd Scriptura i vie ile sfin ilor, ai suficiente criterii i modele cu ajutorul c rora po i fi bine preg tit pentru tot lucrul bun (2 Timotei 3,17). Pentru noi, mirenii, timpul citirii i n elegerii Scripturii este cel al Liturghiei i al catehezei. Depinde ns de noi ct vom dori s particip m la aceast mas tainic i acas , dup cuvntul Domnului: Nu numai cu pine va tr i omul, ci cu tot cuvntul care iese din gura lui Dumnezeu (Matei 4,4).

Martie, o lun plin de mister


Medana Dr goi, Bucure ti
Martie, binecuvntata lun a vestirii acelui Ghiocel ce avea s se z misleasc n pntecele Fecioarei Maria, nu i face apari ia n prima sa zi, ci n cea de a dou zeci i cincia, la auzul glasului ngeresc: Bucur -te, ceea ce e ti plin de har, Domnul este cu tine; binecuvntat e ti ntre femei (Luca 1,28). n acea zi s-a manifestat hot rrea mntuitoare a lui Dumnezeu, mplinit prin femeia care este purt toare a acelui nur mpletit din fir alb i ro u, Purt toarea de Puritate i Ve nicie, de Snge i R scump rare. Numele prim verii avea s fie Iisus ori Ghiocel, n limbaj popular romnesc, Acel vestitor al Prim verii ce anun , n fiecare an, trecerea de la moarte la via , de la dezn d jduire la n dejde, de la vechi la nou, de la na tere la rena tere. lipsirea de via a fra ilor no tri, iar puterea de a alege indiferen a ori empatia st doar n noi, n modul nostru de a gndi, n atitudinea i n faptele noastre. Cre tinul este prin excelen o persoan a comuniunii, o comuniune de tr iri, de fapte, o comuniune n care fiec ruia i pas de sarcinile celorlal i, ncercnd s ni le purt m reciproc (Galateni 6,2). Cre tinul a n eles c mntuirea se realizeaz prin mpreun -lucrare, c a fi cu Hristos nseamn a- i p sa de cel de lng tine, oricum ar fi el, str in, du man sau prieten. A adar, s ne pese!

SP LAREA
Versurile-mi sun -a ap iroind f r z gaz Clipocind m runt, n oapt Sau gemnd ntr-un talaz Este-un mit al cur irii Al sp l rii de trecuturi Rug ciuni la poarta Firii i desprindere de luturi Este-un dor de-acea Uitare De mirarea-aceea Bun Unde lacrima nu doare Cnd n palme i se-adun Ci, doar spal , spal , spal Mngios, izb vitor Umezind privirea goal Cu-apa sfnt de Izvor Unde seara e Lumin Unde aerul e vis Unde poarta se nchin Cnd z vorul s-a deschis

Cre tinilor (continuare de la pag. 7)


fericit, ci trebuie continuat la nivel general sau particular, n numele lui Hristos, ca mul umire pentru tot ce primim sau nu, asemenea dreptului Iov. Singura laud pe care trebuie so aducem acestei ac iuni, pentru a- i p stra taina ei, este repetarea ei de cte ori este nevoie. O binecunoscut sintagm ne spune c indiferen a ucide i chiar la propriu, nu numai la figurat, nu direct, ci indirect (n cele mai multe cazuri). Conform acestor cuvinte, putem s ne face sau nu p rta i la

Dorina Bugariu Petre Sydney, Martie 2005


Via a parohial | martie - aprilie 2005 |