Sunteți pe pagina 1din 13

FISA DE POST COFETAR

1. Denumirea compartimentului: 2. Denumirea postului: Cofetar 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: Are relatii functionale cu managerul, administratorul si ceilalti lucratori din laborator. 9. Pregatirea si experienta: pregatire de baza: diploma de calificare in domeniu 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: Munca unui cofetar este de a face dulciuri, produse de patiserie, prajituri si alte produse de cofetarie. Accepta, verifica si depoziteaza ingredientele pentru prepararea dulciurilor si Calculeaza consumul acestora in functie de gramaj ; Face aluaturi, mixturi, cozonaci si creme, inghetata, produse semifinite si finite de cofetarie, patisserie, pizzerie; Proiecteaza si executa produse de cofetarie mai elaborate; Verifica calitatea produselor si preleveaza esantioane pentru analiza de laborator; Depoziteaza, prezinta si asigura prepararea si pastrarea produselor in conditii igienice. Mediul de lucru presupune temperaturi inalte, mirosuri neplacute si lucrul in schimburi. Responsabilitatile postului: - In raport cu alte persoane: Coopereaza cu managerul, administratorul si ceilalti lucratori din laborator. Onestitate si confidentialitate in raport cu persoanele din interior si exterior cu care este in contact. Raspunde la solicitarile superiorilor. - In raport cu aparatura si materialele utilizate: cel mai frecvent folosite sunt mixere, teluri, recipiente, masini de tot felul pentru producerea dulciurilor, cuptoare, linii de productie, dispozitive auxiliare si unelte manuale. - In raport cu securitatea muncii: Respectarea normelor de securitate in munca Respectarea prevederilor Regulamentului de Ordine Interioara si Instructiunile proprii de securitate a

muncii. - Alte responsabilitati: Respectarea programului de lucru Obiective generale: - sa demonstreze practic insusirea principalelor reguli de tehnologie; - sa utilizeze vocabularul tehnic de baza, specific meseriei identificarea proprietatilor caracteristice materiilor folosite, stabilirea materialelor necesare pentru fiecare produs; - sa respecte normele de protectie a muncii si P.S.I . 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST CONDUCATOR AUTO

1. Denumirea compartimentului: Logistica / Administrativ 2. Denumirea postului: Conducator auto 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Director General 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: 9. Pregatirea si experienta: Studii medii Scoala de soferi categoria B

10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: Asigura service-ul auto Transport marfa Verificare foi de parcurs Asigura rezolvarea obligatiilor lunare ale firmei fata de institutiile statului (sociale, financiare etc) Indeplineste atributii privind implementarea si functionarea SMC, in cadrul organizatiei. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST INGINER CHIMIST TEHNOLOG

1. Denumirea compartimentului: calitate 2. Denumirea postului: Inginer chimist - tehnolog 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Directorului calitate si Sefului de laborator 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: Colaboreaza cu Departamentul productie 9. Pregatirea si experienta: Studii : superioare ( Institut Politehnic / Universitate )

Experienta in specialitate (ani) : min. 4 ani Limbi straine : engleza 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: - Efectueaza si raspunde pentru incercarile si inspectiile specifice receptiei materiei prime, fluxului de fabricatie si produsului final asa cum sunt ele stabilite in planul de inspectii si incercari ; - Completeaza formularele de control cu rezultatul determinarilor si le indosariaza la sfarsitul schimbului mentinand ordinea in dosare; - Pune etichete STOP pe materiile prime care nu a fost inca receptionate din punct de vedere calitativ si care au sosit in depozit pe schimbul sau; - inlocuieste etichetele STOP cu cele APROBAT cand receptia a fost finalizata iar rezultatul este corespunzator; - Verifica periodic retetele, comparativ cu specificatiile produsului ; - Identifica punctele de inspectie si determina amploarea controlului; - Analizeaza datele rezultate in urma incercarilor si inspectiilor impreuna cu seful de laborator si directorul calitate; - Analizeaza conformitatea produsului in urma determinarilor si inspectiilor efectuate cu conditiile specificate; -cRaspunde de respectarea planificarii si trimiterea produselor finite pentru analize la laboratoarele externe; - Urmareste si coreleaza rezultatele analizelor de la laboratoarele externe si anunta seful de laborator sau directorul calitate in cazul unor rezultate necorespunzatoare ; - Planifica si realizeaza instruirile GMP (reguli de igiena) cu personalul din productie; - Evalueaza zonele GMP si acorda punctajul corespunzator; - Mentine inregistrarile acestor evaluari si instruriri ale personalului; - Participa la degustari si la realizarea noilor retete alaturi de Seful de Laborator; - Realizeaza calibrarea instrumentelor de laborator si inregistreaza aceste calibrari in fisele de laborator; - Verifica inspectiile si controalele facute de controlorii CTC pe flux; - Calculeaza abaterea standard de la masa neta a preambalatelor; - Inspecteaza zonele de productie si depozitele pentru a verifica starea de curatenie a acestora ; - Verifica completarea formularelor de flux pe schimbul sau; - In cazul detectarii unor neconformitati, instiinteaza seful de laborator si directorul calitate intocmeste RNC; - Participa dupa caz, la sedinta de analiza a datelor si intocmeste procesul verbal; - participa ca auditor in echipa de audit atunci cand este desemnata; - Completeaza saptamanal, alternativ cu celalalt inginer tehnolog , ; - Duce la indeplinire orice alte sarcini date de seful de laborator sau directorul calitate; 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST INGINER SEF LABORATOR

1. Denumirea compartimentului: 2. Denumirea postului: Inginer?Sef laborator 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: directorului 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: sefii de profil si operatorii 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: Cu compartimentele functionale Colaborare: Cu laboratoare autorizate in vederea incercarilor interlaboratoare si a celor pentru care laboratorul nu are competenta Inspectia Teritoriala in Constructii 9. Pregatirea si experienta: Facultatea tehnica Studii: Facultatea de Inginerie Chimica Domenii profesionale: Chimie Calitati pentru exercitarea postului: Autorizatie ISC Limbi straine: Franceza, engleza, germana 10. Autoritate si libertate organizatorica: Conduce activitatea laboratorului pentru care este autorizat din punct de vedere tehnic si organizatoric. 2. Propune conducerii participarea la actiuni de specializare, reciclare, simpozioame, expozitii sau alte activitati organizate pe linia calitatii. 3. Nu este supus nici unei presiuni comerciale, financiare sau de alta natura care ar putea influenta rezultatele activitatii sale. 11. Responsabilitati si sarcini: 1. Asigura mentinerea conditiilor avute in vedere la autorizarea laboratorului. 2. Coordoneaza activitatea din punct de vedere tehnic si organizatoric in laborator. 3. Exercita controlul activitatilor depuse de sefii de profile si operatori in vederea respectarii prevederilor normelor tehnice privind efectuarea incercarilor. 4. Asigurarea printr-un control permanent respectarea prevederilor normelor tehnice in efectuarea incercarilor si de interpretarea rezultatelor. 5. Analizeaza rezultatele incercarilor si semneaza documentele intocmite in cadrul laboratorului. 6. Asigura instruirea unui sistem propriu de asigurare a calitatii, de implementare, de functionare si de perfectionare permanenta a acestuia. 7. Decide, in caz de dubii, colaborarea cu alte laboratoare autorizate pentru efectuarea de incercari interlaboratoare in vederea confirmarii corectitudinii rezultatelor obtinute de laboratorul propriu. 8. Propune masuri pentru cunoasterea si aplicarea reglementarilor tehnice in vigoare. 9. Urmareste realizarea la termen a masurilor dispuse de I.S.C. cu prilejul inspectiilor. 10. Avizeaza procedurile tehnice privind incercarile. 11. Intocmeste fisele posturilor pentru personalul din subordine.

12. Analizeaza impreuna cu responsabilii de profil eventualele abateri constatate si stabileste modul de solutionare. 13. Sesizeaza orice operatie, activitate la care constata abateri fata de exigentele tehnice si de calitate specifice. 14. Intocmeste programul de testare si instruire a personalului din subordine. 15. Intocmeste planul de control calitate, verificari si incercari ( partea a II-a ) si urmareste realizarea lui. 1. Raspunde de instruirea si implementarea sistemului de asigurare a calitatii pe laborator. 2. Raspunde de mentinerea conditiilor de mediu, spatii, fluxuri avute in vedere la autorizare. 3. Respectarea prevederilor si normelor tehnice cu privire cu privire la efectuarea incercarilor. 4. Corectitudinea rezultatelor incercarilor si a interpretarilor tehnice efectuate, precum si comunicarea rezultatelor acestora factorilor interesati. 5. Raspunde de folosirea mijloacelor de masura conform procedurilor tehnice, standarde, normative, specificatii. 6. Raspunde de respectarea normelor de tehnica securitatii muncii si PSI in laborator. 7. Asigura confidentialitatea datelor si rezultatelor activitatii desfasurate si securitatea informatiilor fata de incercarile efectuate. 8. Semneaza raportul final al incercarilor. 9. Raspunde de organizarea si implementarea sistemului de gestionare a probelor. 10. Analizeaza rezultatele incercarilor si dispune actiuni corective atunci cand este cazul. 11. Verifica rapoartele de incercare, rapoartele tehnice, sub aspectul corectitudinii intocmirii acestora si respectarii prevederilor normelor tehnice. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

1. Denumirea compartimentului: CONDUCERE 2. Denumirea postului: MANAGER GENERAL 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Consiliului de administratie 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: consilier juridic, director economic, director de vanzari si marketing, director resurse umane, director tehnic, director logistica, director productie; 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: -cu directorii de departamente (aproba proceduri de organizare si derulare a principalelor procese la nivel de firma: contractare, vanzari, aprovizionare, etc);

9. Pregatirea si experienta: - Pregatirea necesara postului de munca: - de baza: studii superioare de profil economic; - cursuri speciale: marketing, vanzari, management organizational, management financiar. operare Pc Office, Power Point, limba straina; - Competentele postului de munca: - cunostinte si deprinderi: 1. Cunostinte de management organizational, financiar, vanzari; 2. Cunoasterea in profunzime a pietei locale de afaceri; 3. Cunoasterea legislatiei in domeniu; 4. Cunoasterea unei limbi de circulatie internationala - limba engleza - la un nivel mediu - avansat (scris, citit, vorbit); 5. stapanirea unor tehnici si instrumente financiar-contabile; - cerinte aptitudinale: 1. nivel de inteligenta generala peste medie (capacitate de sinteza si de analiza, judecata rapida); 2. aptitudine generala de invatare; 3. aptitudini de comunicare; 4. aptitudini de calcul; 5. aptitudinea de a lucra cu documente; 6. planificare si organizare a operatiilor si activitatilor; 7. abilitati de negociere; 8. acordare si transmitere de informatii; 9. vocabular bogat; 10. atentie selectiva, concentrata si distributiva; - cerinte comportamentale: 1. capacitati persuasive; 2. capacitate de coordonare; 3. responsabilitate personala; 4. capacitate de planificare si organizare; 5. eficienta personala; 6. spirit de echipa; 7. comportament etic/integritate; 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: - Conditii materiale ale muncii: - instrumente specifice muncii de birou (imprimanta, fax, copiator, telefon mobil); - laptop, autoturism de serviciu; - Sarcini si atributii ale postului de munca: - Stabileste obiectivele generale ale firmei in concordanta cu strategia elaborata de consiliul de administratie: 1. Stabileste anual, impreuna cu directorii de departamente, obiectivele generale de dezvoltare; 2. Comunica fiecarui director obiectivele generale si specifice previzionate pentru fiecare departament si urmareste ca acestea sa fie comunicate personalului din cadrul fiecarui departament; 3. Monitorizeaza trimestrial/ semestrial/anual gradul de realizare a obiectivelor; 4. Stabileste obiective personale (indicatori de performanta) si pentru top-management in stricta concordanta cu obiectivele firmei; - Aproba bugetul de venituri si cheltuieli (BCV) si rectificarile acestuia: 1. Participa la elaborarea anuala a bugetului de venituri si cheltuieli, analizeaza propunerile inaintate, opereaza corectiile necesare si aproba bugetul final; 2. Aproba sistemul de raportare folosit pentru urmarirea realizarii BVC; - Identifica oportunitati de afaceri: 1. Monitorizeaza piata si identifica tendintele de dezvoltare; 2. Analizeaza oportunitatile/constrangerile de ordin legislativ, financiar, tehnologic si social din mediul de afaceri al firmei;

3. Identifica modalitati de dezvoltare a serviciilor oferite de firma in concordanta cu tendintele pietei; 4. Identifica si atrage resursele necesare pentru implementarea noilor idei de afaceri; - Reprezinta firma in relatiile protocolare cu furnizorii, clientii si alte organizatii cu impact real/potential asupra rezultatelor firmei: 1. Asigura o buna imagine a firmei pe piata; 2. Identificarea oportunitatilor de investitie si obtinere de profit; 3. Participa la intalniri de afaceri cu furnizori, clienti, organisme financiare si institutii guvernamentale din tara si din strainatate; 4. Dezvolta relatii pozitive cu persoane-cheie in vederea intaririi pozitiei firmei; - Asigura managementul firmei: 1. Elaborarea proiectului de buget si a proiectului de achizitii tehnologice in vederea satisfacerii dezideratelor de rentabilitate si competitivitate pe piata ale organizatiei; 2. Reprezinta organizatia in relatiile cu terte persoane fizice sau juridice in conformitate cu imputernicirea acordata de A.G.A; 3. Negociaza contractul colectiv de munca si contractele individuale de munca, supervizeaza elaborarea si implementarea Regulamentului intern al firmei; 4. Gestionarea si gospodarirea patrimoniului organizatiei in interesul acesteia; 5. Urmarirea indeplinirii conditiilor igienico-sanitare, de protectie a muncii, de prevenire si stingere a incendiilor, prevazute de reglementarile si normele legislative in vigoare; 6. Preocuparea pentru conservarea si dezvoltarea bazei materiale a organizatiei; 7. Supervizarea aplicarii corecte a codului muncii si a reglementarilor legislative privind operatiunile financiar-contabile (apelarea la serviciile de consultanta si consiliere ale consultantului juridic si ale directorului economic); 8. Efectuarea de investigatii periodice cu privire la calitatea muncii prestate in cadrul organizatiei (avizarea evaluarilor individuale anuale); 9. Controlul si supervizarea activitatii departamentelor de productie, de vanzari si marketing, economic, tehnic, resurse umane; 10. Urmarirea aplicarii acurate a deciziilor luate si evaluarea efectelor acesteia; 11. Asumarea responsabilitatii pentru deciziile eronate sau nefondate, prin suportarea, dupa caz, a unor penalitati banesti; 12. Asigurarea implicarii in activitatea organizationala a propriei persoane, cat si a personalului din subordine prin crearea unui cadru propice dezvoltarii personale si a unui climat stimulativ al performantelor. 13. Comunica managementului valorile si obiectivele strategice ale firmei; 14. Stabileste obiectivele managerilor din subordine, termenele-limita si modalitatile de masurare a gradului de realizare a obiectivelor; 15. Aproba procedurile de interes general ale firmei (aprovizionare, vanzare, distributie, financiare, resurse umane); 16. Participa la elaborarea si implementarea sistemelor de raportare si a sistemului de calitate - ISO 9001; 17. Dezvolta mijloace de motivare a personalului din subordine; 18. Asigura un climat de comunicare si incurajare a initiativei care sa contribuie la atingerea obiectivelor stabilite; 19. Identifica nevoile de recrutare si participa la selectia, integrarea si dezvoltarea managementului firmei; 20. Participa la programele de elaborare si actualizare a fiselor de post ale managerilor din subordine; 21. Evalueaza periodic activitatea managerilor din subordine; 22. Negociaza si conciliaza situatiile conflictuale aparute in relatiile interpersonale; 23. Aproba planificarea concediilor de odihna pentru angajatii din subordine; 24. Asigura respectarea normelor interne de functionare de catre personalul din subordine; 25. Stabileste masuri de eficientizare a activitatii personalului din subordine; - Asigura reteaua de relatii necesara dezvoltarii activitatii firmei: 1. Evalueaza potentialul furnizorilor si al clientilor; 2. Stabileste posibile cai de colaborare si decide asupra parteneriatelor strategice; 3. Elaboreaza planul de afaceri anual si monitorizeaza incadrarea in parametrii acestuia; 4. Dezvolta relatii pozitive cu personalul firmei in vederea motivarii si a cresterii gradului de implicare in activitatea firmei; 5. Orice alta sarcina trasata de Consiliul de Administratie in functie de necesitatile organizationale; - Autoritatea postului: 1. Decide asupra noilor directii de dezvoltare;

2. Stabileste planurile de vanzari si profit; 3. Aproba BVC general si BVC al fiecarui departament din cadrul firmei; 4. Semneaza documentele de angajare, colaborare si incetare a relatiilor de munca; 5. Semneaza deciziile de modificare a functiei/salariului pentru angajatii firmei - actele aditionale; 6. Semneaza organigrama si statutul de functiuni al firmei; 7. Semneaza contracte cu furnizorii, clientii si partenerii strategici; 8. Aproba Regulamentul Intern si Contractul Colectiv de Munca al societatii; 9. Semneaza statele de plata, rapoartele financiare ale firmei, raportarile statistice sau solicitarile de investitii din cadrul firmei; 10. Solicita rapoarte de activitate si ia masurile necesare in vederea cresterii eficientei activitatii firmei; 11. Stabileste prioritatea executarii sarcinilor pentru personalul din subordine; 12. Aproba recompense/penalizari, prelungirea/incetarea activitatii dupa perioada de proba a angajatilor; 13. Aproba/respinge cereri ale personalului din subordine 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST MUNCITOR NECALIFICAT

1. Denumirea compartimentului: 2. Denumirea postului: Muncitor necalificat 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Administratorului 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale:

9. Pregatirea si experienta: 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: - executa lucrari de curatenie in imobilul; - executa lucrari suplimentare necesare mentinerii curateniei si evacuarii gunoiului menajer din imobilul; - este direct raspunzator de indeplinirea intocmai a atributiilor si prevederilor sarcinilor de serviciu stabilite in prezenta fisa; - este direct raspunzator de pastrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care le are in gestiune; Sarcini: - sa mature zilnic in incinta imobilului ; - sa mature sau/si sa spele pe jos ori de cate ori este nevoie (cel putin o data pe zi); - sa stearga praful si sa indeparteze panzele de paianjen ori de cate ori este nevoie in vederea mentinerii aspectului de curatenie a imobilului; - sa spele geamurile imobilului ori de cate ori este nevoie in vederea mentinerii aspectului de curatenie a imobilului; - sa mentina curatenia; - sa anunte de indata administratorul orice neregula constatata ; - sa ia in primire toate materialele necesare asigurarii curateniei, avand obligatia - sa asigure pastrarea si utilizarea acestora in bune conditiuni; - sa manifeste disponibilitate catre dialog, receptivitate, calm, tact in relatiile de serviciu; - sa raspunda la toate solicitarile venite din partea administratorului pentru indeplinirea unor sarcini conforme fisei postului; - sa manifeste grija deosebita in manuirea si utilizarea materialelor si echipamentelor pe care le are in primire pentru a evita avarierea, distrugerea sau pierderea lor; - sa fie cinstit, loial si disciplinat dand dovada in toate imprejurarile de o atitudine civilizata si corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact; - sa respecte cu strictete regulile de protectie a muncii si P.S.I. din obiectivul unde desfasoara serviciul; - trebuie sa utilizeze, potrivit instructiunilor de utilizare a substantele periculoase, instalatiilor ,utilajele, masinile, aparatura si echipamentele de lucru.; - sa acorde ajutor, atat cat este rational posibil, oricarui alt salariat, aflat intr-o situatie de pericol. Angajatul va desfasura activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericole de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana proprie sau alti angajati, in conformitate cu pregatirea si instruirea in domeniul protectiei muncii primita de la angajatorul sau; In acest scop angajatul are urmatoarele obligatii : - sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora; - sa aduca la cunostinta de indata administratorului accidentele de munca suferite de propria persoana sau de alti angajati; - sa coopereze cu persoanele cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atat timp cat este necesar, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritate competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale; - sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti participanti. - sa informeze de indata administratorul despre orice deficienta constatata sau eveniment petrecut ; - sa execute alte activitati in legatura cu indeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care au acest drept. Alte responsabilitati: - respectarea programului de lucru

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST SEF DE SALA

1. Denumirea compartimentului: Servicii 2. Denumirea postului: Sef de sala 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Directorului de restaurant 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Supervizeaza activitatea angajatilor departamentului Servicii (4 ospatari, 1 barman, 2 picoli, 1 ingrijitor). 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: Cu reprezentantii departamentelor financiar-contabil, marketing, aprovizionare/achizitii. 9. Pregatirea si experienta: Studii de calificare in domeniu; Experienta de minim 1an in functia de sef de sala; Cunoasterea pietei de produse alimentare si a particularitatilor acesteia. 10. Autoritate si libertate organizatorica: Este autorizat sa coordoneze si sa raspunda pentru activitatea ospatarilor, barmanilor, picolilor si ingrijitorilor. 11. Responsabilitati si sarcini: Scopul postului: titularul postului are rolul de a asigura oferirea de servicii eficiente si profesioniste in cadrul unitatii. Activitati principale: - Supravegherea salii de mese din punctul de vedere al aspectului, facilitatilor, curateniei si igienei; - Supravegherea si coordonarea activitatii ospatarilor, barmanilor si picolilor;

- Mentinerea unor relatii bune de munca intre colegii din toate departamentele unitatii; - Programarea si organizarea evenimentelor festive; - Solutionarea eficienta a tuturor solicitarilor si/sau reclamatiilor clientilor. Sarcini si indatoriri specifice: - Planificarea si organizarea activitatii restaurantului astfel incat sa fie posibile atragerea de noi clienti fideli si pastrarea celor existenti. Responsabilitati ale postului: - Raspunde pentru calitatea serviciilor oferite in restaurant. - Raspunde pentru calitatea activitatii personalului aflat in subordine. - Raspunde de solutionarea prompta a solicitarilor si/sau reclamatiilor clientilor. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

1. Denumirea compartimentului: COMPARTIMENTUL DESFACERE 2. Denumirea postului: VANZATOR 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Sef serviciu marketing; 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: -daca este cazul 9. Pregatirea si experienta: Studii: -absolvent al unei forme de invatamand liceale; Aptitudini: -inteligenta (gandire logica, memorie); -corectitudine, seriozitate, atitudine principiala in relatiile cu oamenii; Atitudini: - sincer, dispus la colaborare

10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: Principalele activitati: a. Receptioneaza marfurile conform facturilor si sesizeaza in scris neregulile constatate. b. Pregateste marfurile pentru expedierea catre client c. Aranjeaza produsele pe rafturi, fara deteriorarea acestora. d. Marcheaza cu preturi produsele din magazin , conform catalogului. e. Confirma cantitativ comanda clientului pentru facturare. f. Verifica periodic stocurile din magazin g. Conoaste toate produsele si utilitatea acestora, fiind in stare sa informeze clientul despre toate produsele. h. Impacheteza produsele pe care le vinde clientilor. i. Manipuleaza marfa. j. Prezinta oferta firmei la potentialii clienti k. Vinde produsele firmei atat la clientii existenti cat si la posibili noi clienti. l. Elibereaza tuturor clientilor bonuri de casa. m. Propune clientilor existenti noi comenzi . RESPONSABILITATILE POSTULUI DE MUNCA a. In raport cu alte persoane - Coopereaza cu managerul, administratorul, - Onestitate si confidentialitate in raport cu persoanele din interior si exterior cu care este in contact - Raspunde la solicitarile superiorilor. b. In raport cu aparatura si materialele utilizate - Utilizeaza cu responsabilitate materialele si aparatura din dotare - Anuntarea eventualelor defectiuni aparute c. In raport cu sarcinile de munca - Raspunde de buna relationare cu clientii existenti - Raspunde de mentinerea unei bune evidente a incasarilor d. In raport cu securitatea muncii - Respectarea normelor de securitate in munca - Respectarea prevederilor Regulamentului de Ordine Interioara si Instructiunile proprii de securitete a muncii. e. Alte responsabilitati - Respectarea programului de lucru 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

S-ar putea să vă placă și