Sunteți pe pagina 1din 1

Adeverinta de practica

Prin prezenta, se adeverste ca JUVERDEANU ANDREI student in anul III la UNIVERSITATEA TEHNICA din CLUJNAPOCA, sectia CCIA, grupa 32305, a efectuat stagiul de practica la S.C. ICF CONSTRUCT S.R.L. din Piatra-Neamt pe perioada 06.07.2010-12.07.2010, efectuand un numar de 130 ore. Se mentioneaza faptul ca pe perioada efectuarii stagiului de practica, in cadrul santierului Statie de distributie carburanti, spatiu comercial si spalatorie auto din com. Podoleni, jud. Neamt, studentul si-a insusit cunostintele practice privind : Lucrarile de terasamente: sapaturi, umpluturi si sprijiniri, precum si Lucrari de montaj utilaje si conducte tehnologice, specifice constructiilor speciale tip Statie distributie carburanti.

Data: 12.07.2010

Director,