Sunteți pe pagina 1din 4

In luna X. 1.achizitie materiale de la furnizori; documentul justificativ este n.i.r.-ul; % = 401 302 4426 2.

necesarul de materiale pe santier; documentul justificativ bonul de consum; 602=302 ( valoarea bonului de consul la pretul de achizitie al materialelor ) 3.factura primita de lucrari de executie conform contractelor incheiate cu alte societati; % =401 628 4426 4.la sfarsitul fiecarei lunii se face inventarierea lucrarilor si daca nu sunt finalizate se procedeaza astfel: se emite un deviz de lucrari care cuprinde materialele si manopera din luna; documentul justificativ devizul de lucrari provizoriu ; 332=711 ( valoarea devizului de lucrari ) Concomitent 711=121 La inceputul lunii 5.lucrarile neterminate din luna precedenta; 711= 331 Concomitent 121=711 La receptia lucrarilor semnata si stampilata de catre beneficiar; documentul justificativ este devizul de lucrari final sau situatia de lucrari; 418 = % 70x 4427 sau 4428 Concomitent la emiterea facturii, 4111 = 418 4428= 4427

1. daca incasezi avans pentru lucrari :emiti factura de avans 4111 = % = 419 = 4427 = incasarea facturii : 5121 = 4111 = sau primesti avans inaintea emiterii facturii : 5121 = 419, iar la intocmirea facturii: 4111 = % = 472 = 4427 = si concomitent : 419 = 4111 cu suma incasata prin banca inaintea emiterii facturii. 2. Achizitie de materiale : % = 4011 = 3xx = 4426 = 3. Eliberarea materialelor pe masura ce sunt date in consum : 6xx = 3xx = 4. Stornarea facturii de avans emisa initial( si ulterior facturarea lucrarii catre beneficiar in baza devizului de lucrari : 4111 = % = 704 = 4427 =

SAU
Inregistrarea imobilizarilor corporale in curs de executie la sfarsitul primei luni:

231 = 404 6.000 lei Imobilizari corporale Furnizori de imobilizari in curs de executie 4426 = 404 1.140 lei TVA deductibila Furnizori de imobilizari Inregistrarea imobilizarilor corporale in curs de executie in luna a doua: 231 = 404 4.000 lei Imobilizari corporale Furnizori de imobilizari in curs de executie 4426 = 404 760 lei TVA deductibila Furnizori de imobilizari Darea in exploatare a obiectivului de investitii : 212 = 231 10.000 lei Constructii Imobilizari in curs Achitarea datoriilor catre antreprenor: 404 = 5121 10.000 lei Furnizori de imobilizari Conturi la banci in lei Amortizarea lunara a halei 10.000:20ani :12 luni =41,66 lei 6811 = 2812 41,66 lei Cheltuieli de exploatare Amortizarea constructiilor privindamortizarea imobilizarilor In legatura cu reevaluarea halei-dupa 8 ani urmeaza sa inregistrati operatiunea de reevaluare astfel: (in cazul in care indicele de actualizare este de 120%) Valorea contabila actualizata =valoarea contabila neeactualizata * indicele de actualizare =10.000 * 120% =12.000 lei; Valoarea amortizarii cumulate actualizate =valoarea amortizarii neeactualizate *indicele de acualizare=(10.000 : 20 )*8 =4.000 * 120% = 4.800 lei; Diferenta din reevaluare aferenta valorii contabile = valoarea contabila actualizata-valoarea contabila neeactualizata = 12.000 - 10.000 = 2.000 lei; Diferenta intre plusul valorii contabile si plusul amortizarii =(12.000 - 10.000) - (4.800-4.000) = 2.000 - 800 = 1.200 lei Inregistrarea in contabilitate a operatiei de reevaluare: 212 = 105 1.200 lei Constructii Rezerve din reevaluare 212 = 2812 800 lei Constructii Amortizarea constructiilor Transferul anual direct in rezerve a surplusului realizat din rezerve de reevaluare , reprezentand diferenta dintre valoarea amortizarii calculate pe baza valorii contabilereevaluate si valoarea amortizarii calculate pe baza costului initial:(4.800 - 4.000) : 12 = 66,67 lei. 105 = 1065 66,67 lei Rezerve din reevaluare Rezerve reprez surplusul realizat din rez. de reev. In cazul imprejmuirii, valoarea terenului creste cu valoarea acestor costuri, iar terasamanetul halei face parte din constructia propriu-zisa motiv pentru care va propunem sa tinti cont de inregistrarile propuse mai sus. Cabina portarului, daca are o valoare sub 1.800 lei poate fi considerata obiect de inventar de natura materialelor.