Sunteți pe pagina 1din 18

CAI DE COMUNICATII SI PODURI Tema Proiect An II-CCIA

Prin tema de proiectare se cere sa se elaboreze proiectul de studiu pentru legatura rutiera intre un drum public existent si o platforma industriala ce urmeaza a fi amenajata. Traseul drumului de legatura se desfasoara intre punctul B (desprindere din drumul public existent) si A (accesul la platforma industriala) fixate pe planul de situatie dat (scara 1:1000 si echidistanta e=1 m) si traverseaza partial o localitate. Prin tema de proiectare se dau urmatoarele date: n-numarul de ordine; V-viteza de proiectare [km/h]; V=25+n; pa=2%-panta transversala a drumului in aliniament; ps=6%-panta de suprainaltare in curba; K-coeficient de confort la parcurgerea curbei; K=20; B-latimea partii carosabile; B=7 m; ac-latimea acostamentului; ac=0,5 m; tr=latimea trotuarului; tr=1,5 m; i-declivitatea maxima; i=6%; N-numarul de autovehicule; N=20+n. Aplicatia va cuprinde: A. Piese scrise a. tema proiectului b. memoriu tehnic justificativ c. calculul elementelor geometrice ale curbelor circulare d. carnetul de pichetaj e. calculul elementelor in profil longitudinal. B. Piese desenate a. planul de situatie (scara 1:1000 si echidistanta e=1 m), definitivat cu prezentarea elementelor geometrice ale curbelor, pichetaj, latimea partii carosabile si a acostamentelor/trotuarelor, amenajarea intersectiei cu drumul existent b. profil longitudinal (scara 1:1000 si 1:100) c. profile transversale tip de strada si de drum (scara 1:50 cu detalii scara 1:20) d. profile transversale caracteristice de strada (scara 1:100) e. profile transversale caracteristice de drum (scara 1:100) f. detaliul de amenajare a parcajelor g. detaliul de amenajare a platformei industriale 150x100 m (amenajare de santier) scara 1:500. s.l.dr.inginer. Andrei Bogdan s.l.dr.inginer. Ungureanu V.Valentin

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV

Prin tema de proiectare s-a cerut sa se realizeze proiectul pentru legatura rutiera intre un drum public existent si o platforma industriala. In planul de situatie aliniamentele sunt racordate prin curbe arc de cerc in functie de viteza de proiectare Vp=40 km/h, o raza minima Rmin=70 m. Razele de racordare au fost cuprinse intre 25 m si 116 m. Din totalul lungimii traseului de 590.03 m, amenajat in curba a fost de 265.15 m, iar restul in aliniament. In localitate, lungimea traseului a fost de178.06 m , iar in extravilan de 315.04 m. A 265.15 * 100 = 44.93% ).Traseul strabate o regiune rezultat un grad de sinuozitate de 44,93% ( 590.03 de deal, cota maxima fiind de +364.75 m. In profil longitudinal a rezultat o declivitate maxima de i=3.78%, cea mai mare portiune din drum va fi executata in rambleu cu o diferenta maxima in ax cu valori in umplutura de +0.75 m, iar in sapatura de -0.81m. In aceste diferente maxime in ax au fost realizate si sectiunile in profil transversal. Au fost necesare curbe de racordare verticala deoarece declivitatile adiacente au o diferenta de valoare mai mare de 1%. S-a facut o racordare verticala concava in punctul de schimbare a declivitatii 2 cu o raza de racordare R=1300 m si o racordare verticala convexa in punctul de schimbare a declivitatii 15 cu o raza de racordare R=1900 m. Drumul in profil transversal prezinta o platforma de 8 m in extravilan (2 benzi de 3.5 m si 2 acostamente de 0.5 m) si 10 m in intravilan, circulatia se desfasoara in dublu sens, 2 benzi cu latimea de 3.5 m si trotuare de 1.5 m de-o parte si de alta a drumului. Circulatia va fi reglementata prin indicatoare de circulatie. Profilurile caracteristice au fost amenajate in functie de utilitati fata de axul drumului. A fost amenajat un parcaj de lunga durata pentru 36 autoturisme. Apele pluviale vor fi captate si evacuate in functie de suprafata pe care au cazut: - pe strazi prin pante longitudinale si transversale, apele sunt conduse spre puncte in care se realizeaza guri de scurgere racordate la reteaua de canalizare pluviala; - pe spatiile verzi se infiltreaza. Detaliile de executie pentru categoriile de drumuri ce se vor realiza in intravilan sau in extravilan sunt prevazute grafic in planse. Detaliul pentru structura rutiera a drumului din asfalt: 4 cm beton asfaltic BA 16 5 cm binder BAD 25 6 cm anrobat bituminos AB 2 35 cm asfalt teren de fundare Total: 50 cm Detaliu structura trotuar: 3 cm beton asfaltic BA 8 10 cm beton de ciment C8/10 10 cm balast teren de fundare. Total: 23 cm Se vor monta borduri prefabricate din beton (20x25). BORDEROU

Piese scrise Borderou Tema de proiectare Memoriu tehnic justificativ Breviar de calcul

Piese desenate Ridicare topografica Foaie de pichetaj Profil longitudinal Profil transversal de tip strada Profil transversal de tip drum Profil caracteristic de strada-Pichetul ... Profil caracteristic de strada-Pichetul... Profil caracteristic de strada-Pichetul... Profil caracteristic de drum-Pichetul... Profil caracteristic de drum-Pichetul... Profil caracteristic de drum-Pichetul... Detaliul de amenajare a parcajelor

BREVIAR DE CALCUL

1.1. Calculul elementelor geometrice in plan ale curbelor circulare 1.1.1. Date de proiectare Vp-viteza de proiectare Vp=25+n=25+12=37 km/h K-coeficientul de confort K=20 ps-panta de suprainaltare in curba ps=6 % B-latimea partii carosabile B=7 m tr-latimea trotuarului tr=1.5 m ac-acostamentul ac=0.5 m i-declivitatea maxima i=6 % N-numarul de autovehicule N=20+n=20+12=32 masini Calculul razei minime de radordare a aliniamentelor
vp 3 2 7 = = = 8 .5 0 m 5 0 6 1 * ps * (k + ) 3 g 1 * 0.0 * ( 2 +0 ) 3 6 0 1
2

1.1.2.

Rmn i

1.1.3 Determinarea elementelor curbei C1 Elementele geometrice ale unei curbe arc de cerc sunt urmatoarele: U-unghiul la varf=unghiul facut de cele 2 aliniamente care se racordeaza printr-o curba arc de cerc, in grade centezimale c-unghiul la centru , in grade centezimale R-raza arcului de cerc, in m : RRmin T-marimea tangentei, in m C-lungimea arcului de cerc, in m: C1.4 V

Fig. 1-Elementele curbei arc de cerc Se determina grafo-analitic unghiurile U1 si c1 b=71 m b 71 = 2 * arcsin = 100.5220 g = 100 g 52c 20 cc Uc1= 2 * arcsin 2*a 2 * 50 g g g g c cc c1= 200 U c1 = 200 100.5220 = 99.478 = 99 47 80 Deoarece curba C1 se afla in zona de intravilan se adopta o raza R1=60 m (care se inscrie intre cladirile invecinate). 99.478 Tc1 = R1 * tg c1 = 60 * tg = 59.51 m 2 2 1 1 Bc1 = R1 * ( 1) = 60 * ( 1) = 24.50 c1 99.478 m cos cos 2 2 * R1 * c1 * 60 * 99.478 C1 = = = 93.755 m 200 g 200 Pentru o raza de 80 m autovehiculele pot circula in conditii de siguranta cu o viteza: V1 = 13 * R1 * ps * (k + g ) = 13 * 60 * 0.06 * 30 = 37.46 km/h C1=93.7551.4*V1=1.4*37.46=52.45 (A) 1.1.4. Determinarea elementelor curbei C2 Se determina grafo-analitic unghiurile U2 si c2 b=58 m b 58 U c 2 = 2 * arcsin = 2 * arcsin = 78.7789 g = 78 g 77 c89cc 2*a 2 * 50 g c 2 = 200 c 2 = 200 78.7789 = 121.2211 = 121g 22c11cc RRmin=90 m deoarece curba C2 se gaseste in zona de extravilan se alege o raza R2=90 m. T2 = R2 * tg B2 = R2 * (

c2 121.2211 = 90 * tg = 126.406 m 2 2

1 1 1) = 90 * ( 1) = 65.17 121.2211 m cos c 2 cos 2 2

* R2 * c 2 * 90 * 121.2211 = = 171.372 m 200 g 200 Pentru o raza de 110 m autovehiculele pot circula in conditii de siguranta cu o viteza : V2 = 13 * R2 * ps * (k + g ) = 13 * 90 * 0.06 * 30 = 45.89 km/h C2 = 171.372 1.4 * V2 = 1.4 * 45.89 = 64.24 m (A)
C2 = 1.1.5. Determinarea elementelor curbei CB Se determina grafo-analitic unghiurile UB si cB b=31 m U B ' = 2 * arcsin b 31 = 2 * arcsin = 40.1316 g = 40 g1813c16cc 2 * 50 2 * 50 = 200 g U B ' = 200 40.1316 = 159.8684 g = 159 g 86c84cc

cB '

Deoarece in punctul B are loc o intersectie dintre drumul existent si noua legatura rutiera se alege o raza redusa RB=25 m, care obliga conducatorii auto de pe strada sa reduca viteza, pregatindu-i astfel pentru intalnirea cu fluxul de circulatie de pe artera existenta. TB ' = RB ' * tg

cB 159.8684 = 25 * tg = 76.67 m 2 2 1 1 BB ' = RB ' * ( 1) = 25 * ( 1) = 55.64 cB ' 159.8684 m cos cos 2 2 * RB ' * cB ' * 25 * 159.8684 CB' = = = 62.78 m 200 g 200

Pentru o raza de 25 m autovehiculele pot circula in conditii de siguranta cu o viteza: VB ' = 13 * RB ' * ps * (k + g ) = 13 * 25 * 0.06 * 30 = 24.18 km/h CB ' = 62.78 1.4 * VB ' = 1.4 * 24.18 = 33.85 m (A) 1.1.6. Determinarea elementelor curbei CB Se determina unghiurile UB si cB. UB= cB=159.8684g cB=UB=40.1316g Marimea razei RB rezulta din conditia ca cele 2 curbe ale intersectiei CB si CB sa aiba tangenta comuna. TB=TB=76.67 m TB '' 76.67 RB '' = = = 235.13 cB '' 40.1316 m tg tg 2 2 1 1 B2 = RB '' * ( 1) = 235.13 * ( 1) = 12.15 cB '' 40.1316 m cos cos 2 2

* RB '' * cB '' * 235.13 * 40.1316 = = 148.22 m 200 g 200 Pentru o raza de 116 m autovehiculele pot circula in conditii de siguranta cu o viteza: VB '' = 13 * RB '' * ps * (k + g ) = 13 * 235.13 * 0.06 * 30 = 74.17 km/h CB '' = 148.22 1.4 * VB '' = 1.4 * 74.17 = 103.84 m (A)
CB '' = 1.1.7. Concluzii Elementele geometrice proiectate ale traseului legaturii dintre punctele A si B , se respecta viteza de proiectare impusa prin tema , de Vp=37 km/h. Pentru desfasurarea circulatiei autovehiculelor in conditii de siguranta se impun urmatoare restrictii de viteza: in curba C1 din localitate la V=30 km/h in curba C2 din afara localitatii la V=40 km/h in curba CB a intersectiei la V=20 km/h in curba CB a intersectiei la V=50 km/h. 1.2. Calculul lungimii aliniamentelor dintre curbele circulare Din considerente legate de siguranta circulatiei aliniamentele (Al1, Al2) trebuie sa aiba o lungime mai mare sau cel putin egala cu 1.4*V. Al1= AV1 T A' T1 = 224 76.67 59.51 = 87.82 m Al1=88 m1.4*V1=1.4*37.46=52.44 m Al1=88 m1.4*Vs=1.4*30=42.00 m Al2= V 2V1 T1 T2 = 447 59.51 126.41 = 261.08 m Al2=261 m1.4*V2=1.4*45.89=64.24 m Al2=261 m1.4*Vs=1.4*40=56.00 m

Calculul lungimii traseului LT = CB ' + Al1 + C1 + Al2 + C2 = 62,78 + 87,79 + 93,755 + 261,2 + 171,372 LT=676.96 m LT = CB '' + Al1 + C1 + Al2 + C2 = 148,22 + 87,79 + 93,755 + 261,2 + 171,372 LT= 762.337m

2.

Pichetarea traseului legaturii rutiere in planul de situatie

Pentru a putea desena linia terenului in profil longitudinal este nevoie ca pentru inceput sa se faca pichetarea traseului legaturii rutiere dintre punctele A si B.

Aceasta presupune alegerea de puncte pe axul cai de comunicatie in planul de situatie, care prin pozitie si cota sa ne permita trasarea liniei terenului in plan vertical. Astfel pichetii se fixeaza dupa cum urmeaza: - in puncele de la inceputul si sfarsitul traseului , adica in punctele denumite origine respectiv destinatie - in punctele caracteristice ale traseului si anume punctele de tangenta si de bisectoare ale curbelor in planul de situatie - la intersectia traseului cu curbele de nivel precum si acolo unde este cazul, pentru a respecta conditia de distanta dintre 2 picheti consecutivi sa fie de cel mult 30 m Pichetii situati in punctele de inceput si de sfarsit ale traseului si in punctele caracteristice isi pastreaza notatia, iar restul de picheti vor fi numerotati cu cifre arabe de la 1 la n. -Investigarea datelor referitoare la teren Dupa incheierea operatiunii de pichetare se trece la culegerea de informatii referitoare la configuratia terenului. Se vor cota si cotele terenului in toti pichetii. Pentru pichetii amplasati intre 2 curbe de nivel cota lor se va stabili prin interpolare intre cotele acestora. Datele despre teren ridicate din planul de situatie sunt centralizate apoi in Foaia de pichetaj.

1 2

TiA 1

0,00 5,13

0,00 5,13

355,0 6 355,0 0

U=40,1316

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28

2 BA 3 TeA 4 5 6 7 Ti1 8 9 B1 10 Te1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ti2 21 22

15,32 11,73 6,22 24,37 8,98 23,62 25,54 21,95 7,70 10,53 26,46 6,97 21,16 28,64 25,38 25,38 25,38 25,38 25,38 25,38 25,38 22,18 22,26 25,58 13,60 25,73 20,22

20,45 32,18 38,40 62,78 71,76 95,38 120,9 2 142,8 7 150,5 6 161,0 9 187,5 5 194,5 1 215,6 8 244,3 2 269,7 0 295,0 8 320,4 6 345,8 4 371,2 2 396,6 0 421,9 8 444,1 6 466,4 2 492,0 0 505,6 0 531,3 3 551,5

354,6 9 354,8 3 355,0 0 355,7 2 356,0 0 357,0 0 358,0 0 359,0 0 359,4 1 360,0 0 361,0 0 361,2 4 361,7 9 361,9 2 361,7 5 361,6 0 361,5 7 361,6 3 361,9 1 362,1 6 362,5 2 362,8 3 363,0 0 363,3 4 363,6 0 364,0 0 364,4

R=25 T=76,6 72 C=62,7 8 B=55,6 45

Al1=87,79 m

U=100,5 220 R=60 T=59,51 C=93,755 B=24,50

Al2=261,2 m

U=78,7789 R=90 T=126,406

29 30 31 32 33 34

23 B2 24 25 26 B

18,20 23,25 22,95 20,23 22,09 18,70

5 569,7 5 593,0 0 615,9 5 636,1 8 658,2 7 676,9 7

8 365,0 0 366,0 0 367,0 0 368,0 0 369,0 0 369,7 3

C=171,372 B=65,1 7

Se fac urmatoarele verificari: a ) d C j = C j Pt. CA: 5.13+15.32+11.73+6.22+24.37=62.78=CA (corect) Pt. C1: 10.53+26.46+6.97+21.16+28.64=93.755=C1 (corect) Pt. C2: 25.73+20.22+18.20+23.25+22.95+20.23+22.09+18.7=171.372=C2 (corect) b) d Ali = Ali

Pt. Al1: 8.98+23.62+25.54+21.95+7.7=87.79=Al1 (corect) Pt. Al2: 25.38+25.38+25.38+25.38+25.38+25.38+25.38+22.18+ +22.26+25.58+13.6=261.2=Al2 (corect) Calculul elementelor geometrice in profil longitudinal 2.1.Calculul lungimii pasilor de proiectare L1=Poz.km. 5-Poz.km. TiA=95.3754-0.00=95.3754 m L2=Poz.km. Te1-Poz.km. 5=244.3184-95.3754=148.9430 m L3=Poz.km.13-Poz.km. Te1=320.46-244.3184=76.14 m L4=Poz.km. 20-Poz.km. 13=492-320.46=171.54 m L5=Poz.km. B2-Poz.km. 20=593-492=101 m L6=Poz.km.TeB-Poz.km. B2=676.97-593 =83.971 m 2.2 Calculul declivitatilor

CP5 CPTi A h1 357 355.56 * 100 = * 100 = * 100 = 1.51 % L1 L1 95.3754 CPTe 1 CP5 h 361.92 357 i 2 = 2 * 100 = * 100 = * 100 = 3.3 % L2 148.943 L2 CP13 CPTe 1 h 361.57 361.92 i3 = 3 *100 = *100 = *100 = 0.46 % L3 L3 76.14 CP CP13 h 363.34 361.57 i1 = 1 * 100 = 20 * 100 = * 100 = 1.03 % L1 L1 171.54 CPB 2 CP20 h 366 363.34 i 2 = 2 * 100 = * 100 = * 100 = 2.63 % L2 101 L2 CPTe B CPB 2 h 369.73 366 i3 = 3 *100 = * 100 = * 100 = 5.12 % L3 L3 83.971 i1 = 2.3.Calculul cotelor liniei proiectului (rosii) a)Primul pas de proiectare CPTi A = 355.56 m CP = CPTi A + i %* d1Ti A =355.56+1.51%*5.13=355.64 m 1 CP2 = CPTi A + i %* d 2 Ti A =355.56+1.51%*20.45=355.87 m CP BA' = CPTi A + i %* d BA'Ti A =355.56+1.51%*32.18=356.04 m CP3 = CPTi A + i %* d 3Ti A =355.56+1.51%*38.32=356.14 m CPTe A = CPTi A + i %* dTe A Ti A =355.56+1.51%*62.70=356.50 m CP4 = CPTi A + i * d 4 Ti A =355.56+1.51%*71.68=356.64 m CP5 = CP i A + i %* d 5Ti A = 355.56 + 1.51 %*95.3754=356.99m T b)Al doilea pas de proiectare CP5 = 356.99 m CP6 = CP5 + i %* d 6 5 =356.99+3.3%*(120.84-95.3754)=357.83 m CP = CP + i %* d 7 5 =356.99+3.3%*(142.79-95.3754)=358.56 m
7 5

CPTi 1 = CP5 + i %* dTi 15 =356.99+3.3%*(150.48-95.3754)=358.81 m CP8 = CP5 + i %* d8 5 =356.99+3.3%*(161.01-95.3754)=359.16 m CP9 = CP5 + i %* d 95 =356.99+3.3%*(187.47-95.3754)=360.03 m CPB1 = CP5 + i %* d B1 5 =356.99+3.3%*(194.39-95.3754)=360.26 m CP = CP5 + i %* d10 5 =356.99+3.3%*(215.62-95.3754)=360.96 m 10 CPTe 1 = CP5 + i %* dTe 1 5 =356.99+3.3%*(244.20-95.3754)=361.90 m c) Al treilea pas de proiectare

CPTe 1 = 361.90 m CP = CPTe 1 + i %* d11Te 1 =361.90+0.46%*(269.58-244.3184)=361.79 m 11 CP = CPTe 1 + i %* d12 Te 1 =361.90+0.46%*(294.96-244.3184)=361.67 m 12 CP13 = CPTe 1 + i %* d13 Te 1 =361.90+0.46%*(320.34-244.3184)=361.55 m d) Al patrulea pas de proiectare CP13 = 361.55 m CP = CP + i %* d1413 =361.55+1.03%*(345.72-320.46)=361.81 m 14 13 CP = CP + i %* d1513 =361.55+1.03%*(371.10-320.46)=362.08 m 15 13 CP = CP + i %* d1613 =361.55+1.03%*(396.48-320.46)=362.34 m 16 13 CP = CP + i %* d17 13 =361.55+1.03%*(421.86-320.46)=362.60 m 17 13 CP18 = CP13 + i % * d1813 = 361.55 + 1.03% * (444.04 320.46) = 362.83 m CP19 = CP13 + i % * d19 13 = 361.55 + 1.03% * (466.30 320.46) = 363.06 m CP20 = CP13 + i % * d 20 13 = 361.55 + 1.03% * (491.88 320.46) = 363.32 m

e) Al cincilea pas de proiectare CP20 = 363.32 m CPTi 2 = CP20 + i % * d Ti 2 20 = 363.32 + 2.63% * (505.48 492) = 363.68 m CP21 CP22 CP23 CPB2 = CP20 + i % * d 21 20 = 363.32 + 2.63% * (531.21 492) = 364.35 m = CP20 + i % * d 22 20 = 363.32 + 2.63% * (551.43 492) = 364.89 m = CP20 + i % * d 2320 = 363.32 + 2.63% * (569.63 492) = 365.36 m = CP20 + i % * d B2 20 = 363.32 + 2.63% * (592.88 492) = 365.98 m

f) Al saselea pas de proiectare CPB2 = 365.98 m CP24 = CPB2 + i % * d 24 B2 = 365.88 + 5.12% * (615.83 593) = 366.99 m CP25 = CPB2 + i % * d 25B2 = 365.88 + 5.12% * (636.06 593) = 367.88 m CP26 = CPB2 + i % * d 26 B2 = 365.88 + 5.12% * (658.10 593) = 368.85 m CPTe B = CPB2 + i % * d Te B B2 = 365.88 + 5.12% * (676.80 593) = 369.67 m

2.4. Calculul diferentelor in ax H Ti A = CPTi A CTTi A = 355.56 355.06 = +0.5 H1 = CP CT1 = +0.64 1 H 2 = CP2 CT2 = +1.18 H BA' = CPBA' CTBA' = +1.21 H 3 = CP3 CT3 = +1.13 H Te A = CPTe A CTTe A = +0.78 H 4 = CP4 CT4 = +0.64 H 5 = CP5 CT 5= 0.01 H 6 = CP6 CT6 = 0.17 H 7 = CP7 CT7 = 0.44 H Ti 1 = CPTi 1 CTTi 1 = 0.60 H 8 = CP8 CT8 = 0.84 H 9 = CP9 CT9 = 0.97 H B1 = CPB1 CTB1 = 0.98 H 10 = CP10 CT10 = 0.83 H Te 1 = CPTe 1 CTT e1 = 0.02 H 11 = CP11 CT11 = 0.04 H 12 = CP12 CT12 = +0.07 H 13 = CP13 CT13 = 0.02 H 14 = CP14 CT14 = +0.18 H 15 = CP15 CT15 = +0.17 H 16 = CP16 CT16 = +0.18 H 17 = CP17 CT17 = +0.08 H 18 = CP18 CT18 = 0.00 H 19 = CP19 CT19 = +0.06 H 20 = CP20 CT20 = 0.02 H Ti 2 = CPTi 2 CTTi 2 = +0.08 H 21 H 22 H 23 H B2 = CP21 CT21 = +0.35 = CP22 CT22 = +0.41 = CP23 CT23 = +0.36 = CPB2 CTB2 = 0.02

H 24 = CP24 CT24 = 0.01 H 25 = CP25 CT25 = 0.12 H 26 = CP26 CT26 = 0.15 H Te B = CPTe B CTTe B = 0.06 2.5. Calculul racordarilor verticale

Racordare vertical concav n punctul de schimbare a declivitii 5 m=|i2-i1|=|3.3-1.51|=1.79>1% se executa o racordare verticala R Rmin; se adopt R = 500 m m * R 1.79 * 500 T= = = 4.475 < 20 m T=20 m 200 200 Din considerente constructive mrimea tangentei trebuie s fie cel puin egal cu 20 m (adic cu lungimea unui camion cu remorc). Deoarece tangenta T = 8.17 m nu este mai mare sau cel puin egal cu 20 m, se impune adoptarea unei tangente T = 20 m i se va recalcula raza de racordare vertical. 200 * T 200 * 20 R= = = 2234 .637 m m 1.79 T2 400 = = 0.08949 > 0.05 m 2 R 2 * 2234.637 Deoarece mrimea bisectoarei B = 0.08949 m este mai mare sau cel puin egal cu 0,05 m se trage concluzia care se cunotea deja, i anume c este necesar execuia unei racordri verticale. B= Racordare vertical convex n punctul de schimbare a declivitii Te1 m=|i3+i2|=|0.46+3.3|=3.76>1% se executa o racordare verticala R=500 m T= R= m * R 3.76 * 500 = = 9.4 <20 mT=20 m 200 200 200 * T 200 * 20 = = 1063 .829 m m 3.76

T2 400 B= = = 0.188 > 0.05 2 R 2 * 1063.829 Deoarece mrimea bisectoarei B = 0.188 m este mai mare sau cel puin egal cu 0,05 m se trage concluzia care se cunotea deja, i anume c este necesar execuia unei racordri verticale. Racordare vertical convex n punctul de schimbare a declivitii 13 m=|i4+i3|=|1.03+0.46|=1.49>1% se executa o racordare verticala R=500 m T= m * R 1.49 * 500 = = 3.725 <20 mT=20 m 200 200

R=

200 * T 200 * 20 = = 2684 .5638 m m 1.49

T2 400 B= = = 0.07449 > 0.05 2 R 2 * 2684 .5638 Deoarece mrimea bisectoarei B = 0.07449 m este mai mare sau cel puin egal cu 0,05 m se trage concluzia care se cunotea deja, i anume c este necesar execuia unei racordri verticale. Racordare vertical convex n punctul de schimbare a declivitii 20 m=|i5-i4|=|2.63-1.03|=1.6>1% se executa o racordare verticala R=500 m T= R= m * R 1.6 * 500 = = 4 <20 mT=20 m 200 200 200 * T 200 * 20 = = 2500 m m 1.69 T2 400 = = 0.08 > 0.05 2 R 2 * 2500

B=

Deoarece mrimea bisectoarei B = 0.08 m este mai mare sau cel puin egal cu 0,05 m se trage concluzia care se cunotea deja, i anume c este necesar execuia unei racordri verticale. Racordare vertical convex n punctul de schimbare a declivitii B2 m=|i6-i5|=|5.12-2.63|=2.49>1% se executa o racordare verticala R=500 m T= R= m * R 2.49 * 500 = = 6.225 <20 mT=20 m 200 200 200 * T 200 * 20 = = 1606 .4257 m m 2.49

T2 400 = = 0.1245 > 0.05 2 R 2 *1606.4257 Deoarece mrimea bisectoarei B = 0.1245 m este mai mare sau cel puin egal cu 0,05 m se trage concluzia care se cunotea deja, i anume c este necesar execuia unei racordri verticale. B=

3. Planul de amenajare arhitectural Amenajarea platformei industriale n plan se face n funcie de destinaia platformei, de poziionarea accesului din drum, respectnd mrimile standardizate ale limii prii carosabile a cilor de circulaie intern, ale limii trotuarelor, locurilor de parcare pentru autoturisme i camioane precum i ale razelor de racordare interioare. 3.1. Determinarea cotelor la colurile platformei Se noteaz colurile platformei cu literele a, b, c, d i se calculeaz cotele terenului. Cotele terenului la coluri sunt: CTa= 371.84 m CTb= 376.50 m CTc= 370.14 m CTd= 366.76 m 3.2. Determinarea cotei zero la platforma industriala si a cotei de proiectare din B Pe baza cotelor terenului la colurile platformei se poate stabili valoarea cotei zero, CT o , de amenajare a terasamentelor platformei industriale. CTplatforma (CTo ) = CTa + CTb + CTc + CTd 371.84 + 376.50 + 370.14 + 366.76 = = 371.31m 4 4

Verificare:

CpB=CpC-2%*

=371.31-0.02*40.5=370.5 =370.50-0.02*10=370.30

Page 18 of 18