Sunteți pe pagina 1din 5

RAPORT DE EVALUARE A UNUI ACTIV NECORPORAL

BENEFICIAR: COSTIN VASILESCU


Str. Ghencea nr. 25, Municipiul Bucuresti

OBIECT:

Site web www.evaluare.ro


Str. Ghencea nr. 25, Municipiul Bucuresti

Evaluator Ing. xxx

RAPORT DE EVALUARE A UNUI ACTIV NECORPORAL


Subsemnatul xxx, expert tehnic judiciar, am intocmit prezentul raport de evaluare la comanda domnului COSTIN VASILESCU in calitate de proprietar al unei pagini web www.evaluare.ro 1. OBIECTUL SI SCOPUL EVALUARII Lucrarea are drept obiect domeniul www.evaluare.ro aflat in posesia domnului Costin Vasilescu, Str. Ghencea nr. 25, Municipiul Bucuresti, domeniu web evaluat in vederea stabilirii valorii de piata. 2. SITUATIA JURIDICA Domeniul www.evaluare.ro se afla in posesia domnului Costin Vasilescu in calitate de proprietar, platitor de taxa de chirie pentru amplasarea lui pe servere specifice. 3. STABILIREA VALORII DE PIATA Stabilirea valorii de piata s-a facut avand la baza Standardele Internationale de Evaluare, metoda comparatiilor de piata. Prin aceasta metoda se compara proprietatea evaluata cu proprietati similare ce au fost vandute recent sau care sunt puse in vanzare pe piata. Preturile de vanzare al proprietatilor ce sunt considerate ca fiind comparabile vor defini un interval de valori in care este de asteptat sa se afle si valoarea proprietatii evaluate. Pentru a estima cat mai corect similitudinea proprietatilor s-au avut in vedere criterii de comparatie precum: Costul de administrare, Cheltuieli de achizitionare sau constructie a paginii web, Profitul site-ului, etc. Aplicarea metodei este facilitata de informatiile furnizate de publicatiile de specialitate, http://www.sitevaluecalculator.com/, alte surse de informare. In cazul de fata s-au folosit si datele afisate pe site-ul http://www.trafic.ro/ privind clasamentele de trafic web ale diferitelor proprietati web luate in considerare in cazu evaluarii. 3.1. Definitii, ipoteze, conditii limitative si altele 3.1.1. Valoarea de piata Valoarea de piata reprezinta suma estimata pentru care o proprietate va fi schimbata, la data evaluarii, intre un cumparator decis si un vanzator hotarat, intr-o tranzactie cu pret determinat obiectiv, dupa o activitate de marketing corespunzatoare, in care partile implicate au actionat in cunostinta de cauza prudent si fara constrangere.

3.1.2. Ipoteze si conditii limitative Raportul de expertiza este intocmit la comanda domnului COSTIN VASILESCU, in calitate de proprietar al unei pagini web ce contine material multimedia de divertisment. Nu este permisa folosirea raportului de catre terte persoane cu exceptia beneficiarului si a proprietarului, fara obtinerea in prealabil a acordului scris al autorului evaluarii. Nu se asuma responsabilitatea fata de nici o alta persoana in afara celor precizate mai sus si celor care au obtinut acordul scris si nu se accepta responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoana, pagube rezultate in urma deciziilor sau actiunilor intreprinse pe baza acestui raport. Raportul de evaluare isi pastreaza valabilitatea numai in situatia in care conditiile de piata, reprezentate de factorii economici, sociali si politici, raman nemodificate in raport cu cele existente la data intocmirii raportului de evaluare. Evaluatorul nu este responsabil pentru problemele de natura legala, care afecteaza fie proprietatea evaluata, fie dreptul de proprietate asupra acesteia si care nu sunt cunoscute de evaluator. In acest sens se precizeaza ca nu au fost facute cercetari specifice la arhive, iar evaluatorul presupune ca titlul de proprietate este valabil si se poate tranzactiona, ca nu exista datorii care au legatura cu proprietatea evaluata. Proprietatea se evalueaza pe baza premisei ca aceasta se afla in posesie lagala (titlu de proprietate este valabil) si responsabila. Daca nu se arata astfel in raport, se intelege ca evaluatorul nu are cunostinta asupra starii ascunse sau invizibile a proprietatii care pot majora sau micsora valoarea proprietatii. Se presupune ca nu exista astfel de conditii daca ele nu au fost observate, la data inspectiei, sau nu au devenit vizibile in perioada efectuarii analizei obisnuite, necesara pentru intocmirea raportului de evaluare. Acest raport nu trebuie elaborat ca un audit sau ca un raport detaliat al starii proprietatii, astfel de informatii depasind sfera acestui raport si/sau calificarea evaluatorului. Evaluatorul nu ofera garantii explicite sau implicite in privinta starii in care se afla proprietatea si nu este responsabil pentru existenta unor astfel de situatii si a eventualelor lor consecinte si nici pentru eventualele procese tehnice de testare necesare descoperirii lor. Continutul acestui raport este confidential pentru client si destinatar si autorul nu il va dezvalui unei terte persoane, cu exceptia situatiilor prevazute de Standardele Internationale de Evaluare si/sau atunci cand proprietatea a intrat in atentia unui corp judiciar calificat. Evaluatorul a fost de acord sa-si asume realizarea misiunii incredintate de catre clientul numit in raport, in scopul utilizarii precizate de catre client si in scopul precizat in raport. Consimtamantul scris al evaluatorului si al evaluatorului verificator (daca al acestuia din urma este necesar) trebuie obtinut inainte ca oricare parte a raportului de evaluare sa poata fi utilizata, in orice scop, de catre orice persoana. 3.1.3. Surse de informare http://forum.softpedia.com/lofiversion/index.php/t335257.html http://www.siteaudit.ro/auditare/ http://www.siteaudit.ro/auditare/ce-va-poate-oferi-o-evaluare-independenta-a-siteului-dumneavoastra.html COMPARABILA A: www.comparabila_a.ro vanduta cu pretul de 2000, avand un numar de 500 utilizatori/zi, cu un cost de achizitie de 0 euro, profit din reclame de 50 euro/luna, cost de administrare de 0 euro si un cost al hosting-ului de 1 euro/luna. COMPARABILA B: www.comparabila_b.ro vanduta cu pretul de 3500, avand un numar de 750 utilizatori/zi, cu un cost de achizitie de 300 euro, profit din reclame de 100 euro/luna, cost de administrare de 0 euro si un cost al hosting-ului de 3 euro/luna.

COMPARABILA C: www.comparabila_c.ro vanduta cu pretul de 5000, avand un numar de 2000 utilizatori/zi, cu un cost de achizitie de 500 euro, profit din reclame de 200 euro/luna, cost de administrare de 30 euro si un cost al hosting-ului de 5 euro/luna. 3.1.4. Declaratii de conformitate Ca elaborator declar ca raportul de evaluare, pe care il semnez, a fost relizat in concordanta cu regelementarile Standardelor Internationale de Evaluare si cu ipotezele si conditiile limitative cuprinse in prezentul raport. Declar ca nu am nici o relatie particulara cu partile si nici un interes actual sau viitor fata de proprietatea evaluata. Rezultatele prezentului raport de evaluare nu se bazeaza pe solicitarea obtinerii unei anumite valori, solicitare venita din partea partilor sau a altor persoane care au interese legate de aceasta, iar remunerarea evaluarii nu se face in functie de satisfacerea unei asemenea solicitari. In aceste conditii, subsemnatul, in calitate de elaborator, imi asum responsabilitatea pentru datele si concluziile prezentate in prezentul raport de evaluare. 3.1.5. Certificare Subsemnatul certific in cunostinta de cauza si cu buna credinta ca: - afirmatiile declarate de mine si cuprinse in prezentul raport sunt adevarate si corecte. Estimarile si concluziile se bazeaza pe informatii si date considerate de catre evaluator ca fiind adevarate si corecte, precum si pe concluziile inspectiei asupra proprietatii. - analizele, concluziile si opiniile mele sunt limitate doar la ipotezele si concluziile limitative mentionate si sunt analizele, opiniile si concluziile mele profesionale personale, impartiale si nepartinitoare. - nu am interese anterioare, prezente sau viitoare in privinta proprietatii care face obiectul prezentului raport de evaluare si nu am nici un interes personal privind partile implicate in prezenta misiune exceptie facand rolul mentionat aici. - implicarea mea in aceasta misiune nu este conditionata de formularea sau prezentarea unui rezultat prestabilit legat de marimea valorii estimate sau impus de destinatarul evaluarii si legat de producerea unui eveniment care favorizeaza cauza clientului in functie de opinia mea. - analizele, opiniile si concluziile mele au fost formulate, la fel ca si intocmirea acestui raport, in concordanta cu Standardele Internationale de Evaluare. - posed cunostintele si experienta necesara indeplinirii misiunii in mod competent.

3.1.6. Grila de calcul a valorii de piata prin Metoda Comparatiei Directe Nr. crt. 1. 2. Indicator Valoare pagina web (euro) Profit din contracte de publicitate (Google Adsense, Neogen, particulari, etc.)/luna (euro) Corectie (%) Valoare corectata (euro) Pret corectat (euro) Cheltuieli cu achizitia/constructia paginii web (euro) Corectie (%) Valoare corectata (euro) Pret corectat (euro) Costul de administrare/luna (euro) Corectie (%) Valoare corectata (euro) Pret corectat (euro) Cheltuieli cu hosting-ul/luna (euro) Corectie (%) Valoare corectata (euro) Pret corectat (euro) Numar de vizitatori unici/zi Corectie (%) Valoare corectata (euro) Pret corectat (euro) Corectie totala (%) Prop. evaluata 100 Proprietati comparate A B C 2000 3500 5000 50 + 5% 100 2100 0 0 0% 0 2100 0 0% 0 2100 1 + 5% 105 2205 500 + 5% 110 2315 15% 100 0% 0 3500 300 - 5% - 175 3325 0 0% 0 3325 3 - 5% - 166 3159 750 - 5% - 158 3001 - 15% 200 -5% - 250 4750 500 - 10% - 475 4275 30 - 2.5% - 107 4168 5 - 10% - 417 3751 2000 - 10% - 375 3376 - 27.5%

3.

4.

5.

6.

1000

7.

Extrapoland informatiile detinute si efectuand corectiile aferente valoarea unitara a proprietatii intelectuale supuse evaluarii va fi situata in zona corectiilor minime, respectiv valoarea corespunzatoare comparabilei C si anume 3376 euro. Rezulta o valoare de 3376 euro La data evaluarii, 25.01.2010, 1E = 4.1300 lei Valoarea toatala a proprietatii intelectuale este de: V = 3376 euro, echivalent cu 13942.88 lei 5. Concluzii Drept valoare finala a obiectivului evaluat este ales rezultatul obtinut prin metoda comparatiilor de piata si anume 3376 euro deoarece consider ca aceasta metoda a oferit rezultatul cel mai apropiat de valoarea actuala a proprietatii. Ianuarie 2011 Intocmit, Expert Tehnic judiciar, Ing. xxx

S-ar putea să vă placă și