Sunteți pe pagina 1din 2

Cuprins..

1
Introducere...3
Capitolul 1. Abordari teoretice privind calitatea produselor
agroalimentare..........................................................................................................4
1.1. Calitatea produselor in economia contemporana...4
1.2. Notiunea de calitate....6
1.3. Orientari actuale privind definirea calitatii produselor.8
1.4. Modalitati de exprimare a calitatii si factorilor de influenta.10
1.5. Masurarea calitatii.14
1.6. Calitatea ipostaze si costuri in economia moderna17
1.7. Evolutia modului de organizare a activitatilor referitoare la calitate21
Capitolul 2. Abordari teoretice privind mangementul calitatii..........................24
2.1. Aparitia si dezvoltarea sistemului de management ....24
2.1.1. Standardizarea internationala si rolul standardelor24
2.1.2. Aparitia standardizarii internationale. Crearea ISO25
2.1.3. Activitatea ISO..25
2.2. Standardele ISO 900028
2.2.1. Rolul standardelor privitoare la calitate si la managementul
calitatii....................................................................................................................28
2.2.2. Familia standardelor ISO 9000/ 200028
2.3. Principii30
2.3.1. Principiile managementului calitatii ..30
2.3.2. Principiile fundamentale ale sistemului de management al calitatii33
2.4. Functiile managementului calitatii37
Capitolul 3. Prezentarea societatii S.C. DANONE ROMaNIA S.R.L...42
3.1. Date generale..42
3.2. Organigrama societatii S.C. DANONE ROMaNIA S.R.L.43
3.3. Potentialul tehnico productiv.....44
3.4. Managementul si utilizarea resurselor umane....45
3.5. Diagnosticul activitatii economice si de markenting.....48
3.5.1. Modelul B.C.G....48
3.5.2. Clientii S.C. DANONE ROMaNIA S.R.L........50
3.5.3. Furnizorii S.C. DANONE ROMaNIA S.R.L....51
3.5.4. Promovarea produselor S.C. DANONE P.D.P.A. S.R.L....52
3.6. Diagnosticul activitatii financiare..53
3.6.1. Contul de profit si pierdere al sociatatii.......53
3.6.2. Indicatorii eonomici ai intreprinderii...54
3.7. Analiza S.W.O.T............60
Capitolul 4. Managementul calitatii la S.C. DANONE ROMaNIA S.R.L61
4.1. Sistemul de manaement al calitatii.....61
4.2. Politica de calitate aplicata de S.C. DANONE ROMaNIA S.R.L. in
prezent............63
4.3. Implemetarea sistemului HACCP la S.C. DANONE ROMaNIA
S.R.L..70
4.4. Costurile calitatii la S.C. DANONE ROMaNIA S.R.L.77
Concluzii si propuneri..83

Bibliografie