Sunteți pe pagina 1din 58

MGM_AN_I_MANAGEMENTUL_INOVARII 1.Intr-o economie bazata pe inovare permanenta sunt valabile urmatoarele considerente: a.

dezvoltarea economica presupune o larga implicare a tehnologiei in toate domeniile de activitate; b. efortul propriu (permanenta inovare) si cooperarea internationala (transferul tehnologic) sunt premise de baza ale unei economieii sanatoase; c. in lipsa gandirii inovative a oamenilor , cursul istoriei ar fi fost cu totul altul ; d. daca in domeniul macroeconomic inovatiile au un rol bine definit , nu acelasi lucru se poate spune in domeniul microeconomic; e. pentru Romania procesul inovativ capata o importanta deosebita. Identificati considerentul gresit din enumerarea de mai sus ; 2. Iata cateva definitii legate de procesul de inovare . Identificati eroarea di n cele ce urmeaza : a. verbul a inova are semnificatia efectuarii unei schimbari, cu introducerea unei noutati intr-un domeniu , intr-un sistem ; b. substantivul inovatie reprezinta o noutate , o schimbare sau o prefacere , o rezolvare a unei probleme de tehnica sau organizare a muncii, avand dreapt scop imbunatatirea sau rationalizarea solutiilor aplicate c. substantivul inventie se poate defini ca prezentarea dreapt adevarate a unor lucruri (fapte) neadevarate , inexistente , imaginare, mincinoase. d. Substantivul inventie se poate defini ca treapta superioara a inovatiei. 3. Functiile inovarii sunt urmatoarele : 1. functia de reproductie; 2. functia demografica ; 3. functia investitionala ; 4. functia semantica;

5. functia stimulatorie Identificati solutia gresita din urmatoarele variante a. 1.3 b. 2,4 c. 3,5 d. 1,4 e. 2,5 4. Inovatiile se clasifica dupa urmatoarele puncte de a. dupa gradul de noutate ; b. dupa caracterul utilizarii ; c. dupa importanta morfologica ; d. dupa modul de stimulare a aparitiei e. dupa rolul in procesul de reproductie. Identificati greseala din enumerarea de mai sus ! 5. Inovatiile se clasifica dupa urmatoarele puncte de 1. dupa importanta semantica ; 2. dupa gradul de complexitate ; 3. dupa directia de adresare ; 4. dupa forme de protectie juridica ; 5. dupa importanta sintactica ; Identificati solutia gresita din urmatoarele variante a. 1.3 b. 2,4 c. 3,5 d. 1,4 e. 1,5 6. Dupa caracterul utilizarii inovatiile pot fi : a. productive

de raspuns:

vedere :

vedere :

de raspuns :

b. tehnologice c. intuitive d. sociale e. complexe Identificati greseala din enumerarea de mai sus ! 7. Dupa modul de stimulare a aparitiei inovatiile pot fi : a. generate de dezvoltarea stiintei ; b. generate de dezvoltarea tehnicii ; c. generate de cerintele productiei ; d. generate de cerintele pietei ; e. generate de consum ; Identificati greseala din enumerarea de mai sus ! 8. Dupa directia de adresare inovatiile pot fi : a. pentru producator ; b. pentru consumator ; c. pentru brevetare ; d. pentru intreaga societate ; e. pentru piata. Identificati greseala din enumerarea de mai sus ! 9. Dupa forma de protectie juridica inovatiile pot fi : 1. nebrevetabile 2. sociale 3. brevetabile 4. know-how 5. complexe Identificati solutia gresita din urmatoarele variante de raspuns : a. 1,3 b. 2,4

c. 3,5 d. 1,4 e. 2,5 10. Efectele inovarii la nivel local (microeconomic)sunt : 1. atingerea scopurilor , nevoilor si intereselor organizatiei : 2. obtinerea profitului maxim 3. obtinerea de avantaje sociale ; 4. recuperarea rapida a investitiilor ; 5. obtinerea de avantaje de mediu ; Identificati solutia gresita din urmatoarele variante de raspuns : a. 1,3 b. 2,4 c. 3,5 d. 1,4 e. 2,5 11. Efectele inovarii la nivel national (macroeconomic) sunt : a. economice ; b. de maximizare a profitului ; c. sociale ; d. ecologice ; e. informationale Identificati greseala din enumerarea de mai sus ! 12. Efectele economice ale inovarii prezinta urmatoarele componente : 1. volumetrica ; 2. liniara 3. structurala 4. monetara

5. arbitrara Identificati solutia din urmatoarele variante de rasuns : a. 1,3 b. 2,4 c. 3,5 d. 1,4 e. 2,5 13. Efectele sociale ale inovarii la nivelul firmei se manifesta prin : a. cresterea numarului locurilor de munca , cu conditii UE ; b. transformarea structurii personalului ; c. cresterea veniturilor reale ale populatiei ; d. cresterea numarului locurilor de munca cu activitate complexa ; e. scaderea mobilitatii personalului. Identificati greseala din enumerarea de mai sus ! 14. Efectele sociale ale inovarii la nivel national sunt ; a. scaderea ratei somajului ; b. cresterea ponderii personalului cu studii superioare ; c. cresterea mediei de varsta ; d. cresterea natalitatii ; e. cresterea veniturilor reale ale populatiei Identificati greseala din enumerarea de mai sus ! 15.Efectele informationale ale inovarii sunt urmatoarele : a. cresterea b. cresterea c. cresterea d. cresterea e. cresterea Identificati numarului de publicatii stiintifice ; productiei la ha in agricultura ; numarului de brevete inregistrate in tara ; numarului de brevete inregistrate peste hotare ; gradului de noutate a brevetelor greseala din enumerarea de mai sus !

16. Iata cateva trasaturi esentiale ale inovarii ; 1. semnifica schimbarea ; 2. necesita cheltuieli semnificative ; 3. dezechilibreaza stabilitatea productiei 4. necesita timp mult pentru realizare ; 5. afecteaqza ritmul normal de munca ; Identificati solutia gresita din urmatoarele variante de raspuns : a. 1,3 b. 2,4 c. 3,5 d. 1,4 e. 2,5 17. Actul de creatie este caracterizat de urmatoarele trasaturi : 1-este individual si consta dintr-o descoperire revelatoare; 2-este determinat substantial de volumul si calitatea cunostintelor creatorului; 3-nu depinde de volumul si calitatea cunostintelor creaotorului 4-este mai original cu cat elementele ce se combina sunt mai disparate; 5-este mai original cu cat elementele ce se combina sunt mai apropiate. Identificari solutia gresita din urmatoarele variante de raspuns: a.1,3 b.2,4 c.3,5 d.1,4 e.2,5 18. Din caregoria factorilor intelectuali ce determina capacitatea creativa fac parte: 1-fuenta gandirii; 2-sistemul de nevoi;

3-flexibilitatea gandirii; 4-originalitatea; 5-interesele creatorului; Identificati solutia gresita din urmatoarele variante de raspuns : a.1,3 b.2,4 c.3,5 d.1,4 e.2,5 19. Din categoria factorilor nonintelecruali ce determina capacitatea creativa f ac parte: 1-trebuinte si efecte ale creatorului; 2-capacitatea analitica si sintetica; 3-intuitia-iluminarea spontana; 4-motivatiile creatorului; 5-interesele creatorului; Identificati solutia gresita din urmatoarele variante de raspuns: a.1,2 b.2,3 c.3,4 d.1,5 e.1,3 20. Profilul psihic al persoanelor creatoare prezinta urmatoarele trasaturi: a-pronuntat spirit de initiativa; b-frecvente manifestari de independenta; c-incredere in sprijinul divin; d-o motivatie interna puternica (satisfactia emiterii unei idei originale); e-vie curiozitate intelectuala; Identificati greseala din enumerarea de mai jos!

21.Din categoria factorilor sociali ce determina capacitatea creativa fac parte: 1-conditiile de mediu economico-social; 2-originalitatea creatorului; 3-mediul familial; 4-mediul organizational; 5-interesele creatorului; Identificati solutia gresita din urmatoarele variante de raspuns: a.1,3 b.2,4 c.3,5 d.1,4 e.2,5 22. Alegeti varianta adevarata a scarii capacitatiilor creatoare a natiunilor lu mii: a. francezii, germanii, americanii, britanicii b. germanii, farncezii, britanicii, americanii c. britanicii, germanii,francezii,americanii d. americanii, britanicii, germanii, francezii e. americanii, germanii, francezii, britanicii 23. Identificati greseala strecurata in etapele procesului creativ : a. identificarea problemei ca idee; b. aprecierea valorica (baneasca) a ideii; c. definirea problemei si analiza datelor semnificative d. incubatia (iluminarea), alegerea ideii cu sanse sporite de realizare? e. gasirea (proiectarea) solutiei

24.Metodele intuitive de creatie tehnologica se clasifica dupa cum urmeaza: 1. Tehnici euristice intuitive 2. Metode psihologice de creatie 3. Metode logico-combinatorice deductive 4. Metode logico-intuitive de creatie 5. Metoda analizei morfologice Variante de raspuns a. 1,3,5 b. 2,4,5 c.1,2,4 d. 2,3,5 e.2,4,5 25. Din categoria tehnicilor euristico intuitive de creatie fac parte: 1. Asocierea consonanta 2. Analogia si extrapolarea 3. Determinarea matriceala 4. Inversiunea 5. Brainstorming-ul Identificati greseala din urmatoarele raspunsuri posibile : a. 1,2 b. 2,4 c. 1,4 d. 3,5 26. La organizarea unei sedinte de brainstorming trebuie avute in vedere urmatoarele: 1. Echipa se formeaza din: conducator, secretar, 5 experti si 5 invitati speciali; 2. Sedinta se pregateste in prealabil; 3. Tema sedintei nu se anunta pana in ultimul moment; 4. Durata optima a sedintei este de 30 45 min ;

5. Durata otima a sedintei este de 45 .60 min ; Identificati raspunsul gresit din urmatoarele variante de raspuns: a. 1,3 b. 2,4 c. 3,5 d. 1,4 e. 2,5 27.Etapel metodei Delphi pentru incurajarea creativitatii sunt: a. Alegerea temei ; b. Desemnarea colectivului de intocmire a chestionarului ; c. Calculul beneficiilor urmarite ; d. Trimiterea chestionarelor catre experti; e. Elaborarea raspunsurilor de catre cei chestionati ; Identificati greseala strecurata in etapele de mai sus. 28. Metoda demersurilor euristice de stimulare a creativitatii se aplica in urmatoarele etape: a. Precizarea temei de creatie; b. Selectarea din fondul de solutii analoage a acelora ce satisfac mai bine tema in cauza; c. Analiza solutiilor alese ; d. Analiza sistemica a produsului; e. Alegera demersurilor euristice mai indicate pentru modificarea prototipurilor temelor selectate primar; Alegeti etapa gresita ! 29. Metoda analizei morfologice de stimulare a creativitatii se aplica in urmato arele etape: a. Listarea componentelor, functiilor, solutiilor; b. Analiza sistemica a produsului;

c. Descompunerea produsului in subsisteme; d. Constructia determinantului primar; e. Constructia matricei morfologice; Identificati etapa gresita! 30. Analiza multicriteriala avansata se utilizeaza in urmatoarele domenii: a. La diferite tipuri de clasamente; b. La designul unei creatii (tehnice); c. La incadrarea in standarde a unei creatii; d. La evaluarea comparativa a mai multor variante de creatii si selectia variantei optime ; e. La compararea unei variante proprii cu variante existente ale unui produs Identificati greseala din domeniile enumerate mai sus! 31. In cele ce urmeaza se enunta cateva adevaruri in legatura cu activitatea de cercetare dezvoltare ( C-D) a. Activitatea de C-D se defineste ca un ansamblu de actiuni prin care se transfera in practica economica si sociala cunostintele noi, corespunzatoare progresului stiintific caracteristic unei anumite perioade ; b. Activitatea de C-D se defineste ca ansamblu de actiuni prin care se transfera practica economica in cea sociala, conform progresului stiintific caracteristic unei anumite perioade. ; c. Activitatea de C-D are menirea de a aprecia daca noile cunostinte stiintifice sunt necesare si oportune in procesul dezvoltarii economico-sociale ; d. Activitatea de C D are menirea de a descoperi formele cele mai potrivite de integrare a unor noi cunostinte in procesul dezvoltarii economico-sociale. Identificati gresala strecurata in enunturile de mai sus ! 32. In cele ce urmeaza se enunta cateva adevaruri in legatura cu progresul tehni c (PT) ;

a. PT se defineste ca o puternica forta matrice de cresterea economica ; b. PT consta in perfectionarea bazei tehnice a productiei , a tehnologiilor si formelor de organizare a activitatilor productive ; c. PT consta in innoirea permanenta a produselor organizatiei d. In ultimele decenii s-a constatat de multe ori ca stiinta devanseaza progresu l tehnic ; e. In ultimele decenii s-a constatat de multe ori ca progresul tehnic devanseaza progresul stiintific Identificati greseala strecurata in enunturile de mai sus ! 33. Conform Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica activitatile de cercetare dezvoltare se clasifica dupa cum urmeaza : 1. cercetare de baza 2. cercetare stiintifica 3. cercetare aplicativa 4. cercetare tehnologica 5. cercetare experimentala Identificati solutia gresita din urmatoarele variante de raspuns : a. 1,3 b. 2,4 c. 3,5 d. 1,4 e. 2,5 34. Conform legislatiei nationale , activitatiile de C-D se clasifica dupa cum urmeaza : 1. cercetarea stiintifica 2. dezvoltarea te4hnologica 3. cercetarea aplicativa 4. cercetarea experimentala 5. introducerea progresului tehnic Identificati solutia gresita din urmatoarele variante de raspuns :

a. 1,2 b. 2,3 c. 3,4 d. 4,5 e. 1,4 35. Alegeti activitatile corespunzatoare dezvoltarii tehnologice dintre urmatoar ele tipuri de activitate ; 1. ingineria tehnologica 2. constructia creativa si experimentala 3. introducerea progresului tehnic 4. pregatirea fabricatiei 5. punerea in fabricatie a noilor produse. Variante de raspuns : a. 1,2 b. 2,3 c. 3,4 d. 4,5 e. 1,3 36. Alegeti activitatile corespunzatoare progresului tehnic dintre urmatoarele t ipuri de activitati : 1. ingineria tehnologica 2. pregatirea fabricatiei 3. constructia creativa 4. punerea in fabricatie a noilor produse 5. descoperirea Variante de raspuns : a. 1,3 b. 2,4 c. 3,5

d. 1,4 e. 2,5 37. In urma activitati de C-D rezulta : 1. descoperiri 2. experimente 3. inventii 4. inovari 5. copii Identificatii solutia gresita dintre urmatoarele variante de raspuns : a. 1,3 b. 2,4 c. 3,5 d. 2,5 e. 1,4 38. Functiile managementului in activitatile de C D sunt urmatoarele : a.planificarea b.organizarea c. strategia d.coordonarea e.controlul Identificati greseala din enumerarea de mai sus! 39. Planificarea activitatilor de C-D cuprinde : a. obiectivul b. strategia c. planurile d. bugetul e. organizarea

Identificati greseala din enumerarea de mai sus! 40. Din multiple variante de strategii posibile in activitatea de C-D , cele mai importante sunt urmatoarele : a.strategia ofensiva b.strategia defensiva c. strategia imitativa d.strategia independenta e.strategia interstitiala Identificati greseala din enumerarea de mai sus! 41. Caracteristicile formelor de organizare a activitatilor de C-D sunt urmatoar ele: 1. definirea precisa a liniilor ierarhice; 2. definirea difuza a liniilor ierarhice; 3. compartimentarea pe obiective; 4. specializarea ingusta a functiilor ; 5. specializarea larga a functiilor Identificati solutia gresita dintre urmatoarele variante de raspuns: a. 1,3 b. 2,4 c. 3,5 d. 1,4 e. 1,5 42. In cele ce urmeaza se enunta cateva adevaruri in legatura cu inovarea industriala si progresul tehnic ; a. productia de bunuri este o activitate prin excelenta industriala ; b. inovarea industriala este cea mai importanta dintre tipurile de inovare ;

c. inovarea industriala ocupa un loc important, imediat dupa inovarea in domeniul serviciilor ; d. progresul tehnic este o puternica forta motrica de crestere a economiei ; e. progresul tehnic este caracterizat de o permanenta stare de evolutie Identificati greseala strecurata in enunturile de mai sus ! 43.Printre factorii de reusita in inovarea industriala se enumera urmatorii : a. existenta unei strategii clare privind orientarea potentialului creativ al organizatiei; b. stabilirea unor obiective precise pentru perioade limitate c. disponibilizarea tuturor resurselor pentru efortul investitional; d. dupa plata dividentelor catre actionari , restul de resurse trebuie canalizat spre efortul investitional ; e. cunoasterea temeinica a cererilor pietei Identificati greseala strecurata intre factorii de mai sus! 44.Printre factorii de reusita in inovarea industriala se numara urmatorii : a.acordarea solutiilor tehnice cu cele comerciale ; b.acordarea solutiilor tehnice cu posibilitatile tehnice ale organizatiei , dat fiind costul ridicat al investitiilor in tehnologie; c. mentinerea unui contact strans cu beneficiarii; d.evaluarea realista a propriului potential inovational; e.integrarea propriei activitati in activitatea stiintifica nationala si internationala Identificati greseala strecurata intre factorii de mai sus! 45. Pentru minimizarea gradului de incertitudine prezentat de un proiect de inov are industriala sunt necesare: a. punerea de acord a dezvoltarii tehnice cu activitatea de marketing ; b. cunoasterea costurilor probabile ale activitatii de C D pentru noul produs sau proces industrial ;

c. incadrarea cheltuielilor cu activitatea de C-D intr-un anumit plafon stabilit de ministerul tutelar ; d. repartizarea in timp a costurilor probabile ale activitatii de C-D e. anticiparea efectelor folosirii noului proces tehnologic sau ale comercializarii noului produs asupra veniturilor organizatiei Identificati greseala strecurata in enumerarea de mai sus! 46.Metodele de evaluare cantitative a efectelor punerii in aplicare a unui proie ct de inovare tehnologica sunt urmatoarele: a. relatia lui Olsen b. relatia lui Ishikawa c. relatia lui Pacifico d. relatia lui Sobelman e. relatia lui Ansoff Identificati greseala strecurata in enumerarea de mai sus ! 47. Identificati relatia lui C. Pacifico dintre urmatoarele : O . p aV = C pt . pc (P . C)Va . T bV = C t . t . T . cv = b T . T (1 . . Ct + t(1 . . t . T . B . pt . pc dN = (M + M) . S C . e tc

48.Identificati relatia lui Ansoff dintre urmatoarele : O . p aV = C B . pt . pc bN = (M t + Mc) . S C . e . t . . T

cV = bT . T (1 . ). Ct + t1 .

. t .. T

. pt . pc (P . C)Va . T dV = C t 49. Identificati relatia lui S.Sobelman dintre urmatoarele : . t . aV = b T + T (1 . ) . t . . . T

bV = Ct . t1 . . . T

. . . t . . T

cV = bT + T (1 . ). Ct . t1 .

. t .. T

. t . . dV = bT . T (1 . ). C t + t1 . . T

. t .. T

50. Metoda calitativa a listei de control pentru evaluarea proiectelor de inovar e industriala contin urmatoarele criterii : a. strategia de dezvoltare a organizatiei si a activitatilor de C-D b. potentialul tehnico-stiintific al organizatiei ; c. perspectivele de comercializare a noului produs; d. potentialul cultural al organizatiei ; e. costurile necesare aplicarii proiectului: Identificati greseala din enumerarea de mai sus! 51. Lista de intrebari a metodei mixte de evaluare a proiectelor de inovare industriala are in vedere printre altele : a. valoarea maxima anticipata a vanzarilor ; b. know-how-ul de fabricatie (%) c. investitiile aditionale in mijloace fixe (%din vanzari0 d. investitiile in mijloace de transport (% din vanzari) e. competitia externa produse si forme etc. Identificati greseala din enumerarea de mai sus ! 52. Lista de intrebarii a metodei mixte de evaluare a proiectelor de inovare industriala are in vedere printre altele ; a. atitudinea consumatorului fata de produs ; b. competitia cu produsele altor organizatii; c. costul C-D si probabilitatea de succes a acesteia(%) d. viata comerciala a produsului( ani) e. logistica aferenta organizatiei Identificati greseala din enumerarea de mai sus ! 53. Motivele care justifica necesitatea inovarii tehnologice din Romania sunt urmatoarele :

a. neconcordanta dintre sistemul mostenit de la economia socialista si situatia mondiala : b. aparitia economiei concurentiale ; c. deteriorarea sistemului logistic ; d. necesitatea restructurarii in conditiile pierderii pietei CAER e. modificarea formelor de proprietate Identificati greseala strecurata in enumerarea de mai sus! 54.Care este procentul din PIB alocat activitatii de C-D in anul 2002? Varianta de raspuns: a. 2% b. 1% c. 0.5% d. 0,25% e. 0,117 55. Cercetatorii sunt caracterizati de urmatoarele trasaturi: 1. sunt liberi din punct de vedere spiritual ; 2. sunt dependenti spiritual fata de tema cercetata ; 3. contesta dirijismul ; 4. sunt adepti ai dirijismului ca baza a succesului muncii de cecetare ; 5. cauta cai prin care sa obtina satisfactii morale identificati solutia gresita dintre urmatoarele variante de raspuns : a. 1,3 b. 2,4 c. 3,5 d. 1,4 e. 2,5 56. In viziunea UE activitatea de inovare face casa buna cu :

a. societatea informationala ; b. pregatirea profesionala a tineretului ; c. cercetarea si dezvoltarea tehnologica ; d. dictonul :inovarea vine indiferent daca autorul este scolit sau nu ! e. cultura Identificati greseala din enumerarea de mai sus ! 57. Obiectivele generale ale inovarii sunt urmatoarele : a. accelerarea cresterii economice; b. cresterea competivitatii organizatiei: c. operationalizarea cifrei de afaceri: d. stimularea creativitatii: e. cresterea valorii adaugate a produselor si serviciilor identificati greseala din enumerarea de mai sus! 58. Dintre metodele folosite pentru realizarea obiectivelor inovarii ,comune tut uror organizatiilor productive , amintim: a. o buna coordonare a activitatilor de C-D ; b. o finantare conforma cu necesitatile; c. desfiintarea serviciilor de pregatire a fabricatiei care devin inutile in pre zenta activitatilor de C-D; d. promovarea investitiilor in domeniul C-D : e. intarirea legaturilor dintre universitati, instituti de cercetare si industri e Identificati greseala din enumerarea de mai sus ! 59.Dintre metodele folosite pentru realizarea obiectivelor inovarii comune tutur or organizatiilor productive, amintim: a. dezvoltarea unei piete de produse si servicii pentru cercetare; b. initierea unor masuri de compatibilizare a actiunilor organizatiei cu cele al e concurentei ;

c. abordarea unor imprumuturi cu dobanda redusa pe perioade lungi de timp ; d. evitarea imprumuturilor bancare pe termen lung care pot fi periculoase pentru societate in caz de esec ; e. formarea unei atitudini constientizate pentru aplicarea noului in domeniul socio-economic Identificati greseala din enumerarea de mai sus! 60. Dintre metodele folosite pentru realizarea obiectivelor inovarii , comune tuturor organizatiilor productive, amintim: a. formarea deprinderilor creativ inovative la membrii organizatiei; b. cultivarea unui comportament rigid , care presupune a nu se renunta la politica de sustinere a activitatii de C-D; c. cultivarea unui comportament flexibil si dinamic pentru gasirea solutiilor eficiente in afaceri : d. generalizarea sistemelor de asigurare a calitatii : e. extinderea cooperarii in domeniul stiintei , tehnologiei si inovarii Identificati greseala din enumerarea de mai sus ! 61.Structurile necesare pentru realizarea masurilor ce vizeaza obiectivele inova rii trebuie sa faciliteze urmatoarele actiuni : a. transformarea cunostintelor stiintifice in realizari fizice ; b. introducerea produselor si serviciilor noi in economie; c. valorificarea practica a investiilor si noutatilor tehnice d. aplicarea tehnicilor specifice de management si marketing; e. evitarea surselor alternative de finantare Identificati greseala din enumerarea de mai sus! 62. Structurile necesare pentru realizarea masurilor ce vizeaza obiectivele inov arii trebuie sa faciliteze urmatoarele actiuni:

1. evitarea surselor noi de materii prime si materiale ; 2. difuzarea rezultatelor cercetarii stiintifice si tehnologice; 3. cucerirea unor noi piete de desfacere ; 4. instruirea antreprenoriala ; 5. secretizarea rezultatelor cercetarii stiintifice si tehnologice Identificati solutia gresita dintre urmatoarele variante de raspuns : a. 1,3 b. 2,4 c. 3,5 d. 1,4 e. 1,5 63.Structura si complexitatea procesului de inovare sunt influentate de urmatori i factori : a. situatia vanzarilor : b. nivelul profitului realizat fata de cel anticipat : c. largirea sau diminuarea pietelor de desfacere : d. spirala calitatii : e. posibilitatile financiare de dezvoltare ; Identificati greseala din enumerarea de mai sus ! 64.Redresarea economiei unei tari se poate realiza prin : a. dezvoltarea educatiei si culturii : b. utilizarea fortei de munca disponobile ; c. incurajarea lucrului in afara granitelor tarii, ce aduce trezoreriei statului venituri nescontate : d. valorificarea cunostintelor resurselor umane : e. promovarea competentei Identificati greseala din enumerarea de mai sus !

65. Redresarea tarii nu se poate realiza sau va fi franata daca : a. se mentin structurile si traditiile ce promoveaza resemnarea : b. se refuza angajarea pe noi trasee ; c. se pune accentul pe cultura si nu pe tehnologie : d. se accepta atitudini pasive ; e. se promoveaza idei neperformante , controversate , fara justificare economica Identificati greseala din enumerarea de mai sus ! 66. Dintre caracteristicile SNST se amintesc urmatoarele : a. reprezinta barometrul dezvoltarii economico-sociale ; b. nu elaboreaza tehnologii inovative , sarcina ce revine organizatiilor ; c. coordoneaza transferul international de tehnologie ; d. isi propune dezvoltarea tuturor ramurilor economiei : e. impinge inainte competivitatea si eficienta Identificati greseala din enumerarea de mai sus ! 67. Pentru consolidarea SNST sunt necesare : a. evaluarea permanenta a activitilor de cercetare , dezvoltare si transfer tehnologic (CDTT) b. renuntarea la surse diversificate de finantare a activitatilor de CDTT in favoarea finantarii sigure de la buget ; c. cresterea competivitatii si eficientei activitatilor de CDTT, prin stimularea competitiei : d. implicarea SNST in evaluarea potentialului tehnologic al sanselor diferitelor sectoare economice de a ocupa un loc pe piata: e. implicarea SNST in modernizarea si dezvoltarea sectoarelor economice si sociale conform strategiei adoptate Identificati greseala din enumerarea de mai sus!

68. Masurile pe termen scurt pentru promovarea inovarii si transferului tehnolog ic (TT) sunt: 1. selectarea si promovarea centrelorTT; 2. dezvoltarea unor programe pentru incurajarea interconectarii la nivel local; 3. promovarea unor instrumente financiare de sprijin 4. imbunatatirea continua a sistemului de TT: 5. elaborarea unui ghid pentru pregatirea si conducerea structurilor operationale de TT Identificati solutia gresita dintre urmatoarele variante de raspuns: a. 1,3 b. 2,4 c. 3,5 d. 1,4 e. 2,5 69. Masurile pe termen lung pentru promovarea inovarii si transferului tehnologi c ( TT) sunt : a. dezvoltarea unor programme pentru incurajarea interconectarii la nivel local, national si international b. imbunatatirea continua a sistemului de TT ; c. elaborarea unui program de pregatire continua si de spijin a structurilor locale de TT d. selectarea si promovarea centrelor de TT ; e. monitorizarea continua a nevoilor organizatiilor productive in domeniul inovarii Identificatii greseala din enumerarea de mai sus! 70.Structurile de CD de interes national cuprind : a. institutele nationale de CD ; b. institute , centre si statiuni de cercetare ale Academiei Romane ; c. institutii de invatamant superior acreditate ;

d. institute sau centre de C-D organizate in cadrul Societatilor Nationale , Regiilor Autonome e. persoane fizice de reputatie stiintifica necunoscuta Identificati greseala din enumerarea de mai sus ! 71.Structurile de C-D de drept privat cuprind : a. centre inernationale de C-D infiintate pe baza unor acorduri inernationale ; b. unitati de CD organizate ca S.C. ; c. institutii de invatamant superior private acreditate : d. societati comerciale profilate pe CD : e. persoane fizice Identificati greseala din enumerarea de mai sus ! 72. Structurile Sistemului National pentru Stiinta si Tehnologie, folosite de gu vernul Romaniei pentru punerea in aplicare a politicii in domeniul inovarii sunt: 1. Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC) 2. Ministerul Afacerilor interne (MAI) 3. Centrele Pilot de Inovare (CPI) 4. Camerele de Comert si Industrie(CCI) 5. Centrele de Inovare si Afaceri(CIA) Identificati solutia gresita dintre urmatoarele variante de raspuns : a. 1,3 b. 2,4 c. 3,5 d. 1,4 e. 2,5 73.Sarcinile DGITT sunt urmatoarele :

a. stimularea creativitatii si inovarii ; b. utilizarea intensiva a personalului cu capacitate de inovare ; c. disponiobilizarea personalului fara capacitate de inovare ; d. valorificarea rezultatelor obtinute in activitatea de cercetare; e. incurajarea firmelor private cu activitati de CDTT Identificati greseala din enumerarea de mai sus! 74. Sustinerea procesului de restructurare a activitilor de CD se face prin acordarea de sprijin financiar , dupa cum urmeaza : 1. agentii economici care cofinanteaza 50% din costurile unei actiuni de CD beneficiaza integral de aplicarea rezultatelor; 2. agentii economicii care cofinanteaza 30% din costurile unei actiuni de CD beneficiaza 50% de aplicarea rezultatelor 3. agentii economici care cofinanteaza 70% din costurile unei actiuni de CD beneficiaza 90% din aplicarea rezultatelor 4. institutiile care elaboreaza brevete de inventie beneficiaza de reducerea cu 80% a taxelor aferente; 5. institutiile care elaboreaza brevete de inventie beneficiaza de reducerea cu 50 % a taxelor aferente Identificati solutia corecta dintre urmatoarele variante de raspuns: a. b. c. d. e. 1,3 2,4 3,5 1,4 2,5

75. Sustinerea procesului de restructurare a activitatilor de CD se face prin dezvoltarea structurilor de I si TT, dupa cum urmeaza ; a. centre pentru asistenta si informare ; b. centre pentru diseminarea rezultatelor cercetarilor ; c. centre de activitati strategice ; d. centre de transfer tehnologic ;

e. incubatoare de afaceri Identificati greseala din enumerarea de mai sus ! 76. Masurile de promovare a activitatilor de CDTT ce cad in sarcina DGITT sunt urmatoarele : a. asistenta din partea MEC pentru dezvoltarea politicilor nationale de I si TT ; b. infintarea unor firme de consultanta in domeniul I si TT ; c. transformarea institutelor de cercetari aplicative in institute nationale ; d. promovarea mobilitatii expertilor si a accesului la informatie ; e. organizarea pregatirii in domeniul inovarii Identificati greseala din enumerarea de mai sus! 77.Centrele Pilot de Inovare au urmatoarele obiective (Sarcini) : a. experimenteaza tehnologii si produse noi b. adapteaza tehnologii la capacitatile de productie ale unor IMM-uri c. proiecteaza idei tehnice sau manageriale noi d. realizeaza modele experimentale sau prototipuri e. incearca prototipurile noilor produse Identificati greseala strecurata in enumerarea de mai sus! 78.Centrele Pilot de Inovare (CPI)au o multitudine de sarcini printre care si urmatoarele : a. testeaza produse dela terti b. atesta si certifica calitatea produselor c. realizeaza procese de creatie tehnica sau artistica pentru promovarea produselor noi d. valorificarea resurselor locale e. organizeaza si participa la manifestari stiintifice interne si internationale Identificati greseala din enumerarea de mai sus !

79. La nivel national se organizeaza o serie de actiuni in sprijinul Centrelor P ilot de Inovare , dupa cum urmeaza : a. valorificarea unor inovatii tehnologice si produse necesare dezvoltarii IMMurilor b. sprijinirea (logistica si financiara) participarii cercetatorilor la manifest arii de inventica si inovare c. elaborarea actelor normative de functionare a CPI d. experimenteaza tehnologii si produse noi e. organizarea unor seminarii nationale cu teme referitoare la managementul CPI etc. Identificati greseala din enumerarea de mai sus ! 80.Centrele de Inovare in Afaceri (CIA) au o multitudine de sarcini printre care si urmatoarele : a. valorificarea unor inventii sau inovatii b. adaptarea unor tehnologii la capacitatile de productie a unor IMM-uri c. oferirea de sprijin managerial celor interesati d. valorificarea resurselor locale e. testarea de produse pentru terti Identificati greseala din enumerarea de mai sus ! 81. Centrele de Inovare in Afaceri (CIA) au o multitudine de sarcini printre car e si urmatoarele : 1. facilitarea accesului la resurse financiare 2. oferirea de consultanta in situatii dificile 3. scolarizarea managerilor 4. atesta si certifica calitatea produselor 5. disemineaza produsele inovative prin toate formele Identificati solutia gresita dintre urmatoarele variante de raspuns ; a. 1,2

b. c. d. e.

2,3 3,4 4,5 1,3

82.In domeniul implicarii fortelor de inovare in procesul de dezvoltare se pot enumera urmatoarele considerente : a. Departamentelor de CD le revine rolul de promotor al inovarii b. Autoritatea stiintifica a departamentelor de CD este atestata de modul lor de a raspunde cerintelor socio-economice c. Inovarea trebuie sustinuta organizatoric si financiar d. Procesul de inovare este limitat la cercetarea aplicativa, la executia si incercarea prototipurilor tehnice si comerciale e. Inovarea este un proces continuu ce urmareste promovarea pe piata a unor produse si tehnologii noi Identificati greseala din enumerarea de mai sus ! 83.Sursele de inovare in acceptiunea industriei constructoare de masini din Germania , reprezinta : a. 56%CD si 12%marketing b. 50%CDsi 18% marketing c. 62%CD si 12% marketing d. 50%CD si 22% marketing e. 62%CDsi 22% marketing 84.Din procesul de inovare fac parte : a. b. c. d. e. cercetarea fundamentala cercetarea aplicativa cecetarea simulativa realizarea prototipurilor tehnice realizarea prototipurilor comerciale

Identificati greseala strecurata in insiruirea de mai sus! 85. In domeniul restructurarii organizatiei se pot enunta urmatoarele: a. restructurarea este un proces de asanare a organizatiei avand ca tinta supravietuirea acesteia , in vederea relansarii ulterioare b. uneori organizatia poate ajunge in situatia in care restructurarea se prefigureaza a fi singura alternativa de supravietuire c. restructurarea este procesul de asanare a unei organizatii prin reducerea personalului muncitor d.prima etapa a restructurarii (de asanare) are ca obiectiv imediat crearea de lichiditati si reducerea cheltuielilor e.prima etapa a restructurarii se face prin reduceri de personal si scaderea tut uror categoriilor de cheltuieli Identificati gresala din enunturile de mai sus1 86. In prima etapa a restructurarii unei organizatii au loc urmatoarele actiuni ; 1. se clarifica portofoliul de produse 2. se procedeaza la reduceri substantiale de preturi (30-50%) pentru a se elimina stocurile greu vandabile 3. se reproiecteaza costurile aplicand economiile posibile 4. se procedeaza la marirea preturilor de vanzare pentru a se mari lichiditatile Identificati solutia gresita din urmatoarele variante de raspuns ; a. 1,3 b. 2,4 c. 3,5 d. 1,4 e. 2,5 87. Strategia care sta la baza intocmirii unui proiect inovativ trebuie sa cupri nda urmatoarele elemente: a. selectarea ideilor inovatoare b. definirea politicilor de pret, de distributie, promotionale,

c. clasificarea proiectelor de inovare si definirea prioritatilor d. analiza culturii organizatiei e. estimarea calitati noilor produse Identificati greseala din enumerarea de mai sus ! 88.Strategia care sta la baza intocmirii unui proiect inovativ trebuie sa cuprin da printre altele si urmatoarele elemente : a. estimarea fiabilitatii noilor produse b. estimarea duratelor optime de amortizare a investitiilor avansate c. definirea politicilor de comercializare d. anticiparea reactiei clientilor e. definirea operatiilor sinergice Identificati greseala din enumerarea de mai sus ! 89.Caracteristicile noilor produse sunt urmatoarele: a. caracteristici tehnice functionale si constructive b. caracteristici estetice c. caracteristici ergonomice d. satisfac noi cerinte e. nu creeaza pozitii de monopol pentru producator Identificati greseala din enumerarea de mai sus ! 90. Realizarea unui nou produs implica parcurgerea urmatoarelor etape : a. definirea noului produs b. definirea pietei potentiale de desfacere c. analiza implicatiilor financiare ale asimilarii d. analiza combinatorie a produsului nou creat e. alegerea variantei optime de promovare Identificat greaseala din enumerarea de mai sus !

91. Pentru a se bucura de succes un proiect inovativ trebuie sa indeplineasca o serie de conditii printre care : a. sa aiba un scop bine definit b. durata sa fie determinata c. sa fie agreat de concurenta d. sa aiba alocate suficiente resurse e. set propriu de reguli etc. Identificati greseala din enumerarea de mai sus ! 92. Factorii care influenteaza succesul unui proiect inovativ sunt; a. orientarea catre cerintele pietii b. concordanta proiectului cu obiectivele organizatiei c. aprobarea forului tutelar d. conducerea si controlul eficient al derularii proiectului e. receptivitatea la inovare a participantilor Identificati greseala din enumerarea de mai sus! 93.Derularea cu succes a unui proiect inovativ aduce organizatiei in cauza : a. noi tehnologii de fabricatie si control b. inmultirea taxelor si impozitelor c. documentatii constructive d. sisteme de asigurare a calitatii de nivel european e. banci de date informative Identificati greseala din enumerarea de mai sus ! 94.Identificati gresala strecurata intre etapele procesului de inovare prezentat e mai jos: a. b. c. d. cautarea de idei noi evaluarea noilor idei aprobarea noilor idei de catre forul tutelar dezvoltarea noilor idei

e. lansarea pe piata a noilor produse 95.Identificati elementele care fac parte din scara lui Kingston din urmatoarele : 1. artist,inventator, inovator 2. artist,inventator,lider 3. inovator, intreprinzator,comerciant 4. inovator,manager, comerciant 5. inovator, director, intreprinzator. Variante de raspuns: a. 1,3 b. 2,4 c. 3,5 d. 1,4 e. 2,5 96.Motivele care justifica inovarea sunt urmatoarele: a. avansul tehnologic b. modificarea nevoilor clientilor c. mandria organizationala d. scurtarea ciclului de viata al produselor e. cresterea concurentei mondiale Identificati falsul motiv strecurat in enumerarea de mai sus ! 97. Factorii de succes in inovarea tehnologica sunt urmatorii : a. intelegerea nevoilor clientilor; b. acordarea unei atentii sporite marketingului; c. urmarirea eficientei in cercetare-dezvoltare; d. investitiile mari cerute de cercetare; e. utilizarea tehnologiilor celor mai moderne Identificati eroarea strecurata in enumerarea de mai sus !

98.Factorii de insucces in inovare sunt urmatorii : a. b. c. d. e. riscurile comerciale sunt considerate prea mari ; utilizarea tehnologiilor foarte moderne( scumpe) ; investitiile necesare , exagerat de mari ; nesiguranta privind conjunctura interna si internationala managementul este depasit de raspundere

Identificati eroarea structurata in enumerarea de mai sus ! 99.Matricea Ansoff contine urmatoarele elemente : a. implozia produsului b. expansiunea produsului c. penetrarea pietei d. diversificarea radicala e. expansiunea pietei Identificati elementul eronat din enumerarea de mai sus ! 100.Cele mai importante strategii de inovare sunt : a. strategii de diversificare b. strategii conduse de tehnologii c. strategii bazate pe competente esentiale d. strategii bazate pe oportunitati intamplatoare e. strategii conduse de piata. Identificati strategia eronata din enumerarea de mai sus! 101. Pentru aplicarea unei strategii de diversificare se folosesc urmatoarele strategii tehnologice : a. reducerea costului b. cresterea cantitatii de produse c. dezvoltarea unui nou produs d. localizarea e. diversificarea radicala

Identificati eroarea din insiruirea de mai sus ! 102.Strategiile bazate pe competentele esentiale urmeaza urmatoarele etape : a. identificarea competentelor esentiale b. cercetarea oportunitatilor referitoare la proces\piata c. reproducerea de catre concurenta d. alegerea strategiilor de penetrare a pietei e. precizarea cerintelor pentru dezvoltarea produs\tehnologie Identificati eroarea structurata in enumerarea de mai sus! 103.Caracteristicile strategiei de dezvoltare prin cercetare sunt urmatoarele: 1. platirea tuturor costurilor la inceput 2. marketing scurt 3. depasiri ale costurilor 4. succes sigur 5. lipsa asistentei tehnice Identificati greselile strecurate in enumerarea de mai sus : Variante de raspuns : a. 1,3 b. 2,4 c. 3,5 d. 1,4 e. 2,5 104.Cu privire la notiunea de management al inovarii MI se pot emite urmatoarele adevaruri: a.MI este un subsistem al managementului general al organizatiei; b.MI este un factor al dezvoltarii durabile a intregii economii nationale; c.MI este un ansamblu de actiuni bazate pe cunostinte si tehnologii de ultim momemt;

d.MI este un ansamblu de actiuni bazate pe cunostinte si tehnologii mai vechi av and ca sarcina crearea de noi tehnologii si acumularea de cunostinte; e.Cadrul general de manifestare a MI este mediul economic social si politic actu al; Identificati greseala strecurata in enunturile de mai jos! 105.Schimbarea mediului de manifestare a MI este caracterizata de urmatoarele: 1-cresterea neincetarea a complexitatii incertitudinii si a contradictiilor de t ot felul; 2-cresterea nivelului stintific ce duce la scaderea incertitudinii ; 3-cresterea impactului progresului tehnic si a revolutiei informatice asupra echilibrului societatii; 4-inmultirea factorilor interni si externi care afecteaza procesele propii organ izatiei; 5-imputinarea factorilor interni si externi care afecteaza procesele proprii organizatiei,ca efect al perfectionarii MI; Identificati solutia gresita dintre urmatoarele variante de raspuns: a.1,3 b.2,4 c.3,5 d.1,4 e.2,5 106.Factorii care afecteaza sistemele si procesele proprii organizatiei inovativ e sunt urmatoarele: a.dezvoltarea accelerate a cunoasterii; b.lipsa resurselor necesare pentru finantarea activitatilor inovative; c.abundenta resurselor necesare pentru finantarea activitatilor inovative,in urm a cresterii PIB-ului d.dorinta de liberate in creatie a persoanelor angrenate in inovare; e.cultivarea si valorificare resurselor umane; Identificati greseala strecurata in enumerarea de mai sus! 107.Modelele folosite in managementul inovational sunt:

1-modelul 2-modelul 3-modelul 4-modelul 5-modelul

cibernetic axat pe invatare permanenta; axat pe controlul complexitatii; axat pe schimbarea materiala a participantilor la proces; axat pe evaluarea valorica a actiunilor;

Identificati solutia corecta dintre urmatoarele variante de raspuns: a.1,3 b.2,4 c.3,5 d.1,4 e.2,5 108.Modelul cibernetic de MI este caracterizat de urmatoarele: a-control bazat pe feed-back; b-raspunsuri si ajustari constante in situatii usor schimbatoare; c-actiuni corective spontane ale diferitilor agenti angrenati in C-D; d. munca armonizata in cadrul unei culturi organizationale specifice; e-neglijarea intereselor individuale; Identificati greseala strecurata in enumerarea de mai sus! 109.Elementele esentiale ce trebuie sa carectrizeze MI care actioneaza intr-un m ediu turbulent sunt: a-incurajarea exercitarii autonomiei individuale; b-limitarea exercitarii autonomiei individuale; c-asigurarea increderii depline intre centru si periferie; d-acces permanent la informare si feed-back; e-asigurarea unor relatii colegiale la toate nivelurile; Identificati greseala din enumerarea de mai sus! 110.Asigurarea unor relatii colegiale la toate nivelurile unei organizatii inova tive se face prin:

1-consultarea tuturor membrilor in toate problemele de baza; 2-consultarea membrilor marcanti ai managementului in probleme de baza; 3-asigurarea libertatii de creatie; 4-separarea intre politica colegiala a organizatiei in ansamblu si indeplinirea ierarhica a sarcinilor; 5-promovarea cu precadere a competitiei; Identificati solutia corecta dintre urmatoarele variante de raspuns! a-1,3 b-2,4 c-3,5 d-1,4 e-2,5 111. Esenta MI consta in urmatoarele: a-investitiile eficiente reprezinta baza anterprenoriatului de succes in organiz atiile inovative; b-inovatia este bazata pe cunoastere; c-cunoasterea nu induce inovare; d-cunoasterea este o sursa deosebit de importanta pentru organizatie; e-cunoasterea induce inovare; Identificati greseala din enumerarea de mai sus! 112. Dintre numeroasele particularitati ale MI sunt demne de retinut urmatoarele : -nivelul ridicat al incertitudinii legate de termene,cheltuieli etc. -nivelul scazut al incertitudinii legate de termene ,cheltuieli etc. -riscuri majore de natura tehnologica; -riscuri minore de natura tehnologica; -sensibilitatea factorului timp; Identificati solutia corecta dintre urmatoarele variante de raspuns! a-1,3 b-2,4

c-3,5 d-1,4 e-2,5 113.Dintre particularitatile managementului inovarii importante sunt urmatoarele : 1-rolul redus al factorilor personali, important fiind ansamblul; 2-rolul deosebit al factorilor personali :cunostinte si talent 3-capacitatea intelectuala a materialului uman poate fi o resursa sigura a organizatiei; 4-capacitatea intelectuala a materialului uman nu este o sursa sigura a organiza tiei; 5-continuitatea procesului inovativ este o conditie de baza a succesului; Identificati solutia gresita dintre urmatoarele variante de raspuns: a-1,3 b-2,4 c-3,5 d-1,4 e-2,5 114.Dintre multiplele sarcini ale MI cele mai semnificarive sunt urmatoarele : a-farmularea scopurilor activitatii inovative; b-efectuarea de investigatii de marketing inovational; c-in faza de C-D a MI marketingul inca nu este necesar: d-selectarea inovatiilor cu cele mai bune perpective de aplicare; e-organizarea activitatiilor de inovare; Identificati greseala strecurata in enumerarea de mai sus! 115. Dintre numeroasele sarcini ale managementului inovarii,foarte importante su nt urmatoarele: 1-asigurarea masurilor de tehnica securitatii in munca de inovare,; 2-dezvoltarea sistemelor de certificare a calitatii si de protectie a proprietat ii intelectuale;

3-dezvoltarea sistemelor de certificare a calitarii nu este necesara,aceasta caz and in atributiile altor organizatii; 4-dezvoltarea sistemelor de protectie a proprietatii intelectuale nu este necesa ra la fiind asigurata de OSiM; 5-dezvoltarea colaborarii intelectuale; Identificati solutia gresita dintre urmatoarele variante de raspuns: a-1,2 b-2,3 c-3,4 d-4,5 e-1,3 116.Componentele managementului inovarii sunt urmatoarele: a-componenta manageriala; b-componenta economica; c-componenta logistica; d-componenta legislativa; e-componenta educativa; Identificati greseala din enumerarea de mai sus! 117. Trasaturile componentei manageriale a MI sunt urmatoarele: a-este o disciplina stintifica bazata pe un bagaj important de cunostinte sistem atizate stapanite de manager; b-se bazeaza mult pe personalitatea managerului ,pe capacitatea lui de a lucra c u oamenii c-nu se bazeaza pe personalitatea managerului; in cadrul unei discipline stintif ice se aplica dictonul unde-i lege nu-i tocmeala d-managerul MI este un vector al progresului (inovare=progress); e-implica mutatii permanente in toate sectoarele de activitate, in special in co nditiile trecerii la economia de piata. Identificati greseala din enumerarea de mai sus!

118.WIPO(World Intellectual Property Organization)a intocmit o lista ce cuprinde lucrarile intelectuale protejate,dupa cum urmeaza : a. Lucrari literare,artistice si stiintifice b. Manualul calitatii organizatiilor c. Interpretarile artistior d. Inventiile din toate domeniile e. Marciile comerciale Indentificati greseala strecurata in enumerarea de mai sus ! 119. OSIM(oficiul de Stat pentru Inventii si Marci)protejeaza propietatea indust riala adica : a. Brevete de inventie b. Marci c. Cursuri universitare d. Indicatii geografice e. Noi soiuri de plante Indicati greseala din enumerarea de mai sus ! 120. Dintre activitatiile ce nu pot fi brevetate se enumera : 1. Descoperirile din natura 2. Noile soiuri de plante 3. Masini ce vin in contradictie cu legiile naturii 4. Manule scolare 5. Proiecte si documentatii stiintifice Identificati solutia corecta intre uramtoarele variante de raspuns : a. 1,3 b. 2,4 c. 3,5 d. 1,4 e. 2,5

121. Principalele caracteristici ale unei inventii sunt : 1. sa fie noua sau sa perzinte elemente de noutate 2. sa nu aduca profit 3. sa implice un pas inventiv 4. sa poata fi aplicabila industrial 5. sa nu poata fi aplicabila industrial fiind vorba de un principiu Indentificati solutia gresita din urmatoarele variante de raspuns posibile : a. 1,3 b. 2,4 c. 3,5 d. 1,4 e. 2,5 122. Conform legislatiei romane, o inventie brevetabila trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii : 1. Conditii de fond privind obiectul 2. Conditii de fond privind subiectuul(autorul) 3. Conditii de fond privind atributul 4. Conditii de forma 5. Conditii de circumstanta Identificati solutia gresita din urmatoarele variante de raspuns posibile : a. 1,3 b. 2,4 c. 3,5 d. 1,4 e. 2,5 123. Conform legislatiei romane o inventie este brevetabila daca indeplineste urmatoarele criterii : a. sa reprezinte o noutate fata de stadiul actual tahnicii

b. sa contina un element inventiv care sa ii confere avansul fata de stadiul realizarilor similare c. sa aiba aplicabilitate industriala d. sa cointereseze si specialisti din alte teritorii(tari) e. sa nu incalce ordinea publica sau bunele moravuri Identificati greseala din enumerarea de mai sus ! 124.In legatura cu stadiul actual al tehnicii se pot enunta uramtoarele adevarur i : a. Semnifica totalitatea cunostintelor accesibile publicului printr-o descriere( scrisa sau orala)pana la data depunerii cererii de brevet b. Cuprinde totalitatea continutului cererilor depuse la OSIM in legatura cu domeniul in cauza c. Nu cuprinde cunostintele mai vechi de 5 ani fata de data depunerii cererii br evet d. Cuprinde toatalitatea continutului cererilor internationale depuse la OSIM in legatura cu domeniul in cauza Identificati enuntul neadevarat din cele enumerate mai sus ! 125.In legatura cu obtinerea unui brevet se pot enunta urmatoarele : a. solicitantul trebuie sa depuna la organul abilitat un dosar care sa decsrie p e intelesul tuturor continutul inventiei in cauza b. organul abilitat trebuie sa examineze dosarul din punct de vedere a respectar ii crieteriilor de brevetabilitate c. sistemul actual de brevetare nu permite obtinerea unu brevet cu valabilitate internationala d. sistemul actual de brevetare permite obtinera unui brevet cu valabilitate int r-un numar restrans de tari, semnatare ale conventiei de la Roma privind simplificare a procedurilor e. sistemul actual de brevetare are un caracter teritorial ;o inventie este prot ejata numai pe teritoriul tarii unde a fost depus brevetul Identificati greseala din enumerarea de mai sus !

126.Formele de transfer tehnologic sunt urmatoarele: a. achizitionarea de echipament b. spionajul industrial c. cumpararea de licente d. recrutarea de specialisti e. achizitia unei companii Identificati greseala din enumerarea de mai sus. 127.Alegeti din urmatoarele definitii pe cea care corespunde licentei : a. cumpararea unei tehnologii pe baza de nonexclusivitate b. o metoda indirecta de achizitie tehnologica prin intermediul unor specialisti c. permisiunea data cuiva pt. a fabrica un produs sau de a folosi o tehnologie, care mai inainte ii erau interzise d. imitatia unui produs sau a unui brevet fara acordul proprietarului 128.Clasificarea licentelor dupa limitarea libertatii de actiune a licentiatorul ui este urmatoarea : a. licenta exclusiva b. licenta unica c. licenta neexclusiva d. licenta inclusiva e. licenta limitata la un domeniu de activitate Identificati eroarea din enumerarea de mai sus? 129.Licentele se pot plati dupa cum urmeaza : a. o suma fixa la semnarea contractului , urmata de redevente proportionale cu veniturile rezultate din comercializarea produselor b. o suma fixa la semnarea contractului c. o suma fixa la semnarea contractului urmata de o redeventa corespunzatoare unei productii minime convenite cu cumparatorul

d. o redeventa mica la inceput care va creste in timp pe masura dezvoltarii afacerii. e. o suma fixa la semnarea contractului si o redeventa care se micsoreaza pe masura dezvoltarii afacerii Identificati greseala din enumerarea de mai sus ? 130.Caracteristicile cumpararii unor licente de know-how sunt urmatoarele : a. nu include drepturi legale ca in cazul licentei de brevet b. vanzatorul este de acord sa dezvaluie cumparatorului informatii tehnologice secrete c. cumparatorul se angajeaza sa nu dezvaluie informatiile tehnologice secrete unor terte persoane d. cumparatorul este liber sa dezvaluie informatiile secrete cui doreste din mom ent ce si-a platit acest drept e. redeventele sunt platite ca si la o licenta de brevet dar rata este mai mica Identificati caracteristica eronata din cele enumerate mai sus ! 131.Caracteristicile francizelor sunt urmatoarele : a. sunt o combinatie de licenta de know-how si de marca inregistrata b. se potrivesc pentru afaceri care pot fi usor replicate c. know-how-ul consta dintr-un manual de operare care explica in detaliu cum trebuie condusa afacerea d. marca inregistrata (trademark) este de notorietate, ceea ce asigura de la inceput succesul afacerii e. vanzatorul de franciza pune la dispozitia cumparatorului sumele necesare pentru replicarea afacerii Identificat greseala din enumerarea de mai sus ! 132. Contractul de licenta de software implica urmatoarele conditii : a. exista o relatie contractuala intre cel ce dezvolta un software si utilizator ul final b. relatia dintre cele doua parti continua dupa livrarea produsului

c. relatia dintre cele doua parti nu continua dupa livrarea produsului d. software-ul controleaza un proces pentru o afacere sau o tehnologie industria la e. proprietatea intelectuala ramane celui ce a dezvoltat software-ul Identificati greseala din enemerarea de mai sus ! 133. Brokerii tehnologici sunt caracterizati prin urmatoarele : a. sunt agenti care intermediaza contracte de licenta b. sunt platiti prin comision sau procent din suma vanzarii c. sunt angajati de vanzatorii de licenta d. sunt angajati de cumparatorii de licenta e. nu se costituie parte a contractului de vanzare Identificati greseala din enumerarea de mai sus ! 134..Consultantii ce lucreaza in transferul tehnologic sunt caracterizati prin u rmatoarele : a. lucreaza pentru o anumita suma de bani b. ofera servicii de cautare pentru produse si tehnologii c. ofera servicii de evaluari de proiecte sau licente d. lucreaza pentru oricare din parti e. nu se angajeaza in negocieri de contracte Identificati greseala din enumerarea de mai sus ! 135Conform legislatiei UE acordurile de licenta nu pot sa : a. previna contestarea licentei de validitatea brevetului b. extinda conditiile licentei peste durata de viata a brevetului c. nu extinda conditiile licentei peste durata de viata a brevetului d. sa previna competitia cu alti cumparatori de licenta mai mult de 5 ani dupa c e produsul a fost comercializat e. sa ceara celui ce a cumparat licenta sa cedeze drepturile de imbunatatire cel ui care a vandut-o Identificati gresala din erumerarea de mai sus !

136.Notiunea de marketing tehnologic este formata printre altele si din urmatoar ele componente : a. productia de bunuri si servicii b. piata de desfacere c. cumparatorul cu pretentiile lui d. aprovizionarea cu materii prime si materiale e. orientarea si actiunile de organizare a segmentelor de piata Identificati greseala strecurata in componentele de mai sus ! 137. Dintre scopurile marketingului tehnologic amintim : a. servirea mai buna a consumatorului de tehnologii b. realizarea unor conditii mai bune de pret , calitate ,termene de livrare c. crearea de consumatori pt diferite feluri de produse tehnologice d. oferirea catre piata a acelor tehnologii pe care aceasta le doreste e. imbunatatirea metodelor de masurare si control Identificati greseala structurata in enumerarea de mai sus ! 138. Principalii factori ce influenteaza oportunitatile de afaceri sunt : a. resursele companiei b. tehnologiile disponibile c. mijloacele de transport folosite d. marketingul e. fluxurile financiare identificati greseala strecurata in enumerarea de mai sus 139. Marketingul inovational cuprinde in general urmatoarele componente (obiecte de activitate) a. planificarea productiei b. cultura organizatiei c. pretul d. distributia

e. promovarea etc Identificati greseala din enumerarea de mai sus ! 140. Identificati greseala structurata intre preocuparile unui serviciu de marke ting a. identificarea cererii si orientarea acesteia b. proiectarea viitoarei activitati tehnologice destinata satisfacerii cererii c. transmiterea cunostintelor necesare folosirii noii tehnologii de la beneficia r la producator d. testarea activitatilor tehnologice ce vor fi oferite si a produselor rezultat e e. stabilirea preturilor pt serviciile tehnologice oferite 141.Identificati greseala structurata printre urmatoarele cerinte ale unui marke ting inovational a. identificarea necesitatilor si tendindelor de pe piata tehnologiilor \produse lor noi b. cunoasterea legislatiei specifice c. sistematizarea cunostintelor tehnologice in raport cu cererea d. crearea unei banci de date pt tehnologii\produse actuale e. crearea unei banci de date pt tehnologii \produse perimate 142.Identificati greseala structurata printre obiectivele unei analize de market ing inovational: a. costul respectiv beneficiul imediat sau viitor b. calitatea tehnologiei sau produsului c. performantele d. inadaptabilitatea la variatii e. siguranta in exploatare 143. Identificati greseala structurata printre metodele folosite in cercetarea d e marketing inovational: a. datele statistice b. observatia

c. spionajul industrial d. anchetarea e. dezbaterea 144.Un studiu de piata trebuie sa contina urmatoarele: a. consideratii generale privind evaluarea pietii b. aspecte tehnico-economice concrete c. prognoze privind situatia politica d. productia pe plan mondial e. conditii de comercializare Identificati greseala din enumerarea de mai sus! 145.Identificati greseala dintre politicile de marketing care urmeaza: a. politica tehnologiei avansate b. politica tehnologiei primare c. politica stabilitatii gamei de tehnologie d. politica diversificarii gamei de produse e. politica perfectionarii calitative 146. Factorii ce trebuie maximizati pentru a se ajunge la un optim al dezvoltari i sunt : a-productivitatea muncii b-consumurile specifice c-flexibilitatea tehnologica d-fiabilitatea e-mentenabilitatea Identificati greseala din enumerarea de mai sus ! 147. Factorii ce trebuie minimizati pentru a se ajunge la un optim al dezvoltari i sunt : 1-pierderile 2-costurile

3-flexibilitatea tehnologica 4-numarul de angajari 5-nivelul tehnologic Identificati solutia gresita din variantele de raspuns prezentate mai jos : a-1,3 b-2,4 c-3,5 d-1,4 e-2,5 148. Rolul statului in dezvoltarea si raspandirea tehnologiilor avansate presupu ne urmatoarele : a-interventia in domeniu este necesara si corecta b-interventia in domeniu nu este nici necesara nici corecta intr-o economie de piata c-guvernele trebuie sa jaloneze directiile de cercetare-dezvoltare d-sectorul privat trebuie sa functioneze in interactiune cu cel coordonat de sta t e-asigurarea unui echilibru intre dezvoltarea economica ,introducerea noilor tehnologii si securitatea sociala Identificati greseala din enumerarea de mai sus. 149. Unele din obiectivele importante ale dezvoltarii tehnologice sunt urmatoare le : a-obtinerea unor rezultate avansate de natura stiintifica b-cresterea prestigiului national si international. c.-dezvoltarea unor tehnologii eficiente si curate d-renuntarea la eficienta cand problemele de mediu sunt importante e-generare de echitate sociala si politica Identificati greseala din enumerarea de mai sus! 150.Tehnologiile cu rol deosebit in procesul de dezvoltare durabila sunt:

a. tehnologiile antipoluante b. tehnici si echipamente de combatere a poluarii c. tehnici si tehnologii de stabilizare chimica a maselor plastice d. tehnici si tehnologii curate de productie si consum e. cultivarea produselor verzi ecologice Identificati greseala din enumerarea de mai sus! 151.Din punct de vedere ecologic situatia actuala poate fi caracterizata de urma toarele adevaruri: a. activitatea economica intensa determina riscuri majore asupra mediului si sanatatii umane; b. mediul inconjurator a devenit un important factor de productie; c. productia curata necesita tehnologii performante; d. in unele tari restrictiile legale de protectia mediului se inaspresc e. principalii poluatori evita inasprirea restrictiilor legate de protectia medi ului Identificati greseala strecurata in enuntarile de mai sus! 152.Din punct de vedere ecologic situatia actuala poate fi caracterizata de urma toarele adevaruri: a. tehnologiile moderne poseda mijloace performante de combatere a poluarii; b. conventiile internationale au contribuit la ameliorarea luarii de masuri nationale de protectie a mediului c. se cheltuiesc tot mai multi bani pentru protectia mediului d. din pacate se cheltuiesc din ce in ce mai putini bani pentru protectia mediului e. s-au inregistrat succese in programele de ardere curata aplicata la noile tehnologii Identificati greseala din enunturile de mai sus!

153. Echipamentele si serviciile ecoindustriale se clasifica dupa destinatie, du pa cum urmeaza : a-controlul poluarii aerului b-tratarea apelor c-gestionarea deseurilor d-piturarea carenei vapoarelor (protectia marilor) e-protectia mediului Identificati greseala strecurata in enumerarea de mai sus ! 154. Ecotehnologiile performante se bazeaza pe : a-eficienta ridicata a folosirii materiilor prime si energiei. b-reducerea eliminarii substantelor (chimice) toxice c-reducerea sau eliminarea deseurilor periculoase d-extinderea reciclarii in procesele de productie e-eliminarea reciclarii in procesele de productie Identificati greseala strecurata in enumerarea de mai sus !