Sunteți pe pagina 1din 70
1\•lcdicfr:a ucncra/a t.l . . ; :, ·-f· '11'1¥1 j l ",., ,· : ,-,
1\•lcdicfr:a
ucncra/a
t.l
.
.
;
:,
·-f· '11'1¥1
j
l
",.,
:
,-,
c.
localizarea plagii
-I
;
. :I.
I;:~
~
IJ
l
;
I
;,
•':lj I;
11
I.; •'
f ~·
'~(:';c ~·r.
i
; \,:: ;
·;. 1
!i
;
1
661.
La e~ectuarea pansamentului u nei plagi,~ as is tent~ ~re,~uie 's~~
\
~
."
I
~
~~
cunoasca. 1
I,
i· \
.
·
~~
;.
:
a.
~i :
:
· · N
b.
caracterul clurerii;
stadiul de inf!amare;
~:!
!
·
.
il
~
!
:'
·
;.
!·,!
c. starea nutritio-n a fa a pc:1cisntului.
!i
1 :!
~
i I~
II
'
{
.
:
r
~
; ;
w
~
662.Pentru a preveni caderea tubu:ilor de dren in cavitatea
abd om inala sa u toracica se va proceda astfel:
\
:
(I
:
~1
1
1
(
.
I
I
I
.
.
f
)I
:
a.
se
1xeaza cu
eucop asL;
L
:
l:!
i
.
'

~-J.

c.

· se Introduce intraoperator o sonda de aspir·atie continua.

. 654. Tratarea sughitului se face prin:

f

a. infiltrarea nervilor frenici cu novocaina;

b.·

administrare de mialgin si algocalrni1l;

c. administrare pe sonda nazala e1 unui amestec cL:; 5°/oC02 si 95%02 cite 5 minute pe ora.

.

I

G55. P.entru p~eveni:ea n:eteorismului postoperator se vor !ua

··- urmatoarele ma,suri:

a. administrare de purgative postoperalor;

b. clisma seara dinaintea operatiei si ir1 climirlealCJ operalici;

•~~

c.

mobilizare pr-ecoce.

f_

J_

I.~

J_

65G.Combaterea ileusului paralitic in postopE

~r-alo!·

a. aspiratie gastrica;

b. CJdministrare de sedative centrale;

c.

corectarea tulburarilor hidmelectrolilicc.

6 S7 . P r i n tr e in t e rv en l i i Ie e fe c t u a t e in tulburarilor respratorii sunt si:

stimularea expectoraliei;

a.

p rim a LJ 1: e:1 p o ~

sc face prin:

CJ

b. a pi ica rea de pi pa oro farirlg ia ncl:

c. morl·~or·izare E.C.G.

6 58. Pos tope ra tor, s tarea conf uzion a !a ctiC cJ mc1

a.

hip·ertern:ie;

b.

agilatie;

c. somr~o!enta.

IT

b.

se ancoreaza tubul de dren cu un fir Ia picle.a b~ln,avului:

!

Ia sfirsitul

operCJtiei;

·

;

.

'

c. tubului, se va aplica petub un CJc de

scurtarea

sigyranta.

 

,

;

 

.

;

i!

'

GG3.AspiratiCJ conlinua a secrctiilor care se cvacuc;aza

'tJbul de:: i

J.: I;,

''1'1: j

,;)i

:1

drcn se efectueaza ·in

urrnato;:ut.!e opera.tii:

·

:

J·'

;

I

a. rezcclia gastrica;

·

I

b. operatii cc se executa i11

c.

amputalia de mamei:J.

cavilat~a toracica;

.

·

I

GG4.Scoar.erea

firclor de sulurCJ ir1 JJzul apendiceclomiei c.u :j

mica,

se face in a:

.

CJ.

b.

C.

3-a- 4-a z1;

4-a- 5-a zi;

5-a- 6-a zi.

I

.

I

I

cizie:

.ll 01

:11~

'.I'H:

''o't

;;,,>
\

:.~n

:-l~fh

'.i h

~

i

t q

I

~:; I~-\

'·:llj:.·:

'•

'I

;i

I

i

I

I

1. <.1

i'

i

l

+r.

:

~;

;

; ;

·I.

j:

G.s J. F--~scups iCl r~=~::=t s tct r: i

CCJ il f:~;z:cj~-~:.1 2 r~·C0 t'.-_~.1::;-~-~;~-\_l~=<·[1 :,(;;~l~;:

a. interz.icerea consumulu

cJe alcool;

~--.

:·'!Y: ·

r··;;<::;-~:

·e:·:~··c;

f u ~-! (.~ t i !l :_) ~ \/ i l

~~

; -~

.

660.

Obiectivele in~Jrijir-ii ur1si piCJJi sur1l:

a.

b. aseptizarea plagii;

SUf='·rimarea clurerii;

102

::t:

i

(-

!

,

~

)

:

- ~~

~

'

uupa

L:

~I

a.

!.

C.

i

-. -.:

:

, ·-_;,. ·

·.

:

;

2-3 Oi·c;

-~

'

-

r:.

:.••

f'

1

-

,

j

L·r-6 Oi·o.

~.

·

;

1

(

,,

··

;

LJ,

<;-.cl\/Uf

LJ:·irl:~--

~- (_'

"--'

(-

r·, ~:_:: 1

I

66G.fv1asutilc adoptale pcrllru LuTb:narile de micliur1c postoperator11 ·

SL.llll:

.

I

.

 

introducema tubului de gaze;

:

·

 

b.

masarea zorV:!Cli reflexogene;

i

i

i:

;·if:

'\:;:·

' Ill'·

·jl.

!.II

[:!1;

,11

:JJ

'I

103

lj:l!,

;

1 //i:

,!Ji'

."---- ~~Ji !

c.

stimu!are medicamentoasa.

:3G7.La 6 ore dupa operc:Jtie, a!imc.:;ntarez orc:1ia con~3la C:in:

a. lichide in cantilati mici;

b. piureuri scmilichidc;

·

J32

c.

iaurt.

P.limcntatia

VCJ fi rc:lual2 mai rapid !n:

d. rezcclic :Ja:::.trica;

b.

operc:1tie

vance;

.r-)9.Dup~l opcratie tr;::mzi:uJ illlest_;nc-;! sc rei=1 iil rr1ccl cbisnuil

r~).

!d ~~-~·~ .~.; ~-~ ~-~

L;

-

1 1 .~

(J r e;

1:.~

~~j:_::I:.~ C.~~-,~,~-~t:,: · ~

c. in fu:1cli(; cJe tipul de aneslczie cfccluut.

',/O.Dupa operalia pe colon, peristc:Jitica va fi slinlulata prin:

a. ad minis tr·e:ne de ulei de ricin 15 -

2 0 grarne in 2 prize

zi!r,ic, din priilia zi dupa opc:'"atie,

b. clisma zilnic;

c. dilatatie anala facuta !a sfirsitul inleventiei chirurgical8.

,,/1. Folosir·ea de analoclice opiCJcee prezinta rcaclii adverse ca:

 

a.

greata;

b.

voma;

c.

h ipert e n s i u n e.

 

1 J2.

La

pacierllii

inconstienli,

medicumcnlele

sunt

introduse

li.1

,,lomac:

a. se administreaza doar medicatie inject;Jbila;

b. prin sonda impreuna cu c;lirr:entele;

c. num~1! ir: pc;riuzic.

p73. Pentru puctionorea unei vene, garoul se stre:lrlgr::; pana cand:

a. pulsul radial ramane perceptibil;

b. pulsul rlu se mai simte;

c. circuf2tia venoasa se opreste comf_Jic::t.

10'·

I

r~;,:;cJic:"na gcncr::;l;]

.

6? 4. Ap2 oxigenc:la ;;sle L n zmtiseptic e~icace in cadrul pleg.:ior: ·

'1

C.(.

b.

c.

intins8;

necrolice.

I

1.!

675. Tegum8n[elr.=; sanatoase din jurul tmei plagi se dezidecteaza

cu:

a.

clorz;miria "8";

b.

C.iiCGOi icdzJt;

\_,.

- ~

{

:--i ~;] .

G·r-c.Contuzia ai::;cJomir:ala po::_:te delermino mcartea :n cite'.:;;. :,-;i:-lutr-~

f,·

c.!:

i"J

j \1 ~- ~ ~.=.·c.:;

!;

C. ill "doi timpi".

67?. Contuziile abdor-11in

tJrrn::JI.Oc!!-e!c 1eziuni:

ccllilrlOL8, hemaloarnc :::;ubculanalc;

b.

pot provoca peretelui abdominal

hcrnatoCJrTJe ,

c. ru p lu ri Ill u~!culare si aponevrolice.

C3 7 (3 .

urmatoarele leziurii:

Co rll u z i i l o

alxi om in a I c

pot

provoca

orgc:melor

a. hcmatoamc: pc:;viscerale;

b. ruptur; ;Jartiale ~au complete de organe;

c. hematoame SJ!Jpe1itoniaie.

I.

!

viscerale

I

II I.

i

i

679.Care semne conduc Ia diagnosticul de peritonita,:in:cazu

traur-nalisrn CJbdominal inctlis:

·

unui

a. durerea exlinsa in tot ubdomenul;

b. perelclc abdominol contractatl uneori excavat;

c. prezenla licllidului peritoneal/a punctia abdominak3. 1

.

.

I

680. In cadrul abdomenului acut chirurgical netraumatic, afectiunile c2r0 C'Joluec:lza G.ilre stare de soc grav sunt:

u. infarclul intestine:' i lorsiunile de organe;

b. pc:mcrc::CJtita acutl .2crotica;

105

I

i

\:ll:l.~l~:ti\bl-~7.-1

1:

j:

\.

l:t1r \1-~'tll:'l~:i'-""'l

I'

_!/!

:/

I

.•

f

I

]

:.,

r"

•. ~

:

.

,,

'

.,

1

}Jl J ··y[~~~li~;~:J}

:

.

:j

'•

~

··;

I

~

~:,

<··:.

/ '. f '1:/!~!1~.1' i,

tl'

f·l:

7

;

J)

:

· -~ ti:.··~~L

':

~ 681. Leziunile peretelui abdominal pot fi:

IJ

IJ .' ,

I

fJ

t

i

IJ

I

t

a.

echimoze, hematoame subculanat;

b.

rupturi muscu!are si aponevtotice;

c.

hematoame periviscerale.

682.!nspectia unui pacisnt cu traumallsm iJbdomina! araL:r

a.

·b.

c.

urme de echirnoze sa·J r:crT~atoame par·ieta:e; disj:laritia mobilalii hepa'ice;

abdomen irnobil in ti:llpul respir·atiei.

683. Dezvoltarea unui sind rom hemorc:gic ir: cazul unL:i traumatism

abdominal se C2iacte:izeCJza prin:

a.

contraclura dbcJominaiZJ;

b.

p;-abusirea T.!-\., paloarc acce:',\'JC\la;

c.

r:lObitclle deplorrJb!ia abdominalc1.

684.Conduita cJe uroentCJ in cazui unui p2cie:it cu traumatism

abdominal care prezinta coi:li-actui·a abdominc.da, d'

rectal sau v2ginal,8slc:

a. reechilibrare hioroclec'.rolilico;

b. Cldministrare de

c. inter;cnlie chir·urgic:ala.

antial:;ice;

Jrei·i

Ia luse:L,:

I

~

.,

-t- 686. Daca clupa ·3-8 c1·e ~~lcnca gc-,;r'.L:i'U!a Ci ~;nu: pc:c.ic;-,t cu

'

685.Conluz:ia abdomi:1aia r~oale detenrin~1 moal"lcCJ :r'; ci'.uvc.r :'r!c~ prin:

a.

perilor1ila;

b.

hemoragic le~1ta;

i ··~:!ll(!:·o·J:.;I~ 1 n .'

:

ll t) I

1

i

'

traurnatism c1'0dcmirlal, tinul sub c::::;s:~;~··

si lrc;~ct:v::::l~, , c. rh: ~)(;

,.,.~;lis

::

:l

t~

-~

C::'l:2.rorc:;,.:::~":

2

)8

,·:1

:r

;-;, :;

E.·;fr~··.::tU,.2C:LCl

.c.,-.:~),'.::-:

/8i ;tie c: ;;:·u

b. se e;<terneuza pc:1cientul;

c. se C:ldministl·e~Ea CJI'1liai;Jice si sc rciJ alit"":v;r',lCJli ·t

1

j~

( . ---

'

1co

-- -----

.

I

- --------- ------ -,- ,

oct.unu1pac1en

t

'

cu i·aumalsmaJCJOi.lttJ;J 1 - llli'JI:.t:.l·!~~~.d~··lltltll'

-

.

-

-

t

l

'

I

I

I

'

'

I

I

diagnosticul de ruptura do stomuc, cld·-.:illllllili!Ji,dr.t ;J\JI!IIItltl.t.l\.; (\11' 1

go!) arata:

11

.

,

·

!

I

I

.

a.

prezenta ~e~uiui

'

b.prezenta

~n. cavit~tca pc·:lil~IIVCLLJ; I1Chidulu1 1n cavltCJtea p<;nlorHJ<llii;_

 

!

1

c.

nu a rata

nici o mocJificare.

!

!

 

t

638.Sub dcnumirea cle pla,gi ale abocmenului sunt cuprinsc tod c

leziun!le determinate de un traumatism care:

1 ,·

a,

b.

c.

interesoaza si deschide pere~ele abdominal;

nu intoroseEJzEJ peretele abdomincd; · 1

:

·•

produce

leziuni

v1scera:e,

peretele Elbdominal.'

dar nu

iasa ·nicr· o

,

689.Ccle m01i frecvcnle hernmagii "in doi lirnpi" sunt celc:

a ale ficEJlului;

b.

c.

ale pancreasului;

ale splinei

.'

;

!

I

i;

i

i

Ur~1a: pe;.

'

·

I,.

·

:;

·

;

690.l.LJ hcmorLJQiCJ ir--;l8rna "in doi limpi", li.'llpuJ intai consla in:

~-l.

hcmor·.:::Jgia i1

1lru-

s<Ju subc~J)-:·sl!!;1r.1.;

IJ. n.rpc~rc;l C'-lp~,;ulci si cv::Jfu;_:rr::u sz-me~c.::lu: ·in cuvitatea

;\l.;cJ( Jill ilL II,\ I

'

,

,

II

I~ J .:-1 I

:

I

i

1

,

I 1 jl

~

'

[J!

11

'

I

Ill

; d If t':

I

i

I

!

i'

·I

I

\\lt [I

1

. 'II -~

f~

t

·'"I

!

,\;

!

,,

~

1

lji[

I

;

'.

'!.

!f:

I':

~

I~-,

,r

II<

"I

I

'I

'I

·I

::~

'I

!I

I

I

'

'

I

I'

'

1i

;iilfi

i j I i

~~

j .:t)·\

1•1

I

I

~~~

(,

,: il1'

'

i

I

.J

1111

j;, Jl

,,

II I'

1,,

I

11

I

, 1 1l

':II

'

'

I

11

li

, II 'I L ,11 1:

i

I:

I

II

I

I ti II

':JI!Jiltl:)(:l:;

· 1

;

' il

I1 I I ~,

'" I

, 1:1

, il illllill

II[. i'JIIi I

]li' 'I'

tj. <~llti<JI~Jil:r~· ~-lt di~1iuicc 1

c:

(nlol-fin;~·. r:li:llr]itl).

'111111

~j::,··,~ ~~ ci:::.

0.:1~~:,·,·::·,~::--.

.::.-:;~ ~

~.\:

d. cele perfo:an1.e;

lJ.

c;.:;:e ,:J,~;n·clrc:r:tc ::>:::·~: C:::r-8 i:-·.l·::.::··~·Ec:.·;:

::c:

f'.,. 1 :·

1

t([' ,., ,~ll"(; Cj:·:.:;-,.;;·,~!:::.::

:~,L~

!J~~-:~.-·,,:::::-:: Ei:_· j:;:1 ,::1:,:.

li'J3.Piugile abdo:rina~c pene~:·c.irltC sun~ p!uDi care inleresea2:a:

c.1.

b.

-c.

pie:ca. apcpevroze, muschi,

periloneu] cJar 1·1u ]czeCJZC:: crrJaile; orgc:me:; ir,traabdo:ninc:J:c.

HJ?

--, :-- --

I

:_1_ ;111

,,

1~

I

it II

'

I

1 l1

I

I

il' I

.1,:

'I

• i'

I

I

i

[·'li 1::

',i/ 1 'li

I;

'I

·!

'

·!

,

I

'

i

.

I

'!

.I

~

il

!I

,I

r[

. --"·"crH I·-

·If!<'!

.

 

'

-

1#$

.,,

J&GU

.iiii

Ed

hd.Zll Mtt'UJ£11

&

I'''

\!1!

I' ,;

I

ir

I.

694. Colectir:J

iichidic::::a in funCu! ~e sa:: Ooug!as r:;cstc fi pusa in

cvicJenla prin:

J. tact rectal;

lJ. tact vZ~fJinJ.I;

c

pc.J!pLJ:·e.

695

FZadiogr~lfic1 .:J!x:ior~:er~,uiui :n cc-::zu': ur,ui trc-wrr:ali::-~m abdorniilJI

u.

c.

!',,:;

_:_,i

i"t

~:

,,

:.l'i''

c<

- ~·:

:,

prc:-~si·tl.JLW:L; co~·;.J s::c--::Li ill(:~c~!ic ir1 cavitulca c:tD-~c;r·,irJcl!a,

i'Jr 1 J! ~ii rr<urin~:;-1 p!~-l~-J:i .::;J=,,_-jcr)'!r·-, 1 ,-

,

'i-

I

I'

11

I

I

I

i

.r;·-

UJ~ r;-~;; ir:

(],

r_k:

lid:

Cl;

· .

!

· ': c'c;r:sc~l cu

_, _;,;

·:;:·[

,_

·;··ternbrcle ~;t::dviene usor flcctc:;'ce~

(.suiJ ~JC:~tli-·ichi sc ClS·.-;c:::o.:~l o poturc:: r~lata sau o pcrna.);

IJ.

cJc

c~ccubit

icitcr·al

tr-u uma tisrrtulu i;

drept

sau

sl2ng,

de

partea

C. st;rnisezandCJ, cu ger~ur~chii flcctc:li, pentru <-1 usig~·ra

compresiunea abdorrer~''"_}lui.

6S7.Care clitllre afecli~Tli evolueazd cJtrc o st.xc rJe soc grew.

.:;

scHcirla extrautcrina;

b.

infar-ctu! ii:test.insl;

c.

torsiur:~ie de OifJane.

I G93.CcHe cJinlr·e afecliuni

ovo1ucc:-1t::_-1 GJI.re o hemcr-agie intcmCJ:

u. S'-ir~-:ina extr·c-JL:terina ruptz:;

b.

pcu:crculilc.l ncuol.icu;

c.

r·upluca

do varicc; esofaDier1c.

6Cl9. P!astronul opendicuiar esle:

3. arendicila ga:lgrerloasa;

b. pe1ilonita plastic21;

c. tumora 8per~~diculara.

''·i·,.

'

7CJO.Dc ob:coi durct·c<J in a;::cndic:ta acut2:

c;pcm] ir1 fo.sa iiiucu. clrcu~:·lu;

,,·:·

I

I

. -I--··-·------------

-~--

---,-

IJ.

·~.

Mc~·,'icin-.1 ucncra!u

est2 e:-:cc2!~tua~a d(~ iilisca,.eea mernbrului inferior drept; aparc ir-1 e:'ca\1 abdominal superior·.

70(In

Cl;JClfCZ!:

c=;volutia

L,il\::i

c-Jpc=;ndicile

acute,

pcn,on1.a

'f

'f

acuta 'poate

u i:-raintec: clccicw,scnii sirr;pomatciogici apePdiculSJre;

b. crjala cu per·iLcr'1ila j]la:

;t!ca

:ocalizci\a;

.

c. ir·r :JrirTL8Ic: 24-.-.lJ c:;,~,2 c.i2 ;;~ debulul cri:.::ci a~end:.cule:He.

,,:

,i

~:I

;UtJS~

·_1

','

:s~,: :.

; ~',) .

:'~·~j C:

, ,~c,.c t Ge \·.:)!cJill,

-~ '_J [,-=::

-

;·.-

-

'l ":""'

c.

~:;pe:----,di,_~e cc.ngcst:onc.::

-::,,

L.:'

;::-,~-~- ~~~

:,

,

~·~,'C)

cu C1Spect de "limtJa ~e clc~ot";

c=-:~:~ ~<: U','::

:~L :1~;

'

I

-- .

7C)3 In ccc:u: L:nui 1-~~cJst~ci~· upcnC!cula~ se impLin8:

, u.

;Jt_rngCJ cu gheata;

b. 2;;enc!i::oco.~:iG;

'

~\-'li:Jiclcr·u,:Jic, Lli·;nc.L ireCJ evoiutici.

704.-Scr'lncle fu:-,:ct:oilale in uicerL·I perforat sunt: ·

0 .

c~L:IGrG viC·.ontCJ in cpigastru 1 lr~msp:ratii 1·eci;:

b. c-:-:.:ce!era:·eCJ i)u!sului, imobilitC:Jle respiratorie i'n etajul

cJbc'cminal Stlpcrior; d!spcHitia mutitatii ~~epalice.

/05 P(n ler;~-,?llUI c·c

abdome11 d~ Jerlil" intelegem:

,

r

c2.

CispCJr·ilia mati:at:: :-:epa~icc;

b.

conlrricl'Jr·u pc loutu cniu obUominala;

c.

·:.:.furore 1 /iolcr~ta i:'· e:pigJS 1 .1'l.J.

?OG. Care csle c:::;a rnai frocv~--!ta fonr:2 do perforatie u J!cerului:

u. pc~-ror·atia in peritcnit?ui libsr;

b. perfo:·c~t:a ir: peritoneul inchistat;

c. p·:.:;rfor·a:ia acopcr·itu.

707.1:1 COICCi.StitU ;JCIJ'.cl C.iLH2rC<J C1i8 :~;J'(llC!'-::-,rele C2f3C!CirC:

Cl. ar~:rc:; i11 hpccondrui drei)L;

-

.

·-~:-----------

~------ --- ---·-

;cJ

:!

.

I

I

- ,-~,

JLI C:fJI~d::i[flJ,

708.0iagnosli:ul de certituciine ai ulcerului PGrfor-at s:· pune 'p<?:

Cl.

disparitia ma\itatii hop;::;tic8;

b. pneumoperitor.e;_; evidentiat racJiologic;

c. contractura abdominala

709./n cazu/ plagilor penetranle cu ev:sccratie postlruumalrca vor fr luatG urmafoare/e masuri:

.3.

nU vor fi cxecutute manevrc~de rcducere CJ Cl.!lSclo!' :n

interior;

b. vor fi executa~eillanevte d8 rcducerc cl ansc!or in

interior:

c. vo:~fl a plicate

izoto.'lica.

compuri rncJri irr~bibatccu solutie caio'uta

71 O.Durere lombara sau lomboc;L::·o'cmi~:a!a,rosa iliac<J d8 r:lJi(c ori nedureroasa, semen urinarG sew gerlitcile in(c:!i~irTlin ·

a. apend:cita acuta 11E1 ccpii;

b. C1pcnd.:cita ccula

c. apc~dici~a acL.~tu re~roceculu.

per 1 Viana,

7J 1.TrcJlC:In~cfl~J)rnediccJ! in CCJL:.;i coJocr;sti(ci ciC:_,·~c(-;:.lr_-! rL~jlH:·,J:iil,

a.

b.

c.

·~ie:

cntibiotice;

ar!lispastice, EW~iJigice; C:Jr·ticoizi.

712.TI"c:tcHl!~nll!! c!::·

,'

-'= _::.""

Cl1'

·~' '~ _:-:::us~:;c:.Jr~~ic;

C.

CJ]8Ci.Sl0COi.2

~~-!1-l

::_·i."c;~c:::'-:=.:·:.::

:: :.,

::

:-:.e p~c_:te ~~-2-~Jc:~.:

'-_,

.

,-.-

'~

a. i:lte~~~/ent!c chirurgicCJ!C1 cie ur-~·er-~~a;

b. Cl<!~ispastice, l::liltibioter~lpie,regir~ld1in·-~-~:l~CJC,

c. :-eginl

alir--:lcnlar,

tratc-:~:l~ent chirurgic2l,

lr~~~a,·nent mec.!iccJ!, ccnpls:.:::: cu

IE

H/./

'/1'111'/,1/.1

peste G-8 :::;apl<_llrLrili, dtijl.r "J,Ii.ll•·

I

714.0prirea completCJ si pcr~;i_;!_(•Jii,J:1 !J.JJJ. llri!Jutril•· .IJIJ,i/.111'111111

materii feca!e si gaze apare in

'

I

·

a. colecistila acuta;

b. ocluzia intestinala;

c. ulcerul perforat

7'15.0bstaco/ele intrinseci care determina ocluzia mccanica sunt reprezentate de :

a invagi;1area unei ansc in~estinaie;

u. fecaioamo;

c. o bridu de neoformatie.

I

i

7 ~G.Obs t0coleie exlrinseci care deterr:~ina·ocluzia mecan casu n t:

717.!n

v:·t •.:·r~c;

a. un process tubercu!os;

b. un inel de eventratie sau hernie;

c. rasucirGa anselor.

cazui u:-rL;i ucic;;;:::ii intc;:;lincJic rnecJ.r-;ice inst.:JICJlc de mui mu}(CJ

dliluc:!irH~_~lcicur-_CF!rllc-: cj):l:;la in:

<1. nw~rll.JJ(~,J IUr(~; :~orJc1u dr.! ~~~;plriltJ~: ~-FJ;;!J:c:J, abo~rd vcnos

pr·r!lJIJ 11'1 ldl.li-~~~~ ·rrl~/r:lrii ir1 V1·r,:1:1r~;r 1 f··r:ltJ.Irii )ll-niJI_dnr

1 lr

·

I. rl:

·. 1!1 li

lr :: 11 11. 111 ', 1

111 I• 'I

· d 11. c i:

111 ·r rl 111

 

11

· 1

l11lr: 11 ,

11,

,

r I Jltir~ ; , J,

 

I 1,

1! r: 1:

 

I

,

11 ·,

I

1::, 1: 1

1

:; 1·.

i, · lrr:

r i

1

'- · 1

. 1

1 · r

1

. 1

rl ·

I, · 1111111. 11 :1

1 111' 'r

i'lr 1l1r ·

rl1 ·

[

/.1l:rJ1 ,1[1 if

i1, 1 JI. 111

:;1; i;JCL \'i,1·d illlr_:i\

1 rl111 :.1:1,

~Ill[<! i,)Jiiiii-\Ji(_;(J];r_

'·'

,,_o,,j·.::_:,

(_:I·--~·. c-:

:il~i,--:l;[r.:;.~;za n'.:::::jCJLi·J sl;;.~;-ca o: lklvului, duccmcl ic1 soc, sunt·

G.

~'-'·-·:::

:

'·~' ,·-

~ :-:: ':1

}.,

 

~<:.'" ·:

;

/.--;;,

'c:

5>:::cn·crec: C~l·

Ci

IJ

'-·;-_:I C'

7·1 ~J.VolvLdus intestindl so trtc _jcc prin.

I

a.

IJ

r~JsucirclJ ansci:Jr; Jtc-.:stinc:.:IG;

Lll:

procE:s

infla-Tator

apcn-ul

I ch iru rg ica Ia;

I

''

'11

dura

0

rnlcrJenlie

:;r

-- 'I

!

/,

I

/,

I

I

c.

Ull incl cJc::= cvcr~tcatic ir1 t;:a1e intrcJ o ansa in 1 .estir1aia.

I

720.Volvuiusul inteslinal 2pure Ia rt,relul:

a. 2nse!or intesti.:aie :::u!~-tin:

b.

c.

colc:-:L.'iui ascendent:

sigiT~oiciu, 1 ui.

?21.0c!uzi;J fu:v::::.ic[lalc~ cslc: cJc:;crr.l:nalcJ de c;<ci'.Citii Ce1le Cc:

C:l.

·r-· 1 D> :.

'

:

i

~

··:r:_;;·,, _c:,c~r)

rc·i·~~-:.)r> ,'?

c. ;r~,:-~rl:ic,,L·::rlcl r·l=::::l;Jir-~r\C.ilil'!.

7 ;

c·c :

~=

,:

:,

';,I'

L.i (_J~-~~-::rLk:i\-c<

I ,' ; ll'l ' t i I . ~I .

-·:c:··

.",

/:]:', ( ,_r; 1; di:1 lil"r·:,.ilui.Jr"8[tJ ~;erTCrle ~ugereazCJ o cc!uzie inlestiJ :ala:

1

_,):

'"l

:'··.·j·'',

j, ->

;

-~

I

;I.

I

·I

1·1'

r·;.

'.

,

'

"! .'

'

:

·'". ''1

''

1-.·

jJ

I,

I

'q'

'::'

I

r·~. :·.,·

I ~'

1

i

'

·: 1

:

,r.,l

I

'

·.'\'

/1·

i_---,·1.

I;.'\

-

·

,

----

:1

corllr;;(:lurJ clbrlomin?la;

lJ orxir·c:cl lranzitului inleslinai;'

ni

c. varsCJtt c;limentare.

724.A.i;c semens Ce ociuzie Sl.;r-;~:

~-

b.

c.

sc::'une ~;a:lCJuinolenlG;

hcrna:crneza:

cons~ipatie a!t8rnat2 cu cliarce.

725.1n oc!uz:iJe ii:lestinale vechi, 1 /arsatur·:rs SL1:~t:

a.

b.

fecaioiu'e;

biiioasc:;;

c. alir.~cntarc.

726.VurscJturi:c fscalo:de apc;r· ;x2cocc in ocluz:iJe:

a.

b.

c.

intcstir--rCJie ina!~e;

irllcstinZJie joc1se; intcstinale functionale.

727.1n oc:uzia lr·1t::::sti:'"'·.l cxcHlJe:~,cle de !2bc1·ator rcieva:

a.

r',UillCJI" lllJ;

\

r:) hernc:Jtii si ~erTratoci·it uescut;

112

····1,- ·-···-·.

LJ.

i.:cclicina

gcner<J!a

lL:iburarea constUil~e!or iOJlicc;

c. amiiazu~:e c;-cscuta.

I

r

l28.Tr<J.lamcnlul preopEri:ltor ~.liccluziPi intestin2lo const2 in:!:

·.

a.

<J.spirc.lt:O gustm-inlestinala;

1

b. 1·e0cl·',i!ibr~:nc)-rldroeiec~roii'~:ca;

c. .:::ntibiolerc;pic-c.

,~, T:< ttJ:h;r:~

fr;··:~'.iiJilCJ!r~ cc;;;)f.l 111:

b.

r::.:LCi-:J~iL~i·.::.:rc (,idiCG:cc:_r:Ji:tica;

c.

::,.:.'.,

: cY:.',"'

c=:u;:·C:! ~::, ·,;c 1 .::

!:-,::

:

:-

c

,

··.··

·i·

~

G

'"'·.•:.~.r~

t~'•·h· ·

3.

;;l c>.::::

c

s

;:;i:=:oGI, .:::l::nc;llG,

b.

'";u !i~;aza biL~ra;

 

c.

pes:.c 4.5 21··ri.

·I·

I'

'

'tN~r-

.

'

f ' I.

~f~!

' !I,[' I

;;

lir~

.

:i

II

'

&~!

·

. t~>

·

¥j

r!I:

:i',f''

731 .Pnncn:r.1l:ta ac.:1

:r2.

.se ;rr:::l-!ifesla pi·in:

'~:1. oprirc::1 lrCJi•z:lului inleslinal;

b.

c.

C::nen ar)(iGminalc vic!ente i11 etajul abdominal superior;

ailc:La;·e:;a marcc.:la a sta1·ii generalc.

/32.Fom:u c::;CJ. n1ai gruvG a pCJr,c.~cotitci acute este:

J.

b.

c.

~or·n-:CJ ecJema:~oasa;

fo:·Jll(} r.,emor2g:ca,

for·:l~a necrclica.

7J3.Sernneie inlalnite ir. pa:'lcreatita acu~a sunt:

a.

b.

c.

rretcorism abComir.al, greturi, varsatuci;

cD::lraclu:o museu lara; durere "in bcn~-1", st2:e de soc.

·

734.Examenele de l2borator in par·.creatitu acu:a arata;

a.

b.

c.

amilc~z.em:o si dn"',iiazu:·ie crescule;

ieucc;~onie;

hiperqiiccrn:2.

1 i

3

'.

I,:n·,

,',I.:.·. ~•

').~·

.

I

i i r~

;,;'1

1

<,

I

tl

~,.tm.'

~iJ~t;

jl,~n

(r':

,r.,.

IL,: ~

.·vi\:

:i:!l\E.

ill

~:r~I

i'·''.' .

'

i

i f

,[,

,,.··· ·

i-1'

i ~,.

'·ir! i' ~~:

i-,~t

I~'

i

_!i(f,

~.'.:'}'

·'' 1:

735.1ntr-o pancreatitEJ acuta este indicata intervc:ctia ci,i•urgicEJICI in

Mcd!cin2

ycncr,-,Ja

741. Tulburarile in evacuarea secrctiei par1u(~~di(>' ir1 dti~"J

it, )>~Ill

~ urmatoare/2 situatii: dereglari functiona!e ale sf!ncteru!ui Oddi d1rr· L1: •!' ' a. car.d pancreatita
~
urmatoare/2 situatii:
dereglari functiona!e ale sf!ncteru!ui Oddi d1rr· L1:
•!' '
a. car.d pancreatita acula se da~or·coz.J urlui ve.chi pr-oces
.
;
I
a.
ir·lfiamarea pancreasu\ui;
I
J:tiazic biliar, se intervine chirurgica: pent:u trolarea iit!uzsi biliare;
b.
necrozarea pancreasului
I,
~
b. in caz de dubiu, cand se oscileaza int:c cliagnosticul de
c.
autodigestia pancreasulu;.
1.
pancreatita acuta si alta afectiunc acuta abdomina Ia;
I
'
l''
,
I
j
c.
cand bo!navul se prezinta Ia medic imocJiat C:
;oa
dcbul si
·'~
742. Pancrec1Lita acuta hemoragica se caracterizeaza printr-o:
procesul acut nu evolueaza;
sangerare subcapsula1a masiva si ruperea!capsule[ sub:
f
El.
I
rrrr'lunrr he~"'onrul· •1,
.
.
;
.
I
I
1 _) '--'~
, ~-CI
.U
1-
'
11 iul
,
1
·
·.
:':
:
'
"I
i
,
'
1'
I'
736.1n pancrealita acutJ este caracteristica:
'
o.
sangerare pentoneala;
i
-i'
~.· :.:
1~
1
·:,
I
l
a. durerea abdominala cu locaiizare !:-r ctcjJI superior "in
c.
S811CJ81-are
provocata su~ presiunea henlatomui,ui;~p[enic.:
II
:i
.'
~
bara", cu iradiere in spate:
'
I
,
i
:
:
!
'
.
"I'
:i
b. durerea
estc continua side i1:ter~·sitc:ts rnare:
743. Un abdome11 acut chirurgical cu scdiul dum:ii juxtapubian arata
II
'
J;
c. durercCJ este violenlCJ, abdomcnul devine rig:d, "de ierntl".
o perfo1a!ie a
.
,.··:
;
:
.
i
I
i
.
·I' 'i
a.
stornacului si duodenuiui;
1
j
~:
il
,
,
.
737.Pentru Cdir.lerea durerii din pancreali',r1 acu\c.; in:e~nata !n spital,
se poate administra :-nialgin, clar pontru 21-,1u'L:.:r-ea cfec:.,L::ui spastic al
acestuia se mai adauga:
I
I J.
Ul81UiUI;
c I' rM l;i
c. intesl1nului mczc,llel·icll si colonului.
:
,.
i"
a. atropin3, papaverine:, n:trog: cer:r12
::
-/i\'~.i_n un pac~iGr~t cu f/<Jiicrc;a:ilCJ LlCL!tiJ 1 i~llemat in spitar,:ati\ud"Llea
~
1!
b. ajo)Jinal xiiir,al pCJpa'-.:crrr:a;
ii'i: 1;1:J~;ril:J r:or::,lcJ i1:
11.
c.
scobutil, piafen.
:!·f.
:1
rc:U_i\[::rl: ()(;
,-~,11:~H' Jl''·fill-11
rJf"(I!JC:
ci\; Ja))or·lJ[Or de:; Urgen(CJ.,
!II
~IllJILt 1!1: ,[:,l:il,lii,, 1).1' 111; .1. 1 .:lrl:.Jr:·:l iitifi:Jii, ~Jiil::lld, pcrfuzie;
li
738.111
pCJncrecltita acutc.1 c:chnillistl·a!-c:J de; rni~iiJi:·-~ :
,:,,
11:,-1,111:.1
1 :;,
·
:~
'').'t,::J,,LII,-.i
1.1\"1",:1, 1 ,:11111:
r:·r~·~ 1 ,::111
'Ill
\/l_~dcJ(~~l·
11!
·lr
da:
llil'
I
·.:, ·1,11• :11
lt:r 111, II',
,J
I
Cl.
spasmu! sfinclcru!ui Oo'cli;
.
I
II I
L I
I
I ~.
'
I
I
'
I
I I'
I
'
I
:
I
'
I
I
I
'
I
'
'
I
'
I
I
.
'
I
I
I
I
I
'
I II
I
i
I
'
.
I
I I.
I
I
'
'
I
I
'
I
I
'
I
'
'G:
1,1 ::.1:
b.
ma.: cz;rea procesuiui inf!a.:T1CJf.cr· c~c:ut;
)l_"jl.l·:
Ji
ii
~
"I
I
.
c.
tulburari de tranzit.
J_i
/.;:,
(J,:ii:l ;:c",l!\,1 ilf1~:11,:' 1 ~,];·~]1 1 ]
',l_i'.-'1;
',:];ll.'i:•
:1•' :,.·
--/
•I
-:::
-
i ~·.~ 1-\: :-~~~.:::;:;
}.
'~ c:
'I,:
u
;_!',]
sur,t:
!L_; I I;(! l'--.~i;·:L: :~:.::'
'
r:.;.
b:J.i:avii s;
/:J:Jor,derali;
ll.
l1emoragie ocol:a,
il'i
:
:
c
illc!cr.cl.
:I
:_;::=::',~~~'!','
'-'··
~~,,- ·~,_;~ic::.~?~;
(',
c.
I
f \
II ,I
~~~;'
r:ul;· ,-n .-,-od- LV'C
74n Panc-r=,·:fl·~-, ~
-~ ·-;ulncli
J'"'
1
:~. ,~J[T~,-~c,; (I"
/L;c). Ca~e cLntre c::x2mcr1e:2 de lc> o,-c_;tor pe1·mil c.pu.-;;-::erea CF2\(itatfi
ll8mor-agiei digestive ~(_ipeliC)are:
'-'·I
,
J
,cl,c.c,_,
1 '--'
,_\,::,
,!)
lie •. ,
L.'
:>
--'.- c,''-'~'-',~
:\
:,11
0
cctre:
a hc=:n---:colobinc:
i
~-r
ij~
a.
tri"psina;
b fXD~Gincm:~J;
;; r
l
~
!:; ·;j
b. a:-:lii2zc:;
c. ~':C:'T1atoc1-il1 ,'
:!!
>:.::,
c. tripsinoge~-~
"I
t)I';
115
1>:
·']'II
~
:~
!
'\: i ~
7: l:h
'
,
~-­
"
~
.
,
' . -: :-,::;--,"{
'
,
I

I

I'

I

II

',

!I

II

'

'

,

·t

r

111 penor~Jlla curui orJ3:l

1. I( Jiulug ic pn~-;r,;-: il,operltoiiF~LJ\:

a.

stcmacuiui;

b. co!on~;iui;

c. ve::.icuJei biUare.

dir~ cavitate a C!bo'cm;:lo!a nu apcm::;

748. in ccuui unui abdorncr·1 acul c::;f:t.Jr~Jical.cu semne de perito:lita

instaiCJle, in:e::r'Jt~L-lliachirLTc;icc:la cstc oblirJalori·'-: sc:J se practice in;

a.

10-12 ooc; clc ia ir:sta;arca sernn8icr· r:G !~Orilo::i!a;

b. ~--6 o~·c de ia inslalarec-l s(~mne:·JrCc :::;c1itonitz;:

I

,·:l: '

'

l

·k

'.

'

".

,j•' '

' :l; '

''

'

--,

,:-

-··'""'··

rc::::. 0-~·!:-·d-;(_;;

·-

::_: :lc : ,i ~<-l.

749. PcJcienlul imobilize::t poc;te pr·~zcntu:

a. c1trofic musu_:!ara;

'' ~-~~;·_; i-: i l.:::.

750.1-=:~;careicJ sun·~:

<::1.

b.

c.

18Liuni sur_::,erficiaie a~e lesuturilor prin ir.:g-c::reu insuficicr:·tu

daloritJ compr-imcJr!i :or :-o;CJi inu'elungt:!~e;

leziuni profUI_lc'e ale tesuturilor prin irigarcCJ ir~suficierdCJ

o'atoritu comprirnarii lcr rnai ino'elungate:

lcziur<i :.:;:_1perficiale inlre pmemincnlele osoCJsc.

75 ·1. Pen tr·u evilc::-ea --=.:sc:Jn::;·ic:- de decu bit .sc ir;ci~c:JurmCJtoarcle, cu exceptia:

CJ.

os.t;~"ra,~r?<J igi.snei lcgumcntelor si a ier~jc(i8i dG pat side

cur;J:

b. schimbc:reCI ;JOZiliei pacientuiL,'i :a intcrvc-11 de co leva zi: 1 e;

I.

r-

~.

'""nc'fucr·c·,

"-•uv•

U

, u'c::::. ;.:-·,-.,·-c··r:r·,: --,,-.

.u

_,

oJ/''-'1

,

1

;,," ,-.: fl'::'>":"Cl (C'U'P"

vi .~O

::>•vv

,

C1

c. Jllh

C"Z)

0

I 752. Rcgiunile predispL;se e~ccucl•.:·rin c:'c.~c:il~:tc'or.sal sunt:

l,

,.,

I i.

a.

n:::c;iu::eCJ trchc.nteri;JrlLl,ir.:·:;r nc_l ~;ic;x[l;l ru a gcnunchiior·:

b.

regiLmua occipita!a, sc::· pulcJrCl,

:-;;Jcc:Jt:"!, c;c_ifcdllealla;

c.

regiunca isdliZJl:cc-L

{

,.,

753.U!cercJti<J ncnolica di:1 cc.:druJ u:;c :~~:i!HJ<i:"'; ::jr.Jr:cJr

a.

vase;

b. nlUSt~hi:

::

p;m;_1 L1:

·; ,,

1 Hl

1-

--·-·-

C.

IJS.

·c(J"fc:ina fiCncra!a

. ~~

7S4_f~·rin::'t.c: fac ·)Iii cei mai favo1iZc.1:1ti ai aparitici escarclor sur;t:

a.

b.

c.

o-Jezitetea;

inc.:xltinGnt:J c. 1 o ur,:n<J si fecale;

·

·

si lran::.:piratide abundente.

ca:d~

;ra

7~):5 Per~ti-U prR':'C:nircCJ escc_ueior:

c~

sc

:•:;

LU <J d:in1cntutic si Ji:clratc:re a.dccvzJta;

t-. >.

J

·,

·~ci

C:~::; )-::< c:

::~.~·!

f's,::_;!,

c_;_

:"·~ ~<-

--.:,::st:

c.

;>·T1::~:; .k!'·l:~ l::;·~-cci~z!·J-2.

:c

"':c :~·:::.-2:·:~ente!~:·, c:si~-:::l::::<llJ.ir:::;c::c.-:-:.J ,_u 1:: 1 .C·-:

·,~·

:-r;;;:· r·:~s~·~~:;~i".:: ;,,

·,

'"'-' :_;~-, ;-:1: i~--:c·.::

:.-::::2::~,c::~~l

·~·J G

:":.lS2!llCJf'~2ior;

l

izr~cc::-1 pr·cp~::·aleide:lticG ccno circ'~;!as~b diferite

; ,:; Li i·; l :~1.

l:J7.f\si:slcr~ilJrncc 1 icJ!d lr8!JJio sa lt:JCCJ idcnlificJ!'OJ medicJrno::lc!or

LIC

i

llllr: l~jll":! :c:

c1. J::.~pi'slucHGCJ c:::.:eslora:

LJ.

c.

incJin~o ds udmir--,[strare;

,r:J extcs,·JC.;reZJ Dac!entu!ui.

r58 i\lcr·c?2:;DCC(3JT'.1 .::aiJcr cit_; Zld!nir'iSlrc::re Cl ;·-nedicamente!or:

CJ.

!J.

c. CL.'CG k1 cump;icat,;i Jcca!8 ia iocui ir1J'ectiil0r.

nL; inr:uGJ~.~eaz<J inlc,'Jsitc:tea efeclului nleo'iccJ.1lenteior;

c::r8 eleele ,·,erJori~a,

759_;\sister~la mecl:ciJia I':OleuL.a i.:1 ccnd:ca de predare:

0. rnsc'icLJrnE-~n~ul. cJoza prescr·isa;

b. un cllc rrrcclicamcnt inlocuitcr;

c:

i~ .za c,·~ i!~~;~~;rJ;c~L-::c; ilece~3arui p8 24 de ors:

lGD.F\ciL.r·;LJin;d ii,krvc.:1ului de:: au'm,:ni:.;trc:ne a .rnedicc:n~e0te!or:'

.

;_1

f;1vu,· :/c;:i/.:1 dimin:::cca ~-elaliv rapid a a. medicamente!or;

'

I.

iJ. 1. 1 1.1C; .'·r .-Ji!i:';!~;-Jnivelului util al l"('iedicamenli~lor'in singe;

11::!.1 r·ii.:l·:.:

r.

l:(:d:lcnc curnu!ative.

\ If~.•,~'.

'~~;i .

'

r:.-,n

[1,, ~'.''

jt~l

l

11

~

11

·~

,;t~<:~

l.ii' ;\\'

.,. 1rt

i![i

!If

',·t·'·

,,

j~

.,

'1:

'·.,··."'

II· ·:

.1 1 1'11

,I

j

!Y - r~

111'1'''):

: )~

.

j\l'

I' J

'

·~ ,,,ffi

;,j/;

,,

!Fij.

j 'LtiTi{;

11!n[1~

ll

'1'

~~,

l;

1'''

l:i:

:1

li -,~

.··

i ~lillll

tp

.'"i 'if~i

.,.,,

·I~~

li

!I

I

. ,,

,

"117

·.

ILrki

. ~''I'I

'

'"'"."

' ~.!~l :

I' ~-w.··r···l- .->~.·i

~:,1"

·

~~~~!"~~o~jp',~f~~~:;§f~(,Y~S,~t~ ?s'oilc~~}r~zeascabo~~avu:penlru administrarea

, '''''''·

icc ·.·. · , ,, '"'·>· meav

1

·:

:·.:~·;r.:'c:·· :){~/:tre~~c·-:;-;

Jor Simptomat!C8, Jvul pentru adm inistrarea msdicamc 11 teior

··

· ··•et,·a·'o"r'•·

<

-

'

·-

,

~.~·;~J;: 1 -:;?;·,:.;'··:_~"-->:~.--

- '1~''•'' ·'

: :··;!'·";,,, ,·

,.

'

·

Jfl·'··· '.······.····· •··.•.

.

;/lji:\ '•·

!rJ(u:··

~li{.J· ·

.:~:k:·.::.:

·Ji

)(

:lli·r,::

::1,

,.

·'

'.!:;:

''

c .• st.~

,pacJentuiUI.

~~./

sie

e

oraru/ de adrninistrarc respeci.rnd somnul

762;Asociere: ~aimu/tor rnedicamen[e ire clCe82Si SCrirr,a

·

a.

b.

rrienajeaza bolnavul de intepa.!uri;

.

duce Ia _transtormarea, precipltatc;a, dcgracJcJrc:J acestora;

c. · priveste in mod direct cledicu!.

763.Asistenta medica/a

a. administreaza imeo'iat fio!eiC? de:;ci1ise;

'''!''''·

~

I

:i-:!.

.~:1

ijl

.1,1

i'

' 'i~':

I('

' 1;/·.:

I

,.

1,11;.

/!

lli

I'

I

'

i·!:

' I·!

:1.

!!

J

1

It;

f'·:

>p

ll;j

,

I p

iii

I!

il

~

',,

i:

b. ofera supozitoareie pa:.:::ontu!ui pc;·llru aclillinistral'2;

c.