Sunteți pe pagina 1din 64

INSPECTORATUL COLAR AL JUDEULUI CLRAI COALA CU CLASELE I- VIII NR. 11 TUDOR VLADIMIRESCU CLRAI STR. BELUGULUI, NR.

1-2, TELEFON: 0242-332845 Email: sc11cl@yahoo.com Dezbatut si aprobat in Consiliul Profesoral din data de 16.02.2012 Validat in Consiliul de Administratie din data de 16.02.2012 Nr.inreg. 324.16.02.2012

DEVIZA COLII: O ANS FIECRUI COPIL PENTRU A REUI N VIA

RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012 I Contextul legislativ cu conexiuni n domeniul educaiei 1.Legea educaiei naionale, nr.1/2011; 2. O.M.E.C.T.S. nr. 3753-2011 privind aprobarea msurilor tranzitorii n sistemul naional de nvmnt; 3. Ordine ,notificari M.E.C.T.S ;precizari ISJ Calarasi 4. Legea nr. 87/2007 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitii educaiei; 5. Metodologii i Regulamente privind descentralizarea financiar i administrativ, publicate n Monitorul Oficial; : 6. Raportul I..J. Calarasi, privind starea nvmntului n judeul Calarasi n anul colar 2011-2012, sem.I 7. Proiectul de dezvoltare scolara al Scolii Tudor Vladimirescu Calarasi , in perioada 2010-2014 8. Acte normative subsecvente Legii euducatiei nationale nr 1 din 2011 Prezentul raport de activitate a fost ntocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii metodice i pe probleme, a efilor de compartimente, precum i n baza datelor statistice furnizate de compartimentul secretariat. n primul semestru ,anul scolar 2011 2012, activitatea scolii noastre s-a desfsurat n conformitate cu normativele si directiile impuse prin politicile educationale si de dezvoltare institutionala ale M.E.C.T.S, precum precum si cu respectarea misiunii scolii, a scopului si a obiectivelor cuprinse in planul managerial: cunoasterea, respectarea si aplicarea legislatiei scolare n vigoare; o asigurarea eficientei activittii manageriale; o
RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Page 1

o aplicarea unor modalitti eficiente de evaluare si control a activittii didactice si educative; asigurarea resurselor umane si materiale; o valorificarea eficient a resurselor umane din scoal; o o desfsurarea eficient a activittilor didactice din perspectiva finalittilor si a obiectivelor ciclurilor curriculare; instituirea si dezvoltarea relatiilor de parteneriat educational si social. o

MANAGEMENTUL UNITATII DE INVATAMANT


Conducerea scolii a considerat ca fiind prioritar asigurarea eficientei manageriale, actionnd, n acest sens, n mai multe directii: mentinerea climatului optim de munc, prin dezvoltarea responsabilittii profesionale si manageriale; proiectarea activittilor la nivelul scolii, al comisiilor, al colectivelor de catedr, al cadrelor didactice, respectnd Curriculum-ul National, structura anului scolar si prevederile din ,, Foaia de parcurs pentru anul scolar 2011-2012; constituirea si actualizarea permanent a bazei de date informatizate privind ncadrarea si formarea continu a cadrelor didactice, legislatia, evidenta si miscarea elevilor, informarea si documentarea cadrelor didactice, manuale scolare, fondul de carte, materiale si mijloace didactice, audio/ video/ informatice s. a.; evaluarea personalului didactic conform fisei de evaluare elaborate de MECTS, n corelare cu fisa individual a postului si cu prevederile Contractului colectiv de munc unic ; asigurarea unui feed-back permanent ntre echipa managerial, Consiliul de administratie, Consiliul profesoral si Comitetul de printi. Echipa managerial, pentru a putea realiza viziunea si misiunea asumat pentru anul scolar in curs a fost constient ca trebuie s promoveze principiile unui management de calitate, sa realizeze un climat educational incluziv, s respecte principiul egalizrii sanselor, n scopul integrrii scolare si al dezvoltrii personale si profesionale. S-a ncercat realizarea coordonrii unui act didactic de calitate, centrat pe elev, nscriindu-ne n exigentele scolii europene actuale. S- a avut n vedere si concertarea eforturilor pentru ca, mpreun cu colegii s se realizeze un deziderat unanim dorit: elevii s dobndeasc o pregtire general bun, cunostinte aprofundate n domeniile legate de viitoarea carier, competente necesare insertiei sociale si deprinderi de munc intelectual pentru a putea nvta pe tot parcursul vietii; ntreaga activitate a fost organizat de asa manier nct s se creeze n n scoala un mediu educational profesionist, la standarde instructionale si morale nalte. Realizarea documentelor de proiectare manageriala Documentele de proiectare managerial sunt concepute n conformitate cu actele normative in vigoare, in elaborarea acestora plecandu-se de la diagnoza activitii anterioare. Proiectarea managerial pentru anul colar 2011 -2012 a nsemnat realizarea la timp a urmtoarelor documente: a Programelor manageriale (anual si
RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Page 2

semestriale); Programul activitilor educative colare i extracolare; reactualizarea Planului de dezvoltare al colii; intocmirea proiectului Planului de colarizare; Programele de activiti anuale i semestriale ale comisiilor metodice si de lucru; Statul de funcii; Proiectul de buget pe 2012; Tematica edinelor Consiliului profesoral i ale Consiliului de administraie. Organizarea compartimentelor, consiliilor, comisiilor. La nceputul anului colar, prin decizii interne s-au numit: secretarii consiliului profesoral i de administraie, diriginii, efii de comisie metodica si cei ai diferitelor comisii de lucru. Repartizarea responsabilitilor S-a creat cadrul institutional pentru participarea tuturor cadrelor didactice la procesul decizional, fiecare facand parte din cel putin un organism: CA, CEAC, Comisii permanente si temporare; personalul a fost motivat prin responsabilitati concrete care au corespuns abilitatilor personale. Pentru gestionarea corespunztoare a timpului s-a stabilit, prin Regulamentul Intern, programul de lucru din coal pentru toate sectoarele de activitate. Orarul a fost gata la in termenul stabilit. Prin sistemul de delegare a sarcinilor s-a realizat monitorizarea activitii tuturor compartimentelor. n plus, n tematica edinelor lunare ale Consiliului de Administraie s-au inclus analize ale activitilor i probleme ale comisiilor. Analiza la nivel managerial conduce la concluzia c n activitatea de conducere au fost identificate unele minusuri, cum ar fi: -insuficienta fermitate n aplicarea Regulamentului intern, n ceea ce privete punctualitatea elevilor - un numar insuficient de asistente din cele 100 prevazute prin fisa postului. Puncte tari: - Stilul managerial cooperant, constructiv, flexibil, management in dezvoltare la nivelul echipei, responsabilitate si transparenta in luarea deciziilor;. - A fost asigurat cadrul necesar de derulare a activitatilor instructiv-educative si administrativ-financiare; - Desfasurarea unor activitati extracurriculare atractive si eficiente si popularizarea lor in presa locala - Implicarea scolii in proiecte de prevenire si combatere a abandonului scolar - Buna colaborare cu Primaria Calarasi; Transparena la deciziile luate i participarea cadrelor i prinilor la actul decizional s-a asigurat permanent prin participarea reprezentanilor lor la edinele Consiliului de Administraie. Colaborarea cu structurile specializate al I.S.J, pe probleme de raportri, a fost bun. Comunicarea cu comunitatea local s-a realizat n principal pe probleme de buget i lucrri de ntreinere i reparaii.
RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Page 3

RESURSE UMANE:
Numar de elevi inscrisi 903 din care : 20 clase I-IV = 495 elevi 15 clase V-VIII = 408 elevi; - An scolar 2008-2009 = 953 elevi; - An scolar 2009-2010 = 927 elevi; - An scolar 2010-2011 = 919 elevi; - An scolar 2011-2012 = 903 elevi. Analizand statistica de mai sus se constata, in continuare ,scaderea populatiei scolare. INCADRARE CU PERSONAL DIDACTIC:
Personal didactic angajat: - cadre didactice titulare - cadre didactice suplinitoari calificati Total 49 41 8 Precolar Primar 20 17 3 Gimnazial 29 24 5

Distribuia pe grade didactice a personalului didactic angajat:


Numr personal didactic

Cu gradul I

Cu gradul II 7 4

Cu definit ivat 4

Fr definitivat

Necalificat

34

Distribuia pe grupe de vechime a personalului didactic angajat:


Vechime - n nvmnt - n unitate 0-5ani 4 18 6-10 ani 6 7 11- 15ani 8 1 16-20ani 6 2 21-25ani 4 12 26-30ani 6 9 Peste 30 15 -

Distribuia pe grupe de vrst (ani) i sexe:


Sub 25 M 25-29 1 30-34 2 35-39 40-44 2 45-49 1 50-54 55-59 1 60-64 4 Peste 65 1

RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Page 4

Ca urmare a bunei pregatiri metodico-stiintifice un cadru didactic este responsabil de cerc pedagogic si un numar de 6 cadre didactice sunt metodisti ai ISJ. PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR Distribuia personalului didactic auxiliar, n funcie de calificri:
Funcia SECRETAR SEF I A SECRETAR IS LABORANT I BIBLIOTECAR I A ADMINISTRATOR PATRIMONIU I ADMINISTRATOR FINANCIAR I Numr persoane 1 1 2 1 1 1

PERSONALUL NEDIDACTIC (ADMINISTRATIV)


Total personal nedidactic angajat:11 Distribuia personalului nedidactic angajat, n funcie de calificri:
Funcia PAZNICI I INGRIJITOARE MUNCITOR CALIFICAT Numr persoane 2 8 1 DA DA DA Calificarea (DA sau NU)

II

La nivelul unitatii scolare, activitatea de perfecionare i formare a cadrelor didactice s-a desfasurat astfel: - Activitatea de perfecionare la nivel de coal prin lecii deschise -Activiti metodice la nivel de judet organizate n coal (romana, biologie, biblioteca, invatatori) - Cursuri de perfecionare parcurse de cadrele didactice Din informrile membrilor comisiei de perfectionare metodica am reinut pentru acest raport urmtoarea participare la cursurile de formare:
Denumirea cursului ECDL CCD Instituia organizatoare/colaborri/parteneriate Profesori participani

Popa Nicoleta, Lazarescu Tudor, Butoi Adriana, Dumitru Daniela, Niu Costin, Nitu Ruxandra Marculescu Adrian
Page 5

RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Buzoianu Olga Arpasanu Polixenia Manager inovator


"Administrator retea de calculatoare "

CCD

Anca Mirici, Panait Floarea, Marculescu Adrian Arpasanu Polixenia

3.2.Elevi 1.3.3 . Scolarizare si frecventa:


AN SCOLAR 2011-2012, SEMESTRUL I cls. 1A 19 1B 22 1C 26 1D 30 1E T 2A 2B 26 2C 28 2D 26 2E T 3A 3B 21 3C 24 3D 21 3E T 4A 4B 4C 22 22 8 8 2 1 7 7 1 6 15 17 7 3 12 12 7 2 6 4 3 4 3 4 2 5 23 117 29 8 52 16 2 0 9 19 4 3 8 1 14 100 25 5 44 15 12 91 25 5 43 15 9 18 4 3 28 11 0 45 10 2 4 5 1 0 20 5 13 4 6 3 4 2 14 1 5 3 20 11 20 11 11 9 5 1 4 2 18 5 18 5 3 7 8 26 133 28 11 61 18 1 4 1 3 19 2 7 24 118 28 9 55 18 24 114 28 9 54 18 2 19 7 28 4 15 67 24 14 1 4 1 23 13 23 13 10 10 3 13 28 13 28 13 3 25 12 1 1 5 2 22 11 18 10 5 5 8 25 122 27 9 59 11 2 4 1 2 2 3 6 7 1 2 24 120 21 11 60 9 24 120 21 11 60 9 10 13 2 4 23 3 10 84 16 13 30 13 30 13 30 13 26 13 26 13 1 8 17 10 2 20 10 20 10 2 6 12 14 2 1 1 20 15 20 15 5 15 INSCRISI T F VENITI T F PLECATI T F T RAMASI sem.1 F PROMOVATI T F GRUPE DE MEDII 5,00- 7,00- 9,006,99 8,99 10 CORIGENTI 1 ob. 2 ob.

RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Page 6

4D 22 4E T I-IV 28 123 495 18 58 230 3 13 1 4 18 62 8 24 28 108 446 18 51 210 28 98 423 18 50 207 1 20 70 7 32 111 20 46 242 7 11 8 1 23 8 21 8 5 7 9

RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Page 7

Clasele V-VIII
cls. INSCRIS VENIT PLECAT I I I RAMASI PROMOVA TI GRUPE DE MEDII CORIGENTI 51 -- 7-- 9-- OB M.M.OB 6 -8 10 . . 1 7 13 1 7 7 9 6 10 2 4 4 6 16 1 2 26 48 3 4 2 5 15 1 0 5 4 8 10 1 2 18 4 1 1 8 36 29 1 1 18 11 1 6 9 2 4 4 6 5 2 3 8 12 9 1 2 44 23 8 12 6 6 6 2 3 13 7 5 11 10 1 4 30 23 2 5 13 12 6 6 3 14 17

5A 5B 5C 5D T 6A 6B 6C 6D T 7A 7B 7C 7D T 8A 8B 8C T VVIII

T F T F T F T F T F 30 17 5 3 26 14 21 14 30 16 3 7 3 26 13 23 12 30 13 1 3 1 28 12 16 11 30 13 3 3 6 3 27 13 26 13 12 10 1 59 7 3 21 10 7 52 86 50 25 10 1 1 2 1 24 10 22 11 26 26 26 10 3 29 26 26 26 10 7 26 25 26 77 40 8 10 15 12 47 13 13 7 15 48 8 10 12 30 18 4 1 1 7 3 1 13 1 3 2 6 6 1 5 1 19 23 25 91 29 25 24 24 10 2 20 24 26 70 37 0 5 14 12 41 13 12 4 13 42 6 9 12 27 16 2 15 22 24 83 28 17 13 21 79 18 23 26 67 315 5 14 11 41 12 4 3 12 31 6 9 12 27 149

7 1 3 2 6 2 1

7 9 4 47

3 26

RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Page 8

RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Page 9

RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Page 10

RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Page 11

Situatia statistica pe transe de medii se prezinta astfel:


Cls. V VIII TRANSE MEDII NR.ELEVI 5-6,99 56 7-8,99 136 9-10,00 123
200 150 100 50 0 5-6,99 7-8,99 9-10,00

NR.ELEVI

Cls. I - IV TRANSE MEDII NR.ELEVI S F 70 111 F.B. 242

250 200 150 100 50 0 5-6,99 7-8,99 9-10,00 NR.ELEVI

CLASA

Procent promovare SemestruI I, an colar 2009-2010 100% 99% 100% 95% 98,50% 87% 92%

I a II-a a III-a a IV-a I-IV a V-a a VI-a

Procent promovare Semestrul I,an colar 20102011 100% 91% 94% 84% 92,25% 72% 87%

Procent promovare Semestrul I, an colar 20112012 100% 96% 91% 90% 91,92% 80% 91%

RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Page 12

a VII-a a VIII-a V-VIII

89% 97% 91,25%

83% 93% 83,75%

77% 96% 83,53%

Comparativ cu semestrul I,an scolar 2010-2011 , se constata o usoara scadere a procentului de promovabilitate la ciclul primar si scaderea la ciclul gimnazial.
cls. 5A 5B 5C 5D cls. 6A 6B 6C 6D cls. 7A 7B 7C 7D cls. 8A 8B 8C 9 1 1 8 1 3 1 8 7 NOTE PURTARE sub 7 7 NOTE PURTARE sub 7

8 9 8 7 NOTE PURTARE sub 7

2 NOTE PURTARE sub 7

9 1

Situatia absenteismului la nivelul SCOLII 2010-2011 SEMESTRUL I - total = 6105 din care motivate=1965; 2011-2012 SEMESTRUL I- total = 7809 din care motivate =1418.
RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Page 13

Dei cadrele didactice s-au implicat, n general , n recuperarea elevilor cu tendin de abandon, cazurile nerezolvate au avut la baz aceleai, deja cunoscute cauze, ce in mai mult de sistem i crora coala, cu resursele sale, nu le-a putut face fa: familii dezorganizate, comportament deviant, anturaj suspect i neverificat de familie, starea material foarte precar a familiilor, renunarea la coal pentru munca n strintate\. Detaliind doua din aceste motive i anume starea material precar a familiei si componenta familiei, situaia se prezint astfel:

Componena familiei

1.Nr.elevi care triesc n familii monoparentale 2.Nr.elevi care triesc n grija bunicilor sau altor rude 3.Nr.elevi care triesc n plasament familial sau sunt instituionalizai Parini plecati n strintate

87 136 28 136

Cazurile de absenteism au fost puse in discutie si s-au luat masurile necesare(vizite la domiciliu,instiintari, consilierea elevilor si parintilor, actiuni comune cu C.J.R.A.E, autoritatea locala). De asemenea, unitatea noastra de invatamant a facut tot posibilul sa-i atraga pe elevii spre scoala prin manifestarile culturale, educationale si stiintifice; este necesar, in continuare, o monitorizare strict a fenomenului absenelor n colaborare eficient cu familiile elevilor, derularea unor programe si proiecte care sa reuseasca sa atraga copiii catre scoala si sa asigure sustinerea si implicarea parintilor in problemele elevilor, ale scolii. Profesorii dirigini trebuie s acorde o atenie mai mare atitudinii fa de absenteismul nemotivat prin aplicarea regulamentelor colare i a msurilor de sancionare a elevilor n cauz .

CURRICULUM / REZULTATELE INVATARII In procesul de invatamant s-a tinut cont de : - cunoaterea i aplicarea documentelor de politic educaional, a reglementarilor legale si a metodologiilor specifice; - asigurarea calitii educaiei prin oferirea programelor de educaie care s satisfac ateptrile beneficiarilor, precum i standardele de calitate; - respectarea legislatiei privind constituirea claselor; - cunoastera continuturilor planului de invatamant, a programeler scolare, a
RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Page 14

metodelor si procedurilor de evaluare, precum si de elaborarea planificarilor, proiecte didactice, portofolii de lucru; - pregatirea elevilor in vederea sustinerii evaluarii nationale, a concursurilor si olimpiadelor scolare; - valorificarea rezultatelor evaluarii in scopul imbunatatirii performantelor scolare; - desfasurarea activitatilor cu rol educativ si de formare in spiritul principiilor si practicilor democratice. Curriculum National a fost respectat si implementat de toti membrii comisiilor si catedrelor metodice. Planificarile anuale , semestriale si pe unitati de invatare au fost realizate la timp si in concordanta cu cerintele programelor scolare. Oferta educationala
Nr. Crt. Denumire CD
Clasa

Disciplina limba engleza consiliere si orientare consiliere si orientare consiliere si orientare limba si comunicare limba engleza limba franceza limba engleza limba engleza limba engleza limba si comunicare limba si comunicare limba si comunicare consiliere si orientare matematica limba si comunicare limba si comunicare limba si comunicare limba si

Numele i prenumele cadrului didactic Magearu Corina Capraru Claudia Ghita Elena Manescu Adina Marin Elena Dumitrascu Liliana Dumitru Daniela Nitu Costin Nitu Costin Nitu Costin Niculescu Ecaterina Ionita Sorina Margarit Otilia Bucsa Miron Elena Popescu Valentina Tudorache Manda Marinita Daniela Ivan Dumitra Manolache Liliana

1 My First Words 2 Educatie pentru sanatate 3 Educatie pentru sanatate 4 Educatie pentru sanatate 5 6 7 8 9 10 Traistuta cu povesti Wellcome limba franceza prin muzica si joc Kids Speak Kids Speak Kids Speak

1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4

11 Popas in lumea cartilor O lectura citita o comoara 12 descoperita 13 Popas in lumea cartilor 14 Consiliere si orientare 15 Matematica distractiva 16 Sa scriem corect 17 Sa scriem corect 18 Arta scrierii corecte 19 Arta scrierii corecte

RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Page 15

20 Arta scrierii corecte 21 Colegialitate si prietenie 22 Matematica distractiva 23 Aerul si apa 24 Sa scriem corect 25 Arta de a citi 26 Sa scriem corect 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Sa scriem corect Matematica distractiva Constructii geometrice Constructii geometrice Constructii geometrice Educatie pentru sanatate Handbal Handbal Matematica intre joc si nota zece

4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8

comunicare limba si comunicare consiliere si orientare matematica chimie limba si comunicare limba si comunicare limba si comunicare limba si comunicare matematica matematica matematica matematica consiliere si orientare educatie fizica educatie fizica matematica

Mitu Steluta Arpasanu polixenia Buzoianu Olga Popescu Vasilica Musat Stan Marcu Nela Badea Elena Badea Elena Mirici Anca Nitu Ruxandra Buzoianu Olga Nitu Ruxandra Panait Floarea Iancu Costel Iancu Costel Marculescu Adrian

COMISIA METODICA A CLASELOR I Principala preocupare a membrilor comisiei a fost studiul si aplicarea prevederilor Foii de parcurs prevazut pentru acest an de minister. In acest sens s-a intocmit Planul managerial si planul operational pentru organizarea activitatii ciclului primar. Proiectarea activitii la nivelul claselor s-a realizat cu scopul dezvoltarii de competene, prin nsuirea de cunotine pe baza abordrii transdisciplinare si transcurriculare a coninuturilor programelor colare . De asemenea , s-a inut cont de noile reglementri elaborate de MEC,precum i de recomandrile primite din partea inspectorilor de specialitate. Ca punct de plecare s-au organizat evaluarile initiale,rezultatele fiind cuprinse in centralizatoare pe clase,fiind analizate la nivel de comisie. Pn n momentul de fa fiecare invatator a parcurs materia la fiecare disciplin de nvmnt, conform planificrilor calendaristice proiectate pe uniti de nvare.Astfel activitile de nvare s-au mbinat cu cele practice , iar la sfrit de capitole ,cu sistematizare,recapitulare,evaluare. Rezultatele elevilor se regsesc n portofoliile personale,fiind prezentate prinilor periodic. S-au ntreprins activiti de observare a elevilor n timpul nvarii, s-au derulat programe de pregtire suplimentar cu elevii, discuii cu prinii, vizite la domiciliul
RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Page 16

copiilor. Copiii au fost implicai n situaii evaluative centrate pe obiectivele curriculare, analizndu-se ulterior nivelul de performan realizat, dar i natura dificultilor de nvare i adaptare. In general, elevii claselor I sunt bine pregatii,n acest semestru i-au nsuit prevederile programei colare,bagajul de cunotine i competenele dobndite fiind la un nivel bun.Totui,situaiile familiale variate pot constitui oricnd un factor major de risc n calea dezvoltrii personale,mai cu seam n cazul elevilor institutionalizati,cu parintii plecati in strainatate sau a celor care traiesc din venit minim garantat. COMISIA METODICA A CLASELOR A II-A Activitile din cadrul comisiei metodice a claselor a II-a au fost parcurse conform graficului. Au avut loc dezbateri, susinerea unor referate i a unor proiecte didactice model.A fost pregatit materialul pentru cercul pedagogic,, Ora de lectura - o necesitate in formarea competentelor cheie la elevii din ciclul primar. Sustinerea acestei activitati a avut loc in noiembrie,in scoala Tudor Vladimirescuprezentare PPT,chestionare privind atitudinea elevilor fata de lectura si o activitate practica ,,Metoda predarii-invatarii reciproce,, D-na prof. Sohan Luminita a participat la Seminarul de formare,, Imbunatatirea practicilor educationale in vederea dezvoltarii capacitatii de lectura a elevilor COMISIA DE CURRICULUM A CLS. A III-A In atentia cadrelor didactice de la comisia metodica a claselor a III-a au stat urmatoarele : Proiectarea activitatii: Respectarea programei scolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum si adaptarea la specificul fiecarei clase s-a realizat prin: - existenta programelor scolare la portofoliul fiecarui cadru didactic; - intocmirea planificarilor calendaristice conform legislatiei in vigoare; - proiectarea unitatilor de invatare pe baza evaluarii nationale si a particularitatilor de varsta, nevoilor elevilor, toate acestea fiind personalizate prin elemente de originalitate din partea fiecarui invatator (instructiuni de la Consfatuirea cadrelor didactice, septembrie 2011); - implicarea in activitati de proiectare a ofertei educationale la nivelul scolii; - intocmirea proiectarii ofertei educationale O carte citita, o comoara descoperitacls. 3B - inv. Ionita Sorina; - proiectarea activitatii a fost realizata in format electronic de toti invatatorii; - prognozele didactice au fost in concordanta cu documentele care concretizeaza continuturile procesului de invatamant si au tinut cont de instruirea diferentiata/centrata pe elev/particularitati de varsta (asistente la cls. 3B, 3C, 3D, 3E);
RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Page 17

- aplicarea la fiecare clasa a metodelor activ-participative si realizarea de lectii din

perspective transdisciplinara; Diseminarea, evaluarea si valorizarea activitatilor realizate prin: prezentarea rezultatelor in cadrul intalnirilor cu parintii, sedintelor metodice; feed-backul primit de la elevi si parinti prin aplicarea unor fise /chestionare (3B, 3C, 3A); realizarea de portofolii/expozitii prin valorizarea activitatii cerc pedagogic nov. 2011 materiale realizate la orele de lectura toti invatatorii- format electronic; Organizarea si desfasurarea activitatilor extracurriculare, participarea de voluntariat: activitate de voluntariat Let s Do It Romania (24 septembrie , 3B,3C,3D,3E) organizator Margarit Otilia; serbare de Craciun in parteneriat cu gradinitele nr.7 si nr.12 ( toti invatatorii); Evaluarea rezultatelor invatarii: s-a asigurat transparent criteriilor si procedurilor de evaluare prin prezentarea obiectivelor si criteriilor evaluarii elevilor, asigurarea permanenta a feed-backului; in ceea ce priveste aplicarea testelor de evaluare initiala si predictive, acestea au avut itemi formulati in in concordant cu obiectivele evaluarii continuturilor acesteia si standardele de performanta; au fost utilizati itemi obiectivi, semiobiectivi si subiectivi, prezentandu-se baremele de corectare si notare a elevilor facandu-se analiza administrarii testului si intocmirea matrecei de specificatie. Comunicarea rezultatelor a fost confidential.

Rezultatele testelor/evaluare initiala si sumativa:

L br ma i ao a m n
cs l a a 3 A 3 B 3 C 3 D 3 E F B 2 1 0 3 0 2 B 5 7 1 0 3 3 S 2 8 7 7 4 I 0 2 0 6 6

RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Page 18

Mea a am t t i c
cls lsa a a c a 3 A 3 A 3 B 3 C 3 B 3 D 3 E 3 C 3 D 3 E F FB B 2 4 2 54 4 5 3 4 4 3 4 BB 4 8 3 84 88 8 8 3 SS 0 8 2 4 0 5 4 8 5 2 I 0 0 6 I 0 0 0 0 0 0 6

Sumativa:
clasa 3A 3B 3C 3D 3E Nr.elevi prezenti 28 18 19 15 12 FB 13 9 4 1 3 B 14 6 10 4 4 Limba romana S 1 3 3 6 2 I 0 0 0 4 3

RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Page 19

Masuri ce se impun pentru semestrul II: - pregatire suplimentare; - exercitii de copiere, transcriere, dictare, punandu-se accent pe folosirea corecta a semnelor de punctuatie; - alcatuire de intrebari/raspunsuri pentru texte literare; - exercitii de despartire a cuvintelor in silabe; - exercitii joc; - utilizarea ortogramelor in alcatuirea de propozitii, enunturi; - lucrul diferentiat.
Clasa 3A 3B 3C 3D 3E Nr. Elevi prezenti 28 18 18 15 11 Matematica S 1 3 4 7 1

FB 20 9 10 2 1

B 7 6 4 2 5

I 0 0 0 4 4

Masuri de ameliorare: - continuarea programului suplimentar si in sem.II; - exercitii, problem, ordinea operatiilor; - lucrul diferentiat. Rezultatele testelor de evaluare sumativa sunt putin mai bune fata de rezultatele testelor de evaluare initiala. Se va continua promovarea autoevaluarii si interevaluarii, utilizarea de fise de lucru individuale si in cadrul grupelor.

Managementul clasei de elevi: - la nivelul fiecarei clase au fost prezentate normele ce trebuie respectate in timpul orelor de curs; - elevii au fost permenant consiliati (3B, 3C, 3D, 3E).
RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Page 20

Managementul carierei si dezvoltarii profesionale: - Competentele dobandite in cadrul cursurilor de formare au fost valorificate prin redactarea documentelor, desfasurarea demersului didactic, precum si prin prezentarea exemplelor de buna practica in activitatea didactica; - Prezentare de materiale realizate la orele de lectura Lectura, modalitate eficienta de dezvoltare a competentelor de comunicare(toti inv.); - Participarea la cursul de formare profesionala sustinut de I.S.J. si C.C.D., ECDL modulul I; - Comunicare permanenta cu toate cadrele didactice, responsabilii comisiilor metodice si conducerea scolii; - Raportarea la termen a datelor solicitate comisiilor din scoala.CEAC; Contributia la dezvoltarea institutionala si la promovarea imaginii unitatii scolare=Doamnele invatatoare din cadrul comisiei metodice au antrenat elevii in proiecte si parteneriate educationale. COMISIA DE CURRICULUM A CLASELOR a IV-a Problematica modelarii comportamentelor umane constituie una din temele favorite ale psihologilor, dar prezinta de asemenea, o deosebita importanta din punct de vedere educational, pentru faptul ca orice educator isi propune sa midifice prin interventia sa reactiile si manifestarile celui pe care il educa, dar mai ales sa formeze, pe baza acumularilor cognitive, personalitati puternice. In aceasta directive cadrele didactice urmaresc folosirea unor strategii de tip constructive si se intemeiaza pe dorinta native a subiectului uman de a sti, de a afla, de a se informa, de a se schimba, de a imbunatati. Ele sunt de fapt modalitati de redescoperire a cunoasterii, modalitati de verificare a cunostintelor dobandite, astfel incat cel ce invata (copilul) sa extraga el insusi concluzii despre valoarea /importanta noilor achizitii. Pentru a reusi cu adevarat sa realizam aceste deziderate fiecare invatator s-a documentat la inceputul anului scolar si a urmarit indeplinirea normelor venite de la minister. Mai intai s-a organizat riguros perioada de recapitulare. S-au aplicat testele de evaluare initiala. Pe baza rezultatelor obtinute, s-a intocmit planificarea anuala sip e unitati de invatare. In cadrul planificarii, s-a acordat o atentie deosebita orelor de lectura sau momentului de lectura din cadrul fiecarui obiect de invatamant. Pe parcursul sem.I s-a urmarit folosirea unor metode de invatare active-participative, desfasurarea unor experimente adecvate continuturilor, folosirea unor tehnici de evaluare diferite. S-a urmarit parcurgerea ritmica a materiei si notarea la timp a elevilor cu consemnarea rezultatelor in catalog si in carnetul de note.
RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Page 21

Pe tot parcursul acestui semestru s-a tinut o stransa legatura cu parintii. Realizand o comparative a rezultatelor obtinute la probele de evaluare initiala cu rezultatele obtinute la evaluarea sumativa , s-a constatat un usor progress:
CLS. IV - A IV - B IV - C IV - D IV - E TESTARE I 1 1 3 S 3 2 4 6 1 INITIALA B 12 7 4 6 11 CLS. FB 11 2 7 6 15 IV - A IV - B IV - C IV - D IV - E TESTARE I 1 1 1 SUMATIVA S B 2 10 1 6 3 5 1 6 1 9 FB 14 4 7 12 16

Cadrele didactice din aceasta comisie sunt permanent preocupate de perfectionarea continua. Acest lucru s-a realizat prin studio individual, prin schimb de experienta in cadrul comisiei sau a Cercului pedagogic. In cadrul comisiei s-au prezentat o serie de referate sau modele de buna practica: - Cum, cat si ce citesc elevii nostrii? Ivan Dumitra; - Lectura tehnica a muncii intelectuale Marinita Daniela;
RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Page 22

- Beneficiile lecturii in dezvoltarea personala a elevilor in invatamantul primar Mitu Steluta; - Sugestii practice de desfasurare a lecturii - Dumbrava Minunata de Mihail Sadoveanu - Mitu Steluta; - Anuntul publicitar in ora de lectura Manolache Liliana. Doamna invatatoare Tudorache Manda a sustinut o activitate demonstrativa la lectura Cinci painide Ion Creanga. Activitatea educative este completata prin activitatile extracurriculare, prin parteneriatele sau cercurile pe obiecte in care elevii au fost implicati. Cercuri: Magia numereleor cls. IV A Tudorache Manda; Matematicienii isteti cls. IV E Mitu Steluta; Natura prietena mea cls. IV C si IV D Ivan Dumitra si Manolache Liliana; Spirit prin arta cls. IV B Marinita Daniela; Toate aceste activitati complexe scolare si extrascolare si toate concursurile si toate parteneriatele au necesitat o implicare totala a cadrelor didactice si a elevilor, iar feed-backul va fi unul de durata. COMISIA METODICA A CATEDREI DE LB. I LITERATURA ROMN Comisia de limba i literatura romn i-a desfurat activitatea conform programului managerial cu participarea celor 4 profesori titulari. Planificarea calendaristic i pe uniti de nvare a fost realizat conform noilor programe ce a fcut saltul de la obiective la competene generale i specifice i integrnd lectura i momentul ortografic n leciile de limba i literatura romn. Testrile iniiale au fost aplicate dup dou sptmni de recapitulare i respectnd structura propus de M.E.C.T.S. Evalurile curente, sumative, lucrrile semestriale au fost elaborate conform criteriilor de evaluare i notare. Rezultatele obinute la toate clasele au demonstrat progresul fiecrui elev. Domnii profesori care predau la clasele a VIII-a au desfurat activiti de pregtire suplimentar n vederea EVALURII NAIONALE pentru elevii claselor a VIII i ceilali membri pentru obinerea perfomanelor la concursurile colare. Toi membrii catedrei au dezbtut Foaia de parcurs a anului colar 2011-2012 i au aplicat prevederile acesteia n proiectarea i activitatea didactic curent. n coala noastr s-a desfurat i aciunea metodic a cercului pedagogic a profesorilor de limba i literatura romn cu tema: Tipuri de lectur i importana acesteia n receptarea mesajelor scrise. Ortografia i normele limbii literare actuale Evaluarea de proces ntre prognoz i diagnoz
RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Page 23

n cadrul acestei aciuni au fost prezentate exemple din activitatea didactic a catedrei din coala noastr, respectiv: Lecie demonstrativ-Momentele subiectului operei literare-susinut de prof. Marcu Nela; Modele de teste iniiale ,de matrice i bareme de corectare i fie de evaluare aplicate n coal-prezentate de prof. Munteanu Iulica Activitile prezentate s-au bucurat de aprecieri n rndul tuturor colegilor care au considerat c fiecare a avut ceva de nvat, considerndu-le nite modele. Concursuri: Concursul naional Povetile cangurului2011-2012 - faza pe coal 23 de elevi - participant la proba de baraj cu maxim de puncte:MIHAI ERBAN GABRIEL -6 A organizatori: prof. Marcu N., Munteanu I. Concursul epistolar organizat de POTA ROMN:-13 ianuarie participani - 3 elevi Concurs de creaie literar i plastic Ion Vlad- 3 participani- Ghioca Roxana cls. a 8-a B Ilie Marina-a 8-a C, Graur Raluca-a 7-a C Concursul internaional ION BARBU-DAN BARBILIAN-nov. 2011participant Ghioca Roxana -cls. a 8-a B, prof. Marcu Nela Concursul internaional Cu Europa la joac- EUROCOLARUL- 10 elevi participani-organizator:prof. Marcu Nela Membrii catedrei au desfurat n vacana intersemestrial pregtire pentru participarea la olimpiada de lb. i literatura romn care se va desfura n semestrul al II-lea. COMISIA METODICA DE MATEMATICA La inceputul anului scolar ,dupa participarea la Consfatuiri,s-au conceput planificarile calendaristice pentru toate clasele de catre fiecare profesor in parte. De asemenea s-au realizat programele pentru orele de obtional . Activitati la care au participat elevii scolii: Testarea pentru Centrul de Excelenta la matematica-au participat un numar de sase elevi de clasa a V-a Concursul Euclid-etapa I au participat un numar de 36 de elevi si s-au obtinut urmatoarele rezultate:
Numele si prenumele elevului BARBU ROBERT DEACU MIREL MINEA CRISTINEL DUMITRESCU GRATIELA BADEA MIHAI CIUPITU DENNIS Cls. V VII V V VI VII Premiul III III MENTIUNE MENTIUNE MENTIUNE MENTIUNE Profesor MA BO BO MA NR Mi

RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Page 24

Testarea initiala . Testele au fost concepute de un profesor pentru fiecere nivel de clase tinand cont de modelele propuse de Comisia de evaluare. S-a facut analiza rezultatelor obtinute si s-au luat masuri pentru remedierea deficientelor constatate.
Clasa VA VB VC VD VI A VI B VI C VI D VII A VII B VII C VII D VIIIA VIIIB VIIIC Nr. elevi 22 21 23 24 21 17 23 23 28 25 23 21 20 25 25 Numarul notelor 4564,99 5,99 6,99 2 4 5 4 3 2 4 7 1 4 3 2 5 1 4 2 2 4 4 6 3 5 6 5 10 4 3 4 4 2 6 2 1 5 2 1 3 6 4 5 3 Media clasei 6,10 4,51 6,21 7,33 6,91 3,27 6,29 5,64 5,66 5,12 3,21 4,29 3,34 6,33 5,32

11,99 1 1 2 1 3 1 -

22,99 1 5 3 1 2 6 3 3 1 3

33,99 3 7 2 4 1 1 3 4 8 7 9 3

77,99 5 2 6 3 4 2 5 3 5 2 10 4

88,99 2 1 3 4 3 3 1 1 2 1 3

99,99 1 1 8 5 4 1 2 -

10 1 -

COMISIA METODICA DE CHIMIE- BIOLOGIE - ED. TEHNOLOGIC Comisia metodic, format din profesorii Vasilica Popescu (chimie), prof.Gabriela Bumbulici (biologie), F. Panait (fizic), prof. Elena David (ed. tehnologic), prof. A. Mirici(fizic), prof.A. Mrculescu (fizic) i prof. R. Niu(fizic), a avut urmtoarea activitate pe parcursul sem. I.: I. PERFECIONAREA DE SPECIALITATE I METODICO-DIDACTIC a) n cadrul comisiei pe coal: 1. Analiz cu privire la activitatea comisiei metodice n anul colar 2010-2011 resp. Vasilica Popescu (sept. 2011) Informare privind activitile desfurate de membrii comisiei n anul colar trecut. 2.Stabilirea planurilor de recapitulare a materiei din anul colar 2010-2011 fiecare profesor a stabilit repere pentru recapitularea cunotinelor din disciplina respectiv, pe clase i nivel de studiu - toi membrii comisiei (sept. 2011) 3.Stabilirea reperelor de elaborare a testelor iniiale pe baza precizrilor primite de la MECTS n Nota privind evaluarea iniial membrii comisiei au realizat i prezentat n cadrul comisiei, pentru aprobare, testele de evaluare iniial, realizate pentru fiecare an de studiu la disciplina pe care o predau n coal - toi membrii comisiei (sept.2011)
RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Page 25

4. Analiza rezultatelor obinute de elevi la testarea iniial - elaborarea unui raport privind problemele identificate i modalitile de abordare a acestora (pe baza planului remedial elaborat de fiecare profesor, n funcie de rezultatele elevilor) toi membrii comisiei (oct.2012) Rezultatele obinute la testarea iniial -ed. tehnologic-prof. David Elena
CLASA NR. ELEVI TESTAI NOTE OBTINUTE MEDIE CLAS

1 -

2 1 4 1 3 -

3 7 2 7 2 1 4 3 1 15 1 -

4 3 1 4 2 1 3 2 2 4 3 2 3 3

5 4 4 5 3 3 1 2 5 2 4 4 4 3 2

6 3 4 3 4 4 4 8 3 3 3 6 3 1 4 4

7 4 5 4 2 3 6 5 7 4 1 6 1 6 11

8 3 1 3 8 4 2 4 8 4 2 3 7 4

9 3 2 3 3 1 8 1 3 2 1

10 1 1 1 1 6,62 5,09 5,87 6,79 7,00 4,00 6,04 5,38 7,61 5,33 5,00 6,86 4,00 6,33 6,56

5A 5B 5C 5D 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C

21 22 23 24 19 16 23 24 28 24 23 21 21 24 25

Rezultatele obinute la testarea iniial -fizic


Profesor
Clasa Nr. elevi testai

Note

MEDIE CLAS

1 3 1 5 3 1

2 5 1 3 1 2 4 3 7 6

3 5 1 2 8 6 5 8 1 11

4 2 2 4 2 8 4 2 1 4 3

5 1 5 6 3 5 4 3 3 11 1

6 6 3 5 1 3 1 1 2 1

7 5 4 4 2 1 2 1 5 -

8 6 2 2 2 -

9 6 2 1 -

10 1 5 7,45 3,00 6,77 5,20 5,40 4,44 3,89 4,79 3,15 5,55 3,40

Panait F. Popescu V. Panait F. Popescu V. Panait F. Niu R. Mrculesc uA Panait F. Popescu V. Mirici A. Panait F.

6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C

24/26 16/24 23/25 24/25 21/29 25/26 20/25 21/25 18/25 24/24 23/27

Rezultatele obinute la testarea iniial -biologie- prof. Gabriela Bumbulici


RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Page 26

CLASA 5A 5B 5C 5D 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C

Nr.elevi testai 21/26 18/22 23/28 24/30 21/26 17/24 23/25 23/25 27/29 23/26 22/25 21/25 21/25 20/24 25/27

1 1 2 1 1 1 2 -

2 2 1 1 1 4 4 4 4 -

3 5 5 2 7 5 4 2 5 6 3 8 1 1

4 2 5 2 2 4 3 2 2 6 7 2 3 1 6

NOTE OBINUTE 5 6 7 1 4 3 1 4 1 5 2 4 3 3 8 4 5 6 9 2 2 7 4 1 4 5 8 6 4 1 3 1 6 5 3 1 1 2 4 9 3 5 3 7

MEDIE CLAS 8 7 3 4 4 2 5 2 2 2 9 2 1 3 1 1 10 6,85 4,52 5,81 7,11 6,50 3,11 5,32 4,65 6,74 4,90 3,95 5,81 3,86 6,36 5,63

Rezultatele obinute la testarea iniial -chimie - prof. Vasilica Popescu


MEDIE CLAS Clasa 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C Nr. elevi testai 28/29 23/26 23/25 21/25 21/25 24/24 24/27 Note 1 2 1 7 3 4 2 2 4 6 8 8 3 7 12 8 5 3 6 7 4 9 4 4 11 2 2 1 5 5 2 5 2 3 6 4 1 1 1 2 3 3 7 3 2 1 8 9 10 4,63 4,08 3,90 4,65 3,00 4,08 3,75

Fiecare profesor din comisie i-a ntocmit un plan remedial, care a constat n utilizarea unor procedee i metode adecvate remedierii situaiei colare care s-a constat la elevii cu note slabe la testarea iniial. 5.Referat-dezbatere WebQuest - un proiect interdiscipli nar - prof. chimie Vasilica Popescu (nov.2011) Discuii pe marginea abordrii unei metode noi, o alternativ viabil la metodele tradiionale de nvare evaluare, la tiine. Metoda implic activiti de cutare n spaiul web i include elemente de nvare prin cooperare. 6.Lecie deschis - Bugetul familiei- clasa a VI-aA (nov.2011)- prof. ed. tehnologic Elena David Lecia s-a ncadrat n dezideratele pedagogiei actuale, punnd accent pe predarea activizant i de stimulare a potenialului creativ al elevului. Cooperarea i reflexia asupra actului nvrii au fost caracteristicile leciei d-nei profesoare E. David. 7.Lecie deschis n comisia metodic pe jude - biologie- prof. Bumbulici G.

RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Page 27

Titlul leciei: " Ochiul - anatomie"-clasa a VII-a D . Lecie de predare-nvare, n care profesoara a folosit ca strategie didactic descoperirea dirijat, forma de organizare fiind activitatea pe grupe. b) n cadrul comisiei pe jude ;

II. DOTAREA I AUTODOTAREA CU RESURSE DIDACTICE Profesorii din comisie si-au desfurat activitatea n laboratoare si au fost preocupai in permananenta de ntreinerea lor. De asemenea, au avut ca obiectiv permanent autodotarea cu mijloace necesare obinerii unor rezultate bune n procesul de predarenvare (creterea motivaiei pentru asimilarea cunotinelor, realizarea descoperirii dirijate a noilor cunotine, abordarea unei nvri participative de ctre elevi (fie de diferite tipuri, plane, schie de lecie etc.) III. ACIUNI PENTRU RIDICAREA NIVELULUI DE PREGTIRE A ELEVILOR La disciplinele chimie, biologie i ed. tehnologic s-au desfurat ore de pregtire suplimentar cu elevii care vor participa la olimpiadele i concursurile pe discipline din acest semestru (prof.V. Popescu- luni ora 8.30; prof. David E. - mari, ora 11). Concursuri extracolare, la care au participat elevi coordonai de prof. V. Popescu: Concursul Naional Pro-coala, organizat de ISJ Mehedini. Rezultatele obinute au fost: Premiul II -Mihescu Maria (7D), Gheorghe M.(7A), Cristache G.(7A), Ciupitu D. (7D) Premiul III - Dinc Gabriela(7D), Pascale Monica(7D), Melente Cristina (8C) Meniune - Cciul Bianca(7D), Crcot Andreea(8A), Sandu Diana(8A), Grigore Andreea(8A), Vasile Claudia(8B), Ene Mihaela(8B), Codrea Cristian(8C), Ilie Marina(8C), Chiru Cosmin(8C). Concursul Naional de ecologie Sntatea Pmntului, sntatea noastr, organizat de coala Mteti- Buzu. Au obinut: Premiul III- Sandu Diana (8A)i Crcot Andreea (8A) Diplom de participare- Bogde Denisa(8A)
RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Page 28

Concursul Naional de tiine pentru elevi, organizat de Liceul Emil Racovi BaiaMare. Echipa format din elevii Cristache Gabriel i Gheorghe Marian a obinut LOCUL I. (seciunea coli generale- comunicarea tiinific Bateria verde) Alte activiti desfurate cu elevii: n Sptmna Mondial a Spaiului Cosmic, 4-10 oct.2011, srbtoare internaional a tehnologiei i tiinei, elevi din clasele VIII A, VII D, VI D,VII A, C, coordonai de prof. Panait F. i Popescu V. au amenajat un panou pe holul colii cu desene pe teme cosmice i au expus mini-machete ale unor navete cosmice. Un articol publicat n Jurnalul de Clrai din luna octombrie avea s prezinte aceste preocupri ale elevilor din coala noastr. n luna noiembrie, acelai ziar, publica un articol care, avnd ca autori eleva Mavru Ioana (7D) i prof. V. Popescu , era prezentarea proiectului cu tematic ecologic Energia Verde, care a participat la competiia MaST n anul colar precent. Despre activitatea grupului de elevi ai clasei a VIII-a A care au participat la realizarea proiectului MaST Networking 2011, astzi liceeni, prof. V. Popescu a publicat un articol i n revista coala European din septembrie 2011, revist editat cu acordul ISJ Mehedini (al crei coordonator este Insp. Gen al jud. Mehedini, dl. Emil Miric). Cu un articol de specialitate, prof. V. Popescu a participat la Simpozionul Internaional Cetenie activ n context european organizat de c. General Al. tefulescu din Tg-Jiu, o activitate din cadrul unui Proiect Commenius, primind i adeverin de participare . IV. APRECIEREA SISTEMIC I OBIECTIV A ELEVILOR Membrii comisiei metodice au realizat o notare ritmic a elevilor, prin probe orale, scrise, activiti experimentale, utiliznd i metode de evaluare alternative: proiecte, portofolii, referate, etc..n portofoliul fiecrui profesor se gsesc testele de evaluare scris, baremele de notare, analiza rezultatelor obinute de elevi i msurile ce se impun a fi luate pentru remedierea unor situaii de rmnere n urm la disciplina respectiv. COMISIA METODIC DE LIMBI MODERNE Comisia metodic de limbi moderne i-a propus s desfoare activiti instructive i educative care s conduc la rezultate eficiente n planul nvrii i al rezultatelor deosebite la concursurile colare. Aceste activiti au fost posibile datorit unor intervenii competente ale cadrelor didactice, bazate pe : - Cunoaterea colectivelor de elevi; - Utilizarea unor metode de lucru optime, secondate de elavaluri formative i sumative cu caracter compensator de natur ameliorativ-constructiv; - Dorina de mbunatire a relaiei de comunicare cadru didactic- cadru didactic i elev- cadru didactic;
RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Page 29

Motivaie i interes pentru adaptarea i dezvoltarea prestigiului organizaiei noastre furnizoare de educaie; - Deschidere n a aplica strategii de lucru care s asigure nelegerea noilor cunotinte i aplicarea lor n teme. - Interes pentru perfecionare i autoperfecionare; Activiti metodice desfasurate au fost: Lecie demonstrativ, prof. Dumitru Daniela-Clasa a VII-a A, Protgez les oiseaux Referat, prof. Butoi Adriana-Creativitatea la orele de limbi strine Perfecionarea continu : - sustinerea lucrrii de gradul I, La crativit en classe de Fle a prof. Butoi Adriana; - curs de formare ECDL, prof. Butoi Adriana, prof. Dumitru Daniela, prof. Niu Costin. Activiti educative cu impact pozitiv n rndul elevilor: (participarea susinut la viaa colii): - ziua european a limbilor (ateliere de creaie, expoziie de afie); - Halowen(expoziie de desene) - Concursuri colare - Examenul DELF
-

Activitatea a avut loc la coala cu cl.I-VIII Tudor Vladimirescu Clrai, unde se afl i sediul filialei Clrai a A.R.P.F. ( Asociaia romn a profesorilor de limba francez). A fost un eveniment deosebit, innd cont de faptul c este prima dat cnd elevii de gimnaziu i liceu din judeul Clrai susin un examen n faa unui juriu alctuit din examinatori francezi i romni. Au fost dou comisii pentru cele dou zile de examinare: Jonathan Louatron, Andreea Checiu, Ioana Diaconu i Lili Stoian, supervizate de Franoise Rousseau , director de cursuri de la Institutul Francez din Bucureti. Au participat un numr de 63 de elevi din Clrai, Oltenia, Chiselet, oldanu i Spanov, nscrii la toate cele patru niveluri de competen, n conformitate cu Cadrul comun european de referin pentru limbile moderne ( A1, A2, B1, B2). Organizatori: prof.Butoi Adriana i prof.Dumitru Daniela Concursul Cangurul lingvist: 31 elevi , limba francez; In ceea ce priveste activitatile la limba engleza pe sem. I se pot enumera urmatoarele:
RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Page 30

- Concurs de Halloween, la care au participat elevi de la mai multe clase (a V-a, a VI-a, a VII-a). Concursul a fost impartit pe sectiuni (desen, povestire horror si poezie pe aceasta tematica), elevii care au realizat cele mai bune lucrari au primit diplome si lucrarile lor au fost expuse pe un panou in scoala. - Concursul Cangurul Lingvist, desfasurat in data de 15-12-2011, la care au participat 45 de elevi, incepand de la clasa a III-a si pana la clasa a VIII-a. La acest concurs am fost profesor organizator si am asistat elevii pe perioada concursului. - Cantece si colinde de Craciun in limba engleza. Aceasta activitate s-a desfasurat la toate clasele, fie cu ajutorul casetofonului, fie cu o chitara. - Education Day( 5 oct.) pictures - Nitu Costin si Dumitrascu Liliana; - Nature inspires and gives ( nov.) contest of literatury creation / Dumitrascu Liliana premiul I Marin A. (5A) Serban M.(6A) -Mentiune Dulce A. (6A) Horoba D.(5A) CENTRALIZAREA TESTRII INIIALE
LIMBA FRANCEZ clasa a V-a a VI-a a VII-a a VIII-a L1 3,93 6,05 4,55 5,3 L2 7,47 7,28 7,24 4,85

8 7 6 5 4 3 2 1 0

7,47 6,05

7,28

7,24 5,3 4,55

4,85
L1 L2

3,93

a V-a

a VI-a

a VII-a

a VIII-a

RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Page 31

LIMBA ENGLEZ clasa a V-a a VI-a a VII-a a VIII-a L1 4,71 5,36 5,77 6,25 L2 7,47 5,09 3,48 6,47

Greeli frecvente Elevii nu neleg structuri/propoziii din anunuri/afie; Au deficiene n redactarea textelor funcionale ; Prezint inadvertene n completarea formularelor cu detalii individuale i n dezvoltarea opiniilor personale, neutiliznd o structur logic clar.

Msuri: Fiecare cadru didactic a ntocmit fie de interpretare a testelor , propunnd o serie de msuri pentru mbuntirea nivelului de pregtire al elevilor i pentru eliminerea lacunelor; printre acestea menionm: diversificarea tipurilor de exerciii de vocabular; utilizarea fielor de lucru sau a fielor suport; utilizarea documentelor autentice n toate tipurile de activiti; dialoguri uzuale n diverse situaii de comunicare .
RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Page 32

ANALIZA SWOT Puncte tari: dispunem de profesori cu o bun pregtire metodic i de specialitate, care stpnesc coninuturile predate, fiind interesai de inovaii, activiti eficiente, demersuri didactice centrate pe elev; eficacitatea strategiilor didactice, varietatea metodelor folosite, creativitatea n adoptarea stilurilor de predare; metode i strategii moderne, activ-participative, stimulative pentru nvarea elevilor. Se adapteaz coninutul i metodele la specificul clasei i se urmrete dezvoltarea gndirii i nelegerii coninutului specific; climat favorabil , bune relaii ntre elevi i profesori, ntre cadre didactice; calitatea evalurii elevilor, n scopul i n direcia stimulrii nvrii eficiente; performanelor elevilor sunt apreciate i evaluate constant,utiliznd att metode sumative ct i formative; realizarea unor instrumente de evaluare pentru observarea sistematic a elevilor; aplicarea metodelor moderne de evaluare; colaborarea eficient i productiv ntre membrii catedrei; deschiderea spre comunicare, ilustrat prin diverse proiecte de echip; activiti extracurriculare i extracolare de calitate; rezultate bune la concursurile scolare; Puncte slabe: inexistena unei legturi permanente a elevilor cu biblioteca colii; lipsa unei motivaii interioare a nvrii; superficialitatea unor elevi n realizarea temelor scrise; Oportuniti: S-a conturat i exist deja o echip ce-i dorete eficien i reuit care poate face pai i mai hotri spre reuit; Existena unor interese comune n ceea ce privete intenionalitatea profesional, poate promova i consolida coordonatele unei nvri formative, durabile,punctate de performane. Reflecie asupra nemplinirilor: exist loc de mai mult i mai bine asupra iniiativelor comune i hotrte; munca de educare a familiei n spiritul deschiderii i ncrederii spre coala trebuie s promoveze noi strategii; exist nc potenial creativ neprelucrat i neimplicat n problema soluionrii i gestionrii calitative a unor situaii
RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Page 33

COMISIA OM I SOCIETATE Profesorii de istorie, geografie, religie au desfurat activitatea didactic i metodic, avnd n vedere noile cerine ale foii de parcurs, elaborat pentru anul colar 2011-2012. n conformitate cu noile programe, au fost ntocmite planificrile anuale, calendaristic i a unitilor de nvare la toate materiile. Astfel, au fost anticipate etapele i aciunile concrete de realizare a predrii. Cadrele didactice au urmrit s realizeze desfurarea de lecii bine proiectate, interesante i atrgtoare pentru elevi, este o prim modalitate de a-i atrage pe acetia la coal. Se folosete cu preponderen evaluarea continu, formele i instrumentele clasice de evaluare, dar i pe cele complementare portofoliul, referatul, fia de evaluare etc. Prin metodele diverse utilizate, se verific formarea unor capaciti din mai multe puncte de vedere (observaie curent, probe scrise, orale, teste etc.). De asemenea, trebuie avut n vedere faptul c evaluarea are efecte la nivelul personalitii elevilor, c le afecteaz statutul n clas i n viaa familial i de aceea, aceasta trebuie s fie ct mai obiectiv i s fie folosit ca element motivaional. Cadrele didactice au realizat n perioada primului semestru al anului colar 20112012 o serie de activiti educative. n luna octombrie 2011, a fost comemorat Holocaustul, printr-o activitate desfurat la C.D.I., cu ajutorul elevilor claselor a VII-a si sustinut de profesorii Dumitru Cristina, Arpanu Polixenia i Dinc Daniel. Cu ocazia Zilei Internaionale a Drepturilor Omului a fost organizat o activitate n cadrul C.D.I. de catre profesor Dumitru Cristina, mpreun cu elevii clasei VII B. Ziua Nationala a Romniei a fost sarbatorit printr-o serie de activiti realizate de elevii i profesorii colii noastre prin confectionare de postere avnd ca tema Marea Unire, vizionarea unor filme pe acceai tem. De asemenea, in luna octombrie 2011 a fost organizat o excursie la Bucureti, unde elevii au vizitat Muzeul Grigore Antipa i Muzeul Naional de Istorie. Pentru o mai bun cunoatere a istoriei locale, elevii au vizitat i Muzeul Dunrii de Jos din Calarai. In perioada sarbtorilor de iarn, profesorii de religie au organizat activiti specifice perioadei, antrennd un numr mare de elevi la colinde si au paricipat la slujbele religioase, unde s-au spovedit i au cunoscut elemente ale lacaului de cult. Tot in perioada sarbatorilor de iarna, sub indrumarea prof. Arpanu Polixenia, a fost organizat un moment artistic de elevii clasei a VIII-a C, Activitatea de formare contiunu la nivelul catedrei s-a realizat i prin susinerea unei activiti demonstrative cu tema Strategii moderne, aplicate la clasa a V-a, de ctre prof. Dinc Daniel. Prof. Arpanu Polixenia a prezentat un referat cu tema Manualul auxiliar important n demersul didactic.
RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Page 34

COMISIA METODICA EDUCATIE FIZICA SI ARTE Activitatea Comisiei s-a desfasurat conform Planului managerial intocmit si in functie de Planul calendaristic competitional al ISJ Calarasi, astfel: - Planificarea s-a facut conform Programei scolare in vigoare; - Orele s-au efectuat la un inalt nivel conform planificarilor; - D-l Iancu Costel a prezentat o lectie deschisa la cls. a V-a; - Testarea initiala a fost efectuata in conformitate cu sistemul de evaluare pentru invatamantul gimnazial; Calendarul competitional intern s-a stabilit in functie de Calendarul competitional al ISJ Calarasi: - a) Campionat de handball Fete_ cls. V-VIII; - b) Campionat de fotbal Baieti cls. II-IV si V-VIII; - c) Campionat de handball Baieti cls. V-VIII; Membrii comisiei au foest asistati la ore de catre seful comisiei metodice, conform planificarii. S-au efectuat antrenamente si meciuri de pregatire cu echipele de handball Fete cls. V-VIII, fotbal cls. II-IV si V-VIII, handball _ Baieti _ cls. V-VIII. Mentionez ca toate acestea s-au desfasurat in afara orelor de curs. S-a confectionat plasa de protectie pentru sala de sport. Nu au exiastat accidente grave. Echipa de fotbal Baieti- cls. V-VIII s-a calificat la etapa judeteana iar meciurile de handball Fete sunt in desfasurare. Consiliere individuala
Nr. crt. Tipul problemei Nr. persoane 1 elevi 9 elevi 2 elevi 3 elevi 2 elevi 11 elevi 28 elevi 1 prini 2 prini 3prini 3prini 9 prini 2 profesori 5 profesori Orizont de timp Septembrie-dec. Locul desfasurarii Cabinet Cabinet Cabinet Cabinet Cabinet Cabinet Cabinet Cabinet Cabinet Cabinet Cabinet Cabinet Nr. ore

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Relaia cu prinii Probleme de indisciplin Absenteism C.E.S. Elevi cu prini plecai in strintate Comportament cu risc violent (fizic i verbal) TOTAL Relaia cu minorul Absenteism Modaliti de lucru cu copiii cu CES Corectarea comportamentului violent modaliti de intervenie TOTAL Modaliti de lucru cu copiii cu CES Tehnici de motivare a copilului indisciplinat

2 25 7 9 8 32 83 1 4 6 7 18 3 9

Septembrie-dec. Septembrie-dec. Septembrie-dec. Septembrie-dec. Septembrie-dec. Septembrie-dec. Septembrie-dec. Septembrie-dec. Septembrie-dec. Septembrie-dec.

RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Page 35

TOTAL Nr cazuri rezolvate

7 profesori 17

12 Nr cazuri nerezolvate 11

Consiliere de grup
Nr. Tematica Comportament cu risc de violen fizic i verbal Indisciplin TOTAL Nr. grup 2 2 4 Nr. persoane 12 10 22 Nr. ore 5 4 9 Categorii elevi elevi Schimbari dezirabile n curs de ameliorare n curs de ameliorare

Activitati O.S.P.
Nr. 1. Tematica Aplicare de chestionar de interese tip Holland Scoala Nr. clase Nr. persoane Nr. ore 3 coala nr. 11 Tudor Vladimirescu Clrai 3 78

Discuii pe marginea rezultatelor i interpretarea rezultatelor

coala nr. 11 Tudor Vladimirescu Clrai TOTAL

4 3 73 7

Programe / proiecte
Nr. Denumire Grup tinta Obiective -Depistarea cauzelor conflictelor si analizarea acestora -Discutarea spectelor negative ale consecintelor conflictelor scolare -Modalitati de prevenire si diminuare a conflictelor scolare Activiti desfurate -Discutii libere asupra cauzelor si formelor conflictuale -Discutarea punctuala a unor studii de caz privind conflictele scolare -Joc de rol privind modalitati de aplanare a consecintelor negative aparute in urma conflictelor - joc didactic pe marginea temei propuse -dezbatere pro si contra pe marginea concluziilor desprinse Loc de desfasurare Parteneri Nr. ore

1.

Confilictelecauze si efecte si tehnici de gestionare a acestora

Cls VIII A, VII C, VII B, VI B, VIII B, VI C, VI D,

9 Sala de clas Dirigintii

Ghici cine este? 2.

Cls II A III C I

- dezvoltarea capacitatii de autocunoastere si a atitudinii pozitive fata de sine -cunoasterea colegilor si formarea unei imagini cat mai corecte despre acestia

Sala de clasa

Dirigintii 3

RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Page 36

Nr.

Denumire

Grup tinta

Obiective -constientizarea importantei unui comportament civilizat la scoala si in societate -insusirea regulilor de buna purtare la scoala si in societate

Activiti desfurate -discutii libere cu argumente pro si contra privind comportamentul adecvat in diverse situatii -joc de rol privind o situatie punctuala -intocmirea unei liste cu comportamente acceptate in diverse situatii - activitate extrascolara incluzand vizionarea unui film adecvat elevilor,sociali zare prin petrecerea timplui liber in parcul de distractii al orasului

Loc de desfasurare Sala de clasa

Parteneri Dirigintii

Nr. ore 4

3.

Sa fim politicosi la scoala si in societate

Cls. I C, II A III E IV B

4.

Colegialitate si prietenie

Cls . VA VB VC

formarea abilitilor de relaionare pozitiva cu colegii de clasa intarirea relatiilor de colaborare si prietenie in cadrul clasei

Cinema Parc de distractii cofetarie

Dirigintii 12

28

Alte activitati
Nr crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 Activitatea Participarea la edinele cu prinii unde au fost dezbtute teme specifice activitii cabinetului Participarea la activitatile organizate in scoala in parteneriat cu politia de proximitate participarea in calitate de colaborator la proiectul: TINERI IMPOTRIVA VIOLENTEI Lectoratul cu parintii pe coal Participarea la aciunile organizate de comisia Om i societate, cu ocazia zilei holocaustului,a zilei de 1 Decembrie si a sarbatorilor de iarna Organizare si participarea la actiunile dedicate saptamanii mondiale a pacii Participarea la aciunile desfurate n coal cu ocazia diferitelor evenimente din calendarul oficial Participarea la activitile organizate n cadrul colii in colaborare cu Agentia Judeteana Antidrog Calarasi Locul desfasurarii actiunii coala cu clasele I VIII nr. 11 T. Vladimirescu Clrai coala cu clasele I VIII nr. 11 T. Vladimirescu Clrai coala cu clasele I VIII nr. 11 T. Vladimirescu Clrai coala cu clasele I VIII nr. 11 T. Vladimirescu Clrai coala cu clasele I VIII nr. 11 T. Vladimirescu Clrai coala cu clasele I VIII nr. 11 T. Vladimirescu Clrai coala cu clasele I VIII nr. 11 T. Vladimirescu Clrai coala cu clasele I VIII nr. 11 T. Vladimirescu Clrai

RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Page 37

Organizarea si participare la excursii tematice la muzeul judetean,la muzeul Antipa Bucuresti, muzeul national de istorie bucuresti

CALARASI si BUCURESTI

BIBLIOTECA + C.D.I.

Documentele de evident a publicatiilor si a activittii de bibliotec (Registrul de miscare a fondului de carte, Registrul inventar, Caiet pentru evident a cititorilor, Registrul de mprumut la sala de clas si sala de lectur,) au fost completate zilnic; astfel c la sfrsitulsemestrului s-a nregistrat un numr de 768 utilizatori ; zilnic biblioteca a fost frecventat de 100-130 de elevi; au fost mprumutate 14803 de volume; - s-au verificat periodic publicatiile din bibliotec si s-au reconditionat volumele deteriorate, s-au scos din gestiune volumele deteriorate fizic si moral; - mpreun cu profesorii de specialitate si invatatotii s-au organizat expozitii si prezentri de carte sau vizionri ale unor ecranizri dup operele literare n sala de lectur a CDI; - s-a asigurat pstrarea si securitatea fondului de publicatii, cu respectarea conditiilor de rspundere gestionar prevzut de legislatia n vigoare; - s-a avut grij pentru dezvoltarea sentimentului responsabilittii la elevi, Biblioteca nr de carti =16620, cititori =768. C.D.I.-ul creeaz condiiile necesare iniierii n autodocumentare i n tehnicile de munc individual, accesul la noile tehnologii i la diferite surse de informare, devenind astfel un element motor n lupta contra eecului colar. Prin organizarea i viaa lui intern, C.D.I.-ul a devenit pentru elevi o coal a responsabilitii i autonomiei, att pe planul activitilor individuale, ct i a celor de grup. Spaiul special destinat profesorilor, cu documentaia necesar, duce la creterea calitii actului educaional i la formarea continu a cadrelor didactice. Spaiul C.D.I.-ului asigur condiii optime pentru nvarea pe tot parcursul vieii prin activiti de informare, formare continu, perfecionare profesional etc. pentru dezvoltarea competenelor personale i profesionale a persoanelor adulte din Activitatile de la C.D.I. au fost complexe , s-au bazat pe o buna comunicare, au fost tratate cu seriozitate si au implicat o multime de elevi, cadre didactice, parinti si foruri ale comunitatii locale.

RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Page 38

OBIECTIVE

ACTIVITATEA

DATA

RESURSE

*Familiarizarea elevilor cu biblioteca scolara si cu activitatea desfasurata in biblioteca.

Primii pasi

septembrie 2011

Elevii clasei I invatatori bibliotecarul scolii parinti *elevii clasei I *parinti *pliante *ecusoane *invatatori bibliotecarul scolii *bibliotecarul

*Familiarizarea elevilor cu biblioteca scolara si cu activitatea desfurat de biblioteca

*Popas la biblioteca scolii ( vizita de recunoastere) Confectionarea de semne de carte de catre elevii clasei I

septembrie 2011

*Expozitie carti si afise informative

Scriitorii lunii

*septembrie 2011

*Stimularea interesului elevilor pentru poezia romaneasca,pentru lectura Cunoasterea si folosirea bibliotecii scolare, citirea unor carti din literatura pentru copii,proiectii video cu povesti *Cultivarea interesului pentru lectura

*Biblioteca-prietena copiilor

septembrieiunie 2011

*elevii claselor I-IV *volume de poezii *bibliotecar *carti de povesti bibliotecarul invatatori

Popas in lumea cartilor

septembrie iunie 20112012 21 septembrie 2011 septembrie 2011

Personaje de poveste

*elevii claselor a III-a *carti de povesti *bibliotecar, invatatori *elevii cls I-VIII *profesori *invatatori *bibliotecar *bibliotecarul

ndrumarea lecturii elevilor, n colaborare cu toate cadrele didactice, potrivit cerinelor procesului de nvmnt *Expozitie carti si afise informative

Cititorul lunii

Scriitorii lunii

octombrie 2011

RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Page 39

omagiere

Ziua educatorului

5 octombrie20 11

*bibliotecarul *cadre didactice

- actiune de initiere a elevilor in tehnicile biblioteconomice, bibliografice si de studiu promovarea , zilnic(timp de 3 luni ), a cate unei poezii din literatura romana si din literatura universala. Educatie moral-religioasa in colaborare cu Biserica Sfanta Anastasia *ndrumarea lecturii elevilor, n colaborare cu toate cadrele didactice, potrivit cerinelor procesului de nvmnt -concurs de cultura generala; -concurs de desene; -concurs de dans; -concurs de pantomima; -parada a costumelor; Calatorie imaginara prin muzeele lumii Actiune judeteana in colaborare cu CCD-Calarasi, Inspectoratul Scolar Judetean Calarasi

Bibliotecar pentru o zi

14-31 oct.2011

bibliotecarul prof.lb. rom.

Poezia un taram uitat

15 oct. 2011-15 decembrie 2011

bibliotecarul prof. lb. romana invatatorii bibliotecarul invatatorii

Binele,frumosul,morala,credi nta si iubirea.

*Cititorul lunii

octombrie 2011

*elevii cls I-VIII *bibliotecar *prof. lb romana *invatatori elevii cls.I A invatator bibliotecar educatoare parinti bibliotecarul invatatori prof. lb. franceza bibliotecari din judet parinti invatatori, profesori bibliotecarul prof. lb.romana bibliotecarul invatatorii

Carnavalul toamnei Miss Toamna

31 octombrie 2011

Toamna in muzeele lumii

1 noiembrie 2011 3 noiembrie 2011

Biblioteca- un peisaj insufletit

Cunoasterea biografiei si creatiei marelui scriitor Mihail Sadoveanu; Lizuca - Dumbrava Minunata- Lizuca -Patrocle - aratati ce drepturi ale copilului au fost incalcate intr-un exemplu dat D.M - sedinta de lucru-proiect educativ.

Zilele Mihail Sadoveanu

5 noiembrie 2011 8 noiembrie 2011

Recunoasteti personajul?

Calculatorul, internetul si cartea

11 noiembrie20 11

bibliotecarul invatatori

RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Page 40

drepturi dar si indatoriri

Ziua tolerantei Suntem colegi si putem fi prieteni Toamna, doamna in rochita galbena Vis de toamna(II)

17 noiembrie 2011 23 noiembrie 2011 27 noiembrie 2011 29-30 noiembrie20 11 30 noiembrie 2011 30 noiembrie 2011 2decembrie 2011

bibliotecarul dirigintii invatatorii bibliotecarul, invatatorii

Parteneriat cu gradinita

- expozitie de carte.

Zilele Liviu Rebreanu

bibliotecarul

-invitati parintii pentru o zi la scoala

Scoala de o zi a parintilor

Directorul scolii bibliotecarul invatatorii dirigintii bibliotecarul invatatorii profesorii *elevii cls a V a B *bibliotecar *prof. diriginti *parinti Marcu Nela, Munteanu I., bibliotecarul *elevii claselor I *Invatatori *prof desen

fise de lucru ,concurs lunar

Cititorul lunii

-moment inchinat neuitatilor eroi, program cultural-artistic

1 Decembrie- Sunt roman , roman voinic

biografie si opera;

Nicolae Labis

*Realizarea unor lucrri originale inspirate din crile de poveti.

Personaje de poveste concurs de desene

*ntreprinderea, n colaborare cu bibliotecara i cu personalul didactic, a unor aciuni de iniiere a elevilor n tehnicile biblioteconomice, bibliografice i de studiu. *Stimularea curiozitii i interesului pentru cunoaterea unor obiceiuri i tradiii legate de srbtorirea Crciunului la alte popoare. Parteneriat intre Scoala Dr.Constantin AngelescuConstantasi Scoala cu clasele IVIII Tudor Vladimirescu-Calarasi

Bibliotecar pentru o zi.

5 decembrie 2011

*elevii cls I-VIII

COLINDE, COLINDE....E VREMEA COLINDELOR! ( montaj literar)

19-23 decembrie 2011 20 decembrie 2011

*elevi

Datini ,obiceiuri si traditii din filonul credintei populare *colindul Nasterea Domnului

*elevii clasei a III-aA bibliotecarul Niculescu Ec.

RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Page 41

fise de lucru ,concurs lunar

Cititorul lunii

21 decembrie 2011

bibliotecarul invatatorii profesorii

Cercuri literare realizate: Ganduri literare, Cartea leac pentru suflet, Tineri jurnalisti in devenire Premii obtinute: Premiul al II-lea Grupului de colinde de la cls. a III-a A la concursul Colindul stramosesc si drag- Constanta - decembrie 2011 Premiul al II-lea Mavru Ioana cls. a VII-a D la concursul Obiceiuri si legendeConstanta - decembrie 2011 Premiul pentru cea mai buna actrita-Mihaiescu Maria clasa a VII-a D la Festivalul de teatru Ernest Maftei -Calarasi , editia a III-a ,decembrie 2011.

COMISIA DIRIGINTILOR CLASELOR A V-A I A VI-A Comisia Metodic a Diriginilor claselor a V-a i a VI-a i-a desfurat activitatea n conformitate cu planul managerial elaborat la nceputul anului colar, dar i innd cont de cerinele i necesitile educative ivite ulterior. Principalele activiti derulate: Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginilor claselor a V-a i a VI-a Elaborarea planificrilor pentru consiliere i orientare profesional, conform programelor n vigoare Organizarea de edine cu prinii Dezbateri pe marginea Foii de parcurs pentru anul colar 2011-2012 Organizarea de edine de cerc metodic pe teme care au avut ca scop eficientizarea activitii dirigintelui, completrii corecte a documentaiei specifice, consolidarea parteneriatului elev-diriginte-printe Constituirea Comitetului reprezentativ al prinilor Constituirea Consiliului elevilor Organizarea de lecii demonstrative Propunerea unor activiti pentru sptmna coala altfel Atragerea Comisiei Diriginilor i implicit a elevilor n activiti i programe colare si extracolare de socializare, interrelaionare, culturalizare: -activiti diverse de adaptare, interrelaionare i intercunoatere cu elevii: activiti distractive, excursii etc. -antrenarea elevilor n activiti colare i extracolare n cadrul proiectelor derulate n
RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Page 42

coal: Ziua Educaiei Pomul de iarn Activitatea desfurat Studierea prevederilor metodologice privind organizarea i desfurarea activitilor specifice de diriginte, conform Ordinului MECI nr. 5132 din 10.09.2009 Studierea programelor de consiliere i orientare n vigoare pentru nvmntul gimnazial de ctre toi diriginii; Observaii: - diriginii sunt familiarizai cu prevederile programei de consiliere i orientare specifice nvmntului gimnazial; Stabilirea de ctre dirigini a intervalelor orare, n afara orelor de curs, pentru elevi i prini n vederea desfurrii activitilor de suport educaional, consiliere pentru prini Observaii: - diriginii sunt familiarizai cu activitile educative i temele de interes educativ care trebuie abordate n cadrul orelor de dirigenie i n cadrul ntlnirilor de consiliere cu prini ntocmirea planificrilor anuale i semestriale ale orelor de consiliere dirigenie, activiti extracolare, activiti educative cu prinii i desfurarea activitilor educative stabilite Observaii: - diriginii au beneficiat de modelul planificrilor la consiliere i orientare, conform nivelului colar al claselor lor, model publicat pe site-ul MECI; - toi diriginii au experien didactic n desfurarea activitilor educative specifice statutului de diriginte; - majoritatea diriginilor au pstrat o comunicare bun i periodic cu prinii elevilor pe care i coordoneaz ntocmirea calendarului edinelor cu prinii pe clase i desfurarea acestora, conform graficului. Observaii: - fiecare diriginte i-a ales tematica i scenariile didactice pentru edinele cu prinii ; - diriginii au respectat termenele stabilite pentru edine; ntocmirea calendarului activitilor metodice la nivelul comisiei diriginilor (n baza analizei raportului comisiei diriginilor din anul colar trecut) i desfurarea activitilor metodice: Puncte forte: - au fost prezentate prin referate teme inovative i de interes pentru perfecionarea activitii educative Puncte slabe: - preponderena sczut a orelor demonstrative ca modalitate de abordare a temelor
RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Page 43

stabilite Activiti de promovare a unei culturi organizaionale a clasei de elevi (elaborarea i promovarea, mpreun cu elevii, a unor "ritualuri de socializare". Observaii: O parte din dirigini au inclus n orele de dirigenie (i n afara lor) activiti educative de coeziune a grupului i ritualuri de socializare activiti de cunoatere i socializare ntre clase, excursii de coeziune social etc. Activiti de cunoatere a particularitilor psihosociale i de nvare ale elevilor i de management al relaiilor psiho-afective de tip elev-elev i elev-profesor Observaii: - toi diriginii au prelucrat Regulamentului de Ordine Interioar al colii la clas; - toi diriginii au completat lunar graficul absenelor la nivel de clas, pe discipline; - unii dirigini au apelat la serviciile cabinetului de consiliere psihopedagogic, contientiznd importana unei mai bune cunoateri a elevului i problemelor acestuia; - toi diriginii s-au preocupat i implicat n creterea coeziunii clasei i rezolvarea situaiilor tensionate de tip elev-elev sau elev profesor; - toi s-au preocupat i implicat n cunoaterea stilurilor de nvare ale elevilor lor i promovarea acestora n rndul profesorilor de la clas; Activiti de manageriere a situaiei disciplinare a clasei Puncte forte: - a existat o bun conlucrare ntre prini i elevi n ceea ce privete obligativitatea uniformei; - s-a realizat o baz de date cu elevii aflai n situaii de risc colar; la solicitarea elevului / dirigintelui, acetia au beneficiat de consiliere psihopedagogic; - a existat o bun colaborare cu Poliia de proximitate, Poliia Clrai i Partida Romilor, n vederea prevenirii i combaterii cazurilor de indisciplin , absenteism sau de devian socio-colar; - n majoritatea cazurilor s-au manageriat eficient situaiile de indisciplin sau de absenteism colar (comunicare i consiliere cu prile implicate, implicarea i consilierea prinilor, aplicarea sanciunilor conform ROI etc.) Puncte slabe: - exist dificulti de implementare unitar a procedurii de sancionare/ corectare a comportamentelor inadecvate ale elevilor (la nivelul fluxului informaional i de comunicare, n managementul completrii documentaiei, n monitorizarea activitilor educative de reabilitare) - dificulti de stopare a fenomenului de absenteism colar la anumii elevi ;

RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Page 44

COMISIA DIRIGINTILOR CLASELOR A VII-A I A VIII-A Activitatea pe semestrul I s-a desfasurat n baza prevederilor Planului managerial precum i a Planului de Activiti colare i extracolare elaborate pentru atingerea urmatoarelor obiective: cunoaterea coninuturilor planului de nvmnt, a programelor colare, a metodelor i procedurilor de evaluare, precum si valorificarea lor n elaborarea documentelor didactice de lucru (planificari, proiecte didactice, portofolii de evaluare etc.) ; pregatirea elevilor n vederea implicarii si participarii la diferite activitati si la concursuri scolare si extrascolare; cresterea nivelului de performan a pregtirii curriculare a elevilor; multiplicarea activitilor cu rol educativ i de formare n spiritul principiilor i practicilor societii democratice. n anul colar 2011-2012, semestrul I, n cadrul comisiei diriginilor, clasele a VII-a a VIII-a, s-au desfurat urmtoarele activiti : 1) Analiza activitii desfurate n cadrul comisiei metodice a diriginilor n anul colar 2010/2011 i ntocmirea tematicii activitilor comisiei metodice a diriginilor pentru anul colar 2011/2012 - 20.09.2011 -responsabili: Muat Stan, Badea Elena, Butoi Adriana, Niu Ruxandra, Buzoianu Olga, David Elena, Mirici Anca - au fost prezentate cele mai reuite activiti educative din anul colar 2010-2011; - s-au propus teme de dezbatere i activiti practice care s pun n valoare potenialul elevilor; 2) NOI SUNTEM CEI MAI BUNI - 16.11.2011 -concurs de cultur general (clasele a VII a) - responsabili: Niu Ruxandra,Buzoianu Olga , David Elena, Mirici Anca -concurs de cultur general (clasele a VIII a) - responsabili: Muat Stan, Badea Elena, Butoi Adriana -Acest concurs s-a desfurat la C.D.I.; - Au fost formate echipaje din fiecare clas a VII-a, respectiv a VIII-a, elevii rspunznd la un set de ntrebri selectate din programele de studiu corespunztoare fiecrei clase; - Concursul s-a finalizat cu acordare de premii; 3) POMUL DE CRCIUN - 07.12.2011

RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Page 45

- confecionare de podoabe pentru pomul de Crciun -responsabili: Muat Stan, Badea Elena, Butoi Adriana, Niu Ruxandra, Buzoianu Olga, David Elena, Mirici Anca Implicarea scolii n programe locale si nationale: 1. Programul national si concursul national scoli pentru un viitor verde-edupet echipa este alctuit din 1 cadru didactic si minim 5 elevi perioada 1 ianuarie 2012 31 dec 2012 coordonator de proiect prof. Radu Constantin 2. Programul national de colectare a deseurilor Asociatia Romn pentru reciclare RoRec Patrula de reciclare colectarea DEEE perioada /11 nov. 201 coordonator prof. Radu Constantin 3. Programul National Igiena acas si la scoal - clasele I IV Prof. inv. prim. Marin Elena -clasele V- VIII prof. Radu Constantin

PARTENERIATE ACTIVITATI MPREUN CU PARTENERII EDUCAIONALI

n anul colar 2011 2012 coala noastr a ncheiat mai multe parteneriate cu comunitatea local, anume: 1. Parteneriat cu CENTRUL DE PREVENIRE, EVALUARE I CONSILIERE ANTIDROG CLRASI avnd ca scop: - dezvoltarea unor proiecte de prevenire a consumului de droguri - desfurarea n coli a unor activiti de informare, evaluare i comunicare n scopul evitrii consumului de droguri - organizarea unor concursuri . nc din luna septembrie cnd a fost realizat acest protocol s-au stabilit dou aciuni comune:

RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Page 46

ACTIVITI I PROGRAME PRIVIND PREVENIREA I COMBATEREA CONSUMULUI DE DROGURI ANUL COLAR 2011-2012
Titlul Programului/ proiectului Dependenti de libertate Prezentarea notiunilor de de legislatie aprute prin legea privind combaterea operatiunilor cu produse succeptibile de a avea efecte psiho active Dezbatere cu elevii pe tema principalele motive care ncurajeaz consumul de de substante cu proprietti psihoactive. 27.09.2011 Scop Activitti Perioada de implemetare Septembri e 2011 Iunie 2012 Numar beneficiari Nivel (national/ local) 20 elevi clasa aV-a National Centrul de prevenire, evaluare si consiliere antidrog. Parteneriat

Campania national Absent Prevenirea consumului de etnobotanice

22. 11 2011

30 elevi clasa a VIIIa

National

National 27. 11.2011 40 elevi clasa a VIa, a VII-a

ntlnire cu printii Eu si copilul meu

25.10 2011 40 parinti

Drogurile risc social si personal

Dezbatere cu elevii pe tema principalele motive care ncurajeaz consumul de de substante cu proprietti psihoactive

09 12. 2011 45 elevi clasele a VII-a si a VIII-a.

Proiecte si parteneriate scolare: clasele a II-a Parteneriate educationale in cadrul Concursului National Voinicel-clasele IIA,IIB,IIC,IID,IIE. Parteneriate educationale in cadrul Concursului International Euroscolarulclasele IIA,IIB,IIC,IIE.
RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Page 47

Parteneriat educativ cu Scoala Cuza-Voda si gimnaziul Carol I, Calarasi-,,TRADITII SI OBICEIURI MUNTENESTI,,(prof. Popa Nicoleta) Proiect educativ,,TRADITIILE IN ZONA NOASTRA,,(prof.Lazarescu Tudor) Activitati educative la care au participat toti membrii comisiei Ziua mondial a educaiei Sarbatorim educatia expozitie de carte i portofolii,expozitie de desene 1 Decembrie - Ziua - Naional a Romniei- activitate practic (stegulee), expoziie de lucrri,montaj literar Luceafrul poeziei romneti- auditii,afi cu imagini, poezii,bibliografie selectiv n imagini ,,Let,s do it,Romania!,,-Ziua de curatenie nationa Proiecte si parteneriate scolare: clasele a IV-a - Micul crestin Protocol de colaborare cu Biserica Sf.Ioan Botezatorul -cls. 4C si cls. 4E; - Bucuriile copilariei parteneriat cls.IVC cu Gr.Sc.Gh.Duca Constanta; - Prieteni mici la distante mari proiect de parteneriat prin corespondenta si online Romanaia-Polonia cls. IVD si IVB; - Prietenie fara granite proiect de parteneriat prin corespondenta si on-line Romania-Germania - cls. IVD si IVE; PARTENERIATE: CDI Invatam de la scolari-parteneriat Gradinita Praslea-Calarasi Arta populara in mainile copiilor-Scoala nr.3 Nicolae Titulescu-Bucuresti Universul copiilor- Scoala cu clasele I-VIII nr. 93 Emil RacovitaBucuresti(2010-2013). Prietenia floarea unei clipe si fructul timpului-Asociatia de sprijin a copiilor cu handicap fizic Calarasi (2010-2013). Tineri jurnalisti in devenire_parteneriat cu Jurnalul de Calarasi-Scoala de presa Parteneriat cu AGENIA PENTRU PROTECIA MEDIULUI CLRAI. Aciunile constau n colaborarea cu reprezentanii acestei agenii pentru modulul Calitatea stilului de via - pot fi invitai la orele de dirigenie protocol incheiat de prof. Radu Constantin inv Niculescu Ecaterina
2.

Protocol de colaborare cu,, ASOCIAIA CRETIN-ORTODOX PROVITA PENTRU NSCUI I NENSCUI FILIALA CLRAI. Ca obiective: - informarea elevilor cu proivire la consecinele extrem de grave asupra sntii fizice, psihice i spirituale a avortului.
3.
RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Page 48

prof. preot Butoi Alin


4.

Parteneriate cu grdiniele nr. 7 i 12 . nvm de la colari inst. ohan Luminia i inst. Dumitru Elena Parteneriat cu Scoala din Germania Schimb de carte postal prof. Cparu Claudia, inv. Mitu S. inv. Manolache Liliana. Parteneriat Educational Cu Grdiniti cu program normal Harap-Alb inv. Tudorache Manda Inst. Mrgrit;Otilia;Inv.Dobre Constanta ; inv. Ivan Dumitra; inst. Mitu Steluta - Inst. Mnescu Geoagiu jud.

5.

6.

7. Protocol de colaborare cu Cminul de btrni Clrasi Adina, Inst. Ionit Sorina; Inst. Manolache Liliana. 8. Protocol de colaborare cu Colegiul Alexandru Borza Hunedoara. Magia srbtorilor - prof. Marin Elena iarna coala Dragomireti Jud. Neam. Inv. Mrgrit Otilia.

9. Parteneriat pentru educaie ncheiat in cadrul concursului internaional Gnd de

10. Igiena acas si la scoal - clasele I IV Prof. inv. prim. Marin Elena -clasele V- VIII prof. Radu Constantin MECTS Agentia McCann Profesional Comunication SRL . 11. Parteneriat educational cu Gimnaziul Carol I Clrasi Proiectul Fii si tu Mos Crciun / inst. Manolache Liliana, inst. Manescu Adina 12. Parteneriat cu Scoala nr. 1 ZYWIEC- Polonia. mari prof. Marinit Daniela. inst. Manolache Liliana. Prieteni mici la distante

13. Contract de parteneriat educational. SC Nova SRL Editura Scolastico Pitesti Concursul National Voinicel-Toti nvttorii din Scoala T. Vladimirescu Clrasi. 14. Parteneriat cu IPJ Clrasi Serviciul Politiei Rutiere Proiectul Micul pieton prof. inv. prim. Magearu Corina prof. nv. Prim Marin Elena 15. Parteneriat educational Concursul International Cu Europa La Joac Euroscolarul inv. Mnescu Adina ;Inv. Tudorache Manda
RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Page 49

16. Contract de parteneriat - Colegiul Agricol Sandu Aldea Tema Europrovocare pentru prietenii mediului nconjurtor. Dir. Prof. Panait Floarea 17. Parteneriat cu Grdinita Rostogol - Carnavalul Toamnei dir. Prof. Panait Floarea, prof. Magearu Corina, bibliotecar Tenea Georgeta. 18 Acord de parteneriat cu Asociaia Media Kinder n vederea organizrii concursului naional Media Kinder ediia a II-a pentru anul scolar 2011 2012 prof. Butoi Alin Acest Parteneriat cuprinde participarea la concurs a elevilor claselor a II-a -a VI-a 19. Protocol de colaborare cu Scoala Marin Sorescu Constanta. dir. prof. Panait Floarea, nv. Ivan Dumitra.
20. Acord de parteneriat. Junior Achievement Romnia Eu si Economia

de colaborare cu ncheiat prin ISJ cu Inspectoratul pentru Situaii de Urgen n vederea pregtirii lotului pentru Concursul CU VIAA MEA APR VIAA! i PRIETENII POMPIERILOR dir. adj. prof. Mrculescu Adrian prof. Radu Constantin
22. Parteneriat cu Liceul Teoretic Gelu Voievod Gilu Bucuriile Crciunului

21. Parteneriat

prof. Marin Elena 23.Parteneriat cu POLIIA DE PROXIMITATE Activiti n colaborare cu Poliia de Proximitate au fost pe teme de violen, absenteism i cum circulm . Reprezentanii poliiei au stat de vorb cu prinii mai multor clase de elevi din coala noastr, cu prinii elevilor.

RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Page 50

ACTIVITI I PROGRAME PRIVIND PREVENIREA I COMBATEREA TRAFICULUI DE PERSOANE AN COLAR 2011-2012


Perioada de implementare Activitti Nr. beneficiari Titlul Programului/ proiectului (national Nivel Scop Parteneriat

1Tu cu dai accept?

2. S exmatriculm violenta 3. Prevenirea si combaterea delicventei juvenile si victimizrii minorilor 4. Siguranta ta conteaz

Informarea elevilor cu privire la navigarea n spatiul virtual Educarea antiinfractional si anticriminal a elevilor din scoala noastr Informarea ractionale din localitate si din tarelevilor cu privire la activittile inf

Campanie de prevenire a pornografie pe internet

19.10 2011 25 10 2011

25 elevi clasa a VIII-a 75 elevi clasa a VIIa

local

/local)

Inspectoratul dePolitie al Jud. Clrasi Compartimentul de prevenire a Criminalittii Conform Parteneriatului Inspectoratul judetean de politie Compartimentul proximitate.

08. 12. 2011 Campanie de prevenire antiinfraction al Campanie de prevenire antiinfraction al 40 elevi clasa a IVa

12. 10. 2011 19.10.2011

34 elevi clasa a V-a 30 elevi clasa a VI/a

EXCURSII SI TABERE SCOLARE Excursie 26 .11 2011 - Clrai Bucureti cu vizitarea - Muzeul Grigore Antipa, Muzeului de Istorie, Grdina Botanic, Muzeul Cotroceni. Elevi din clasele a V-a A, a VII-a C, a VIII-a A, a VI-a D, a VI-a C, a VII-a A, a VI-a A elevi organizatori: prof. Dumitru Daniela, prof. David Elena, prof. Bumbulici Gabriela, psih. Arpsanu Polixenia, prof. Litu Gheorghe, prof. Musat Stan 2. Excursie 29 10.2011 Calarasi Bucuresti cu vizita la Muzeul Antipa Muzeul de Istorie al Romaniei - Gradina Botanica - Elevii din clasa a VIII-a C . Coordonatori: prof. Arpasanu Polixenia, prof. Badea Elena, prof. Bumbulici Gabriela.
1.

RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Page 51

Concursuri scolare
NR. CRT. 1 OLIMPIADA/CONCURS CONCURSUL NATIONAL ,,VOINICEL 24-premiul I 35-premiu II 16-premiul III a-I-a NR. PREMII CLASA INDRUMATORI MAGEARU CORINA CAPRARU CLAUDIA MARIN ELENA GHITA ELENA MANESCU ADINA

CONCURSUL INTERNATIONAL,,EUROSCOLARUL

12-premiul I 15-premiul III 11-premiul III

a-I-a

MAGEARU CORINA CAPRARU CLAUDIA MARIN ELENA GHITA ELENA MANESCU ADINA

CONCURSUL NATIONAL ,,VOINICEL

10premiul I 12 premul II 13 premiul III

a-II-a

POPA NICOLETA DECULESCU VIORICA SOHAN LUMINITA LAZARESCU TUDOR DUMITRU ELENA POPA NICOLETA DECULESCU VIORICA SOHAN LUMINITA LAZARESCU TUDOR DUMITRU ELENA NICULESCU ECATERINA IONITA SORINA MARGARIT OTILIA

CONCURSUL INTERNATIONAL,,EUROSCOLARUL

11-premiul I 6-premiul II 8-premiul III

a-II-a

CONCURSUL NATIONAL ,,VOINICEL

3 premiul I 6 premiul II 6 pemiul III 3 mentiune

a-III-a

RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Page 52

BUCSA-MIRON ELENA POPESCU VALENTINA NICULESCU ECATERINA IONITA SORINA MARGARIT OTILIA BUCSA-MIRON ELENA POPESCU VALENTINA TUDORACHE MANDA MARINITA DANIELA IVAN DUMITRA MANOLACHE LILIANA MITU STELUTA TUDORACHE MANDA MARINITA DANIELA IVAN DUMITRA MANOLACHE LILIANA MITU STELUTA MITU STELUTA

CONCURSUL INTERNATIONAL,,EUROSCOLARUL

4 premiul I 5 premiul II 4 pemiul III

a-III-a

CONCURSUL NATIONAL ,,VOINICEL

8 premiul I 8 premiul II 9 premiul III 3 mentiune

a-IV-a

CONCURSUL INTERNATIONAL,,EUROSCOLARUL

8 premiul I 7 premiul II 2 premiul III

a-IV-a

KANGURUL LB. ENGLEZA

2 premiul I 1 premiul II 2 mentiuni Proba de baraj100 p. 2 premiu III

a-IV-a

10

CONCURSUL NATIONAL,,POVESTILE CANGURULUI 2011-2012 CONCURSUL,,EUCLID

a-VI-a

MARCU NELA MUNTEANU IULIA MARCULESCU ADRIAN BUZOIANU OLGA

11

a-V-a

3 mentiune 1 mentiune

a-VII-a a-VI-a

MARCULESCU ADRIAN BUZOIANU OLGA MIRICI ANCA NITU RUXANDRA POPESCU VASILICA

12

CONCURSUL NATIONAL,,PRO-SCOALA

4 premiu II

a-VII-a

RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Page 53

3 premiu III aVI-a 9 MENTIUNE 13 14 CONCURSUL NATIONAL DE ECOLOGIE,,SANATATEA PAMANTULUI, SANATATEA NOASTRA CONCURSUL NATIONAL DE STIINTE PENTRU ELEVI 2 premiu II Locul I Locul I 1 premiu II 1 premiu II a-VIIa;aVIII-a a-VIII_a a-VIII-a a-V-a a-V-a a-VII-a BUMBULICI GABRIELA BUMBULICI GABRIELA DUMITRASCU LILIANA BIBLIOTECA-CDI

Concusul Nature inspires and gives ( nov.) contest of literatury creation


15 CONCURSUL ,,COLINDUL STRAMOSESC SI DRAG

LEGTURA CU FAMILIA; Legtura cu familia a fost realizat permanent prin activitile invtorilor i profesorilor dirigini. ntlnirile cu prinii au avut tematici bine alese stabilite nc de la nceputul anului colar i au avut loc lunar. Activitile la nivel de lectorate au propus mai multe teme i referate propuse de invtori i dirigini. Atenia i neatenia la lecii a elevilor propus de inst. Mrgrit Otilia Luminia Violena n coal - prof.. Marin Elena Cum ne ajutm copii s nvee? prof.. Magearu Corina - Micoleta PROGRAME / PROIECTE DE INTERGRARE EUROPEANA - Este in derulare proiectul prin Banca Mondiala in valoare de 165000 euro Conditii mai bune pentru copii cartierul Livada- FNC prin care scoala ofera program aftwer school pentru 30 elevi, acestora oferindu-le si masa de pranz

C.E.A.C. Intocmirea procedurilor necesare desfasurarii activitatii in unitatea scolara Monitorizarea activittii instructiv-educative la nivelul comisiilor metodice prin fisele de observatie completate de sefii de comisie metodic Realizarea unor chestionare adresate factorilor implicati n activitatea instructiveducativ (elevi, printi, cadre didactice) pentru utilizarea lor n semestrul al II-lea Sedinte de lucru pentru analiza ultimelor documente oficiale in ceea ce priveste asigurarea calittii n nvtmntl
RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Page 54

Colectarea de informatii pentru ntocmirea raportului de evaluare intern pentru anul scolar 2011-2012. n a semestrul I s-au desfurat un numr de inspecii temaice prin inspectori ISJ Clrasi, viznd : 1. Consilierea conducerilor unittilor scolare n vederea desfsurrii evalurilor initiale, a monitorizrii, a prevenirii si a reducerii absenteismului n conditiile si cu atingerea obiectivelor continute de Foaia de parcurs pentru anul scolar 2011-2012. Proiectarea si organizarea activittii la nceputul anului scolar 2011-2012 la nivelul unittii de nvtmnt. Stabilirea stadiului de remediere a deficientelor identificate n urma inspectiilor tematice din perioada 14 septembrie 7octombrie si realizare/respectarea recomandrilor primite. Consilierea conducerilor unittilor scolare n vederea desfsurrii activitii de mbuntire a competenelor de lectur - aciune prioritar cuprins n Foaia de parcurs pentru anul scolar 2011-2012. - Monitorizarea activitii managerilor de coli, a diriginilor i a consilierilor educativi privind ncheierea n bune condiii a situaiei colare n semestrului I al anului colar curent. 2. Cunoasterea si aplicarea prevederilor actele normative subsecvente Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011. Raportul asupra starii invatamantului din judetul Calarasi reflecta concluziile inspectiilor efectuate.

ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR 8.1. Secretariat: Activitati desfasurate in cadrul compartimentului SECRETARIAT: - s-au ntocmit, corect i n termenul stabilit, statele de plat; - s-a instalat programul ReviSal, iar ncepnd cu luna octombrie 2011 s-au generat statele de personal, aprobate online de ISJ, dupa verificarea lor. Au intrat n plat salariile generate cu ajutorul acestui program. Programul EduSal a suferit trecerea prin mai multe variante: de la Edusal 1.5, EduSal 1.6 la EduSal 1.14.0; - s-a actualizat registrul de eviden al deciziilor emise de directorul unitii; - au procurat i pstrat documentele privind legislaia colar (legi, decrete, hotrri, ordine, regulamente, instruciuni); - s-au redactat deciziile pentru rencadrarea personalului conform legislaiei; - s-au ntocmit, corect i n termenul stabilit: STATOCT2011, repartizarea sal. pe grupe de salarii i sal. pe ocupani; fondul de salarii lunar, stat de funcii conducere, fundamentarea cheltuielilor de personal i a fondului de salarii (precolar, primar, gimnazial);
RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Page 55

- s-au calculat drepturile bneti rezultate din aplicarea Legii 221/2008, stabilite prin sentina civil pronunat de Tribunalul Clrai n dosarul 2525/116/2008 (nr. n format vechi 3107/C/2008), pentru fiecare membru de sindicat, aferente perioadei 01.10.2008 31.12.2009, actualizate cu indicele de inflaie: - s-au calculat diferenele dintre drepturile salariale efectiv ncasate i cele cuvenite membrilor de sindicat, n conformitate cu prevederile Legii nr. 285/2010, coroborate cu prevederile Legii nr. 221/2008 de aprobare cu modificri a Ordonanei de Guvern 15/2008, ncepnd cu data de 01 ianuarie 2011, actualizate n funcie de coeficientul de inflaie pn la data efectiv a plii; - s-au ntocmit documentelor de personal (adeverine / copii, etc.), pentru angajaii unitii colare, la solicitarea scris a acestora aprobat de director i stabilit odat cu aprobarea. - s-au eliberat adeverine cu sporuri pentru pensionari i foti angajai ai unitii noastre, n vederea calculrii pensiei (arhiva colii noastre, pentru perioada 1984-1991, aflndu-se la CEB1); - s-au ntocmit actele necesare la dosare de personal n vederea depunerii lor pentru nscrierea la gradele didactice; - s-au operat, n termenul stabilit prin legislaia n vigoare, n Registrul de eviden a salariailor, ReviSal, modificrile intervenite n contractele de munc ale angajailor i s-au raportat, online, ctre itmonline.inspectiamuncii.ro, actualiznd datele cu versiunile noi de program aprute (8 versiuni) precum i cu modificrile intervenite n contractele individuale de munc ale angajailor (ncetri, suspendri, ncheieri de contracte noi) ; - au fost transmise, n timp util, toate informaiile solicitate de Centrul de colectare date Danubius i au fost ncrcate n diverse programe datele necesare; - au fost intocmite actele necesare angajrii personalului didactic i nedidactic, precum i cele pentru ncetarea sau suspendarea contractelor de munc; - secretarele au participat la instruirile organizate de I.S.J. si C.C.D. i au fost ntocmite documentele solicitate de I.S.J.; - s-a ntocmit S1 - ancheta asupra salariilor - ce se raporteaz lunar, Centrului de Colectare Date Danubius ; - s-au verificat dosarele de nscriere a personalului nedidactic care se prezint la concursuri de ocuparea posturilor i prezentate conductorului unitii n vederea participrii candidatului la examen ; - s-au respectat normele SSM i PSI; - s-au ntocmit i eliberat documente de personal (adeverine, copii etc.), pentru angajaii colii, la solicitarea scris a acestora, aprobat de director, n termenul stabilit odat cu aprobarea; - s-au ntocmit diverse situaii solicitate de Sindicatul nvmnt (adeverine, mputerniciri, recensmnt, rapoarte privind brutul angajailor i diverse date de personal); - s-au ntocmit, utiliznd produsele software din dotarea unitii, diverse situaii necesare procesului instructiv educativ, de secretariat i pentru contabilitate (generat ordine de plata, situatii recaptitulative, fisiere banci, xml-uri si pdf-uri pentru Declaratia
RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Page 56

112 etc.); - s-a ntocmit, instalat i ncrcat H.G. 186/1995- n programul MINVIS date informative privind statul de functii conform OUG68/2004 - ctre Ministerul Economiei si Finanelor; - au colaborat la desfurarea de activiti extracolare (concursuri i activiti culturale) n zile de smbt sau duminic; - au colaborat cu cadrele didactice i bibliotecarul documentarist la diverse activiti extracolare (asigurnd asisten IT ). ncadrarea colii; mprirea repetenilor pe clasele (V-VIII); foi matricole primite i expediate (venii - plecai); operat n registrul matricol (venii - plecai); - introducerea datelor personale ale elevilor, cadrelor didactice, personalului nedidactic, SC0, SC1,SC 3, SC.2.2 din coala Tudor Vladimirescu, n programul BDNE; Menionam c toate activitile efectuate pentru coala noastr au fost prestate i pentru Grdinia nr. 7 i Grdinia nr. 12 Clrai. 8.2.Contabilitate - scoala noastra este unitate de invatamant cu contabilitate proprie; - toate activtatile contabile au fost intocmite in timp util; - situatiile financiar contabile au fost intocmite cu spirit de raspundere; - darile de seama contabile, contul de executie, monitorizarea cheltuielilor de personal s-au intocmit corect; - in perioada noiembrie-decembrie 2010, activitatatile contabile au fost verificate de Compartimentul audit al Primariei; - concluzia verificarii a fost ca lucrarile contabile de la unitatea noastra au fost intocmite conform normativelor financiar contabile in vigoare.

Personalul de intretinere si ingrijire: - repararea mobilierului scolar ; - igienizarea grupurilor sanitare si a localului scolii numai cu personalul nedidactic (gletuit, varuit, vopsit,lacuit parchet,lacuit banci); - reaparatii la instalatia electrica si termica; - varuirea interiorului scolii si a interiorului salii se sport; - schimbarea a 1 usa la salile de clasa;
RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Page 57

Resurse materiale si financiare Baza materiala: Spatii de invatamant : -Baza material este format dintr-o cldire cu : - 24 sli de clase ; - 4 laboratoare (fizic, chimie, biologie, informatic) ; - 2 cabinete C.D.I.; - un cabinet metodic ; - un cabinet psihologic ; - o bibliotec ; - manualele scolare au fost asigurate integral pentru toti elevii; -un atelier ntreinere ; -Baza sportiv este format din: sal de sport modern , recent dat n folosin cu 150 de locuri ; 2 terenuri de baschet; 1 teren handbal; 1 teren fotbal; instalaie de nocturn. -Tehnic de calcul: - reea de 34 de calculatoare situate n laboratorul de informatic, birouri i cabinete; - 3 videoproiectoare; - camer foto digital; - 9 imprimante; - 3 copiatoare; - 1 scannere; - 2 table inteligente. -Audio - video: -2 televizoare; -1 videoplayer; -2 CD playere; -3 linii telefonice; -3 faxuri ; - conexiune la internet (prin fibr optic ) U.P.C. n toate laboratoarele i cabinetele din coal . - conexiune ADSL Romtelecom in C.D.I. - conexiune ADSL Romtelecom la contabilitate . Resurse financiare: - cheltuieli de personal - 534.225 lei; - energie electrica - 14.629 lei; - energie termica - 12.048 lei; - apa - 9.437 lei; - salubritate - 2.938 lei;
RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Page 58

- alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 2.659 lei; - telefon, internet - 2.748 lei; - prestari servicii informatice, servicii centrale termice, servicii medicale, psihologice si alte prestari servicii, in valoare de 9.895 lei; - cheltuieli cu materiale reparatii 10.626 lei; - cheltuieli cu materiale curatenie 7.406 lei; - scaune pentru elevi, table scolare, dulapuri didactice 28.340 lei; - s-au incasat venituri extrabugetare in perioada 01.09.2011 31.12.2011 in valoare de 9.622 lei si s-au facut plati de 1.860 lei ( reprezentand plan riscuri pentru sala de sport). Analiza S.W.O.T. a activitii colii cu clasele I-VIII Tudor Vladimirescu Calarasi la sfaritul sem. I al anului colar 2011 / 2012. Puncte tari: cadre didactice calificate si cu experienta; majoritatea cadrelor didactice sunt titulare, adopta un stil democratic, care permite implicarea elevilor; proces instructiv- educativ de calitate reflectat n indicatorii de performan; -rata de promovabilitate este: primar 98,34% gimnazial 92,25%. activitate extracurricular diversificat, n care sunt cuprini foarte muli elevi consilierea elevilor in probleme de orientare scolara si profesionala oferta educaional a respectat ,in general, opiunile elevilor; ambianta din scoala este placuta, neexistand stari conflictuale intre cadrele didactice; parinti care manifesta interes pentru scoala; accesul la informatie si circulatia informatiei la nivelul unitatii, dar si intre scoala si comunitate; existenta laboratorului de informatica si conectarea acestuia la Internet;. Achizitionarea de table scolare, mobilier colar(6 dulapuri, 120 scaune ,parchet pentru 3 sali de clasa si cabinet director );. Existena unei baze de date privind populaia colar, cadrele didactice, normarea, micrile de personal, examenele naionale, documente i situaii contabile etc.; Colaborarea eficient cu unitati scolare si instituii , cu care am ncheiat Parteneriate de colaborare educaional. Relaia cu partenerii sociali sindicatele din nvmntul preuniversitar; Depunerea de proiecte in vederea accesarii proiectelor cu finanare din fonduri europene(Comenius) Puncte slabe frecventa redusa a unui numar de 36 elevi;
RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Page 59

insuficienta echipamentelor pentru desfasurarea orelor de educatie fizica; dotarea cu materiale didactice (puine i depite); rezistena la schimbare a unor cadre didactice care promoveaz un nvmnt strict informativ, nerealiznd valenele educative ale disciplinei predate; lipsa unui laborator performant (25+1) informatic. 136 elevi care au parinti plecati din tara si sunt lasati in grija rudelor sau vecinilor. Oportunitati optimizarea procesului de predare-nvare-evaluare prin direcionarea ofertei informaionale; preocupri pentru asigurarea caracterului formativ- educativ al leciilor; lrgirea ofertei de perfecionare i formare continu a personalului prin multiple forme; dezvoltarea relaiilor cu administraia public local; utilizarea i completarea bazei materiale, conform cerinelor; Contientizarea problemelor colii din partea unor familii cu posibiliti materiale mai bune, care s vin n sprijinul colii, cu sponsorizri. coala dispune de spaiu care va permite invatarea elevilor din clasele pregatitoare asigurarea unui climat de munc optim, stimulativ; parteneriate cu direcia de sntate, poliia, jandarmeria, pompierii, aprarea civil, biserica. Amenintari: Migrarea personalului didactic, didactic auxiliar i nedidactic spre alte domenii de activitate mai bine retribuite; scderea populaiei colare prin reducerea natalitii i plecarea la munc n strintate; Motivarea / stimularea mediocr a cadrelor didactice prin politicile salariale curente; Cantitatea tot mai mare de documente care trebuie ntocmite de ctre cadrele didactice Deteriorarea mediului socio-economic, familial; Diminuarea interesului / capacitii familiei de a susine pregtirea colar a copiilor; Procentul mare de elevi rmai singuri sau n grija bunicilor, datorita migratiei fortei de munca Necunoaterea sau nenelegerea corect a legislaiei. Tendine de necolarizare a copiilor provenii din familii de rromi; Natura uman caut mereu ceva mai bun. este firesc, altfel cum am evolua? Omul este o fiint puternic, cu resurse aproape nelimitate, trebuie doar s stim s le folosim.
RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Page 60

Cutm aceste resurse, le gsim si le folosim n educatie, cci numai asa vom progresa .
Director, prof . Panait Floarea

RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I ANUL SCOLAR 2011-2012

Page 61

62

63

S-ar putea să vă placă și