Sunteți pe pagina 1din 34

Profilul meu ID Denumire organizaie Adres pot electronic Cod de nregistrare fiscal Numr de nregistrare n registrul comerului Anul

nfiinrii Adresa potal Cod Localitate Judeele Regiune Nr. de la Registrul Asociaiilor i Fundaiilor 2005 Sat Balteni, comuna Contesti, judetul Dambovita 137126 Sat Balteni, comuna Contesti Dmbovia Sud-Muntenia Nr 6 din 21/11.2005 13133 Asociatia Profesionala Agrolactis adriana_dorobantu@yahoo.com 18155270

TIPUL SOLICITANTULUI

Persoane juridice de drept privat fr scop patrimonial

REPREZENTANTUL LEGAL

Adriana PRU Director Executiv 0755999994 004 021 313 23 33 adriana_dorobantu@yahoo.com CI Seria RX Nr. 368309 SPCEP S3, Birou Nr. 5 02-11-2005

ALTE INFORMAII

Anul n*-2 Numr mediu de angajai Cifra de afaceri/venituri din activiti fr scop patrimonial Profitul sau pierderea net() a exerciiului financiar / excedent reportat pe anul urmtor (conform bilan) Anul n*-1 Numr mediu de angajai Cifra de afaceri/venituri din activiti fr scop patrimonial Profitul sau pierderea net() a exerciiului financiar / excedent reportat pe anul urmtor (conform bilan) 0 0

Incadrarea in categoriile eligibile, conform Ghidului Solicitantului

ONG-uri, (conform OG 26/2000 cu modificrile si completrile ulterioare)

Partenerii
PARTENERII IMPLICAI N DERULAREA PROIECTULUI

Implementarea proiectului se face n parteneriat? 1 ID Partener Denumire organizaie Numr nregistrare Adresa potal Persoana de contact

DA

32418 Asociacion Grupo de Desarrollo Sostenible de la Campina Sur Cordoba G14472765 jaraba@campinasurcordoba.es

Jose Jaraba Munoz Partenerul 1 este o organizatie care promoveaza, in regiunea Descrierea activitii sa, o strategie de dezvoltare durabila care are ca prioritate partenerului, relevant egalitatea de sanse pentru femei si tineri, caracterizata prin pentru acest proiect sustenabilitate economica, sociala si medioambientala, si care propune folosirea noilor tehnologii ale informaiilor si comunicaiilor ca instrument esenial pentru dezvoltarea sistemelor de producie din zona, raspandirea preocuparii pentru societate si pentru mediul inconjurator, integrarea barbailor, femeilor si tinerilor (articularea si coeziunea sociala), stoparea situaiilor Strategia de dezvoltare se articuleaza in jurul urmatorilor piloni: posibilitai de angajare, egalitate, sustenabilitate economica, sociala si de mediu, competitivitatea teritoriala (economica, sociala si medioambientala), inovatie, tehnologie, gestiunea cunoasterii, cooperare si transfer Obiectivele specifice prevazute in strategia de dezvoltare a GDR Campia de Crdoba sunt: imbunatairea egalitaii sanselor intre barbai si femei, imbunatairea participarii si implicarii populaiei in dezvoltarea socioeconomica a zonei, imbunatairea sustenabilitaii sociale, economice si medioambientale si competitivitatea teritoriala prin inovaie si dezvoltare tehnologica. Principalele actiuni si proiecte sunt legate de: 1) Valorificarea produselor endogene din mediul rural; 2) incurajarea, imbunatairea si diversificarea economica : sector agrar, artizanat si turism rural; 3) Dinamizarea schimburilor de experiena intre firmele de artizanat din cadrul zonei Campia Sur Cordobesa; 4) Adaptarea si reamenajarea gospodariilor rurale pentru cazarea rurala cu o capacitate mica; 5) Reamenajarea spaiilor pentru ferma La Fuencubierta pentru turism rural. Experienta relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului Printre numeroasele proiecte derulate in ultimii ani de catre Partenerul 1, se numara urmatoarele: 1) Andalicia Interactiva - un proiect destinat pentru a stimula tinerii in realizarea proiectelor in mediul rural din Andalucia, in

special referitoare la dezvolatrea patrimoniului cultural, natural si etnografic, ca resurse pentru turismul rural. Buget 600.000 euro. Finantarea Ministerului Agriculturii si Pescuitului din Junta Andalucia. 2) Parcul Cultural: proiect de cooperare intre GAL si mai multe provincii din Andalucia, concentrandu-se pe dezvolatrea resurselor patrimoniului din teritoriu ca resursa pentru turismul rural. Buget: 600.000 euro. Finantare Ministerul Agriculturii si Pescuitului din Junta de Andalucia. 3) Reteaua Artizanilor Rurali Andaluzi - proiect de cooperare in mai multe provincia din Andalucia concentrandu-se asupra dezvoltarii produselor artizanale ca resurse pentru turismul rural. Buget 600.000 euro. Finantare : Ministerul Agriculturii si Pescuitului din Junta de Andalucia. Activitatea/activitile din cadrul proiectului n care este implicat Partenerul 1 este implicat in urmatoarele activitati: 3) Analiza comparativa privind structurile economiei sociale infiintate de crescatori de vaci din Spania; 6) Formarea managerilor si a persoanelor cheie din cadrul cooperativei sociale pilot; 9) Formarea managerilor si a persoanelor cheie din cadrul cooperativelor sociale; 10) Organizarea unei conferintedezbatere, pe tema rolului pe care structurile economiei sociale il pot juca in dezvoltarea durabila a mediului rural romanesc. Partener transnaional Spania

Tipul partenerului Regiune/ara Anul n*-2 Numr mediu de angajai Cifra de afaceri Profitul sau pierderea net() a exerciiului financiar (conform bilan) Anul n*-1 Numr mediu de angajai Cifra de afaceri Profitul sau pierderea net() a exerciiului financiar (conform bilan)

15 769992,92 Eur 13907,42 Eur

13 654886,20 Eur 626675,57 Eur

2 ID Partener Denumire organizaie Numr nregistrare Adresa potal Persoana de contact Descrierea activitii partenerului, relevant pentru acest proiect 32213 FNSAATDSC AGROSTAR 7167490 Aleea Alexandru, Nr. 7A, Sector 1, Bucuresti Tudor DOROBANTU Partenerul 2 este o organizatie constituita la nivel national si care reuneste, pe baza liberului consimtamnt, salariati din societatile comerciale agricole, institute si statiuni de cercetare, societati comerciale de alimentatie, tutun, producatori agricoli, precum si persoane care exercita o meserie sau o profesie in aceste domenii, in mod independent. A fost infiintata in anul 1990 si numara peste 38.000 de membri, avnd in componenta sa peste 150 de sindicate din toate ramurile agriculturii (cultura cmpului, avicultura, viticultura, horticultura, sindicate ale producatorilor si fermierilor). Partenerul 2 depune eforturi pentru promovarea si apararea intereselor membrilor organizatiilor afiliate, in acelasi timp insa, deruland proiecte si activitati menite sa dezvolte resursele umane in mediul rural, mai precis sa imbunatateasca capacitatea locuitorilor din mediul rural de a se integra pe piata muncii. In acest sens, Partenerul 2 a initiat proiecte de formare de baza intro serie de domenii utile pentru orice persoana care doreste sa-si dezvolte capacitatea de a se interesa pe piata muncii, cum ar fi limba engleza si tehnica informatiei si comunicatiei, precum si in chestiuni legate de initiativa antreprenoriala. Prin natura rolului pe care si l-a asumat, anume acela de a promova si apara interesele agricultorilor, precum si ca urmare a programelor si proiectelor pe care le-a desfasurat de la infiintare (anul 1990) si pana in prezent, Partenerul 2 a acumulat o vasta experienta in lucrul cu categoriile de populatie defavorizate din mediul rural. Inca din anul 2005, Partenerul 2 a implementat proiecte prin care urmarea formarea lucratorilor din mediul rural, dotarea acestora cu noi competente care sa le ofere posibilitatea adaptarii la noile cerinte ale normelor UE. De asemenea, Partenerul 2 implementeaza deja trei proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile - unul cu buget de 18.033.985 lei unul cu buget de 16.743.403 lei si unul cu buget de 16.407.632 lei, toate finantate din FSE, care urmaresc ameliorarea calitatii resurselor umane din zonele rurale pentru a facilita accesul la angajare in activitati nonagricole, in scopul evitarii de popularii pe termen scurt si lung a zonelor rurale. In cadrul acestor proiecte, Partenerul 2 furnizeaza cursuri de formare de baza in diferite domenii, precum si programe de formare profesionala pentru

Experienta relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului

populatia din mediul rural urmarind reorientarea locuitorilor ocupati intr-o agricultura de subzistenta spre alte sectoare ale pietei muncii, dotand aceste persoane cu cunostintele necesare integrarii pe o piata a muncii in continua transformare. Activitatea/activitile din cadrul proiectului n care este implicat Partenerul 2 va fi implicat in urmatoarele activitati: 4) Informarea a 200 de persoane crescatori de vaci apartinand grupurilor tinta din judetul Covasna, cu privire la economia sociala; 5) Constituirea unei cooperative sociale pilot, apartinand crescatorilor de vaci din judetul Covasna; 7) Informarea a 600 dintre persoanele apartinand grupurilor tinta din mediul rural din judetele Brasov, Covasna si Harghita, privind aspecte ale economiei sociale; 8) Infiintarea a trei cooperative sociale, cate una in fiecare dintre cele trei judete; 9) Formarea managerilor si a persoanelor cheie din cadrul cooperativelor sociale; 10) Organizarea unei conferinte-dezbatere, pe tema rolului pe care structurile economiei sociale il pot juca in dezvoltarea durabila a mediului rural romanesc. Partener naional Bucureti-Ilfov

Tipul partenerului Regiune/ara Anul n*-2 Numr mediu de angajai Cifra de afaceri Profitul sau pierderea net() a exerciiului financiar (conform bilan) Anul n*-1 Numr mediu de angajai Cifra de afaceri Profitul sau pierderea net() a exerciiului financiar (conform bilan)

4 171134 -1192651

15 8523309 161854

Informatii proiect ID Titlul proiectului 89357 Economia sociala o alternativa subzistenta, pentru crescatorii de vaci la agricultura de

DATELE DE CONTACT ALE PERSOANEI DESEMNATE PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Prenume i Nume Funcie Numr de telefon Numr de fax Adres pot electronic

Adriana PARATU Manager Proiect 0755999994 021 313 23 33 adriana_dorobantu@yahoo.com

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENIE

Domeniul major de intervenie


TIPUL PROIECTULUI

6.1

Tipul proiectului
CLASIFICAREA DOMENIILOR

Regional

Clasificarea domeniilor
LOCAIA PROIECTULUI

Rural

Regiunea principala ara Regiunile Judeele Altele

Sud Muntenia Romania

OBIECTIVE ORIZONTALE ALE POS DRU

Obiective orizontale ale POS DRU Egalitate de anse Dezvoltare durabil mbtrnire activ

DURATA PROIECTULUI

Durata Exeriena relevant a solicitantului pentru domeniul proiectului

24 (n luni) Solicitantul are experienta prin membrii sai care au participat la implementarea unor proiecte cu finantare nerambursabila, experienta dobandita si prin participarea lor, prin componenta sindicala, la derularea a doua proiecte strategice de formare si orientare profesionala, cofinantate de Fondul Social European, care urmaresc ameliorarea calitatii resurselor umane (din zonele rurale) pentru a facilita accesul la angajare (in activitati non-agricole), in scopul evitarii depopularii pe termen scurt si lung a zonelor rurale. Prin aceeasi componenta sindicala, membrii asociatiei au participat la seminarii, sesiuni informative si cursuri ce au fost organizate si desfasurate, atat la nivel national, cat si international, prin intermediul programelor ce au avut ca scop informarea si pregatirea acestora in accesarea fondurilor Uniunii Europene, precum si programe ale caror scopuri au fost acelea de a le dezvolta capacitatea de imbunatatire a activitatilor pe care acestia le desfasoara in domeniul lor activitate.

PARTENERIATUL N CADRUL PROIECTULUI

Descriei parteneriatul pentru Parteneriatul pentru acest proiect a fost gandit de asa natura proiect incat sa ofere o formula optima in ceea ce priveste complementaritatea expertizei si experientei celor trei entitati implicate. In vreme ce Solicitantul este o asociatie a carei activitate este concentrata pe sprijinirea micilor fermieri si a producatorilor individuali, Partenerul 1 care este o asociatie din mediul rural din Andalucia (Spania) - are rolul de a aduce in proiect expertiza si experienta legate de activitati similare din Spania, iar Partenerul 2 care este o structura nationala cu mai multe organizatii din mediul rural afiliate are rolul de a facilita contactul si legatura cu un numar mare de potentiali participanti la activitatile proiectului, dar si rolul de a aduce in proiect un plus de expertiza si experienta in ceea ce priveste modul in care este gestionat un proiect finantat din FSE. Astfel, Partenerul 1 va fi responsabil cu studiul comparativ privind structurile de economie sociala din Spania, care va fi realizat in perioada de inceput a proiectului si va participa nemijlocit la formarea persoanelor care se vor asocia in cooperative sociale, in chestiuni legate de economia sociala, in special la acea parte de formare care va fi organizata in Spania. Partenerul 2 va sprijini in permanenta Solicitantul in abordarea locuitorilor din mediul rural din zonele vizate, in cadrul campaniei de informare si al programelor de formare preconizate si va juca un rol esential in asistarea celor care urmeaza sa constituie, pe parcursul proiectului, cele trei cooperative sociale cooperativa pilot si celelalte doua cooperative.

Resursele umane implicate vor fi pe termen lung si scurt, asigurate atat de catre Solicitant, cat si de Partenerul 1 si Partenerul 2. Echipa de managemet va fi oferita de catre Solicitant, cei doi parteneri contribuind la echipa de implementare.

Obiectivul proiectului Obiectivul general al proiectului este acela de a promova si dezvolta structuri de economie sociala ca solutie de imbunatatire a traiului pentru locuitorii din mediul rural care cresc vaci in propriile gospodarii . Proiectul are urmatoarele obiective specifice: 1. Infiintarea si dezvoltarea unei cooperative sociale pilot in judetul Covasna, avand ca obiect de activitate productia si comercializarea laptelui si a produselor lactate, cu 15 membri din randul celor 200 de persoane informate cu privire la conceptul de economie sociala. 2. Informarea si educarea unui numar de 200 de locuitori din mediul rural din judetul Covasna, care cresc vaci in gospodariile proprii familii cu mai mult de doi copii, familii monoparentale, femei, persoane de etnie roma, persoane care traiesc din venitul minim garantat, cu privire la semnificatia conceptului de economie sociala, cu privire la modul in care acest concept poate fi pus in practica si cu privire la avantajele pe care acest lucru le aduce persoanelor care se asociaza in structuri de tip economie sociala. 3. Asigurarea asistentei tehnice si a sprijinului necesar pentru infiintarea cate unei cooperative sociale a crescatorilor de vaci in fiecare dintre cele trei judete in care se realizeaza transferul de expertiza. 4. Transferul de expertiza si experienta rezultate in urma infiintarii cooperativei pilot in randul a 600 de crescatori individuali de vaci, care apartin categoriilor din grupul tinta, din judetele Brasov, Covasna, Harghita. Proiectul promoveaza punerea in practica a conceptului de economie sociala si, ca urmare, are in vedere imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii. Asfel, se incadreaza in Axa Prioritara 6, Promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de interventie 6.1. Dezvoltarea economiei sociale. Proiectul va contribui la indeplinirea obiectivului operational al acestui Domeniu Major de Interventie, deoarece in cadrul lui: prin participarea in structuri ale economiei sociale, se vor consolida capacitatea si competentele persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile prin cursuri de formare necesare desfasurarii viitoarei actitivati se vor promova structuri ale economiei sociale, ca un instrument flexibil si durabil pentru a ajuta persoanele apartinand grupurilor vulnerabile sa se integreze sau reintegreze pe piata muncii, in cooperative ale economiei sociale; se va facilita schimbul de bune practici intre structurile de economie sociala care se vor infiinta pe parcursul proiectului si persoane si grupuri care sunt interesate de infiintarea unor astfel de tipuri de structuri in alte zone. Prin realizarea obiectivelor propuse, proiectul promoveaza conceptul de economie sociala si structurile aferente acesteia in mediul rural dintr-un judet al tarii, contribuind astfel la realizarea obiectivului general al POS DRU, de a asigura oportunitati sporite pentru participarea la o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva.

Contextul proiectului Proiectul este relevant pentru DMI 6.1 si, implicit, pentru POSDRU, prin faptul ca promoveza conceptul de economie sociala, atat prin activitati de informare a populatiei din mediul rural asupra acestui concept, cat si prin infiintarea de structuri de economie sociala si popularizarea experientei acestora. Proiectul contribuie la atingerea valorilor prevazute pentru indicatorul de realizare imediata (output) - Numarul structurilor economiei sociale infiintate, prin faptul ca presupune infiintarea a trei astfel de structuri, precum si la cele referitoare la indicatorul de rezultat Numrul locurilor de munc create de structurile economiei sociale, prin faptul ca acele trei structuri de economie sociala infiintate vor presupune angajarea permanenta a unor lucratori care vor trebui sa deruleze o serie de operatiuni de-a lungul lantului de activitati care se desfasoara intr-o o astfel de entitate, incepand cu colectarea laptelui de la vaci si terminand cu vanzarea laptelui si a produselor lactate in magazine specializate infiintate in marile orase. Nevoia identificata pentru acest proiect este determinata de starea de saracie in care se afla cea mai mare parte a populatiei rurale din Romania. Desi o buna parte din locuitorii satelor si comunelor au ca ocupatie de baza agricultura si, teoretic, aceasta ocupatie ar trebui sa le asigure un nivel de trai cel putin satisfacator, lucrurile nu stau asa din cauza faptului ca, in Romania, agricultura este una faramitata, fiind practicata in unitati mici, de cele mai multe ori in gospodariile individuale sau pe loturile individuale de dimensiuni mici. O categorie reprezentativa pentru ceea ce numim persoane ocupate in agricultura de subzistenta este cea a familiilor care cresc intre una si trei vaci in propriile curti. De regula, vacile sunt crescute si ingrijite pentru lapte, numai ca laptele obtinut este folosit numai pentru consumul familiei. Surplusul, care este in cantitate mult mai mare decat consumul membrilor familiei, este valorificat din ce in ce mai greu, pana la aproape deloc, ca urmare a ofertei din ce in ce mai consistente si mai diversificate de lapte din supermarket-uri si hipermarket-uri si chiar din magazinele satesti (unde se gaseste aceeasi oferta de lapte ca in marile centre comerciale din marile orase). Solutia pentru ca activitatea de crestere a vacilor sa devina una rentabila din punct de vedere economic si sa ajunga sa reprezinte o sursa de venituri relativ importanta pentru familiile care o practica, o reprezinta asocierea acestora in cooperative sociale. Acest lucru ar crea, pentru cei care se asociaza, posibilitatea de a achizitiona, in comun, echipamente si utilaje necesare pentru recoltarea si depozitarea laptelui si pentru productia de branza, smantana, cascaval si alte produse lactate intr-o maniera si la o calitate care sa le faca mai atractive decat cele gasite in marile magazine. De asemenea, o cooperativa astfel constituita si-ar putea asigura si utilajele necesare pentru transportul si comercializarea acestor produse, toate aceste operatiuni urmand a se derula in conditii de igiena si respectarea calitatii impuse de reglementarile in vigoare. Realitatea este insa, ca multi fermieri si, in general, multi locuitori din mediul rural inteleg cu greu conceptul de economie sociala, ba mai mult, il asociaza cu experienta cooperativelor agricole de productie si, in consecinta, il resping. In aceste conditii, se impun cel putin trei tipuri de abordari, constand in: crearea, in mediul rural din Romania, a unor povesti de succes care sa fie prezentate in locuitorilor din mediul rural din toate regiunile; popularizarea povestilor de succes realizate, in scopul convingerii unui numar cat mai mare de locuitori din mediul rural de viabilitatea solutiei constand in asocierea in cooperative sociale, pentru saltul de la agricultura de subzistenta la un tip de activitate menit sa le creasca gradul de bunastare. derularea de campanii de informare a populatiei rurale asupra a tot ceea ce este legat de economia sociala, inclusiv prin prezentarea unor modele de economie sociala din alte tari membre UE;

Justificarea necesitatii implementarii proiectului Necesitatea derularii acestui proiect porneste de la starea de saracie in care traieste cea mai mare parte a populatiei rurale, mai ales in ultimii doi ani, pe fondul inrautatirii indicatorilor socio-economici. Pe fondul lipsei investitiilor in mediul rural si, implicit, al capacitatii foarte scazute a agentilor economici de a absorbi forta de munca ne-ocupata, asocierea locuitorilor satelor in intreprinderi sau cooperative sociale reprezinta una din putinele cai de integrare sau re-integrare pe piata muncii a acelor oameni, cel putin in actuala perioada. Grupul tinta al acestui proiect este constituit din 600 de persoane care locuiesc in mediul rural 240 membri de familii cu mai mult de doi copii, 180 de persoane de etnie roma si 180 de femei aflate in situatie de risc (femei necasatorite, divortate, vaduve s.a., cu venituri modeste). Solutiile propuse prin acest proiect se adreseaza unei anumite categorii de locuitori din mediul rural, anume acelora care cresc vaci in propriile gospodarii/curti. Din datele detinute de Ministerul Agriculturii, rezulta ca in judetele care vor fi acoperite in cadrul acestui proiect, numarul de vaci este dupa cum urmeaza: Brasov 44286, Covasna 31510 si Harghita 49831. Din aceeasi sursa se cunoaste faptul ca, in fiecare judet, aproximativ 80% din efectivul de vaci se afla in gospodariile individuale ale satenilor. Asadar, avem in vedere faptul ca unul din fenomenele specifice satului romanesc, cu radacini vechi in acest mediu si care persista, iata, si in anul 2010, este legat de cresterea vacilor, de catre sateni, in propriile gospodarii/curti - de regula o vaca sau, cel mult, doua, tinute in scopul asigurarii necesarului zilnic de lapte pentru propriile familii, precum si al comercializarii laptelui care nu este consumat in familie. Dincolo de faptul ca aceasta a doua destinatie a laptelui obtinut de la vaci face obiectul unei activitati din care rezulta venituri nefiscalizate, cantitatea de lapte comercializata este din ce in ce mai mica de la an la an. Acest fapt se datoreaza in special disponibilitatii din ce in ce mai reduse a locuitorilor din mediul urban de a cumpara lapte de la vanzatori ambulanti, pe fondul interesului in crestere pentru conditiile de igiena in care este recoltat, pastrat si transportat laptele. La acest aspect se adauga si expansiunea supermarket-urilor si a hipermarket-urilor, precum si abundenta de lapte ambalat si comercializat de marile firme de profil. O solutie menita sa imbunatateasca situatia acestor oameni o constituie asocierea lor in cooperative sociale, fapt ce le-ar permite sa-si organizeze impreuna munca si sa puna pe picioare o activitate economica rentabila. Mai precis, asocierea in cooperative sociale le-ar permite: a) sa isi achizitoneze, in comun, echipamente cu care sa recolteze i sa stocheze laptele respectand conditiile de igienta impuse de normele UE si legislatia in vigoare; b) sa isi achizitioneze in comun utilaje pentru procesarea laptelului, astfel incat sa poata produce branza, cascaval, kefir, sana s.a.; c) sa i organizeze, in comun, transportul laptelui si al produselor lactate catre un punct sau mai multe puncte dintr-un oras mare apropiat (in principiu, municipiul resedinta de judet), inclusiv prin achizitionarea autovehicului si al echipamentului necesar pentru transport, precum si angajarea soferului/soferilor; d) sa isi organizeze, in orasul respectiv, un punct de desfacere, sub forma unui mic magazin, unde cumparatorul va sti ca gaseste zilnic lapte si produse lactate proaspete, prezentate si vandute intr-un mod deopotriva igienic si atractiv. Asocierea acestor oameni in structuri de economie sociala ar insemna o solutie de lunga durata pentru ei, o forma de integrare a lor pe piata muncii si, implicit, o contributie la cresterea gradului de ocupare a populatiei din mediul rural Problema este insa, ca multi locuitori din mediul rural inteleg cu greu conceptul de economie sociala, ba mai mult, il asociaza cu experienta cooperativelor agricole de productie si, in consecinta, il resping. In aceste conditii, se impun urmatoarele tipuri de abordari: crearea, in mediul rural din Romania, a unor povesti de succes, care sa le fie prezentate locuitorilor din mediul rural din toate regiunile; prezentarea unor povesti de succes ale unor oameni cu preocupari similare din alte tari; derularea de campanii de informare a crescatorilor de vite cu privire la tot ceea ce este legat de economia sociala;

Initiatorii acestui proiect considera ca astfel de cazuri de succes pot fi realizate prin asocierea a cate 10 15 familii din mediul rural care cresc, in propriile gospodarii, cate una sau doua vaci, astfel incat, impreuna, sa detina in jur de 25 de vaci. Este vorba de familii care, pe langa faptul ca se incadreaza in grupul tinta eligibil pentru acest DMI, se confrunta cu problema lipsei posibilitatilor de valorificare, in conditii avantajoase, a productiei de lapte date de vacile lor, fapt ce contribuie, pe langa alti factori, la perpetuarea starii de saracie in care isi duc traiul. Realizarea obiectivelor proiectului va aduce beneficii durabile membrilor grupului tinta si zonei din care acestia provin, valoarea adaugata a proiectului constand in: - constituirea de cooperative sociale bazate pe o activitate agricola care se practica si care poate aduce venituri pe tot parcursul anului productia de lapte si de produse lactate (spre deosebire de legumicultura, spre exemplu, care, daca nu este practicata in sere, este o activitate agricola sezoniera). - trei cooperative sociale constituite in trei judete diferite, de catre crescatori individuali de vaci care vor fi determinati sa aiba initiativa de asociere in acest scop, inclusiv prin faptul ca afla despre povestea de succes a cooperativei sociale pilot din Covasna si au posibilitatea sa o vada functionand; - existenta unei cooperative sociale pilot, specializate in valorificarea laptelui obtinut de la vacile crescute in gospodarii, in mediul rural din judetul Covasna, unde conceptul de economie sociala reprezinta o noutate absoluta; - un studiu comparativ privind existenta si activitatea cooperativelor sociale create de crescatori de vaci, pentru valorificarea laptelui si a produselor lactate in tari precum Spania, studiu care ar reprezenta o premiera in Romania si care va fi util tuturor celor care vor dori sa promoveze si sa puna in practica si in Romania conceptul de economie sociala; - un numar insemnat de agricultori care invata un concept despre care, foarte probabil, nu au mai auzit pana acum - economia sociala si care inteleg avatajele pe care si le-ar putea avea prin punerea in practica a acestui concept;

Activitatile proiectului 1. Activitati de pregatire si legate de managementul proiectului; 1.1 Constituirea echipei de proiect si mobilizarea expertilor; 1.2 Planificarea detaliata a activitatilor; 1.3 Organizarea de intalniri lunare sau ori de cate ori este nevoie intre coordonatorul de proiect si expertii cheie ai fiecarui partener; 1.4 Monitorizare, evaluare periodica a rezultatelor obtinute si raportare conform cerintelor contractuale; 1.5. Realizarea unei pagini web a proiectului (prezentare si desfacerea a productiei); 2. Organizarea unei conferinte de presa pentru prezentarea proiectului, a obiectivelor urmarite, a activitatilor ce urmeaza a fi realizate si a beneficiilor pe care urmeaza sa le aduca; 2.1. Pregatirea conferintei de presa: elaborarea si transmiterea comunicatului de anunt al conferintei, contactarea jurnalistilor, contractarea si pregatirea spatiului de desfasurare, pregatirea si multiplicarea materialelor ce urmeaza a fi prezentate, etc. 2.2. Desfasurarea conferintei de presa, cu participarea reprezentantilor din partea solicitantului si a partenerilor; 3. Analiza comparativa privind structurile economiei sociale infiintate de crescatori de vaci din Spania. Aceasta activitate va fi realizata in colaborare cu Partenerul 1. 3.1. Culegerea datelor si informatiilor privind cadrul legislativ, bunele practici in economia sociala, povestile de succes in infiintarea si functionarea cooperativelor sociale create de crescatorii de vaci din Spania. 3.2. Redactarea unui studiu privind cooperativele sociale ale crescatorilor de vaci din Spania si tiparirea lui in 1000 de exemplare dintre care 200 vor fi folosite in campania de informare care se va derula la inceputul proiectului, iar 800, in campania de informare extinsa, care va fi desfasurata dupa constituirea primei cooperative sociale (celelalte urmand a fi distribuite in cadrul conferintelor de presa si al altor evenimente). 4. Informarea a 200 de persoane crescatori de vaci apartinand grupurilor tinta din judetul Covasna, cu privire la economia sociala. Aceasta activitate va fi realizata in colaborare cu Partenerul 2. 4.1. Pregatirea activitatilor de informare - elaborarea unui pliant de promovare a economiei sociale si tiparirea lui in 600 de exemplare, realizarea unui scurt film de prezentare a conceptului si a unor exemple de structuri de economie sociala de succes, cautarea, selectarea si pregatirea locurilor in care urmeaza a se desfasura sesiunile de informare. Materialele vor fi realizate in conformitate cu standardele grafice prevazute de regulamentele comunitare, sigla Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, emblema Fondul Social European POS DRU 2007 2013, emblema Instrumente Structurale 2007 2013, declaratia Proiect finantat din Fondul Social European insotita de expresia Investeste in oameni!. 4.2. Organizarea a 10 sesiuni de informare, cu participarea, in total, a 200 de crescatori de vaci apartinand grupurilor tinta, sesiuni in care urmeaza a fi distribuite pliantele, exemplare ale studiului privind cooperativele sociale ale crescatorilor de vaci din Spania si difuzat filmul de prezentare. 5. Constituirea unei cooperative sociale pilot, apartinand crescatorilor de vaci din judetul Covasna. Aceasta activitate va fi implementata de solicitant, in colaborare cu Partenerul 2. 5.1. Selectarea grupului de 15 persoane care urmeaza a se constitui in cooperative sociale, pe urmatoarele criterii: a) incadrarea in categoriile de grupuri tinta eligibile, mai precis persoane apartinand unor familii cu mai mult de doi copii sau reprezentand familii monoparentale, persoane de etnie roma, femei cu situatie materiala dificila; b) situatia materiala (vor fi sustinute persoanele care realizeaza venituri la nivel de, cel mult, agricultura de semi-subzistenta); c) existenta conditiilor pentru cresterea vacilor, pe temen mediu si lung, in zonele in care traiesc, mai ales sub aspectul conditiilor pentru pasunat; d) disponibilitatea si motivatia pentru a se asocia in cooperative sociale, exprimate prin completarea unor chestionare, participarea la un interviu cu echipa care asigura

managementul proiectului si prezentarea, in comun, de catre persoanele care se asociaza, a unui plan de afacere, intr-un format furnizat de echipa de proiect. Aceasta sub-activitate va fi implementata de solicitant, in colaborare cu Partenerul 2. 5.2. Intreprinderea demersurilor juridice necesare infiintarii cooperativei. 5.3. Selectarea personalului pentru asigurarii schemei necesare (se estimeaza ca, in cadrul cooperativei, vor lucra intre 6 si 8 persoane, care pot fi, partial sau in totalitate, dintre persoanele care se asociaza). 5.4. Asigurarea si dotarea spatiilor de lucru si obtinerea autorizatiilor. 5.5. Realizarea unui plan de afaceri (incluzand planul de promovare si marketing) pentru fiecare cooperativa sociala, sub coordonarea partenerului 2. 5.6. Organizarea unui eveniment de lansare, incluzand si o conferinta de presa. 5.7. Dezvoltarea fiecarei cooperative sociale, incluzand crearea unui portal de promovare a cooperativei si a produselor sale, avand si rolul de a permite comanda on-line a produselor respective. 6. Formarea managerilor si a persoanelor cheie din cadrul cooperativei sociale pilot un manager general, un manager de productie si un manager de vanzari, in managementul economiei sociale. Programul de formare va cuprinde un stagiu de formare in Spania, sub coordonarea partenerului 1, si un stagiu in Romania 6.1. Pregatirea programului de formare (stabilirea continutului teoretic al formarii, stabilirea calendarului cursurilor organizate in Romania si al stagiului de formare in Spania, pregatirea activitatilor de formare din punct de vedere logistic) 6.2. Derularea programului de formare (prin participarea celor trei manageri, la cursurile de formare organizate in Romania si la stagiul de formare din Spania. 7. Informarea a 600 dintre persoanele apartinand grupurilor tinta din mediul rural din judetele Brasov, Covasna si Harghita, privind aspecte ale economiei sociale 7.1. Pregatirea activitatilor de informare (tiparirea pliantului de promovare a economiei sociale in 600 de exemplare, elaborarea unui pliant de prezentare si realizarea unui film de prezentare a cooperativei sociale pilot din Covasna cu durata de 15-20 de minute, tiparirea pliantului in 600 de exemplare). 7.2. Informarea persoanelor apartinand grupurilor tinta din mediul rural din cele trei judete, cu privire la conceptul de economie sociala, in cadrul a 30 de sesiuni organizate in mediul rural, pe teritoriul judetelor respective. Aceasta sub-activitate va fi implementata in colaborare cu Partenerul 2. 8. Infiintarea a trei cooperative sociale, cate una in fiecare dintre cele trei judete, tinand cont de invatamintele rezultate din experienta constituirii cooperativei sociale pilot din Covasna. Aceasta activitate va fi realizata in colaborare cu Partenerul 2. 8.1. Selectarea, in fiecare dintre cele trei judete, a grupului de 15 persoane care urmeaza a se constitui in cooperative sociale, pe urmatoarele criterii: a) incadrarea in categoriile de grupuri tinta eligibile; b) situatia materiala (vor fi sustinute persoanele care realizeaza venituri la nivel de, cel mult, agricultura de semi-subzistenta); c) existenta conditiilor pentru cresterea vacilor, pe temen mediu si lung, in zonele in care traiesc, mai ales sub aspectul conditiilor pentru pasunat; d) disponibilitatea si motivatia pentru a se asocia in cooperative sociale, exprimate prin completarea unor chestionare, participarea la un interviu cu echipa care asigura managementul proiectului si prezentarea, in comun, de catre persoanele care se asociaza, a unui plan de afacere, intr-un format furnizat de echipa de proiect; e) . 8.2. Intreprinderea demersurilor juridice necesare infiintarii fiecareia dintre cele trei cooperative. 8.3. Selectarea personalului pentru asigurarii schemei necesare (se estimeaza ca, la fel ca si in cazul cooperativei sociale pilot, in fiecare cooperativa vor lucra intre 6 si 8 persoane, care pot fi, partial sau in totalitate dintre persoanele care se asociaza in cooperative). 8.4. Asigurarea si dotarea spatiilor de lucru in vederea desfasurarii activitatii planificate si pentru obtinerea autorizatiilor. 8.5. Realizarea unui plan de afaceri (incluzand planul de promovare si marketing) pentru fiecare cooperativa sociala, sub coordonarea partenerului 2.

8.6. Organizarea unui eveniment de lansare, incluzand si o conferinta de presa, pentru fiecare cooperativa sociala constituita 8.7. Dezvoltarea fiecarei cooperative sociale, incluzand crearea unui portal de promovare a cooperativei si a produselor sale, avand si rolul de a permite comanda on-line a produselor respective. 9. Formarea managerilor si a persoanelor cheie din cadrul cooperativelor sociale pentru fiecare cooperativa, un manager general, un manager de productie si un manager de vanzari (in total, 9 persoane), in managementul economiei sociale. Programul de formare va cuprinde un stagiu de formare in Spania, sub coordonarea partenerului 1, si un stagiu in Romania. 9.1. Pregatirea programului de formare (stabilirea continutului teoretic al formarii, stabilirea calendarului cursurilor organizate in Romania si al stagiului de formare in Spania, pregatirea activitatilor de formare din punct de vedere logistic) 9.2. Derularea programului de formare (prin participarea celor trei manageri de la fiecare cooperativa, la cursurile de formare organizate in Romania si la stagiul de formare din Spania. 10. Organizarea unei conferinte-dezbatere, pe tema rolului pe care structurile economiei sociale il pot juca in dezvoltarea durabila a mediului rural romanesc, cu participarea reprezentantilor autoritatilor publice centrale, a reprezentantilor APL, a unor experti din Spania (in total, 50 de participanti) si a unei conferinte de presa pentru prezentarea rezultatelor proiectului. Conferinta-dezbatere va avea ca punct de plecare experienta celor trei cooperative sociale pilot realizate in cadrul proiectului. 10.1. Pregatirea conferintei (stabilirea structurii si a agendei conferintei, stabilirea listei de participanti si transmiterea invitatiilor, selectarea si contractarea facilitatilor pentru desfasurarea conferintei, multiplicarea materialelor, etc. 10.2. Derularea propriu-zisa a conferintei dezbatere si a conferintei de presa.

Graficul activitatilor proiectului: Activitatea 1 1. Activitati de pregatire si legate de managementul proiectului 1.1 constituirea echipei de proiect si mobilizarea expertilor 1.2 planificarea detaliata a activitatilor 1.3 organizarea de intalniri intre coordonatorul de proiect si expertii cheie ai fiecarui partener 1.4 monitorizarea activitatilor, evaluarea periodica a rezultatelor obtinute si raportarea 1.5. realizarea unei pagini web a proiectului 2. Organizarea conferintei de presa de prezentare a proiectului 2.1. Pregatirea conferintei de presa 2.2. Desfasurarea conferintei de presa 3. Analiza comparativa privind structurile economiei sociale din Spania 3.1. Culegerea de date si informatii 3.2. Redactarea si tiparirea studiului 4. Informarea a 200 de persoane crescatori de vaci din judetul Covasna, cu privire la economia sociala

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

4.1. Pregatirea campaniei de informare 4.2. Organizarea a 10 sesiuni de informare 5. Constituirea cooperativei sociale pilot apartinand crescatorilor de vaci din Covasna 5.1. Selectarea grupuluir care urmeaza a se constitui in cooperative sociale 5.2. Intreprinderea demersurilor juridice necesare infiintarii cooperativei. 5.3. Selectarea personalului pentru asigurarii schemei 5.4. Asigurarea si dotarea spatiilor de lucru si obtinerea autorizatiilor. 5.5. Realizarea unui plan de afaceri 5.6. Organizarea evenimentului de lansare, incluzand conferinta de presa 5.7. Dezvoltarea cooperativei sociale pilot. 6. Formarea managerilor si a persoanelor cheie in managementul cooperativelor sociale 6.1. Pregatirea programului de formare 6.2. Derularea programului de formare

7. Informarea a 600 de persoane din mediul rural din judetele Brasov, Covasna si Harghita, privind aspecte ale economiei sociale 7.1. Pregatirea campaniei de informare 7.2. Derularea campaniei de informare 8. Infiintarea a 3 cooperative sociale apartinand crescatorilor de vaci din Brasov, Covasna si Harghita 8.1. Selectarea grupuluir care urmeaza a se constitui in cooperative sociale 8.2. Intreprinderea demersurilor juridice necesare infiintarii cooperativelor. 8.3. Selectarea personalului pentru asigurarii schemei necesare 8.4. Asigurarea si dotarea spatiilor de lucru si obtinerea autorizatiilor. 8.5. Realizarea unui plan de afaceri pentru fiecare cooperativa 8.6. Organizarea unui eveniment de lansare, incluzand si o conferinta de presa, pentru fiecare cooperativa sociala 8.7. Dezvoltarea cooperativelor sociale 9. Formarea managerilor si a persoanelor cheie in managementul cooperativelor

sociale 9.1. Pregatirea programului de formare 9.2. Derularea programului de formare 10. Organizarea unei conferintedezbateresi a unei conferinte de presa 10.1. Pregatirea conferintelor 10.2. Desfasurarea conferintelor

Rezultatele finale Rezultatele preconizate pentru acest proiect sunt: - 45 de crescatori de vaci in situatia de a-si putea valorifica productia de lapte in conditii de eficienta maxima - un studiu privind structurile de economie sociala infiintate si gestionate de catre crescatorii de vaci din Spania - o cooperativa sociala pilot infiintata de catre crescatori de vaci din jud. Covasna - doua cooperative sociale infiintate de catre crescatori de vaci din judetele Brasov, si Harghita, in urma experientei cooperativei sociale din Covasna - 9 manageri si persoane cheie din cele trei cooperative sociale constituite (una pilot plus doua), cate trei in fiecare cooperativa, formati in chestiuni ce tin de managementul structurilor de economie sociala - mijloace de informare si formare cu privire la economia sociala, constand in: pliant de prezentare a economiei sociale, pliant de prezentare a cooperativei sociale pilot din Covasna, film de prezentare cu privire la economia sociala, film de prezentare a cooperativei sociale din judetul Covasna, pagina web de prezentare si valorificare - 600 de locuitori din mediul rural din judetele Brasov, Covasna si Harghita, informati cu privire la oportunitatile pe care le ofera economia sociala

Resurse destinate implementarii proiectului Resursele care vor fi puse la dipozitia proiectului, existente sau care vor fi asigurate pe parcursul derularii proiectului sunt: servicii de tiparire pliante si afise; servicii de realizare film de prezentare a conceputului de economie sociala; servicii de realizare film de prezentare a cooperativei sociale din judetul Covasna; servicii de transport cazare si masa pentru pentru cele 9 persoane care vor asigura managementul celor trei cooperative sociale si care se vor deplasa in Spania, pentru stagiul de pregatire prevazut; cate un dispozitiv de stocare a laptelui recoltat de la vaci in fiecare din cele trei cooperative sociale; 12 echipamente mobile de recoltare a laptelui, cate patru pentru fiecare cooperativa sociala; cate un autovehicul utilitar avand toate dotarile necesare pentru transportul laptelui in conditii de temperatura si igiena optime, in fiecare dintre cele trei cooperative sociale (care va fi achizitionat, in leasing, pe parcursul derularii proiectului); servicii de transport cazare si masa pentru cei 9 manageri de cooperative sociale care vor urma cursuri de formare in tara, insa in alte localitati decat cele din care provin; servicii de transport, cazare si masa pentru cei 50 de participanti la conferinta finala;

Managementul proiectului Managementul proiectului este gandit astfel incat sa asigure realizarea activitatilor planificate, in conditiile de timp si de cost stabilite, urmarind atingerea rezultatelor/ obiectivelor propuse. Pentru realizarea acestui deziderat, echipa de proiect va fi constituita din: - Managerul de proiect (studii universitare, minim 3 ani de experienta in management de proiect, in proiecte de dezvoltare comunitara si/sau de resurse umane), care va fi responsabil cu punerea in practica a planificarii si cu coordonarea activitatii tuturor celor ce vor fi implicati in proiect; are rolul de a clarifica obiectivele ce trebuie atinse si activitatile ce trebuie derulate pentru aceasta, rezultatele ce trebuie obtinute pe parcursul proiectului, precum si responsabilitatile si sarcinile ce revin fiecarui membru al echipei de proiect si fiecarui partener. va organiza: - sedinte saptamanale cu membrii echipei de implementare - sedinte lunare cu membrii echipei de implementare si cu partenerii pentru evaluarea stadiului proiectului si pentru revizuirea / stabilirea responsabilitatilor si a sarcinilor pentru luna urmatoare; in cadrul acestor sedinte se vor discuta rapoartele lunare realizate de catre fiecare membru al echipei de implementare, pe perioada in care acesta este activ in cadrul proiectului. sedinte trimestriale de evaluare - al caror scop este pregatirea rapoartelor narative si financiare catre autoritatea contractanta. - Manager financiar (studii universitare, minim 3 ani de experienta in activitate de gestionare de bugete): va asigura executia bugetara in conditii de maxima eficienta si va supraveghea respectarea sumelor prevazute in buget si a legalitatii tuturor operatiunilor financiare. Consilier juridic (studii universitare, minim 3 ani experienta si membru al Colegiului Consilierilor Juridici, bune cunostinte de drept civil, drept comercial, achizitii publice si dreptul muncii): va superviza legalitatea tuturor operatiunilor derulate in cadrul proiectului. - Expert in economie sociala (studii universitare, experienta de cel putin 3 ani in lucrul cu structuri ale economiei sociale, in activitati de promovare a economiei sociale, activitati de infiintare si dezvoltare de entitati de economie sociala, in cadrul organizatiilor neguvernamentale sau sub alte forme) organizeaza activitatile de formare, atat in Romania, cat si in Spania (prin colaborare cu Partenerul 1), in managementul economiei sociale, pentru persoanele cheie din cooperativele sociale care se vor constitui. - Expert formator in Spania (studii universitare, experienta de cel putin 3 ani in lucrul cu structuri ale economiei sociale) organizeaza activitatile de formare in Spania, in managementul economiei sociale, pentru persoanele cheie din cooperativele sociale care se vor constitui. - Asistent expert formator in Spania (studii cel putin medii, experienta de lucru pe proiecte de cel putin 2 ani) il asista pe expertul formator din Spania in organizarea activitatilor de formare din Spania a persoanelor cheie din cooperativele sociale care se vor constitui. - Expert in comunicare si campanii de informare studii universitare, experienta de cel putin 3 ani in lucrul cu mass media, experienta in activitati de elaborare de materiale informative, coordonare activitati de informare si promovare. - Asistent de proiect (studii cel putin medii, experienta de cel putin 2 ani in managementul proiectelor): asista managerul de proiect. - Asistent financiar (studii medii, experienta de cel putin 1 an): asista managerul financiar in gestionarea partii financiare a managementului de proiect - Facilitator local Covasna (experienta de cel putin 2 ani in proiecte de dezvoltare a resurselor umane sau de dezvoltare comunitara) implementeaza, la nivel local, toate activitatile in care trebuie implicat grupul tinta, incepand cu cele de informare, de selectare de consiliere si asistenta in vederea asocierii pentru constituirea cooperativei sociale pilot, etc.

Asistent facilitator local Covasna (experienta de cel putin 1 an in proiecte de dezvoltare a resurselor umane sau de dezvoltare comunitara) asista facilitatorul local in activitatile pe care le are de derulat. - Facilitatori locali in Brasov, Covasna si Harghita (trei persoane, cate una in fiecare din cele trei judete) - implementeaza, la nivel local, toate activitatile in care trebuie implicat grupul tinta, incepand cu cele de informare, de selectare de consiliere si asistenta in vederea asocierii pentru constituirea cooperativei sociale pilot, etc. - Asistenti facilitatori locali in Brasov, Covasna si Harghita (trei persoane, cate una in fiecare din cele trei judete) - asista facilitatorii locali in activitatile pe care le au de derulat Managementul proiectului va viza, de asemenea, activitati care sa asigure vizibilitatea si promovarea acestuia: 1) conferinta de presa la inceputul proiectului; conferinta de presa la incheierea proiectului 2) comunicate de presa cu ocazia realizarii fiecarui rezultat important si in scopul informarii grupurilor tinta. 3) realizarea unei pagini web in luna a doua a proiectului si care va fi actualizata pe tot parcursul derularii proiectului prin afisarea activitatilor desfasurate si a rezultatelor obtinute. Materialele folosite pentru vizibilitatea proiectului vor urmarii asigurarea accesului la informatie, transparenta procesului privind achizitiile si vor respecta prevederile manualului de identitate vizuala.

Metodologie Metodologia proiectului se bazeaza pe urmatoarele categorii de interventii: a) realizarea unei documentari si a unui studiu privind utilizarea de exemple de succes dintr-o alta tara membra a Uniunii Europene - Spania, in efortul de promovare a conceptului; b) promovarea conceptului de economie sociala si informarea unui grup restrans de populatie din mediul rural din judetul Covasna, avand ca preocupare cresterea vacilor in propriile gospodarii si apartinand grupurilor vulnerabile; c) crearea unei povesti de succes in Romania, mai precis in judetul Covasna; d) promovarea povestii de succes in randul locuitorilor din mediul rural care cresc vaci in gospodariile individuale din alte judete Brasov, Covasna si Harghita, in efortul de motivare a locuitorilor din mediul rural din aceste judete sa se asocieze in entitati de economie sociala; e) sprijinirea eforturilor de creare a cate unei cooperative sociale in fiecare din aceste trei judete. Rolul studiului comparativ referitor la entitatile de economie sociala constituite de catre crescatori de vaci din Spania este, pe de o parte, acela de a convinge grupul tinta din proiect de viabilitatea solutiei pe care o reprezinta economia sociala, iar pe de alta parte, acela de a oferi informatii, insotite de explicatii clare si imagini care sa sustina, cu privire modul in care functioneaza o entitate de economie sociala. Odata realizat studiul, acesta va fi distribuit in timpul campaniei de informare (mai precis, in cadrul seminariilor de informare care vor fi organizate), impreuna cu afisul si pliantul de prezentare a economiei sociale. Tot in cadrul seminariilor respective, va fi prezentat si filmul de promovare a conceptului de economie sociala, care va cuprind si secvente in care va fi redata activitatea structurilor de economie sociala din Spania. Proiectul raspunde nevoii de imbunatatire a nivelului de trai al unor cetateni apartinand unor categorii de persoane vulnerabile din mediul rural din judetele Brasov, Covasna si Harghita si avand in comun faptul ca cresc vaci in gospodariile proprii, prin promovarea unor forme de ocupare inovatoare si flexibile bazate pe cooperare si solidaritate sociala cooperativele sociale. Cooperativa sociala pilot din judetul Covasna va fi realizata de catre un grup de aproximativ 15 locuitori din mediul rural si care se incadreaza in grupul tinta, selectat pe baza urmatoarelor criterii: a) apartenenta la grupul tinta; b) situatia materiala (vor fi sustinute persoanele care realizeaza venituri la nivel de, cel mult, agricultura de semi-subzistenta); c) existente, in zonele in care traiesc, a conditiilor pentru cresterea vacilor mai ales sub aspectul conditiilor pentru pasunat; d) disponibilitatea si motivatia pentru a se asocia in cooperative sociale, exprimate prin completarea unor chestionare, participarea la un interviu cu echipa care asigura managementul proiectului si prezentarea unui plan de afacere (de catre grupul de persoane care doresc sa se asocieze). Selectia se va realiza in timpul campaniei de informare. Astfel, in cadru seminariilor de informare, vor fi distribuite chestionarele si formatele de plan de afaceri pe care cei care doresc sa se asocieze in scopul constituirii de cooperative sociale se pot completa pentru a-si exprima intentia in acest sens. Solicitantul si partenerii sai vor asista grupul care va fi selectat in toate demersurile care vor fi necesare pentru constituirea cooperativei sociale si demararea activitatii acesteia. Pentru cresterea vizibilitatii cooperativei, dar si in perspectiva creeerii unei facilitati de comanda online a produselor cooperativei, aceasta va beneficia, din partea echipei de implementare a proiectului, si de un serviciu de asistenta tehnica pentru crearea unui portal web. Experienta cooperativei pilot din Covasna va fi folosita pentru promovarea conceputului de economie sociala in alte trei judete din Regiunea 7 Centru, dar si pentru a-i convinge pe locuitorii din mediul rural din aceste judete, de faptul ca asocierea in cooperative sociale reprezinta o solutie, nu numai viabila, dar si posibila, pentru cresterea nivelului de trai. Campania de informare din cele trei judete va fi asemenatoare celei desfasurate, la inceputul proiectului, in judetul Covasna, de aceasta data insa, urmand a fi folosit si exemplul cooperativei sociale deja create in acest judet. Cele trei grupuri care vor fi sprijinite pentru constituirea de cooperative sociale, vor fi selectate pe baza unor criterii identice si prin aceleasi metode ca grupul din Covasna. De asemenea, cooperativele sociale din Brasov,

Covasna si Harghita, odata constituite, vor beneficia si ele de asistenta tehnica pentru construirea de portaluri web. In vederea maximizarii gradului de utilizare a experientei acumulate prin infiintarea celor trei cooperative sociale si a invatamintelor rezultate in urma acestei experiente, urmeaza a fi organizata o conferinta-dezbatere, la nivel national, cu participanti reprezentand autoritati si institutii publice locale si centrale, experti romani si straini. Activitatile menite sa duca la obtinerea rezultatelor dorite si, prin aceasta, la atingerea obiectivelor propuse, vor fi sprijinte de activitati care sa asigure vizibilitatea si promovarea proiectului: 1) conferinta de presa la inceputul proiectului; 2) conferinte de presa organizate la nivel local cu ocazia realizarii fiecarui rezultat important infiintarea de intreprinderi sociale 3) conferinta de presa la finalul proiectului; 4) realizarea unei pagini web in luna a doua a proiectului si care va fi actualizata pe tot parcursul derularii proiectului prin afisarea activitatilor desfasurate si a rezultatelor obtinute. Realizarea tuturor acestor activitati necesita participarea si efortul unui numar mare de persoane si, de aceea managementul proiectului trebuie sa fie conceput de asa natura incat sa asigure, pe de o parte o foarte buna comunicare si inter-relationare intre toti cei care participa la proiect, iar pe de alta parte o foarte buna coordonare implementarii activitatilor. Pentru aceasta, vor fi folosite urmatoarele instrumente de management: 1) sedinta cu toti membrii echipei de implementare si cu partenerii, la inceputul derularii proiectului, pentru trecerea in revista a obiectivelor stabilite, a activitatilor care trebuie desfasurate, pentru planificarea in detaliu a activitatilor, precum si a rezultatelor care trebuie obtinute la capatul fiecarei activitati (participarea se va putea face inclusiv de la distanta, prin mijloacele de comunicare audio-video existente); 2) sedinta lunara cu toti membrii echipei de implementare si cu partenerii pentru evaluarea stadiului proiectului si pentru revizuirea/stabilirea responsabilitatilor si a sarcinilor pentru luna urmatoare; 3) sedinta de evaluare trimestriala pentru pregatirea rapoartelor; 4) monitorizarea permanenta a proiectului, inclusiv prin participarea directa a managerului de proiect, si a coordonatorului tehnic la activitatile care se deruleaza; 5) rapoarte lunare scrise emise catre managerul de proiect de catre fiecare membru al echipei de implementare, pe perioada in care acesta este activ in cadrul proiectului.

Sustenabilitatea proiectului In ceea ce priveste sustenabilitatea proiectului, trebuie subliniat, in primul rand, faptul ca acesta urmeaza sa genereze el insusi elemente de sustenabilitate. Astfel, studiul care va fi realizat cu privire la economia sociala din Spania, materialele de promovare si informare cu referire la conceptul de economie sociala, filmul si celelalte materiale de prezentare a povestilor de succes legate de infiintarea cooperativei sociale din Covasna vor putea fi utilizate in activitati ulterioare proiectului, in efortul de a populariza in continuare conceptul de economie sociala si de a determina inmultirea structurilor de economie sociala. Un factor important de sustenabilitate il va reprezenta si experienta castigata de catre solicitant si partenerii sai in cadrul si prin intermediul acestui proiect, experienta care va fi utila pentru eforturile ulterioare de dezvoltare a economiei sociale in mediul rural romanesc. In privinta sustenabilitatii structurilor de economie sociala care se vor constitui pe parcursul acestui proiect, ele vor fi din capul locului gandite de asa natura incat sa fie profitabile din punct de vedere economic. Activitatea cooperativei sociale din Covasna si din celelalte doua judete va consta in valorificarea productiei de lapte obtinuta de catre membrii asociati ai cooperativelor care cresc vaci in propriile gospodarii. Spre deosebire de alte activitati agricole, productia de lapte si de produse lactate are marele avantaj ca se realizeaza zilnic, pe tot parcursul anului (ci nu sezonier, asa cum este cazul legumelor si fructelor, spre exemplu). Datorita acestui fapt, cooperativele sociale create in cadrul acestui proiect vor avea posibilitatea sa comercializeze zilnic lapte proaspat (recoltat in ziua respectiva sau cu o zi in urma) si produse lactate proaspete, adica produse preferate celor care se gasesc in rafturile marilor centre comerciale, de catre un numar din ce in ce mai mare de consumatori. Nu trebuie scapat din vedere nici faptul ca economia sociala reprezinta un concept care abia incepe sa-si (re)capete locul in societatea romanesca si, din acest punct de vedere, fondurile europene, precum si alte surse de finantare vor putea constitui mijloace de sustinere a unor activitati cum sunt cele propuse pentru acest proiect. Nu in ultimul rand, in masura in care proiectul propus se va bucura de succes, o serie de autoritati publice locale din mediul rural vor putea fi convinse sa se implice nemijlocit in fenomenul de constituire de cooperative si intreprinderi sociale, in acest mod aducand in comunitatile in slujba carora lucreaza o solutie viabila si durabila la problema ocuparii fortei de munca si a saraciei. Implicarea autoritatilor respective nu trebuie sa fie neaparat sub forma financiara, o contributie constand in alocarea de terenuri, cladiri dezafectate, masini si echipamente, etc. putand fi la fel de importanta. In concluzie, se poate spune ca efortul de creare de structuri de economie sociala este un lucru atat de important pentru imbunatatirea nivelului de trai al multor categorii de persoane si pentru dezvoltarea durabila a comunitatilor, incat problema sustinerii financiare si materiale a acestui efort nu va fi una de nerezolvat pentru multa vreme de acum incolo.

Egalitatea de sanse Grupurile tinta in acest proiect sunt: a) familii cu mai mult de doi copii si familii monoparentale; b) femei; c) persoane de etnie roma. Asadar activitatile de promovare a conceptului de economie sociala si de informare cu privire la acest concept vor avea ca grup tinta persoane apartinand acestor categorii. Dintre acestea, in mod implicit, se vor selecta si acele persoane care se vor asocia unele cu celelalte pentru constituirea de structuri de economie sociala. Odata create, structurile respective vor constitui o solutie de integrare in munca tot pentru persoane apartinand grupurilor mentionate mai sus. Nu in ultimul rand, echipa de proiect si restul de personal care va contribui, pe perioade mai lungi sau mai scurte, la derularea proiectului va fi constituita astfel incat, in primul rand, ponderea femeilor sa reprezinte mai mult de 50%. In al doilea rand, poltica de angajare va exclude intotdeauna orice criteriu discriminatoriu legat un numai de gen, dar si de etnie, rasa, religie, orientare sexuala.

Alte obiective orizontale Prin acest proiect se urmareste promovarea unui concept economia sociala, ca solutie la starea de saracie si subdezvoltare a majoritatii comunitatilor rurale din Romania. Asociarea crescatorilor individuali de vaci in cooperative sociale urmeaza, in primul rand, sa ii ajute pe acestia sa isi diversifice variantele de promovare si valorificare a productiei, astfel incat sa isi vanda produsele intr-un mod mai avantajos. Toate acestea impreuna vor face ca activitatea agricola pe care o practica sa fie una mai performanta si mai aducatoare de beneficii, iar cererea pentru produsele lor, care se vor incadra in categoria bio sa creasca, in conditiile respectarii principiilor de buna practica in protectia mediului, fapt ce constuie un element de dezvoltare durabila. Totodata, avand in vedere ca vorbim, totusi, de producatori individuali, trebuie sa avem in vedere faptul ca o buna parte dintre acestia vor trebui sa lucreze multa vreme de acum incolo pentru cresterea si ingrijirea propriilor vaci. Ca urmare a faptului ca acesti oameni isi vor crea, prin structura de economie sociala la care participa, o piata pentru produsele lor, acest lucru va face ca oamenii respectivi sa fie activi, profesional si social, pana la varste inaintate. Mai mult, cand starea fizica nu le va mai permite sa isi creasca ei insisi vacile, vor continua sa fie activi in calitate de asociati la cooperativele pe care le vor fi constituit, lucru care ne indreptateste sa vorbim despre obiectivul imbatranirii active. Dezvoltarea fiecarei cooperative sociale care va fi constituita in cadrul acestui proiect va presupune inclusiv crearea unui portal de promovare a cooperativei si a produselor sale, avand si rolul de a permite comanda on-line a produselor respective. Prin aceasta, vorbim de obiectivul legat de introducerea tehnicii informatiei si comunicarii (TIC). In fine, dimensiunea transnationala a proiectului este evidenta, nu numai prin participarea nemijlocita a partenerului 1 (din Spania) la o serie de activitati din cadrul proiectului, ci si prin expertiza si experienta care urmeaza a fi transferate, din alte tari din UE, catre Romania. Complementaritatea cu alte proiecte/programme Proiectul propus se inscrie in linia masurilor prevazute in cadrul Programului national de reforme 2007-2010. In contextul de la care s-a pornit in conceptualizarea acestui program se precizeaza ca intrarea si reinsertia pe piata muncii reprezinta o problema pentru o serie de categorii sociale: tineri, femei, persoane in varsta, precum si persoane considerate defavorizate. De asemenea, se mai arata ca o problema specifica pentru Romania o reprezinta numarul mare de locuitori angajati in activitati agricole, in mare parte nefiscalizate. Conform documentului, reducerea fenomenului de ocupare in activitati agricole de subzistenta si asigurarea tranzitiei catre o prezenta formala pe piata muncii se realizeaza prin cresterea sanselor de ocupare in sectorul serviciilor pentru agricultura. Proiectul propus vine tocmai in sprijinul unora dintre categoriile de persoane considerate defavorizate, promovand, pe de o parte, in randul acestora, un instrument prin care sa-si valorifice la cote de eficienta ridicate produsul muncii in propriile gospodarii cooperativa sociala, iar pe de alta parte, sprijinind aceste persoane sa capete cunostintele si abilitatile necesare pentru a se asocia unele cu celelalte in scopul de a crea intreprinderi sociale. Nu in ultimul rand, in cadrul acestui proiect o serie de persoane apartinand grupurilor defavorizate vor fi indrumate si sprijinite pentru a-si gasi locuri de munca in cadrul cooperativelor sociale ce se vor infiinta. Mai trebuie aratat si faptul ca proiectul propus este complementar cu alte doua proiecte pe care Partenerul 2 le are in derulare: unul care consta in activitati menite sa promoveze si sa sprijine antreprenoriatul in mediul rural, iar celalalt avand scopul de a crea, in randul grupurilor tinta, abilitatile profesionale necesare pentru a se putea ocupa locuri de munca din alte sfere economice decat agricultura, in meserii care au cautare pe piata muncii la momentul actual. Asadar, cele trei proiecte primele doua aflate in derulare, iar cel de-al treilea propus spre a fi finantat, ar contribui toate la unul si acelasi lucru: marirea gradului de ocupare in randul unor categorii de populatie defavorizate din mediul rural, prin crearea de solutii viabile si de durata. Diferenta consta in faptul ca, in timp ce primele doua au in vedere

orientarea grupurilor tinta catre activitati non-agricole, proiectul propus este axat pe efiecientizarea si modernizarea activitatilor agricole sau legate de agricultura.

Date financiare
PACHETUL DE FINANTARE A PROIECTULUI Anul 1 1 2 3 3.1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anul 2 Total

Resurse umane Participani Alte tipuri de costuri Din care FEDR (10% pentru AP 1-5 inclusiv, 15% pentru AP 6) Rezerva de contingenta 5% max. Total costuri directe (1+2+3+4) Total cheltuieli generale de administraie VALOAREA (5+6) ELIGIBIL A PROIECTULUI

Din care activiti transnaionale Contribuia solicitantului ASISTEN FINANCIAR NERAMBURSABIL SOLICITAT (7-9) Valoarea neeligibil a proiectului Valoarea total a proiectului (7+11)

Justificarea bugetului cererii de finantare

Indicatori
ID Indicatori [1 output] Valoare 3 9 45 600 180 180 0 240 10

382 Numrul structurilor economiei sociale nfiinate 383 Numrul participanilor la programele de formare dedicate specialitilor n domeniul incluziunii sociale

386 Numr de persoane care beneficiaz de orientare/consiliere economie social 387 Numr de participani la instruire - economie social 388 Numr de participani FSE - femei 389 Numr de participani FSE persoane de etnie rom 390 Numr de participani FSE persoane cu dizabiliti 391 Numr de participani FSE alte grupuri vulnerabile 392 Numr de evenimente de comunicare i promovare economie social

ID

Indicatori [2 result]

Valoare 24 0 0 0 1

384 Numrul locurilor de munc create de structurile economiei sociale 393 394 Ponderea participanilor la programele de formare pentru specialiti n domeniul incluziunii sociale, care obin certificare (%) Ponderea participanilor la programele de formare pentru specialiti n domeniul incluziunii sociale, care obin certificare (%), din care: femei

395 Numr de participani la instruire certificai economie social 396 Parteneri transnaionali implicai n proiect - economie social

ID 1 2 3 4 5

Indicatori adiionali [output] exemplare ale studiului privind economia sociala in Spania distribuite materiale de informare privind economa sociala distribuite film informare (15 min) pagina web promovare si comercializare produse numar de persoane informate cu privire la economia sociala

Valoare 1000 600 2 3 600

ID 6

Indicatori adiionali [result] numar persoane asociate in structurile economiei sociale

Valoare 45

Grup tinta
GRUP INT

ID 3 5 8 9 Alte grupuri vulnerabile Asisteni comunitari Asisteni maternali Asisteni personali

Grup int

Valoare 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0

11 Bolnavi mintal 20 Copii n situaie de risc 21 Delincveni juvenili 32 Familii monoparentale 33 Femei 35 Formatori implicai n economia social 37 Imigrani 40 Lucrtori sociali 43 Manageri ai ntreprinderilor sociale 44 Mediatori familiali 45 Mediatori sanitari 58 Persoane afectate de boli care le influeneaz viaa profesional i social (ex. HIV/SIDA, cancer etc.)

60 Persoane aflate anterior n detenie 61 Persoane aflate n detenie 62 Persoane care au prsit timpuriu coala 64 Persoane care locuiesc n comuniti izolate 66 Persoane care solicit azil 67 Persoane care triesc din venitul minim garantat 68 Persoane cu dizabiliti 69 Persoane de etnie roma 70 Persoane dependente de alcool 71 Persoane dependente de droguri

72 Persoane fr adpost 108 Personal din instituii rezideniale 121 Refugiai 126 Specialiti implicai n economia social 131 Tineri peste 18 ani care prsesc sistemul instituionalizat de protecie a copilului

0 0 0 0 0 0 0 0 240

133 Victime ale traficului de persoane 134 Victime ale violenei n familie 161 Ingrijitori 162 Familii care au mai mult de 2 copii