Sunteți pe pagina 1din 2

a

n
u
l

X
X
Xm
a
r
t
i
e

-

a
p
r
i
l
i
e

2
0
0
6

R

s
t
i
g
n
i
r
e
a

D
o
m
n
u
l
u
i

!"!"!!#!!$!!#!!%!!!!!"%!!!!#!!&!!'!!(!
E destul de diIicil, n cele mai
multe situatii, s pricepem de ce
ntr-o anumit perioad a anului
bisericesc se citesc anumite texte
nou-testamentare si de ce nu
altele. Anul acesta, meditatia mea
asupra textelor citite n cadrul
liturghiei, de-a lungul postului
mare, s-a concentrat n eIortul de
identiIicare a ratiunilor pentru care
auzim acum cuvnt din
Evanghelia dup Marcu si
Epistola ctre evrei.
Am pornit de la constatarea c
postul, invitndu-ne la ceva
restrngere existential, la o
simpliIicare pustiire, dac vreti
! pag. 3
Marcu si Evrei:
lecturi de post
!"#$%&'$"(&)$*%+,-#&
Multe sunt ispitele adresate mintii
crestine n lumea modern. Una
dintre ele const n ceea ce Karl
Popper numea mitul opiniei publice.
Si, ntr-adevr, credinciosul, lsnd
deoparte gandul care era in Hristos,
preIer s le cugete pe cele ale
lumii; mai mult, conIundnd
planurile, consider c cele ale
Duhului pot Ii propuse, judecate si
promovate prin cele ale trupului,
sau n categoriile intelepciunii
acestui veac.
El (sau ea) consider c are dreptul
s-si spun opinia, c are o dreptate
de aprat, chiar si atunci cnd nc
nu a ridicat ochii din trn, chiar si
atunci cnd nc nu are dect o
imagine egocentric, mai mult
trupeasc, a realittii.
El (sau ea) crede c totul e ceea ce
se vede. Sau tot ceea ce se aude.
Sau tot ceea ce el (sau ea) poate
judeca despre lucruri.
n schimb, pentru el (sau ea)
preotul nu are niciodat dreptate,
chiar dac ochii lui s-au ridicat,
vrnd-nevrnd, peste colb. Pentru el
(sau ea), preotul este un accesoriu al
propriilor lui (sau ei) drepturi si
opinii. El, preotul, nu ar avea
dreptul s vad mai mult dect el
(sau ea). Asta nsemnnd c
aristocratia spiritului nu ar mai avea
loc n lumea dominat de categoria
opiniei publice. Mai mult, asta ar
nsemna c pentru el (sau ea)
parohia crestin nu reprezint mai
mult dect o societate ca oricare
alta, din lumea secular, n care nici
o provocare de ordin spiritual si nici
un gnd de progres duhovnicesc nu
mai au loc.
El (sau ea) crede c atunci cnd
preotul e aspru, e nedrept. El (sau
ea) crede c atunci cnd pstorul
mustr, o Iace pentru a leza
demnitatea si drepturile lui (sau ei).
El (sau ea) nu poate vedea iubirea
dincolo de mustrare.
Si, atunci, pstorul ce s Iac? El
pentru ce a mai Iost trimis acolo?
Doar s zic ,sru` mna, iubite
credincios (iubit credincioas), s
Iie precum poIteste mintea ta
centrat pe sine?
Ar putea Iace si asta, dac interesul
lui ar Ii altul dect sntatea
spiritual a parohiei. Dar pstorul
stie c n domeniul spiritului nu au
ce cuta nici mitul opiniei publice,
nici cetteneasca aIlare-n treab.
PAROHIA
FR
PSTOR
!"#$%&'$"(&)$*%+,-#&
e
d
i
t
o
r
i
a
l


Din cuvntul PreasIintitului Petroniu Sljanul,
(biserica Sfanta Maria, Sydney, 12 Iebruarie 2006)

!"#$%"&'&()*#"*$+#"&$&',-$'*.)"--$()$*/'0($1-$$
)+&)$20)#$+3$.#4,#.)1&-$5)$/-")6*!$$
$
.%"+/*,"0#"#&1#&!#&2/"#30*%"+"#+&4056+%78&!"$49&:(50(*&;0,$5+#&<5$"#*,(=&
!
"
#
$
%
&
%


!"#$%&%
Via[a parohial | martie - aprilie 2006 |
a vietii, prin introducerea unor
limitri n plan alimentar si
modiIicri n plan
comportamental, poate constitui el
nsusi o arm cu dou tisuri. Si
este asa, pentru c pe de o parte
aceast simpliIicare, n msura n
care o asumm personal, ne
permite s ne vedem asa cum
suntem, dup ce am stat ascunsi
aproape un an ndrtul ocupatiilor
noastre periIerice, al ambitiilor
noastre desarte; pe de alt parte,
luat literal, aceast simpliIicare
poate conduce spre dezndejde.
Nu este deloc ntmpltor,
asadar, Iaptul c printii Bisericii
au rnduit exact pentru perioada
postului spre citire texte de natur
s inspire sperant, optimism.
n simbolica eclesial,
evanghelistul Marcu este nItisat
mpreun cu un leu, care sugereaz
regalitatea. Si ntr-adevr, n
aceast a doua versiune a
Evangheliei, avem pictat chipul
unui Hristos eroic, Ictor de
minuni, concis si sobru n cuvntul
su, exprimnd suveranitate.
'nceputul Evangheliei lui Iisus
Hristos, Fiul lui
Dumnezeu (Marcu 1:1). El este
nu doar unul dintre noi, Fiul
Omului (cI. Marcu 2:28); el este
Fiul lui Dumnezeu. Precum n
Evanghelia a patra, Iaptele lui sunt
Iaptele Cuvntului lui Dumnezeu
n trup, opera lui n si prin corpul
uman. Nu este deloc la ntmplare
c, n versiunea lui Marcu, Hristos
nIptuieste miracole simplu si Ir
echivoc. El este puternic n cuvnt
(cI. Marcu 1:22) si n Iapt (cI.
Marcu 2:12). Mai mult ns, el este
cel venit pentru a restitui omului
demnitatea pierdut. ScuIundat n
pcat si moarte, robit legilor si
obisnuintelor, chipul originar al
omului se retrage n Iundal,
evanescent. Fiul lui Dumnezeu si
Fiul Omului, trind regal,
descoper, reveleaz adevrata
umanitate: 'smbta a Iost Icut
pentru om, nu omul pentru
smbt (Marcu 2:27). El duce
umanitatea pn la destinatia
Iinal, trecnd-o prin moarte si
nviere, nltnd-o si preaslvind-o
(cI. Marcu 16:19). n urmare, cei
care cred n el si primesc botezul
lui, renscnd spiritual, se pot
ridica peste pcat si moarte, peste
adversitti si suIerinte, biruindu-si
propria natur; mai mult, pot
deveni, asemenea Domnului lor,
dttori de viat (cI. Marcu 16:17-
18). S-ar zice c Evanghelia a doua
reprezint cu deplin Iort,
realmente, o veste bun (termenul
!"#$%&!'(! nsemnnd, la origine,
n greceste, exact acest lucru).
Vestea bun a restituirii nobletei
noastre prin Hristos Iisus, Domnul
nostru.
ntr-o manier cu totul Iericit,
acest mesaj este dublat, n lectura
liturgic a textelor, de Iragmente
din Epistola ctre evrei, care
vorbesc despre Hristos ca arhiereu
sau mare preot. E vorba despre
descoperirea Ietei interioare a
regalittii lui Iisus. Ales ca mare
preot nu de oameni, ci de
Dumnezeu (cI. Evrei 4:5-6), el, cel
nevinovat, nu aduce jertIe pentru
sine, ci pentru noi. Mai mult, el
este cel care se jertIeste pe sine
pentru noi (cI. Evrei 7:26-27).
Restituirea demnittii noastre
regale nu a realizat-o Arhiereul
nostru Ir lacrimi si durere, 'n
zilele trupului su (Evrei 5:7).
Ptimindu-le, Ir s pctuiasc,
pe toate cele omenesti,
experimentnd biruitor, Ir pat
(cI. Evrei 4:15), slbiciunile
noastre, Hristos a Iost nu doar
victorios: el este cel ne poate
sustine n eIorturile noastre.
Cunoscnd slbiciunile noastre,
trind ispitele pe care noi le
experimentm (cI. Evrei 2:17-18;
4:15 etc.), el este mai nti cel care
descoper conditia noastr umil,
nIrngerea noastr. Apoi, el este
cel n care aIlm solutia cderilor
noastre, tocmai pentru c el le-a
trit pe cele ale noastre Ir s
cad precum noi. 'S ne apropiem,
asadar, cu ncredere de tronul
harului, pentru ca mil s primim
si har s aIlm, spre ajutor, la
vremea potrivit (Evrei 4:16).
Lectia acestor texte n post:
pentru a-ti realiza nobletea, e
necesar mai nti s-ti recunosti
nimicnicia. Oaza paradisiac nu
poate Ii aIlat atta vreme ct
privirea ti rmne orbit de
Iantasmele pustiului.
Recunoaste, asadar, pustiul, si vei
ntelege c )#*#+,-.%#$# nu este
nc oaza. Exist sperante ns,
pe tot parcursul acestui drum: dac
ti vei nIrnge orgoliul, vei aIla c
Cel Biruitor era mereu cu tine,
trindu-te, si permitndu-ti s
triesti.
!"#$%&&&!++/#%0+1+
(Clarificare) De Post
!
"#$%&'()*+!'#,(-./!0.'!1$#0.2.+#!3#+#!
%*'-!4'-&-0#(*'(!#*!4'%*3.5!
"#'-$*!26!0*7&/'.2*+!3#*!#%-#!0#1($-#!
8.!'*!36!1&-!%1&/#0.!(-9-!0#!0#%:!1#!
29-!#$(!1&%.;.+!4'!<($6:!%*'-!&;+.,(-!%6!
36!%1&/#0#%2!4'!1*;+.2:!4'!=(<(!
2$#0.'2.&8.+&$!3#.5!"$#0.2.+#!3#+#!%*'-!
2#+!3(.!(0#%#(!%1&/#0('..+#!3#+#5!
"#!-.'#!'*!-#!/&$!/.>(!1$#0.2.+#!3#+#!
0#29-!0.'!3&3#'-*+!4'!2($#:!4'/6<9'0!
%3#$#'.(:!/#.!(22#1-(!26!'*!(.!'.2.!&!
0$#1-(-#!0#!(16$(-:!2.!'*3(.!*'!0$*3!
4'(.'-#!0#!%-$6;6-*-5!?@5A5B!
!
"#$%&'$!
!
"#!$%&%#$!'()!*+$)!,-#*$%.!
/012#%02!*#0!$2#(3$4!$2#(3$!
5(0602!*)+$!(7*$8!8%)93-#(4!
:9,0(,$%!;9!$23#2#!
$<&9,020)!
!!
"#!$%&%#$!'()!*+$)!8%()3$%.!
=2$802!*#0!8+$!6)#(<0%!;9!
1'>9#%02!)#(?))!
@$8#2#!*)!8#!1(&93!!
;9!6'(A)2#!8%(&*%#!
:*?(7A)>#B!,0!<'(!%7,#(#$CCC!
/)930(02!(786098!!
$2!,-#*7())!5$2#C!
!
!"#$%&'!&%()'