Sunteți pe pagina 1din 8

BANCILE COMERCIALE

1.BNCILE COMERCIALE. ROLUL I OPERAIUNILE BANCILOR COMERCIALE..


6.2.1. ROLUL BANCILOR COMERCIALE
- DEFINITIE: BANCA UNIVERSALA = banca apta de a indeplini toate activitatile, atat la nivel national cat si international (full service bank). Completari la aceasta definitie: 1) nu exista banci total universale, iar unele banci desfasoara activitati care nu au intotdeauna legatura cu domeniul financiar; 2) definitie ridica semne de intrebare cu privire la criteriile in functie de care se desemneaza continutul activitatii - CRITERII DE DEFINIRE A CONTINUTULUI BANCII UNIVERSALE: CRITERIUL SEMANTIC: este acela in functie de care se desemneaza aspectul institutional al activitatii bancare si care decurge din operatiunile de schimb de moneda dintre tari; CRITERIUL DIMENIUNE criteriul potrivit caruia bancile universale sunt considerate de dimensiune mare. CRITERIUL LEGISLATIEI SI AL REGLEMENTARILOR: conduce la luarea in considerare a termenului de banca in sensul strict sau mai larg: al bancii si al filialelor sale. CRITERIUL PRIVIND SPECIFICUL ACTIVITATIIPRACTICE: Potrivit acestuia activitateaa bancarea este greu dee segmentat, deoarece, prin lege, i-a fost delegat un anumit monopol tehnic. Banca universala poate fi privita si analizata ca rezultat: - al globalizarii financiare; - al conditiilor existente la sfarsitul secolului XIX si inceputul sec.XX. - TIPURI DE BANCI UNIVERSALE: - BANCI MIXTE DE TIP GERMAN: - BANCILE UNIVERSALE BRITANICE, IN CARE FILIALELE SUNT GESTIONATE DE O MANIERA UNIVERSALA; - HOLDINGURILE BANCARE AMERICANE; - CONGLOMERATELE BANCARE JAPONEZE:

6.2.2.OPERATIUNILE BANCILOR COMERCIALE


Bancile universale: - efectueaza toata gama de operatiuni bancare; - desfasoara o gama diversificatat de activitati, cu posibilitati de modificare in fucntie de cerintele pietei si de propria strategie;

Caracteristici: - structurarea elementelor in activ si pasiv se realizeaza in functie de: destinatie; grad de exigibilitate. Structura unui bilant: Activ (utilizari) 1. Mijloace fixe 2. Numerar 3. Plasamente - seume de primit de la Banca Centrala - certificate de trezorerie - depozite constituite la alte banci - sume de primit de la guvern - credite si avansuri acordate clientilor - participatii la alte societati 4. Alte active Pasiv (resurse) 1. Total fonduri proprii Capital social Rezerve Fond de dezvoltare Profit nedistribuit 2. Depozite ale clientilor 3. Depozite de la alte banci 4. Imprumuturi de la Banca Centrala 5. Imprumuturi de la alte banci Imprumuturi externe

In fucntie de elementele din bilant se disting: - OPERATIUNI ACTIVE; - OPERATIUNI PASIVE 6.2.2.1. OPERATIUNI ACTIVE: - TIPURI: 1) OPERATIUNI DE CREDITARE a) OPERATIUNI DE CREDITARE A AGENTILOR ECONOMICI: pot fi analizate in functie de DESTINATIE: (1) CREDITE PENTRU CONSTITUIREA (PROCURAREA) UNOR ACTIVE FIXE: destinate procurarii de echipament; (2) CREDITE PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE imbraca forma: (a) CREDITELOR PE BAZA CREANTELOR: (i) Definitie: operatiunile prin care bancile preiau in schimbul monedei creantele pe care intreprinderile le au asupra clientilor lor; (ii) Tipuri: 1. SCONTAREA: a. CARACTERISTICI: i. presupune cesiunea cambiei catre un alt beneficiar, in schimbul valorii actuale a acesteia; ii. banca se angajeaza in raporturile cambiale, asumandusi obligatia de a plati valoarea cambiei daca debitorul nu plateste aceasta suma. 2. PENSIUNEA: a. CARACTERISTICI: i. operatiune cambiala prin care banca preia cambiile pe care le vinde beneficiarul, cu conditia rascumpararii acestora la termenul stabilit; 3. IMPRUMUTURI PE GAJ DE EFECTE COMERCIALE: a. CARACTERISTICI:

i. reprezinta credite acordate de banci si garantate cu efecte comerciale (cambii); ii. valoarea imprumutului reprezinta numai o parte din valoarea nominala a cambiilor depuse in gaj; 4. IMPRUMUTURI PE GAJ DE EFECTE PUBLICE: a. CARACTERISTICI: i. credite acordate de banci si garantate cu titluri de natura obligatiunilor si bonurilor de tezaur, certificatelor de trezorerie care sunt detinute de persoane fizice si juridice; ii. mai sunt denumite si OPERATIUNI DE LOMBARD; iii. au o pondere sporita in tarile dezvoltate, unde emisiunile de tilturi publice sunt frecvente; iv. valoarea imprumuturilor acorda doar o parte a valorii titlurilor. (b) CREDITELOR DE TREZORERIE: (i) CARACTERISTICI: 1. acordate pentru satisfacerea nevoilor de finantare ale firmelor. Generate de activitatea de productie si de comercializare; (ii) TIPURI: 1. AVANSURI IN CONT CURENT: a. CARACTERISTICI: i. este creditata activitatea curenta a agentilor economici; ii. consta in efectuarea de plati in numele titularului de cont chiar si atunci cand acesta si-a epuizat disponibilitatile; iii. nivelul maxim este reprezentat de linia de credit sau plafonul de credite; 2. CREDITELE SPECIALIZATE: a. CARACTERISTICI: i. sunt cunoscute si sub denumirea de credite pe termen mijlociu mobilizabile; ii. desi se acorda pe termen scurt, acopera necesitatile de finantare pe o durata mai mare de timp; iii. includ: creditele pentru constituirea de stocuri sezoniere; creditele pentru finantarea productiei destinate exportului b) OPERATIUNI DE CREDITARE A PERSOANELOR FIZICE; - ACTIVITATEA DE CREDITARE: ETAPELE CREDITARII: o analiza dosarului de creditare presupune; analiza debitorului; analiza comportamentului debitorului:

o vizeaza cunoasterea trecutului financiar al acestuia (modul de onorare a obligatiilor aferente unor imprumuturi anterioare) o informatiile pot fi obtinute prin consultarea unor fisiere publice sau a unor organisme private care pot oferi informatii in domeniu; o vezi cazul centralei riscurilor bancare; analiza situatiei financiare; o cazul persoanelor juridice: bilant si cont de rezultate; o cazul persoanelor fizice: patrimoniul net analiza capacitatii de rambursare: o este evidentiata in fucntie de destinatia creditului, la nivelul persoanelor juridice: credit pentru finantarea investitiilor sa se evidentieze ca se vor genera suficiente resurse pentru asumarea serviciului de imprumut; credit de functionare analiza contului de rezultate si a tabloului de finantare, pentru a se stabili impactul cheltuielilor cu dobanzile asupra rezultatelor; credit de restructurare in functie de nivelul cheltuielilor finanicare. o In cazul persoanelor fizice se calculeaza venitul disponibil pe baza documentelor prezentate; analiza proiectului trebuie realizata diferentiat pe persoane juridice si fizice: o in cazul persoanelor juridice: proiectul trebuie sa fie productiv; o in cazul persoanelor fizice: analiza valorii bunului; analiza proiectului economic care sustine cumpararea.

analiza garantiilor prezentate: ipoteca asupra bunului respectiv; garatie asupra unui bun (gaj); garantie personala (gir)

o decizia de acordare a creditului: fundamentarea deciziei de creditare prin metoda scorului: aferenta persoanelor fizice; se aplica si persoanelor juridice, pentru a detemina probabilitatea de faliment: Metoda Altman: Z = 0,012 x1 + 0,014 x2 + 0,033 x3 + 0,006 x4 + 0,999 x5 unde: - x1 ... Fondul de rulment / activ; - x2 .... Rezerve / activ; - x3 ... Profit inainte de impozit; - x4 ... Valoarea bursiera / datorii; - x5 ... Cifra de afaceri / activ

Nivelul lui Z permite identificarea a trei zone: - Z > 9 intreprindere sanatoasa, fara risc; - Z : (4; 9) intreprinderea se afla intr-o zona de incertitudine; - Z < 4 puternic risc de faliment. analiza nefinanciara; tehnica chestionarului (analiza SWOT) - pe baza acesteia sunt evidentiate aspectele ce duc la succesul firmei, unele lipsuri referitoare la tehnologie, factori externi, conjuncturali, evenimente viitoare care pot afecta firma; indicatori avuti in vedere in Romania: gradul de indatorare; lichiditatea; nivelul solvabilitatii; rata rentabilitatii; gradul de acoperire a cheltuielilor Punctajul obtinut conduce la incadrarea debitorului in una din urmatoarele categorii: - Categoria A credite standard; - Categoria B credite in observatie (conform cartii de supravegheat); - Categoria C credite substandard; - Categoria D credite indoielnice; - Categoria E - pierderi o acceptarea clientului (apare atunci cand nivelul finantarii este sub cel solicitat de client); o acordarea efectiva a creditului; o supravegherea creditului si solutionarea cazurilor de contencios; contencios ansamblul procesurilor prin care o banca urmareste as recupereze creditele debitorului falimentar; distinctie intre: preliminariile contenciosului o forme: neonorarea de catre banchetul debitorului a unui cec prezentat la plata; neplata unui titlu prezentat spre scontare; neplata la scadenta a ratelor si a dobanzilor aferente unui credit. o toate acestea au la baza riscul de neplata. contenciosul propriu-zis: o declansarea procedurii poate antrena depunerea bilantului, solutie prin care banca isi poate recupera creditul; o incazul persoanelor fizice se accepta reesalonarea datoriilor regula de conduita este aceea de prevenire; procedura juridica este intotdeauna costisitoare, impunandu-se mult mai fezabila recuperarea datoriilor inainte de declansarea acestei proceduri

) )

i)

v)

OPERATIUNI DE PLASAMENT (pe baza depozitelor bancare); CARACTERISTICI: constau in achizitia de efecte publice (titluri de stat) si actiuni; reprezinta o modalitate de valorificare a resurselor bancilor in vederea obtinerii de profit din activitatea bancara; legislatia bancara limiteaza participarea bancilor la capitalul altor societati, pe de o parte, iar pe de alta parte le obliga sa detina titluri cu grad ridicat de lichiditate (titluri de stat) legea bancara romaneasca stabileste pentru bancile comerciale: (1) VALOAREA TOTALA A INVESTITIILOR PE TERMEN LUNG, IN VALORI MOBILIARE EMISE DE O SOCIETATE COMERCIALA, SA NU DEPASEASCA: (i) 20% DIN CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETATII RESPECTIVE; (ii) 10% DIN FONDURILE PROPRII ALE BANCII. (2) VALOAREA TOTALA A INVESTITIILOR BANCII PE TERMEN LUNG SA NU DEPASEASCA 50% DIN FONDURILE PROPRII ALE BANCII; (3) VOLUMUL TOTAL AL INVESTITIILOR EFECTUATE IN NUME SI PE CONT PROPRIU SA NU DEPASEASCA 100% FONDURILE PROPRII (nu se aplica pentru titlurile de stat).

6.2.2.2. OPERATIUNI PASIVE:

- TIPURI: 1) FORMAREA FONDURILOR PROPRII: a) CARACTERISTICI: i) prezinta importanta prin modul de constituire a capitalului social: emisiunea si subscrierea de actiuni; ii) capitalul social al unei banci trebuie varsat integral sin in forma baneasca, la momentul subscrierii, fiind obligatorie mentinerea unui nivel minim al capitalului social; iii) majorarea capitalului social se poate realiza prin: (1) subscrierea de noi aporturi in forma baneasca; (2) utilizarea primelor de emisiune sau de aport; (3) utilizarea dividendelor din profitul net cuvenit actionarilor, dupa plata impozitului pe dividende; (4) rezervele constituite din porifutl net ; (5) diferntele favoravile din reevaluarea patrimoniului. iv) fondul de rezerva, ca element al fondurilor proprii, se constituie prin repartizarea a 20% din profitul brut, pana cand fondul egaleaza capitalul social. v) fondurile proprii detin o pondere mica in totalul resurselor (8%-10%) 2) CONSTITUIREA DEPOZITELOR: a) CARACTERISTICI: i) importanta operatiune pasiva bancilor de depozit; ii) principala modalitate de mobilizare a capitalurilor disponibile temporar in economie si fructificare acestora prin intermediul bancilor; iii) constituie obligatii ale bancilor fata de depunatori (rezultate din mobilizarea capitalurilor temporar disponibile, cai importante de constituire a resurselor de creditare ale bancii); iv) din punct de vedere al deponentilor, depozitele reprezinta creante asupra bancii, mijloace de plata pe care deponentii le pot utiliza in orice moment, prin operarea in cont; v) forma de existenta a banilor scripturali; vi) depozitele la vedere sunt caracterizate prin elasticitate;

vii) la nivelul acestora se manifesta un sold mediu permanent (sub care nivelul depozitelor nu scade niciodata), sold ce poate fi utilizat in permanenta ca resurse de creditare viii) depozitele la vedere reprezinta cea mai stabila sursa a bancilor comerciale. b) TIPURI: i) depozitele la vedere: (1) prezinta o mare elasticitate, putand fi utilizate in orice moment; (2) cel mai utilizat este contul curent: (a) CARACTERISTICI: (i) evidentiaza disponibilitatile clinetului si operatiunile de incasari si plati dispuse de acesta; (ii) disponibilitatile pot fi retrase oricand fara preaviz; (iii) soldul creditor al contului curent evidentiaza disponibilitatile clientului; (iv) soldul debitor evidentiaza platile efectuate de client pe descoperit de cont; (v) prestarea de servicii bancare; (vi) are la baza un contract special intre banca si client, evidentiind potentialul economic si bonitatea clientului; (vii) depozitele constituite prin contul curent pot fi considerate tehnice, nefiind cunoscute operatiunile viitoare ce urmeaza a se derula prin aceste conturi; (viii) depozitele de aceasta natura sunt neremunerate in majotritatea tarilor; (ix) conturile curente permit clientelei sa beneficieze de mijloace de plata decontate si gestionate de banci: 1. platile se pot derula intre banci: a. fie pe suport hartie (virament, ordine de plata, cecuri, cambii); b. fie prin mesaje electronice, bancile preluand de la clienti aceste mesaje; 2. canalele care asigura derularea acestor fluxuri de plati sunt reprezentate de : a. sistemul national de compensare (coordonat de banca centrala); b. sisteme particulare (organizate de banci) sau internationale (SWIFT); c. utilizarea sistemului bancilor corespondente; ii) depozite cu preaviz: (1) mai putin utilizate; (2) detinatorii pot retrage fondurile cu conditia instiintarii bancii despre aceasta intentie, intr-un anumit termen prevazut in contract, in momentul incheierii acestuia; iii) depozitele la termen: (1) diferentiate pe perioade fixe (de la 1 luna pana la 5 ani); (2) reprezinta, pentru banca, resurse pentru acordarea de credite; (3) principalele forme: (a) depozitele de investitii; (b) conturile de economii 3) OPERATIUNI DE REFINANTARE: a) intervind cand bancile nu dispun de resurse, acestea apeland la refinantare de la banca centrala:

b) principalele tipuri: i) RESCONTAREA: (1) bancile comerciale cedeaza, inainte de scadenta, bancii centrale, portofoliul de efecte comerciale, acceptate de la clienti prin scontare; (2) suma mobilizata la banca centrala = valoarea nominala a efectelor Vn TOS t comerciale diminuata cu marimea rescontului ( Rs = ) 360 100 (3) rescontul reprezinta dobanda perceputa de banca centrala pentru operatiunile de rescontare; (4) rata dobanzii = taxa oficiala a scontului, main redusa decat dobanzile practicate de banci; ii) LOMBARDAREA: (1) creditare pe gaj de efecte publice (obligatiuni, bonuri de tezaur); (2) numai o parte dintre aceste titluri sunt acceptate la scontare sau drept garantii, de unde rezulta distinctia intre creantele negociabile si cele nenegociabile

6.2.2.3. OPERATIUNI EXTRABILANTIERE:


1. se mai numesc si operatiuni de comision 2. Tipuri: a. operatiuni de remitere de sume banesti; b. operatiuni de incasso; c. operatiuni de acreditiv (prin care sunt transferate sume din contul unui client cumparator intr-un cont de depozit la dispozitia bancii furnizorului); d. operatiuni de mandat ( bancile comerciale efectueaza operatiuni in numele clientilor lor: tinerea evidentelor pentru clienti, realizarea unor plati)