Sunteți pe pagina 1din 35

BULETINUL CONSTRUCTIILOR

1990
1/1990 - NP 200-89 - Instructiuni tehnice provizorii pentru proiectarea la stabilitate termica a elementelor de inchidere a cladirilor ANULAT - NP 50-87 Norme tehnice pentru proiectarea si executarea prinderilor cu ancore a subansamblurilor si instalatiilor pe elemente de beton si beton armat - NP51-87 Norme tehnice provizorii pentru folosirea placilor cu gujoane - Neinteresant - Lista prescriptiilor tehnice in constructii anulate prin ord. Nr. 192/13.07.1990 - Lista normativelor in constructii cu caracter republican, in vigoare la 01.01.1990 - C 159-89 Instructiuni tehnice provizorii pentru cercetarea terenului de fundare prin metoda penetrarii cu con, penetrare statica, penetrare dinamica, vibropenetrare. - Nu au aparut

2/1990

3/1990 4/1990

5-12/1990

1991
1/1991 - C 231-89 - Instructiuni tehnice privind folosirea metodei semidistructive prin smulgere de pe suprafata la determinarea rezistentei betonului in lucrare - NP 59-89 Instructiuni tehnice provizorii privind realizarea protectiei la foc azbestospray si azbestospray cu perlit a structurilor metalice de rezistenta ANULAT - NP 60-89 - Instructiuni tehnice provizorii privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala cu plastifianti - C 159-89 Indrumator pentru aplicarea prevederilor STAS 6657/389 Elemente prefabricate din beton, beton armat si beton precomprimat. Procedee, instrumente si dispozitive de verificare a caracteristicilor geometrice - C 232-89 ANULAT - Nu s-a gasit la INCERC Bucuresti - C 233-90 Instructiuni tehnice pentru izolarea termica cu produse textile netesute a conductelor si aparatelor din instalatii termice - Modificari la Normativul pentru executarea imbracamintilor din beton de ciment de drumuri (BC 5-84) - AND 513-1991 Instructiuni tehnice departamentale privind proiectarea, executia, revizia si intretinerea drenurilor pentru drumurile publice. - Lista normativelor in constructii cu caracter republican in vigoare la 01.06.1991 - C 203-91 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executia lucrarilor de imbunatatire a izolarii termice si de remediere a situatiilor de condens la peretii cladirilor existente - C-3-76 Caietul X Instructiuni tehnice de utilizare a vopselelor emulsionate pentru lemn Binacril V 8510, Lucicril V 8513 si a vopselei pentru binale V 88140 - Nu au aparut

2/1991 3-4/1991 5/1991

6/1991

7-12/1991

1992
1-2/1992 - P 100-92 Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice si industriale - Completare la C 112-86 - Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase la lucrari de constructii. Utilizarea vopselei emulsionate V 8331 - Modificari la P 10-86 - Normativ privind proiectarea si executarea lucrarilor de fundatii directe la constructii - C 234-91 - Instructiuni tehnice privind alcatuirea si executarea hidroizolatiei monostrat cu folie stratificata din PVC la acoperisurile cladirilor industriale si agrozootehnice, necirculabile - HG 731/14.10.1991 Regulament de atestare tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii - C 235-91 Indrumator tehnic pentru executia panourilor mari prefabricate neportante cu blocuri ceramice cu goluri - C 236-91 - Instructiuni tehnice privind folosirea metodei semidistructive prin smulgere din profunzime la determinarea rezistentei betonului in lucrare - Lista normativelor in constructii cu caracter republican in vigoare la 01.06.1992 - NP 61-91 Instructiuni tehnice provizorii pentru proiectarea si executia lucrarilor de izolatii termice cu placi termoizolante de natura celulozica sau fibrolemnoasa in constructii - C 29-85 Caiet 1 Normativ privind imbunatatirea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice - I 7-91 - electrice - Neinteresant - Neinteresant - I 6-86 - instalatii gaze - Neinteresant

3-1992

4/1992

5-6/1992 7-8-9/1992 10/1992 11/1992 12/1992

1993
1/1993 - C 237-92 - Instructiuni tehnice privind utilizarea aditivului complex ADCOM la prepararea betoanelor de ciment - C 238-92 Instructiuni tehnice provizorii privind realizarea betoanelor de clasa Bc 60 Bc 80 - I 9-82 instalatii sanitare - Nu s-au gasit la INCERC Bucuresti - C 245-93 Indrumator tehnic pentru proiectarea si executia minipilotilor forati - C 247-93 Indrumator cadru privind exploatarea si intretinerea cladirilor de locuit din mediul urban aflate in proprietatea autoritatii publice - Instructiuni tehnice pentru efectuarea de sondaje, recensaminte, masuratori si anchete de circulatie in localitati si teritorii de influenta - Evolutia pretului la cladiri si constructii speciale in perioada 01.01.1990-15.10.1993 - I 46-93 televiziune prin cablu - P 132-93 Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitatile urbane

2-9/1993 10/1993

11/1993

12/1993

1994
1/1994 - P 133-93 Normativ pentru proiectarea cosurilor industriale din beton armat - P 134-93 Instructiuni tehnice pentru calculul si alcatuirea placilor compuse tabla cutata beton - C 248-93 Instructiuni tehnice pentru realizarea betoanelor de nisip - AND 514-92 Regulament privind efectuarea receptiei lucrarilor de intretinere si reparatii curente la drumuri si poduri - Instructiuni tehnice pentru proiectarea, executia si intretinerea terasamentelor si a caii in zona pod-rampa de acces - Nu s-a gasit la INCERC Bucuresti - C 22-92 Normativ pentru executarea imbracamintilor rutiere din beton de ciment in sistemul cofrajelor fixe - C 252-94 Instructiuni tehnice pentru proiectarea, executia si receptionarea lucrarilor de fundatii pe piloti scurti executati pe loc prin vibropresare - C 251-94 - Instructiuni tehnice pentru proiectarea, executia si receptionarea lucrarilor de imbunatatire a terenurilor slabe de fundare prin metoda impanarii cu materiale locale de aport pe cale dinamica - Lista agrementelor tehnice emise de CATC - PC 1/1-93 - Indrumator pentru diagnosticarea starii de degradare si metode de remediere si protectie anticorosiva a elementelor din beton armat degradate prin coroziune in medii agresive pe baza de clor - I 44-93 Instalatii sanitare - I 36-93 - instalatii termice - I 5/1-94 - instalatii ventilare - Modificari la P 95-77 - Normativ tehnic de reparatii capitale la cladiri si constructii speciale - I 7/1-95 - instalatii electrice - C 226/1-94 - Instructiuni tehnice provizorii privind cerinte, criterii de performanta si metode de verificare pentru panouri autoportante din betoane usoare pentru pereti exteriori - P 127-94 Norme tehnice de proiectare si executie a protectiei anticorosive si izolatiei termice la cosuri din beton monolit - C 192/1-94 Instructiuni tehnice provizorii pentru fabricarea si utilizarea terablocurilor din pamant stabilizat - P 113/1-94 Instructiuni tehnice pentru realizarea si utilzarea la pereti despartitori a panourilor de perete demontabile - C 14/1-94 Instructiuni tehnice privind utilizarea blocurilor mici de zidarie din beton cu agregate grele BZG 290x240x188 - I 13-94 - instalatii de incalzire centrala
5

2/1994 3/1994

4/1994 5-6/1994 7/1992

8/1994

9/1994

10-1994

11/1994

12-1994

1995
1-2-3/1995 - C 239-94 Normativ pentru adaptarea constructiilor de locuit, constructiilor si locurilor publice la cerintele persoanelor handicapate (cod de proiectare) - Lista standardelor cu aplicabilitate in constructii in vigoare la 01.06.1995 - Lista normativelor in constructii cu caracter republican in vigoare la 01.06.1995 - Lista normativelor in constructii cu caracter departamental in vigoare la 01.06.1995 - RRS 1/94 Regulament privind metodologia de inventariere a constructiilor tip cladire din fondul construit existent, din punct de vedere al riscului seismic - PC 1 / 2-94 Indrumator pentru investigarea si diagnosticarea starii structurilor din beton armat, beton precomprimat si otel, situate in medii agresive - C 253/0-94 Instructiuni tehnice de proiectare si executie privind organizarea camerelor curate utilizate in domeniul sanatatii - C 253/1-94 Instructiuni tehnice de proiectare a elementelor de constructii si de instalatii pentru camere curate utilizate in domeniul sanatatii - AND 522-94 Instructiuni pentru stabilirea starii tehnice a unui pod - CD 31-94 Instructiuni tehnice departamentale pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu sisteme rutiere suple si semirigide - P 135-95 Ghid cuprinzand coeficientii de uzura fizica la mijloacele fixe grupa 1 cladiri si grupa 2 constructii speciale - P 134-95 Ghd pentru proiectarea lucrarilor ce inglobeaza materiale geosintetice - P 133/0-94 Normativ de clasificare si caracteristici geometrice a cosurilor industriale glisate - P 133/1-94 Normativ tehnic republican privind repararea si consolidarea cosurilor industriale din beton armat - Completare la P 104-83 - Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea peretilor si acoperisurilor din elemente din beton celular autoclavizat - P 136-95 Principii generale privind metodologia de zonare geotehnica a teritoriului Romaniei - CE 1-95 Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare

4-5/1995

6-1995

7/1995

8/1995

9/1995

10-1995

11/1995

- 2 12/1995 13/1995 - C 107/1-94 Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladirile de locuit ANULAT - I 20-94 Normativ privind protectia constructiilor impotriva trasnetului - GV-0001/0-95 Metodologie pentru evaluarea cladirilor si constructiilor speciale din grupele 1 si 2 de mijloace fixe

1996
1/1996 2-3/1996 4/1996 - I 9-94 Instalatii sanitare - Ord.MLPAT nr. 31/N/02.10.1995 privind autorizarea laboratoarelor de incercari - Ord.MLPAT nr. 31/N/02.10.1995 privind: autorizarea responsabililor cu urmarirea speciala a comportarii in exploatare a constructiilor procedura privind autorizarea dirigintilor de santier .. metodologia de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor instructiuni privind atesyarea institutelor si societatilor comerciale in care functioneaza grupe de specialitate pentru agremente tehnice in constructii - Lista standardelor cu aplicabilitate in constructii in vigoare la 01.06.1996 - Lista normativelor in constructii cu caracter republican in vigoare la 01.06.1996 - Lista normativelor in constructii cu caracter departamental in vigoare la 01.06.1996 - GT 0001-1996 - Ghid privind criterii de alegere a incercarilor si metodelor de determinare a caracteristicilor fizice ale pamanturilor - P 135/1-96 Completare la P 135-95 Ghid cuprinzand coeficientii de uzura fizica la mijloacele fixe grupa 1 cladiri si grupa 2 constructii speciale - NE 0001-1996 Cod de proiectare si executie pentru constructii fundate pe pamanturi cu umflari si contractii mari - Lista ghidurilor pentru agremente tehnice finalizate la 31.12.1995 - Lista procedurilor si ghidurilor aferente sistemului de asigurare a calitatii in constructii finalizate la 31.12.1995 - PC 1/3-96 - Ghid privind urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor situate in medii agresive - NE 001-96 - Normativ privind executarea tencuielilor umede, groase si subtiri - GO 0001-1996 Protectia la zgomot. Ghid de proiectare a zonelor urbane din punct de vedere acustic - C 58/1996 Siguranta la foc. Norme tehnice pentru ignifugarea materialelor si produselor combustibile din lemn si texturi utilizate in constructii - NP 004-1996 Normativ de proiectare, executie si postutilizare a statiilor de distributie a carburantilor la autovehicule (benzinarii) pentru asigurarea sigurantei la foc - P 85-1996 Cod pentru proiectarea constructiilor cu pereti
8

5-6/1996

7/1996

8/1996

9/1996 10/1996

11/1996 -

12/1996

structurali de beton armat IM 006-96 Norme specifice de protectia muncii pentru lucrari de zidarie, montaj prefabricate si finisaje in constructii IM 007-90 Norme specifice de protectia muncii pentru lucrari de cofraje, schele cintre si esafodaje GE 008-96 Ghid pentru executarea fundatiilor de suprafata cu solutii tehnologice performante, exigente de calitate NP 002/1996 Cerinte esentiale. Normativ pentrru proiectarea salilor de auditii P 100/1992 - Completari si modificari la cap. 11 si 12 din Normativul pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social culturale, agrozootehnice si industriale NP 005-96 Cod prentru calculul si alcatuirea elementelor de constructii din lemn

1997
1/1997 - Indrumator privind aplicarea prevederilor Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si aconstructiilor - IM003-96 Metodologie pentru determinarea indicelui californian de capacitate portanta (CBR) - NP 006-96 Normativ de proiectare a salilor aglomerate cu vizitatori. Cerinte utilizatori - ST 007-96 - Specificatie tehnica privind criteriile si nivelele de performanta ale echipamentelor pentru lucrari de finisaj, pentru asigurarea calitatii constructiilor, protectiei vietii si a sanatatii, a sigurantei in exploatare si a protectiei mediului ambiant - NP 013-96 - Ghid privind proiectarea, executia si asigurarea calitatii pardoselilor la constructii in care se desfasoara activitati de productie - NP 003-96 Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor tehnico-sanitare si tehnologice cu tevi din polipropilena - GE 001-96 - Ghid de utilizare pentru nacele suspendate pe cabluri - GE 002-96 - Ghid de utilizare pentru minibetoniere care se deplaseaza pe senile de cauciuc - NP 018-96 - Normativ pentru proiectarea, executia, exploatarea si postutilizarea punctelor de desfacere a buteliilor cu GPL la consumatori - Lista standardelor cu aplicabilitate in constructii in vigoare la 01.06.1997 - Lista normativelor in constructii cu caracter republican in vigoare la 01.06.1997 - Lista normativelor in constructii cu caracter departamental in vigoare la 01.06.1997 - Metodologie privind executarea lucrarilor de cadastru imobiliar in localitati - Metodologie privind executarea lucrarilor de cadastru retelelor edilitare in localitati - GP 003-96 - Ghid pentru proiectarea antiseismica a halelor parter cu structura metalica - GE-003-96 - Ghid de utilizare a materialelor plastice (tip AEROLYTE) in procesul de sablare in cadrul lucrarilor de reabilitate a constructiilor - NP 019-97 Ghid pentru calculul la stari limita a elementelor structurale din lemn
10

2/1997

3/1997

4/1997

5-6/1997

7/1997

8/1996

9/1997

- 2 10/1997 - NP 007-97 - Cod de proiectare pentru structuri in cadre din beton armat - NP 008-97 - Normativ pentru igiena compozitiei aerului in spatii cu diverse destinatii, in functie de activitatile desfasurate, in regim de iarna vara - Lista ghidurilor pentru agremente tehnice si Lista procedurilor si ghidurilor aferente sistemului de asigurare a calitatii in constructii finalizate la 22.01.1997 - ST 009-96 - Specificatie tehnica privind cerinte si criterii de performanta pentru produse din otel utilizate ca armaturi in structuri din beton - NE 005-97 - Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor si elementelor componente ale constructiilor. Interventii la invelitori si acoperisuri (terase si sarpante) - I 9/1-96 - instalatii sanitare - GE 035-97 - Ghid pentru refacerea etanseitatii rosturilor la cladirile civile cu fatade realizate din panouri mari prefabricate din ion armat - NE 007-97 - Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor si elementelor componente ale constructiilor. Interventii la inchideri exterioare - NP 018-97 - Normativ pentru proiectarea, executia, exploatarea si postutilizarea punctelor de desfacere a buteliilor cu GPL la consumatori - NE 006-97 - Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor si elementelor componente ale constructiilor. Interventii la compartimentele spatiilor interioare - ST 006-96 - Specificatie tehnica privind criteriile si nivelele de performanta ale echipamentelor pentru lucrari de beton, pentru asigurarea calitatii constructiilor, protectiei vietii si a sanatatii, a sigurantei in exploatare si a protectiei mediului ambiant - ST 003-96 - Specificatie tehnica privind criteriile si nivelele de performanta ale materialelor de sablare folosite pentru reabilitarea constructiilor si pentru asigurarea calitatii acestora - ST 013-97 - Specificatie tehnica privind cerinte pentru proiectarea si executarea constructiilor in solutie de structura spatiala reticulata planara - GP 016-97 - Ghid pentru proiectarea imbinarilor prin contact ale stalpilor din otel facand parte din structura cladirilor etajate
11

11/1997

12/1997 13/1997

14/1997

15/1997

1998
1-2-3/1998 4/1998 - NP 015-97 - Normativ privind proiectarea si verificarea constructiilor spitalicesti si a instalatiilor - P 130-97 Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor - GP 004-97 Ghid de proiectare si executie a membranelor pentru constructii demontabile - ST 017-97 Specificatie tehnica privind alegerea echipamentelor pentru exploatarea si intretinerea cailor de comunicatii orasenesti si comunale in scopul satisfacerii centelor de calitate - Lista reglementarilor tehnice in constructii cu caracter republican in vigoare la 01.06.1998 - GE 026-97 - Ghid pentru executia compactarii in plan orizontal si inclinat a terasamentelor - NP 009-97 - Normativ privind proiectarea, executarea si intretinerea constructiilor pentru case de copii - NP 010-97 - Normativ privind proiectarea, executarea si intretinerea constructiilor pentru scoli si licee - NP 011-97 - Normativ privind proiectarea, executarea si intretinerea constructiilor pentru gradinite de copii - NP 016-97 - Normativ privind proiectarea cladirilor de locuinte. Cerinte conformLegii nr. 10/1995 - ST 015-97 - Specificatie tehnica privind refacerea prin obturare si etansare a contactului teren infrastructura pentru constructii de locuinte, social-culturale si industriale - P 133-96 - Normativ pentru proiectarea cosurilor industriale din beton armat monolit revizuirea cap. 3 si 4 - GT 006-97 - Alunecari de teren - GP 017-96 - Incalzire solara - GE 028-97 - Ghid pentru executarea lucrarilor de drenaj orizontal si vertical - ST 016-97 - Specificatie tehnica. Criterii si metode pentru determinarea prin masuratori a tasarii constructiilor. Instructiuni tehnice pentru determinarea prin metode topogeodezice a deplasarii constructiilor datorate deformatiilor terenului de fundare - GP 014-97 - Ghid de proiectare. Calculul terenului de fundare la actiuni seismice in cazul fundarii directe - GE 029-97 - Ghid practic privind tehnologia de executia a pilotilor pentru fundatii - C 107/3-97 - Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor

5/1998

6-7/1998

8/1998 9/1998

10/1998 11/1998

12/1998

13/1998

12

14/1998

15/1998

- C 107/1-97 - Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladiri de locuit - C 107/2-97 - Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladiri cu alta destinatie decat cele de locuit - C 107/4-97 - Ghid pentru calculul performantelor termotehnice ale cladirilor de locuit - NP 012-97 - Normativ pentru calculul elementelor din otel cu pereti subtiri formate la rece - NE 008-97 - Normativ privind imbunatatirea terenurilor de fundare slabe, prin procedee mecanice

13

1999
1/1999 2/1999 - C 107/5-97 - Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie in contact cu solul - ME 003-99 - Manual privind investigarea de urgenta post-seism si stabilirea solutilor cadru de interventie imediata pentru punerea in siguranta provizorie a constructiilor avariate - I 7-98 - Instalatii electrice - GP 035-98 - Ghid de proiectare executie si exploatare (urmarire, interventii) privind protectia impotriva coroziunii a constructiilor din otel - GP 036-98 - Ghid de proiectare, executie si exploatare privind protectia anticorosiva a bazinelor din beton armat destinate neutralizarii si epurarii apelor industriale - I 5-98 - I 5/2-98 - instalatii de ventilare - P118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor - NE 012-99 - Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat - NE 012-99 - Cod de practica pntru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat - GP 037-98 - Normativ privind proiectarea, executia si asigurarea calitatii pardoselilor la constructii civile - GE 032-97 - Ghid privind executarea lucrarilor de intretinere si reparatii la cladiri si constructii speciale - Lista reglementarilor tehnice in constructii cu caracter republican in vigoare la 01.06.1999 - I 22-99 - conducte si retele de canalizare - GP 033-98 - Ghid de proiectare si executie pentru realizarea interventiilor cu betoane polimerice armate la elemente din beton armat degradate prin coroziune - GP 030-98 - Ghid de proiectare, executie, exploatare si interventii pentru protectiile anticorosive ale constructiilor exploatate in medii agresive specifice industriei de fibre si fire sintetice - G 040-99 - Ghidul primarului si al consilierilor locali: solutii constructive pentru realizarea locuintelor in mediul rural cu respectarea cerintelor din Legea nr. 10/1995 - GP 018-97 - Ghid de proiectare si urmarire a comportarii in exploatare a acoperisurilor din ferme de cabluri - ST 018-97 - Specificatie tehnica privind certificarea de conformitate a calitatii materialelor si echipamentelor pentru instalatii interioare termice si sanitare

3-4/1999 5/1999

6/1999 7/1999 8-9/1999 10/1999 11/1999

12/1999 13/1999

14/1999

15/1999

14

2000
1/2000 - NP 037/1-99 - NP 037-99 - alimentari cu gaze petroliere - P 130-99 - Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor - I 31-99 - alimentari cu gaze - I 33-99 idem - P 135-99 - Ghid cuprinzand coeficientii de uzura fizica normala la mjloacele fixe din grupa 1 constructii - NP 033-99 - Cod de proiectare pentru structuri din beton armat cu armatura rigida (BAR) - GT 022-99 - retele de transport si distributie gaze - GP 042-99 - Ghid de proiectare pentru structuri din beton armat cu armatura rigida (BAR) - NP 029-98 - Normativ de proiectare si executie pentru retele de conducte preizolate montate in sol utilizate la transportul agentului termic de incalzire a a apei calde de consum - ST 020-98 - Specificatie tehnica privind certificarea de conformitate a calitatii tevilor din otel preizolate - NP 036-99 - Normativ de reabilitare a lucrarilor hidroedilitare din localitatile urbane - NP 028-98 - captari de apa - GT 019-98 - alunecari teren - GP 046-99 - Ghid de proiectare si executie pentru constructiile aferente caii de rulare a tramvaielor. Satisfacerea exigentelor de calitate - ST 022-99 - Specificatie tehnica privind proiectarea, executia si exploatarea drumurilor comunale si vicinale cu o singura banda de circulatie din mediul rural - C 150-99 - Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel ale constructiilor civile, industriale si agicole - MP 007-99 - Metodologie de investigare a zidariilor vechi - NP 035-99 - Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor si a elementelor componente ale constructiilor. Interventii la structuri - GP 039-99 - Ghid pentru calculul necesarului anual de caldura al cladirilor de locuit - GT 015-97 - vase de expansiune inchise - P 66-2000 - Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor din mediul rural

2/2000

3-4/2000

5/2000

6/2000 7/2000

8/2000 9/2000

15

10/2000

11/2000

12/2000 13/2000 -

14-15/2000

-2 GT 017-97 Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de functionare si a comportarii in exploatare a generatoarelor de aer cu combustibil lichid sau gazos GP 041-96 Ghid pentru alegerea,proiectarea, intretinerea si exploatarea sistemelor si echipamentelor de siguranta din dotarea instalatiilor de incalzire cu apa avand temperatura maxima de 1150C GT 014-97 Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de functionare si a comportarii in exploatare a aerotermenlor de perete si tavan GT 018-97 Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de functionare si a comportarii in exploatare a grupurilor de pompare echipate cu recipient de hidrofor GT 016-97 Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de functionare si a comportarii in exploatare a aparatelor de conditionare de fereastra ME 002-97 Manual de specificatii privind instalarea, exploatarea si mentenanta schimbatioarelor de caldura din instalatie Lista reglementarilor tehnice in constructii cu caracter republican, in valabilitate la 01.08.2000 NP 031-99 Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor de incalzire prin radiatie de pardoseala PCC 008-2000 - Procedura de atestare a statiilor de producere a agregatelor PCC 010-2000 - Procedura de atestare a statiilor de betoane PCC 003-1999 - Procedura pentru atestarea conformitatii produselor destinate constructilor la furnizor: ancoraje si blocaje pentru precomprimarea betonului

16

2001
1/2001 2/2001 - NC 001-99 - Normativ cadru privind detalierea continutului cerintelor stabilite prin Legea nr. 10/1995 - I 20-2000 - Normativ privind protectia constructiilor impotriva trasnetului - Gex 004-2000 - Ghid pentru evaluarea costurilor lucrarilor de consolidare pe baza de deviz cadru pentru solutii reprezentative de consolidare - GP 05292000 - instalatii electrice - NP 048-2000 Normativ pentru expertizarea termica si energetica a cladirilor existente si a instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora - NP 047-2000 Normativ pentru realizarea auditului energetic al cladirilor existente si al instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora - NP 049-2000 Normativ pentru elaborarea si acordarea certificatului energetic al cladirilor existente - PCC 016-2000 Procedura privind tehnologia pentru reabilitarea termica a cladirilor folosind placi din materiale termoizolante - ST 040-2000 Specificatie tehnica pentru sisteme de stingere a incendiilor folosind generatoare de aerosoli tip FIREPRO - GP 051-2000 Ghid de proiectare, executie si exploatare a centralelor termice mici - P 7/2000 Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire (proiectare, exectie si exploatare) - NP 043-2000 Normativ pentru proiectarea structurilor de poduri cu grinzi metalice inglobate in beton - NP 045-2000 Normativ privind incercarea in teren a pilotilor de proba si a pilotilor din fundatii - MP 008-2000 Manual privind exemplificari, detalieri si solutii de aplicare a prevederilor normativului de siguranta la foc P 118/1999 - GE 030-1997 Ghid privind executia protectiilor prin hidrofobizare a materialelor de constructii aparente (lemn, beton, caramida, piatra naturala si artificiale) - PCC 002-1999 Proceduri pentru atestarea conformitatii produselor destinate constructiilor la furnizor: produse pentru stingerea incendiilor - Ord. MLPTL 1132/09.08.2001 privind constituirea Comitetului tehnic de coordonare generala pentru consultanta si avizare a reglementarilor tehnice in constructii,amenajarea teritoriului si urbanism - Ord. MLPTL 1133/09.08.2001 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea reglementarilor tehnice in constructii,amenajarea teritoriului si urbanism si procedura de achizitie
17

3/2001 4/2001

5/2001

6/2001

7/2001

8/2001

9/2001

10-2001

11/2001 12/2001

13/2001

14-15/2001

16/2001 17/2001 18/2001 19-20/2001

2 GP 055-2000 Ghid pentru verificarea la foc a elementelor structurale ale constructiilor din otel NP 0465-2000 Normativ pentru verificarea la foc a elementelor structurale ale constructiilor din otel P 66-2001 Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor din mediul rural GE 027-97 Ghid pentru proiectarea siexecutarea lucrarilor de aparare si consolidare a taluzurilor la canale si diguri GP 053-2000 Ghid de proiectare si executie pentru prinderea elastica a peretilor de compartimentare de structura de rezistenta Lista reglementarilor tehnice in constructii cu caracter repuplican, in valabilitate la 1 august 2001 MP 011-2000 Norme metodologice de agreere a persoanelor juridice si fizice pentru proiectare, consultanta, evaluare si instruire in domeniul sistemului calitatii aprobat de MLPAT cu ordinul 204/N22.09.2000 IM 013-2000 Procedura pentru aplicarea normelor metodologice de agreere a persoanelor fizice si juridice pentru proiectare, consultanta, evaluare si instruire in domeniul calitatii in constructii, aprobata de MLPAT cu ordinul 205/N/22.09.2000 Regulamentul Ordinului Arhitectilor din Romania Codul Deontologic al Profesiei de Arhitect Onorarii minime de proiectare ale Ordinului Arhitectilor din Romania Tabloul National al Arhitectilor NP 021-97 - Normativ pentru proiectarea de dispensare si policlinici pe baza exigentelor de performanta NP 022-97 - Normativ pentru proiectarea de cree si cree speciale pe baza exigen elor de performan NP 023-97 - Normativ pentru proiectarea de cmine de btrni i handicapa i pe baza exigen elor de performan +

18

2002
1/2002 - GE 039/2002 Ghid privind determinarea experimental n situ i n laborator a modulului static i dinamic de elasticitate a betonului - GE 040/2001 Ghid privind utilizarea metodei electromagnetice la determinarea parametrilor de armare a elementelor existente din beton armat - GP 056/2000 Ghid pentru proiectarea instala iilor de nclzire / rcire folosind ventiloconvectoare - GP 057-2000 Ghid pentru proiectarea instala iilor de ventilare i climatizare folosind anemostate sau fante - I 7/2-01 Normativ pentru exploatarea instala iilor electrice cu tensiuni pn la 1000 V c.a. i 1500 c.c. - GP 058-2000 Ghid privind optimizarea nivelului de protec ie termic la cldirile de locuit - GT 029-2001 Ghid pentru defaclcarea consumurilor de cldur pentru nclzire i preparare a apei calde de consum la cldiri de locuit colective - ST 046 2001 Specifica ie tehnic privind montarea i utilizarea repartitoarelor pentru consumurile de cldur ale corpurilor de nclzire - GT 028-2001 Ghid pentru urmrirea comportrii n exploatare a schimbtoarelor de cldur din centralele i punctele termice - GT 032-2001 Ghid privind proceduri de efectuare a msurrilor necesare expertizrii termoenergetice a construc iilor i instala iilor aferente - Numai Ordine MLPTL - SC 006-2001 Solu ii cadru pentru reabilitarea i modernizarea instala iilor de nclzire din cldiri de locuit - MP 013-2001 Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a msurilor de reabilitare termic a cldirilor i instala iilor aferente. Program cadru al programului na ional annual de reabilitare i modernizare termic a cldirilor i instala iilor aferente - GP-063-01 Ghid pentru proiectarea, execu ia i exploatarea dispozitivelor i sistemelor de evacuare a fumului i a gazelor fierbin i din construc ii n caz de incendiu - GT-30-01 Ghid de evaluare a riscului de incendiu i a siguran ei la foc la sli aglomerate - I-36-01 Ghid pentru proiectarea automatizrii n instala iile din centrale i puncte termice

2-2002

3-2002

4-2002 5-2002

6-2002

19

7-2002

8-2002 9-2002

10-11-2002

12-2002

13-2002

- NP 052/2001 Normativ pentru proiectare i executarea instala iilor de stingere a incendiilor cu substan e speciale - MP 012-2001 Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a msurilor de reabilitare termic a cldirilor social culturale i a instala iilor aferente acestora - Ordinul MLPAT nr. 1022/23.07.02 pentru modificarea art. 5 din Anexa II a Ordinului MLPAT nr. 77/N/96 Indrumtor pentru atestarea tehnico-profesional a specialitilor cu activitate n construc ii - NE 013-2002 Cod de practic pentru execu ia elementelor prefabricate din beton, beton armat i beton precomprimat - NP-055-01 Detalierea parametrilor de calcul ks i Tc la nivelul unit ilor administrativ teritoriale. P 100-92 Normativ pentru proiectarea antiseismic a construc iilor de locuin e, social culturale, agrozootehnice i industriale. - MP 024-02 Metodologie privind auditul energetic al cldirilor de locuit existente i al instala iilor de nclzire i preparare a apei calde menajere - ST 043-2001 Specifica ie tehnic privind cerin e i criterii de performan pentru ancorarea n beton cu sisteme mecanice i metode de ncercare - ST 042-2001 Specifica ie tehnic privind ancorarea armturilor cu rini sintetice la lucrrile de consolidare a elementelor i structurilor din beton armat proiectare i execu ie - GP 065-2001 Ghid privind proiectarea i execu ia lucrrilor de remediere a hidroizola iilor bituminoase la acoperi uri de beton - PC 021-2001 Programe de calcul pentru dimensionarea re elelor de sprinklere. Re ele plane, ramificate - I 18/1-2002 Normativ pentru proiectarea i executarea instala iilor electrice interioare de curen i slabi aferente cldirilor civile i de produc ie - Ord. MLPTL nr. 1064/30.07.01 i 1066/30.07.01 - GT 035-2002 Ghid privind modul de ntocmire i verificare a documenta iilor geotehnice pentru construc ii - Ordin MLPTL nr. 836/06.062002 privind aprobarea indicatorilor RpIz-2002 i RCs-2002 - NP 074-2002 Normativ privind principiile, exigen ele i metodele cercetrii geotehnice a terenului de fundare - NP 075-2002 Normativ pentru utilizarea materialelor geosintetice la lucrrile de construc ii - Ord.MLPTL nr. 1218/29.08.2002 actualizarea valorii fondurilor fixe
20

14-2002

15-2002

- C 107/6-2002 Normativ general privind calculul transferului de mas (umiditate) prin elementele de construc ie - NP 071-2002 Normativ pentru proiectarea construc iilor i instala iilor specifice de metrou privind prevenirea i stingerea incendiilor - GP 074-2002 Ghid pentru instala ii de separare a hidrocarburilor cu deversare n re elele de canalizare - MP 017-2002 Metodologie privind atestarea auditorilor energetici pentru cldiri - NP 067-2002 Normativ pentru proiectarea lucrrilor de aprare a drumurilor, cilor ferate i podurilor, mpotriva ac iunii apelor curgtoare i lacurilor (revizuire PD 161-85)

21

2003
1/2003 2-2003 - NP I 17-2002 Normativ pentru proiectarea i executarea instala iilor electrice cu tensiuni pn la 1000 V c.a. i 1500 V c.a. - NP 065-2002 Normativ privind proiectarea slilor de sport (unitatea func ional de baz) din punct de vedere al cerin elor Legii 10/1995 - GT 037-2002 Ghid pentru alaborarea i acordarea certificatului energeric al cldirilor existente - GT 036-2002 Ghid pentru efectuarea expertizei tehnice i energetice a cldirilor de locuit existente i a instala iilor de nclzire a apei calde de consum aferente acestora - GP 069-2002 Ghid de proiectare pentru instala iile de stingere a incendiilor cu cea de ap - NP 072-2002 Normativ pentru exploatarea sistemelor i instala iilor de stingere a incendiilor cu substan e speciale - NP 073-2002 Normativ de prevenire i stingere a incendiilor specifice activit ilor din domeniul lucrrilor publice, transporturilor i locuin ei. Prevederi generale - GT 040-02 Metodologie de evaluare a gradului de izolare termic al elementelor de construc ie la cldiri existente n vederea reabilitrii termice - MP 022-02 Metodologie pentru evaluarea performan elor termotehnice ale materialelor i produselor pentru construc ii - GT 043-02 Ghid pentru mbunt irea calit ilor termoizolatoare ale ferestrelor la cldirile civile existente - GT 024-99 Ghid privind procedura de verificare a mbinrilor sudate la materialele termoplastice (distructive i nedistructive). Cerin e de calitate. - GP 072-02 Ghid de proiectare, execu ie i exploatare a protec iilor anticorozive pentru construc ii hidrotehnice - GP 070-02 - Ghid de proiectare, execu ie i exploatare a protec iilor anticorozive pentru rezervoare din o el ngropate - GE 047-02 Ghid pentru utilizarea chiturilor la etanarea rosturilor n construc ii - GT 044-02 Metodologie privind determinarea permeabilit ii la ap a finisajelor i protec iilor anticorozive aplicate pe suprafe ele elementelor de construc ii - GT 041-02 Ghid privind reabilitarea finisajelor pere ilor i pardoselilor cldirilor civile - GEx 006-02 Ghid pentru ntre inerea, repararea i etanarea construc iilor subterane pentru metroul Bucureti. - GP 076-02 Ghid de proiectare privind siguran a n exploatare a lucrrilor de consolidare costier
22

3-2003

4-2003

5-2003

6-2003

7-2003

8-2003

9-2003

10-2003

11-2003 12-2003

13-2003

14-15-2003

16-17-2003

- GE 048-02 Ghid privind ntre inerea i exploatarea n siguran a construc iilor i instala iilor de la prizele de ap - MP 023-02 Metodologie privind determinarea infiltra iilor la baraje i diguri de pmnt, canale de naviga ie i canalizri prin msurtori de termometrie n foraje - NP 064-02 Normativ pentru proiectarea mansardelor la cldiri de locuit - C 107/0-02 Normativ pentru proiectarea i executarea lucrrilor de izola ii termice la cldiri (revizuire C 107/82) - C 107/7-02 Normativ pentru proiectarea la stabilitate termic a elementelor de nchidere ale cldirilor (revizuire NP 200/89) - GT 039-02 Ghid de evaluare a gradului de confort higrotermic din unit ile func ionale ale cldirilor existente - GP 071-02 Ghid de proiectare pentru construc ii i instala ii de dezinfectare a apei - NP 057-02 Normativ privind proiectarea cldirilor de locuin e (revizuire NP 016-96) - GE 046-02 Ghid de execu ie sta ii de epurare pentru localit i mici (Q<5 l/s) - P 91/1-02 Ghid pentru elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrri i obiecte de construc ii pentru investi ii realizate din fonduri publice - NP 061-02 Normativ pentru proiectarea i executarea sistemelor de iluminat artificial din cldiri - NP 062-02 Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier i pietonal - Ord. 766/23.05.2003 i 542/08.04.2003 - NP 079-02 Normativ pentru cerin ele de calitate pentru unit ile func ionale de cazare (camere, garsoniere i apartamente) la cldirile hoteliere - NP 059-02 Normativ privind exploatarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termic re ele i puncte termice - GE 045-02 Ghid privind execu ia lucrrilor de stopare a igrasiei pere ilor construc iilor, cu membrane izolatoare rigide - NP 068-02 Normativ privind proiectarea cldirilor civile din punct de vedere al cerin ei de siguran n exploatare - GT 038-02 Ghid pentru determinarea performan elor energetice ale instala iilor de nclzire i de ap cald de consum din cldirile social-culturale existente, n vederea reabilitrii i modernizrii acestora - I 13-02 - I 13/1-02 - Ord 826/03.06.2003 - NP 078-02 Normativ de proiectare privind protectia cheurilor la acostarea navelor aprobat de MTCT cu ordinul 1711/17.10.02 - NP 077-02, Normativ de proiectare antiseismica a constructiilor de acostare gravitationale aprobat de MTCT cu ordinul
23

18-2003

19-2003

20-2003

21-2003

22-2003

23-2003

24-2003

1765/23.10.02. GE 050-02 Ghid de elaborare a continutului cadru al evaluarii impactului asupra mediului a activitatilor privind amenajarile portuare si caile navigabile aprobat de MTCT cu ordinul 1712/17.10.2002 SC 007-02 Solutii cadru pentru reabilitarea termo-higroenergetica a anvelopei cladirilor de locuit existente aprobat de MTCT cu ordinul 932/02.07.02 NP 060-02 Normativ privind stabilirea performantelor termohigroenergetice ale anvelopei cladirilor de locuit existente in vederea reabilitarilor termice aprobat de MTCT cu ordinul 933/02.07.02 GE 049-02 Ghid de execu ie, exploatare i postutilizare a construc iilor de captare din apa subteran, pentru asigurarea aprobat de MTCT cu ordinul parametrilor func ionali 1409/26.09.02. NP 076-02, Normativ de proiectare, execu ie i evaluarea siguran ei la ac iuni seismice a lucrrilor hidrotehnice din frontul barat aprobat de MTCT cu ordinul 1709/17.10.02. GP 067-02 Ghid privind determinarea suprafetei echivalente termic a corpurilor de incalzire aprobat de MTCT cu ordinul 941/02.07.02 NP 058-02 Normativ privind proiectarea si executarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica retele si puncte termice, aprobat de MTCT cu ordinul 931/02.07.02 GP 066-02 Ghid pentru transformarea punctelor termice alimentate de la industrie in centrale termice pentru ansambluri urbane aprobat de MTCT cu ordinul 942/02.07.02 GT 051-02 Ghid de interpretare a cerin elor esen iale ale construc iei n vederea stabilirii adecvrii la o utilizare prevzut a produselor pentru construc ii indicativ aprobat de MTCT cu ordinul 166/31.01.03. Ordinul nr. 970 din 3.12.2003 pentru aprobarea indicilor medii cu actualizare a valorii fondurilor de natura construc iilor, la nivelul trimestrului III-2003. NP 029-02 Normativ de proiectare, executie si exploatare pentru retele termice cu conducte preizolate, aprobat de MTCT cu ordinul 940/02.07.03. GE 044-01 Ghid pentru sistematizarea, stocarea si reutilizarea informatiilor privind parametrii geotehnici, aprobat de MTCT cu ordinul 1219/06.09.2001.

24

2004
1-2004 - GT 052-02 Ghid privind investigarea starii tehnice a rezervoarelor, decantoarelor si metantancurilor in exploatare, aprobat de MTCT cu ordinul 965/02.12.03. - GP 080-03 Ghid pentru proiectarea i execu ia consolidrii prin precomprimare a structurilor din beton armat i a structurilor din zidrie, aprobat de MTCT cu ordinul 307/16.09.2003 - GT 049-02, Ghid de evaluare a riscului de incendiu si a sigurantei la foc pentru cladiri din domeniul sanatatii, aprobat de MTCT cu ordinul 2003/16.12.2002. - GT 050-02 Ghid de evaluare a riscului de incendiu si a sigurantei la foc pentru camine de batrani si persoane cu handicap aprobat de MTCT cu ordinul 2002/16.12.2002 - GP 084-03 Ghid pentru dimensionarea pragurilor de fund pe cursurile de apa, aprobat cu ordinul 642/23.10.2003 - NP 091-03 Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de dezinfectare a apei in vederea asigurarii sanatatii oamenilor si protectiei mediului, aprobat de MTCT cu ordinul 646/23.10.2003 - NP 093-03 Normativ de proiectare a elementelor compuse din betoane de varste diferite si a conectorilor pentru lucrari de camasuiala si suprabetonari, aprobat de MTCT cu ordinul 871/19.11.2003 - MP 031-03 Metodologie privind programul de urmarire in timp a comportarii constructiilor din punct de vedere al cerintelor functionale, aprobat de MTCT cu ordinul 1010/10.12.03. - GP 087-03 Ghid de proiectare a constructiilor pentru tratarea apei in vederea potabilitatii aprobat de MTCT cu ordinul 647/23.10.2003 - NP 032-1999 Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate orasenesti Partea I: Treapta mecanica , aprobat de MTCT cu ordinul 60/N/25.08.1999. - NP 088-03 Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate orasenesti Partea a II-a: Treapta bioligica, aprobat de MTCT cu ordinul 639/23.10.2003. - NP 089-03 Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate orasenesti Partea a III-a: Statii de epurare de capacitate mica (5<Q 50 I/s) si foarte mica (Q50 I/s), aprobat de MTCT cu ordinul 640/23.10.2003 - I18/2-02 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de semnalizare a incendiilor si a sistemelor de alarmare contra efractiei din cladiri aprobat de MTCT cu ordinul 2014/18.12.2002 - GM 017-03 Ghid privind urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor situate in medii agresive aprobat cu ordinul
25

2-2004

3-2004

4-5-2004

6-2004

7-2004

8-2004

9-2004

10-2004

11-12-2004

1003/10.12.2003 - NP 063-02 Normativ privind criteriile de performanta specifice rampelor si scarilor pentru circulatia pietonala in constructii, aprobat de MTCT cu ordinul 1994/13.12.2002 - NP 081-02 Normativ de dimensionare a structurilor rutiere rigide, aprobat de MTCT cu ordinul 1717/17.10.2002. - GM 018-03 Ghid privind investigarea si diagnosticarea starii structurilor din beton armat, beton precomprimat si otel situate in medii agresive aprobat cu ordinul 1002/10.12.2003 - MP 019-02 Metodologie privind reabilitarea si modernizarea anvelopei si a instalatiilor de incalzire si apa calda de consum la blocurile de locuinte cu structura din panouri mari aprobat de MTCT cu ordinul 1412/26.09.2002 - NE 019-03 Calculul si alcatuirea structurilor de rezistenta din lemn amplasate in zone seismice (prezenta reglementare tehnica completeaza normativul pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social-culturale si industriale P100-92 la cap. IX, referitor la constructiile din lemn) aprobat de MTCT cu ordinul 304/16.09.2003 - NE 014-03 Normativ pentru executarea imbracamintilor rutiere din beton de ciment in sistemele cofraje fixe si glisante aprobat cu ordinul 1718/17.10.2002 - NE 015-02 Normativ pentru executarea lucrarilor de reparatii a drumurilor cu beton rutier fluidifiant aprobat de MTCT cu ordinul 1719/17.10.2002 - NP 066-02 Normativ privind proiectarea terenurilor sportive si stadioanelor (unitatea functionala de baza) din punct de vedere al cerintelor Legii 10/1995 aprobat de MTCT cu ordinul 1995/13.12.2002 - MP 030-03 metodologie pentru consolidarea stratului suport (zidarie, tencuieli) si tratamentul suprafetelor pictate la constructiile vechi cu valoare de patrimoniu, in conditii de umiditate excesiva si existenta biodegradarii. Studiu de caz: Biserica Sfantul Nicolae Facatorul de Minuni- Manastirea Popauti aprobat de MTCT cu ordinul 1009/10.12.2002 - GT 045-02 Ghid pentru expertizarea tehnica a cladirilor de locuit amplasate in zona seismica A si stabilirea solutiilor cadru de interventie (consolidare) pentru asigurarea cerintelor de rezistenta si stabilitate, executate pe baza proiectelor tip nr 944 si 1400, S+P+3E panouri mari prefabricate, elaborate de IPCT indicativ aprobat de MTCT cu ordinul 1452/3.10.2002 Regulament de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat in Constructii I.S.C. aprobat de primul Ministru prin decizia nr 125/23.06.2004, in temeiul Legii nr 228/2004, pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale GT 046-02, Ghid cuprinzand solutii cadru de interventie
26

13-2004

14-2004

15-2004

16-2004

17-18-2004

19-20-2004

(consolidare) pentru asigurarea cerintelor de rezistenta si stabilitate la cladiri de locuit cu S+P+4P executate pe baza de proiecte tip (cu pereti structurali din beton armat turnat monolit) amplasate in zona seismica A indicativ aprobat de MTCT cu ordinul 1451/3.10.2004 GP 081-03 Ghid privind proiectarea si executie a rezervoarelor mici din elemente prefabricate in zone rurale indicativ aprobat de MTCT cu ordinul 306/16.09.2003 NP 090-03 Normativ pentru instrumentarea seismica a barajelor indicativ aprobat de MTCT cu ordinul 644/23.10.2003 NP 087-03 Normativ pentru urmarirea comportarii constructiilor hidrotehnice indicativ aprobat de MTCT cu ordinul 645/23.10.2003 Ordinul nr. 1416 din 10.08.2004 pentru aprobarea indicilor medii de actualizare a valorii fondurilor fixe de natura conditiilor, la nivelul trimestrului IV-2003 si trimestrului I-2004 NP 005-03, Normativ privind proiectarea constructiilor din lemn (revizuire NP 005-96) aprobat de MTCT cu ordinul 303/16.09.2003 P 134-03 Normativ privind proiectarea planseelor compuse din tabla cutata beton (revizuire P 134-93) aprobat de MTCT cu ordinul 302/16.09.2003 GP 079-03 Ghid privind proiectarea si executia consolidarii structurilor in cadre din beton armat cu pereti turnati in situ , aprobat de MTCT cu ordinul 305/16.09.2003 GP 086-03 Ghid pentru stabilirea parametrilor de calcul ai valurilor de vant pentru determinarea actiunii asupra constructiilor portuare maritime si fluviale aprobate de MTCT cu ordinul 643/23.10.2003 NE 017-03 Normativ privind realizarea si urmarirea in timp a protectiei structurilor subterane ale metroului impotriva curentilor de dispersie produsi de circulatia trenurilor de metrou, aprobat de MTCT cu ordinul 309/16.09.2003 GP 082-03 Ghid privind proiectarea imbinarilor ductile la structuri metalice in zone seismice aprobat de MTCT cu ordinul 301/16.09.2003 GP 078-03 Ghid privind proiectarea halelor usoare cu structura metalica aprobat de MTCT cu ordinul 300/16.09.2003 MP 027-03 Metodologie privind evaluarea caracteristicilor fizicomecanice reziduale ale betonului armat supus la incendii aprobat de MTCT cu ordinul 308/16.09.2003 GP 085-03 Ghid pentru proiectarea cailor navigabile aprobat de MTCT cu ordinul 641/23.10.2003 GT 047-02 Ghid pentru expertizarea cladirilor de locuit amplasate in zona seismica A si stabilirea solutiilor cadru de interventie (consolidare) pentru asigurare cerintelor de rezistenta si stabilitate, executate pe baza proiectelor tip T320, S+P+4E si seriile T836, T835, S+P+8E aprobat de MTCT cu ordinul 1453/3.10.2002 Indicii medii de actualizare a valorii fondurilor fixe de natura cladirilor si constructiilor speciale la finele trim. II.2004 C 56-02 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de
27

21-2004

22-2004

23-2004

instalatii aferente constructiilor aprobat de MTCT cu ordinul 900/25.11.2003 - NP 004-03 Normativ pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectare i postutilizarea sta iilor de distribu ie a carburan ilor la autovehicule aprobat de MTCT cu ordinul 89/26.01.04 - GP 089-03 Ghid privind proiectarea scrilor i rampelor la cldiri aprobat de MTCT cu ordinul 1004/10.12.03 Ordinul nr. 2192 din 24.11.2004 pentru aprobarea indicilor medii orientativi de avtualizare a valorii fondurilor fixe de natura construc iilor la nivelul trim III.2004 - GT 058-03 Ghid privind criteriile de performan ale cerin elor de calitate conform legii nr 10/95 privind calitatea in construc ii, pentru instala ii de ventilare-climatizare aprobat de MTCT cu ordinul 902/25.11.03 - GT 059-03 Ghid privind criteriile de performan ale cerin elor de calitate conform legii nr. 10/95 privind calitatea n construc ii, pentru instala iile electrice din cldiri aprobat de MTCT cu ordinal 903/25.11.03 - GT 061-03 Ghid privind identificarea i clasificarea defectelor la tunelurile pentru ci de comunica ie aprobat de MTCT cu ordinal 1005/10.12.03 - GT 060-03 Ghid privind criteriile de performan ale cerin elor de calitate conform legii nr. 10/95 privind calitatea n construc ii, pentru instala iile de nclzire central aprobat de MTCT cu ordinal 901/25.11.03 -MP 029-03 Metodologie privind executarea hidroizola iei cu materiale composite la zidrii de piatr cu emplecton pentru cldiri de patrimoniu. Studiu de caz: Biserica Sf Nicolae Fctorul de Minuni Mnstirea Popu i aprobat de MTCT cu ordinal 1008/10.12.03

28

2005
1-2005 2-2005 - LISTA REGLEMENTARILOR TEHNICE IN CONSTRUCTII ACTUALIZATA LA DATA DE 01.01.2005 - NP 107-04 Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate orasenesti Partea a IV-a treapta de epurare avansata a apelor uzate , aprobat de MTCT cu ordinul 163/15.02.2005 - NE 032-04 Normativ pentru intretinerea si reparatia liniilor de cale ferata pentru circulatia trenurilor cu viteze pana la 200 km/h aprobat de MTCT cu ordinul 167/15.02.2005 - NP 116-04 Normativ privind alcatuirea structurilor rutiere rigide si suple pentru strazi aprobat cu ordinul 196/15.02.2005 - NP 106-04 - Normativ privind proiectarea porturilor fluviale, aprobat de MTCT cu ordinul 160/15.02.2005 - NP 109-04 - Normativ privind proiectarea liniilor si statiilor de cale ferata pentru viteze pana la 200 km/h, aprobat de MTCT cu ordinul 169/15.02.2005 - NP 111-04 - Normativ pentru dimensionarea straturilor de baza din beton de ciment ale structurilor rutiere aprobat de MTCT cu ordinul 197/15.02.2005 - NE 033-04 Normativ pentru intretinerea si repararea strazilor aprobat de MTCT cu ordinul 198/15.02.2005 - P 100-1/04 Cod de proiectare seismica Partea I. Prevederi de proiectare pentru cladiri aprobat de MTCT cu ordinul 489/5.04.2005 - NP 103-04 Normativ de proiectare pentru lucrari de reparatii si consolidare ale podurilor rutiere in exploatare aprobat de MTCT cu ordinul 181/15.02.2005 - NP 082-04 Cod de proiectare. Bazele proiectarii si actiuni asupra constructiilor. Actiunea vantului aprobat de MTCT cu ordinul 165/15.02.2005 - NP 102-04 Normativ pentru proiectarea si montarea peretilor cortina pentru satisfacerea cerintelor de calitate prevazute de Legea nr. 10/95 aprobat de MTCT cu ordinul 170/15.02.2005-09-23 - NP 004-03 Normativ pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea si postutilizarea statiilor de distributie a carburantilor la autovehicule aprobat de MTCT cu ordinul 174/15.02.2005 - NP 086-05 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor aprobat de MTCT cu ordinul 217/17.02.2005 - GP 088-03 Ghid privind adoptarea masurilor specifice pentru accesul persoanelor, cu handicap la monumentele istorice aprobat de MTCT cu ordinul 914/29.11.2003
29

3-2005 4-2005

5-2005

6-2005

7-2005

8-9-2005

10-11-1213/2005

14-2005 15-2005

16-2005

17-2005

18-2005

19-2005

- GP 111-04 Ghid de proiectare privind protectia impotriva coroziunii a constructiilor din otel aprobat de MTCT cu ordinul 193/15.02.2005 - GE 053-04 Ghid de executie privind protectia impotriva coroziunii a constructiilor din otel aprobat de MTCT cu ordinul 194/15.02.2005 - NP 104-05 Normativ pentru proiectarea podurilor din beton si metal. Suprastructuri pentru poduri de sosea, cale ferata si pietonale, precomprimate exterior aprobat de MTCT cu ordinul 277/23.02.2005 - NP 112-04 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa aprobat de MTCT cu ordinul 275/23.02.2005 - GP 113-04 Ghid privind proiectarea si executia minipilotilor forati (revizuire si completare C 245-93), aprobat de MTCT cu ordinul 172/15.02.2005 - C 125-05 Normativ privind proiectarea si executia masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice in cladiri (revizuire C1251987), aprobat de MTCT cu ordinul 195/15.02.2005 - NP 099-04 Normativ privind proiectarea, executarea, verificarea si exploatarea instalatiilor electrice in zone cu pericol de explozie, aprobat de MTCT cu ordinul 176/15.02.2005 - NP 114-04 Normativ privind proiectarea si executarea ancorajelor, aprobat de MTCT cu ordinul 363/08.03.2005 - NP 115-04 Normativ privind proiectarea infrastructurilor de beton si beton armat pentru poduri, aprobat de MTCT cu ordinul 171/15.02.2005 - GP 109-04 Ghid privind reabilitarea si modernizarea termica a anvelopei si a instalatiilor de incalzire si apa calda de consum la blocuri de locuinte cu structura mixta, realizate dupa proiectare tip, aprobat de MTCT cu ordinul 278/23.02.2005 - GP 110-04 Ghid privind reabilitarea termica a blocurilor de locuinte cu regim de inaltime pana la P+9E, realizate dupa proiect tip, prin transformarea acoperisurilor tip terasa in acoperisuri inclinate, cu amenajarea de poduri neincalzite sau mansarde, aprobat de MTCT cu ordinul 364/08.03.2005 - GP 090-03 Ghid privind elaborarea caietelor de sarcini pentru executia lucrarilor de constructii si instalatii Caietul IV instalatii interioare, aprobat de MTCT cu ordinul 39/14.01.2004 - NP 108-04 Cod de cerinte privind proiectarea, executia, urmarirea comportarii, repararea si consolidarea cosurilor industriale din beton armat, aprobat de MTCT cu ordinul 179/15.02.2005 - P 133-04 Normativ pentru proiectarea cosurilor industriale din beton armat (revizuire P 133-96) , aprobat de MTCT cu ordinul 178/15.02.2005 - NP 113-04 Normativ privind proiectarea executia, monitorizarea si receptia peretilor ingropati, aprobat de MTCT cu ordinul 279/23.02.2005
30

20-2005

21-2005

22-2324/2005

- NP 105-04 Normativ pentru proiectarea si executia captuseliilor prefabricate la tuneluri executate cu scutul, aprobat de MTCT cu ordinul 182/15.02.2005 - NE 031-04 Normativ pentru hidroizolarea tunelurilor pentru cai de comunicatie cu folii din mase plastice aprobat de MTCT cu ordinul 177/15.02.2005 - ST 009-05 Specificatie tehnica privind produse din otel utilizate cu armaturi: cerinte si criterii de performanta, aprobat de MTCT cu ordinul 1944/14.11.2005 - MP 025-04 Metodologie pentru evaluarea riscului si propunerile de interventie necesare la structurile constructiilor monumente istorice in cadrul lucrarilor de restaurare ale acestora aprobat de MTCT cu ordinul 743 din 19.04.2004 - GP 106-04 Ghid de proiectare, executie si exploatare a lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare in mediul rural, aprobat de MTCT cu ordinul 161/15.02.2005

31

2006
1-2006 - LISTA REGLEMENTARILOR TEHNICE IN CONSTRUCTII ACTUALIZATA LA DATA DE 01.01.2006 - Comitetul tehnic de coordonare generala- CTCG - Structura si componenta comitetelor tehnice de specialitate - CR 1-1-3-2005 Cod de proiectare. Evaluarea ac iunii zpezii asupra construc iilor aprobat de MTCT cu ordinul 2228/27.12.2005 - CR 0-2005 Cod de proiectare. Bazele proiectrii structurilor n construc ii aprobat de MTCT cu ordinul nr. 2230/27.12.2005 - GP 107-04 Ghid privind proiectarea depozitelor de deseuri cu materiale geosintetice , aprobat de MTCT cu ordinul 276/23.02.2005 Completarea la lista reglementarilor tehnice in constructii actualizata la data de 01.01.2006 - CR 2-1-1.1-0.5 Cod de proiectare a constructiilor cu pereti structurali de beton armat, aprobat de MTCT cu ordinul 3/06.01.2006 Lista ordinelor ministrului Transporturilor, constructiilor si turismului care isi inceteaza aplicabilitatea incepand cu data prezentului ordin aprobat de MTCT cu ordinul 523/12.04.05 - MP 038-2004 Metodologie privind proiectarea aparatelor de cale aprobat de MTCT cu ordinul 168/15.02.2005 - GP 103-04 Ghid de proiectare si executie privind realizarea prin inspirare artificiala a plajelor aprobat de MTCT cu ordinul nr. 162/15.02.05 - Lista ordinelor ministrului Transporturilor, constructiilor si turismului care urmeaza a fi publicate in Buletinul Constructiilor in cursul anului 2006-09-26 - GP 112-04 Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea invelitorilor din membrane polimerice realizate in situ aprobat de MTCT cu ordinul 219/17.02.2005 - NE 033-05 Normativ pentru intretinerea si repararea strazilor aprobat de MTCT cu ordinul 2100/30.11.05 - GE 052-04 Ghid pentru executia si exploatarea rezervoarelor metalice pentru inmagazinarea apei potabile aprobat de MTCT cu ordinul 164/15.02.05 - GP 108-04 Ghid pentru proiectarea planurilor generale de aerodromuri aprobat de MTCT cu ordinul 166/15.02.05 - GT 063-04 Ghidul criteriilor de performanta a cerintelor de caltate conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii pentru instalatii sanitare din cladiri, aprobat de MTCT cu ordinul 173/15.02.05
32

2-2006

3-2006

1Bis-2006 4-2006

5-2006

6-2006

7-8-2006 9-2006

10-2006

11-2006 12-13-2006

14-2006

15-2006

16/17-2006

- P 134-2003 Normativ privind proiectarea planseelor compuse din tabla cutata-beton(revizuire P 134-93) aprobat de MTCT cu ordinul 302/16.09.03 -NP 17-2002 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilot electrice cu tensiuni pana la 1000 V c.a si 1500 V c.c aprobat de MLPTL cu Ordinul nr. 1055/26.07.2002 -CR 6-2006 Cod de proiectare pentru structuri din zidarie aprobat de MTCT cu ordinul 1712/19.09.2006 - CR 0-2005 -Ordinul nr. 1713 din 19.09.2006 pentru modificarea si completarea art. 2 din ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2230/2005 pentru aprobarea Reglementarii tehnice Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructiilor , - CR 1-1-3-2005 Ordinul nr. 1714 din 19.09.2006 pentru modificarea si completarea art 2 din ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2228/2005 pentru aprobarea Reglementarii tehnice Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor - P 100-1/2006 Cod de proiectare seismica Partea I. Prevederi de proiectare pentru cladiri aprobat de MTCT cu ordinul nr 1711/19.09.2006 - NP 005-03 Normativ privind proiectarea constructiilor din lemn (revizuire NP 005-96) aprobat de MTCT cu ordinul 303/16.09.2003 - NP 069-02 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea invelitorilor acoperisurilor in panta la cladiri aprobat de MTCT cu ordinul 606/21.04.2003 - NP 040-2002 Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea hidro-izolatiilor la cladiri , aprobat de MLPTL cu ordinul 607/21.04.2003 - NP 064-2002 Ghid privind proiectarea, executir si exploatarea elementelor de constructii hidroizolate cu materiale bituminoase si polimerice , aprobat de MTCT cu ordinul 605/21.04.2003 - GP 073-2002 Ghid de proiectare si executie a placajelor ceramice exterioare aplicate la cladiri , aprobat de MTCT cu ordinul 604/21.04.2003 - NP 047-2000 Normativ pentru realizarea auditului energetic al cldirilor existente i al instala iilor de nclzire i preparare a apei calde de consum aferente acestra aprobat de MLPAT cu ordinul nr. 323/N/4.12.2000 -NP 048-2000 Normativ pentru expertizarea termic i energetic a cldirilor existente i a instala iilor de nclzire i preparare a apei calde de consum aferente acestora aprobat de MLPAT cu ordinul nr. 324/N/4.12.2000 - NP 049-2000 Normativ pentru elaborarea i acordarea certificatului energetic al cldirilor existente aprobat de MLPAT cu ordinul nr. 322/N/4.12.2000 - CR 1-2-2005 Cod pentru proiectarea podurilor de cale ferat.
33

18-2006

19-2006

20-2006

21-2006

22-2006

23-2006

24-2006

Ac iuni - aprobat de MLPAT cu ordinul nr. 2229/27.12.2005 - MP 028 Metodologie privind echilibrarea hidraulic a re elelor termice cu ap cald i ap fierbinte aprobat de MLPAT cu ordinul nr. 904/25.11.2003 - NE 035-2006 Normativ pentru exploatarea i reabilitarea conductelor pentru transportul apei aprobat de MLPAT cu ordinul nr. 1736/21.09.2006 - NP 118-06 Normativ pentru proiectarea construc iilor i instala iilor de epurare a apelor uzate oreneti partea a V-a Prelucrarea nmolurilor - aprobat de MLPAT cu ordinul nr. 1729/21.09.2006 - GP 093-06 Ghid privind proiectarea structurilor de pmnt armat cu materialele geosintetice i metalice aprobat de MLPAT cu ordinul nr. 1764//21.09.2006 - GE 054-06 Ghid privind urmrirea comportrii n exploatare a protec iilor anticorozive la construc ii din o el. Msuri de interven ie aprobat de MLPAT cu ordinul nr. 1735/21.09.2006 - ST 049-06 Specifica ie tehnic privind protec iile elementelor de construc ii din lemn mpotriva agen ilor agresivi cerin e i criterii de performan aprobat de MLPAT cu ordinul nr. 1731/21.09.2006 - NP 120-2006 Normativ privind cerin ele de proiectare i execu ie a excava iilor adnci n zone urbane aprobat de MLPAT cu ordinul nr. 1730/21.09.2006 - ST 050-06 Specifica ie tehnic privind utilizarea adezivilor polimerici n construc ii aprobat de MLPAT cu ordinul nr. 1728/21.09.2006 - NP 121-06 Normativ privind reabilitarea hidroizola iilor bituminoase ale acoperiurilor cldirilor aprobat de MLPAT cu ordinul nr. 1732/21.09.2006 - GP 114-06 Ghid privind proiectarea, execu ia i exploatarea hidroizola iilor cu membrane bituminoase aditivate cu APP i SBS aprobat de MLPAT cu ordinul nr. 1734/21.09.2006 - NP 099-04 Ordinul nr. 2231/27.12.2005 pentru modificarea i completarea Anexei la ordinul ministrului transporturilor, construc iilor i turismului nr.176/2005 privind aprobarea reglementrii tehniceNormativ pentru proiectarea, executarea, verificarea i exploatarea instala iilor electrice n zone cu pericol de explozie - CR 1-2.2-2005 Cod pentru proiectarea podurilor de cale ferat. Convoaie tip aprobat de MLPAT cu ordinul nr. 2231/27.12.2005 - NP 119-06 Normativ privind proiectarea i execu ia nvelitorilor sub iri de beton armat i precomprimat, monolite i prefabricate aprobat de MLPAT cu ordinul nr. 1733/21.19.2006 Ordin pentru realizarea si implementarea in sistemul educational a Programului national de educatie antiseismica a elevilor

34

2007
- C 107-2005 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construc ie ale cldirilor aprobat de MTCT cu ordinul 2055/29.11.2005 4-7/1 - 2007 - Metodologie de calcul al performan ei energetice a cldirilor aprobat de MTCT cu ordinul 157/01.02.2007 - ME 003-2007 metodologie privind investigarea de urgenta a 8-2007 sigurantei post seism a cladirilor si stabilirea solutiilor cadru de interventie aprobat de MDLPL cu ordinul nr. 127 din 08.05.2007 - MP 037-04 Metodologie privind determinarile termografice in 9-2007 constructii aprobat de MTCT cu Ordinul nr. 711 din 13.04.2004 - NP 074-2007 Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii aprobat de MDLPL cu Ordinul nr. 128. din 8.05.2007 - Lista indicativelor de referinta ale standardelor romane care transpun standardele europene armonizate si ale specificatiilor tehnice recunoscute din domeniul produselor pentru constructii aprobata cu ordinul MDLP nr. 448 din 27.06.2007 - NP 082-04 Ordinul nr. 690 din 10.08.2007 pentru modificarea si 10-2007 completarea reglementarii tehnice Cod de proiectare. Bazele proiectarii si actiuni asupra constructiilor. Actiunea vntului, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 165/25.04.05, cu modificarile si completarile ulterioare. 11/12-2007 - P 100-1/2006 ,ANEXA H la ordinul nr. 688 din 10.08.2007 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice Cod de proiectare seismica Partea I. Prevederi proiectare pentru cladiri 13/14-2007 - P 100-1/2006 ANEXA I. La Ordinul nr. 688 din 10.08.2007 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice Cod de proiectare seismica Partea I. Prevederi de proiectare pentru cladiri 2-3-2007

35