Sunteți pe pagina 1din 3

COLEGIUL TEHNIC IULIU MANIU Profesor Diriginte Domeniul de pregtire de baz:Mecanic/Tehnician transporturi Disciplina : Consiliere si orientare Total ore

36 Clasa: IX B An colar 2011-2012 Plan de nvmnt aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.:nr.3331/25.02.2010

Avizat, Director ef Catedr

PLANIFICARE CALENDARISTIC

Nr. crt.

Unitatea de competen

Competene specifice

Coninuturi Organizarea colectivului clasei Prelucrarea regulamentului de ordine interioara Autocunoastere si dezvoltare personala Autocunoastere: ncredere n sine factori care influenteaza ncrederea n sine Crestere si schimbare: adolescenta, caracteristicile dezvoltarii fizice, adolescenta, caracteristicile dezvoltarii cognitive, adolescenta, caracteristicile dezvoltarii emotionale Comunicare si abilitati sociale Comunicare: exercitii de comunicare eficienta. Autocontrol emotional: tehnici de autocontrol emotional -exercitii de optimizare a gestionarii emotiilor. dezbatere privind diferite mituri legate de emotii

Nr. ore 1 1 1 1 1 1 1

Spt mna S1 S2 S3 S4 S5 S6 S8

Obs.

Argumentarea importantei
Explorarea resurselor personale care influenteaza planificarea carierei ncrederii n sine, pentru evolutia personala

Sem 1
Fr S7 Pr.com.

Examinarea caracteristicilor specifice adolescentei

Integrarea abilitatilor de interrelationare, n vederea dezvoltarii personale si profesionale

Exersarea comunicarii eficiente

1 1 1 1

S9 S10 S11 S12

Aplicarea tehnicilor de
autocontrol emotional

Exersarea abilitatilor de

utilizare a unor resurse de informare variate, referitoare la propria activitate

Utilizarea adecvata a informatiilor, n propria activitate, pentru obtinerea succesului

Analizarea corespondentelor

dintre resursele personale de nvatare si cerintele scolare, n context liceal

Utilizarea adecvata a informatiilor, n propria activitate, pentru obtinerea succesului

Managementul informatiilor si al nvatarii Managementul informatiilor: resurse informatice si comunicationale de informare cu privire la nvatare resurse informatice si comunicationale de informare cu privire la munca resurse informatice si comunicationale de informare cu privire la cariera Managementul nvatarii: tipuri de nvatare tipuri si niveluri de performante n nvatare cerinte scolare discutii de grup, dezbateri pe tema diversitatii si veridicitatii surselor de informatii cu privire la oferta educationala si locurile de munca. interviuri cu angajati si angajatori, specialisti din agentiile de plasare a fortei de munca, specialisti din cadrul ANOFM, consilieri scolari cu privire la sursele de informare despre educatie si piata muncii. dezbateri elevi profesori - consilieri cu privire la rolul tipurilor de nvatare n obtinerea succesului personal si profesional. Planificarea carierei Planificarea si dezvoltarea carierei: cariera: definire factorii care influenteaza alegerea carierei discutii de grup, dezbateri pentru ntelegerea conceptului de cariera. interviuri, sondaje de opinie cu privire la factorii care influenteaza alegerea si dezvoltarea carierei. vizite la centre de mediere a muncii. Calitatea stilului de viata Calitatea relatiilor sociale: factori care amelioreaza calitatea relatiilor sociale relatii sociale optime relatia cu colegii de clasa i cu cei din coala

1 1 1

S13 S14 S15

1 1 1 1 1

S3 S4 S5 S6 S7

S8 Sem 2
Fr S1,S2 Pr.com.

Analizarea conceptului de
4 Elaborarea proiectului de dezvoltare personala si profesionala

cariera si a factorilor care influenteaza alegerea carierei

1 1 1 1 1

S9 S10 S11 S12 S13

5 Exersarea abilitatilor de management al unui stil

Identificarea caracteristicilor
relatiilor sociale, din perspectiva calitatii acestora

1 1 1

S14 S15 S16

de viata de calitate

Analizarea relatiei dintre stilul de viata si alegerea carierei

realizarea unor activitati de grup pe tema calitatii

1 1 1

S17 S18 S19

Exersarea abilitatilor de management al unui stil de viata de calitate

relatiilor sociale si a stilului de viata: afise,postere , pliante. proiecte individuale si de grup pe tema calitatii relatiilor de munca si a stilului de viata. realizarea unui eseu pe tema violentei domestice, a consecintelor acesteia si a modalitatilor de preventie sau interventie. Calitatea optiunilor privind cariera: alegerea carierei din perspectiva stilului de viata intentionat dezbatere pe tema rolului stilului de viata n alegerea unei profesii. completarea unui chestionar de identificare a stilului de viata preferat si a profesiilor asociate acestuia. studiu de caz cu tema: Planificarea carierei si stilul de viata. Evaluarea situatiei colare la sfritul anului colar.

1 1 1 1

S20 S21 S22 S23

Sem 2

S24