Sunteți pe pagina 1din 24

Tema proiectului Date generale. Se cere proiectarea statiei de epurare pentru o localitate cu un numar LE de locuitori echivalenti.

LE = 42000 + 1000 x ng x ns Unde ng este numarul grupei, iar ns este numarul de ordine al studentului indicat de catre indrumatorul de proiect. Date de tema. Determinatea debitelor caracteristice ale apelor uzate se va face in conformitate cu valorile restitutiei specific de apa uzata si a coeficientilor de variatie zilnica a debitelor indicate mai jos: -qrest = 130 l/om,zi si Kzi = 1.25 pentru LE < 60000 -qrest = 210 l/om,zi si Kzi = 1.10 pentru LE 60000 Coeficientii de variatie orara a debitelor se vor obtine prin interpolare din tabelul de mai jos: Nr.locuitori Ko 15000 1.35 25000 1.30 50000 1.25 100000 1.20 >100000 1.15

Coeficientul p pentru determinarea debitului orar minim are valori corespunzatoare numarului de locuitori, conform tabelului de mai jos: Nr. locuitori p <1000 0.18 1001 - 10000 0.25 10001 - 50000 0.35 50001- 10000 0.65 >100000 0.75

Pentru dimensionarea obiectelor tehnologice care alcatuiesc statia de epurare, se va considera ca procedeul de canalizare este divizor pentru localitatile cu un numar LE < 60000 locuitori si unitar pentru LE 60000. Caracteristicile apelor uzate la intrarea in statia de epurare sunt: Concentratia in suspensii : cuz = 100 + 60 x ng + 10 x ns (mg/l) Concentratia in CBO5 : x5uz = 100 + 50 x ng + 5 x ns (mg/l) pH = 6.7 7.4

Apele uzate nu contin substante toxice, metale grele sau alte substante inhibitoare pentru procesele biochimice din treapta biologica. Temperatura medie anuala a apelor uzate este t = 15 C.

Nivelul apei subterane se afla la circa 5.5 6 m sub cota terenului. Amplasamentul statiei de epurare este neinundabil, terenul prezentand o panta de 3 4 % spre emisar. Calculul debitelor de apa uzata menajera. Calculul gradului de epurare necesara. 42000 + 1000 x ns (LE) = 42000 + 2000 = 44000 (LE) Debitul restitutiei:
-

qrest = 130 l/LE,zi daca LE < 60000 Kzi = 1.25 PD qrest = 210 l/LE,zi daca LE 60000 Kzi = 1.10 PU

SR 1846/2006: Quz zi med = (m3/zi) = = 5720 (m3/zi)

Quz zi max = Kzi x Quz zi med (m3/zi) = 1.25 x 5720 = 7150 (m3/zi) Quz orar max = Quz orar min = p x LE Ko (m3/h) = (m3/h) = 0.35 x 25000 1.30 = 375.37 (m3/h) = 104,27 (m3/h) 50000 1.25 100000 1.20

Interpolam: 50000 25000 = 1.25 -1.30 50000 44000 = 1.25 - x Ko = 1.26 LE p 10001 - 50000 0.35 50001 - 100000 0.65

Cuz = 160 + 10 x ns (mg/l) = 160 + 10 x 2 = 180 (mg/l) concentratie in sol X5uz = 150 + 5 x ns (mg/l) = 150 + 5 x 2 = 160 (mg/l) CBO5 materia organica

NTPA 002 norma tehnica de protectie a apelor (limiteaza concentratia poluantior de a intra intr-o statie de epurare). NTPA002 Statie de epurare NTPA001

NTPA 001 stabileste concentratia poluantilor care pot fii date la iesirea din statia de epurare. Cuzadm = 35 mg/l X5uzadm = 25 mg/l concentratii la iesire

Gradul de epurare pentru suspensiile notate ds: ds = dx = Q Quz zi med Quz zi max Quz orar max Quz orar min x 100 = x 100 = UM x 100 = 80.55 % x 100 = 84.37 % m3/zi 5720 7150 9008.06 2502.48 m3/h 238.33 297.91 375.37 104.27 l/s 66.20 82.75 104.26 28.96

GR

GD

DzSGA

DPOL

BNA

DSOR

CN

SN

DM

Prescriptii de proiectare:Gratare Viteza pe canal: Qc - vmax 0.7 (m/s) Qv - vmin 0.4 (m/s) Materialul din care este alcatuit canalul este beton, K = 74 (coeficient de rugozitate). Qc = Quz orar max = 375.37 m3/h = 104.26 l/s Qv = Quz orar min = 104.27 m3/h = 28.96 l/s B = 30 cm = 0.3 m ; Pu = 2h + B; Qc i = 2.2 h (m) 0.1 0.2 0.25 0.23 0.243 A (m) 0.03 0.06 0.075 0.069 0.0729 Pu 0.5 0.7 0.8 0.76 0.786 R 0.06 0.08 0.093 0.09 0.092 C 47.17 49.39 50.6 50.33 50.51 v(m/s) 0.54 0.65 0.72 0.7 0.71 Q(m/s) 0.0162 0.0393 0.0542 0.0488 0.05238 Q(l/s) 16.2 39.3 54.2 48.8 52.38 i = 1

R = A/Pu; C = 1/n x R^1/6 (1/n= 74); v = C ; Q = AC

Qv i = 2.2 h (m) 0.09 0.08 0.082 0.084 0.086 0.088 0.089 0.091 0.092 A (m) 0.027 0.024 0.0246 0.0252 0.0258 0.0264 0.0267 0.0273 0.0276 Pu 0.48 0.46 0.464 0.468 0.472 0.476 0.478 0.482 0.484 R 0.0562 0.052 0.053 0.053 0.054 0.055 0.0558 0.0566 0.057 C 46.68 46.1 46.25 46.25 46.38 46.52 46.64 46.73 46.79 v (m/s) 0.51 0.49 0.499 0.499 0.5 0.51 0.51 0.52 0.523 Q(m/s) 0.014 0.0118 0.0122 0.0125 0.013 0.0135 0.0137 0.0142 0.01446 Q (l/s) 14 11.8 12.2 12.5 13 13.5 13.7 14.2 14.46

Qc/2 = 52.38/2 = 26.19 (l/s) Qv/2 = 14.46/2 = 7.23 (l/s)

Dimensionarea gratarelor Qc = Quz or max (l/s) = 104.26 (l/s) Qv = Quz or min (l/s) = 28.96 Numar de gratare: n = 2 Gratare rare: Se alege tipul de gratar rar manual fix din bare de latime 60 x 8 mm, interspatiul dintre bare fiind b = 100mm. -inclinare B1 = 30 cm, latimea canalului de beton pe care se amplaseaza gratarul. b se alege intre 50 100 mm : s = 0.8 cm l = 40 mm = 4 cm n2 = = = 4.31 5 bare aleg b = 50 mm = 5 cm 29 (l/s)

l/s = 4/0.8 = 5 Numar de interspatii: n1 = n2 + 1 = 5+1 = 6 interspatii Notam cu b0 distantele marginale dintrebbare si peretele canalului. B1 = 2 x b0 + (n1 2)b + n2 = 2 x 3 +(6-2)5 + 5 x 0.8 = 30 cm b0 =
( )

= 3 cm

Gratare dese: Se alege tipul de gratar GPM60, reprezinta un gratar plan curatat mecanic. B1 = 30 cm Gratarul este alcatuit din bare de otel latime 0.8 x 40 mm b = 16 mm. = 60 s = 8 mm = 0.8 cm n2 = = = 11.83 12 bare

Numarul de interspatii: n1 = n2 + 1 = 12 + 1 = 13 Interspatii marginale b0: b0 =


( )

= 1.4 cm

Pentru Qc/2 = 52.13/2 = 26.56 (l/s) => hmax = 24.3 cm Vmax = 0.71 m/s Pierderea de sarcina teoretica prin gratar se determina din relatia: hw = g x = x ( )^4/3 x = 2.42 x ( )^4/3 x x = 0.016

g = coeficient de rezistenta locala a gratarului. Pierderea de sarcina: hr = 3 hr = 3 x 0.016 = 0.048 m Vg = = = 0.010 (m/s)

Viteza apei printe barele gratarului: Cantitatea de retineri pe gratar. Vr=

Volumul de retineri umede (W = 80 %) = = = 1.44 m3/s Unde: No numarul de locuitori a luat din table

Greutatea retinerilor umede. r = 750 950

Gr = r x Vr = 800 x 1.44 = 1152 kgf/zi Volumul retinerilor uscate: (W= 0) = 1.44 x = 0.288 m3/zi

Vru = Vr x

Greutatea retinerilor uscate: ru = 1600 2000 kgf/m3

Gru = ru x Vru = 1600 x 0.288 = 460.8 Pierderea de sarcina prin gratarul rar: hw = g x = x ( )^4/3 x

= 2.24 x (0.16)^4/3 x

= 0.0046 m

Se considera : hr = 3 x hr = 3 x 0.0046 = 0.0126 m.

Debitmerul Venturii. Deznisipatorul- Separator de grasimi aerat. Qc = Quz orar max = 375.37 m3/h = 104.26 l/s Qv = Quz orar min = 104.27 m3/h = 28.96 l/s Incarcare superficiala Qc : us = 5 mm/s Suprafata orizontala a luciului de apa: A0 = Incarcare superficiala la debitul Quz zi max : Se admite un raport: m = = 15 =
( ) ( ( ) )

= 20.8

m2

0.003 m/s = 3 mm/s 4 5 mm/s

Suprafata A0 = n x B1 x L = n x B1 x m x B1 = n x m x B12 Latimea necesara a unui compartiment: B1 = a = 0.20 m P = 1.25 NnA=1.25 Adancimea utila a apei din bazin: H = Viteza teoretica orizontala: V0 = < 0.10 0.20 m/s = = 0.87 = 0.90 m = = 0.83 m din table => B1 = 1.05 m

S1 = H x B1 = 0.90 x 1.05 = 0,94 m2 Lungimea deznisipatorului- separator de grasimi: L = m x B1 = 15 x 1.05 = 15,75 m Volumul util al bazinului: Vu = S1 x L x n = 0.94 x 19 x 2 = 30.08 m3 Timpul mediu de trecere al apei prin bazin: Qc : tc = = = 289.23 s = 4.82 min (2 min) 16 m

la debitul Quz zi max = 82.75 l/s

t =

= 366.82 s = 6.11 min < ( 10

15)

la debitul de verificare : Qv = 29 l/s = 0.029 m3/s tv = = = 1037.24 s = 17.28 min

Debitul specific de aer: q = 2 m3 aer/h,m3 vol util Debitul de are necesar: Qaer = q x Vu = 2 x 30.08 =60.16 m3aer/h Raportul intre debitele de aer si apa : = = 0.20 (0.20 0.5) = 0.160 (0.10 0.22)

Lungimea pe care se va insufla aerul comprimat prin diferitele echipamente cu discuri poroase: Lins = 0.8 x L = 0.8 x 16 = 12.8 m Distanta dintre difuzoare: d = 0.50 m => numar de difuzoare nd = = = 52 difuzoare

Debitul specific de aer pentru un difuzor: qd = = = 1.15 m3/h difuzor = 0.321 l/s difuzor

Debitmetru Dimensionarea canalului Venturi cu ingustare rectangulare si fund orizontal

Debitul de calcul: Qc = Quz zi max = 104.26 (l/s)

104

Debitul de verificare: Qv = Quz zi min = 28.96 (l/s) 29

Metoda bazata pe incercarile pe model. Alegem un canal cu latimea B = 0.50 m Coeficient de similitudine geometrica este:
l

= 1.65

l5/2 = 1.655/2 = 3.49 Determinam debitul de pe model: Raportul de strangulare: 0.30 Qmax* = = = 29.79(l/s)

= b = x B b = 0.30 x 0.50 b = 0.15 > 0.10 m hv*= 21.0 cm hm* = 31.9 cm Se determina adancimile amonte si aval din natura, pentru debitul de calcul: hmc = l hm* = 1.65 x 31.9 = 52.63 cm hvc = l hv* = 1.65 x 21 = 34.65 cm

Pierderea de sarcina prin diametru: hrc = hmc hvc = 52.63 34.65 = 17.98 cm = = 0.658 < 0.70

Se determina parametrii miscarii pentru debitul de verificare: = = 11.5 cm = 15.0 cm Parametrii corepunzatori din natura: = l =l = 1.65 x 15 = 24.75 cm = 1.65 x 11.5 = 18.97 cm = = 8.30 l/s

Diametrul se amplaseaza pe un canal B = 0.50 m , care are aliniamente: -in amonte: L2 = (6 16)B = 3 8 m -in aval: L3 = (5 10)B = 2.5 5 m. Se admite: L2 = 5 m amonte L3 = 4 m -aval

es (%) 4045 4650 5155 5660

Cuz (mg/l) Cuz < 200 200Cuz300 Cuz300 Viteza de sedimentare us(m/h) 2.3 2.7 3 1.8 2.3 2.6 1.2 1.5 1.9 0.7 1.1 1.5

= min 1.5 h = min 0.5 h; min 1 h Decantoare primare (D.P.) Qc = Quz zi max(m3/h) Qv = 2Quz or max (PU) (m3/h) = Quz or max (PU) (m3/h) Timp verificare 0.5 h in cazul in care SE are numai treapata mecanica sau cand decantoarele primare sunt urmate de bazine cu namol activat iar in procedeul de canalizare este unitary. Timpul de verificare este min 1 h in cazul in care procedeul de canalizare este divisor sau in cazul in care DP sunt urmate de filtrele biologice indifferent de procedeul de canalizare. Qc = Quz zi max = 297.91(m3/h) Qv = Quz or max = 375.37(m3/h) Cuz= 180 mg/l es = 54 % =>us = 1.2 (m/h)

A0nec =

= tdc x Qc = 1.5 x 297.91 = 446.86 m3 = tdv x Qv = 1 x 375,37 = 375.37 m3 = max { +=* +

= 446.86

D.P.O.L. n=2 = = b1 = 4 m hu = 2 m L= L= = = 27.92 cm = 31.03 cm m2 m3

Aleg Lnec = 31.03 cm => Lef = 31.5 cm Verificare geometrica: hu = 2 Verificare tehnologica: Usc = = 1.18 1.2 m2 4 10 ; ; 4 10 ; 2 ; 4 7.87 10; 1.26 2 3.15;

hu

Usv =

= 1.48 4 6 m/h

Timpii de decantare: 1.5 h = 252 x 2 = 504 1h

Debit specific deversat: = = = 60 m3/h,m 180 m3/h,m

Bilantul de substante pe linia apei. Qc = Quz zi max = 7150(m3/zi)=297.91 (m3/h) = 82.75(l/s) Cuz concentratia in suspensii care intra in statia de epurare Ni cantitatea de suspensii care intra in statia de epurare Bilantul se face din punct de vedere al suspensiilor si al CBO5 Din punct de vedere al suspensilor: Ni = Quz zi max x Cuz (kg/zi)= 7150 x 180 x 10-3 = 1287 kg/zi es - eficienta decantoarelor primare in care ceea ce priveste retinerea suspensiilor Np cantitatea de suspensii retinuta in decantoarele primare Np = Ni x es (kg/zi) = 1287 x 0.54 = 694.98 kg/zi concentratia in suspensii la intrarea in treapta biologica = Cuz(1-es) = 180( 1-0.54) = 82.8 (mg/l) = 0.0828 (kg/m3) Nb = Quz zi max x ( kg/zi)= 7150 x 0.0828 = 592.02 (kg/zi)

Nev = cantitate de suspensii care iese din treapta biologica ( cantitatea de suspensii evacuate in emisar) Nev = Quz zi max x (kg/zi) = 7150 x 0 0035 (kg/m3) = 25.02(kg/zi)

= Nb Nev( kg/zi)= 592.02 25.02 = 567 (kg/zi) = cantitatea de suspensii retinuta in treapta biologica. Din punc de vedere al CBO5: Ci = Quz zi max x Xuz(kg/zi)= 7150 x 0.16 = 1144 (m3/zi) Cp = Ci x ex (Kg/zi) =1144 x 0.23 = 263.12 (kg/zi) = X5uz(1- ex) (mg/l)=160 (1-0.23)=123.2 (mg/l)= 0.1232(kg/zi) Cb = Quz zi max x (kg/zi)=7150 x 0.1232= 880,88 (kg/zi)

Cb = Ci Cp (kg/zi)=1144-263.12 = 880.88(kg/zi) Cev = Quz zi max x (kg/zi)=7150x 0.0025 = 17.87 (kg/zi)

Cb= Cb- Cev(kg/zi)= 880.88 17.87 = 863.01 (kg/zi)

Bazinul cu namol activat Debitul de calcul = = + r* r= coeficient de recirculare = + 0.7 * = + r*

Instalatiile de pompare a namolului necirculat si conductele de transport a acestui namol se vor dimensiona la debitul . Canalele de access i evacuare, deversoarele de colectare si inaltimea de siguranta vor fi la debitul .

1. Incarcarea organica a bazinului IOB (incarcare volumetrica) Peprezinta cantitatea de substanta organica biodegradabila care revine intr-o zi unui m3 de BNA. IOB= (kg CBO5/m3ba, zi)=> V1ba= IOB=1 in cazul nostru 2. Incarcarea organica a namolului IOn Exprima ce cantitate de substanta organica biodegradabila revine intr-o zi unui kg de biomasa exprimata in SU. IOn= (kg CBO5/kg SU1 zi)=>Na=

Na= cantitatea de biomasa exprimata in substanta uscata 3. Incarcarea hidraulica a bazinului Ih Indica Q AU care revine 1 cm3 de volum util al BNA Ih= (m3 AU/m3ba, zi)=> =? 4. Concentratia namolului activat din BNA

(kg/m3)=

Cantitatea de N.A. exprimata in SU ce se regaseste intr-un m3 de lichid din BNA. 5. Indicele namolului: IN(indexul lui Mohlnam)(cm3/g) Arata cati cm3 de namol revin unui gram de Su dupa o sedimentare de 30 min a probei de namol. IN=50 150cm/gr -> indica o buna sedimentare in decontul secundar IN>200 cm3/g ->sedimentarea de considera necorespunzatoare 6. Concentratia de NA necirculat = (kg/m3)

7. Coeficientul de necirculare a namolului r= *100%

r se considera 100% la punera in functiune r se considera 70% in functionarea normal sau r= *100

8. Indicile namolului in exces (cantitate de namol in exces) = Ne= * (kg/zi) Ne= * (kg/zi) unde = cantitatea specifica de biologica. 9. Varsta namolului = => >4

exprimata in SU revine unui kg CBO5 redus in treapta

= max* 10. Timpul de aerare =

= = =

=82.75(lb)=297.91(m3/h)=7150(m3/zi) + 0.7 +r* =375.37(m3/h)+0.7*297.91(m3/h)=583.90(m3/h) =375.37+297.91=673.28(m3/h)

=14013.6 m3/zi =16158.72 m3/zi =880.88(kg/zi)

= = = =

= =

=>
( ( ) )

=880.88 m3/zi =2936.26 kg SU/zi

=> Na= => =

= = => =

=1401.96 m3/zi =
( ( ) )

=889.77 m3/zi

=150cm3/g = r= r ~ 100 = =>Ne=V* V=max* Ne=V* = =max* =min.2 =15 =28(m)->recomanda 3 =1191.68 => =
( )

=6.67 kg/m3 *100%= *100= *100=97.92

=1401.96*0.85=1191.66 +

=>

=1747.76

B=420(m) = * *B* => = (m)=> = 5(818)

Verificari geometrice: =12.2 (1.5) =2 =1 =3.5 B=6 = = =42m Verificari geometrice: = = = = =1.71 (12.2) * *B* *L=> = (m)

=41.61m

= =7>5

=5.92>2

* *B*

*Lef=2*1*6*3.5*42=1764m3

= =

=3.02>2

Determinarea debitul de aer


nec=I

*Cb1->Capacitatea de oxigenare necesara

=2kg O2/kg CBO5red, zi


h1nec=

(kgO2/h) 50l/s 250lb >250lb

=15, =20, 50 =24,

DS Qc = Quz zi max =297.91 (m3/h) Qv= Quz zi max+ 0.7 x Qc = 375.37 +0.7 x 297.91 = 583.90(m3/h) Qv = Quz or max + Qc = 375.37 + 297.91 = 673.28( m3/h)

Tipul instalatiei cu procedee DS FB de mica sau mare incarcare BNA exclusiv cele cu aerare prelungita BNA cu aerare prelungita

Incarcare superficiala usc usv 0.71.5 0.71.2 0.350.7 max 2.7 max 3.2 max 1.4

Timpul de decantare tdc tdv 1.5 2.5 3.54.0 3.04.0 min1.0 min2.0 min2.0

Aerare prelungita = cu aerarea namolului. = =


dc x

= 425.58 =>

= 425.58 m2

Qc = 3.5 x 297.91 = 1042.68 m3

= tdv x Qv =2 x 583.90 = 1167.8 m3 = max( ; ) = 1167.8 m3

Numar de decantoare n=2 = = = = = 212.79 (m2) = 583.9 (m2)

Verificari geometrice: b1 = 5; hu = 2.7 ; L= 30 50 L1= L L1 = = = 43.25m = 8.65 <10 => L= max (LA01; Lvd1) = 43.25 m

hu

=> 1.73 2.7 4.32

Verificarile tehnologice: Usc = us => = 0.68 1.2 = 2 x 5 x 43.25 = 432.5 m2

= n x b1 x Usv =

Timpii de decantare:

m3 = 2 h 2 h Verificare la debit specific deversat: = = = ( 29.19 = 4.7 + 2 ) => = (5- 0.3) +2 => = 12.24 = 58.39 >10

,(

,(

) (

)-

m3/h,mL

= = 20

= 2x 863.01 = 1726.02 (
2/h)

-Capacitatea necesara de oxigenare

50(l/s) Qc 250 (l/s) ;

50(l/s) 82.75(l/s) 250 (l/s) ;

Capacitatea specifica de oxigenare: C0 = x Hi = 18 x 3.3 = 59.4 (g O2 /Nm3 aer)

Co capacitate 0specifica nominal de oxigenare( o caracteristica specifica fiecarui dispozitiv de insuflare a aerului) = 18 (g O2 /Nm3 aer),m adancime de insuflare, dispositive cu membrane elastic.

= 18 (g O2 /Nm3) Hi adancimea de insuflare Hi = hu a = 3.5 - 0.2 = 3.3 m ; a = 20 cm = 0.2 m

Q de aer conditii standard:

m3/min

Inaltimea de refulare a suflantelor: Hr Hi + hd +he = 3.3 + 0.25 + 0.5 = 4.05 (m) he = 0.25 (m); hd = 0.5 (m)

GM 50L/DN 150 Q1 = 24.6 (m3/min) = 60C nG = 2330 (rpm) nM = 2945 (rpm) PK = 27.1 KW Pmotor = 30 KW Marimea motorului = 200L Lp (A) = 92 / 75 W/o h/wh

Bilantul substantei pe linia namolului.

CN

= 694.98 (kg/zi) + 1191.6 = 1886.64 (kg/zi)

=97% - umiditatea namolului influent in concentratorul de namol (CN) = . / = W = 3% = n = 1008 (m3/zi) W = 97 3 = 94% %

SN

SN

= = = =

=> => => + (

= 1886.64 (kg/zi) = 94 % = 31.04 (m3/zi) ) ( ( ) ) . /

( )

; = W = 1 % =

; W = 94 1 = 93 %

(m3/zi)

DM

DM

=> = = => => => =

= 1292.34 (kg/zi) = 93% = 18.27( m3/zi) = 1292.34 (kg/zi)

(m3/ zi)

CN

Isu =

=>

(kg su/m3,zi)

Isu = 50 (kg su/m3,zi) =1 => = 37.73

D = 8 cm = = 0.8 m => = =1 =8m

= 6.93

( m3)

Se verifica: = , -

Iob =

(kg, Sa/

SN,zi)

No= 1320,64 (kg/zi) Iob = 2,9 (kg Sa/

SN,zi)
= = 455,39

Dimensionare geometrica nb = min 2. ; nb = 2 nc = 1.5. ; nc = 2.1 B = 29 m. B = 4m. 3 Hu = 2 6 m. hu = 3m. 2 = = = = 37,94

= 38 * 2 * 3 * 2 = 456

Verificari geometrice = = 1,5 = = 12,66

Verificari tehnologice = 31,04 ( = = /Zi) = 14,69 zile

Dimensionarea vitezei de aer = * = 0,1 * 1320,64 = 132,06

= 0,1 (kg O2 / kg sa zi)

COmec = 2 * = = = 18

= 2 * 1320,64 = 264,12 (kg O2 / zi) = = 339,66 (m3/h)

= Hins = 18 * 1,8 = 32,4

= hu a 2 0,2 = 1,8 Hr + + = 1,8 + 0,5 + 0,25 = 2,55 (m) = 5,66 m3/minute

= 339,66 (m3/h) = Hr = 2,55 Tip suflanta GM 15L/DN100 Qt (m3/min) = 5,84 t2 = C. 3ni

nG = 1890 (rpm) nM = 2890 (rpm) qK = 434 KW pMotor = 5,5 KW Marime Motor = 132,5 Lp (A) = 84/70