Sunteți pe pagina 1din 26

Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013*

Obiective generale: z Cresterea competitivitatii sectoarelor agro-alimentar si forestier; z Imbunatatirea mediului si a spatiului rural prin utilizarea durabila a terenurilor agricole si forestiere; z Cresterea calitatii vietii in mediul rural si incurajarea diversificarii economiei rurale; z Demararea si functionarea initiativelor de dezvoltare locala. Obiective strategice: Axa 1

Axa 2

Axa 3

Axa 4

Imbunatatirea competentelor fermierilor si persoanelor care isi desfasoara activitatea in sectoarele agroalimentar si forestier, care sa permita un management mai bun al exploatatiilor agricole si forestier; Imbunatatirea competitivitatii fermelor comerciale si de semisubzistenta; Restructurarea si modernizarea sectoarelor de procesare si comercializare a produselor agricole si silvice. Asigurarea utilizarii continue a terenurilor agricole; Conservarea si imbunatatirea starii resurselor naturale si a habitatelor; Promovarea managementului durabil al terenurilor forestiere. Mentinerea si dezvoltarea activitatilor economice care vizeaza cresterea numarului de locuri de munca; Cresterea atractivitatii zonelor rurale; Dezvoltarea abilitatilor si stimularea constientizarii actorilor locali cu privire la importanta guvernarii locale. Promovarea potentialului endogen al teritoriilor; Imbunatatirea guvernarii locale.

Autoritatea de management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 (PNDR): z Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Organisme de plata: z Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP), pentru toate masurile din PNDR, cu exceptia celor destinate zonelor defavorizate; z Agentia de Plati si Interventie in Agricultura, pentru zonele defavorizate. Alocarea financiara indicativa pe axe: Finantare (FEDR + Buget national) Mil. Euro % 3.967,31 39,79% 2.293,41 23,00% 2.473,74 24,81% 235,07 2,36% 376,12 3,77% 625,14 6,27% 9.970,79 100,00%

Axa prioritara 1. Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic 2. Imbunatatirea mediului si a zonelor rurale 3. Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale 4. LEADER-Demararea si functionarea initiativelor de dezvoltare locala 5. Asistenta tehnica Completari pentru plati directe TOTAL

* Sursa principala a datelor si informatiiilor prezentate - Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, ultima varianta oficiala din iunie 2007, in limba romana, disponibila pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale in august 2007

1/26

Axa prioritara 1 Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic Masura 111 - Formare profesionala (training), informare si difuzare de cunostinte Furnizorii actiunilor de formare profesionala precum si al actiunilor de informare si difuzare a cunostintelor sunt entitati publice sau private care activeaza in domeniul formarii profesionale a adultilor si/sau informarii si difuzarii de cunostinte care au fost selectate conform procedurii de selectie prezentata in Ghidul de aplicare al masurii. Furnizorii de formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte pot fi: Entitati publice: Institutii de invatamant: licee, colegii, institute si universitati de profil agricol, silvic sau alimentar; Institute de cercetare agricola, silvica sau alimentara. Entitati private - persoane juridice care au competenta in domeniul agricol, silvic sau alimentar conforma cu obiectivele masurii Beneficiari finali sunt persoane adulte care activeaza in domeniile agriculturii, silviculturii (inclusiv proprietari de padure) si industriei agro-alimentare. Dimensiune grant: 100% din totalul cheltuielilor eligibile Contributia FEADR: 80% Contributia nationala: 20% Activitati eligibile Programe de formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte: a) Programe de formare profesionala de lunga durata pentru imbunatatirea si perfectionarea cunostintelor (realizate la nivel national sau regional) pentru imbunatatirea managementului in domeniul agricol, forestier si agro-alimentar, introducerea de noi tehnologii si inovatii, difuzarea rezultatelor cercetarii, agricultura ecologica etc. b) Programe de formare profesionala de scurta durata pentru imbunatatirea competentelor tehnice si profesionale, in contextul integrarii sectorului agro-alimentar si silvic si a cunoasterii si respectarii conditiilor de eco-conditionalitate (realizate la nivel judetean si local). Aceste tipuri de programe de formare profesionala de scurta durata vor avea cursuri cu durata minima de 40 ore de teorie si practica. Actiuni de informare si difuzare de cunostinte privind schemele de sprijin ale Politicii Agricole Comune, a modului de aplicare a masurilor pentru dezvoltare rurala specifice fiecarui judet. Actiunile prevazute a se efectua prin aceasta masura au un caracter colectiv si nu individual. Lista cheltuielilor eligibile a) Costurile legate de pregatirea si desfasurarea diferitelor actiuni de formare profesionala Onorarii pentru formatori; Diurne pentru cursanti; Cheltuieli de transport; Materiale didactice si consumabile; Alte cheltuieli legate de implementarea actiunilor de formare profesionala. b) Costurile privind diferite tipuri de actiuni de informare si difuzare de cunostinte: Cheltuieli de transport; Diurne pentru participanti; Materiale informative; Alte cheltuieli legate de implementarea actiunilor de informare si difuzare de cunostinte.

2/26

Nu sunt eligibile: cursurile sau formarile care intra sub incidenta programelor sau sistemelor normale de invatamant agricol si silvic de nivel secundar sau superior inclusiv cele de calificare; cheltuieli cu investitiile; cheltuieli pentru activitati de formare sprijinite prin Fondul Social European. Masura 112 - Instalarea tinerilor fermieri Beneficiari: sprijinul financiar prevazut pentru aceasta masura, se acorda persoanelor care: a) Au varsta sub 40 de ani si se instaleaza pentru prima data in exploatatiile agricole, ca si conducatori (sefi) ai exploatatiei; b) Detin sau se angajeaza sa dobandeasca competente si calificari profesionale in raport cu activitatea care urmeaza sa o desfasoare; c) Prezinta un Plan de dezvoltare pentru activitatile agricole din cadrul exploatatiei. Aceste conditii trebuie indeplinite la momentul solicitarii sprijinului. Instalarea tinerilor fermieri reprezinta activitatea de infiintare si/sau preluare prin transfer de proprietate si/sau arenda a unei exploatatii agricole pentru prima data, in calitate de conducator (sef) de exploatatie. In cazul instalarii, solicitantul, trebuie sa aiba domiciliul in zona rurala in care isi va desfasura activitatea. In cazul arendarii acesta trebuie sa fie de lunga durata. Dimensiune grant: 100% din totalul cheltuielilor eligibile Contributia FEADR: 80% Contributia publica nationala: 20% Activitati eligibile Imbunatatirea managementului exploatatiei agricole; Dezvoltarea performantelor generale ale exploatatiei agricole; Adaptarea productiei realizate in conformitate cu cerintele pietei; Respectarea normelor comunitare, in special, cerintele de eco-conditionalitate, de protectie a muncii, protectia mediului si sanitar-veterinare. Lista cheltuielilor eligibile Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri va fi acordat sub forma de prima, numai daca infiinteaza sau preia o exploatatie agricola inregistrata in Registrul Exploatatiilor Agricole a carei dimensiune minima, poate fi: 20 ha pentru culturi de camp (cereale si plante tehnice); 4 ha pentru: pomicultura, horticultura si floricultura; 1 ha teren agricol si minim 40 familii de albine pentru o stupina. Sectorul de crestere animale si pasari trebuie sa aiba disponibil si terenul aferent producerii furajelor. 1000 broileri sau 200 curcani/serie si 3 ha teren agricol; 400 gaini ouatoare/serie si 3 ha teren agricol; 5 UVM pentru exploatatii de crestere a bovinelor, oilor, caprelor, porcinelor si cabalinelor si 5 ha teren agricol pentru baza furajera; Pentru dimensiunile minime prezentate, sprijinul pentru instalare este de 25.000 Euro/exploatatie. Pentru dimensiuni mai mari decat cele prezentate, sprijinul va fi de 40.000 Euro/exploatatie. Masura 121 - Modernizarea exploatatiilor agricole Beneficiari: Persoane fizice autorizate, asociatii familiale autorizate si persoane juridice constituite in conformitate cu legislatia in vigoare, care functioneaza in domeniul agricol, cu exceptia exploatatiilor de subzistenta.
Definirea categoriilor de beneficiari in functie de baza legala de infiintare, organizare si functionare se

3/26

va face in Ghidul Solicitantului.

Valoarea maxima a grantului: 1.000.000 euro/proiect / 1.500.000 euro/proiect, pentru proiecte care includ si investitii pentru obtinerea de energie regenerabila Dimensiune grant: intre 40% -75 % din valoarea eligibila a proiectului si poate fi diferentiat, astfel: Perioada 2007 2009 65% din valoarea eligibila a investitiei realizata de tinerii agricultori, sub 40 de ani (la data depunerii cererii de finantare) in zonele prevazute la articolul 36 litera (a), punctele (i), (ii) si (iii) din Regulamentul (CE) nr.1698/2005; 55% din valoarea eligibila a investitiei realizata de tinerii agricultori, sub 40 de ani (la data depunerii cererii de finantare) in celelalte zone; 60% din valoarea eligibila a investitiei realizata de alti producatori agricoli in zonele prevazute la articolul 36 litera (a), punctele (i), (ii) si (iii) din Regulamentul (CE) nr.1698/2005, astfel: de asociatii cu personalitate juridica, cooperative, grupuri de producatori, constituite conform legislatiei in vigoare si de membrii acestora; in ferme ecologice, din sectorul vegetal si de crestere a animalelor; in sectorul vegetal pentru productia de legume, fructe, cartofi, struguri de vin si orez; in sectorul de crestere a animalelor pentru bovine de carne, porcine, ovine si caprine. 55% din valoarea eligibila a investitiei realizata de alti producatori agricoli in zonele prevazute la articolul 36 litera (a), punctele (i), (ii) si (iii) din Regulamentul (CE) nr.1698/2005; 50 % din valoarea eligibila a investitiei realizata de: de asociatii cu personalitate juridica, cooperative, grupuri de producatori, constituite conform legislatiei in vigoare si de membrii acestora; in ferme ecologice, din sectorul vegetal si de crestere a animalelor; in sectorul vegetal pentru productia de legume, fructe, cartofi, struguri de vin si orez; in sectorul de crestere a animalelor pentru bovine de carne, porcine, ovine si caprine. 45 % din valoarea eligibila a investitiei realizata de alti producatori agricoli Perioada 2007 2010 75% din valoarea eligibila a investitiei realizata de producatorii agricoli pentru implementarea Directivei Consiliului 91/676/CEE, astfel: de asociatii cu personalitate juridica, cooperative, grupuri de producatori, constituite conform legislatiei in vigoare si de membrii acestora; in ferme ecologice, din sectorul vegetal si de crestere a animalelor; in sectorul vegetal pentru productia de legume, fructe, cartofi, struguri de vin si orez; in sectorul de crestere a animalelor pentru bovine de carne, porcine, ovine si caprine 70% din valoarea eligibila a investitiei realizata de alti producatori agricoli pentru implementarea Directivei Consiliului 91/676/CEE. Perioada 2010 2013 60% din valoarea eligibila a investitiei realizata de tinerii agricultori sub 40 de ani (la data depunerii cererii de finantare) in zonele prevazute la articolul 36 litera (a), punctele (i), (ii) si (iii) din Regulamentul (CE) nr.1698/2005; 50% din valoarea eligibila a investitiei realizata de alti producatori agricoli in zonele prevazute la articolul 36 litera (a), punctele (i), (ii) si (iii) din Regulamentul (CE) nr.1698/2005;

4/26

50% din valoarea eligibila a investitiei realizata de tinerii agricultori sub 40 de ani (la data depunerii cererii de finantare), in celelalte zone; 40% din valoarea eligibila a investitiei realizata de alti producatori agricoli in celelalte zone.

Activitati eligibile Imbunatatirea performantelor generale ale exploatatiilor agricole; Respectarea standardelor comunitare aplicabile tipurilor de investitii prevazute la capitolul Tipuri de investitii; Cresterea calitatii produselor obtinute si diversificarea productiei agricole; Promovarea producerii si utilizarii durabile de energie din surse regenerabile in cadrul fermei; Cresterea competitivitatii produselor agricole prin promovarea procesarii produselor traditionale la nivelul fermei si comercializarea directa a acestora. Vor avea prioritate investitiile realizate: de asociatii cu personalitate juridica, cooperative, grupuri de producatori, constituite conform legislatiei in vigoare si de membrii acestora; in ferme ecologice, din sectorul vegetal si de crestere a animalelor; in sectorul vegetal pentru productia de legume, fructe, cartofi, struguri de vin si orez; in sectorul de crestere a animalelor pentru bovine de carne, porcine, ovine si caprine. Lista cheltuielilor eligibile Construirea si/sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma, incluzandu-le si pe cele pentru protectia mediului; Construirea si/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilitati si racorduri necesare proiectului; Construirea si/sau modernizarea fermelor de vaci lapte care se incadreaza in sistemul european al cotei de lapte; Construirea si/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice si instalatiilor de irigat, asigurarea utilitatilor in vederea respectarii conditiilor de mediu; Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate; Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activitatii de productie; Achizitionarea terenurilor pentru constructii cu scop productiv, a caror valoare nu depaseste 10% din valoarea eligibila a proiectului, stabilita, in baza unui sistem unitar de evaluare; Infiintarea plantatiilor viticole pe suprafete cu drept individual de replantare, drept de plantare provenit dintr-o rezerva sau a unui drept de plantare noua; Infiintarea pepinierelor de vita de vie si pomi fructiferi; Investitii pentru producerea si/sau utilizarea durabila a energiei regenerabile in cadrul fermei; Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzand echipamente pentru vanzarea acestora, inclusiv depozitare, racire, etc; Contributia in natura, conform articolului 54 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, pentru infiintarea plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi si de vita de vie, intr-un procent de pana la 20% din valoarea eligibila a proiectului; Costurile generale ale proiectului, reprezentand: taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate, taxe de certificare, achizitionarea de patente si licente (maxim 10% din valoarea totala eligibila a proiectului, daca proiectul prevede si constructii, si maxim 5% in cazul in care proiectul nu prevede realizarea constructiilor); Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica; Investitiile necesare realizarii conformitatii cu standardele comunitare. In conditiile finantarii unor investitii complexe (investitii care prevad constructii si montaj), durata realizarii unui proiect nu poate depasi trei ani.

5/26

Nu sunt eligibile: Constructia sau modernizarea locuintei; Achizitionarea de bunuri second-hand; Achizitia de drepturi de productie agricola, de animale, plante anuale si plantarea lor, conform art. 55, pct.2 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1974/2006; Achizitionarea de teren agricol si pentru constructii cu scop administrativ; Achizitionarea de teren pentru constructii in scop productiv, ce depaseste 10% din valoarea eligibila a proiectului; TVA, cu exceptia TVA-ului nedeductibil, in cazul in care este in mod real si definitiv suportat de catre beneficiari, altii decat persoanele neimpozabile, conform art.71 (3), lit. a din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005; Costuri operationale, inclusiv costuri de intretinere si chirie; Comisioane bancare, costurile garantiilor si cheltuieli similare; Contributia in natura, cu exceptia contributiei pentru infiintarea plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi si de vita de vie intr-un procent de peste 20% din valoarea eligibila a proiectului; Costuri de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro APDRP; Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobanzi, prima de asigurare, etc. Costuri realizate inainte de aprobarea proiectului, cu exceptia studiilor tehnice, a planurilor de afaceri si a studiilor de fezabilitate; Costuri aferente Planului de afaceri sprijinit prin masura 143 Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru fermieri Costuri privind inchirierea de masini, utilaje, instalatii si echipamente. Achizitia de mijloace de transport pentru uz personal si transport persoane; Investitii privind operatiunile de simpla inlocuire in conformitate cu art.55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006. Masura 122 - Imbunatatirea valorii economice a padurii Beneficiari proprietari/detinatori de padure sau asociatiile acestora, comune, orase, municipii detinatoare de padure sau asociatiile constituite de acestea. Valoarea grantului:maxim 1.000.000 Euro Dimensiune grant: Maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile. Maxim 60% din totalul cheltuielilor eligibile, in zonele defavorizate si in siturile Natura 2000 Activitati eligibile Prin aceasta masura se sprijina investitiile in padurile care se supun regimului silvic si pentru care sau elaborat amenajamente silvice, potrivit legislatiei nationale si care sunt obligatorii. Sprijinul se va acorda pentru actiuni care contribuie la cresterea valorii economice a padurilor si pentru investitii in echipament de recoltare. Lista cheltuielilor eligibile (cele care conduc la cresterea valorii economice a padurilor) materialul de plantat, costurile de instalare a culturilor si ingrijirea acestora in primii 5 ani de la plantare pentru imbunatatirea compozitiei arboretelor in concordanta cu tipul fundamental de padure; lucrarile de ingrijire si administrare a arboretelor; lucrari de imbunatatire a calitatii solului din padure; echipamente pentru recoltarea semintelor forestiere; 6/26

masini, utilaje, echipamente si instalatii pentru activitatea de producere a puietilor forestieri, gospodarirea padurilor, inclusiv pentru activitatea de recoltare a produselor forestiere (lemnoase si nelemnoase) prin metode ecologice; constructia si/sau modernizarea cladirilor administrative si operationale; echipamente hardware si software; costuri generale ale proiectului reprezentand: taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate, achizitionarea de patente si licente; investitii in producerea de material forestier de reproducere de calitate.

Cheltuieli neeligibile Nu se finanteaza activitatile legate de asigurarea regenerarii padurii dupa eliminarea arboretului in urma ultimei taieri (art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2005); TVA-ul, cu exceptia TVA-ului nerambursabil conform art. 71 (3) lit. a) din Reglementarea Consiliului nr. 1698/2005; Comisioane bancare, costurile garantiilor si cheltuieli similare; Cheltuieli pentru proiectare realizate inainte de aprobarea proiectului, cu exceptia anexelor tehnice ale cererii de finatare (memoriu justificativ, studiu de fezabilitate, proiect tehnic); Costuri de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro APDRP; Cheltuieli efectuate de administratia publica, incluzand APDRP si in special cheltuieli de regie, chirii si salarii ale personalului angajat in activitati de management, implementare, monitorizare si control; Achizitia de bunuri second hand; Achizitia de mijloace de transport cu exceptia celor specializate, identificate in studiul de fezabilitate; Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobanzi, prima de asigurare, etc. Leasingul este eligibil doar daca are ca rezultat transferul de proprietate al bunului in posesia beneficiarului in perioada de implementare a proiectului, pana la ultima cerere de plata; Impozite, taxe vamale, taxe de import; Nu sunt eligibile investitiile in paduri si alte terenuri acoperite de vegetatie forestiera care apartin statului, unei regiuni sau unei intreprinderi publice, padurile si alte suprafete acoperite cu vegetatie forestiera aflate in proprietatea Coroanei si padurile care apartin persoanelor juridice al caror capital este detinut, in proportie de cel putin 50 % de stat, de o regiune sau o intreprindere publica sau de Coroana. Masura 123 - Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere Beneficiari: persoane fizice autorizate si persoane juridice inregistrate in baza legislatiei din Romania ca: Pentru produsele agricole Micro-intreprinderi si Intreprinderi Mici si Mijlocii - definite in conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003; Alte intreprinderi care nu sunt micro - intreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii, definite in conformitate cu art. 28 din Regulamentul (CE) nr.1698/2005, care au mai putin de 750 angajati si o cifra de afaceri care nu depaseste 200 milioane euro. Pentru produsele forestiere Micro-intreprinderi - definite in conformitate cu Recomandarea CE nr. 361/2003, care au mai putin de 10 angajati si o cifra de afaceri, care nu depaseste 2 mil. Euro. Dimensiunea si valoarea maxima a grantului: 50% din valoarea eligibila a investitiei si un plafon maxim al sprijinului public nerambursabil de 750.000 euro/proiect se acorda : micro-intreprinderilor, indiferent de sectorul de productie ; 7/26

unitatilor de colectare, depozitare, conditionare si refrigerare a produselor agricole detinute de asociatii cu personalitate juridica, cooperative, grupuri de producatori, constituite conform legislatiei in vigoare .

50% din valoarea eligibila a investitiei si un plafon maxim al sprijinului public nerambursabil de 2.000.000 euro/proiect se acorda : unitatilor din sectoarele lapte si carne, care au programe de restructurare pana in 2009 intocmite impreuna cu ANSVSA si sunt cuprinse in anexa avizata de DG Sanco ; 45% din valoarea eligibila a investitiei si un plafon maxim al sprijinului public nerambursabil de 2.000.000 euro/proiect se acorda Intreprinderilor Mici si Mijlocii indiferent de sectorul de productie. In cazul in care investitiile se realizeaza in unitati amplasate in Regiunea de dezvoltare 8 Bucuresti Ilfov, plafoanele maxime ale sprijinului public nerambursabil sunt cele mentionate mai sus, dar cuantumul ajutorului public nu poate depasi 40% din valoarea eligibila a investitiei. 25% din valoarea eligibila a investitiei si un plafon maxim al sprijinului public nerambursabil de 2.000.000 euro/proiect se acorda pentru intreprinderile care nu intra in categoriile de mai sus, dar al caror numar al angajatilor nu depaseste 750, sau au cifra de afaceri mai mica de 200 milioane de euro.

Activitati eligibile Procesarea si marketingul produselor agricole Dezvoltarea de noi produse, procese si tehnologii; Promovarea investitiilor pentru utilizarea energiei din surse regenerabile; Adaptarea la cerintele pietei, in functie de resursele locale precum si deschiderea de noi oportunitati de piata; Promovarea investitiilor pentru producerea biocombustibililor; Promovarea de investitii pentru respectarea standardelor comunitare; Cresterea productivitatii muncii in sectorul agro-alimentar; Aplicarea masurilor de protectia mediului; Cresterea numarului de locuri de munca si a sigurantei la locul de munca. Procesarea si marketingul produselor forestiere Cresterea eficientei sectorului de procesare si marketing a produselor forestiere si cresterea calitatii produselor rezultate; Aplicarea masurilor de protectia mediului; Adaptarea la cerintele pietii, in functie de resursele locale, a prelucrarii si comercializarii produselor forestiere, deschiderea a noi oportunitati de piata; Imbunatatirea competitivitatii unitatilor de prelucrare si comercializare a produselor rezultate; Investitii in scopul obtinerii de combustibil ecologic din biomasa forestiera; Asigurarea standardelor de protectia muncii; Cresterea numarului de locuri de munca in sectorul procesarii si valorificarii produselor forestiere; Cresterea productivitatii muncii in sectorul forestier; Introducerea de noi tehnologii si inovatii in domeniul procesarii produselor forestiere; Pentru procesarea produselor forestiere lemnoase sunt eligibile numai operatiile care au loc inainte de prelucrarea industriala in conformitate cu art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006. Cheltuielile eligibile Investitii corporale: Pentru produsele agricole Construirea si/sau modernizarea, achizitionarea de cladiri si alte activitati necesare pentru infrastructura rutiera interna, utilitati si racorduri necesare realizarii proiectului; 8/26

Constructii noi si/sau modernizari pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice en-gross; Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi utilaje, instalatii, echipamente, aparate si costuri de instalare; Constructia si modernizarea de laboratoare; Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activitatii de productie si marketing; Achizitionarea terenurilor pentru constructii cu scop administrativ si de productie care nu depasesc 10% din valoarea eligibila a proiectului, stabilita, in baza unui sistem unitar de evaluare. Pentru produsele forestiere Constructii noi si modernizari pentru toate categoriile de cladiri, necesare realizarii proiectului, inclusiv utilitati si bransamente care nu depasesc 10 % din valoarea eligibila a proiectului inclusiv leasing sau cumpararea terenului. Investitii noi pentru cladiri, instalatii, masini si echipamente si/sau modernizarea si retehnologizarea capacitatilor existente pentru obtinerea de produse noi, pentru respectarea standardelor de mediu si pentru producerea de combustibil ecologic. Investitii noi pentru achizitionarea de mijloace de transport specializate pentru unitatile de procesare, depozitare si marketing, identificate in studiul de fezabilitate.

Investitii necorporale pentru produsele agricole si forestiere: Organizarea si implementarea sistemelor de management al calitatii si de siguranta alimentara; Cumpararea de tehnologii (know-how), achizitionarea de patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului; Costurile generale ale proiectului reprezentand: taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate, taxe de certificare pentru pregatirea implementarii proiectului (maxim 10% din valoarea totala eligibila a proiectului, daca proiectul prevede si constructii si maxim 5 % in cazul in care proiectul nu prevede realizarea constructiilor); Achizitionarea de software. Investitii care nu se finanteaza prin aceasta masura: Procesarea sfeclei de zahar care nu se incadreaza in cota alocata, precum si procesarea trestiei de zahar ; Procesarea tutunului; Investitii in activitatea de cercetare pentru obtinerea de noi produse si tehnologii in domeniul procesarii si marketingului produselor agricole si forestiere; Investitii care sprijina direct vanzarea cu amanuntul. Cheltuielile neeligibile pentru produsele agricole si forestiere pot fi: Constructia sau modernizarea locuintei; Achizitionarea de bunuri second hand; Achizitionarea de teren pentru constructii cu scop administrativ si de productie, ce depaseste 10% din valoarea eligibila a proiectului; TVA cu exceptia TVA-ului nerecuperabil, in cazul in care este in mod real si definitiv suportat de catre beneficiari, altii decat persoanele neimpozabile, conform art.71 (3), lit. a din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005; Costuri operationale, inclusiv costuri de intretinere si chirie; Comisioane bancare, costurile garantiilor si cheltuieli similare; Costuri privind contributia in natura; Costuri privind promovarea produselor pe piata interna prin expozitii, reclame si publicitate; Costuri de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro APDRP;

9/26

Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobanzi, prima de asigurare etc.; Cheltuieli realizate inainte de aprobarea proiectului, cu exceptia studiilor tehnice, a planurilor de afaceri si a studiilor de fezabilitate; Achizitia de mijloace de transport pentru uz personal si transport persoane; Investitii privind operatiunile de simpla inlocuire in conformitate cu art.55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006. In general, durata de realizare a unui proiect nu poate depasi trei ani.

Masura 125 - Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii Beneficiari : Asociatii, persoane juridice de utilitate publica, ale proprietarilor/detinatorilor de terenuri agricole si forestiere constituite in conformitate cu legislatia in vigoare; Consilii locale si asociatii ale acestora ; Administratorii infrastructurii de irigatii, desecari, combaterea eroziunii solului si protectia impotriva excesului de apa si umiditate; Administratorii fondului forestier de stat; Proprietari/detinatori privati de padure si asociatiile acestora. Dimensiunea si valoarea maxima a grantului: 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investitiile de utilitate publica care deservesc comunitatea; Ajutorul public acordat pentru un proiect de investitie nu va putea depasi 1.000.000 euro/proiect, iar pentru drumurile forestiere si lucrarile de corectare a torentilor situate in fondul agricol si forestier nu va putea depasi 1.500.000 euro/proiect. 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investitiile de utiliate privata. In acest caz, ajutorul public acordat nu va putea depasi 750.000 euro/proiect. Activitati eligibile imbunatatirea accesibilitatii la exploatatiile agricole si forestiere; reducerea faramitarii excesive a terenurilor agricole; construirea si modernizarea drumurilor de exploatatie care sa asigure accesul nerestrictionat la exploatatiile agricole rezultate in urma actiunii de comasare a parcelelor de teren agricol; facilitarea accesului la surse de energie si marirea sistemelor de irigatii si drenaj in vederea imbunatatirii conditiilor de productie; lucrari de corectarea torentilor situati in fondul forestier; Cheltuielile eligibile: a. Infrastructura rutiera si feroviara: agricola - construirea si/sau modernizarea drumurilor de acces, drumurilor agricole de exploatatie, inclusiv lucrari de marcare, semnalizare si avertizare; forestiera - construirea si/sau modernizarea drumurilor de acces, drumurilor forestiere, inclusiv lucrari de marcare, semnalizare si avertizare, cai ferate forestiere. b. Gestionarea resurselor de apa: retele de alimentare cu apa inclusiv sursa de apa - construire si/sau modernizare, inclusiv lucrari de protectie a statiilor de pompare; retele de canalizare - construire si/sau modernizare; sisteme de irigatii - construire si/sau modernizare inclusiv lucrari pentru statiile de pompare si de contorizare; lucrari de drenaje construire si/sau modernizare; 10/26

lucrari de combaterea eoroziunii solului - construire si/sau modernizare; lucrari de aparare impotriva inundatiilor (numai pentru cele mai mici cursuri de apa parauri) construire si/sau modernizare. c. Alimentarea cu energie electrica - construire si/sau modernizare d. Lucrari de corectare a torentilor, situate in fond funciar agricol si forestier - construire si/sau modernizare e. Comasarea terenurilor agricole si forestiere: operatiuni tehnice si juridice privind comasarea terenurilor agricole si forestiere lucrari de imbunatatiri funciare pentru imbunatatirea exploatarii terenurilor Cheltuielile pentru proiectare realizate inainte de aprobarea proiectului, incluzand studiu de fezabilitate, memoriu justificativ, studii hidrologice si/sau hidro-geologice, proiectele tehnice se suporta din sprijinul acordat prin masura. In conditiile finantarii investitiilor complexe durata de realizare a unui proiect nu poate depasi trei ani. Pentru investitiile de la punctul e) urmeaza sa fie definitivat cadrul legislativ al aplicarii sale pana in anul 2009. Cheltuielile neeligibile: Costurile cu intretinerea, reparatiile si exploatarea; TVA-ul, cu exceptia TVA-ului nerecuperabil, in cazul in care este in mod real si definitiv suportat de catre beneficiari, altii decat persoanele neimpozabile, conform art. 71 (3) lit. a) din Regulamentul Consiliului nr. 1698/2005; Comisioane bancare, costurile garantiilor si cheltuieli similare; Lucrarile care nu au acceptul scris al tuturor proprietarilor terenului (persoane fizice si juridice); Lucrarile care nu se incadreaza in prioritatile propuse prin Planul de Urbanism General (PUG), cu exceptia drumurilor forestiere si a lucrarilor de corectare a torentilor; Proiectele de infrastructura agricola si forestiera care nu prezinta caracteristicile de calitate si care nu sunt in conformitate cu Normativele de proiectare; Costuri de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului Euro APDRP. Masura 141 - Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta
Ferma de semi-subzistenta este ferma care produce, in principal, pentru consumul propriu, dar care comercializeaza si o parte din productia realizata. Pentru a deveni viabila, ferma de semi-subzistenta poate desfasura si activitati non-agricole generatoare de venituri.

Beneficiari Persoane fizice si persoane fizice autorizate care detin terenuri agricole in proprietate, care desfasoara activitati agricole, sunt in varsta de pana la 62 de ani si care prezinta un Plan de afaceri pentru restructurarea exploatatiei agricole.
Volumul grantului: 1.500 de euro/an/ferma de semi-subzistenta. Durata sprijinului: o perioada de maxim 5 ani pentru cererile aprobate inainte de 31 decembrie 2013.

Activitati eligibile Sprijinul acordat prin aceasta masura are scopul de a facilita restructurarea si transformarea fermelor de semi-subzistenta in exploatatii orientate catre piata, prin utilizarea durabila a factorilor de productie, imbunatatirea managementului prin diversificarea productiei agricole, precum si introducerea de tehnologii performante adaptate conditiilor locale.

11/26

Masura 142 - Infiintarea grupurilor de producatori Beneficiari : Grupuri de producatori recunoscute oficial pana la 31 decembrie 2013, conform prevederilor legislatiei in vigoare. Dimensiunea si valoarea maxima a grantului: In cadrul acestei masuri se acorda sprijin public nerambursabil de 100%. Suma acordata prin aceasta masura se calculeaza anual in functie de valoarea productiei anuale comercializate de catre grupul de producatori recunoscut. Schema de sprijin pentru grupul de producatori, este urmatoarea: Rate anuale acordate in primii 5 ani de la data recunoasterii grupului de producatori. Plata primei rate va fi facuta la un an dupa data la care grupul de producatori este recunoscut. Sprijinul va fi calculat pe baza productiei comercializate anual, de catre grupul de producatori, astfel: a) 5%, 5%, 4%, 3% si 2% din valoarea productiei comercializate de pana la 1.000.000 euro pentru primul, al doilea, al treilea, al patrulea si respectiv al cincilea an; b) 2,5%, 2,5%, 2,0%, 1,5% si 1,5% pentru valoarea productiei comercializate care depaseste 1.000.000 euro pentru primul, al doilea, al treilea, al patrulea si respectiv al cincilea an. Sprijinul nu va putea depasi urmatoarele plafoane: 100.000 euro - Anul I, 100.000 euro - Anul II, 80.000 euro - Anul III, 60.000 euro - Anul IV, 50.000 euro - Anul V

Activitati eligibile Sprijinul prevazut in cadrul acestei masuri se acorda grupurilor de producatori pentru: Adaptarea productiei la cerintele si exigentele pietei; Asigurarea comercializarii in comun a produselor, inclusiv pregatirea pentru vanzare, centralizarea vanzarilor si distributia produselor cu ridicata; Cresterea valorii adaugate a productiei obtinute in comun si o mai buna gestionare economica a resurselor si rezultatelor obtinute; Stabilirea unor reguli comune in ceea ce priveste informatiile asupra productiei, in special cu privire la cantitate, calitate si tipul ofertei, acordandu-se o atentie deosebita produselor obtinute in cantitati corespunzatoare pentru industrie si pentru reteaua de comercializare. Lista cheltuielilor eligibile Sprijinul se acorda pentru grupurile de producatori recunoscute conform legislatiei nationale in vigoare, pentru produse din cadrul urmatoarelor categorii: horticole, agricole, silvice si de origine animala.

Masura 143 - Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru fermieri Beneficiari: fermierii care vor beneficia de consultanta furnizata de entitati publice sau private selectate. Definitia fermierului: persoana fizica sau juridica sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic conferit grupului de catre legislatia nationala, a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii si care practica activitati agricole sau agricole si silvice.
Sprijinul se acorda furnizorilor de consiliere si consultanta, entitati publice sau private, care au fost selectate in urma procedurii de selectie prezentata in Ghidul de aplicare al masurii.

12/26

Dimensiunea si valoarea maxima a grantului: 100% din cheltuielile eligibile. Tipul si cuantumul sprijinului vor fi stabilite prin legislatie nationala pe baza unor tarife, in functie de tipul serviciilor prestate. Detaliile pentru serviciile oferite si suma exacta care va fi platita pentru fiecare serviciu vor fi incluse in contractele semnate cu fiecare furnizor de consultanta. Activitati eligibile Elaborarea planurilor de management si a cererilor de finantare/cererilor de plata pentru masurile din axele prioritare I, II si III din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala Asistenta si intocmirea aplicatiilor de sprijin si a planului de afaceri pentru masurile privind fermele de semi-subzistenta si de instalare a tinerilor fermieri. (Din 2010 2013 numai pentru fermele de semi-subzistenta.) Elaborarea aplicatiei pentru schema de agro-mediu Evaluarea eligibilitatii fermelor de semi-subzistenta pentru elaborarea aplicatiei pentru masura 141 Consiliere privind managementul exploatatiei si aplicarea bunelor practici agricole si de mediu asa cum sunt prevazute in articolele 4 si 5 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 si anexele III si IV ale aceluiasi regulament, privind normele de securitate la locul de munca precum si alte conditii prevazute in regulamentele comunitare. Evaluarea performantelor exploatatiilor in materie de evidenta a gestiunii economice agricole. Pregatirea unor pliante si materiale informative. Elaborarea studiilor pentru masurile de impadurire din axa II. Consultanta va include vizite regulate in ferme, asistenta pentru identificarea si coordonarea consultantei aditionale de specialitate (ex. pregatirea aplicatiei pentru agro-mediu), ajutor pentru obtinerea creditului (ex. participarea la intalniri cu potentialii creditori), asistenta pentru elaborarea documentelor, monitorizarea implementarii planului de afaceri etc. Nu sunt eligibile: Cheltuieli de investitii. Axa prioritara 2 Imbunatatirea mediului si a spatiului rural Masura 211 - Sprijin pentru Zona Montana Defavorizata Beneficiarii Beneficiarii sunt persoanele fizice, juridice, sau grupuri de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care grupurile si membrii sai il detin, si care desfasoara activitati agricole pe terenurile agricole situate in zona montana defavorizata. Dimensiunea si valoarea maxima a grantului: Sprijinul financiar este oferit sub forma unei plati anuale forfetare pe hectar de teren agricol utilizat, situat in cadrul zonelor defavorizate, si este de 330 RON / ha (100 Euro), diferentiat la nivel de ferma, in functie de suprafata terenului, astfel: 1 50 ha: 100% din valoarea platii pentru fiecare hectar 50.01 100 ha: 75 % din valoarea platii pentru fiecare hectar 100.01 300 ha: 50 % din valoarea platii pentru fiecare hectar Peste 300 ha: 35 % din valoarea platii pentru fiecare hectar Conditii de eligibilitate beneficiarul trebuie sa se angajeze ca pentru o perioada de 5 ani de la data acordarii primei plati va continua activitatile agricole si va respecta Bunele conditii agricole si de mediu pe toata suprafata agricola a fermei si pe toata durata angajamentului; sunt eligibile numai parcelele cu suprafata minima de cel putin 0.3 hectare, iar suprafata agricola apartinand unei ferme, compusa din parcele de cel putin 0.3 hectare, sa fie de minim 1 hectar. 13/26

Masura 212 - Sprijin pentru zone defavorizate altele decat zona montana Beneficiarii Beneficiarii sunt persoanele fizice, juridice, sau grupuri de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care grupurile si membrii sai il detin, si care desfasoara activitati agricole pe terenurile agricole situate in zonele semnificativ defavorizate, respectiv in zonele defavorizate de conditii naturale specifice. Dimensiunea si valoarea maxima a grantului: Sprijinul financiar este oferit sub forma unei plati anuale forfetare pe hectar de teren agricol utilizat situat in cadrul zonelor defavorizate altele decat zona montana, astfel: Zone Semnificativ Defavorizate - 165 RON / ha (50 Euro) Zone Defavorizate de conditii naturale Specifice - 82,5 RON / ha (25 Euro) Degresivitatea sprijinului financiar in zonele defavorizate la nivel de ferma, in functie de suprafata terenului: 1 50 ha: 100% din valoarea platii pentru fiecare hectar 50.01 100 ha: 75 % din plata 100.01 300 ha: 50 % din plata Peste 300 ha: 35 % din plata Conditii de eligibilitate beneficiarul trebuie sa se angajeze ca pentru o perioada de 5 ani de la data acordarii primei plati va continua activitatile agricole si va respecta Bunele conditii agricole si de mediu pe toata suprafata agricola a fermei si pe toata durata angajamentului; sunt eligibile numai parcelele cu suprafata minima de cel putin 0.3 hectare, iar suprafata agricola apartinand unei ferme, compusa din parcele de cel putin 0.3 hectare, trebuie sa fie de minim 1 hectar.

Masura 214 - Plati de Agro-mediu Beneficiari Persoane fizice, juridice, sau grup de persoane fizice sau juridice indiferent de statutul juridic pe care grupul si membrii sai il detin, care desfasoara activitati agricole pe teritoriul national. Dimensiunea si valoarea maxima a grantului: Plata de agro-mediu este fixa si reprezinta o compensatie pentru pierderile de venit, costurile aditionale si costurile tranzactionale suportate de fermieri. Platile de agro-mediu vor fi acordate fermierilor si altor utilizatori de terenuri agricole care se angajeaza sa mentina programul de agro-mediu pentru o perioada de 5 ani de la acordarea primei plati. Plata se efectueaza anual, pentru indeplinirea unui set specific de cerinte cuprinse in pachetul adoptat de catre beneficiar. Platile de agro-mediu se acorda pentru terenul agricol utilizat ca arabil, pasune, faneata, vii si livezi, luand in considerare ca unitate de masura hectarul. Lista sub-masurilor de agro-mediu: Sub-masura 1. Agricultura ecologica: 94 316 euro/ha/an Sub-masura 2. Gospodarirea extensiva a pajistilor: 61 187 euro/ha/an Sub-masura 3: Protectia apei si a solului: 112 153 euro/ha/an

14/26

Obiective: Sprijinirea agriculturii ecologice ca o metoda de productie agricola care protejeaza mediul Mentinerea biodiversitatii si a valorii peisagistice a pajistilor, inclusiv a pajistilor cu Inalta Valoare Naturala care sunt amenintate de schimbarea utilizarii terenului, intensificarea agriculturii si/sau abandon Imbunatatirea gospodaririi resurselor de apa si sol de catre fermieri, inclusiv in acele zone afectate de procese severe de eroziune a solului sau expuse la pierderea de nutrienti. Masura 221 - Prima impadurire a terenurilor agricole Beneficiari Sprijinul pentru impadurirea terenurilor agricole va fi acordat: beneficiarilor privati, pentru infiintarea de plantatii noi, cat si pentru lucrari de intretinere pe o perioada de maximum 5 ani, inclusiv o prima compensatorie pentru veniturile care se pierd, in primii ani, urmare a impaduririi (o prima anuala per ha timp pe maxim 15 ani); beneficiarilor publici (consilii locale), numai pentru infiintarea plantatiilor (daca terenul agricol destinat impaduririi va fi concesionat, inchiriat de o persoana fizica sau juridica de drept privat, primele prevazute pot fi acordate). Dimensiunea si valoarea maxima a grantului: Sprijinul public acordat in cadrul acestei masuri nu va depasi 70% din totalul cheltuielilor eligibile. In zonele defavorizate si in siturile Natura 2000 sprijinul public va fi limitat la 80% din totalul cheltuielilor eligibile. Beneficiarii publici sau privati pot participa cu servicii si bunuri in natura de pana la 30% din valoarea proiectului, conform art 54. din Regulamentul Comisiei nr. 1974/2006. Cheltuielile eligibile cuprinse in devizul unui proiect nu pot depasi valorile din tabelul de mai jos. Pregatirea solului 142 Euro /ha (fara TVA) Infiintarea plantatiei 864 Euro /ha (fara TVA) Intretinerea plantatiei (pe o perioada de 5 ani) 2.329 Euro /ha (fara TVA) Pierdere de venit (pe o perioada de 15 ani) - fermieri: 220 Euro/an/ha - alti detinatori: 110 Euro/an/ha Activitati eligibile Solicitantii vor primi sprijin pentru impadurirea terenurilor agricole. Sprijinul va consta in plati compensatorii catre beneficiari, care vor cuprinde, dupa caz, urmatoarele: Costurile de instalare (include costuri pentru materialele necesare plantarii, plantarea propriuzisa si costurile legate de acestea); Costuri pentru executia completarilor curente in procentele prevazute de normele tehnice in vigoare, intretinerea plantatiei (o prima anuala per ha timp de maxim 5 ani, incepand cu anul instalarii); O prima compensatorie pentru pierderi ale veniturilor ca urmare a impaduririi (o prima anuala per ha timp de maxim 15 ani, incepand cu anul instalarii). Prin padure se intelege un teren cu o suprafata mai mare de 0,5 ha, acoperit cu arbori de o inaltime mai mare de 5 metri si care realizeaza o consistenta mai mare de 0,1, iar in cazul perdelelor forestiere de protectie acestea vor avea o latime de cel putin 20 metri. Pentru prima impadurire a terenurilor agricole se vor utiliza specii adaptate conditiilor locale de mediu, in conformitate cu normele tehnice in vigoare.

15/26

Lista cheltuielilor eligibile Investitii pentru constructii specifice, instalatii si echipamente pentru protectia impotriva incendiilor, (pichete de incendiu, rezervoare de apa, echipamente si unelte pentru stingerea incendiilor); Achizitia de puieti forestieri; Executarea drumurilor tehnologice de acces la santierele de impadurire ; Transportul materialelor, puietilor si fortei de munca pe santier; Punerea la sant a puietilor ; Pregatirea terenului si a solului in vederea impaduririi; Executarea de lucrari de imbunatatiri funciare (terase, lucrari de desecare, cleionaje, garnisaje, etc); Executarea plantatiei (pichetare, transport puieti prin purtare directa, executare gropi, plantare puieti, recepare puieti); Cheltuielile materiale si manopera pentru imprejmuirea cu gard a terenului pe care se infiinteaza plantatia forestiera; Tratamente cu produse biologice sau chimice, necesare asigurarii starii de sanatate, ingrasaminte/amendamente; Lucrarile de completari curente si intretineri pe o perioada de maxim 5 ani, incepand cu anul instalarii; Sisteme individuale de protectie a puietilor forestieri; Alte cheltuieli aferente infiintarii si intretinerii plantatiei. Cheltuielile neeligibile Costurile pentru proiectele care au fost finantate prin Masura 143; Intretinerea plantatiilor infiintate cu specii repede crescatoare definite la art..43 Regulamentul Comisiei 1968/2005; Completari curente si intretinerea plantatiilor, in cazul beneficiarilor publici; Impadurirea pajistilor permanente; TVA-ul, cu exceptia TVA-ului nerambursabil conform art. 71 (3) lit. a) din Reglementarea Consiliului nr. 1698/2005; Comisioane bancare, costurile garantiilor si cheltuieli similare; Costuri de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro APDRP; Cheltuieli efectuate de administratia publica, incluzand APDRP si in special cheltuieli de regie, chirii si salarii ale personalului angajat in activitati de management, implementare, monitorizare si control; Fermieri care beneficiaza de sprijin prin Masura 113 - Pensionarea timpurie a fermierilor si a muncitorilor agricoli. Axa prioritara 3 Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale Masura 312 - Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi Beneficiari micro-intreprinderile asa cum sunt definite in Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/2003 (avand mai putin de 10 angajati si o cifra de afaceri anuala neta sau active totale avand o valoare de pana la 2,0 milioane Euro). Dimensiunea si valoarea maxima a grantului: Intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi: de pana la 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu poate depasi plafonul de 200.000 Euro/beneficiar pentru o perioada de minim 3 ani fiscali conform regulii de minimis stipulata in Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1998/2006. 16/26

Pentru microintreprinderile din sectorul transportului rutier valoarea ajutorului public nerambursabil nu va depasi 100.000 Euro/beneficiar pe o perioada care nu depaseste 3 ani fiscali conform art. 2 punctul 2 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1998/2006, cu respectarea acelorasi criterii mai sus amintite. Valoarea totala eligibila a proiectului nu va depasi plafonul de 600.000 Euro

Criterii de prioritizare 70% - pentru tineri si femei cu domiciliul in spatiul rural care-si diversifica activitatile agricole catre cele non-agricole si desfasoara activitati intr-o zona defavorizata 65%- pentru rezidentii din spatiul rural care desfasoara activitati in zone defavorizate 65% - pentru tineri si femei cu domiciliul in spatiul rural 60% - pentru rezidentii din spatiul rural 55% - alte categorii care nu indeplinesc criteriile mai sus mentionate Pentru acele proiecte care includ investitii de producere a energiei din surse regenerabile, intensitatea sprijinului pentru achizitionarea echipamentelor specifice si montajul acestora va fi de 70%. Activitati eligibile Investitii in activitati non-agricole cum ar fi: in activitati de obtinere a produselor non-agricole (uleiuri aromatice, articole de pielarie, incaltaminte, tricotaje, produse de uz gospodaresc, ambalaje etc.) cu exceptia produselor alimentare; in activitati de procesare industriala a produselor lemnoase - incepand de la stadiul de cherestea, precum mobilier; in activitati de producere si vanzare a energiei din surse regenerabile (eolian, solar, biomasa etc.). investitii pentru dezvoltarea activitatilor precum cele mestesugaresti, de artizanat si a altor activitati traditionale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lanii, olarit, broderie, confectionare instrumente muzicale traditionale), precum si marketingul acestora (mici magazine de desfacere a propriilor produse obtinute din aceste activitati) Servicii pentru populatia rurala: servicii de croitorie, frizerie, cizmarie etc.; servicii de conectare si difuzare internet; servicii de mecanizare, protectie fitosanitara, insamantare artificiala, etc. Lista cheltuielilor eligibile investitii corporale (constructia, modernizarea, extinderea cladirilor in scop productiv si dotarea aferenta cu mijloace fixe, achizitionarea de teren aferent constructiilor in scop productiv in limita a 10% din valoarea eligibila a proiectului); necorporale (soft-uri, patente, licente etc.). de asemenea vor fi sustinute costurile generale legate de intocmirea proiectului precum cheltuielile cu arhitectii si inginerii, consultanta, studii de fezabilitate, achizitia de patente si licente, in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor, iar pentru proiectele care nu prevad constructii, in limita a 5%. Cheltuieli neeligibile impozite si taxe; costuri operationale, inclusiv costuri de intretinere si chirie; comisioane bancare, costurile garantiilor si cheltuieli similare; cheltuieli pentru cumpararea de echipament second hand; investitii realizate de fermierii care au activitate de baza pescuitul si/sau acvacultura; investitii legate de prelucrarea primara a lemnului pana la stadiul de cherestea;

17/26

investitii in urmatoarele activitati conform definirii CAEN: industria alimentara, a bauturilor si a tutunului, fabricarea armamentului si munitiei, baterea monedelor, activitati de turism, intermedieri financiare, tranzactii imobiliare, cercetare - dezvoltare, administratie publica si aparare, asigurari sociale din sistemul public, jocurile de noroc si pariurile precum si activitatile recreative legate de acestea, activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale; actiunile de comert si intermedieri comerciale, cu exceptia vanzarii de produse obtinute din propriul proces productiv; achizitia de vehicule pentru transportul rutier de marfuri in contul tertilor.

Masura 313 - Incurajarea activitatilor turistice Beneficiari micro-intreprinderile, pentru toate activitatile eligibile prevazute mai jos; consilii locale si asociatii de dezvoltare intercomunitara pentru activitatile prevazute la pct c); ONG-uri pentru activitatile prevazute la pct. b) si c). Dimensiunea si valoarea maxima a grantului: Pentru investitiile de interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de pana la 100% din totalul cheltuielilor eligibile Plafonul maxim al costului total eligibil pe proiect nu poate depasi 300.000 Euro. Pentru investitiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pana la 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu poate depasi plafonul de 200.000 Euro/beneficiar pentru o perioada de minim 3 ani fiscali conform regulii de minimis stipulata in Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1998/2006. Plafonul maxim al costului total eligibil pe proiect nu poate depasi 600.000 Euro. Activitati eligibile a. investitii in infrastructura de primire turistica; b. investitii in activitati recreationale; c. investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc.; d. dezvoltarea si/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural. Lista cheltuielilor eligibile Pentru componenta a): constructia, modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de primire turistice (structuri agroturistice si alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o micro-intreprindere) avand pana la 15 camere: pentru investitii in structuri de primire turistice altele decat cele de agro-turism, nivelul de confort si calitatea serviciilor prestate trebuie sa fie echivalent cu minimum 3 margarete (definite in conformitate cu legislatia nationala); pentru investitiile in agro-turism structura de primire turistica trebuie sa atinga nivelul de confort si calitate a serviciilor aferente echivalent cu minimum 1 margareta (definite in conformitate cu legislatia nationala). construirea si modernizarea infrastructurii aferente capacitatilor de cazare precum sisteme de apa/apa uzata, achizitionare de echipamente de producere a energiei din surse regenerabile, etc. Pentru componenta b): investitii legate de activitati recreationale precum ex: alei pentru plimbari, spatii de campare, plimbari cu mijloace de transport traditionale, adaposturi pentru vreme nefavorabila etc.; investitii legate de activitati sportive precum alei de ciclism; ciclism montan, trasee pentru echitatie inclusiv prima achizitie de cai (cu exceptia celor de cursa) in scop turistic si asigurarea adaposturile acestora (ca parte din valoare eligibila a proiectului), rafting, alpinism, etc. 18/26

Pentru componenta c): construirea, modernizarea si dotarea centrelor de informare, promovare, prezentare si vizitare turistica, etc. dezvoltarea de sisteme electronice de rezervare pentru structurile de primire turistice; amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice 17 de interes public etc. investitii legate de refacerea in scop turistic a vechilor trasee de cale ferata cu ecartament ingust, a amenajarilor complementare acestora (ex: constructii, plan inclinat etc.), reconditionarea echipamentelor si utilajelor; investitii legate de infiintarea si amenajarea de trasee tematice (ex: drumul vinului, al olaritului, cioplitorilor in lemn etc.). Pentru componenta d): elaborare de materiale promotionale precum prima editare a materialelor in scopul promovarii actiunilor turistice: brosuri de prezentare, panouri de informare, etc. De asemenea, pentru toate tipurile de actiuni, vor fi sustinute cheltuielile cu achizitionarea de utilaje si echipamente hardware, soft-uri, inclusiv costurile de instalare si montaj si costurile generale legate de intocmirea proiectului precum cheltuielile cu arhitectii si inginerii, consultanta, studii de fezabilitate, achizitia de patente si licente, in limita unui procent de 10% din valoarea totala a proiectului, iar pentru proiectele care nu prevad constructii in limita a 5%. Cheltuieli neeligibile impozite si taxe; costuri operationale, inclusiv costuri de intretinere si chirie; comisioane bancare, costurile garantiilor si cheltuieli similare; cheltuieli pentru cumpararea de echipament second hand; investitii realizate de fermierii care au activitate de baza pescuitul si/sau acvacultura. Masura 322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale Beneficiari Consilii locale si asociatii de dezvoltare intercomunitara, conform legislatiei nationale in vigoare; ONG-uri, asezaminte culturale si institutii de cult definite conform legislatiei nationale in vigoare; Persoane fizice si juridice, doar pentru pct. c) din activitatile eligibile prevazute mai jos. Dimensiunea si valoarea maxima a grantului: Sprijinul public (comunitar si national) acordat in cadrul acestei masuri va fi de: pana la 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele exclusiv publice, negeneratoare de profit, dar valoarea totala eligibila a proiectului nu va depasi: 1 milion Euro/proiect, in cazul unui proiect de investitii in infrastructura de baza al carui beneficiar este un consiliu local si 3 milioane Euro/proiect in cazul in care beneficiar este o asociatie de dezvoltare intercomunitara; 2,5 milioane Euro/proiect in cazul unui proiect integrat al carui beneficiar este un consiliu local; 6 milioane Euro/proiect in cazul unui proiect integrat al carui beneficiar este o asociatie de dezvoltare intercomunitara; Costul total al unui proiect de investitii privind serviciile de baza pentru populatie/ amenajarea spatiilor de interes public/realizarea studii/investitii legate de protejarea patrimoniului cultural si natural de interes local, nu vor depasi 500.000 Euro. pana la 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit. Volumul sprijinului nu poate depasi plafonul de 200.000 Euro/beneficiar pentru o perioada de 19/26

minim 3 ani fiscali conform regulii de minimis stipulata in Regulamentul Comisiei (CE) Nr. 1998/2006. Activitati eligibile a) Crearea si modernizarea infrastructurii fizice de baza; b) Crearea si dezvoltarea serviciilor de baza pentru populatia rurala; c) Protejarea patrimoniului cultural si natural de interes local. Lista cheltuielilor eligibile Pentru componenta a): Infiintarea de drumuri noi, extinderea si imbunatatirea retelei de drumuri de interes local ce apartin proprietatii publice a unitatii administrative pe teritoriu careia se afla, asa cum sunt definite si clasificate in legislatia nationala in vigoare; Prima infiintare, extinderea si imbunatatirea retelei de apa/apa uzata (captare, statii de tratare, alimentare, canalizare, statii de epurare) pentru localitatile rurale avand sub 10.000 l.e.; Prima infiintare si extinderea retelei de joasa tensiune si/sau a retelei publice de iluminat; Achizitia/dotarea cu echipamente de producere de energie regenerabila in scop public; Prima infiintare si extinderea retelei publice locale de alimentare cu gaz catre alte localitati rurale sau catre zone rurale care nu sunt conectate la retea; Prima infiintare, extinderea si imbunatatirea platformelor de depozitare a deseurilor si dotarea cu echipamente de management al deseurilor. Pentru componenta b): Infiintarea, amenajarea spatiilor de recreere pentru populatia rurala (parcuri, spatii de joaca pentru copii, terenuri de sport etc.); Renovarea cladirilor publice (ca de ex. primarii) si amenajari de parcari, piete, spatii pentru organizarea de targuri etc); Investitii noi in infrastructura sociala si dotarea aferenta pentru centre de ingrijire copii, batrani si persoane cu nevoi speciale; Achizitionarea de microbuze care sa asigure transportul public pentru comunitatea locala si amenajarea de statii de autobuz; Achizitionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice (de deszapezire, intretinere spatii verzi etc.); Investitii de renovare, modernizare si utilarea aferenta a asezamintelor culturale (biblioteci, camine culturale, centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale etc.), inclusiv achizitionarea de costume populare si instrumente muzicale traditionale utilizate de acestea in vederea promovarii patrimoniului cultural imaterial; de asemenea vor fi sustinute cheltuielile cu achizitionarea de echipamente hardware, soft-uri, inclusiv costurile de instalare si montaj. Pentru componenta c): Restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural din spatiul rural grupa B23 si natural local (pesteri, copaci seculari, cascade etc); Studii privind patrimoniul cultural (material si imaterial) din spatiul rural cu posibilitatea de valorificare a acestora si punerea acestora la dispozitia comunitatii; Achizitionare de echipamente pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural. Cheltuieli neeligibile Investitiile pentru infrastructura de apa/apa uzata pentru localitatile rurale care intra sub incidenta proiectelor regionale finantate prin POS Mediu pe baza Master Planurilor regionale; Cumpararea de teren si/sau de imobile; Impozite si taxe; Costuri operationale inclusiv costuri de intretinere si chirie; Comisioane bancare, costurile garantiilor, cheltuieli de infiintare si cheltuieli similare; Investitii care fac obiectul masurilor din Axa I a PNDR (drumurile de acces la ferma si cele de exploatatie forestiera); 20/26

Drumurile judetene, nationale si reteaua TEN-T; Achizitionarea de bunuri second-hand (utilizate), cu exceptia celor care au ca obiectiv obtinerea caracterului traditional autentic; Renovarea scolilor, gradinitelor, dispensarelor si spitalelor; Investitiile in obiective de patrimoniu cultural UNESCO si national; Constructia de asezaminte culturale noi;

Axa prioritara 4 LEADER Masura 41: Implementarea strategiilor de dezvoltare locala, cuprinde sub-masurile: 411 Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier 412 Imbunatatirea mediului si a spatiului rural 413 Calitatea vietii si diversificarea economiei rurale Sprijinul acordat prin axa LEADER ofera posibilitatea, in contextul elaborarii strategiilor de dezvoltare locala pe baza nevoilor locale si a punctelor forte, de a combina cele trei obiective ale celor trei axe din FEADR respectiv: competitivitate, imbunatatirea mediului si calitatea vietii/diversificare. Abordarea LEADER urmareste implementarea masurilor de dezvoltare rurala prin intermediul strategiilor integrate de dezvoltare, elaborate de actorii locali, organizati in Grupuri de Actiune Locala. Criterii de eligibilitate parteneriatul va fi format din diversi actori publici si privati reprezentativi. La nivelul luarii deciziilor, partenerii economici si sociali, precum si alti reprezentanti ai societatii civile trebuie sa reprezinte peste 50% din parteneriatul local; populatie intre 10.000 150.000 locuitori (densitate maxima a teritoriului LEADER 150 loc./km2). Nu este obligatoriu ca teritoriile LEADER sa tina cont de liniile de delimitare administrativa (judet/regiune), acestea putand acoperi portiuni din mai multe judete sau regiuni, daca intrunesc conditiile de omogenitate geografica, economica si sociala; spatiul rural definit conform legislatiei nationale in vigoare, la care se adauga orasele de pana la 30.000 de locuitori, in vederea pastrarii coerentei teritoriale, dar si pentru ca o analiza a acestora a reliefat faptul ca prezinta un pronuntat caracter rural; prezentarea unei strategii integrate pentru dezvoltarea zonei (teritoriului sub-regional bine delimitat) pe care o reprezinta, care sa cuprinda actiuni din cel putin o axa a FEADR.; prezenta unui singur GAL, pe un teritoriu eligibil LEADER, pentru evitarea suprapunerii mai multor GAL-uri. Prezenta aceleiasi localitati (oras/comuna) in mai mult de un GAL nu este permisa. Beneficiari Sunt cei prevazuti de fiecare masura (din cele 3 axe) in parte. Valoarea maxima a grantului: Sprijinul nerambursabil va fi acordat pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locala. Proiectele ce vor fi implementate prin axa LEADER vor fi proiecte mici care vor trebui sa respecte un plafon de maxim 200.000 euro co-finantare publica, iar valoarea totala a investitiei nu va depasi 400.000 euro. Valoarea sprijinului se va acorda conform prevederilor din fiecare masura. Activitati eligibile Implementarea strategiilor integrate de dezvoltare locala in vederea cresterii competitivitatii sectoarelor agricol si forestier, Implementarea strategiilor integrate de dezvoltare locala in vederea imbunatatirii mediului si a spatiului rural, 21/26

Implementarea strategiilor integrate de dezvoltare locala in vederea cresterii calitatii vietii si diversificarii activitatilor economice din spatiul rural. Incurajarea actiunilor inovative (spre exemplu, solutii noi la probleme vechi, introducerea si dezvoltarea unor produse noi, noi sisteme de piata, modernizarea activitatilor traditionale prin aplicarea de noi tehnologii, etc).

Lista cheltuielilor eligibile Sunt cele prevazute de fiecare masura (din cele 3 axe) in parte. Masura 421 - Implementarea proiectelor de cooperare Beneficiari GAL-uri si alte grupuri/parteneriate. Activitati eligibile Vor fi finantate proiecte de cooperare transnationala (intre Romania si alte state membre sau nu) si interteritoriala (in cadrul Romaniei), intre GAL-uri si alte grupuri/parteneriate. Aceste proiecte vor fi implementate sub responsabilitatea unui GAL coordonator. Doar proiectele / actiunile comune care corespund uneia sau mai multor masuri din cele 2 axe (axa 1 si 3) ale FEADR vor fi eligibile pentru sprijin. Intrucat pot fi initiate proiecte comune cu tari non-UE, doar activitatile care se desfasoara in interiorul UE sunt eligibile. Actiunile comune pot avea ca obiectiv si constructia institutionala: schimb de experienta si bune practici privind dezvoltarea locala prin publicatii comune, evenimente, proiecte de twinning (schimb de manageri de program si de personal) sau prin lucrari de dezvoltare comune sau coordonate in comun. Functionarea unei structuri comune este cea mai integrata forma de cooperare. Lista cheltuielilor eligibile cheltuieli pentru pregatirea proiectelor de cooperare organizare misiuni tehnice, intalniri, seminarii, activitati de traducere si interpretare, multiplicare documente; cheltuieli de investitii pentru implementarea proiectelor comune; cheltuieli pentru proiecte comune de instruire. Cheltuieli neeligibile simplul schimb de experienta neconcretizat intr-o actiune comuna (intrucat se poate finanta prin intermediul retelei nationale de dezvoltare rurala). Masura 431 - Functionarea Grupurilor de Actiune, dobandirea de competente si animarea teritoriului cuprinde: Submasura 431.1 Constructie parteneriate public-private Sub-masura 431.2 - Functionarea Grupului de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului Beneficiari Submasura 431.1: potentiale Grupuri de Actiune Locala (parteneriate public-private cu sau fara statut juridic). Sub-masura 431.2: Grupuri de Actiune Locala Activitati eligibile Submasura 431.1: Constructia de parteneriate reprezentative de dezvoltare locala Realizarea studiilor privind teritoriul Elaborarea strategiilor integrate de dezvoltare 22/26

Intocmirea dosarelor de candidatura in vederea participarii la procedura de selectie a GALurilor

Sub-masura 431.2: Activitatile necesare functionarii GAL; Instruirea managerilor/animatorilor implicati in implementarea strategiei de dezvoltare locala; Animarea teritoriului prin organizarea de evenimentelor promotionale destinate informarii si promovarii strategiei locale in spatiul rural precum si prin alte metode specifice fiecarui teritoriu. Lista cheltuielilor eligibile Submasura 431.1: constructia parteneriatelor public-private (seminarii, grupuri de lucru, animarea teritoriului etc.) studii tehnice privind teritoriul elaborarea strategiilor integrate de dezvoltare locala pregatirea dosarului de candidatura in vederea participari la selectia GAL-urilor Sub-masura 431.2: I. cheltuieli de personal salarii pentru personalul GAL deplasari in tara si strainatate necesare imbunatatirii cunostintelor II. cheltuieli materiale si servicii intretinere si gospodarire (pentru inchirierea locatiilor/sediilor); materiale si prestari servicii cu caracter functional (cheltuieli cu materiale consumabile si servicii - telefon, caldura, lumina, etc.); achizitionarea de echipamente (hard, soft, etc.); reparatii curente; instruirea membrilor/managerilor/animatorilor din cadrul GAL pentru elaborarea si implementarea proiectelor care corespund strategiei de dezvoltare rurala managementul proiectului, pentru managementul GAL, pentru efectuarea activitatilor de animare pe teritoriul GAL; informare si promovare a strategiei, metode de implementare a acesteia. III. cheltuieli de capital achizitionarea de mijloace fixe (autoturisme, mobilier, aparatura birou). Cheltuieli neeligibile cheltuielile pentru achizitia sau constructia de cladiri, precum si achizitionarea de teren Criterii de evaluare si eligibilitate aplicate de Autoritatea de management si Organismele de plata pentru Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 (PNDR) Beneficiarii eligibili pentru proiectele de investitii Beneficiarii eligibili pentru proiectele de investitii se vor incadra, in general, in una din urmatoarele categorii: a. Persoana Fizica Autorizata/Asociatie Familiala (PFA/AF) Este cea mai simpla forma de beneficiar eligibil, in linii mari acest statut obtinandu-se prin autorizare la primaria locala. Avantaje: procedura simpla, contabilitate simplificata, impozitare mica. Dezavantaje: nu se pot face angajari/pot lucra doar membrii asociatiei familiale, persoana trebuie sa aiba studii in domeniul in care se face autorizarea activitatii, limitarea eventualelor extinderi, etc.\ b. Asociatii in domeniu cu statut juridic, Grupuri de producatori si Cooperative 23/26

Este forma cea mai agreata de catre mecanismele comunitare, deoarece sprijinul financiar nerambursabil se adreseaza direct mai multor persoane, iar investitia va avea un impact mult mai mare. Avantaje: investitii cu acoperire mare, intarirea comunitatii, posibilitatea accesarii si altor subventii pentru dezvoltarea asocierii si gruparii fermierilor, impartirea riscului. Dezavantaje: procedura de infiintare mai complexa. c. Microintreprinderi si intreprinderi mici si mijlocii Clasificarea in acesta categorie se face potrivit OG nr. 27/2006, pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii: microintreprinderile: pana la 9 angajati si mai putin de 2 milioane de euro cifra de afaceri; intreprinderi mici: intre 10 si 49 de salariati si mai putin de 10 milioane de euro cifra de afaceri; intreprinderi mijlocii: intre 50 si 249 de angajati si mai putin de 50 de milioane de euro cifra de afaceri; IMM-urile si microintreprinderile pot fi Societate cu Raspundere Limitata (SRL), Societate in Nume Colectiv (SNC), Societate pe Actiuni (SA), s.a, conform legislatiei comerciale nationale. Criterii generale de eligibilitate a proiectelor a) Amplasamentul proiectului terenul Pentru a fi eligibila o investitie realizata cu ajutorul FEADR, aceasta poate sa fie amplasata pe teritoriul Romaniei (atat in spatiul rural, cat si in orase sau municipii) in care se pot desfasura, cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare, activitati incadrate in urmatoarele domenii economice: productie agricola vegetala si/sau zootehnica si silvica; procesarea industriala a produselor agricole, silvice pentru prima si a doua procesare (mai putin sectorul silvic pentru a doua procesare); servicii de turism si de agrement rural. Investitii pentru activitati mestesugaresti, artizanale si de mica industrie se pot amplasa doar in spatiul rural. Potentialul beneficiar trebuie sa prezinte o situatie juridica clara a terenului pe care se va amplasa investitia. Amplasarea unui proiect trebuie sa aiba in vedere respectarea cerintelor propuse prin Planul de Urbanism General (PUG) si Planurile de Urbanism Zonal (PUZ). Pentru proiectele care prevad constructii trebuie prezentat si Certificatul de Urbanism. b) Resursele umane implicate in alcatuirea documentatiei si in proiect Acest aspect este de cele mai multe ori neglijat ducand la blocaje nedorite in demararea documentatiei necesare obtinerii finantarii nerambursabile. Fiecare beneficiar, pentru executarea contractului si derularea proiectului in bune conditii, va desemna un responsabil legal si un responsabil tehnic, care il vor reprezenta in relatiile cu APDRP si parti terte. Persoanele Fizice Autorizate, Asociatiile Familiale si Microintreprinderile pot desemna in vederea derularii proiectului o singura persoana care sa fie in acelasi timp si responsabil legal si responsabil tehnic. Responsabilul legal este persoana ce detine dreptul de reprezentare si de angajare de fapte comerciale, in conditiile legii, care va semna contractul de finantare cu APDRP (in cazul in care cererea va fi selectata). Responsabilul tehnic va asigura relatia cu APDRP si/sau terte parti, coordonand si raspunzand de executarea contractului din punctul de vedere al aspectelor tehnico-financiare ale proiectului. c) Elaborarea proiectului Pentru a putea primi fonduri nerambursabile trebuie intocmit un proiect. Proiectul trebuie sa contina cererea de finantare (un document tip care se completeaza pe baza modelului oferit gratuit de APDRP), precum si o serie de documente justificative, care difera in functie de tipul investitiei alese. 24/26

Proiectul, in functie de valoarea financiara a acestuia, poate fi alcatuit de catre Beneficiar sau de catre: Institutii ale statului abilitate in acest sens, in speta Agentia Nationala de Consultanta Agricola prin cele 42 de Oficii Judetene de Consultanta Agricola Institutii private de consultanta care ofera contra unui comision asistenta completa pentru intocmirea proiectului (studiul de fezabilitate, planul de afaceri, diferite studii, bugetul proiectului, s.a.). d. Contributia financiara in proiect FEADR, ca si Programul SAPARD, se bazeaza pe principiul cofinantarii proiectelor de investitii private. Cheltuieli care se finanteaza din FEADR 1. Construirea, modernizarea si extinderea cladirilor si a constructiilor conexe unitatii de productie. Pentru modernizare, daca investitia are in vedere extinderea cladirilor existente si/sau construirea unor anexe noi, acestea trebuie sa fie justificate si sa serveasca modernizarii propriu-zise. 2. Achizitionarea de utilaje si echipamente noi, inclusiv IT, software, hardware. 3. Cheltuieli reprezentand plata arhitectilor, inginerilor si consultantilor, a studiilor de fezabilitate, achizitionarea de patente si licente in procentele prevazute in fisele tehnice ale masurilor. Cheltuielile pentru intocmirea documentatiei necesare proiectului sunt singurele care pot fi efectuate inainte de semnarea contractului de finantare cu APDRP. 4. Achizitionarea de mijloace de transport noi, specializate, ca rezultat al identificarii lor in studiul de fezabilitate/memoriu justificativ/plan de afaceri, cu o capacitate de transport bine fundamentata. Mijlocul de transport trebuie sa deserveasca activitatea, iar achizitionarea acestuia in scopul amintit trebuie sa fie bine documentat in anexele cererii de finantare. 5. Unelte si instrumente specifice, inclusiv acelea pentru protectia impotriva incendiilor si cele pentru protectia muncii. 6. Achizitionarea de teren, la nivelul a maxim 10% din valoarea totala a proiectului, numai in cazul stramutarii exploatatiei pentru a respecta standardele de mediu. Cheltuielile pentru care nu se acorda fonduri din FEADR 1. Cumpararea, inchirierea sau luarea in leasing a cladirilor; 2. Impozite, taxe vamale, taxe de import , alte venituri de la bugetul de stat; 3. Costuri operationale, inclusiv costuri de intretinere si chirie; 4. Comisioane bancare, costurile garantiilor, cheltuieli juridice si alte cheltuieli similare; 5. Orice alte cheltuieli stipulate in fisele tehnice ale masurilor ca fiind neeligibile. Etapele care trebuie parcurse a) Identificarea investitiei Pentru a putea obtine fonduri nerambursabile trebuie mai intai identificat domeniul in care sa va efectua investitia; Dupa identificarea acestuia, avand o idee de investitie sau dorinta de a realiza un proiect in spatiul rural, potentialul beneficiar se adreseaza la Directiile judetene pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, Oficiile Judetene de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit sau la Centrele Regionale de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit; La aceste institutii potentialul beneficiar va primi materiale informative, date despre eligibilitatea investitiei preconizate, precum si documentatia detaliata despre modul in care trebuie intocmit proiectul.

25/26

b) Pregatirea proiectului Dupa ce se familiarizeaza cu cerintele si criteriile de eligibilitate ce trebuie respectate, potentialul beneficiar va demara alcatuirea documentatiei necesare obtinerii finantarii nerambursabile; Cel mai important aspect de care potentialul beneficiar trebuie sa tina seama in acest moment este viabilitatea proiectului; Potentialul beneficiar sa fie constient ca trebuie sa asigure cofinantarea privata. c) Depunerea proiectului Odata finalizata intocmirea proiectului, acesta se va depune la sediul Oficiului Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit unde se afla amplasata investitia. Aici va fi verificat, in fata solicitantului, daca este conform din punct de vedere al documentelor. Ultimul pas il constituie evaluarea viabilitatii economico-financiare a proiectului; In urma acestei evaluari beneficiarul va fi informat daca proiectul este sau nu eligibil.

26/26

S-ar putea să vă placă și