Sunteți pe pagina 1din 54

Proiect file:///C:/Documents and Settings/Dany/Desktop/CEF/test.php.

htm

1.
Rezistenta de iesire este crescuta in prezenta reactiei negative cu o topologie:
(6p)
A) paralel la iesire
B) serie la iesire
C) paralel la intrare
D) serie la intrare
2.
Un amplificator primeste semnal de la un generator cu Rg=2kΩ si lucreaza pe o sarcina RL=5kΩ. Daca Av,g=10 cat este |Ai,g|:
(11p)
A) 4
B) 25
C) 5
D) 50
3. Se da circuitul din figura. Putem afirma:
(8p)

A) Circuitul e un amplificator de semnal cu tranzistoare.


B) Circuitul e un oscilator cu tranzistoare bipolare cu jonctiuni cu efect de camp;
C) Are o retea de reactie negativa;
D) Are o retea de reactie pozitiva;
4. Pentru stabilizatorul din figura se cunosc: a0=500, R2=20KΩ, R1=20KΩ, RSC=0,5Ω, VR = 7,5V. Daca RL=15Ω care este valoarea puterii
(11p) disipate Pdisp.Q1?(VIN=20V, iar curentul prin divizorul R1, R2 este neglijabil).

A) 5,5528W
B) 3,5W
C) 4,5W
D) 7,5W
5. Se da circuitul din figura. Elementele retelei de reactie negativa sunt:
(6p)

A) R10, R13 si RV4.


B) R6 si R7;
C) RV4 si R13;
D) R6,R7,C6 siC9;

Page 1 of 54
2 of 4 08.05.2011 02:52
Proiect file:///C:/Documents and Settings/Dany/Desktop/CEF/test.php.htm

6. Pentru circuitul oscilator prezentat in figura unde: R4=8,8KΩ, R3=1,1KΩ, Ro=10KΩ,C1=C2=5nF,iarR1=R2=2KΩ frecventa de oscilatie
(11p) este:

A) 15,91KHz
B) 9,61KHz
C) 10,61KHz
D) 9KHz
7. In figura de mai jos este prezentata caracteristica VO (IO) a unui stabilizator. Pragul de protectie al acestuia este:
(6p)

A) 100mA
B) 660mA
C) 400mA
D) 500mA
8. Pentru amplificatorul cu reactie negativa prezentat in figura s-au efectuat masuratori de curent alternativ si s-au obtinut urmatoarele
(8p) rezultate: V=2,5VRMS, Vi=5mVRMS, Vo=124,75mVRMS, R3=100KΩ Amplificarea transimpedanta este:

A) 5KΩ
B) 10KΩ
C) 20KΩ
D) 30KΩ
9. Care este rolul potentiometrului Rv4 din figura?
(8p)

Page 2 of 54
3 of 4 08.05.2011 02:52
Proiect file:///C:/Documents and Settings/Dany/Desktop/CEF/test.php.htm

A) Nu are rol in functionarea etajului.


B) Sa regleze aceeasi tensiune VBE pentru tranzistoarele T1 si T2;
C) Sa regleze offset-ul etajului diferential;
D) Sa regleze valoarea tensiunii de -12V;

Page 3 of 54
4 of 4 08.05.2011 02:52
Proiect file:///C:/Documents and Settings/Dany/Desktop/CEF colocviu/Proiect2222.htm

1.
In prezenta reactiei negative castigul global al unui amplificator in raport cu amplificatorul fara ractie:
(6p)
A) creste
B) ramane constant
C) scade
D) poate sa creasca sau sa scada
2. In schema data se prezinta un amplificator cu reactie negativa unde: VCC=15V R3=100KΩ; R4=3,3KΩ; R5=2KΩ; R6=1,2KΩ; R7=2KΩ,
(11p) iar divizorul rezistiv R1, R2 asigura polarizarea tranzistorului Q1 la ICQ1=2mA.Considerand pentru tranzistorul Q1 βF=200,VBE=0,64V iar
curentul prin divizorul R1,R2, IR1R2=10 IBQ1 valoarea rezistentei R2 este:

A) 56KΩ
B) 28KΩ
C) 28,2 KΩ
D) 56,4KΩ
3. Pentru un oscilator cu retea Wien conditia de amorsare a oscilatiilor este:
(8p)

A) A = 2
B) A = 0,707
C) A < 3
D) A > 3
4. Pentru stabilizatorul din figura se cunosc: A0=500 ,R2=2KΩ,R1=1,5KΩ, VR=7,43V. Care este tensiunea VO furnizata in sarcina RL?
(11p) (VIN=20V)

A) 12,0025V
B) 12,51V
C) 13,0025V
D) 13,1V
5. Faza functiei de transfer pentru oscilatorul cu retea Wien cu transfer in tensiune la frecventa de oscilatie este:
(6p)

Page 4 of 54

2 of 4 08.05.2011 02:19
Proiect file:///C:/Documents and Settings/Dany/Desktop/CEF colocviu/Proiect2222.htm

A) 0
B) negativa
C) o marime complexa
D) pozitiva
6. Pentru circuitul oscilator prezentat in figura unde: R4=8,8KΩ, R3=1,1KΩ, Ro=10KΩ,C1=C2=5nF,iarR1=R2=3KΩ frecventa de oscilatie
(11p) este :

A) 9KHz
B) 9,61KHz
C) 15,91KHz
D) 10,61KHz
7.
Tranzistorul BD135 din componenta stabilizatorului liniar de tensiune a fost montat:
(6p)
A) pentru a amplifica tensiunea furnizata de circuitul integrat
B) pentru protectie la scurtcircuit
C) pentru a amplifica in curent
D) poate lipsi pentru un consum de curent mai mic de 150mA
8. Pentru amplificatorul cu reactie negativa prezentat in figura s-au efectuat masuratori de curent alternativ si s-au obtinut urmatoarele
(8p) rezultate: V=2,5VRMS, Vi=5mVRMS, Vo=249,5mVRMS, R3=100KΩ Amplificarea transimpedanta este:

A) 20KΩ
Page 5 of 54
B) 30KΩ

3 of 4 08.05.2011 02:19
Proiect file:///C:/Documents and Settings/Dany/Desktop/CEF colocviu/Proiect2222.htm

C) 5KΩ
D) 10KΩ
9.
La un stabilizator circuitul de protectie actioneaza:
(8p)
A) cand curentul de iesire atinge o anumita limita
B) tot timpul
C) la un scurtcircuit accidental la iesire
D) numai la pornire

Page 6 of 54

4 of 4 08.05.2011 02:19
Proiect file:///C:/Documents and Settings/Dany/Desktop/CEF colocviu/Proiect5555.htm

1.
In prezenta reactiei negative castigul global al unui amplificator in raport cu amplificatorul fara ractie:
(6p)
A) ramane constant
B) creste
C) scade
D) poate sa creasca sau sa scada
2. In schema data se prezinta un amplificator cu reactie negativa unde: VCC=15V R3=100KΩ; R4=3,3KΩ; R5=2KΩ; R6=1,2KΩ; R7=2KΩ,
(11p) iar divizorul rezistiv R1, R2 asigura polarizarea tranzistorului Q1 la ICQ1=2mA.Considerand pentru tranzistorul Q1 βF=200,VBE=0,64V iar
curentul prin divizorul R1,R2, IR1R2=20 IBQ1 valoarea rezistentei R2 este:

A) 56KΩ
B) 56,4KΩ
C) 28,2 KΩ
D) 28KΩ
3. Pentru oscilatorul din figura de ma jos rolul condensatorului C3 este:
(8p)

A) De filtrare
B) Nu are nici un rol functional
C) Face parte din reteaua Wien
D) De memorare analogica
4. Pe schema din fig. de mai jos se cunosc: RC=10kΏ, RE=1kΏ si curentii prin cele doua tranzistoare IC1=IC2=1mA. Tranzistoarele sunt
(11p) identice si au parametri:Beta f =Beta 0 =200 si ro=r miu= infinit. Amplificarea diferentiala este:

A) 50;
B) -400;
C) -100.
D) 200;
5.
Oscilatorul armonic este circuitul electronic care:
(6p)
A) amplifica un semnal sinusoidal
B) genereaza un semnal sinusoidal
C) amplifica un semnal dreptunghiular
D) genereaza un semnal dreptunghiular
6. Se da circuitul din figura. Ce componente trebuiesc inlocuite si ce valori trebuie sa aiba astfel incat frecventa de oscilatie sa fie de
(11p) aproximativ 10KHz?
Page 7 of 54

2 of 3 08.05.2011 02:19
Proiect file:///C:/Documents and Settings/Dany/Desktop/CEF colocviu/Proiect5555.htm

A) C6=C7=1,59nF
B) R6=R7=100K ; R8=470K; C6=C7=159pF;
C) R10 = 1,8K; R13 = 2K ; C6=C7= 159pF;
D) R10 =2.2K; R13 =1K;
7.
Tranzistorul BD135 din componenta stabilizatorului liniar de tensiune a fost montat:
(6p)
A) pentru protectie la scurtcircuit
B) pentru a amplifica tensiunea furnizata de circuitul integrat
C) poate lipsi pentru un consum de curent mai mic de 150mA
D) pentru a amplifica in curent
8. ). Pentru amplificatorul cu reactie negativa prezentat in figura s-au efectuat masuratori de curent alternativ si s-au obtinut urmatoarele
(8p) rezultate: V=2,5VRMS, Vi=5mVRMS, Vo=249,5mV, RMS, R3=100KΩ. Rezistenta de intrare este:

A) 100,2Ω
B) 300,6 Ω
C) 400,8Ω
D) 200,4Ω
9.
La un stabilizator circuitul de protectie actioneaza:
(8p)
A) numai la pornire
B) la un scurtcircuit accidental la iesire
C) tot timpul
D) cand curentul de iesire atinge o anumita limita

Page 8 of 54

3 of 3 08.05.2011 02:19
Proiect file:///C:/Documents and Settings/Dany/Desktop/CEF colocviu/Proiect.htm

1.
Rezistenta de iesire este crescuta in prezenta reactiei negative cu o topologie:
(6p)
A) serie la iesire
B) paralel la iesire
C) serie la intrare
D) paralel la intrare
2.
Un amplificator primeste semnal de la un generator cu Rg=2kΩ si lucreaza pe o sarcina RL=5kΩ. Daca Ai,g=10 cat este |Az,g|:
(11p)
A) 4kΩ
B) 5kΩ
C) 50kΩ
D) 25kΩ
3. La circuitul oscilator din figura de mai jos dioda D1:
(8p)

A) face parte din reteaua de reactie pozitiva


B) redreseaza semialternanta negativa a semnalului de la iesirea AO
C) e o dioda stabilizatoare de tensiune
D) redreseaza semialternanta pozitiva a semnalului de la iesirea AO
4. SH3 Pentru stabilizatorul liniar de tensiune prezentat in figura se cunosc: ao=500, R3=3,3KΩ, R2=11KΩ. Cat trebuie sa fie tensiunea de
(11p) referinta VR pentru a furniza o tensiune stabilizata Vo=6V atunci cand tensiunea de intrare VIN= 12V.

A) 7,2V
B) 7V
C) 7,8V
D) 7,5V
5.
Amorsarea oscilatiilor la un oscilator armonic inseamna:
(6p)
A) cresterea treptata a amplitudinii semnalului sinusoidal cu frecventa de oscilatie fo, pana la valoarea Vo
B) variatia frecventei semnalului de la iesire
C) variatia amplitudinii de oscilatie
D) stingerea oscilatiilor
6.
Un oscilator armonic da un semnal de amplitudine 2V. Puterea acestui semnal pe o sarcina de 0,1kΩ este:
(11p)
A) 40mW
B) 20mW
C) 80mW
D) 160mW
7.
Valoarea puterii disipate pe tranzistorul BD135 este:
(6p)
A) VCE*IC
B) VBE*IC
C) VCE*IB
D) VBE*IB
8. ). Pentru amplificatorul cu reactie negativa prezentat in figura s-au efectuat masuratori de curent alternativ si s-au obtinut urmatoarele
(8p) rezultate: V=2,5VRMS, Vi=5mVRMS, Vo=249,5mV, RMS, R3=100KΩ. Rezistenta de intrare este:

Page 9 of 54

2 of 3 08.05.2011 02:20
Proiect file:///C:/Documents and Settings/Dany/Desktop/CEF colocviu/Proiect.htm

A) 200,4Ω
B) 300,6 Ω
C) 100,2Ω
D) 400,8Ω
9. Pentru stabilizatorul liniar de tensiune prezentat in figura se cunosc: Vo= 5V, RL=50Ω, RSC=0,5 Ω si la limita RAN tranzistorul Q1 are
(8p) VCE1, lim =1,2V. Cat este VIN,min?

A) 6,25V
B) 6,7 V
C) 13,7V
D) 13,25V

Page 10 of 54

3 of 3 08.05.2011 02:20
Proiect file:///C:/Documents and Settings/Dany/Desktop/CEF colocviu/1/Proiect.htm

1.
Rezistenta de iesire este crescuta in prezenta reactiei negative cu o topologie:
(6p)
A) paralel la intrare
B) paralel la iesire
C) serie la iesire
D) serie la intrare
2.
Un amplificator primeste semnal de la un generator cu Rg=2kΩ si lucreaza pe o sarcina RL=5kΩ. Daca Av,g=10 cat este |Ai,g|:
(11p)
A) 5
B) 50
C) 4
D) 25
3.
La un oscilator armonic transmisia pe bucla T este:
(8p)
A) T=1
B) T<1
C) T>1
D) T=-1
4. Se da caracteristica AD din figura. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate?
(11p)

A) Amplificarea este panta graficului;


B) Amplificatorul are offset 0V.
C) Saturarea iesirii este la 6V;
D) Amplificatorul prezinta offset;
5. Pentru circuitul oscilator prezentat in figura unde: R4=3,3KΩ, R3=1,1KΩ, Ro=10KΩ,C1=C2=5nF,iarR1=R2=3,3KΩ amplificarea in
(6p) tensiune realizata de A0 atunci cand reactia pozitiva lipseste este:

A) 11
B) 9
C) 4
D) 7
6. Un oscilator de joasa frecventa are in componenta sa o retea Wien cu transfer in tensiune cu elemente egale. De asemenea, valoarea in
(11p) modul a capacitatilor din reteaua Wien masurata in microfarazi este egala cu valoarea in modul a rezistentelor din reteaua Wien, masurata in
Kohmi. Ce valoare au componentele din reteaua Wien stiind ca frecventa de oscilatie este dublul frecventei retelei de alimentare cu energie
electrica de 220V?
Page 11 of 54
A) R=399 Kohmi; C=399uF.

2 of 3 08.05.2011 02:21
Proiect file:///C:/Documents and Settings/Dany/Desktop/CEF colocviu/1/Proiect.htm

B) R=12,6Kohmi; C=12,6uF
C) R=1,26Kohmi; C=1,26uF;
D) R=39,9Kohmi; C=39,9uF.
7.
La circuitul stabilizator liniar de tensiune se monteaza ca sarcina o rezistenta de valoare 0 ohmi. Valoarea curentului de iesire este:
(6p)
A) 1A
B) 0
C) 1000mA
D) curentul de scurtcircuit
8. Pentru amplificatorul cu reactie negativa prezentat in figura s-au efectuat masuratori de curent alternativ si s-au obtinut urmatoarele
(8p) rezultate: V=2,5VRMS, Vi=5mVRMS, Vo=249,5mVRMS, R3=100KΩ Amplificarea transimpedanta este:

A) 30KΩ
B) 20KΩ
C) 5KΩ
D) 10KΩ
9. Pentru stabilizatorul din figura se cunosc: a0=500, R2=10KΩ, R1=10KΩ, VR=7,5V. Care este tensiunea VO furnizata in sarcina RL?
(8p) (VIN=20V)

A) 12V
B) 16V
C) 9V
D) 15V

Page 12 of 54

3 of 3 08.05.2011 02:21
Proiect file:///C:/Documents and Settings/Dany/Desktop/CEF colocviu/2/test.php.htm

1.
In prezenta reactiei negative castigul global al unui amplificator in raport cu amplificatorul fara ractie:
(6p)
A) ramane constant
B) scade
C) creste
D) poate sa creasca sau sa scada
2. In schema data se prezinta un amplificator cu reactie negativa unde: VCC=15V R3=100KΩ; R4=3,3KΩ; R5=2KΩ; R6=1,2KΩ; R7=2KΩ,
(11p) iar divizorul rezistiv R1, R2 asigura polarizarea tranzistorului Q1 la ICQ1=2mA.Considerand pentru tranzistorul Q1 βF=200,VBE=0,6V iar
curentul prin divizorul R1,R2, IR1R2=20 IBQ1 valoarea rezistentei R2 este:

A) 56,4KΩ
B) 56KΩ
C) 28,2KΩ
D) 28KΩ
3. Se da circuitul din figura. Pentru ca la iesire sa apara oscilatii sinusoidale amplificarea amplificatorului cu reactie negativa este:
(8p)

A) 2;
B) 4.
C) 10;
D) 3;
4. Pentru stabilizatorul din figura se cunosc: a0=500, R2=10KΩ, R1=10KΩ, RSC=0,5Ω, VR = 6V. Daca RL=12Ω care este valoarea puterii
(11p) disipate Pdisp.Q1?(VIN=20V, iar curentul prin divizorul R1, R2 este neglijabil).

A) 3,5W
B) 10,5W
C) 4,5W
D) 7,5W
5. Se da circuitul din figura. Elementele retelei de reactie pozitiva sunt:
(6p)

Page 13 of 54

2 of 4 08.05.2011 02:21
Proiect file:///C:/Documents and Settings/Dany/Desktop/CEF colocviu/2/test.php.htm

A) R6,C6, R7,C9.
B) R6, R7;
C) RV4, R13;
D) R6, R7, R13, RV4;
6. Pentru circuitul oscilator prezentat in figura unde: R4=8,8KΩ, R3=1,1KΩ, Ro=10KΩ,C1=C2=5nF,iarR1=R2=3KΩ frecventa de oscilatie
(11p) este :

A) 9,61KHz
B) 15,91KHz
C) 10,61KHz
D) 9KHz
7. In figura de mai jos este prezentata caracteristica VO (IO) a unui stabilizator. Pragul de protectie al acestuia este:
(6p)

A) 300mA
B) 660mA
C) 100mA
D) 500mA
8. ). Pentru amplificatorul cu reactie negativa prezentat in figura s-au efectuat masuratori de curent alternativ si s-au obtinut urmatoarele
(8p) rezultate: V=2,5VRMS, Vi=5mVRMS, Vo=249,5mV, RMS, R3=200KΩ. Rezistenta de intrare este:

Page 14 of 54

3 of 4 08.05.2011 02:21
Proiect file:///C:/Documents and Settings/Dany/Desktop/CEF colocviu/2/test.php.htm

A) 100,2Ω
B) 300,6 Ω
C) 200,4Ω
D) 400,8Ω
9.
AD amplifica:
(8p)
A) Diferenta dintre semnalele aplicate pe intrarile sale;
B) In tensiune.
C) Suma dintre semnalele aplicate pe intrarile sale
D) Produsul dintre semnalele aplicate pe intrarile sale;

Page 15 of 54

4 of 4 08.05.2011 02:21
Proiect file:///C:/Documents and Settings/Dany/Desktop/CEF colocviu/3/Proiect.htm

1.
Rezistenta de iesire este crescuta in prezenta reactiei negative cu o topologie:
(6p)
A) serie la intrare
B) paralel la iesire
C) paralel la intrare
D) serie la iesire
2. In schema data se prezinta un amplificator cu reactie negativa unde: VCC=15V R3=100KΩ; R4=3,3KΩ; R5=2KΩ; R6=1,2KΩ; R7=2KΩ,
(11p) iar divizorul rezistiv R1, R2 asigura polarizarea tranzistorului Q1 la ICQ1=2mA.Considerand pentru tranzistorul Q1 βF=200,VBE=0,64V iar
curentul prin divizorul R1,R2, IR1R2=20 IBQ1 valoarea rezistentei R2 este:

A) 28KΩ
B) 56KΩ
C) 28,2 KΩ
D) 56,4KΩ
3. Se da circuitul din figura. Putem afirma:
(8p)

A) Are o retea de reactie negativa;


B) Are o retea de reactie pozitiva;
C) Circuitul e un amplificator de semnal cu tranzistoare.
D) Circuitul e un oscilator cu tranzistoare bipolare cu jonctiuni cu efect de camp;
4. Pentru stabilizatorul din figura se cunosc: a0=500, R2=8,6KΩ, R1=8,6KΩ, RSC=0,5Ω, VR = 8V. Daca RL=16Ω care este valoarea puterii
(11p) disipate Pdisp.Q1?(VIN=20V, iar curentul prin divizorul R1, R2 este neglijabil).

A) 4,5W
B) 7,5W
C) 3,5W
D) 10,5W
5. Pentru circuitul oscilator prezentat in figura unde: R4=8,8KΩ, R3=1,1KΩ, Ro=10KΩ,C1=C2=5nF,iarR1=R2=3,3KΩ amplificarea in
(6p) tensiune realizata de A0 atunci cand reactia pozitiva lipseste este:

Page 16 of 54

2 of 3 08.05.2011 02:22
Proiect file:///C:/Documents and Settings/Dany/Desktop/CEF colocviu/3/Proiect.htm

A) 7
B) 11
C) 9
D) 4
6. Un oscilator de joasa frecventa are in componenta sa o retea Wien cu transfer in tensiune cu elemente egale. De asemenea, valoarea in
(11p) modul a capacitatilor din reteaua Wien masurata in microfarazi este egala cu valoarea in modul a rezistentelor din reteaua Wien, masurata in
Kohmi. Ce valoare au componentele din reteaua Wien stiind ca frecventa de oscilatie este dublul frecventei retelei de alimentare cu energie
electrica de 220V?
A) R=1,26Kohmi; C=1,26uF;
B) R=399 Kohmi; C=399uF.
C) R=39,9Kohmi; C=39,9uF.
D) R=12,6Kohmi; C=12,6uF
7.
Tensiunea de iesire (VO) a stabilizatorului studiat la laborator este fata de tensiunea referintei interne (VR):
(6p)
A) intotdeauna mai mare VO > VR
B) egala VO=VR
C) intotdeauna mai mica VO < VR
D) poate fi VO > VR sau VO < VR
8. ). Pentru amplificatorul cu reactie negativa prezentat in figura s-au efectuat masuratori de curent alternativ si s-au obtinut urmatoarele
(8p) rezultate: V=2,5VRMS, Vi=5mVRMS, Vo=249,5mV, RMS, R3=200KΩ. Rezistenta de intrare este:

A) 200,4Ω
B) 300,6 Ω
C) 100,2Ω
D) 400,8Ω
9.
La un stabilizator circuitul de protectie actioneaza:
(8p)
A) numai la pornire
B) cand curentul de iesire atinge o anumita limita
C) tot timpul
D) la un scurtcircuit accidental la iesire

Page 17 of 54

3 of 3 08.05.2011 02:22
Proiect file:///C:/Documents and Settings/Dany/Desktop/CEF colocviu/arhiva2/test2.php.htm

1. La un amplificator liniar de semnal mic de joasa frecventa cu amplificarea fara reactie a, se aplica o reactie negativa de tip serie/paralel cu
(6p) factorul de transfer f. Cum se modifica impedanta de intrare?
A) ramane constanta la valoarea impedantei fara reactie
B) creste cu (1+fa)
C) scade cu (1+fa)
D) creste cu (1+fa) nedepinzand de tipul reactiei aplicate
2.
Un amplificator primeste semnal de la un generator cu Rg=2kΩ si lucreaza pe o sarcina RL=5kΩ. Daca Av,g=10 cat este |Ai,g|:
(11p)
A) 4
B) 50
C) 5
D) 25
3. Pentru un oscilator cu retea Wien conditia de amorsare a oscilatiilor este:
(8p)

A) A < 3
B) A = 0,707
C) A > 3
D) A = 2
4. SH3 Pentru stabilizatorul liniar de tensiune prezentat in figura se cunosc: ao=500, R3=3,3KΩ, R2=11KΩ. Cat trebuie sa fie tensiunea de
(11p) referinta VR pentru a furniza o tensiune stabilizata Vo=6V atunci cand tensiunea de intrare VIN= 12V.

A) 7V
B) 7,8V
C) 7,5V
D) 7,2V
5. Pentru circuitul oscilator prezentat in figura unde: R4=3,3KΩ, R3=1,1KΩ, Ro=10KΩ,C1=C2=5nF,iarR1=R2=3,3KΩ amplificarea in
(6p) tensiune realizata de A0 atunci cand reactia pozitiva lipseste este:

Page 18 of 54

2 of 4 08.05.2011 02:22
Proiect file:///C:/Documents and Settings/Dany/Desktop/CEF colocviu/arhiva2/test2.php.htm

A) 9
B) 4
C) 7
D) 11
6. Pentru circuitul oscilator prezentat in figura unde: R4=8,8KΩ, R3=1,1KΩ, Ro=10KΩ,C1=C2=5nF,iarR1=R2=3KΩ frecventa de oscilatie
(11p) este :

A) 9,61KHz
B) 15,91KHz
C) 9KHz
D) 10,61KHz
7.
Factorul de rejectie a modului comun (CMRR) pentru AD trebuie sa fie:
(6p)
A) Nu conteza valoarea;
B) Cat mai mare;
C) Zero;
D) Nu este important din punct de vedere al caracterizarii AD.
8. Pentru amplificatorul cu reactie negativa prezentat in figura s-au efectuat masuratori de curent alternativ si s-au obtinut urmatoarele
(8p) rezultate: V=2,5VRMS, Vi=5mVRMS, Vo=249,5mV, RMS, R3=150KΩ. Rezistenta de intrare este:

A) 200,4Ω
Page 19 of 54
B) 300,6Ω

3 of 4 08.05.2011 02:22
Proiect file:///C:/Documents and Settings/Dany/Desktop/CEF colocviu/arhiva2/test2.php.htm

C) 400,8Ω
D) 100,2Ω
9. Pentru stabilizatorul din figura se cunosc: a0=500, R2=8KΩ, R1=2KΩ, VR=7,2V. Care este tensiunea VO furnizata in sarcina RL?
(8p) (VIN=20V)

A) 15V
B) 9V
C) 16V
D) 12V

Page 20 of 54

4 of 4 08.05.2011 02:22
Proiect file:///C:/Documents and Settings/Dany/Desktop/CEF colocviu/arhiva 1/test1.php.htm

1. Pentru amplificatorul cu reactie negativa prezentat in figura s-au efectuat masuratori de curent alternativ si s-au obtinut urmatoarele
(6p) rezultate: V=2,5VRMS, Vi=5mVRMS, Vo=600mV, RMS, R3=200KΩ. Intrarea amplificatorului se considera in baza tranzistorului Q1.
Amplificarea in tensiune este:

A) 40
B) 160
C) 80
D) 120
2.
Un amplificator primeste semnal de la un generator cu Rg=2kΩ si lucreaza pe o sarcina RL=5kΩ. Daca Ai,g=10 cat este |Av,g|:
(11p)
A) 25
B) 4
C) 50
D) 5
3. Tranzistorul J1 din figura este:
(8p)

A) un tranzistor bipolar care amplifica tensiunea alternativa de la iesirea AO


B) un tranzistor cu efect de cimp care isi modifica rezistenta drena-sursa in functie de tensiunea grila-sursa
C) un tranzistor cu efect de cimp care isi modifica rezistenta drena-sursa in functie de modificarile rezistentei de sarcina de la iesirea AO
D) un tranzistor cu efect de cimp care amplifica tensiunea alternativa de la iesirea AO
4. Pe schema din fig. de mai jos se cunosc: RC=10kΏ, RE=1kΏ si curentii prin cele doua tranzistoare IC1=IC2=1mA. Tranzistoarele sunt
(11p) identice si au parametri:Beta f =Beta 0 =200 si ro=r miu= infinit. Amplificarea diferentiala este:

A) 50;
B) -100.
C) -400;
D) 200;
5. Pentru circuitul oscilator prezentat in figura unde: R4=33KΩ, R3=3,3KΩ, Ro=10KΩ,C1=C2=5nF,iarR1=R2=3,3KΩ amplificarea in
(6p) tensiune realizata de AO atunci cand reactia pozitiva lipseste este:

Page 21 of 54

2 of 4 08.05.2011 02:23
Proiect file:///C:/Documents and Settings/Dany/Desktop/CEF colocviu/arhiva 1/test1.php.htm

A) 11
B) 7
C) 4
D) 9
6. Se da circuitul din figura. Daca in paralel cu R10 se leaga un condensator de capacitate 10 milifarazi:
(11p)

A) Circuitul nu va mai oscila.


B) Circuitul isi va modifica frecventa de oscilatie;
C) Circuitul nu isi va modifica frecventa de oscilatie, dar tranzistoarele isi vor modifica punctele statice de functionare.
D) Circuitul nu isi va modifica frecventa de oscilatie;
7.
Tensiunea de iesire (VO) a stabilizatorului studiat la laborator este fata de tensiunea referintei interne (VR):
(6p)
A) intotdeauna mai mare VO > VR
B) poate fi VO > VR sau VO < VR
C) intotdeauna mai mica VO < VR
D) egala VO=VR
8. Pentru amplificatorul cu reactie negativa prezentat in figura s-au efectuat masuratori de curent alternativ si s-au obtinut urmatoarele
(8p) rezultate: V=2,5VRMS, Vi=5mVRMS, Vo=249,5mV, RMS, R3=150KΩ. Rezistenta de intrare este:

A) 200,4Ω
B) 400,8Ω
C) 300,6Ω
D) 100,2Ω

Page 22 of 54

3 of 4 08.05.2011 02:23
Proiect file:///C:/Documents and Settings/Dany/Desktop/CEF colocviu/arhiva 1/test1.php.htm

9. Pentru stabilizatorul din figura se cunosc: a0=500, R2=10KΩ, R1=10KΩ, VR=7,5V. Care este tensiunea VO furnizata in sarcina RL?
(8p) (VIN=20V)

A) 12V
B) 9V
C) 15V
D) 16V

Page 23 of 54

4 of 4 08.05.2011 02:23
Proiect file:///C:/Documents and Settings/Dany/Desktop/CEF colocviu/cioangher/test3.html

1.
La un amplificator cu reactie negativa transmisia pe bucla T este intotdeauna:
(6p)
A) T>>1
B) T>0
C) T<0
D) T>1
2.
Un amplificator primeste semnal de la un generator cu Rg=2kΩ si lucreaza pe o sarcina RL=5kΩ. Daca Ai,g=10 cat este |Az,g|:
(11p)
A) 4kΩ
B) 25kΩ
C) 5kΩ
D) 50kΩ
3. Se da circuitul din figura. Putem afirma:
(8p)

A) Circuitul e un amplificator de semnal cu tranzistoare.


B) Are o retea de reactie negativa;
C) Are o retea de reactie pozitiva;
D) Circuitul e un oscilator cu tranzistoare bipolare cu jonctiuni cu efect de camp;
4. Pe schema din fig. de mai jos se cunosc: RC=10kΏ, RE=1kΏ si curentii prin cele doua tranzistoare IC1=IC2=1mA. Tranzistoarele sunt
(11p) identice si au parametri:Beta f =Beta 0 =200 si ro=r miu= infinit. Amplificarea diferentiala este:

A) -400;
B) -100.
C) 50;
D) 200;
5.
Forma de unda masurata cu osciloscopul la iesirea oscilatorului in punte Wien este:
(6p)
A) sinusoidala;
B) elipsa;
C) dreptunghiulara.
D) dreapta;
6.
Un oscilator armonic da un semnal de amplitudine 2V. Puterea acestui semnal pe o sarcina de 0,1kΩ este:
(11p)
A) 20mW
B) 40mW
C) 160mW
D) 80mW
7. In figura de mai jos este prezentata caracteristica VO (IO) a unui stabilizator. Pragul de protectie al acestuia este:
(6p)

Page 24 of 54

2 of 3 08.05.2011 02:23
Proiect file:///C:/Documents and Settings/Dany/Desktop/CEF colocviu/cioangher/test3.html

A) 300mA
B) 500mA
C) 100mA
D) 660mA
8. ). Pentru amplificatorul cu reactie negativa prezentat in figura s-au efectuat masuratori de curent alternativ si s-au obtinut urmatoarele
(8p) rezultate: V=2,5VRMS, Vi=5mVRMS, Vo=499mVRMS, R3=100KΩ Amplificarea transimpedanta este:

A) 20KΩ
B) 10KΩ
C) 30KΩ
D) 5KΩ
9. Se da amplificatorul diferential din figura. Care din afirmatiile urmatoare este adevarata?
(8p)

A) Este schema pe care se ajusteaza offsetul amplificatorului;


B) Iesirea acestuia este asimetrica;
C) Este schema de masurare a amplificarii diferentiale.
D) Iesirea acestuia este simetrica;

Page 25 of 54

3 of 3 08.05.2011 02:23
Proiect file:///C:/Documents and Settings/Dany/Desktop/CEF colocviu/Desktop/test.php.htm

1.
In prezenta reactiei negative castigul global al unui amplificator in raport cu amplificatorul fara ractie:
(6p)
A) scade
B) poate sa creasca sau sa scada
C) ramane constant
D) creste
2. In schema data se prezinta un amplificator cu reactie negativa unde: VCC=15V R3=100KΩ; R4=3,3KΩ; R5=2KΩ; R6=1,2KΩ; R7=2KΩ,
(11p) iar divizorul rezistiv R1, R2 asigura polarizarea tranzistorului Q1 la ICQ1=2mA.Considerand pentru tranzistorul Q1 βF=200,VBE=0,64V iar
curentul prin divizorul R1,R2, IR1R2=10 IBQ1 valoarea rezistentei R2 este:

A) 28KΩ
B) 56,4KΩ
C) 28,2 KΩ
D) 56KΩ
3. Frecventa de oscilatie a circuitului din figura este:
(8p)

A) 554,7Hz;
B) 10,2KHz.
C) 1Khz;
D) 100,2Hz;
4. SH2 Pentru stabilizatorul liniar de tensiune prezentat in figura se cunosc: ao=5000, R3=3,3KΩ, R2=7,5KΩ. Cat trebuie sa fie tensiunea de
(11p) referinta VR pentru a furniza o tensiune stabilizata Vo=5V atunci cand tensiunea de intrare VIN= 12V.

A) 7,8V
B) 7,2V
C) 7,5V
D) 7V
5.
Oscilatorul armonic este circuitul electronic care:
(6p)
A) amplifica un semnal dreptunghiular
B) amplifica un semnal sinusoidal
C) genereaza un semnal dreptunghiular
D) genereaza un semnal sinusoidal
6. In schema din figura elementele retelei Wien au ca unitati de masura kohmul, respectiv nanofaradul. Valoarea numerica a capacitatii este de
(11p) 2 ori mai mare decit valoare numerica a rezistentei.In plus reteaua Wien este formata cu elemente egale. Determinati ce valori au
componentele retelei Wien daca frecventa de oscilatie este de 20kHz
Page 26 of 54

2 of 3 08.05.2011 02:24
Proiect file:///C:/Documents and Settings/Dany/Desktop/CEF colocviu/Desktop/test.php.htm

A) R=2Kohm C=4nF
B) R=1,995Kohm C=3,990nF
C) R=1Kohm C=2nF
D) R=1,52Kohm C=3,04nF
7.
La circuitul stabilizator liniar de tensiune se monteaza ca sarcina o rezistenta de valoare 0 ohmi. Valoarea curentului de iesire este:
(6p)
A) 1000mA
B) 1A
C) curentul de scurtcircuit
D) 0
8. ). Pentru amplificatorul cu reactie negativa prezentat in figura s-au efectuat masuratori de curent alternativ si s-au obtinut urmatoarele
(8p) rezultate: V=2,5VRMS, Vi=5mVRMS, Vo=499mVRMS, R3=100KΩ Amplificarea transimpedanta este:

A) 30KΩ
B) 5KΩ
C) 10KΩ
D) 20KΩ
9. Pentru stabilizatorul din figura se cunosc: a0=500, R2=8KΩ, R1=2KΩ, RSC=0,2Ω, VR = 7,2V. VIN=20V, iar curentul prin divizorul R1, R2
(8p) este neglijabil. Care este valoarea maxima a curentului debitat de acest stabilizator Iomax daca tensiunea de intrare in conductie la
tranzistoarele bipolare este VBE,ON=0,6V?

A) 0,6A
B) 2A
C) 1A
D) 3A

Page 27 of 54

3 of 3 08.05.2011 02:24
Proiect file:///C:/Documents and Settings/Dany/Desktop/CEF colocviu/Desktop111/Proiect33333.htm

1.
Rezistenta de iesire este crescuta in prezenta reactiei negative cu o topologie:
(6p)
A) paralel la intrare
B) serie la intrare
C) serie la iesire
D) paralel la iesire
2. In schema data se prezinta un amplificator cu reactie negativa unde: VCC=15V R3=100KΩ; R4=3,3KΩ; R5=2KΩ; R6=1,2KΩ; R7=2KΩ,
(11p) iar divizorul rezistiv R1, R2 asigura polarizarea tranzistorului Q1 la ICQ1=2mA.Considerand pentru tranzistorul Q1 βF=200,VBE=0,64V iar
curentul prin divizorul R1,R2, IR1R2=20 IBQ1 valoarea rezistentei R2 este:

A) 56KΩ
B) 28KΩ
C) 28,2 KΩ
D) 56,4KΩ
3. Circuitul cu TEC-J din schema oscilatorului cu punte Wien, care se comporta ca o rezistenta variabila cu amplitudinea tensiunii de iesire,
(8p) serveste la:
A) pornirea oscilatiilor
B) fixarea frecventei de oscilatie
C) stabilizarea oscilatiilor
D) reducerea distorsiunilor
4. Pentru stabilizatorul din figura se cunosc: a0=500, R2=10KΩ, R1=10KΩ, RSC=0,5Ω, VR = 6V. Daca RL=12Ω care este valoarea puterii
(11p) disipate Pdisp.Q1?(VIN=20V, iar curentul prin divizorul R1, R2 este neglijabil).

A) 4,5W
B) 7,5W
C) 3,5W
D) 10,5W
5. Pentru circuitul oscilator prezentat in figura unde: R4=3,3KΩ, R3=1,1KΩ, Ro=10KΩ,C1=C2=5nF,iarR1=R2=3,3KΩ amplificarea in
(6p) tensiune realizata de A0 atunci cand reactia pozitiva lipseste este:

A) 11
Page 28 of 54
B) 9

2 of 4 08.05.2011 02:24
Proiect file:///C:/Documents and Settings/Dany/Desktop/CEF colocviu/Desktop111/Proiect33333.htm

C) 4
D) 7
6. In schema din figura elementele retelei Wien au ca unitati de masura kohmul, respectiv nanofaradul. Valoarea numerica a capacitatii este de
(11p) 2 ori mai mare decit valoare numerica a rezistentei.In plus reteaua Wien este formata cu elemente egale. Determinati ce valori au
componentele retelei Wien daca frecventa de oscilatie este de 20kHz

A) R=1,995Kohm C=3,990nF
B) R=2Kohm C=4nF
C) R=1,52Kohm C=3,04nF
D) R=1Kohm C=2nF
7. In figura de mai jos este prezentata caracteristica VO (IO) a unui stabilizator. Pragul de protectie al acestuia este:
(6p)

A) 660mA
B) 500mA
C) 100mA
D) 400mA
8. Pentru amplificatorul cu reactie negativa prezentat in figura s-au efectuat masuratori de curent alternativ si s-au obtinut urmatoarele
(8p) rezultate: V=2,5VRMS, Vi=5mVRMS, Vo=249,5mVRMS, R3=100KΩ Amplificarea transimpedanta este:

A) 20KΩ
B) 10KΩ
C) 30KΩ
D) 5KΩ
9. Pentru stabilizatorul liniar de tensiune prezentat in figura se cunosc: Vo= 12V, RL=120Ω, RSC=0,5 Ω si la limita RAN tranzistorul Q1 are
(8p) VCE1, lim =1,2V. Cat este VIN,min?

Page 29 of 54

3 of 4 08.05.2011 02:24
Proiect file:///C:/Documents and Settings/Dany/Desktop/CEF colocviu/Desktop111/Proiect33333.htm

A) 13,7V
B) 13,25V
C) 6,7V
D) 6,25V

Page 30 of 54

4 of 4 08.05.2011 02:24
Proiect file:///C:/Documents and Settings/Dany/Desktop/CEF colocviu/Desktop111/Proiect666666666.htm

1. Pentru amplificatorul cu reactie negativa prezentat in figura s-au efectuat masuratori de curent alternativ si s-au obtinut urmatoarele
(6p) rezultate: V=2,5VRMS, Vi=5mVRMS, Vo=600mV, RMS, R3=200KΩ. Intrarea amplificatorului se considera in baza tranzistorului Q1.
Amplificarea in tensiune este:

A) 160
B) 40
C) 120
D) 80
2.
Un amplificator primeste semnal de la un generator cu Rg=2kΩ si lucreaza pe o sarcina RL=5kΩ. Daca Ai,g=10 cat este |Av,g|:
(11p)
A) 25
B) 50
C) 5
D) 4
3.
La un oscilator armonic transmisia pe bucla T este:
(8p)
A) T=1
B) T>1
C) T=-1
D) T<1
4. Pe schema din fig. de mai jos se cunosc: RC=10kΏ, RE=1kΏ si curentii prin cele doua tranzistoare IC1=IC2=1mA. Tranzistoarele sunt
(11p) identice si au parametri:Beta f =Beta 0 =200 si ro=r miu= infinit. Amplificarea diferentiala este:

A) 200;
B) 50;
C) -400;
D) -100.
5.
Oscilatorul armonic este circuitul electronic care:
(6p)
A) genereaza un semnal sinusoidal
B) genereaza un semnal dreptunghiular
C) amplifica un semnal dreptunghiular
D) amplifica un semnal sinusoidal
6. Se da circuitul din figura. Daca in paralel cu R10 se leaga un condensator de capacitate 10 milifarazi:
(11p)

Page 31 of 54

2 of 4 08.05.2011 02:25
Proiect file:///C:/Documents and Settings/Dany/Desktop/CEF colocviu/Desktop111/Proiect666666666.htm

A) Circuitul nu isi va modifica frecventa de oscilatie, dar tranzistoarele isi vor modifica punctele statice de functionare.
B) Circuitul nu va mai oscila.
C) Circuitul nu isi va modifica frecventa de oscilatie;
D) Circuitul isi va modifica frecventa de oscilatie;
7. In figura de mai jos este prezentata caracteristica VO (IO) a unui stabilizator. Pragul de protectie al acestuia este:
(6p)

A) 500mA
B) 300mA
C) 100mA
D) 660mA
8. ). Pentru amplificatorul cu reactie negativa prezentat in figura s-au efectuat masuratori de curent alternativ si s-au obtinut urmatoarele
(8p) rezultate: V=2,5VRMS, Vi=5mVRMS, Vo=499mVRMS, R3=100KΩ Amplificarea transimpedanta este:

A) 10KΩ
B) 20KΩ
C) 5KΩ
D) 30KΩ
9. Rolul condensatorului din figura este:
(8p)

A) De a micsora Ac;
B) De a decupla baza lui T1 in curent continuu;
C) De a creste Ad; D) De a creste Ac. Page 32 of 54

3 of 4 08.05.2011 02:25
Proiect file:///C:/Documents and Settings/Dany/Desktop/CEF colocviu/simion2/simion.php.htm

1. Pentru amplificatorul cu reactie negativa prezentat in figura s-au efectuat masuratori de curent alternativ si s-au obtinut urmatoarele
(6p) rezultate: V=2,5VRMS, Vi=5mVRMS, Vo=200mV, RMS, R3=200KΩ. Intrarea amplificatorului se considera in baza tranzistorului Q1.
Amplificarea in tensiune este:

A) 120
B) 40
C) 160
D) 80
2.
Un amplificator primeste semnal de la un generator cu Rg=2kΩ si lucreaza pe o sarcina RL=5kΩ. Daca Av,g=10 cat este |Ai,g|:
(11p)
A) 50
B) 4
C) 25
D) 5
3. Se da circuitul din figura. Putem afirma:
(8p)

A) Are o retea de reactie pozitiva;


B) Circuitul e un amplificator de semnal cu tranzistoare.
C) Circuitul e un oscilator cu tranzistoare bipolare cu jonctiuni cu efect de camp;
D) Are o retea de reactie negativa;
4. Pe schema din fig. de mai jos se aplica un semnal alternativ de frecventa 1kHz intre punctul 8 si masa cu valoarea de 100mVrms. Tensiunea
(11p) masurata intre punctul 3 si masa este de 2,005Vrms iar intre punctul 9 si masa este de 2,001Vrms. Amplificarea de mod comun este:

A) 0,4;
B) 0,04;
C) 4;
D) 0,02.
5. Se da circuitul din figura. Elementele retelei de reactie negativa sunt:
(6p)

Page 33 of 54

2 of 4 08.05.2011 02:29
Proiect file:///C:/Documents and Settings/Dany/Desktop/CEF colocviu/simion2/simion.php.htm

A) R6 si R7;
B) R10, R13 si RV4.
C) R6,R7,C6 siC9;
D) RV4 si R13;
6. In schema din figura elementele retelei Wien au ca unitati de masura kohmul, respectiv nanofaradul. Valoarea numerica a capacitatii este de
(11p) 2 ori mai mare decit valoare numerica a rezistentei.In plus reteaua Wien este formata cu elemente egale. Determinati ce valori au
componentele retelei Wien daca frecventa de oscilatie este de 20kHz

A) R=1,995Kohm C=3,990nF
B) R=1Kohm C=2nF
C) R=1,52Kohm C=3,04nF
D) R=2Kohm C=4nF
7. In figura de mai jos este prezentata caracteristica VO (IO) a unui stabilizator. Pragul de protectie al acestuia este:
(6p)

A) 500mA
B) 100mA
C) 300mA
D) 660mA
8. Pentru amplificatorul cu reactie negativa prezentat in figura s-au efectuat masuratori de curent alternativ si s-au obtinut urmatoarele
(8p) rezultate: V=2,5VRMS, Vi=5mVRMS, Vo=748,5mVRMS, R3=100KΩ Amplificarea transimpedanta este:

Page 34 of 54

3 of 4 08.05.2011 02:29
Proiect file:///C:/Documents and Settings/Dany/Desktop/CEF colocviu/simion2/simion.php.htm

A) 5KΩ
B) 20KΩ
C) 10KΩ
D) 30KΩ
9. Pentru stabilizatorul din figura se cunosc: a0=500, R2=8,6KΩ, R1=8,6KΩ, VR = 8V. Care este tensiunea VO furnizata in sarcina RL?
(8p) (VIN=20V)

A) 15V
B) 16V
C) 9V
D) 12V

Page 35 of 54

4 of 4 08.05.2011 02:29
Proiect file:///C:/Documents and Settings/Dany/Desktop/CEF colocviu/tomescu/tomescu.php.htm

1. Pentru amplificatorul cu reactie negativa prezentat in figura s-au efectuat masuratori de curent alternativ si s-au obtinut urmatoarele
(6p) rezultate: V=2,5VRMS, Vi=5mVRMS, Vo=600mV, RMS, R3=200KΩ. Intrarea amplificatorului se considera in baza tranzistorului Q1.
Amplificarea in tensiune este:

A) 160
B) 80
C) 40
D) 120
2.
Un amplificator primeste semnal de la un generator cu Rg=2kΩ si lucreaza pe o sarcina RL=5kΩ. Daca Av,g=10 cat este |Ai,g|:
(11p)
A) 5
B) 25
C) 4
D) 50
3. La circuitul oscilator din figura de mai jos dioda D1:
(8p)

A) e o dioda stabilizatoare de tensiune


B) face parte din reteaua de reactie pozitiva
C) redreseaza semialternanta pozitiva a semnalului de la iesirea AO
D) redreseaza semialternanta negativa a semnalului de la iesirea AO
4. Pentru stabilizatorul din figura se cunosc: a0=500, R2=8,6KΩ, R1=8,6KΩ, RSC=0,5Ω, VR = 8V. Daca RL=16Ω care este valoarea puterii
(11p) disipate Pdisp.Q1?(VIN=20V, iar curentul prin divizorul R1, R2 este neglijabil).

A) 4,5W
B) 7,5W
C) 3,5W
D) 10,5W
5. Pentru circuitul oscilator prezentat in figura unde: R4=33KΩ, R3=3,3KΩ, Ro=10KΩ,C1=C2=5nF,iarR1=R2=3,3KΩ amplificarea in
(6p) tensiune realizata de AO atunci cand reactia pozitiva lipseste este:

Page 36 of 54

2 of 4 08.05.2011 02:29
Proiect file:///C:/Documents and Settings/Dany/Desktop/CEF colocviu/tomescu/tomescu.php.htm

A) 7
B) 4
C) 11
D) 9
6. In schema din figura elementele retelei Wien au ca unitati de masura kohmul, respectiv nanofaradul. Valoarea numerica a capacitatii este de
(11p) 2 ori mai mare decit valoare numerica a rezistentei.In plus reteaua Wien este formata cu elemente egale. Determinati ce valori au
componentele retelei Wien daca frecventa de oscilatie este de 20kHz

A) R=1,52Kohm C=3,04nF
B) R=2Kohm C=4nF
C) R=1Kohm C=2nF
D) R=1,995Kohm C=3,990nF
7. In figura de mai jos este prezentata caracteristica VO (IO) a unui stabilizator. Pragul de protectie al acestuia este:
(6p)

A) 500mA
B) 660mA
C) 400mA Page 37 of 54

3 of 4 08.05.2011 02:29
Proiect file:///C:/Documents and Settings/Dany/Desktop/CEF colocviu/tomescu/tomescu.php.htm

D) 100mA
8. Pentru amplificatorul cu reactie negativa prezentat in figura s-au efectuat masuratori de curent alternativ si s-au obtinut urmatoarele
(8p) rezultate: V=2,5VRMS, Vi=5mVRMS, Vo=249,5mV, RMS, R3=50KΩ. Rezistenta de intrare este:

A) 100,2Ω
B) 300,6 Ω
C) 400,8Ω
D) 200,4Ω
9.
La un stabilizator circuitul de protectie actioneaza:
(8p)
A) numai la pornire
B) la un scurtcircuit accidental la iesire
C) cand curentul de iesire atinge o anumita limita
D) tot timpul

Page 38 of 54

4 of 4 08.05.2011 02:29
Proiect file:///C:/Documents and Settings/Dany/Desktop/CEF colocviu/balseanu.php.htm

1.
Rezistenta de intrare este scazuta in prezenta reactiei negative cu o topologie:
(6p)
A) serie la intrare
B) serie la iesire
C) paralel la iesire
D) paralel la intrare
2.
Un amplificator primeste semnal de la un generator cu Rg=2kΩ si lucreaza pe o sarcina RL=5kΩ. Daca Av,g=10 cat este |Ai,g|:
(11p)
A) 50
B) 5
C) 25
D) 4
3. Se da circuitul din figura. Putem afirma:
(8p)

A) Circuitul e un amplificator de semnal cu tranzistoare.


B) Are o retea de reactie negativa;
C) Are o retea de reactie pozitiva;
D) Circuitul e un oscilator cu tranzistoare bipolare cu jonctiuni cu efect de camp;
4. Pentru stabilizatorul din figura se cunosc: a0=500, R2=10KΩ, R1=10KΩ, RSC=0,5Ω, VR = 6V. Daca RL=12Ω care este valoarea puterii
(11p) disipate Pdisp.Q1?(VIN=20V, iar curentul prin divizorul R1, R2 este neglijabil).

A) 4,5W
B) 7,5W
C) 10,5W
D) 3,5W
5. Se da circuitul din figura. Elementele retelei de reactie pozitiva sunt:
(6p)

A) R6,C6, R7,C9.
B) RV4, R13;
C) R6, R7, R13, RV4;
D) R6, R7;
Page 39 of 54

2 of 3 08.05.2011 02:30
Proiect file:///C:/Documents and Settings/Dany/Desktop/CEF colocviu/balseanu.php.htm

6. In schema din figura elementele retelei Wien au ca unitati de masura kohmul, respectiv nanofaradul. Valoarea numerica a capacitatii este de
(11p) 2 ori mai mare decit valoare numerica a rezistentei.In plus reteaua Wien este formata cu elemente egale. Determinati ce valori au
componentele retelei Wien daca frecventa de oscilatie este de 20kHz

A) R=1Kohm C=2nF
B) R=2Kohm C=4nF
C) R=1,995Kohm C=3,990nF
D) R=1,52Kohm C=3,04nF
7.
Tensiunea de iesire (VO) a stabilizatorului studiat la laborator este fata de tensiunea referintei interne (VR):
(6p)
A) intotdeauna mai mica VO < VR
B) poate fi VO > VR sau VO < VR
C) intotdeauna mai mare VO > VR
D) egala VO=VR
8. ). Pentru amplificatorul cu reactie negativa prezentat in figura s-au efectuat masuratori de curent alternativ si s-au obtinut urmatoarele
(8p) rezultate: V=2,5VRMS, Vi=5mVRMS, Vo=499mVRMS, R3=100KΩ Amplificarea transimpedanta este:

A) 5KΩ
B) 20KΩ
C) 10KΩ
D) 30KΩ
9. Pentru stabilizatorul din figura se cunosc: a0=500, R2=8,6KΩ, R1=8,6KΩ, VR = 8V. Care este tensiunea VO furnizata in sarcina RL?
(8p) (VIN=20V)

A) 15V
B) 12V
C) 9V
D) 16V

Page 40 of 54

3 of 3 08.05.2011 02:30
Proiect file:///C:/Documents and Settings/Dany/Desktop/CEF colocviu/belivaca_php.htm

1. Pentru amplificatorul cu reactie negativa prezentat in figura s-au efectuat masuratori de curent alternativ si s-au obtinut urmatoarele
(6p) rezultate: V=2,5VRMS, Vi=5mVRMS, Vo=400mV, RMS, R3=200KΩ.Intrarea amplificatorului se considera in baza tranzistorului Q1.
Amplificarea in tensiune este:

A) 40
B) 160
C) 120
D) 80
2. In schema data se prezinta un amplificator cu reactie negativa unde: VCC=15V R3=100KΩ; R4=3,3KΩ; R5=2KΩ; R6=1,2KΩ; R7=2KΩ,
(11p) iar divizorul rezistiv R1, R2 asigura polarizarea tranzistorului Q1 la ICQ1=2mA.Considerand pentru tranzistorul Q1 βF=200,VBE=0,6V iar
curentul prin divizorul R1,R2, IR1R2=20 IBQ1 valoarea rezistentei R2 este:

A) 28,2KΩ
B) 56KΩ
C) 28KΩ
D) 56,4KΩ
3. Circuitul cu TEC-J din schema oscilatorului cu punte Wien, care se comporta ca o rezistenta variabila cu amplitudinea tensiunii de iesire,
(8p) serveste la:
A) pornirea oscilatiilor
B) fixarea frecventei de oscilatie
C) stabilizarea oscilatiilor
D) reducerea distorsiunilor
4. Pentru stabilizatorul din figura se cunosc: a0=500, R2=20KΩ, R1=20KΩ, RSC=0,5Ω, VR = 7,5V. Daca RL=15Ω care este valoarea puterii
(11p) disipate Pdisp.Q1?(VIN=20V, iar curentul prin divizorul R1, R2 este neglijabil).

A) 4,5W
B) 7,5W
C) 5,5528W
D) 3,5W
5.
Amorsarea oscilatiilor la un oscilator armonic inseamna:
(6p)
A) stingerea oscilatiilor
B) cresterea treptata a amplitudinii semnalului sinusoidal cu frecventa de oscilatie fo, pana la valoarea Vo
C) variatia frecventei semnalului de la iesire
D) variatia amplitudinii de oscilatie
6. Un oscilator de joasa frecventa are in componenta sa o retea Wien cu transfer in tensiune cu elemente egale. De asemenea, valoarea in
(11p) modul a capacitatilor din reteaua Wien masurata in microfarazi este egala cu valoarea in modul a rezistentelor din reteaua Wien, masurata in
Kohmi. Ce valoare au componentele din reteaua Wien stiind ca frecventa de oscilatie este dublul frecventei retelei de alimentare cu energie
electrica de 220V?
A) R=39,9Kohmi; C=39,9uF. Page 41 of 54

2 of 3 08.05.2011 02:31
Proiect file:///C:/Documents and Settings/Dany/Desktop/CEF colocviu/belivaca_php.htm

B) R=1,26Kohmi; C=1,26uF;
C) R=399 Kohmi; C=399uF.
D) R=12,6Kohmi; C=12,6uF
7. In figura de mai jos este prezentata caracteristica VO (IO) a unui stabilizator. Pragul de protectie al acestuia este:
(6p)

A) 400mA
B) 500mA
C) 100mA
D) 660mA
8. Pentru amplificatorul cu reactie negativa prezentat in figura s-au efectuat masuratori de curent alternativ si s-au obtinut urmatoarele
(8p) rezultate: V=2,5VRMS, Vi=5mVRMS, Vo=249,5mVRMS, R3=100KΩAmplificarea transimpedanta este:

A) 30KΩ
B) 10KΩ
C) 20KΩ
D) 5KΩ
9.
La un stabilizator circuitul de protectie actioneaza:
(8p)
A) tot timpul
B) la un scurtcircuit accidental la iesire
C) numai la pornire
D) cand curentul de iesire atinge o anumita limita

Page 42 of 54

3 of 3 08.05.2011 02:31
Proiect file:///C:/Documents and Settings/Dany/Desktop/CEF colocviu/arhiva3/arhiva3.htm

1. Pentru amplificatorul cu reactie negativa prezentat in figura s-au efectuat masuratori de curent alternativ si s-au obtinut urmatoarele
(6p) rezultate: V=2,5VRMS, Vi=5mVRMS, Vo=200mV, RMS, R3=200KΩ. Intrarea amplificatorului se considera in baza tranzistorului Q1.
Amplificarea in tensiune este:

A) 40
B) 160
C) 120
D) 80
2.
Un amplificator primeste semnal de la un generator cu Rg=2kΩ si lucreaza pe o sarcina RL=5kΩ. Daca Av,g=10 cat este |Ai,g|:
(11p)
A) 4
B) 50
C) 5
D) 25
3. Tranzistorul J1 din figura este:
(8p)

A) un tranzistor cu efect de cimp care amplifica tensiunea alternativa de la iesirea AO


B) un tranzistor cu efect de cimp care isi modifica rezistenta drena-sursa in functie de modificarile rezistentei de sarcina de la iesirea AO
C) un tranzistor cu efect de cimp care isi modifica rezistenta drena-sursa in functie de tensiunea grila-sursa
D) un tranzistor bipolar care amplifica tensiunea alternativa de la iesirea AO
4. SH2 Pentru stabilizatorul liniar de tensiune prezentat in figura se cunosc: ao=5000, R3=3,3KΩ, R2=7,5KΩ. Cat trebuie sa fie tensiunea de
(11p) referinta VR pentru a furniza o tensiune stabilizata Vo=5V atunci cand tensiunea de intrare VIN= 12V.

A) 7,2V
B) 7,5V
C) 7V
D) 7,8V
5.
Reactia negativa la un oscilator este:
(6p)
A) atunci cand amplificatorului din componenta oscilatorului i se aplica o retea pasiva intre intrare si masa astfel incat amplificarea
amplificatorului fara reactie devine mai mare decat amplificarea amplificarea amplificatorului cu reactie;
B) atunci cand amplificatorului din componenta oscilatorului i se aplica o retea de reactie pasiva intre iesire si intrare astfel incat amplificarea
amplificatorului fara reactie creste in raport cu amplificarea amplificarea amplificatorului cu reactie;
C) atunci cand amplificatorului din componenta oscilatorului i se aplica o retea pasiva intre iesire si masa astfel incat amplificarea
amplificatorului fara reactie devine mai mica decat amplificarea amplificarea amplificatorului cu reactie;
D) atunci cand amplificatorului din componenta oscilatorului i se aplica o retea de reactie pasiva intre iesire si intrare astfel incat amplificarea
amplificatorului fara reactie scade in raport cu amplificarea amplificatorului cu reactie;

Page 43 of 54

2 of 3 08.05.2011 02:31
Proiect file:///C:/Documents and Settings/Dany/Desktop/CEF colocviu/arhiva3/arhiva3.htm

6. Se da circuitul din figura. Daca in paralel cu R10 se leaga un condensator de capacitate 10 milifarazi:
(11p)

A) Circuitul nu va mai oscila.


B) Circuitul nu isi va modifica frecventa de oscilatie, dar tranzistoarele isi vor modifica punctele statice de functionare.
C) Circuitul isi va modifica frecventa de oscilatie;
D) Circuitul nu isi va modifica frecventa de oscilatie;
7.
La circuitul stabilizator liniar de tensiune se monteaza ca sarcina o rezistenta de valoare 0 ohmi. Valoarea curentului de iesire este:
(6p)
A) 1A
B) 0
C) curentul de scurtcircuit
D) 1000mA
8. Pentru amplificatorul cu reactie negativa prezentat in figura s-au efectuat masuratori de curent alternativ si s-au obtinut urmatoarele
(8p) rezultate: V=2,5VRMS, Vi=5mVRMS, Vo=249,5mVRMS, R3=100KΩ Amplificarea transimpedanta este:

A) 10KΩ
B) 20KΩ
C) 5KΩ
D) 30KΩ
9. Pentru stabilizatorul liniar de tensiune prezentat in figura se cunosc: Vo= 12V, RL=120Ω, RSC=0,5 Ω si la limita RAN tranzistorul Q1 are
(8p) VCE1, lim =1,2V. Cat este VIN,min?

A) 13,7V
B) 6,25V
C) 13,25V
D) 6,7V

Page 44 of 54

3 of 3 08.05.2011 02:31
Proiect file:///C:/Documents and Settings/Dany/Desktop/CEF colocviu/arhiva4/arhiva4.php.htm

1. Pentru amplificatorul cu reactie negativa prezentat in figura s-au efectuat masuratori de curent alternativ si s-au obtinut urmatoarele
(6p) rezultate: V=2,5VRMS, Vi=5mVRMS, Vo=600mV, RMS, R3=200KΩ. Intrarea amplificatorului se considera in baza tranzistorului Q1.
Amplificarea in tensiune este:

A) 40
B) 160
C) 80
D) 120
2. In schema data se prezinta un amplificator cu reactie negativa unde: VCC=15V R3=100KΩ; R4=3,3KΩ; R5=2KΩ; R6=1,2KΩ; R7=2KΩ,
(11p) iar divizorul rezistiv R1, R2 asigura polarizarea tranzistorului Q1 la ICQ1=2mA.Considerand pentru tranzistorul Q1 βF=200,VBE=0,6V iar
curentul prin divizorul R1,R2, IR1R2=10 IBQ1 valoarea rezistentei R2 este :

A) 56KΩ
B) 28KΩ
C) 56,4KΩ
D) 28,2KΩ
3. Reateua Wien a oscilatorului din figura de mai jos este alcatuita din:
(8p)

A) R1, R4, C1
B) R3, R4, C1, C2
C) R1, R2, R3, R4
D) R1, R2, C1, C2
4. SH2 Pentru stabilizatorul liniar de tensiune prezentat in figura se cunosc: ao=5000, R3=3,3KΩ, R2=7,5KΩ. Cat trebuie sa fie tensiunea de
(11p) referinta VR pentru a furniza o tensiune stabilizata Vo=5V atunci cand tensiunea de intrare VIN= 12V.

A) 7,5V
Page 45 of 54
B) 7,8V

2 of 4 08.05.2011 02:32
Proiect file:///C:/Documents and Settings/Dany/Desktop/CEF colocviu/arhiva4/arhiva4.php.htm

C) 7V
D) 7,2V
5. In schema din figura AO este:
(6p)

A) un amplificator operational
B) un oscilator in punte Wien
C) un oscilator cu amplificare A0
D) un atenuator operational
6.
Un oscilator armonic da un semnal de amplitudine 4V. Puterea acestui semnal pe o sarcina de 0,1kΩ este:
(11p)
A) 160mW
B) 40mW
C) 80mW
D) 20mW
7.
Tensiunea de iesire (VO) a stabilizatorului studiat la laborator este fata de tensiunea referintei interne (VR):
(6p)
A) intotdeauna mai mica VO < VR
B) egala VO=VR
C) intotdeauna mai mare VO > VR
D) poate fi VO > VR sau VO < VR
8. ). Pentru amplificatorul cu reactie negativa prezentat in figura s-au efectuat masuratori de curent alternativ si s-au obtinut urmatoarele
(8p) rezultate: V=2,5VRMS, Vi=5mVRMS, Vo=249,5mV, RMS, R3=100KΩ. Rezistenta de intrare este:

A) 400,8Ω
B) 200,4Ω
C) 300,6 Ω
D) 100,2Ω
9. Pentru stabilizatorul din figura se cunosc: a0=500, R2=8KΩ, R1=2KΩ, VR=7,2V. Care este tensiunea VO furnizata in sarcina RL?
(8p) (VIN=20V)

A) 12V Page 46 of 54

3 of 4 08.05.2011 02:32
Proiect file:///C:/Documents and Settings/Dany/Desktop/CEF colocviu/arhiva4/arhiva4.php.htm

B) 16V
C) 9V
D) 15V

Page 47 of 54

4 of 4 08.05.2011 02:32
Proiect file:///C:/Documents and Settings/Dany/Desktop/CEF colocviu/arhiva5/arhiva5.htm

1.
Rezistenta de iesire este crescuta in prezenta reactiei negative cu o topologie:
(6p)
A) serie la intrare
B) paralel la intrare
C) paralel la iesire
D) serie la iesire
2. In schema data se prezinta un amplificator cu reactie negativa unde: VCC=15V R3=100KΩ; R4=3,3KΩ; R5=2KΩ; R6=1,2KΩ; R7=2KΩ,
(11p) iar divizorul rezistiv R1, R2 asigura polarizarea tranzistorului Q1 la ICQ1=2mA.Considerand pentru tranzistorul Q1 βF=200,VBE=0,6V iar
curentul prin divizorul R1,R2, IR1R2=10 IBQ1 valoarea rezistentei R2 este :

A) 28KΩ
B) 28,2KΩ
C) 56,4KΩ
D) 56KΩ
3. Circuitul cu TEC-J din schema oscilatorului cu punte Wien, care se comporta ca o rezistenta variabila cu amplitudinea tensiunii de iesire,
(8p) serveste la:
A) stabilizarea oscilatiilor
B) fixarea frecventei de oscilatie
C) pornirea oscilatiilor
D) reducerea distorsiunilor
4. Pentru stabilizatorul din figura se cunosc: A0=500 ,R2=2KΩ,R1=1,5KΩ, VR=7,43V. Care este tensiunea VO furnizata in sarcina RL?
(11p) (VIN=20V)

A) 12,51V
B) 13,0025V
C) 13,1V
D) 12,0025V
5. Pentru circuitul oscilator prezentat in figura unde: R4=3,3KΩ, R3=1,1KΩ, Ro=10KΩ,C1=C2=5nF,iarR1=R2=3,3KΩ amplificarea in
(6p) tensiune realizata de A0 atunci cand reactia pozitiva lipseste este:

A) 7 Page 48 of 54

2 of 3 08.05.2011 02:32
Proiect file:///C:/Documents and Settings/Dany/Desktop/CEF colocviu/arhiva5/arhiva5.htm

B) 11
C) 4
D) 9
6. Se da circuitul din figura. Ce componente trebuiesc inlocuite si ce valori trebuie sa aiba astfel incat frecventa de oscilatie sa fie de
(11p) aproximativ 10KHz?

A) R10 =2.2K; R13 =1K;


B) C6=C7=1,59nF
C) R6=R7=100K ; R8=470K; C6=C7=159pF;
D) R10 = 1,8K; R13 = 2K ; C6=C7= 159pF;
7.
La circuitul stabilizator liniar de tensiune se monteaza ca sarcina o rezistenta de valoare 0 ohmi. Valoarea curentului de iesire este:
(6p)
A) 1A
B) 1000mA
C) 0
D) curentul de scurtcircuit
8. Pentru amplificatorul cu reactie negativa prezentat in figura s-au efectuat masuratori de curent alternativ si s-au obtinut urmatoarele
(8p) rezultate: V=2,5VRMS, Vi=5mVRMS, Vo=249,5mVRMS, R3=100KΩ Amplificarea transimpedanta este:

A) 20KΩ
B) 5KΩ
C) 10KΩ
D) 30KΩ
9. Pentru stabilizatorul liniar de tensiune prezentat in figura se cunosc: Vo= 12V, RL=12Ω, RSC=0,5 Ω si la limita RAN tranzistorul Q1 are
(8p) VCE1, lim =1,2V. Cat este VIN,min?

A) 6,25V
B) 13,7V;
C) 13,25V;
D) 6,7V;

Page 49 of 54

3 of 3 08.05.2011 02:32
Proiect file:///C:/Documents and Settings/Dany/Desktop/CEF colocviu/arhiva6/arhiva6.php.htm

1. In circuitul din figura se deconecteaza sursa de alimentare de curent continuu si se aplica semnal de la generator de amplitudine 1V RMS. Se
(6p) dau R1=R2=33Kohm, R3=100Kohm, R4=R5=1Kohm, R6=R7=470ohm, R8=22Kohm. Tranzistoarele au Beta f = Beta 0 = 100 si VBE
=0.6V. Tensiunea la iesire este:

A) 0V RMS.
B) 4V RMS;
C) 1V RMS;
D) 522mV RMS;
2. In schema data se prezinta un amplificator cu reactie negativa unde: VCC=15V R3=100KΩ; R4=3,3KΩ; R5=2KΩ; R6=1,2KΩ; R7=2KΩ,
(11p) iar divizorul rezistiv R1, R2 asigura polarizarea tranzistorului Q1 la ICQ1=2mA.Considerand pentru tranzistorul Q1 βF=200,VBE=0,64V iar
curentul prin divizorul R1,R2, IR1R2=20 IBQ1 valoarea rezistentei R2 este:

A) 56KΩ
B) 28,2 KΩ
C) 56,4KΩ
D) 28KΩ
3. Tensiunea masurata fata de masa pe condensatorul C3 este:
(8p)

A) depinde de valoarea rezistentei de sarcina Rload (Rl)


B) zero
C) negativa
D) pozitiva
4. Pentru stabilizatorul liniar de tensiune prezentat in figura se cunosc: ao=500, R3=3,3KΩ, R2=2,2KΩ. Cat trebuie sa fie tensiunea de
(11p) referinta VR pentru a furniza o tensiune stabilizata Vo=3V atunci cand tensiunea de intrare VIN= 12V. si are o fluctuatie maxima de ±1V?

A) 7,2V
B) 7V
C) 7,5V
D) 7,8V
Page 50 of 54

2 of 4 08.05.2011 02:33
Proiect file:///C:/Documents and Settings/Dany/Desktop/CEF colocviu/arhiva6/arhiva6.php.htm

5. Se da circuitul din figura. Elementele retelei de reactie negativa sunt:


(6p)

A) RV4 si R13;
B) R6 si R7;
C) R6,R7,C6 siC9;
D) R10, R13 si RV4.
6. Pentru circuitul oscilator prezentat in figura unde: R4=8,8KΩ, R3=1,1KΩ, Ro=10KΩ,C1=C2=5nF,iarR1=R2=2KΩ frecventa de oscilatie
(11p) este:

A) 9,61KHz
B) 15,91KHz
C) 9KHz
D) 10,61KHz
7.
La circuitul stabilizator liniar de tensiune se monteaza ca sarcina o rezistenta de valoare 0 ohmi. Valoarea curentului de iesire este:
(6p)
A) 1A
B) 0
C) curentul de scurtcircuit
D) 1000mA
8. Pentru amplificatorul cu reactie negativa prezentat in figura s-au efectuat masuratori de curent alternativ si s-au obtinut urmatoarele
(8p) rezultate: V=2,5VRMS, Vi=5mVRMS, Vo=249,5mV, RMS, R3=50KΩ. Rezistenta de intrare este:

A) 300,6 Ω
B) 200,4Ω
C) 400,8Ω
D) 100,2Ω
Page 51 of 54

3 of 4 08.05.2011 02:33
Proiect file:///C:/Documents and Settings/Dany/Desktop/CEF colocviu/arhiva6/arhiva6.php.htm

9. Pentru stabilizatorul liniar de tensiune prezentat in figura se cunosc: Vo= 5V, RL=50Ω, RSC=0,5 Ω si la limita RAN tranzistorul Q1 are
(8p) VCE1, lim =1,2V. Cat este VIN,min?

A) 13,25V
B) 6,25V
C) 6,7 V
D) 13,7V

Page 52 of 54

4 of 4 08.05.2011 02:33
Page 53 of 54
Page 54 of 54