Sunteți pe pagina 1din 21

Nota!

Se puncteaza si utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentarii, evidentierea relatiei cauza-efect, sustinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenta si pertinenta argumentarii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprima cauzalitatea si concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice si ncadrarea eseului n limita de spatiu precizata.
1. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre implicarea Romnei n relatiile internationale din a doua jumatate a secolului al XIX-lea si din secolul al XX-lea, avnd n vedere: - mentionarea unui fapt istoric, desfasurat pe plan intern, prin care s-a constituit statul romn modern; - mentionarea unui eveniment, desfasurat n cadrul crizei orientale, n care s-a implicat Romnia si prezentarea unei consecinte, din a doua jumatate a secolului al XIX-lea, a acestui eveniment pentru statul romn; - precizarea unui fapt istoric, desfasurat pe plan international, n secolul al XX-lea si mentionarea a doua consecinte ale participarii Romniei la acesta; - formularea unui punct de vedere cu privire la implicarea Romniei n relatiile internationale din secolul al XX-lea si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 2. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre legile fundamentale din Romnia, avnd n vedere: - precizarea secolului adoptarii unei constitutii n Romnia si mentionarea unei cauze a acestui fapt istoric; - mentionarea a doua asemanari si a unei deosebiri dintre prevederile a doua dintre constitutiile adoptate n Romnia; - prezentarea unei consecinte a adoptarii uneia dintre cele doua constitutii pentru care ati optat; - formularea unui punct de vedere cu privire la importanta constitutiilor pentru Romnia si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 3. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre semnificatia constitutiilor pentru Romnia, avnd n vedere: - precizarea epocii istorice n care s-a adoptat una dintre constitutiile Romniei si prezentarea unei cauze a acestui fapt istoric; - mentionarea unei asemanari si a doua deosebiri dintre prevederile a doua dintre constitutiile Romniei; - mentionarea unei consecinte a adoptarii uneia dintre cele doua constitutii pentru care ati optat; - formularea unui punct de vedere cu privire la semnificatia constitutiilor pentru Romnia si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 4. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre rolul legilor fundamentale pentru statul romn, avnd n vedere: - prezentarea unei cauze a adoptarii uneia dintre constitutiile Romniei n epoca moderna sau n cea contemporana; - mentionarea a doua asemanari si a doua deosebiri dintre prevederile a doua dintre constitutiile Romniei; - precizarea unei consecinte a aplicarii uneia dintre cele doua constitutii; - formularea unui punct de vedere cu privire la rolul legilor fundamentale pentru statul romn si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 1

5. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre regimul stalinist n Romnia, avnd n vedere: - precizarea secolului instaurarii stalinismului n Romnia si mentionarea a doua cauze ale acestui fapt istoric; - prezentarea unui fapt istoric, desfasurat n perioada stalinismului, n Romnia si mentionarea unei consecinte a acestui fapt pentru statul romn; - mentionarea unui fapt istoric, desfasurat pe plan international, la care a participat Romnia n timpul regimului stalinist; - formularea unui punct de vedere cu privire la regimul stalinist n Romnia si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 6. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre regimul national-comunist n Romnia, avnd n vedere: - precizarea secolului instaurarii regimului national-comunist n Romnia si mentionarea unei cauze a acestui fapt istoric; - prezentarea unui fapt istoric desfasurat n Romnia n timpul regimului national-comunist si mentionarea unei consecinte a acestui fapt pentru statul romn; - mentionarea a doua actiuni la care a participat Romnia, pe plan international, n timpul regimului national-comunist; - formularea unui punct de vedere cu privire la regimul national-comunist n Romnia si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 7. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre comunism si disidenta anticomunista n Romnia, avnd n vedere: - mentionarea a patru actiuni initiate de regimul comunist n statul romn; - precizarea secolului aparitiei disidentei anticomuniste n Romnia si prezentarea unei forme de manifestare a acestui fapt istoric; - formularea unui punct de vedere cu privire la disidenta anticomunista n Romnia si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 8. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre Romnia n secolele al XIX-lea al XXlea, avnd n vedere: - prezentarea unui fapt istoric, desfasurat n plan intern, care a contribuit la formarea statului romn, n secolul al XIX-lea; - mentionarea unei actiuni din timpul crizei orientale la care a participat si Romnia si a doua consecinte, din secolul al XIX-lea, ale acestei actiuni pentru statul romn; - precizarea unei aliante la care a aderat Romnia, n secolul al XX-lea si mentionarea unei consecinte a acestui fapt istoric pentru statul romn; - formularea unui punct de vedere referitor la rolul participarii Romniei la criza orientala si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 9. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre Romnia n relatiile internationale, n secolele al XIX-lea al XX-lea, avnd n vedere: - mentionarea a doua documente internationale elaborate n cadrul crizei orientale si/ saun prima jumatate a secolului al XX-lea si a cte unei prevederi, referitoare la Romnia, a fiecaruia dintre aceste documente; - prezentarea unei actiuni la care a participat Romnia n cadrul Razboiului rece, pe plan extern, dupa 1950 si precizarea unei consecinte a acesteia; - formularea unui punct de vedere referitor la rolul Romniei n relatiile internationale ale secolului al XX-lea si sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

10. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre Romnia n perioada Razboiului rece, avnd n vedere: - precizarea secolului n care s-a desfasurat Razboiul rece; - mentionarea a doua caracteristici ale unui regim politic totalitar din Romnia, n perioada Razboiului rece; - prezentarea unui fapt istoric prin care Romnia s-a implicat n Razboiul rece, pe plan extern, si mentionarea a doua consecinte, pentru statul romn, ale acestui fapt; - formularea unui punct de vedere cu privire la pozitia Romniei fata de Razboiul rece si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 11. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre statul romn modern ntre proiect politic si realizare, avnd n vedere: - precizarea unui secol n care conducatorii romnilor au abordat problema modernizarii statului; - mentionarea a doua actiuni politice, desfasurate n plan intern, care au contribuit la realizarea statului romn modern; - prezentarea unui fapt istoric prin care Romnia s-a implicat n criza orientala si mentionarea a doua consecinte ale acestei implicari pentru statul romn modern; - formularea unui punct de vedere cu privire la necesitatea constituirii statului romn modern si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 12. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre statul romn modern de la proiect politic la Romnia Mare, avnd n vedere: - precizarea secolului n care s-a realizat statul romn modern; - prezentarea unei actiuni politice prin care romnii si-au realizat statul modern; - mentionarea unei cauze a nfaptuirii Romniei Mari si a doua actiuni politice, prin care s-a realizat acest fapt istoric; - mentionarea unei consecinte a constituirii Romniei Mari; - formularea unui punct de vedere cu privire la evolutia statului romn modern si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 13. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre Romnia postbelica, avnd n vedere: - precizarea unui regim politic din Romnia, n perioada 1945-1989, si prezentarea unui fapt istoric desfasurat, n plan intern, n timpul acestuia; - mentionarea a doua fapte istorice desfasurate pe plan international, n perioada 1946-1989, n care a fost implicatasi Romnia, respectiv, a cte unei consecinte a fiecarui fapt pentru statul romn; - formularea unui punct de vedere cu privire la evolutia Romniei n perioada 1945-1989 si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 14. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre Romnia n relatiile internationale ale secolului al XX-lea, avnd n vedere: - mentionarea a doua aliante politice internationale, din prima jumatate a secolului al XX-lea si prezentarea atitudinii Romniei fata de una dintre acestea; - precizarea uneia dintre marile aliantele internationale, din a doua jumatate a sec. al XX-lea; - mentionarea unui fapt istoric n care s-a implicat alianta precizatasi a atitudinii Romniei fata de acest fapt; - formularea unui punct de vedere cu privire la rolul Romniei n relatiile internationale ale secolului al XX-lea si sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

15. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre Romnia si marile puteri din Europa, n secolele al XIX-lea si al XX-lea, avnd n vedere: - mentionarea unei actiuni desfasurate de Romnia n cadrul crizei orientale si precizarea unei consecinte, pentru statul romn, a acestei actiuni; - mentionarea unei atitudini adoptate de Romnia fata de o mare putere din Europa, n prima jumatate a secolului al XX-lea, si unui eveniment prin care statul romn demonstreaza aceasta atitudine; - prezentarea unui fapt istoric desfasurat n Europa, la care au participat o mare putere si Romnia, n a doua jumatate a secolului al XX-lea si mentionarea unei consecinte a acestui fapt; - formularea unui punct de vedere referitor la relatiile dintre Romnia si marile puteri din Europa n secolul al XX-lea si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 16. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre Romnia, de la stalinism la nationalcomunism, avnd n vedere: - precizarea epocii istorice n care s-a instaurat stalinismul n Romnia si mentionarea unei cauze a acestui fapt istoric; - prezentarea unui fapt istoric, desfasurat n plan extern, la care a participat Romnia n timpul regimului stalinist; - mentionarea a trei elemente de continuitate ntre stalinism si national-comunism; - formularea unui punct de vedere cu privire la regimul stalinist n Romnia si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 17. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre national-comunism si disidenta anticomunista n Romnia, avnd n vedere: - mentionarea unui fapt istoric, desfasurat pe plan intern, care a contribuit la instaurarea regimului comunist n Romnia si precizarea secolului n care a avut loc acest fapt; - prezentarea unui fapt istoric, initiat de regimul national-comunist, n Romnia; - mentionarea a doua actiuni ale disidentei anticomuniste n Romnia; - mentionarea unei atitudini adoptate de Romnia fata de Razboiul rece, n timpul regimului national-comunist; - formularea unui punct de vedere cu privire la instaurarea national-comunismului n Romnia si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 18. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre stalinism si disidenta anticomunista n Romnia, avnd n vedere: - precizarea epocii istorice n care s-a instaurat regimul stalinist n Romnia; - prezentarea unui fapt istoric, desfasurat n Romnia, care a contribuit la instaurarea regimului stalinist; - mentionarea a doua actiuni ale disidentei anticomuniste n statul romn si a doua consecinte ale manifestarii disidentei; - formularea unui punct de vedere cu privire la instaurarea stalinismului n Romnia si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 19. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre Romnia n timpul Razboiului rece, avnd n vedere: - prezentarea unui fapt istoric prin care Romnia a participat la relatiile internationale, n perioada Razboiului rece si precizarea secolului desfasurarii acestui fapt; - mentionarea a doua actiuni, desfasurate n Romnia, n timpul regimului stalinist; - mentionarea unei actiuni desfasurate n Romnia, n timpul regimului national-comunist si a unei consecinte, pe plan intern, a aceste actiuni;

- formularea unui punct de vedere cu privire la evolutia Romniei n timpul Razboiului rece si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 20. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre Romnia si criza orientala, avnd n vedere: - prezentarea unei actiuni la care a participat Romnia n cadrul crizei orientale si precizarea secolului n care s-a desfasurat aceasta actiune; - mentionarea a doua documente elaborate de marile puteri, n cadrul crizei orientale, respectiv, a doua prevederi ale unuia dintre acestea referitoare si la Romnia; - formularea unui punct de vedere cu privire la situatia Romniei n cadrul crizei orientale si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 21. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre national-comunism si disidenta anticomunista n Romnia, avnd n vedere: - mentionarea a patru fapte istorice initiate, n plan politic si/ sauideologic, de regimul national-comunist n statul romn; - precizarea unei forme de disidenta anticomunistasi prezentarea unei actiuni a acesteia desfasurate, n Romnia, n timpul regimului national-comunist; - formularea unui punct de vedere referitor la disidenta anticomunista n Romnia si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 22. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre statul romn si constitutiile sale, avnd n vedere: - mentionarea anilor n care s-au adoptat doua dintre constitutiile Romniei; - prezentarea unui element de continuitate ntre doua constitutii ale Romniei si precizarea unei deosebiri dintre acestea; - mentionarea a doua consecinte ale aplicarii uneia dintre cele doua constitutii; - formularea unui punct de vedere referitor la importanta legilor fundamentale pentru statul romn si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 23. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre ideea romanitatii romnilor n viziunea istoricilor, avnd n vedere: - precizarea unei epoci istorice n care a fost abordata ideea romanitatii romnilor; - prezentarea unui motiv pentru care, n abordarea acestei idei, s-au implicat istoricii; - numirea a doi istorici care au abordat problema romanitatii romnilor; - mentionarea a doua idei prin care istoricii au sustinut romanitatea romnilor; - formularea unui punct de vedere referitor la necesitatea studierii romanitatii romnilor si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 24. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre proiecte politice romnesti si realizarea lor, avnd n vedere: -precizarea unui proiect politic referitor la statul romn modern, elaborat n secolul al XVIII-lea sau n prima jumatate a secolului al XIX-lea, si mentionarea a doua idei sustinute de acesta; -prezentarea unui fapt istoric, desfasurat pe plan intern, prin care s-a realizat statul romn modern, n a doua jumatate a secolului al XIX-lea; - mentionarea unui fapt istoric, din secolul al XX-lea, care a contribuit la formarea Romniei Mari si a unei consecinte a constituirii acesteia; - formularea unui punct de vedere referitor la contributia proiectelor politice la faurirea statului romn modern si sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

25. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre Romnia n perioada stalinista, avnd n vedere: - precizarea secolului instaurarii stalinismului n Romnia; - mentionarea unui factor intern si a unui factor extern favorabili instaurarii stalinismului n Romnia; - prezentarea unui fapt istoric desfasurat n Romnia, n timpul regimului stalinist; - mentionarea a doua fapte istorice desfasurate de Romnia, pe plan international, n timpul regimului stalinist; - formularea unui punct de vedere referitor la consecintele stalinismului n Romnia si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 26. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre Romnia n perioada postbelica, avnd n vedere: - precizarea tipului de regim comunist existent n Romnia anterior instaurarii nationalcomunismului si mentionarea a doua fapte istorice desfasurate pe plan intern, ntre 1948-1965; - prezentarea unui fapt istoric desfasurat n Romnia, n timpul regimului national-comunist; - mentionarea a doua fapte istorice la care a participat Romnia n cadrul Razboiului rece, pe plan extern; - formularea unui punct de vedere referitor la regimul national-comunist n Romnia si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 27. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre Romnia n perioada regimului comunist, avnd n vedere: - prezentarea unui fapt istoric desfasurat n Romnia n timpul regimului stalinist; - mentionarea a doua fapte istorice la care a participat Romnia n cadrul Razboiului rece, pe plan extern; - precizarea tipului de regim comunist instaurat n Romnia, dupa regimul stalinist, si mentionarea a doua fapte istorice desfasurate pe plan intern, ntre 1965-1989; - formularea unui punct de vedere referitor la Romnia n perioada regimului comunist si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 28. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre importanta constitutiilor n istoria Romniei, avnd n vedere: -precizarea anilor adoptarii a doua constitutii n Romnia si prezentarea unui fapt istoric prin care a fost necesara adoptarea uneia dintre ele; - mentionarea a doua asemanari si a doua deosebiri dintre cele doua constitutii pentru care ati optat; - formularea unui punct de vedere referitor la importanta constitutiilor n istoria Romniei si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 29. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre statul romn modern n contextul crizei orientale, avnd n vedere: - mentionarea a doua evenimente desfasurate, pe plan intern, n secolul al XIX-lea, care au contribuit unul la constituirea iar altul la consolidarea statului romn modern; - precizarea unei mari puteri implicate n criza orientala; - prezentarea unui fapt istoric care ilustreaza implicarea Romniei n criza orientala, n a doua jumatate a secolului al XIX-lea si mentionarea a doua consecinte ale acestuia; - formularea unui punct de vedere referitor la evolutia Romniei n contextul crizei orientale si sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

30. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre Romnia si marile puteri din Europa, n secolul al XX-lea, avnd n vedere: - numirea a doua mari puteri din Europa, n prima jumatate a secolului al XX-lea; - prezentarea unui fapt istoric, din prima jumatate a secolului al XX-lea, la care a participat Romnia alaturi de mari puteri din Europa si mentionarea a trei consecinte ale acestui fapt pentru statul romn; - mentionarea unei actiuni desfasurate de Romnia n cadrul Razboiului rece, pe plan extern, n a doua jumatate a secolului al XX-lea; - formularea unui punct de vedere referitor la raporturile dintre Romnia si marile puteri din Europa, n secolul al XX-lea si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 31. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre romanitatea romnilor n viziunea istoricilor, avnd n vedere: - precizarea unui secol n care a fost abordata ideea romanitatii romnilor; - prezentarea unei cauze a implicarii istoricilor n abordarea romanitatii romnilor; - mentionarea a doua idei prin care istoricii au sustinut romanitatea romnilor; - mentionarea a doi istorici care au abordat problema romanitatii romnilor; - formularea unui punct de vedere referitor la rolul ideii romanitatii romnilor n scrierile istoricilor si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 32. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre Romnia si marile puteri din Europa de la criza orientala la marile aliante ale secolului al XX-lea, avnd n vedere: - numirea a doua mari puteri implicate n criza orientala; - mentionarea unui fapt istoric prin care Romnia s-a implicat n criza orientala, n a doua jumatate a secolului al XIX-lea, respectiv, a unei cauze a acestei implicari; - prezentarea unui fapt istoric, din secolul al XX-lea, prin care Romnia s-a alaturat marilor puteri si mentionarea a doua consecinte ale acestuia pentru statul romn; - formularea unui punct de vedere referitor la relatiile Romniei cu marile puteri din Europa n secolul al XX-lea si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 33. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre Romnia postbelica, avnd n vedere: - precizarea celor doua tipuri de regim comunist existente n Romnia dupa 1948 si mentionarea a cte doua fapte istorice desfasurate, n plan intern, n cadrul fiecaruia dintre ele; - prezentarea unui fapt istoric desfasurat de Romnia n cadrul Razboiului rece, pe plan extern; - formularea unui punct de vedere referitor la evolutia Romniei n timpul regimului comunist si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 34. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre statul romn modern, avnd n vedere: - prezentarea unei actiuni desfasurate pe plan intern, n secolul al XIX-lea, care a contribuit la constituirea statului romn modern; - mentionarea unei consecinte, n plan intern, a realizarii statului romn modern; - mentionarea unui fapt istoric prin care sunt ilustrate raporturile Romniei cu mari puteri n cadrul crizei orientale si a unei consecinte, din secolul al XIX-lea, a acestuia pentru statul romn; - precizarea unei actiuni desfasurate de statul romn modern, pe plan international, la nceputul secolului al XX-lea si mentionarea unei consecinte a acesteia; - formularea unui punct de vedere referitor la rolul statului romn modern si sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

35. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre Romnia n perioada Razboiului rece, avnd n vedere: - precizarea unui tip de regim comunist existent n Romnia n timpul Razboiului rece si mentionarea a patru fapte istorice desfasurate n plan intern, ntre 1946-1989; - prezentarea unui fapt istoric desfasurat de Romnia, pe plan international, n cadrul Razboiului rece; - formularea unui punct de vedere referitor la situatia Romniei n timpul Razboiului rece si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 36. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre constitutiile statului romn, avnd n vedere: - precizarea anilor adoptarii a doua dintre constitutiile Romniei si prezentarea unei asemanari ntre prevederile celor doua legi fundamentale; - mentionarea a doua deosebiri dintre prevederile celor doua constitutii; - mentionarea a cte unei consecinte a adoptarii fiecareia dintre cele doua constitutii; - formularea unui punct de vedere cu privire la necesitatea adoptarii unor legi fundamentale n statul romn si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 37. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre evolutia Romniei n perioada postbelica, avnd n vedere: - precizarea secolului instaurarii national-comunismului n Romnia; - prezentarea unui fapt istoric desfasurat n Romnia, n timpul regimului national-comunist, si mentionarea a doua consecinte ale acestuia; - mentionarea a doua evenimente desfasurate, pe plan international, n cadrul Razboiului rece, la care a participat si Romnia; - formularea unui punct de vedere referitor la regimul national-comunist n Romnia si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 38. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre proiecte politice romnesti din epoca moderna, avnd n vedere: - mentionarea a doua proiecte politice elaborate de romni n epoca moderna; - precizarea secolului n care romnii au pus n aplicare, n plan intern, una dintre ideile proiectelor politice mentionate si prezentarea unui fapt istoric n acest sens; - mentionarea a doua actiuni desfasurate de Romnia n cadrul crizei orientale; - formularea unui punct de vedere referitor la importanta proiectelor politice interne n evolutia statului romn n epoca modernasi sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 39. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre relatiile internationale ale statului romn, n secolele al XIX-lea - al XX-lea, avnd n vedere: -prezentarea unui fapt istoric la care a participat Romnia n cadrul crizei orientale, n a doua jumatate a secolului al XIX-lea; - mentionarea a doua documente elaborate de mari puteri, pe fondul crizei orientale, care cuprindeau prevederi referitoare si la Romnia; - mentionarea a doua evenimente, desfasurate pe plan international, la care a luat parte Romnia, n secolul al XX-lea si precizarea a cte unei consecinte a fiecaruia dintre ele pentru statul romn; - formularea unui punct de vedere cu privire la rolul Romniei n relatiile internationale n secolul al XX-lea si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 40. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre Romnia postbelica, avnd n vedere:

- mentionarea a doua tipuri de regim comunist n Romnia postbelicasi a cte unui fapt istoric desfasurat n timpul fiecaruia dintre aceste tipuri de regim politic, pe plan intern; - prezentarea unui fapt istoric, desfasurat pe plan extern, care atesta implicarea Romniei n Razboiul rece si precizarea unei consecinte a acestuia pentru statul romn; - formularea unui punct de vedere referitor la evolutia Romniei n perioada 1946-1989 si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 41. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre statul romn n secolul al XIX-lea prima jumatate a secolului al XX-lea, avnd n vedere: - mentionarea unui factor intern favorabil nfaptuirii statului romn modern, respectiv, a unui factor extern favorabil realizarii Romniei Mari; - precizarea unei asemanari ntre actiunile prin care romnii si-au constituit statul modern, respectiv, au realizat Romnia Mare; - prezentarea unui eveniment, desfasurat de romni n secolul al XX-lea, care a contribuit la realizarea Romniei Mari si mentionarea a doua consecinte ale nfaptuirii acesteia; - formularea unui punct de vedere cu privire la evolutia statului romn n secolul al XIX-lea prima jumatate a secolului al XX-lea si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 42. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre modernizarea statului romn, n secolul al XIX-lea, avnd n vedere: - mentionarea unui proiect politic intern referitor la modernizarea statului romn, redactat n secolul al XIX-lea si a doua idei nscrise n acesta; - prezentarea unei actiuni prin care romnii si-au constituit statul modern; - precizarea unei actiuni desfasurate de Romnia n cadrul crizei orientale si mentionarea unui document elaborat de marile puteri, ca urmare a implicarii Romniei n criza orientala; - formularea unui punct de vedere referitor la procesul de modernizare a statului romn si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 43. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre proiecte politice si modernizare n statul romn, avnd n vedere: - mentionarea unui proiect politic elaborat de romni, n secolul al XVIII-lea sau n prima jumatate a secolului al XIX-lea, si a doua prevederi ale acestuia referitoare la constituirea statului modern; - prezentarea unei actiuni prin care romnii si-au modernizat statul, n a doua jumatate a secolului al XIX-lea; - mentionarea unei actiuni prin care romnii au realizat Romnia Mare si precizarea secolului n care s-a nfaptuit acest deziderat; - formularea unui punct de vedere referitor la rolul proiectelor politice n modernizarea statului romn si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 44. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre implicatiile crizei orientale asupra Romniei, avnd n vedere: - precizarea unui secol n care s-a desfasurat criza orientala si mentionarea a doua mari puteri implicate n aceasta; - prezentarea unui fapt istoric la care a participat Romnia n cadrul crizei orientale; - mentionarea a doua documente elaborate de marile puteri n contextul crizei orientale care cuprindeau prevederi referitoare si la Romnia; - formularea unui punct de vedere referitor la implicatiile crizei orientale asupra Romniei si sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

45. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre relatiile internationale ale Romniei n secolul al XX-lea, avnd n vedere: - precizarea unui obiectiv al Romniei, n prima jumatate a secolului al XX-lea si prezentarea unei actiuni pe care a desfasurat-o, pe plan international, pentru atingerea acestuia; - mentionarea a doua atitudini pe care le-a adoptat Romnia, n cadrul politicii sale de aliante, n a doua jumatate a secolului al XX-lea si a cte unei actiuni care sa ilustreze fiecare atitudine; - formularea unui punct de vedere referitor la rolul jucat de Romnia n cadrul relatiilor internationale, n secolul al XX-lea si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 46. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre evolutia statului romn modern, avnd n vedere: - precizarea secolului n care s-a nfaptuit statul romn modern; - prezentarea unui fapt istoric prin care romnii si-au constituit statul modern si mentionarea unei consecinte, pe plan intern, a acestui fapt; - mentionarea unei asemanari ntre doua actiuni desfasurate de Romnia n cadrul crizei orientale; - mentionarea a doua consecinte ale implicarii Romniei n criza orientala; - formularea unui punct de vedere referitor la evolutia statului romn modern si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 47. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre disidenta anticomunista din Romnia, avnd n vedere: - prezentarea unei cauze a constituirii disidentei anticomuniste n Romnia si precizarea epocii istorice n care aceasta s-a afirmat; - mentionarea a doua forme de manifestare a disidentei anticomuniste n Romnia; - mentionarea a doua consecinte ale manifestarii disidentei anticomuniste romnesti; - formularea unui punct de vedere referitor la disidenta anticomunista din Romnia si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 48. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre stalinism si national-comunism n Romnia, avnd n vedere: - precizarea secolului n care s-au instaurat stalinismul si national-comunismul, n Romnia; - prezentarea unei asemanari, n plan politic intern, ntre stalinism si national-comunism n Romnia; - mentionarea unei deosebiri, n plan politic intern, dintre stalinism si national-comunism n Romnia; - mentionarea a cte unei atitudini adoptate de Romnia, n timpul stalinismului, respectiv, al national-comunismului fata de Razboiul rece; - mentionarea unei cauze a prabusirii national-comunismului n Romnia; - formularea unui punct de vedere referitor la stalinism si la national-comunism n Romnia si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 49. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre Romnia n secolul al XX-lea, avnd n vedere: - prezentarea unui fapt istoric prin care s-a realizat Romnia Mare; - mentionarea unui factor extern favorabil modificarii regimului politic din Romnia, la mijlocul secolului al XX-lea si a unei caracteristici a acestui regim politic; - precizarea a doua mari aliante ale secolului al XX-lea si mentionarea a cte unei atitudini adoptate de Romnia, ntre 1919-1989, fata de fiecare dintre acestea; - formularea unui punct de vedere referitor la evolutia statului romn n perioada 1918-1989 si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 10

50. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre Romnia n perioada Razboiului rece, avnd n vedere: - mentionarea a doua evenimente desfasurate n Romnia n perioada 1946-1989 si precizarea unei consecinte, pe plan intern, a unuia dintre acestea; - prezentarea unui element de continuitate n implicarea Romniei n evenimente desfasurate pe plan international, n cadrul Razboiului rece; - mentionarea a doua consecinte, pe plan extern, ale implicarii Romniei n Razboiul rece; - formularea unui punct de vedere referitor la implicarea Romniei n Razboiul rece si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 51. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre evolutia statului romn, n secolul al XIX-lea -prima jumatate a secolului al XX-lea, avnd n vedere: - precizarea unui eveniment, desfasurat pe plan intern, care a contribuit la constituirea statului romn modern, n secolul al XIX-lea; - prezentarea unui fapt istoric desfasurat de Romnia n cadrul crizei orientale si mentionarea unei consecinte, din secolul al XIX-lea, a acestui fapt pentru statul romn; - mentionarea unui eveniment, din secolul al XX-lea, care a favorizat realizarea Romniei Mari si a doua actiuni prin care romnii si-au ndeplinit obiectivul national; - formularea unui punct de vedere referitor la evolutia statului romn, n secolul al XIX-lea prima jumatate a secolului al XX-lea si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 52. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre Romnia n relatiile internationale ale secolului al XX-lea, avnd n vedere: - precizarea unei asemanari ntre doua fapte istorice, din prima jumatate a secolului al XX-lea, desfasurate pe plan international, n care s-a implicat si Romnia; - mentionarea a cte unei cauze si a cte unei consecinte, din prima jumatate a secolului al XXlea, a participarii Romniei la fiecare dintre faptele istorice precizate; - prezentarea unei actiuni desfasurate de statul romn, n relatiile internationale, n a doua jumatate a secolului al XX-lea; - formularea unui punct de vedere cu privire la rolul Romniei n relatiile internationale ale secolului al XX-lea si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 53. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre proiecte de realizare a statului romn modern, avnd n vedere: - precizarea unui secol n care romnii au elaborat proiecte de realizare a statului modern; - mentionarea a doua proiecte elaborate de romni pentru nfaptuirea statului modern si a doua prevederi asemanatoare nscrise n acestea; - prezentarea unei actiuni, pe plan intern, prin care s-a constituit/ s-a consolidat statul romn modern; - formularea unui punct de vedere cu privire la rolul statului romn modern n istoria romnilor si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 54. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre Romnia n context international (secolele al XIX-lea - al XX-lea), avnd n vedere: - mentionarea unei asemanari ntre doua fapte istorice desfasurate pe plan international, unul n contextul crizei orientale si altul n prima jumatate a secolului al XX-lea, n care s-a implicat si Romnia; - mentionarea a cte unei cauze a participarii Romniei la fiecare dintre faptele istorice precizate si a unei consecinte a participarii statului romn la unul dintre acestea;

11

- prezentarea unei actiuni desfasurate de Romnia, pe plan extern, n a doua jumatate a secolului al XX-lea si precizarea unei consecinte a acesteia pentru statul romn; - formularea unui punct de vedere cu privire la evolutia Romniei n contextul international al secolul al XX-lea si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 55. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre Romnia si marile aliante ale secolului al XX-lea, avnd n vedere: - mentionarea a doua aliante ale marilor puteri, din prima jumatate a secolului al XX-lea si a cte unei atitudini pe care Romnia a adoptat-o fata de fiecare dintre acestea; - prezentarea unui fapt istoric desfasurat n Romnia ca urmare a unui eveniment international n care a fost implicata una dintre aliantele mentionate, n prima jumatate a secolului al XX-lea; - precizarea unui fapt istoric la care Romnia a participat, pe plan extern, n a doua jumatate a secolului al XX-lea; - formularea unui punct de vedere cu privire la Romnia si marile aliante ale secolului al XX-lea si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 56. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre comunism n Romnia, avnd n vedere: - precizarea secolului n care s-a instaurat regimul comunist n Romnia si mentionarea a doua cauze ale acestui proces istoric; - prezentarea unei caracteristici a regimului comunist n Romnia; - mentionarea a doua fapte istorice desfasurate pe plan international, la care a participat Romnia n perioada regimului comunist; - formularea unui punct de vedere referitor la regimul comunist n Romnia si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 57. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre implicarea istoricilor n abordarea romanitatii romnilor, avnd n vedere: - numirea a doi istorici care au abordat problema romanitatii romnilor si precizarea unui secol n care au aparut scrieri referitoare la ideea romanitatii romnilor; - prezentarea unui motiv pentru care s-au implicat istoricii n abordarea romanitatii romnilor; - mentionarea a doua idei prin care istoricii au sustinut romanitatea romnilor; - formularea unui punct de vedere referitor la implicarea istoricilor n abordarea romanitatii romnilor si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 58. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre Romnia postbelica, avnd n vedere: - precizarea unei cauze a instaurarii regimului comunist n Romnia postbelica; - prezentarea unui fapt istoric desfasurat n Romnia n timpul regimului comunist si mentionarea unei consecinte, n plan intern, a acestui fapt; - mentionarea a trei actiuni desfasurate de Romnia, pe plan extern, n a doua jumatate a secolului al XX-lea; - formularea unui punct de vedere referitor la regimul comunist din Romnia si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 59. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre realizarea statului romn modern si afirmarea lui pe plan international, avnd n vedere: - precizarea unui factor intern favorabil realizarii statului romn modern si prezentarea unei actiuni prin care romnii l-au constituit, n secolul al XIX-lea; - mentionarea a doua actiuni prin care statul romn modern s-a afirmat, pe plan international, la nceputul secolului al XX-lea si a cte unei consecinte, pe plan intern, a fiecareia dintre acestea;

12

- formularea unui punct de vedere referitor la importanta constituirii statului romn modern si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 60. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre impactul relatiilor internationale asupra Romniei, n secolul al XX-lea, avnd n vedere: - precizarea unei asemanari ntre doua fapte istorice, desfasurate n relatiile internationale, n care a fost implicatasi Romnia, n prima jumatate a secolului al XX-lea si mentionarea a cte unei consecinte a fiecarui fapt, pentru statul romn; - prezentarea unui fapt istoric, desfasurat pe plan international, la care a luat parte si Romnia, n a doua jumatate a secolului al XX-lea si mentionarea a doua consecinte, pentru statul romn, ale acestei implicari; - formularea unui punct de vedere cu privire la impactul relatiilor internationale asupra Romniei n secolul al XX-lea si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 61. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre evolutia statului romn, n a doua jumatate a secolului al XIX-lea si la nceputul secolului al XX-lea, avnd n vedere: - mentionarea unei actiuni prin care romnii si-au constituit statul modern, n a doua jumatate a secolului al XIX-lea; - prezentarea unui fapt istoric, desfasurat pe plan politic intern, prin care s-a consolidat statul romn modern; - mentionarea a doua actiuni desfasurate de Romnia, pe plan international, una n contextul crizei orientale si alta la nceputul secolului al XX-lea; - precizarea unei consecinte a uneia dintre actiunile mentionate asupra spatiului romnesc; - mentionarea unei mari puteri prin interventia careia s-au produs modificari n evolutia statului romn la nceputul secolului al XX-lea; - formularea unui punct de vedere referitor la evolutia statului romn, pe plan intern, n a doua jumatate a secolului al XIX-lea si la nceputul secolului al XX-lea si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 62. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre Romnia n timpul regimului comunist, avnd n vedere: - precizarea secolului n care comunistii au preluat puterea politica n Romnia; - mentionarea a doua fapte istorice favorabile instaurarii regimului comunist n Romnia; - prezentarea unei caracteristici a regimului comunist, instaurat n Romnia; - mentionarea a doua actiuni desfasurate de statul romn, pe plan extern, n timpul regimului comunist; - formularea unui punct de vedere referitor la instaurarea regimului comunist n Romnia si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 63. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre proiectele politice romnesti din secolele al XVIII-lea - al XIX-lea si nfaptuirea lor, avnd n vedere: - precizarea unui proiect politic romnesc elaborat n secolul al XVIII-lea; - mentionarea a doua proiecte politice elaborate de romni, n prima jumatate a secolului al XIX-lea si a doua idei comune ambelor proiecte; - prezentarea unei actiuni, din a doua jumatate a secolului al XIX-lea, prin care romnii au nfaptuit una dintre ideile promovate n proiecte elaborate anterior; - formularea unui punct de vedere referitor la rolul proiectelor politice romnesti elaborate n secolele al XVIII-lea - al XIX-lea si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 64. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre Romnia n perioada Razboiului rece, avnd n vedere: 13

- precizarea secolului n care s-a desfasurat Razboiul rece; - mentionarea a doua evenimente, care au favorizat instaurarea unui nou regim politic totalitar n Romnia, n timpul Razboiului rece si prezentarea unui fapt istoric desfasurat, pe plan intern, n cadrul noului regim politic; - mentionarea a doua actiuni desfasurate de Romnia, pe plan international, n cadrul Razboiului rece; - formularea unui punct de vedere referitor la rolul Razboiului rece n istoria Romniei si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 65. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre statul romn n relatiile internationale din a doua jumatate a secolului al XIX-lea si la nceputul secolului al XX-lea, avnd n vedere: - mentionarea a doua evenimente prin care romnii si-au constituit/ consolidat pe plan intern, statul modern; - prezentarea unei actiuni ntreprinse de Romnia, n cadrul crizei orientale si mentionarea unei consecinte a acesteia, n a doua jumatate a secolului al XIX-lea; - precizarea unui fapt istoric la care a participat Romnia, pe plan international, la nceputul secolului al XX-lea si mentionarea unei cauze a adoptarii acestei decizii de statul romn; - formularea unui punct de vedere referitor la rolul statului romn n relatiile internationale din a doua jumatate a secolului al XIX-lea si la nceputul secolului al XX-lea si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 66. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre Romnia n perioada comunista, avnd n vedere: - precizarea unui fapt istoric favorabil modificarii regimului politic din Romnia, n primii ani postbelici; - prezentarea unui fapt istoric la care a participat Romnia, pe plan international, n timpul regimului comunist; - mentionarea a doua actiuni de represiune politica, desfasurate de regimul comunist din Romnia si a doua forme de manifestare a disidentei anticomuniste; - formularea unui punct de vedere referitor la situatia Romniei n perioada comunista si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 67. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre statul romn modern n a doua jumatate a secolului al XIX-lea si la nceputul secolului al XX-lea, avnd n vedere: - mentionarea a doua actiuni, realizate pe plan intern, care au contribuit la constituirea/consolidarea statului romn modern, n a doua jumatate a secolului al XIX-lea; -numirea unei mari puteri care a luat atitudine fata de implicarea Romniei n criza orientala; -prezentarea unui fapt istoric, desfasurat de Romnia, pe plan international, la nceputul secolului al XX-lea, si mentionarea a doua consecinte ale acestuia pentru statul romn; - formularea unui punct de vedere referitor la importanta formarii statului romn modern si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 68. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre Romnia de la stalinism la nationalcomunism, avnd n vedere: - mentionarea a cte doua fapte istorice din timpul regimului stalinist, respectiv, al celui national-comunist n Romnia si precizarea unui element de continuitate ntre aceste fapte; - prezentarea unui fapt istoric, din a doua jumatate a secolului al XX-lea, la care a participat Romnia, n relatiile internationale; - formularea unui punct de vedere cu privire la regimul stalinist sau la cel national-comunist n Romnia si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 14

69. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre Romnia n relatiile internationale ale secolului al XX-lea, avnd n vedere: - precizarea unei mari aliante internationale, din prima jumatate a secolului al XX-lea, la care a aderat Romnia; - mentionarea unei cauze si a unei consecinte a aderarii statului romn la alianta precizata; - prezentarea unui eveniment, desfasurat pe plan international, n a doua jumatate a secolului al XX-lea, la care a participat si Romnia si mentionarea a doua consecinte ale acestuia pentru statul romn; - formularea unui punct de vedere referitor la rolul Romniei n relatiile internationale ale secolului al XX-lea si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 70. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre evolutia statului romn modern n secolul al XIX-lea si la nceputul secolului al XX-lea, avnd n vedere: - mentionarea unui proiect politic, din secolul al XIX-lea, care viza modernizarea statului romn; - prezentarea unui fapt istoric prin care romnii si-au constituit statul modern si mentionarea a doua consecinte, pe plan politic intern, ale acestui fapt; - mentionarea unui fapt istoric, desfasurat pe plan international, la care a luat parte statul romn modern, la nceputul secolului al XX-lea, si precizarea unei consecinte a acestei participari; - formularea unui punct de vedere referitor la importanta nfaptuirii statului romn modern si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 71. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre actele constitutionale romnesti, avnd n vedere: - precizarea anilor adoptarii a doua dintre actele constitutionale ale Romniei si mentionarea a cte unei cauze a fiecarui fapt istoric; - prezentarea unui element de continuitate a celor doua acte constitutionale precizate; - mentionarea a doua deosebiri dintre cele doua acte constitutionale precizate; - formularea unui punct de vedere referitor la necesitatea adoptarii unui act constitutional n Romnia si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 72. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre Romnia n timpul regimului comunist, avnd n vedere: - precizarea unei cauze a instaurarii regimului comunist n Romnia; - mentionarea a doua etape distincte ale regimului comunist n Romnia si a cte unui fapt istoric desfasurat n fiecare din cele doua etape; - prezentarea unui fapt istoric desfasurat de Romnia, n cadrul relatiilor internationale, din perioada comunista; - formularea unui punct de vedere referitor la situatia Romniei n timpul regimului comunist si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 73. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre constitutiile adoptate n Romnia n epoca moderna si/ saucontemporana, avnd n vedere: - mentionarea a cte unei cauze a adoptarii a doua dintre constitutiile Romniei, n epoca moderna si/ saucontemporana; - prezentarea unei asemanari si precizarea unei deosebiri dintre cele doua constitutii ale Romniei, pentru care ati optat; - mentionarea a cte unei consecinte a adoptarii fiecareia dintre cele doua constitutii precizate; - formularea unui punct de vedere referitor la rolul constitutiilor adoptate n Romnia n epoca moderna si/ sau contemporana si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 15

74. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre relatiile internationale ale Romniei, n secolele al XIX-lea al XX-lea, avnd n vedere: - mentionarea a doua evenimente din cadrul crizei orientale care au influentat Romnia si a unei consecinte, din secolul al XIX-lea, a unuia dintre aceste evenimente, pentru statul romn; - precizarea a doua mari aliante la care a aderat Romnia, n prima jumatate a secolului al XXlea si mentionarea a cte unei cauze a deciziei de aderare a statului romn la fiecare dintre acestea; - prezentarea unui fapt istoric international, din cadrul Razboiul rece, n care s-a implicat Romnia, n a doua jumatate a secolului al XX-lea; - formularea unui punct de vedere referitor la rolul Romniei n relatiile internationale, n secolele al XIX-lea al XX-lea si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 75. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre evolutia Romniei n secolul al XXlea, avnd n vedere: - precizarea unui fapt istoric desfasurat pe plan international, la nceputul secolului al XX-lea, favorabil constituirii Romniei Mari si mentionarea a doua actiuni desfasurate de romni pentru realizarea acesteia; - mentionarea unui fapt istoric favorabil modificarii regimului politic din Romnia, la mijlocul secolului al XX-lea si prezentarea unei caracteristici a noului regim politic; - mentionarea unui eveniment, desfasurat pe plan international, n care s-a implicat Romnia, n a doua jumatate a secolului al XX-lea; - formularea unui punct de vedere referitor la evolutia Romniei n perioada 1918-1989 si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 76. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre evolutia statului romn din a doua jumatate a secolului al XIX-lea pna n anul 1989, avnd n vedere: - mentionarea a cte unei actiuni prin care romnii si-au realizat statul modern, respectiv, au nfaptuit Romnia Mare si a unui element de continuitate ntre cele doua actiuni ale acestora; - mentionarea unei consecinte, pe plan politic intern, a nfaptuirii Romniei Mari; - prezentarea unui fapt istoric la care a participat statul romn, n relatiile internationale, ntre anii 1919-1989 si precizarea unei consecinte a acestuia; - formularea unui punct de vedere cu privire la evolutia statului romn din a doua jumatate a secolului al XIX-lea pna n anul 1989 si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 77. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre evolutia statului romn modern, avnd n vedere: - prezentarea unui fapt istoric, din a doua jumatate a secolului al XIX-lea, prin care romnii siau constituit statul modern; - mentionarea a doua documente semnate n cadrul crizei orientale si a cte unei prevederi a fiecaruia dintre acestea referitoare Romnia; - precizarea unei actiuni prin care statul romn modern s-a consolidat, la nceputul sec. XX; - formularea unui punct de vedere referitor la evolutia statului romn modern si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 78. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre evolutia statului romn, n secolele al XIX-lea al XX-lea, avnd n vedere: - prezentarea unui fapt istoric prin care romnii si-au constituit statul modern; - mentionarea a doua fapte istorice, desfasurate pe plan politic intern, prin care s-a consolidat statul romn modern, n secolul al XIX-lea; - precizarea a doua fapte istorice la care a participat Romnia, pe plan international, n secolul al XX-lea si mentionarea a cte unei consecinte a fiecaruia pentru statul romn; 16

- formularea unui punct de vedere referitor la evolutia statului romn n secolul al XX-lea si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 79. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre regimul comunist n Romnia postbelica, avnd n vedere: - precizarea unui eveniment istoric, care a contribuit la instaurarea regimului comunist n Romnia; - mentionarea a doua masuri adoptate, n plan intern, de statul romn n perioada comunista; - prezentarea unei forme de manifestare a disidentei anticomuniste n Romnia; - mentionarea a doua evenimente, desfasurate pe plan international, la care a participat statul romn n a doua jumatate a secolului al XX-lea; - formularea unui punct de vedere referitor la regimul comunist n Romnia postbelicasi sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 80. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre Romnia n perioada Razboiului rece, avnd n vedere: - precizarea unui regim politic totalitar instaurat, n perioada Razboiului rece, n Romnia si mentionarea a doua caracteristici ale acestuia; - prezentarea unui eveniment, desfasurat pe plan international, n cadrul Razboiului rece, la care a participat Romnia si mentionarea a doua consecinte ale acestuia pentru statul romn; - formularea unui punct de vedere referitor la situatia Romniei n perioada Razboiului rece si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 81. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre adoptarea constitutiilor n Romnia, avnd n vedere: - precizarea anilor adoptarii a doua dintre constitutiile Romniei; - mentionarea unei cauze si a unei consecinte a adoptarii uneia dintre aceste constitutii; - prezentarea unui principiu nscris ntr-una dintre cele doua constitutii; - mentionarea a doua deosebiri dintre cele doua constitutii; - formularea unui punct de vedere referitor la necesitatea adoptarii unei constitutii n Romnia si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 82. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre regimul comunist n Romnia, avnd n vedere: - precizarea secolului n care s-a instaurat regimul comunist n Romnia; - mentionarea unei cauze si prezentarea unei consecinte, pe plan intern, a instaurarii regimului comunist n Romnia; - mentionarea a doua actiuni desfasurate de Romnia, n timpul regimului comunist, pe plan international si a unui element de continuitate ntre acestea; - formularea unui punct de vedere referitor la regimul comunist n Romnia si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 83. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre statul romn modern de la constituire pna la realizarea Romniei Mari, avnd n vedere: - prezentarea unui fapt istoric, desfasurat pe plan intern, care a contribuit la realizarea statului romn modern; - precizarea unui fapt istoric, desfasurat pe plan international, favorabil consolidarii Romniei la nceputul secolului al XX-lea; - mentionarea unei cauze a realizarii Romniei Mari si a trei actiuni desfasurate de romni pentru nfaptuirea acesteia;

17

- formularea unui punct de vedere referitor la evolutia statului romn modern de la constituire pna la realizarea Romniei Mari si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 84. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre Romnia n perioada crizei orientale, avnd n vedere: - mentionarea a doua mari puteri implicate n criza orientala; - prezentarea unui fapt istoric din cadrul crizei orientale la care a participat si Romnia, n a doua jumatate a secolului al XIX-lea; - mentionarea a doua documente internationale, elaborate de marile puteri pe fondul crizei orientale, referitoare si la Romnia si precizarea unei asemanari ntre deciziile adoptate n acest sens; - formularea unui punct de vedere referitor la Romnia n perioada crizei orientale si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 85. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre evolutia statului romn n epoca moderna si la nceputul epocii contemporane, avnd n vedere: - precizarea secolului constituirii statului romn modern, respectiv, cel al realizarii Romniei Mari; - mentionarea unei actiuni prin care romnii si-au nfaptuit statul modern; - prezentarea unui fapt istoric prin care romnii au realizat Romnia Mare; - mentionarea unei asemanari ntre actiunile desfasurate de romni pentru constituirea statului romn modern si cea a Romniei Mari; - mentionarea a doua consecinte ale realizarii Romniei Mari; - formularea unui punct de vedere referitor la evolutia statului romn n epoca moderna si la nceputul epocii contemporane si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 86. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre regimul comunist n Romnia, avnd n vedere: - precizarea secolului n care s-a instaurat regimul comunist n Romnia; - prezentarea unui fapt istoric prin care s-a instaurat/ s-a consolidat regimul comunist n Romnia; - mentionarea a doua evenimente la care a luat parte Romnia, n relatiile internationale, n cadrul Razboiului rece si a cte unei consecinte, pe plan intern, a fiecaruia dintre acestea; - formularea unui punct de vedere referitor la regimul comunist n Romnia si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 87. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre Romnia n cadrul crizei orientale, avnd n vedere: - mentionarea unei mari puteri implicate n criza orientala; - prezentarea unui fapt istoric la care a participat Romnia n cadrul crizei orientale si precizarea secolului desfasurarii acestuia; - mentionarea a doua documente adoptate de marile puteri n contextul crizei orientale si a unei asemanari ntre prevederile, referitoare la Romnia, ale acestor documente; - formularea unui punct de vedere referitor la Romnia n cadrul crizei orientale si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 88. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre Romnia n perioada 1945-1989, avnd n vedere: - mentionarea unei cauze a instaurarii stalinismului n Romnia; - prezentarea unui fapt istoric desfasurat, n perioada stalinismului, n Romnia si precizarea unei consecinte, din anii 1948-1964, a acestuia pe plan intern; 18

- mentionarea a doua evenimente desfasurate n Romnia, ntre anii 1965-1989; - mentionarea unui eveniment, desfasurat pe plan international, la care a participat Romnia, n perioada 1945-1989; - formularea unui punct de vedere referitor la evolutia Romniei, n perioada 1945-1989 si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 89. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre realizarea Romniei Mari, avnd n vedere: - precizarea secolului n care s-a nfaptuit Romnia Mare si mentionarea a doi factori externi care au favorizat acest proces istoric; - prezentarea unui fapt istoric desfasurat de romni pentru realizarea Romniei Mari si mentionarea a doua consecinte ale constituirii acesteia; - formularea unui punct de vedere referitor la importanta nfaptuirii Romniei Mari si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 90. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre implicarea Romniei n relatiile internationale ale secolelor al XIX-lea al XX-lea, avnd n vedere: - mentionarea a cte unui obiectiv urmarit de Romnia prin implicarea sa n criza orientala, respectiv, n relatiile internationale din prima jumatate a secolului al XX-lea; - prezentarea unui eveniment, desfasurat pe plan international, n a doua jumatate a secolului al XX-lea, n care s-a implicat Romnia si precizarea unei consecinte a acestuia pentru statul romn; - mentionarea unei asemanari si a unei deosebiri dintre actiunile desfasurate de Romnia, pe plan international, n prima, respectiv, n a doua jumatate a secolului al XX-lea; - formularea unui punct de vedere referitor la implicarea Romniei n relatiile internationale din secolul al XX-lea si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 91. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre ideea romanitatii romnilor, avnd n vedere: - mentionarea a doua epoci istorice n care a fost studiata ideea romanitatii romnilor; - numirea unui istoric si prezentarea unei cauze pentru care acesta a abordat ideea romanitatii romnilor; - mentionarea a doua idei formulate pentru sustinerea ideii romanitatii romnilor; - formularea unui punct de vedere referitor la semnificatia studierii romanitatii romnilor si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 92. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre criza orientala si consecintele sale asupra Romniei, n secolul al XIX-lea, avnd n vedere: - precizarea unei mari puteri implicate n desfasurarea crizei orientale; - prezentarea unui fapt istoric desfasurat de Romnia n cadrul crizei orientale, n a doua jumatate a secolului al XIX-lea; - mentionarea unui document international elaborat de marile puteri n cadrul crizei orientale referitor si la Romnia, respectiv, a trei prevederi n acest sens; - formularea unui punct de vedere referitor la consecintele crizei orientale asupra Romniei si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 93. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre implicarea Romniei n relatiile internationale ale secolelor al XIX-lea - al XX-lea, avnd n vedere: - precizarea unei mari puteri implicate n criza orientala; - mentionarea unui eveniment din cadrul crizei orientale n care s-a implicat Romnia si a unei consecinte, din secolul al XIX-lea, a acestui eveniment pentru statul romn;

19

- prezentarea unui eveniment desfasurat pe plan international, n secolul al XX-lea, la care a luat parte Romnia si mentionarea a doua consecinte ale acestui eveniment pentru statul romn; - formularea unui punct de vedere referitor la rolul Romniei n relatiile internationale ale secolului al XX-lea si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 94. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre statul romn n relatii internationale din secolul al XX-lea, avnd n vedere: - mentionarea unei mari aliante la care a aderat Romnia, n prima jumatate a secolului al XXlea si prezentarea unei actiuni desfasurate de statul romn alaturi de aceasta; - precizarea unei mari aliante din care a facut parte Romnia, n a doua jumatate a secolului al XX-lea si mentionarea unui motiv al adoptarii acestei decizii de statul romn; - mentionarea a doua consecinte, din a doua jumatate a secolului al XX-lea, ale participarii Romniei la alianta precizata; - formularea unui punct de vedere referitor la rolul Romniei n relatiile internationale ale secolului al XX-lea si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 95. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre modelul stalinist n Romnia, avnd n vedere: - precizarea epocii istorice n care s-a consolidat regimul stalinist, n Romnia; - mentionarea unui motiv al impunerii modelului stalinist n statul romn si prezentarea unei consecinte, pe plan intern, a acestui fapt; - mentionarea a doua actiuni ntreprinse de Romnia, pe plan extern, n timpul regimului stalinist si a unei consecinte a uneia dintre aceste actiuni; - formularea unui punct de vedere referitor la aplicarea modelului stalinist n Romnia si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 96. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre national-comunism si disidenta anticomunista n Romnia postbelica, avnd n vedere: - mentionarea a doua actiuni desfasurate n Romnia, prin care s-a consolidat regimul national-comunist; - prezentarea unei actiuni prin care s-a manifestat disidenta anticomunista; - mentionarea a doua evenimente internationale la care a participat Romnia, n timpul regimului national-comunist si precizarea unei consecinte a unuia dintre acestea, pentru statul romn; - formularea unui punct de vedere referitor la regimul national-comunist n Romnia si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 97. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre comunism si disidenta anticomunista n Romnia, avnd n vedere: - mentionarea a patru actiuni desfasurate n Romnia, prin care s-a instaurat si/ sau s-a consolidat regimul comunist; - prezentarea unei forme de manifestare a disidentei anticomuniste; - precizarea unui eveniment la care a participat Romnia, pe plan extern, n timpul regimului comunist; - formularea unui punct de vedere referitor la rolul disidentei anticomuniste n Romnia si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 98. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre Romnia comunistasi Razboiul rece, avnd n vedere: - mentionarea unui fapt istoric, desfasurat pe plan intern, care a contribuit la instaurarea regimului comunist n Romnia si precizarea secolului n care a avut loc acest fapt; 20

- prezentarea unei actiuni desfasurate n timpul regimului comunist n Romnia si mentionarea a doua consecinte ale acesteia, pe plan intern; - mentionarea unei actiuni desfasurate de Romnia n cadrul Razboiului rece, pe plan extern; - formularea unui punct de vedere referitor la regimul comunist n Romnia si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 99. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre evolutia statului de la Principatele Romne la Romnia Mare, avnd n vedere: - prezentarea unui fapt istoric desfasurat n Principatele Romne n secolul al XVIII-lea sau n prima jumatate a secolului al XIX-lea, n vederea modernizarii statului; - mentionarea a doua fapte istorice, desfasurate pe plan intern, n a doua jumatate a secolului al XIX-lea, prin care s-a constituit/ consolidat statul romn modern; - mentionarea unei actiuni desfasurate de Romnia n cadrul crizei orientale si a unei consecinte, din a doua jumatate a secolului al XIX-lea, a acestei actiuni pentru statul romn modern; - precizarea unui fapt istoric prin care s-a realizat Romnia Mare, la nceputul sec. al XX-lea; - formularea unui punct de vedere referitor la importanta constituirii statului romn modern si sustinerea acestuia printr-un argument istoric. 100. Elaborati, n aproximativ doua pagini, un eseu despre stat n spatiul romnesc, n secolele al XVIII-lea al XX-lea, avnd n vedere: - mentionarea a doua actiuni desfasurate de romni pentru modernizare statala, n secolul al XVIII-lea si/ sau n prima jumatate a secolului al XIX-lea; - mentionarea unei actiuni prin care romnii si-au constituit statul modern si prezentarea unui fapt istoric, desfasurat pe plan intern, prin care acesta a fost consolidat, n a doua jumatate a secolului al XIX-lea; - precizarea unui fapt istoric prin care s-a realizat Romnia Mare si mentionarea unei consecinte a constituirii acesteia; - formularea unui punct de vedere referitor la evolutia statului n spatiul romnesc n secolele al XVIII-lea al XX-lea si sustinerea acestuia printr-un argument istoric.

21