Sunteți pe pagina 1din 13

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti Facultatea de Utilaj Tehnologic

Proiect
Tema - "Tehnologia de reciclare a autovehiculelor"

Blanaru Cristian Stoian Lucian Bogdan an II master

Anexa I.3

PROFILUL ORGANIZATIILOR PARTICIPANTE LA PROIECT (POP 02)


Programul 4 Parteneriate in domeniile prioritare Directia de cercetare Tipul proiectului Acronimul Propunerii Numarul alocat la inregistrarea on-line
Informatii legale despre Organizaia participant Rol/ funcie Marime organizatie Denumirea SC. REMAT HOLDING SRL Organizaiei J08/85/1991 Numele abreviat REMAT Nr. de inregistrare Exista activitate de cercetare? 3710 Nr. de inregistrare in RPC (Cod CAEN 7310/7320/721) Tipul organizatiei2 INCD Act de constituire Forma de proprietate Banca si Nr. De cont/subcont RO43RZBR0000060012262068 Cod Fiscal Capital social / Patrimoniu 212.455,00 RON (n milioane lei) Cifra de afaceri / Total venituri (din bilanul contabil, n lei ) Realizat (n anul anterior) Estimat (anul curent) Personal Angajat < 50 50 - 249 > =250 Total 388 Studii superioare 2 Localitatea Bucuresti Judet/Sector Strada/Nr. Berceni Fort nr. 5 Cod OP-CP 041901 Cod Reprezentant legal Titlu Inginer Funcia Inginer mecanic Nume Sofia Prenume Mihai Nr. 0722311225 Nr. Fax 031404 E-mail Sofian_mihai@rem http: www.remat.ro Telefon 4464 at.ro Persoana responsabil de realizarea proiectului n cadrul organizaiei Titlu Inginer Nume Blanaru Prenume Cristian Nr.telefon 0760031851 Nr. Fax 031404 E-mail blanarucristi@yaho http: 4499 o.com Certificm pe propria rspundere c datele nscrise mai sus sunt n conformitate cu realitatea Data (zz/ll/aaaa) 15.12.2011

Formular A2

Conform noilor coduri de codificare CAEN clasificarea activitatilor din economia nationala numarul 2, publicat in Monitorul Oficial partea I, nr. 293/03.05.2007
2

Conform Anexei I.1

Anexa I.4

LISTA DE PERSONAL PROPUS PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI (LP 03)


Programul 4 Parteneriate in domeniile prioritare Directia de cercetare Tipul proiectului Acronimul Propunerii Numarul alocat la inregistrarea on-line Nume i prenume Formular A2.1 555 Experiena in domeniul proiectului

Funcia n cadrul Proiectului

Profesia, Angajat la

Specializri

Limbi strine cunoscute

Conducator de proiect Sofian Mihai CS I, CS II, IDT I, IDT II, profesor universitar, confereniar universitar, director proiect REMAT HOLDING Dezmembrar i si dezafectari ale deseurilor Engleza, italiana, spaniola, germana Experienta vasta in dezmembra rea autovehicul elor si utilajelor Experienta in coordonare a proiectelor de dezafectare si prelucrarea deseurilor rezultate din dezmembra rea autovehicul elor Experienta in dezmembra rea autovehicul elor si utilajelor

Blanaru Cristian

CS III, IDT III, CS, IDT, lector universitar, asistent universitar, coordonator stiintific / proiect, responsabil proiect

REMAT HOLDING

Echipamente si prelucrarea deseurilor

Italiana, Engleza, Spaniola

Panaite Gabriela

Asistent de cercetare, doctorand, masterand,

REMAT HOLDING

Dezmembrar i si dezafectari ale deseurilor

Engleza

Data: 15.12.2011

Funcia, numele reprezentantului legal al Conductorului de Proiect

Inginer Sofian Mihai

Anexa I.5

CURRICULUM VITAE (CV 01)


Programul 4 Parteneriate in domeniile prioritare Formular A2.2 Directia de cercetare Tipul proiectului Acronimul Propunerii Numarul alocat la inregistrarea on-line 555 Funcia in cadrul Proiectului: 1. Nume: SOFIAN 2. Prenume: MIHAI 3. Data i locul naterii: 12.10.1955 4. Cetenie: ROMANA 5. Stare civil: CASATORIT 6. Studii: Instituia UNIVERS. UNIVERS. TEHNICA UNIVERS. TEHNICA CONSTRUCTII TEHNICA CONSTRUCTII CONSTRUCTII Perioada: de la (luna, anul) 1974-1979 1980-1982 1983-1985 pn la (luna, anul) Grade sau diplome obinute Licenta in Master in INGINERIE Doctor in INGINERIE MECANICA INGINERIE MECANICA MECANICA 7. Titlul tiinific: DOCTOR INGINER MECANIC 8. Experiena profesional: Perioada: 1986-1995 1995-2000 de la ..(luna, anul) pn la ..(luna, anul) Locul: LIFT TRUCK REMAT UTILAJE SRL HOLDING Instituia: LIFT TRUCK REMAT UTILAJE SRL HOLDING Funcia: Inginer Inginer mecanic mecanic Descriere: 9. Locul de munc actual i funcia: REMAT HOLDING - Director General 10. Vechime la locul de munc actual: 2000-2011 11. Brevete de invenii: 12. Lucrri elaborate i / sau publicate (se prezinta lista cuprinzand maxim 5 (cinci) lucrari in domeniul proiectului, relevante pentru activitatile ce urmeaza a fi desfasurate in cadrul proiectului): 13. Membru al asociaiilor profesionale: 14. Limbi straine cunoscute: Engleza, italiana, spaniola, germana 15. Alte competene: Domeniul IT 16. Specializri i calificri: 17. Experiena acumulat (inclusiv experienta manageriala) n alte programe/proiecte naionale/internaionale: Programul/Proiectul Funcia Perioada: de la... pn la... Masurarea emisiilor produse Inginer mecanic Ianuarie 2001 - octombrie 2001 de motoarele termice

18. Alte meniuni: Declar pe propria rspundere c datele prezentate sunt n conformitate cu realitatea.

CURRICULUM VITAE (CV 02)


Programul 4 Parteneriate in domeniile prioritare Formular A2.2 Directia de cercetare Tipul proiectului Acronimul Propunerii Numarul alocat la inregistrarea on-line 555 Funcia in cadrul Proiectului: 1. Nume: BLANARU 2. Prenume: CRISTIAN 3. Data i locul naterii: 01.10.1986 4. Cetenie: ROMANA 5. Stare civil: NECASATORIT 6. Studii: Instituia UNIVERS. UNIVERS. TEHNICA TEHNICA CONSTRUCTII CONSTRUCTII Perioada: de la (luna, anul) 2005-2009 2010-2012 pn la (luna, anul) Grade sau diplome obinute Licenta in Master in INGINERIE INGINERIE MECANICA MECANICA 7. Titlul tiinific: DOCTOR INGINER MECANIC 8. Experiena profesional: Perioada: 2009-2010 de la ..(luna, anul) pn la ..(luna, anul) Locul: DOMUS PREST.SRL Instituia: DOMUS PREST.SRL Funcia: Inginer mecanic Descriere: 9. Locul de munc actual i funcia: REMAT HOLDING - INGINER MECANIC 10. Vechime la locul de munc actual: 2010-PREZENT 11. Brevete de invenii: 12. Lucrri elaborate i / sau publicate (se prezinta lista cuprinzand maxim 5 (cinci) lucrari in domeniul proiectului, relevante pentru activitatile ce urmeaza a fi desfasurate in cadrul proiectului): 13. Membru al asociaiilor profesionale: 14. Limbi straine cunoscute: Engleza, italiana, spaniola, germana 15. Alte competene: Domeniul IT 16. Specializri i calificri: 17. Experiena acumulat (inclusiv experienta manageriala) n alte programe/proiecte naionale/internaionale: Programul/Proiectul Funcia Perioada: de la... pn la... Reciclarea deseurilor Inginer mecanic Ianuarie 2009 - octombrie 2009 industriale

18. Alte meniuni: Declar pe propria rspundere c datele prezentate sunt n conformitate cu realitatea.

Anexa I.6

LISTA DOTARILOR EXISTENTE SI NECESARE PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI (LD 05)


Programul 4 Parteneriate in domeniile prioritare Directia de cercetare Tipul proiectului Acronimul Propunerii Numarul alocat la inregistrarea on-line A2.3.a Existente Denumirea Organizaiei Denumire echipament Formular A2.3 555

4 foarfece hidraulice de 80 tf. , pentru tierea fierului greu 5 7 f o a r f e c e a l i g a t o r ( m Utilizare: taierea barelor, profilelor cu sectiuni mici, si a tevilor. Uzura medie: 20% ecanice ) Utilizare: balotarea tablei de pana la 4mm grosime. 124 prese hidraulice
Uzura medie: 35% Uzura medie: 25%

SC. REMAT HOLDING SRL Caracteristici (uzura medie (%)) Utilizare: pregatirea autovehiculelor pentru reciclare. Uzura medie: 30%

23 instalaii pentru prelucrarea panului de oel 22 sonete, din care 2 zdrobitoare cu bil de 10 tone
Denumirea Organizaiei Denumire echipament

Utilizare: spargerea/maruntirea fontei Uzura medie: 5%

Autospecializate performante MAN TGA, TGS, TGX si MERCEDES ACTROS echipate cu carlige basculabile MEILLER Autospecializate MAN de 7,5 t, cu posibilitate de schimb container si IVECO de 3,5 t
Denumirea Organizaiei Denumire echipament

SC. REMAT HOLDING SRL Caracteristici (uzura medie (%)) Utilizare: transport deseuri. Uzura medie: 10%

Utilizare: transport deseuri in zonele cu restrictie de tonaj. Uzura medie: 15%

A2.3.b De achiziionat SC. REMAT HOLDING SRL Caracteristici principale Depozitarea deseurilor.

Containere (lungimi intre 4-7 m, inaltimi intre 1.6 si 2.4 m, volume intre 13 si 35 mc, acoperite sau descoperite) Containere pentru deseuri Depozitarea deseurilor PERICULOASE periculoase. Data: 15.12.2011 Funcia si numele reprezentantului legal al Conductorului de Proiect Inginer SOFIAN MIHAI

Anexa I.7

PLANUL DE REALIZARE AL PROIECTULUI (PR 06)


Programul 4 Parteneriate in domeniile prioritare Directia de cercetare Tipul proiectului Acronimul Propunerii Numarul alocat la inregistrarea on-line Denumirea proiectului: TEHNOLOGIA DE RECICLARE A AUTOVEHICULELOR Structur cadruEtape/ Denumirea Activitii/ Participanti Total Rezultate Manopera Materiale si servicii 7

Formular A3 555

Anul

Categoria de activitate*

Durata Etapa (luni)

Necesar resurse financiare **) (Valoare exprimata in lei) din care: Finanare din bugetul de stat Dotari Deplasari Terti (maxim 5%) 10 Cheltuieli indirecte 11

Finanare din alte surse (cofinanare) 12

1 Etapa I (se va trece denumirea etapei) Activitate I.1 (se vor nominaliza, la nivelul fiecarei etape, activitatile derulate de fiecare partener)*** Partener 1 Partener n Etapa II Activitatea II.2

*) Se vor nominaliza obligatoriu categoriile de activitati conform Schemei de Ajutor de stat (Anexa IV) **) Totalul fondurilor necesare pentru a asigura resursele umane i materiale ***) Pentru activitatile derulate de institutiile participante in proiect, la nivelul fiecarei etape, nu se vor completa coloanele: 3, 4, 6,7, 8, 9, 10, 11 Nota: Valorile inscrise in Planul de realizare a proiectului sunt orientative. Acestea sunt necesare pentru o apreciere corecta, in timpul procesului de evaluare, a corelatiei dintre categoriile de activitati si cheltuieli. Conform HG 475/2007, etapele de realizare vor avea durate de minimum 6 luni si maximum un an, cu exceptia primului an de derulare a proiectului pentru care durata poate fi mai mica, dar nu mai putin de 3 luni. Conductorul de proiect, Numele, functia directorului de proiect

FORMULARUL B PENTRU PROIECTE COMPLEXE (FB 07)


TEHNOLOGIA RECICLARII AUTOVEHICULELOR

Cuvinte cheie:
Autovehicule, reciclare, piese, deseuri

Rezumatul proiectului:

Recuperarea i reutilizarea resurselor reciclabile reprezint mijloace de soluionare a contradiciei dintre cerinele procesului de cretere economic i caracterul restrictiv al resurselor. Reciclarea este un concept al secolului XX i a aprut ca una din posibilittile de a limita risipa i de a utiliza mai eficient resursele. A devenit din ce n ce mai clar c industrializarea i creterea susinut a populaiei au condus la consumarea unor cantiti de resurse din ce n ce mai mari. De ce s-a ntmplat acest lucru? Pentru c societatea modern s-a bazat pe filosofia c Cosmosul e infinit . Particulariznd, oamenii au considerat la fel i Pmntul i resursele acestuia. In acest mod, industria s-a dezvoltat avnd la baz axioma c resursele sunt infinite. Dac o min se epuiza, o alta nou intra n exploatare. Dac rezervele unei naiuni se epuizau, populaia putea emigra. Dac resursele Europei se epuizau, europenii puteau descoperi noi teritorii. Astfel, n acest ritm a aprut foarte curnd problema deeurilor i al limitrii resurselor. Industria modern este focalizat pe cum s se produc ieftin, nu pe cum s se conserve ecosistemul. Peste tot n lume se observ tot mai des efectele subalimentaiei i srciei. Dei n multe din rile n curs de dezvoltare sau subdezvoltate s-ar impune o mai judicioas gestionare a resurselor, reciclarea este practicat n mare parte doar n rile dezvoltate. Din nefericire i procesul de reciclare necesit anumite tehnologii i cheltuieli. Multe ri au abordat deja problema recuperrii i recirculrii resurselor refolosibile i au trecut la o coordonare unitar a acestei activiti. S-au intensificat aciunile pentru aciunile de reglementare a activitilor de recuperare, cele pentru stabilirea formelor organizatorice de colectare, precum i eforturile de cercetare pentru gsirea celor mai eficiente ci de recuperare i valorificare a materialelor refolosibile. In 1948 s-a nfiinat la Paris din iniiativa a 4 ri ( Frana, Marea Britanie, Olanda, Belgia ) Biroul Internaional al Recuperrii, organizaie fr scop lucrativ, ai crei membrii sunt federaii naionale, reprezentnd firme de reciclare din ntreaga lume. In domeniul reciclrii se impun urmtoarele strategii: Prevenirea formrii deeurilor; Valorificarea deeurilor prin optimizarea sistemelor de colectare i triere ; Eliminarea final a deeurilor care nu i-au gsit o valorificare. Conceptul de reciclare cuprinde 3 categorii:

- transformarea natural; - transformarea n circuit deschis; - transformarea n circuit nchis.


Relevanta proiectului:

In februarie 1998, productorii de maini din i-au dezvluit planurile. Ei i-au propus s creasc rata de reciclare pentru noile maini la 90% fa de 75% . Spre deosebire de productorii de obiecte de uz casnic, care sunt obligai prin lege s aib grij de produsele scoase din funcionare, productorii de automobile au evitat pn acum o asemenea restricie, promind deschis c vor atinge prin mijloace autonome scopul propus. Nu este clar cum s-a ajuns la aceste diferene ntre cele 2 industrii, dar explicaia ar fi c numrul productorilor de maini nu e foarte mare i acetia nu ar nclca deliberat o decizie proprie. Aceast lejeritate din punct de vedere al legislaiei este totui benefic, deoarece nefiind forai, productorii se dovedesc mai eficieni n msurile de reciclare. Rata actual de reciclare este de 75%, iar planurile productorilor arat c pentru mainile produse dup anul 2002 aceasta va crete la 90%. Totodat se urmrete ca folosirea plumbului pentru noile maini s scad astfel: pentru mainile produse pn n 2002 s se foloseasc jumtate din cantitatea folosit n 1996, iar pentru cele fabricate pn la sfritul anului 2005 s se foloseasc o treime din consumul anului 1996. Rata de 90% pare uor de atins deoarece este o diferen de doar 15 procente fa de rata anterioar, dar n realitate este destul de greu. Exist mari diferene ntre Romania i Japonia. Una ar fi aceea c sistemul de recuperare a mainilor scoase din uz e realizat n Romania de productori, pe cnd n Japonia exist o firm care cumpr mainile folosite, ceea ce asigur ca mai mult de 99% din autovehicule s fie recuperate. O alt diferen o reprezint faptul c n Europa exist o pia de comercializare a pieselor folosite, pe cnd n Japonia aceasta lipsete. Acest aspect ncurajeaz ntr-o anumit msur risipa, pentru c o pies n bun stare de folosire, n loc s fie utilizat de o alt main, ori devine deeu, ori este reciclat antrennd i nite cheltuieli. Mainile folosite sunt date la Corporaia de dezansamblare, care scoate fierul i neferoasele, precum i motoarele care dac sunt n bun stare pot fi exportate. Cauciucurile sunt de asemenea dislocate, iar 93% sunt recuperate . Dup toate aceste operaiuni, rmne un procent de 25% din materia supus reciclrii reprezentat de aa numitul praf rezidual , alctuit dintr-un amestec de cauciuc, fibre, lemn, sticl, sol, mase plastice, amestec foarte greu de reciclat.

Descrierea proiectului din punct de vedere stiintific si tehnic, incluzind gradul de noutate si posibilitatea aplicarii rezultatelor cercetarilor:

Pentru aceste maini se va avea n vedere folosirea materialelor uor reciclabile, reducerea gamei de mase plastice utilizate i introducerea n folosin a noilor tehnici care au la baz descoperiri la nivel molecular. O alt tendin pentru mainile viitoare este folosirea unui singur fel de mas plastic pentru a nu mai fi necesar sortarea i pentru a uura procesul de reciclare. Toyota Motor Corporation a dezvoltat un nou material numit Toyota Super-olefin Polymer i lucreaz n prezent la cercetarea aplicabilitii acestui material pe scar larg. Asemenea materiale similare are n proiect i Nissan Motor. Numrul pieselor de main se va reduce simitor, acestea vor fi ct mai uor de demontat iar unele vor purta inscripii speciale care s indice dac pot fi reciclate ori dac au mai suferit acest proces. RECICLAREA IN STADIUL DE UTILIZARE Bara de protecie este de multe ori scoas nainte de abandonarea mainii. Aceast component cntrete destul de mult n greutatea total a mainii i cum este destul de important, industria japonez a nceput s recicleze bare de la nceputul anului 1991. Cum bara este adesea schimbat nc din timpul utilizrii mainii, ea a fost prima parte auto reciclat. Cea mai mare problem este ndeprtarea stratului de vopsea. Fiecare companie productoare a optat pentru o anumit tehnologie de reciclare. Spre exemplu, Fuji Heavy Industries cur mecanic acest strat. Acest procedeu iniiat mpreun cu Mitsubishi nvrte barele cu ajutorul a 5 cilindri care au diferite viteze i prin frecare se ndeprteaz vopseaua, ns doar n proporie de 92%. Honda nu ndeprteaz vopseaua veche, ci aplic un o nou suprafa cu un nou material. Aceast tehnologie a fost aplicat la sfritul anilor 1988. Nissan a reuit s ndeprteze vopselele cu o soluie alcalin, dar aceasta este scump, cost 200 yeni /kg, astfel c n final i Nissan s-a ntors la curarea mecanic. Dac vopselele aplicate sunt foarte ieftine, costul reciclrii este de asemenea rezonabil. Dar dac se ia n considerare i costul detarii, transportrii, pregtirii pentru reciclare apare un deficit de 1000 de yeni ntre costuri i beneficiile de pe urma reciclrii barelor. In procesul de reciclare a barelor de protecie trebuie s urmeze o nou etap n care s se gseasc rspunsuri la numeroasele ntrebri care apar: cine va suporta cheltuielile i pierderile, cine este rspunztor cu recuperarea barelor. Reciclarea dup abandonare este poate cea mai studiat dintre toate. Cele mai importante obiective de atins se contureaz a fi : Maina s poat fi dezansamblat ct mai uor Firma de dezansamblare s fie foarte bine dezvoltat

Impactul generat de proiect:

Dup cum se poate observa din prezenta lucrare, Europa a dovedit pe deplin c a perceput corect fenomenul crizei resurselor i necesitatea adoptrii i aplicrii procesului de reciclare. Mrturie n acest sens stau masivele investiii fcute pentru achiziionarea echipamentelor necesare, dar i rata crescut de reciclare pentru autoturisme. In industria de maini, reciclarea nu a fost abordat doar ca un fenomen ce survine dup scoaterea din uz a vehicolului, ci ea a fost prefigurat att n stadiul de concepie ct i n cel de utilizare. Bineneles c nici sistemul romanesc nu este infailibil i rmn numeroase probleme care i ateapt rezolvarea n viitorul apropiat. Totui este de admirat performana atins n reciclarea mainilor i nu ne rmne dect s ateptm anul 2002 pentru a vedea dac ntradevr europenii vor reui s recicleze un autoturism n proporie de 90%.
Managementul proiectului si alcatuirea consortiului:

Organizatia coordonatoare in cazul acestui proiect o reprezinta SC Remat Holding SRL, firma ce se ocupa cu reciclarea materialelor feroase si neferoase. Aceasta firma este certificata ISO, si are nenumarate puncte de lucru in cele mai importante orase din Romania. Prin aceasta firma, se poate participa la programul "Rabla" initiata de Guvernul Romaniei prin Ministerul Mediului, in care se pot aduce la reciclat un anumit numar de autovehicule vechi, pentru care, se vor primi vouchere, folosite drept avans la o masina noua. Asadar, SC REMAT HOLDING SRL, participa si la reinnoirea parcului auto din Romania. Diagrama Gantt aferenta acestui proiect este urmatoarea:

Proiectul are o durata de 20 de saptamani, si se va derula in perioada august - decembrie 2012. Acesta este condus de Ing. Sofian Mihai, care face parte din firma organizatoare a acestui

proiect, si anume SC. REMAT HOLDING S.R.L