Sunteți pe pagina 1din 12

MĂSURĂRI TEHNICE

MĂSURĂRI TEHNICE T2 Tanaviosoft 2012 2.1.GENERALITĂŢI DEFINITIE: Ajustajul reprezintă rela ț ia dintre dimensiunile
T2
T2

Tanaviosoft 2012

MĂSURĂRI TEHNICE T2 Tanaviosoft 2012 2.1.GENERALITĂŢI DEFINITIE: Ajustajul reprezintă rela ț ia dintre dimensiunile

2.1.GENERALITĂŢI

DEFINITIE:

Ajustajul reprezintă relația dintre dimensiunile a două piese care se asamblează prin întrepătrundere. Organele de maşini din categoria arborilor şi alezajelor se obţin în urma unor prelucrări mecanice prin aşchiere.Ele sunt destinate, în general, asamblării. Practic, la asamblare, apar două situaţii:

1. Diametrul efectiv al alezajului ≥ diametrul efectiv al arborelui.

2. Diametrul efectiv al alezajului ≤ diametrul efectiv al arborelui.

În primul caz, alezajul cu arborele determină o asamblare cu joc, iar în al doilea caz, o asamblare cu strângere.

ASAMBLAREA CU JOC

Condiţia realizării acestui tip de asamblare este dată de relaţia:

unde:

D ef

d ef

D ef

este diametrul efectiv al alezajului;

MĂSURĂRI TEHNICE

MĂSURĂRI TEHNICE T2 Tanaviosoft 2012 d e f este diametrul efectiv al arborelui. Jocul efectiv al
T2
T2

Tanaviosoft 2012

d ef

este diametrul efectiv al arborelui.

Jocul efectiv al asamblării se determină cu relaţia:

J ef

=

D ef

-

d ef

Jocul efectiv poate avea valoare pozitivă sau zero.

d ef Jocul efectiv poate avea valoare pozitivă sau zero. Fig.2.1.1.Asamblare cu joc Jocul efectiv poate

Fig.2.1.1.Asamblare cu joc Jocul efectiv poate fi determinat şi cu relaţia:

J ef

=

A ef

-

a ef

ASAMBLAREA CU STRÂNGERE

Condiţia realizării acestui tip de asamblare este dată de relaţia:

D ef

d ef

unde:

D ef

d ef

este diametrul efectiv al alezajului; este diametrul efectiv al arborelui.

Strângerea efectivă a asamblării se determină cu relaţia:

S ef

=

d ef

-

D ef

Strângerea efectivă poate avea valoare pozitivă sau zero.

MĂSURĂRI TEHNICE

MĂSURĂRI TEHNICE T2 Tanaviosoft 2012 Fig.2.1. 2 .Asamblare cu strângere Strângerea efectivă poate fi determinată şi
T2
T2

Tanaviosoft 2012

MĂSURĂRI TEHNICE T2 Tanaviosoft 2012 Fig.2.1. 2 .Asamblare cu strângere Strângerea efectivă poate fi determinată şi

Fig.2.1.2.Asamblare cu strângere Strângerea efectivă poate fi determinată şi cu relaţia:

S ef

=

a ef

-A ef

Comparând relaţiile pentru determinarea jocului şi a strângerii efective, se poate concluziona că strângerea este un joc negativ(şi invers). În producţia de serie mare şi masă, la asamblarea alezajelor cu arborii, apare noţiunea de ajustaj(sinonim cu asamblare).

2.2.AJUSTAJE CU JOC.

Ajustajul cu joc apare la asamblarea a două piese arbore-alezaj, când rezulta- tul asamblării este un joc(pozitiv sau egal cu zero).Pentru a determina un ajustaj cu joc, ansamblul alezaj-arbore trebuie să prezinte acelaşi diametru nominal, N.

- arbore trebuie să prezinte acelaşi diametru nominal, N. Fig.2.2.1.Ajustaj cu joc T2-Ajustaje autor: profesor

Fig.2.2.1.Ajustaj cu joc

MĂSURĂRI TEHNICE

MĂSURĂRI TEHNICE T2 Tanaviosoft 2012 Din figura 2.2.1, se constată condiţia: A i = 0 tabelul
T2
T2

Tanaviosoft 2012

Din figura 2.2.1, se constată condiţia:

A i

= 0

tabelul 2.2.1.

 

ALEZAJ

 

ARBORE

N

Diametrul nominal

N

Diametrul nominal

D

max

Diametrul maxim

d

max

diametrul maxim

D

min

Diametrul minim

d

min

diametrul minim

A

s

Abaterea superioară

a

s

abaterea superioară

A

i

Abaterea inferioară

a

i

abaterea inferioară

T

D

Toleranţa la diametru

T

d

Toleranţa la diametru

Din figura 2.2.1. rezultă următoarele relaţii de calcul:

J max

=

D max

-

d min

J min

=

D min

-

d max

J max

=

A s

-

a i

J min

=

A i

-

a s

Toleranţa ajustajului cu joc se determină cu relaţia:

T j

=

J max

-

J min

sau

T j

=

T D

+

T d

Ajustajele cu joc pot fi diferite, în raport cu valorile jocurilor limită şi a tole- ranţei ajustajului.Tipul ajustajului poate fi determinat prin reprezentarea grafică simplificată, comună pentru alezaj(toleranţa) şi pentru arbore (toleranţa). Condiţia A i = 0 evidenţiază sistemul alezaj unitar, iar condiţia a s = 0, sis- temul arbore unitar. În figura 2.2.2 se pot evidenţia poziţii ale câmpurilor de toleranţă pentru cele două situaţii.

 

Alezaj

Formula de calcul

 

Arbore

Formula de calcul

N

 

N

 

D

max

N+ A s

d

max

N+ a s

D

min

N+ A i

d

min

N+ a i

A

s

D max - N

a

s

d max - N

A

i

D min - N

a

i

d min - N

T

D

A s - A i

T

d

a s - a i

MĂSURĂRI TEHNICE

MĂSURĂRI TEHNICE T2 Tanaviosoft 2012 Fig.2.2.2.Reprezentarea simplificată(ajustaje cu joc). EXEMPLU DE CALCUL tabelul
T2
T2

Tanaviosoft 2012

MĂSURĂRI TEHNICE T2 Tanaviosoft 2012 Fig.2.2.2.Reprezentarea simplificată(ajustaje cu joc). EXEMPLU DE CALCUL tabelul

Fig.2.2.2.Reprezentarea simplificată(ajustaje cu joc). EXEMPLU DE CALCUL

tabelul 2.2.2

 

Alezaj

  Alezaj   Arbore
 

Arbore

  Alezaj   Arbore

N

36 mm

N

36 mm

D

max

36+0,125=36,125 mm

d

max

36+0=36 mm

D

min

36+0,090=36,090 mm

d

min

36-0,085=35,915 mm

A

s

+0,125 mm=+125 μm

a

s

0 mm=0 μm

A

i

+0,090 mm=+90 μm

a

i

-0,085 mm=-85 μm

T

D

+125-90=35 μm

T

d

0-(-85)=85 μm

MĂSURĂRI TEHNICE

MĂSURĂRI TEHNICE T2 Tanaviosoft 2012 Ajustaj cu joc Fig.2.2.3. Reprezentarea simplificată(ajustaj cu joc) T2-Ajustaje
T2
T2

Tanaviosoft 2012

MĂSURĂRI TEHNICE T2 Tanaviosoft 2012 Ajustaj cu joc Fig.2.2.3. Reprezentarea simplificată(ajustaj cu joc) T2-Ajustaje
Ajustaj cu joc
Ajustaj cu
joc

Fig.2.2.3. Reprezentarea simplificată(ajustaj cu joc)

MĂSURĂRI TEHNICE

MĂSURĂRI TEHNICE T2 Tanaviosoft 2012 2.3.AJUSTAJE CU STRÂNGERE. Ajustajul cu strâgere apare la asamblarea a două
T2
T2

Tanaviosoft 2012

2.3.AJUSTAJE CU STRÂNGERE.

Ajustajul cu strâgere apare la asamblarea a două piese arbore-alezaj, când rezultatul asamblării este o strângere(pozitivă sau egală cu zero).Pentru a deter- mina un ajustaj cu strângere, ansamblul alezaj-arbore trebuie să prezinte acelaşi diametru nominal, N.

- arbore trebuie să prezinte acelaşi diametru nominal, N. Fig.2. 3 .1.Ajustaj cu strângere Din figura

Fig.2.3.1.Ajustaj cu strângere

Din figura 2.3.1, se constată condiţia:

A i

= 0

tabelul 2.3.1.

 

ALEZAJ

 

ARBORE

N

Diametrul nominal

N

Diametrul nominal

D

max

Diametrul maxim

d

max

diametrul maxim

D

min

Diametrul minim

d

min

diametrul minim

A

s

Abaterea superioară

a

s

abaterea superioară

A

i

Abaterea inferioară

a

i

abaterea inferioară

T

D

Toleranţa la diametru

T

d

Toleranţa la diametru

Din figura 2.3.1. rezultă următoarele relaţii de calcul:

S max

=

d max

-

D min

S min

=

d min

-

D max

S max

=

a s

-

A i

S min

=

a i

-

A s

Toleranţa ajustajului cu strângere se determină cu relaţia:

MĂSURĂRI TEHNICE

MĂSURĂRI TEHNICE T2 Tanaviosoft 2012 T s = S max - S min sau T s
T2
T2

Tanaviosoft 2012

T s

=

S max

-

S min

sau

T s

=

T D

+

T d

Ajustajele cu strâgere pot fi diferite, în raport cu valorile strâgerilor limită şi

a toleranţei ajustajului.Tipul ajustajului poate fi determinat prin reprezentarea grafică simplificată comună pentru alezaj(toleranţa) şi pentru arbore (toleranţa). Condiţia A i = 0 evidenţiază sistemul alezaj unitar, iar condiţia a s = 0, sis- temul arbore unitar. În figura 2.3.2 se pot evidenţia poziţii ale câmpurilor de toleranţă pentru cele două situaţii.

ale câmpurilor de toleranţă pentru cele două situaţii. Fig.2. 3 .2.Reprezentarea simplificată(ajustaje cu

Fig.2.3.2.Reprezentarea simplificată(ajustaje cu strângere). EXEMPLU DE CALCUL

tabelul 2.3.2

 

Alezaj

  Alezaj   Arbore
 

Arbore

  Alezaj   Arbore

N

20 mm

N

20 mm

D

max

20+0,03=20,03 mm

d

max

20+0,18=20,18 mm

D

min

20+0=20 mm

d

min

20+0,08=20,08 mm

A

s

+0,03 mm=+30 μm

a

s

+0,18 mm=+180 μm

A

i

0 mm=0 μm

a

i

+0,08 mm=+80 μm

T

D

30-0=30 μm

T

d

180-80=100 μm

MĂSURĂRI TEHNICE

MĂSURĂRI TEHNICE T2 Tanaviosoft 2012 Ajustaj cu strângere Fig.2.3.3.Reprezentarea simplificată(ajustaj cu strângere)
T2
T2

Tanaviosoft 2012

MĂSURĂRI TEHNICE T2 Tanaviosoft 2012 Ajustaj cu strângere Fig.2.3.3.Reprezentarea simplificată(ajustaj cu strângere)
Ajustaj cu strângere
Ajustaj cu
strângere

Fig.2.3.3.Reprezentarea simplificată(ajustaj cu strângere)

MĂSURĂRI TEHNICE

MĂSURĂRI TEHNICE T2 Tanaviosoft 2012 2.4.AJUSTAJE INTERMEDIARE. Ajustajul intermediar apare la asamblarea a două piese
T2
T2

Tanaviosoft 2012

2.4.AJUSTAJE INTERMEDIARE.

Ajustajul intermediar apare la asamblarea a două piese arbore-alezaj, când

rezultatul asamblării este un joc sau o strângere.Pentru a determina un ajustaj in- termediar, ansamblul alezaj-arbore trebuie să prezinte acelaşi diametru nominal,

N. Fig.2.4.1.Ajustaj intermediar Din figura 2.4.1, se constată condiţia: A i = 0 tabelul 2.4.1.
N.
Fig.2.4.1.Ajustaj intermediar
Din figura 2.4.1, se constată condiţia:
A i
= 0
tabelul 2.4.1.
ALEZAJ
ARBORE
N
Diametrul nominal
N
Diametrul nominal
D
Diametrul maxim
d
diametrul maxim
max
max
D
Diametrul minim
d
diametrul minim
min
min
A
Abaterea superioară
a
abaterea superioară
s
s
A
Abaterea inferioară
a
abaterea inferioară
i
i
T
Toleranţa la diametru
T
Toleranţa la diametru
D
d

Din figura 2.4.1. rezultă următoarele relaţii de calcul:

J max

=

D max

-

d min

S max

=

d max

-

D min

J max

=

A s

-

a i

S max

=

a s

-

A i

MĂSURĂRI TEHNICE

MĂSURĂRI TEHNICE T2 Tanaviosoft 2012 Toleranţa ajustajului intermediar se determină cu relaţia: T t = S
T2
T2

Tanaviosoft 2012

Toleranţa ajustajului intermediar se determină cu relaţia:

T t

=

S max

+

J max

sau

T t

=

T D

+

T d

Ajustajele intermediare pot fi diferite, în raport cu valorile jocurilor limită şi

a toleranţei ajustajului.Tipul ajustajului poate fi determinat prin reprezentarea

grafică simplificată comună pentru alezaj(toleranţa) şi pentru arbore (toleranţa).

Condiţia A i = 0 evidenţiază sistemul alezaj unitar, iar condiţia a s = 0, sis- temul arbore unitar. În figura 2.4.2 se pot evidenţia poziţii ale câmpurilor de toleranţă pentru cele două situaţii.

ale câmpurilor de toleranţă pentru cele două situaţii. Fig.2.4.2.Reprezentarea simplificată(ajustaje

Fig.2.4.2.Reprezentarea simplificată(ajustaje intermediare). EXEMPLU DE CALCUL

tabelul 2.4.4

 

Alezaj

  Alezaj   Arbore
 

Arbore

  Alezaj   Arbore

N

20 mm

N

20 mm

D

max

20+0,145=20,145 mm

d

max

20+0,165=20,165 mm

D

min

20+0=20 mm

d

min

20+0,080=20,080 mm

A

s

+0,145 mm=+145 μm

a

s

+0,165 mm=+165 μm

A

i

0 mm=0 μm

a

i

+0,080 mm=+80 μm

T

D

+145-0=145 μm

T

d

+165-80=85 μm

MĂSURĂRI TEHNICE

MĂSURĂRI TEHNICE T2 Tanaviosoft 2012 Ajustaj intermediar Fig.2.4.3.Reprezentarea simplificată(ajustaj intermediar)
T2
T2

Tanaviosoft 2012

MĂSURĂRI TEHNICE T2 Tanaviosoft 2012 Ajustaj intermediar Fig.2.4.3.Reprezentarea simplificată(ajustaj intermediar)
Ajustaj intermediar
Ajustaj
intermediar

Fig.2.4.3.Reprezentarea simplificată(ajustaj intermediar)