Sunteți pe pagina 1din 10

Studiu de caz privind contabilitatea capitalurilor proprii

CUPRINS

Conturile de capitaluri proprii.3 Operatii privind capitalul la o firma4 Operatii privind primele legate de capital...6 Operatii privind rezervele din reevaluare7 Operatii privind rezervele7 Operatii privind rezultatul reportat..7 Operatii privind subventiile pentru investitii...8 Concluzii.10 Bibliogarfie.10

Conturile de capitaluri proprii Capitalul propriu este sursa proprie permanenta a activelor de patrimoniu, este partea de capital pusa la dispozitia intreprinderii de catre proprietari (intreprinzatori individuali, asociati sau actionari). Capitalul propriu este completat de capitalul strain care provine de la terti si este rambursabil. In capitalul propriu se mai cuprind si resurse neexigibile, create de intreprindere pe parcurs, din rezultatele obtinute, cum sunt primele legate de capital, rezervele, rezultatul reportat, subventiile, profitul nerepartizat si provizioanele. Pentru constituirea si formarea capitalului unei societati comerciale sunt necesare mijloace banesti si materiale, care se aduc de catre asociati si actionari sub forma de aport (in bani sau in natura). Contul 101 Capitalul social este utilizat pentru evidentierea capitalului social subscris si varsat, in natura si in bani, si pentru majorarile si reducerile capitalului societatii. Contul 104 Prime legate de capital utilizat pentru evidentierea primelor de emisiune, de aport si de fuziune. Reprezinta excedentul dintre valoarea de emisiune si valoarea nominala a actiunilor si partilor sociale. Contul 105 Rezerve din reevaluare utilizat pentru evidentierea diferentelor din reevaluarea elementelor de activ si de pasiv, potrivit normelor legale. Se determina ca diferenta intre valoarea justa stabilita prin reevaluare si valoarea de intrare in patrimoniu. Contul 106 Rezerve utilizat pentru evidentierea rezervelor constituite si repartizate pe destinatii. Contul 117 Rezultatul reportat este utilizat pentru evidentierea rezultatului exercitiului precedent care poate fi profit nerepartizat sau pierdere neacoperita inca. Contul 131 Subventii pentru investitii este utilizat pentru evidentierea sumelor alocate de la bugetul de stat sau din alte resurse din care beneficiaza intreprinderea pentru finantarea unor activitati sau a investitiilor.

Studiu de caz privind contabilitatea capitalurilor proprii la SC Alfa SRL Operatii privind capitalul
1) Constituirea capitalului social

SC Alfa SRL s-a constituit sub forma unei societati cu raspundere limitata cu un capital subscris de 5.000.000 lei, format din valoarea a 400 de actiuni pentru aport in natura si 600 de actiuni pentru aport in bani. Aportul in natura consta in: - o cladire in valoare de 1.000.000 lei - un teren evaluat la 400.000 lei - autocamionul evaluat la 600.000 lei o cladire 1.000.000lei : 5.000lei/ actiune = 200 actiuni terenul 400.000lei : 5.000lei/ actiune = 80 actiuni autocamionul 600.000lei : 5.000lei/ actiune = 120 actiuni TOTAL 2.000.000lei : 5.000lei/ actiune = 400 actiuni a) Pentru formarea capitalului in suma de 5.000.000 lei, sunt subscrise 1.000 de actiuni emise, cu valoarea nominala de 5.000 lei. 456 Decontari cu asociatii = 1011 Capital subscris nevarsat privind capitalul 5.000.000lei

b) Se inregistreaza aducerea aporturilor in natura la societate.

% = 212 Constructii 211 Terenuri 2133 Mijloace de transport

456 2.000.000 lei Decontari cu asociatii 1.000.000 lei privind capitalul 400.000 lei 600.000 lei

c) Se inregistreaza trecerea capitalului din categoria capital subscris nevarsat la capital subscris varsat. 1011 Capital subscris nevarsat = 1012 Capital subscris varsat 2.000.000 lei

d) Se fac varsaminte ce reprezinta contravaloarea celor 600 de actiuni pentru aport in bani. 531 Casa = 456 Decontari cu asociatii privind capitalul 3.000.000 lei

e) Se inregistreaza trecerea capitalului din categoria capital subscris nevarsat la capital subscris varsat. 1011 Capital subscris nevarsat = 1012 Capital subscris varsat 3.000.000 lei

1) Majorarea capitalului social Majorarea prin emisiunea de noi actiuni Administaratorul societatii hotaraste majorarea capitalului social prin emisiunea unui pachet de 600 de actiuni cu valoarea nominala de 5.000 lei. -cresterea de capital 600 actiuni*5.000 lei = 3.000.000 lei a) Subscrierea partilor sociale. 456 Decontari cu asociatii privind capitalul = 1011 Capital subscris nevarsat 3.000.000 lei

b) Se inregistreaza efectuarea varsamintelor de catre asociat..

5311 Cont la banci in lei

456 Decontari cu asociatii privind capitalul

3.000.000 lei

c) Se inregistreaza trecerea capitalului din categoria capital subscris nevarsat la capital subscris varsat. 1011 Capital subscris = nevarsat 1012 Capital subscris varsat 3.000.000 lei

2) Diminuarea capitalului social prin rascumpararea de actiuni In vederea reducerii capitalului social, societatea rascumpara un numar de 100 de actiuni, cu valoarea nominala de 5.000 lei. Ulterior le anuleaza. a) Rascumpararea actiunilor.

502 Actiuni proprii =

531 Casa

500.000 lei

b) Se inregistreaza anularea celor 100 de actiuni rascumparate. 101 Capital social = 502 Actiuni proprii 500.000 lei

Operatii privind primele legate de capital Primele de emisiune Dupa cinci ani situatia patrimoniala se prezinta astfel: Active 9.000.000 lei Capital social 5.000.000 lei Rezerve 1.000.000 lei Datorii 3.000.000 lei Noile actiuni vor fi emise la pretul de 6.000 lei, cu o prima de emisiune de 1.000 lei (diferenta dintre valoarea de emisiune si valoarea nominala). a) Se inregistreaza majorarea capitalului societatii cu 3.000.000 lei, pentru subscrierea a 600 de actiuni noi la pretul de 6.000 lei pe actiune, cu o prima de emisiune de 1.000 lei pe actiune. -cresterea de capital 600 actiuni*5.000 lei = 3.000.000 lei -prima de emisiune 600 (6.000-5.000) = 600.000 lei 456 Decontari cu asociatii privind capitalul = % 1011 Capital subscris nevarsat 104 Prime legate de capital 3.600.000 lei 3.000.000 lei 600.000 lei

b) 531 Casa

Se inregistreaza incasarea contravalorii actiunilor subscrise. = 456 Decontari cu asociatii privind capitalul 3.600.000 lei

c) Se inregistreaza trecerea capitalului din categoria capital subscris nevarsat la capital subscris varsat. 1011 Capital subscris = nevarsat 1012 Capital subscris varsat 3.000.000 lei

d)

Incorporarea primei in capitalul social. 600.000 lei

1041 Prime de emisiune = 1012 Capital subscris varsat Operatii privind rezervele din reevaluare

Se inregistreaza diferenta pozitiva in suma de 1.250.000 lei rezultata in urma reevaluarii unui teren. 211 Terenuri = 105 Rezerve din reevaluare 1.250.000 lei

Se hotaraste utilizarea diferentelor din reevaluare, pentru majorarea rezultatului reportat. 105 Rezerve din reevaluare = 117 Rezultatul reportat Operatii privind rezervele a) Se constitue o rezerva a profitului obtinut in suma de 1.000.000 lei. 129 Repartizarea profitului = 106 Rezerve 1.250.000 lei 1.250.000 lei

b) In anul curent, adunarea actionarilor hotaraste utilizarea profitului reportat de 900.000 lei pentru majorarea rezervelor. 117 Rezultatul reportat = 106 Rezerve Operatii privind rezultatul reportat a) Se inregistreaza pierderea din anul precedent de 700.000 lei reportata anului curent. 117 Rezultatul reportat = 121 Profit si pierdere 700.000 lei 900.000 lei

b) Pentru acoperirea pierderii reportata din anul precedent, se hotaraste

utilizarea rezervei existente de 150.000 lei si diminuarea capitalului social cu 550.000 lei.

% = 106 Rezerve 101 Capital social

117 Rezultatul reportat

700.000 lei 150.000 lei 550.000 lei

c) Se inregistreaza profitul obtinut in exercitiul precedent si nerepartizat, reportat anului curent, in suma de 900.000 lei. 121 Profit si pierdere = 117 Rezultatul reportat 900.000 lei

Operatii privind subventii pentru investitii a) Se inregistreaza subventia pentru investitii de primit in suma de 2.000.000 lei. 445 Subventii = 131 Subventii pentru investitii 2.000.000 lei

b) Se primeste subventia pentru investitii. 512 Conturi curente la banci = 445 Subventii 2.000.000 lei

c) Se primeste prin donatie, cu titlu gratuit un utilaj in valoare de 20.000.000 lei. 2131 Echipamente tehnologice = 131 Subventii pentru investitii 20.000.000 lei

d) Se inregistreaza trecerea unei parti 5.000.000 lei din subventia pentru investitii la venituri, pe masura amortizarii utilajului. 131 Subventii pentru investitii = 7584 Venituri din subventii pentru investitii 730.000 lei

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de 31 decembrie 2009


Denumirea elementului Sold la inceputul exercitiului financiar Cresteri Total, din care Reduceri Sold la sfarsitul exercitiulu i financiar

A Capital subscris Prime de capital Rezerve din reevaluare Rezerve legale Rezerve statutare sau contractuale Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare Alte rezerve Actiuni proprii Rezultatul Sol reportat d reprezentand C profitul Sol nerepartizat sau d pierderea D neacoperita Rezultatul Sol reportat d provenit din C adoptarea Sol pentru prima d data IAS mai D putin IAS 29 Rezultatul Sol reportat d provenit din C corectarea Sol erorilor d contabile D Rezultatul Sol reportat d provenit din C trecerea la aplicarea Reglementarilor Sol contabile

Prin Total, Prin transfe din care transfe r r 1 2 3 4 5 6 5.000.000 3.000.000 8.000.000 600.000 600.000 1.250.000 1.250.000 150.000 150.000 -

2.150.000 500.000 -

2.150.000 -

500.000 700.000 -

2.150.000 2.150.000 -

conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene Rezultatul exercitiului financiar

d D

Sol d C Sol d D

1.250.000

700.000 -

1.250.000 2.450.000

700.000 16.200.000

Repartizarea profitului Total capitaluri proprii

10.750.000 6.900.000

Concluzii : Capitalul propriu este sursa proprie permanenta. Se constitue la infiintarea intreprinderii, este conditia de existenta si functionare a acesteia. Aceasta creeaza posibilitatea stabilirii relatiilor cu tertii pentru demararea si dezvoltarea obiectului activitatii. Orice manager trebuie sa stie structura capitalului si valoarea firmei pentru a putea lua o decizie daca firma este finantata adecvat. Structura capitalului devine importanta pentru continuitatea activitatii acesteia.

Bibliografie : - E. Ciucur, A. Bratu, O. Bojian Bazele contabilitatii, Ed. Rolcris, 2005 - L. Iamandi, note de curs Sisteme financiare contabile comparate, Galati, 2009 - Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata si modificata http://codfiscal.money.ro/legea-82/1991-legea-contabilitatii/ - Planul de conturi - http://www.servicewinmentor.ro/page/Legislatie/priminteres/Planconturi

10

S-ar putea să vă placă și