Sunteți pe pagina 1din 95

SISTEM DE SUPRAVEGHERE A INFECTIILOR NOSOCOMIALE

1.Considerente pentru supraveghere Infectia nosocomiala a ramas in continuare o problema de sanatate publica de actualitate pentru Romania, ce determina cresterea duratei de spitalizare si implicit a costurilor. Numeroase studii au aratat ca punerea la punct a unui program de supraveghere si aplicarea masurilor adecvate de profilaxie si control au dus la scaderea semnificativa a ratei de infectie. Standardizarea metodelor de supraveghere la nivel national, face posibila compararea rezultatelor si elaborarea unor strategii adecvate de preventie si control. 2. Scopul supravegherii: Cresterea calitatii serviciilor medicale in spital prin reducerea riscurilor infectioase. 3. Obiectivele supravegherii Estimarea incidentei celor mai relevante categorii de infectii nosocomiale, din punct de vedere al sanatatii publice, in unitatile sanitare sentinela (considerate cu risc) Cunoasterea evolutiei temporale la nivel regional si national a epidemiologiei infectiilor si a microorganismelor responsabile Depistarea precoce a oricarui caz/focar de infectie nosocomiala in scopul reducerii impactului acestora. Identificarea factorilor de risc (inclusiv cunostinte, deprinderi) si implementarea unor masuri de diminuare/ eliminare a efectelor acestora Evaluarea activitatii de prevenire si control a infectiilor nosocomiale Constientizarea importantei prevenirii infectiilor nosocomiale de catre personalul medico-sanitar. Programul de supraveghere al infectiilor nosocomiale din unitatile sentinela .se desfasoara conform ord.MSP/CNAS nr.574/269/2008 in sectiile de: chirurgie, obstetrica ginecologie, neonatologie, ATI ale unitatilor sanitare selectate. 4. Descriere clinica Definitia de supraveghere : Infectia nosocomiala este infectia contractata in unitati sanitare cu paturi si se refera la orice boala infectioasa, ce poate fi recunoscuta clinic sau microbiologic si pentru care exista dovada epidemiologica a contractarii infectiei in timpul spitalizarii.

Se considera un focar de infectie nosocomiala, 3 sau mai multe cazuri de infectie nosocomiala cauzate de acelasi tip de microorganism, care au aparut in aceeasi sectie si intr-o perioada de timp egala cu incubatia maxima specifica. In sectiile mentionate mai sus se va desfasura atat activitatea de supravegherea de rutina a infectiilor nosocomiale cat si cea de supraveghere a urmatoarelor tipuri de infectii nosocomiale: a) Infectiile plagii operatorii superficiale (de incizie) b) Infectiile plagii operatorii profunde c) Septicemia dovedita etiologic prin examene de laborator d) Septicemia clinica (Starea toxico-septica clinica) e) Septicemia nosocomiala prin cateterism central - definitie epidemiologica f) Septicemia nosocomiala prin cateterism central - definitie clinica g) Infectia ombilicala (omphalita) Pentru infectiile selectate a fi supravegheate se vor respecta definitiile de caz din ordinul MSP nr.916/2006. Populatie inclusa: - toti pacientii spitalizati in sectia sentinela cu peste 2 zile de spitalizare (+ 48h de la intrarea in sectie) Supravegherea inceteaza la data iesirii din sectie (transfer, externare, deces). Investigatiile specifice de laborator vor aborda obligatoriu urmatoarele: - Genul Staphylococcus - Genul Enterococcus - Pseudomonas aeruginosa - Familia Enterobacteriaceae : Klebsiella, Escherichia coli

Sistemul de supraveghere tip sentinela Supravegherea de tip sentinela este o metoda utilizata in toate tarile in vederea estimarii unei incidente reale a infectiilor nosocomiale si este aplicata datorita urmatoarelor motive: permite o mai buna supraveghere a problemei de sanatate publica in unitati selectate prin asigurarea unei supervizari mai eficiente a activitatilor desfasurate in sistem; supravegherea tintita este mai usor aplicabila datorita unor costuri mai reduse fata de supravegherea de tip exhaustiv. Sistemul sentinela este creat pentru a aduce informatii suplimentare care vor sustine deciziile in ceea ce priveste controlul si supravegherea fenomenului. Acest tip de supraveghere de tip sentinela NU INLOCUIESTE supravegherea de rutina a infectiilor nosocomiale la nivelul tuturor unitatilor sanitare, conform reglementarilor legale in vigoare si nici

Flux informational si feed-back:

Unitatea sentinela Medicul sef al compartimentului de prevenire si control al infectiilor nosocomiale organizeaza sistemul de supraveghere la nivelul unitatii: desemnarea echipei de lucru, definirea atributiilor membrilor echipei, instruirea personalului medico-sanitar din sectiile selectate cu privire la obiectivele programului, protocoale de lucru, formularele utilizate, circuitul informational, indicatori de evaluare, precum si sectiile care sunt selectate. Medicul sef al compartimentului de prevenire si control al infectiilor nosocomiale organizeaza depistarea cazurilor de infectie nosocomiala conform definitiilor de caz din Ordinul MSPnr. 916/2006 pentru tipurile de infectii selectate cat si recoltarea probelor biologice pentru examenul bacteriologic. Medicul sef al compartimentului de prevenire si control al infectiilor nosocomiale completeaza fisele de supraveghere ale cazurilor de infectie nosocomiala. Fisele completate sunt trimise saptamanal, in fiecare zi de luni pentru saptamana precedenta, la autoritatea de sanatate publica judeteana. Medicul sef al compartimentului de prevenire si control al infectiilor nosocomiale raporteaza lunar la autoritatea de sanatate publica judeteana indicatorii de evaluare stabiliti in prezenta metodologie. Medicul sef al laboratorului de microbiologie organizeaza realizarea investigatiilor de laborator conform cu protocoalele din metodologie elaborate de INCDMI Cantacuzino si trimite tulpinile izolate (numai pentru microorganismele specificate in metodologie) de la cazurile de infectie nosocomiala la institutul de sanatate publica regional, respectiv la Institutul Cantacuzino pentru judetele arondate ISP Bucuresti, prin intermediul autoritatii de sanatate publica judetene.

Nota: In situatia in care spitalul nu are capacitatea de laborator pentru investigatii bacteriologice asigurarea diagnosticului de laborator se va face astfel: - In judetele unde se afla localizat un institut de sanatate publica, acesta asigura diagnosticul de laborator si trimite tulpinile izolate (numai pentru microorganismele specificate in metodologie) la I.Cantacuzino. - In celelalte judete laboratorul autoritatii de sanatate publica judetene asigura diagnosticul de laborator si trimite tulpinile izolate (numai pentru microorganismele specificate in metodologie) la institutul regional, respectiv la Institutul Cantacuzino.

Costul tuturor analizelor de laborator solicitate de unitatea sanitara sentinela, direct sau prin intermediul ASPJ/ISP, la Institutul Cantacuzino vor fi suportate de catre unitatea sanitara solicitanta din fondurile acordate in cadrul programului national de sanatate, Programul 3.

Autoritatea de sanatate publica judeteana - desemneaza din compartimentul/biroul de epidemiologie persoana care asigura suport tehnic profesional pentru organizarea si functionarea programului: - instruieste personalul medico-sanitar din unitatea sanitara cu paturi, respectiv sectiile selectate - verifica si valideaza datele din fisele primite - completeaza si trimite la institutul de sanatate publica regional, lunar, pana la data de 5 a fiecarei luni pentru luna anterioara, baza de date (format unic EPI DATA /EPIINFO), precum si numarul de externati de pe sectiile sentinela din luna supravegheata - asigura diagnosticul de laborator pentru unitatile sanitare sentinela care nu au capacitatea de laborator pentru investigatii bacteriologice, in judetele in care acesta nu este asigurat de ISP - asigura trimiterea probelor la institutul de sanatate publica regional, respectiv I. Cantacuzino (numai pentru microorganismele specificate in metodologie) - centralizeaza situatia probelor biologice trimise spre testare Institutului Cantacuzino/ institutului regional - monitorizeaza si evalueaza trimestrial derularea programului in unitatea/unitatile selectate utilizand indicatorii de evaluare din metodologie - comunica trimestrial unitatilor sanitare sentinela rezultatele analizelor epidemiologice efectuate Institutele de sanatate publica: - verifica si valideaza datele din fisele primite - pune la dispozitia autoritatilor arondate baza de date elaborata de ISP Bucuresti - CEBTIN, - colecteaza si agrega inregistrarile provenite de la autoritatile de sanatate publica arondate si trimite la ISP Bucuresti - CEBTIN, lunar, pana la data de 10 a fiecarei luni pentru luna precedenta, baza de date (format unic EPI DATA /EPIINFO), numarul de externati pe fiecare sectie sentinela precum si numarul de probe biologice trimise spre testare la Institutul Cantacuzino - sprijina tehnic si metodologic autoritatea de sanatate publica si/sau unitatile sentinela - monitorizeaza si evalueaza trimestrial la nivel regional derularea programului utilizand indicatorii de evaluare din metodologie - comunica trimestrial la autoritatea de sanatate publica judeteana si a

municipiului Bucuresti rezultatele analizei epidemiologice efectuate la nivel regional - asigura diagnosticul de laborator pentru unitatile sanitare sentinela care nu au capacitatea de laborator pentru investigatii bacteriologice, in cazul in care acestea sunt situate pe teritoriul aceluiasi judet cu institutul de sanatate - asigura identificarea si caracterizarea preliminara a tulpinilor primite de la unitatile sanitare sentinela - transmit trimestrial ISPB CEBTIN informatiile obtinute in urma analizelor de laborator efectuate si AB rezistentei germenilor izolati conform metodologiei la nivelul ISP regional - institutele regionale colaboreaza cu I. Cantacuzino Centrele Nationale de referinta si asigura trimiterea tulpinilor (numai pentru microorganismele specificate in metodologie) pentru caracterizare completa si realizarea bancii de izolate la nivel national transmitand cel putin 20 % din tulpinile izolate; - asigura activitati de perfectionare profesionala continua pentru personalul implicat in activitatile de supraveghere si control la nivel regional Institutul Cantacuzino: - elaboreaza protocoalele de lucru pentru identificarea germenilor stabiliti - primeste lunar tulpini izolate din unitati sentinela de la institutul/autoritatea de sanatate publica, confirma si efectueaza investigatii pentru markeri epidemiologici (serologie, lizotip/subtip/genotip) - confirma rezistenta la antibiotice a tulpinilor primite - transmite rezultatele la institutul/autoritatea de sanatate publica precum si la ISP Bucuresti - CEBTIN. De asemeni transmite tipul si numarul de agenti etiologici la care s-a efectuat testarea rezistentei la antibiotice - efectueaza analiza si sinteza datelor microbiologice pe care o trimite trimestrial si ori de cate ori este nevoie la ISP Bucuresti CEBTIN - determina rezitenta la AB a tulpinilor cercetate si transmite datele catre ASPJ, ISPB- CEBTIN - asigura diseminarea informatiilor obtinute in urma analizelor de laborator efectuate si AB rezistentei germenilor izolati conform metodologiei Institutul de Sanatate Publica Bucuresti prin CEBTIN: - implementeaza, monitorizeaza si evalueaza programul national de supraveghere a infectiilor nosocomiale in sistem sentinela la nivel national, pe baza metodologiei de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale; - organizeaza instruiri si activitati de perfectionare profesionala pentru personalul implicat in activitatile de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale; - raporteaza trimestrial/anual indicatorii realizati de unitatile incluse in program, la Agentia Nationala pentru Programe de Sanatate; - asigura diseminarea informatiilor obtinute in urma analizelor epidemiologice efectuate la nivel national, trimestrial/anual, catre autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, institutele de sanatate publica regionale si Autoritatea de Sanatate Publica din Ministerul Sanatatii Publice;

- ISP Bucuresti prin CEBTIN va elabora si pune la dispozitia institutelor de sanatate publica regionale formatul EpiData al bazei de date. Fisa de supraveghere si ghidul de completare a fiselor : vezi ANEXE Indicatori de evaluare: Indicatori de rezultat - anual: - Rata incidentei IN depistate in sistemul sentinela (nr. cazuri noi de infectii nosocomiale/100 externati pe tipuri de sectii, pe tipuri de infectii). - Rata incidentei IN depistate in sistemul de rutina din sectiile selectate din unitatile sentinela Indicatori fizici trimestrial: - Nr. cazuri IN depistate in sistem sentinela pe unitate sentinela si pe tipuri de infectii; - Nr. cazuri IN depistate in sistemul de rutina in sectiile selectate; - Nr. cazuri IN depistate in sistem sentinela investigate cu laboratorul pe unitate sentinela . - Nr. cazuri IN depistate in sistem rutina investigate cu laboratorul pe unitate sentinela Indicatori de eficienta - trimestrial: - Cost mediu /actiune de depistare a unui caz de IN depistat in sistem sentinela; - Cost mediu/actiune de investigare cu laboratorul a unui caz IN in sistem sentinela. - Cost mediu /actiune de depistare a unui caz de IN depistat in sistem rutina; - Cost mediu/actiune de investigare cu laboratorul a unui caz IN in sistem rutina.

ANEXA FISE DE SUPRAVEGHRE 1. FISA DE SUPRAVEGHERE A INFECTIILOR NOSOCOMIALE : SEPTICEMIE NOU NASCUTI Nr. fisa ______ FISA DE SUPRAVEGHERE A INFECTIILOR NOSOCOMIALE : SEPTICEMIE NOU NASCUTI DATE SPITAL Judet _____________________________________ (vezi ghid pentru cod) __ Oras _____________________________________ Cod spital _____________________________________ 1-judetean 2municipal 3orasenesc 4universitar _ Sectie _____________________________________ 1- OG 2-ATI nou nascuti _ DATE MAMA Numar foaie observatie ___________________ _____ Nume si prenume ___________________________________________ CNP _____________ Data nasterii ___________________ zz / ll / aaaa ________ Data internarii n spital ___________________ zz / ll / aaaa ________ Data internarii n sectie ___________________ zz / ll / aaaa ________ Data iesirii din spital (externare, transfer) _________ zz / ll / aaaa ________ Deces ___________________

1-da 2-nu _ Data deces ___________________ zz / ll / aaaa ________ DATE COPIL Numar foaie observatie ___________________ _____ Nume si prenume ___________________________________________ CNP _____________ Data nasterii ___________________ zz / ll / aaaa ________ Sex ___________________ 1-masculin 2-feminin 9-necunoscut _ Varsta gestationala ( saptamani) __________________ Paritate Data iesirii din spital (externare, transfer) _________ zz / ll / aaaa ________ Deces ___________________ 1-da 2-nu _ Data deces ___________________ zz / ll / aaaa ________ NASTEREA Locul nasterii 1 domiciliu 2 spital 3 altele 9 -neprecizat Asistenta la nastere 1 - da 2 nu 9- neprecizat NASTERE NATURALA 1- da 2 - nu Delivrenta artificiala 1 - da 2 nu 9- neprecizat Manopere instrumentale 1 - da 2 nu 9- neprecizat Epiziotomie/ perineotomie 1 - da 2 nu 9- neprecizat NASTERE PRIN CEZARIANA 1 - da 2 nu 9- neprecizat programata 1 - da 2 nu 9- neprecizat De urgenta 1 - da 2 nu 9- neprecizat FACTORI DE RISC MAMA Tratament antibiotic la intrare in sectie _____________ 1-da 2-nu 9- neprecizat _ Infectie urinara la internare ______________ 1-da 2-nu 9- neprecizat _ Hipertermie in timpul nasterii 1-da 2-nu 9- neprecizat _ Durata de la eliminarea lichidului amniotic

_ Anestezie 1- peidurala 2- rahi 3 generala 4- fara 9 necunoscut Alaptare 1-da 2-nu 9- neprecizat FACTORI DE RISC NOU NASCUT Manevre de ingrijire ( gavaj) 1-da 2-nu 3 - ocazional 9neprecizat Ventilatie non invaziva______________ 1- Initiala: inainte de intubatie 9-necunoscut 2- Exclusiva: in absenta intubatiei _ Intubatie/traheotomie 1-da 2-nu 9-necunoscut _ Data intubatie/traheotomie ___________________ zz / ll / aaaa ________ Numar de reintubari n timpul sejurului: __ Cateterism venos central CVC 1-da 2-nu 9-necunoscut _ Data debut CVC ___________________ zz / ll / aaaa ________ Data final CVC ___________________ zz / ll / aaaa ________ Numarul de CVC: se considera numai cele montate in ATI __ Numar de CVC trimise la laborator pentru cultura __ Sondaj vezical 1-da 2-nu 9-necunoscut _ Data debut sondaj vezical ___________________ zz / ll / aaaa ________ Data final sondaj vezical ___________________ zz / ll / aaaa ________ Tratament cu antibiotice in ultimele 48 ore 1-da 2-nu 9-neprecizat STERILIZARE INSTRUMENTAR Sterilizare instrumentar ______________ 1-chimica 2autoclavare _ Tip statie sterilizare ______________

1-centrala 2proprie blocului operator _ INFECTIE NOSOCOMIALA 1.Infectie nosocomiale a tesutului sangvin 1-da 2nu _ Data debut ______________ zz / ll / aaaa ________ Infectie aparenta 1 inainte de externarea din maternitate 2 dupa externare 9 neprecizat Simptomatologie 1- febra 2- apnee 3bradicardie 4- fara 9- nespecificat Hemocultura ______________ 1-da 2nu _ Data recoltarii 1 ______________ zz / ll / aaaa ________ Data recoltarii 2 ______________ zz / ll / aaaa ________ Data recoltarii 3 ______________ zz / ll / aaaa ________ Microorganism 1 _______________________ (vezi ghid pentru cod) __ Rezistenta la antibiotice 1 _____________________________________ (vezi ghid pentru cod). Se noteaza maxim 8 antibiotice la care microorganismul este rezistent __ __ __ __ __ __ __ __ Microorganism 2 _______________________ (vezi ghid pentru cod) __ Rezistenta la antibiotice 2 _____________________________________ (vezi ghid pentru cod). Se noteaza maxim 8 antibiotice la care microorganismul este rezistent __ __ __ __ __ __ __ __ Tratament antimicrobian 1-da 2nu 9necunoscut _ Poarta de intrare 1- cateter 4- digestiva

7- tegument, mucoase 2- pulmonara 5-sinus 8- altele 3- urinara 6- plaga operatorie 9- necunoscuta _ INFECTIE NOSOCOMIALA 1.Infectiile nosocomiale ale tesutului sangvin 1-da 2-nu _ Data debut ______________ zz / ll / aaaa ________ Hemocultura ______________ 1-da 2-nu _ Data recoltarii 1 ______________ zz / ll / aaaa ________ Data recoltarii 2 ______________ zz / ll / aaaa ________ Data recoltarii 3 ______________ zz / ll / aaaa ________ Microorganism 1 _______________________ (vezi ghid pentru cod) __ Rezistenta la antibiotice 1 _____________________________________ (vezi ghid pentru cod). Se noteaza maxim 8 antibiotice la care microorganismul este rezistent __ __ __ __ __ __ __ __ Microorganism 2 _______________________ (vezi ghid pentru cod) __ Rezistenta la antibiotice 2 _____________________________________ (vezi ghid pentru cod). Se noteaza maxim 8 antibiotice la care microorganismul este rezistent __ __ __ __ __ __ __ __ Tratament antimicrobian 1-da 2-nu 9-necunoscut _ Poarta de intrare 1- cateter 4- digestiva 7- tegument, mucoase 2- pulmonara 5-sinus 8- altele 3- urinara 6- plaga operatorie 9- necunoscuta _ 2. FISA DE SUPRAVEGHERE A INFECTIILOR NOSOCOMIALE DE PLAGA

Nr. fisa ______ FISA DE SUPRAVEGHERE A INFECTIILOR NOSOCOMIALE DE PLAGA DATE SPITAL Judet _____________________________________ (vezi ghid pentru cod) __ Oras _____________________________________ Cod spital _____________________________________ 1-judetean 2-municipal 3-orasenesc 4- universitar _ Sectie _____________________________________ 1-ATI adulti 2-ATI copii 3-chirurgie generala 4- ginecologie 5neurologie 6-urologie _ DATE PACIENT Numar foaie observatie ___________________ _____ Nume si prenume ___________________________________________ CNP _____________ Data nasterii ___________________ zz / ll / aaaa ________ Sex ___________________ 1-masculin 2feminin 9necunoscut _ Data internarii n spital ___________________ zz / ll / aaaa ________ Data internarii n sectie ___________________ zz / ll / aaaa ________ Data iesirii din spital (externare, transfer) _________ zz / ll / aaaa ________ Deces ___________________ 1-da 2-nu _ Data deces ___________________ zz / ll / aaaa ________ INTERVENTIE Cod specialitate ___________________ 1 -Chirurgie toracica 2 -Chirurgie cardiovasculara 3 -Chirurgie digestiva 4 -Chirurgie generala 5 -Chirurgie oncologica

6 Urologie 7 -Ginecologie 8 -Obstetrica 9Neurochirurgie 10 - Chirurgie ortopedica 11 -Chirurgie plastica si reconstructiva 12 -Chirurgie de transplant 13-Chirurgie ambulatorie 14 Neurologie 99 Necunoscut __ Cod interventie principala ______________ (vezi ghid pentru cod) __ Data internarii n spital ______________ zz / ll / aaaa ________ Durata interventiei (minute) ______________ ___ Scor severitate ______________ 1 pacient fara probleme medicale 2 boala sistemica usoara 3 - boala sistemica severa 4 - boala sistemica invalidanta 5 stare preterminala 6 Apgar 7varsta gestationala _ Clasele de contaminare ______________ 1- curat 2- posibil contaminat 3- contaminat 4- infectat _ Urgenta ______________ 1-da 2nu _ Proceduri multiple ______________ 1-da 2nu _ Antibioprofilaxie ______________ 1-da 2nu _

NOU NASCUT- nastere - asistenta la nastere 1 domiciliu 2 spital 3 altele 9 nespecificat 1 calificata 2 necalificata _ _ Sterilizare instrumentar ______________ 1-chimica 2autoclavare _ Tip statie sterilizare ______________ 1-centrala 2proprie blocului operator _ INFECTIE NOSOCOMIALA Infectie plaga ______________ 1-da 2nu _ Data debut infectie ______________ zz / ll / aaaa ________ Tip infectie ______________ 1- plaga chir.superficiala 2plaga chir. profunda 3- decubit 4- ombilic 9 - necunoscut _ Recoltare din ______________ 1-da 2nu _ Data recoltarii 1 ______________ zz / ll / aaaa ________ Mod de recoltare 1 ______________ 1-stergere 2-aspirare 3-tub dren _ Data recoltarii 2 _____________ ._ zz / ll / aaaa ________ Mod de recoltare 2 ______________ 1-stergere 2-aspirare 3-tub dren _ Cultura 1-da 2nu _ Microorganism 1 _______________________ (vezi ghid pentru cod) __ Rezistenta la antibiotice 1 _____________________________________ (vezi ghid pentru cod). Se noteaza maxim 8 antibiotice la care microorganismul este rezistent __ __ __ __ __ __ __ __ Microorganism 2 _______________________ (vezi ghid pentru cod) __ Rezistenta la antibiotice 2 _____________________________________

(vezi ghid pentru cod). Se noteaza maxim 8 antibiotice la care microorganismul este rezistent __ __ __ __ __ __ __ __ Antibioterapie (numai pentru infectia nosocomiala) 1-da 2nu _ Data completarii ______________ zz / ll / aaaa ________ Recoltarea din : secretie, tesut local, hemocultura 3. FISA DE SUPRAVEGHERE SEPTICEMIE /INFECTIE URINARA- ADULTI Nr. fisa ______ FISA DE SUPRAVEGHERE SEPTICEMIE /INFECTIE URINARA- ADULTI DATE SPITAL Judet _________________________________ ____ (vezi ghid pentru cod) __ Oras _________________________________ ____ Cod spital _________________________________ ____ 1-judetean 2-municipal 3-orasenesc 4universitar _ Sectie _________________________________ ____ 1-ATI adulti 2-ATI copii 3-chirurgie generala 4- ginecologie 5neurologie 6-urologie _ DATE PACIENT Numar foaie observatie ___________________ _____ Nume si prenume ___________________________________________ CNP _____________ Data nasterii ___________________ zz / ll / aaaa ________ Sex ___________________ 1-masculin 2feminin 9necunoscut _ Data internarii n spital ___________________ zz / ll / aaaa ________

Data internarii n sectie ___________________ zz / ll / aaaa ________ Data iesirii din spital (externare, transfer) _________ zz / ll / aaaa ________ Deces ___________________ 1-da 2nu _ Data deces ___________________ zz / ll / aaaa ________ FACTORI DE RISC Tratament antibiotic la intrare in sectie _____________ 1-da 2-nu 9-necunoscut _ Pacient cu traumatism ______________ 1-da 2-nu 9-necunoscut _ Categorie de diagnostic______________ 1-medical 3-chirurgie programata _ 2-chirurgie urgenta 9-necunoscut Provenienta 1-domiciliu 4-transfer 2-centru de ngrijire 5-transfer ATI 3-alte sectii de spital 9-necunoscut _ Imunodepresie la internare 1 - <500 polinucleare circulante (aplazie) 2- alt tip de imunodepresie: tratamente cu chimioterapice, radioterapie, imunosupresoare, corticoizi de lunga duratat si/sau afectiune imunodeprimanta (leucemie, limfom, SIDA) 3-fara imunodepresie 9- necunoscut _ Sterilizare instrumentar ______________ 1-chimica 2autoclavare _ Tip statie sterilizare ______________ 1-centrala 2proprie blocului operator

_ Ventilatie non invaziva______________ 1- Initiala: inainte de intubatie 9necunoscut 2- Exclusiva: in absenta intubatiei _ Intubatie/traheotomie 1-da 2nu 9necunoscut _ Data intubatie/traheotomie ___________________ zz / ll / aaaa ________ Numar de reintubari n timpul sejurului: __ Cateterism venos central CVC 1-da 2nu 9necunoscut _ Data debut CVC ___________________ zz / ll / aaaa ________ Data final CVC ___________________ zz / ll / aaaa ________ Numarul de CVC: se considera numai cele montate in ATI __ Numar de CVC trimise la laborator pentru cultura __ Sondaj vezical 1-da 2nu 9necunoscut _ Data debut sondaj vezical ___________________ zz / ll / aaaa ________ Data final sondaj vezical ___________________ zz / ll / aaaa ________ INFECTIE NOSOCOMIALA 1.Infectiile nosocomiale ale tesutului sangvin 1-da 2-nu _ Simptomatologie 1- febra(>38) 2hipotensiune 3- oligurie 9- nespecificat Data debut ______________ zz / ll / aaaa ________ Hemocultura ______________ 1-da 2-nu _ Data recoltarii 1 ______________ zz / ll / aaaa ________ Data recoltarii 2 ______________ zz / ll / aaaa ________ Data recoltarii 3 ______________ zz / ll / aaaa ________ Microorganism 1 _______________________ (vezi ghid pentru cod) __ Rezistenta la antibiotice 1 _____________________________________ (vezi ghid pentru cod). Se noteaza maxim 8 antibiotice la care microorganismul este

rezistent __ __ __ __ __ __ __ __ Microorganism 2 _______________________ (vezi ghid pentru cod) __ Rezistenta la antibiotice 2 _____________________________________ (vezi ghid pentru cod). Se noteaza maxim 8 antibiotice la care microorganismul este rezistent __ __ __ __ __ __ __ __ Tratament antimicrobian 1-da 2-nu 9-necunoscut _ Poarta de intrare 1- cateter 4- digestiva 7- tegument, mucoase 2- pulmonara 5-sinus 8- altele 3- urinara 6- plaga operatorie 9- necunoscuta _ 2. Infectie nosocomiala urinara 1-da 2-nu _ Data debut ______________ zz / ll / aaaa ________ Simptomatologie 1- febra > 38 si sau frison 2- durere/tensiune suprapubiana 3- modificarea caracteristicilor urinei emise 4- deteriorarea starii fizice si /sau mintale 9- nespecificat Microorganism 1 _______________________ (vezi ghid pentru cod) __ Rezistenta la antibiotice 1 _____________________________________ (vezi ghid pentru cod). Se noteaza maxim 8 antibiotice la care microorganismul este rezistent __ __ __ __ __ __ __ __ Microorganism 2 _______________________ (vezi ghid pentru cod) __

Rezistenta la antibiotice 2 (vezi ghid pentru cod). Se __ __ __ _____________________________________ noteaza maxim 8 antibiotice la care microorganismul este rezistent __ __ __ __ __ Tratament antimicrobian 1-da 2-nu 9-necunoscut _ Poarta de intrare 1- cateter 4- digestiva 7- tegument, mucoase 2- pulmonara 5-sinus 8- altele 3- urinara 6- plaga operatorie 9- necunoscuta _ ANEXA GHIDURI 1. FISA SUPRAVEGHERE SEPTICEMIE/INFECTIE URINARA ADULTI TERMENI UTILIZATI SI CODIFICARE Populatie inclusa: toti pacientii spitalizati in sectia sentinela cu peste 2 zile de spitalizare. Supravegherea inceteaza la data iesirii din sectie (transfer, externare, deces). CODIFICARE DATE SPITAL Judet: cod 1-42 Judet Cod Judet Cod Judet Cod Judet Cod Alba Arad Arges Bacau Bihor Bistrita-Nasaud Botosani Braila Brasov Bucuresti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Buzau

Calarasi CarasSeverin Cluj Constanta Covasna Dambovita Dolj Galati Giurgiu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Gorj Harghita Hunedoara Ialomita Iasi Ilfov Maramures Mehedinti Mures Neamt 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Olt Prahova Salaj Satu-Mare Sibiu Suceava Teleorman Timis Tulcea Valcea Vaslui Vrancea

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Oras: numele orasului Spital: cod 1-4 Spital Cod Spital Cod Spital Cod Spital Cod Judetean 1 Municipal 2 Orasenesc 3 Universitar 4 Sectie: cod 1-6 Sectie Cod Sectie Cod Sectie Cod ATI adulti ATI copii 1 2 Chirurgie generala Ginecologie 3 4 Neurologie Urologie 5 6 DATE PACIENT: Numar foaie observatie Nume/Prenume: nume si prenume pacient CNP: codul numeric personal (13 cifre) Data nasterii: zi/luna/an Sex: cod 1, 2, 9 Sex Cod Sex Cod Sex Cod Masculin 1 Feminin 2 Necunoscut 9 Data internarii in spital: zi/luna/an Data internarii in sectie: zi/luna/an Data iesirii din sectie (externare, transfer): zi/luna/an (trebuie sa fie+ data intrarii + 2) Deces: cod 1, 2, 9 Deces Cod Deces Cod Deces Cod Da 1 Nu 2 Neprecizat 9 Data deces: zi/luna/an FACTORI DE RISC Tratament antibiotic la intrare in sectie: cod 1, 2, 9 Da 1 Nu 2 Neprecizat 9 Se noteaza administrarea unui antibiotic pe cale sistemica prescris in 48h care

preced sau urmeaza internarea in ATI (poate fi un martor al unei infectii prezente la internare). Pacient cu traumatism: cod 1, 2, 9 Da 1 Nu 2 Neprecizat 9 Categorie de diagnostic: cod 1, 2, 3, 9 medical 1 chirurgie urgenta 2 chirurgie programata 3 Nepreciza t 9 Chirurgie de urgenta : interventia s-a efectuat fara programare in 24h de la internare Chirurgie programata : interventia a fost prevazuta cu cel putin 24h inainte de efectuare Provenienta: cod 1, 2, 3, 4, 5, 9 domiciliu centru de ngrijire 1 2 alte sectii spital transfer 3 4 transfer ATI Neprecizat 5 9 Centru de ingrijiri: centre de bolnavi cronici, ingrijiri de lunga durata Transfer: transferat de la o alta unitate sanitara dar nu din alta sectie ATI Transfer ATI: transferat din alta sectie de ATI (alta unitate sanitara) Imunodepresie la internare: cod 1, 2, 3, 9 <500 polinucleare circulante (aplazie) 1 alt tip de imunodepresie: tratamente cu chimioterapice, radioterapie, imunosupresoare, corticoizi de lunga duratat si/sau afectiune imunodeprimanta (leucemie, limfom, SIDA) 2 fara imunodepresie 3 Nepreciza t 9 Sterilizare instrumentar: cod 1, 2, 9 chimica 1 autoclavare 2 Nepreciza t 9 Tip statie sterilizare: cod 1, 2, 9 centrala 1 proprie blocului operator 2 Nepreciza

t 9 Ventilatie non invaziva: cod 1, 2, 9 Initiala : inainte de 1 Exclusiva: in absenta intubatiei 2 Nepreciza 9 intubatie t Intubatie/traheotomie: cod 1, 2, 9 Da 1 Nu 2 Neprecizat 9 Data intubatie. zi/luna/an Numar de reintubari n timpul sejurului: numeric, 2 cifre; cod 99 pentru neprecizat Daca pacientul a fost intubat inainte de internarea in ATI se considera data de debut a intubatiei, data internarii in ATI Daca pacientul iese din ATI inca intubat se considera data de final, data iesirii din ATI. Nu se tine cont de eventuale intreruperi pe parcurs ale intubatiei. Daca exista mai multe episoade de intubatie succesive, se considera data de final data intreruperii ultimei intubatii. Cateterism venos central CVC: cod 1, 2, 9 Da 1 Nu 2 Neprecizat 9 Criterii de includere: - toate cateterele venoase centrale pe una sau mai multe cai (subclaviculara, jugulara interna si externa, brat, femurala, etc) Criterii de excludere: - cateter venos scurt - cateter arterial - cateter de dializa - camera implantabila Data debut CVC zi/luna/an Data final CVC zi/luna/an Daca pacientul purta un CVC inainte de internarea in ATI se considera data de debut a cateterismului, data internarii in ATI Daca pacientul iese din ATI cu CVC, se considera data de final data iesirii din ATI. Nu se tine cont de eventuale intreruperi pe parcurs ale cateterismului. Daca exista mai multe episoade de cateterism succesive, se considera data de final data ultimului cateterism. Numarul de CVC: se considera numai cele montate in ATI, numeric 2 cifre; cod 99 neprecizat Numar de CVC trimise la laborator pentru cultura, numeric 2 cifre; cod 99 neprecizat Se recomanda cultura pentru toate cateterele venoase centrale, chiar si cele de la pacientii decedati. SONDAJ VEZICAL: cod 1, 2, 9

Da 1 Nu 2 Neprecizat 9 Data debut sondaj vezical zi/luna/an Data final sondaj vezical zi/luna/an Daca pacientul are o sonda inainte de internarea in ATI se considera data de debut a sondajului, data internarii in ATI. Daca pacientul iese din ATI cu sonda, se considera data de final data iesirii din ATI. Nu se tine cont de eventuale intreruperi pe parcurs ale sondajului. Daca exista mai multe episoade de sondaj succesive, se considera data de final data intreruperii ultimului episod. Inainte de-a intra in supraveghere se testeaza urina cu bandeleta urinara. La toti cei cu bandeleta pozitiva se efectueaza examenul citobacteriologic al urinii.Toti pacientii cu infectie urinara vor fi exclusi din supraveghere. Recoltari urmatoare: la 7 zile de sondaj si la scoaterea sondei(este suficienta bandeleta, numai la cei pozitivi la acest test efectuandu-se examenul citobacteriologic). INFECTII NOSOCOMIALE 1.Infectiile nosocomiale ale tesutului sangvin: cod 1, 2 Da 1 Nu 2 Simptomatologie: cod 1, 2, 3, 9 febra (>38) 1 hipotensiune 2 oligurie 3 Neprecizat 9 Data debut zi/luna/an Hemocultura: cod 1, 2 Da 1 Nu 2 Data recoltarii 1 zi/luna/an Data recoltarii 2 zi/luna/an Data recoltarii 3 zi/luna/an Microorganism 1: cod 0-99 din tabel microrganisme tabel microrganisme Microorganisme COD Staphylococcus aureus 1 Staphylococcus epidermidis 2 Stafilococi coagulaza negativi 3 Staphylococcus haemolyticus 4 Alti stafilococi coagulaza negativi 5 Streptococcus piogenes (A) 6 Streptococcus agalactiae (B) 7 Alti streptococi hemolitici C, G 8 Streptococcus pneumoniae 9 Streptococcus spp. altii 10 Enterococcus faecalis 11 Enterococcus faecium 12 Enterococcus altii 13 Enterococcus nespecificat 14 Coci Gram + Alti coci gram pozitivi 15 Moraxella catharralis 16 Moraxella sp. altii 17 Moraxella sp., nespecificat 18

Neisseria meningitidis 19 Neisseria sp. altii 20 Neisseria sp., nespecificat 21 Coci GramAlti coci Gram - 22 Corynebacterium sp. 23 Bacillus spp. 24 Bacili Gram + Lactobacilus sp. 25 Listeria monocitogenes 26 Alti Gram-positive bacili 27 Citrobacter freundii 28 Citrobacter koseri (e.g. diversus) 29 Citrobacter sp. alte 30 Citrobacter sp. nespecificat 31 Enterobacter clocae 32 Enterobacter aerogenes 33 Enterobacter agglomerans 34 Enterobacter sakazakii 35 Enterobacter gergoviae 36 Enterobacter sp. altii 37 Enterobacter sp. nespecificat 38 Escherichia coli 39 Klebsiella pneumoniae 40 Klebsiella oxytoca 41 Klebsiella altele 42 Klebsiella sp. nespecificat 43 Proteus mirabilis 44 Proteus vulgaris 45 Proteus sp., altele 46 Proteus sp., nespecificat 47 Serratia marcenses 48 Serratia liquefaciens 49 Serratia sp., altele 50 Serratia sp., nespecificat 51 Hafnia sp. 52 Morganella sp. 53 Providencia 54 Salmonella enteritidis 55 Salmonella tiphy sau paratiphy 56 Salmonella typhimurium 57 Salmonella, altele 58 Salmonella, nespecificat 59 Shigella spp. 60 Yersinia sp. 61 Alte Enterobacteriaceae 62 Enterobacteriaceae Enterobacteriaceae, nespecificat 63 Acinetobacter baumannii 64 Acinetobacter calcoaceticus 65 Acinetobacter haemolyticus 66 Acinetobacter sp., altele 67

Acinetobacter sp., nespecificat 68 Pseudomonas aeruginosa 69 Stenotrophomonas maltophilia 70 Burkholderia cepacia 71 Familia Pseudomonadaceae, altele 72 Familia Pseudomonadaceae, nespecificat 73 Haemophilus influenzae 74 Haemofilus parainfluenzae 75 Bacili Gram Alti bacili Gram -, non-Enterobacteriaceae 76 Anaerobi Bacteroides fragilis 77 Bacteroides altii 78 Clostridium difficilae 79 Clostridium altii 80 Alti anaerobi 81 Mycobacterium, atipic 82 Mycobacterium tuberculosos complex 83 Chlamydia sp. 84 Mycoplasma sp. 85 Actinomyces sp. 86 Alte bacterii Alte bacterii 87 Candida albicans 88 Candida sp., altele 89 Candida, nespecificat 90 Aspergillus fumigatus 91 Aspegilus niger 92 Aspegillus sp., altii 93 Fungi Alte 94 Virusuri Adenovirusuri 95 Enterovirus (polio, Coxsackie, ECHO) 96 Virus herpes simplex 97 Alte virusuri 98 Microoorganism neidentificat 99 Examen microbiologic steril 0 Rezistenta 1: cod 1-46, 99 tabel rezistenta la antibiotice. Se noteaza maxim 8 antibiotice la care microorganismul este rezistent Rezistenta la antibiotice: pentru cele 2 microorganisme identificate Se noteaza codul fiecarui antibiotic in casute diferite, pentru fiecare microorganism identificat tabel rezistenta la antibiotice Nume generice Cod Nume comerciale Peniciline Penicilina G si V 1 Ospen, Penicilna G,V Penicilina M: meticilina 2 Bristopen Penicilina A: ampicilina, amoxicilina 3 Ospamox, Hiconcil, Zamociline Amoxicilina +acid clavulanic 4 Augmentin, Amoxiklav Piperacilina 5 Baypen, Piperaciline,

Tazociline Ticarcilina 6 Ticarcilina +acid clavulanic 7 Ticarpen Carbapenem, Monobactam, Sulbactam 8 Azactam, Tienam Cloxacilina 9 Oxacilina 10 Alte peniciline 11 Cefalosporine Generatia I: Cefadroxil, Cefazolin, Cephalexin, Alte 12 Oracefal, Cefazoline, Keforal, Cefalotine, Cefaperos, Cephalexine Generatia II: Cefaclor, Cefamandole, Cephalexine, Cefoxitine, Cefprozil, Cefuroxime, Alte 13 Zinat, Kefandol Generatia III : Cefixime, Cefdinir, Cefditoren, Cefoperazone, Cefotaxime, Cefpodoxime, Ceftazidime, Ceftibuten, Ceftioxime, Ceftriaxone, Alte 14 Claforan, Rocephine, Cefobis, Fortum, Oroken Generatia IV: Cefapime 15 Cicline Doxiciclina, 16 Vibramycin, Doxiciclina, Doxidar Minociclina 17 Minocyne Tetraciclina, Oxytetraciclina 18 Alte 19 Aminoglicozide Gentamicina 20 Amikacina 21 Kanamicina 22 Neomicina 23 Streptomicina 24 Tobramicina 25 Netilmicina 26 Alte 27 Macrolide Eritromicima 28 Spiramicina 29 Azitromicina 30 Claritromicina 31 Alte macrolide 32 Sulfonamide Trimetoprim sulfametoxazol 33 Sulfacetamida 34 Sulfasalazina 35 Alte 36 Alte antibiotice Cloramfenicol 37

Clindamicina 38 Ethambutol 39 Isoniazida 40 Metronidazol 41 Nitrofurantoin 42 Pirazinamida 43 Rifampicina 44 Vancomicina 45 Alte antibiotice care nu se regasesc in tabel 46 Neprecizat 99 Microorganism 2: cod 0-99 din tabel microrganisme Rezistenta 2: cod 1-46, 99 tabel rezistenta la antibiotice. Se noteaza maxim 8 antibiotice la care microorganismul este rezistent Rezistenta la antibiotice: pentru cele 2 microorganisme identificate Se noteaza codul fiecarui antibiotic in casute diferite, pentru fiecare microorganism identificat Tratament antimicrobian pentru infectia nosocomiala: cod 1, 2, 9 Da 1 Nu 2 Neprecizat 9 Poarta de intrare: cod 1-6, 9 Cateter 1 Digestiva 4 Tegument, mucoase 7 Pulmonara 2 Sinus 5 Altele 8 Urinara 3 Plaga operatorie 6 Neprecizat 9 2. Infectie nosocomiala urinara: cod 1, 2 Da 1 Nu 2 Data debut zi/luna/an Simptomatologie: cod 1-4, 9 febra (>38) 1 durere/tensiune suprapubiana 2 modificarea caracteristicilor urinei emise 3 deteriorarea starii fizice si/sau mentale 4 Neprecizat 9 Microorganism 1: cod 0-99 din tabel microrganisme Microorganism 2: cod 0-99 din tabel microrganisme Rezistenta 1: cod 1-46, 99 tabel rezistenta la antibiotice. Se noteaza maxim 8 antibiotice la care microorganismul este rezistent Rezistenta la antibiotice: pentru cele 2 microorganisme identificate Se noteaza codul fiecarui antibiotic in casute diferite, pentru fiecare microorganism identificat Rezistenta 2: cod 1-46, 99 tabel rezistenta la antibiotice. Se noteaza maxim 8 antibiotice la care microorganismul este rezistent Rezistenta la antibiotice: pentru cele 2 microorganisme identificate Se noteaza codul fiecarui antibiotic in casute diferite, pentru fiecare microorganism

identificat POARTA DE INTRARE Cateter 1 Digestiva 4 Tegument, mucoase 7 Pulmonara 2 Sinus 5 Altele 8 Urinara 3 Plaga operatorie 6 Neprecizat 9 Data completare zi/luna/an DATE NECESARE PENTRU FIECARE SECTIE PENTRU CALCULARE INDICATORI Numar de paturi din spital: numeric Numar de paturi din sectie: numeric Numar de internari in sectie : numeric - pentru toti pacientii spitalizati in serviciu (indiferent de durata sejurului) - pentru pacientii spitalizati cu sejur +2 zile Numar de zile de spitalizare: numeric - pentru toti pacientii internati - pentru toti pacientii internati in sectie, cu peste 2 zile de spitalizare Durata medie de internare: numeric 2. FISA SUPRAVEGHERE A INFECTIILOR NOSOCOMIALE: SEPTICEMIE NOU NASCUTI TERMENI UTILIZATI SI CODIFICARE Populatie inclusa: toti pacientii spitalizati in sectia sentinela cu peste 2 zile de spitalizare. CODIFICARE DATE SPITAL Judet: cod 1-42 Judet Cod Judet Cod Judet Cod Judet Cod Alba Arad Arges Bacau Bihor Bistrita-Nasaud Botosani Braila Brasov Bucuresti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Buzau Calarasi CarasSeverin Cluj Constanta

Covasna Dambovita Dolj Galati Giurgiu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Gorj Harghita Hunedoara Ialomita Iasi Ilfov Maramures Mehedinti Mures Neamt 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Olt Prahova Salaj Satu-Mare Sibiu Suceava Teleorman Timis Tulcea Valcea Vaslui Vrancea 31 32 33 34 35

36 37 38 39 40 41 42 Oras: numele orasului Spital: cod 1-4 Spital Cod Spital Cod Spital Cod Spital Cod Judetean 1 Municipal 2 Orasenesc 3 Universitar 4 Sectie: cod 1-2 Sectie Cod Sectie Cod ATI nou nascuti 1 Obstetrica Ginecologie 2 DATE MAMA: Numar foaie observatie Nume/Prenume: nume si prenume pacient CNP: codul numeric personal (13 cifre) Data nasterii: zi/luna/an Data internarii in spital: zi/luna/an Data internarii in sectie: zi/luna/an Data iesirii din sectie (externare, transfer): zi/luna/an Deces: cod 1, 2, 9 Deces Cod Deces Cod Deces Cod Da 1 Nu 2 Neprecizat 9 Data deces: zi/luna/an DATE COPIL Numar foaie observatie Nume/Prenume: nume si prenume pacient CNP: codul numeric personal (13 cifre) Data nasterii: zi/luna/an Sex: cod 1, 2, 9 Masculin 1 Feminin 2 Necunoscut 9 Varsta gestationala (saptamani): numeric, 2 cifre; cod 99 pentru neprecizat Paritate (numar nasteri): numeric Data iesirii din spital (externare, transfer): zi/luna/an Deces: cod 1, 2, 9 Da 1 Nu 2 Neprecizat 9 Data deces: zi/luna/an NASTEREA Locul nasterii: cod 1, 2, 3, 9 domiciliu 1 spital 2 altele 3 Neprecizat 9 Asistenta la nastere: cod 1, 2, 9 Da 1 Nu 2 Neprecizat 9 Nastere naturala: cod 1, 2, 9 Da 1 Nu 2 Neprecizat 9 Delivrenta artificiala: cod 1, 2, 9 Da 1 Nu 2 Neprecizat 9 Manopere instrumentale: cod 1, 2, 9 Da 1 Nu 2 Neprecizat 9 Epiziotomie/perineotomie: cod 1, 2, 9 Da 1 Nu 2 Neprecizat 9

Nastere prin cezariana: cod 1, 2, 9 Da 1 Nu 2 Neprecizat 9 Nastere programata: cod 1, 2, 9 Da 1 Nu 2 Neprecizat 9 Nastere de urgenta: cod 1, 2, 9 Da 1 Nu 2 Neprecizat 9 FACTORI DE RISC MAMA Tratament antibiotic la intrare in sectie: cod 1, 2, 9 Da 1 Nu 2 Neprecizat 9 Infectie urinara la internare: cod 1, 2, 9 Da 1 Nu 2 Neprecizat 9 Hipertermie in timpul nasterii: cod 1, 2, 9 Da 1 Nu 2 Neprecizat 9 Durata de la eliminarea lichidului amniotic: ore, numeric Anestezie: cod 1, 2, 3, 4, 9 peridurala 1 rahi 2 generala 3 fara 4 Neprecizat 9 Alaptare: cod 1, 2, 9 Da 1 Nu 2 Neprecizat 9 FACTORI DE RISC NOU-NASCUT Manevre de ingrijire(gavaj): cod 1, 2, 3, 9 Da 1 Nu 2 ocazional 3 Neprecizat 9 Ventilatie non-invaziva: cod 1, 2, 9 initiala (inainte de intubatie) 1 exclusiva(in absenta intubatiei) 2 Neprecizat 9 Intubatie/traheotomie: cod 1, 2, 9 Da 1 Nu 2 Neprecizat 9 Data intubatie. zi/luna/an Numar de reintubari n timpul sejurului: numeric, 2 cifre; cod 99 pentru neprecizat Cateterism venos central CVC: cod 1, 2, 9 Da 1 Nu 2 Neprecizat 9 Criterii de includere: - toate cateterele venoase centrale pe una sau mai multe cai (subclaviculara, jugulara interna si externa, brat, femurala, etc) Criterii de excludere: - cateter venos scurt - cateter arterial - cateter de dializa - camera implantabila Data debut CVC zi/luna/an Data final CVC zi/luna/an Daca pacientul purta un CVC inainte de internarea in ATI se considera data de debut a cateterismului, data internarii in ATI Daca pacientul iese din ATI cu CVC, se considera data de final data iesirii din ATI. Nu se tine cont de eventuale intreruperi pe parcurs ale cateterismului. Daca exista

mai multe episoade de cateterism succesive, se considera data de final data ultimului cateterism. Numarul de CVC: se considera numai cele montate in ATI, numeric 2 cifre; cod 99 neprecizat Numar de CVC trimise la laborator pentru cultura, numeric Se recomanda cultura pentru toate cateterele venoase centrale, chiar si cele de la pacientii decedati. SONDAJ VEZICAL: cod 1, 2, 9 Da 1 Nu 2 Neprecizat 9 Data debut sondaj vezical zi/luna/an Data final sondaj vezical zi/luna/an Tratament cu antibiotice in ultimele 24 h: cod 1, 2, 9 Da 1 Nu 2 Neprecizat 9 STERILIZARE INSTRUMENTAR Sterilizare instrumentar: cod 1, 2, 9 chimica 1 autoclavare 2 Nepreciza t 9 Tip statie sterilizare: cod 1, 2, 9 centrala 1 proprie blocului operator 2 Nepreciza t 9 INFECTII NOSOCOMIALE 1.Infectiile nosocomiale ale tesutului sangvin: cod 1, 2 Da 1 Nu 2 Data debut zi/luna/an Infectie aparenta: cod 1, 2, 9 inainte de externarea din maternitate 1 dupa externare 2 Nepreciza t 9 Simptomatologie: cod 1, 2, 3, 4, 9 febra 1 apnee 2 bradicardie 3 fara 4 Nepreciza t 9 Hemocultura: cod 1, 2 Da 1 Nu 2 Data recoltarii 1 zi/luna/an Data recoltarii 2 zi/luna/an Data recoltarii 3 zi/luna/an Microorganism 1: cod 0-99 din tabel microrganisme tabel microrganisme Microorganisme COD Staphylococcus aureus 1 Staphylococcus epidermidis 2 Stafilococi coagulaza negativi 3 Staphylococcus haemolyticus 4 Alti stafilococi coagulaza negativi 5 Streptococcus piogenes (A) 6

Streptococcus agalactiae (B) 7 Alti streptococi hemolitici C, G 8 Streptococcus pneumoniae 9 Streptococcus spp. altii 10 Enterococcus faecalis 11 Enterococcus faecium 12 Enterococcus altii 13 Enterococcus nespecificat 14 Coci Gram + Alti coci gram pozitivi 15 Moraxella catharralis 16 Moraxella sp. altii 17 Moraxella sp., nespecificat 18 Neisseria meningitidis 19 Neisseria sp. altii 20 Neisseria sp., nespecificat 21 Coci GramAlti coci Gram - 22 Corynebacterium sp. 23 Bacillus spp. 24 Lactobacilus sp. 25 Listeria monocitogenes 26 Bacili Gram + Alti Gram-positive bacili 27 Citrobacter freundii 28 Citrobacter koseri (e.g. diversus) 29 Citrobacter sp. alte 30 Citrobacter sp. nespecificat 31 Enterobacter clocae 32 Enterobacter aerogenes 33 Enterobacter agglomerans 34 Enterobacter sakazakii 35 Enterobacter gergoviae 36 Enterobacter sp. altii 37 Enterobacter sp. nespecificat 38 Escherichia coli 39 Klebsiella pneumoniae 40 Klebsiella oxytoca 41 Klebsiella altele 42 Klebsiella sp. nespecificat 43 Proteus mirabilis 44 Proteus vulgaris 45 Proteus sp., altele 46 Proteus sp., nespecificat 47 Serratia marcenses 48 Serratia liquefaciens 49 Serratia sp., altele 50 Serratia sp., nespecificat 51 Hafnia sp. 52 Morganella sp. 53 Enterobacteriaceae Providencia 54

Salmonella enteritidis 55 Salmonella tiphy sau paratiphy 56 Salmonella typhimurium 57 Salmonella, altele 58 Salmonella, nespecificat 59 Shigella spp. 60 Yersinia sp. 61 Alte Enterobacteriaceae 62 Enterobacteriaceae, nespecificat 63 Acinetobacter baumannii 64 Acinetobacter calcoaceticus 65 Acinetobacter haemolyticus 66 Acinetobacter sp., altele 67 Acinetobacter sp., nespecificat 68 Pseudomonas aeruginosa 69 Stenotrophomonas maltophilia 70 Burkholderia cepacia 71 Familia Pseudomonadaceae, altele 72 Familia Pseudomonadaceae, nespecificat 73 Haemophilus influenzae 74 Haemofilus parainfluenzae 75 Bacili Gram Alti bacili Gram -, non-Enterobacteriaceae 76 Bacteroides fragilis 77 Bacteroides altii 78 Clostridium difficilae 79 Clostridium altii 80 Anaerobi Alti anaerobi 81 Mycobacterium, atipic 82 Mycobacterium tuberculosos complex 83 Chlamydia sp. 84 Mycoplasma sp. 85 Actinomyces sp. 86 Alte bacterii Alte bacterii 87 Candida albicans 88 Candida sp., altele 89 Candida, nespecificat 90 Aspergillus fumigatus 91 Aspegilus niger 92 Aspegillus sp., altii 93 Fungi Alte 94 Virusuri Adenovirusuri 95 Enterovirus (polio, Coxsackie, ECHO) 96 Virus herpes simplex 97 Alte virusuri 98 Microoorganism neidentificat 99 Examen microbiologic steril 0 Rezistenta 1: cod 1-46, 99 tabel rezistenta la antibiotice. Se noteaza maxim 8

antibiotice la care microorganismul este rezistent Rezistenta la antibiotice: pentru cele 2 microorganisme identificate Se noteaza codul fiecarui antibiotic in casute diferite, pentru fiecare microorganism identificat tabel rezistenta la antibiotice Nume generice Nume comerciale Peniciline Cod Penicilina G si V 1 Ospen, Penicilna G,V Penicilina M: meticilina 2 Bristopen Penicilina A: ampicilina, amoxicilina 3 Ospamox, Hiconcil, Zamociline Amoxicilina +acid clavulanic 4 Augmentin, Amoxiklav Piperacilina 5 Baypen, Piperaciline, Tazociline Ticarcilina 6 Ticarcilina +acid clavulanic 7 Ticarpen Carbapenem, Monobactam, Sulbactam 8 Azactam, Tienam Cloxacilina 9 Oxacilina 10 Alte peniciline 11 Cefalosporine Generatia I: Cefadroxil, Cefazolin, Cephalexin, Alte 12 Oracefal, Cefazoline, Keforal, Cefalotine, Cefaperos, Cephalexine Generatia II: Cefaclor, Cefamandole, Cephalexine, Cefoxitine, Cefprozil, Cefuroxime, Alte 13 Zinat, Kefandol Generatia III : Cefixime, Cefdinir, Cefditoren, Cefoperazone, Cefotaxime, Cefpodoxime, Ceftazidime, Ceftibuten, Ceftioxime, Ceftriaxone, Alte 14 Claforan, Rocephine, Cefobis, Fortum, Oroken Generatia IV: Cefapime 15 Cicline Doxiciclina, 16 Vibramycin, Doxiciclina, Doxidar Minociclina 17 Minocyne Tetraciclina, Oxytetraciclina 18 Alte 19 Aminoglicozide Gentamicina 20 Amikacina 21 Kanamicina 22 Neomicina 23 Streptomicina 24 Tobramicina 25 Netilmicina 26 Alte 27 Macrolide

Eritromicima 28 Spiramicina 29 Azitromicina 30 Claritromicina 31 Alte macrolide 32 Sulfonamide Trimetoprim sulfametoxazol 33 Sulfacetamida 34 Sulfasalazina 35 Alte 36 Alte antibiotice Cloramfenicol 37 Clindamicina 38 Ethambutol 39 Isoniazida 40 Metronidazol 41 Nitrofurantoin 42 Pirazinamida 43 Rifampicina 44 Vancomicina 45 Alte antibiotice care nu se regasesc in tabel 46 Neprecizat 99 Microorganism 2: cod 0-99 din tabel microrganisme Rezistenta 2: cod 1-46, 99 tabel rezistenta la antibiotice. Se noteaza maxim 8 antibiotice la care microorganismul este rezistent Rezistenta la antibiotice: pentru cele 2 microorganisme identificate Se noteaza codul fiecarui antibiotic in casute diferite, pentru fiecare microorganism identificat Tratament antimicrobian pentru infectia nosocomiala: cod 1, 2, 9 Da 1 Nu 2 Neprecizat 9 Poarta de intrare: cod 1-6, 9 Cateter 1 Digestiva 4 Tegument, mucoase 7 Pulmonara 2 Sinus 5 Altele 8 Urinara 3 Plaga operatorie 6 Neprecizat 9 Data completare zi/luna/an 3. FISA SUPRAVEGHERE A INFECTIILOR NOSOCOMIALE INFECTIILE NOSOCOMIALE DE PLAGA Populatie inclusa: toti pacientii spitalizati in sectia sentinela cu peste 2 zile de spitalizare. Supravegherea inceteaza la data iesirii din sectie (transfer, externare, deces). CODIFICARE Judet: 1-43 Oras: Cod Spital Judetean 1 Municipal 2 Orasenesc 3 Universitar 4

Sectie: ATI adulti: 1 ATI copii: 2 Chirurgie generala: 3 Ginecologie: 4 Neurologie:5 Urologie: 6 Pacient: Nume/Prenume CNP Data nasterii: zi/luna/an Sex: Masculin 1; Feminin 2; necunoscut 9 Data internarii in spital: zi/luna/an Data intrarii in sectie: zi/luna/an Data iesirii din sectie (externare, transfer): zi/luna/an (trebuie sa fie+ data intrarii + 2) Deces: da 1; nu 2; neprecizat 9 Data deces: zi/luna/an Interventie in specialitatea Cod (specialitate) Chirurgie toracica 1 Chirurgie cardiovasculara 2 Chirurgie digestiva 3 Chirurgie generala 4 Chirurgie oncologica 5 Urologie 6 Ginecologie 7 Obstetrica 8 Neurochirurgie 9 Chirurgie ortopedica 10 Chirurgie plastica si reconstructiva 11 Chirirgie de transplant 12 Chirurgie ambulatorie 13 Neurologie 14 Necunoscut: 99 Cod interventie principala Digestiv Viscere operate, numele interventiei COD Diafragma (hernie diafragmatica, hernie hiatala, eventratie si ruptura), peritoneu (laparatomie exploratorie), epiplon, mezenter 01 Apendicectomie 02 Chirurgie de cai biliare (fara colecist), ficat si pancreas 03 Colecistectomie 04 Colon, sigmoid 05 Chirurgie abdominala , stomac, esofag, duoden 06 Chirurgie parietala abdominala: hernie, eventratie(exceptie diafragm), omfalocel 07 Chirurgie proctologica 08 Chirurgia splinei 09

Cardiovasculara Viscere operate, numele interventiei COD Chirurgia arterelor periferice fara trunchiurile supraaortice 10 Chirurgia pe cord deschis 11 Chirurgia pe cord inchis(Coronarele si pericardul) 12 Chirurgia marelor vase intrabdominale si pelviene 13 Chirurgia marelor vase intratoracice 14 Trunchiul supra-aortic 15 Inlocuirea valvelor cardiace 16 Chirurgia venelor periferice 17 Bypass aorto-coronarian cu grefon local 18 Bypass aorto-coronarian cu grefon pe un alt situs(de exemplu safena) 19 Ginecologie-Obstetrica Viscere operate, numele interventiei chirurgicale COD Operatie cezariana 20 Interventii ( n afara de histerectomii HYSA si HYSV ) asupra organelor genitale feminine si a structurilor de sustinere, pe cale abdominala 21 Interventii ( n afara de histerectomii HICA si HICV ) asupra organelor genitale feminine si a structurilor de sustinere pe cale joasa 22 Histerectomie pe cale abdominala 23 Histerectomie pe cale vaginala 24 Chirurgia glandei mamare (abces, plastie, reconstructie, ablatie de nodul ) 25 Chirurgia snului, mastectomie partiala sau totala, fara reconstructie imediata 26 Neuro-chirurgie Viscere operate, numele interventiei chirurgicale COD Interventie pe craniu si encenfal (incusiv derivatiile intracraniene intracraniene, interventiile de osteosinteza pe craniu, si interventiile pe portiunea intracraniana a nervilor cranieni) 27 Derivatia extracraniana (sunt extern, ventriculo-cardiac, ventriculosubdural, sau chisto-peritoneal: punere, revizuire, inlocuire, ablatie) 28 Interventie pe nervii cranieni n portiunea lor extracraniana, pe nervii preiferici, si sistemul simpatic 29 Interventii pe coloana vertebrala (inclusiv osteosinteza), maduva spinarii si radacinile sale nervoase 30 Interventie pe coloana vertebrala (explorarea sau decompresia maduvei spinarii sau a radacinilor nervoase prin excizia/incizia structurilor vertebrale-os sau disc), exluznd chimionucleoliza. 31 Interventie pentru excizia unei tumori sau leziuni intracraniene 32

Chirurgia herniei de disc lombare, prin abord posterior fara laminectomie, fara osteosinteza si fara artrodeza. 33 Torace Viscere operate, numele interventiei chirurgicale COD Chirurgie toracica: pleura, timus, perete toracic, mediastin (in afara de vasele pulmonare), incuznd diafragmul si hernia hiatala, n afara de exereza pulmonara (pneumectomie sau lobectomie) 34 Chirurgia exerezei pulmonare si a bronhiilor. 35 Urologie Viscere operate, numele interventiei chirurgicale COD Chirurgia rinichiului, a bazinetului. 36 Interventie pe organele genitale masculine (excluznd prostata ) 37 Interventie pe prostata (prostatectomie, adenomectomie) excluznd rezectia transuretrala de prostata. 38 Chirurgia aparatului urinar (uretere, vezica, uretra) si rezectia transuretrala de prostata 39 Diverse Viscere operate, numele interventiei chirurgicale COD Chirurgia glandelor endocrine (paratiroide, suprarenale,etc) excluznd pancreasul si tiroida 40 Chirurgia maduvei osoase, a sistemului limfatic ( transplantul de maduva, excizia sau ablatia ganglionara) 41 Chirurgia politraumatica: pacient cu doua sau mai multe leziuni traumatice cu risc vital 42 Chirurgia tesuturilor moi si a pielii (grefe de piele, ablatia nevilor, tumorilor cutanate, chistelor, lipoamelor, ablatia corpilor straini, evacuarea hematoamelor sau abceselor, sutura plagilor) 43 Chirurgia glandei tiroide 44 Transplantul de organe 45 Alte interventii care nu se regasesc n categoriile anterioare. Acest cod trebuie utilizat numai n cazuri exceptionale. 46 Nu e cazul 00 Neprecizat 99 Data interventiei: zi/luna/an Durata interventiei(minute) Scor de severitate (se completeaza numai la cei care au suferit o interventie chirurgicala) Scorul de severitate (ASA), scor de risc preoparator, utilizat de Societatea Americana de ATI care clasifica pacientii n 5 categorii. 1. Pacient sanatos; 2 Pacient cu atingere sistemica usoara; 3 Pacient cu atingere sistemica serioasa, dar nu foarte invalidanta; 4 Pacient cu atingere sistemica invalidanta, reprezentnd o amenintare constanta pentru viata sa; 5 Pacient

muribund; 6 Nu e cazul; 9 Neprecizat 1. Pacient sanatos Aceasta presupune pacienti fara atingere organica, psihologica, biochimica sau psihica. 2. Pacient cu atingere sistemica usoara Exemplu: hipertensiune usoara, anemie, bronsita cronica usoara. 3. Pacient cu atingere sistemica serioasa, dar nu foarte invalidanta. De exemplu: angina pectorala moderata, diabetul, hipertensiunea severa, decompensarea cardiaca incipienta. 4. Pacient cu atingere sistemica invalidanta, reprezentnd o amenintare constanta pentru viata sa. De exemplu: angina pectorala de repaus, insuficienta sistemica avansata (pulmonara, renala, hepatica, cardiaca). 5. Pacient muribund In acest caz, o supravietuire mai mare de 24 de ore este improbabila, cu sau fara interventie. Scor Apgar : de la 01 la 10 ; 00 nu e cazul; 99 necunoscut Varsta gestationala : saptamani- 2 cifre ; 99 neprecizat ; 00 nu este cazul Clasele de contaminare 1 curat; 2 posibil contaminat; 3 contaminat ; 4 infectat; 0 nu e cazul ; 9 neprecizat Clasificarea riscului intrinsec al unui tip de incizie particulara este realizata de Colegiul American de Chirurgie care defineste 4 categorii. n caz de proceduri multiple, trebuie luata n considerare clasa de contaminare a procedurii principale. Pentru chirurgia ortopedica, o interventie pe o articulatie care a fost n prealabil obiectul unei alte interventii (sau unei punctii sau unei injectii) trebuie sa fie pusa cel putin n clasa 2. Actele chirurgicale sunt clasificate n urmatoarele 4 categorii: 1.Curat Interventia se realizeaza pe o zona normal sterila. Pielea este initial intacta. Daca plasam un drenaj acesta trebuie sa fie un sistem nchis. Nu sunt deschise tracturile digestiv, respirator, urogenital sau orofaringean. 2. Posibil contaminat Interventia presupune deschiderea sau traversarea unei zone cu flora bacteriena saprofite. Interventia este nsotita de deschiderea tracturilor digestiv, respirator, sau urogenital n conditii bine controlate si fara contaminare habituala (urina sterila, bila neinfectata). 3. Contaminat Interventii care presupun deschiderea sau traversarea unei zone inflamate nepurulente. Interventii care se insotesc de contaminare masiva cu continutul

tubului digestiv, deschiderea tracturilor urogenital sau biliar in prezenta unei infectii urinare sau biliare. Plagile traumatice deschise recent (mai putin de 4 ore). 4. Infectat Interventia se face pe o zona continnd puroi, corpi straini sau fecale. Plagile traumatice vechi (mai mult de 4 ore). Aceasta definitie sugereaza prezenta organismelor responsabile de infectie in plaga, naintea interventiei. Urgenta : 1 da; 2 nu; 9 neprecizat Proceduri multiple: 1 da; 2 nu; 9 neprecizat Antibioprofilaxie: 1 da; 2 nu; 9 neprecizat Nou nascut - loc nastere: 1 domiciliu; 2 spital; 3 altele; 0 nu e cazul; 9 neprecizat Nou nascut-asistenta la nastere: 1 calificata; 2 necalificata; 0 nu e cazul; 9 neprecizat Sterilizare instrumentar 1chimica; 2 autoclavare; 9 neprecizat Tip statie 1 centrala; 2 proprie blocului operator; 9 neprecizat Infectie nosocomiala Infectie plaga: 1 Da; 2 Nu; 9 Neprecizat Data debut infectie: zi/luna/an(se noteaza data in care sunt indeplinite criteriile definitiei de caz) Sunt incluse numai infectiile nosocomiale care apar la 48h de la internare(intrare in sectie) Tip infectie: 1 plaga chirurgicala superficiala; 2 plaga chirurgicala profunda; 3 decubit; 4 ombilic; 9 neprecizat Recoltare: 1 Da; 2 Nu; 9 Neprecizat Recoltare din : 1 secretie; 2 tesut local; 3 hemocultura; 4 secretie si tesut local; 5 secretie si hemocultura; 6 tesut local si hemocultura; 7 secretie, tesut local si hemocultura; 9 neprecizat Data recoltarii 1: zi/luna/an Mod de recoltare 1: 1 stergere; 2 aspirare; 3 tub dren; 4 alte; 9 neprecizat Data recoltarii 2: zi/luna/an Mod de recoltare 2: 1 stergere; 2 aspirare; 3 tub dren; 4 alte ; 9 necunoscut Cultura 1 Da; 2 Nu; 9 Neprecizat Microorganism 1 (din tabel 1) Rezistenta la antibiotice 1(din tabel 2) Microorganism 2(din tabel 1) Rezistenta la antibiotice 1(din tabel 2) Rezistenta la antibiotice: pentru cele 2 microorganisme identificate (se noteaza numai antibioticele la care microorganismul este rezistent) se noteaza codul fiecarui antibiotic in casute diferite, pentru fiecare microorganism identificat Tabel 1 Microorganisme COD Staphylococcus aureus 01

Staphylococcus epidermidis 02 Stafilococi coagulaza negativi 03 Staphylococcus haemolyticus 04 Alti stafilococi coagulaza negativi 05 Streptococcus piogenes (A) 06 Streptococcus agalactiae (B) 07 Alti streptococi hemolitici C, G 08 Streptococcus pneumoniae 09 Streptococcus spp. altii 10 Enterococcus faecalis 11 Enterococcus faecium 12 Enterococcus altii 13 Enterococcus nespecificat 14 Coci Gram + Alti coci gram pozitivi 15 Moraxella catharralis 16 Moraxella sp. altii 17 Moraxella sp., nespecificat 18 Neisseria meningitidis 19 Neisseria sp. altii 20 Neisseria sp., nespecificat 21 Coci GramAlti coci Gram - 22 Bacili Gram + Corynebacterium sp. 23 Bacillus spp. 24 Lactobacilus sp. 25 Listeria monocitogenes 26 Othe Gram-positive bacili 27 Citrobacter freundii 28 Citrobacter koseri (e.g. diversus) 29 Citrobacter sp. other 30 Citrobacter sp.

nespecificat 31 Enterobacter clocae 32 Enterobacter aerogenes 33 Enterobacter agglomerans 34 Enterobacter sakazakii 35 Enterobacter gergoviae 36 Enterobacter sp. altii 37 Enterobacter sp. nespecificat 38 Escherichia coli 39 Klebsiella pneumoniae 40 Klebsiella oxytoca 41 Klebsiella altele 42 Klebsiella sp. nespecificat 43 Proteus mirabilis 44 Proteus vulgaris 45 Proteus sp., altele 46 Proteus sp., nespecificat 47 Serratia marcenses 48 Serratia liquefaciens 49 Serratia sp., altele 50 Serratia sp., nespecificat 51 Hafnia sp. 52 Morganella sp. 53 Providencia 54 Salmonella enteritidis 55 Salmonella tiphy sau paratiphy 56 Salmonella typhimurium 57 Salmonella, altele 58 Salmonella, nespecificat 59 Shigella spp. 60 Yersinia sp. 61 Alte Enterobacteriaceae 62 Enterobacteriaceae Enterobacteriaceae, nespecificat 63 Acinetobacter baumannii 64 Acinetobacter calcoaceticus 65 Bacili Gram Acinetobacter haemolyticus 66 Acinetobacter sp., altele 67 Acinetobacter sp., nespecificat

68 Pseudomonas aeruginosa 69 Stenotrophomonas maltophilia 70 Burkholderia cepacia 71 Familia Pseudomonadaceae, altele 72 Familia Pseudomonadaceae, nespecificat 73 Haemophilus influenzae 74 Haemofilus parainfluenzae 75 Alti bacili Gram -, nonEnterobacteriaceae 76 Bacteroides fragilis 77 Bacteroides altii 78 Clostridium difficilae 79 Clostridium altii 80 Anaerobi Alti anaerobi 81 Mycobacterium, atipic 82 Mycobacterium tuberculosos complex 83 Chlamydia sp. 84 Mycoplasma sp. 85 Actinomyces sp. 86 Alte bacterii Alte bacterii 87 Candida albicans 88 Candida sp., altele 89 Candida, nespecificat 90 Aspergillus fumigatus 91 Aspegilus niger 92 Aspegillus sp., altii 93 Fungi Alte 94 Virusuri Adenovirusuri 95 Enterovirus (polio, Coxsackie, ECHO) 96 Virus herpes simplex 97 Alte virusuri 98 Microoorganism neidentificat 99 Examen microbiologic steril 00

Tabel 2 Nume generice Nume comerciale Peniciline Cod Penicilina G si V 01 Ospen, Penicilna G,V Penicilina M: meticilina 02 Bristopen Penicilina A: ampicilina, amoxicilina 03 Ospamox, Hiconcil, Zamociline Amoxicilina +acid clavulanic 04 Augmentin, Amoxiklav Piperacilina 05 Baypen, Piperaciline, Tazociline Ticarcilina 06 Ticarcilina +acid clavulanic 07 Ticarpen Carbapenem, Monobactam, Sulbactam 08 Azactam, Tienam Cloxacilina 09 Oxacilina 10 Alte peniciline 11 Cefalosporine Generatia I: Cefadroxil, Cefazolin, Cephalexin, Alte 12 Oracefal, Cefazoline, Keforal, Cefalotine, Cefaperos, Cephalexine Generatia II: Cefaclor, Cefamandole, Cephalexine, Cefoxitine, Cefprozil, Cefuroxime, Alte 13 Zinat, Kefandol Generatia III : Cefixime, Cefdinir, Cefditoren, Cefoperazone, Cefotaxime, Cefpodoxime, Ceftazidime, Ceftibuten, Ceftioxime, Ceftriaxone, Alte 14 Claforan, Rocephine, Cefobis, Fortum, Oroken Generatia IV: Cefapime 15 Cicline Doxiciclina, 16 Vibramycin, Doxiciclina, Doxidar Minociclina 17 Minocyne Tetraciclina, Oxytetraciclina 18 Alte 19 Aminoglicozide Gentamicina 20 Amikacina 21 Kanamicina 22 Neomicina 23 Streptomicina 24 Tobramicina 25 Netilmicina 26 Alte 27 Macrolide

Eritromicima 28 Spiramicina 29 Azitromicina 30 Claritromicina 31 Alte macrolide 32 Sulfonamide Trimetoprim sulfametoxazol 33 Sulfacetamida 34 Sulfasalazina 35 Alte 36 Alte antibiotice Cloramfenicol 37 Clindamicina 38 Ethambutol 39 Isoniazida 40 Metronidazol 41 Nitrofurantoin 42 Pirazinamida 43 Rifampicina 44 Vancomicina 45 Alte antibioticecare nu se regasesc in tabel 46 Neprecizat 99 Antibioterapie (numai pentru infectia nosocomiala): 1Da; 2 Nu; 9 Neprecizat Data completarii: zi/luna/an

ANEXA : PROTOCOALE DE LUCRU PENTRU LABORATORUL DE MICROBIOLOGIE

PROCEDURA IZOLAREA SI IDENTIFICAREA PRELIMINARA A ENTEROBACTERIILOR DIN PROBE BIOLOGICE

CUPRINS

1. SCOP 2. DOMENIU DE APLICARE 3. DOCUMENTE DE REFERIN 4. DEFINI II I ABREVIERI

5. DESCRIEREA ACTIVITATII 6. FORMULARE, INREGISTRARI, DOCUMENTE CONEXE ANEXE

. .

1. SCOP Izolarea si identificarea tulpinilor de Enterobacterii in laboratoarele din sistemul de sanatate publica (ASP, spitale) participante in programele nationale de supraveghere a infectiilor nosocomiale si rezistentei la antibiotice 2. DOMENIU DE APLICARE Programele nationale de supraveghere a infectiilor nosocomiale si rezistentei la antibiotice 3. DOCUMENTE DE REFERIN - P.R. Edwards and W.H. Ewing Identification of Enterobacteriaceae. Burgess Publishing Company, 1972 - Dumitru Buiuc, Marian Negut Tratat de Microbiologie Clinica Editia a II-a, Editura Medicala, 2008. 4. DEFINI II I ABREVIERI - NA 5. DESCRIEREA ACTIVITATII 5.1. Conditii prealabile 5.1.1. Aspecte privind biosiguranta in laboratorul de microbiologie: Enterobacteriile fac parte din grupa de risc 2 (reprezinta un risc moderat pentru personalul medical, pentru comunitate si pentru mediu. Expunerile n laborator pot cauza infec ii severe, dar exist tratamente i msuri profilactice eficiente i riscul de rspndire a infec iei este limitat ) Reguli generale: - procedurile de laborator specifice se realizeaza preferabil in box de biosiguranta pentru eventualii aerosoli care se pot produce in timpul lucrului. - se face dezinfectia zilnica a locului destinat recoltarii - se respecta regulile generale de igiena personala si protectia muncii (echipament de protectie, spalarea mainilor, etc); se folosesc manusi in timpul manipularii tulpinilor bacteriene 5.1.2. Pentru identificare folositi numai colonii izolate de pe medii slab/moderat selective (ex. AABTL, McConkey, ADCL). 5.2. MATERIALE, ECHIPAMENTE, MEDII SI REACTIVI: 5.2.1. MATERIALE SI ECHIPAMENTE: - bec de gaz - ans bacteriologic - pipete Pasteur sterile - stativ - tuburi sticla 12/120 - tuburi sticla 16/160 - lame microscopice - termostat - frigider - recipiente pentru materiale infecte 5.2.2. MEDII SI REACTIVI: - geloza nutritiva 2% - mediu AABTL - mediu Mc Conkey - mediu ADCL - mediu TSI - mediu MIU - mediu MILF i solu ia de clorur feric

- mediu Simmons cu citrat - mediu cu malonat - benzi pentru indol - benzi pentru reactia oxidazei - solutie 20% de H2O2 - benzi pentru oxidaza - trusa coloratie Gram: - solutie dezinfectanta pentru neutralizarea sticlariei si materialelor infecte

5.3. Descrierea activitatii 5.3.1. Izolarea din probe clinice 5.3.1.1. Prelevarea probei clinice (hemocultura, colectii purulente cutanate si ale tesuturilor moi, secretie plaga, secretie bont ombilical, infectii urinare etc.) se face cu respectarea precautiilor generale, pe cat posibil inaintea aplicarii antibioterapiei sau imediat inaintea administrarii urmatoarei doze de antibiotic, cu atentie speciala pentru aplicarea tehnicii aseptice. 5.3.1.2. Transportul probei clinice: este obligatoriu ca proba recoltata sa fie insamantata in cel mult 2 ore de la recoltare. Daca nu este posibil, se utilizeaza mediul de transport Amies. 5.3.1.3. Insamantarea probei clinice pe medii de cultura pentru obtinerea de colonii izolate in vederea identificarii preliminare Disperseaza aproximativ 0,1 ml din proba clinica cu ansa, pe medii slab sau moderat selective pentru Enterobacterii (ex. AABTL, Mc Conkey). Prefera tehnica de epuizare prin striuri succesive, cu arderea ansei intre grupurile de striuri, dupa metoda pentagonului:

5.3.2. Identificarea preliminara: 5.3.2.1. Caractere morfologice de cultura: noteaza aspectul coloniilor pe mediile de izolare (colonii S sau R, lactozo-pozitive sau lactozo negative) 5.3.2.2. Caractere microscopice: bacili sau coco-bacili Gram negativi 5.3.2.3. Caractere biochimice minimale Insamanteaza numai culturi pure, pe un set minimal de teste biochimice: TSI, MIU, MILF, citrat Simmons, malonat care permit o diferentiere preliminara a principalelor grupuri de patogeni enterici, dupa urmatoarea metoda: - nsmn a i cu ansa bacteriologic fir cte 1 tub din urmtoarele medii fara sa ardeti ansa de la un tub la altul: - TSI prin n eparea coloanei mediului i descrcarea ansei pe pant. - MIU, MILF prin n eparea coloanei mediului; aduga i o band pentru indol

- Mediul Simmons cu citrat prin descarcarea ansei pe panta - 1 tub cu mediu malonat lichid Incuba i mediile nsmn ate timp de 18-24 h la 36 1 0C . Interpretarea rezultatelor: Mediul T.S.I (mediu solid, cu o coloana dreapta si o parte inclinata, culoare rosie) Fermentarea zaharurilor - se citeste pe partea dreapta pentru glucoza - pe partea inclinata pentru lactoza/zaharoza :

-reactie pozitiva = virarea culorii mediului in galben -reactie negativa = culoarea mediului nemodificata (rosu) Producerea de gaz se citeste in partea dreapta a mediului TSI -reactie pozitiva = aparitia de bule de gaz in mediu si/sau impingerea / fracturarea mediului -reactie negativa = lipsa bulelor de gaz Producere de H2S se citeste in partea dreapta a mediului -reactie pozitiva = culoare neagra la nivelul coloanei drepte a mediului -reactie negativa= absenta culorii negre Mediul M.I.L.F (mediu solid, coloana dreapta, culoare mov) Mobilitatea: -mobil = mediu tulbure in totalitate -imobil = crestere numai pe traseul ansei si de jur-imprejur mediul ramane limpede Indol: reactia indolului se citeste in portiunea galbena, din partea inferioara a benzii de indol atasata mediului -reactie pozitiva = banda se coloreaza in rosu in partea inferioara -reactie negativa = banda ramane galbena in partea inferioara Producerea de Lizindecarboxilaza: -reactie pozitiva = mediul ramane de culoare violet -reactie negativa = mediul vireaza in galben Producerea de Fenilalanindeaminaza: prin adaugarea solutiei de clorura ferica cateva picaturi la suprafata mediului -reactie pozitiva = aparitia unui inel de culore verde la limita de separare dintre mediu si solutia de clorura ferica -reactie negativa = lipsa aparitiei inelului de culoare verde intre mediu si solutia de clorura ferica MIU (Mobilitate/Indol/Uree) mediu solid - culoare roz-maroniu, coloana dreapta): Mobilitate si Indol: vezi MILF Uree:

-reactie pozitiva = mediul devine roz-rosu -reactie negativa = culoarea mediului ramane neschimbata Mediul Citrat Simmons (mediu solid inclinat, de culoare verde): -reactie pozitiva = mediul devine albastru -reactie negativa = mediul ramane verde Mediul cu malonat (mediu lichid de culoare verde): -reactie pozitiva = mediul vireaza in albastru -reactie negativa = mediul ramane verde

Important : Incadrarea in genuri si specii se va face conform tabelului de identificare exoenzimatica Enterobacterii din Anexa nr.1 si a tabelului 31-6 pg. 705 din Tratat de Microbiologie Clinica; Dumitru Buiuc, Marian Negut Editia a II-a, Editura Medicala, 2008. Nota: Testarea activitatii exoenzimatice si incadrarea in genuri si specii a Enterobacteriaceaelor se poate face alternativ prin utilizarea galeriilor API 20 E. 6. Activitati finale Masuri de biosiguranta: - Puneti hartie de filtru pe masa de lucru; la sfarsitul lucrului o aruncati in containerul cu materiale de unica folosinta care va fi inactivat - Puneti lamele folosite pentru realizarea frotiurilor intr-un cristalizor cu dezinfectant, unde vor sta 24 ore. - Puneti mediile insamantate, de care nu mai aveti nevoie, in containerul cu materiale infecte, care va fi sterilizat - Stergeti masa de lucru cu dezinfectant dupa terminarea lucrului. 6. FORMULARE, INREGISTRARI, DOCUMENTE CONEXE -caiet / registru de inregistrare a tulpinilor -formulare de inregistrarea comportamentului biochimic a tulpinilor testate

ANEXA 1.

Familia Enterobacteriaceae: identificarea preliminaraa

Nr Crt.

Genul

T.S.I Glucoza(coloana) Acid Gaz +b +c + +i + + V + V + -

H2S

Lac/Zah

M.I.L.F Mob.

Ure Ind. Lizinde carb. Fenilala nindea min. + + + -

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


a Simboluri: b Cu

E.coli Shigella Salmonella Citrobacter Klebsiella Enterobacter Hafnia Serratia Proteus Providencia Morganella Yersinia

+ + + + + + + + + + + +

+f V +k -

+c + +i + V V

+b +g + + + 22 C + + + + + 22 - 30 C

+d V V V V + + V

+ +f +i V + +j -

+ = majoritatea tulpinilor positive; - = majoritatea tulpinilor negative; V = variatii in functie de specie exceptia E. coli inactiv c E. fergussoni si majoritatea tulpinilor de E. vulneris si E. coli inactiv d Exceptand E. vulneris e Exceptand serovarurile Typhi si Gallinarum de S. enterica f Exceptand serovarurile Paratyphi A de S. enterica g Exceptand serovarurile Gallinarum si Pullorum de S. enterica h Exceptand serovarurile Typhi, Paratyphi A, Gallinarum si Pullorum de S. enterica i Exceptand K. Rhinoscleromatis j Exceptand Serratia plymuthica k Tulpinile de P. Myxofaciens nu produc H2S, iar cele de P. Penneri produc doar in proportie de 50% l 11-89% din tulpini sunt pozitive

ANEXA 2 FORMULAR DE INREGISTRARE CARACTERE MORFOLOGICE SI EXOENZIMATICE

Nr. Tulp

Data

Frotiu Gram

Aspect colonii (S/R)

Aspect colonii (L+/L-)

Glucoza

Gaz

H2S

Lact. / Zah.

Mobil.

Indol

Lyzin.

F.alanin

Uree

Citra t Sim mon s

Malonat

PROCEDURA IZOLAREA SI IDENTIFICAREA PRELIMINARA A ENTEROCOCILOR DIN PROBE BIOLOGICE

CUPRINS

CUPRINS...............................................................................................................................................................58

1. SCOP.................................................................................................................................................................59

2. DOMENIUL DE APLICARE...............................................................................................................................59

3. DOCUMENTE DE REFERINTA.........................................................................................................................59

4. DEFINITII SI PRESCURTARI ...........................................................................................................................59

5. DESCRIEREA ACTIVITATII..............................................................................................................................59

6. RESPONSABILITATI .............................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

7. FORMULARE / INREGISTRARI, DOCUMENTE CONEXE...............................................................................62 7.1. FORMULARE / INREGISTRARI.....................................................................................................................62 7.2. DOCUMENTE CONEXE....................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

8. ANEXE...............................................................................................................................................................62
Anexa 3........................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.

BULETIN DE ANALIZA............................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

1. SCOP Prezenta procedura descrie izolarea si identificarea preliminara a tulpinilor de enterococi izolati din diferite probe biologice 2. DOMENIUL DE APLICARE Aceasta procedura se aplica in diagnosticul microbiologic al infectiilor produse de tulpini bacteriene din genul Enterococcus in sistemul de supraveghere al bolilor transmisibile Genul Enterococcus a fost recunoscut in 1984 cu doua specii : E. faecalis si E. faecium, separate din genul Streptococcus grupul D Lancefield - pe baza diferentelor genetice. In prezent acest gen cuprinde peste 19 specii. Enterococii habiteaza tractul digestiv si genito-urinar al omului si animalelor. Sunt bacterii oportuniste, ele cauzand o infectie atunci cand apar conditii ce determina o scadere a capacitatii de aparare a organismului (plagi chirurgicale, catetere sau imunodepresie de diferite cauze) . Prinipalele specii ce pot fi intalnite in patologia umana sunt E. faecalis ( 80 90% din infectiile cu enterococi) si E. faecium (10 15%). Alte specii izolate mai rar din infectii umane sunt : E. gallinarum, E. raffinosus, E. hirae, E. mundtii etc. 3. DOCUMENTE DE REFERINTA 3.1. Bacteriologie Medicala, V. Bilbie, N. Pozsgi Ed. Medicala, Bucuresti, 1984 3.2. Metode si tehnici de laborator Institutul Cantacuzino, 1990 3.3. Text book of Diagnostic Microbiology, C.R.Mahon and G. Manuselis, 1995 3.4. Identificarea cocilor Gram pozitivi aerobi si facultativ anaerobi Irina Codita, D. Buiuc, Carmen Panzaru, Vasilica Ungureanu in D. Buiuc, M. Negut Tratat de microbiologie clinica, Ed. medicala, Bucuresti 2008, pag. 562 - 608 3.5. Color atlas and textbook of Diagnostic Microbiology, fifth edition, E.W.Koneman et al.- J.B. Lippincott Company, 1997. 3.6. Ghid national de biosiguranta pentru laboratoarele medicale, 2005 4. DEFINITII SI PRESCURTARI

4.1. Definitii 4.2. Prescurtari

5. DESCRIEREA ACTIVITATII 5.1. Consideratii de biosecuritate: Enterococii fac parte din grupa de risc 2 (reprezinta un risc moderat pentru personalul medical, pentru comunitate si pentru mediu. Expunerile n laborator pot cauza infec ii severe, dar exist tratamente i msuri profilactice eficiente i riscul de rspndire a infec iei este limitat ) Reguli generale: - procedurile de laborator specifice se realizeaza in box de biosecuritate pentru eventualii aerosoli care se pot produce in timpul lucrului. - se face dezinfectia zilnica a locului destinat recoltarii - se respecta regulile generale de igiena personala si protectia muncii (echipament de protectie, spalarea mainilor, etc); se folosesc manusi in timpul manipularii tulpinilor bacteriene 5.2. Resurse necesare

5.2.1. ECHIPAMENTE - autoclav - incubator de 35 370 C - boxa de biosecuritate nivel 2 - bec de gaz - microscop optic - sterilizator umed - sterilizator uscat 5.2.2. Materiale - placi cu geloza sange - geloza Columbia (Oxoid) - coloranti Gram - ansa bacteriologica - tampoane de bumbac sterile - ulei pentru imersie - solutie salina izotona - apa oxigenata reactiv comercial - trusa API 20 Strep (facultativ) - mediu agar bila esculina - mediu bulion cord-creier cu 6,5% NaCl - flacoane a 100 ml sterile - tuburi 12 / 120 mm sau placi Petri sterile - stativ pentru tuburi 5.3. Izolarea tulpinilor de enterococi Se realizeaza prin insamantarea prelevatelor clinice pe medii de izolare primara : geloza baza cu adaus de 5% sange de berbec. Izolarea din prelevate contaminate impune utilizarea unui mediu selectiv ca agar bil-esculin-azid, care prin bil sau sruri biliare inhib contaminan ii Gram-pozitivi, iar prin azidul de sodiu inhib bacteriile Gram-negative. Alternativ, pentru inhibarea bacteriilor Gram-negative poate fi folosit agarul baz Columbia cu supliment selectiv: colistin (10 g/ml) i acid nalidixic (15 g/ml) ori acid oxolinic (5 g/ml). Hemocultura se efectueaza conform protocolului adoptat in cadrul laboratorului, de preferat utilizand echipamente cu citire automata si seturi de medii comerciale. In cazul in care hemocultura se efectueaza in sisteme neautomatizate se recomanda utilizarea pentru izolarea microorganismelor aerobe a bulionului tip Columbia cu agenti de inactivare a antibioticelor. 5.4. Teste de identificare 5.4.1. Caractere de cultura Pe geloza sange Dupa insamantarea pe geloza sange si incubare la 35 370C pentru 16 24 h, enterococii prezinta urmatoarele caractere de cultura : Coloniile enterococilor sunt alb-gri, cu diametrul de 1 2 mm, rotunde, S, cu margini regulate. Pe agar cu snge de berbec E. faecalis este nehemolitic, dar pe mediul cu snge de iepure, de cal sau de om cca 1/3 din tulpini sunt -hemolitice. Unele tulpini de E. durans sunt -hemolitice indiferent de sngele utilizat pentru prepararea mediului. Restul enterococilor sunt - sau nehemolitici Pe agar cu bil-esculin i azid coloniile enterococilor sunt alb-cenuii cu halou negru, iar pe mediile selective prin colistin i acid oxolinic/acid nalidixic tind s fie mai mici. Enterococcus casseliflavus, E. mundtii i E. sulfureus formeaz colonii pigmentate n galben . O fals pigmentare, datorat precipitrii ionilor metalici, poate prezenta ocazional E. faecalis. 5.4.2. Caractere morfotinctoriale

La examenul microscopic al frotiului colorat Gram enterococii sunt sferici, ovali sau cocobacilari dispui izolat, n perechi sau lan uri scurte. 5.4.3. Testul catalazei Enterococii sunt in mod normal catalaza-negativi. 5.4.4. Testele care individualizeaza genul Enterococcus sunt : 5.4.4.1. Testul bila-esculina (BE) este pozitiv n principal pentru enterococi i streptococi de grup D, care cresc pe mediul cu 40% bil i hidrolizeaz esculina determinnd nnegrirea mediului. Etape pregatitoare - Prepara agarul bila esculina conform instructiunilor producatorului - Stocheaza mediul in flacoane, inchise etans, de 100 ml la temperatura camerei - Pentru realizarea testului topeste agarul si toarna ~ 5 ml in tuburi de 12/120mm cu solidificare in panta, sau ~ 20 ml in placi Petri; stocheaza-le la +20C+80C. Procedura propriu-zisa - Repica 2-3 colonii din cultura de 18 20 h de pe agar-sange ( vezi F- EM -___ - Prepararea placilor cu medii pt. izolarea streptococilor si meningococilor si pt. testarea sensibilitatii la antibiotice - Inoculeaza agarul bila esculina in panta sau un sector de pe placa Petri - Incubeaza la 350 370C pentru 18 20 h - A doua zi realizeaza citirea Citire si interpretare - Rezultat pozitiv : cresterea bacteriana si inegrirea pantei de agar sau a sectorului de placa inoculat - Rezultat negativ : absenta cresterii bacteriene si a inegririi mediului sau prezenta cresterii bacteriene si absenta inegririi mediului ( data de streptococii de grup B) Controlul calitatii Pentru controul calitatii testului se vor utiliza intotdeauna : - un martor pozitiv : E. faecalis ATCC 29212 sau o tulpina de streptococ de grup D - un martor negativ : o tulpina de streptococ viridans Obs. : concentratia de 40% bila in mediu este critica: la concentratii mai mici se pot dezvolta si streptococii viridans, care hidrolizeaza esculina si dau reactii fals pozitive. Unii streptococi viridans pot da testul bila-esculina pozitiv in culturi incubate in atmosfera cu CO2. - Se accepta rezultatul unui test daca se realizeaza controul de calitate - Nu se accepta rezultatul unui test daca nu se realizeaza controul de calitate. 5.4.4.2. Testul toleran ei la sare ( 6,5% NaCl) este pozitiv pentru majoritatea speciilor de Enterococcus i Aerococcus, care se dezvolt n bulion cu 6,5% NaCl n 24-72 ore la 350C - 370C, n timp ce tulpinile de Streptococcus i Gemella nu se dezvolt n acest mediu. Etape pregatitoare - Prepara bulionul cord-creier conform instructiunilor producatorului, adaugand 65 gr. NaCl pentru 1 litru bullion cord creier - Sterilizeaza mediul prin autoclavare 15 min. la 1210C - Stocheaza mediul in flacoane de 100 ml, inchise etans, la temperatura camerei - Pentru realizarea testului repartizeaza cate 5 ml bulion in tuburi de 12/120 mm Procedura propriu-zisa - Repica 2-3 colonii din cultura de 18 20 h de pe agar-sange - Inoculeaza bulionul cu 6,5% NaCl - Incubeaza la 350 370C pentru 18 20 h - A doua zi realizeaza citirea Citire si interpretare - Rezultat pozitiv : cresterea bacteriana determina tulburarea mediului - Rezultat negativ : absenta cresterii bacteriene bulionul ramane limpede Controlul calitatii Pentru controul calitatii testului se vor utiliza intotdeauna : - un martor pozitiv : E. faecalis ATCC 29212 - un martor negativ : un streptococ de grup D - Se accepta rezultatul unui test daca se realizeaza controul de calitate , obtinandu-se rezultatele mentionate la Citire i interpretare

Nu se accepta rezultatul unui test daca la controul de calitate nu se obtin rezultatele mentionate la Citire i interpretare

5.4.5. Identificarea de specie a enterococilor 5.4.5.1. Identificarea de specie a enterococilor cu ajutorul trusei comerciale API 20 Strep conform instructiunilor producatorului 5.4.5.2. Testul pigmentului Procedura propriu-zisa - din cultura tulpinii de testat,de 18 - 20 ore, pe geloza Columbia cu sange de berbec racleaza cateva colonii cu ajutorul unui tampon de vata steril si examineaza culoarea acestora pe tamponul de vata Citire si interpretare - Reactie pozitiva : culoare galben citrin - Reactie negativa : culoare alb-gri sau incolor Controlul de calitate : la fiecare testare se vor folosi martori - pozitiv Enterococcus casseliflavus - negativ Enterococcus faecalis ATCC 29212 6. FORMULARE / INREGISTRARI, DOCUMENTE CONEXE

7.1. FORMULARE / INREGISTRARI 7.1.1. Buletine - cerere investigatie ( analiza) 7.1.3. Registru identificare enterococi 7.1.4. Caiet de lucru 7.1.5. Registru de stocare probe ANEXE Anexa 1 Identificarea de gen Enterococcus Anexa 2- Model Fisa de inregistrare caractere morfologice si exoenzimatice Anexa 3 - Model Fisa insotitoare a tulpinii de Enterococcus spp. Program infectii nosocomiale (se inainteaza impreuna cu o adresa de solicitare a analizei) obligatorie pentru programul de supraveghere tip sentinela si programul de supraveghere a rezistentei la antibiotice Anexa 4 - Model Fisa insotitoare tulpini Enterococcus spp. focare, purtatori etc. (se trimite ca atare, fara alta adresa de inaintare)

ANEXA 1

IDENTIFICAREA DE GEN ENTEROCOCCUS

(ALGORITM) Izolatul clinic ( placa primara de izolare)


Coloratia Gram

coci sferici, ovali, Gram(+), dispusi izolati sau in lanturi


Testul catalazei

Negativ

Pozitiv ( probabil stafilococi)

, , - hemoliza Testul BE NaCl 6,5% Testul PYR

(+ + +) Enterococ

(+ - - ) Str. grup D

ANEXA 2 FISA DE INREGISTRARE CARACTERE MORFOLOGICE SI EXOENZIMATICE Nr. tulpina..Data. Specie identificata

Aspect microscopic frotiu Gram Caractere de cultura (Aspect colonii : hemoliza, pigment) Oxidaza Catalaza Voges -Proskauer Hidroliza ac. hipuric (HIP) Hidroliza esculinei Testul PYR -GALactozidaza -Glucuronidaza (GUR)

Fosfataza alcalina (PAL) Leucin Amino-peptidaza (LAP) Hidroliza argininei (ADH) Fermentare riboza Fermentare arabinoza Fermentare manitol Fermentare sorbitol Fermentare lactoza Fermentare trehaloza Fermentare inulina Fermentare rafinoza Fermentare amidon Fermentare glicogen

Anexa 3 Fisa insotitoare a tulpinii de Enterococcus spp. Date laborator: Data curenta: zi/luna/an .././.. Codul laboratorului* .. Date tulpina: Tip Nr. proba (lab.) . Data colectarii probei: zi/luna/an /./. Date pacient: Cod numeric personal (Mx 12 caractere) sau initiale .... Sex m f necunoscut Luna si anul nasterii .//.. Diagnostic clinic: Date spital:

Nume/cod spital** Originea pacientului: Data internarii: Sectia: Urg. Ped/nn

.. internat amb. nec.

/./. Chir Med O/G Uro Alte CMI Infec. ATI Hem

Pe/nn ATI Testarea rezistentei la antibiotice: Zona S/I/R si/sau CMI


Amoxicilina SAU Gentamicina Ampicilina

S/I/R
(mm) .. .. .. ..

Diametru
(mg/l) .. .. .. ..

completeaza S, I sau R

Gentamicina rezistenta inalta g/disc Vancomicina

Optional:
Cotrimoxazol Eritromicina Linezolid Quinupristin/Dalfopristin Streptomicina Teicoplanina Tetraciclina Alt antibiotic.. Alt antibiotic. Alt antibiotic.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

* Coordonatorii nationali stabilesc codul laboratorului, constand din codul tarii, urmat de 3 numere ** Consta din cele3 numere ale laboratorului, urmate de o litera, care identifica

spitalul

Trimiteti acest formular pe adresa Laboratorului Infectii Nosocomiale si Rezistenta la Antibiotice, I.N.C.D.M.I. Cantacuzino, Splaiul Independentei No.103, CP 1 525, Bucuresti, Romania, tel 40-215287246, Fax, 40-21-5287305, E-mail staphylo@cantacuzino.ro si/sau strepto@cantacuzino.ro Acest document a fost redactat la I.N.C.D.M.I. Cantacuzino, Splaiul Independentei No.103, CP 1 525, Bucuresti, Romania, tel 40-21-5287173 ; 5287105, Fax, 40-21- 3069307, E-mail Office@cantacuzino.ro, pentru a fi completat in laboratoarele participante la Programul National de Supraveghere a Infectiilor Nosocomiale Semnatura si parafa mediculul de la unitatea solicitanta

CERERE ANALIZA SI FISA DE INSOTIRE A TULPINILOR DE ENTEROCOCI


Acest document a fost redactat la I.N.C.D.M.I. Cantacuzino, Splaiul Independentei No.103, CP 1 525, Bucuresti, Romania, tel 40-21-5287173 ; 5287105, Fax, 40-21- 3069307, E-mail Office@cantacuzino.ro, pentru a fi completat in laboratoarele participante in programele nationale de supraveghere a bolilor transmisibile

UNITATEA SOLICITANTA__________________________________________________________________ _______________________________________ Adresa_Nr.__________________din____________________ADRESA_____________________ _________________________________________________TELEFON_____________________ _____________________________Fax_________________________________________Email___________________

Va trimitem alaturat, in cadrul programului , un numar de tulpini de enterococi pentru confirmare / identificare de specie / testarea sensibilitatii la antibiotice:
N r . c r t Nr. tul pin ii Numele si prenumele Var sta/ Sex Localitate a de domiciliu sau unitatea de unde provine Diagn ostic clinic Trata ment efectu at anterio r izolari i Dat a izol arii Prod usul exa min at Prove ta**

*Se completeaza la primire de catre executant ** focar colectiv, contact, purtator, control medical periodic

Trimiteti aceasta forma pe adresa Laboratorului Infectii nosocomiale si Rezistenta la Antibiotice Cantacuzino, Splaiul Independentei No.103, CP 1 525, Bucuresti, Romania, tel 40-21-5287226, Fax, 40 mail: staphylo@cantacuzino.ro si/sau strepto@cantacuzino.ro Conducatorul unitatii, medicului de la unitatea solicitanta clar.............................................Data............Ora......... Semnatura si parafa Nume in

PROCEDURA SPECIFICA IZOLAREA DIN PRODUSE BIOLOGICE UMANE SI IDENTIFICAREA PRELIMINARA A BACILILOR GRAMNEGATIVI NEFERMENTATIVI (inclusiv Pseudomoas aeruginosa si Acinetobacter spp.)

CUPRINS

CUPRINS.................................................................................................................................................................2 1. SCOP...................................................................................................................................................................3 2. DOMENIUL DE APLICARE.................................................................................................................................3 3. DOCUMENTE DE REFERINTA...........................................................................................................................3 4. DEFINITII SI PRESCURTARI .............................................................................................................................3 5. DESCRIEREA ACTIVITATII..............................................................................................................................59 6. FORMULARE / INREGISTRARI, DOCUMENTE CONEXE...............................................................................10

1. SCOP Izolarea si identificarea preliminara a bacteriilor Gram negative, glucozo-nefermentative (inclusiv Psedomonas aeruginosa si Acinetobacter spp). 2. DOMENIUL DE APLICARE Prezenta procedura se aplica in diagnosticul microbiologic al infectiilor cu bacili Gram negativi nefermentativi in laboratoarele autoritatilor de sanatate publica si/sau spitalelor care participa in programele nationale de supraveghere a bolilor transmisibile. Incadrarea taxonomica a multor tulpini, apartinand acestui grup heterogen si vast de microorganisme, suporta o reactualizare continua. Microorganisme incluse anterior in genul Pseudomonas, (grupurile I-V pe baza omologiei ARNr ), apartin acum genurilor: Pseudomonas;, Burkholderia; Ralstonia; Comamonas; Brevundimonas; Stenotrophomonas.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA Identificarea bacillor Gram negativi aerobi glucozo-nefermentativi - in D. Buiuc, M. Negut Tratat de microbiologie clinica, Ed. medicala, Bucuresti 2008, pag. 765 - 786 Health Protection Agency - Investigation of bronchoalveolar lavage, sputum and associated specimens Health Protection Agency - Identification of gram-negative non fermenting rods J.F. Mac Faddin- Biochemical tests for identification of medical bacteria, Williams and Wilkins Ed., 1980

4. DEFINITII SI PRESCURTARI

4.1. Definitii Izolarea = insamantarea (cultivarea) produselor biologice umane / probelor de mediu avand ca scop izolarea bacteriilor si identificarea lor. Identificarea = determinarea speciei / subspeciei bacteriene pe baza diferitelor caractere (morfotinctoriale, culturale, biochimice). Produse biologice = prelevate umane din leziunile produse de micoorganism la poarta de intrare, organele tinta sau metastazele infecioase nespecifice si probe prelevate din caile de raspandire (sange, limfa) si din caile de eliminare (intestin, cai urinare). Mediu selectiv = mediu care permite dezvoltarea selectiva a anumitor germeni. 4.2. Prescurtari

5. DESCRIEREA ACTIVITATII 5.1. Materiale si echipamente - hota cu flux laminar -vortex - anse calibrate - medii selective: Agar Mac Conkey sau Agar Albastru de Bromtimol Lactoza - mediu TSI - mediu MIU - mediu MILF i solu ia de clorur feric - mediu Simmons cu citrate - benzi pentru indol - benzi pentru reactia oxidazei - solutie 20% de H2O2 - trusa coloratie Gram - solutie dezinfectanta pentru neutralizarea sticlariei si materialelor infecte - incubator 37C - centrifuga 3000 rotatii pe minut, preferabil cu racire - tuburi sticla 16mm/16cm - 10 ml bulion nr.1 - placi Petri cu mediu agar nutritiv cu adaos sange de berbec 7-10% - lame,lamele - microscopic optic - ansa platina 5.2. Izolarea din probe clinice si probe de mediu 5.2.1. Izolarea din probe moderat contaminate (sputa , tesuturi ) Procesarea sputei : Adauga un volum egal de 0,1 % solutie ditiotreitol sau N-acetil cisteina la sputa Agita usor aprox 10 sec Incubeaza 35-370C pentru 15 min

Agita usor 15 sec pentru omogenizare Dilueaza 10 l sputa omogenizata in 5 ml apa distilata Inoculeaza 1 l din acesta dilutie pe fiecare placa de cultura Procedura de izolare Omogenizeaza proba Disperseaza proba procesata pe Agar Mac Conkey; sau Agar Albastru de Bromtimol Lactoza sau mediu CLED Incubeaza peste noapte la 37C

5.2.2. Izolarea din alte prelevate provenind din tractul respirator inferior (aspirat bronsic, periaj bronsic, aspirat traheal, lavaj bronchoalveolar, aspirat transtoracic, aspirat transtraheal ) Procedura de izolare Omogenizeaza proba Insamanteaza cu ajutorul ansei calibrate 0,01ml produs pe Agar Mac Conkey; sau Agar Albastru de Bromtimol Lactoza sau mediu CLED Incubeaza peste noapte la 37C Citirea si interpretarea rezultatelor Numar colonii < 10 colonii / placa 10-100 colonii > 100 colonii Ufc / ml < 103 103-104 104-105

Valori critice pentru diagnostic infectie pozitiv: 105-106 ufc/ ml pentru aspiratele bronhoscopice 103 pentru prelevatele protejate 104 pentru lavaj bronho-alveolar Observatie: Valorile pot sa nu se intanleasca daca infectia este in stadiul incipient sau bronhiolita este prezenta. Prelevatele de la pacientii care au primit tratament cu antibiotice pot de asemenea sa dea rezultate fals negative. 5.2.3. Izolarea din probe necontaminate (LCR, lichide de punctie, urina) Procedura de izolare Centrifuga proba la 2500-3000 rpm timp de 20-30 minute Arunca supernatantul prin inversarea tubului Omogenizeaza sedimentul Depunde o picatura din sedimentul omogenizat pe o lama de sticla si realizeaza un preparat lama-lamela Citeste lama la microscopul optic examen bacterioscopic direct O alta picatura din sediment se incubeaza in 10 ml bulion nutritiv simplu O picatura de sediment este dispersata pe Agar Mac Conkey sau Agar Albastru de Bromtimol Lactoza Incubeaza placile insamantate si tubul cu bulion nutritiv simplu la 37C peste noapte Din tubul cu bulion simplu redisperseaza Agar Mac Conkey sau Agar Albastru de Bromtimol Lactoza Incubeaza la 37C peste noapte

5.2.4. Izolarea din sange Efectueaza hemocultura conform protocolului adoptat in cadrul laboratorului, de preferat utilizand echipamente cu citire automata si seturi de medii comerciale. In cazul in care hemocultura se efectueaza in

sisteme neautomatizate se recomanda utilizarea pentru izolarea microorganismelor aerobe a bulionului tip Columbia cu agenti de inactivare a antibioticelor. 5.3. Identificarea preliminara a bacteriilor Gram negative, glucozo-nefermentative (inclusiv Psedomonas aeruginosa si Acinetobacter spp). Identificarea speciilor de bacili Gram-negativi glucozo-nefermentativi se desfasoara in mai multe etape: 5.3.1.Insamantarea pe medii de cultura in vederea izolarii si / sau identificarii 5.3.2. Identificarea: 5.3.2.1.Controlul caracterelor morfocoloniale 5.3.2.2. Controlul caracterelor morfotinctoriale 5.3.2.3. Teste de identificare preliminare (prezenta oxidazei, catalazei, testul oxidare / fermentare glucoza, producerea de pigment; eventual kit-uri comerciale API 20NE) Testele de identificare preliminara includ: Diferentierea BGN nefermentativi de alti bacili Gram-negativi aerobi Teste de diferentierea preliminara a genurilor / speciilor de bacili Gram-negativi glucozonefermentativi pe baza producerii de pigmenti Testele de diferentiere definitiva a Pseudomonadelor non-flourescente si a altor bacili Gram-negativi nefermentativi se efectueaza in cadrul CNR Pseudomonas 5.3.1. Insamantarea pe medii de cultura in vederea izolarii si / sau identificarii: Disperseaza cultura pe medii de cultura neselective ( agar nutritiv , agar nutritiv cu adaos de sange defibrinat de berbec 7-10%) si / sau medii de cultura selective (Agar selectiv Pseudomonas, Agar selectiv B. cepacia, Agar Mac Conkey) in vederea obtinerii de colonii izolate. Incubeaza 18-24 de ore la 35-37C. Nota 1: Unele specii (B. cepacia ) necesita pana la 5 zile de incubare: incubare initiala la 35-370C pentru 2 zile, continuata de o incubare la 300 C pana la 5 zile Nota 2: Unele specii (Pseudomonas fluorescens, P putida ) se dezvolta mai bine la 200C Nota 3: Pentru teste de identificare sunt preferate mediile neselective. 5.3.2. Identificarea 5.3.2.1. Controlul caracterelor morfo-coloniale Examineaza cu atentie caracterele de cultura: Pseudomonas aeruginosa: este bacilul glucozo-nefermentativ cel mai fracvent asociat cu infectiile. Este strict aerob si se dezvolta la temperaturi cuprinse intre 5-42 optim la 370C. C, Pe agar nutritiv cu adaos de sange defibrinat de berbec : colonii cu o zona de hemoliza slaba dupa 18-24 ore, ce se intensifica dupa 48 ore ( beta-hemoliza). Cultura prezinta un miros aromat (flori de tei), datorita producerii aminoacetofenonei. Pe agar nutritiv simplu si /sau Agar selectiv Pseudomonas: Pseudomonas aeruginosa poate produce o cultura care prezinta pigment verde-albastru, dat de amestecul dintre piocianina (pigmentul albastru) si pioverdina (pigmentul galben fluorescent). Producerea pigmentului albastru-verde confirma diagnosticul de Pseudomonas aeruginosa. Pigmentul este fluorescent in lumina ultravioleta cu lungime de unda scurta (254 nm).

Unele tulpini pot produce pigment rosu (piorubina) sau pigment melanic (piomelanina) Acinetobacter spp: Pe geloza - sange sau agar nutritiv:Coloniile sunt netede S (smooth), uneori mucoide, galbene deschis sau grialbicioase; unele tulpini pot produce un pigment maron difuzibil. Dimensiunea si aspectul coloniilor sunt similare cu cele ale Enterobacteriaceelor, de care trebuie sa fie distins. Cele mai multe tulpini se dezvolta optim intre 30C.Unele izolate clinice, in mod special de Acinetobacter haemolitycus, pot produce pe agar sange hemoliza. 35 Nota 1: unele tulpini nu cresc la 37 C. 5.3.2.2. Controlul caracterelor microscopice: Realizeaza un frotiu din cultura proaspata, de pe mediu solid Realizeaza o coloratie Gram a frotiului Vizualizeaza frotiul la microscopul optic cu obiectivul cu imersie (100x)

Interpretare: Coloratia Gram nu permite diferentieri intre BGN nefermentativi carea apar sub forma de bacili Gram-negativi nesporulati, necapsulati, subtiri, drepti sau usor incurbati, de dimensiuni 0,5- 0,8 m / 1,5- 3 m dispusi izolat, in perechi sau lanturi scurte.

Nota 1: Pe frotiurile din culturi tinere pot apare forme filamentoase, iar in cele din culturi de pe medii cu antiseptice, sau culturile vechi pot apare in forma de filamente ondulate, bacili in forma de virgula, coci in lanturi scurte. Nota 2: Tulpinile din genul Acinetobacter spp. Apar sub forma de bacili Gram-negativi scurti / cocobacili de dimensiuni 1,5 /1,5-2,5m adeseori fiind forma cocoida si dispusi in diplococi. Pot fi dificil de decolorat. O variatie a coloratiei si a dimensiunilor celulare pot fi observate. Multe tulpini sunt incapsulate. 5.3.2.3. Teste de identificare preliminare (prezenta oxidazei, catalazei, testul oxidare / fermentare glucoza, producerea de pigment; eventual kit-uri comerciale API 20NE) Teste de diferentiere a BGN din Familia Pseudomonadaceae (Pseudomonadele) de alti BGN (Fam Enterobacteriaceae): Testul oxidazei Pseudomonadele prezinta, in general, o reactie a oxidazei pozitiva, spre deosebire de BGN din familia Enterobacteriaceelor care sunt oxidazo-negative.

Nota 1: Tulpinile mucoide dau o reactie pozitiva lenta (1 min) Nota 2: Exista specii de BGN nefermentativi care sunt oxidazo-negative (ex: 95 % din speciile de Stenotrophomonas maltophilia, Acinetobacter spp., Chryseomonas luteola, Flavimonas orizyhabitans) Nota 3:Izolatele mucoide, acromogene, din secretiile respiratorii ale pacientilor cu afectiuni pulmonare cronice (fibroza chistica) trebuie suspectate a fi in primul rand P. aeruginosa. Teste suplimentare sunt necesare pentru diferentierea lor de B. cepacia si S. maltophilia, care ocupa locul 2 si 3 in colonizarea si infectia tractul respirator la acesti pacienti. Caractere biochimice minimale Insamanteaza numai culturi pure, pe un set minimal de teste biochimice: TSI, MIU, MILF, citrat Simmons, care permit o diferentiere preliminara a bacililor Gram negativi nefermentativi, dupa urmatoarea metoda: - nsmn a i cu ansa bacteriologic fir cte 1 tub din urmtoarele medii fara sa ardeti ansa de la un tub la altul: - TSI prin n eparea coloanei mediului i descrcarea ansei pe pant. - MIU, MILF prin n eparea coloanei mediului; aduga i o band pentru indol - Mediul Simmons cu citrat prin descarcarea ansei pe panta Incuba i mediile nsmn ate timp de 18-24 h la 36 1 0C . Interpretarea rezultatelor: Mediul T.S.I (mediu solid, cu o coloana dreapta si o parte inclinata, culoare rosie) Fermentarea zaharurilor - se citeste pe partea dreapta pentru glucoza - pe partea inclinata pentru lactoza/zaharoza : -reactie pozitiva = virarea culorii mediului in galben -reactie negativa = culoarea mediului nemodificata (rosu) Producerea de gaz se citeste in partea dreapta a mediului TSI -reactie pozitiva = aparitia de bule de gaz in mediu si/sau impingerea / fracturarea mediului -reactie negativa = lipsa bulelor de gaz Producere de H2S se citeste in partea dreapta a mediului -reactie pozitiva = culoare neagra la nivelul coloanei drepte a mediului -reactie negativa= absenta culorii negre Mediul M.I.L.F (mediu solid, coloana dreapta, culoare mov) Mobilitatea: -mobil = mediu tulbure in totalitate -imobil = crestere numai pe traseul ansei si de jur-imprejur mediul ramane limpede Indol: reactia indolului se citeste in portiunea galbena, din partea inferioara a benzii de indol atasata mediului -reactie pozitiva = banda se coloreaza in rosu in partea inferioara -reactie negativa = banda ramane galbena in partea inferioara Producerea de Lizindecarboxilaza: -reactie pozitiva = mediul ramane de culoare violet

-reactie negativa = mediul vireaza in galben Producerea de Fenilalanindeaminaza: prin adaugarea solutiei de clorura ferica cateva picaturi la suprafata mediului -reactie pozitiva = aparitia unui inel de culore verde la limita de separare dintre mediu si solutia de clorura ferica -reactie negativa = lipsa aparitiei inelului de culoare verde intre mediu si solutia de clorura ferica MIU (Mobilitate/Indol/Uree) mediu solid - culoare roz-maroniu, coloana dreapta): Mobilitate si Indol: vezi MILF Uree: -reactie pozitiva = mediul devine roz-rosu -reactie negativa = culoarea mediului ramane neschimbata Mediul Citrat Simmons (mediu solid inclinat, de culoare verde): -reactie pozitiva = mediul devine albastru -reactie negativa = mediul ramane verde Important : Pseudomonas aeruginosa si Acinetobacter spp. nu fermenteaza glucoza; Pseudomonas aeruginosa este mobil, Acinetobacter este imobil; indolul si fenilalanina sunt de obicei negative. Citratul Simmons este pozitiv Identificarea de specie a bacililor Gram negativi nefermentativi se poate face alternativ cu ajutorul trusei comerciale API 20 NE conform instructiunilor producatorului 5.4 Activitati finale 5.4.1. Autoclaveaza toate materialele care au venit in contact cu produsul patologic sau cultura bacteriana 5.4.2. Sterilizeaza aria de lucru

6. FORMULARE / INREGISTRARI, DOCUMENTE CONEXE - registru tulpini izolate si identificate - registre receptie si control medii/reactivi - registru receptie materiale - fisa de evidenta tehnica a incubatorului - fisa de evidenta tehnica a centrifugii - fisa de evidenta tehnica a microscopului optic cu imersie ANEXE ANEXA 1 Formular inregistrare caractere morfologice si exoenzimatice Bacili Gram negativi nefermentativi ANEXA 2 - Model Fisa insotitoare a tulpinii de Pseudomonas aeruginosa Program infectii nosocomiale (se inainteaza impreuna cu o adresa de solicitare a analizei) obligatorie pentru programul de supraveghere tip sentinela si programul de supraveghere a rezistentei la antibiotice Anexa 3 - Model Fisa insotitoare tulpini Pseudomonas aeruginosa si/sau Acinetobacter spp. focare, purtatori etc. (se trimite ca atare, fara alta adresa de inaintare)

ANEXA 1 FORMULAR DE INREGISTRARE CARACTERE MORFOLOGICE SI EXOENZIMATICE

Nr. Tulp

Data

Frotiu Gram

Aspect colonii (S/R)

Aspect colonii (L+/L-)

Glucoza

Gaz

H2S

Lact. / Zah.

Mobil.

Indol

Lyzin.

F.alanin

Uree

Citrat Simmons

Oxidaza

Catalaza

Gen /specie

Pagina : 78 din 83

Pagina : 79 din 83

Formular de trimitere a tulpinilor de bacili gram negativi non-enterobacterii Date laborator: Data curenta: zi/luna/an .././.. Codul laboratorului* .. Date tulpina: Nr. probei (lab.) Mx 12 caractere . Data colectarii probei: zi/luna/an /./. Date pacient: Cod (Mx 12 caractere) .. Sex m f necunoscut Luna si anul nasterii .//.. Diagnostic clinic: Date spital: Nume/cod spital** .. Originea pacientului: internat amb. nec. Data internarii: /./. Sectia: Chir Med Infec. O/G ATI Urg. Uro Hem Ped/nn Pe/nn ATI Alte Testarea rezistentei la antibiotice S/I/R Diametru CMI completeaza S, I sau R (mm) (mg/l) Zona S/I/R si/sau CMI
Ticarcilin SAU Ampicilina Gentamicina SI/SAU Tobramicina Ciprofloxacin SAU Cefotaxim SAU SI/SAU Ofloxacin Ceftriaxon Ceftazidim .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Optional: Amikacin

..

..

Cotrimoxazol .. .. Imipenem SAU Meropenem .. .. Acid nalidixic .. .. Netilmicina .. .. Norfloxacin .. .. Piperacilin+Tazobactam .. .. Tetraciclina .. .. Alt antibiotic. .. .. Alt antibiotic .. .. * Coordonatorii nationali stabilesc codul laboratorului, format din codul tarii, urmat de trei numere ** Consta in cele trei numere ale laboratorului, urmate de o litera, pentru identificarea spitalului

Trimiteti aceasta forma pe adresa Laboratorului Infectii nosocomiale si Rezistenta la Antibiotice, I.N.C.D.M.I. Cantacuzino, Splaiul Independentei No.103, CP 1 525,

Bucuresti, Romania, tel 40-21-5287226, Fax, 40-21-5287305, staphylo@cantacuzino.ro si/sau pseudomonas@cantacuzino.ro

E-mail:

Acest document a fost redactat la I.N.C.D.M.I. Cantacuzino, Splaiul Independentei No.103, CP 1 525, Bucuresti, Romania, tel 4021-5287173 ; 5287105, Fax, 40-21- 3069307, E-mail Office@cantacuzino.ro, pentru a fi completat in laboratoarele participante la Programul National de Supraveghere a Infectiilor Nosocomiale

Semnatura solicitanta

si

parafa

mediculul

de

la

unitatea

Cerere de analiza si fisa insotitoare a tulpinilor de Pseudomonas aeruginosa trimise pentru identificare/confirmare
Acest document a fost redactat la I.N.C.D.M.I. Cantacuzino, Splaiul Independentei No.103, CP 1 525, Bucuresti, Romania, tel 40-21-5287173 ; 5287105, Fax, 40-21- 3069307, E-mail Office@cantacuzino.ro, pentru a fi completat in laboratoarele participante in programele nationale de supraveghere a bolilor transmisibile UNITATEA SOLICITANTA______________________________________________________________________________ ____________________________________________________ Nr. adresa___________________din____________________ADRESA____________________________ _________________________________________________________
TELEFON__________________________________________________Fax_______________________________________________ _____E-mail__________________________________

Catre I.N.C.D.M.I. CANTACUZINO


CENTRUL NATIONAL DE REFERINTA PENTRU PSEUDOMONAS Va trimitem alaturat, un numar de tulpini de Pseudomonas pentru confirmare/serotipare/lizotipare/patterne de antibiorezistenta Nr. crt. Nr. Numele Varsta Localitatea tulpini si de domiciliu i prenumel sau unitatea e medicala de unde provine* Data Diagnost izolari ic clinic i Produsul examinat Provenient Diagnostic a** prezumpti v de specie

*Sectia clinca **abces,aspirat bronsic,cateter,biopsie,LCR etc. ***antibioterapie anterioara recoltarii probei ****SIDA,boli cronice,imunosupresie

Trimiteti aceasta forma pe adresa Laboratorului Infectii nosocomiale si Rezistenta la Cantacuzino, Splaiul Independentei No.103, CP 1 525, Bucuresti, Romania, tel 40-21-528722 mail: staphylo@cantacuzino.ro si/sau pseudomonas@cantacuzino.ro

Conducatorul unitatii expeditoare, medicului de la unitatea solicitanta clar.............................................Data............Ora.........

Semnatura Nume

si

parafa in

PROCEDURA IZOLAREA SI IDENTIFICAREA PRELIMINARA A STAFILOCOCILOR DIN PROBE BIOLOGICE

1. SCOP Izolarea si identificarea preliminara de gen si specie a bacteriilor apartinand Genului Staphylococcus. 2. DOMENIUL DE APLICARE Prezenta procedura se aplica in diagnosticul microbiologic al infectiilor stafilococice in laboratoarele autoritatilor de sanatate publica si/sau spitalelor care participa la supravegherea infectiilor/toxiinfectiilor stafilococice in cadrul programelor nationale de supraveghere a bolilor transmisibile. 3. DOCUMENTE DE REFERINTA Identificarea cocilor Gram pozitivi aerobi si facultativ anaerobi Irina Codita, D. Buiuc, Carmen Panzaru, Vasilica Ungureanu in D. Buiuc, M. Negut Tratat de microbiologie clinica, Ed. medicala, Bucuresti 2008, pag. 562 - 608 Genul Staphylococcus Irina Codita - Bacteriologia, Virusologia, Parazitologia, Epidemiologia 38 :1993, pag 5-33, Health Protection Agency Identification of Staphylococcus species, Micrococcus species and Stomatococcus species - BSOP ID7 U.S. Food & Drug Administration Center for Food Safety & Applied Nutrition Bacteriological Analytical Manual Online-January 2001

4. DEFINITII SI PRESCURTARI

4.1. Definitii Specie = categoria taxonomica de baza. Consta in microorganisme individuale foarte asemanatoare din punct de vedere morfo-fiziologic si genetic, avand ancestori comuni in antecedentele relativ recente. Gen = cuprinde mai multe specii cu caractere asemanatoare Familia = cuprinde mai multe genuri ce au anumite caractere comune Clona = grup de microorganisme derivat dintr-un singur individ printr-un proces de reproducere asexuata; utilizat mai ales pentru microorganisme din categoria bacteriilor si ciupercilor Mediu selectiv = mediu care favorizeaza dezvoltarea microorganismelor tinta, avand incluse in compozitie substante fata de care acestea sunt rezistente, dar alte microorganisme sunt sensibile 4.2. Prescurtari ONPG = o-nitrofenil--D-galactopiranozid Termonucleaza (ADN-aza termostabila) = nucleaza termorezistenta care descompune ADN-ul distrugand nucleii celulari si duce la scaderea pH-ului mediului

5. DESCRIEREA ACTIVITATII 5.1. Consideratii de biosiguranta:

Stafilococii fac parte din grupa de risc 2 (reprezinta un risc moderat pentru personalul medical, pentru comunitate si pentru mediu. Expunerile n laborator pot cauza infec ii severe, dar exist tratamente i msuri profilactice eficiente i riscul de rspndire a infec iei este limitat ) Reguli generale: - procedurile de laborator specifice se realizeaza in box de biosecuritate pentru eventualii aerosoli care se pot produce in timpul lucrului. - se face dezinfectia zilnica a locului destinat recoltarii - se respecta regulile generale de igiena personala si protectia muncii (echipament de protectie, spalarea mainilor, etc); se folosesc manusi in timpul manipularii tulpinilor bacteriene 5.2. Resurse necesare 5.2.1. ECHIPAMENTE - autoclav - incubator de 35 370 C - boxa de biosecuritate nivel 2 - bec de gaz - microscop optic - sterilizator umed - sterilizator uscat 5.2.2. Materiale - placi cu geloza sange - geloza Columbia (Oxoid) - coloranti Gram - ansa bacteriologica - tampoane de bumbac sterile - ulei pentru imersie - solutie salina izotona - plasma de iepure - reactivi aglutinanti pentru diagnostic rapid S. aureus (preferabil de a treia generatie, care contin si anticorpi antipolizaharid capsular) - trusa API Staph 20 (facultativ) - flacoane a 100 ml sterile - tuburi 12 / 120 mm sau placi Petri sterile - stativ pentru tuburi 5.3. Izolarea si identificarea Genului Staphylococcus si speciilor in cadrul genului se desfasoara in mai multe etape: 5.3.1. Izolarea din probe clinice 5.3.2. Cultivarea culturii primare pe medii de cultura pentru obtinerea de colonii izolate in vederea identificarii 5.3.3. Identificarea: 5.3.3.1. Caractere morfologice de cultura 5.3.3.2. Caractere microscopice 5.3.3.3. Caractere biochimice: A. B. C. D. Teste pentru diferentierea familiei Micrococcaceae de Streptococcaceae Teste pentru diferentierea Genului Staphylococcus de Genul Micrococcus Teste pentru diferentierea S.aureus de stafilococii coagulazo-negativi Teste pentru pentru diferentierea speciilor de stafilococi coagulazo-negativi

5.3.1. Izolarea din probe clinice:

5.3.1.1. Prelevarea probei clinice: secretie purulenta, lichide si exsudate obtinute prin punctie (articulara, sinuzala, otica, mastoidiana, pleurala, pericardica, vasculara hemocultura), LCR, sputa, urina, secretie vaginala, uretrala sau de col uterin etc. se face cu respectarea precautiilor generale, pe cat posibil inaintea aplicarii antibioterapiei sau imediat inaintea administrarii urmatoarei doze de antibiotic, cu atentie speciala pentru aplicarea tehnicii aseptice, avand in vedere prezenta naturala a stafilococilor la nivelul tegumentelor si riscul de contaminare a prelevatelor. 5.3.1.2.Transportul probei clinice: este obligatoriu ca proba recoltata sa fie insamantata in cel mult 2 ore de la recoltare. 5.3.1.3. Prelucrarea probelor clinice Prelucreaza probele clinice in functie de provenienta anatomica si gradul de contaminare. Clasificarea probelor clinice in functie de gradul de contaminare: a. Probe clinice intens contaminate: alimente, fecale, lichid de voma b. Probe clinice moderat contaminate: sputa, tesuturi c. Probe clinice necontaminate: LCR, lichide de punctie, urina, sange Omogenizeaza probele intens contaminate si cele moderat contaminate. Centrifugheaza probele clinice necontaminate, cu exceptia sangelui. Efectueaza examen microscopic direct din probele omogenizate sau din sedimentul probelor centrifugate. Stafilococii sunt coci Gram pozitivi, dispusi intra sau extracelular. In produsele bogate in microorganisme, apar grupati in gramezi, asemanatoare ciorchinilor de struguri. In produsele sarace in microorganisme, apar in lanturi scurte, perechi sau izolati. Nota: la pacientii tratati cu antibiotice aspectul caracteristic de coci Gram pozitivi dispusi in gramezi poate fi inlocuit cu cel de coci Gram variabili, dispusi in perechi sau lanturi scurte

Aspect caracteristic. Frotiu din proba biologica coloratie Gram 5.3.1.4. Insamantarea pe medii de cultura pentru obtinerea culturii primare Insamanteaza probele clinice intens contaminate omogenizate pe mediu hiperclorurat lichid, incubeaza 18-24 h la 36 1C. Insamanteaza probele clinice moderat contaminate omogenizate pe mediu hiperclorurat solid, incubeaza 18-24 h la 36 1C.

Insamanteaza probele necontaminate centrifugate, cu exceptia sangelui, pe agar nutritiv cu adaos de sange defibrinat de berbec si in bulion thioglocolat. Incubeaza 18-24 h la 36 1C. Efectueaza hemocultura conform protocolului adoptat in cadrul laboratorului, de preferat utilizand echipamente cu citire automata si seturi de medii comerciale. In cazul in care hemocultura se efectueaza in sisteme neautomatizate se recomanda utilizarea pentru izolarea microorganismelor aerobe a bulionului tip Columbia. Nota 1: Unele specii cum ar fi S. lentus si S. auricularis cresc intr-un timp mai indelungat, de 24-36 de ore, in aceleasi conditii. Pentru observarea caracterelor de cultura ale stafilococilor coagulaza-negativi se prelungeste incubarea la 48 h. Nota 2: Unele variante de S.aureus, rare, se dezvolta numai in prezenta CO2 sau a altor metaboliti (hemina,menadiona etc) 5.3.2. Cultivarea culturii primare pe medii de cultura pentru obtinerea de colonii izolate in vederea identificarii a. Disperseaza cultura primara pe un mediu agar nutritiv cu adaos de sange defibrinat de berbec 58% in vederea obtinerii de colonii izolate. b. Incubeaza 18-24 de ore la 36 1C. 5.3.3.Identificarea genului si speciei: Pentru identificare se utilizeaza colonii izolate pe mediile neselective. 5.3.3.1. Caractere morfologice de cultura - Examineaza cu atentie caracterele de cultura. Coloniile de Staphylococcus pe agar nutritiv cu adaos de sange au aspect cremos, sunt rotunde, cu diametrul cuprins intre 1-3 mm, margini regulate, suprafata neteda, bombata si lucioasa, corespunzator formei S de crestere pe mediile solide. Sunt in general opace si pot fi albe, crem, uneori galben sau orange. Pe mediile cu sange S.aureus si S. haemolyticus produc in general o zona circulara de hemoliza in jurul coloniei. Pigmentul si hemoliza sunt caractere variabile in functie de conditiile de crestere si pot lipsi la S. aureus. Unele specii de stafilococi coagulaza negativi pot prezenta pigment si/sau hemoliza. 5.3.3.2. Caractere microscopice a. Executa un frotiu din cultura proaspata, pe mediu solid, de 18-24 h. b. Coloreaza Gram, utilizand protocolul existent in laborator Interpretare: Deorece stafilococii sunt bacterii Gram pozitive, ei vor fixa intens violetul de gentiana. Au o forma sferica, de coci. La microscopul cu imersie apar grupati in gramezi de forma ciorchinelui de strugure. Daca frotiul se realizeaza din cultura in mediu lichid, dispozitia neregulata de ciorchine va fi inlocuita cu cea in lanturi scurte, perechi sau coci izolati. Nota: In conditii de stress metabolic (temperatura, pH, presiune osmotica, factori antimicrobieni, etc) pot deveni Gram variabili: in aceeasi gramada, alaturi de coci gram pozitivi pot aparea mai multi sau mai putini coci gram negativi. 5.3.3.3. Caractere biochimice A. Teste pentru diferentierea familiei Micrococcaceae de Streptococcaceae Testul catalazei

Catalaza este o enzima prezenta in majoritatea bacteriilor aerobe si anaerobe, intre care si Genul Staphylococcus. Ea nu este prezenta la genurile Streptococcus, Lactobacillus si Lactococcus. a. Cultiva tulpina de cercetat un mediu solid care sa nu contina sange. Uzual se foloseste agar nutritiv simplu 2% turnat in panta in tuburi de sticla. b. Incubeaza la 37C timp de 18-24 ore c. Intinde 1ml solutie 3% H2O2 peste cultura de 18-24 ore, cu tubul inclinat in mod adecvat d. Foloseste ca martor pozitiv S.epidermidis sau E.coli si ca martor negativ Enterococcus faecalis Interpretare: Reactia pozitiva consta in aparitia efervescentei, fiind eliminate imediat bule de gaz (O2). Daca reactia de efervescenta nu se produce sau se produce foarte tarziu (dupa 10 minute de exemplu) reactia este considerata negativa. Nota: S.aureus subspecia anaerobius si S.capitis pot fi catalazo-negative B. Teste pentru diferentierea genului Staphylococcus de genul Micrococcus Testul sensibilitatii al furazolidon a. Prepara in solutie salina izotona sterila o suspensie din cultura de testat cu densitate corespunzatoare etalonului 0,5 McFarland.Utilizeaza o cultura pura de 24 de ore pe mediu neselectiv. b. Insamanteaza suspensia ca pentru antibiograma difuzimetrica, cu ajutorul unui tampon de bumbac, pe un cadran al unei placi cu mediu Mueller Hinton. c. Plaseaza in centrul ariei insamantate un disc cu 100 g furazolidon. d. Incubeaza peste noapte la 37C. e. Masoara diametrul de inhibitie. Interpretare: zona de inhibitie cu diametrul 15 sensibilitate, zona de inhibitie cu diametrul 10 rezistenta Microorganismele apartinand genului Staphylococcus sunt sensibili la furani. C. Teste pentru diferentierea S.aureus de stafilococii coagulazo-negativi Testul coagulazei libere (in tub) Peste 96% din tulpinile de S. aureus coaguleaza plasma prin activarea unui factor plasmatic similar trombinei: coagulaza libera a. Repartizeaza 0,5ml plasma intr-un tub de 12/12 mm. b. Adauga 0,5 ml din cultura de 24 ore in bulion nutritiv in tubul cu plasma c. Omogenizeaza suspensia prin rotirea sau scuturarea usoara a tubului. d. Incubeaza in baie de apa la 37C. e. Citeste reactia prin inclinarea tubului la intervale de 30min. in primele 4 ore si la 18 24 ore. Atentie! Cheagul poate fi lizat scurt timp dupa formare. INTERPRETAREA REACTIEI Test pozitiv: Coagulare (cheag in masa, in meduza, grunji, val de fibrina) cu lichid limpede in cazul SA Test negativ: Absenta cheagului, lichid tulbure in cazul SCN

Nota: S.hycus, S.intermedius, S.schleiferi pot da reactii pozitive si pot fi catalogate in mod eronat ca S.aureus Testul coagulazei legate (pe lama) Majoritatea tulpinilor de S.aureus coaguleaza plasma prin actiune directa asupra fibrinogenului : coagulaza legata de peretele celular. a. Emulsioneaza 1 2 colonii din tulpina de testat intr-o picatura de apa distilata b. Adauga o picatura de plasma de iepure si omogenizeaza frotiul cu ajutorul unei anse bacteriologice c. Citeste reactia dupa 20 30 sec si apoi dupa 2 3 min. Utilizeaza o tulpina sigur pozitiva si o tulpina sigur negativa ca martori de reactie. Interpretarea reactiei Rezultat pozitiv: Aglutinare sub forma de grunji Rezultat negativ: Absenta aglutinarii.

Testul termonucleazei Peste 90% din tulpinile de S.aureus sunt producatoare de ADN-aza termostabila (termonucleaza) Nota : S.intermedius, S.scheleiferi, S.hycus pot fi producatoare de termonucleaze si incadrate in mod eronat ca si S.aureus a. Realizeaza o cultura de 24 de ore in bulion BHI b. Fierbe 30 minute proba de cercetat c. Raceste la temperatura camerei d. Decupeaza in mediul Lachica godeuri cu diametru de 2 mm e. Repartizeaza in godeuri cate o picatura din proba fara a depasi marginile godeului f. Foloseste S.aureus ca martor pozitiv si S.epidermidis ca martor negativ prelucrate in aceleasi conditii g. Incubeaza la 37C si citeste la 1,2,3,4 si 24 ore Identificarea S.aureus cu ajutorul testelor comerciale de aglutinare. Se comercializeaza diferite kituri de aglutinare, ce contin particule de latex sensibilizate astfel incat sa detecteze clumping factorul si/sau proteina A specifice S.aureus. Testele de generatia a doua detecteaza si antigene capsulare, facilitand astfel identificarea tulpinilor de S. aureus rezistent la meticilina, care pot fi defective in structuri proteice de suprafata. Prezenta S.aureus este semnalata de aparitia unei aglutinari vizibile cu ochiul liber.

Nota : Pentru identificarea fenotipica a S. aureus se recomanda utilizarea a cel putin 2 teste de identificare: ex. teste comerciale de aglutinare si testul coagulazei D. Diferentierea speciilor de stafilococi coagulazo-negativi Identificarea preliminara a speciei pentru stafilolococii coagulaza negativi este utila in serviciile de chirurgie cardio-vasculara in cazul infectiilor sistemice/endocarditelor/infectiilor legate de prezenta dispozitivelor protetice cardio-vasculare, urologie in cazul infectiilor urinare cu stafilococi coagulazanegativi, reanimare in cazul infectiilor de cateter, ortopedie si neurochirurgie in cazul infectiilor legate de prezenta dispozitivelor protetice etc. Identificarea definitiva a speciei de stafilococ coagulaza-negativ, se face la INCDMI Cantacuzino. Teste pentru identificarea speciilor cu importanta medicala: sensibilitatea la novobiocina (5 g/disc daca diametrul zonei de inhibitie este 16mm atunci specia este considerata rezistenta la novobiocina); testul fosfatazei; testul producerii de ureaza; fermentarea zaharurilor; decarboxilarea lizinei, argininei, ornitinei; testul ONPG; testul PYR (pirolidonil arilamidaza); teste pentru glicozidaze (pentru producerea de -glucozidaza si -glucuronidaza); testul Voges-Proskauer (producerea de acetoina). In laboratoarele clinice si de sanatate publica se pot utiliza pentru efectuarea testelor biochimice galerii (kituri) comerciale (ex. API Staph 20) sau echipamente de identificare automata (ex. Vitek 2, etc.). 6. FORMULARE / INREGISTRARI, DOCUMENTE CONEXE 6.1. FORMULARE / INREGISTRARI - registru tulpini izolate si identificate preliminar - registre receptie si control medii/reactivi registru receptie materiale - fisa de evidenta tehnica a termostatului - fisa de evidenta tehnica a frigiderului - fisa de evidenta tehnica a centrifugii - fisa de inregistrare tehnica densitometru Densimat - fisa inregistrare tehnica densitometru Vitek2 ANEXE Anexa 1- Model Fisa de inregistrare caractere morfologice si exoenzimatice ANEXA 2 - Model Fisa insotitoare a tulpinii de S. aureus Program infectii nosocomiale (se inainteaza impreuna cu o adresa de solicitare a analizei) Anexa 3 - Model Fisa insotitoare tulpini S. aureus TIA, purtatori etc. (se trimite ca atare, fara alta adresa de inaintare)

ANEXA 1 FISA DE INREGISTRARE CARACTERE MORFOLOGICE SI EXOENZIMATICE Nr. tulpina..Data. Specie identificata
Aspect microscopic frotiu Gram Aspect colonii S/R Aspect colonii (hemoliza, pigment) Oxidaza Catalaza Oxidare - fermentare glucoza Coagulaza libera Clumping factor Clumping factor + proteina A polizaharid capsular (latexaglutinare) Termonucleaza Fermentare fructoza Fermentare manoza Fermentare maltoza Fermentare lactoza Fermentare trehaloza Fermentare manitol Fermentare xilitol Fermentare melibioza Nitrati-nitriti Fosfataza Voges -Proskauer

Fermentare rafinoza Fermentare xiloza Fermentare saharoza - metil-D-glucozide (MDG) N-acetil-glucozamina (NAG) arginina uree

Anexa 2 Fisa insotitoare a tulpinii de S. aureus Date laborator: Data curenta: zi/luna/an .././.. Codul laboratorului* .. Date tulpina: Nr. probei (lab.) Mx 12 caractere . Data colectarii probei: zi/luna/an /./. Date pacient: Cod numeric personal (Mx 12 caractere) .... Sex m f necunoscut Luna si anul nasterii .//.. Diagnostic clinic: Date spital: Nume/cod spital** .. Originea pacientului: internat amb. nec. Data internarii: /./. Sectia: Chir Med Infec. O/G ATI Urg. Uro Hem Ped/nn Pe/nn ATI Alte Testarea rezistentei la antibiotice: S/I/R Diametru CMI Zona S/I/R si/sau CMI completeaza S, I sau R (mm) (mg/l)
Oxacilina Meticilina Vancomicina PCR pentru gena Mec A pozitiv negativ .. .. .. necunoscut ( .. .. .. inclusiv netestat)

Optional:
Ciprofloxacin Eritromicina Gentamicina Rifampicina Streptomicina Tetraciclina Alt antibiotic.. Alt antibiotic. Alt antibiotic.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

* Coordonatorii nationali stabilesc codul laboratorului, constand din codul tarii, urmat de 3 numere

** Consta din cele3 numere ale laboratorului, urmate de o litera, care identifica spitalul Trimiteti aceasta forma pe adresa Laboratorului Infectii nosocomiale si Rezistenta la Antibiotice, I.N.C.D.M.I. Cantacuzino, Splaiul Independentei No.103, CP 1 525, Bucuresti, Romania, tel 40-21-

5287226, Fax, 40-21-5287305, E-mail: staphylo@cantacuzino.ro si/sau pseudomonas@cantacuzino.ro

Acest document a fost redactat la I.N.C.D.M.I. Cantacuzino, Splaiul Independentei No.103, CP 1 525, Bucuresti, Romania, tel 40-21-5287173 ; 5287105, Fax, 40-21- 3069307, E-mail Office@cantacuzino.ro, pentru a fi completat in laboratoarele participante la Programul National de Supraveghere a Infectiilor Nosocomiale

Semnatura si parafa mediculul de la unitatea solicitanta

Model Fisa insotitoare a tulpinilor de S. aureus trimise pentru identificare/confirmare UNITATEA EXPEDITOARE_________________________________________________________Nr. adresa___________________din__________________________________________________
ADRESA__________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________ TELEFON__________________________________________________Fax____________________________________________ ________E-mail_________________________________________

Catre I.N.C.D.M.I. CANTACUZINO CENTRUL NATIONAL DE EXPERTIZA MICROBIOLOGICA MEDICALA Va trimitem alaturat, un numar de __________tulpini pentru identificare/confirmare Nr. Nr. Numele si Varsta Localitatea de Data Diagnostic Produsul Provenient crt. tulpinii prenumele domiciliu sau unitatea izolarii clinic examinat a de unde provine 1 2 * antibioterapie anterioar recoltrii probei ** SIDA, boli cronice, imunosupresie etc. Conducatorul unitatii, si parafa medicului de la unitatea solicitanta,

Diagnostic prezumptiv de specie

Mentiuni speciale*

Semnatura