Sunteți pe pagina 1din 19

Capitolul IV Studiu de caz al firmei SC SA

1. In baza extrasului de cont din 05.01.1999 se inregistreaza virarea impozitului pe profit la


buget(9.500.000 lei
2.Pentru majorarea capitalului social se emit 1000 actiuni cu valoarea nominal
10.000/actiune.Conform procesului verbal al Adunarii generale a actionarilor aportul in numerar este
limitat la 500 actiuni, restul fiind aport in natura.
3. Conform procesilui verbal de predare-primire nr 1/06/01.1999 se inregistreaza aportul in natura:
- 200 mp teren = 5.000.000 lei pentru 500 actiuni.
4. In baza registrului de casa din 07.01.1999 se inregistreaza aprotul in numerar pentru 500 actiuni
subscrise.
5. In baza notei contabile nr. 3/08.1999 se inregistreaza virarea capitalului subscris nevarsat la
categoria subscris varsat.
6. Se depune in cont la banca suma de 5.000.000 lei in baza foii de varsamant 1.08.1999.
7. In baza extrasului de cont se inregistreaza incasarea creantelor din anul precedent (60.000.000 lei).
8. In baza CEC nr. 173/10/1999 se ridica banii de la banca 11.000.000 lei.
9. Pe 10.01.1999 se inregistreaza plata salariilor lunii decembrie 1998 conform registrului de casa.
10 .In baza extrasului de cont se inregistreaza virarea contributiilor unitaii la asigurarile sociale si
la fondul de somaj (7.500.000 lei, 2.500.000
11. In baza extrasului de cont se inregistreaza rambursarea ratei scadente a creditelor bancare pe
termen lung in suma de 10.000.000 lei.
12. In baza facturii nr. 317/12.01.1999 se achizitioneaza de la SC INTERLECTRIC SA si se
receptioneaza un calculator PC 686 in valoare de 10.000.000 lei , TVA 24%.
13.In baza facuturii nr. 423/13.01.1999 se inregistreaza aprovizionarea de la SC IRIS SA cu :
-faina 3000 kg * 3000lei/kg = 9.000.000 lei
-oua 10.000 buc * 700 lei /buc= 7.000.000 lei
-unt 200 kg * 20.000 lei /kg = 4.000.000 lei

-ulei 1000 l * 10.000 lei /l = 10.000.000 lei


Total : 30.000.000 lei TVA 24%
14.Conform extrasului de cont se inregistreaza achitarea obligatiilor fata de funizorul SC IRIS SA,
reprezentand factura nr. 423/13.01.1999 , dintr-un credit bancar pe termen scurt ( 36.600.000)
15. Se inregistreaza darea in consum a materiilor prime in valoarea de 50.000.000 lei ( conform
Bon consum nr.16/15.01.1999) astfel :
-faina 9600 kg * 3000 lei / kg
-drojdie 66 kg * 15. 000 lei / kg
-sare 10 kg * 1000 lei /kg
-oua 15.000 buc * 700 lei /buc.
-unt 450 kg * 20.000 lei /kg
-ulei 70 l * 10.000 lei / l
16.Se inregistreaza darea in consum a materialelor consumabile in valoare de 10.000.000 lei (
conform Bon consum nr. 17/15.01.1999 ).
17.Se receptioneaza produse conform Bonului de predare astfel :
-biscuiti POIENI 18.000 buc * 5000 lei /buc
-biscuti MIRELA 12.500 buc * 4000 lei /buc
18. Se vand produse in baza facturii nr.21/19.01.1999 astfel :
-biscuti BUCIUM 5000 buc * 4500 lei / buc.
-taitei cu ou 7000 buc * 1100 lei / buc , TVA 24%.
19.Se descarca gestiunea de produse vandute conform facturii nr. 21/19.01.1999
20. Se incaseaza prin virament valoarea facturii nr. 21/19.01.1999 conform extrasului de cont.
21. Se inregistreaza amortizarea imobilizarilor corporale:
-amortizare cladiri 500.000 lei.
-amortizare constructii special 200.000 lei.
-amortizare utilaje si instalatii 700.000 lei.
-amortizare aparate de masura , control, reglare 300.000 lei.
-amortizare mijloace de transport 1.200.000 lei.
-amortizare cheltuieli de cercetare-dezvoltare 100.000 lei.
22.In baza statului de salarii se inregistreaza drepturile salariale pe luna ianuarie 1999 in suma de
50.000.000 lei .

23.Se calculeaza si se inregistreaza contributia unitatii la asigurarile sociale 25% si fondul de


somaj 5%.
24.Se inregistreaza retinerile din salarii conform statului de salarii , astfel :
-impozit pe salarii 10.000.000 lei.
-contributia pentru pensia suplimentara 2.500.000 lei.
-contributia la fondul de somaj 500.000 lei.
-rate locuinte 1.800.000 lei.
25.Conform facutrii nr. 354/25.01.1999 se inregistreaza obligatiile de plata privind consumul de
energie in suma de 3.800.000 lei ,TVA 24 %.
26. Conform facuturii nr. 2743/24.01.1999 se inregistreaza obligatiile de plata privind serviciile
postale si telecomunicatii in suma de 1.200.000 lei , TVA 24%.
27. In baza facturii nr. 87/26.01.1999 se inregistreaza reparatiile efectuate la pavilionul
administativ de SC MOLDOCONSTRUCT in suma de 7.000.000 lei , TVA 24%.
28.Conform Notei contabile nr 34.31.01.1999 se inchid contrurile de venituri.
29.Conform Notei contabile nr 35/31.01.1999 se inched conturile de cheltuieli.
30. Se inchid conturile de TVA conform decontului de TVA si a Notei contabile nr.
36/31.01.1999.
31.Se calculeaza si se inregistreaza impozitul pe profit pe baza Notei contabile nr. 37/31.01.1999.
32. In baza Notei contabile nr. 38/31.01.1999 se inchide contul de cheltuieli cu impozitul pe pr

1.Inregistrarea viraii impozitului pe profit la buget.


4411 P-D
5121A-C
4411=5121

9.500

2.Emiterea de noi actiuni(subscrierea la capitalul social).


456 A+D
1011 P+C
456=1011

10.000

3.Aducerea aportului in natura.


456 C
2111 A+D
2111=456

5.000

4 .Aducerea aportului in numerar


456 A-C
5311 A+D
5311=456

5.000

5. Trecerea capitalului subscris nevarsat in capital subscris varsat


1011 P-D
1012P+C
1011=1012

10.000

6. a) Ridicarea din casa in lei


581 A+D
5311 A-C
581=5311

5.000

b) Depunerea in contul de la banca


581 A-C
5121 A+D
5121=581

5.000

7. Incasarea creantelor din anul precedent


411 A-C
5121 A+D
5121=411

60.000

8. Se ridica banii de la banca si se depun in caserie


581 A+D
5121 A-C
581=5121

11.000

581 A-C
5311 A+D
5311=581

11.000

9. Plata salariilor
5311 A-C
421 P-D
421=5311
11.000
10.Inregistrarea virarii contributiilor unitaii la asigurarile sociale si la fondul de somaj
5121 A-C
4311 A+D
4371 P+D
% = 5121
4311
4371

10.000
7. 500
2.500

11.Inregistrarea rambursarii ratei scadente a creditelor bancare pe termen lung


5121 A-C
1621 P-D
1621=5121

10.000

12. Achizitionarea unui PC


214 A+D
404 P+C
4426 A+D
%
214
4426

404

12.400
10.000
2.400

13.a) Aprovizionarea cu materii prime


401 P +C
301 A+D
4426 A+D
%
301
4426

11.160
9.000
2.160

b) Aprovizionarea cu materiale consumabile


401 P +C
302 A+D
4426 A+D
%
302
4426

401

26.040
21.000
5.040

14. Achitarea obligatiilor de catre furnizori


5121 A-C
401 P-D
401=5121

37.200

15.a) Darea in consum a materiilor prime


301 A-C
601 A+D
601=301

28.800

b)Darea in consum a mat. consumabile


302 A-C
602 A+D
602=302

21.200

16.Darea in consum a mat. consumabile


302 A-C
602 A+D
602=302

10.000

17. Receptionarea de produse finite


345 A+D
711 P+C
345=711

140.000

18.Se vand produse


701 P+C
411 A+D
4427 P+C
411

%
701
4427

37.448
30.200
7.248

19. Descarcarea gestiunii de produse vandute


711 P-D
345 A-C
711=345
20. Se incaseaza prin virament contravaloarea facturii
411 A-C
5121 A+D
5121=411

30.200

37.448

21. a)Inregistrarea amortizarilor pentru cladiri


2812 P+C
6811 A+D
6811=2812
b) Amortizarea utilajelor si instalatiilor , mijloacelor de transport
6811 A+D
2813 P+C
6811=2813

700

1.900

c)Amortizarea aparatelor de masura , control


2814 P+C
6811 A+D
6811=2814

300

d) Amortizarea imobilizarilor necorporale


2803 P+C
6811 A+D
6811-2803

100

22.Inregistrarea drepturilor salariale


421 P+C
641 A+D
641=421

50.000

23.Se calculeaza si se inregistreaza CAS si fondul de somaj


20,8% * 50.000 = 10.400
0.5% * 50.000=250
6451 A+D
4311 P+C
6451=4311

10.400

4371 P+C
6452 A+D
6452=4371

250

24.Inregistrarea retinerilor din salarii


421 P-D
444 P+C
4312 P+C
4372 P+C
427 P+C
421

%
444
4312
4372
427
25.Inregistrarea obligatiei de plata privind consumul de energie
401 P+C
4426 A+D
605 A+D

14.800
10.000
2.500
500
1.800

% = 401
605
4426

4.712
3.800
912

26. Se inregistreaza obligatiile de plata privind serviciile postale si telecom


626 A+D
401 P+C
4426 A+D
%
= 401
626
4426
27. Inregistrarea operatiilor effectuate la pavilionul administrative
611 A+D
401 P+C
4426 A+D
% =
611
4426

401

1488
1200
288

8680
7000
1680

28. Inchiderea conturilor de Cheltuieli


121 A+D
6811 A-C
601 A-C
602 A-C
641 A-C
6451 A-C
6452 A-C
605 A-C
626 A-C
611 A-C
121 =

%
6811
601
602
641
605
6451
6452
626
611

135.650
3.000
28.800
31.200
50.000
3.800
10.400
250
1.200
7.000

29.Inchiderea conturilor de venituri


121 P+C
701 P-D
711 P-D
%
701
711

121

30 Regularizare TVA
4426>4427 = 4424
4426 A-C
4427 P-D
4424 A+D

140.000
30.200
109.800

%
4427
4424

4426

12.480
7.248
5.272

31. Inregistrarea impzitului pe profit


4411 P+C
691 A+D
691=4411

696

Impozit pe profit = 16% * profit = 696


Profit= V-CH=4.350
32. Inchiderea conturilor de cheltuieli
121 A+D
691 A-C
121=691

696

Nr.
crt.

Data

1.

05.99

Explicatia

Conturi

Sume (lei)

D
4411

C
5121

D
9.500

C
9.500

456

1011

10.000

10.000

2.

Inregistrarea virarii
impozitului pe profit
05.99 Emiterea de noi actiunui

3.

06.99

Aducerea aportului in
natura

2111

456

5.000

5.000

4.

06.99

Aducerea aportului in
numerar

5311

456

5.000

5.000

5.

08.99

1011

1012

10.000

10.000

6.

08.99

Trecerea cap. Subscris


nevarsat la cel varsat
Ridicarea din cont de la
banca
Depunerea in contul de
la banca

581

5311

5.000

5.000

5121

581

5.000

5.000

Incasarea creantei
Ridicarea banilor de la
banca
Depunerea in caserie

5121
581

411
5121

60.000
11.000

60.000
11.000

5311

581

11.000

11.000

11.000

11.000

7.
8.

08.99
10.99

9.

10.99

Plata salariilor

421

5311

10.

10.99

Inrigistrarea virarii la
CAS, fond somaj

%
4311
4372
1621

5121

%
214
4426

401

11.

10.12

Inregistrarea rambursarii
ratei scadente

12.

12.99

Achizitionarea unui pc

5121

10.000
7.500
2.500
10.000

10.000

11.160
9.000
2.160

13.

13.99

Aprovizionarea cu
materii prime
Aprovizionarea cu
materiale consumabile

14.
15.

13.99
15.12

16.

15.12

17.

15.99

18.

19.99

19.

19.99

20.

21.99

21.

21.01

22.
23.

Plata furnizori
Darea in consum a
mat.prime
Darea in consum a
mat.consumabile
Darea in consum a
mat.consumabile
Receptionarea de
produse finite
Se vand produse

Descarcarea gestiunii de
produse finite
Se incaseaza
contravaloarea facturii
Inregistrarea amortizarii
pentru cladiri
Amortizarea utilajelor
instalatiilor , mijloacelor
de transport
Amortizarea aparatelor
de masura , control
Amortizarea
imobilizarilor
necorporale
Inregistrarea drepturilor
salariale
Se calculeaza si se
inregistreaza CAS

%
301
4426
%
302
4426
401
601

401

11.160
9.000
2.160

401

26.040

5121
301

21.000
5.040
37.200
28.800

37.200
28.800

602

302

21.200

21.200

602

302

10.000

10.000

345

711

140.000

140.000

411

37.448

711

%
701
4427
345

30.200

30.200
7.248
30.200

5121

411

37.448

37.448

6811

2812

700

700

6811

2813

1.900

1.900

6811

2814

300

300

6811

2803

100

100

641

421

50.000

50.000

6451

4311

10.400

10.400

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

24.99

25.99

26.01

26.99

31.99

31.99

31.99

Se calculeaza si se
inregistreaza fondul de
somaj

6452

4372

250

Inregistrarea retinerilor
din salarii

421

%
444
4312
4372
427

14.800

Inregistrarea obligatiilor
de plata privind
consumul de energie
Se inregistreaza
obligatiile de plata
privind serviciile postale
Inregistrarea operatiilor
efectuate la pavilionul
administrativ
Inchiderea conturilor de
cheltuieli

%
605
4426
%
626
4426
%
611
4426
121

Inchiderea conturilor de
venituri

%
701
711
%
4427
4424

Regularizare TVA

250

10.000
2.500
500
1.800

401

4712
3.800
912

401

1.488
1.200
288

401

%
6811
601
602
641
605
6451
6452
626
611

8.680
7.000
1.680
135.650
3.000
28.800
31.200
50.000
3.800
10.400
250
1.200
7.000

121

140.000
30.200
109.800

4426

12.480
7.248
5.232

31.
32.

31.99 Inregistrarea impozitului


pe profit
31.99 Inchiderea conturilor de
cheltuieli

TOTAL

691

4411

696

696

121

691

696

696

937.248

937.248

ofit.