Sunteți pe pagina 1din 4

MASURI DE STIMULARE A EXPORTURILOR

SCOP: -

cresterea competivitatii marfurilor destinate exporturilor, cresterea gradului de cointeresare a productiei , cresterea exportului

A MASURI DE NATURA BUGETARA


1) SUBVENTII DIRECTE LA EXPORT = sume de bani acordate de stat unor ramuri economice pentru a le reantabiliza activitatea, in cazul in care costurile lor depasesc preturile pe piata mondiala aceste sume se acorda pentru: ramurile aflate in declin ramuri sensibile la concurenta straina agricultura 2) PRIMELE DIRECTE DE EXPORT =exporturilor care realizeaza un volum mare de desfacere pe piata externa sau exporta produse ale unor industii importante pentru economia nationala SCOP- cresterea volumului vanzarilor 3) SUBVENTII INDIRECTE LA EXPORT =stimularea intreprinderilor mici si mijlocii prin preluarea de catre stat, total sau partial, a cheltuielilor ocazionate de diferite actiuni, manifestari precum: facilitati oferite in domeniul informational asistenta tehnica de specialitate participarea la targuri si expozitii internationale realizarea de catre institute de specialitate de studii si cercetari de piata cu pret redus sau gratuite

B MASURI DE STIMULARE DE NATURA FISCALA


= urmaresc cresterea competivitatii exporturilor prin reducerea sau eliminarea acelor componente de cost datorate diferitelor taxe si impozite si, prin aceasta, cresterea castigului net al exportatorilor. 1. FACILITATI FISCALE ACORDATE PT MARFURILE EXPORTATE apar sub forma scutirii, reducerii sau restituirii impozitelor pe circulatia marfurilor. Se acorda selectiv, in functie de importanta exportului pentru economia nationala respectiva, fiind direct proportionale cu gradul de prelucrare al produselor In aceasta categorie se include si importul cu scutire conditionata (materii prime sau componente) care urmeaza sa fie incorporate sau prelucrate in vederea obtinerii de produse destinate exportului. 2. FACILITATI FISCALE ACORDATE DIRECT EXPORTATORILOR - apar sub forma scuttirii sau reducerii impozitelor pe venitul provenit din export.

C MASURI DE STIMULARE DE NATURA FINANCIAR-BANCARA


= se realizeaza prin intermediul sistemului bancar national si/sau al unor institutii publice sau private, specializate in acordarea, asigurarea si garantarea creditelor de export. 1. ACORDAREA CREDITELOR DE EXPORT. -

Creditul la cumparator=credit acordat de o banca din


tara exportatorului, importatorului strain. Valoarea acestui avans. credit acopera 75-90% din valoarea tranzactiei,restul il plateste importatorul sub forma de

Liniile de credit = credit cumparator. Se deschid de o


banca din tarra exportatorului in favoarea unei institutii financiare din tara importatorului, in baza unor acorduri inter-guvernaamentale incheiate intre cele 2 tari prin care

guvernul tarii se obliga sa garanteze creditul acordat importatorilor. Caracteristici: -Obiectul creditului- masini, utilaje, echipamente - Pe termen lung 5-8 ani -

Creditul furnizor = acordat de vanzator sau exportator


cumparatorului strain. - pe perioade reduse de timp

2. pe credit

ASIGURAREA CREDITELOR DE EXPORT- urmareste

acoperirea riscului exportatorului de a nu incasa la scadenta contravaloarea marfurilor livrate -

Riscuri comerciale=

deriva

din

incapacitatea

cumparatorului de a achita la scadentaratele sau dobanzile aferente precum si refuzul de plata al cumparatorului -

Riscuri

ne-comerciale

apar

in

urma

razboaielor,exproprierilor, calamitati naturale

Riscuri monetare = riscul cresterii de pret, risc valutar

Asigurarea se face intr-un anumit procent in raport cu valoarea creditului acordat.Nivelul primei de asigurare, suportat de regula de catre importator, este in functie de categoria de risc asigurata si de calitatea beneficiarului creditului. 3. GARANTAREA CREDITELOR DE EXPORT se face de catre o institutie bancara din tara importatorului care se obliga fata de banca creditoare din tara exportatorului sa achite contravaloarea marfurilor livrate pe credit, in cazul in care debitorul devine insolvabil. garantii reale-ipotecaa,gaj,depozit bancar scisoare de garantie bancara (garant)

D MASURI DE STIMULARE A EXPORTURILOR DE NATURA VALUTARA


1. PRIME VALUTARE = sume suplimentare acordate exportatorilor in momentul preschimbarii valutei, prin oferirea unui curs de schimb mai avantajos decat cursul de schimb oficial, respectiv cursul de schimb cu prima se acorda diferentiat pe grupe de marfuri, zone geografice

2. DEPRECIEREA MONETARA= este favorabila exportatorilor numai pe termen scurt si numai daca reducerea cursului de schimb al monedei nationale ste mai accelerata decat reducerea puterii de cumparare interne a acesteia. diferenta dintre gradul de depreciere si reducverea puterii de cumparare reprezinta un fel de prima pentru export, care poate permite reducerea pretului de export, fara diminuarea castigului in moneda nationala= dumping valutar politica de depreciere isi atinge scopul atunci cand cererea pentru produsele de export este elastica fata de pret.